WantToKnow.nl

Ontsnapte Hitler naar Argentinië? FBI-files: JA!

De Führer, Adolf Hitler, met zijn partner Eva Braun op een ontspannen manier op de foto..

De Führer, Adolf Hitler, met zijn partner Eva Braun op een ontspannen manier op de foto..

Het verhaal is duidelijk.. Tenminste.. Het officiële verhaal is duidelijk.. Deze versie luidt, dat Hitler en zijn partner Eva Braun zelfmoord pleegden, in hun bunker in Berlijn, op 30 april 1945, nadat de Russen erin dreigden te slagen, als eersten dit laatste toevluchtsoord van de Führer te bereiken. Vóórdat de Amerikanen dat ging lukken; die waren nog enkele tientallen kilometers van deze bunker vandaan..

Maar de vermeende zelfmoorden van Hitler, door middel van een pistool en die van Eva Braun (met een cyaankali-pil) staat al die tijd ter discussie.. Want er zijn geen goede foto’s van het lijk van Hitler, noch van dat van Eva Braun… Waarom is dit, terwijl er wel goede foto’s zijn van Russische soldaten die door deze bunker lopen, die onder de Rijksdag (het Duitse parlementsgebouw) lag…? (Zie de foto’s hieronder in het artikel)

Kan het zijn dat Hitler erin geslaagd is te vluchten..? Met of zonder Eva Braun.. En dat de Russen, in samenspraak met de later arriverende Amerikanen, besloten om gezamenlijk dit debacle te verbergen en een soort cover-up verhaal de buitenwereld in te brengen..? Adolf Hitler’s lichaam zou zijn verbrand door de Russen en de bunker werd vervolgens dichtgemetseld en ‘verborgen’.. De wereld moest het inderdaad met dit verhaal doen.. Waar of niet waar..?

Maar onlangs is een volledig ander verhaal naar buiten gekomen, dat het verhaal in een volstrekt ander daglicht zet.. Hitler zou inderdaad erin geslaagd zijn te ontkomen en heeft een leven geleefd in Argentinië, aan de voet van het Andesgebergte. Afgezonderd en volledig afgeschermd van mogelijk contact met de buitenwereld. Die informatie komt niet van de minste geringste bron, namelijk van de FBI..!! Een onlangs vrijgegeven document, 60 jaar na het einde van WWII, vertelt het volgende verhaal..

* * *

 

— FBI File No. 105-410 dated Sept. 21, 1945

over het faken van de dood van Adolf Hitler

x

“Ongeveer twee uur later kwam de tweede onderzeeër aan land
en HITLER, twee vrouwen,
nóg een dokter en verschillende anderen mannen…
waren aan boord.
Volgens een vooropgezet plan,
opgezet met 6 Argentijnse top-overheidsfunctionarissen,
stonden bepakte paarden klaar, te wachten op de groep.

Tegen het daglicht waren alle andere zaken op de paarden gepakt
en de reis -die één hele dag zou duren- begon, landinwaarts.
Onderweg naar de voet van het zuidelijke Andesgebergte.

Tegen het vallen van de avond arriveerde de groep op de ranch,
waar HITLER en zijn groep… zich nu schuilhouden”

x

(Originele tekst:)

x

Approximately two hours later the second sub came ashore and HITLER, two women, another doctor, and several more men … were aboard. By pre-arranged plan with six top Argentine officials, pack horses were waiting for the group and by daylight all supplies were loaded on the horses and an all-day trip inland toward the foothills of the southern Andes was started. At dusk the party arrived at the ranch where Hitler and his party … are now in hiding.’

x

x

Recentelijk vrijgegeven documenten over Hitlers ontsnapping

x

Ontsnapte Hitler naar Argentinië? FBI-files: JA!

2014 © WantToKnow.nl/.be – vertaling © Jan Smith

x

Ontsnapte Hitler naar Argentinië? Het antwoord is ja. Recentelijk vrijgegeven documenten uit de FBI-archieven leveren het bewijs dat de Amerikaanse regering aldoor heeft geweten dat Hitler tot lange tijd na het einde van de Tweede Wereldoorlog gezond en wel ergens in het Andesgebergte woonde. Wil je met je eigen ogen de documenten zien, dan klik je hier op de FBI website. Je ziet dan dat deze informatie kort geleden -kennelijk heel stilletjes- naar buiten is gebracht.
hitler brandgrafBovendien is het opvallend naar ons idee, dat deze file (die we HIER ook voor je als pdf hebben klaarstaan op onze site) door de FBI de naam ‘Hitweb1’ heeft gekregen.. De versie voor het web natuurlijk, en dan versie 1.. Er is dus wel degelijk goed over nagedachte en gesproken, voordat deze file op de FBI-site werd gezet..

