WantToKnow.nl

Nagalese molecuul in vaccins doet tumoren groeien..

In het duister durven kijken, zien wat er gebeurt, kijken naar complotten van geheime broederschappen, het is niet gemakkelijk.Toch is het ESSENTIEEL dat het gebeurt. Rudolf Steiner is één van de mensen, die dit onderstreepte. Bijvoorbeeld in de voordrachten die hij hield in 1917 (!!) en daarna. Hij wijst daarin, zoals in veel van zijn voordrachten uit die tijd, op de werking van occulte broederschappen.

Hij zegt daarin dat het sinds 1841, het hoogte- of dieptepunt van het materialisme, steeds moeilijker wordt voor mensen om de verbinding te vinden met de spirituele werkelijkheid. Duistere krachten proberen de mensen in verwarring te brengen, zij willen verhinderen dat er een juiste relatie tot stand komt met de spirituele wereld, zij willen het heilzame doel van de spirituele waarheden van de mensen weghouden. Steiner hierover:

Het werk van Rudolf Steiner van 100 jaar geleden, bevat een indrukwekkende vanzelfsprekendheid inzake de verbindingen tussen geziene en ongeziene werelden..

“Dit kan men alleen tegenwerken, door een precies inzicht te hebben, door het helder doorzien van deze zaken. Bepaalde occulte broederschappen stellen zich als opgave het tegendeel te bereiken; zij willen deze wijsheden alleen in hun binnenste kring behouden om ze te benutten voor hun eigen machtswellust. In deze strijd staan wij nu.

Aan de ene kant bestaat de noodzaak de mensheid zo te begeleiden dat zij inzicht krijgt in de spirituele wijsheden; aan de andere kant staan besloten occulte broederschappen van de ergste soort, die deze wijsheden juist niet tot de mensen willen laten doordringen, zodat de mensen geen inzicht krijgen in de geestelijke wereld, onwetend blijven en dat zij; die zich in die gesloten broederschappen bevinden, dan van hun kant hun samenzweringen kunnen uitvoeren.

In de gebeurtenissen van tegenwoordig zijn er veel van zulke samenzweringen en het zou groot onheil met zich meebrengen als mensen niet willen doorzien dat zulke complotten plaatsvinden.”

Hoe intensief en ver de pogingen van bepaalde occulte ‘elite broederschappen’ zouden gaan, voorzag Steiner ook. Getuige deze indringende informatie, die hij in dezelfde lezing vrijgaf:

“In dit materialistische tijdperk, streeft men er in bepaalde kringen naar om de spirituele ontwikkeling van de mensheid te verlammen, onmogelijk te maken; om de mens zover te brengen dat hij, gewoon door zijn zielgesteldheid, door zijn karakter al, het spirituele zal verwerpen en het als flauwekul, als dwaasheid zal beschouwen. Deze tendens, bij sommige mensen is dat nu al te merken, zal steeds intensiever worden.
Er zal een verlangen ontstaan, dat zal leiden tot het algemene oordeel dat het spirituele, het geestelijke, waanzin is..

Men zal dit proberen te bereiken via inentingen. Zoals men inentingen als bescherming tegen ziektes heeft ontwikkeld, zal men ook vaccinaties ontwikkelen, die het menselijk lichaam zó beïnvloeden, dat het de spirituele neigingen van de ziel geen plaats zal bieden. Men zal de mensen inenten  tegen de aanleg voor geestelijke ideeën. Daar zal men tenminste naar streven, zodat de mens al in zijn kinderjaren, de drang naar het geestelijk leven verliest.”

