WantToKnow.nl

Orgonite: krachtig-natuurlijke energie, gratis voor iedereen!

x

‘Orgone’ via Orgonites:

krachtig-natuurlijke energie, gratis voor iedereen!

2012 © WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers

x

Dit artikel gaat over het opzienbarende Orgonite-spektakel… Toen we er onlangs voor het eerst van hoorden, de blokjes en blokken ‘Orgonite’ zagen, waarmee de speciale ‘Orgon-energie’ wordt geactiveerd, waren er behoorlijk wat vragen bij ons. Maar al gauw, na het verrichten van een degelijk stuk desk-research, bleek dat we hier een uitzonderlijk fenomeen bij de hand hebben! Waarom komt deze informatie nu pas onder ogen..? Laten we ons eerst eens verdiepen in de feitelijke vraag, wat ‘Orgonite’ is en wie het bedacht. Orgonite kan worden gemaakt in elke simpele gewenste vorm, van sieraad tot binnenhuis kunstwerk.

Orgon, Orgonite en Dr. Wilhelm Reich
Een simpele mix van kunsthars, aluminium- en kopervijlsel, kristallen en metaaldraad, zijn in staat om de Orgonite-technologie in gang te zetten. Deze uiterst simpele technoligie, is door Dr. Wilhelm Reich (1897 – 1957), psycho-analyst en in dit opzicht Sigmund Freud’s tijdgenoot, bedacht; hij kwam op het idee om de levensenergie ‘Orgon’ te stimuleren en te bundelen op één bepaalde plaats, door het gebruik van diverse hulpmiddelen.

Reich besteedde hier nogal wat tijd aan. In verschillende culturen spreken we over ‘Orgone’ als ‘chi’, ‘prana’, ‘ki’ of ‘mana’.Hij ontdekte dat deze energie werd vastgehouden door ORGANISCHE materialen, die in de Orgonite worden gerepressenteerd door het hars, maar vooral door de edelstenen en kristallen. Daarnaast ontdekte hij dat deze Orgon-energie werd gereflecteerd door metalen. In de Orgonite worden deze metalen gerepresenteerd door aluminium- en koper.

Op 6 Juli 1953 deed Dr. Wilhelm Reich een experiment in de buurt van zijn woonplaats Maine, op verzoek van een boer, die zijn hulp ingeroepen had om regen te genereren met een apparaat dat Reich had ontwikkeld; de boer was namelijk radeloos over de verwoestende maar vooral aanhoudende droogte, die Maine teisterde. Maar Reich beloofde dat hij binnen 24 uur voor regen zou zorgen..! En dr. Wilhelm Reich hield woord, het ging regenen binnen de 24 uur die hij had voorzegd. Reich had voor het eerst een apparaat gebruikt dat we een ‘Cloudbuster’ zouden gaan noemen. Dr. William Reich stond met dit experiment voorbeeld voor de hitsong ‘Cloudbusting’ van Kate Bush in de jaren 1980. In de videoclip van deze song speelde acteur Donald Sutherland een rol. Maar deze clip was dus gebaseerd op een ware gebeurtenis.

De sokkels van de huidige ‘cloudbusters’ hebben het vermogen om de negatieve, aangetrokken Orgone te muteren in positieve Orgone. Daarmee is het bouwsel dus feitelijk ‘Orgonite’ geworden.

Dit apparaat werd de meest bekende en de meest indrukwekkende uitvinding die Wilhelm Reich had gedaan, rondom het fenomeen Orgone. Hoewel hijzelf het de ‘Cloudbuster’ dus noemde, zou je het feitelijk meer een ‘harmonisator’ kunnen noemen. Deze uitvinding bestond eruit dat een aantal metalen (meestal koper) pijpen met stromend water verbonden dienen te zijn. Hierdoor kun je het zg. ‘dodelijke, negatieve orgone’ (DOR) uit de lucht verwijderen en dit in het stromende water laten ‘weglekken’. Maar de ‘cloudbuster’ van Reich was nog niet in staat om de DOR te transformeren in positief of OR. Maar de ‘harmonisator’ cloudbusters van tegenwoordig zijn dus WEL in staat de DOR te transformeren, door de sokkel waarin de pijpen zijn vastgezet. (foto) De pijpen trekken dus de DOR uit de lucht, waarna het blok waarin de pijpen staan opgesteld, de Orgonite, zorgt voor transformatie van de DOR.

Arrestatie en gevangenneming
Direct ná het experiment werd Dr. Wilhelm Reich gearresteerd door de FDA, de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit voor het ‘experimenteren met Orgon-energie’..  Reich’s claim dat deze energie de mensheid kon helpen om kanker te genezen, door middel van zijn uitvinding, de ‘Orgon-stapelaar’ was waarschijnlijk ook de reden dat hij moest verdwijnen. De Amerikaanse overheid vernietigde zijn machines en verbrandde zijn boeken..! En Dr. Wilhelm Reich stierf op 3 November 1957 in een gevangenis van Lewisburgh..!

In zijn testament bepaalde Reich dat zijn ongepubliceerd werk pas in het jaar 2007 geopenbaard zou mogen worden en tot die tijd diende te worden geheim gehouden. 50 Jaar ná zijn dood zou de mensheid, zoals hij het verwoordde: ‘pas klaar zijn voor zijn concepten’.. Nou daar staan we dan met z’n allen, wat gaan we doen met deze kennis..? Ga je hem ook gebruiken? Als je naar de positieve ervaringen van iedere gebruiker luistert, dan dus beter vandaag dan morgen!! Hier een 3 kwartier durende documentaire waarin het werk van Dr. Wilhelm Reich wordt gepresenteerd.

X

x

Het vervolg van Reich’s ontdekkingen
Ondanks het feit dat de Amerikaanse overheid Reich’s vindingen vernietigde en veel van zijn studiewerk verbrandde, zoals dat bij Nicola Tesla het geval was, begin 1900, zo bleef er veel over de Orgone-experimenten bewaard, vooral doordat het proces relatief simpel is.

In 1986 hebben wetenschappers van de Universiteit van Marburg in Duitsland, de resultaten gepubliceerd van een blind onderzoek, waarin duidelijk naar voren kwam, dat een verblijf van 30 minuten in een Orgone-accumulator in constante, positief psychische-fysiologisch effecten sorteerde, die niet werden waargenomen bij de controle-groep. Deze controlegroep nam plaats in een identieke kist die in de wanden alleen fiberglas bevatte, dus zonder de staalwol die nodig is om de Orgone te ‘vangen’. De conclusie van het onderzoek was dan ook, dat het positieve effect dat Dr. Reich in zijn tests had aangetoond, feitelijk bestaat.

Diagram van de werking van de Orgonite-kisten die Wilhelm Reich bedacht voor het stimuleren van de levensenergie van het menselijk lichaam.

Dr. Wilhelm Reich’s werk werd in de zestiger jaren voortgezet door verschillende Russische wetenschappers zoals Dr. Nikolai Kozyrev en ook zij bewezen wetenschappelijk de aanwezigheid van deze onzichtbare energievorm om ons heen.  Kozyrev’s werk was echter geheim tot de val van de Sovjet Unie in 1991. Verder onderzoek verricht door wetenschappers die in de voetsporen traden van Reich en Kozyrev hebben de Westerse wetenschap langzaam aan gedwongen uiteindelijk officieel het concept van een universele en onzichtbare energie te accepteren. Orgone wordt in deze kringen weleens ‘zwarte materie’ genoemd, of ‘vacuüm flux’ of ‘nulpunt-energie’.

Dr. Reich had vastgesteld dat als hij verschillende lagen fiberglas (een organisch materiaal) en staalwol (een anorganisch materiaal) op elkaar stapelde, dat hij daarmee Orgone/etherische-energie aantrok, van zowel de levensbevordelijke positieve vorm (welke Reich ‘OR of POR’ noemde) als de schadelijke negatieve etherische energie (‘deadly orgone of DOR’).
Vervolgens zorgt de Orgonite, het apparaat dat deze vormen van Orgone aantrekt, voor een transformatie van de negatieve Orgone en bekrachtiging van de positieve Orgone. Reich maakte grote kisten, genaamd accumulators of Oracs, waarbij hij de eenvoudige lagen techniek gebruikte. Hij was in staat om zijn patiënten van verschillende klachten af te helpen, door hun in die kisten gedurende een bepaalde tijd te laten plaatsnemen.

