WantToKnow.nl

Wetenschappelijk bewijs: de griepprik werkt niet!

Het griepseizoen staat weer voor de deur. Nu kun je proberen om niet ‘open’ te doen, de griep dus niet binnenlaten, maar zoals je weet, werkt het zo niet.. Een griepvirus sluipt toch bij je binnen en doet daar dan zijn ‘dingetje’, vooral als je moe en futloos bent.
De griep slaat vaak toe als je immuunsysteem niet op volle kracht kan draaien en je ook verstoken bent van voldoende prikkels die dat immuunsysteem optimaal laten functioneren..! Het is dan ook geen toeval, dat griep meestal ontstaat in tijden dat het zonlicht naar een minimale kracht toegaat, in de herfst- en wintertijd dus.

De enige woorden die je hoeft uit te spreken. GENOEG! Dat is ook de mening van David Icke hier op de foto bij een van zijn presentaties. Maar deze oproep horen we steeds vaker om ons heen! Te oordelen aan het artikel hieronder, hadden we dit al veel eerder moeten roepen..!

Een arts hanteert dan ook vaak de omgekeerde volgorde.. Dóórdat jij griep hebt, kan hij aflezen dat je het druk hebt gehad, dat je jezelf voorbij bent gelopen.. Té weinig aandacht aan je lichaam geschonken hebt. En het lichaam ‘vertelt’ je dat dan, gaat je dan lekker lopen ‘griepen’…

Zoals je in ’n eerder hoofdartikel hebt kunnen lezen, is Vitamine D een essentiële stof, die ervoor zorgt, dat ons immuunsysteem geprikkeld wordt om optimaal te werk te gaan. (HIER). Maar ook voldoende rust, goede voeding en buitenlucht zijn essentiële factoren in het goed functioneren van ons lichaam.

En vaccinaties dan? Ik hoor het u al vragen.. De seizoensgriepprik is toch ook goed, in het verweer tegen de griep..? En als het erger wordt, er breekt bijvoorbeeld een ‘pandemie’ uit van een heftige griep, dan nemen we toch een specifieke griepprik tegen juist DIE griep…?

Het laatste woord is nog lang niet gesproken over vaccinaties en vooral de gedachten áchter de werking van vaccinaties. Je kent ongetwijfeld de -bijna- tirades die Drs. John Consemulder hier vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond heeft losgelaten op de ‘schaapachtige’ mentaliteit van vaccin-wetenschappers, die o.a. in de Raad voor Gezonheid werkzaam zijn. Dáár past het onderstaande artikel naadloos aan.

Overigens kun je hier op WantToKnow heel veel vinden over de uiterst dubieuze rol die Big Pharma speelt in het ontwikkelen van vaccinaties. Maar daarover hebben we het even niet, het gaat er nu om of het vaccin werkzaam is of niet.. Niet dus!

* * *

x

Wetenschappers tonen aan dat griepprik in 99% van de gevallen niet werkt..

Mike Adams, NaturalNews.com /september 2010

vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be
x

Gelukkkig zijn er journalisten als Mike Adams, die met open vizier in de slag zijn om waarheidsvinding.

Werken influenzavaccins eigenlijk wel? Een alleszins redelijke vraag nietwaar?

Een kritische blik op het nieuwste wetenschappelijk bewijs leert echter dat influenzavaccins volkomen nutteloos blijken te zijn in 99% van alle vaccinaties. In ieder geval als je geloof hecht aan de eigen onderzoeken van de fabrikanten. In werkelijkheid ligt de effectiviteit waarschijnlijk nog lager.
Ik presenteer hier een gedetailleerde analyse van alle voor handen zijnde wetenschappelijke bewijzen waaruit een paar zeer opmerkelijke conclusies zijn te trekken:

1) Influenzavaccins verminderen niet het aantal ziekenhuisopnames en ze verlagen zeker niet het aantal dagen ziekteverlof als gevolg van deze ziekte.

2) Influenzavaccins verhinderen geenszins de overdracht van griep.

3) Het bewijs dat het vaccin wel zou werken is eigenlijk heel magertjes: er moeten 100 mensen worden ingeënt om te zorgen dat de griepverschijnselen bij één persoon worden tegengegaan…

Er is nog veel meer te vertellen over dit fascinerende verhaal.
Hier de verdere details:

Ik ben iemand met een grotendeels wetenschappelijke opleiding en heb gedegen kennis van wetenschappelijke methodieken, en heb erg veel energie gestoken in mijn pogingen om echte wetenschappelijke bewijzen te vinden die het wijdverspreide gebruik van influenzavaccins degelijk onderbouwen – d.w.z. tijdens de seizoensgebonden inentingen.
Voordat ik kennis vergaarde over voedingsleer en holistische behandelmethoden, was ik werkzaam als ondernemer in computersoftware en had ik een redelijke wetenschappelijke achtergrond op het gebied van astronomie, natuurkunde, fysiologie, microbiologie, genetica, antropologie en psychologie. In feite was een van mijn grote voorbeelden wijlen natuurkundige Dr. Richard Feynman.

Op de website van NaturalNews praat ik zelden vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond, omdat het een nogal droge en snel vervelende manier van presenteren is. Ik ken echter wel het verschil tussen echte wetenschap en zogenaamde flut wetenschap, en voorbeelden daarvan treffen we zowel aan in wetenschappelijke benaderingen als ook in de alternatieve kant van de zaak.

