WantToKnow.nl

Het ‘Trump-fenomeen’..

 

 

x

x

Het Trump-fenomeen

 2017 ©Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Eigenlijk ben ik wel zo ontzettend moe van Donald Trump, dat ik er bijna geen zin meer in heb om nog een artikel aan deze man te wijden. Bijna geen zin houdt echter in dat er nog wel een klein beetje zin aanwezig is. Dat is net genoeg om dit artikel, voor mij het voorlopig laatste dat ik aan hem besteed, uit mijn toetsenbord te rammelen. Alleen al het feit dat hij wereldwijd zo de aandacht op zich heeft weten te vestigen, doet je haast afvragen of er nog wel een werkelijkheid is zonder Trump.

Zelfs de benoemingen van zijn regeringsploegleden is in de media ongelooflijk uitgemolken. In de afgelopen jaren is vaak getoond dat alle in de media gehypte zaken, dienen om de aandacht van andere politiek/economische af te leiden. De andere zaken worden op de achtergrond geconstrueerd en gefabriceerd en komen dan ineens als een volkomen verrassend duveltje uit een doosje tevoorschijn. Het overrompelende, paniek en chaos veroorzakend effect is dan des te groter. Er wordt met onze geest gespeeld, in ieder geval als wij dat toelaten.

Daarom is het hiervoor benoemd afleidende fenomeen ook vooral bedoel om ons van individueel menselijk spirituele zaken af te leiden. Trump heeft zijn tijdens de verkiezingscampagne gepresenteerde imago voor de komende jaren wel stevig weten neer te zetten. En dat is nu precies de essentie van dit hele Trump-fenomeen. Het gaat om het vestigen van zijn innerlijk leeg, maar uiterlijk financieel welgevulde imago. Het is een wezenlijk kenmerk van een narcist die Trump zonder twijfel is(1), dat het uiterst belangrijk wordt gevonden om het eigen op oppervlakkigheid en uiterlijke schijn gefundeerde zelfbeeld aan de buitenwereld op te dringen.

Dat beeld is bedoeld om indruk te maken op mensen, maar eigenlijk om de totaal innerlijke leegte en gebrek aan vernieuwende visie mee te verhullen. Narcisten zijn meesters in het indruk maken met waar ze allemaal goed in zijn en met wat hun niet evenaarbare ‘kwaliteiten’ zijn. Een smet op dat imago kan hen in woede doen ontsteken en van zich af doen slaan. Narcisten eigenen zich de vrijheid toe om zelf van alles aan sociaal onacceptabels te doen, maar dat ze een ander niet toestaan. America First houdt op een basaal niveau dus in, Trump First!

Het voor langere tijd op een intensieve manier met een narcist om te moeten gaan kan op den duur leiden tot een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), dat veel tijd vraagt om te kunnen worden geheeld. Ik heb dit zelf in mijn privéleven in de praktijk mogen ervaren. Daarnaast heb ik jaren in de psychiatrie gewerkt en dit soort geestelijke afwijkingen dus veelvuldig mogen observeren. Dat ik het in de omgang met mensen in mijn dagelijkse leven niet altijd meteen heb herkend en er dus voor gevallen ben, maakte deel uit van mijn leerschool en bewustzijnsontwikkeling. Een kwestie van voortschrijdend inzicht dus.

Indruk maken
De indruk makende en verblindende kwaliteiten van een narcist zijn vooral gebaseerd op een mooi misleidende verpakking, waarin liegen en bedriegen de fundamenteel inhoudelijke karaktertrekken zijn. Ze zijn de slaaf van het door henzelf opgeblazen ego. Narcisten zijn echter niet op hun negatieve gedrag aan te spreken. Achteraf ontkennen, verdraaien en legitimeren ze het. Gelijksoortige karaktertrekken kan men ook waarnemen in de psychopathologie van psychopaten.

Beide geestelijke stoornissen hebben een verwantschap met elkaar, hoewel niet iedere narcist per definitie een psychopaat hoeft te zijn. De Amerikaanse presidentsverkiezingen laten zien dat er altijd kandidaten naar voren worden geschoven, die één van beide of beide geestelijke stoornissen vertonen. Het kan ook niet anders, want de Amerikaanse grootheidswaan is gebaseerd op die beide geestelijke afwijkingen. Evenals die van het Zionistische Israël.

Het huidige wereldwijde slavensysteem kan zichzelf ook niet anders in stand houden, dan door alleen maar exacte kopieën van dat systeem in de vorm van willoze en geestelijk gestoord (mis)leidende marionetten aan te bieden. Marionetten die telkens weer ‘nieuw leven’ weten te pompen in een misleidend democratische illusie. Daarmee versterken ze bij mensen het gevoel dat men een vrijheid van keuze heeft.

None are more hopelessly enslaved, than those who falsely believe they are free

(vert. Niemand is hopelozer ’n slaaf, dan zij die fout veronderstellen, dat ze vrij zijn.)

Goethe

Leren van de geschiedenis en (mis)leiders
Aangezien we leven in een onmenselijk door psychopaten en narcisten beheerd maatschappelijk systeem, zijn we gedoemd om het systeem door eindeloos zich herhalende patronen mee in stand te helpen houden. De basis van dit mechanisme is, dat mensen de lessen van de geschiedenis niet willen leren. Men is niet bereid om naar zichzelf te kijken, om te ontdekken dat men telkens weer valt voor uiterlijke hoop biedende (mis)leiders.

 

“Those who don’t study history are doomed to repeat it.
Yet those who do study history are doomed to stand by helplessly while everyone else repeats it.”

(vert. ‘Zij die de geschiedenis niet bestuderen, zijn gedoemd deze te herhalen.
Daarbij zijn zij die de geschiedenis wél hebben bestudeerd, gedoemd hulpeloos toe te kijken, hoe anderen deze herhalen.’)

(auteur onbekend)

Mensen blijven uit onmacht en angst maar geloven dat de redding in de buitenwereld te vinden is. Velen weten niet hoe men met het eigen leven, de daarin aanwezige onmacht en afhankelijkheid en daaruit voortkomende innerlijke kwetsuren om moet gaan. Een beetje indruk makende (mis)leider, die hen een strohalm biedt om zich aan vast te klampen, wordt dan ook al snel door hen aanbeden en gevolgd. Trump is een sekteleider en vele van zijn volgelingen hebben hem op een voetstuk gezet. Er zijn vele sekteleiders geweest die door hun manipulerende invloed grote groepen mensen tot een massale zelfmoord hebben gedreven. Het zogenaamde Lemmingsyndroom, dat gebaseerd is op een collectief Stockholmsyndroom, het uit overlevingsdrang houden van de onderdrukkers.

De afbeelding hiernaast, is ontleend aan de bizarre omslag van The Economist voor 2017 en geeft niet zozeer aan dat zij Trump tot wereldleider willen maken, wat overigens wel de betekenis van de naam ‘Donald’ is..! Maar veeleer dat de heersers van deze planeet gebruik willen maken van het geestelijk gestoorde karakter van deze man. Omdat zij menen dat hij met die innerlijke opmaak momenteel de meest passende marionet is om hun doelen mee te verwerkelijken.

De heersers van deze planeet maken op dezelfde wijze gebruik van de door hen geïndoctrineerde en misvormde mentale staat van de gehele mensheid. Door haar met dialectisch gefundeerd sociale beïnvloedingsprogramma’s, mindcontrol en angst aanjagende zaken te bestoken, leiden ze de mensheid naar de volledige afgrond van chaos en een totale uiterlijke en innerlijke controle. Ze hebben de mensheid zelfs zo weten te manipuleren, dat zij er ook nog zelf aan meewerkt.

“Thus the Illuminati have a monopoly over our minds. By controlling both Left and Right, education and the mass media, the Masonic Jewish billionaires ensure that the masses are tractable. As the late great Alan Stang warned, the Tea Party is a psy-op meant to channel the Patriot Movement into the Left VS Right matrix.”(2)

(vert. Aldus hebben de Illuminatie het monopolie over onze geest. Door zowel de linkerzijde als de rechterzijde van het politieke spectrum te controleren, de massamedia én het onderwijs, hebben de Joodse-vrijmetselaar-miljardairs zich ervan verzekerd, dat de massa handelbaar is. Zoals de overleden Alan Stang waarschuwde, is de ‘Tea Party’ een gecontroleerde psy-op, bedoeld om het gevoel van patriotisme, in de matrix van Links vs. Rechts te laten stromen.)

Geloven jullie nu echt dat Trump met zijn multi-miljarden dollars een werkelijke bedreiging vormt voor de Rothschilds, die het gehele financiële systeem in deze wereld beheren en daardoor de meest machtigen op aarde zijn? Het is niet Trump die boven op de aardbol zit, maar de Rothschild-clan die hem daar heeft neergezet. Trump zit dus op schoot bij de Rotschilds. Door Trump af te schilderen als een bedreiging voor het establishment, hebben de Rothschilds precies datgene gedaan wat ze altijd hebben gedaan, namelijk een hen aan het zicht ontrekkend rookgordijn om zich heen geschapen.

Vergelijking met Hitler
De vergelijking van Trump met Hitler is enerzijds totaal misplaatst en wordt gebruikt om weer een nieuw opgeklopt dialectisch vijandsbeeld te scheppen. Met Putin deed men hetzelfde, evenals met vele anderen. Maar anderzijds kan men wel parallellen trekken met de jaren ’30 van de vorige eeuw, de tijd dat Hitler door westerse financiers in het zadel werd geholpen. Ook toen was er een al jaren durende economische crisis en ook toen was er in Duitsland een door WOI en het Verdrag van Versailles ontstane sfeer van hopeloosheid, onmacht en de wil om daar met behulp van een sterke leider uit te komen.

De volksmennerij van Hitler wist daar perfect op in te spelen en daardoor het grootste deel van het Duitse volk achter zich te scharen tegen de Joden en het Angelsaksisch elitaire bankwezen.Het verschil met Trump in deze is, dat hij geen eenheid maar verdeeldheid zaait binnen de Amerikaanse bevolking. Daar valt bij op te merken dat we nu in een andere fase leven van de NWO-agenda. Amerika en Trump hebben een andere rol in deze agenda te spelen dan Duitsland en het Duitstalige Midden-Europa.

Overeenkomst is dat ieder nationalistisch gefundeerde superioriteit om zeep geholpen moet worden, om die ene geglobaliseerde wereld met één regering, één (digitale) munteenheid en één (satanisch geïnspireerd) geloof te kunnen verwerkelijken. Ook Trump zegt zich tegen het establishment af te willen zetten. Hij leunt echter wel zwaar op een aantal ex-bankiers van Goldman Sachs, de meest criminele vertegenwoordiger van de Rothschilds in de VS.

Zij zijn niets meer en minder dan de ultieme vertegenwoordigers van dat establishment. In feite wilde Hitler geen oorlog met Engeland(3), maar werd er voor een belangrijk deel door de Angelsaksen toe geprovoceerd. Hij wist het land met grootschalige infrastructurele projecten (Autobahnen) en industrialisering (staal-, auto- en oorlogsindustrie) economisch weer uit het moeras te trekken. De al min of meer beantwoorde vraag blijft natuurlijk, waar hij de financiën daartoe vandaan haalde.

Trump wil door meer werkgelegenheid te scheppen ook zijn land uit het moeras trekken en zeker niet zonder de oorlogsindustrie. Hij heeft aangegeven geen oorlog met Rusland te willen, maar lijkt daar wel op aan te sturen ten aanzien van Iran en China. Vanwege de alliantie tussen die drie landen zal Trump mijns inziens in een oorlog met Rusland gemanoeuvreerd worden. Zo zal ook hij dan, evenals zijn voorgangers, een marionet blijken te zijn van de bankiers en het militair industrieel complex.

Deutschland über alles in der Welt en America First
De huidige situatie in de VS lijkt in vele opzichten op die van Duitsland in de jaren ’30. Het land staat economisch door haar schuldenlast (4) van bijna 20 biljoen dollar (Dat is een ’20’ met twaalf nullen..! US$ 20.000.000.000.000) al bijna op de bodem van de economische afgrond. Trump beloofde Amerika dus uit het moeras te trekken en haar weer groot te maken, door haar op de eerste plaats te zetten. Maar klinkt het Deutschland, Deutschland über alles in der Welt, nu echt zo anders als het America First, America First?

Trump’s werkelijke bijdrage zal mijns inziens zijn dat de bodem van de afgrond voor Amerika bereikt zal worden. De bankiers en het militair-industrieelcomplex zullen daar echter alleen maar beter en machtiger van worden, zoals ze dat ook deden van WOII, de Koude Oorlog en alle andere oorlogen. Het schijnt een economische wetmatigheid te zijn dat in slechte tijden er altijd een oorlog gevoerd wordt, om de mensen mee bezig te houden en de slaven mee in het gareel te krijgen. Verder is het van wezenlijk belang dat, door corruptie binnen de politiek en bij verkiezingen mensen zo gedesillusioneerd gaan worden door dit misleidende circus, ze daarom de gehele circusshow gaan verwerpen en om een sterke leider gaan schreeuwen. Trump heeft al wat trekken laten zien van zo’n ‘sterke’ (mis)leider.