Orgonite, de apparaten die Orgone cumuleren
In 2000 ontdekte het echtpaar Don en Carol Croft, dat zij door het mengen van polyesterhars (organisch) met metalen spaanders (anorganisch) en deze vervolgens te gieten in kleine mallen, hetzelfde resultaat verkregen als de accumulators die dr. Wilhelm Reich in zijn experimenten. Carol Croft zag het belang van hun vinding en mede door haar gave om energie te zien, stopte ze een klein kwartskristal in het mengsel, waardoor de werking sterk toenam. Kwartskristallen hebben de eigenschap om etherische-energie te verzamelen, te transformeren en uit te stralen. Maar ze doen dit vooral op een coherente manier, waardoor ze in de Orgonite-blokken en – blokjes de opgewekte POR, positieve Orgone-energie, versterken op een eenduidige wijze.
Feitelijk waren deze twee mensen de uitvinders van de ‘apparaatjes’ die de Orgone-energie bewerken tot positieve bronnen van levenskracht. De kleine turbo’s blijken een sensatie voor veel mensen..

In het schema links hierboven, zie je hoe simpel deze orgonite-versterkers werken. Deze  kleine orgonite-blokjes zijn tegenwoordig eenvoudig overal te koop voor redelijke prijzen. Maar het is vrij eenvoudig om ze zelf ook te maken.

Op deze wijze zijn de Orgonite-blokjes een uiterst significante verbetering van Reich’s vroegere werk met Orgon-versterkers. De door Reich vervaardigde ‘Oracs’ trekken ook negatieve, zelfs dodelijke Orgon-energie aan, naast de positieve. Daarbij deden deze ‘Oracs’ niets om de negatieve Orgone om te zetten naar een voordelige vorm, wat Orgonite dus continue en vanuit haar wezenlijke opzet WEL doet. Orgonite wordt in vele vormen gemaakt van kunsthars met metalen en kristallen. De vorm van de Orgonite is feitelijk niet heel essentieel, maar heeft wel zijn eigen vorm van uitstraling. Een stevige Orgonite kan een heel huis opschonen van negatieve energie! Elke vorm voldoet daarbij, waarbij je kunt uitgaan van ‘hoe groter, des te werkt ie!’.. De cone-vormen zijn prachtig om in huis te plaatsen.

Kleine muffin-achtige modellen van Orgonite zijn ideaal om in je broekzak mee te dragen, of op andere plaatsen van je lichaam te plaatsen. Bijvoorbeeld dáár waar je klachten hebt. Een kleine Orgonite zal bijdragen tot het versterken van je energieveld en daarmee van je lichamelijke en geestelijke welzijn, zo zijn de ervaringen van mensen die er mee werken en een positief gemoed is daarbij niet één van de onbelangrijkste zaken..! Belangrijk is dat deze Orgonites in staat zijn om schadelijke, etherische delen van elektro-magnetische velden te neutraliseren en te keren naar positiviteit. Dus alle huiselijke storingen door bijv. computers, draadloze telefoons, mobiele telefoons, draadloze spelcomputers, magnetronovens, etc. kunnen met de Orgonites worden getransformeerd!

Een simpele ‘Orgonite’. Een blokje van kunsthars dat is gevuld met metaalkrullen.

Don en Carol Croft hebben, nadat ze gemerkt hebben wat de effecten waren om van ‘DOR’ weer ‘OR’ te maken, van negativiteit dus weer positiviteit, kleine vormen van Orgonite gelegd bij alle bronnen van ‘DOR’ in hun directe omgeving. Er trad een intens reinigende en helende werking van de omgeving op. Zij hebben hierover gepubliceerd en hun lezers aangemoedigd hetzelfde te doen in hun eigen omgeving. Dit is door vele duizenden mensen gedaan en wordt nog steeds gedaan over de hele wereld, en jij kunt hierop geen uitzondering zijn! Een van de véle succesvolle voorbeelden van goed gedocumenteerd gebruik van kleine Orgonite-blokjes vind je hieronder.

Orgonite en positief denken!
Orgonite heeft ook effect op ons denken. Het was Paracelsus die over onze gedachten zei: ‘Onze gedachten zijn eigenlijk magnetische uitstralingen, welke ontsnappen uit ons brein en penetreren in andermans hoofden en verder, met een reflectie van onze levens en onze geheimen’. Orgonite zet negatieve gedachten om in meer positievere gedachten, of je kunt ook zeggen dat het moeilijker is om lang negatief te zijn in de buurt van Orgonite omdat het de negatief-depressieve gedachtenvormen transformeert.

Orgone, orgonite en het menselijk lichaam.
Ons lichaam heeft een uiterst verfijnde energiestructuur, die we kennen via de omschrijving van bijvoorbeeld de chakra’s, de ‘wielen van licht’ waar ‘Chakra’ in het Sanskriet voor staat. Ook aan acupunctuur kunnen we zien dat deze helingmethode werkt op de energiebanen van ons energetische lichaam. De chakra’s, de energieknooppunten in ons lichaam, transformeren en geleiden energie door ons fysieke lichaam. Deze stroom houdt ons lichaam niet alleen lévend, maar vooral ook gezond!

Maar wanneer een mens wordt of is blootgesteld aan trauma’s, fysiek, psychisch, emotioneel, spiritueel, dan zal het lichaam daar vaak met angst op gereageerd hebben. Het gevolg is een verkramping van het energie-systeem, vaak op één specifieke plaats in het lichaam. Meestal houdt het lichaam deze contractie/verkramping vast, omdat het niet weet dat de traumatische ervaring voorbij is.. Maar deze contractie veroorzaakt wel stuwing van de natuurlijke energetische stroom in ons lichaam. Hierdoor ontstaat een verstoorde balans en verzwakking van het hele systeem. Ziekte krijgt de kans om zich te manifesteren in het lichaam. Een mens kan door dit proces dus onbewust een soort energie-prop creëren die de vrije stroom van energie doet stagneren of zelfs helemaal doet stoppen.

Feitelijk kun je het vergelijken met het harnas van een ridder..!  Het harnas beschermt de ridder tegen mogelijke (verdere) aanvallen,  maar lekker soepel gaat het allemaal niet meer, als je –zoals gebeurde- als ridder zelfs op je paard getakeld dient te worden..

De angsten die zorgden voor de trauma’s, vinden hun oorsprong dus in het verleden, maar ze werken dus keihard (vaak letterlijk) door in het heden. Het ‘harnas’ is een natuurlijk gecreëerde structuur in het energetische lichaam, maar het is stijf en blokkeert een ‘vrije stroom’. Dit trauma kan een klein plekje zijn in het lichaam, maar het is ook mogelijk dat de traumatische ervaring dusdanig groot was, dat deze zelfs het hele lichaam blokkeert..!

Maar het probleem is dus feitelijk in alle gevallen gelijk. Het harnas beperkt de vrije ‘beweging’ van energie. Als een dam of dammetje in de rivier, die de rivier (gedeeltelijk) afsluit. In die gebieden waar geen verse energie meer kan vloeien, wordt een klimaat geschapen voor ziekte. Uiteindelijk zal deze ‘ziekte’ ervoor zorgen dat het lichaam sterft. Dat is wat Dr. Wilhelm Reich benoemde met de beperkte doorvoer van energie via DOR, Deadly Orgone Energy.

Maar Orgonite is in staat deze DOR te transformeren. Reich ontdekte dat ALLE metalen in staat zijn om Orgone aan te trekken, zowel positieve als negatieve Orgone. Maar metalen laten ook ONMIDDELLIJK deze energie weer los. In een orgonite zitten daarom duizenden kleine metaaldeeltjes die Orgone (OR) als DOR aantrekken en deze ook onmiddellijk weer loslaten. Maar al die metaaldeeltjes wisselen dus ook naar ELKAAR deze Orgone uit, waardoor deze als het ware wordt gevangen. Maar dit gebeurt ook zó vaak, dat het dodelijk DOR, als het ware wordt LOSGESCHUDT..!! Hierdoor wordt het weer neutrale Orgone, vrije vloeiende energie. En de metalen pijpen in de ‘Cloudbusters’ zijn er slechts om te zuigende kracht te vegroten om OR en DOR binnen te halen.

