WantToKnow.nl

De liegende overheid ontmaskerd..

Dit pittige artikel is geschreven door Arend Zeevat; hij toont daarin opnieuw het zwalkend beleid van Ab Klink aan. Maar ook de manier waarop achter de schermen een overheid bezig is een ‘campagne’ voor te bereiden, wordt belicht; alsof er een oorlog gewonnen moet worden..
Via een document dat verkregen is via het RIVM, komen we achter de totale opzet en krijgen we een inkijk in de manier waarop onze overheid meent om  te moeten gaan met haar burgers..

Er wordt opnieuw een beeld bevestigd van onzekerheid, gemaskerd door een quasi-zelfverzekerdheid; een overheid mag niet falen, zo lijkt het. Een overheid mag geen menselijk gezicht hebben, zo lijkt het. Welke krachten zijn werkzaam achter deze plannen, zo vraag je je af.
Wanneer Klink en de zijnen ook nog eens de officiële internationale richtlijnen inzake  vaccinaties gaan verlaten en in feite het gedrag gaan vertonen van ‘Wij weten het ook niet meer precies’, dan dienen we toch met de grootste voorzichtigheid en bijna achterdocht het beleid van het ministerie te volgen. Arend doet hieronder duidelijk uit de doeken waarom!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

De vele leugens rond de misdadige vaccinatiecampagne tegen het H1N1-virus worden steeds meer ontmaskert. Men probeert de slapende Nederlander vooral slapend te houden middels het vertellen van mooie sprookjes over de effectiviteit en veiligheid van de vaccins, zonder dat met de aan de natuurlijke geneeswijzen wél opgelegde wetenschappelijke bewijslast te onderbouwen. Hoe meer er van de officiële documenten in het kader van de vaccinatieleugen boven tafel komt, hoe duidelijker de contouren van een groots opgezette psychologische hersenspoelcampagne zichtbaar worden.

Slaap Klinkje slaap……

Arend Zeevat

Arend Zeevat

Daarnaast komen er uit verschillende landen berichten over een toenemend aantal bijzonder schadelijke bijwerkingen. Zelf hoorde ik onlangs nog van een vrouw wiens gezichtsvermogen was aangetast door het H1N1-vaccin.

Het testen van vaccins is nu begonnen

De Europees gecentraliseerde club, die de producten van Big Pharma op Europees niveau van een legaal lintje mag voorzien, de Europese Medicines Agency (EMEA), gaf op 25 september 2009 het volgende advies af, in het kader van het onderzoek van de gevaccineerde proefkonijnen:

Specific measures for long term follow-up of potential safetyissues and efficacy in relation to paediatric use, to be proposed at the time of submission of the related application.

Safety

Measures to monitor safety of the vaccines must be implemented as per the CHMP Recommendations for the Pharmacovigilance Plan as part of the Risk Management Plan to be submitted with the Marketing Authorisation Application for a Pandemic Influenza vaccines – Rev. 1 (EMEA/359381/2009). Once the vaccine is in use, at least 4000 children in 3 cohorts of infants 2 months to less than 2 years (at least 500), children from 2 years to less than 9 years (at least 500) and 9 to less than 18 years (at least 3000), must be included in a safety cohort and followed for at least 6 months after the last dose. Adverse drug reactions of special interest (e.g. febrile convulsion, polyneuropathies including Guillain-Barrè syndrome) must be explicitly identified and reported.

Case control studies could be necessary and screening method studies might be helpful to detect modifications of vaccine effectiveness over time (e.g. the strains drifts). (accentuering AZ)

Immunisation of pregnant women and paediatric use of vaccines:

Special attention should be given to pregnant women. Babies born during a pandemic period are at risk unless the mother is efficiently protected. Maternal vaccination should be considered, with the aim of not only documenting maternal antibody response, but also vaccine impact on acquired neonatal antibodies, and clinical development of the newborn.

(accentuering AZ) Bron: Zie hier.

Hier moge uit blijken wat de reden is dat deze vaccins niet of nauwelijks getest zijn, namelijk de tests zijn pas begonnen op het moment dat de eerste vaacinatierondes zijn gestart. Nu dus. De ontvangers van de vaccinaties zijn de real life en real time proefkonijnen. Laat bovenstaande vooral goed tot je doordringen, want de geest van Mengele waart momenteel wel degelijk  meervoudig rond in de zich steeds meer ontmenselijkende medische wereld.

