WantToKnow.nl

Big Brother verhuist naar… Jeruzalem..!

x

x

Big Brother gaat verhuizen naar Jeruzalem..

 x
2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Natuurlijk wil iedereen graag weten waar ‘Big Brother’ woont, zodat men hem kan lokaliseren en daarmee overeenstemmende maatregelen kan nemen om hem in de gaten te kunnen houden en neutraliseren. Het probleem met deze Grote Broer is echter dat hij zich overal en nergens bevindt. Hij is zonder vaste woon- of verblijfplaats, zullen we maar zeggen. Toch is hij overal waarneembaar.

Want op iedere publiek openbare plaats waar camera’s hangen kan men hem vinden. Bevind jij je niet op een plek waar camera’s je in de gaten houden, dan kun je hem waarnemen in je broekzak, jaszak of tas, of waar jij je moderne tot draagbaar spionageapparaat geworden technologisch wonder dan ook maar opbergt.

Dat mobieltje heb je toch altijd bij je, want je wilt zo graag overal en nergens bereikbaar zijn en niets missen van wat anderen te melden zouden kunnen hebben. Het grappige is echter dat velen via die moderne mobiele speeltjes ook graag willen weten waar hun vrienden e.d. zijn. Want hoe vaak hoor je niet in de trein of de bus iemand de telefoon opnemen en vragen: “Waar ben je nu?”. Of zelf diezelfde vraag beantwoorden, die door de ander wordt gesteld.

Die Grote Broer kan jou zelfs tijdens het bezig zijn met je computer thuis, intensief bestuderen en bespioneren. Er is een software, die op afstand geïnstalleerd kan worden en alle aanslagen op je toetsenbord registreert en opslaat(1). Dus ook dit wat je nu leest, terwijl ik het type is misschien wel al geregistreerd en opgeslagen. Dat al je internet dataverkeer en telefoongesprekken kunnen worden afgetapt, hebben verschillende klokkenluiders al meer dan genoeg aangegeven. En geloof maar gerust dat dit soort technologie zonder enig wettelijke basis of vermoeden van criminele of terroristische activiteiten en dus illegaal wordt toegepast.

Maar ja, zij die de wetten maken achten zich ook geoorloofd om deze naar eigen believen te breken. Waaruit maar duidelijk mag worden, dat zij die zeggen en schrijven dat ze onze rechten en vrijheden beschermen, zelf de grootste schenders daarvan zijn! Daarnaast zijn er nog vele zeer geavanceerde spionagetechnologieën, die bijvoorbeeld in de ruimte rond de aarde zwermen, of op afstand dwars door muren heen jouw elektromagnetisch veld kunnen lezen. Moet je je daardoor laten afschrikken om te doen wat je wilt doen? Ik dacht het toch niet!

Je laat je leven toch niet beheersen door een stel psychopathische control freaks? Zij willen zo graag weten waar ieder mee bezig is, dat ze alles inzetten om dat tot stand te brengen. Ze willen iedere boer, scheet of voorkeur voor het één of het ander van iedereen in kaart brengen, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van wie ieder is en in hoeverre men een bedreiging voor hen kan zijn. Je kunt je daar met andere technologische middelen wel enigszins tegen beschermen, maar nooit helemaal.

Die control freaks beseffen echter niet dat hun ziekelijke paranoïde controlehouding een grotere bedreiging voor henzelf is, dan voor het gewone leven van miljarden andere mensen. Aangezien hier een demonisch geïnspireerd psychopathisch gedrag achter schuilt, genieten zij ook nog van het feit dat jij mogelijk weet dat je bespioneerd wordt en er vaak niets aan kunt doen. Dat is de psychopathische grondhouding van machtswellust. Ze wentelen zich daarin. Wat hun bedoeling er mee is, is dat zij alle vergaarde informatie ooit tegen jou denken te kunnen gebruiken.

Op basis van voorspelbare patronen in je gedrag maken ze je persoonsprofiel op. Daarom is het van groot belang dat men zelf de eigen opgebouwde patronen doorziet en die voortdurend aanpast aan de veranderende omstandigheden. Dit hoeft niet op een krampachtige manier te gebeuren, maar kan simpelweg door te leren open te staan voor het zich telkens veranderende leven, dat in je aanwezig is en door je heen wil stromen. De aangemaakte persoonsprofielen worden gebruikt als eventueel belastend chantagemateriaal, zoals ze ook alle invloedrijke politici en andere bobo’s in hun vestzak hebben met vergaard belastbaar materiaal.

Alles wordt verboden verklaard..
We lijken nu in een werkelijkheid te zijn aanbeland, waarin ieder menselijk gedrag als potentieel crimineel, terroristisch of anderszins afwijkend wordt gezien. Het probleem is echter dat de normen en criteria op basis waarvan gedrag, denkwijze en dergelijke worden beoordeeld, opgesteld zijn door demonisch bezeten psychopaten. Zij zijn zelf de meest afwijkend en zieke soort mensen, die op deze planeet aanwezig zijn. Zij willen de vanuit hun geestesziekte voortkomende gedragsregels aan iedereen opleggen. De wereld op zijn kop dus. De geesteszieken bepalen wat gezond is, hoewel ze daar geen enkel benul van kunnen hebben. Dit soort psychopathische norm- en criteriabepaling met betrekking tot wat normaal, gezond, ziek en afwijkend is, vindt binnen alle menselijk maatschappelijke gebieden plaats.

Ik heb zelf jaren in de psychiatrie gewerkt. Ik heb daar mogen ervaren dat sommige door het farmaceutische maffiacomplex opgeleidde ‘geneesheren’ nog zieker waren dan de patiënten die ze moesten behandelen. Door mijn waarnemingen ten aanzien van de rest van de samenleving, ben ik ook tot de conclusie gekomen dat de meest gevaarlijke geesteszieken op dik betaalde banen in overheidsposities en het bedrijfsleven zitten en wat daar nog verder aan machtswellustelingen boven zweeft. Om een totale controle te kunnen verkrijgen over de mensheid zal ieder authentiek spontaan menselijk gedrag verboden verklaard worden. Het zal volgens steeds meer voorschriften en verboden gereguleerd en gestandaardiseerd gaan worden. Een soort van ‘Human Resource and Perception Management’.

Die Big Brother weet echter niet wat menselijk is, maar hij haat het intens. Daarom bestudeert en bespioneert hij ons en wil daarmee alles dat afwijkt van zijn door haat vervulde onmenselijkheid uitroeien. Maar laten we wel wezen. In feite is Big Brother ontzettend jaloers op ons mensen, omdat wij iets hebben dat hij niet heeft. Namelijk een ziel, waarin allerlei mooie menselijke gevoelens te ervaren zijn. Hij zou dat ook wel willen, maar kan het niet voor elkaar krijgen. Daarom wil hij ons verbieden om onze menselijkheid ten volle te ervaren en het zielsvoertuig daarvan bemachtigen. They want your soul!

Als Big Brother dat niet zou doen, dan zou hij immers voortdurend geconfronteerd worden met zijn eigen tekort en onvermogen. Hij breidt zijn gedragsregulatie en verboden steeds verder uit. In de afgelopen tijd hebben we dat volop waar kunnen nemen. Ons gehele leven wordt aan banden gelegd, alsof wij te dresseren en af te richten circusdieren zouden zijn. De aarde is daarmee tot een gevangenisplaneet geworden.

Bijzonder verbod
In de 20ste eeuw is er een heel bijzonder verbod geschapen, dat vooral sinds WOII en het ontstaan van de staat Israël van kracht is geworden(2). Dat verbod houdt in dat het absoluut uit den boze is, om te twijfelen aan de door de heersers van deze planeet weergegeven geschiedenis. Vooral met betrekking tot gebeurtenissen in die oorlog. Dit verbod heeft zich speciaal toegespitst op het heilig verklaarde getal van zes miljoen, dat door geen enkele reële documenten of anderszins wordt ondersteund. Eerder het tegendeel.

Zij die dit verbod overtreden krijgen een crimineel aandoend etiket van antisemiet opgeplakt en dreigen, als zij te veel te koop lopen met hun visie, zelfs in de gevangenis te belanden. De aan dit verbod ten grondslag liggende paranoïde controledrang is zo sterk, dat men daar de gehele wereld mee denkt te kunnen beheersen. Deze absolute waanzin heeft de bedenkers van het antisemitisme, de Zionisten en haar vazalstaat Israël doen besluiten om een bijzonder technisch controlesysteem te ontwerpen, waarmee men overal ter wereld op ieder moment de verspreiding van antisemitisme op het internet, vooral via de social media, kan volgen en in kaart brengen.

“The new system for identifying anti-Semitism on the internet in real time was developed by a company managed and staffed with former members of military technology units and veterans of the IDF Military Intelligence’s Unit 8200. The system displays anti-Semitic discourse on social media networks on an interactive map.” (3)

(vertaald:
‘Het nieuwe systeem van het identificeren/onderscheiden van anti-semitisme op het internet in ‘real-time’, is ontwikkeld door een bedrijf dat gerund en bemand wordt door voormalige leger-technologie-experts en -veteranen van de IDF-Militaire Inlichtingendienst ‘Unit 8200′. Dit systeem toont de mogelijk anti-semitische uitlatingen op sociale media, op een interactieve kaart’.)

Men kan er zeker van zijn dat de Zionist Mark Zuckerberg van Facebook, Google en andere IT-bedrijven er van ganser harte aan meewerken om die kaart actueel te helpen houden. Voor een afbeelding van de kaart zie (3). Maar als de Zionisten zo openlijk hun betrokkenheid bij valse vlagaanslagen kenbaar maken, zoals in Nice en München, dan lijkt het er op dat men bezig is het ‘antisemitisme’ gaande te houden en te versterken (4).

We moeten dus nu wel heel erg aan zelfcensuur gaan doen om te voorkomen dat het gehalte aan zogenaamd antisemitisme zichtbaar groter gaat worden op die kaart. Want stel je voor als dat gebeurt, dan kunnen we maar zo geconfronteerd worden met een valse vlagaanslag van de Mossad of één van haar onderafdelingen. Dat zijn immers geen lieve jongens en meisjes. Ze hebben niet voor niets de angst inboezemende en afschrikwekkende bijnaam aangenomen van Israelian Secret Intelligence Service (ISIS). We weten allemaal waar die voor staat en wat ze op haar kerfstok heeft. Maar laat duidelijk zijn dat deze angst opwekkende schrikbeelden bij steeds minder mensen een effect hebben. Zeker door de toename aan kennis betreffende de duistere en onmenselijk psychopathische kant van deze lui. Ze gebruiken ieder levend wezen voor hun eigen gewin.