Het dragen van een Orgonite of er een in je huis hebben is dus een energetische transformator in je energieveld. Het zal ervoor zorgen dat je geharnaste energievelden worden schoongemaakt! En natuurlijk hangt het effect van deze Orgonites af van de intensiteit en de leeftijd van je gepantserde energieblokkades. Het kan dus meteen effect hebben, of langer duren, waardoor het lijkt alsof er niets gebeurt! Maar het WERKT ALTIJD!

Ook wanneer je in een omgeving werkt die een boel negatieve energie bevat, zoals kantoorgebouwen die vaak rigide, strak en levenloos zijn.. Maar zelfs als het gaat om mensen in je buurt die je niet mogen en je zelfs negatieve emoties sturen en/of er veel technische apparatuur is, vooral elektrische gevoed, die schadelijke energie uitstralen.

In relatie tot deze technische apparaten, dien je te beseffen dat deze elektro-magnetische golven twee delen hebben; de fysieke elektromagnetische energie die we meten met een Hertz-meter EN het etherische deel van de golf, die we vaak scalair noemen of een ‘staande golf’.  Deze scalaire golven in elektromagnetische smog, vernietigen de levenskrachtenergie van biologische wezens, zoals mens, dier en planten.

Volgens sommige fysici is Orgonite in staat om deze scalaire golven te transformeren naar een frequentie die positief is voor biologische wezens. Er dient feitelijk nog veel onderzoek te worden gedaan indeze richtgin en het is werkelijk schandalig dat overheden niet meer interesse tonen in deze wijze van ‘genezen’, maar op het gebied van gezondheidszorg, feitelijk bezig zijn om te dweilen met de kraan open

Het is duidelijk dat Orgonite een positief effect heeft op het menselijke lichaam, zowel in fysieke zin als in energetische zin. Levensenergie die vrij kan vloeien creëert geluksgevoelens, balans en harmonie. Maar op het moment dat deze energie wordt gelimiteerd, onderdrukt, beteugelt of iets dergelijks, dan treedt onbalans op; deze zorgt voor disharmonie en gevoelens van ongelukkig zijn. Er heeft zich een gepantserde structuur gevormd. Omdat alles in het universum levend is en bewust, gaat dit opgesloten energetische veld een bewustzijn krijgen en een ‘eigen leven’ leiden en zoals alles in het universum wil het overléven..! Het zijn sjamanen die deze velden kunnen zien in je aura als donkere energievelden. Ze verschijnen voor de innerlijke ogen’ van de sjamaan als een levende entiteit, een parasiet als het ware, geassocieerd met het trauma dat deze mens in het verleden heeft meegemaakt.

Gepantserde energiestructuren kunnen ook ontstaan door fysieke, traumatische gebeurtenissen, zoals een gewelddadige dood of langdurig emotioneel misbruik in huis. Deze negatieve energiestructuren kunnen heel lang om iemand heen hangen. Wanneer een energetisch middel, zoals de Orgonite, wordt geplaatst, zal dit onmiddellijk effect hebben op dit veld en/of velden.
Volgens sommige mensen zijn Orgonites ook in staat om negatieve entiteiten te verdrijven uit het huis. Deze worden over het algemeen gekarakteriseerd door hun streven om hun wil op te willen leggen aan de bewoners van een huis. Dit kunnen deze bewustzijnsvormen doen, doordat ze bijvoorbeeld boosheid bij zich dragen, of door hun wil om de bewoners van een huis te controleren. Vaak leven ze ook op de energie van de levende bewoners van een huis, mens en dier.
Dit zijn allemaal vormen van beperkte, gepantserde energieën die aanwezig zijn in deze entiteiten. En natuurlijk willen zij blijven bestaan op de subtiele niveau’s waar ze aanwezig zijn en hebben ze daardoor de pest in apparaten als de Orgonites, die hun ‘bewapening’ onklaar maakt.

Ervaringen
Het is dus noodzakelijk dat we in harmonie met de natuur gaan leven, want alleen al onze intentie om onze wil op te leggen, creëert respectloosheid en disharmonie.  De cloudbuster van Dr. Wilhelm Reich is feitelijk totaal anders dan de huidige ‘chembusters’, omdat de laatste een basis hebben van Orgonite, dat dus de DOR, de negatieve Orgone neutraliseert. Bij de ‘cloudbuster’ van Reich in het jaar 1953 was dit NIET het geval..! Een ‘Orgonite’ is feitelijk een stukje kunsthars, met metaalkrullen en kristal of kristalletjes. Het object is in staat om onze leefomgeving langzaam maar zeker ten goede te veranderen..!

Het is natuurlijk vaak een subjectieve observatie maar veel mensen voeleen, ná het plaatsen van de Orgonites, dat de lucht ‘lichter’ wordt, meer geladen met vitale energie. Sommige groentes en planten die de jaren daarvóór slecht floreerden, komen nu ineen in hun kracht te staan. Oogsten worden groter dan ze waren zónder Orgonite..! Veel mensen die gevoelig zijn voor energetische sferen, melden dat een plaatsing van een ‘Orgonite’ een enorme positieve ‘kick’ geeft aan de omgeving waar ze geplaatst zijn/worden. Over het algemeen wordt melding gemaakt van een sterke, positieve verandering in de energie rondom het huis/kantoor.

Mensen die ‘nare’ buren hebben, maken melding van een verbeterde situatie, zelfs in het gedrag van deze buren; agressief en/of onsympathiek gedrag verdwijnt.. Mensen die gewend zijn om met kristallen te werken, spreken over het kalmerende gevoel dat ze krijgen, wanneer ze een Orgonite in de handen hebben (gehad). Veel van de waarnemingen zijn terug te voeren op de claim van de Orgonite-gebruikers, dat Orgonites in staat zijn de negatieve of DOR-energieën ten positieve te keren. Dus niet neutraliseren, maar volledig te keren. Hier zijn enkele ervaringen die we van internet haalden. Het blijkt keer op keer dat het aanwezig zijn van een positief (!) Orgone-veld, verbazingwekkende effecten kan hebben op het welzijn van mens en natuur.

* “Onlangs kocht ik een Orgonite-amulet van deze website . Nadat ik dit amulet 2,3 dag had gedragen, verdwenen enorme eeltplekken die ik onder mijn voeten had. Ik heb al zo’n 12 jaar last van deze eelt-ontwikkeling, maar niets werkte om deze plekken te ‘genezen’. Ik heb eelt-therapieën geprobeerd, die je bij drogist en apotheek kunt halen, zelfs laser-therapie geprobeerd, maar niets hielp. Mijn dokter zei dat het bijzonder grote eeltgroei was; zoiets had hij nog niet vaak gezien. (Link HIER)

* “Ik heb geëxperimenteerd met verschillende Orgonite-stukken; deze gebruikte ik ook bij Reiki-zelfbehandeling; zowel zónder als met de blokjes Orgonite. Met de Orgonite-blokjes was het héél duidelijk een veel krachtiger ervaring dan zónder. Mijn behandelingen die ik later met mijn cliënten deed, waren ook veel krachtiger.
Ik ontdekte bij mezelf, dat mijn eigen helderheid en gecentreerdheid duidelijk was versterkt. Ik kreeg ook meer levendiger dromen! Er werd door mij zelfs healing-werk uitgevoerd in mijn dromen; dit had ik nog nooit voorheen gedaan..! (HIER de link)

* “Begin 2008 hadden we een huis onderzocht waar veel negativiteit hing, inclusief de waarschijnlijke aanwezigheid van een poltergeist. De eigenaar vroeg ons of we hem konden helpen, nádat duidelijk was dat er inderdaad sprake was van veel en intense negativiteit in het betreffende huis. Ik stelde voor om deze ‘heilige handgranaten’ te proberen om te kijken wat voor effect deze zouden hebben. Hoewel het huis zo’n 12 meter lang was, en dit Orgonites een bereik zouden hebben van maar 10 meter, kwamen er de volgende dag al berichten van de bewoners van het huis, dat de activiteiten sterk tot helemaal waren afgenomen, zodra we deze apparaatjes hadden geplaatst. Dit is inmiddels 6 maanden geleden en deze activiteiten zijn nooit meer waargenomen door de bewoners.”  (HIER de link)

Een van de vele indrukwekkende verhalen rondom de werking!