De kille zogenaamd wetenschappelijke houding ten aanzien van dit vaccinaziprogramma valt alleen te begrijpen, wanneer men de denkwijze die er achter schuilt toelaat. Namelijk dat wij in de ogen van hen die deze plannen bedacht hebben slechts sheeple, goyim oftewel tot eigendom gemaakt en gedomesticeerd  productievee zijn. Luister wat dit betreft nog maar eens naar de uitzending van Arend versus Nexus op Argusoog Radio van 19 november 2009. Zie link. Hierin werd het freeman-on-the-land-concept uit de doeken gedaan. Zie voor een verdere uitleg van dit concept en een introductiefilmpje deze link.

Over de dosering van de vaccins schreef de EMAE op 25 september het volgende:

What are the recommendations of the Committee?

The Committee recommended a two-dose vaccination schedule, with a 3-week interval, in adults, including pregnant women, and in children from the age of 6 months. The Committee acknowledged that the dosing recommendations may change as more data are obtained from the clinical studies. Bron: Zie hier

Opnieuw laat EMEA hiermee zien dat de studie en het testen gaandeweg de vaccinazicampagne zijn beslag zal krijgen.

Eigenwijze Klink

Op 20 november bracht de EMEA een officieel persbericht uit waarin ze nieuwe richtlijnen aangeeft betreffende het gebruik van de verschillende H1N1-vaccins Celvapan, Focetria en Pandemrix. Zij ztelt daarin het volgende:

The Agency has reaffirmed their positive balance of benefits and risks in the context of the current H1N1 influenza pandemic.

The data on Focetria and Pandemrix indicate that a single dose of these vaccines is able to trigger an immune response that may be sufficient to give protection against the H1N1 pandemic influenza in some age groups. For both vaccines, a single dose may be used in adults aged between 18 and 60 years and in children and adolescents (from the age of 9 years for Focetria, and from 10 years for Pandemrix). Pandemrix may also be used as a single dose in the elderly.
For certain groups, such as younger children and immunocompromised patients, the recommendation remains that two doses should be given, to ensure that their immune system responds adequately to the vaccination. Further data will become available in the coming months. Data on Celvapan are still being assessed.”
Bron: Zie hier.

Ab Klink, omgeven door 2 onaantastbaar lijkende experts.. Een eigen visie lijkt er niet in te zitten. Zijn beleid tolt en draait.

Ab Klink, omgeven door 2 onaantastbaar lijkende experts.. Een eigen visie lijkt er niet in te zitten. Zijn beleid tolt en draait.

Uit bovenstaande blijkt dat de EMEA aanraadt maar één dosis van deze rommel in te spuiten. Waarom houdt Klink het dan in godsnaam op twee voor iedereen? Wat is voor de marionettenspelers, die marionet Klink bespelen, de achterliggende agenda ten aanzien van de Nederlandse bevolking? Is Nederland opnieuw de proeftuin voor een extra experiment binnen dit krankzinnige ‘vaccinazi’-experiment?

Dat er veel onduidelijkheid blijft over de leeftijdscategorieën die worden aangehouden bij het vaccineren is alleszins begrijpelijk. Er klonken geluiden als zou de WHO hebben aangeraden om kinderen onder de 10 jaar niet te vaccineren. Klink’s beslissing om kinderen vanaf een half tot en met vier jaar te vaccineren was daarom onbegrijpelijk. De officiële site van de WHO geeft echter iets totaal anders aan:

30 October 2009

Do people need one dose or two doses of the vaccine?

Immunization experts recommend a single dose of vaccine in adults and adolescents from 10 years of age and above, provided this use is consistent with regulatory authorities’ indications. More study is advised on effective dosage regimens for immuno-suppressed persons for whom two doses of vaccine may be needed. Where national authorities have made children a priority for early vaccination, experts are advising one dose of vaccine to as many children as possible over the age of 6 months and younger than 10 years of age. Recommendations on numbers of dosages may need to be adapted rapidly as new data emerges.
Bron: Zie HIER (accentuering AZ)

Uit bovenstaand advies van de WHO blijkt dat ook zij gaan voor een zo groot mogelijke vaccinazi-dichtheid onder kinderen, as many children as possible. Klink neemt dit advies ten dele over en heeft zich dus gericht op kinderen vanaf een half tot en met vier jaar.

Ten aanzien van het vaccinazibeleid met betrekking tot kinderen stelt de WHO in haar richtlijnen dat één dosis voor kinderen onder de tien jaar voldoende is, terwijl de EMEA twee doses adviseert. Klink heeft dit EMEA-advies over genomen.  Komt hier het beeld uit tevoorschijn dat er in verschillende gebieden in de wereld wordt geëxperimenteerd met verschillende veldstudies ten aanzien van de doseringen,  waarbij de Nederlandse bevolking daarbinnen nog weer een apart studieobject vormt?