Big Brother is naar Jeruzalem verhuisd
Het lijkt er nu dus op dat Big Brother naar Jeruzalem is verhuisd, wat uiteindelijk wel eens zijn hoofdkwartier zou kunnen gaan worden. Alwaar de rechters in het gebouw van het Israëlische Hooggerechtshof (4) wachten op het grote werk dat hen te doen staat, in opdracht van hun satanische meester de Valse Messias. Maar zijn identiteit is voor een toenemend aantal mensen zichtbaar geworden en dat aantal blijft groeien. Lees maar eens de volgende uitspraak van de grondlegger van het Zionisme, Theodore Herzl:

Het laat zien dát en hoe het Zionisme haar eigen antisemitische vijand heeft geschapen, als decor voor het prepareren van het wereldtoneel voor de komst van haar meester. Geheel volgens de bekende dialectische heerserstraditie. Wanneer men die uitspraak werkelijk tot zich door laat dringen en met deze in gedachte houdend naar de ware geschiedenis van de 20ste eeuw kijkt, dan mag duidelijk zijn dat antisemitisme een uitvinding is van hen die zeggen daar slachtoffer van te zijn. Het is bedoeld om de eeuwige slachtofferrol op geopolitiek en sociaal-maatschappelijk gebied ten volle uit te kunnen buiten.

En natuurlijk zijn zij overal op machtsplaatsen geïnfiltreerd om zo hun meesterplan voor het verkrijgen van werelddominantie vorm te kunnen geven. Zij doen dit door op geopolitiek niveau overal in te grijpen met de hun agenda dienende manipulaties. Het is niet voor niets dat de onlangs officieel beëdigde Amerikaanse president Trump zijn onvoorwaardelijke steun aan Israël heeft uitgesproken. Trump heeft al aangegeven er in ieder geval voor te willen zorgen, dat de ambassade van de VS zo dicht mogelijk bij het satanische vuur in Jeruzalem zit. Hij wil deze daarom van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatsten (5). Trump zal in mijn beleving tijdens zijn regeerperiode dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van de Pax Americana naar een Pax Judeïca. Deze zal uiteindelijk echter een Pax Satanica blijken te zijn.

Amper had ik bovenstaande laatste zinnen geschreven, toen mijn oog viel op een opmerkelijk artikel op RT(6). Daarin wordt aangegeven, dat op 3 januari het door een Republikein in het Huis van Afgevaardigden ingediend voorstel stilletjes is aangenomen. Het betreft een voorstel om de VS uit de VN te laten treden. Tegelijkertijd werd besloten dat de VS haar financiële bijdrage aan de VN drastisch zou gaan verminderen. Als de VS werkelijk uit de VN treedt, dan zal het hoofdkwartier daarvan uit New York moeten verhuizen.

Al sinds 2014 wordt er een promotiecampagne gehouden om het VN-hoofdkwartier naar Jeruzalem te verplaatsen(7). Daar wordt de hoop aan gekoppeld, dat dit een werkelijke wereldvrede zou kunnen brengen. Maar ja, wat voor soort wereldvrede? Een vrede onder een rigide fascistoïde dictator? En alas, zo komt alles bij elkaar en zal Big United Nations Brother zeer waarschijnlijk zijn hoofdkwartier in de komende tijd in de Heilige Stad gaan vestigen. Het past allemaal in het plaatje van de voortschrijdende ontwikkelingen zoals ik hiervoor heb beschreven. Hier(8) kun je een iets kritischer en enigszins humoristisch artikel lezen over de verhuizing van Big Brother naar Jeruzalem.

Maar ook de Rooms Katholieke Kerk (RKK) en haar protestante aftakkingen komen hier in beeld. Volgens een artikel op de site van Henry Makow(9) heeft het Zionistische Jodendom er alles aan gedaan om de RKK en haar aftakkingen te infiltreren en naar haar hand te zetten. Met als doel ieder moreel besef bij gentiles/goyim uit te roeien, als voorbereiding op de komst van hun Universele Koning van Israël. Deze zal volgens hen over de hele wereld heersen. Een citaat uit dit artikel:

We must always bear in mind that the Catholic Church is the only institution which has stood, and which will, as long as it remains in existence, stand in our way.  The Catholic Church, with her methodical work and her edifying and moral teachings, will always keep her children in such a state of mind, as to make them too self-respecting to yield to our domination, and to bow before our future King of Israel…”

Geen Jodenhater
Voor alle duidelijkheid wil ik nog even helder maken, dat ik geen jodenhater ben. In verschillende eerdere artikelen over dit onderwerp heb ik dat ook duidelijk aangegeven. Ik maak echter een helder onderscheid tussen wat een echte semitische Jood is en wat een politiek georiënteerde op wereldoverheersing gerichte Khazaarse Jood is (10). Het is een historisch bewijsbaar feit dat de Khazaren met behulp van een identiteitsdiefstal het Jodendom hebben gekaapt en misbruikt voor hun eigen Zionistische veroveringszucht en moordlust. Er is genoeg op het internet te vinden dat dit ondersteund.

Dus waar het hier om gaat is dat de Khazaarse ‘Joden’ hun heilige boeken misbruiken (o.a. de Talmud), om aanspraak te maken op de in die boeken aan hen beloofde heersersrol op deze planeet. Met behulp van satanisch geïnspireerde grootschalige bloedoffers op de vele oorlogsslacht- en offervelden menen zij dat te kunnen bewerkstelligen. Die ontwikkeling is al heel lang gaande en zal zich in de komende tijd steeds verder doorzetten. In mijn beleving zal Trump daar, vooral door zijn toch wel vijandige houding ten aanzien van Iran en wat daar verder uit voort zal komen, een vitale rol in spelen.

En dat Trump met Netanyahu in bed ligt heeft hij opnieuw bevestigd, door zijn eigen minister van buitenlandse zaken te passeren. Hij heeft met Netanyahu telefonisch afspraken gmaakt, om alle issues in het Midden-Oosten in nauw overleg met elkaar te zullen aanpakken. Speciaal de nucleaire deal met Iran. (11)

Katholicisme en Zionisme
Sinds de Rothschilds in 1823 het beheer namen over de financiën van de RKK (12) en sinds zij in 1829 Jeruzalem hebben opgekocht (13), zijn zij nu bij machte om de RKK richting een erkenning te manipuleren van de Valse Messias op zijn troon in Jeruzalem.

 “The Zionists and the Vatican Conspiring Together

 Hendrie presents a mountain of evidence, buttressed by factual documentation, proving that MYSTERY, BABYLON THE GREAT is both of Zionism and of Rome. The evidence, says Hendrie, leads to the inevitable conclusion “that the Roman Catholic Church was established by crypto Jews as a false “Christian’ front for a Judaic/Babylonian religion.” Moreover, “that religion is the nucleus of a world conspiracy against man and God.”

 Could this be? Could the Vatican and its Supreme Pontiff be the world’s greatest and most stultifying evil hoax? Are the sinister leaders of the serpentine Synagogue of Satan the actual hidden masters who pull the strings of the Papacy?” (14)

We zien nu alle kunstmatig geschapen religieuze tegenstellingen in elkaar schuiven(15). Zoals ik in het artikel ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO’(16) heb beschreven zullen die landen uiteindelijk ook aansluiten bij de club.

In mijn beleving kunnen we dit jaar de finale voorbereidingen gaan waarnemen voor de overgang van de Pax Americana naar de Pax Judeïca. De Amerikaanse verkiezingen hebben een voorbereidende rol gespeeld in het onbewust programmeren van grote bevolkingsgroepen ten aanzien van wat ons nu te wachten staat. Daarbij moest Trump op de voor hem bestemde plek gezet worden(17). Waar het voor ons in de komende tijd om zal gaan is, om te kiezen tussen twee wegen. De ene is een ‘road to nowhere’ en leidt dus regelrecht de afgrond in. De andere is de weg die leidt naar ons diepste wezen.

Eigenlijk… Willen we allemaal controle…
Die Grote Broer is een toch wel heel slimme jongen, want hij heeft door onze maatschappelijke opvoeding een moeilijk te traceren kopie van zichzelf in ons geprogrammeerd. Hij heeft zich verstopt waar niemand hem zoekt, namelijk in ieders innerlijk. Er draaien allerlei eindeloos zich herhalende programma’s, die daar de verschillende Big Brother-aspecten weerspiegelen. Zie er nu maar eens achter te komen waar deze verborgen zijn en hoe die er uit zien.

In het voorgaande met betrekking tot het gebruik van mobieltjes gaf ik al aan dat men ook graag wil weten waar een ander uithangt. Dat is maar een heel klein aspect van Grote Broer’s kopie. Het wordt pas interessant als je bij jezelf eens gaat onderzoeken hoe je in relatie tot anderen, uit een behoefte aan zekerheid en veiligheid, de neiging hebt om alles en iedereen te willen controleren en beheersen. Dat kan soms op heel subtiele en ook manipulatieve manieren gaan. Het gebeurt in alle menselijke relaties.

Grote Broer is ook wel zo slim om ons op allerlei zijsporen te laten belanden, om maar aan zijn werkelijke ontdekking en onthulling te ontkomen. Zijn grootste wapen om die ontdekking te voorkomen is angst. Angst om jezelf te zijn, jezelf dus voortdurend te be- en veroordelen en daarom te censureren. Zelfcensuur is het krachtigste en machtigste censuurwapen. De Stasi in het voormalig Oost-Duitsland wist dit wapen heel goed te hanteren.

Eigenlijk willen we ook allemaal onszelf kunnen zijn!
Dus de internetcontrole door de Zionistische geesteszieken ten aanzien van antisemitisme, is de volgende stap in het proces van angst aanjagen en mensen tot zelfcensuur te dwingen. Maar moeten we ons daar door laten bepalen? Ik dacht het toch niet! Want al die mooie met de mond en op papier beleden frasen over vrijheid van meningsuiting, kunnen we alleen maar leven door ze toe te passen. Daarmee wil ik vanzelfsprekend geen haatdragende propaganda bevorderen, maar er wel op wijzen dat de waarheid – voor zover die in overeenstemming is met het eigen moreel gefundeerde geweten – gezegd en geleefd mag worden.

Wees dus jezelf, want een ander kan dat niet voor je doen!