De zogenaamde ‘psychische heelkunde’, om een voorbeeld te noemen, is, in ieder geval door de manier waarop het wordt gepopulariseerd, niets meer dan een slim handigheidje, waarbij de behandelaar wat kippeningewanden in zijn hand verbergt en dan net doet alsof hij het zieke orgaan uit de buikholte van de patiënt weghaalt. De demonstraties die ik op film heb gezien zijn stuk voor stuk  voorbeelden van kwakzalverij. En werkelijk: op een vergelijkbare wijze zijn de vaccinaties die tijdens het griepseizoen worden toegediend een modernere versie van die zogenaamde ‘psychische heelkunde’: niets meer dan een slim handigheidje gebaseerd op niets meer dan een handige afleidingsmanoeuvre en het verdoezelen van wetenschappelijke feiten.

Seizoensvaccinaties werken eenvoudigweg namelijk niet bij 99 van de 100 mensen ( en dat is nog zachtjes uitgerukt, zoals hieronder zal blijken).
Een jaar geleden loofde ik een beloning van US$10.000 uit aan iedereen die op de proppen komt met wetenschappelijk bewijs dat de H1N1 vaccins veilig en effectief waren (HIER). Niemand, maar dan ook niemand maakte of maakt aanspraak op dit bedrag, om de doodeenvoudige reden dat dergelijk bewijs helemaal niet bestaat.

Conventionele geneeskunde, zo wordt beweerd, is eigenlijk ‘Bewijs Gerelateerde Geneeskunde’ (BGG). Dat wil zeggen dat van alles dat door de conventionele geneeskunde wordt aanbevolen, mag worden verondersteld dat het gebaseerd is op streng wetenschappelijk onderzoek. Je mag aannemen dat alles statistisch is onderbouwd en zonder enige twijfel is vastgesteld dat het werkt volgens de aanbevelingen.

"Mis tijdens het griepseizoen geen enkele werkdag! Haal snel een griepspuit!" Maar als je die hebt gehaald, ligt de kans op bescherming rond de 1%..!

En in het geval van de influenzavaccins zegt de bijsluiter dat het op enigerlei wijze absolute bescherming biedt tegen de griep. “Mis tijdens het griepseizoen geen enkele werkdag! Haal snel een griepspuit!”
De idee erachter is natuurlijk dat een griepinjectie 100% bescherming biedt tegen de griep. Als je een griepvaccinatie laat toedienen, hoef je je op je werk niet meer ziek te melden voor een griepje. Deze veronderstelling is echter volledig bezijden de waarheid en eigenlijk is hij zelfs compleet uit de lucht gegrepen. Zoals je hieronder kunt zien, is het niets anders dan valse voorlichting op basis van flutwetenschap.

Weet je, er is nooit sprake geweest van onafhankelijk, steekproefsgewijs en dubbelblind onderzoek met placebo’s, waaruit noch de veiligheid noch de effectiviteit van het H1N1 Mexicaanse griepvaccin werd aangetoond dat afgelopen jaar zo naar voren werd geschoven (en in feite ook weer zit in de griepcocktail die dit jaar wordt gepromoot). Er is nooit een dergelijk onderzoek uitgevoerd..!!

Dientengevolge  bestaat er dus ook geen absolute wetenschappelijke basis waarop dergelijke vaccins in de allereerste plaats zouden moeten worden verkocht.
Als excuus hiervoor voeren advertentieboeren aan dat het zelfs “onethisch zou zijn om een placebo-onderzoek op dergelijke vaccins los te laten, omdat ze volgens hen zo goed werken dat het onthouden van het vaccin aan de placebocontrolegroep schadelijk voor die mensen zou kunnen zijn.”
Zij houden bij hoog en bij laag vol dat iedereen er voordeel van heeft zich te laten inenten met het influenzavaccin , en dus zou alleen al het uitvoeren van een wetenschappelijk gecontroleerd onderzoek ‘onethisch’ zijn.

Ruik je de kwakzalverij al?
Dit is nu precies het soort jargon dat je zou kunnen verwachten van een of andere maffe Russische wetenschapper die beweert ‘magisch water‘ te hebben uitgevonden, maar erbij vertelt dat magisch water kan niet worden onderzocht omdat de meetinstrumenten de magische eigenschappen van het water te niet doen…!
Op een soortgelijke manier houden vaccinboeren vol dat het onethisch is om te testen of hun vaccins echt wel werken. Je moet er maar gewoon op ‘vertrouwen’ dat vaccins altijd goed zijn voor iedereen. En jazeker, ik gebruik hier het woord ‘vertrouwen’. Dat is namelijk precies de wijze waarop de zogenaamde wetenschappelijk wereld hamert waar het gaat om vaccinaties: GELOOF nou maar gewoon dat ze werken! Wie heeft er nu behoefte aan wetenschappelijke bewijzen als we er VERTROUWEN in hebben?

