WantToKnow.nl

De Codex Alimentarius in werking..!

De oudste truc van de wereld, hij werkt kennelijk nog steeds: Doe je voor als iemand anders! Met het oog op gezondheid en ‘veiligheid’ in het vaandel, een proces uitrollen, dat uiteindelijk uitmondt, in bijvoorbeeld het monddood maken van burger en pers..!

Na het artikel van de hand van Dr. Gert Schuitemaker, plaatsen we op deze plaats van het hoofdartikel, een beschouwing van Marco Torres. Marco is een onderzoeksjournalist, schrijver en zet zich in voor een gezonde levensstijl van consumenten. Hij haalde een graad in Openbare Gezondheid en Milieuwetenschappen en is een professioneel spreker over onderwerpen als ziektepreventie, milieu‐toxinen en gezondheidsbeleid. Waar het over gaat?

De Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit (NVWA) is er klaar voor om een groot offensief te lanceren en zodoende de censuur op de inhoud van online‐gezondheidsdiensten te bevestigen, met inbegrip van steeds verdergaande beperkingen in de vrijheid van meningsuiting. Op 14 december 2012 zal de Codex Alimentarius in de hoogste versnelling worden geschakeld wanneer een Europese verordening ingaat die alle gezondheidsbeweringen beperkt voor levensmiddelen, tenzij deze goedgekeurd zijn door eenregelgevende instantie.

x

* * *

x

Nederlandse autoriteiten slechts enkele weken

verwijderd van monddood maken gezondheidsjournalisten

en beperken vrijheid van meningsuiting

x

2012 © Marco Torres / PreventDisease.com

2012 © vertaling: Frank Bleeker

x

Codex is een hulporgaan van de Voedsel‐ en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties en de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Codex ontwikkelt internationale voedselveiligheids‐ en kwaliteitsnormen, zoals normen voor de veiligheid van levensmiddelenadditieven. Normen die door de Codex worden gesteld, gaan uit van wat in een minder ontwikkeld land minimaal haalbaar is.

Deze Codex heeft meer dan 170 lidstaten binnen het raamwerk, waaronder de EU en de VS die al decennia lang deelnemen. De Commissie voor de Codex Alimentarius is verantwoordelijk voor het opstellen van richtlijnen, standaarden en aanbevelingen, die de richting van de wereldwijde voedselvoorziening begeleiden. Het richt zich erop, ons te kunnen aangeven wat veilig is, maar in dit proces gebruikt het vaak criteria die gemanipuleerd worden ter ondersteuning van de belangen van de grootste multinationals ter wereld.

De tekst van de Codex Guideline on Vitamin and Mineral Food Supplements (1) die nauw gebaseerd is op de EU Richtlijn2 – waarvan een deel van de tekst hier is bijgevoegd en letterlijk wordt weergegeven – die in juli 2005 werd geratificeerd, maar eerder dit jaar heimelijk werd afgerond. Het wordt nu in veel delen van de wereld langzaam geïntegreerd als basis voor nationale en regionale wetgeving.

De EU heeft voor het grootste deel de normen geaccepteerd en is bezig de Codex te implementeren, zodat alle landen in de EU uiteindelijk verplicht zijn zich te houden aan het hierin gestelde beleid en de aanbevelingen. Een van de landen dat dit platform zou moeten testen, is Nederland. Nederlandse autoriteiten slechts enkele weken verwijderd van monddood maken gezondheidsjournalisten en beperken vrijheid van meningsuiting..

De Europese verordening 432/20123 (hierbij gepresenteerd in het Nederlands, zie onderaan) is een vastgestelde lijst van toegestane gezondheidsbeweringen voor levensmiddelen die geen ziekterisico kennen. Wie beslist of zij wel of geen ziekterisico hebben? De EFSA (European Food Safety Authority ‐ Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), de ‘waakhond’ voor dergelijke regelgeving en behulpzaam bij het formuleren van opdrachten en het opstellen van de wetgeving.