We maken een stap van 100 jaar en vragen je het onderstaande artikel eens in dit verband te lezen..!

x

* * *

x

Gezondheids- en voedingsdeskundige Dr. Ted Broer

Stel je voor: ons immuunsysteem wordt aangetast door een stof die ‘nagalase’ wordt genoemd. Nagalase is een enzym/eiwit dat wordt gemaakt door kankercellen en virussen waardoor immunodeficiëntie optreedt. Met name ons immuunsysteem laat het op die plaatsen afweten, waar dit eiwit ‘nagalase’ opduikt. Het eiwit wordt ook gekoppeld aan autisme. Maar ook, ‘aan zeer veel andere problemen’, verklaart Dr. Ted Broer, een internationaal bekende gezondheids- en voedingsexpert uit Florida.

Inmiddels sterven bepaalde artsen bij bosjes in de VS.. Bizar genoeg zijn het ALLEMAAL artsen die dood werden aangetroffen en/of vermist zijn, die geloven dat nagalase door middel van vaccinaties wordt geïntroduceerd in het lichaam.. Kun je je voorstellen wat hier staat..?? Dat er dus een stof in vaccins aanwezig is, die ernstig kankerverwekkend is..!

Sommige van de artsen die geliquideerd, gestorven of vermist zijn, geloofden dat het nagalase-eiwit/enzym opzettelijk in het lichaam wordt geïntroduceerd, viraal of rechtstreeks via de vaccinaties. Het betekent dus regelrecht de onthulling van een systeem om de wereldbevolking te ‘verkankeren’.. Om geld, om een uitermate winstgevende industrie te stimuleren?

Of zit er een dieper verhaal achter, waarbij een plan wordt onthuld om de mensheid te decimeren..? Ongelooflijk, maar tóch wijzen alle aanwijzingen deze kant op. En dát artsen bij bosjes worden vermoord, zegt natuurlijk genoeg over de niets-ontziende kracht die achter deze moorden zit; dezelfde die dus achter de toevoeging van ‘nagalase’ in vaccins zit..!! Hieronder het hele verhaal.

x

* * *

x

x

Hoe de ‘kankerindustrie’ profiteert van vaccinaties:
x

Nagalese molecuul doet tumoren groeien

x
2017 © WantToKnow.nl/be Bron: HIER (vertaling L. Smit)

x

Een van ’s werelds meest winstgevende bedrijfstakken, de kanker industrie, bereikte vorig jaar een recordomzet van meer dan 100 miljard dollar. De kosten van medicijnen tegen kanker zijn de afgelopen vijf jaar met 6,5 procent per jaar gestegen.  Naar verwachting  zullen de kosten de komende jaren met 8 procent  per jaar groeien, volgens de cijfers (HIER) die zijn aangeleverd door het Institute for Healthcare Informatics, Instituut voor gezondheidszorg informatica. Deze kosten worden vooral gemaakt in de VS en de vijf grootste landen van Europa, verantwoordelijk voor bijna tweederde van de gehele markt.

Nagalase wordt ook door kankercellen geproduceerd om het immuunsysteem van omliggende cellen en het lichaam uit te schakelen.

Nagalase wordt ook in hoge mate bij autistische kinderen gevonden.
En dan, mét deze FEITEN, stoppen ze simpelweg Nagalase in vaccinaties..?!

Dit betekent dat miljarden en miljarden dollars zullen worden verdiend na de diagnose kanker. Dat is een zeer winstgevende industrie. Maar deze industrie kan ook worden ontmanteld, door één ding: een remedie tegen kanker. Health ranger Mike Adams van de site ‘Natural News’ zei het laatst (HIER): het vinden van een middel tegen kanker zal de uiterst lucratieve kankerindustrie tenietdoen en de American Cancer Society, ziekenhuizen, oncologieklinieken en farmaceutische bedrijven, die er mede afhankelijk van zijn, laten ineenstorten.

Dat betekent dat iedereen die dichter bij de ontwikkeling van een universele behandeling tegen kanker komt door de medische kankerindustrie als extreme bedreiging wordt beschouwd en waarschijnlijk tegen elke prijs tegengehouden moet worden. Met dat in het achterhoofd zijn de mysterieuze doden en verdwijningen van verschillende alternatieve artsen (HIER) in Florida zeer verdacht. Natuurgenezers schrijven minder giftige medicijnen voor en proberen het lichaam met behulp van holistische geneeskunde te helen.