 

Arend Zeevat,

23 januari 2017

 

Bronnen en verwijzingen:

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Keystroke_logging,
 2. techradar.com/news/computing/pc/5-ways-windows-secretly-tracks-your-activities-1029906, zoek zelf verder op key logging.
 3. wanttoknow.nl/hoofdartikelen/wat-is-een-antisemiet/
 4. sott.net/article/340366-New-system-created-to-identify-anti-Semitism-on-the-web,
 5. rense.com/general44/gikdeb.htm
 6. veteranstoday.com/2016/07/25/wilf/
 7. zerohedge.com/news/2017-01-22/netanyahu-trump-talk-phone-sunday-may-announce-move-us-embassy-jerusalem
 8. rt.com/usa/374754-us-leave-united-nations-bill/
 9. mondoweiss.net/2014/11/jerusalem-moving-headquarters/,
 10. http://dailycaller.com/2014/11/17/french-philosopher-move-un-to-jerusalem/,
 11. themideastbeast.com/headquarters-united-nations-moved-israel/
 12. henrymakow.com/jewish_peril.html#sthash.nI1MTRYy.dpuf
 13. wanttoknow.nl/inspiratie/wie-zijn-de-echte-semieten/
 14. presstv.ir/Detail/2017/01/24/507487/Israeli-intel-muscle-protecting-Trump
 15. rense.com/general77/POWERS.HTM
 16. socioecohistory.wordpress.com/2015/09/30/1829-newspaper-rothschilds-have-purchased-jerusalem/
 17. texemarrs.com/032011/solving_mystery_babylon.htm
 18. wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/hoofd-en-bijzaken/l
 19. wanttoknow.nl/geschiedenis/zionisme-rusland-china-en-de-nwo/
 20. wanttoknow.nl/politiek/verkiezingen/het-paarse-amerika/

 

 

 

 

180 Reacties op Big Brother verhuist naar… Jeruzalem..!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Kort maar krachtige samenvatting van het 1 en ander https://www.youtube.com/watch?v=jhIyD0vvDk0

  35
 • akoeta

  Halo soul people
  We want your soul in memory of Bill Hicks, hij is nu Alex Jones met gekleurde contactlenzen!! https://www.youtube.com/watch?v=_rM2re61BH4
  Ook niet dood: David Bowie, Prince en Princess Di; Diana is nu getrouwd met Elton John!!! https://www.youtube.com/watch?v=hbNQpDjCxnw
  In Engeland waren ze weken aan het rouwen om een “heilige”, de kranten stonden vol over de begrafenis, zodat er maar een klein plekje over was voor de echte Heilige en de door haar opgerichte orde van Naastenliefde: MOEDER TERESA, de moeder die opkomt voor de allerzwaksten. Zelfs in Nederland zijn haar zusters en iedereen krijgt eten als ze honger hebben. Liefde in uitvoering.

  34
 • Arend

  Vanwege de viering van mijn biologisch gezien 59ste jaar en het begin van mijn 60ste levensjaar, – IK ben natuurlijk net als velen van jullie al veel ouder – wil ik jullie allen trakteren op een fantastisch spectaculair vuurwerk uit Japan. Dit als beeld voor het spectaculaire vuurwerk, dat ik op symbolische wijze in dit nieuwe levensjaar verwacht en dat er ook in dit jaar in de wereld als geheel te ervaren zal zijn.

  https://www.youtube.com/watch?v=GsKnPDeU9vI

  33
  • Madeloes

   @ Hieper de piep Arend Hoera 🙂

   Gefeliciteerd oude wijze ziel met je geboortejaar op deze aardkloot:)
   prachtige wens!

   heel leuk dat dit onder nummer 33 is geplaats 🙂

   http://sacredscribesangelnumbers.blogspot.nl/2011/06/angel-number-33.html

   33.1
  • jenne

   Nou Arend ik beloof je dat, indien je lichaam het volhout, de mooiste jaren van je leven je opwachten, weetje de rijping van je geest is zo belangrijk, lees de goede literatuur, en neem een stapje terug van de werkelijkheid cq réaliteit, er is zoveel meer, tussen hemel en aarde, zelfs meer als deze Italiaanse Mijnheer Machiavelle kon bevroeden, lees in ieder geval Italo Calvino, Why read the classics, kan je helpen de komende decenia van je leven een andere en diepere invulling te geven, H.F. vriendelijke groet, en ad fundum Jenne

   33.2
  • Sw Anand Coen

   Gefeliciteerd Arend en bedankt voor het vuurwerk, ik heb namelijk vandaag ook mijn verjaardag.

   33.3
  • mc

   Gefeliciteerd watermannen 🙂

   33.4
  • Arend

   Lieve mensen.

   Bedankt voor jullie felicitaties.

   SW Anand Coen, jij ook gefeliciteerd met je verjaardag. Fijn dat je genoten hebt van het vuurwerk. 🙂

   33.5
  • Madeloes

   @ Sw Anand Coen

   Ook van harte proficiat met het ouder worden van dit lichaam en het toenemen van wijsheid 🙂

   33.6
  • akoeta

   Wat een mooi vuurwerk en nog muziek en mensen erbij; dat jullie heel veel verlicht-ende jaren krijgen en veel mensen, dieren en planten blij mogen maken (::). Hier zijn wat oefeningen voor lichaam en geest; https://www.youtube.com/watch?v=lY2cJbvpYW8, de eerste is het kruis, de mens in gezegende houding zich tot de hele schepping richtend, de tweede was voor mij de tweede dag zeer pijnlijk: buikspieren in slechte conditie!: het zijn de 5 Tibetanen. Hier een verkorte versie: https://www.youtube.com/watch?v=4h1hj8JsO-8 Succes ermee, pais en vree.

   33.7
 • mc

  http://www.derisraelit.org/2010/12/europas-rechte-singt-die-hatikva.html (uit 2010)

  ‘”Wij allen zijn Israël”, heeft Geert Wilders luidkeels verkondigd. Wij antwoorden erop helder en ondubbelzinnig: Alleen het Joodse volk van de Thora is Israël en niets en niemand anders. De Joodse religie, het jodendom, laat zich niet voor het karretje spannen van een zionistische hetze- en haatcampagne van aggressoren en oorlogshitsers. De mensen van Europa hebben iets beters verdiend. Wie voor het zionisme is, stelt zich tegelijkertijd tegen het Joodse volk, tegen de gemeenschap van Israël…
  Het eerste Joodse moordslachtoffer van de zionistische terreur was prof. Jakob Jisroel de Haan hy”d: 1924 door een Haganah-terrorist in Jeruzalem dood geschoten.’

  32
  • jenne

   mc,

   zo is het, het Joodse volk is net zo verdeeld als ieder ander volk, goed en kwaad, plus heel veel grijs, de twijfelaars, verdeel en heers, misschien, maar goed het werkt heel verhelderend, als je het ten minste aan wilt nemen, een volk is een kluwen van individuen toch !
   Jenne

   32.1
 • mc

  ‘Mr. President delivers a speech at the annual National Prayer Breakfast in Washington DC. 2/2/17’
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=477&v=qEsqC-kl8EE

  31
 • Sub Rosa

  Arend 26 :
  Een analyse van Henry Makow(=een Canadese Jood) :
  https://www.henrymakow.com/2017/02/Jewish-hatred-of-the-goyim.html
  met citaat :
  “IS TRUMP A MASONIC JEWISH PLOY?
  It’s a major irony that Trump is surrounded by Jews and derives major support from Zionists and Israelis. The “Jews” are on both sides of this “fight” for the survival of Christian civilization. Is this an internecine Jewish war or a clever ploy? It’s beginning to look like the trade-off for preserving “Christian” America is making Israel great . This could lead to world war as surely as anything Hillary would have done. Back at home, we have a virtual replay of 1930’s Germany. A proud country is trying to save its national character and sovereignty. A saviour appears on the scene…. I fear Trump’s will lead the US to a destructive world war, as Hitler did in Germany.
  – See more at: https://www.henrymakow.com/2017/02/Jewish-hatred-of-the-goyim.html#sthash.AiS0rIMe.dpuf
  De volledige tekst is echter van belang. Zoals U kan zien Arend gebeuren er achter de schermen andere zaken. Lees ook de reacties !!

  30
  • Sub Rosa

   Nog een vervolg over de nakende burgeroorlog in de EUSSR :
   http://www.krone.at/welt/historiker-buergerkrieg-ist-nicht-zu-vermeiden-warnung-an-europa-story-552009
   met een citaat :
   “Engels düsteres Zukunftsbild: Landstriche, die von paramilitärischen, ethnischen oder religiösen Gruppen beherrscht werden, überhandnehmende Kriminalität, wirtschaftlicher Bankrott und völliger politischer Stillstand. “Die Bürger Europas werden sich dann mit Freuden dem Ersten in die Arme werfen, der dem Kontinent einen funktionierenden Sozialstaat, Ruhe und Ordnung schenkt. So wie damals Kaiser Augustus.”
   Dit scenario is zo afgeschreven van de brief van Albert Pike!!

   30.1
  • jenne

   Sub Rosa,

   neem toch niet alles aan als zoete koek, op eens komt Henry Maków uit het niets, en begint zijn hersen spinsels rond te strooien, ja en dan die goei Albert Pike, is een soort van oracel van Delphi, waar je alle kanten mee op kunt, vul je wensen maar in.
   Heb lang met en onder de Joden bevonden, en mee gewerkt, geleeft, nou het is lang niet zo’n homogene groep mensen als dat wordt voorgesteld.
   Heb het waarschijnlijk al eens geschreven, maar tijdens de Spaanse griep periode, stierven er 20 millioen mensen in Europa, na deze epidemie gepasseerd was, hadden wij in onze familie op eens een paar kindertjes er bij, nou ja wie zat daar mee, het waren waarschijunlijk Joodse kindertjes, klopt want veel later bij een Aryans verklaring voor mijn zuster bleek er een ietsie pietsie Joods bloed in onze aderen te stromen, nou heerlijk toch, dit natuurlijk even ter zijde !
   Laten we Trump beoordelen na verloop van tijd, hij heeft het zwaar, er is veel tegen stand en vooral tegenwerking, het Pentagon heeft hij nog niet in grip bijvoorbeeld, ook dat hij Soros de wacht heeft aan gezegt is veel zeggend, groet Jenne

   30.2
  • Arend

   Sub Rosa 30

   Henry Makow wordt door andere ‘Joden’ als een zelfhater beschouwd, evenals de naar Engeland vertrokken Gilad Atzmon. Zij worden gezien als verraders van de Joodse zaak. In feite zijn zij echter trouw aan hun eigen kritisch oordeels- en onderscheidingsvermogen.

   30.3
  • jenne

   Arend, hoe kun jij hier over oordelen, ken je hen persoonlijk, nou dan, het gekke is Joden zijn net mensen, als jij en ik, geef ze waar ieder mens recht op heeft, het mens zijn vol catastrofes, denk fouten, twijfels en zo meer, en op gegroeid waarschijnlijk in een obscurantisme wat betreft het ware in het geloven, als je als vrije geest moet opgroeien in een sfeer van zware geloofs schaduwen,van welk orthodoxe geloof ook, kom je nooit meer van die traumas af, heb hier enkele erbvaringen mee.
   Groet Jenne

   30.4
  • Sub Rosa

   Jenne 30.2
   Henry Makow is geen anti-semiet!! Ik volg hem al 5 jaar en zijn publicaties over het heden en verleden zijn steeds genuanceerd en onderbouwd. Hij verwijst regelmatig naar andere Joodse bronnen wat zijn betrouwbaarheid versterkt. Als U zijn teksten goed zou gelezen hebben dan zou U weten dat hij een onderscheid maakt tussen enerzijds : “Organised Jewry, Jewish masonic bank cartels, zionisme, cabalistische – santanische sekten, Frankisten, Sabateërs , Illuminati …. “ en anderzijds het overgrote deel van de Joden waarover hij zich zorgen maakt. Zie recente publicatie die ik verlinkt heb in een andere reactie. Hij maakt zich ook zorgen over de Goyim.. met uitzondering van diegenen die met de eerstgenoemde soort samenzweren via o.a. de vrijmetselarij.
   Hij is ook niet tegen Trump maar stelt zich kritische vragen gezien zijn omgeving, en of hij gaat weerstand kunnen bieden en het overleven!!
   Ik heb veroorloof mij dan ook geen denigrerende commentaren over H. Makow.
   Nog iets = men wordt pas aangevallen als men gevaarlijk is, en men is gevaarlijk als men de waarheid benadert!!