De NL leugenmachine

Dat de Nederlandse overheid bang is voor de invloed van de georganiseerde kritisch verontruste burgers valt te op te maken uit de waanzinnige mediacampagne die zij heeft losgelaten op het nog onzekere en onwetende deel van de bevolking. De enorme organisatie daarachter moet vele ambtenaren van de straat houden en kost de belastingbetaler miljoenen euro’s. Hoe professioneel de strategie van de overheid is opgezet mag blijken uit een document van het ministerie van VWS, dat iemand van de website van het RIVM heeft geplukt.

Het RIVM is niet bepaald een consistente club in haar antwoord naar de burgers van Nederland, die zij 'dient te dienen'..

Het RIVM is niet bepaald een consistente club in haar antwoord naar de burgers van Nederland, die zij 'dient te dienen'..

Dit document geeft een mooie inkijk in de keuken van de leugen- en brainwashmentaliteit van hen die zich uitgeven voor onafhankelijke autoriteiten op het gebied van de belangenbehartiging van onze gezondheid. Ik heb een deel van het document gelezen en vond het kenmerkend voor de denkwereld waar velen met mij al van overtuigd waren. Voor zover die overheid nog enige geloofwaardigheid zou kunnen hebben voor de twijfelaars, het lezen van dit document doet dat laatste restje betrouwbaarheid snel verdampen.

Het betreft hier het ‘Landelijk Draaiboek Vaccinatie Nieuwe Influenza A (H1N1) Bijlagenboek’. Het bestaat uit diverse bijlagen die op verschillende aandachtsgebieden zijn gericht en per onderwerp zijn uitgewerkt. Uit het document blijkt overduidelijk dat de overheid erg resultaat gericht is, waarbij er een nadruk ligt op het managen van het vertrouwen van de burger in de autoriteit van een stel pathologische leugenaars. In het document wordt de strategie rond de huidige H1N1-vaccinatiecampagne neergelegd.
Het bevat de opzet van de massaprikplaatsen en hoe daar te handelen. Tevens bevat het de communicatiestrategie ten aanzien van burgers en medische professionals. Het meest interessante is echter hoe men met de ‘antipriklobby’ wil omgaan en hoe men de opkomstcijfers wil presenteren. Vanaf pagina 96 wordt het pas echt interessant.

Hieronder geef ik een aantal kenmerkende citaten, die onderschrijven wat ik hiervoor beschreef.

pagina 96: Massavaccinatie
In geval van massavaccinatie wordt de gehele Nederlandse bevolking gevaccineerd tegen Nieuwe Influenza
(accentuering AZ)

pagina 97

De HPV-vaccinatiecampagne onder meiden van 13 tot en met 16 jaar (voorjaar 2009) en de daarmee gepaard gaande onrust staan nog vers in ons geheugen. Er is een grote antivaccinatielobby op gang gekomen, die uiting geeft aan een kritische houding ten opzichte van de overheid, de farmaceutische industrie en medisch experts. Hoewel de inzichten rond het ‘mislukken’ van de HPV-campagne divers zijn, en ook het karakter van het ziektebeeld HPV een andere is dan die van de griep, dienen we de ervaringen wel mee te nemen bij de vaccinatiecampagne tegen de pandemische griep.

Dit is toch een mooie veer voor allen die hebben bijgedragen aan het laten mislukken van die HPV-vaccinzicampagne. Let ook op de bijzondere popi-jopi-benaming ‘meiden’ in dit officiële stuk, een benaming die uit de koker van deze hersenspoelers komt en steevast door alle propagandamedia werd na gepapagaait. Pure psychologische strategie.

pagina 98

2.2 Doel

Communicatiedoel voor de vaccinatiecampagne is het behalen van een hoog opkomstpercentage onder de aangewezen vaccinatiedoelgroepen, zowel ten aanzien van de eerste als de tweede prik.

Pagina 98

Adolescenten 13-19 jaar

Kenmerk: beslissen zelfstandig / samen met ouder. Meiden van 13-16 jaar hebben recent de anti-HPV-lobby ondervonden. Kritische houding is te verwachten. Internetfora, vriendensites en peergrouppressure hebben veel invloed.