Doorbraken in dit soort geneeskunde zijn uiterst ‘controversieel’, want ze vormen een enorme bedreiging voor het medisch-industriële complex, dat wil zeggen, de bedrijven die hun winsten behalen uit de dure chemotherapiebehandelingen en kankermedicijnen. Artsen die zich bezighouden met holistisch onderzoek worden regelmatig overvallen door de Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA), waarna ze als criminelen worden behandeld en hun reputatie wordt besmeurd. Dit is meestal georkestreerd door het medische bolwerk die hen als bedreiging beschouwd.

Beroemde holistische arts dood gevonden één week na FDA inval
Dit lijkt het geval te zijn met Dr. James Jeffrey Bradstreet. Hij werd gevonden in een rivier in North Carolina  met een schotwond door de borst. Bradstreet was gerenommeerd arts; bekend om zijn scepsis tegen inentingen (HIER), -met name de BMR-vaccinatie- en zijn progressieve autismeonderzoek. Een week voor zijn mysterieuze dood had hij te maken met een inval van de FDA. De details van de inval zijn niet bekend. Zowel zijn zoon als stiefzoon zijn gediagnosticeerd met autisme, voor hem was het een persoonlijke queeste. Hij getuigde tweemaal voor het Amerikaanse Huis van vertegenwoordigers over het verband tussen vaccinaties en autisme.

Dr. Bradstreet werkte met een weinig bekende molecule die van nature in het menselijk lichaam voorkomt. GcMAF (globuline component Macrophage Activatie Factor), het GC-eiwit dat met vitamine D in het lichaam combineert en de potentie heeft om een universele remedie tegen kanker te worden. GcMAF is een stof welke de monocyten ofwel dendritische cellen, de meest actieve immuun cellen tegen kanker, helpt activeren. Dat gebeurt door het vitamine D transport naar de celkern op gang te brengen, wat nodig is voor de functie van de cel als macrofaag.

GcMAF zou ook patiënten met autisme, HIV, lever-, nier- en vaatziekten en diabetes kunnen helpen.

Dr. Bradstreet werkte met deze natuurlijke stof; het zou het meest effectieve middel kunnen zijn
om het immuunsysteem te stimuleren kankercellen te doden.

In een interview(HIER) bij het Hagmann and Hagmann Report beschrijft Dr. Ted Broer, een internationaal bekende gezondheid- en voedingsexpert uit Florida hoe geweldig de ontdekking van Bradsheet was en waarom hij daardoor zijn eigen leven in gevaar bracht. Ook Dr. Gonzalez, een holistische pionier op het gebied van kankergeneeskunde, overleed plotseling. Hij heeft duizenden patiënten kunnen helpen. Een maand nadat Bradsheet werd gevonden in de rivier overleed ook Gonzalez, zogenaamd aan een hartaanval (HIER).

Mogelijk motief voor Bradstreet dood
Dr. Broer verklaart in het interview:

“De informatie die ik u nu geef is uiterst omstreden en een heleboel mensen die ermee werkten hebben onze planeet onvrijwillig verlaten. Deze informatie is al een tijdje bekend. Sommigen van de mensen die ermee werkten werden beschuldigd van het gebruik van GcMAF. De FDA heeft een inval in verscheidene van hun kantoren gedaan, slechts weken voordat ze zogenaamd zelfmoord pleegden of plotseling stierven. Het klinkt ingewikkeld, maar ik ga dit stapje voor stapje uitleggen.

GC eiwit is een eiwit in het lichaam dat wordt gebruikt door macrofagen in het lichaam. Het zijn de macrofagen in het lichaam die kankercellen doden, ze kunnen cytokinestormen tegenhouden en kunnen worden betrokken bij cytokinenstormen.”

