WantToKnow.nl

‘Ik zie opnieuw een Holocaust aan de horizon…’

Simpel uit nieuwsgierigheid is Paul Peters al op jonge leeftijd geïnteresseerd geraakt in Ufo’s en wezens van andere planeten. Krantenknipsels en publicaties, alles wat er maar te vinden was werd uitgeknipt en in plakboeken verzameld. De honger naar deze informatie was opgewekt en bleek al snel onverzadigbaar en dat ging zo vele jaren door, maar de opbrengst van de zoektocht was op de lange duur niet bevredigend. Pas met de komst van een computer met internet kwam daar grote verandering in.

De cover van het boek van Paul Peters

Opeens had hij toegang tot alles wat er wereldwijd in krantenknipsels, bibliotheken, websites en overige publicaties was vrijgegeven, en dat bleek behoorlijk wat te zijn. Het werd Paul Peters echter ook al snel duidelijk dat er veel misinformatie is, veel onzin, en dat vaak de ene website een vierde deel van het verhaal heeft, maar niet het hele verhaal, en nog drie andere websites de overige drie ontbrekende stukken ook als potten zonder deksel. De grootste uitdaging was om al die ontbrekende stukjes op te sporen en daarna het geheel passend in elkaar te leggen alsof je een soort code aan het ontcijferen bent.

Toen deze puzzel ( Zonder voorbeeld ) klaar was, kwam er door de mistsluier een onwelriekende boodschap aan het licht. In sommige gevallen is de waarheid nog veel angstaanjagender dan de gruwelijkste fictie, en het eindresultaat was van dien aard dat Paul Peters vond dat hij deze informatie niet voor zichzelf mocht houden. Om die reden begon hij zijn bevindingen op papier te zetten in de juiste volgorde om iedereen de kans te geven te lezen wat er speelt wereldwijd, en wat ons nog te wachten staat, zodat het u in ieder geval niet zal treffen als een donderslag bij heldere hemel. Hij waarschuwt duidelijk voor: ‘Opnieuw een Holocaust aan de Horizon’ Een paar gedachtenpaaltjes?

Volg de geldstroom via het Federaal Reserve Systeem.. Wie regeert de wereld? F.E.M.A. Wat is dat? Wereld dominantie, tunnels in de aardbol, de Amerikaanse Dollar. Gecamoufleerde conflicten en Wereldoorlog 3 onder constructie; 2012 en waar de Amerikaanse troepen zijn. Nostradamus, de chip en wereldwijde verplichte vaccinaties en het terugdringen van de bevolking(sgroei). Concentratiekampen voor vaccin weigeraars, die Endlösung

De Svalbard Global Seed Vault, de gloednieuwe vlijmscherpe guillotines in concentratiekampen in Amerika. Amerikaanse soldaat of robot? FEMA kampen in kaart gebracht, Phil Schneider klokkenluider van het eerste uur. Ondergrondse bases, de buitenaardse agenda, niet van deze wereld samenwerking van demonen, atoomproeven of atoomoorlog? De Invasie vanaf de aarde. De galactische federatie, de ontgoocheling.  Allemaal onderwerpen uit het nieuwe boek van Paul Peters..

* * *

x

‘Ik zie opnieuw een Holocaust aan de horizon…’

2012 © Paul Peters.

 x

Het overgrote deel van de hedendaagse bevolking kent de ‘Holocaust’ van de Tweede Wereldoorlog alleen van horen zeggen, uit geschiedenisboeken, van documentaires op televisie of  filmmateriaal op Youtube. Dat geldt ook voor mij. Ik was nog niet geboren toen zich de meest gruwelijke massamoord die de geschiedenis ooit gekend heeft plaatsvond. De logica die er ( zogenaamd )achter zat,( het kweken van een nieuw zuiver ras ) is me ook volledig ontgaan. Wat me wel bijgebleven is zijn de verschrikkelijke beelden van de treinwagons waar de arme mensen als vee in gepropt werden om aan hun laatste enkele reis te beginnen.