Op 30 april 1945 pleegde Adolf Hitler dus officieel zelfmoord in zijn onderaardse bunker. Zijn lichaam werd later ontdekt en geïdentificeerd door de Russen, die de geblakerde resten in allerijl richting Rusland transporteerden en/of deels verbrand zouden hebben. Zou het echt zo kunnen zijn dat de Sovjets al die tijd hebben gelogen en dat de geschiedenis met opzet werd verdraaid? Of hebben ze het inderdaad op een akkoordje gegooid met de Amerikaanse legerleiding, om een geruchtenstroom de pas af te snijden..

Niemand kwam op dit idee, omdat het té idioot leek, tótdat deze genoemde FBI-documenten werden vrijgegeven. Het lijkt er nu toch écht op dat de reële mogelijkheid bestaat, dat de meest gehate man in de geschiedenis wist te ontsnappen uit het door oorlog verscheurde Duitsland. Om daarna een idyllisch en vreedzaam bestaan op te bouwen aan de voet van de Andes..

De inlichtingendiensten wister ervan..
Uit de documenten zou blijken dat de zelfmoord van Adolf Hitler en zijn vrouw Eva Braun niet alleen in scène werd gezet, maar dat het gehate paar daarbij ook de hulp zouden hebben gehad van de toenmalige Directeur van het Amerikaanse OSS-kantoor in Zwitserland – nota bene de latere eerste directeur van.. de CIA, Allen Dulles. In een document uit Los Angeles staat met zoveel woorden dat het bureau op de hoogte was van een geheimzinnige onderzeeboot die opstoomde naar de Argentijnse kust met aan boord een aantal hooggeplaatste NAZI-officieren. Nog verbazingwekkender is het dat de FBI dus wíst dat Adolf Hitler in de heuvels van het Andesgebergte woonde.

hitler bunker meubelsWie is de geheimzinnige informant?
In een brief aan het FBI-bureau in Los Angeles uit 1945, bied een niet nader genoemde informant, ‘belangrijke informatie’ in ruil voor politiek asiel. En wat hij de agenten vertelde was op zijn zachts gezegd opzienbarend. De informant wist niet alleen dat Hitler zich ophield in Argentinië, hij was bovendien een van de vier ingewijden die aan boord van de Duitse onderzeeër waren gegaan. Er was daarbij kennelijk sprake geweest, dat twee onderzeeërs de kust van het Zuid-Amerikaanse land aandeden en Hitler en zijn eega zaten aan boord van de tweede duikboot.

De Argentijnse regering verwelkomde de voormalig Duitse dictator niet alleen, ze zorgde er ook voor dat zij onmiddellijk konden onderduiken. In zijn verklaring gaf de informant  gedetailleerde informatie over de dorpjes die Hitlers reisgezelschap onderweg hadden aangedaan en bovendien voorzag hij zijn ondervragers ook van zeer betrouwbare informatie over de fysieke kenmerken van Hitler. En hoewel de identiteit van de informant om de welbekende redenen nooit is onthuld, werd hij desalniettemin door enkele agenten als zeer geloofwaardig betiteld.

De FBI trachtte de verblijfplaats van Hitler te verbergen..!
Maar ondanks de gedetailleerde uiterlijke beschrijving en aanwijzingen deed de FBI geen moeite verdere actie te ondernemen. Zelfs met het bewijs dat de Duitse U-boot U-530 voor de Argentijnse kust was opgedoken en onmiddellijk zou zijn omsingeld, alsmede vele ooggetuigenverslagen waarin melding werd gemaakt van Duitse officieren die aan land werden gezet, werd geen enkel onderzoek gestart.

hitler dead newspaperEn… Er is nog meer bewijs gevonden!
Tegelijkertijd met het verschijnen van de FBI-documenten met daarin ook een gedetailleerde ooggetuige-verklaring over de werkelijke verblijfplaats van Hitler in Argentinië, is er nog meer materiaal naar boven gekomen waarmee kan worden aangetoond dat Hitler en Braun niet in die Berlijnse bunker zijn gestorven. In 1945 informeerde de marineattaché in Buenos Aires Washington dat Hitler én Eva Braun naar alle waarschijnlijkheid in Argentinië waren aangekomen en gesignaleerd.