Even cynisch samenvatten?
Vergeet de op bewijs gebaseerde geneeskunde maar gewoon. Zet iedere rationele kosten-batenanalyse maar gewoon uit je hoofd. Vergeet nu maar de risicoberekeningen die deel zouden moeten uitmaken van rationele besluitvorming over vaccins. Nee, de vaccinindustrie (en haar pleitbezorgers) weten allang dat vaccins goed voor je zijn, en daarom is het ook helemaal niet nodig streng gecontroleerde onderzoeken uit te voeren!

Anders gezegd is de Wetenschappelijk Methode helemaal niet van toepassing op de dingen waarin zij allang het volste vertrouwen hebben. Vertrouwen wint het van het gezonde verstand in de ‘wetenschappelijk’ gemeenschap, als je dat soms wilt geloven! Wat is de volgende stap? Gaan ze nu soms beweren dat vaccins hun werk doen omdat een of andere ‘Vaccin God’ daarvoor zorgt?
Hier, neem je vaccinatie nu maar. En vergeet vooral niet te bidden tot de Vaccin God, omdat ze op allen maar op die manier goed werken. Met andere woorden: Vaccin Voodoo. (Dat zou misschien wel een goeie titel zijn voor een vaccinlied, nu ik er over denk)

Onethisch om erachter te komen of ze wel werken?

Ik ben me meer en meer gaan verbazen over die hele uitleg over hoe het ‘onethisch’ zou kunnen zijn om uit te zoeken of H1N1 vaccins wel hun werk doen. Deze benadering komt me vreemd voor, mede omdat er sprake is van een stilzwijgende vervolgverklaring. Hier is wat ze werkelijk als excuus bedoelen aan te voeren:

#1) het is ‘onethisch’ om placebostudies uit te voeren op seizoensgebonden griepvaccins om te zien of ze daadwerkelijk werken. Zoiets ‘doe je niet’…

#2) Maar tezelfdertijd is het wel volkomen ethisch om die inentingen toe te dienen aan honderden miljoenen mensen, zelfs wanneer echte bewijzen ontbreken waaruit moet blijken dat ze veilig zijn en hun werk doen. Zoiets is ‘common sense’, algemeen aangenomen ‘waarheid’..?

Met andere woorden: het is dus onethisch echte wetenschap te bedrijven, maar daarentegen wel ethisch door te gaan met het injecteren van mensen met een stof die mogelijk volkomen nutteloos is (of zelfs schadelijk). Dat wijst gewoon naar de kromme logica en falende ethiek die zo typerend is voor onze hedendaagse vaccinindustrie.
Pleitbezorgers beweren dat H1N1-vaccins zo geweldig effectief zijn dat het NIET geven van een vaccinatie aan de mensen in een placebogroep ‘hun leven in gevaar had kunnen brengen’… Alleen dat al is kennelijk voldoende reden om het uitvoeren van gedegen wetenschappelijk onderzoek naar die middelen uit de weg te gaan.
Maar daar trap ik echt niet in. Ik denk dat het hier een dekmantel betreft – een excuus om te voorkomen dat dergelijke vaccins worden onderworpen aan streng gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek, omdat ze diep van binnen weten dat de uitkomst zal zijn dat vaccins niets anders zijn dan medische fraude.

Even rondneuzen..
En dus ben ik eens een beetje gaan rondneuzen om te kijken of er soms ook andere steekproefsgewijze onderzoeken zijn uitgevoerd waarbij mogelijk mensenlevens op het spel stonden.. Nou, het duurde niet lang voordat ik er een paar op het spoor kwam!

De ‘New England Journal of Medicine’ publiceerde kortgeleden bij voorbeeld twee onderzoeken over het koelen van hartpatiënten, waarbij men op zoek was naar een methode om hersenbeschadiging te voorkomen door de temperatuur in de hersenen te verlagen, totdat ze door de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis kunnen worden behandeld.
In twee onderzoeken die ik vond, onderwierpen onderzoekers, die van tevoren al wisten dat het ‘koelen’ levens zou redden, toch 350 hartpatiënten aan een steekproefsgewijs onderzoeksprotocol waarbij comateuze (maar gereanimeerde) patiënten werden blootgesteld aan ‘koelende’ temperaturen of normale temperaturen.

Uit één onderzoek kwam naar voren dat, hoewel de helft van de gekoelde patiënten herstelden met normale hersenfuncties, dat dit slechts bij een kwart van de patiënten die werden blootgesteld aan normale temperaturen het geval was. Met andere woorden: het koelen van patiënten redt de hersenen. Desalniettemin was het belang om te weten te komen of deze procedure al dan niet zou werken, groot genoeg om te rechtvaardigen dat die behandeling werd ontzegd aan honderd andere patiënten, waarvan de meesten na afloop leden aan permanente hersenbeschadigingen.

Dientengevolge is het vaccin dat elk jaar wordt geproduceerd een hagelnieuw experiment, uitgevoerd op de massa’s proefkonijnen die altijd maar weer doen wat hen wordt verteld zonder zich af te vragen of er sprake is van enige wetenschappelijke grond.

Zie je, wanneer wetenschappers echt antwoord willen hebben op de vraag ‘werkt het koelen van de hersenen?’, er voor hen geen enkel dilemma bestaat mensen door middel van een steekproefsgewijs onderzoek te onderwerpen aan zaken als permanente hersenbeschadiging. De kennis die door een dergelijk experiment wordt vergaard is het aantoonbaar waard een paar patiënten te verliezen, omdat ze, gewapend met wetenschappelijk bewijs, dergelijke procedures in de jaren erna kunnen toepassen om de levens van honderdduizenden anderen te sparen.