Veel van wat hij heeft geschreeuwd tijdens zijn campagne is al met de wind verwaaid. Een tegenargument van Trump-aanhangers is hierbij vaak dat hij het wel heeft waargemaakt om het TPP handelsverdrag in de prullenbak te gooien. Dat was natuurlijk gemakkelijk scoren, want dat verdrag was voor zijn benoeming al op sterven na dood. Ga er maar vanuit dat als Trump de eliteagenda volledig heeft helpen uitrollen, er geen handelsverdragen meer nodig zijn. Alles zal ons door de strot worden geduwd, want de fake parlementaire besluitvormingen en goedkeuringen zullen er dan al helemaal niet meer toedoen.

We zien sinds Obama al dat het Congres buiten spel wordt gezet door een lawine aan decreten van de president, de zogenoemde ‘Executive Orders’. In de eerste twee weken van zijn presidentschap heeft Trump laten zien dat in versterkte en versnelde vorm door te willen zetten. Dit wordt door velen maar geaccepteerd en goedgepraat, maar stel je nu eens voor als iets dergelijks hier door Rutte, Wilders of Willem-Alexander zou worden gedaan..!

Trump en de NAVO
Tijdens zijn campagne roeptoeterde Trump dat de NAVO achterhaald is (NATO is obsolete). Nu hij president is, heeft hij duidelijk gemaakt dat de VS de NAVO nog steeds serieus neemt. Hij heeft onlangs meermaals aangegeven, dat hij de NAVO wil blijven steunen. Alle leden zullen dan echter wel een evenredig financiële bijdrage moeten leveren aan de door de Amerikanen veroorzaakte oorlogen tegen de door de Amerikanen geschapen vijanden ten behoeve van de Amerikaanse multinationalbelangen (5). Onder zijn nieuwe presidentschap gaan de troepenverplaatsingen naar Oost-Europa gewoon door(6). Dus ook hier laat Trump zien slechts oude wijn te zijn, die is overgegoten in een nieuwe zak.

Trump en Israël
Obama deed gedurende zijn presidentschap alsof hij op een gespannen voet met Netanyahu was komen te staan. Dit was in mijn beleving echter slechts een poging om het geopolitieke marionettentheater van een extra dramatisch effect te voorzien. Ondertussen bleef de Amerikaanse geldkraan miljarden dollars naar de Israëlische defensie laten stromen, in de vorm van financiële en militair materiële ondersteuning. Trump heeft zijn hart verpand aan Groot Israël. Hij heeft onomwonden zijn steun aan Israël, haar nederzettingenpolitiek en haar anti-Palestijns genocidale beleid uitgesproken.

Alleen al vanwege dit gegeven, zou ieder zichzelf respecterend mens op moeten roepen om Trump in preventieve hechtenis te plaatsen. Want zijn immigratieban voor immigranten uit zeven landen, heeft duidelijk gemaakt dat deze gericht is op het ondermijnen van de Arabische moslimwereld en het versterken van de grootheidswaan van het Zionistisch gefundeerde Israël. Het ging hierbij om 4 landen in het Midden-Oosten, aangevuld met Libië, Soedan en Somalië in Afrika. Dit zijn nu juist de landen waar voormalig generaal Wesley Clark ooit in een interview over zei, dat de VS die kapot wilde maken.

Die genoemde landen in het Midden-Oosten vallen voor een groot deel binnen de door het Groter Israël gewenste grenzen. Clark noemde ook Libanon, dat nu vervangen mag worden door Yemen. Daarnaast heeft het er alle schijn van dat Trump, met vele anti-Iran haviken in zijn regering, het met Netanyahu op een akkoordje zal gaan gooien om gezamenlijk Iran een (militair) lesje te leren.

However, Israel has made it clear that they plan to do more than just contain Iran. Leaked emails revealed that while Israel has more than 200 nuclear warheads pointed at Tehran, Iran has none. This has drawn little international criticism despite the fact Israel has never signed a nuclear non-proliferation treaty (HIER) and refuses to admit the existence of its nuclear program.

Further, the pro-Israel lobby has been busy exerting its influence in Congress. In early January, Rep. Alcee Hastings, a Florida Democrat, introduced the Authorization of Use of Force Against Iran Resolution (HIER). The bill that would authorize the president to launch a “preemptive” war with Iran without congressional approval and without the precondition that Iran would have committed any action that would otherwise warrant a full-scale invasion.” (7)

vert.
“Israel heeft het echter duidelijk gemaakt, dat ze meer willen aanpakken, dat Iran alleen maar in te sluiten. Gelekte e-mails onthullen dat, terwijl er meer dan 200 kernraketten vanuit Israël gericht zijn op Teheran, Iran geen enkele kernraket heeft. Dit heeft tot weinig internationale kritiek geleid, ondanks het feit dat Israël nog nooit ook maar één internationaal non-proliferatieverdrag over de verspreiding van kernwapens heeft getekend. Sterker nog: het bestaan van een eigen kernwapenprogramma volledig ontkent.

Daarnaast is een pro-Israëllobby druk bezig geweest haar invloed in het Amerikaanse Congres uit te breiden. Begin januari introduceerde Alcee Hasting, democraat uit Florida, in datzelfde Congres, de ‘Authorization of Use of Force Against Iran Resolution’. Dit wetsvoorstel geeft de president het recht een ‘preventieve aanval’ op Iran te initiëren, zonder goedkeuring van het Congres, en zónder dat er sprake is van het overtreden van enige internationale regel door Irna, die anders tot een totale invasie van Iran zou leiden.”(7)

Op 29 januari 2017 kondigde het hoofd van Iraanse Centrale Bank aan dat zij de dollar niet meer zouden gebruiken in haar financiële en handelsrapporten. In feite zegt Iran dus nu officieel NEE tegen de (petro)dollar. Daarmee lijkt het lot van Iran bezegeld te zijn. Want Irak en Lybië, die Iran daarin voorgingen, zijn nu volledig verwoest door de Amerikanen en haar Noord Atlantische Vernietiging Organisatie (NAVO).

Trump en terrorisme
De door Trump aangegeven reden om zijn immigratieban af te kondigen was onder andere, het voor potentiële terroristen onmogelijk te maken om de VS binnen te komen. Het bizarre is echter dat hij bij zijn lijst van landen in het Midden-Oosten juist die landen heeft uitgesloten van een ban, die de grootste terrorisme bevorderende en ondersteunende factoren in dat Midden-Oosten zijn. Dit zijn Israël en Saoedi Arabië. Daarnaast nog enkele andere vazalstaten aan de Perzische Golf. Met zijn zeer slecht voorbereide en uitgevoerde commando-inval in Yemen heeft Trump bewezen dat hij ook op dit vlak bereidt is het Amerikaans overzeese terrorisme voort te zetten. Dit was zijn eerste daad, die het kort na zijn aantreden bevestigde.

Het was een door hem goedgekeurde aanval met paratroepen en gevechtshelikopters op een dorp in Yemen. In dat dorp zouden zich vermeende Al CIAda-strijders bevinden. Bij deze aanval kwamen meerdere burgers om, waaronder acht vrouwen en acht kinderen. Bedenk daarbij wel dat de VS eind jaren ’70, onder president Carter, Al CIAda zelf heeft geschapen. Met als één van de doelen om deze als een geopolitiek wapen in latere jaren in te kunnen zetten. Gezien Trump’s houding ten aanzien van de CIA die, tezamen met de Mossad en de Engelse MI5, de wortel van al het terroristische- en oorlogskwaad in de wereld is, zal er in de komende jaren niet veel veranderen op dit gebied (8).

Zo heeft Trump dus zijn eerste, door hem geïnitieerde, satanische bloedoffer achter de rug. Dit zal hem in ieder geval vanuit die hoek de credits geven, om zijn satanische marionettenrol verder te mogen spelen. Hij zal nog meer bloed mogen laten vloeien. Onder andere door vrolijk verder te gaan met het leveren van wapens aan het oorlogsmisdadige regime in Saoedi Arabië (9) en zijn steun aan Israël. En door zijn aansturen op een mogelijke oorlog met Iran en China. Daarmee heeft hij als president zijn handen al ruimschoots in menselijk bloed gedrenkt en heeft dan ook alle recht op een eerlijk proces voor een oorlogstribunaal. Trump and all the rest of those narcissistic psychopaths for jail!

De puppet en haar master… De Rothschilds organiseerden voor haar presidentscampagne een ‘sponsoring’-banquet, waarbij de deelname US$ 100.000 pp. was. Of de Rothschilds ook achter Trump zitten, is waarschijnlijk maar niet helder.

Kritische geluiden
Tijdens de verkiezingscampagne hebben de reguliere media openlijk de kant gekozen van Hillary Clinton en daarmee een anti-Trumpstemming gecreëerd. Zij hebben daarmee op geniaal dialectische wijze kritiek van authentiek onafhankelijke denkers en voelers erg moeilijk gemaakt. Want iedere kritiek op Trump wordt daarmee in het links feministisch, cultureel marxistisch kamp geplaatst. Alsof ieder mens door zijn visie op de wereld zichzelf in een politiek links/rechts-schema moet proppen. Aan de hand waarvan hij wel of niet serieus te nemen is, wel of niet moet worden afgeserveerd en/of buiten- en eventueel opgesloten.

In mijn beleving draagt dit allemaal alleen maar bij aan een steeds grotere waanzin in deze wereld.De mens gaat hiermee naar de volgende fase in zijn devolutie (neerwaarts gerichte evolutie, dus aftakeling). Dit zal uiteindelijk voeren naar de oorlog van allen tegen allen! Het leidt de mens van Homo Naturalis, via de tussenfase van de Homo Technicus/Economicus, naar de Homo Politicus. Welke CUS zal de volgende zijn? De Homo Absenticus (de afwezige mens)? Zo wordt de mensheid geprogrammeerd om zichzelf te helpen vernietigen. Het zijn allemaal uiterst verraderlijke Judaskussen!

Voor alle duidelijkheid geef ik maar even weer dat ik geen Latijn heb geleerd en dat de hiervoor genoemde begrippen door mij verlatijnsd zijn. In alle ismen- en cus-ideologieën wordt totaal voorbij gegaan aan het menselijke in de ander en wordt deze enkel op zijn geprogrammeerde visie en denkbeelden be- en/of veroordeeld.

Het systeem van polarisatie en dualiteit door ons zélf bekrachtigd..
Onlangs heb ik zelf nog mee mogen maken dat een voorheen vruchtbare samenwerking door de ander, vanwege mijn onafhankelijk kritische visie betreffende Trump, abrupt werd afgebroken en hij niet meer met mij wilde communiceren..! Voornamelijk omdat hij niet meer tegen mijn visie kon. Het leverde hem te veel en te sterke irritaties op.

Dit is in feite een nogal triest gebeuren. Waarbij mensen laten zien dat ze niet willen groeien in hun bewustzijn. De wereld in zwart/witschema’s van denkconcepten op te delen, mag voor velen aantrekkelijk zijn en overzichtelijk, het is echter geen basis voor menselijke samenwerking!

Elke dag worden miljoenen mensen onder druk gezet om ‘een kant te kiezen’, door de media, de politici, de ‘experts’ en zelfs goede vrienden en familie. Het lijkt erop dat kritisch denken, wat niet ‘past’ in de kampen van de pro- en contra-Trump-aanhangers, wordt gedegradeerd en geridiculiseerd. Dit is een bijzondere ongelukkige situatie.

Ik geloof dat de burgerij in de VS op dit moment wordt beïnvloed door een soort van massa-krankzinnigheid. Er is geen goede uitkomst, als dit zo door gaat. Als resultaat, voel ik me gedwongen om een stem te gaan geven aan hen die verdwaald zijn in de politieke wildernis. We moeten volhouden en zorgen niet gemanipuleerd te worden door opzichtige en schandalige tactieken, die willen verdelen en heersen en agressief worden toegepast door het hele sociale maatschappelijke spectrum. Als we onze aarding verliezen en onze standvastigheid, wie blijven er dan nog over om het woord te voeren voor hen die simpelweg niet passen in een van de huidige politieke opkomende ideologieën..?” (9)

Andere onafhankelijke visie is mogelijk
Er is zeker nog een andere werkelijkheidsvisie op mens en wereld mogelijk, die buiten alle kunstmatig dialectisch vormgegeven politieke concepten een bestaansrecht heeft. Het is de menselijke visie, die leidt naar de Homo Universalis! Deze stelt de individueel krachtige gemeenschapsmens, met een koel hoofd en een warm hart, centraal. Ze gaat er ook vanuit dat het scheppen van een nieuwe cultuur niet gebaseerd kan zijn op kunstmatig gepolariseerde politieke, religieuze en persoonlijke overtuigingen, die alleen maar strijd en uitsluiting opleveren. Deze visie is niet alleen mogelijk, maar juist nu uiterst wenselijk.