Deze informatie viel samen met de ontdekking van de U-530, de onderzeeër waarmee de reis vanuit Duitsland was gemaakt. Aanvullend bewijs is ook te vinden in krantenartikelen waarin melding wordt gemaakt van de bouw van een Beiers ‘optrekje’ in de heuvels van de Andes… Nog meer bewijs komt van architect Alejandro Bustillo die verantwoordelijk was, voor ontwerp én de bouw van dit nieuwe onderkomen van Hitler c.s. Dit alles werd gefinancierd door eerder uitgeweken Duitse immigranten, en werd uitvoerig beschreven in een vakblad.

Onweerlegbaar bewijs dat Hitler ontsnapte!
Maar het meest betrouwbare bewijs dat Hitler de val van het Duitse Rijk overleefde, komt uit Rusland. De Russische bezetters in Berlijn deden een officiële verdoezeling.. De veronderstelde resten van Hitler werden namelijk zo snel mogelijk en regelrecht richting Rusland gestuurd, om daarna nooit meer te worden gezien. Tenminste, dat is tot 2009, toen een archeoloog uit Connecticut, ene Nicolas Bellatoni toestemming kreeg DNA onderzoek te doen op een aantal opgegraven schedelfragmenten.

Wat hij ontdekte gaf aanleiding tot een golf van reacties in de gelederen van de inlichtingendiensten alsmede in wetenschappelijke kringen. Het gevonden DNA kwam namelijk in het geheel NIET OVEREEN met geregistreerd materiaal waarvan tot dan toe was aangenomen dat het tot Hitler had behoord, maar ook het DNA van Eva Braun kon niet worden gematched met DNA van haar familie..!

hitler south americaDe vraag blijft dus wat de Sovjets eigenlijk in of bij die bunker hebben aangetroffen en waar Hitler is gebleven. Zelfs voormalig legergeneraal en president Dwight D. Eisenhower schreef hierover naar Washington, wat natuurlijk wel perfect past in een gezamenlijke camouflagebeweging. En niet alleen generaal Eisenhower maakte zich nogal ‘druk’ om de verdwijning van Adolf Hitler, maar ook Jozef Stalin gaf uitdrukking aan zijn zorgen over dat mysterie. In 1945 citeerde het dagblad ‘The Stars and Stripes’ de toenmalige generaal Eisenhower die destijds de mogelijk openhield dat Hitler veilig en wel ergens ver in de binnenlanden van Argentinië was gaan wonen.

Kan het dan toch mogelijk zijn?
In ieder geval komt uit de pas ontdekte documenten duidelijk naar voren dat met de mogelijkheid dat Hitler uit Duitsland heeft weten te ontkomen, ernstig rekening moet worden gehouden. Het is niet meer dan logisch dat de speciale Führer-bunker in de Rijksdag, ook een verborgen uitgang gehad heeft, net zoals Hitler die had laten aanleggen in zijn hoofdkwartier op de Obersalzberg in Beieren. (HIER)
Bovendien staat nu wel vast dat hij daarbij hulp heeft gehad uit kringen binnen de internationale inlichtingendiensten. De vrijgegeven FBI-documenten leveren het ultieme bewijs dat men destijds wel degelijk op de hoogte moet zijn geweest van de aanwezigheid van Hitler in Argentinië en dat ‘ze’ daarbij allemaal flink hun best hebben gedaan dat voor de buitenwereld verborgen te houden..!

Het zou overigens niet voor het eerst zijn dat de OSS hoge Nazi-officieren de helpende hand heeft toegestoken om aan hun arrestatie en strafvervolging te ontkomen: je hoeft alleen maar te kijken naar het verhaal over Adolf Eichmann die pas in de jaren zestig van de vorige eeuw in Argentinië werd opgespoord. Dat was na een diep-intensieve speurtocht van de Israëlische geheime dienst, de Mossad.
Dus op de vraag: ‘Ontsnapte Hitler naar Argentinië?’ kunnen we nu een duidelijk antwoord formuleren: ‘JA’..! Kijk naar deze Engelstalige video, die 6 minuten duurt en je zult de laatste stukjes van deze puzzel in kunnen passen.

Wil je verder kijken, dan raden we je deze video aan, waarin een interview met internetjournalist Jeff Rense met Harry Cooper, de onderzoeker die zich volledig wierp op dit gerucht, dat al jaren rondzong, vóór de documenten van de FBI vrijgegeven werden.

