WantToKnow.nl

Verplichte vaccinaties..??

Een hoofdartikel waard, zo leek ons. De ontwikkeling die zich afspeelt achter de schermen, in met name de VS, maar ook in andere landen, lijkt erop te duiden dat overheden korte metten willen maken met de twijfels rondom vaccinaties. Overheden willen niets weten van mogelijke vaccinatiegevaren en worden steeds rigoureuzer ten aanzien van het toedienen van vaccinaties. Verplichte vaccinaties zijn in sommige staten van de VS al min of meer de gewoonste zaak van de wereld.. Allemaal onder het motto van: ‘Wie niet gevaccineerd is, is een gevaar voor de volksgezondheid’..

Het is ongetwijfeld de lobby van Big Pharma, dat met de verdiende miljardenwinsten van haar eerdere campagnes, die achter deze smerige politiek zit, om mensen monddood te maken, mensen hun primaire recht op lichaamsbeschikking af te nemen, in het kader van NOG MEER vaccinaties verkopen.. Of heb jij wellicht de indruk dat men WERKELIJK probeert om op deze agressief-naïeve wijze de volksgezondheid te dienen..? Lees hieronder het hele verhaal in een samenvatting van Ellen Vader en Cathalijne Zoete.
X

Een artikel in een Ierse krant, waarbij het verplichten van vaccinaties onderwerp is. De knuppel wordt regelrecht in het hoenderhok gesmeten. Angst getriggerd, zodat de lezer eigenlijk niet meer het tegenovergestelde durft te beweren. (noch wellicht durft te denken...!)

x

Het verplicht vaccineren van kinderen 

-zonder toestemming of medeweten van ouders-

zou spoedig de norm kunnen worden over de hele wereld…

 X

 © februari 2012, Chris Roubis,

©  vertaling en samenvatting: Cathalijne Zoete en Ellen Vader

x

Gezondheidswerkers in de Verenigde Staten, Engeland, Australië en over de hele wereld gaan sinds kort een grens over waarbij ze in het territorium komen waar ouders normaliter beslissen over vaccinaties voor hun kinderen. Gezondheidsinstanties blijven nogal eens in gebreke – expres of per ongeluk – in het informeren van het publiek over hun rechten om vaccinaties te weigeren, zowel op scholen als in de werksituatie. Maar men werkt nu aan een strategie om vaccinatieprotocollen in te voeren waarbij kinderen zonder enige vorm van ouderlijke toestemming kunnen worden ingeënt.

Een jaar geleden heeft de farmaceutische industrie in samenwerking met de Centers for Disease Control (CDC), afdeling Gezondheid en Preventie, miljoenen dollars opzij gezet om speciale vaccinatieklinieken te installeren in openbare scholen. The Rand Corporation, een door Sanofi Pasteur betaald bedrijf, had precies beschreven hoe dit plan tot stand zou moeten komen waarbij vaccinatieklinieken hun intrede doen in de openbare scholen. Critici zeggen dat dit onvermijdelijk zal leiden tot het vergiftigen van kinderen met multi-dosis vaccins.

De volgende stap is natuurlijk dat je een gevaar bent voor collega's, wanneer je niet gevaccineerd bent.. Als je de boodschap maar lang genoeg in pompt bij burgers, zullen 'we the sheeple' erin gelóven dat ongevaccineerde mensen daadwerkelijk een bedreiging vormen..

Het volgende rapport “Are we Making the Grade with Our Children”  is een mooi overzicht van de doelstellingen van deze vaccinatieklinieken op scholen. En Australië wil de HPV-vaccinaties in het vaccinatieprogramma invoeren.

Natuurgeneeskundig arts en vaccinatie-onderzoeker, Dave Mihalovic, beweert dat de Publieke Gezondheidszorg instanties deze Centra erdoor drukken onder het mom van ‘Preventieve Geneeskunde’…. Deze centra bieden volgens hem een opening voor de farmaceutische giganten om toegang te krijgen tot studenten, tot hun zorgdossiers en ook om gevaarlijke (experimentele) behandelingen te gaan geven zoals ongeteste medicijnen en vaccinaties zonder de volledige “informed consent” van de ouders.  De toestemmingsformulieren voor ouders zijn een éénmalige handeling wat betekent dat ouders niet meer dan één keer schriftelijk toestemming hoeven te geven, onafhankelijk van hoe vaak men daarna het kind gaat vaccineren op school.