In mijn beleving bevindt de mensheid zich nu, biografisch gezien, aan het eind van de puberteitsfase. Gedurende die fase is het gezond en passend om zich af te zetten tegen uiterlijke autoriteiten, om daarmee gaandeweg de eigen innerlijke autoriteit te ontmoeten en deze vorm te geven in het verdere leven. Wanneer men in deze fase bewustzijnsmatig volgroeid is, breekt de fase van volwassenheid aan. Dat is een fase waarin men volledig in zichzelf gegrond is en in de eigen kracht staat. Men heeft geen bevestiging (kudo’s, credits, likes, clicks en shares) van buitenaf meer nodig om het eigen bestaan mee te legitimeren.

De waanzin van onze tijd laat echter zien, dat velen in de puberteitsfase fase willen blijven hangen en niet door willen groeien naar volwassenheid. Ze willen niet volwassen worden. Ze hebben zich zodanig met hun eigen eenzijdige overtuigingen en gevoelsmatige identificaties geïdentificeerd, dat iedere bedreiging daarvan moet worden bestreden en het liefst geëlimineerd. Daarmee werpen ze zichzelf dus juist op als een uiterlijke autoriteit, waar we nu niet meer op zitten te wachten. Ze blijven zelf door hun voorliefde voor een bepaalde kamp(mis)leider aan een uiterlijke autoriteit hangen. Deze wordt als projectiescherm gebruikt voor al de in het eigen leven niet vervulde behoeften en verlangens. Ze weigeren om deze in zichzelf te willen vervullen.

Hierdoor blijven ze uiterst manipuleerbaar in het geopolitieke theater van telkens weer als nieuw gepresenteerde messiaanse politieke acteurs. In feite weigeren zij het om zichzelf in hun diepste wezen te willen kennen. Hieronder een videoregistratie door We Are Change van een interview met David Icke betreffende wat er in de alternatieve media is gebeurd, sinds Donald Trump op het toneel verscheen. Veel van wat je daarin zult horen, onderschrijft de in dit artikel weergegeven visie.

Tegenwerping
Men zou bij het bovenstaande tegen kunnen werpen, dat ik mij in dit artikel ook puberaal opstel en me tegen Trump en zijn volgelingen afzet en hem geen eerlijke kans wil geven om zichzelf van zijn goede kant te laten zien. Het enige dat ik daarnaast wil stellen is, dat ik in mijn 59-jarige loopbaan op deze planeet al zoveel nieuwe heilbrengers op het toneel heb zien verschijnen, die uiteindelijk allemaal volksmenners bleken te zijn om de menselijke kudde naar een andere weide te leiden. Bij aankomst in die weide blijken ze echter misleid te zijn en via een verwarrende omweg weer terug naar dezelfde weide te zijn geleid. Het gras is overal altijd groener dan bij jezelf!

Ik wil mij tegen niemand afzetten, ook niet tegen Trump. Ik weiger het echter om partij te kiezen voor wie dan ook en me te laten verleiden tot het volgen van een uiterlijke messias. Mijn levensopdracht is om voor mijzelf te blijven denken en mijn eigen intuïtie en gevoel als uitgangspunt te nemen. Dus trouw aan mijzelf te blijven. Dat dit misschien een sociaal isolement oplevert, so be it. Liever onafhankelijk alleen, dan afhankelijk op te gaan in een gedragsregulerende groep.

De vrije geest volgt het pad van de eenzame wolf!
Gaande die weg van de eenzame wolf komt men uiteindelijk vanzelf weer gelijkgestemden tegen, die even onafhankelijk denkend en intuïtief zijn. Zo kwam ik een videoregistratie tegen van Pink Floyd’s nummer ‘Pigs (Three Different Ones)’. Het werd tijdens een concerttournee in oktober 2016 door de VS en Mexico door Roger Waters en een band uitgevoerd. Waters laat daarin op beeldende wijze zien hoe hij tegen Trump aankijkt. Op het imposante decor werden aan het eind van het nummer de volgende opmerkelijk narcistische uitspraken van Trump geprojecteerd.

“Ik geloof dat je verontschuldigingen maken een groot goed is, maar dan dien je fouten te hebben gemaakt. Ik zal me zeker gaan verontschuldigen, ergens, hopelijk in de verre toekomst, wanneer ik ooit eens verkeerd zal zitten..”

“Een natie zonder grenzen is in het geheel géén natie; we dienen een muur te hebben.”

“Ik was daar en zag onze politie- en brandweermannen, beneden bij 7-eleven, onder het World Trade center, direct nadat het instortte.”

“Ik heb een fantastische relatie met zwarten. Ik heb altijd een goede relatie gehad met de zwarten.”

“Mijn IQ is een van de hoogsten; dat zul je weten ook! Voel je alsjeblieft niet zo dom en onzeker; het is niet joúw fout.“

“Ik ben geen patzer. Zelfs als de wereld naar de ratsmedee gaat, zal ik nog geen penny verliezen.”

“Weet je, het maakt geen bal uit wat de media over me schrijven, zolang je maar een jonge en mooie reet hebt”

“Als Ivanka mijn dochter niet zou zijn, dan zou ik misschien een date met haar willen”

“Zou ik in het midden van 5th Avenue gaan staan en iemand overhoop schieten, dan nog zou ik geen kiezers verliezen.”

“Het vriest en het sneeuwt in New York; we hebben de opwarming van de Aarde nodig!”

“Wanneer die muur eenmaal staat, zal Mexico beginnen met zich gedragen.”

 “Het punt is, dat je nooit té gierig kunt zijn.”

“Mijn schoonheid is, dat ik verschrikkelijk rijk ben.”

Hier is deze video van Pigs,uitgevoerd door Roger Waters:

Als tegenwicht nog maar weer eens het bekende citaat van Ghandi weergegeven:

‘Er is genoeg voor ieders behoeften, maar niet voor ieders hebzucht.’

De muur die Trump aan de Mexicaanse grens wil bouwen, is een veruiterlijkt symbool voor de muur die hij om zichzelf heen heeft gebouwd. Hij is daar erg goed in en heeft immers jaren lang in de bouwwereld gezeten. Het is tevens een veruiterlijkt symbool voor de muur die de VS tussen haar en de rest van de wereld heeft gebouwd, waarachter ze zich uit haar angst voor de rest van die wereld kan verschansen. De uiteindelijke slotsom van dit verhaal is dan ook, dat Trump geen bijdrage zal leveren aan de wereldvrede!

Voor de liefhebbers is hier het gehele Desert Trip concert van Waters in Californië te zien:

Tot besluit wil ik nog aanreiken:

Laat je door niemand iets wijs maken.

Dus ook niet door mij!

Arend Zeevat

januari 2017

Bronnen en verwijzngen:

 1. https://www.psychologytoday.com/blog/brainstorm/201701/shrinks-battle-over-diagnosing-donald-trump
 2. https://www.henrymakow.com/koch.html
 3. https://www.henrymakow.com/000369.html
 4. http://www.usdebtclock.org/
 5. https://www.rt.com/usa/376504-trump-military-base-remarks/
 6. http://www.reuters.com/article/us-nato-russia-idUSKBN15E1LA , https://sputniknews.com/world/201611101047279319-donald-trump-nato-pentagon-changes/
 7. https://www.sott.net/article/342236-Decline-of-US-Hegemony-Leading-to-Inevitable-War-Against-Iran
 8. http://www.globalresearch.ca/the-cia-trump-and-his-war-on-terrorism/5571722
 9. http://www.zerohedge.com/news/2017-02-06/everyone-going-insane-lost-political-wilderness
 10. http://presstv.ir/Detail/2017/02/08/509614/Trump-set-to-OK-arms-sales-to-Saudi-Bahrain

319 Reacties op Het ‘Trump-fenomeen’..

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • De verdeeldheid over Donaldje is veelzeggend. Ooit was dat met Pimmetje ook zo, helaas heeft hij nooit in het pluche kunnen zitten om zijn visie waar te maken. Dat was ook de enige keer eerder dat de politiek me boeide, nu met Donald weer. Hij heeft iets oprechts, recht door zee over zich. Iets waar de gevestigde orde voor in de broek schijt. Nooit eerder lag een president zo heftig onder propaganda vuur.
  Ik ben héél diep in gaan voelen…. wat ik zag was dat hij op zijn manier, de manier waarop een grote ondernemer werkt, oprecht de bezem wil halen door een gestoorde arena. Hij weet wat hij wil en zal sneller en meer efficiënt werken dan de smeercampagnes kunnen bijhouden. Links en rechts zal hij wat veren moeten laten, maar in grote lijnen gaat hij slagen. Hij is zich redelijk bewust van de beerput die hij opentrekt, maar niet geheel bewust van de beerputbewoners, deze zullen het niet waarderen om aan het licht blootgesteld te worden.
  In de eerste jaren zal hij succes boeken terwijl de oppositie hun krachten bundelen in het geheim. In het kort zal de pleuris na zo’n 2 jaar uitbreken waarna duidelijk wordt voor de hele wereld wie de echte puppetplayers zijn en wat hun ware agenda is. Daarna zal de mensheid als geheel een keuze moeten maken.

  39
  • Ook best wel veel van de grappige…. gerelateerde artikelen onder dit artikel… eigenlijk alle stokpaardjes van Wanttoknow en dan toch die afbeeldingen met een swastika en Hitlersnorretje 😀

   Gerelateerde Artikelen:
   Donald Trump: vaccinaties veroorzaken autisme!
   Trump: “Ik heropen 911-onderzoek!”…
   CDC geeft Donald Trump gelijk: vaccinaties schadelijk!
   Het Trump-presidentschap: gevaarlijke deceptie..?!
   Trump laat CIA in de kou staan..

   39.2
  • jenne

   Cozmic,

   voor mijn gevoel doet hij zijn uitvoering van plannen, door zijn situatie gedwongen met de verkeerde personen.
   De laatste aanwinst, is Stephen Feinberg, nou lees maar op de VT site, die zijn er ook niet echt gerust op.
   Persoonlijk probeer ik het te begrijpen, maaar ik kan er geen touw aan vast knopen.
   Groet Jenne

   39.3
  • Jenne, dat is een onderdeel van wat ik bedoel, hij wil de USA runnen als een bedrijf, maar weet niet hoe verrot de mentaliteit is van zijn “personeel”

   39.4
  • Anna

   Ìk heb ook diep ingevoeld en heb een ander gevoel 😉 Trump doet nu zogenaamd goed om de alternatieven te ondersteunen, onderdeel van het spel; chaos en wantrouwen als bedoeld feit. Met Putin erbij hebben we weer een soort drama alla the good, bad and ugly guy.
   Presidenten zijn voorgeselecteerd en worden aangesteld, niet door de kiezers, maar door de macht achter de schermen.
   Heb ik gelijk?, ik weet het niet, de tijd zal het leren 😉

   39.5
  • In zekere zin is het een nieuwe variant op het dualistische spel waar alle energie naartoe getrokken wordt, op zoek naar een sterke persoon die het wel zal regelen in plaats van innerlijk ontwaken en de verandering ZIJN die je wil zien. Ouwe zakken koppetjeduikend in ouwe wijn.

   39.6
  • Anna

   Ja, precies Cozmic.

   39.7
 • Sub Rosa

  Om dieper in te gaan op het fenomeen Trump is er de volgende tekst :
  https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2017/02/20/die-weltrevolution-unter-umgekehrten-vorzeichen/
  In deze tekst wordt dieper in gegaan op wat er zich momenteel afspeelt vanuit een historische en internationale context. De tekst is niet gemakkelijk en nogal lang.. maar geeft een kijk op de strijd tussen de Joodse – Zionistische – Khazaren e.a. fracties binnen de Joodse wereld. De tekst geeft een genuanceerd beeld. Hieruit blijkt dan ook dat het voor een buitstaander niet eenvoudig is om klaar te zien, gezien de MSM dit aspect verzwijgen. Trump speelt een (hoofd)rol in deze strijd, waar Henri Makow ook al heeft naar verwezen.Zoals reeds vroeger gezegd, is Trump dan ook een pion op het schaakbord en momenteel is zijn lot nog verre van zeker :
  http://www.zerohedge.com/news/2017-02-19/paul-craig-roberts-explains-stakes-trump-and-all-us
  met citaat :
  “The United States is now in the extraordinary situation that the liberal/progressive/left is allied with the deep state against democracy. The liberal/progressive/left are lobbying for the impeachment of a president who has committed no impeachable offense. The neoconservatives have stated their preference for a deep state coup against democracy. The media obliges with a constant barrage of lies, innuendos and disinformation. The insouciant American public sits there sucking its thumb.” De volledige tekst is echter van belang.
  Het besluit :
  “No president can survive secret police agencies determined to destroy him. If Trump’s advisers don’t know this, Trump desperately needs new advisers.”
  Het probleem van Trump is echter dat hij omringd is door handlangers van de samenzweerders. Eens te meer blijkt dat het hier niet gaat om Trump als dusdanig, maar wel om de “clash” tussen de machten achter de NWO.

