WantToKnow.nl

Het grote complot tégen de vrijheid..

x

x

Het grote complot tégen de vrijheid..

2017 © Hugo van der Zee | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Hugo van der Zee

De aanslag op de kerstmarkt in Duitsland was de volgende in een reeks van aanslagen waarvan het eind niet in zicht lijkt en die een constante sfeer van dreiging teweegbrengt die Europa sinds de tweede wereldoorlog niet gekend heeft. De aanslagen hebben overeenkomsten die op zijn minst opmerkelijk zijn. Zo werd er in Berlijn een identiteitskaart van de vermeende dader gevonden, net zoals dat bij veel andere terroristische aanslagen het geval was. Dit was al het geval bij de moord op John F. Kennedy. Harvey Lee Oswald had op de plek waar hij het schot gelost zou hebben zijn identiteitspapieren laten liggen…

Bij de aanslagen in Berlijn en Nice werden de identificatiepapieren van de vermeende terroristen in de vrachtwagencabines vonden. Ook bij de aanslag in Parijs vond men identiteitspapieren van één van de aanslagplegers. Zelfs bij de aanslagen op de Twin Towers op 9/11 vond men binnen enkele uren de identiteitspapieren van één van de vermeende kapers. Dit is bijzonder gezien het feit dat het vliegtuig en inzittenden volgens het onderzoek volledig vergaan zouden zijn door de enorme hitte. Zelfs de zwarte doos van het vliegtuig, speciaal gemaakt om vliegtuigrampen te doorstaan, zou vergaan zijn.

Op dezelfde dag stortte een ander gekaapt vliegtuig (Flight 93) neer in een weiland in Pennsylvania. Nu zijn er in de geschiedenis vaker vliegtuigen neergestort. In al deze gevallen vond men wrakstukken en bagage. Ook na de ramp van de space shuttle in 1986, die op 20 km hoogte explodeerde, heeft men nog veel wrakstukken gevonden. Op de foto’s van de crash in Pennsylvania is vreemd genoeg alleen een rokend gat te zien. Veel van de mensen die na de crash naar de rampplek waren gesneld, waaronder journalisten, politie en mensen van eerste hulp, vertelden later dat men niet eens besefte dat hier een vliegtuig was neergestort.

Patrick Madigan, de politiecommandant van Pennsylvania die als een van de eerste ter plekke was, verklaarde dat hij niets zag wat aan een vliegtuig deed denken, geen staartdeel, geen delen van de romp of de vleugels, geen motoren, geen landingsgestel, geen koffers, geen lichamen, geen kleren, niets. Ook hier was de conclusie van de 9/11 onderzoekscommissie dat alles door de intense hitte was vergaan, inclusief de zwarte doos. Toch vond men ook hier in korte tijd na de crash, afzonderlijk van elkaar, de identiteitspapieren van twee van de vermeende kapers.

Het advocatenechtpaar Kurt & Lori Haskell laten hun verhaal niet los, over de ‘ondergoedterrorist’ die in Amsterdam het vliegtuig naar Boston ging nemen. Keihard bewijs duidelijk dat de Amerikaanse overheid opnieuw een valse-vlag-operatie startte, om de burgers van de VS nóg meer vrijheden te ontnemen. Niemand blijkt geïnteresseerd in de WERKELIJKE FEITEN. (klik voor volledig artikel over deze zaak!)

Identiteitpapieren zijn de rode draad naar de wérkelijke daders…??
Het is niet bekend waarom de terroristen zo vreemd met hun documenten omgingen. Waarom ze bijvoorbeeld steevast bij de aanslagen de identiteitspapieren uit hun zakken lieten vallen, waarom men geen valse documenten gebruikte, of waarom men überhaupt identiteitspapieren bij zich had. We kunnen deze vragen niet stellen want er is zelden een terrorist verhoord en berecht. De terroristen die niet bij de aanslagen om het leven zijn gekomen, zijn doodgeschoten. De vermeende daders van de aanslagen van Berlijn, Londen, Parijs, Nice en Boston zijn allen doodgeschoten door de politie.

Er zijn wat betreft de aanslagen veel zaken die vreemd zijn, of eenvoudig niet kloppen. Dit vraagt om gedegen onderzoek. De verklaringen en hypothesen die we horen van de media en overheden zijn zo tegenstrijdig en zo bizar, dat naast de vraag wie er achter de aanslagen zit er een andere vraag opkomt; hoe is het mogelijk dat de mensen dit allemaal geloven?

Waar blijft de écht journalistiek, die DURFT…?
Echte journalistiek waar onderzoek wordt gedaan, waarbij feiten worden verzameld en nagetrokken, waarbij wordt geanalyseerd en verbanden worden onderzocht, dat bestaat allang niet meer, althans niet bij de ‘mainstream’ media. De nieuwsbronnen zijn beperkt tot enkele internationale persbureaus of het nieuws komt direct van regeringen. Het resultaat is een wereldwijde uniforme boodschap, hier en daar aangepast aan de ‘couleur locale‘. Wanneer journalisten er nog op uitgestuurd worden, dan gaat het om trivialiteiten die de kranten en bladen moeten vullen.

Het is één grote marketingmachine waarbij het niet om feiten gaat, maar alles draait om sentiment. Het gaat er niet om wat er werkelijk is gebeurd of wat een persoon doet, het is het imago dat telt. We zien dit bij Obama. Het is de man die als geen andere Amerikaanse president een zeer agressief beleid heeft gevoerd. De man die de oorlogen in Afghanistan en Irak heeft uitgebreid en talloze nieuwe conflicten is begonnen. Het is de man die het grootste budget voor defensie uit de Amerikaanse geschiedenis heeft doorgevoerd. Het is de man die de banken heeft gered en de slachtoffers heeft laten zitten.

Het is ook de man die bombardementen op burgers heeft laten uitvoeren in landen als Jemen en Pakistan. De man die ongenadig klokkenluiders heeft vervolgd die corruptie aan het licht brachten. De man die op alle mogelijke manieren de vrijheden van het volk heeft ingeperkt, en die zich er persoonlijk voor heeft ingezet dat de gevangen in Guantanamo vast bleven zitten, terwijl ze nooit zijn aangeklaagd, en nooit een eerlijk proces hebben gekregen. Het is de man die de het harde neo liberalisme van Bush heeft doorgezet, bijvoorbeeld door een onderwijssysteem in te voeren waar de armen en middenklasse aangewezen zijn op dure privéscholen.

En zo gaat de lijst nog lang door.
Maar in de media wordt Obama neergezet als een verstandige man, als man van het compromis. We zien hem op de foto met zangers als Bob Dylan en Bruce Springsteen, en we zien hem op bezoek bij de Paus. Hij kreeg zelfs de Nobelprijs voor de vrede, dus we nemen aan dat het wel goed moet zitten… Toch?!

Wat is tussen deze 2 uitspraken met de Amerikaanse ‘president’ gebeurd..??

Wanneer de media een gebeurtenis verzwijgen dan beschouwt men het als niet gebeurd. En andersom weet men verzonnen feiten tot realiteit te maken door eindeloze herhalingen. Wanneer de media ons bombarderen met dezelfde nieuwsberichten dan kun je er vanuit gaan dat hier iets niet in de haak is. Dit is eenvoudig te herkennen. Wanneer men bijvoorbeeld op een conflict uit is, dan zien we diplomaten als John Kerry in het nieuws verschijnen die ons laten weten dat zij ‘bezorgd’ of ‘verontrust’ zijn over een situatie in een bepaald land.

Daarna volgen de beschuldigingen, de lokale heerser wordt gedemoniseerd, chaos wordt gecreëerd, er volgen wapenleveranties en financiële steun aan huurlingen, die men ‘rebellen’ of ‘vrijheidsstrijders’ noemt, en uiteindelijk volgt de interventie die tot de gewenste ‘regime change’ leidt.

Wat achterblijft is een land in verwoesting.
We zagen dit bij Afghanistan, Irak en Libië. En de oorlog in Syrië is in volle gang. Alleen in Irak al zijn honderdduizenden burgerslachtoffers gevallen en meer dan een miljoen mensen zijn gevlucht. Het is inmiddels bewezen en erkend dat deze oorlog gebaseerd was op leugens. Degenen die verantwoordelijk waren voor de leugens en het verspreiden daarvan zijn nog steeds op vrije voeten, en bekleden vaak dezelfde posities. Ook bij de conflicten in Afghanistan, Libië, en nu in Jemen en Syrië is het duidelijk dat het nieuws gebaseerd is op leugens.

Het is dezelfde strategie die men sinds de koloniale tijd volgt. Ieder land dat niet in de pas loopt met de VS en de NAVO kan rekenen op interventie en regime change. De media doen ons geloven dat ingrijpen nodig is, dat we hier een soort morele plicht zouden hebben. Dat het Westen ook maar enige diplomatieke en militaire rol in het Midden Oosten, Azië en Afrika zou moeten spelen is gezien de lange geschiedenis van onrecht en onderdrukking te absurd voor woorden. Maar dit is wat constant wordt verkondigd door de politiek en de media.

Je moet toegeven dat de campagnes knap in elkaar zitten.
Zo werd in de Oekraïne een democratische gekozen president afgezet tijdens een (door het Westen gesteunde) militaire coup, en het land wordt nu bestuurd door een extreem regime waarvan de leiders zeer sinistere figuren zijn, waaronder zelfs prominente neonazi’s. En de Krim, waar de grote meerderheid van de bevolking zich deel van de Russische cultuur voelt, koos in een referendum voor aansluiting bij Rusland. De media hebben dat echter volledig om weten te draaien. Poetin werd, was en is de agressor, het referendum was een ‘Russische annexatie’, en de nieuwe regering van Oekraïne, dus de regering die nu etnische zuiveringen uitvoert en een terreurbeleid voert, dat zijn onze democratische bondgenoten.

Met deze nieuwe bondgenoten voert het Westen een constante politiek van provocatie die illegaal en gevaarlijk is. Na de grootste mobilisatie sinds de tweede wereldoorlog is Rusland nu vrijwel omsingeld door NAVO machten. Er gaat geen dag voorbij zonder een sneer of beschuldiging in de richting van Poetin. Zo zouden de Russen de computers van het witte huis gehacked hebben om de verkiezingen te beïnvloeden. Het bewijs dat hiervoor geleverd is bestaat uit een lang rapport van de FBI. Het rapport bevat standaard informatie over computer hacking, maar bevat geen enkel bewijs dat Rusland achter de hack zit. Er zijn in de tussentijd wel steeds sterkere indicaties dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten achter de hack zaten.

Rusland is vanuit het westen, volledig omgeven door pro-Amerikaanse partners, waarvan de NAVO wel een heel ‘geniepige en fnuikende’ opkomende macht is geworden.. Het lijkt tijd te worden, dat de achterliggende agenda van deze opmars, in daden omgezet gaat worden? (Wie heeft het nog over lege praat, dat Poeting ‘aan de deuren van Europa staat te rammelen’…??!)

Ook China is al enige jaren het doelwit van lastercampagnes. Zo waren onlangs in de media wereldwijd verontrustende berichten te lezen dat een Chinees vliegdekschip op zo’n 150 km van de van de kust van Taiwan was gesignaleerd. Dat het het enige vliegdekschip van China was, werd niet vermeld, evenmin het feit dat Amerikaanse oorlogsschepen regelmatig op enkele kilometers afstand van de Chinese kust varen. Ook schonken de media er nauwelijks enige aandacht aan toen Obama verkondigde dat zestig procent van de (gigantische) Amerikaanse vloot voor 2020 in de zeeën rond China gestationeerd zal worden.

Nu gebeurt het wel dat sommige alternatieve nieuwsbronnen het mainstream nieuws te lijf gaan met hetzelfde soort sentiment, wat een gepolariseerd beeld geeft. Alles wat niet Amerikaans is zou per definitie goed zijn. Zo maakt men van Poetin een held, en men prijst de Chinese diplomatie. Nu is het zeker zo dat de agressie uit de Westerse hoek komt, dat wil zeggen de NAVO landen en Israël, maar de situatie is complexer dan het lijkt. Zo heeft China ondanks de ogenschijnlijke onderlinge vijandigheid al sinds de tijd van Mao zeer hechte banden met de VS. Het is niet duidelijk wat voor spel hier gespeeld wordt, maar er is zeker sprake van een strategie en een plan.

In Your Face… Men maakt er overigens niet eens een geheim van..!
Documenten als Rebuilding America’s Defenses van de denktank PNAC (Project of a New American Century) en ook documenten van andere think tanks en instituten beschrijven vrij gedetailleerd wat het doel is. De Full Spectrum Dominance strategie maakt deel uit van de officiële doctrine van de VS en beschrijft letterlijk dat er een wereld orde moet komen onder totale controle van de VS. Ook stelt het document dat men ervan uitgaat dat andere landen hier niet makkelijk in zullen meegaan. Om deze reden stelt men dat er nieuwe ‘Pearl Harbors’ nodig zullen zijn, dat wil zeggen externe bedreigingen die burgers moeten overtuigen om nog meer vrijheden op te geven, en nieuwe oorlogen te steunen.

Via deze documenten, en ook via de uitspraken van Amerikaanse militairen en diplomaten weten we dat landen als Irak, Libië, Syrië en Iran al tientallen jaren geleden op het lijstje voor regime change stonden. De strategie is dus in volle gang en men zal niet rusten voordat de hele wereld onder één totalitair bewind komt. De media moeten er voor zorgen dat we hier zelf om vragen.

Een president die de propaganda-machine op gang brengt, op de puinhopen van een eigen ‘valse-vlag-operatie’..!

Volgens de Franse socioloog Jacques Ellul kun je niet meer van propaganda spreken. De propaganda is zo constant en zo alles doordringend dat de term ‘infuus’ een juister beeld geeft. We krijgen een constante stroom van verdraaiingen en leugens toegediend die ons moet verdoven en alle mogelijke weerstand in de kiem moet smoren. Ondanks dat veel mensen als zombies in deze schijnwereld leven zijn er ook steeds meer mensen die wakker worden. Men ontwaakt, ziet het infuus, en net als in de film de Matrix rukt men het plastic slangetje los en gaat op eigen benen staan. Het zijn de mensen die kritische vragen stellen, zich verenigen, op onderzoek gaan, feiten verzamelen en publiceren.