Mensen zijn proefdieren, alleen al door het FEIT, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!

Na GcMAF gedefinieerd te hebben herhaalt Dr. Broer dat het “waarschijnlijk het meest effectieve ding is dat het immuunsysteem heeft om kankercellen te doden.” Maar, wat Dr Bradstreet en zijn collega’s hebben ontdekt is, dat het immuunsysteem wordt aangetast door iets wat “nagalase” heet. Nagalase is een enzym/eiwit dat wordt gemaakt door kankercellen en virussen waardoor immunodeficiëntie optreedt. Het wordt gekoppeld aan autisme en “zeer veel andere problemen”, verklaart Dr. Broer.

“Dit is zo’n ongelooflijke informatie voor de hele medische wereld (voor de mensen die vaccinaties produceren in het bijzonder) dat deze jongens blijkbaar niet meer mochten leven,” zegt Dr. Broer. “Ik zeg niet wat er is gebeurd met deze jongens, ze zijn gewoon niet langer op deze planeet.”

Artsen die dood werden aangetroffen en/of vermist zijn geloven dat nagalase door middel van vaccinaties wordt geïntroduceerd in het lichaam. Sommige van de artsen die geliquideerd, gestorven of vermist zijn, geloofden dat nagalase eiwit/enzym opzettelijk in het lichaam wordt geïntroduceerd, viraal of rechtstreeks via de vaccinaties.

Ted Broer vergelijkt kanker-veroorzakende nagalase met een onzichtbare bommenwerper. 

“Wanneer het GC-eiwit niet kan worden geconverteerd naar McGAF komt het hele immuunsysteem in het gedrang. Want door nagalese kan het GC-eiwit zich niet hechten aan vitamine D, waardoor het immuunsysteem zijn werk niet kan doen. Zo kunnen kanker en andere ernstige ziekten worden veroorzaakt. Zonder een actief immuunsysteem, kunnen ziektes en virale infecties zich snel verspreiden. Er bestaat al een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek naar nagalase en de GcMAF eiwit.

Dr. Broer noemt een hoofdstuk uitHet boek van GcMAF’ door Dr. Tim Smith:

Nagalase is als een onzichtbare bommenwerper. Het gesynthetiseerde, of door kankercellen of een virus vrijgegeven nagalase lokaliseert het GcMAF eiwit op het oppervlak van de T en B lymfocyten en veegt ze uit met de precisie van een ongelooflijk nauwkeurige bom.

Hoe nauwkeurig?
Nagalase spoort op en valt aan: één specifieke twee-elektronen verbinding die alleen op de 420de positie van het aminozuur op een enorme eiwitmolecuul te vinden is, een van de tienduizenden eiwitten, elk met miljoenen elektronen.
Dit is hetzelfde als een klein bankje bombarderen in een grote stad vanaf een afstand van 10.000 km. Nog verbazingwekkender is, dat nagalase nooit zijn doel mist, dus er is geen collaterale schade.

Nagalase wordt ook in autistische kinderen gevonden in superhoge concentraties..!
Dr. Bradstreet en zijn collega’s hebben ook ontdekt dat het eiwit nagalase niet aanwezig is bij kinderen na de geboorte, maar op de een of andere manier wordt geïntroduceerd in autistische kinderen. Ze dachten, door de inentingen.  Voor zijn dood heeft Dr. Bradstreet autistische kinderen/patiënten met GcMAF behandeld; met resultaten die onmogelijk werden geacht door de medische gemeenschap. Na de herinvoering van GcMAF (die was geblokkeerd door nagalase), waren 15% van zijn autistische patiënten niet langer autistisch, al hun symptomen volledig weg.