Mark Bennet is een gerespecteerd journalist en fotograaf. Hij ontving in Februari 2008 via de post een grote doos Orgonite van een vriend. Mark Bennet vond het verhaal van zijn vriend intrigerend en besteedde flink wat tijd aan het effect van deze klomp hars met ingegoten kristallen en metalen op de groei van planten. Hij vond verschillende websites waarin melding werd gemaakt van de groei van groentetuinen met behulp van Orgonite. Het resultaat bleek verbluffend: in tegenstelling tot de controlegroep bleek de oogst in sterk contrast te staan met de oogst van het land dat met Orgonite was ‘bewerkt’.

Een mooie Orgonite, gemaakt met verschillende metalen en edelsteentjes. Veel mensen maken deze kleine juweeltjes zelf en beleven zo al plezier aan de Orgonites..

Maar Mark had behoefte aan zijn eigen bewijs; hij begon met een simpele kiemtest met Alfalfa-kiemen onder invloed van Orgonite en een controlegroep waar Orgonite niet werd toegepast. De tests werden herhaald en metingen werden gedaan, teneinde fouten uit te sluiten. Het bleek dat de Orgonite een 3-voudig krachtige groei van de Alfalfa-kiemen had veroorzaakt. Vervolgens vond Mark Bennet het tijd om vrienden die in het bezit waren van tuinen en volkstuinen, van Orgonite te voorzien.

Zijn vriend M.Rogers uit Shoreham had de bollen Orgonite gebruikt om een aantal buitenlandse vruchtplanten, die het maar niet wilden doen in zijn kas, zoals druiven en gojo-bessen te ‘ondersteunen’. Zijn reactie: “De gewassen zijn nu aan het tieren en ik was werkelijk verbluft over de grootte van de oogst, vergeleken met de vorige seizoenen. Terwijl andere planten, waar geen Orgonite gebruikt was, aan hun retour bezig waren, aan het einde van het seizoen, daar bleken de Orgonite-geholpen planten nog volop in kracht te staan!”

Een andere vriend, P. Barker uit Brighton gebruikte Orgonite om zijn snijbiet te hulp te schieten. Deze groeiden de vorige seizoenen té hard vanuit de snelle ontkieming op de tuinaarde. Barker was rigoureus met zijn methode: hij maakte twee bedden in zijn volkstuin, waarvan één met Orgonite en de andere zónder. Beide groentebedden werden biologisch behandeld, geen onkruidverdelgingsmiddelen en geen kunstmest werd gebruikt.

Zijn commentaar: “In het begin was ik lichtelijk verbaasd over de verschillen in de beide gewassen. In de bedden stonden verschillende wortelgewassen. Pastinaak, en verschillende snijbietsoorten en ook vroege worteltjes. Het tuinbed met de Orgonite-blokjes in de hoeken, produceerde een behoorlijk hogere oogst, dan de bedden zonder de blokjes. Uiteindelijk had ik zoveel oogst, dat ik veel weg gaf, het was gewoon téveel voor mijn gezin alleen.. En het mooiste van alles vond ik de oogst van de zelf-gezaaide tomaten, tussen de bedden in. Normaal lukt het je absoluut niet, in ons klimaat, om buiten tomaten te kweken, maar dit bleek een onverwachte bonus..!”

Kijk naar deze ruwe video-opname van het resultaat (gefilmd in de herfst van 2008).

Tot slot

Een video met diverse facetten van het werk van Dr. Wilhelm Reich onder de loupe. Het bekijken ook meer dan waard!

x

x


217 Reacties op Orgonite: krachtig-natuurlijke energie, gratis voor iedereen!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Simons P.John C

  Waar,in welke winkel, kan ik de kunsthars om zelg een orgonite te maken,kopen ?

  30
  • cozmic

   Epoxy + hardener is in de bouwmarkten te koop . +/- 17 euri per kilo . Wees echter heel voorzichtig met verwerken en lang uit laten wasemen voor je het naar binnen haalt .

   30.1
  • Lilian

   Eenvoudig een Albastine repair-setje halen, polyester met harder en glasvezelmatje voor 15,50 euri bij een bouwmarkt of een winkel-van-sinkel op de hoek. Het glasvezelmatje heb je eigenlijk niet nodig als je de hars helder wil zien als het uit de vorm komt.

   30.2
  • marcel w wederom in 5D

   @ simons
   http://www.polyestershoppen.nl/Giethars-p-1006.html
   Kijk hier maar even naar de prijzen is wel even wat goedkoper dan in de bouwmarkt .

   30.3
 • Willie

  Wat zou er gebeuren als ik zo’n ding op de naast de erfscheiding met de buren zou neerzetten?

  29
  • Wat zou je graag willen dat er gebeurt Willie? dat wat jij graag wil dat zal geschiedde.
   Wij mogen niet vergeten dat de chembuster of cloudbuster of wat voor energieveld we willen benoemen dat deze zich al in jezelf bevind.
   Alleen willen we nog fysiek kunnen zien wat we creeren, we vertrouwen nog niet op de energetische (geestelijke wereld) waarin alles al bestaat.
   Ik schreef onderstaande ook op een ander artikeltje van WTK.

   Ik ben het gevoelsmatig eens dat energie zich niet laat vangen, ik zou dus ook geen harscomponent gebruiken maar gewoon de energie vrij laten stromen zodat deze kan uitdijen net zoals ons universum uitdijt.
   Zelf ben ik door steeds bewuster te leven door ervaring erachter gekomen dat alles alleen werkt als er bewustzijn (Focus) op zit. U wil geschiedde.

   Ik zag terwijl ik wegdroomde een piramide van koper, deze piramide bestaat uit een kopere geponste plaat met gaatjes of vierkantjes, boven is de piramide open zodat je er een klein stukje koperen pijp in kan zetten of iets anders dat goed kan geleiden,
   ook zet je op elke hoek onder aan de piramide een zelfde stuk koperen pijp of iets anders dat geleid.
   Een van de zijkanten van de piramide die maak je zo , dat je er een deurtje in hebt die je dan kan openen.
   Je kan dan zelf naar behoefte of gevoel de piramide vullen met alles wat je zelf wilt.
   Het gaat ten slotte om de kern van alles, en zo kan je de kern zelf aan passen op deze tijd.
   Want energie is verandelijk net zoals de processen waarin we ons dagelijks bevinden.
   Want het gaat toch om de intensie die je hebt.
   Onze geest heeft het vaak nog nodig om fysieke werking/materie te zien voordat we op
   onze natuurlijke innerlijke stem durven te vertrouwen.