Maar de kritiek begint steeds vaker effect te krijgen. Zo ging de Amerikaanse bevolking niet mee met de interventie in Syrië. De Engelsen stemden ondanks de massieve angst campagne toch voor de Brexit, en in Italië stemde men een voorstel weg dat de grondwet zodanig zou aanpassen dat het bestuur in Italië nog verder gecentraliseerd zou worden en de politici immuniteit zou geven. Dat de campagnes niet het gewenste effect hadden is natuurlijk een verontrustende zaak voor de autoriteiten. Omdat de autoriteiten weinig tegen de feiten kunnen inbrengen worden de alternatieve media bestreden met sentimentele argumentatie.

Alternatieve media bestrijden; de waarheid mag niet vertelt…
Zo is er een heel arsenaal aan termen, het gaat om ‘complottheorieën’, of er is sprake van populisme, nationalisme, extremisme, radicalisme, separatisme, antisemitisme enzovoort. Zo weet men iedere kritische denker die zijn of haar mond open doet wel in een vakje te plaatsen. Nu hebben de autoriteiten het zich nu nog makkelijker gemaakt. Er is een ‘zwarte lijst’ opgesteld onder de naam ‘Propaganda Or Not’ waar een groot aantal alternatieve media websites op staan.

Ondanks dat deze websites zich met verschillende maatschappelijke zaken bezig houden heeft men ze allemaal onder de noemer ‘Russische propaganda’ geplaatst. Sociale netwerken als Facebook maken gebruik van de lijst en laten een veiligheidswaarschuwing zien wanneer men een bericht opent dat als bron één van de websites van deze lijst heeft. Al zal dit sommige mensen afschrikken, het is nog wel te negeren.

Toch is een duidelijke eerste stap gezet naar een ‘Ministerie van Waarheid’ zoals George Orwell deze beschrijft in zijn boek 1984. De alternatieve nieuwsbronnen worden steeds harder aangepakt. Kritisch denkende journalisten en klokkenluiders wordt op alle mogelijke manieren het leven moeilijk gemaakt. Men wordt geïntimideerd en bedreigd met ontslag of vervolging.

Steeds vaker worden klokkenluiders daadwerkelijk berecht.
De pijlen zijn echter niet alleen gericht op journalisten, klokkenluiders en dissidenten als Snowden en Assange. Iedereen die het waagt kritisch te denken is verdacht. In de VS kan sinds de invoering van de ‘Patriot Act’ iedere burger worden aangehouden en onbeperkt lang worden vastgehouden. Ook in de EU zijn er plannen dit soort wetten toe te passen. Dit wordt uiteraard gebracht als een noodzakelijke maatregel in de ‘strijd tegen het terrorisme’. In een toespraak tijdens een conferentie van de VN sprak de ex premier Cameron dat ‘niet-gewelddadig extremisme’, en daarbij noemde hij de waarheidzoekers naar de aanslagen van 9/11 en 7/7, even gevaarlijk is als het terrorisme van de IS, en dus ook even hard bestreden moet worden. Dit soort uitspraken laten duidelijk zien welke kant we opgaan.

Nu kunnen de autoriteiten ook niet alle feiten volledig negeren. Het is bijvoorbeeld wel duidelijk geworden dat de oorzaak van de crisis vanuit de financiële sector kwam, en dat de schuldigen vrijuit zijn gegaan, en in veel gevallen zelfs beloond zijn met bonussen. De mensen ondervinden aan den lijve dat steeds wordt wegbezuinigd, zoals in de gezondheidszorg, de sociale woningbouw, sport, kunst en cultuur. Veel dingen verdwijnen of worden onbetaalbaar.

Nu is het ook wel bekend dat het niet ligt aan een tekort aan geld. Ondanks dat er meer geld in het financiële systeem circuleert dan ooit (met doorberekening van de inflatie) is de koopkracht van de lage en middenklasse sinds de crisis van 2008 gedaald, en de koopkracht van de superrijken is sinds 2008 met 40% gestegen. Dit roept natuurlijk verontwaardiging op. Ook hier weten de politiek en de media handig op in te spelen. Men spreekt ons vaderlijk toe dat men beseft dat er ‘boosheid bij de burger is’.

De overheid heeft hier begrip voor, maar de mensen moeten ook niet overdrijven. De retoriek die men gebruikt is als volgt: door de moeilijke situatie zijn de mensen emotioneel waardoor ze zich laten meeslepen door populisten als Wilders en Trump, en sommigen laten zich zelfs in met allerlei complottheorieën. Daar is niemand bij geholpen dus laten we verstandig blijven en samen aan een oplossing werken.

Het is het schaapachtige kuddegedrag dat zorgt voor onderdrukking..
Het is droevig om te zien dat zoveel mensen voor dit soort propaganda vallen. Je hoeft niet zo ver te zoeken om uit te vinden dat politici als Trump en Wilders deel uitmaken van hetzelfde systeem. Het zijn juist deze zogenaamde reactionaire politici en partijen die de illusie moeten geven dat er nog keuzevrijheid is, en dat we beter af zijn wanneer we voor een gematigder lijkende ‘lesser evil’ partij stemmen. Wanneer dit soort zaken ter sprake komt dan hoort men gauw het woord ‘complottheorieën’.

Het zijn vaak juist de mensen die de propaganda zo kritiekloos overnemen, hoe onlogisch en absurd deze ook is, die andere mensen voor complotdenkers uitmaken wanneer deze een mening hebben die afwijkt van die van de media. Het woord ‘complot’ heeft een enorme lading en is een effectief afschrikmiddel. Kritische denkers worden als paranoïde fantasten neergezet waar ieder verstandig mens zich verre van zou moeten houden.

Toch is het niet te ontkennen dat complotten altijd hebben bestaan. Altijd hebben groepen machtigen zich verenigd en een gezamenlijke plannen gesmeed. Dit is eenvoudig geschiedenis en je hoeft je hier niet over te verwonderen. Wat het nu zo gevaarlijk maakt is dat men dankzij de geavanceerde technologie de kans ziet de macht zo te centraliseren dat alles onder een totalitair bewind dreigt te komen. Het gaat hier niet alleen om politieke of militaire macht, maar alle maatschappelijke gebieden moeten onder een centraal bestuur komen, waaronder de economie, wetenschap en cultuur. Om dit te verwezenlijken probeert men de mensen onderling te verdelen en te verzwakken, zowel mentaal als fysiek.

Migratiestromen van vlucht als wapen…!
De verdeel -en heers strategie is nog steeds een van de effectiefste wapens. Zo is de migrantencrisis met name in gang gezet om chaos en onderlinge conflicten te veroorzaken. In haar boek ‘Weapons of Mass Migration’ beschrijft de Amerikaanse Kelly Greenhill hoe de verplaatsing (‘deplacement’) van bevolkingsgroepen een wapen is dat zeer veel gebruikt wordt en effectiever wordt geacht dan directe oorlogsvoering. In de media zien we aanhoudende pogingen om alle natuurlijke situaties en verbanden te verstoren. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde ‘gender discussie’ die we sinds enige tijd overal in de media zien opduiken.

De ‘man-vrouw’ scheiding is eigenlijk uit de tijd wordt ons verteld. In een moderne wereld moeten we naar een algemeen gelijkwaardig concept. Hier wordt de Engelse term ‘gender’ voor gebruikt. Dit leidt tot aanbevelingen die vooralsnog onschuldig en vreemd overkomen. Zo krijgen Amerikaanse scholen het voorschrift niet meer ‘jongens en meisjes’ te zeggen maar ‘leerlingen´. Gescheiden dames en herentoiletten vindt men ook beetje achterhaald dus zien we steeds meer ‘all gender’ of unisex toiletten. Dit is praktischer en zo hoeven de transseksuelen zich ook niet buitengesloten te voelen.

Het wordt ‘gebracht’ alsof het gaat om een progressieve impuls voor humaniteit en gelijkheid. Nu moet hier (helaas) even een voetnoot bij geplaatst worden want iedereen die hier een kritische kijk op durft te hebben, wordt al gauw beschuldigd van homofobie of protectionisme. Natuurlijk moeten mensen niet gediscrimineerd worden om hun seksuele geaardheid, en natuurlijk moeten vluchtelingen en asielzoekers opgevangen worden, maar het gaat bij machthebbers absoluut niet om humaniteit of gelijkheid..!

Men maakt gebruik van minderheidsgroepen om mensen te verdelen, om een situatie te creëren waarbij alle natuurlijke banden en relaties verstoord worden. Overal waar mensen samen zijn en samenwerken, zoals gemeenschappen, families, verenigingen en vriendenkringen, dat moet allemaal ontbonden worden totdat tot er uiteindelijk één soort relatie over is, en dat is de individuele consument tegenover de multinational. Een situatie waarin de consument geen enkel recht heeft, en voor zijn bestaan volledig afhankelijk is van de multinationals.

x
Nu zijn er naast de multinationals nog altijd regeringen.

Deze zijn echter gereduceerd tot de uitvoerende arm van de multinationals die op hun beurt onderdeel maken van een kleine machtige elite. Het is dan ook geen toeval dat topposities binnen de EU altijd door mensen worden bekleed die directe relaties met de internationale financiële wereld hebben, zoals Juncker en Draghi. De Europese Unie is een superstaat, vormgegeven en grotendeels gerund door lobbygroepen als de ERT (European Round Table). Het parlement kan niet zoals de nationale parlementen deelnemen aan wetsontwerpen, en het heeft nauwelijks bevoegdheden wat betreft de besluitvorming. De Europese nationale grondwetten zijn ondergeschikt aan de Europese verdragen van Maastricht en Lissabon.

De voorzitter van de ECB, de ‘nationale bank van Europa’, Mario Draghi, is oud-werknemer van Goldman Sachs. De reputatie van dit bedrijf met draaideur-werknemers, is berucht..!

Feitelijk zijn deze verdragen veel meer dan handelsverdragen, ze grijpen diep in op alle maatschappelijke gebieden. Hierdoor kunnen de landen werkelijk niets doen, bijvoorbeeld tegen de economische ‘one size fits all’ wetten en voorschriften van de Europese Centrale Bank (ECB) dankzij welke de financiële instellingen en multinationals zich enorm hebben kunnen verrijken ten koste van de kleine en middelgrote bedrijven en de burgers. De ECB is op geen enkele manier controleerbaar of beïnvloedbaar, en de leden hebben volledige immuniteit.

Je vraagt je af hoe we hier ooit voor hebben kunnen kiezen. Natuurlijk hebben de media hier een rol gespeeld. We zijn gepaaid met de triviale voordelen zoals het makkelijk kunnen reizen, en aan de andere kant gewaarschuwd dat we ‘de trein zouden missen’ als we niet mee zouden doen. Maar de uiteindelijke reden dat we deel uitmaken van een centraal geleid bureaucratisch systeem is dat we het hebben laten gebeuren.

Vrijwel niemand heeft de verdragen van Maastricht en Lissabon gelezen. Er is vrijwel geen politicus of econoom die weet wat er in staat. Het is dan ook zeer complexe bureaucratische taal geschreven. De enkele journalisten en juristen die de moeite hebben genomen de verdragen te bestuderen kwamen tot de conclusie dat de EU onethisch, zeer inefficiënt en per definitie ondemocratisch is.

‘De EU is feitelijk gewoon een coup..!’
Karel van Wolferen, hoogleraar en oud correspondent van de NRC stelt dat de EU eenvoudig een coup was, een staatsgreep. De internationale handelsverdragen tussen de EU en Noord Amerika die men er nu probeert door te drukken moeten de macht nog sterker centraliseren en nog ondoorzichtiger maken. Verdragen als de TTIP en CETA noemt men ‘vrije’ handelsverdragen maar we mogen niet weten wat erin staat. Het ‘vrije’ van deze verdragen bestaat erin dat bedrijven vrij zijn om ieder lokale wet of regel aan hun laars te lappen.

Wat we van deze verdragen weten is meer dan voldoende om ons de grootste zorgen te maken. Nu lijkt de TTIP dankzij Trump even van de baan te zijn, maar uiteindelijk komen deze verdragen er altijd door. Men past het wat aan, veranderd zo nodig de naam, en het wordt geruisloos ingevoerd. De Britse economiste Ann Pettifor, de vrouw die de crisis van 2008 zag aankomen en voorzag wat er zou gaan gebeuren, stelde dat we met de EU en de vrijhandelsverdragen regelrecht op fascisme afstevenen..

Zijn we op weg naar een Europa waar een centraal Intelligence Agency de leiding zal krijgen en zal gaan aanwijzen wie dagelijks tot ‘Grote Boze Wolf’ wordt gedegradeerd..? Waar doet ons dat aan denken..?

Nu zou je kunnen zeggen dat niemand toch onder een fascistisch bewind wil leven. Toch is het de richting die wij zelf zijn ingeslagen. Net zoals de Duitsers zich de vorige eeuw massaal achter Hitler schaarden maken we nu een bewuste keuze om aan het systeem mee te doen door ons zelf onder autoriteiten te plaatsten. Het gaat hier niet alleen om politieke autoriteiten, maar ook om het bankwezen, de reductionistische wetenschap, het geestdodende onderwijs, en de vele instituten en experts die ons regels op willen leggen die regelrecht tegen het belang van mens, dier en natuur ingaan.

De constante verwarring en chaos die van deze instituten uitgaan moet de mensen zwak en onzeker maken, waarna de autoriteiten met de oplossing komen: een wereldwijd dictatoriaal regime. Natuurlijk gebruikt men deze terminologie niet. Het wordt gebracht als een noodzakelijke samenwerking, als strijd tegen het terrorisme, tegen de armoede, als oplossing voor de migrantencrisis, de opwarming van de aarde enz. We horen diplomaten en prominenten deze nieuwe wereldorde met regelmaat verkondigen.