   30.5
  • Arend

   Jenne 30.4

   Ik kan er over oordelen omdat ik op basis van mijn eigen gevoel ervaar dat zowel Makow als Atzmon zich vrij hebben gemaakt van hun Joods indoctrinerende achtergrond. Net zoals ik mij, zoals vele anderen, voor een groot deel vrij heb gemaakt van mijn westers materialistische indoctrinatie.

   Gilad Atzmon heeft een volledig Zionistisch Israëlische opvoeding gehad. Hij heeft in de Israelian Dstructive Force (IDF) gefunctioneerd en daarnaast heeft hij zich tot een zeer begenadigd jazzmusicus ontwikkeld. Dat laatste is waarschijnlijk zijn redding geweest. Zijn ervaringen in de iDF waren voor hem de reden om zich volledig af te keren van het door Zionisten vormgegeven politieke en vooral militaire beleid. Tevens heeft hij zich afgekeerd van het Judaïsme als geheel. Want hij zag in dat het uitverkoren zijn, dat inherent is aan het Judaïsme, voor de huidige Zionistisch Israëlisch politieke leiders een excuus meent te zijn voor het grenzeloos plegen van oorlogsmisdaden tegen de Semistische volkeren, maar ook tegen al diegenen die hun doelen willen dwarsbomen.

   Luister naar het volgende interview dat ik met Atzmon had op Argusoog Radio:

   https://www.youtube.com/watch?v=GsKnPDeU9vI

   Zijn website is:

   http://www.gilad.co.uk/

   30.6
  • jenne

   Arend, Sub Rosa,

   in grote lijnen, en in kleine definities, bevestigen jullie mijn stelling, dat er binnen het Jood zijn nog al wat denk verschillen bestaan, dus nooit alles over één kam mag worden geschoren?
   Wat Henry Maków betreft, natuurlijk zou ik mij kunnen vergissen.
   Wat ik wel vind dat er onevenredig veel energie in het totale Joden pakket wordt gestoken, waardoor ze buiten proporties groeien, wat misschien ook wel hun bedoeling is.
   Groet Jenne

   30.7
  • jenne

   Arend,

   Deze zin klinkt vreemd in mijn oren, vrij maken van mijn westerse materialistische indoctrinatie, waarom zo stringent, ze hadden je toch ook kunnen leren, hier mee om te gaan, alles binnen het materiale denken is toch niet verwerpelijk, bezit is toch niet verwerpelijk, het mooie is er toch om te delen, en het samen delen, maakt het materiale bezit nog mooier, althans voor mij.
   Groet Jenne

   30.8
  • koekje

   Je kunt volgens mij pas echt delen als een ander net zo zuinig is op jouw auto, gereedschap…. En het geen gemakzuchtig parasiteren is.
   Helaas ken ik maar weinig mensen waarmee ik op die manier kan delen. Dat, terwijl delen zo’n vreugdevol rijk gebaar zou kunnen zijn.
   Wij hebben een stoffelijk lichaam dat liefdevolle verzorging verdient. En voila daar heb je al stukjes noodzakelijk materialisme te pakken. Denk ik zo.

   30.9
  • jenne

   Koekje,

   met zijn tweeën op het strand naar een zons ondergang te kijken, mooier nog als hij net boven de kim uit komt, en een nieuwe dag begint,
   het delen van liefde, je kunt ook heel mooi je gedachtes delen, bijvoorbeeld over een boek wat je bezit, of een mooi schilderijtje, ach die dingetjes die kattebelletjes van je herinneringen, zo’n Klein fototje waar je op staat met je moeder, als Klein jongetje het Spaanse knipmes, het aandenken van je vader dat hij de Spaanse vrijheids oorlog mee heeft gemaakt, ja toch na je heen gaan worden dit allemaam zieloze objecten, maar zo is yhet beloop der dingen.
   Groet Jenne en goeden nacht !

   30.10
  • Arend

   Jenne 30.8

   Je hebt daar volkomen gelijk. In zekere mate hebben we de materie nodig. Wat ik eigenlijk duidelijk wilde maken is, dat het goed is om je van de overmatige identificatie met en gehechtheid aan de materie vrij te maken. Het ‘hebben van bezit’ is niets mis mee, zolang men er niet te veel aan hecht. Toch is in feite ieder bezit een illusie, want we hebben een gebruiksrecht.

   30.11
  • jenne

   Arend,

   dat geef ik toch ook duidelijk aan, na ons heen gaan worden die objecten tot zieloze dingen, een object welke ook, krijgt zijn waarde door de geschonken gedachten en strelende vingertoppen.
   Hier om jouw te Kerstenen, ” het christendom, voegde ik eraan toe, is namelijk geen systeem van dogmatische waarheden, maar een narratieve en rituele traditie, die sterft als we haar niet door geven.
   En anders dan mijn yijdgenoten menen, zou dat sterven een tragedie zijn, om dat we dan nog weerlozer tegenover de toekomst komen te staan dan nu al het geval is”, geschreven door Benno Barnard in zijn jongste boek, Dagboek van een landjonker, Nederlander levend in Vlaandere.
   Zie dit maar als een verlaat verjaardads cadeau !
   Groet Jenne

   30.12
  • koekje

   30.11
   Gebruiksrecht moet je verdienen. Ieder die de wegwerpmaatschappij ondersteunt valt wat mij betreft buiten de boot.
   En ja, na je dood is alle vergaarde materie foetsie. Anders is er wel een overheid die alles inpikt. Zelfs een huis mag je niet zomaar aan je kinderen geven.

   30.13
  • jenne

   Koekje,

   nou niet foetsie maar verliest wel zijn spirituele waarde van de overleden persoon, dit op tijd door gegeven, kan dan blijven bestaan, waardoor dit voorwerp zijn spirituele waarde houdt voor de nieuwkomers.
   Onze echte waardevolle bezittingen, hebben we onder gebracht in een soort stichting, voor de rest moeten mijn kinderen beslissen, na ons verscheiden, en kleinkinderen natuurlijk, ons oude huis is een familie huis, wat voor ieder één die van ons houdt, open staat, ik bedoel familie en vrienden dan, en mocht de Messia terug keren op aarde, is hij natuurlijk van harte Welkom en zijn bed staat klaar, who knows, Jenne

   30.14
 • jenne

  Arend,

  hier komt de Trump, van af 20 02, mogen de door Soros gestichte niet winst makende organisaties zich niet meer met de politiek tegen President Trump inzetten en bemoeien, daaag Soros, en zijn zionistische bazen natuurlijk inclusief !
  Jenne

  29
 • Sw Anand Coen

  Mijn moeder was haar hele leven aan het geven. Ze had zelf 7 kinderen om voor te zorgen, maar dan moest er toch nog elke week een eenzaam oud vrouwtje uit het bejaardentehuis worden opgehaald om haar een gezellige avond te geven met koffie, koek en cadeautjes. Iedereen kon haar altijd alles vragen en ze zei nooit “nee”. Toen iemand haar eens vroeg, waarom ze dat allemaal deed, zei ze, “maar ik heb er toch zelf zo’n plezier van”.
  En dat klopt, want je zag haar genieten, als ze anderen gelukkig kon maken.

  Deze vorm van vreugde hebben de illuminatie verloren of zelfs nooit gekend. Ze gaan ervan uit, dat wij alles van hun af willen pakken en moeten ons daarom bewaken en controlleren. Om hun huizen en gronstukken ontstaan steeds hogere muren, maar wie zijn er dan opgesloten? Ze leven in hun eigen hel, vol angst, vol achterdocht, vol stress en vol lijden.

  28
  • Arend

   Ware woorden SW Anand Coen!

   28.1
  • jenne

   En precies zo als het is Sw Anand Coen, heb het geluk gehad gemakkelijk geld te kunnen verdienen, maar het heeft mij nooit overmand, heb met royale hand mijn rijkdom gedeeld, en inderdaad dat geeft veel levens vreugde, en ik was niet de enigste, maar vaak zijn de gevers een soort timiede terug getrokken levende mensen, willen zeker geen bedankje, of wederdiensten.
   Jenne

   28.2
  • Arend

   Inderdaad Jenne het echte liefdevolle en onvoorwaardelijk schenken gebeurt in alle bescheidenheid, zonder de tussenkomst van het ego dat bedankjes, eer, roem en glorie wil.

   28.3
 • Sub Rosa

  Arend en Jenne :
  Trump is, zoals al zijn voorgangers, een instrument in handen van de werkelijke macht in de USA, en dat is de Deepstate met de banksters van Wallstreet, het CFR & AIPAC, het MIC… met dan aan de top van de piramide de occulte machten. Hij zal zijn rol moeten spelen die hem werd toebedeeld. Moest hij er van afwijken dan is het zeer snel gedaan met hem. Momenteel zitten we in de periode met de verbale krachtpatserijen.. we zullen moeten afwachten wat er werkelijk zal voortkomen van zijn beloftes, die echter in gaan tegen de belangen van de Deepstate, zoals “drain the swamp…..”. We mogen ons echter niet laten misleiden door de tegenstanders van Trump, waarachter eveneens de Deepstate schuil gaat, met o.a. frontman Soros.
  Afgezien van het element bedrog, is er hier ook een strijd bezig tussen verschillende fracties binnen de Deepstate en achter de NWO.
  Bij zowel de voor- als tegenstanders van Trump in de politiek en de MSM durft het blijkbaar niemand aan de juiste analyse te maken van wat er achter de schermen gaande is.( en zoals hierboven kort vermeld is).
  Belangrijker is echter de rol van Trump als symbool van Groot Israël., en als vazal van Tel Aviv. In het Midden Oosten en Noord-Afrika worden tientallen vuurhaarden opgepookt vanuit Tel Aviv. Het doel van Tel Aviv is o.a. een oorlog met Libanon en Iran waarin de USA moet meegesleurd worden (samen met de andere vazallen in Londen, Parijs, Berlijn…..).
  In het Midden Oosten is het dan ook Tel Aviv dat de wet dicteert…waarvan de USA ook machteloos de gevolgen zullen moeten ondergaan. (met behulp van verraders). Dit is dan ook een kruitvat zoals de Balkan het was voor WO I, en waar het dus wachten is op WO III zoals vermeld in de brief van Albert Pike. Het is dit aspect van Trump dat schromelijk onderschat wordt, alhoewel dit het gevaarlijkste is.