 

50 Reacties op Ontsnapte Hitler naar Argentinië? FBI-files: JA!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Martin

  Onlangs de documentaire gezien “Hunting Hitler”. Was van te voren zeer sceptisch over deze documentaire, omdat er in het verleden nooit echt gedegen onderzoek geweest is. Er is door diverse mensen van alles beweert en geschreven, maar vrijwel alleen gebaseerd op getuigen verklaringen. Als er iets is wat vaak onbetrouwbaar gebleken is in het verleden zijn het getuigen verklaringen. Het onderzoek dat in deze documentaire gedaan wordt is gebaseerd op het vinden van bewijs naar aanleiding van de 700 vrijgegeven documenten in 2014. Als er getuigenverklaringen waren of zijn dan wordt onderzocht of de geologische omstandigheden kloppen. Tevens worden de vrijgegeven documenten door speciaal ontworpen software gescreend op connecties van de personen die erin genoemd worden, en worden de financiële geldstromen in kaart gebracht die Hitler nodig zou hebben gehad om zijn ontsnapping mogelijk te kunnen maken. Ook worden deze documenten naast ander historische bewijs gelegd afkomstig uit Duitsland, Spanje en Argentinië. De conclusie die men uiteindelijk uit deze documentaire kan trekken is dat alle bewijzen bij elkaar naadloos op elkaar aansluiten, terwijl de traditionele geschiedschrijving alleen maar meer vragen oplevert. Zo is er totaal geen sluitend geologisch of forensisch bewijs dat Hitler daadwerkelijk zelfmoord gepleegd heeft in zijn bunker in Berlijn. Al snel in het begin van de documentaire wordt al bewezen dat het voor Hitler simpel was om Berlijn ondergronds via een tunnel stelsel te ontvluchten. Waarom zou Hitler zelfmoord plegen als hij eenvoudig aan de Russen kon ontsnappen is dan direct de vraag die je jezelf zou stellen. Na het zien van de documentaire heb ik het gevoel dat de geschiedenis herschreven zal gaan worden als dit onderzoek afgerond is. Er zijn inmiddels zoveel zaken ontdekt die eigenlijk geen toeval meer kunnen zijn. Met andere woorden, als ik nu zou moeten zeggen of de vroege geschiedschrijving geloofwaardiger is dan de bevindingen die men na dit onderzoek boven water gehaald heeft, moet ik mijn sceptische gevoel ten aanzien van de documentaire opzij schuiven en toegeven dat de bewijzen voor een ontsnapping in mijn ogen geloofwaardiger zijn.

  28
 • Michel

  Er zijn ontelbare kopstukken gesignaleerd in zuid Amerika waaronder ook de meest rechterhand van Hitler Martin Bormann. Als dit soort types hebben kunnen ontsnappen dan kon Hitler het zeker.

  27
 • donald

  om my god Bush did 9/11

  26
 • Hesder Veenhuizen

  Het klopt dat hitler naar Argentinië is ontsnapt,een kennis van mij heeft hitler en Braun gezien in hun woning in Argentinië .Hitler was toen al op hoge leeftijd en zat in een rolstoel.mijn kennis woont nu in Argentinië ,een gewone man uit Friesland ,hij kan u zo het huis aanwijzen waar hitler woonde. DIT IS GEEN FABEL. Er zijn nog veel meer nazi,s naar Argentinië gevlucht.Die zijn aangekomen met een schip,het schip hebben ze laten zinken maar het anker hebben ze op het strand gebracht en elk jaar op de datum van hun aankomst komen ze samen bij dat anker.dit is allemaal te zien en te controleren het is er nu nog een grote Duitse gemeenschap .

  25
 • milou

  wat een bull shit verhaal dat ze dat nu pas weten mensen kom op zeg dit is zoo fake

  23
  • GuidoJ.

   Ben je dan in staat ook inhoudelijk nog wat toe te voegen..? Of ben je van het schelden en etiketjes plakken, zonder dat je weet wat er inhoudelijk aan de hand is..?
   Lees wellicht ook ons artikel over ‘ cognitieve dissonantie’ hier op de site..!

   23.1
  • M.j meyer

   Dat het dna niet overeen komt met hitler is gewoon op het nos nieuws geweest. Gewoon een feit. Verder geen aandacht meer aan gegeven

   23.2
 • Dhr Johny Van der linden

  Wie was daar verantwoordelijk voor ? Hoe is het in gods naam mogelijk zo iemand belangrijk te laten ontsnappen ? Maar ja ..alles ging snel op dit moment en er was enorme Chaos op het moment zelf.

  22
 • henry_sillian

  Ach mensen denk toch eens na.

  “De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar.”

  Wie het daar niet mee eens is mag uitleggen waarom.

  Wie het daar wel mee eens zou er goed aan doen te pogen uit te vinden wat zoal de praktische implicaties zouden kunnen zijn van bovenstaande bewering.

  21
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.