Het mainstream nieuws is steeds openlijker propagandistisch en dit blijft natuurlijk niet voor iedereen onopgemerkt. Een groeiend aantal mensen gaat voor hun nieuws te rade bij alternatieve nieuwsbronnen. Natuurlijk wordt dit op alle mogelijke manieren gedwarsboomd. De mainstream media waarschuwen ons voor ‘nepnieuws’, enigszins hypocriet uiteraard.

Verder probeert men het alternatieve nieuws te bagatelliseren door te beweren dat er op het Internet nu eenmaal van alles te vinden is. Dat het hier slechts gaat om enkele militante websites en youtube filmpjes van twijfelachtige oorsprong, die niet serieus genomen kunnen worden. Natuurlijk is het waar dat er van alles op internet te vinden is. Aan de andere kant is het ook zeker waar dat er zeer veel goede informatiebronnen bestaan.

Zelfs de officiële documenten, waarvan de autoriteiten dus zelf de bronnen zijn, bevatten al genoeg informatie en feiten om de geschiedenis van de laatste honderd jaar grotendeels te herschrijven. Dan is er de enorme hoeveelheid informatie van Wikileaks, ook dit zijn officiële bronnen, maar niet bedoeld voor publicatie en daardoor zeer onthullend. Verder zijn er zeer veel mensen die jarenlang binnen instituten hebben gewerkt als banken, multinationals, regeringen en geheime diensten, die veel informatie openbaar hebben gemaakt.

Van overheidsinformatie tot valse-vlag-propaganda..
Het zijn bijvoorbeeld agenten van de CIA en FBI, regeringsambtenaren, legerofficieren, en gezagvoerders tot hoogste echelons van het Pentagon die nauwkeurig feiten hebben verzameld en gepubliceerd. Maar ook in andere sectoren zijn mensen actief: artsen, biologen, journalisten, technici, ingenieurs, onderwijzers, op ieder gebied zijn er wel specialisten die hebben besloten dat bepaalde informatie publiek bekend moest worden. Het werk dat is gedaan is werkelijk monumentaal, en de basis voor de toekomst. De wereld moet nu eenmaal gekend worden voordat je die kan verbeteren.

Het aantal specialisten dat onderzoek heeft gedaan naar de aanslagen van 9/11 is indrukwekkend. Tientallen onafhankelijke journalisten, fysici, ingenieurs, architecten, vliegtuigbouwkundigen en piloten hebben zich sinds de aanslag bezig gehouden met de aanslagen en de informatie stapelt zich op. De aanslagen van 9/11 hebben de wereld sterk veranderd, en betekenen een omslagpunt in de geschiedenis. Sinds de aanslag kent de wereld meer conflicten, meer ongelijkheid, het is minder veilig, en we zijn minder vrij.

De aanslagen kunnen echter ook voor een nieuw omslagpunt zorgen wanneer bekend wordt wat er werkelijk is gebeurd. Dit is waarom het zo belangrijk is dat er serieus onderzoek gedaan wordt. Steeds meer mensen werken hier aan, en men doet dit niet zonder risico. Er is heel wat moed voor nodig. De ‘valse vlag’ aanslag is een klassieke en veel gebruikte strategie voor machtsovername en het opleggen van onpopulaire regels, zoals het beperken van vrijheden. Of het triggeren van oorlogen, zoals kennelijk de bedoeling was bij de Israëlische aanval op een US-verkenningsschip, de USS Liberty op 8 juni 1967. (HIER)

Een klassieke valse-vlag-aanslag was de brandstichting van de Reichstag door de Nazis, waar de Nederlandse communist van der Lubbe van werd beschuldigd. Dankzij deze gebeurtenis wist Hitler een politieke meerderheid te krijgen. In de jaren jaren ’70 en ’80 werden er in Europa, met name in Italië, een reeks van terroristische aanslagen gepleegd. Radicaal-linkse bewegingen werden beschuldigd maar uiteindelijk bleken de aanslagen te zijn gepleegd door groepen die deel uitmaakten van het Gladio netwerk, dat weer opereerde onder de NAVO.

De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!

De afgelopen jaren zijn er veel valse vlag operaties gepleegd. Volgens een rapport van Human Rights Watch zijn de honderden terroristische aanslagen die na 9/11 in de VS zijn gepleegd vrijwel allemaal gefinancierd en gepland door de FBI. Valse vlag operaties hebben onderling veel overeenkomsten, zo er is altijd een zondebok, die nooit wordt gehoord of berecht, en meestal geliquideerd, en altijd wordt bewijsmateriaal zoek gemaakt of vernietigd. Zo hing de Londense metro in de tijd van de 7/7 aanslagen vol met hoge kwaliteitscamera’s, er zijn echter maar enkele vage beeldjes vrijgegeven.

Ook langs de route die de vrachtwagen in Nice heeft afgelegd waren vele beveiligingscamera’s. Het videomateriaal van deze camera’s werd in beslag genomen door het hoofd van de politie van Nice, die de opdracht van de Franse autoriteiten kreeg alle beelden te vernietigen. Zo is ook het videomateriaal van de tientallen camera’s waar beelden van de aanslag op het Pentagon op stonden in beslag genomen. Van het vele videomateriaal zijn er uiteindelijk maar een paar frames vrijgegeven.

Het dagblad Trouw plaatste een foto van een van deze frames met de triomfantelijke ondertitel ‘nu zijn de complottheorieën dat er geen vliegtuig in het Pentagon is gevlogen naar het rijk der fabelen verwezen’. Een detail echter, op de foto was een vuurbal te zien, maar geen vliegtuig. Van de aanslagen in de Twin Towers blijkt uit video en radarbeelden dat het hier naar alle waarschijnlijkheid wel om vliegtuigen ging. Deze vlogen zeer snel, wat het officiële rapport bevestigd.

Het eerste vliegtuig vloog rond de 800 km/uur en het tweede ver boven de 900 km/uur. Nu kan een passagiersvliegtuig, in dit geval een Boeing 767, op grote hoogte zo hard vliegen omdat daar de lucht dunner is. Op lagere hoogte is dit echter absoluut onmogelijk. Een Boeing 767 heeft daar eenvoudig de stuwkracht niet voor. Het is al helemaal niet mogelijk om scherpe bochten te maken met deze snelheid, iets wat de vliegtuigen duidelijk deden volgens de video’s en de radarbeelden.

Een Boeing 767 zou direct uit elkaar vallen. Dit is unaniem bevestigd door tientallen vliegtuigbouwkundigen, piloten, en zelfs door de vliegtuigbouwer Boeing zelf. De enige vliegtuigen die op deze hoogte wel zo snel zouden kunnen vliegen en manoeuvreren zijn militaire vliegtuigen. Dit komt overeen met het feit dat de videobeelden van de vliegtuigen duidelijk laten zien dat het geen passagiersvliegtuigen waren. Het feit dat de gekaapte vliegtuigen een tijd van de radar verdwenen is ook een indicatie dat het niet om de vermiste passagiersvliegtuigen gaat.

Eén van de vele, vele zaken die o.a. ‘Pilots for Truth911’ naar voren hebben gebracht: de onmogelijke afmetingen van de schade aan het Pentagon, in relatie tot de afmetingen van het betreffende toestel..! Het toestel zou VOLLEDIG in de gevel verdwenen zijn en ALLE PASSAGIERS zouden zijn verdampt door de enorme hitte..

Een andere ‘smoking gun’ is het instorten van World Trade Center 7 op 9/11. Dit gebouw was niet geraakt door een vliegtuig, en had weinig schade. Alle mogelijke experts die dit onderzocht hebben zijn het er unaniem over eens dat het gebouw met explosieven is opgeblazen. Dit is iets waar weken voorbereiding in zit. En moet dus ruim van te voren gepland zijn.

Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in. Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Zo simpel is de conclusie..! Wellicht stof om eens over na te denken EN je verder in te lezen/te informeren, wanneer je nog steeds de ‘officiële’ versie van 9/11 aanhangt..?

Dit zijn slechts enkele van de zeer vele feiten die duidelijk laten zien dat de officiële theorie over 9/11, die overigens ook een complottheorie is, niet klopt. De 9/11 aanslagen kunnen onmogelijk het werk zijn van één groep. Van wat er tot nu toe is onderzocht is met zekerheid te zeggen dat de Mossad en de Amerikaanse geheime diensten een actieve rol gespeeld hebben. Maar ook de mainstream media en politiek spelen een belangrijke rol door de mensen op grote schaal te misleiden. Als dit uitkomt dan kan alles als een kaartenhuis in elkaar vallen. De aanleiding hoeft niet perse de aanslagen van 9/11 te zijn.

MH17: wat heeft Poetin ermee te winnen? De CIA des te meer..!
Het zou evengoed de onthulling kunnen zijn over het neerhalen van de MH17 boven de Oekraïne, ook een sterk staaltje van volksmisleiding. De bewijzen stapelen zich op en we zijn al op een punt gekomen dat men niet om de feiten heen kan. Het is niet te verwachten dat de autoriteiten zullen toelaten dat er serieus onderzoek wordt gedaan. Het zal dus van de mensen zelf moeten komen. De grote uitdaging is de stap te maken iets met deze feiten te doen. Hiervoor zullen de mensen wel eerst hun wereldbeeld kritisch moeten herzien. En dit is iets wat men niet graag doet.

Of zoals Mark Twain het ooit zei: ‘Het is makkelijker mensen voor de gek te houden, dan mensen te overtuigen dat ze voor de gek gehouden worden’. Al eeuwen waarschuwen schrijvers en filosofen ons voor het gevaar van een totalitair bewind, en boeken als ‘Brave New World’ en ‘1984’ zijn natuurlijk niet voor niets geschreven. Ondanks dat het script van 1984 zich vrijwel letterlijk voor onze ogen afspeelt doet men er niets tegen. Hoe kan dit nu? Een belangrijke reden is dat, zoals eerder gezegd, de mensen er zelf voor kiezen.

Hoe kan dit? Of: hoe onze eigen kracht tégen ons wordt gebruikt..
Alleen op die manier lukt het een kleine elite een groot gedeelte van de wereldbevolking onder de duim te houden. Nu voelen de meeste mensen intuïtief wel aan dat er wat mis is. Dit is te herkennen aan de paniek wanneer men met feiten geconfronteerd wordt. De term die hiervoor in de psychologie wordt gebruikt is ‘cognitieve dissonantie’. Wanneer de mens geconfronteerd wordt met feiten die met elkaar in tegenspraak zijn dan veroorzaakt dat een sterk gevoel van ongemak. Cognitieve dissonantie wordt veel gebruikt in de politiek en reclamewereld.

Door een sterk maar onwaar idee te propageren dat tegenstrijdig is met de werkelijke feiten, maar tegelijkertijd ook psychologisch lichter te verteren, is men geneigd het onware idee als waarheid te aanvaarden. Een goed voorbeeld is de Nobelprijs voor de vrede van Obama. Het is veel comfortabeler een machtig en invloedrijk persoon als een Amerikaanse president als weldoener te zien dan als oorlogsmisdadiger. Het idee dat de autoriteiten en instituten die ons zouden moeten beschermen juist het tegenovergestelde doen is natuurlijk angstwekkend.

Door deze mentale deur angstvallig dicht te houden bij onszelf, komen de harde ongemakkelijke feiten niet aan het licht. In de duisternis hebben de kwaadwillenden echter vrij spel. Hoe groter de leugen, hoe moeilijker het is om de werkelijkheid te aanvaarden. Om deze reden doen de mensen zelf hun uiterste best de leugen in stand te houden, en dat maakt het een effectief propagandamiddel. Zoals de minister van propaganda van het Nazi regiem Goebbels het al samenvatte; wanneer de leugen groot genoeg is dan geloven de mensen het wel.

Toch is het moeilijk te bevatten dat de mens zo voor zijn eigen onheil kiest.
De meeste mensen zijn toch van goede wil zou je zeggen. En dit is natuurlijk ook zo. Iedereen heeft zijn negatieve kanten, maar hoeveel door en door slechte mensen kennen we eigenlijk? Men zal het er mee eens zijn dat dit er zeer weinig zijn. Dit betekent echter niet dat we geen deel hebben aan de chaos waarin de wereld zich bevindt. Ook al voel je je niet verantwoordelijk of betrokken, je bent het wel. Wij stemmen op de politieke partijen, accepteren autoriteiten als de EU en de VN, en wanneer je je laat inpakken door de media werk je even hard mee.

De mensen zijn buitengewoon creatief als het gaat excuses te vinden om zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken. Wanneer men geconfronteerd wordt met feiten dan komt men met uitspraken dat het ‘zo simpel niet is’, dat je het ‘genuanceerder moet zien’, dat ‘de werkelijkheid altijd meerdere kanten heeft’ enzovoort. Het zijn de mensen die meegaan met de demonisering van het volgende regeringshoofd dat afgezet moet worden, zoals Assad en Poetin. Het zijn de mensen die menen dat een NAVO nodig is, dat de IS en Al Qaeda creaties van moslim-fundamentalisten zijn, mensen die denken dat de EU de Europese burgers vertegenwoordigt. Of mensen die beweren dat Obama wellicht niet in zijn missie geslaagd is, maar het toch wel goed bedoelde.

En ook mensen die menen dat vaccinaties risicoloos zijn, en andere mensen die dit kritisch onderzoeken voor alles en nog wat uitmaken, terwijl ze zelf nooit de moeite hebben genomen zich te verdiepen in vaccinaties. En dan zijn er de mensen die beweren dat je er hoe dan ook toch niets aan kan doen. Al dit soort uitspraken, die zo vaak te horen zijn, zijn in feite geen persoonlijke meningen. Het zijn de kant en klare opinies die de media, wetenschap, politiek en onderwijs ons voorschotelen.

Men beseft niet dat het napraten van deze gemaakte opinies een fundamentele steun betekent voor het systeem dat ons tot willoze slaven tracht te maken. Een persoon die goed besefte dat de onwil van de mensen hun verantwoordelijkheid te nemen de oorzaak van veel onrecht is was Martin Luther King, die hierover de bekende uitspraak deed: “De heetste plek in de hel is voorbehouden aan degenen die neutraal blijven tijdens tijden van grote morele crises”.