“Dit is werkelijk een ongelooflijke fortuinlijke positie voor Big Farma” zegt Mihalovic, Bij elke ouder zouden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen want een beleid dat erop gericht is dat ouders niet meer voor elke afzonderlijke injectie of medicinale behandeling worden geïnformeerd, is  voor de (negatieve) effecten”.

De Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry stelde terloops voor om HPV-vaccinaties voor meisjes verplicht te stellen EN TOE TE LATEN DIENEN, ZÖNDER TOESTEMMING VAN OUDERS..

De Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry kwam al eens behoorlijk onder vuur te liggen vanwege zijn voorstel om HPV-vaccinaties voor meisjes verplicht te stellen zonder ‘informed consent’ en zonder toestemming van de ouders. (Update : Maar vanaf dit voorjaar zullen alle studenten in openbare en privéscholen verplicht ingeënt worden tegen hersenvliesontsteking. Dankzij gouverneur Rick Perry zal het wetsartikel S.B. 1107 binnenkort in werking treden. Zie de laatste alinea van dit artikel).

SaneVax Inc. heeft kortgeleden de FDA geïnformeerd dat in sommige van de flesjes met het HPV-vaccin dat op de markt gekomen is, er een besmetting zou zijn met een recombinant HPV DNA (rDNA). Dit is een tot nu toe onbekende contaminatie die mogelijk heeft geleid tot (wetenschappelijk) bevestigde berichten dat Gardasil geïnduceerde auto-immuun-gebaseerde ontstekingen reacties veroorzaakt in diverse weefsels , ook in de gewrichten en in het centrale zenuwstelsel.
SaneVax heeft een onafhankelijk laboratorium gevraagd om deze contaminatie te bevestigen en heeft inderdaad HPV-recombinant (rDNA) gevonden in 13 vaccinatieflesjes. De verschillende lotnummers kwamen uit Nieuw-Zeeland, Australië,  Spanje, Polen, Frankrijk en de VS. 100% van deze materialen testten positief op de aanwezigheid van  de betreffende genetisch gemodificeerde HPV DNA !

De staat Californië heeft het wetsvoorstel  nr. AB 499 (pdf) ingevoerd, waarbij kinderen van 12 jaar kunnen worden gevaccineerd met vaccins zoals Gardasil, zónder dat de ouders hiervan weten of zelfs toestemming voor hebben gegeven.

Het is zelfs zover gekomen het afgelopen jaar, dat er een zogenaamd vaccinatie-demonstratieproject is gelanceerd door PATH International, in samenwerking met de Indiase overheden en gesponsord door Bill en Melinda Gates Foundation, maar dit project is wegens ‘onethisch gedrag’ gestopt.
Maar ook in Canada worden ouders vaak onder druk gezet om hun kinderen te laten vaccineren met het dreigement dat hun kind anders niet op school kan worden toegelaten.. En dit nota bene terwijl de meeste provincies helemaal géén wetgevende regels hebben over verplichte vaccinatie! Ouders wordt zelden verteld dat er ook uitzonderingen mogelijk zijn, op grond van geweten of religie.

Hoewel er geen wet is in British Columbia, die regels stelt voor vaccinatie als voorwaarde voor toelating tot de scholen, bestaat er wel een zgn. ‘Infant’s Act’ die gezondheidswerkers in feite een ‘carte blanche’ geeft om medische handelingen op kinderen toe te passen zonder medeweten en toestemming van de ouders. Het Vaccine Risk Awareness Network(VRAN) is al verschillende keren door ouders benaderd, vanwege het feit dat hun kinderen door verpleegkundigen van de scholen waren meegesleept en tegen hun wil waren gevaccineerd.

Een moeder uit Burnaby in British Columbia was een van de ouders die boos was dat haar 13-jarige dochter gevaccineerd is met het HPV vaccin zonder ouderlijke toestemming. Rosemary Reid : “ Ik had er absoluut geen idee van dat dit gaande was” en “Ik denk dat het nog steeds aan de ouders moet zijn om de beslissing te maken”.