De EFSA is vergelijkbaar met de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration), behalve dan dat de EFSA toezicht houdt op de risicobeoordeling voor de gehele EU en zich voornamelijk richt op de voedselketen, terwijl het bereik van de FDA zich tot ver buiten de voedingsindustrie uitstrekt. De EFSA eist dat er een lijst met beweringen moet worden ingediend, samen met de voorwaarden die daarop van toepassing zijn en verwijzingen naar de relevante wetenschappelijke gegevens.

Wie bepaalt of het wetenschappelijk bewijs relevant is?
Je raadt het al: de EFSA, en hun wetenschappelijk advies wordt volgens de wetgeving beschouwd als geldig wetenschappelijk bewijs. Een zeer interessante opmerking over de tiende clausule van de wetgeving stelt, dat de Commissie een aantal ingediende evaluaties heeft, die verband houden met kruiden en ‘botanische stoffen’, waarvan de EFSA botweg heeft verklaard dat een nadere evaluatie nodig zal zijn voordat de Commissie in staat is om zijn ‘mening’ met betrekking tot de onderbouwing van deze claims naar buiten te brengen.

Deze stoffen zullen niet worden goedgekeurd totdat deze evaluaties zijn afgerond. Dat betekent dat, ondanks dat veel van deze botanische stoffen diepe historische en intellectuele wortels hebben in de cultuur van veel Europese landen en al honderden, zo niet duizenden jaren bestaan, de EFSA zichzelf nu waarnemend God acht over de effectiviteit van deze stoffen en dat hun wetenschappelijke ‘mening’ duizenden jaren van empirisch bewijs kan aftroeven en teniet doen.

Misschien wel het meest schadelijke artikel in deze wetgeving is de twaalfde clausule die voor onbepaalde tijd het vermogen van de gezondheidsjournalisten beperkt om natuurlijke gezondheid op enigerlei wijze te bevorderen. De clausule bepaalt dat er ‘door een entiteit geen gezondheids beweringen worden toegestaan , tenzij deze door de EFSA zijn
onderbouwd met een gunstige evaluatie en dat er GEEN OORZAKELIJK VERBAND kan worden gelegd tussen de claim en een levensmiddelencategorie, of een van de onderdelen ervan, tenzij goedgekeurd’.

Een voorbeeld:
De uitgever van een populair Nederlands tijdschrift kreeg kortgeleden een waarschuwing van de NVWA, met daarbij de dreiging van een boete van € 30.000,- als hij het strafbare feit zou herhalen. In een column schreef een redacteur over een specifiek merk chocolade. De fabrikant van die chocolade beweert dat dit een positief effect heeft op
diabetes.

Flavonoïden, antioxidanten in chocolade, zijn wetenschappelijk bekrachtigd waar het de mogelijkheid betreft de gevoeligheid van het lichaam voor insuline te verbeteren, wat direct ten goede komt aan mensen met diabetes. Dit werd belachelijk gemaakt door de NVWA die vol hield dat een journalist geen verband zou mogen herhalen tussen een specifiek levensmiddel of zijn ingrediënten en dit in verband te brengen met de preventie van ziekte, ongeacht de bewering van de fabrikant…!

Op de website van de NVWA4 geven zij het uitstellen van consensus over alle aanspraken van welke partij ook, die stellen dat een voedingsmiddel of ingrediënt ziekte kan genezen, behandelen of voorkomen, naar de EFSA toe:

 • Productnamen mogen niet in verband worden gebracht met medische beweringen
 • Uitgevers van tijdschriften mogen geen producten aanbevelen met medische beweringen.
 • Medische beweringen in levensmiddelen informatiebrochures, die speciaal zijn ontworpen voor wederverkopers en professionals (zoals artsen of therapeuten) zijn verboden.
 • Advertenties over voedingsproducten mogen niet verwijzen naar andere documenten of websites die medische beweringen (over het product of de ingrediënten daarvan) bevatten.
 • Als een bepaald voedingsmiddel wordt geadverteerd op een website, mag er geen enkel verband of koppeling, waar dan ook op die website, staan naar medische informatie over het product of een van de bestanddelen.
 • Een website met een bepaald voedingsproduct mag niet linken of verwijzen naar pagina’s buiten de site met medische informatie met betrekking tot deze producten, ongeacht wat de aard van die medische informatie is. Zelfs medische claims voor producten in een chatroom op het internet zijn verboden.