Machteloos toekijken..?
Ondanks dat veel leed en ellende aan de passiviteit van de mensen is toe te kennen, is het toch tot op zekere hoogte te begrijpen. De mens is nu eenmaal een gewoontedier, men voelt zich machteloos en is bang zich buitengesloten te voelen. Veel mensen zijn van mening dat het leven al moeilijk genoeg is, als we ons nu ook nog moeten gaan verdiepen in zaken als corrupte banken en regeringen die valse vlag aanslagen plegen, dan wordt hen dat allemaal een beetje te veel. Dus probeert men er het beste van te maken, en hoopt maar dat het goed komt.

Dit is echter precies het gedrag waar overheden en autoriteiten op aansturen. De mensen beseffen niet dat het juist de autoriteiten zijn die de oorzaak zijn van de situatie van chaos en ellende waar zo velen mee te kampen hebben. Hoewel de passiviteit en het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen nog enigszins te begrijpen is, is dat met het kwaad in rauwe vorm heel anders. We kennen de beelden van de martelingen in de Amerikaanse gevangenissen in Guantanamo in Cuba en Abu Ghraib in Irak. De foto’s laten zien hoe Amerikaanse militairen met duidelijk plezier gevangenen op de meest wrede manieren martelden.

Nadat de schokkende foto’s de wereld over waren gegaan, kwamen de VS met het antwoord dat de militairen buiten hun boekje waren gegaan. Wat later echter bleek is dat men precies volgens het boekje had gehandeld. Een jaar voor de invasie van Irak had het Amerikaanse ministerie van defensie een handleiding voor ondervragingstechnieken opgesteld waar de martelmethodes die op de foto’s waren te zien gedetailleerd beschreven waren. We vergeten vaak dat dit de mindset is van de machten die ons besturen.

Het martelen gebeurt nog steeds overal te wereld: in Afrika, in het Midden Oosten, de Palestijnse gebieden, in Afghanistan. De gruweldaden worden direct of indirect gesteund door autoriteiten die uit onze naam handelen. Of het nu ‘vijandige terroristen’ of bevriende ‘rebellen’ zijn, allen worden bewapend en gefinancierd door het Westen. De media scheppen hier het beeld van de omgekeerde wereld: ‘Oorlog is vrede’.

Mensen waar ik persoonlijk met nog meer afgrijzen naar kijk dan bijvoorbeeld de wrede folteraars in Guantanamo en Abu Ghraib, zijn de medewerkers van kranten als de NRC, Trouw en de Volkskrant, of van omroepen als de NOS. Wat deze mensen teweegbrengen met de weglatingen, verdraaiingen, leugens, en regelrechte oorlogspropaganda heeft een enorme reikwijdte. Men gaat zelfs zo ver om het leed van kinderen voor hun doeleinden te gebruiken. De foto van het jongetje in de ambulance in Syrië dat de wereld over ging, het was één van de meest walgelijke propaganda campagnes ooit.

Het gaat natuurlijk niet alleen om de medewerkers van de zojuist genoemde media, het is de hele mainstream media, het is het merendeel van de politici, en ook instituten als mensenrechtenorganisaties gaan kritiekloos met de propaganda mee. Dit zijn de mensen die de Amerikaanse ex militair Ken O’Keefe de ‘Prostitutes in the service of tyranny’ noemt. Deze mensen zijn of grenzeloos naïef, wat natuurlijk het geval kan zijn, of men heeft een bittere verachting voor al wat menselijk is. Hoe dan ook, de vernietiging en het leed dat zij op hun geweten hebben is immens groot.

Nu zal dit voor velen een extreme stelling lijken, de werkelijkheid is echter dat de situatie die men gewoon is gaan vinden extreem is. Ook zou men kunnen zeggen: maar er is toch persvrijheid in Nederland? we hebben toch Tegenlicht van de VPRO, en de Correspondent? Nu produceren deze ‘progressieve’ media zeker interessante uitzendingen en artikelen, maar men blijft keurig binnen de toegestane kaders. Op deze manier bevestigen ze juist de illusie dat er nog sprake is van persvrijheid, en vormen daarmee een belangrijke pijler van het systeem van censuur. De Engelse term die hiervoor gebruikt wordt is de ‘limited hangout’.

Je hoeft niet ver te zoeken om te vinden dat vrijwel alle mediabedrijven in de wereld in handen zijn van enkele bedrijven en personen. Het zijn juist de Correspondent, en programma’s als Tegenlicht en ‘De wereld draait door’ die ons moeten doen geloven dat het nog redelijk goed gesteld is met de persvrijheid in Nederland. Daarom horen we via deze media nog wel eens een kritische noot, maar men let er goed op dat men de regels niet overschrijdt. Het is overigens niet moeilijk te herkennen of een bepaalde mediabron werkelijk serieus nieuws brengt.

Programma’s als Tegenlicht en de Correspondent hebben beiden aandacht besteed aan 9/11, maar de echte vragen, de echte journalistiek die dringend nodig is, daar blijft men ver van. Met alle informatie die voorhanden is, is het niet moeilijk in te zien dat de autoriteiten een gecentraliseerde wereldorde nastreven. Maar waar komt dit streven nu precies vandaan? Voltaire stelde ooit dat als je wil weten waar de werkelijke macht zich bevindt, je de vraag moet stellen wie je niet mag bekritiseren.

ZIONISME…?? Iets anders dan ‘Joden’ en ‘Israël’..
Het is vandaag de dag wel duidelijk wie men niet mag bekritiseren. Het is de Palestijnse kwestie, Israël, en het zionisme. Dit wordt duidelijk wanneer je ziet hoe Netanyahu door het Amerikaanse congres ontvangen wordt, of wanneer je ziet hoe de Israëlische lobbygroepen te werk gaan. De meeste Westerse regeringen dansen naar de pijpen van Israël. In een onlangs uitgegeven boek van de franse oud minister van buitenlandse zaken Roland Dumas doet deze uit de doeken hoe de Mossad de Franse geheime dienst volledig onder controle heeft.(HIER)

En het is niet alleen de politiek en de diplomatiek, ook grote mediabedrijven, banken, advocatenkantoren, amusementsindustrie, overal waar er sprake is van posities waar men invloed en macht kan uitoefenen daar trekt Israël aan de touwtjes. De inspirator is het zionisme. Zowel de binnenlandse als buitenlandse politiek van Israël, als wel de media, staan volledig onder invloed van het zionisme. (HIER)

De meeste mensen hebben geen idee hoe sterk de invloed van het zionisme in de wereld is. Er is zeer veel gedocumenteerde informatie de die geschiedenis van het zionisme beschrijft, hoe het ontstaan is en hoe het zich ontwikkeld heeft, en hoe invloedrijk het is. Dat dit niet bekend is komt omdat het een verboden onderwerp is. Het is geen geheim, maar wel een taboe. Dit onderwerp aansnijden maakt je direct een paria. Ook hier moet weer een opmerking bij geplaatst worden, het gaat niet om de joden en het is geen racisme of antisemitisme.

Het zijn zelfs met name joden die aan het licht hebben gebracht hoe extreem en onmenselijk het zionistische gedachtegoed is. Zionisten nemen de teksten van de Talmud zeer serieus, bijvoorbeeld waar geschreven staat dat de ‘Gentiles’ (niet joden) nog minder zijn dan dieren, en van geluk mogen spreken als ze als slaaf mogen dienen. Men meent het historische recht te hebben op alle landen tussen de Eufraat en de Nijl. De conflicten en verdeel en heers strategie in het Midden Oosten is hier een aanloop naar toe.

En als je de toespraken van de zionistische leiders hoort dan gaan de ambities nog verder. Nu is er geen sprake van een wereldwijde monolithische machtsstructuur. Er zijn behalve de Israël lobbies veel machtige instituten en occulte groepen die ieder hun eigen invloedssfeer hebben. Zo zijn er de vrijmetselaars, de Bilderberg conferentie, de skull bones en bohemian grove genootschappen, de vele geheime diensten en de militaire industrie. Je hoort wel, ook via de alternatieve media, dat er een soort titanenstrijd gaande is om de wereldmacht. Toch wordt het wel duidelijk wanneer je deze organisaties beschouwt dat er een gemeenschappelijk doel is, waarbij Israël een centrale, of op zijn minst dominante rol speelt.

Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme…

Het is moeilijk te zeggen hoe al deze machten precies werken en hoe ze met elkaar verstrengeld zijn. Het is wel duidelijk dat het gebied waar deze machten werken een zeer duistere wereld is. Al het mooie en natuurlijke wordt veracht of vernietigd, en het lelijke en onmenselijke wordt op een voetstuk geplaatst. Dit doet men steeds openlijker. Kennelijk heeft men dit nodig. Het gaat vaak via culturele uitingen, of wat daarvoor door moet gaan.

De popcultuur is doordrenkt met horror en mensonterende beelden, je ziet het bij televisieseries, de filmindustrie, de muziekindustrie, de computerspellen, tot het kinderspeelgoed toe. De MTV uitreiking van de popzangeres Lady Gaga was een satanisch ritueel waar het bloed letterlijk van af droop. De openingsceremonie van de Gotthard-tunnel, waar veel regeringsleiders bij aanwezig waren, was een urenlange satansverering..! Dit soort performances worden geprezen door de journalisten en kunstcritici als de ultieme vrije artistieke uitdrukking. Maar als er iets uitspreekt dan is het wel onvrijheid.

Waar de waarheid op zichzelf kan staan, daar hebben de machtsstructuren die gebaseerd zijn op leugens grote moeite zich te handhaven. Constant moet men zich in bochten draaien om de leugens in stand te houden. Uiteindelijk wordt de propaganda zo absurd dat de mensen die hier in meegaan zich van de wereld zullen vervreemden. Structuren van onderdrukking en vernietiging kennen verder geen natuurlijk evenwicht, het is of instorten of expanderen. Op het moment kan het alleen erger worden. Het is als een beest dat onverzadigbaar is, en uiteindelijk met de wereld zichzelf zal verslinden.

‘Baal’ ook bekend als ‘Moloch’, ‘Lucifer’ en ‘Satan’. Dezelfde kwade kracht, die de mensheid wil knechten en leeft van angstvibratie en lijden. Zoals het wereldwijd verspreide kindermisbruik-netwerk.  In ruil van het verrichten van zijn ‘vuile werk’ worden mensen die ‘hun ziel aan de duivel verkopen’, beloond met ongekende rijkdom, macht en roem. Dit is wat het geheime contract inhoudt, wanneer er gesproken wordt over ‘je ziel aan de duivel verkopen’.

Nu zullen de meeste mensen van een dergelijk apocalyptisch beeld zeggen: ‘Hier kan ik niets mee’. Wat men eigenlijk bedoelt te zeggen is: ‘Hier durf ik niets mee’. Het is voor hen bovenal een mentale gevoelskwestie. Echter, wat je er ook bij voelt, de feiten blijven de feiten. Je kunt deze feiten negeren, maar de situatie die uit de feiten voorkomt is niet te negeren. We zullen steeds directer met de werkelijke situatie worden geconfronteerd. Hoe minder men daarop is voorbereid hoe harder de confrontatie zal zijn.

Dit alles schetst een somber beeld, tenzij..
We bevinden ons inderdaad in een duistere en kritieke situatie. Maar zonder duisternis kan er geen licht zijn. Het is juist in deze tijd dat er mensen als Bradley Manning opstaan. Manning was de militair die de videobeelden lekte waarop te zien was hoe Amerikaanse militairen welbewust elf Iraakse burgers doodden (onder wie twee journalisten). Zo zijn er steeds meer mensen die besluiten: dit kan niet meer, ik moet wat doen, wat de gevolgen ook zullen zijn. Het zijn militairen, artsen, politici, journalisten, wetenschappers, leraren, economen enz.

Op alle gebieden zijn er mensen die opstaan voor de menselijkheid. Men beweert wel dat deze kritische denkers en doeners ‘doemdenkers’ zouden zijn. Maar het is juist moed en een positieve instelling die deze mensen drijft. Wat is er positiever dan het zoeken naar de waarheid? Wat is een mooiere uitdaging dan de wereld ten goede te veranderen? Ondanks de grote weerstand die deze mensen ondervinden gaan ze door. Men weet dat de wereld te veranderen is. De elite die de wereld bestuurt is machtig, maar het is een kleine groep. Wel zijn ze zeer geslepen. We moeten dus helder denken en alert zijn.

De machthebbers hebben uiteraard door dat er een bewustwordingsproces aan de gang is. Dit is waarschijnlijk de reden waarom ze zoveel risico’s nemen met de vele valse aanslagen en de steeds openlijker wordende leugens. Wat men zal proberen is de opstanden te kapen, naar hun hand te zetten. Ook dit is een veelgebruikte strategie. Obama kreeg de anti- oorlogsbeweging met zich mee, die daarna tot vrijwel niets gereduceerd is.

Steeds als er een positieve impuls is zal men die proberen om te leiden. We zien het bij organisaties zoals ‘AVAAZ’, de ‘Je suis Charlie’ demonstraties, de Franse vlaggetjes op de achtergrond van Facebook profielen, het is overduidelijk gestuurd en gecontroleerd. Zolang we hen de spelregels laten voorschrijven, hen de problemen laten beschrijven en hen met de oplossingen laten komen, zolang is er geen zicht op verandering, hoe goed we er ons ook bij voelen.

Wat moet er dan gebeuren?
Hier kan iedereen zelf het antwoord op vinden. Het begint hoe dan ook met bewustzijn, met kennisname, van wat er in wereld gebeurt en wat je verantwoordelijkheid is ten opzichte van deze wereld en de medemens. Naast bewustzijn is het vertrouwen essentieel. Zonder vertrouwen in de wereld en medemens zullen we weinig ondernemen. Nu wordt ons constant verteld dat we de wereld, de medemens en onszelf moeten wantrouwen. Zo zou de wereld te complex zijn om op je eigen oordeelsvermogen te kunnen vertrouwen.

Het is o.a. David Icke die ons al jarenlang probeert bewust te maken van precies dátgene wat wij je hier op de site ook willen laten (in)zien..!