Maar volgens de woordvoerder van ‘Fraser Health Authority’, kunnen kinderen zelfs het bezwaar van de ouders verwerpen als ze door de verpleegkundige geacht worden volwassen genoeg te zijn (opm. : dit geldt dus OOK voor België en Nederland !).  De simpele vraag is of 12-, 13-, of 14-jarigen wel ‘volwassen’ genoeg zijn om de voordelen versus de nadelen van vaccins (of welke medische behandeling dan ook) af te kunnen wegen of de alternatieven te (her)kennen??

Robina Siddique beweert dat haar zoontje Mohammed Raees Ali, tegen haar wensen vaccinaties kreeg in Birmingham.

De situatie met betrekking tot het vaccineren die studenten verpleegkunde, studenten op lerarenopleidingen, tandtechniekers, werkers in de gezondheids-zorg is eveneens behoorlijk grimmig. Deze mensen worden vaak gedreigd met uitsluiting van de opleiding of verlies van hun baan als ze weigeren zich te onderwerpen aan hepatitis B vaccinatie, testen op tuberculose of griepprikken.

Gezondheidswerkers die de griepprik geweigerd hebben, kregen soms ontslag in verpleeghuizen of geen uitbetaling van loon. Van degenen die wél instemmen met de griepprik, wordt geëist dat ze een papier ondertekenen dat het instituut, de vakbond en het farmaceutisch bedrijf vrijwaart van alle aansprakelijkheid in geval van schade aan de gezondheid of gezondheidsklachten als reactie op het vaccin.

In Engeland negeren verpleegsters regelmatig de wensen van ouders. Het Britse ministerie van Gezondheid ontkent niet dat instemming van de ouders wenselijk is, maar vindt het niet essentieel.  Norman Wells, directeur van ‘Family en Youth Concern’ zegt: “Jonge meisjes vaccineren zonder toestemming van hun ouders is onethisch. Toch hoeven artsen en verpleegkundigen deze toestemming niet te hebben alvorens over te gaan tot vaccinatie.

Dokters in Engeland hebben gerapporteerd dat meisjes van net 12 en 13 jaar lijden aan verlammingen, stuiptrekkingen, en gezichtsproblemen nadat ze het HPV vaccin gekregen hebben. Huisartsen zijn ervan beschuldigd de BMR prik (bof mazelen rode hond) heimelijk toegediend te hebben aan kinderen die in hun praktijk komen voor andere vaccins. En het BMJ (British Medical Journal)  publiceerde in 2009 een onderzoek dat claimde dat het kon aantonen dat werkers in de gezondheidszorg de plicht hebben om ‘zorg te dragen voor’ meisjes voor wie geen toestemming van de ouders gegeven is voor het HPV vaccin.

De cover van een van de vele, vele boeken, die uitgebreid ingaan op de vaccinatie-epidemie, waartegen geen vaccin gewassen is.

Het British Journal of Cancer publiceerde een klinische studie over HPV vaccinatie onder etnische minderheden in Engeland’. Er is niet bewezen, op welke wetenschappelijke gronden dan ook, dat vaccineren een primair middel is om baarmoederhalskanker te voorkomen. Het recht op volledige informatie als men een medische procedure – welke dan ook – overweegt, is een fundamenteel mensenrecht en een uiterst belangrijk medisch ethisch gegeven dat de medische wetten in bijna elk land bepaald. Deze ethiek is ontstaan vanuit de Neurenberg processen na de Tweede Wereldoorlog. Het verbiedt experimenten op mensen en het gebruik van dwang of intimidatie in medische procedures.

De instituten die deze dwingende tactieken gebruiken handelen in strijd met fundamentele medische ethische regels en moeten daar krachtig op aangesproken worden, willen wij wat overblijft van onze vrijheid met betrekking tot gezondheid voor de mensheid in stand houden. De vakbonden die samengespannen hebben met de verschillende instituten om vaccinatie af te dwingen moeten ook ter verantwoording geroepen worden voor het feit dat ze falen bij het waarborgen van de rechten die kinderen en arbeiders beschermen tegen medische dwang en verlies van individualiteit.