  38
 • rob

  Onlangs heb ik zelf nog mee mogen maken dat een voorheen vruchtbare samenwerking door DE ANDER, vanwege >mijn onafhankelijk kritische visie< betreffende Trump (of wat dan ook), abrupt werd afgebroken en hij niet meer met mij wilde communiceren..! Voornamelijk omdat hij niet meer tegen mijn visie kon. Het leverde hem te veel en te sterke irritaties op.(O,o wat een stouterik)

  Dit is in feite een nogal triest gebeuren. Waarbij mensen(de ander) laten zien dat ze niet willen groeien in hun bewustzijn. De wereld in zwart/witschema’s van denkconcepten op te delen (zelfkennis?), mag voor velen aantrekkelijk zijn en overzichtelijk, het is echter geen basis voor menselijke samenwerking!(neu, zoveel is duidelijk)Deja vu'tjes!

  37
  • mc

   Tja Rob, wat zegt je dat? Zie je niet hoever mensen gaan…dat doen ze allemaal zelf, heeft niets met Trump te maken. Ik schreef al eerder, Trump zorgt voor ‘verlichting’.

   37.1
 • arnold

  Op een collega site van WTK kwam ik een artikel tegen wat ging over een Duitse politica die geen blad voor de mond neemt en Merkel ongemakkelijke momenten bezorgd.Politici zijn natuurlijk veelal puppets van hen die achter de schermen aan de touwtjes trekken dus misschien dat het niets gaat uitmaken maar het laat wel zien dat deze dame de dingen bij naam noemt en geen blad voor de mond neemt en iedereen die dit gezien heeft zal misschien toch wakker geschud worden wat dan misschien wel iets opleveren kan.https://www.youtube.com/watch?v=2Dlqnf43eDo

  36
 • bieke cannaerts

  Ik heb eigenlijk zin om afstand te doen van mijn wanttoknow abonnement bij het zien van dit hatelijk lijkende artikel. (ik heb echt geen zin het te lezen terwijl ik dit altijd wel steeds gedaan heb tot nog toe) Wist niet dat jullie zo sterk mee zouden doen aan de anti-systemen die de politiek overheersen. Sorros betaalde zo vele organisaties om op straat te komen protesteren tegen hun nieuwe president en hoewel obama en hilary oorlog in Europa willen provoceren en Trump dat liever niet ziet gebeuren worden toch zulke achterlijke beelden getoond in mijn favoriete weekblad. tststsss… Spijtig.

  35
  • Arend

   Goh Bieke, je bent natuurlijk geheel vrij om te beslissen wat je wilt. Mijn inspiratie tot het schrijven van dit artikel is geweest, dat ik rond Trump precies hetzelfde heb zien gebeuren als ten tijde van Obama’s eerste verkiezing tot president in 2008. Ik heb de valse hoop en het messias-gehalte van Trump door willen prikken. Omdat ik waarneem dat zovele mensen, die zichzelf als wakker beschouwen, in dezelfde val trappen als in 2008. Het maakt niet uit welke marionet in het Witte Huis op de troon zit. Ze zijn zijn allemaal ingekapseld in hetzelfde systeem dat hen heeft voortgebracht en dat hen kan breken en afserveren, als ze niet aan de leiband meelopen. De gehele regeringsploeg van Trump is in een schrille tegenspraak met al zijn mooie tijdens zijn campagne geuite woorden. Politiek is een uiterst misleidend circus en tevens een magische goochelshow.

   Nu kunnen we eindeloos geduld hebben om hem toch een kans te geven, maar ook dat heb ik gehoord tijdens de eerste periode van Obama’s regeren. Het gaat mij niet om Trump, maar om het systeem waar hij uit voortkomt, dat tot op het bot verziekt is. Hoe kan een ziek systeem een gezond iets voortbrengen als de oorzaken van de ziekte niet worden blootgelegd en aangepakt?

   35.1
  • jenne

   Bieke Cannaerts

   Vlaamser kan het niet, en ja hoor je hebt het ook in je, zit te luisteren naar Theolonious Monk, krijg heimwee naar mijn aankomst per trein in Antwerpen, stap de stad binnen, vol met Bieke’s lekker warme directe deernentjes, ach Bieke Arend doet zijn best om ons te voor zien van ons denkvoer, ach Bieke blijf bij ons elke Vlaming telt voot twee Hollanders, volgens die genen die zeggen het te weten, vriendelijke groet Jenne

   35.2
  • Sub Rosa

   Arend 35.1 :
   Een anekdote : Nadat Angela Merkel kanselier geworden was, bevond ik mij tijdens de zomer in Riga(Letland) op een terras met een vriend. Naast ons zaten Duitsers en het kwam tot een gesprek o.a. ook over Angela(ke), Das Mädchen!! Zij waren dol enthousiast over Angela(ke die het zeer goed deed.Ik zegde hun echter voorzichtig te zijn en af te wachten, men weet immers niet wat er achter de schermen gebeurt. Ik trok ook hun aandacht op het bezettingsstatuut dat nog altijd geldig was en het DDR verleden van Angela als IM Erika. Zij waren blijkbaar van deze 2 aspecten niet op de hoogte, en vervolgens waren ze verontwaardigd en kwaad.
   Na al die jaren zien we het resultaat : Wir schaffen das… inderdaad … Der Untergang!! Ik laat het aan de lezers over om te oordelen welke houding blijk gaf van verantwoordelijkheid- en realiteitszin.
   Wantrouwen is dan ook niet alleen een recht maar ook een plicht, uit zelfbehoud!!!

   35.3
  • jenne

   Sub Rosa, heb jij wel het tijdperk van cigarettes and wiskey and wild wild woman gekend, ones I had a woman but, yes so it go’s but all is not lost.
   Het leven gaat keihard, maar voor mij leven de mensen niet meer, ze slapen niet van de schulden, God mensen laat het komen zo het komt, the USA mag zijn wat het wil, maar onze beste tijd was toch in de 60 ies, gewoon lekker leven, mooie muziek, luister maar eens naar de great Dave van Ronk, dat moderne circus, van fatsoen druipend van de hypokritie, de tijd van het zoete leven is vergeten, jammer, als je oud bent moet je stikken van de herinneringen goeie of slechte, maar zonder ben je een lege eier dop, groet Jenne

   35.4
  • Arend

   Zeer treffende anekdote Sub Rosa, die volkomen matcht met de situatie van nu! Als mensen heilig in iets of iemand geloven, dan zijn ze veelal niet voor rede vatbaar.

   Hieronder het resultaat van Trump’s chantage door de Mossad, met Israël als inzet.

   “I’m looking at two-state and one-state and I like the one both parties like. I’m very happy with the one that both parties like.”

   En:

   “I thought for a while it looked like the two-state, looked it may be the easier of the two, but honestly if Bibi and if the Palestinians, if Israel and the Palestinians are happy, I’m happy with the one they like the best.”

   http://www.globalresearch.ca/a-tale-of-two-realities-donald-trump-and-israel/5575788

   Trump laat hiermee zijn meest smerige en door de Zionisten gemanipuleerde kant zien!

   35.5
  • Madeloes

   of je waarde hecht aan astrology of niet misschien vind je het wel interessant om te lezen wat het commentaar is.

   http://darkstarastrology.com/trump-putin-2017/

   http://darkstarastrology.com/trump-iron-lion-zion/

   35.6
  • Sub Rosa

   Jenne 35.4 :
   Nee Jenne, bij mij was het een tijd zonder drank – drugs en sigaretten.
   Het was te duur !!!Sex bestond toen ook nog niet….voor mij althans.
   Momenteel zit ik in een spirituele periode met studie en meditatie… bij gebrek aan andere mogelijkheden.!!! Het zorgt wel ervoor dat ik niet meer wordt afgeleid door vleselijke instincten en het hoofd kan koel houden, wat het inzicht in tal van zaken bevordert!!!
   Arend 35.5 :
   Dit bevestigt de Zionistische & Israëlische connectie…waar ik vroeger naar verwees… en die er op gericht is de USA mee te sleuren in een oorlog tegen Iran. Of het definitieve begin van WO III zoals gepland in de brief van Albert Pike. Er zijn hier dus duistere krachten aan het werk!!.(cfr de links van Madeloes).

   35.7
  • jenne

   Sub Rosa, 35.7

   Luister maar naar, Phil Ochs : When I am Gone, je moet het wel allemaal doen tijdens je verblijf op het oppervlakte van de planeet, leven is nu, denken en mediteren is prima, en vlezelijke instincten, klinkt ja nou, slagerij of zo iets, het zijn liefdes lusten, je diepste gevoelens voor de andere Partner in dit mooie romantische denken, onze hele literatuur en poëzie is hier door geinspireerd, met een ligtelijke verruiming van het denk vizier gaat men meer zien waarnemen mijn beste wijsgeer.
   Jenne

   35.8
  • mc

   Sub Rosa, wat heeft Merkel met Trump te maken? Helemaal niets! Dus je hele verhaal slaat nergens op. Ook je uitspraken over deze Duitse mensen. Pff.

   35.9
  • Sub Rosa

   MC 35.9 :
   Merkel en Trump zijn beiden instrumenten in handen van volksvreemde en vijandige machten. Bij beiden dekt de vlag de lading niet. Wat de toen aanwezig Duitsers betreft.. is hun reactie kenmerkend voor de onwetendheid over het heden en verleden. Dat ik mij als niet -Duitser meer zorgen maak over Duitsland dan zij .. is ook veelzeggend. Intussen zien we hoe de meerderheid van “Gutmenschen” stemt en blijft stemmen voor verraders die Duitsland naar de ondergang voeren… en dit maal de definitieve!!! De toestand in Duitsland is dramatisch..en ik vrees hopeloos. Ik vraag mij dan ook af wat U dan ziet ???

   35.10
  • jenne

   mc,

   wat heeft Merkel met Trump te maken alles, heb zelf genoeg van die soort niet weten en willen weten Duitsers meegemaakt, ziek van hun verloren oorlog en status, de jongeren van mijn leeftijd, tja wat moet je, ’t is maar net waar je geboren wordt toch.
   Om een lang verhaal kort te maken, Mutti Merkel deugt van geen kanten, het antwoord op dit vergrijsde kruiperige Duitsland, was de Baader Meinhoff groep, de moderne Bonny en kLijt, genoeg is genoeg, en daarna doet het er niets meer toe, gedisillusioneerd met hun leefwereld, ik ken dit denken, want heb er zelf heel dicht bij gezeten, door Carla die het gevaar zag, ben ik weer de slaaf geworden die ik ben, maar Carla zegt dan beter een levende slaaf als een dode Hero, nou valt te bezien, groet Jenne

   35.11
  • mc

   Ach Jenne, houd toch op met je ‘keuring’. Man jullie oordelen wat erop los. Ben ik Merkel? Nee. Ik heb ze niet gekozen.
   Waar ik het over heb is het volgende…
   Als ik nu bedenk, dat een Duitser tegen Nederlanders op vakantie zou vertellen, dat het Nederlandse koningshuis een grote boevenbende is, ben ik benieuwd wat die Nederlanders tegen die Duitser zou zeggen.
   Wat heeft dat met Trump te maken?
   Verder hou ik me ver van nationaliteiten. Stop ermee, mij steeds op mijn achtergrond aan te spreken, verantwoordelijk te maken en me uiteindelijk af te keuren. Doe je dat met je Carla ook? Zondag was ik nog in het gooi om mijn joodse (bejaarde) vrienden te bezoeken. Ik word er moe van het generaliseren en zwart/wit denken van sommigen. Er zit blijkbaar geen kleur meer tussen zwart en wit.

   35.12
  • mc

   Baader Meinhof, Jenne, was een opgezette ‘gladio’ actie…achteraf bekeken.

   35.13
  • mc

   Sub Rosa, schalt’ mal runter Junge.
   Als je niet het verschil tussen Trump en Merkel kunt zien, kan ik je ook niet helpen. En dan ben ik niet voor of tegen, maar puur van wat ik waarneem.