Verder worden we geleerd constant bang te zijn, voor aanslagen, voor economische crises, voor het klimaat, voor ziektes en epidemieën, voor hackers, voor migranten, voor overbevolking enzovoort. De angst die dat teweegbrengt heeft een verlammende werking, en hier maken de autoriteiten gebruik van om de mensen te sturen. We hebben echter geen sturing van bovenaf nodig, maar samenwerking. Zodra mensen voor zichzelf gaan denken en gaan samenwerken dan blijken er zeeën van mogelijkheden te zijn. Daar kunnen de machtselites niet veel tegen doen.

Zoals bij alle werkelijke veranderingen moet het wel in gang gezet worden. De mensen moeten even wakker geschud worden. Hiervoor zijn klokkenluiders zo belangrijk. Ook prominente figuren, de ‘bekende Nederlanders’ zouden veel kunnen bijdragen. Maar waar zijn ze? Waar zijn de cabaretiers, de zangers, de schrijvers, de oud politici? Waarom horen we ze niet? We zien af en toe wel interviews met oud politici als Jan Terlouw, en Dries van Acht, die welgemeend vertellen dat ze verontrust zijn. Maar men blijft zo voorzichtig binnen de grenzen dat het niets in beweging zet.

Het zou veel uitmaken wanneer deze mensen werkelijke vragen zouden stellen. Bijvoorbeeld over de valse vlag aanslagen, over het zionisme, over de pedofielennetwerken die opereren in politieke kringen, of over de schijndemocratie waarin wij leven. Belangrijke onderwerpen ontbreken niet. De Nederlandse prominenten die dit wel doen zijn op een hand te tellen.

Het zijn journalisten als Joost Niemöller, Karel van Wolferen en Willem Middelkoop, en rappers als Lange Frans. Wanneer meer bekende Nederlanders zich hier bij zouden kunnen voegen dan zou dit veel in gang kunnen zetten. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk op ons aan. De titel ‘wil de echte journalist opstaan’ is dan ook een oproep aan iedereen.

* * *

x

225 Reacties op Het grote complot tégen de vrijheid..

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • mc

  Zionisme maakt alles kapot, wat ons lief is. Iedereen kent ws ondertussen de uitspraken van Barbara Lerner Spectre. Maar wie weet al dat Israël hun illegale Afrikanen met schepen en vliegtuigen naar Zweden vervoerd?
  http://www.whyileftsweden.com/?p=465

  40
 • mc

  Wat hebben we hiervan geleerd?
  Het bombardement van Dresden verjaart voor het 72ste keer. Op 13 februari 1945 begon het bombardement op de stad. Britten en Amerikanen gooiden in vier dagen meer dan 3.800 tonnen bommen en luchtmijnen af. Dresden werd grotendeels vernield. De stad in de buurt van het Sauerland waar mijn vader 1940 is geboren (en 25 jaren later ikke), werd in december 1944 voor 80% vernield….en dat is met vele steden toen in Duitsland gebeurd. En, en dat is het ergste, het gebeurt nog steeds in de wereld. Stop it, please!!!

  39
  • Sub Rosa

   MC 39 :
   Dit zal blijven duren tot het plan volledig is uitgevoerd, zie mijn reactie Sub Rosa 37.
   Reeds in 1919 had Churchill het over plannen om de Duitse steden plat te bombarderen. In 1929 is het Britse min. van Buitenlandse Zaken dan begonnen met de voorbereidingen voor de “Bombenkrieg…” die dan definitief van start gingen in 1936. In de herfst van 1940 was men klaar !! Bekijk de datums!!! Een poging van de Duitse generale staf om Hitler af te zetten mislukte in 1938 door tegenkanting vanuit Londen. In de plaats kwam Chamberlain om de akkoorden van München af te sluiten.
   Tijdens de oorlog had R. Heydrich het ook door.. en sprak over pogingen om Hitler af te zetten. Londen stuurde prompt een commando om R. Heydrich te vermoorden, wat uiteindelijk ook lukte en wat ook aanleiding gaf tot het drama van Lidice. Het ging hier bij WO II dan ook niet om de nazi’s, maar wel om de vernietiging van Duitsland… een vernietiging die nadien verder werd gezet in de rest van Europa via de EUSSR.
   Het doel: zie 37.
   PS : Ik bezocht Dresden in 1996..!! Na het drama, kwam dan nog het revisionisme inzake het aantal slachtoffers … en de aanbidding van bomber Harris door schurftige verraders!!! (hun plaats is in Vorkuta!!)

   39.1
  • arnold

   Gewone burgers uit alle landen ter wereld kunnen meestal gewoon door één deur en hebben vaak vriendschappelijke banden hun hele leven lang.Mensen reizen over de hele wereld en gaan overal op vakantie en dat geeft normaal geen of weinig problemen.
   Ook hier zijn het weer de leiders (regeringen) die op oorlogen aansturen en vervolgens mensen bevelen om elkaar af te maken in plaats van dat ze zelf hun problemen oplossen en dan komen we bij hen die zonder vragen te stellen die bevelen opvolgen.
   Wederom zijn het mensen in dienst van overheden die zo dom zijn om zich voor het karretje te laten spannen van deze leiders en gewoon mensen die hen niets misdaan hebben en die ze niet eens kennen gaan afslachten terwijl de veroorzakers zich veilig op de achtergrond houden en zich tegoed doen aan eten en drinken.
   Zolang daar geen eind aan komt zullen er altijd oorlogen blijven.

   39.2
 • Sub Rosa

  Een historisch overzicht dat aansluit bij de tekst van Hugo vander Zee :
  http://www.veteranstoday.com/2017/02/08/zio-christian/
  met een citaat :
  “The great deception is this: the Zionists intend to use religious prophecy to dominate the world by reclaiming the “promised land,” by rebuilding Solomon’s Temple, by REPLACING the messiah according to a perverted interpretation of Jewish scripture called the Talmud, and by ensuring their perpetual reign forever through superior military force. What remains in the way of Pike’s strategy of 1871? Only the remnants of orthodox religion, namely Christians, Muslims, AND orthodox Jews. Each of these groups has pointed out the Zionist lie from the beginning and was undoubtedly targeted during World War Two, as orthodox Christians have been continuously targeted for a hundred years.”
  En over het uiteindelijke doel :
  “Despite being obscured by a sea of distractions, the end game has only three observable goals, on which all action is focused: a centrally controlled and universal electronic monetary system, a far less populated “new world” upon which to impose “order,” and a final temple in Jerusalem from which to rule the world forever.”
  Er zijn dus wel degelijk mensen die zich vragen stellen en er overschrijven, maar “profeten prediken altijd in de woestijn”!!

  37
 • Wakker Worden NL

  Hieronder even een interessant stukje wat ik vond over de Noordpool en de gangmakende stijging van het zeewater van wel 4 meter.. Het onderzoek is genaamd Midas !!!! Het lijkt op een enorm propagandabericht van de liegende milieusokkenclub.. wie kan deze visie onderbouwen ??
  Grootste ijsschots http://www.nu.nl/wetenschap/4452852/enorm-ijsplateau-antarctica-staat-punt-van-afbreken.html
  Volgens Project Midas, een team van onderzoekers dat de ontwikkeling van de scheur al enkele jaren volgt, vormt het enorme brok ijs dat dan in zee belandt een van de grootste ijsschotsen ooit. Het losscheuren van het ijsblok zal niet direct gevolgen hebben voor een eventuele zeespiegelstijging. Maar het is wel een voorbode van een groter probleem, namelijk de desintegratie van de grote ijsvlakten van Antarctica.
  ​Een foto van de scheur gemaakt door NASA op 10 november 2016.
  Zeespiegelstijging
  De kans is vrij groot dat door het afbreken van dit stuk ijs ook de rest van Larsen C begint af te brokkelen. Als het hele plateau verdwijnt, heeft dit grote gevolgen voor de vorm en structuur van Antarctica. De hele stabiliteit op het continent komt dan in gevaar. Als al het ‘binnenlandse’ ijs op Antarctica in zee terecht zou komen, dan komt er genoeg water vrij om de zeespiegel in één keer met vier meter te laten stijgen. IJsplateaus zijn grote drijvende ijsvlakten die vastzitten aan het land. Zij worden in de loop der eeuwen gevormd door water van gletsjers. De breuk in Larsen C is niet de enige scheur op Antarctica die wetenschappers zorgen baart.
  Bijzondere visie alsook de foto…

  36
 • jenne

  Ik vind dat wij, een groot deel van de West Europese inwoners onze vrijheid moeten inleveren, dat sprookje van wij zijn allemaal emigranten, gaat in werkelijkheid helemaal niet op.
  Voorbeeld : de Moslims leveren niets in, nemen alleen maar, zien in onze vrouwen een interessant gebruiks product, wat ze is geleerd door hun religie.
  Voorbeeld : de Joden nemen ook alleen maar, zelf in mijn jeugd ondervonden, met een Joods vriendinnetje, wat gewoon door haar vader verboden werd, kon ook niet voetballen met mijn vriendjes in de Joodse voetbal club Macabie.
  En dan zijn wij onverdraagzaam, en anti dit en dat !
  Om ons zelf te beschermen zou ik een ieder willen aanraden om inderdaad 100% onverdraagzaam te zijn tegen deze lieden, en ze verzoeken om op te sodemieteren, alvorens het te laat is, wij kunnen heel goed en met veel meer plezier te samen leven zonder deze ongezonde gezwellen !
  Groet Jenne

  35
 • Chris Visser Sr.

  Nog een aanvullende reactie,

  Laat de daders van alle wereldwijde ellende spijt betuigen en straf ze niet.
  Dat schept voor hen ruimte om met liefde voor zichzelf uiteindelijk eerlijk en oprecht te worden en met anderen op een natuurlijke manier verder te leven..!
  Wanneer er straf boven hun hoofd blijft hangen. Dan zullen ze niet te overtuigen zijn. Dan zullen zij zich met leugens en bedrog zoals dat al duizenden jaren gebeurd zichzelf blijven verdedigen met nog grotere leugens en agressie.
  Laat de mensheid eindelijk het intuïtieve gevoel gaan volgen dan komt het natuurlijk paradijs waar wij uit zijn ontstaan vanzelf bovendrijven.

  Hartelijke Groet,
  Chris Visser Sr.
  http://www.driebrieven.nl
  http://www.piepkleinboekje.nl

  34
  • jenne

   Ik heb dit soort denken, en geopperde ideéen mijn hele leven al horen verkondigen, en nog nooit niemand maar dan ook niemand zich zien berauwen en tot inkeer komen, het wordt van kwaad tot erger, het echte demonische kwaad, kijk wat ons nu weer overvalt in onze oude landen, mensen met een zieke geest die de waanzinnigste manieren bedenken, om de mens en vooral de vrouwen, kwaad te doen en te vernederen tot een stuk gevoeloos vlees.
   Spijt betuigen, ja sommige in hun geniepige hypokriete denken, komen heel laat, veel te laat tot inkeer, maar dat waren altijd al de zwakke schakels, de omgevallen pionnetjes.
   Ik zet expres Uw naam hier niet boven, om dat U niet alleen staat in dit zwakte bod, maar ik veroordeel of oordeel U niet, verre van dat, maar ik hoop dat U tot inkeer komt, en schouder aan schouder met ons dit kwaad uitbant, en vooral benoemd, daar zijn ze bang voor, ze verschuilen zich achter hun God, die geen God is !, er is geen God als die van Jezus Christus denk ik, met mijn steeds verder wankelende Atheisme, kom ik vaak tot die conclusie.
   Jenne

   34.1
 • Chris Visser Sr.

  Goede middag,
  Bovenstaande is een fantastisch overzicht van de feiten die alle voorkomende wereld ellende veroorzaken. hartelijk dank dat ik dit heb kunnen lezen.

  Vanaf eind 1990 ben ik bezig wereldwijd de ogen te openen van de politiek. De aanleiding was een Palestijns meisje van 16 jaar die zichzelf opblies in een synagoge en daarmee 19 leeftijd genoten mee de dood introk.

  Voordat ik uit ga leggen wat mijn bezieling is, wil ik mij eerst aan je voorstellen.
  Mijn naam is Chris Visser, geboren te Delft in 1943. Ik ben dus 74 jaar en geniet van het leven. Terugkijkend op mijn leven wil ik in het kort vertellen over mijn vallen en opstaan in de afgelopen 74 jaar en wat ik daaruit geleerd, maar vooral begrepen heb. Misschien kan je tijdens jouw leven op ons aller paradijselijke planeet ook iets gebruiken van wat ik in mijn leven heb begrepen.

  Ik ben geboren in een ellendige tijd: de Tweede Wereldoorlog. Ik ging naar de lagere school, maar daar werd ik niet begrepen, omdat dyslexie toen nog onbekend was. Mijn ouders kregen het advies om mij naar ‘de langzame leerschool’ te doen. Op die school zaten ook geestelijk gehandicapte kinderen. Mijn ouders weigerden dat. Op school werd ik gepest, ook door een leerkracht. Uiteindelijk, na een conflict van mijn vader met deze leerkracht, kreeg ik bijles en dat hielp.

  Toen ik veertien jaar was, ben ik samen met mijn vader op de markt stroopwafels gaan bakken. Twintig jaar later had ik een stroopwafelfabriek met vijftig medewerkers en was ik wat kwaliteit betreft marktleider in de koekindustrie. In totaal heb ik 1.500.000.000 stroopwafels gebakken. Dat is, wanneer je ze tegen elkaar aan legt, driemaal de wereld rond. Daarmee heb ik de stroopwafel van een regionaal product uit Gouda tot Nederlands koekje nummer één in de supermarkt gemaakt.

  Dit te bereiken vond ik niet moeilijk. Ik volgde mijn gevoel, was goudeerlijk, nam volledig mijn verantwoording en produceerde topkwaliteit. Ik maakte waar wat ik beloofde en had onvoorwaardelijk vertrouwen in de toekomst. Elk probleem loste ik eenvoudigweg op. Ik was mij niet bewust hoe ik het deed, ik deed het gewoon. Om topkwaliteit te bereiken stond de sfeer in mijn bedrijf voor mij op nummer één!