Communicatie: gericht op adolescent zelf én op ouders/leerkrachten

Inhoudelijke aandachtspunten: nut, noodzaak, veiligheid

pagina 102:

Communicatie tijdens voorbereiding

Monitoring van vragen en onrust onder de bevolking in het algemeen en de vaccinatiedoelgroepen is belangrijk; duidelijke en proactieve woordvoeringslijn.

– Nu al actie gewenst (landelijk) ten aanzien van antipriklobby –> voorkom dat de vaccinatie een ‘ongetemd probleem’ wordt onder druk van de lobby. Betrek publiek in het landelijke en regionale debat (bijvoorbeeld Lagerhuisdiscussie, tijdens nieuwsitems, in communicatiemiddelen)

– Gebruik van social media (twitter, hyves, youtube etc) en andere eigentijdse middelen (sms, banneracties op internet) proactief en positief inzetten, in ieder geval indien adolescenten worden opgeroepen.

pagina 102

Communicatie tijdens uitvoering

–  Opkomstcijfers zullen sterk uitvergroot worden in media, zeker als deze laag zijn; landelijk en lokale aandacht moet heldere en eenduidige boodschap hierover afgeven en van tevoren geen uitspraak doen over verwachte opkomst. (accentuering AZ)

– In geval van signalen over veel of ernstige bijwerkingen zal er onrust ontstaan onder de bevolking. Indien hier niet zorgvuldig en wel open over wordt gecommuniceerd, zal dit mogelijk tot gevolg hebben dat de opkomstpercentages omlaag gaan.

– Duidelijke afspraken en regie ten aanzien van aanwezigheid van de pers op de priklocatie.

– Pr rond voorbeeldgedrag van bekende Nederlanders of andere aansprekende groepen, zoals artsen, verpleegkundigen, Yolanthe&Wesley .. enz. Ook lokaal kunnen bekende personen als voorbeeld worden ingezet.

– Lokale pr in aanvulling op landelijke communicatie.

Die zorgvuldige en open communicatie van Klink, Coutinho c.s. kennen we onderhand wel. Remember Freek Hagoort en dame Buitendijk van de ‘Gezondheidsraad’  die glashard durfde te beweren dat ethylkwik een lichaamseigen stof is. Men heeft zelfs het lef om bekende Nederlanders te charteren voor het aan die spuiten krijgen van het onwetende bevolkingsdeel. “Neem een spuit, omdat je het waard bent.”

pagina 105: bannercampagne

Naast de algemene landelijke materialen zal er dan minimaal ingezet worden: bannercampagne op internet, een pagina op hyves en indien nodig interactie op internetfora.

pagina 109: campagne antipriklobby
Campagne van antiprik lobby (actueel)
Publiek betrekken in de campagne, niet alleen inhoudsdeskundigen aan het woord latenpagina 113

2. Uitgangspunten

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor een aantal algemene uitgangspunten in de communicatie, zoals:

– Communicatiedoel voor de vaccinatiecampagne is het behalen van een hoog opkomstpercentage onder de aangewezen vaccinatiedoelgroepen

– Het informatie-aanbod sluit aan op de momenten in het vaccinatieproces; de verschillende communicatieboodschappen worden aangeboden op een voor de doelgroep logisch moment.

– De afstemming in de communicatie over griep(pandemie) en de vaccinatie. De communicatie moet elkaar versterken en niet tegenspreken. VWS is verantwoordelijk voor de samenhang in de publiekscommunicatie (communicatie rond grieppandemie en vaccinatie)

Wil je het rapport downloaden dan doe je dat HIER. (.pdf-document van 4,8 Mb)

Om deze totaal verziekte leugenbende in Den Haag een halt toe te roepen, wil ik de zich moreel verantwoordelijk voelende lezer oproepen om bovenstaande informatie zoveel mogelijk te delen binnen het eigen netwerk. Het is de hoogste tijd dat de leugen volledig aan het licht komt en wij de waarheid in Liefde en Wijsheid willen en kunnen leven.

In Licht en Liefde

Arend Zeevat

42 Reacties op De liegende overheid ontmaskerd..

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Paul

  Het bewijs ben jij Guido, in al je aanwezigheid, hoop liefst wel een beetje alternatief dan regulier! Spuit eruit PUNT!…

  42
 • Dit is voor een paar mensen die hier op de site regelmatig verteren volkomen onzin.. Waar is het ‘bewijs’, waar blijkt uit dat het NIET door iets anders komt.. enz. enz. enz. Het maakt ze niet uit wat je daarop antwoord: vaccinaties zijn veilig, PUNT…

  41
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.