   29.1
  • Anelle

   @Willie
   Even praktisch aanpakken : je wilt een verpeste sfeer harmoniseren, ja? En je hebt je eigen energie broodnodig om jezelf oké te houden? Dan denk ik dat externe hulpmiddeltjes welkom zijn.
   Ik denk dat je best eerst één en ander voorzichtig uittest dmv. iets eenvoudigs, zoals het weckpotje van Nachtuil, met vnl. rustbrengende, zuiverende en beschermende kristallen zoals : rozenkwarts, bergkristal, amethist, valkenoog en in elk geval zwarte toermalijn. De krisallen laden met je intentie van liefde, vrede en vergeving hoort bij het ‘bouwproces’. Discreet opstellen en… wachten. In het begin is het misschien nodig om je intenties regelmatig te hernieuwen.
   Succes!
   Een volledige uitleg over de werking van de stenen wordt nogal langdradig. Daarom hieronder link naar een erg overzichtelijk kristallen-abc.
   http://www.francishagen.nl/index.php?page=info&action=Edelstenen ABC

   29.2
  • Willie

   @Raymond 29.1: dankjewel Raymond. Zo’n piramide bouwen zie ik wel zitten. Begrijp ik goed dat de basis van koper is met in het midden een gat of vierkant en op de hoeken ook? Zodat je met driehoeken naar de top kan werken? Een piramide moet toch ook voldoen aan specifieke afmetingen wil het effect sorteren? Mijn oudste neef heeft in het verleden piramides gemaakt die aan die afmetingen voldeden en heeft er eens een meegenomen naar een oom van hem, mijn zwager (helderziend) en die zag een enorme krachtige lichtstraal vanuit de piramide recht naar boven, zeer intens!. Dus enig “bewijs” heb ik wel dat een piramidevorm wel werkt alleen in wat weet ik niet; het schijnt dat diverse kleuren ook weer iets specifiek teweeg brengen.
   @Anelle 29.2: ook dankjewel Anelle, ik zal het gaan bestuderen als ik even tijd heb. Wat betreft mijn buurvrouw: ik heb echt van alles geprobeerd, maar het mocht helaas niet lukken. Vanaf het eerste moment zag ik al dat ze een aversie tegen mij had/heeft. (Het is echt heel erg geweest en ze halen dingen uit op zo’n manier dat je ze niet kan aanspreken: een slaapkamerraam beschoten midden in de nacht, ‘smorgens heel vroeg een poort naar de achtertuin ingetrapt en kapot, een heel lange kras met een schroevendraaier over de auto gemaakt en de schroevendraaier in de tuin geplant – wij wonen zodanig “ingeklemd” dat daar niemand vanaf de weg komt, eerder zou het bij andere buren moeten gebeuren vanwege de ontsnappingskans – onze plantenbak op sokkel die heel zwaar is met planten en al de tuin in getrapt op andere planten, clematis aan onze kant van de schutting finaal afgerukt en dito met de hortensiaklimop van de muur aan onze kant van hun uitbouwsel. En ik kan (wil ik ook niet) er met niemand over praten, want geen bewijs. Nu weet ik wel van de wet antipathie/sympathie die vaak nergens op gebaseerd is maar meer met jezelf te maken heeft tenzij je heel veel inzicht in jezelf en daardoor in de ander kan hebben, dan zie je wel eens op voorhand of iemand ter kwader trouw is in zo’n geval neem je dan afstand en blijf je neutraal. Bij langdurig zelfonderzoek weet ik nu: het ligt niet aan mij, ik had totaal geen reserve naar haar toe. Dus ben ik uiteindelijk maar met die kristallen in het vensterraam begonnen. Alle tips die ik krijg neem ik ter harte. Ik heb er heel erg mee gezeten tot verhuisplannen aan toe, maar nu is het klaar. Mijn verantwoording is nu om geen haat of gramschap te ontwikkelen of te koesteren. Dus alle positieve luitjes hier: alle tips zijn welkom hoor.

   29.3
  • cozmic

   @ Willie , hier in de randstad zou die de volgende dag verdwenen zijn , kaupâruh pêhpies hè 😉

   29.4
  • Willie

   @cozmic 29.4.: ja dat ken ik, ik komp uit Rrgottudam (moeilijk te schrijven hoe je dat uitspreekt, op 2 manieren!) en daar zouden ze zeggen as ze die kopere pijpe zien: zo, die is voor mijn, en als ze het hebben gefikst: die is voor zu roowd koperuh. Zo, die is voor mij, die is voor z’n rood koperen (betekenis: voor mekaar, voor elkaar hebben!). Waar komp jij vedaan? Verder alles goed? Hartelijke groet :)

   29.5
  • Martijn

   Raymond, volgens mij begrijp je wel dat je niets van dit nodig hebt omdat je zelf al het instrument bent. Het mens zijn en al zijn mogelijkheden, wij zijn gelijk aan Goden. Waarom? Onze gedachten zijn krachten. De verhalen over Goden gaat over mensen die deze kracht begrijpen. Wij maken onze realiteit. Beïnvloeden elkaar zover het kan.
   Wij maken deze wereld en kunnen deze wereld veranderen. Ons waarnemen kunnen we veranderen alsmede onze omgeving. Hier zijn alleen geen goede scholen voor. Doe het zelf. Wij zijn in diepste degene die alles bewerkstelligen.

   29.6
  • cozmic

   Nou , hier moet ergens een supercloudbuster staan , de lucht ziet er uit als de hoes van Dire Straits en het legent pijpenstelen .

   29.7
  • @ Raymond

   Plaats eens in je top van je piramide een grote 2 benige ankh met de poten in het gat, zorg dat de benen ongeveer 1/3 hoogte halen van af de grond. Geniet maar eens van de energie die dan vrij komt. Je kan ook in de top een kristal plaatsen wanneer je onder de piramide colloidiaal water laat stromen.

   29.8
  • cozmic

   Errug verdacht mooi weer op 30 april ( toevallig ook Hitlers geboortedag ) en daarna met oostenwind bakken met regen , hmmmmm . What in the world are they spraying ?

   29.9
  • Na oranje bitter, bitterballen en arbitter day 1 mei, is het altijd FC Knudde weer, ochtend rood in de sloot brengt de volgende dag jawel regen in de ….!

   29.10
  • cozmic

   Boot ? 😉

   29.11
  • Hela Cozmic!!! dat is een verboden woord na gisteren!!!

   Okeej zal wel te maken hebben met de aankomende Supermaan, stoot me hoofd al bijna er tegen, gauw alu hoedje op, je weet maar nooit…

   29.12
  • cozmic

   Ik bood dat woord alleen maar aan ivm met de bootervloot waar booter op lag waarvan je het folie , het zgn booterbriefje kan gebruiken als aluhoedje , snappie ? Schiet de bootschapper niet dood .

   29.13
  • monika

   @ Cozmic….het was 20 april…toen…

   29.14
  • cozmic

   Monika , je hebt gelijk , 20 april geboord , en 30 april gesterfd volgens wiki de viking .

   29.16
  • cozmic

   Ik had vandaag een heel blonde ingeving ; als ik mijn vijver nou wat dieper uitgraaf dan komt ie toch vanzelf wel vol te staan met grondwater ? :roll:

   29.17
  • monika

   @ ‘blondje’…het zou zo maar kunnen…in Nederland :)
   http://www.youtube.com/watch?v=2n9fFTH917M&feature=related

   29.18
  • Anelle

   @Willie
   Lieve Hemel! Dat is je reinste boosaardigheid. ‘t Is simpel, die mensen wille jullie daar absoluut weg krijgen. Omwille van jullie uitstraling wellicht. Het dat jullie zijn en ook uitstralen, kunnen zo’n mensen niet verdragen. Ik las dat je een zware burn-out had, dan bewaar je je eigen energie best voor je herstel. Hulp van buitenaf kan dan de oplossing zijn.
   Met de kwade buren in onze straat, is er pas écht iets veranderd (verhuisden) sinds ik een invocatie voor AA Michael deed. Het andere wat ik deed hielp wel, maar naar mijn aanvoelen deed AA Michael het belangrijkste ‘werk’.
   Ken je de beschermingsinvocatie van Michael? Je weet wel, H. Michael links, rechts enz. Toen de buurjongen en zijn zijn maatjes stoned de mensen gingen afdreigen, ben ik begonnen met AA. Michel vòòr het huis, boven,naast,achter en in het huis plaats te laten vatten. Met zijn blauw vlammend Lichtzwaard liet ik Hem een beschermende kring rond het huis trekken. Nu nog doe ik dit elke avond, en voor dat we het huis uitgaan. Het is een vast ritueel geworden, kan je zeggen.
   Ik zou zeggen : probeer het om te beginnen met Heer Michael, en wanneer je de tijd ervoor hebt voeg je er orgonite aan toe, in je huis en tuin.Terwijl ik dit schrijf, bedenk ik dat geraniums (pellargonium) een afschermende werking hebben. ‘t Is nu het seizoen om er overal te zetten (met orgonitjes er tussen bv.)
   Succes, Willie! Veel sterkte en een warme hug van mij.

   29.19
  • Anelle

   @Willie bis
   Ik zie dat ik het Licht ‘uitgedaan’ heb. 😉
   Het is dus het LICHT dat jullie zijn en uitstralen dat je buren niet verdragen.