Op het hoogtepunt van het verdedigen van onze vrijheden met betrekking tot onze gezondheid, moeten we zoveel mogelijk krachten verzamelen; een meerderheid creëren die de vrijheid van gezondheidskeuzen en bescherming tégen gedwongen medische handelingen ten alle tijde zal garanderen.

* * *

Texas vereist meningitis-vaccinatie voordat studenten worden toegelaten..!

 Bron: Natural News HIER

Voormalig presidentskandidaat en gouverneur van Texas, Rick Perry, heeft een wet getekend, waarbij college studenten verplicht worden zich te laten vaccineren, of gevaccineerd dienen te zijn tegen meningitis (hersenvliesontsteking). Dit geldt niet alleen voor alle studenten die op de campus van een universiteit verblijven, maar ook voor studenten die daarbuiten wonen…

De nieuwe wetgeving, die door beide kampen (Republikeinen en Democraten) werd gesteund, verplicht het studenten onder de leeftijd van 30 jaar, om een bewijs te tonen van meningitis-vaccinatie of een getekende professionele verklaring te overleggen, waarin duidelijk is dat de betreffende persoon geen vaccinatie mag ontvangen, voordat de studenten hun lessen mogen volgen..!

De maatregel is effectief vanaf het voorjaar van 2012, of het lente-semester en geldt voor ALLE studenten in Texas, in zowel publieke als privé-scholen. Deze wet komt in de plaats van een mandaat dat al gold vanaf 2009 en alleen van toepassing was voor studenten die op campus woonden. En hoewel studenten nog steeds de mogelijkheid krijgen o.b.v. hun geloofsovertuiging of op basis van hun geweten te weigeren, wordt hen dit niet verteld en lopen de meeste studenten mee in de grijze massa, die zich laat vaccineren, vóór zij aan college beginnen.

Het voorkomen van meningitis op colleges is feitelijk nonsens, omdat hersenvliesontsteking gewoon bijna NOOIT voorkomt op scholen, ondanks het feit dat studenten er over het algemeen überhaupt al niet tegen gevaccineerd zijn..!! het lijkt een hele poppenkast, waarachter de uiterst dubieuze inzet van gouverneur Perry schuilgaat. Hij was ook de man die in 2007 een zogenaamde ‘executive order’ uitvaardigde die het mogelijk diende te maken dat ALLE schoolmeisjes in Texas een gevaccineerd dienden te worden met het Gardasil-HPV-vaccin.   (zie hierboven bij de foto van Rick Perry)

Later werd deze maatregel gelukkig terug geschroeft, maar het toont de feitelijke houding en verborgen agenda van deze Rick Perry aan, die met een aantal van zijn vaccin-pusher-maatjes bezig lijkt om het vieze werk op te knappen voor Big Pharma, dat alle jonge mensen in Texas met chemische injecties wil bestoken.

Boekentip(s) bij dit artikel:

Klik op de cover van de boekafbeelding voor meer informatie over het artikel

128 Reacties op Verplichte vaccinaties..??

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • herman

  Stelletje kneuzen hierboven met jullie stomme geschrijf over vaccinatie

  Concentreer je eens op de ziektes voor een vaccinatie, deze bestaan niet eens.

  DE ZIEKTES BESTAAN NIET

  28
 • Aardappel

  Dan neem je toch geen kinderen. Hoe men hier met elkaar om gaat en de valsheid van de maatschappij en mensen onderling is een goed voorbehoedsmiddel. Oefenen om kinderen te maken is en blijft leuk. We hebben wel het voordeel dat je veel gemeenschap kan hebben zonder dat een vrouw iedere keer zwanger wordt.

  @ Cozmic: mensen die liggen te slapen zijn toch niet wakker te krijgen. Dat heb ik al enige tijd geleden opgegeven en heb er geen zin meer om aan jasjes te trekken. Men vindt je dan vervelend en zapt weer verder naar idols of zo.

  LANG LEVE DE LOL IS MIJN MOTTO !!