De onmenselijke manier waarop er met mensen werd omgegaan zonder aanzien des persoons, mededogen met niets of niemand, man of vrouw, kind of pasgeboren baby. De beelden van de concentratiekampen en wat de bevrijders daar aantroffen, broodmagere mensen met holle ogen diep in de oogkassen waar werkelijk alle hoop uit was geweken.. Tot op het bot gebroken mensen die op niets meer hoopten, die de moed eigenlijk allemaal al opgegeven hadden omdat ze zonder dat hen dat verteld was toch wel wisten dat het zwaard van Damocles boven hun hoofd hing.

Hoe vergelijkbaar zijn de ontwikkelingen van fascisme in het Duitsland van de jaren 1930 met de huidige 'onderdrukking' van vrijheden, bijv. in de VS..?

Met mij zullen velen zich deze beelden zo voor de geest kunnen halen en met een putdiepe zucht verzuchten:”Dat ligt God zij dank allemaal ver achter ons. Zoiets zal gelukkig nooit meer gebeuren” Men is geneigd te denken: dat kan in deze moderne tijd nooit meer gebeuren zoiets barbaars. Men heeft destijds immers toch de wijze les daaruit getrokken dat zoiets nooit meer mag kunnen gebeuren?? Toch?
“Wir haben es nicht gewusst!” zeiden de meeste Duitsers na afloop van de oorlog, en ik ben geneigd ze op hun woord te geloven. Dit werd ook bij het Duitse volk zelf niet aan de grote klok gehangen. Vele Duitse militairen waren niet trots op wat ze deden, ze ‘voerden alleen maar bevelen uit’, omdat ze donders goed wisten dat weigeren geen optie was.

Maar nogmaals, dit ligt allemaal gelukkig heel erg ver in het verleden, dus dat boek kunnen we beter maar definitief sluiten. Er is al genoeg over gezegd, en al die herdenkingen, daar wordt de jeugd intussen een beetje ‘simpel’ van. Ophouden hierover!, vergeten en verder met je leven. Toch? Maar zo simpel ligt het helaas al lang niet meer. Duistere wolken pakken zich weer samen boven de nietsvermoedende mensheid, want hoe graag we dit gruwelscenario ook willen vergeten, alles wijst erop dat het weer gaat gebeuren. Vandaar dat het boek dat ik hierover geschreven heb ‘helaas’ de titel meekrijgt: “ OPNIEUW HOLOCAUST AAN DE HORIZON”

Ik wil u graag ( of eigenlijk helemaal niet graag, het doet mij geen genoegen ) deelgenoot maken van de wetenschap dat er op dit moment in het jaar 2012 in Amerika ruim 800 concentratiekampen met een complete capaciteit van meerdere miljoenen mensen compleet ingericht zijn, bemand en bewaakt met videocamera,s voorzien van wachttorens, prikkeldraad, hekwerken onder hoogspanning, spoorrails die er naartoe leiden en maar één halte hebben, het concentratiekamp als eindhalte! In de directe nabijheid van deze kampen zijn gigantische verbrandingsovens gefilmd en insiders hebben naar buiten gelekt dat er heuse gloednieuwe Guillotines in elk blok aanwezig zijn, dat er een soort van ruimtes zijn die met een nieuw wapen volgens het principe van een microwave oven zijn uitgerust, waarbij de slachtoffers imploderen, dit om de ‘rommel’ voor de poetsploeg te beperken.

Dat er meerdere tientallen kilometers gloednieuwe wagons gereed staan, waarin men in driehoog op elkaar gestapelde cellen 143 personen per wagon kan vervoeren.Met een totale capaciteit van een miljoen mensen per transport! Allen geklonken in ijzeren beenringen die in de treinstellen aanwezig zijn. Dat er 60.000 helikopters uit het oog weggehouden worden in ondergrondse faciliteiten om in tijd van nood allemaal tegelijk ingezet te worden. Welk noodgeval moet dat dan wel wezen, dat het de inzet van 60.000 helikopters vereist? Zo vraag ik mezelf dan af.