   29.20
  • monika

   @ Anelle.

   ‘Toen de buurjongen en zijn zijn maatjes stoned de mensen gingen afdreigen…’

   Door wat zijn de buurjongens stoned geworden? En in welke ‘stoned-heid’ gingen ze de mensen afdreigen? En welke drugs gebruik jij, Anelle 😉

   Als je bang bent, dan sta je niet in je kracht en dan kan veel als bedreiging over komen. Men moet juist een verbinding zoeken en niet apart denken. Vriendelijkheid maakt vriendelijkheid :)

   29.21
  • Anelle

   @Monika
   Niet te snel oordelen en conclusies trekken 😉
   Deze familie werd door de verschillende sociale instanties van de stad begeleid en had hun woning toegewezen gekregen. Moeder zwaar alkoholiek, vader afwezig. De zoon had voor wij er kwamen wonen, al voor zware incidenten straatverbod gekregen (via jeugdrechtbank) maar lapte alles aan z’n laars. Zijn maten gingen steevast voor ze vertrokken tegen de voordeur van hun bejaarde overburen plassen enz. Omdat er dus geen kruid tegen gewassen was, ben ik begonnen met de hele wijk spiritueel te zuiveren, om de buurt leefbaar te houden, niet uit angst.
   Het huis werd onlangs verkocht aan erg lieve mensen.

   29.22
  • monika

   Anelle…la belle….
   Ik verbaas me toch steeds weer opnieuw, wat onze maatschappijen voor mensen voortbrengen…arme zielen, slachtoffers van slachtoffers van slachtoffers….
   Wat goed van je, dat je het wilt doorbreken, en ziezo het werkt :)

   29.23
  • Anelle

   @Monika
   Vriendelijkheid maakt vriendelijkheid. Heel erg waar. Mijn man en ik hadden met deze jongen geen enkel probleem omdat wij- als enigen – altijd vriendelijk tegen hem waren en hem ook complimenteerden wanneer hij iets goed deed. Wij traden hem zonder enig vooroordeel tegemoet en hadden persoonlijk geen problemen. Maar wanneer de rest van de straat eronder lijdt (zoals die brave overburen) en er geweld tegen mensen wordt gebruikt, liggen de zaken toch wel anders.

   29.24
  • monika

   Helemaal mee eens Anelle d’Arc :)
   Grenzen stellen kan geen kwaad anders weten ze niet wanneer het ‘te’ wordt.

   29.25
  • Anelle

   @Monica
   Ik heb al vaak aan de nieuwe buren van dit gezin gedacht, want uiteindelijk wordt het probleem gewoon verplaatst. Het stadsbestuur huurt verpreid over de stad, een aantal woningen voor dringende huisvesting omdat de wachtlijsten voor sociale woningen erg lang zijn er jaren over gaan vooraleer je een woning toegewezen krijgt.
   In dit geval gaat het om chronisch ontwortelde mensen die van generatie op generatie in het moeras van de marginaliteit vast zitten. Hoe help je die het best? Dit gezin kreeg alle steun maar wist gewoon niet hoe er mee om te gaan. Zoals je zegt : slachtoffers van slachtoffers van… Ik kan gewoon niet anders dan spiritueel te werken. Door liefde en licht te sturen, witte roos, violette vlam, ho’oponopono… Dat zijn mijn ‘werkinstrumenten’. Maar de ander moet het willen aanvaarden. Is een kwestie van vrije wil.

   29.26
 • JaNee

  ja ben al bezig iets te bouwen Cozmic misschien plaats ik zelfs wel een foto :-)

  28
 • marcel w wederom in 5D

  @ cozmic
  De lengte van het draadje bepaald de bewegiongsvrijheid ? Of hebben we het over een sleepcontact?

  27
 • Anelle

  @Paul & Co 21.8
  Mijn post 21.6 gaat helemaal over MIJN zoektocht. Ik suggereer nergens dat jij in 3 of 4D of waar dan ook zit en nog minder dat je een leermeester nodig hebt. Ik zeg alleen dat ik in mijn zoektocht op een totaal andere plaats zit dan jij, logisch toch? We staan allemaal op onze eigen unieke plek en hebben allemaal onze eigen rol te spelen.
  Ik weet niet hoe het komt, maar aan je reactie maak ik uit dat het helemaal averechts begrepen wordt. Omdat ik mijn post in de derde persoon geschreven had?Laten we die discussie aub laten voor wat ze is.
  Spons erover.
  Oké?

  26
  • @ Anelle

   In ka’lech meis, niet! te ‘ver’ doorzoeken, ik geef je liever een HUG dan ik tegen je ben. (geen natte spons aub). De rest is Toppie hoor…

   26.1
  • monika

   @ Anelle. Ik heb je wel goed begrepen :)
   Je hebt gelijk dat zich dingen ‘verder’ ontwikkelen, of het dan allemaal beter is, is de vraag.
   Reich was een wetenschapper, die voor zijn (gehele) werk waardering verdient en dank! Daarvoor hoef ik hem niet als guru te beschouwen. Hij heeft de ‘bionen’ ontdekt, het orgon genoemd. Hij heeft niet DE levensenergie uitgevonden, maar het bewijs ervoor geleverd.
   Wilhelm Reich was een mensenvriend en een holist.

   26.2
 • Lizzie

  het is prachtig, maar je echt beschermen tegen de explosieve toename van alle kunstmatige elektromagnetische velden *(EMV) van de draadloze communicatietechnieken, nee dat lukt niet. Ik heb gezondheidsklachten van deze EMV en de orgonite deed weinig, helaas.

  25
 • Hoi, vrienden,

  hier kunnen jullie ook nog eens een kijkje doen. Juergen Fischer is een van deze getrouwen, die nog strikt naar de methode van Reich werken. Hij heeft door channeling (klinkt vreemd, maar toch) contact met Reich opgenomen en van hem precieze instructies voor de bouw van orgon-apparatuur gekregen. Met de Orgon-wetenschap is hij al heel lang bezig.

  Link: http://www.orgon.de/index2.html

  Als er iemand geïnteresseerd is, kan ik hem een PDF (het Orgon-boekje, ook uitgeprent voor 5 Euro) bestand met een interview van Fischer sturen. Maar het is in het Duits, je mag dus maar niet vies van de Duitse Taal zijn.

  Er zijn ook boeken van hem zoals:

  Der Himmel-Reich
  Der Engel-Energie-Akkumulator

  en verschillende andere.

  24
  • cozmic

   Patricia & Anand Coen , van mij uit dank voor jullie waardevolle bijdrage .
   Ik heb de links doorgelezen en dat bevestigde mijn vermoeden .
   Orgonite is een slap aftreksel van het werkelijke werk van Reich , een soort commerciele versie . Veilig voor het publiek .
   Verdere verdieping blijkt ook de nodige waarschuwingen met zich mee te brengen , een cloudbuster volgens Reich design , gekoppeld aan een orgonbox is geen kinderspel , wees gewaarschuwd .

   24.1
  • Klopt Cozmic, daarom geef je een berg geld aan spullen uit en wat later blijkt het werkt voor geen meter. Zeker als je verder gaat zoeken dan kom je hele volks stammen aan techneuten tegen die al jaren verwoed bezig zijn om orgonite te produceren (koud energy) > Joe Cell. Nu denkt dat iedereen maar eventjes een werkende chembuster in elkaar kan flansen die wel werkt… Gelukkig ben jij ook niet voor 1 gat te vangen!

   24.2
  • monika

   @ Paul…kan het het dat je alles door elkaar gooit?! :roll:

   24.3
  • Anelle

   @Cozmic
   Zou het daarom kunnen zijn dat het publiek een ‘zachtere’ en veilige orgonite-versie gepresenteerd krijgt? Om het grote publiek een beetje tegen zichzelf te beschermen?
   Ik blijf erg beducht om met krachtige energie om te gaan. Ik voel mij daar
   niet sterk genoeg voor en ik weet er al bij al nog veel te weinig over.
   En ach, vele kleintjes maken uiteindelijk ook groot. 😉

   24.4
  • cozmic

   @ Anelle
   Lijkt me ook dat zo’n bakbeest in je tuin wat teveel aandacht trekt http://tiny.cc/wpqodw
   Op één van die sites las ik dat er mensen flinke opdonders hebben gekregen door het contact met een buster , jarenlang letsel als gevolg ervan .