  27
 • cozmic

  De eerste vaccinatie die je krijgt is een klap op je reet zodra je op de wereld komt . Daarna krijg je melk uit een namaakborst terwijl mamma en pappa naar Idols zitten te kijken , ze leggen je in een wiegje met namaak kutmuziek uit een mechanische doos . Na een paar weken komt er een naald in je lijf die vanalles naar binnen spuit , in de tussentijd heb je nog geen stom woord kunnen zeggen .
  Tijd vervliegd , , meer prikken , tijd voor peuterschool , eind van de dag rijst de vraag ; wie zijn die Yuppen die mij ontvoeren en zeggen dat ze mama en papa zijn ?
  Thuis van peuterspeelzahl komen de tele hypno tubbies en als eten een fucking potje van Nutricia , je moet het label godverdomme lezen om uit te vinden wat voor smaak het is , opgewarmd in de magnetron .
  Jullie zijn de vaccinatie , de vaccinatie begint in je stomme harses , in je schaapachtige luisteren naar wat goed voor je is . In het niet luisteren naar jezelf , in het verkrachten van je natuur , in het weggeven van je verantwoordelijkheid voor jezelf . En ja daar ligt het , helaas is dat al generaties aan de gang , zodat we het niet meer echt naar onszelf kunnen wijten .
  Steeds een stukje meer gaven onze ouders en voorouders hun stomme vertrouwen aan de alwetende dokter , die als puntje bij paaltje komt niet eens de clitoris van zijn vrouw wist te vinden .,
  Het eindspel is begonnen..stomme text eigenlijk…. Marcel Messing , je lult uit je nek , dude . Van Barneveld : game on… het spel is begonnen bij de eerste zet , eindspel klinkt als een bewijzende macho die de laatste poging doet om zijn vrouw een orgasme te geven .
  Even terug naar de fysieke vaccinaties ; ZEG GVD NEE , simpel stelletje slachtoffer schapen , begin met de tv uit te zetten , eet normmaal eten zonder M , anyway de hele fucking rest . De eerste vaccinatie zit tussen je oren , angst .

  26
  • Paul & Co

   Zit nu onder de tafel te beven met een pan op me hoofd, God erh Cozmic sprak… dat kwam hier binnen als een ongezouten vaccin achtige uitspraak zonder eerst verdooft te zijn. Zou je vader maar wezen, wijze woorden raken je dieper dan een glaasje ‘prik’ met inhoud…

   26.1
  • monika

   Super Cozmic…een helder moment 🙂

   26.2
  • cozmic

   @ Monika ,
   Ja , ze komen steeds vaker voor , hopelijk geen reden tot paniek 🙄
   Misschien moet ik maar weer aan de Ritalin .
   http://www.southpark.nl/episodes/404/

   26.3
  • HyperAlert

   mij ook van de fan-ughe zijn Monika, zo smullen dit soort compleet uit je dak gaan ranting sessies, heerlijk hoorrrr…. en niemand die kan zeggen dat deze heethoofdige nachtelijke overdenkingen, analyses, op onzin zijn gebaseerd, dit is voor de hardcore ‘troeffers’ (truthers), wat dat ook mogen betekenen, truthers, toe tell joe de trut zeiden we dan in de br-ugh-klas en een lol dat we daarom konden hebben, dat is de waarheid, dat we dat toen zo leuk vonden, en ik kan het nu nog steeds leuk vinden, in die zin ben ik in ieder geval mijn jeugdigheid nog lang niet verloren.

   http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_Truth_movement

   26.4
  • HyperAlert

   ooooh Yes South park, das weer een hele tijd geleden dat ik er 1 bekeken heb, steeds als ik er naar kijk als Cozmic er over begint dan is het dubbel zo leuk omdat ik per scene in schat waar Cozmic z’n koffie het ergst over de tafel heen proest, de humor van m’n eigen is al erg genoeg maar gedeelde pret is driedubbele pret, zouden vrouwen South Park grappig kunnen vinden? Of is dat typisch iets voor kerels? Monika goeie vraag aan jou..