  27
  • jenne

   Sub Rosa, het politieke gebeuren wat je hier schets, kun je overal op de wereld zien functioneren, dus so what, het is toch niet nieuw wat we hier zien, hier en daar een afwijkende vorm, maar im ganze groben overal het zelfde, je moet en mag de mensen niet overschatten, makkelijkste weg, minste weerstand zo denken handlangers van het kwaad.
   Jenne

   27.1
 • Arend

  Dag na dag wordt duidelijker hoe Trump, zijn regeringsleden en enkele van zijn adviseurs, het Amerikaanse regeringsapparaat aan het omvormen zijn tot een fascistoïde dictatuur. Het wordt nu klip en klaar duidelijk, dat wat ik mijn artikel beschreven heb over de vernietiging van de VS, zich nu aan het verwerkelijken is.

  “One Bannon quote making the rounds this weekend: “Lenin wanted to destroy the state, and that’s my goal, too. I want to bring everything crashing down and destroy all of today’s establishment.”

  Een artikel over de rol van Steve Bannon hierin:

  https://www.sott.net/article/341372-Intel-source-Steve-Bannon-Is-making-sure-theres-no-White-house-paper-trail

  26
  • jenne

   Arend, je conclusie is wel erg voorbarig, laten we bezien wat we na laat ik zeggen 2 of 4 jaar kunnen concluderen.
   Wat wij menen te kennen, is van horen zeggen, nooit komt onze kennis direct uit de bron zelf, dus heel discutable voor mij.
   We zouden een goed gedegen eind conclusie kunnen trekken, na het heen gaan van de Boogey man, Obama, yes we can, hij hoort levens lang achter slot en grendel, van wege zijn begane misdaden, maar nee hij speelt golg met Richard Branson, eigenaar van grote stukken media, wat een schande !
   Ik laat het hier bij, maar er is zoveel meer te zeggen, maar ik kan dan niet instaan of het waarheidsgetrouw is.
   Groet Jenne

   26.1
  • Arend

   Voor mij zijn het allemaal tekenen aan de wand Jenne, die tezamen een lelijke muurschildering laten zien!

   26.2
  • jenne

   Kijk hier Arend, is het niet zo, dat jij het heel negatief wilt zien, ik en vele anderen zijn ook niet zo heel gelukkig met wat er zich allemaal afspeeld in onze wereld, maar you never know.
   Nog even wie maakt die wandtekeningen, is het een bericht om mensen te mannipuleren !
   Jenne

   26.3
  • Madeloes

   @ Arend 26.2

   wat de één mooi vindt, vindt de ander lelijk. Wat de één voelt als bedreiging prijst een ander.
   Mijn optie wil ik met een negatieve of positieve spiraal ‘bevoelen’ dan probeer ik het met positiviteit te benaderen aangezien ik het niet mijn ‘eigen wereld’ wil laten beïnvloeden. Volgens mij is het niet de bedoeling, althans in mijn belevingswereld, dat hetgeen zich afspeelt wat ik bezie als ‘negativiteit’ het mij eigen te maken. Heb ervaren dat ik hier niets mee opschiet in mijn huidige leven. Het proberen om met een ieder positiviteit neer te zetten is in mijn ogen belangrijker en bereik je meer. Niet waar ben ik/wij tegen maar wat wens/wensen wij te bewerkstelligen.

   26.4
  • Arend

   Madeloes 26.4

   Ik benader het ook vanuit het positieve. Want ik neem waar dat het allemaal geestelijke groeipijnen kunnen zijn, afhankelijk van hoe men er mee omgaat. Mijn positieve benadering weerhoudt mij er niet van om ook de andere misleidende kant te zien, die zich verschuilt achter een masker, zoals een wolf in schaapskleren. Denk daarbij aan het logo van de Fabian Society:

   https://cigpapers.wordpress.com/2013/09/01/the-fabian-society-a-wolf-in-sheeps-clothing/

   Bij mijn genoemde beeldspraak van de muurschildering, moest ik achteraf denken aan de nogal duistere inhoud van de murals aan de wanden van het Denver International Airport:

   http://govtslaves.info/pictorial-conspiracy-denver-international-airport/

   26.5
  • Arend

   Jenne 26.1

   We kunnen eindeloos blijven wachten, maar je kunt ook de tekenen aan de wand herkennen op basis van historische lessen. Les nummer 1 is Obama en de grootste les zou toch Hitler moeten zijn. Hij maakte ook gebruik van de op hem geprojecteerde hoop op en verwachting van een betere Duits nationale toekomst. Als je de contouren van het beest niet tijdig herkend, zit je in zijn muil voordat je het weet.

   26.6
  • Arend

   By the way. Voor mij is de basis van een fascistoïde dictatuur wanneer bankiers, mensen uit het bedrijfsleven en militairen samen in een regering zitten. En dit machtsconglomeraat wordt gesteund door een niet onafhankelijk rechtssysteem. Daarom vraag ik me af waarom, bij benoemingen van nieuwe rechters in de Supreme Court in de VS, er altijd zoveel belang wordt gehecht aan de politieke achtergrond van hen. Ze zouden als rechter toch onafhankelijk moeten zijn.

   http://www.zerohedge.com/news/2017-02-01/trump%E2%80%99s-supreme-court-pick-best-left-could-have-hoped

   Met voormalige olieboeren in de regering krijg je dus dit:

   https://www.sott.net/article/341323-Rex-Tillerson-and-the-major-reorganization-of-control-over-oil

   En met voormalige militairen in de regering krijg je dus een versterking van het militarisme en oorlog, omdat dit nu eenmaal de basis is waar ze alleen op kunnen bestaan:

   https://www.sott.net/article/341366-Trumps-National-Security-Adviser-Flynn-threatens-war-with-Iran-after-adversarys-successful-ballistic-missile-test

   26.7
  • jenne

   Nou Arend, er gaan steeds meer stemmen op, niet die van mij, maar dat Hitler verkeerd begrepen werd, en in zijn heritage, dat het de vermoorde onschuld was, ja kijk de winnaar heeft alles, en schrijft de geschiedenis.
   Jenne

   26.8
  • Madeloes

   @ Arend

   Voor mij is het het uitspelen van zo boven zo beneden en heeft het ook te maken met de orion enegery die boven het middenoosten is waar te nemen en moet er breder gekeken worden als hetgeen welke leider zegt of doet. Het eindspel is niet alleen tussen mensen/leiders onderling maar reikt zoveel wijder. Dit ter info; in het midden oosten is namelijk al een hele tijd een bijzonder frequentie waarneembaar en zijn onderzeëers en veel onderzoeksschepen gestationeerd. Als ik deze satelietfoto’s weer kan vinden zal ik hiervan een link plaatsen.
   Zoals hier iedereen weet zijn wij niet de enigen op deze aarde en daarbuiten. Dat wij een endgame aan het uitspelen zijn is ook bekend.
   Dat wij hierin een bijdrage kunnen leveren, ieder met zijn eigen ‘ik’ en geholpen worden is iets om dankbaar voor te zijn. Om in deze ‘illusie’ staande te blijven valt niet altijd mee om je niet mee te laten slepen en objectief te blijven. Het is bijzonder dat wij in de gelegenheid zijn dmv internet om zoveel informatie te vergaren om te zien waar we ‘staan’ in deze chaos zeker de info op deze site geeft hierin een bijdrage. Misschien eens iets te lezen over de Orion endgame?

   26.9
  • Arend

   Dank voor je verhelderende aanvulling Madeloes 26.9. Ik kan voor het grootste deel meegaan in jouw woorden. Ik heb ook gelezen over Stargates in de buurt van Yemen en dat er daarom zoveel militair gedoe is in die regio. Marcel Messing heb ik ooit horen zeggen, dat wat dit betreft het zuidelijke deel van het Sinaï-schiereiland ook een heel bijzondere plaats is. Zoals eigenlijk het gehele Midden-Oosten esoterisch en occult gezien een heel bijzonder gebied is. Zo is het diepste punt op aarde beneden zeeniveau de Dode Zee, 420 meter beneden zeeniveau.

   http://www.universetoday.com/15027/lowest-point-on-earth/

   Het hoogste punt op aarde boven zeeniveau is de Mount Everest, die 8850 meter hoog is.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest

   Over dit hoogste punt verschillen de meningen, afhankelijk van wat men als uitgangspunt neemt, het zeeniveau of het vermeende centrum van de aarde.

   https://www.theweathernetwork.com/us/news/articles/ecuadors-mt-chimborazo-is-officially-highest-spot-on-earth/66219

   Volgens de satanisch geïnspireerde Khazaars Zionistische Joden is de occulte betekenis van de Dode Zee het overmatig gezouten water. Het is voor hen een beeld voor al de door het lijden geplengde tranen. Nu bestaat de satansich geïnspireerde nep-Joodse elite uit figuren, die menen te weten hoe zij de mensheid uit dat lijden kunnen verlossen door de komst van hun Messias, de koning van Israël. Citaat:

   “Water, in mystical teachings, symbolizes pleasure. There are also two types of pleasure. There are the upper waters that refer to spiritual pleasures that souls and angels experience and the lower waters that represent earthly pleasures found in the physical world. The lower waters were crying for the fact that they were condemned to a life lacking spirituality.

   The bitterness voiced by the lower waters is hinted to in salt water, tears of sadness and specifically in the saltiest body of water; the Dead Sea.

   It is the goal of each and every human being on this earth to elevate this lowly world into a place where G-d can dwell. Through this elevation we are essentially sweetening the lower waters. When this is fully accomplished we will merit to witness the era of the Messiah-
   Mashiach in Hebrew- and in such an era all of mankind will merit to be spiritually uplifted to beyond even the level of the upper waters.”

   Bron: http://blog.ajudaica.com/2011/07/the-significance-of-the-dead-sea-according-to-mystical-teachings/

   Volgens de Hindu-overleveringen ontspringt hun heilige rivier de Ganges in de Himalaya op Mount Kailash, het thuis van Shiva. De Ganges is dus een beeld voor de ‘hogere wateren’, die een spirituele vervulling van behoeften en verlangens symboliseert.

   Dit geeft in mijn beleving een interessant beeld weer. Het zou kunnen laten zien hoe de kosmische strijd tussen goed en kwaad, licht en duister in onze huidige tijd zich in het Midden-Oosten afspeelt en dan met name op de Westelijke Jordaanoever, die Israël volledig wil annexeren en die grenst aan de Dode Zee. Voor het kunnen vestigen van de Pax Judeïca is het voor de Zionisten van vitaal belang, dat zij geheel Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever (en nog meer) volledig onder hun controle krijgen. Het heeft alles te maken met de energetische krachten die met bepaalde geografische omstandigheden samenhangen en daarmee geëxploiteerd kunnen worden.