Onder de nieuwe richtlijnen zal elke website die een medische bewering maakt, ten eerste toestemming daartoe nodig hebben en ten tweede wordt het verboden om enige andere bewering met betrekking tot bijvoorbeeld voedingswaarde, of het identificeren van een andere waarde (of het ontbreken daarvan) van specifieke ingrediënten te uiten. Een specifieke website zal dus niet in staat zijn om bijvoorbeeld, zonder goedkeuring, chocolade te associëren met een voordeel voor de gezondheid.

Dezelfde beperking geldt voor alle websites die advertenties of links naar andere websites bevatten, die daar hun eigen gezondheidsclaims met betrekking tot de voordelen van chocolade maken. Kun je je de omvang van de beperkingen voorstellen die dit soort verordeningen zal proberen af te dwingen? Ik denk echt niet dat de mensen in Nederland iets te vrezen hebben. Ieder stuk papier dat probeert om controlemaatregelen vast te stellen met zoveel
angst en controle in het achterhoofd gaat slechts één kant uit… doorspoelen in het toilet.

Je mag niet meer zeggen dat voedsel gezond voor je is; slecht voedsel, zoals dit junkfood, blijft in de markt..! Je mag wel zeggen dat dit slecht voor je is..!?

Het zal net zo gaan als met de boetes die miljoenen mensen een jaar of tien geleden boven het hoofd hingen voor de auteursrechten van muziekdownloads op het internet. Waar zijn al die bedreigingen gebleven? Er zijn een paar mensen tot voorbeeld gemaakt. Andere mensen ontwikkelden vervolgens peer‐to‐peer en torrents om centralisatie te omzeilen. De bureaucraten hadden vervolgens geen idee hoe dit moest worden tegengegaan, of hoe een niet‐afdwingbare boete zou moeten worden afgedwongen.

Wat de EFSA en de NVWA zich niet realiseren
Mensen willen niet worden gecontroleerd op het internet. Die tijd is gekomen en is weer gegaan. Censuur leeft nog steeds in grote delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten en vele andere ontwikkelde landen. Wat de EFSA en de NVWA met dit soort regelgeving willen proberen te controleren zal echter onvermijdelijk tegen deze controlematrix gaan werken. Het zal mensen verder duwen dan wat zij acceptabel achten.

Als dat gebeurt is er een omslagpunt, dat de ontwerpers van dergelijke draconische wetgeving over het algemeen niet zien, omdat ze zo met zichzelf bezig in hun eigen kracht, dat zij niet beseffen dat ze echt geen macht over de mensen hebben. Het resultaat is weerstand, verzet en uiteindelijk een uiteenvallen van alle regelgeving waarvan zij dachten
dat die uitvoerbaar was.

Aan al mijn vrienden en lezers in Nederland wil ik zeggen: wees niet bang. Jullie zijn veel krachtiger dan welk stuk papier ook waarmee zij produceren om je vrije meningsuiting te controleren. Deze wetgeving zal veel sneller ineen storten dan dat het geduurd heeft om hem samen te stellen. De waarheid kan niet langer gecensureerd worden en ze zijn als de dood voor wat we met z’n allen daarna zullen zeggen!