   26.5
  • HyperAlert

   404 is een Code

   na deze aflevering gezien te hebben snap ik beter waarom de meeste interessante horeca gelegenheden in Nederland failliet zijn gegaan.. De jeugd luistert het liefst samen met hun ouders op de bank naar Phil Collins..

   of ze komen met hun braafste complete commie drugged out door gevaxineerde Ritalin I-pothead koppies en de roze Aguilera monstertjes in hun oortjes de sfeer volledig verpesten in de voormalige koele klubs van de droog gelegde binnensteden..

   zonder bejaarden geen feest meer.., zonder bejaarden niemand meer die kan uitleggen aan de jeugd wat jeugd is.

   Quote:

   ” The 404 or Not Found error message is a HTTP standard response code indicating that the client was able to communicate with the server, but the server could not find what was requested.

   The web site hosting server will typically generate “404 – Not Found” web page, when users attempts to follow a broken or dead link, hence the 404 error is one of the most recognizable errors users can find on the web.

   A 404 error should not be confused with “server not found” or similar errors, in which a connection to the destination server could not be made at all. A 404 error indicates that the requested resource may be available again in the future; however, the fact does not guarantee the same content. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_404

   26.6
  • HyperAlert

   Quote:

   ” Dj Isis gaat ‘inkakken’ uitgaansleven tegen
   13-01-11 14:22 uur

   ANP AMSTERDAM – Dj Isis, de nachtburgemeester van Amsterdam, gaat het nachtleven in de hoofdstad weer op de kaart zetten. Zij liet donderdag weten dat het uitgaansleven steeds verder aan het ‘inkakken’ is.

   Om deze verloedering tegen te gaan, roept zij op tot het invullen van de Amsterdamse Nachtmonitor. Een grootschalig onderzoek naar de status van de Amsterdamse nacht. Mensen kunnen onder meer hun mening geven over de huidige openingstijden, het rookverbod en de prijs van toegangskaarten en drank.

   Voor de eerste keer is er een wetenschappelijk onderzoek naar de ervaringen van feestvierders. De resultaten van het onderzoek worden gebundeld in het Nachtrapport 2010 en aangeboden aan burgemeester Eberhard van der Laan. (ANP) ”

   http://www.parool.nl/parool/nl/984/SHOWNIEUWS/article/detail/1824153/2011/01/13/Dj-Isis-gaat-inkakken-uitgaansleven-tegen.dhtml

   26.7
  • marcel w

   @ hyper dat was dus 13-1-2011 nu een jaar later. Heeft het wat geholpen? enzo ja , so what? wat heeft het verder hier mee te maken? Kan zijn dat ik de link niet leg maarreh, die is dan ook niet duidelijk imo

   26.8
  • Paul & Co

   Ja dacht dat ze jou die Hieperdepiep-drive van een baan hadden aangeboden Hyper. Zitten we nog steeds opgescheept met lui die er geen ruk van terecht brengen sinds 2011, wordt eens tijd dat JIJ de boel gaat overnemen als “AMSTERDAM POSSE ALERT”

   26.9
  • cozmic

   Hyper ,
   Southpark is voor mij een lifesaver , de ultieme botte en superscherpe humor en het op de schop nemen van ieder heilighuisje… I <3 it .
   Zoals Aardappel ( en alle andere nics die hij gebruikt ) ook aangeeft , humor en zelfspot werkt relativerend .
   Aardappel post op arguseye als Beschouwer , lachuh : een paar weken terug bood hij Jenne een tedere liefdevolle beurt aan , volgens mij is Jenne een bejaarde man die ergens in zuid Frankrijk zit te pensioneren . 🙂 foutje , bedankt !

   26.10
  • marcel w

   @ cozmic
   Misschien dat aardappel ouwe gepensioneerde mannetjes juist wel lekker vind, in welk geval het dan weer een schot in de roos was . Je weet het soms niet…..

   26.11
  • Paul & Co

   Heb toch liever een kruimig Bintje over de vloer in de schil, dan een doorsnee aardappel die voor vette Friet door moet gaan. Enne geen interesse in afkokers!