   35.14
  • jenne

   Beste mc, jij leest wat je denkt te moeten lezen, jouw uitleg is jouw uitleg, en die is 100% van jouw alleen en ook zo bedoeld, ik zal niet meer op je réageren, je bent te rancuneus, en wilt de menselijke waarheid, ja die niet altijd mooi is, achter het Duitse fenomeen, van verongelijkte verlierer huist een stuk haat naar alles en ieder één toe, hij wordt alleen nooit uitgesproken, maar de daden wijzen hier keer op keer op, nu weer Duitse Panzer aan de Russische grens, ja ga dat maar eens uitleggen.
   En het door jouw aangegeven koningshuis, is meer Duits als Nederlands met veel Fazistisch denken er in, zou dus jouw meer aan moeten spreken als mij, een levens lange republicain.
   Groet Jenne

   35.15
  • HyperAlert

   Afgezien van het koude allergie plannetje, wat uiteindelijk nog wel eens een blessing in disguise zou kunnen worden, wat heeft Trumpiedumpie verkeerd gedaan in die eerste paar weken?! De fake stream media aangewezen in ieder geval, niet verkeerd dacht ik zo, oh niet onbelangrijk, de russische kaart niet langer ingezet om te polariseren richting een onmiskenbaar fataal nucleair treffen, niet verkeerd. Of snap ik er weinig van? Carla heeft gelijk Jenne, zoveel andere manieren om Tegen te zijn, en inderdaad het zal wel weer een Gladiolen projekkie geweest zijn, meen mij te herinneren daar een tijdje terug iets over gelezen te hebben, soms een artikel lezen en een joepjoepje kijken heeft zo z’n voordelen. The Who – Pinball Wizard – Tommy – 1969 https://www.youtube.com/watch?v=EK33CY68s1w

   35.16
  • jenne

   mc ga maar bij je zelf te rade, jij klopt je van tijd tot tijd op je Duitse borst, van je geboorte, en andere nuances, ik heb hier geen probleem mee, en houd je ook voor niets verantwoordelijk, je speelt zelf graag dit spel, en als je kaatst kun je de bal verwachten.
   Groet Jenne

   35.17
  • jenne

   Hyper Alert,

   moet zo weg dus kort, dit Gladio effect werkt naar alle kanten, om iets uit zijn contexst te halen en te kleineren, niets is gemakkelijker, groet Jenne

   35.18
  • HyperAlert

   jah mensen chantabel maken op grond van hun ingeboren en verder digitaal ingeprogrammeerde doodsangsten, minderwaardiger kan niet, daar moesten we maar eens van af zo langzamerhand. middeleeuws gekoeieneer met de 21 eeuwse varkensprikker stroomstok, mensenveehouderij. arme Paay, Patries be Proud and do not let them win. laat me liever onderzeiken door zo 1 dan door de ranzige polletiek, proud to be van de ratten bezeken and fok joe 2 and love joe 2 Jenne.

   35.19
  • mc

   Ja ja Jenne, loop maar weer lekker weg.
   Mij kleineren op mijn achtergrond en over ‘haat’ spreken. Man man man. Hoe kleingeestig ben je toch soms, alleen omdat je ego aan je knaagt.
   Ik ben maar een halve Duitse, en de andere kant is Italiaans, en ik ben er blij mee. Heb jij daar een probleem mee, het zij zo.

   35.21
  • jenne

   Hyper Alert,

   de retour, was een delicaate queqtie, een tijd geleden bij een oude vriend van mij, s’nachts zijn werkplaats uit geruimd, en collectie gestolen, ben direct naar mijn vriend de Chef van de Roma’s gereden, deze neemd dan de nodige stappen, en vandaag hebben wij zijn spulletjes terug gehaald, na een vrijwillige storting in het familie fonds van de Roma familie, ach goeie mensen, en je kunt ze beter te vriend houden, you never know.
   Mijn vriend is een fantastische glasblazer en glas werker, hij maakt de oudste archeologische opgegraven glas objecten, zelfs Egyptische van ver voor onze jaartelling, na zonder het te kunnen onderscheiden, zijn cellectie heel heel waardevol, en bijzonder mooi,
   De moeite waard om je voor in te spannen, misschien vind je dit wel leuk om te weten, groet Jenne

   35.22
  • jenne

   35.21 mc,

   half om half, beter ten halve gekeerd, grapjes !, hoe loopt die helft lijn, is het de meridiaan of de meridionaal, horizontaal of vertikaal, belangrijk toch, heb geen hekel aan de Duitsers maar I love the Italians, why intuïtie maby, feeling for the vole, maar je kunt ze Gods onmogelijk vergelijken, vreet je zelf niet zo op, groet Jenne

   35.23
  • HyperAlert

   Wow Jenne, jah uiteindelijk hebben we elkaar nodig, op die manier zijn de meeste private piraten banken en de daaraan verbonden bommetjes en propaganda uiteindelijk overbodig, misschien dat dat de grootste reden is dat Zuh proberen ons mensen uit elkaar te spelen! bij het opzoeken van een een frans woord kwam ik het volgende zinnetje tegen; ‘Qui est hors de danger, qui a échappé à la mort.’ ‘Was außer Gefahr ist, die dem Tod entronnen.’ Het gaat om het Leven uiteindelijk en vol tot leven komen betekent de dood niet vrezen. http://www.encyclo.nl/begrip/vrezen en jah jammer dat ik van nature deels bangelijk ben belast aangelegd, vandaar dat ik het in eerste instantie in de ietwat autistische theoretische programmatische verstarring gezocht heb, in dit tweede deel van mijn levens opera ga ik het leven ontdekken, voordeel is wel dat ik door mijn langdurige pré-occupaties het levende in het dode kan helpen aanwijzen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Preoccupatie ‘Programming Ruby, The Pragmatic Programmer’s Guide’ 1 van de indrukwekkendste stukjes muzen-iek ever wat mij betreft, ik was een jaar of 11 toen ik dit voor het eerst hoorde middels een philips cassette recorder; Pigs (Three Different Ones) https://www.youtube.com/watch?v=gZM1WQKwpl0

   [ def sayGoodnight(name)
   result = “Goodnight, ” + name
   return result
   end

   # Time for bed…
   puts sayGoodnight(“John-Boy”)
   puts sayGoodnight(“Mary-Ellen”) ]

   35.24
  • jenne

   Beste Hyper Alert, goed van je, angst en vrezen is menselijk, de één weet het beter te verbergen als de andere, in een bepaalde drift kun je de angst vergeten, maar in wezen handel je dan buiten je zelf, ouder worden, ja het komt steeds dichter bij, nou of het bang zijn is weet ik niet, soms als je lekker in je val zit, denk je wel eens van jammer, en wat je je wel afvraagt hoe zal het zijn, mijn vrouw Carla heeft me steeds meer nodig, ze wordt met de dag fragiler, maar zo is het, dat is dan wel mijn zorg als ik er niet meer zal zijn, ook voor mijn andere familie leden ik ben nog steeds heel utile, qui rend service, au moment oppertune, maar geloof mij ieder mens heeft zijn hoogst persoonlijke probleem, als ik bij mijn vriend de glas artiest zit te kijken, dan denk ik wat een rijk leven, als je de materie zo beheerst, en ben jalours, maar we hebben ze allemaal onze kleine en grote trauma’s, vrijdag ga ik weer naar de Plinius avond, zo lang geleden en onze les nog steeds niet geleerd, gemakzuchtige luiwammes, ken je die in één dikke warme kamerjas met grote geruite nordica sloffen, bij het vuur lekkere glaasjes weg tikken, en dit dan de het diepe filisofische denken noemen, nou ik stop moet nog aan mijn boek werken elke dag een kwartiertje voor God cq Jenne Groet.

   35.25
  • mc

   Jenne, je bent springlevend van geest en zeker ook nog van doen. Dus zet hem op en geniet van elke dag, ook is het soms een uitdaging, zeker met al het ‘wanna know’ erbij. Ondertussen ben je al lang een deel van mijn geestelijke ontwikkeling 😉 groetjes.

   35.26
 • Arend

  Velen hoopten dat Trump de pedofielennetwerken aan zou pakken. Zoals bij veel gehoopte zaken rond Trump blijkt ook dit een ijdele hoop te zijn. Zijn vieze-president blijkt tot ver over zijn kruis daar zelf in te zitten.

  https://www.henrymakow.com/2017/02/Trump-Admin-Infested-With-Pedophiles.html#sthash.lDaHjyxg.dpuf

  https://www.youtube.com/watch?v=P9WKL_UNxds

  34
  • jenne

   Arend,

   Er worden wel veel woorden als MAY BE gebruikt, het kan natuurlijk allemaal heel goed waar zijn, het hele internet, in ieder geval een gedeelte zie ik altijd als een moderne uitgave van de Enkhuizer almanak, het kan waar zijn maar hoeft niet, ik zou jou ook willen raden, zeker in jouw possitie van het aangeven via je geschreven artikelen, om meer veel meer afstand te nemen, en al is de leugen nog zo snel de waarheid achter haalt hem wel, kan soms lang duren dat inhalen, groet Jenne

   34.1
 • Akoeta

  Trump gaat de illegale drugshandel aanpakken: http://benjaminfulford.net/

  33
  • Arend

   Akoeta.

   Dan zal hij moeten beginnen met de CIA te ontmantelen, want dat is de grootste drugshandelaar. Daarnaast zal hij opdracht moeten geven om het VS leger uit Afghanistan terug te trekken, want die zijn daar voornamelijke om de ieder jaar grotere opiumoogsten te beschermen.

   33.1
  • mc

   Arend, wellicht doet die dat. Je bent, voor mij dan, steeds aan het ‘doom’ denken…zo wordt de wereld iig geen betere plek. Ik dacht je bent iets ‘verstandiger’ geworden, met al de nieuwe kennis. Het lijkt bijna dat je persoonlijk iets tegen meneer Tump hebt, ooit dezelfde vrouw gedeeld? haha 😉

   33.2
  • Sub Rosa

   Arend 31.1 :
   Inderdaad .. er is de CIA maar ook de DEA ..FBI…. en tal van andere politie- en veiligheidsdiensten die betrokken zijn in de drughandel. Als Trump dit wil aanpakken, en ik hoop het, dan staat hij voor een gigantische opdracht. De vraag is : Op wie moet hij beroep doen om dit aan te pakken??
   Zie bron : http://www.zerohedge.com/news/2017-02-15/
   met titel : “12 TSA Agents Just Indicted For Smuggling $100 Million Worth Of Cocaine”
   Het zou dan ook al een goed begin zijn om de waarheid over de Lockerbie aanslag bekend te maken. En over de smokkel van drugs vanuit Afghanistan met NATO vliegtuigen via o.a. België, waar Sibel Emonds ook al naar verwezen heeft. Het is meer dan naïef te denken dat dit gigantische crimineel corrupt mafieus systeem, dat supranationaal opereert, zich zomaar gaat overgeven!!! Als er iemand zal geliquideerd worden dan zal het eerder Trump zijn, dan dit internationaal “crime syndicate”.
   Tactisch is het niet goed in de kaarten te laten kijken alvorens men stevig genoeg staat om ten strijde te trekken.

   33.3
  • Arend

   Leuke grap mc. Ik verkeer alleen niet in de kringen waarin het soort vrouwen rond dwarrelt als Trump. Daar ben ik heel blij om.

   De basis van dit hele politiek satanische systeem is de Trias Satanica, dat sex, geld en macht inhoudt. Zowel aan de links politieke kant als het rechtse. Men kan als politieke marionet op geen enkele andere manier op een ‘machtspostie’ komen dan door zelf de eigen ziel aan de duivel te hebben verkocht. Dat ‘sex slave island’ van Jeffery Epstein is, zoals Sub Rosa ook al aangaf, een eiland dat vol hangt met camera’s om alle psychopathische en lustvolle activiteiten van de bezoekende elite te registreren en ze daarmee chantabel te maken. Trump heeft dat eiland ook bezocht en ook ten minste één keer meegevlogen in Epstein’s beruchte privévliegtuig. Net als Bill Clinton dat meerdere malen ook heeft gedaan. Dit is het meest machtige instrument van de Mossad en de CIA om de Amerikaans politieke elite mee in toom te houden.

   http://www.dailywire.com/news/5556/7-things-you-need-know-about-trump-and-sex-slave-amanda-prestigiacomo#exit-modal

   33.4
  • Sub Rosa

   Arend 33.4 :
   Juiste analyse. Het gaat hier om de beruchte “lolita express” en het nog meer beruchte boekje van Epstein met de “bezoekers….”. De chantages met zedenzaken en in mindere mate met corruptiezaken zijn het middel om dit “crime syndicate” in stand te houden. Wat de drugs betreft zijn er nog altijd de gevolgen van de Iran-Contra gate zaak. Aan deze zaak was dan de Franklin case gekoppeld… In België was het de Dutroux zaak…!! Als ik zie hoe het met deze laatste zaken is afgelopen, ben ik zeer pessimistisch.
   Wat de vice-president betreft..(zie Arend 34) is dit de geknipte man voor de Deepstate als Trump op één of andere manier zou verdwijnen van het toneel.