Het vindt allemaal zijn oorsprong bij de bancaire instellingen wereldwijd, die in principe allemaal aan dezelfde touwtjes hangen, die steeds door de zelfde poppenspelers bespeeld worden. Deze zogenaamde “elite” zijn tot de conclusie gekomen dat we met veel te veel mensen op de planeet aarde zijn, en men heeft besloten op super geheime vergaderingen op nog geheimere locaties achter hele dikke deuren dat daar iets tegen ondernomen moet worden. Het schijnt zo te zijn dat we volgens deze “fijne heren “ te veel consumeren en dat de voorraadschuur straks leeg is als we zo door gaan. Daar valt zeker iets voor te zeggen, maar daar hoeven toch niet ( dat denk ik dan ) meteen zulke draconische maatregelen tegenover te staan. Helaas, het draaiboek is er al klaar voor en het ‘beestje’ heeft zelfs een naam gekregen; men noemt het onder ingewijden ‘Project Endgame’..

Hoe duidelijk moet het onder je neus geschoven worden...? Maar vrees niet, je bent waarschijnlijk geen potentiële terrorist.. Maar of 'anderen' dat ook vinden.. (klik voor lead over dit rapport)

Project Endgame is de naam van een duivels complot van de aller rijksten der aarde om de totale wereldbevolking terug te brengen met maar liefst………schrik niet, 70%. Om te voorkomen dat men misschien mocht denken dat het hier een schrijffout betreft, dat is ZEVENTIG PROCENT, zodat daar geen misverstand over bestaat. Minderheidsgroepen zijn allemaal ten dode opgeschreven, dat zijn dus de armsten, de oudsten, de zieken, de gehandicapten, negers, want daar moeten ze ook niets van hebben, en wat er verder nog boven het maaiveld uitsteekt. (hier een pdf van ‘Endgame’!)

Nu zijn er diverse zaken die op dit moment in de geschiedenis van de aarde erg verwarrend door elkaar beginnen te lopen, ik heb getracht daar in mijn boek toch een duidelijke lijn in aan te brengen. Ik zeg erbij: “Het blijft mensenwerk”, er kan hier en daar best een klein foutje in geslopen zijn, in grote lijnen hou ik mij echter aan de feiten. Alle dingen die door omstandigheden die je gerust zorgwekkend mag noemen tegelijkertijd tegen ons mensen werken zijn op dit moment.

Israël en Iran
Een dreigende wereldoorlog met Israel en Iran als middelpunt van de rookwolk. Daarnaast het steeds grimmiger wordende weer dat steeds grotere extremen kent waarbij steeds meer doden te betreuren zullen zijn in de nabije toekomst. Dan de door de elite geplande genocide door middel van een gesimuleerde pandemie met verplichte vaccinatie waarbij iedereen van een nanochip met nanotechnologie voorzien wordt, zoals in grote plaatsen al met stamgasten in superdiscos gebeurt. Deze nanochip controleert voor de rest van je leven je hele leven. Wat je doet, wat je zegt, met wie je praat, waar je bent, welke boodschappen je doet, hoe lang je op de wc zit, alles weten ze van je door middel van deze technologie.

Men kan ook aan de hand van ieders specifieke persoonlijke nummer alles regelen buiten jouw inmenging om. Ze kunnen je water afsluiten, of je gas. Ze kunnen je tv uitschakelen, maar ook je hartslag! Na vaccinatie ben je elk moment van de dag oproepbaar en inzetbaar. De chip kan je helemaal beheren, je eigen vrije wil uitschakelen en je als een soort robot laten fungeren, waardoor je zelf vrijwillig naar de slachtbank gaat als het jouw beurt is. Wees dus alert op elke spuit die u krijgt, en beroep u ten alle tijden op het recht van zelfbeschikking waar het om vaccinaties gaat, men kan u nooit tot een vaccinatie verplichten. Met een pistool op de slaap gericht word dat een hele andere zaak, dat begrijp ik ook, maar in eerste instantie zal men het vriendelijk lachend vragen, weiger dan!