   Het is tevens een aarde gebonden beeld van de huidige kosmische strijd tussen de spirituele krachten van het licht en duister. Vanuit het Himalaya-gebied, waar ook de oorsprong ligt van de Indiaas spirituele cultuur en die mijns inziens de hoogste waarheden in zich draagt, werken de hoogste mens verheffende krachten. Vanuit het Dode Zeegebied, het laagste punt op aarde werken de duistere krachten, die de mensheid willen verleiden haar oorsprong te vergeten. De bijbelse plaatsen Sodom en Gomarra, die als metaforisch beeld dienen voor de absolute decadentie en verwijdering van het goddelijke, lagen ook aan de Dode Zee.

   Deze visie heb ik nergens gelezen, kan het dus ook niet bewijzen, maar is al schrijvende ontstaan.

   26.10
  • Madeloes

   @ Arend

   mount kailash is voor elke wereldleider een “hebbeding” maar wel in het geheim

   26.12
  • jenne

   Hallo their major Tom, I am sitting in my tincan, high abouve the Earth, Madeloes, Cozmic, Arend, hoe verrijkend kan een kleine discussie tussen weetgierige vrienden zijn, mijn compliment, Jenne
   had er bij willen zijn !!!

   26.14
  • Madeloes

   @ Cosmic 26.13

   Hopelijk zal Babaji overal met zijn ‘licht’ aanwezig zijn om te supporten en hopelijk velen met hem 🙂

   26.15
  • Madeloes

   @ Arend

   Nogmaals je interessante aanvulling gelezen want vond het bijzonder!
   Hoe verder je duikt in hetgeen zich afgespeelt heeft en hetgeen zich nu afspeelt wordt het steeds meer zichtbaar dat het ‘grid’ en ‘vortexen’ een belangrijke rol innemen.
   Mount Kailash wordt als zero point gezien. Vond het bijzonder dat ik bij deze link er een Zero Department bestaat.

   http://humansarefree.com/2010/11/another-true-history-chapter.html#A-

   26.16
  • Madeloes

   @ major Tom 🙂

   hopelijk had je tincan een parachute 🙂 en een happy landing 🙂

   26.17
  • Arend

   Madeloes 26.16

   Het is niet voor niets dat bepaalde culturen op bepaalde geografische locaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld. Zij brachten iets van de aards energetische krachtenwerking, in relatie tot de kosmische energie op die geografische locatie, in hun cultuur tot uiting. De aarde zelf communiceert op energetisch niveau met de kosmos. Iedere geografische locatie heeft echter een andere energetisch verhaal te communiceren. De mens is de bemiddelaar tussen boven en beneden. In onze tegenwoordige tijd zien we steeds meer dat, door de negatief occulte beïnvloeding, de mens een bemiddelaar/marionet is van krachten uit de onder(bewuste)natuur.

   Zo is het Noord-Amerikaanse continent een geografische locatie waar de aardegebonden krachten heel krachtig en vormend aanwezig zijn. Het is een continent dat in alle opzichten de aardse zwaarte(kracht)laat zien. Je kunt dit ook terug herkennen in de natuur. Maar binnen die continentale grenzen zijn er natuurlijk weer graduele variabelen.

   Hoe deze krachten in de menselijke cultuurvorming doorwerken, heeft alles te maken met de geestelijke houding van de cultuurvormers en cultuurdragers. De oorspronkelijk Indiaanse cultuur droeg een geestelijk verheffende kracht in zich. Door haar sterke verbinding met een levend geestelijke realiteit, toonde zij een diep respect voor Moeder Aarde. Zij wist daardoor met die aardse krachten samen te werken. Cultuurvorming is immers een vanuit geestelijke inspiratie vormgeven van de aardse omstandigheden.

   De latere Britse kolonialisten waren, zoals overal elders in de wereld. alleen uit op gebiedsverovering zonder enig respect voor de natuur. Hun innerlijke houding tekende zich dan ook door de afwezigheid van die levende verbinding met een voedende en inspirerende geestelijke realiteit. Zij wilden die aardse gebieden alleen maar in bezit nemen en exploiteren. Daardoor heeft in Noord-Amerika het geest ontkennende materialisme ook zo’n enorme bloei door kunnen maken en hebben ze alle andere culturen daarmee geïnfecteerd en verziekt. The American Dream for an American way of life. Het kan dan ook alleen maar lelijkheid produceren. In wat er nu gebeurt in de VS, zou je dus een strijd kunnen zien tussen Bewust Zijn en Niet bewustzijn. Trump maakt op zijn manier deel uit van die strijd, hetgeen zich laat zien in alle economische belangen waar zijn regering, door haar samenstelling, voor staat.

   Het is dan ook uiterst interessant om te zien hoe die materialistisch georiënteerde Amerikaanse energie door zal werken, gepaard met de energie die er via de Zionistische politiek in Israël met haar diepst gelegen punt beneden zeeniveau, in de NWO-‘cultuur’ die men wereldwijd wil gaan vestigen.

   Het positieve nieuws is echter dat, door de toenemende bewustwording van een groter deel der mensheid, die materialistisch georiënteerde energie zich steeds moeilijker zal kunnen verspreiden. Het is dus nu aan het veranderen en dit zal zich in de komende tijd zeker gaan voortzetten! Houd daarom je hoofd koel en je hart warm!

   26.18
  • jenne

   Madeloes,

   ik vindt het altijd aangrijpend, deze song, Major Tom, ik heb zelf dit gevoel, zitting in mij tincan, high abouve the earth, verlaten in een enorme universum-achtige ruimte ijselijk koud, helder als glas, het bijna onmenselijke twinkelen van de sterren, in dit niets warms of liefdevols te vinden, het is leeg van volte, vol van leegte, niet voor ons bedoelde oneindelijkheid, Nijgh kom maar hier met je ijskoude jatten, je voelt je voorhoofd rimpels zich verdiepen de rest trekt zich glad als van een lijk, het is een verward onbegrijpen, God breng me terug naar het Paradijs, daar in die warme vallij met mede schepselen, dat is waar ik thuis hoor, allemaal aan gegeven door Major Tom, groet Jenne

   26.19
  • madeloes

   @ Arend

   prachtig uiteengezet! ik ga inderdaad voor een koel hoofd en warm hart 🙂

   er zijn zoveel invloeden en interessant om te volgen 🙂

   http://www.zetatalk.com/newsletr/issue539.htm
   ZetaTalk Israel 9/10/2011: The eastern border of Israel, which lies directly on the Arabian Plate border, will be ripped open when the Arabian Plate rolls its top to the east, as we have predicted will occur at some point. The geography of the region shows that this trauma has occurred in the past, regularly, with the land on the plate border sunken and flooded into a series of lakes. At this time, Israel will be pulled to the southeast. Sinking and flooding can be expected, as well as earthquakes that will seem almost continuous as the pole shift approaches. When the 7 of 10 drops the African Plate, this area will likewise experience stretch zone trauma, pulled toward the southwest. Thus jerked about in first one direction and then another, Israel should expect to feel quite rattled.

   ZetaTalk Advice 1/22/2017: UFO displays are more than just a light show. As we have frequently mentioned, they include a telepathic message to those below. In October Jerusalem had trumpets over the Dead Sea, due to movement along the African Plate border there. We have predicted that as the African Roll progresses, the Arabian Plate will likewise tilt over, ripping up the oil fields in Iraq, and that there will be an increase of 50 miles on either side of the Sinai due to these rolls. This prediction can be seen in the UFO display.

   There is a drop in the lower UFO, representing the African Roll dropping the Africa Plate. Then a swing in the lower UFO to the left, representing the Sinai spreading as the Africa Plate drops into the Indian Ocean. Then the lower UFO rises to collide with the top UFO, representing a return of the top part of the Sinai for a collision against the rotating Arabian Plate. Jerusalem residents were being told this is not a religious affair, but merely plate movements. They were also being told to brace for a plate clash, which will involve earthquakes for the city of Jerusalem.

   26.20
  • jenne

   Madeloes,

   in het zuiden van Frankrijk niet ver van de Pyraneën, bevindt zich het gebied van de Katharen, daar bevinden zich enorme grotten als Cathedralen zo groot, heel oud, gemaakt door?, de Katharen hebben zich daar lange tijd verstopt en zodoende de Inquisitie overleeft, het waar is een geheim door enkele van de oude families gekend, de Ingang is opscuur en bevind zich in een huis, heb het mogen zien, van wege mijn relatie met deze mensen, indrukwekkend, bij het lezen van het genoemde artikel, zijn al deze ruimtes gemaakt met één reden, misschien de zelfde reden.
   Groet Jenne

   26.21
  • madeloes

   @ Jenne 26.19

   is dit een ‘beleven’ van het oneidige wat nog geen ‘tijd’ is om ingevuld te worden? en daarom glashelder maar nog kil?

   26.22
  • madeloes

   @ Jenne 26.21

   Jenne ik heb er inderdaad over gelezen dat deze daar ook zijn. Wat geweldig dat jij dit hebt mogen ervaren! Het is zo belangrijk dat men inziet dat deze energy veelvuldig wordt gebruikt. Hitler gebruikte een van deze energieën ook, bij elke speech stond hij op een leyline.

   26.23
 • Sub Rosa

  MC 24 :
  Zeer interessante documentaire. Zullen we echter nooit op TV te zien krijgen.
  Een analyse die hierbij aansluit :
  https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2017/02/01/trump-effektiver-als-soros-das-london-city-spiel-aus-den-1930er-jahren-nochmals-faschismus-gegen-kommunisimus-mit-wohl-bekantem-hass-und-chaosbuergerkriegs-effekt-diesmal-weltweit/
  Over de machtsgreep van Goldman Sachs :
  http://www.alternet.org/right-wing/goldman-sachs-effect
  met citaat :
  “Under Trump, an even smaller group will flourish—in particular, a cadre of former Goldman Sachs executives. To put the matter bluntly, two of them (along with the Federal Reserve) are likely to control our economy and financial system in the years to come.”
  Een probleem lost men niet op, samen met diegenen die het hebben veroorzaakt(vrij naar Einstein).

  25
  • madeloes

   @ Sub Rosa

   ben je bekend met het werk van rechter Anna von Reitz? erg informatief hoe elk land en daarbij de burgers vanaf geboorte onder een bank vallen, zo ook wij/nederland een coöperatie zijn maar ook amerika.

   25.1
  • Sub Rosa

   Madeloes 25.1 :
   Ik ken wel haar naam… maar nog niet haar werk. Dank voor de tip.