   33.5
  • jenne

   O heerlijk Arend je blijft het maar aandragen, het is zo oud als de monde “de duit en de fluit”, we weten dat de meeste kerels ook de meest hypokriete achter hun lul aanlopen, het is nu éénmaal een natuur gegeven, dat kun je mensen niet kwalijk nemen, het moet geleerd zijn, om met deze gevoelens ingetogen om te gaan.
   En dat wat vrouwen betreft, ja er zijn veel onderscheidelijke soorten vormen kleuren voor ieder één wat wils toch, en vergeet niet dat vrouwen heel langzaam en heel slim zijn veranderd in een speelbal, tenminste de genen die daar voor open staan, maar de generaties van onze moeders was wel iets anders, altijd aan de zijde van hun man, met twee benen in de werkelijkheid, zich zelf, prachtig die vrouwen, jammer ze worden nu weggezet door de pillow talkers, de zich om hoog neukende dames, en die krijgen alles op een gouden schaaltje aangerijkt door de mede delers in het kwaad, het is één kluwen onwrikbaar in hun afwijking te samen gesmeed, de homo’s en lesbiennes,
   denk je dat ik me vergis, nee hoor heb er jaren midden in gestaan, en er mee moeten werken, in opdracht van !
   Jenne

   33.6
  • Arend

   Allemaal leuk en aardig Jenne 33.6, maar je schijnt hier het punt te missen dat het een satanische manier om de wereldbevolking onder controle te houden d.m.v. volledig gecorrumpeerde en gechanteerde perverse (mis)leiders. Met hun valse beloften trachten zij de gehele mensheid mee te nemen in hun satanisch geïnspireerde agenda en over te leveren aan hun satanische meesters. They want your soul!

   https://www.youtube.com/watch?v=_WTBkj8gFfI

   https://www.youtube.com/watch?v=7yQ7ZnO2vpU

   33.7
  • jenne

   Arend,

   het gaat er toch niet om wat die paar gestoorde zielen willen, het gaat er om wat ik wil, het spel herhaalt zich dagelijks, het kruisigen van de opstandelingen, wat wil ik, wat willen wij de mensheid, we can’t take their soul, they have any left, we have to fight them, and kill them beste Arend, ik zie het wel juist, in verdeeldheid gaan we verliezen, groet Jenne

   33.8
 • jenne

  Beste WTK ers, lees vade Truth Seeker, het artikel over de uitvinding van Royal Rife, deze machine cq bestraling dode de kanker cellen, maar de maffia heeft al die genen die met dit heilzame apparaat werkten vermoord hun lab’s opgeblazen verbrand, en de uitvinder zelf in een hospitaal vergiftigt.
  Bij het lezen van zo’n artikel, nou dan weet je wat wij en onze kinderen beteken, voor deze medicijnen maffia, Bill Gates, heeft ook weer enige leuke ideéen om zijn in de USA Lab’s klaar gemaakte virussen te bestrijden, hij spreekt over 30 millioen doden.
  Nou stop, welterusen, Jenne

  32
 • jenne

  Van Morgen na de kerkdienst, ik ben daar aanwezig van wege mijn invalide vriend, werden ons 4 Syriese Christen families voorgesteld,
  deze komen bij ons wonen en leven, spreken mooeilijk maar er was voor een tolk gezorgt.
  We hebben er geen drama van gemaakt, ze krijgen twee huisjes terbeschikking, met verf etc, dus zelf doen, natuurlijk wordt er ook financieel voor hen gezorgt, maar ons idée gaat toch richting zelf doen, en Eigen initiatief, we gaan het zien, maar ben wel te spreken over me zelf, eindelijk eens iets doooooeeeennnn !
  Jenne

  31
  • Madeloes

   Vandaag en morgen Enif in Pegasus Astrostanden
   Enif specifically it brings “Danger in battle.”
   atrostanden worden vaak gebruikt door degenen achter de schermen.

   31.1
  • Anna

   Mooi Jenne, we zijn allemaal mensen en de mensenverplaatsing van het ene naar het andere continent is redelijk idioot. Ben alleen benieuwd in hoeverre deze mensen het zelf gewild hebben en voldoende geld hebben gehad naast intellectueel vermogen dit dus aan te gaan.

   31.2
  • Anna

   Maw wanneer ben je dan goed bezig vraag ik me af. Ik denk dat ik ze geadviseerd zou hebben linea recta naar hun land terug te keren met dezelfde middelen die ze hadden om aan te komen in Frankrijk en vervolgens daar voor hun eigen bevolking/gemeenschap te doen wat noodzakelijk is.

   31.3
  • arnold

   Jenne.31.
   Wanneer Europa overspoeld zou worden door vluchtelingen hebben wij een groot probleem en ik weet ook net als jij dat ons landje al veel verloren heeft als het gaat om gewoontes die voor ons autochtone bevolking altijd als normaal ervaren werd (Amsterdam is niet meer het oude Amsterdam enz).Daarom heb ik veel respect en waardering voor wat je vanmorgen hebt gedaan.
   Anna lees eens de volgende verwijzing en besef dan ook dat velen niet zouden moeten/willen vluchten wanneer de VS en hun NATO bondgenoten hun bommen daar niet zouden droppen omdat ze daar gewoon niets te zoeken hebben.Het is moeilijk want wij willen niet overspoeld worden door vluchtelingen waar mogelijk mensen met slechte bedoelingen tussen zitten maar de keerzijde is dat het wel door westerse bommen wordt veroorzaakt waar je nooit iets over hoort door onze politieke leiders en om dan deze mensen linea recta terug te sturen vind ik iets te kil.https://www.groene.nl/artikel/de-verkeerde-mensensoort

   31.4
  • jenne

   Anna,

   Kijk bij het binnen laten van die zogenaamde vluchtelingen, nou ja dat is natuurlijk het PAARD VAN Troye, we weten allemaal waar dat heen voerd, deze mensen vertellen niet zo veel, maar hun geschiedenis staat ze op het gelaat geschreven, uit onze gegevens zijn de Turken nog steeds kampioen, daar gaan we in de toekomst in Nederland wel achter komen, maar we gaan meer van deze mensen helpen dat is zeker.
   Jenne

   31.5
  • jenne

   Nou beste Arnold,

   je begrijpt er geen barst van, de Khazaren zijn net als de turken, Turcomaanse volkeren, die bloedvergiten in hun bloed hebben, lees de geschiedenis, en met die Islam waanzin is hun het wapen gegeven om alle Christenen af te sclachten, en dit duurt al heel heel lang, en dan altijd van er zijn ook aardige bij nou fijn dan.
   Toen de stad aan de Zwarte zee Trabyzon, de mooiste grootste kunststad uit heel Byzantium, toen de Turken klaar waren was het haven water rood van het bloed van de 60 000 inwoners, geen oorlog geen soldaten gewone moordzucht, en die heerst nog steeds.
   Maar goed geloof wat je wilt, het plijt is al lang beslist, aan alles komt een eind, zo staat dit geschreven in de sterren.
   Jenne

   31.6
  • Anna

   Ik heb een vriendin die een Syrisch gezin begeleid. Zijn ze gelukkig hier in Nederland? Echt niet, ze missen hun vrienden en familie. De vragen echter die ik zou willen stellen aan mijn vriendin zijn tevens ook erg lastig want haar wereldbeeld inzake de vluchtelingenproblematiek is anders dan de mijne. Vervolgens weet ik van haar hoe moeilijk het is om werkelijk te communiceren met dit gezin want de taalbarriere is een wezenlijk iets. Kortom, kompleet Babylonische spraakverwarring.

   31.7
  • jenne

   Anna,

   wat wil je hier mee zeggen, niet doen dus, vader zijn kop er af moeder verkracht tot de dood er op volgt, tja en de kinders who knows, nou jouw frustrated talk snijd geen hout, het zijn vaak mensen met een zekere achter grond, een zekere kennis van, en levend met hun Christelijke geloof, wat ze duizende jaren staande heeft gehouden, iets wat wij in onze vreet en neuk maatschappij dachten niet meer nodig te hebben, onze beschavings heritage over boord er mee, kijk om je heen en aanschouw het sodom en gamorre spel, een grote obsessie, abortus is wat de vrouwen een pseudo vrijheid geeft, de door het leven en evolutie geschonken levens vervulling, wordt ingeruild voor wat goedkope grappen, maar goed voor mij telt ieder mens, tenminste als hij mens wenst te zijn.
   Groet Jenne

   31.8
  • arnold

   Jenne 31.6
   Jenne ik weet ook wel dat er mogelijk veel geweld gaat komen als veel mensen uit Islamitische landen en Noord Afrika naar West Europa komen maar dat neemt niet weg dat onze zogenaamde leiders onder aanvoering van de VS daar naartoe hebben gewerkt.Ook is het inderdaad zo dat de geschiedenis bewezen heeft dat bepaalde volkeren nu eenmaal niet samen gaan zoals de Arabieren en de joden bv en dat geldt ook voor andere volkeren.Ik ben wel van mening dat vooral mannen alleen in hun land moeten blijven om te strijden want zelfs vrouwen gaan de strijd aan en ik ben ook van mening dat er nu al teveel mannen die alleen naar Noord Europa gekomen zijn gezamenlijk bij elkaar wonen hier in Nederland.
   Gezinnen met kinderen daar heb ik minder moeite mee maar ook die zouden zodra het in hun eigen land weer veilig is weer terug moeten vind ik.Vaak worden zij hier in Nederland niet als vluchteling opgevangen maar krijgen zelfs huizen omdat ze ervanuit gaan dat ze toch hier blijven en dat klopt ook niet.Feiten zijn wel dat de VS met de NATO landen er zelf voor zorgen dat deze mensen naar hier komen terwijl ze hier deze mensen verkeerd opvangen omdat ze ervanuit gaan dat ze toch hier blijven.Hoe vaak is hier op de site al besproken dat ze chaos willen en daar werken ze goed naartoe probleem vind ik is dat de meesten de vluchtelingen verantwoordelijk houden terwijl onze “leiders” de ware schuldigen zijn en die moeten daar op aangesproken worden.

   31.9
  • jenne

   Arnold,

   je zou eens kunnen kijken, naar de levens Stijl, het IQ van deze mensen, het is of of, dus komen ze om onze samenleving om zeep te helpen, want waar ze van daan komen kennen ze geen samenleving meer, een uitééngereten bevolking, als krabben in een emmer.
   Op zich is een beetje vers bloed Welkom, en sommigen zullen blijven, en anderen niet, maar binnen onze Eigen bevolking komen steeds meer exstremisten naar voren, idiote gefrusteerde lesbianes, over sexste homo, die de meerderheid van normale mensjes eens even gaan vertellen, hoe het nu eigenlijk wel moet, dit is een andere kromme redenering die alles uit balans gooid.
   Je kunt niet in een land wat niet van jouw is, even een nieuwe samenleving opzetten, plus die kant nog wal raakt, van de manier waarop er oorspronkelijk in dat land geleeft wordt.
   Jenne

   31.10
  • arnold

   Jenne 31.10
   Ik ben het wel met je eens dat er steeds meer dingen die niet normaal zijn wel als dusdanig worden voorgeschoteld.
   Nog niet zo lang geleden durfden Homofielen en lesbiennes er bijna niet openlijk voor uit te komen dat zij zo waren omdat ze bang waren voor agressie wat ook vaak het geval was,nu zijn ze doorgeslagen naar het tegenovergestelde want steeds vaker zie je op bv de TV zoenende mannen met elkaar en ook voor vrouwen geldt dat en dan heb je nog die zogenaamde parades waar ikzelf nogal misselijk van wordt als ze ongegeneerd op die boten geen rekening met andere mensen houden (met name kinderen) en net doen alsof wat zij doen de normaalste zaak van de wereld is terwijl dat niet zo is.
   Dan heb je ook nog van die programma,s waarbij vrouwen als speelgoed voor maakt niet uit welke man neergezet worden door van die achterlijke figuren die denken dat ze daardoor populair overkomen terwijl ze niet het besef hebben hoeveel schade dat voor vrouwen kan hebben.(vaak gaat dat ook nog gepaard met drank gebruik).
   Zij denken dat vrijheid betekend dat alles mag en kan maar dat ze daarmee velen in gevaar brengen en laten zien dat zij niet weten hoe ze met vrijheid dienen om te gaan is wel duidelijk.

   31.11
  • arnold

   PS
   Zelfs burgemeesters en regeringsleiders doen aan dergelijke parades mee terwijl het juist zij zijn die voor onze veiligheid verantwoordelijk zijn en daaraan kun je dus zien dat zij een bepaalde lijn volgen die chaos kan/moet veroorzaken.
   Daarom moeten onze leiders ter verantwoording worden geroepen en eventueel door andere mensen vervangen worden die nog wel onze beschaving verdedigen en waarden op het juiste niveau kunnen houden.

   31.12
  • jenne

   Onze leiders, zijn vaak verborgen leden van die clubs, in mijn Amsterdamse tijd werd de Homo club opgericht en ieder één vond dat goed, de ergsten zijn de grammofoon plaatjes zo als wij ze noemden, die van hun vrouwen ongelukkige mensen maken, maar om het fatsoen niets naar buiten brengen, maar heb het homo lesbiese nephotisme zien groeien, het heeft nu het stadium van overwoekering bereikt, en daar volgt dan het met wortel en tak verwijderen op, we hebben geen strenge bijbel beld politiek nodig, maar een meer ingetogen beleving van het mens zijn zou heel Welkom zijn, ook voor onze cultuur, het mooie wordt te vaak bedolven door een viese denk lading.
   Jenne

   31.13
  • arnold

   De EU is de vertegenwoordiging van hen die alle macht willen en zeggenschap over iedereen en alles ten koste van alles en daarom laat de EU alles op z,n beloop want als ze echt willen zouden ze afdoende maatregelen tegen mensen die naar hier willen komen nemen.
   Dat zou echter in strijd zijn met de wensen van hen die achter de schermen de opdrachtgevers van de EU zijn en daarom blijft dat probleem voortduren.http://www.demorgen.be/buitenland/vluchtelingen-bestormen-opnieuw-spaanse-enclave-in-ceuta-be57de89/ Door niets te doen blijft de EU ernstig in gebreke waar de Europese volkeren de dupe van gaan worden.Alles wordt slechter en we staan op het randje van een Derde Wereldoorlog maar kennelijk vinden onze zogenaamde leiders dat ze nog steeds hun dikke salarissen en voordelen waard zijn terwijl ze ons wel in deze situatie hebben gebracht en zelfs nu niets doen om erger te voorkomen.