  Op mijn veertigste raakte ik overspannen. Mijn geheugen werkte slecht, ik wist me geen raad meer, had grote angst voor de toekomst. Ik begreep er niets van. Een jaar heb ik overspannen thuisgezeten. Vanaf de eerste dag ben ik gaan hardlopen, tot uiteindelijk een marathon in Berlijn toe. Uiteindelijk keerde ik terug in mijn bedrijf. Tot 1991, toen werd ik pas écht overspannen. Ik was verlamd van angst en wilde daardoor niet meer leven. Ik was doodongelukkig en begreep niet waarom. Omdat ik als vader een voorbeeld ben voor mijn vijf kinderen, heb ik geen einde gemaakt aan mijn leven.

  In 1991 ontmoette ik een man die zichzelf therapeut en crisismanager noemde. Omdat ik teneinde raad was, heb ik hem tot statutair directeur benoemd. Later bleek hij een bedrieger te zijn. Elf maanden daarvoor was mijn bedrijf nog 7 miljoen euro waard. Toch trok de bank mijn rekening-courantkrediet van 250.000 euro in, en ik heb mijn bedrijf moeten verkopen voor een appel en een ei.

  Tien jaar geleden overkwam mijn gezin een familiedrama. Mijn schoonzoon vermoordde mijn vrouw op een afgrijselijke manier en sprong zelf met zijn twee zoontjes van vier en zes jaar voor de trein. Onvoorstelbaar gruwelijk!

  Daarna gebeurde er weer iets onvoorstelbaars. Op het moment dat ik het verleden accepteerde, begreep ik het leven. Het leven is heel eenvoudig.

  Mijn bedrijf opbouwen deed ik onbewust op drie manieren. Ik deed dat met liefde voor mijzelf (ik was eigenwijs), nam volledig mijn verantwoordelijkheid (gaf niemand de schuld van wat er niet goed ging in mijn leven) en ik had onvoorwaardelijk vertrouwen in de toekomst. Ik voelde onbewust dat mijn creatieve vermogen groter was dan het grootste probleem.

  De bedrieger die ik mijn bedrijf om zeep liet helpen, hield niet van zichzelf, nam geen verantwoordelijkheid voor wat hij was en deed, en had geen vertrouwen in de toekomst. Hij was bang, onzeker en zeer agressief. Het is voor mij een feit: angst veroorzaakt agressie! Dat begreep hij niet. Van zijn onterechte angst was hij onwetend. En voor iets waarvan je onwetend bent, kun je geen verantwoording nemen!

  Mijn schoonzoon had door zijn opvoeding geen ruimte gekregen om van zichzelf te houden. Hij was verwend. Hij had niet geleerd verantwoording voor zijn eigen leven te nemen. Hij wist niet wat vertrouwen in de toekomst betekent. Hij was verlamd van angst, doodongelukkig. Hij was de liefde voor zichzelf kwijtgeraakt. Had hij zichzelf oprecht liefgehad, dan had hij deze daad nooit kunnen plegen!

  Mijn conclusie over wat er in mijn leven is gebeurd, is dat alles wat ik deed met liefde voor mijzelf, op eigen verantwoording en met vertrouwen in een goede afloop, vanzelf goed ging. Alles wat ik daarentegen met door angst veroorzaakte twijfel deed, ging dramatisch verkeerd. Creativiteit met liefde voor jezelf creëert een totaal ander levensresultaat dan creativiteit met angst. Met creativiteit bedoel ik: creatief zijn in het verzinnen van oplossingen. Met angst oplossingen verzinnen levert totaal andere oplossingen op dan wanneer je dat doet met liefde, oprechtheid en eerlijkheid voor jezelf en anderen. Natuurlijke oplossingen zijn zoals de natuur dat doet. De natuur kent geen oneerlijkheid, veroordeling of angst om ergens aan tekort te komen of om niet te kunnen overleven. Dat noem ik met natuurlijke liefde creatief zijn. Je mag toch stellen dat de natuur een prachtige planeet Aarde heeft gecreëerd als je om je heen kijkt!
  Wij, mijn kinderen en ik, hebben geaccepteerd wat ons is overkomen in ons leven. Door het leven te begrijpen in plaats van het te veroordelen of te oordelen in goed of fout, zijn wij nu oprecht gelukkig. Wij genieten onbeperkt van ons leven.

  Mijn conclusie over wat er in mijn leven is gebeurd, is dat alles wat ik deed met liefde voor mijzelf, op eigen verantwoording en met vertrouwen in een goede afloop, vanzelf goed ging. Alles wat ik daarentegen met door angst veroorzaakte twijfel deed, ging dramatisch verkeerd. Creativiteit met liefde voor jezelf creëert een totaal ander levensresultaat dan creativiteit met angst. Met creativiteit bedoel ik: creatief zijn in het verzinnen van oplossingen. Met angst oplossingen verzinnen levert totaal andere oplossingen op dan wanneer je dat doet met liefde, oprechtheid en eerlijkheid voor jezelf en anderen. Natuurlijke oplossingen zijn zoals de natuur dat doet. De natuur kent geen oneerlijkheid, veroordeling of angst om ergens aan tekort te komen of om niet te kunnen overleven. Dat noem ik met natuurlijke liefde creatief zijn. Je mag toch stellen dat de natuur een prachtige planeet Aarde heeft gecreëerd als je om je heen kijkt!
  Wij, mijn kinderen en ik, hebben geaccepteerd wat ons is overkomen in ons leven. Door het leven te begrijpen in plaats van het te veroordelen of te oordelen in goed of fout, zijn wij nu oprecht gelukkig. Wij genieten onbeperkt van ons leven.

  Mijn bezieling is, dat ik zeker weet dat het mogelijk is om met elkaar wereldvrede te kunnen organiseren. Daarvoor ben ik al 20 jaar geleden allerlei pamfletten gaan schrijven met kern feiten over het leven. Ieder mens is zoekende en vraagt regelmatig om bevestiging van zijn omgeving. Deze pamfletten heb ik naar de politiek en allerlei instanties rond gestuurd. Ook uitgedeeld aan mensen om mij heen en discussies gehad om te voelen of ik het bij het rechte eind heb. Daarna heb ik een boekje geschreven met inzichten over mijn leven en open brieven aan de Verenigde Naties en wereldleiders. Dit alles is te lezen in een website in zeven talen. Al met al heb ik tot nu toe ongeveer 150.000 euro in mijn project gestopt voor vertalingen naar het Engels, Duits, Spaans, Russich, Chinees en Arabisch en in de websites. Nu ben ik opzoek naar een manier om via de wereldmedia het politieke en religieuze wereld-ego op een natuurlijke manier zonder agressie en veroordeling te laten veranderen. Gewoon de ogen en het natuurlijk intuïtieve gevoel van de mensheid helpen openen. Iedereen wil wereldvrede alleen de weg daarheen lijkt onzichtbaar.

  Het laatste jaar heb meer dan 10.000 emails gestuurd aan politiek, media, universiteiten en belangrijke mensen in onze wereld maatschappij, zonder enig resultaat. Geestelijke slavernij vanwege commercie verziekt in erge mate onze maatschappij. Uitzonderingen zoals Apple daar gelaten, want daar is tot nu toe al lijkt dit niet zo, kwaliteit het hoofddoel inplaats van commercie. Angst om in de toekomst tekort te komen en te moeten sterven verlamd het menselijk verstand. Dit geeft politiek en religie de kans om de grote massa in het gareel te houden. Het verstand wordt niet begrepen! Maar nu hebben wij internet en komt volgens mij wereldvrede binnen handbereik. De macht komt langzaam in handen van de mensen die op een natuurlijke manier eerlijk en vredig van het leven willen genieten.

  hartelijke groet,
  Opa Europa
  http://www.driebrieven.nl
  http://www.piepkleinboekje.nl

  PS. Er bestaat voor mij geen enkel probleem als deze mail openbaar gemaakt wordt.

  33
  • koekje

   Even een lullige opmerking van mij.
   Helaas bood alle ‘eigenliefde’ onvoldoende bescherming tegen creepies.
   Op tijd herkennen van een creep en jezelf tijdig indekken lijkt mijn een vereiste. Zoals ook op tijd onderkennen dat een beetje meer ‘eigenliefde’ helend kan werken, voor jezelf en je omgeving.
   Misschien komt er ooit een tijd dat er voldoende ‘eigenliefde’ onder alle lagen van de bevolking is en daarmee automatisch de zo lang begeerde wereldvrede. Voorlopig is er nog zat werk aan de winkel.

   Apple kan overigens wat mij betreft, de stront inzakken. De condities waaronder veel werknemers moeten werken is botweg pure slavernij. En mensen ieder jaar een nieuwe apple gadged opdringen lijkt mij bijzonder vals.

   Beste meneer Chris Visser Sr. ik hoop dat u deze reactie leest en dat WTK voor u iets meer is als een goedkope manier van folderen.

   33.1
  • jenne

   Nou mijnheer Visser, ik schrik hier niet van, heb zelf ook een lang leven achter me, ben geboren in het prachtige jaar 1936, het is zo prachtig om dat ik toen geboren ben, en mijn moeder mij altijd vertelde dat deze dag de mooiste in haar leven was, de dag dat ik werd geboren.
   Maar ik vraag me af waarom U ons cq mij dit trieste relaas verteld, het is gebeurd er zijn fouten gemaakt, te veel carriere en waarschijnlijk te weinig familie gebeuren.
   Maar goed het gaat om de balans in je leven, en let wel op alle fronten moet het ying en yang in balans zijn.
   Ik wens U voor de rest van Uw leven veel geluk en courage, vriendelijk groet Jenne Sr.

   33.2
  • marcel wiersum

   @ chris
   Bedankt voor het mooie inkijkje in een levensloop.

   33.3
  • Madeloes

   @ Chris Visser Sr.

   Dank voor alles wat u doet en wie u bent!

   lieve groet
   Madeloes

   33.4
  • jenne

   Chris Visser,

   je zou je aan kunnen sluiten bij een groep, die het zelfde denkt en voorstaat als wat jij uit wilt dragen, alleen vechten tegen de bierkaai is zinloos, en als je de helft van je tijd moet zoeken naar de deur die naar invloed leid, lijkt me heel frustrerend.
   De gene die het snelste resultaat hadden waren de mensen, als de Baader Mijnhoff groep, wij in onze gebrain washte denken, moeten dit afwijzen, maar het is een heuse rekensom, om het kwaad te voorkomen.

   33.5
  • akoeta

   Lieve opa Chris, bewonderenswaardig dat je zo positief in het leven staat!!
   Natuurlijk, eerlijkheid is ook natuurlijk, maar er zijn veel leugenaars, ik zou zeggen: aan de leugendetector, vooral mensen op wie we kunnen stemmen!
   Over brieven schrijven: houd het zo kort mogelijk, mensen houden niet van lezen (ik heb mijn kinderen + vriendin 100 euro beloofd als ze een boek lezen, nog niet gedaan na 3 maanden) Ik ben bezig met het lezen van: “De Meesters van het verre oosten” van B. Spalding; iemand vraagt in dat boek aan een meester: wat zijn de gevolgen van gedachtes? Antwoord: Een steentje is een gedachte en die valt in het water, in het water ontstaan kringen, dat zijn de invloedssferen en daarna komen die kringen weer terug naar het steentje (de bron), m.a.w. als je volmaakte gedachtes uitzendt, krijg je volmaaktheid, gezondheid en vreugde terug, denk je onvolmaakte gedachtes, dan krijg je onvolmaaktheid terug, ziekte en ellende. The choice is yours! Bericht is al behoorlijk lang, hier nog vrolijk gejubel van 50 jaar geleden door 3 personen. https://www.youtube.com/watch?v=ucgMsCYSDrc Groetjes & Goede gedachtes gewenst.

   33.6
  • peter van hecke

   Chris,

   tof van je je diepste zieleroerselen te posten. Dank ervoor!

   Anderzijds denk ik dat wij allemaal dingen beleven wat ons diep raken! Dit is dus ook niet anders dan voor mij.

   Opgevoed in streng katholieke ‘waarden’ ben ik steeds zoekende geweest naar de zin van het bestaan. Algauw kwam ik in contact met allerhande esotherische, spirituele en religieuse boeken en levenswijzes.

   Helaas in geen van hen vind ik rust!

   We spelen met z’n allen een spel, ook al denk je het nog zo eerlijk te spelen.

   Persoonlijk denk ik voorbij onze aardse waarneming te moeten gaan alvorens de zin van ons leven te kunnen begrijpen. Ik begrijp desalniettemin het idiote karakter van mijn opmerking. Waarom, omdat ik thans begrijp dat onze mentale beleving van onze aardse experience ons geen uitleg zal verschaffen over wat ons ‘overkomt’.

   Toch ligt het zaad van het nieuwe leven besloten in onze aardse beleving en net zoals het zaad zullen ook wij moeten sterven alvorens te herleven.

   Dit alles is heel symbolisch. Welke acties we zullen moeten ondernemen om onze experience ten goede te veranderen dat is dus de kwestie!

   vrees dat ik nog lang zal moeten zoeken. Of… misschien overvalt het me gewoon..!!!

   33.7
  • jenne

   Peter van het Hecke

   Waarom zijn wij hier aanwezig, kun je heel ingewikkeld over zijn, maar in alle simplisiteit, om onze soort voort te planten, zo simpel is het, de rest is psycho somatisch te verklaren of gewoon onverklaarbaar te noemen.
   Wij zijn allemaal product, van onze opvoeding en leefomgeving, en en, maar na deze episode begint de echte geestelijke groei, je intuïtie begint te groeien, je intellect neemt toe, en dan begint de twijfel, en met die twijfel het rijpen van het diepere esotherise voelen, het aftasten van je weten en geweten, ja en dan ben je oud, en op eens doet het er niet meer zoveel toe, je onderbewust zijn maakt zich klaar voor de grote reis, je tederheid neemd toe voor al de genen die je lief hebt, maar je moet blijven denken, tussen de sluiers van je twijfels bevind zich naar waar je zocht, wat het is ik weet het niet !
   Jenne

   33.8
  • koekje

   Ik vind opa Chris verre van lief, en bewonderenswaardig.
   Met zijn dromerijtjes heeft hij zichzelf en zijn beminden tot een lekker hapje voor ‘realisten’ gemaakt.
   Nog niet eens sorry zeggen en maar stug doorgaan.
   Ik hoop dat zijn vrouw en kinderen ‘m intussen vergeven hebben.