   25.2
  • madeloes

   @ Sub Rosa

   ik wil jou bedanken voor alle info 🙂

   25.3
  • Sub Rosa

   Madelous 25.3 :
   Graag gedaan. Om verder te gaan over de “banksters” :
   http://kingworldnews.com/the-path-to-monetary-destruction/
   Het is een analyse over de nakende ondergang van het monetair systeem.
   Men koopt nu tijd via het aanwenden van de ziekte als remedie door het geld bijmaken uit het niets,met nog grotere schuldbergen en zeepbellen, nul en negatieve rentes en (hyper)inflatie.
   Trump staat hier dan ook voor een onmogelijke opdracht. Dit blijkt ook uit de volgende bronnen :
   http://www.zerohedge.com/news/2017-02-03/dont-blame-trump-when-world-ends
   http://www.zerohedge.com/news/2017-01-31/ron-paul-warns-second-financial-bubble-going-burst-soon-even-trump-cant-stop-it
   De heroplevende economie in de USA is ook een fictie, en is enkel gebaseerd op vervalste parameters :
   http://www.zerohedge.com/news/2017-02-02/irreversible-damage-us-economy-cannot-be-repaired
   met een citaat :
   “As I outlined in my article ‘The False Economic Narrative Will Die In 2017’, the mainstream media has been carefully crafting
   the propaganda meme that the Trump administration is inheriting a global economy in “ascension,” when in fact, the opposite is true.
   Trump enters office at a time of longstanding decline and will likely witness severe and accelerated decline over the course of the next year.
   The signs are already present, and this fits exactly with the basis for my prediction of the Trump election win – conservative movements are
   indeed being set up as scapegoats for a global economic crisis that international financiers actually created.”
   In deze korte paragraaf wordt de analyse gemaakt… die ook aansluit bij het citaat van Henry Makow in Sub Rosa 30.

   25.4
  • Madeloes

   @ Sub Rosa

   Trump, in opdracht van de banksters en anderen, daagt daarom china en iran uit.

   china heeft erg veel goud gekocht.

   http://www.zerohedge.com/news/2017-02-02/iran-just-officially-ditched-dollar

   zodra een land op eigen benen wil staan of nog staat, of samen willen werken om zonder de zgn.(failliete)dollar verder te gaan, zullen degenen achter de schermen proberen dit te voorkomen.
   Achter de schermen, zoals ik het interpreteer, wordt er geprobeerd of de dollar of de euro onderuit te halen. Aangezien het geld nog steeds macht betekent en daardoor afhankelijkheid kun je op dit moment platweg gezegd je gat met de dollar of euro afvegen aangezien het geen waarde meer heeft en woedt er een machtsstrijd ook op het gebied van valuta.

   Meerdere zijn hiermee bezig ook deze groep.

   https://missiongalacticfreedom.wordpress.com/category/gcr/

   Eigenlijk is het het uitspelen van het verleden die hopelijk dit jaar tot een climax komt zodat er vanaf dat moment een herstel kan plaats vinden op alle gebieden voor alles wat is op deze planeet.

   25.5
  • Madeloes

   Sub Rosa link was niet degene die ik voor ogen had 🙁

   en voor wat waard is…..

   https://ty.wordpress.com/tag/rv-gcr-currency-reset/

   deze groep is al heel lang bezig en ben benieuwd hoe lang nog. Laten mensen zich voor de gek houden?of is het reality?

   25.6
  • Madeloes

   @sub rosa

   in mijn beleveing heeft een ieder zich een eigen taak toebedeeld op deze planeet en daarom vind ik het hoopvol om te zien dat er vragen worden gesteld door degenen die hier gehoor aan geven.

   https://www.ftm.nl/artikelen/open-brief-ten-dam-minister-jeroen-dijsselbloem-en-tweede-kamer

   25.7
  • Sub Rosa

   Madeloes 25.5 tot 25.7 :
   Ik ben niet zo optimistisch voor de toekomst. We gaan inderdaad naar een climax = WO III. Dit is de taak van Trump. (via het conflict tussen Iran en Israël). Als vazal van Tel Aviv wordt Trump hierin meegesleurd. Zoals ten andere ook gepland is cfr de brief van Albert Pike. Of dit tot een herstel zal leiden, betwijfel ik. Wat er dan wel zal komen is een NWO(zoals beschreven door G. Orwell in zijn boek 1984). Zowel de USA als de EUSSR zullen hierbij ten ondergaan. Zowel de euro als de dollar zijn nu al niets meer waard. Via de kunstmatige drukking van de goudprijs en muntoorlogen wil men echter het tegendeel bewijzen. China heeft inderdaad via goud een machtspositie opgebouwd, en dat zal het Westen nog zuur opbreken.
   Het overgrote deel van de mensen weet het niet of wil het niet weten,wat er gaande is, alleen een zeer kleine minderheid is bezig met het heden en de toekomst.(zoals de lezers van WTK). Alleen deze zeer kleine minderheid stelt vragen… en dan zijn er nog de valse profeten met de verborgen agenda’s !!! En zo heeft iedereen zijn taak.
   Zie link die blijkbaar schokgolven veroorzaakt op internet :
   http://kingworldnews.com/rmer-soros-associate-just-warned-we-are-about-to-witness-total-fcking-chaos-across-the-globe/
   http://kingworldnews.com/multi-billion-dollar-fund-managers-doomsday-prediction-sends-shockwaves-across-the-internet/
   Het ontwaken uit de droom zal uitdraaien op een nachtmerrie.. ik hoop dat ik mij vergis, maar ik vrees het ergste. Een zeer kleine minderheid van klaarzienden weegt immers niet op tegen een blinde massa.

   25.8
 • mc

  Voor het eventueel grotere plaatje. De eerste 30 minuten zijn al genoeg om de link te leggen naar de huidige situatie omtrent Amerika, maar ook Europa en Israël en de rest van de (westerse)wereld? ‘Het geld’ heeft het voor het zeggen in deze landen. https://www.youtube.com/watch?v=tMGtAJqzLEs

  24
 • Nou Arend, omdat je het zo aardig vraagt, omdat ik je waardeer en misschien nog meer redenen… (Ook omdat ik je in het verleden moeiteloos op de kast heb gejaagd 😛 ) ( sorry daarvoor 😉 ) ( niet echt, was wel lachuh )
  Allereerst het belangrijkste voor mij: We beleven onze realiteit subjectief, in zekere zin hebben we dus gekozen voor een realiteitsbeleving die resoneert aan onze zielsbeleving in het grote veld.
  In een notendop zou daar al het antwoord in liggen.
  Know thyself and thy will know all that is.
  Alle medespelers in deze realiteit zijn dus onderworpen aan de realiteit die jij hebt gekozen.
  Als ik diep in soulsearching ga dan is numerologie en iedere vorm van occultisme een concept dat geen kracht noch waarde heeft. Echter in deze realiteit schijnt dit wel waarde te hebben.
  Met deze waarneming sta ik letterlijk in een split, tussen het ZIJN en het tijdelijke. Het ontkennen van occulte krachten zou een ontkenning zijn van wat ik in mijn leven heb ervaren en nog steeds ervaar. Wel ben ik me er terdege van bewust dat het een onderdeel is van het vervuilde astrale veld dat ooit het levensenergieveld was van Aarde, het veld waar alles met elkaar communiceerde en leerde.
  Als ik nog verder ga dan ga ik er inderdaad een artikel van maken. Wat ik te vertellen heb is echter niet voor de massa.

  Volgens Alex Jones en vele anderen is Aarde een prison planet, wat ik heb gezien is dat het een asylum planet is. Vol dolende zielen die hun verbinding met de bron mogen terugvinden op een planeet die eigenlijk een levend organisme is. Hun lichaam is onderdeel van deze planeet, hun bewustzijn echter niet, met bewustzijn bedoel ik dus hun onbewustzijn, ze zijn niet een deel van het Aarde bewustzijn. De manier waarop de mens de aarde overneemt, verkracht en minacht is daar getuige van. De natuur is in harmonie, altijd, er is geen dood, alles keert weer terug want alle leven op aarde is 1 ziel. Totdat de homo sapiens kwam. Wees gerust, Aarde kan het hebben, ze zal zich altijd herstellen, ook als de mens zichzelf heeft uitgeroeid. De missie is dan echter niet geslaagd.

  Moet ik nog verder gaan?
  Het vspel dat je hier op aarde ziet in de mensheid is zeer complex, er valt eigenlijk geen peil op te trekken. Een deel van de mensen zijn nog dusdanig in amnesia dat ze niet eens weten wie ze zijn, komen hier keer op keer en volgen met wat zich manifesteert. Een ander deel (grofweg) is nog verslaafd aan het consumeren van andermans energie, een survival mechanisme, en ziet daar geen kwaad in. Een klein deel heeft zich stukje bij beetje met de bron herenigt en voelt zich ongemakkelijk, de licht ontwakende. Een heel klein deel kwam in deze realiteit, vrijwillig en heeft ondanks de klappen de verbinding met de bron bewaard.
  Helaas is de groep die zich voedt aan andermans energie vrij groot en bij een onbewuste massa zeer krachtig vanwege hun manipulatieve kracht.
  Deze krachten spelen nu hoogtij op aarde, eigenlijk het gevecht om de controle over de onbewuste massa die ook een kracht heeft zonder dat ze het weten.
  Dat kleine % entiteiten die hier bewust kwamen en bewust ZIJN kunnen alleen dien als wachters, ze spelen verder geen grote rol in het massa spel. Voor de meeste van hun is overleven en het getuned blijven hun grootste prioriteit. Velen trokken het niet en namen hun eigen leven in welke vorm dan ook.
  De macropolitiek kan alleen goed geleid worden door een x aantal schaakspelers die de juiste intentie hebben en bovendien de macht hebben om dit uit te voeren. In ieder schaakspel worden pionnen opgeofferd, leg daar niet de focus op.

  23
  • jenne

   Cozmic, bedankt heel erg duidelijk en daar door storend, ik zat net lekker te soesen, en nu klaar wakker, een heele juiste en duidelijke beschrijving van hoe wij eigenlijk zouden moeten denken, het is filosofies gesproken, erg mooi en in wezen diep gelovig, gelovig aan ons zelf.
   Groet Jenne

   23.1
  • In Aardjaren is deze verwarring nog niet zo lang bezig, het was ook nooit zo bedoeld. De intentie was op zijn zachts gezegd “humaan”, een mooie optie nadat bezoekers vanuit een resonerende dimensie Aarde bijna om zeep hielpen. De aarde nam dolende zielen op die na catastrofes hun contact met de bron kwijt waren geraakt en hier de kans zouden krijgen zich op de zachte manier te herenigen. Met behulp van de “ouden” werd er esotherische kennis overgedragen die door de schuldenaren van de catastrofe overgedragen zou worden aan de dolende zielen die zich hier als homo sapiens manifesteerden.
   De overdragers van de kennis konden zich in deze realiteit steeds slechter handhaven, de homo sapiens ( gelijk wetende) begonnen hun oude trekjes weer te manifesteren, bij velen een oerinstinct door miljarden jaren progressieve ontzieling, de zgn. zondeval begon. De overdragers van de kennis zou men tegenwoordig goden noemen, in hun ellende vervielen ze zelf ook in disputen, de overgedragen kennis werd door priesters overgedragen, een kennis die voor de mens in het algemeen moeilijk te bevatten was en na overdracht steeds waarde verloor.
   De esotherische kennis verwaterde uiteindelijk tot wat wij nu kennen als de heilige boeken, slechts een slap aftreksel van de bron. Uiteindelijk verkracht tot een middel om het volk onder controle te houden, in plaats van vrij te maken.
   Voorbeeldje zou zijn: Geef 100 mensen een mooi stuk land met gelijkwaardige kwaliteit. Kom na 100 jaar terug dan zal je zien dat 1 persoon bijna alle land heeft en dat er een paar mensen zitten vast te houden aan hun bezit. De mega bullebak heeft anderen ingepakt en onder druk gezet, een enkeling verzet zich want wil zijn soevereiniteit niet opgeven. Zo werkt het ook in economie en religie, de grootste zuigers hebben een onlesbare dorst.
   In analogie blijven de boertjes die zich aansluiten bij de grote zuiger ( religie) in deze realiteit. Degenen die zich verzetten hebben kans dat ze zich verzetten vanuit de juiste beweegredenen en hun vrijheid hervinden of behouden.