   31.14
 • jenne

  De Grand Mufti van Syrië, een voorvechter en beschermer van de Christenen, heeft zijn straf hier voor ontvangen, de Turken hebben zijn naaste familie leden 18 in getal uitgemoord.
  Deze man was vooreerst een mens, een gelovige, deed niemand kwaad, integendeel deed veel goeds, ook uit naam van zijn geloof, schande !!!
  Jenne

  30
  • Madeloes

   bevreemd me wel dat VT dit als eerste heeft gerapporteerd op ineternet.

   30.2
  • Sub Rosa

   Madeloes 30.2 :
   VT heeft zeer goede bronnen in het Midden Oosten. (en zeker in Syrië en Libanon) :
   Louter ter info : Er is ook nog Voltaire.net :
   http://www.voltairenet.org/auteur29.html?lang=en
   Dit geeft ook een genuanceerd beeld over het Midden Oosten.

   30.3
  • Akoeta

   Oh, wát een goede man, wat een wijze wereldverbeteraar, de Grand Mufti van Syrië. Interview van hem gekeken + the confession of J.K. gelezen (dank je wel beiden) Nergens welkom!!! behalve Ierland. Een bruggenbouwer en hij kan dit land niet in!!! Zijn ze wel goed wijs, daar in Den Haag??? I.p.v. Isis zou het woord Daesh gebruikt moeten worden omdat de terroristen het haten: https://www.freewordcentre.com/explore/daesh-isis-media-alice-guthrie In het kort; letterlijke vertaling van isis in Arabisch, ze kennen daar haast geen van afkortingen gemaakte nieuwe woorden dus grappig/sarcastisch en niet bestaand, de klank lijkt op woorden van de donkere eeuwen en doet hun denken aan barbarisme, de ‘h’ weg en het betekent: iemand of iets wat vertrapt! Dus met andere woorden, een heel andere betekenis en uitwerking!!! Syrië is de meest heldere ster op aarde zoals aan de hemel; Sirius, de GOD-ster. Da,da,da: https://www.youtube.com/watch?v=kzQk3BTP2yc Esh,esh,esh: https://www.youtube.com/watch?v=P1kq-SPEoRg

   30.4
  • jenne

   Akoeta,

   Dit soort mensen, kun je overal tegen komen, je moet er oog voor hebben, de humanistische athéistische priesters van hun geloof, die genen die geloven in de mens, IN DE MENSEN EEN WELBEHAGEN, ja in dit natuurlijke naïve denken over zie je het kwaad, ja en dan hang je in no time aan het kruis, gebeurd mij vaak genoeg gelukkig alleen nog met woorden, ik maak mij daarom sterk binnen mijn groep van vrienden, waardoor je enigzins een rugdekking hebt, en elkaar helpen indien nodig, maar goed dat wordt onder leiding van onze lelijke media dagelijks verguisd, en deze likken onder uit de pan, worden door het onwetende jalourse publiek gretig gevreten, maar goed we gaan verder op onze chemin, le mactoube.
   Groet Jenne

   30.5
  • mc

   Sub Rosa, ja Voltaire heeft veel goede artikelen.
   O.a. deze “Anti-Donald Trump: war propaganda”, by Thierry Meyssan
   http://www.voltairenet.org/article195196.html

   Ik vrees dat sommigen helemaal niet begrijpen wat die Trump allemaal zegt, omdat die Engels praat. Anders zou men niet zo anti-Trump wezen. Niet verstandig, lijkt mij.

   30.6
  • Sub Rosa

   MC 30.6 :
   Het is niet wat Trump zegt, maar wat hij doet. Gezien hij in handen zit van de Zionistische Israëlische lobby , blijft hij dan ook het Oded Yinon plan uitvoeren. De bombardementen van de buitenlandse luchtmachten zijn niet tegen ISIS e.a. gericht maar tegen het Syrische leger en verbondenen, en om de infrastructuur van het land te vernietigen. Hij gaat ISIS aanpakken, maar ISIS is een Mossad en CIA schepping!!! Hij gaat volop mee in oorlogsretoriek van Bibi tegen Iran. De uitvoering van het Oded Yinon plan is ook noodzakelijk om de vluchtelingenstromen naar de EUSSR op gang te brengen en te houden om hier het Coudenhove Kalergi plan uit te voeren. Kortom Trump en de USA blijven verzopen in het Midden Oosten moeras…ze verdedigen hier niet de USA belangen, maar enkel deze van Tel Aviv .. en deze laatste staan haaks op deze van de USA en het Westen. Intussen neemt de escalatie in alle conflictgebieden toe… en waar de EUSSR dan ook meegesleurd zal worden.
   Is het dat wat U wil ??? Kijk intussen ook al eens naar Frankrijk!!

   30.7
  • mc

   Sub Rosa, ik raad je aan een keer andere bronnen te raadplegen ipv zo vaak VT of Makow (die ik dus suspect vind, puur op hoe het geschreven wordt). Wat je aandraagt is jouw eigen invulling en niet wat er werkelijk gebeurd. Dat zullen ze ook niet aan jou vertellen en ook niet aan mij. 🙂

   30.8
 • Nannie

  Na alle smurrie die Donald Trump over zich heen krijgt wil ik graag het volgende interview (engels) aanbieden.

  HUGE Exclusive Interview With DHS Insider!
  http://victuruslibertas.com/2017/02/exclusive_interview_with_dhs_insider/

  Iedereen denkt er anders over. Iedereen denkt dat hij precies weet welke persoon Donald Trump is.

  Er bestaan ook andere verhalen…

  29
  • Sub Rosa

   Nannie 29 :
   Het probleem en gevaar voor Trump is de Zionistische en Israëlische “connectie”. Dit zal tot zijn ondergang leiden, als hij daar geen afstand kan of wil van nemen. Het is opmerkelijk dat de “vijanden” van Trump over deze connectie zwijgen. Deze “connectie” zit dus niet bij de smurrie!!. Hierbij vergeleken is de telefoon van Flynn een te verwaarlozen detail.Onderschat dan ook de voormelde “connectie” niet. Zijn “entourage” zit er vol van !!. Zijn “vijanden” die hem hiermede zouden kunnen pakken, zwijgen er echter over. In de politiek zijn er 3 soorten vijanden : -de gewone vijanden – de aartsvijanden en “de politieke vrienden”. Bij mij gaat het dan ook niet voor of tegen Trump, ik poog enkel te zien wat er zich afspeelt… voor en achter de coulissen. Ik verwijs naar mijn vroegere reacties… en op basis van de momenteel beschikbare gegevens, die ten andere elke dag veranderen, ben ik meer dan ongerust over de toestand in de USA, en bij uitbreiding ook naar Europa. Onderschat de machten niet achter de NWO. Wie Trump ook moge zijn, het is de “connectie” die zal beslissen.

   29.1
  • mc

   Sub Rosa, “Bij mij gaat het dan ook niet voor of tegen Trump, ik poog enkel te zien wat er zich afspeelt…”
   Dat zal wel bij iedereen het geval zijn, maar kiezen heeft vooral met moed te maken. Een keuze, die eventueel verkeerd zou kunnen zijn, zorgt bij menigeen voor ongemak. Dus de eigenlijke factor is ‘angst’ om straks ‘fout’ te zijn geweest.
   Stelling: Trump zorgt voor ‘verlichting’… 😉

   29.2
  • Arend

   mc 29.2

   Verlichting in welke zin en waar maak je dat uit op?

   29.3
  • arnold

   Het (naar mijn mening) belangrijkste blijft zwaar onderschat en onderbelicht en dat zijn de Protocollen van Sion.
   Daarom verwijs ik u hier nogmaals naar en een voorbeeldje over wat Donald Trump is/kan zijn vind u dan ook in protocol 10 vanaf punt 13 waar de krachten die niet zichtbaar zijn aangeven dat de presidenten onder hun controle staan en vergeet niet dat Trump een republikein is en mogelijk de wetten gaat aanpassen zodat er een republikeinse grondwet komt wat u vanaf punt 18 kunt lezen.
   https://nortonsafe.search.ask.com/web?q=Tiende%20protocol%20uit%20de%20protocollen%20van%20Sion&o=APN11915&geo=NL&prt=NS&ctype=&ver=22&chn=3310&tpr=121&locale=nl_NL&doi=2016-03-15&guid=09C474A2-B47F-4719-BFF8-05348F96C2A8

   29.4
  • arnold

   Eerder heb ik ook al verwezen naar die Rabbijn die bij de inauguratie van Trump was en die ook niet geheel fris lijkt te zijn ivm banden in het pedofiele netwerk enz.
   Waarom stond daar ineens een rabbijn?
   Behoort deze bij de Zionistische club? en was dat het begin dat ze nu naar voren gaan treden?

   29.5
  • Madeloes

   @ MC 29.2

   met betrekking tot deze stelling wil ik even Bertrand Russel citeren;

   Het is onwenselijk een stelling te geloven als er geen enkele reden is om te veronderstellen dat zij klopt.

   Origineel: It is undesirable to believe a proposition when there is no ground whatever for supposing it true.

   Bron: Sceptical essays (1928)

   29.7
  • arnold

   Letterlijk kunt u ook in het tiende protocol het volgende lezen. (waarbij u kunt denken aan in Nederland de VVD onder leiding van Rutte en de heden daagse stand van de werkeloosheid bv).
   Citaat.
   Nadat we het staatslichaam het gif van het liberalisme ingegeven hadden,is zijn heele politieke toestand veranderd.De staten werden door een dodelijke ziekte,de ontbinding van het bloed,aangetast.Men behoeft slechts het einde van hun doodsstrijd af te wachten.
   Uit het liberalisme zijn de constitutioneele staten,die de eenige nuttige regeeringsvorm voor de niet-ingewijden zijn,voortgekomen.
   Ze traden in de plaats van de vroegere autocratieën.Zoals u zelf wel weet,is de staatsregeling niets anders dan de school voor oneenigheden,tweedracht,twisten en onvruchtbaaren partijstrijd in één woord:de school voor alles wat aan den staat de kracht van zijn individualiteit ontneemt.Het spreekgestoelte en evenzoo de pers hebben de regeeringen gedoemd tot werkeloosheid en machteloosheid en zij werden daardoor van geen nut en overbodig.

   29.8
  • Arend

   Heel interessante en voor mij onbekende aanvullingen Arnold. Bedankt voor het delen!

   29.9
  • Sub Rosa

   MC 29 :
   Om een keuze te maken dient men in het bezit te zijn van alle gegevens, om met kennis van zake te kunnen oordelen. Ik ben geen (top)insider, en ik dien mij dus te baseren op wat er beschikbaar is… de beschikbare info is echter zeer verwarrend, verandert voortdurend… en hierbij dekt geen enkele vlag nog de lading, gezien de tsunami aan fake news. In die omstandigheden geen keuze maken heeft niets te zien met angst , maar wel met voorzichtigheid. Als men de verborgen agenda’s niet kent… en men kiest… dan gaat men zeer lichtzinnig te werk. Bij Trump gaat het dus bij mij niet om een keuze op basis van emotionele elementen .. zoals die spelen bij een keuze voor een favoriete zanger… sportman.. enz… maar om een analyse van wat er zich werkelijk afspeelt. Bij dit alles is Trump maar een pion op het schaakboord.Ik word ook niet graag op het verkeerde been gezet en opgelicht. U misschien wel ?? Als U over meer achtergrond info beschikt staat het U vrij deze te delen.

   29.10
  • Sub Rosa

   Arnold 29.8 :
   U heeft gelijk inzake de protocollen. Het gaat hier in feite om de blauwdruk van de strategie die ons moet leiden naar de NWO. Deze protocollen geven een verbluffende kennis van de mens en de maatschappij in alle domeinen. Het volstaat deze grondig te lezen, en vervolgens rond te kijken om te zien , wat er al werd van verwezenlijkt. Ik denk dat we ver bij het einde zijn. Het is dan ook geen toeval dat deze protocollen op alle mogelijke manieren worden aangevallen en verdacht gemaakt. Ik laat nog in het midden wie ze heeft gemaakt…maar verschillende elementen gaan terug op het programma van Adam (Spartacus) Weishaupt. Deze laatste is immers een genie als manipulator – infiltrant – samenzweerder en organisator van deze samenzweringen.
   Ik trek ook de aandacht op het boek van Mat Herben :”Vrij denken over religie, politiek en vrijmetselarij” waarin hij het heeft over de “voorman”(=het uithangbord) en de achterman(die de zaken werkelijk stuur).

   29.11
  • mc

   Madeloes, 29.7 tot nu toe lees ik hier alleen schele reacties over Trump, tot op een paar uitzonderingen na van, volgens mij dan, mensen die werkelijk willen weten. Dus zoveel over stellingen en waarheid en verlichting. 🙂

   29.12
 • jenne

  Beste WTK ers de ellende komt weer mijn oren uit, dus Ramsteinn keihard en een dubbele on the rocks, groet we all live in America, America !Jenne

  28
 • Genies of Death

  Iran heeft wel thermonucleaire wapens. Daar komen ze in Londen en Parijs vanzelf achter.