Er zijn geheime afspraken, above top secret afspraken met de originele bewoners van onze planeet aarde, die diep in het binnenste van onze aarde wonen, zoals ze waarschijnlijk al altijd gedaan hebben, wij noemen hen Aliens of ‘buiten’-aardsen, terwijl de benaming ‘binnen’-aardsen eigenlijk veel juister zou zijn. Toen het Amerikaanse leger in 1933 begon met Radarsignalen uit te zenden, bleken er ineens een paar vliegende schotels zichtbaar te worden in de lucht, die even later min of meer neerstortten. De frequentie die het leger gebruikte stoorde blijkbaar de apparatuur van de vliegende schotels en het Amerikaanse leger legde beslag op voor die tijd helemaal ( en nu trouwens nog steeds ) waanzinnig geavanceerde apparatuur. Daarop kregen ze bezoek van de onderaardsen die vonden dat we die frequentie niet meer mochten gebruiken. Er werden afspraken gemaakt tussen het Amerikaanse leger enerzijds, en de binnen-aardsen anderzijds. Die afspraken kwamen in het kort op het volgende neer:

Het Amerikaanse leger mocht niet langer op de gewraakte frequentie uitzenden en hen werd tevens een zwijgplicht opgelegd omtrent de aanwezigheid van de Aliens. Ze waren ook toe aan uitbreiding daar onder de grond en eisten de onvoorwaardelijke medewerking van de Verenigde staten bij het aanleggen van grotere en modernere faciliteiten voor hun genetische proefnemingen die ze deden op mensen!. In ruil daarvoor zouden de Aliens hen vertrouwd maken met hun technologie die de onze in duizenden jaren vooruit was. De Aliens kregen toestemming om zo nu en dan een mens te ontvoeren voor medisch onderzoek, maar moesten beloven om daarna, door middel van hypnose de ontvoerde patiënt het geheugen te wissen en zonder verwondingen op de plek terug te zetten waar hij of zij ontvoerd was. Op die manier zou niemand zich ook maar iets van het gebeurde kunnen herinneren. Op alle eisen werd bevestigend geantwoord, maar……de onderaardsen hielden zich op geen enkele wijze aan de gemaakte afspraken. Het bleek al vrij snel dat de homo sapiens bij sommige onderaardse rassen op de menukaart staat!.

Mensen werden levend en zonder enige vorm van verdoving uit elkaar gescheurd en bij volle bewustzijn van hun organen ontdaan voor donororganen en voor genetisch onderzoek  Ze deden ongelooflijk hun best om met behulp van onze lichaamsdelen een nieuwe soort levensvorm te creëren, Hun ras werd met uitsterven bedreigd. Dat was in 1933! Inmiddels zijn er dus vele jaren verstreken maar ze zijn niet uitgestorven daar onder de aarde. Integendeel! Verre van dat, ze hebben zich in een moordend tempo vermenigvuldigd.

In mijn boek ‘Opnieuw Holocaust aan de Horizon’ vertel ik o.a. het verhaal van Phil Schneider die gerust de pionier genoemd mag worden onder de vele klokkenluiders die vooral de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond lijken te schieten, dat heeft naar alle waarschijnlijkheid vaak met de vergevorderde leeftijd van de klokkenluiders te maken. Zodra men begint te vermoeden niet lang meer te leven te hebben, wil men nog even zijn lang verzwegen geheimen kwijt aan de mensheid. Mensen  moeten weten wat er werkelijk aan de hand is, hebben er recht op te weten wat er door diverse regeringen wereldwijd voor het grote publiek verborgen blijft.

Phil Schneider, klokkenluider. Veel van zijn verhalen zijn op YouTube te vinden..