In deze studie met 1500 autistische kinderen had 85% te maken met virussen en een gecompromitteerd immuunsysteem. Alle 1500 kinderen ontvingen wekelijks GcMAF injecties en 70% van de kinderen reageerde positief op deze behandeling.
Er waren minder symptomen en 15% herstelde volledig. De overige 15% had geen reactie. Ook bleek dat de vermindering van autistische symptomen, permanent zou zijn, als GcMAF lang genoeg zou worden gegeven. Totdat het lichaam zijn eigen GcMAF zou gaan produceren, wat meestal na 24 weken gebeurde.
(HIER).

Sinds 1990 zijn er 59 onderzoek documenten gepubliceerd over de genezende effecten van GcMAF.  20 Van deze onderzoeken gaan over de behandeling van kanker. Bij kanker wordt het nagalase geproduceerd tegen het vitamine D transporteiwit, dat daardoor afbreekt. GcMAF kan dit transporteiwit vervangen. Hierdoor kan het vitamine D transport weer plaatsvinden en wordt de immuun cel weer voldoende geactiveerd om de taak te verrichten. Onderzoek suggereert dat GcMAF de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer en reumatoïde artritis effectief kan behandelen, evenals borstkanker, nier- en prostaattumoren.

Bronnen:

http://www.blogtalkradio.com

http://fortune.com

http://www.naturalnews.com

http://www.naturalnews.com

http://www.washingtonpost.com

http://www.vaccinetruth.org

http://www.naturalnews.com

http://thefreethoughtproject.com

http://www.timsmithmd.com

x

x

350 Reacties op Nagalese molecuul in vaccins doet tumoren groeien..

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • mc

  De 17 regels voor trollen:
  Regel 1.
  Reageer verontwaardigd, houd vol dat jouw tegenstander een prestigieuze groep of personen aanvalt. Vermijd de discussie van de feiten en forceer de tegenstander tot verdediging. Dat noemt men ook het ‘Hoe durf je’-manoeuvre.
  2.
  Stel aan de kaak dat de tegenstander geruchten aan het verspreiden is, maakt niet uit welke bewijzen hij levert. Indien de tegenstander bronnen van internet geeft, gebruik deze feit tegen hem: Volhard, dat allen de mainstream-media en de establishment- historiografie uitsluitend geloofwaardig zijn, ofwel een handvol superbedrijven de media-markt onder elkaar verdelen en de meeste historici ‘wiens lied ze zingen, diens brood ze eten’.
  3.
  Attaqueer een stroman- argument: Overdrijf, versimpel of vervorm anders een argument of een bijkomstig aspect van een argument van de tegenstander en attaqueer dan deze vervormde positie. Men kan ook gewoon de tegenstander met opzet mis-interpreteren en hem een positie veronderstellen, die zich dan makkelijk laat attaqueren. Vernietig de stroman -positie op een manier die de indruk moet wekken, dat daarmee alle argumenten van de tegenstander gedaan zijn.
  4.
  Associeer de tegenstander met inacceptabele groepen: gekken, terroristen, rechts-extremisten, racisten, antisemieten, paranoïde conspiracy- theoretici, religieuze fanatici. Leid hiermee van een discussie af.
  5.
  Trek de motieven van de tegenstander in twijfel. Verdraai en overdrijf iedere feit, om de tegenstander te laten lijken, alsof hij door een persoonlijke agenda of andere vooroordelen gemotiveerd is.
  6.
  Doe alsof je dom bent: Maakt niet uit welke bewijzen en logische argumenten door de tegenstander voorgelegd worden, vermijd principieel iedere discussie met de beredenering, dat de argumentatie van de tegenstander geen zin maakt, geen bewijzen of logica bevat.
  7.
  Verklaar dat de positie van de tegenstander oud nieuws is, al duizend keer voorgekauwd en daarom niet de discussie waard.