Marco Torres

November 2012

Bronnen:
uitdaging.net
eur‐lex.europa.eu
anh‐europe.org
vwa.nl

Links in het artikel:
1 codexalimentarius.net/download.pdf
2 http://www.anhcampaign.org
3 http://eur‐lex.europa.eu
4 welke‐claims‐beoordeelt‐de‐nvwa
5 http://preventdisease.com

123 Reacties op De Codex Alimentarius in werking..!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • paul poederbach

  Doe aangifte tegen de overheid ! Er is een concept aangifte die u kunt ondertekenen. Hoeveel effect deze aangifte gaat sorteren is nog maar de vraag, maar het is vooral belangrijk voor je eigen geweten , jij hebt je uitgesproken tegen de terreur door bankiers bedrijven en hun voetvolk, de politici.

  29
 • daisy Heijmink

  Volgende week demonstreren, laat het niet te laat zijn, dit kan niet!!!!!

  28
 • Jordan Evers

  De Zwitserse voedingsgroep Nestlé investeert nu ook in traditionele Chinese geneeskunde. De groep ging vandaag een joint venture aan met de Chinese farmagigant Chi-Med, om samen een nieuwe onderneming op te richten die gespecialiseerd zal zijn in voedingsproducten op basis van (geneeskrachtige) planten. In het akkoord is ook voorzien dat Nestlé toegang krijgt tot een gegevensbank van de traditionele Chinese geneeskunde, met meer dan 50.000 extracten, afkomstig van ruim 1.200 planten.

  Juist ja, en dat mag dan wel van de NVWA? Als grote concerns er geld mee verdienen, dan mag het opeens wel? Maar als de kleine ondernemer voedingssupplementen wil verkopen dan mag hij niet eens op z’n producten zetten waar het voor dient?

  Big Brother! Censuur! Dictatuur!

  Wie stopt ze?

  27
 • nathalie

  In 1 woord BELACHELIJK!!!!!!!!!!!!! die mensen die dat bedacht hebben zijn gestoord..

  26
 • Vidyaman

  Dan zie je maar weer hoe dictatoriaal deze zogenaamde democratie is,en inderdaad de meeste regelgevers,beleidsmakers,politici of hoe je deze wolven in schaapskleren ook mag noemen staan in dienst van multinationls en de daaraan gekoppelde financiele wereld en ze hebben daarin hun persoonlijke verborgen agenda’s,die niet in het belang zijn voor de gezondheid van deze planeet en alles wat daarop leeft. Door de struisvogelpolitiek die ze bedrijven hebben ze niet in de gaten dat ze door hun regelgeving ook zichzelf,hun kinderen en hun eigen leefomgeving vergiftigen/vernietigen en dit zegt dan al genoeg over hun eigen mentaliteit cq geestelijke instelling(moraal)!
  En inderdaad terrorisme in wat voor vorm dan ook roept weerstand op en ze zijn te dom om te zien dat juist hetgene wat ze willen bereiken een averechts effect heeft,ze roepen weerstand op die ze eigenlijk niet willen en daar ben ik ze dankbaar voor want dit soort praktijken heeft de mensheid nodig om uit eeuwenlange conditioneringen te komen zodat we meer zelfbewustzijn gaan krijgen wat goed is voor ons algemeen welzijn en om uit door overheid gecreërde afhankelijkheid te komen.Wie zaait zal oogsten en ik geloof dat de opbrengst uiteindelijk in het voordeel zal zijn voor het algeheel welzijn van mens en de planeet aarde,maar dat gaat niet zonder slag of stoot en het vergt soms offers als je naar de geschiedenis van de mensheid kijkt!!!

  25
 • De pioniers hebben hn werk gedaan, nu is het echt aan de burgers om te laten zien dat ze verder vrijheidbeperking niet tolereren. Het is 2013, het is het aquarius-tijdperk!!! Durf op te staan, durf je eigen kracht te leven!!!!

  24
 • Leve transparantie, redelijkheid, efficiëntie en vrije meningsuiting.

  23
 • Belachelijk. Het wordt steeds gekker. Ik klaar om acties te steunen.

  22
 • Claudia Mars

  Je kunt een petitie tekenen als je kenbaar wil maken dat je niet eens bent met deze besluitvorming op http://www.petities.nl ! Gewoon even doen!

  21
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.