   33.9
 • jenne

  De France politieke verlosser wordt Macron, zelfde school als al de anderen, de l’ENA, maar hij heeft een snelle opleiding bij de Rothschildbank gevolgt, snel een Klein fortuin gemaakt, et hop de nieuwe zionistische ster voor Frankrijk, Fillon is in hun valkuil gevallen, rest Marie Le Pen, ze heeft een goede kans nationaliste, tegen niet zo’n geliefde soort onderkruipseltjes.
  Jenne

  32
 • peter van hecke

  Ik word zo moe van het dagelijks ontmoeten van mensen welke beweren dat ze niets kunnen doen aan de heersende politieke klasse en hun beleid. Niets is minder waar. We zijn met miljoenen en zijn niet in staat iets aan een ons onvriendelijke beleid te wijzigen???

  Ik geloof eerder dat de meesten van ons zich koesteren in hun gekende wereldje en dat ze liever deze onvriendelijke wereld koesteren dan wel kiezen voor hun ongekende droom te leven.

  searching the web ik vond dit filmke! of het al dan niet komt van waar men beweert is ondergeschikt aan de inhoud!

  Geniet: https://www.youtube.com/watch?v=rEM7usKQsDU

  31
  • jenne

   Nou so what Peter van Hecke, ze moeten toch zelf op de blaren zitten, en geloof mij medeleven en goede raad wordt niet op prijs gesteld, ze willen in hun schemer bestaan leven, niet in het volle zonlicht, ze schuwen het licht van de werkelijkheid, want dan moeten ze beslissingen nemen, en hoe doe je dat na of voor je tranquilyzer tabletje, groet Jenne

   31.1
  • akoeta

   Niet helemaal mee eens, met de alien, maar wel met: als een beschaving geen moraal heeft, dan gaat het ten onder. In de dierenwereld heb je schapen (zijn wij) en leeuwen (zijn bloeddorstige leiders). Wrede dieren en de verdierlijkte mens zijn de verliezers; ze gebruiken hun levenskracht om te vechten en te moorden, terwijl de vredelievende schapen het gebruiken om zich te vermeerderen. Leeuw en tijger worden katten en de wolf is geëvalueerd naar onze beste vriend: de hond.
   What the heck, Heckie, wat moeten de mensen dan doen? Niet achter de computer (kijk uit voor het blauwe licht) zitten, maar samenkomen in liefde! Er zijn zoveeeel groepjes en troepjes en ze willen allemaal dat je ziel(ig)lid wordt. Wat goed is blijft en wat is er gebleven? De kerk!!!! Als iedereen weer naar de kerk gaat (niet meer uitslapen zondags) en heel veel goede opbouwende energie schenkt, dan veranderen de kerken en bijeenkomsten tot vlammende lichtbakens. Ze staan allemaal al heel gunstig: hoog, in het midden en op leylines-kruisingen, kan niet beter! Het kwade ontstaat altijd daar, waar de liefde tekortschiet: Hermann Hesse. 2 minuten van The Golden Lady: https://www.youtube.com/watch?v=kJk5Fv2cfKk

   31.2
  • akoeta

   Do you believe in LOVE? LOVE can change all things!!!!!
   https://www.youtube.com/watch?v=Lm8nk4ZRWYg

   31.3
 • WAKKER WORDEN NEDERLAND !!!

  DE LINKSE ANTI TRUMP Demonstratie Malieveld georganiseerd door Wouter Booij, DE PvdA persvoorlichter Den Haag !!! De demonstratie tegen Trump gisteren op het Haagse Malieveld toont weer eens overduidelijk aan hoe de linkse machten Nederland radicaal misleidend in hun greep hebben !!! Het recht om te demonstreren geldt voor iedereen, maar de ervaringen van o.a. het afgelopen jaar tonen aan dat gemeenten zich flexibeler opstellen als het gaat om een linkse manifestatie dan als deze wordt aangemeld door ‘rechts’

  Voor zo ver u het nog niet tot u heeft laten doordringen, de recente en vele andere demonstraties in den Haag worden georganiseerd door Wouter Booij, Persvoorlichter & Communicatie man bij de PvdA, Den Haag. Tevens klust Wouter nog wat bij via zijn ‘Sponning Communication ‘ een bedrijfje dat zich bezig houdt met debat begeleiding, organiseren van vooral extreem linkse manifestaties enz.
  Een toch niet geheel loepzuivere combinatie van activiteiten voor iemand die deze demonstratie op het Malieveld opganiseerde onder de noemer ‘Holland against hate ‘ Dat dit in den Haag mogelijk is, hebben wij al eerder meegemaakt en bevestigt dat links zich in ons land diep genesteld heeft met alle negatieve gevolgen van dien.

  Een bepaalde functie vereist ook bepaalde voorwaarden, maar dat telt in Den Haag niet mee, zodat het woord latente belangenverstrengeling niet aanwezig is. Dat er mensen zijn die zich tegen het beleid van Trump keren en dat kenbaar willen maken, dat moet in onze ‘schijn democratie’ kunnen, maar na interviews en de artikelen in de MSM te hebben bekeken, kunnen wij slechts tot de conclusie komen dat de demonstratie een goed georchestreerde agitator actie van de Linkse zijde van NL was!!

  Hoe kunnen wij dat beter verklaren dan door het feit dat alle KOP- STUKKEN van de linkse politieke partijen aanwezig waren, inclusief minister/kraker Jet Bussemaker en hun stemvee dat nauwelijks wist waarover het ging op te jutten met de bekende linkse propaganda kreten. Verslaggevers die zich tussen de menigte waagden, kregen o.a. te horen van een Mozambikaans meisje dat in ons land “studeert” dat zij dit doet in een vrij land omdat in haar land Mozambique oorlog heerst. Een snelle AIVD check op de pagina van de RijksRoverheid toont zelfs geen negatief reis advies naar dat land aan ! Duzzzz….

  Een andere argument kwam van een man die trots wist te vertellen dat hij ook al in de jaren ’70 tegen de aanwezigheid van kernbomen in ons land had gedemonstreerd. !!!! Deze 2 voorbeelden slechts om het ‘niveau ‘en de motivatie van dit opgefokte groepje mannen en vrouwen weer te geven , waarvan enige zelfs hun kinderen protestborden in de hand hadden gedrukt en deze verwonderde kleuters het maar een gekke boel vonden.
  Maar, …… hoe je over Trump denkt, voorlopig lukte het links wel ( volgens hen dan ) rond de 2.000 man op de been te brengen. Dat betekent dat links zich beter organiseert dan rechts en dat is beangstigend. Het gevolg zou wel eens kunnen zijn, dat ondanks al uw goede bedoelingen en de hoop dat Wilders het probleem voor u gaat oplossen, u wel eens bedrogen uit zou kunnen komen, daar een Wilders als premier op alle mogelijke manieren gesaboteerd gaat worden.

  En…. waar waren deze mensen dwz. zij die de leeftijd er voor hadden of anders hun ouders, om te protesteren toen de Duitsers in ons land Joden massaal deporteerden daarbij geholpen door overijverige Nederlandse politiemannen, die zelfs in hun ‘ijver ‘ door de Duitsers moesten worden afgeremd ? ‘Wij leren van de geschiedenis dat wij niet leren van de geschiedenis ‘
  MENSEN IN NL !! SLAPEN DOEN VELEN S’NACHTS ALSOOK OVERDAG !!!!

  30
  • mc

   Links is niet te vertrouwen en rechts ook niet…
   Ik vraag me af wat die arme Indonesiërs dachten toen de Nederlanders 300!!! jaar lang hun land bezet hielden en leeg roofden?
   Wilders is niet de oplossing maar een deel van het probleem! Ik denk dat u dieper moet nadenken ook over de oorlog.

   30.1
  • Madeloes

   Ik heb me altijd afgevraagd wat is nu links of rechts of extreem links of extreem rechts in de politiek of andere benamingen waarschijnlijk dom maar in mijn beleving/gevoel heb ik geen rechts of links gevoel maar zou ik graag willen dat ze als ze zichzelf zien als ‘leider’ zich kunnen inleven in de mens, flora en fauna en deze vertegenwoordigen in liefde en luisteren wat de aarde nodig heeft en de mensheid die dit niet in de gaten heeft te informeren zodat er een herstel kan plaatsvinden op deze prachtige planeet waarvan wij een ‘reiziger’ zijn. Ik blijf hopen 🙂

   30.2
  • Vidyaman

   Beste Madeloes,

   Links of rechts in de politiek etc, al dan niet extreem of gematigd, hebben in mijn optiek één benaming en dat is.. POLARISATIE…,en NIEMAND is daar vrij van !!
   Een goede(oprechte) leider is pas een goede leider als hij/zij zichzelf niet misleid,maar om dat te worden moet men eerst door alle aangeleerde ‘misleidingen’ heen,en dat is al een hele kluif !

   Als men zich niet oprecht kan inleven in zichzelf dan kan je dat ook niet in een ander ,dan word het een act!
   En de wereld is vol acteurs ,’goede’ en ‘slechte’… misleiders!!

   Reis eerst in jezelf en herstel wat je in wezen bent en als dat tegelijk kan bijdragen tot een betere planeet dan hoor je mij niet klagen !

   30.3
  • jenne

   mc, heb heel veel mensen gekend, die na lange tijd terug keerden naar Nederland uit het oude Nederlands oost Indië, er zijn veel boeken over geschreven, zelfs Graham Greene een hele mooie story, wij hebben daar 350 jaar lang welvaart gebracht en persoonlijke vrijheid, het spel van onze altijd grootste concurent in Oost Indie, de Engelsen is gelukt, na een stomme leger actie die nog even snel 7000 Nederlandse jongens en misschien een veel fout Indische jongens het leven heeft gekost.
   Inplaats van een intelligente overdracht met behoud van de vriendschaps banden, maar misschien wel niet gewild door het Islamitische gevaar op de achtergrond, heb er nog familie, maar het is een vreselijke Moslim dictatuur, de mooie vrouwen in Sharong met opgemaakt haar die door de kampong flaneerden bestaan niet meer, het land van de besneden pinquins, het Indoneschiese bewind is voor de in het eilanden rijk, met zijn vele verschillende volkeren, destructief, de Javaanse Maleiers overheersen alles en ieder één het leger moet zijn Eigen kosje ophalen, nou dat leidt tot de vreselijkste onderdrukking en natuurlijk corruptie, nieuw Ginea is practish ontvolkt, en de grote prachtige bossen zijn al bijna allemaal gekapt, maar wie maakt zich hier druk over, Max Havelaar beschreven door Multituli, beschrijft het goed de ketting van Smaragd, het éénigste waar men mee kan komen dat wij dat land hebben leeggerooft, er vestigden zich veel hugenoten in Indië, met hun juiste denken en veel know how prima mensen, denk alvorens te schrijven, of neem al de literatuur door, maar dat goedkope linkse geswets schieten wij en zij niets mee op.
   Jenne

   30.4
  • jenne

   mc, aanvullende informatie Global Research ; Indonesian’s Sumatra hoofstad Palembang ; unspoken “” environmental Genocide “”, lees en wordt wakker, de Europese manier was van die tijd, en deze manier is van deze tijd, god zij dank hebben wij hope ik hier geen deel aan.
   Jenne

   30.5
 • Madeloes

  @ GuidoJ. 22.7

  🙂 het betere werk maar cosmic gaf de aanzet en zijn creatieve inslag is ook niet te weerstaan 🙂

  29
 • mc

  @22 Hoi Made, toch geen last van bemoeier-itis? 😉
  Jou ook nog een fijne dag…achteraf dan.

  28
  • jenne

   En dan dit even voor mc en Madeloes,

   Soms als ik droom kan ik Vliegen
   En al vliegend ben ik vrij
   Niets te willen
   Niets te weten
   Niets te moeten
   Dan er zijn

   Jules Deelder

   28.1
  • Maeloes

   @Jenne dank je! Niet soms hoor haha

   28.2
  • Madeloes

   @jenne 28.1

   kheb wat afgevlogen vandaag daarom staat mij reactie in de wacht. Kan mijn eigen naam niet meer spellen 🙂

   28.3
  • Madeloes

   @ MC 28

   je moest eens weten waar ik allemaal last van had 😉

   dank je voor je wens dat doet een mens weer goed. Fijn je weer te zien!

   28.4
 • jenne

  Nu even nog dit, als het Trump niet lukt, of het hem onmogelijk wordt gemaakt, om door wat bijvoorbeeld Ran Paul ook zegt, om het grote financiele debacle niet te kunnen cq mogen voorkomen, gaan wij in een uiters precaire wereld situatie komen, wat de bedoeling was cq is van de NWO.
  We zijn echt beland in een hele gevaarlijke matrix, die ook heel goed kan leiden tot WWIII, wanneer het Trump en zijn kornuiten niet lukt plan A uit te Voeren, wordt het zeker plan B, WWIII er rest ze niets anders !
  Jenne

  27
 • jenne

  Er is nu een politieke eindstrijd gaande, het is de uit een l’etarchise slaap ontwaakte Vrij metselaars, vooral in de VS, ook de zwarte loges zijn hier nauw bij betrokken.
  Tegen het onder nieuw bewind staande Vatikaan, om dat de Malta ridders zich achter Trump hadden geschaart, heeft de Paus nu een top Duitse Nazi benoemd tot Generaal van deze orde, de Katholieke wereld is aan het scheuren, één helft met Trump en de Vrij metselaars, de andere met het Vatikaan dus plus Jézuïten en Londen, cq Zionisme,
  in deze schijnt Putin naast Trump te staan.
  Trump wil de wet die de FED gecreéerd heeft terug draaien waardoor het totale vermogen van die bank, bij de huidige overheid van de VS terug komt, weg schulden !
  Soros speeld zijn smerige spel, maar niet meer erg lang denk ik, zijn houdbaarheids datum is al ver overschreden, dus !
  Jenne

  26
  • Anna

   Cozmic, ik waardeer Bernaerd Guenther zeer, maar desondanks vind ik dat hij veel te veel woorden gebruikt voor wat uiteindelijk iets in wezen simpel is.
   Ik hou me aanbevolen voor websites of mensen die hetzelfde in veel minder woorden kunnen zeggen. Bernaerd is ook vooral een verdienmodel…

   26.2
  • Anna

   Jenne, volgens mij is er slechts een strijd gaande tussen een goed en slecht geweten…

   26.3
  • jenne

   Ga ik morgen even rustig lezen, beetje moe, welterusten, Jenne

   26.4
  • Anna

   Jenne, veel letters tot je nemen maakt je geen beter mens, al die lappen tekst, kom op zeg. Zonder denken weet de mens beter wat hem/haar te doen staat. Het denken is verworden tot een grandioze valkuil.