  27
  • Genies of Death

   https://twitter.com/IRGC_QF

   Ik ben al 4 jaar lang op het internet Iran van adviezen aan het voorzien om welke aggressor dan ook volledig af te slachten. Ik ga mij helemaal suf lachen om diegene die denkt Iran aan te kunnen. Ik hoop dat Trump Iran gaat aanvallen. Ik heb wel zin in een oorlog te aanschouwen waarin vele Amerikanen, Fransen en Britten sterven.

   “Pleasant it is, when over a great sea the winds trouble the waters, to gaze from shore upon another’s great tribulation; not because any man’s troubles are a delectable joy, but because to perceive you are free of them yourself is pleasant.”

   – Lucretius

   27.1
  • jenne

   Genies of Death,

   dat zou hen kunnen beschermen, anders komt daar WWIII om de hoek kijken.
   De Perzen, Iraniers, zijn een intelligent volk, zo doende hebben ze misschien een kans tegen Israel.
   Het Paradijs beschreven in de bijbel, is een vally gelegen in noord Iraan, prachtig land, Aryan bevolking.
   Jenne

   27.2
 • Arend

  Citaat uit het artikel:

  “Ook Trump zegt zich tegen het establishment af te willen zetten. Hij leunt echter wel zwaar op een aantal ex-bankiers van Goldman Sachs, de meest criminele vertegenwoordiger van de Rothschilds in de VS. Zij zijn niets meer en minder dan de ultieme vertegenwoordigers van dat establishment.”

  Ter onderbouwing van dit citaat geef ik een link naar een James Corbett-report, waaruit moge blijken dat Tump i.p.v. | draining the swamp” bezig is met filling the swamp.

  https://www.youtube.com/watch?v=cs0BfPDvUQg

  Uit de video blijkt ook dat de door Trump gekozen Minister van Financiën Steve Mnuchin een nogal dubieuze achtergrond heeft. Onder andere door zijn studeren aan de Yale Universiteit en toetreding tot de beruchte Skull and Bones-club.

  26
  • jenne

   Arend,

   Trump moet roeien met de riemen die hij denkt nodig te hebben, er zit volgens mij wel een tactische lijn in, hij speeld voortduren aap wat heb je mooie Jongen met de esteblisment, de bankiers ja een verhaal appart, zelfde als Israel, hij kan moeilijk alles tergelijke tijd in het harnas jagen, trouwens tussen zeggen en doen zit een wereld van verschil, hij is eerst de media aan het monddood maken, zou ook niet verkeerd zijn in Nederland, van wat er over is, ik vindt ze te vies om op het toillet te gebruiken.
   ’t is wel amusant om al die nutteloze krullen jongens zo als wij zelf druk bezig te zien met hun nutteloze geschrijf.
   Groet Jenne

   26.1
 • jenne

  Arend,

  iets diepzinniger : Perplexe, le mélancolique comprend que cette maladiz de l’ame est à la fois l’unique preuve du paradis perdu.’
  Wat een poeha!Als je ‘absolu’, trancedence’, ‘ciel’, ‘extase’,’etre’,
  ‘neant’, enzovoort allemaal in één alinea propt, ontstaat er een oorverddovende betekenisloosheid.
  Er is een veel mooiere, anonieme, eveneens <franse omschrijving van het verschijnsel:'la mélancolie, c'est le bonheur d'etre triste.'
  U daar psychologisch misvormde lezer:die woorden drukken mijn opvatting van het geluk uit.
  U daar melancolique niet weter, zich badend in het heerlijke gevoel van de bonheur d'etre triste.
  Salut Jenne

  25
  • jenne

   Helaas voor mij, dit woorden en gedachten spel, is van Benno Barnard, de Nederlandse Vlaming, dank je Benno.

   25.1
  • HyperAlert

   Herman de Coninck 1944 Johnny Walker open fles, trui, vulpen van de schrijver grafgiften 1997 terras Lissabon laatst daarginds. T.S. Elliot ‘the repose of our sleeping time’; Die Ruhe unserer Schlafzeit, ‘to whom I owe the leaping delight’. – Geen winter wind die zal verkillen, geen zomer zon zal doen verdorren, dit is niet bedoeld voor openbaar publiek, meer een opgetekende private aangelegenheid – . – for whom think the same thoughts without the need for speed speech – . Mijn gedichtenschrift, Benno Barnard 2015 https://books.google.nl/books?id=C46OCgAAQBAJ The Donald Trump Time Travel Theory https://www.youtube.com/watch?v=zfpVDFUhh_k Trumpie onze nieuwe Andrew Jackson is samen met Alex J. 1 van de zeer weinigen geweest die 911 voortijdig voorzien voorspeld hebben. Professor John G. Trump, de neef van, was given the task of making sense of Tesla’s notes aantekeningen… General Flynn Resignation A Deep State Sabotage Of Trump https://www.youtube.com/watch?v=IfkRsc6tL4s TV On The Radio – Mercy https://www.youtube.com/watch?v=P0Ji2sxk0Uc ‘100 jaar geleden plachten ontwikkelde burgerdames in een speciaal cahier hun favoriete gedichten over te schrijven’.

   25.2
  • HyperAlert

   Obama’s Stasi Begins Soft Coup With Flynn’s Political Assassination https://www.youtube.com/watch?v=HFgcO63haFg De God Particle Higgs Boson blijkt experimenteel op 4 Juli 2012 een bijna tastbaar massa gewicht van zo’n 125 GigaElektronVolt in de Large Hadron Botser sloop schaal te leggen, dit veroorzaakt een Super Susy Symmetrische opening naar een ander aangrenzend realistisch Parallel Universum, The Multiverse is Real Folks! overigens een zeer denigrerende communistische AbombA aanroep term voor het niets begrijpende fake newsz dombofoon gepeupel, niks gepensioneerd uitgerangeerd, gestationeerd in een militaire bunker compound dichtbij het witte washjes grote washjes dc huis op de prairie. 2Doc: 16 feb 2017 : Particle Fever http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/540603600/0

   25.3
  • jenne

   Hyper Alert
   jij voelt dit ook, het fenomenale taal gevoel wat deze benno barnard uitstraald, fijn om te zien, dat jij er ook door geraakt bent, Jenne

   25.4
 • jenne

  Arend,19.4 en 19.5

  Als enkele benamingen vervangt krijgt dit denken, op eens een hele andere inhoud, en uitdraging.
  Groepsvorming : in denken tot een gezamelijke conclusie proberen te komen.
  Leefregels : zijn nodig om duidelijk aan te geven waar we staan en behoren te verblijven.
  Dictator : benoemd voor ten hoogste 6 maanden in tijd van vul maar in.
  Natuurlijk worden er opdrachten verstrekt, en natuurlijk is er een soort volwassen gehoorzaamheid, anders fungeerd dit niet.
  Er kleven nog al wat niet juiste beweringen aan, ik spreek hier voor me zelf, en niet uit naam van natuurlijk.
  Dat er soms heel erg misbruik van dit denken wordt gemaakt is triest, en jammer, het zou juist het toonbeeld van al wat mooi en menselijk mogelijk moeten zijn.
  Groet Jenne

  24
 • Genies of Death

  Trump is gewoon een CIA kandidaat en de CIA dat zijn de “useful idiots” die werken voor de ambitie en hebzucht van de Rothschild-Zionisten. Ik kan er enkel om lachen. De loop van de geschiedenis zal niet door hun bepaald worden. Een gewone SS-18 commandant die los van het militair gezag in Rusland Londen vernietigd met een thermonuclear wapen zal de richting van geschiedenis bepalen.

  https://youtu.be/iz6a4WkKJn0
  Hiroshima, Nagasaki, Londen, Parijs, Israel, ?

  Ik ga weer 16 uur per dag WoW Vanilla spelen. Zolang het nog kan.

  Zoland Trump of wie dan ook niet publiekelijk verklaard dat ISIS of welke groep dan ook een CIA/Mossad/Mi6 operatie is, is er geen hoop voor de Amerikanen. De Noord-Koreanen zullen afrekenen met Amerika.

  23
 • Arend

  mc 19.13

  Fijn dat je daarin gelooft. Maar je hebt mijn vragen aangaande Trump en Obama niet beantwoord. Waarom zou Trump een kans moeten krijgen om zichzelf te bewijzen. Waar baseer jij jouw vertrouwen in hem op? En had je dezelfde houding t.a.v. Obama in 2008?

  22
  • mc

   Arend, dat heb ik al lang gedaan, had je dat dan niet gelezen? Dat is dan jammer.

   22.1
  • Arend

   Het spijt me mc. Helaas kan ik niet altijd alle reacties lezen. Kun je me even aangeven waar dat dan is?

   22.2
  • mc

   Haha Arend, het was even zoeken…. 🙂
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/de-mens-verbinding-tussen-aarde-en-kosmos/comment-page-1/#comment-490123

   8 februari 2017 om 14:43

   Arjen Lubach is voor mij een knecht van de staat, een roeptoeter die zich laat betalen voor zijn ‘mening’. Neem ik niet serieus en zouden andere ook niet moeten doen. Een idioot, om in de taal van Lubach te spreken.
   Verder heb ik nog nooit! voor een enkel president iets gevoeld. Maakt niet uit wie van de laatsten. Bij Omboemba had ik helemaal zoiets van ‘nee, weer zo een bevelsontvanger en doorgever’. Nu is dat compleet anders, waarom? Ik ben zelf meer dan verbaasd dat ik bij een president uit de VS iets positiefs kan ontdekken. Puur vanuit mijn gevoel, mijn intuïtie, mijn wezen, vanuit mijn verbinding tussen aarde en kosmos, zie ik authenticiteit, echtheid, ja zelfs (mensen)liefde, inzicht, een soort van ‘he knows’. Daarom voor mij, tot nu toe… TRUMP UP!
   Sign of the times moet je ook kunnen herkennen…

   22.3
  • Arend

   Fijn dat je het even hebt opgezocht. Bedankt. Geen wonder dat ik onder dit artikel niet ben tegengekomen. Ik wil helemaal niets afdoen aan jouw gevoel mc en respecteer dat volkomen. Ik heb t.a.v. Trump precies het tegenovergestelde. Puur vanuit mijn gevoel, mijn intuïtie, mijn wezen, vanuit mijn verbinding tussen aarde en kosmos, zie ik een gebrek aan authenticiteit, onechtheid, ja zelfs een narcistische zelfliefde, gebrek aan inzicht, een soort van ‘he only knows business’. Maar goed zullen we dat maar gewoon naast elkaar bestaan?

   22.4
  • Genies of Death

   De Engelsen en het Amerikaanse volk een kans geven! Laat mij niet lachen. Ik kijk uit naar hun totale en volledig thermonucleaire vernietiging. Zoveel massamoorden voor ambitie hebzucht voor zoveel honderden jaren. YOU CHOSE DEATH!!!

   http://dai.ly/x10bs21

   De USA (VS) is in koloniale status van de Britten. De Rothschild-Zionisten controleren de VS door controle over de FED (Federal Reserve).

   https://twitter.com/crimesofbrits

   22.5
 • jenne

  Anna, jou wereld is er één van gewilde mannipulatie, jouw liefdes gevoel, zo als ik heb gelezen, berust op goedkope brain ?, je vindt dat geheimen niet kunnen, trouwens wat is een geheim, de vele dingen, gegevens, wetenswaardigheden, die we nooit gaan weten, waren dan niet voor ons bedoeld, en sommige wetenswaardigheden, kan je als gewoon mens zonder uitleg en begeleiding niet nooit begrijpen, er bestaan vele verschillende belevings werelden, die naast elkaar zich volkomen onafhankelijk van elkaar voort bewegen.
  Sommige mensen vinden steun binnen een bepaalde wijze van denken, die binnen een groep kan heersen, gewoon het vertrouwen in !
  Ieder onderwerp bestaat uit heel veel verschillende facetten, ieder geloof, iedere religie, iedere benadering via de esotherise weg, als denkend mens, roept dit denken twijfels op, die worden gegeven door onze persoonlijke intuïtie, en vaak door de tijd, en belevenissen worden ingevuld.
  Ik begrijp ook heel goed dat het niet zo erg gemakkelijk is, om in deze tijd te leven, en je zelf geestelijk staande te houden.
  Groet Jenne

  21
  • Anna

   Jenne, mijn wereld is er een van gewilde manipulatie? Ik dacht het niet, integendeels zelfs. Ik vind dat geheimen liefde, waarheid en schoonheid niet ondersteunen want in oprechtheid vált er niets te verzwijgen. Alleen degene die denkt te moeten verzwijgen, hééft wat te verzwijgen.
   Als mensen binnen een groep steun vinden in denkwijzen betekent het nog niet dat je je moet afsplitsen en daar een geheim genootschap van te maken. Ik vind dat een vorm van waanzin. Geheimen zijn wel het laatst wat we nodig hebben behalve nogmaals als er iets te verbergen valt…

   21.1
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.