   24.5
  • Anelle

   @cozmic
   😀 😀
   Ook die reuzenbusters die je op veel foto’s ziet, plaats je best niet op een veel gebruikt pad wegens teveel kans op pijnlijke ontmoetingen…

   24.6
  • @ Monika

   Welnee meis, ik weet waar ik het over heb de hele tijd, alleen ik neem liefst een stapje hoger op dit terrein en dat was wat ik er dus ook mee bedoelde hier boven;

   Among those who believe in Orgone energy, the Joe Cell is believed to be an Orgone Accumulator.
   http://peswiki.com/energy/Directory:Joe_Cell

   As all known effects of Orgone are seen in the functioning of a Joe cell:
   http://energy21.freeservers.com/as102.htm

   Kan je zien hoe diep men er in gaat met deze kennis dan enkel met het bouwen van een kamer/tuin buster, dit vind ik zelf veel interessanter…

   24.7
  • Kleine leuke toevoeging:

   Orgone is very sensitive to disturbances and agitations from many sources. Thus the Orgone energy is very easily excited or irritated to produce toxic effects.

   The following should be avoided:

   * Any cathode ray device such as a TV sets, computers, oscilloscope, etc.

   * Microwave ovens, fluorescent lights, luminous face watches, smoke detectors and electric blankets.

   * Mobile phones and towers, courier radio telephone service or similar instrumentalities, airport radar and communication services, TV, AM, FM radio transmitters, radio traffic lights, police radar, high tension power lines, nuclear power plants, nuclear waste or storage facilities, and past or present nuclear testing areas.

   The above electromagnetic and nuclear devices and materials are known to irritate Orgone energy, driving it into a severely excited state which Reich identified as the Oranur effect. These effects persist long after the irritation is removed ( years ). Under such persisting agitation, the Orgone energy eventually becomes immobilised and ” dead “. Reich identified this deadened energy state as Dor ( Deadly Orgone ). A typical human reaction to Dor is lethargy, immobilisation and emotional remoteness. The most important effect is, that it tends to drive latent medical symptoms to the surface.

   :mrgreen:

   24.8
 • Sw Anand Coen

  Vele documenten en geschriften van Wilhelm Reich zijn gered en verzameld in Deutsland o.a. door het “Wilhelm Reich Institute” in Berlijn, Wenen en het internationale Institute: http://www.orgoninstitut.de/

  Wilhelm Reich waarschuwde ervoor om koper en aluminium te gebruiken in de orgo-naccumulatoren, omdat deze metalen een slechte straling veroorzaken. Roestvrijstaalwol in combinatie vette schapenwol (organisch)geeft het beste resultaat als deze worden afgewisseld in lagen van 5 mm. Voor een orgonkast geven 8 tot 10 lagen van beide materialen een sterke orgonstraling, waarin men niet langer dan 10 minuten mag zitten. De laatste laag aan de binnenzijde van de kast moet metaal zijn. Van buiten kan het afgeschermt worden met houtplaten.

  Professor Bernd Senf, een persoonlijke vriend van mij, heeft de verzamelde studies van Wilhelm Reich bestudeert en in een compact boek weergegeven getiteld: ” Die Wiederentdeckung des Lebendigen”. Het is een zeer interessant boek voor al diegene die met levensenergie willen werken en genezen. Hij heeft ook veel praktische ervaring met de cloudbuster, waarmee hij ware wonderen verricht in de Sahara van Algerije. Streken waar 20jaar lang geen druppel water is gevallen zijn binnen 3 jaar weer volledig groen met waterplassen en dierleven. Dit alles d.m.v. het richten van de cloudbuster op bepaalde tijden om blokkades uit de lucht te halen. Daarna houdt het groene gebied zichzelf instand.

  Ik ben zelf vorig jaar in mijn centrum in Frankrijk begonnen met de bouw van een orgon-accumulator voor 9 personen in de vorm van een icosidodecahedron. Binnenkort komen de verschillende lagen erop en dan kan iedereen zich hier opladen. http://www.totalartoasis.net

  23
 • Simons P.John C

  Ik gebruik reeds de Orgone Zapper koper. Is dit een variant van de Orgonite?
  Om in huis te plaatsen wil ik wel een orgonite bestellen. Wat kost dit apparaat?

  met vr.gr. John

  22
 • Een chembuster is dan ook niks of minder dan een goed werkende semiconductor die elektrostatische velden omzet naar nulpuntenenergie, wat inhoud dat negatieve en positieve velden tot nul gereduceerd worden:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Halfgeleider_%28vastestoffysica%29

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Camposcargas.PNG

  Elektrostatisch veld:
  De wet van Coulomb beschrijft de wisselwerking tussen twee puntladingen. We kunnen stellen dat het elektrostatisch veld van de ene lading interfereert met de andere lading, en andersom.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Statische_elektriciteit

  De Hars die men gebruikt heeft de beste werking als het gaat om Barnsteen met schaapswol, de inhoud moet een continue electrostatisch veld creeren om functioneel te zijn, alle negatieve ladingen zijn elektrons die omgezet dienen te worden naar Protonen. De chembuster is dus een omvormer, waarbij de basis elektrons opvangen en deze omzetten naar protonen, de tussen liggende kristallen worden daarmee gevoed door middel van elektrischiteit en op bepaalde golflengtes gaan resoneren afhankelijk doel gericht van het soort kristallen. Het nulpunt wat er tussen zit genereerd dus Orgonite energie en wordt daramee bedoeld aangegeven om alle wat binnen frequentie bereik ligt weer in balans te brangen.

  “Elektrische ladingen veroorzaken elektrische velden, onafhankelijk van hun bewegingstoestand. Krachten tussen stilstaande ladingen worden bestudeerd in de elektrostatica. Onderling bewegende elektrische ladingen veroorzaken bovendien een magnetisch veld; zo’n veld plant zich met de lichtsnelheid voort en beïnvloedt op zijn beurt de andere bewegende ladingen. Een magnetisch veld oefent namelijk op een lading die dwars op de veldrichting beweegt, een lorentzkracht uit, die loodrecht staat op zowel de veldrichting als de bewegingsrichting. Dit is de oorzaak van het verschijnsel inductie, beschreven door de Wet van Faraday, en ook van een samenknijpend effect op vrije ladingdragers met gelijk teken die dezelfde kant op bewegen.”

  MHet verschijnsel elektriciteit is dan ook vernoemd naar het Griekse woord voor barnsteen, ηλεκτρον (elektron).

  De fout aanname van mijn gebouwde chembuster lag aan het feit dat het een dood ding van structuur was zonder dat er een geleider onstond tussen het omzetten van Elektrons naar Protonen, waardoor er geen Tora ontstaat. De basis blijkt helemaal geen opwekkende eigenschappen te hebben van elektrostatische kwaliteit, eerder een doodstukje kunst wat prachtig wordt aangereikt in alle verhaaltjes hoe te bouwen van een werkende Chembuster. Te veel luisteren naar zwevers die dachten dat het allemaal wel zo even zou werken desniettemin blijkt eerder een stukje elektronica en natuurkunde te zijn die om de hoek komt heen kijken.

  We vinden het eigenlijk heel normaal dat deze techniek onder onze neus eigenlijk ook gebruikt wordt in onze speakerbouw van luidsprekers en elektrostatische boxen http://www.vi-fi.nl/elektrostatische-luidsprekers, d’r is niks magisch aan dat we eigenlijk allang werkende soorten vhembusters onder onze handen dagelijks hebben terwijl we het vernuft er van niet willen snappen, maar wel het negatief geladen effect van de deeltjes Elektronen, waar we dus allemaal ziek van worden.