Maar als het er dus opaan komt vaccins als de recente H1N1-variant te testen, luidt de officiële verklaring dat het veel te gevaarlijk is het vaccin te onthouden aan een behandelgroep..!! Wetenschappers claimen dat het niet echt belangrijk is te bepalen of vaccins statistisch worden onderzocht en niet het risico mag worden genomen het vaccin aan wie dan ook te onthouden tijdens een klinisch onderzoek..

Er zullen in het verleden vast en zeker een paar klinische onderzoeken uitgevoerd zijn op veel verschillende vaccins, maar de meeste werden gefinancierd door de vaccinfabrikanten en er werden bijna nooit strenge keuringen uitgevoerd op de seizoensvaccins alvorens die werden vrijgegeven voor toediening aan mensen.
Dientengevolge is
het vaccin dat elk jaar wordt geproduceerd een hagelnieuw experiment, uitgevoerd op de massa’s proefkonijnen die altijd maar weer doen wat hen wordt verteld zonder zich af te vragen of er sprake is van enige wetenschappelijke grond.

Omdat die natuurlijk ook ontbreekt! En ik ben overigens niet de enige die dit ongemakkelijke feit heeft onderkend..!

De ‘Cochrane Collaboration’

De ‘Cochrane Collaboration’ is volgens eigen zeggen op hun website, ‘een internationale, onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk van meer dan 28.000 deelnemers uit meer dan 100 landen, die zich toeleggen op het geven van actuele en  nauwgezette informatie over de gevolgen van wereldwijd beschikbare gezondheidszorg.’
(zie eerdere artikelen met verwijzingen naar deze stichting op WantToKnow. HIER, HIER en HIER (waar TAMIFLU als hoax wordt ontmaskerd door hun medewerking)

Wij zijn wereldleider op het gebied van bewezen gezondheidszorg,” zo kun je verder op de site te lezen, gevolgd door een citaat uit ‘The Lancet’ waarin staat dat, “De Cochrane Collaboration een onderneming is die wedijvert met het ‘Human Genome Project’ waar het gaat om de mogelijke implicaties voor moderne geneeskunde.”

Dr. Tom Jefferson van de wereldvermaarde 'Cochrane Collaboration'.

Dr. Tom Jefferson is een epidemioloog die voor de Cochrane Collaboration werkt, en hij besloot het wetenschappelijk bewijs achter de seizoen influenzavaccins eens aan nader onderzoek te onderwerpen.

De doelstelling van het onderzoek was: ‘Onderzoek naar en de beoordeling van alle studies die de effecten beschrijven van griepvaccins bij gezonde volwassenen.’

Het Zoekcriterium: “Wij doorzochten de Centrale Cochrane Registers van Gecontroleerde Onderzoeken (CENTRAL) (The Cochrane Library, 2010, uitgave 2), MEDLINE (januari 1966 tot juni 2010) en EMBASE (1990 tot juni 2010).”

De Selectiecriteria (om te worden meegenomen in het onderzoek): ‘Steekproefsgewijze gecontroleerde onderzoeken (RCTs) of quasi-RCT’s waarin griepvaccins werden vergeleken met placebo’s en waarbij geen sprake was van natuurlijk voorkomende griepgevallen bij gezonde individuen in de leeftijdscategorie van 16 en 65 jaar. We namen er ook onderzoeken in mee naar ernstig en zeldzaam letsel.’

Het Totale Onderzoeksgebied strekte zich uit over meer dan 70.000 mensen. En het is goed om te weten dat de resultaten sterk in het voordeel van de vaccinfabrikanten zouden kunnen spreken.

De opsteller ging zelfs zover te waarschuwen dat ’15 van de 36 onderzoeken konden rekenen op financiële steun van de industrie (vier onderzoeken presenteerden geen subsidiedeclaratie).’

Met andere woorden, bijna de helft van de onderzoeken die in deze analyse werden meegenomen werden gesubsidieerd door de geneesmiddelenindustrie zelf, die zoals we weten, de gegevens consequent manipuleert, onderzoekers omkoopt of op andere manieren wetenschappelijke fraude in de hand werkt, teneinde het door hen gewenste resultaat op tafel te krijgen..!
De opsteller gaat zelfs nog een stap verder met de waarschuwing dat door de industrie gesubsidieerd onderzoek te allen tijde meer publiciteit krijgt, door te stellen “…door de industrie gesubsidieerd onderzoek werden, onafhankelijk van de methodologische kwaliteit en grootte, in meer prestigieuze tijdschriften gepubliceerd en geciteerd dan andere, niet-gesubsidieerde studies.”

Bekijk hier op deze pagina van het gedetailleerde onderzoek:

Onderzoeksresultaten tonen aan dat influenzavaccins nagenoeg waardeloos zijn.

Hier komt het interessante gedeelte: Hoewel bijna de helft van de onderzoeken werden gefinancierd door de industrie zelf, laat het onderzoek zien dat griepvaccins onder de meeste omstandigheden praktisch waardeloos blijken:
“De corresponderende aantallen van mensen die griepsymptomen vertoonden, voor een mindere reactie op het vaccin bedroegen 2% en 1% (RD 1, 95% CI 0% tot3%)” Aldus de opstellers van het rapport.