   26.12
  • marcel w

   @ ouwe jongens krentenbrood
   Tijd voor onze klassiekers maar dan in een ander cultureel jasje.
   http://www.youtube.com/watch?v=tgbNymZ7vqY&feature=relmfu

   26.14
  • monika

   @ Hyper…ik heb Southpark nooit gevolgd maar vanaf het moment dat mijn zoon daarover begon mocht ik me in verdiepen. Het is aan de pols van de tijd…en de hints zijn natuurlijk vrijblijvend…als je niet kritisch of informiert bent dan heeft het andere impact.
   Ik heb een leerlinge die heet Isis. Ik zei laatst, de mooiste naam, en toen zei een ander meisje…dus u vindt onze namen niet mooi, u discrimineerd ons….lach…ik zei de mooiste, dus jullie namen zijn ook mooi….kan je meteen de trappen van vergelijking uitleggen 🙂

   26.15
  • monika

   ….geïnformeerd ofcourse….scheiss sprachen

   26.16
  • marcel w

   @ monika
   Je bent heel wel te lezen hoor , en af en toe ein bisschen deutz , was soll das nah?

   26.17
  • cozmic

   Geachte Monika ,
   bij dezen kan ik u vermelden dat uw Nederlandse schrijfwijze van een dusdanig hoog nivo is dat menigeen zich er aan zou kunnen spiegelen om een dergelijk goede grammaticale vaardigheid te verkrijgen in een relatief kort aantal jaren . Laat u niet ontmoedigen door een minore schrijffout , het is u direct vergeven . ly

   26.18
  • monika

   Geachte meneer Cozmic, dat ik zulke bemoedigende woorden uit uw monde nou veer, dan toch wel vingers mag vernemen…ehm…it makes my day…echter komt de lat voor mij wel hoog te liggen 🙂 lyt

   26.19
  • monika

   @ Marcel…ik ben heel blij dat je me kunt ‘begrijpen’ 🙂
   Trouwens Rammstein maakt goede muziek…ja ze hebben heftige teksten en zijn een en al drama en provo. Heb ze per toeval jaren geleden in het Goffertpark in Nijmegen gezien, daarvoor nooit me bezig geweest. Het was echt indrukwekkend en niet vunzig, meer met vuur en technische effecten. Beats met rockmuziek, zegmaar. Ze zijn allen al midden tot eind veertig, komen uit voormalig Oost-Duitsland.

   26.20
  • cozmic

   Monika , Marcel is al een beetje ouder , weetje , die snappen dat niet meer enzo weetje . effe een voor de hangouderen http://www.youtube.com/watch?v=zFTGKz9ZePE
   ( ducking )

   26.21
 • Ellen

  Interview met Patricia Finn (advocate in de staat NY die ouders bijstaat in vaccinatiezaken, bedreigd wordt met uitsluiting balie en haar cliëntendossiers moet overhandigen aan autoriteiten; “nooit en te nimmer zal ik deze namen vrijgeven en ga liever de cel in”) :

  http://vactruth.com/2012/03/03/interview-patricia-finn/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter&utm_campaign=babf3a0be5-09_05_2011_O%27Shea&utm_medium=email

  24
 • Paul & Co

  New World Order: Blueprint of Madmen (Full Length HD)

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wCbKUd1sTiU

  23
  • HyperAlert

   Dit is Lex uit Tex op z’n best Paul! Lis deze moet je zien, echt lachen en toch zeer illustratief..

   23.1
 • abc

  Ik laat ons kind van 7 weken oud echt niet vaccineren. Gelukkig is mijn vrouw het met mij eens.

  22
 • marcel w

  @ allen
  Om maar even met de deur in huis te vallen .
  De stervende medische ethiek , of hoe de glijdende schaal zijn werk doet. Gestimuleerd door “acedemisie”.
  http://www.earthwatcher.nl/bewustzijn/kinderen/3650-journal-medische-ethiek-sta-abortus-na-geboorte-toe-babys-zijn-geen-mensen.html
  Ik ben mezelf kapot geschrokken,hierbij zijn verplichte vaccinaties kinderspel.

  21
  • Ineke

   Komt op mij over als een mooie filosofische discussie.

   Een baby doden lijkt afschuwelijk, maar wat als je kon tijdreizen en je wist hitler in de kiem te smoren.

   21.1
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.