  Als ik dit nu allemaal 5-6 jaar geleden geweten had, dan had ik geen 500 Euro over de balk hoeven te gooien, orgonite opwekken met een stukje PVC buis en een wollen doek voor exact het zelfde effect! lol…

  21
  • Dank je wel voor alle info Paul! Ik ga het allemaal maar eens kopieren en in een word bestandje opslaan, zodat ik het bij de hand heb en er mijn gedachten over kan laten gaan alvorens iets te gaan bouwen. Nogmaals bedankt.

   21.1
  • @ Paul

   Graag gedaan, ik denk graag nog een stuk door alvorens ik weer aan dezelfde steen van impulsieviteit stoot, neem graag in het ‘helder weten’ ook jou onderzoeks materiaal mee van ‘groancirkels’. Niet ‘iets’ werkt dan ook zomaar, er zit toch wel een stukje techniek achter om het functioneel te laten zijn. Zie ook 19.8 voor de 4 filmpjes die er een steentje aan bijdragen.

   21.2
  • Anelle

   Wat betekent dit in werkleijkheid ? Dat iedereen vrij is om eigen orgonedingen te ontwerpen. Kristal met intentie opgeladen, doet de rest.
   Dat betekent ook dat Reich’s theorie slechts een vertrekpunt is voor al wie op zoek wilt gaan en naar eigen inspiratie en gevoel kan creëren.
   ‘Roestvast’ aan Reichs beginsels blijven hangen, is hetzelfde als nog met een stenen of houten wiel rond te blijven dokkeren omdat het eerste wiel er zo uitzag.

   21.3
  • @ Anelle

   Laat die Wilhem Reich nu eens los!!!

   Ik zou haast willen zeggen neem eens de oude trantrisme leer in kennis en kunde tot je en onderzoek al die oude verhalen eens over Phrana/CHi, waar menig Oosters Buddha Cultuur al eeuwen mee bezig is geweest. Ook de oude Egyptenaren schreven met die kennis hun muren er mee vol, cirkel of life…
   Nog leuker is dat heel veel van deze kennis allang breed en wel in diverse huidige technologieén al reeds zijn verwerkt, een huis tuin en keuken fontijntje/watervalletje met kristallen doet het zelfde werk al. Tis enkel even verder dan het neusje lang is te kijken.

   21.4
  • Anelle

   @Paul & Co
   Ogen ‘s uitwrijven Paul! Da’s nou nét wat ik zeg! Dat het is alsof je nog met een stenen of houten wiel zou hotsen omdat het éérste er zo uitzag!
   Verder kijken dus dan wat Reich(sorry) ooit poneerde. Al was hij het toch maar die ons bewust maakte van de vrije energie. Ere wie ere toekomt.
   Jij bent toch ook ooit ‘s van Reich uitgegaan om verder te experimenteren en te ontdekken dat het ook helemaal anders kon?
   ‘k Zou er wat van krijgen dat mensen één woord uit je tekst pikken om erop in te gaan hakken, zonder verder te lezen.

   21.5
  • Anelle

   @Paul bis
   Bovendien vind ik dat iedereen het recht op zijn eigen zoektocht heeft. De meester verschijnt pas wanneer de leerling er klaar voor is. Deze leerling staat in haar zoektocht blijkbaar helemaal niet waar jij staat. Wie weet, ligt er een heel andere weg uitgestippeld, via andere ontdekkingen die haar dan op andere vlakken klaarheid bieden….

   21.6
  • @ Anelle

   Al wel nee, voordat ik hier geconfronteerd werd met Wilhem Reiche waren we er al mee bezig, m.a.w. het is een inkompleet verhaal en daar tuinen wederom weer een berg mensen in, gelukkig ik niet. 27 Jaar geleden wist ik al het een en ander van Phrana en ook de rest wat er achter CHi steekt. Alleen je moet toch eens je anthieke klassieke muziek eens wat zachter zetten en snappen dat we enkel ooit aan het hakken waren in het oude Lemuria. We hadden net de (ver)spil-as herontdekt. Vrije Energie is meer voor mij zelfs vuurstenen, die waren de eerste vormen al van het hebben vrije energie. Ik sluit liever m’n ogen bij dit soort beweringen en tover een glimlach van oor tot oor op mijn boeventoet.

   21.7
  • @ Anelle

   Iedereen heeft ook zijn eigen weg te gaan, alleen ik ben en blijf niet altijd de enige leerling in 3D & 4D hoe graag jij dat ook zou willen. Ik heb dus bij deze ook geen leermeester nodig omdat ik er zelf eentje ben die mijn eigen ontdekkingen doe en waarneem. Waarom moet iedereen altijd een Guru hebben in 3D ?! Ieder zijn eigen karma, ieder zijn eigen dharma. Inlossen die handel! Klaar maken voor de shift! Transformeren is mijn doel hier en niks anders dan dat, kan niemand dan mee komen dat is het hun enige tastbare vorm van invullen. Spiegelen?! welnee ik tik elke keer mijn spiegel stuk voor iedereen zodat iedereen mij ziet ipv zich zelf, is dat niet meesterlijk ?!

   21.8
  • cozmic

   Alvast een glimps van mijn chembuster zien ?
   http://tinyurl.com/c5oe4kn

   21.9
  • @ Cozmic

   Allah zou er zelfs jaloers op zijn… Wat een kaliber!

   21.10
  • cozmic

   Jaja Paul , en dat op een koude ochtend in april . Volgens Reich is Orgon sexuele energie dus ik dacht ; zet em op !

   21.11
  • @ Cozmic

   Met Mei; dacht FF het is vandaag de dag van de Arbeid! de ‘Dubbele Dinsdag’, dus double seized is dus wel ergens op zijn ‘Reiche’ plaats!

   21.12
  • marcel w wederom in 5D

   @ cozmic
   Wat ik dan weer veelzeggend vind is dat op 1 mei de dag van de arbeid de beurzen gesloten zijn. :)

   21.13
  • cozmic

   Ik ben zoooo uit de matrix dat ik niet eens in de gaten had dat men het nu alweer mei noemen , effe eitje leggen dan maar . Beurzen ? welke beurzen ? Ook al hou ik mijn beurs gesloten lijkt er onderin toch een gat te zitten , genaamd automatische afschrijvingen en bankkosten . :Mr.Yellow:

   21.14
  • Tis wel beurs dat je vandaag op de beurs je beurs niet verloren bent omdat de beurs gelukkig gesloten was, dat is een voordeel! Nadeel, heb de hele dag met een volle beurs op de bank mijn gat beurs gezeten, nu heb ik een hele beurse kont van dat beurse gedoe.

   21.15
  • marcel w wederom in 5D

   @ cozmic
   Zoals ze bij mij in de buurt zeggen “mien beurs is van siepel leer(uien leer)zodra je hem open doet springen de tranen in de ogen …..

   21.16
  • @ Cozmic

   Als je ‘out of the Matrix’ bent, heb ik nog wel iets voor je, reprogram it again!
   http://www.youtube.com/watch?v=ocWu9sp9KyY&feature=related

   21.17
  • JaNee

   Als volgens Reich oregon energie seksuele energie is zal een kristal in je broekzak dan ook niet helpen?

   21.18
  • cozmic

   @ Marcel ,mijn portemonae is gemaakt van kamelenscrotumleer . Je snapt wel wat dat doet in dit klimaat .

   21.19
  • @ Janee

   Als dat zo is dan heb jij ook geen Microscoop meer nodig….

   21.20
  • JaNee

   of juist wel Paul ik ben nieuwsgierig.

   21.21
  • marcel w wederom in 5D

   @ cozmic ken je dan je muntjes nog wel vimden?

   21.22
  • cozmic

   @ Janee
   gewoon een koperdraadje om je snorkel die contact maakt met de aarde ? Zgn Orgonpiercing . :)

   21.23
  • cozmic

   @ marcel ,
   tja ehh probleem , ik zoek me steeds een bult maar kan geen zak vinden . Heb al een nieuwe besteld van pingiunlippenleer , zou beter moeten gaan .

   21.24
  • JaNee

   reactie was hieronder bedoeld ja ben al bezig iets te bouwen Cozmic misschien plaats ik zelfs wel een foto

   21.25
  • marcel w wederom in 5D

   @ cozmic
   zoiets dacht ik al

   21.26
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.