En met ‘een mindere reactie op het vaccin’ bedoelen ze dat de griepvirusketen in het vaccin een slechte verbinding aanging met ketens die in het wild voorkomen. Dit is gewoonlijk in het echt ook het geval, omdat het vaccin alleen virale ketens bevat die het voorgaande jaar voorkwamen en men niet kan voorspellen welke ketens er dit jaar zullen zijn..!

Met andere woorden: er zouden 100 mensen moeten worden gevaccineerd om het aantal mensen dat influenzasymptomen vertonen tot één terug te brengen. Maar voor 99% van de gevaccineerden maakt het dus niets uit! Het vaccin is een bijna waardeloos vaccin..
In het ‘gunstigste’ geval, waarin de virale keten in het griepvirus toevallig overeenkomt met de keten die in het wild voorkomt — een situatie die zelfs door de onderzoekers als hoogst ongewoon wordt omschreven – zijn de resultaten als volgt:
‘4% van niet gevaccineerde mensen ontwikkelde griepverschijnselen, tegen 1% van de gevaccineerden (risicodifferentiatie (RD) 3%, 95% betrouwbaarheidsinterval (CI) 2% tot 5%).’
Met andere woorden: het ‘passende’ vaccin (dat in het echt ongewoon is) reduceerde griep infecties bij 3 van de 100 mensen. Of, anders gezegd, 97% van de mensen die met het vaccin werden ingeënt hadden er geen baat bij (en gaf ook geen andere uitkomst).

Bovendien gaan de conclusies van het rapport nog verder:

“Vaccinatie had… geen effect op het aantal ziekenhuisverwijzingen of op het aantal complicaties.”

• “Het gebruikte vaccin had geen effect op het aantal ziekenhuisopnames of het aantal opgenomen ziektedagen.”

“Het overzicht toonde aan dat betrouwbaar bewijs over griepvaccins uitermate dun gezaaid is, maar er is wel bewijs van wijdverspreide manipulatie van de conclusies…

“Er is geen bewijs dat influenza-vaccins invloed hebben op complicaties zoals longontsteking of op de overdraagbaarheid.” Heb je dat begrepen? Vaccins beïnvloeden het overdragen van de ziekte niet, en toch is dit juist een van de voorwendsel waarom vaccins zo worden aanbevolen wanneer er sprake is van een pandemie – om te voorkomen dat de ziekte wordt overgedragen! Ruik jij ook de fraude..?

“Onder normale omstandigheden (bij gedeeltelijk overeenkomend vaccin) moeten 100 mensen worden gevaccineerd om 1 geval van griepsymptomen te voorkomen.”

En tenslotte eindigt de onderzoeker met deze kanjer van een verklaring: “Onze resultaten kunnen wat aan de optimistische kant zijn, omdat onderzoeken die door bedrijven worden gesponsord neigen naar resultaten die in het voordeel van hun producten spreken en enkele bewijzen komen voort uit testen die onder ideale virale circulatieomstandigheden werden uitgevoerd en omdat de mogelijkheid op schade beperkt werd.”

De vooroordelen van de industrie in aanmerking genomen, zouden de actuele resultaten, anders gezegd, de griepverschijnselen mogelijk bij 1 op de 100 mensen voorkomen.

Laten we het een en ander nu in perspectief plaatsen!

Laten we alles nu dus eens op rationele en intelligente wijze in het juiste perspectief zetten. Deze verregaande analyse van onderzoeken naar griepvaccins toont aan

 1. dat seizoensvaccinatie bij 99 van de 100 mensen geen voordeel oplevert.
 2. Bovendien wordt dit resultaat ook nog eens als ‘optimistisch’ gekarakteriseerd omdat bijna de helft van de vaccintesten werden gefinancierd door de geneesmiddelenfabrikanten ‘teneinde resultaten te produceren die in het voordeel spreken van hun eigen producten.’
 3. Daar komt nog bij dat een aantal van de studies werd uitgevoerd onder ‘ideale’ virale omstandigheden die nagenoeg nooit voorkomen in de echte wereld.
 4. En tenslotte werd bewijsmateriaal dat schade aantoonde bij deze analyse eenvoudig over boord gekieperd, hetgeen resulteerde in een niet zo compleet plaatje.

Begin je het te begrijpen?
Ook al heeft het er alle schijn van dat bij bepaalde onderzoeken de resultaten een beetje naar de hand worden gezet van de financierende opdrachtgever, kom je, zelfs bij grondige bestudering van het wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van vaccins toch al gauw tot de conclusie dat in 99 van de 100 gevallen een griepprik niets uithaalt. (En de ware cijfers kunnen dus mogelijk nóg slechter uitvallen).

Het officiële H1N1-logo... Ook het door minister Ab Klink ingekochtte H1N1-vaccin, was niet getest, niet werkend en kostte de schatkist zo'n € 600 miljoen.. De rekening van bangmakerij, zo blijkt steeds vaker! Ook - indirect dus- uit dit artikel.

Nou kunnen we hier toch wel concluderen, op basis van deze data, dat het uitroepen in advertenties en reclamecampagnes, dat een vaccinatie een volledige bescherming biedt tegen de griep, volledig naast de waarheid is, om het maar even netjes te zeggen..!