  8.
  Verklaar dat het onderwerp te complex is om ooit achter de waarheid te kunnen komen.
  9.
  Alleen staats-media (media die met subsidie ondersteunt wordt en daarom de autoriteiten verplicht zijn) verspreiden de waarheid! Zoek alleen naar feiten die, de van begin af aan jouw vastgelegde positie ondersteunen en negeer alle feiten die deze tegenspreken. Ga in geen geval op de argumenten van je tegenover in, maakt niet uit hoe logisch en gegrond zij ook mogen zijn.
  10.
  Stel de maatschappelijke positie met geloofwaardigheid gelijk: ‘wie ben jij, dat jij deze politicus/academicus/expert/slachtoffer etc. wie dan ook, zo iets kan veronderstellen!’
  11.
  Eis, dat je tegenstander de casus compleet oplost, eis onmogelijke bewijzen. Iedere vaagheid bij de tegenstander wordt als argumentatieve faillietverklaring gezien.
  12.
  Provoceer jouw tegenstander tot hij een emotionele reactie laat zien. Daarop kan men de tegenstander voor zijn ‘barse’ reactie bekritiseren en ook dat die geen kritiek verdraagt.
  13.
  Verklaar algemeen, dat grote samenzweringen onmogelijk zijn om door te voeren, omdat er veel te veel mensen een deel ervan moeten gaan uitmaken en alles zouden kunnen doorvertellen. Negeer het feit dat bij alle grote illegale operaties de verschillende uitvoerende afdelingen geïsoleerd van elkaar zijn en alleen zoveel weten wat ze ter uitvoering van hun deel aan de operatie nodig hebben. Negeer het feit dat er een strenge hiërarchie bestaat, iedereen alleen de bevelen volgt en geen ongemakkelijke vragen mag stellen.
  14.
  Wanneer de tegenstander zich niet door de genoemde tactieken laat klein krijgen, ga dan zo lang door tot de tegenstander vermoeid is en zich uit frustratie terugtrekt.
  15.
  Zoek naar vluchtige spelling of grammaticafouten of verbale uitdrukkingsfouten om de tegenstander als dom te classificeren. Leid daarmee van de inhoud van zijn redenatie af.
  16.
  Wanneer je op iemand van een blog wilt reageren door iets te schrijven/discuteren, kom dan altijd met een 2e of 3e persoon opdagen, zodat de tegenstander de indruk moet winnen, dat hij alleen met zijn mening staat (het voorspiegelen van een mening van de minderheid). De massa van de zwijgende gluurders en zich amuserende toeschouwers is immers schrikbarend hoog, zodat er amper gevaar bestaat dat zich iemand inmengt en degene die door de gluurders blijkbaar in ‘minderheid’ is, in bescherming neemt.
  17.
  Wanneer het niet anders kan of je wordt ontmaskerd, kom dan de tegenstander minimaal tegemoet en eis van hem in een royale tegenzet, het haast onmogelijke ophelderen! B.v. ‘Leg uit en bewijs de werking van homeopathie. Dan vinden we een regeling!’ En het spel begint opnieuw, omdat de tegenstander weer argumenten levert, die jij met een van de 16 regels zal tegenwerpen. Men noemt dat ook (murw maken) ‘uitputtingstactieken’.

  28
 • jenne

  Hoe ernstig de basis van onze wetenschappen, kan wankelen, en op volkomen gebakken lucht is/kan blijken te zijn gebouwd.
  Het altijd als volkomen onaantastbaar te boek staande Quantummechanica,
  blijkt weer een niewe deuk te hebben opgelopen.
  Lees op de ; de new scientist.nl ; verstrengelde fotonen etc.
  Om maar aan te geven, het is niet altijd, als aangenomen !
  Jenne

  26
 • Karl Hein

  Degene(n) die mij verplicht willen vaccineren, chippen of wat dies meer zij zullen eerst zelf ondergespoten of gechipt worden ter meerdere eer en glorie van dat deel van de mensheid.

  25
 • Karl Hein

  De griepprik gaat in ieder geval aan mij voorbij.