Phil Schneider voelde dat zijn leven aan een zijden draadje hing sinds hij per ongeluk, tijdens het tunnelen van onderaardse faciliteiten en tunnelverbindingen tussen deze faciliteiten onderling op een groep Aliens stootte die daar al hun hele leven en wellicht sinds het begin van de aarde woonden. Hij had een geheim ontdekt dat ten koste van alles geheim gehouden moest worden maar Phil kon er zijn mond niet over houden. Sterker nog, hoe groter de druk van bovenaf werd om zijn mond te houden, des te meer zocht Phil Schneider de publiciteit op. Iets wat u zelf makkelijk kunt controleren door op Youtube Phil Schneider in te vullen. Enkele van zijn lezingen zijn daar nog steeds te vinden. ( in de Engelse Taal ) Phil Schneider heeft zijn loslippigheid of noem het openhartigheid met de dood moeten bekopen. Hij werd door de CIA gewurgd.

Deze Aliens lieten er verder geen misverstand over bestaan dat niet zij, maar wij de indringers waren op hun planeet en niet andersom, zoals zo vaak gedacht word. Ze lieten op niet mis te verstane wijze blijken dat ze HUN planeet terug wilden! De rijkste der aarde kwamen in een spoedzitting bijeen en men meende tot een compromis te moeten komen met de Aliens. Let wel dat deze variant alleen is weggelegd voor de allerrijksten, de rest mag creperen. Men moest het met de Aliens op een above top secret overeenkomst zien te gooien, omdat tijdens de confrontatie met Phil Schneider onomstotelijk was vast komen te staan dat onze modernste wapens speelgoed was in vergelijking tot de wapens waarover deze Aliens beschikten. We waren simpelweg aan hun grillen overgeleverd. Dus werden er ( bij gebrek aan alternatieven ) overeenkomsten gesloten.

Volgens Phil Schneider is men al sinds 1940 volop tunnels aan het aanleggen onder de aarde en deze miljarden dollars verslindende tunnels worden verder gebouwd tot op de dag van vandaag. In en uitgangen over de hele wereldbol, onderling verbonden door monorails met supersonische snelheden. Al deze ondergrondse activiteiten zijn volgens mij slechts voorbereidingen voor het eindspel dat heel toepasselijk door de Amerikaanse regering de codenaam: “ENDGAME” heeft meegekregen. We staan met z`n allen aan de vooravond van de laatste meesterzet die de hele boel in een klap schaakmat zet. Het draaiboek voor dit scenario is in elkaar gezet in een joint venture tussen de Aliens enerzijds, en de Amerikanen en de Russen anderzijds.

De map met FEMA-kampen, waarover ook uiterst geheimzinnig gedaan wordt door verschillende autoriteiten in de VS! (klik op illustratie voor meer info)

Boven de grond zijn Amerika en Rusland voor het oog van de wereld al jarenlang beslist geen vrienden. Onder de grond heerst een compleet ander klimaat . Zo zijn er in samenwerking met de Amerikanen en de Russen, door gebruikmaking van de technologie en in samenwerking met de ‘binnen’-aardsen al lang (sedert 1960) complete basissen gebouwd op de Maan, Venus en Mars. Als de grond van moeder aarde te heet word onder de voeten, is een zak goud of edelstenen voldoende om een one way ticket te bemachtigen aan boord van de shuttles die met snelheden van 70.000 km per uur op en neer  pendelen tussen de planeten en de aarde. Met geld of waardepapieren kun je niets bereiken. Alleen goud en edelstenen kunnen een stoel kopen aan boord van deze vluchten . ‘Vluchten’ krijgt hier zo ineens een hele andere betekenis… Eenmaal aan boord van de ark van Noah ben je veilig.

En de achterblijvers dan???
Dat word ieder voor zichzelf op het moment dat moeder aarde door de kosmische wasstraat gehaald word. De voortekenen zijn er al dat het dichterbij komt. Aardbevingen op plaatsen waar dit erg, erg, erg ongewoon is. Ongelooflijke regenbuien en onweren die we niet gewend zijn. Modder rivieren, overstromingen en tsunami,s , vulkanen, landverschuivingen, bergen die in de grond verdwijnen en immense gaten die zo diep zijn dat er geen bodem zichtbaar is, die spontaan in de grond verschijnen het lijkt geen einde te vinden, en de verschrikkelijke waarheid is dat er ook geen eind aan komt, dat het alleen maar in frequentie en hevigheid gaat toenemen.