Er wordt gewoon beweerd dat je geen werkdag hoeft te missen, dat je gezond blijft enzovoort. Door dit soort boodschappen houden ze iedereen voor dat die vaccins bij 100% van de mensen werken. In feite is dit een frauduleus handelen van de eerste orde..!

Afgaande op de beschikbare wetenschappelijke bewijzen, is dit dus gewoon klinkklare nonsens. Met het zware overdrijven van de zogenaamde voordelen van die vaccins wordt de grens overschreden naar ‘misleiding’ en kom je terecht in misdadige marketingpraktijken en  fraude.”

Waar zijn de overheidsinstanties, zoals de FDA?
Waarom spreken de FTC (Federal Trade Commission) of de FDA (Food & Drug Administration)  zich niet tegen deze kwakzalverij uit?
Marketing van vaccins is in de grond van de zaak wetenschappelijke fraude. Het is intellectueel gezien volstrekt oneerlijk te beweren dat vaccins iedereen bescherming bieden, terwijl ze in werkelijkheid bij slechts een op de honderd mensen de symptomen verminderen: regelrecht frauduleus dus. Het is simpel gezegd pure, frauduleuze kwakzalverij..!

Stel je eens voor dat een er van een kruidendrankje in een televisiespotje wordt gezegd dat het in zekere mate goed is voor de gezondheid, maar dat in werkelijkheid blijkt dat het slechts bij 1 op de 100 mensen werkt. Dat product zou onmiddellijk worden aangemerkt als ‘kwakzalverij’, toch?? Het adverterende bedrijf zou vervolgens direct worden beschuldigd van valse voorlichting, waarbij de eigenaar zelfs het risico zou lopen te worden beschuldigd van criminele fraude.

Maar vaccins gaan in dit geval vrijuit.
Kruidenproducten zouden zelfs worden onderworpen aan zeer strenge onderzoeken of misschien wel direct in beslag genomen worden door de Voedsel- en Warenautoriteiten. Vaccins die slechts bij 1% van de mensen werkzaam zijn, worden volledig in bescherming genomen door de FDA, de CDC, de WHO, de FTC en mogen door de plaatselijke ziekenhuizen en klinieken vrijelijk worden toegediend..!!!

Het feit dat het hier gaat om pure kwakzalverij deert deze organisaties kennelijk in het geheel niet: nee, gewoon volle kracht vooruit ermee, ondanks wat e wetenschap erover te zeggen heeft. Wanneer je dit eenmaal goed hebt begrepen, kun je je misschien ook wel vinden in de terechte opmerking dat de “Voedsel en Warenautoriteit medisch fraude toelaat.”
Op dezelfde manier prijst onze GG en GD ook dit soort praktijken aan, evenals de Wereld Gezondheidsraad.

Het lijkt niet moeilijk te raden, wat de werkelijke motieven zijn, bij het niet-weigeren van vergunningen voor nieuwe vaccins die niet getest zijn, en -zo blijkt- NIET WERKEN..

Het betreft hier wetenschappelijk correcte verklaringen, aangenomen dat je het eens bent dat een product dat maar bij 1 op de 100 mensen zijn werk doet, voldoet aan de definitie “fraude” als het wordt geadverteerd onder het mom dat iedereen er baat bij heeft. De meeste mensen zouden het zonder meer eens zijn met deze alleszins redelijke definitie van fraude.

Het zou een heel ander verhaal worden, wanneer de efficiëntiegraad hoger zou zijn. Als griepvaccins bijvoorbeeld in 25 van de 100 gevallen zouden werken, is vaccinatie zonder meer het overwegen waard.. Maar in werkelijkheid komt het er niet eens bij in de buurt.

De Voedsel en Warenautoriteit verleent vaak goedkeuring aan farmaceutische producten die in klinische onderzoeken een score laten zien van 5%. De wereld van de hedendaagse geneeskunde zit barstensvol met farmaceutische producten die in 95% van de gevallen geen enkel resultaat laten zien bij mensen die ze hebben ingenomen.

Wil je de samenvatting van het genoemde Cochrane-rapport zelf lezen? Klik HIER Het is getiteld “Vaccines for preventing influenza in healthy adults” Auteurs: “Tom Jefferson, Carlo Di Pietrantonj, Alessandro Rivetti, Ghada A Bawazeer, Lubna A Al-Ansary en Eliana Ferroni”

Hier komen de Vaccinzombies!

Als influenzavaccins voor 99% waardeloos zijn, waarom staan de mensen dan in dikke rijen voor de ‘prikposten’ om zich ermee te laten inenten?

Het antwoord is zó simpel, dat je er gewoon overheen kijkt.. Omdat ze nalaten kritisch te denken over vaccins en hun gezondheid. Ze begrijpen niets van gezondheid, en gaan zonder meer mee met de grote massa en doen gewoon wat hen verteld wordt. Vandaar dat ze -wat mij betreft- in aanmerking komen voor de stevige titel: ‘Vaccinzombie’.

Inderdaad, mensen die in de rij gaan staan voor een griepprik zijn wat wij noemen ‘suckers’ die zich zand in de ogen hebben laten strooien dor de frauduleuze vaccinpropaganda. Ze volgen echter een modegril en het is makkelijker om gewoon te doen wat er gezegd wordt, dan je hersens te gebruiken en kritisch te denken over wat je doet..!!