   23.2
  • Arend

   Heel mooi beschreven Cozmic en in mijn beleving heel erg waar. Kort gezegd zijn degenen die het contact met de Bron wel hebben behouden wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. In jouw woorden heb je ook mijn gevoel van waarheid en werkelijkheid verwoord. Bedankt voor het delen van deze mooie en ware visie.

   Door het gedeeld te hebben, is die visie weer meer verankerd in onze realiteit, voor meer mensen toegankelijk en kan het zich verder ontwikkelen. Dat is in mijn beleving de essentie van ons Zijn hier op aarde, onze lessen te leren t.a.v. het delen van wat onze wezenlijke essentie en daar trouw aan te blijven. Een ander aspect van dat leerproces is te leren, waar en met wie jij je essentie deelt. Jij hebt het hier op de juiste plaats gedaan voor ieder die er iets mee kan.

   Jouw op de kast jagen van mij heeft mij lessen geboden in het me niet laten triggeren, trouw aan mijzelf te zijn en mijzelf te helen. Bedankt voor die lessen! 🙂

   23.3
  • jenne

   Cozmic,

   Is dit geen Oracel gepleegt door een zich zelf benoemde autoriteit ?!
   Dolende zielen, de esoterische kennis ?, moet dit niet zijn geloof, verwaterd, dit was altijd het weten van een kleine ingeweide groep.
   verder je stelling over een aantal mensen, met een lap grond, ja so what, is dit niet ” Gods water over Gods akkers laten lopen “, het is allemaal zo voorspelbaar, voor de gene die over bepaalde kennis, inzicht beschikken.
   Dit inzicht van die genen, maakt het bestaan van de massa zo fragile,
   tot een gebruiks voorwerp, na gelieven.
   En dan vrijheid,hoe wil je hem hebben, in 3 dimensionaal, of gewoon gevoelsmatig, of misschien toch als een zelfsuggestie, die Dolende lieden/zielen die doolden, vanwege, dat ze hun persoonlijke gevoelsmatige vrijheid wilden behouden, je kunt heel eenzaam zijn omringt door mensen, dit geld ook voor deze Doolende zielen, geesten, ze kunnen onder ons zijn, misschien zijn wij het wel zelf, die dit verkiezen, om ons te onderscheiden, van de kudde grazende lees consumerende ziellozen.
   Mooi geschreven, met plezier gelezen en overdacht !
   Groet Jenne

   23.4
  • Jenne, dit is een klein stukje beschreven van een soort soulquest waar ik ruim anderhalf jaar geleden in terecht kwam. Zou ik het ooit op papier willen zetten dan zal dat een flinke klus zijn omdat het veel nuancering nodig heeft.

   23.5
  • Arend 23.3 in de eerste zinnen had je inderdaad de essentie al grotendeels te pakken.
   Elders op de homepage staat een verhaal over archonten, daarin wordt ook weer verteld dat er een soort raster om aarde zit. Wat ik zag was dat het een membraan was om te lage frequenties buiten te houden, maar ook binnen te houden. Zelf heb ik altijd al onbeperkt gereisd, dus dat prisonplanetverhaal klopte voor mij niet.

   23.6
  • marcel wiersum

   Kijk je even niet, ontstaat er een echt pareltje …. wat zou daar de betekenis van zijn ? Dank heren mooie proza en zo Jenne zegt het overdenken waard ( en dat kun je nievaakmeerzegguh).

   23.7
  • marcel wiersum

   Ben ik overigens de enige die het opvalt dat er veel meer verborgen zit in die term pareltjes? Die ontstaan ook vaak pas na langdurige irritatie , dan pas ontstaat iets wat wij mooi vinden , grappig , wat zegt dat over ons ?

   23.8
  • Arend

   Mooie metafoor Marcel. De mooiste diamant ontstaat vaak ook door het nodige slijpwerk. Misschien kunnen we onze sociale interactie met elkaar wel als een diamantenslijperij zien. 🙂

   23.9
  • Arend, ruwe diamanten ontstaan onder idioot hoge druk, eigenlijk weer aansluitend op Marcel zijn parels. Slijpen doen de Joden 😉

   23.10
  • Arend

   Je hebt gelijk Cozmic, dat weet ik ook. Maar om in de sfeer van de slijpmetafoor te blijven kun je ook zeggen dat de menselijke ziel, die als een diamant is, steeds meer facetten krijgt en dus mooier en schitterender wordt door het zich in de sociale interactie voordoende slijpwerk. Het is het om leren gaan met het irritatie oproepende slijpwerk in het contact met anderen. Je bent dan dus eigenlijk je eigen diamantslijper en hebt daar zeker geen Jood meer voor nodig. 🙂 Zo bedoelde ik dat eigenlijk.

   23.11
  • ok, was niet uit op gelijk.

   23.12
  • Anna

   23.11 Mooi Arend 😉

   23.13
  • marcel wiersum

   En zo wordt het nog een hele kralenketting….

   23.14
  • Op een enkeling na neemt vrijwel niemand de rol van de mens op de korrel. Alle populaire websites focussen zich op de vijand van buitenaf. De waarheid is dat de gemiddelde mens een hoopje schroot met een dun laagje chroom is. Wie de missie heeft om de mensheid tegen wat dan ook te redden strijd een verloren strijd.
   Plaats een MacDonalds naast ee healthfoodrestaurant met dezelfde prijzen, kijk waar de rijen komen.

   23.15
  • Populistisch gelul en mensen versterken in hun slachtofferrol, dat is waar het geld rolt.
   Wie echt iets te melden heeft wordt zelden gehoord, en dat is ok.
   Dat is de keuze van de massa. “the ship of fools ”
   So be it

   23.16
  • Het achterlijke verhaal van de new age goeroes om je frequentie te verhogen werkt trouwens ook niet, door liefde en licht gedachtes uit te zenden bereik je niks meer dan een tijdelijke neutrale staat.

   23.17
  • jenne

   Cozmic,

   denk dat je hier geschreven denken wel de moeite waard is, om eens wat meer energie in te steken, er wordt niet echt zoveel zinnigs geschreven, heden ten dage, groet Jenne

   23.18
  • Jenne, als ik hier in 1 keer het hele verhaal neer zou zetten zou niemand het begrijpen, op een enkeling na.
   Niet megalomaan bedoeld, gewoon stukje bij beetje wijzer geworden.

   23.19
  • jenne

   Even een stukje geschiedenis over hoe een win – win situatie uit onze handen werd geslagen door die lugubere Khazaren, de Nederlandse schepen hadden een vaste handel met India, wat in de 16 eeuw het land was waar de diamanten van daan kwamen, in Vlaanderen Brugge werden die diamanten geslepen, via politieke situaties werd dit Antwerpen later Amsterdam, het slijpen was nog steeds een Nederlands-Vlaamse aangelegheid, maar door trukjes en vooral nephotisme werd het langzamer hand een Joodse aangelegeheid, later terug naar Antwerpen en nu dus Israel, heb een aardig boekje afkomstig van de familie van mijn vrouw die behoorden bij de eersten, in Vlaanderen, Antwerpen en Amsterdam, een overgrootmoeder van mijn vrouw was in die tijd een beroemde kloofster van diamanten, het laatste slepen ze nog diamanten op de Rosengracht te Amsterdam, in de WWII verloren gegaan.
   Misschien leuk om te weten, groet Jenne

   23.20
  • marcel wiersum

   Tja het blijft een questiehhhh van docéren !

   23.21
  • jenne

   Cozmic,

   het echte diep menselijke denken, ontstaat door de natuurlijke weg van evolutie, het groeit, je denken is als een plant, met wortels, en na volle evolutie draagt hij cq het fruit, en dan komen de dieven in de nacht en stelen jouw geestelijke rijkdom, het fruit van jouw leven en denken, dus met andere woorden wees zuinig op het door je geest voortgebrachte fruit alias je denken.
   Groet Jenne, Goede nacht !

   23.23
  • jenne

   Cozmic 23.15 en en

   Jij verkondigt hier het Christelijke denken en doen van die gekruisigde man, die in arre moede en pijn schreeuwde, vader ze weten niet wat ze doen, ze weten ook niet wat ze doen, observeer dit al mijn hele leven, ach mijn beste Cozmic, in de mensen een welbehagen, ze weten niet beter, en ik kan er ook geen energie meer aan verspillen, dat beetje dat mij rest heb ik hard nodig om Carla en mijzelf staande te houden, groet beste Jongen, Jenne

   23.24
  • Jenne, ik geef wel eens dit voorbeeld: Men ziet Monsanto als het grote monster, maar het zijn de boeren die het uit winstbejag over hun graan spuiten en daarna de consumenten die die producten kopen vanwege het prijsverschil. Koopt men het niet, dan zullen de boeren het niet spuiten en ligt Monsanto op zijn gat.

   23.25
 • Arend

  Trump’s eerste oorlogsmisdaad was het laten vermoorden van 10 mensen in Yemen door twee drones.

  http://www.globalresearch.ca/trumps-first-war-crimes-assassinations-by-drone/5572147

  Zijn tweede oorlogsmisdaad was de eerder benoemde en door Trump zelf verordonneerde aanval van paracommando’s in Yemen. Daarbij kwamen 57 mensen om, waaronder 16 burgers. Een 8-jarig meisje behoorde tot de slachtoffers.

  https://www.rt.com/news/375486-yemen-us-commando-raid/

  Obama’s eerste oorlogsmisdaad was het hetzelfde, maar dan in Pakistan:

  23 January 2009: In the first attacks since Barack Obama became U.S. president, at least 14 killed in Waziristan in 2 separate attacks by 5 missiles fired from drones.[49] According to the London Sunday Times, 19 people, all civilians, were killed, including four children.

  Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_drone_strikes_in_Pakistan#January_to_June

  Wat is erger, een ‘links/progressief’ Democratische moordpartij of een ‘rechts/populistisch’ Republikeinse moordpartij in Verweggistan?

  22
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.