   26.5
  • Anna

   Descartes ging al de mist in, toen al…
   Ik denk, dus ik ben? Echt niet, zonder denken is de veronderstelde persoon ook aanwezig. Bewustzijn heeft niets met denken te maken.

   26.6
  • Anna

   Tja Cozmic, Een kip zonder kop heeft heeft ook bewustzijn. https://www.youtube.com/watch?v=68RKNJkarAM

   26.8
  • jenne

   Anna sorry hoor maar je beweringen slaan op niets, lezen en overdenken, kan je wijsheid vergroten, daar is ons hele systeem van wijsbegeerte op gebasseerd.
   Réne Descartez, ik denk dus ik ben, is juist, heeft niets uitstaande met wat jij te berde brengt, hij heeft het niet over de plaats bepaling of aanwezigheid van de eventuele denker.
   Een kip zonder kop, heeft ook bewust zijn, je zal bedoelen gehad, na het stoppen van de bloedstroom valt het bewust zijn weg.
   Je bent onzorgvuldig in je uitspraken beste Anna, wend je af van de wetenschappers soort verlengstuk van industrie en overheid, en wend je tot de wijsbegeerte, stuk spannender en ook heel romantisch in hun denken, deze mensen werken vaak met de illusionaire wereld, denk dat dit jouw beter aanstaat,als artisinaale denker, Groet Jenne

   26.9
  • Anna

   Jenne, ik denk dat wijsheid in de mens zelf zit en dat veel denken daar alleen maar van afleid. En nogmaals wat bewustzijn betreft hangt het van de definitie af die je daarvoor hanteert; ik ga uit van het bewustzijn die aanwezig is zonder dat er nagedacht moet worden. Mediteren is daarvoor een oefening. Hoe dan ook, als het denken wegvalt, er geen gedachten meer zijn, dan is er nog steeds bewustzijn. Het ervaren van (je) aanwezigheid.

   26.10
  • jenne

   Anna heb je enig bewijs voor deze stelling ? Jenne

   26.11
  • Anna

   Jenne, welk bewijs wil je, wetenschappelijk bewijs is niet mogelijk. Dus blijft over “ervaringsbewijs”. Vervolgens kun je de eigen ervaring toetsen aan anderen met soortgelijke ervaringen. Wat betreft het eerste, kijk naar kinderen op betrekkelijke jonge leeftijd; die hebben een soort wijsheid in pacht wat nog niet verstoord is door welk denksysteem dan ook maar als bijvoorbeeld het onderwijs. Wat betreft het tweede heb ik zelf de ervaring en gelezen, gehoord, van mensen met soortgelijke ervaringen.

   26.12
  • Mediteren betekent simpelweg: in het midden zijn. Dat wil niet zeggen dat je je verstand op 0 hoeft te zetten.
   Denk daar maar eens over na.
   https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/58/83/79/5883796594c0a162d1479bc0018a7864.jpg

   26.13
  • Anna

   En nog even over die kip zonder kop, dat ging volgens mij over het spreekwoordelijke gezegde. Hoe dan ook hebben kippen ook bewustzijn, alleen beseffen ze het (misschien) niet op de manier zoals mensen het beseffen.
   En wat er met een kip, maar ook een ander levend wezen, waaronder de mens, gebeurd die de kop echt wordt afgehakt weten we niet.
   We weten iets over bijna dood ervaringen, maar daarvoor geldt: bijna dood is niet dood. Dus wat werkelijk dood zijn inhoudt weten we niet.

   26.14
  • Anna

   Cozmic, ik bedoelde meditatie als oefening om aan gedachten leren geen aandacht te schenken. Ik zeg slechts dat meditatie daarbij behulpzaam kan zijn. Het gaat om de ervaring dat als er geen gedachten meer zijn er tóch sprake is van bewustzijn.

   26.17
  • In dat geval heb ik hier de ultieme “no brainer” voor je:
   .
   .
   .
   .
   .
   echo’s of the sound of silence

   26.18
  • HyperAlert

   geen idee wat meditatie is, maar dat zal dan wel meditatie zijn. uiteindelijk zijn het de dagelijkse kleine dingen die ut hum doen, ten goede en ten kwade, de deeds en de hints, steeds weer step by step al doende dat wat gezien gedaan wordt of juist niet, de omissies de gaten vertellen het volle verhaal. de teneur van de terreur. http://www.encyclo.nl/begrip/teneur incremental de trend zetten in een bepaalde richting die vaak genoeg niet gezien wil worden, zegt genoeg. silence ach ende mad brrr bevries en huiver stand still and deliver. Adam & The Ants – Stand And Deliver https://www.youtube.com/watch?v=4B2a6l6wM2k good deeds gone bad and the dirty ones dirt cheap. AC/DC – Dirty Deeds Done Dirt Cheap https://www.youtube.com/watch?v=26wrvblgGP0 ik zei tegen mijn zus van hij krijgt maar 1 dollar per jaar hoor, dat kon niet want volgens haar moet het een te rijke slechte figuur zijn en die doen dat niet, Trumpie, ik zeg ik zoek het wel even op vanavond, dat wilde ze niet weten en volgens pa moest dat ‘fake news’ zijn, ik zoek het later vanavond wel even op zei ik nog een keer, toen werd het stil… $1 salary Trump http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37977433 lastig die parallel universe time line rift split effecten, Adam noagenda heeft het daar al 2 uitzendingen over… 10 jaar terug mij voorspeld dat verschijnsel, belangrijke momenten dienen zich aan, ik moest vooral op het getal 8 blijven letten, heb ik 8 jaar lang trouw gedaan, afgelopen zaterdag viel ie uit het niets ineens uit de bevallige rode lipstick mond van een goede doel pabo studente straatverkoopstertje in de hoofdstraat, dat getal, wow, leuk ding hoor, ook lievelingsgetal van haar moeder zei ze schattig en de jeugd krijgt te veel kanker vertelde zuh, ik zeg ik weet het, en ze worden behandeld met mosterd gas zeker zei ik, vinden ze het gek dat 75% daar aan dood gaat, iets over Kika research en nieuwe immuniteits aanpak, neeh ik wilde niet maandelijks gaan betalen, heb uitgelegd waarom, de volgens mij bewuste voedsel groothandels unie van de grootscheepse lever vergiftiging, kwam haar welzeker bekend voor die plot en ik had het nog even over de nieuwe generaties, de schat, ze dacht zelf dat al ze van de oudere was, ik zeg van jou zie ik als nieuw dat je het even weet, tegenwoordig denken ze met 25 het al gehad te hebben, onvoorstelbaar, maar de nieuwste komen niet meer buiten vertelde ze, gelukkig kon ze haar moedige outdoor verkoop exercitie verder afdraaien bij mij, opwarmen benoemde ik dat naar waarheid, haar koude kluifjes weer terug in de wollen van wanten gestoken, aah gos rot baantje in het weekend, maar gelukkig rap van de tong gesneden beetje bibberig in het begin daarna vlot vloeibaar goedaardig warm gedraaid, 2 dagen later belangrijk uniek bezoek aan huis gehad van 2 hr dames van kaliber, daar ben ik voorlopig mee gezegend zeg, die sterren zijn zo gek nog niet blijkt uiteindelijk. Dat dichten was gaaf van jou Jenne.

   26.19
  • Zo Hyper, kommie ook effe onder je hunebed vandaan? 😀
   https://www.youtube.com/watch?v=H7csvgL-G3E

   26.20
  • HyperAlert

   Coz frappante greep weer eens van jou zeg! ‘From Santiago de Compostela’, sinds een kleine week in het gelukkige bezit van goed passende moderne outdoor wandelschoenen, vandaag even op en neer gelopen wat ik normaal nog nauwelijks met de fiets doe, soort monokiale zaligheid is er verbonden en aandachtig vlot wandelen, doorstroming aarding beleving van de omgeving, revitalisatie kortom weer zichtbaar durven zijn, door die nieuwe high tec licht gewicht schoenen nu ook in de winter boven het veen.

   26.21
  • Wordt tijd dat je een hond uit het asiel haalt Hyper, lekker iedere dag de hort op met een reden en een maatje die in je gelooft.

   26.22
  • mc

   Goed bezig, Hyper, in de beweging ligt de kracht 🙂

   26.23
 • jenne

  Beste mensen, blijf recht opstaan in deze maalstroom van liegende heulende media.
  Trump is een ander soort President, gee, livertje maar zeker geen hypokriet.
  Denk eens aan die smerige puppit Obama met zijn killer drones, of aan Albritgh die het geen probleem vond om duiende Iraqse kinderen op te offeren, of Clinton die met de hulp van de UK socialisten, Libië in de afgrond gooiede, en hun gekozen leider Gadafi liet vermoorden, en dan Soros die dit allemaal orkestreert, om Trumph proberen te stoppen, alvorens Trump Soros uit de VS verband, wat hem ook in Rusland is gebeurd, ja Soros is wel duidelijk wat je allemaal met poen kunt doen.
  Enobjectieve krant in deze The Spectetor.co.uk.
  Jenne

  25
 • jenne

  Mag best eens even worden gezegt, zit er net over te denken de site WTK, gerund door Guido.Jonker, met de volledige inzet van Arend Zeevat, is een uniek iets in mijn dagelijkse leven, boeiende, onderhoudende artikelen, up to date qua dagelijkse politieke stromingen, en gebeurenissen, van daar mijn diepe buiging als dank voor het gebodene, nog maals bedankt, in de mensen Guido, en Arend een welbehagen, misschien een itsje te overdun maar het doet mij plezier dit te mogen zeggen !
  Jenne

  24
 • jenne

  Er wordt veel vuldig beweerd dat alle oorlogen bankster oorlogen zijn, deze theorie blijft niet staande als we naar de oudheid kijken.
  Mijn visie is deze ; een gek of een paar gefrusteerde figuren, willen hun ideé uitdragen, en denken daarbij aan één oorlog, om dit te financieren zoekt men geld, en komt dan bij de financiers van het kwaad terecht, in dit geval de banken die hier voor open staan, en voldoende garanties denken te vinden bij een eind overwinning, als intelligent mens denkende, zou ik zeggen financier beide zijden, met vol doende garanties, ben je dan altijd winnaar, maar de aanleg begint bij de kwaadaardige mensen, of geflipte ideologen.
  Jenne

  23
  • oetis

   -beledigende reactie/volledig gespeend van enige inhoud verwijderd-

   23.1
  • peter van hecke

   Jenne,

   als je inderdaad de geschiedenis raadpleegt zul je merken dat er altijd verdrukking heeft bestaan.

   Toen vroeger de rijkdom vooral bestond uit het hebben van grond en anderd eigendommen, slaven en sexslavinnen incluis zul je merken dat dit soort praktijken niet meer mogelijk was na de invoering van de industrieele revolutie;

   Aldus was het nodig ondergronds te gaan en de rijkdom anders uit te drukken. Dit gebeurde via geld en bankactiviteiten en vormen van satanisme.

   Je zal begrijpen dat het om dezelfde mensen gaat of afstammelingen ervan die de rijkdom hebben behouden, al is het in een andere vorm.

   Dat we nu in een nieuwe vorm van rijkdom evolueren is een feit! Electronica is ‘the word’. Dus als we slaaf blijven van onze electronische speeltjes zullen we ook slaaf worden op ander gebieden in ons leven.

   Besluit:

   Naar mijn bescheiden mening zijn de meeste oorlogen wel degelijk bankeroorlogen!

   23.2
  • jenne

   Peter van Hecke

   Ja je hebt zeker gelijk de laatste 1000 jaar, bij het lezen van het boek over het Romeinse rijk, valt het op dat 1/3 van de inwoners slaven waren, over genomen van de Grieken en Byzantinen, op zich een misdaad tegen de mensheid.
   Ja je spreekt hier over het oude geld, het oude bezit, wat bijna nooit verdiend, of liever nooit vergaard werd op een menselijke manier, ja het zit in ons, toen de ruiter volkeren, hun terrein uitbreiden, slachten ze alle mannelijke leden van een stam af, en lijfden de vrouwen in hun gemeenschap met hun kennis, te zien aan de gefabriseerde potten.
   Mijn vraag is wel, tijdens de vele oorlogen in de oudheid, bestonden er toen al banken, dacht het niet, wel een soort geldleners veel later, die uit het voorportaal van het religeuse gebouw werden gesmeten.
   Jenne

   23.3
 • madeloes

  @mc 12.34

  aangezien ik tot ‘de rest’ behoor wens ik je ook nog een vreugdevolle dag zonder frustraties 😉

  22
 • madeloes

  @Robert 19.17

  zo te zien wil je je eigen ‘ei’ kwijt en komen de antwoorden die je wilt niet opeens uit de ‘hoge hoed’ te voorschijn. Er is genoeg te lezen op deze site over je ‘onvrede’ ga ze eens lezen. En één ding blijf met je poten van Jenne af om het als disinformant weg te zetten.

  21
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.