Maar weet je wat het kennelijk is… ‘Leven zonder hersens is zo slecht nog niet’
Het ontheft je van het nemen van het besluit om uit die cirkel te stappen en stelt je in staat te vertrouwen op wat de doktoren en gezondheidsfunctionarissen je ook maar willen wijsmaken.

Hoe de wetenschappelijke gemeenschap het contact verloor met echte wetenschap.

Maar wat nu als ze allemaal tegen je liegen? Of wat als ze zelf een beetje naïef zijn over het feit dat griepvaccins voor 99% waardeloos zijn? (Slechts weinig artsen en wetenschappers zijn zich, zo blijkt, maar nauwelijks bewust van deze eenvoudige waarheid.)

Of wat als de vaccinverkopers zichzelf overtuigd hebben van deze onwaarheid? Wat als ze werkelijk geloofden dat die vaccins werkelijk heel goed zouden zijn voor iedereen, maar dat geloof echter gebaseerd is op het gezegde ‘de wens is de vader van de gedachten’ en niet op wetenschappelijke bewijslast?

Omdat dat het, vrienden, precies is zoals het is. We hebben te maken met een groot contingent wetenschappers dat zelf ook in de propaganda voor die vaccins is getrapt…! Ze hebben zichzelf ervan overtuigd dat seizoensgebonden griepvaccinaties effect hebben en dat nagenoeg iedereen zo’n spuit moet gaan halen. En ze geloven dat dit gebaseerd is op blind, irrationeel vertrouwen, niet op wetenschappelijk denken of diepgaand statistisch bewijsmateriaal.

Wat is de reden om jezelf te laten inspuiten met een niet werkend, chemische cocktail, waarvan zelfs de industrie zegt dat het ernstige en gevaarlijke neurologische bijwerkingen kan veroorzaken bij een beperkt aantal ontvangers...? (klik voor aanvullend artikel op illustratie)

Zij zijn, anders gezegd, verworden tot volgelingen van een vaccinreligie (of cultus). Dat is op zijn minst verwonderlijk, omdat de vaccinboeren zelf helemaal niet in God geloven of een religie aanhangen – behalve dan hun eigen vaccinreligie, waarbij geen behoefte is aan enige wetenschappelijke onderbouwing. Om je te mogen aansluiten bij hun ‘kerk’ hoeft je alleen maar geloof te hebben in die vaccins.

Op het internet zetten zogenaamde ‘wetenschapsbloggers’ zichzelf te kakken door mee te doen aan het promoten van nagenoeg nutteloze influenzavaccins en rond te bazuinen dat ze ‘wetenschappelijk verantwoord’ zijn. Blijkbaar zijn ze zich niet bewust van al die bewijzen waarmee de totale nutteloosheid van die spillen wordt aangetoond.

Ze kunnen net zo goed gewoon zeggen dat ze fan zijn van de vaccins: Waarom? Nou… ..gewoon, daarom….!
En ‘daarom’ is natuurlijk geen reden om jezelf te laten inspuiten met een chemische cocktail, waarvan zelfs de industrie zegt dat het ernstige en gevaarlijke neurologische bijwerkingen kan veroorzaken bij een beperkt aantal ontvangers.

Vitamine D zouden de werking van vaccins bevorderen..??

En hier is de echte uitsmijter van dit verhaal: Je kunt de minimale voordelen van vaccin overwinnen met een eenvoudig, goedkoop vitamine D supplement…!
Vitamine D is namelijk de bouwstof die je immuunsysteem activeert om infectieziekten tegen te gaan. Zonder die vitamine, werken vaccins al helemaal niet.. Wist je dat..?

Eigenlijk is het zo, dat die zeer lage efficiëntiegraad van het griepvaccin te wijten is aan het feit dat de meeste mensen die worden gevaccineerd allemaal lijden aan een tekort aan vitamine D. Zo’n 75% – 95% van de Amerikanen hebben een vitamine D tekort..!

Belachelijk genoeg is de enige manier om die vaccins beter te laten werken om bij elke griepprik een vitamine D supplement mee te geven! Nog lachwekkender is het dat ze dan in de allereerste plaats heemaal geen griepspuit meer nodig hebben!
Influenzavaccins spelen, anders gezegd, geen enkele rol van betekenis in het voorkomen van een griepinfectie. Het doel kan veel veiliger worden bereikt met het voorschrijven van vitamine D supplementen die ook nog eens veel betrouwbaarder en goedkoper zijn..!

We wachten eigenlijk op een wetenschappelijk onderzoek waarin vitamine D supplementen worden vergeleken met griepvaccins, waarbij realistische doseringen worden toegepast (en niet een paar pilletjes per dag). Ik twijfel er geen moment aan dat een gezonde dosering vitamine D per dag zou uitwijzen significant meer effect zou sorteren in de bestrijding van influenza, dan een griepvaccinatie.

Maar je begrijpt natuurlijk wel, dat een dergelijk onderzoek wel nooit zal worden uitgevoerd, in ieder geval niet op korte termijn, omdat daarmee de valse propaganda van de vaccinfabrikanten aan het licht zou komen en zij zodoende hun miljarden inkomsten zouden mislopen..! Zo simpel is het.. Word je al wakker, of was je dat al?