  24
 • mc

  Dit zei Steiner ook nog in 1917!
  “”„Die Seele wird man abschaffen durch ein Arzneimittel. Man wird aus einer „gesunden Anschauung“ heraus einen Impfstoff finden, durch den der Organismus so bearbeitet wird in möglichst früher Jugend, möglichst gleich bei der Geburt, daß dieser menschliche Leib nicht zu dem Gedanken kommt: Es gibt eine Seele und einen Geist. – So scharf werden sich die beiden Weltanschauungsströmungen gegenübertreten.””

  ‘De ziel zal er afgeschaft worden door farmaceutische producten. Men zal vanuit een ‘gezonde opvatting’ een entstof vinden, door die het organisme zo bewerkt wordt, mogelijkst in de vroege jeugd, mogelijkst meteen bij de geboorte, zodat dit menselijk lijf niet op het idee komt: Er is een ziel en een geest. – zo scherp zullen de beide wereldbeschouwingsstromingen zich tegemoet treden.’

  23
  • jenne

   mc,

   misschien kunnen we de entstof vervangen, door een verregaande onmenslijke techniek als bijvoorbeeld de IPhone, het is echt heel erg als je op gaat letten, het zijn echte zombies!
   groet Jenne

   23.1
  • mc

   Ja Jenne, het is ook erg. Ze weten dat ze de jeugd/kinderen moeten hebben, die zijn de toekomst. Daarom hoort het bij de verantwoordelijkheid van ouders om dit te doorzien. Als die natuurlijk ook ‘slachtoffers’ zijn dan wordt het moeilijk het roer om te gooien.
   De antroposofen stellen zich terecht de vraag, wat neemt het kind mee uit de geestelijke wereld, wat zich hier op aarde moet ontwikkelen? Men heeft amper meer zicht op wat de zielen werkelijk ‘willen’, omdat het de baby’s, latere kinderen wordt ontnomen zich vrij te ontwikkelen, dus vrij van kunstmatige invloeden.

   23.2
 • jenne

  Ken het probleem van drugs gebruikers, maar dan verslaaft aan drugs voorgeschreven door hun huisdokter, of andere medicus.
  In princiepe zijn deze tranquillizers voor korte duur toegestaan, maar ze blijven er jaar na jaar van gebruiken, en wanneer ze willen stoppen gaat dit met grote pschosomatische problemen en angst gevoelens gepaard, plus dat het, het denkvermogen aantast
  Deze mensen zijn te helpen, met het afbouwen van hun verslaaftheid, door middel van de homeopathise middelen voorhande, en het werkt, Jenne

  22
 • mc

  -off topic verwijderd-
  Sterkte!

  21
  • mc

   -off topic verwijderd-

   21.1
  • mc

   De sterkte was voor jou bedoeld beste Guido. Ik heb het niet zó nodig dan vele anderen. Ik ben sterk. 🙂

   21.2
  • Antichrist

   Gelukkig zijn er dan ook zwakkeren anders zou jij niet sterk zijn.

   21.3
  • mc

   Iedereen is sterk als die niet zwak is 😉

   21.4
  • mc

   Eigenlijk stoort het mij hoe je met je reactie suggereert, dat ik alleen maar sterk kan zijn als er ‘zwakkeren’ zijn. Het ging mee meer om het moment, Antichrist.

   21.5
  • Antichrist

   Je zult toch ergens een “nulpunt” moeten hebben om iemand sterk en/of zwak te willen noemen… voor wat het überhaupt waard is.
   Misschien nog eens nadenken waar je “stoor emotie” vandaan komt?

   21.6
  • mc

   Van mijn rechtvaardigheidsgevoel en van mijn niet-tegen-onzuivere-intenties kunnen. Als je graag alles wilt ontleden, waarom begin je niet met je Nickname.

   21.7
  • Antichrist

   Onzuivere intenties, hmmm dat is wel een bijzondere woordcombinatie.
   Interessant.

   21.8
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.