In de geneeskunde is de waarheid altijd het eerste slachtoffer, net als in tijden van oorlog. En als leugens bij herhaling worden verteld, gaat men ze geloven. De griepprikleugen is met zoveel felheid en autoriteit herhaald, dat nagenoeg de hele wetenschappelijke wereld hem voor zoete koek heeft genomen.

Dat zelfs de meest rationele wetenschappers zich zo gemakkelijk bij de neus laten nemen door de farmaceutische industrie is voor veel mensen reden om vraagtekens te plaatsen bij de geloofwaardigheid van de moderne geneeskunde, maar ook bij de betrouwbaarheid van de gehele wetenschappelijke gemeenschap.
En wanneer zogenaamde ‘rationele’ wetenschappers en leiders zo makkelijk in de goedkope praatjes van de industrie tuinen, kan men zich in alle ernst afvragen of er nog meer van dit soort fictieve zaken als waarheid wordt aangeprezen?

De geneeskunde zorgt ervoor dat alle andere wetenschapsgebieden in een kwaad daglicht worden gesteld. De overduidelijke wetenschappelijke fraude die hier wordt gepleegd uit naam van ‘de wetenschap’ maakt dat de echte wetenschap door de farmaceutische fabrikanten in zijn hemd wordt gezet. Het gemak waarmee medische wetenschappers door de medicijnindustrie om de tuin wordt geleid, roept vragen op die de hele wetenschappelijke wereld aangaan.

En daarmee wordt een nog belangrijkere vraag opgeworpen: Is wetenschap eigenlijk wel de beste weg om kennis te vergaren? Dit is duidelijk een filosofisch getinte vraag, geen wetenschappelijke en het gaat te ver om die hier te beantwoorden. Maar het is wel een vraag die ik op NaturalNews in een volgend artikel zou willen behandelen..

Er leiden vele wegen naar de waarheid, zie je. Wetenschap – goeie wetenschap –  is er een van, maar het is zeker niet de enige. Elke wetenschapper die gelooft dat zijn vakgebied het monopolie heeft op alle kennis, is een dwaas.
Lees eens iets van Richard Feynman (zie hieronder) en je zult spoedig ontdekken dat in het verleden de meest briljante koppen van de wetenschap constant van mening zijn geweest dat ook andere wegen naar de waarheid kunnen leiden.

Ik ben er zeker van dat wanneer Feynman vandaag de dag geleefd zou hebben en de vaccinpropaganda uit naam van de wetenschap kon aanschouwen, hij zou opmerken: “Je maakt zeker een grapje.”

Boekentip(s) bij dit artikel:

Klik op de cover van de boekafbeelding voor meer informatie over het artikel

40 Reacties op Wetenschappelijk bewijs: de griepprik werkt niet!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Rob

  Iemand een idee wat er in een griepprik zit?

  26
 • Evelien

  Heldere informatie waar ik al tijden naar op zoek ben. Voor mij- wederom- een bevestiging om géén griepprik te laten plaatsen ten bate van de zieke zorgvragers.

  25
 • K.Wolfs

  Ik wil in Duitsland de griepprik krijgen ; kan dat?

  24
 • K.Wolfs

  Sorry mijn constitutie lichamelijk is zo gesteld , dat ik wel profijt heb van de griepprik sinds enkele jaren die te hebben ontvangen heb ik nergens last van. Daarvoor wel dus. En als kunstenaar heb ik toch al een talent voor licht autistische trekjes

  23
 • Hendrikaatje

  Pietje en Ellen, heb eens even gekeken wat oscillococcinum eigenlijk is: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oscillococcinum
  Hart en lever van een muskuseend in een zodanige verdunning dat de kans dat U er bij een jaar gebruik ook maar 1 molecuul van binnen krijgt kleiner is dan de kans de hoofdprijs in de staatsloterij te winnen.

  22
 • Ben Hermans

  Citaat: “Ik ben iemand met een grotendeels wetenschappelijke opleiding en heb gedegen kennis van wetenschappelijke methodieken”

  Voor mij zegt dit al genoeg.

  Een ex-IT-er die het licht gezien heeft zonder ook de conventionele geneeskunde gestudeerd te hebben, lijkt mij slecht geplaatst om dergelijke nonsens te spuien.

  Alleen al het feit dat de auteur blijkbaar van oordeel is dat het feit dat niemand zijn 10.000 euro is komen “claimen” bij hem door de effectiviteit van een griepvaccin aan te tonen, een belangrijke indicator is van het feit dat een griepvaccin niet zou werken, is ronduit lachwekkend.

  Ik zie in mijn beroep in de juridische sector dagelijks over mijn vakgebied de domste uitspraken en stellingen propageren in kranten en op televisie zonder dat ik mij geroepen voel om daar telkens op te reageren.

  Om uit het gebrek aan reactie op een dergelijke lachwekkende uitdaging het bewijs van een stelling af te leiden, kan ik alleen concluderen dat de auteur zichzelf net iets te serieus neemt.

  Als ik een arts was of een onderzoeker in de farmasector, zou ik mij daar alleszins niet mee bezig houden.

  21
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.