Als we niet door een natuurramp om het leven komen, dan is het wel door de vaccinaties waartoe men ons straks verplicht bij het uitbreken van een ziekte in een door de staat tot rampgebied verklaard gebied. Van welke kant je het ook probeert te relativeren, je loopt steeds tegen het overdreven goed geoliede mechanisme aan van het eindscenario dat geheel volgens plan en volgens draaiboek ‘Endgame’ ten uitvoer word gebracht. Het is om die reden dat ik niet anders kan concluderen als dat er weer een Nieuwe Holocaust aan de Horizon is. Het is triest nieuws, ander nieuws heb ik niet, maar u kunt er beter maar van op de hoogte zijn, dan kan het u in ieder geval niet meer als een donderslag bij heldere hemel overvallen.

 Paul Peters, mei 2012

* * *

Deze en nog veel meer onverkwikkelijke zaken komen allemaal aan bod in het boek: “Opnieuw Holocaust aan de Horizon”van Paul Peters; te bestellen via www.pumbo.nl alwaar het als paperback of als E book te koop is, alleen te koop via deze link,  het ligt dus niet in de boekhandel. Voorafgaand aan dit boek schreef ik nog een boek over het H.A.A.R.P. Project, een helse machine waar men dat vreemde weer van de laatste tijd uit vandaan tovert, de geest is uit de fles, en het ziet er niet naar uit dat ze hem er weer terug inkrijgen..  Dit boek schreef ik onder het pseudoniem Alex Hunter en het heet: ‘Als het leger H.A.A.R.P speelt’ en is als paperback of als E book te koop via deze link: www.pumbo.nl

 

81 Reacties op ‘Ik zie opnieuw een Holocaust aan de horizon…’

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • L

  Ik heb het boek gelezen en werd werkelijk misselijk halverwege. Wat mij wel opvalt is de zware negativiteit tegen eigenlijk alleen USA. Ik denk dat er wel wat meer landen zich bezig houden met “rare” zaken en niet alleen USA.
  Wat ik ook zeer gemist heb is “de grote oplossing”! Wat kunnen we nog doen (met zijn allen)! In dit boek zijn alle senarios slecht! Alleen nooit meer iets met de dollar doen heeft voor de meeste mensen ook weinig zin!

  26
 • Monique van de Schelde

  Ik zal het boek nooit lezen, simpelweg om de eenvoudige reden dat ik me niet meer wil laten inspireren door angst, maar door liefde!

  25
 • VforVendetta

  De geschiedenis blijft zich herhalen.
  Kijk vooral even naar de docu. over de geschiedenis van de indianen.

  The Queen and Missing Kids
  http://inpursuitofhappiness.wordpress.com/2011/03/13/the-queen-and-missing-kids/

  24
 • Paul peters

  ook als je mijn boek nooit wil gaan lezen. Toch bedankt voor jouw reactie. ik sta open voor ieders mening.

  23
  • cozmic

   Paul , ik zal je boek niet lezen of kopen , puur omdat ik de inhoud al ken . Wel zal ik het aanraden , en misschien kado geven . Ik hoop dat de tijdlijn die je hebt onderzocht niet tot werkelijkheid komt , hopelijk hebben we nog een keuze . Uiteindelijk staat de toekomst niet vast en is de planeet geïnfecteerd met 6th rootrace zielen die door het programma heenzien . Uiteindelijk zit de matrix in jezelf en is de 100th monkey misschien op tijd wakker . Kunnen we de guilotines gebruiken om een wortelsalade te maken . 😉

   23.1
 • Paul peters

  Dank voor alle reacties tot dusver, al vraag ik me bij sommige reacties af, waar men nu eigenlijk op reageert en of ze wel met bovenstaand stuk te maken hebben.Ik kom ook hier wel reacties tegen, die niets met bovenstaande boek te maken hebben,en die woord voor woord op andere sites zijn terug te vinden bij een compleet ander thema, waar ze ook al niet op het thema ingaan..Dus wel graag bij de les blijven. En voor hen die het niet willen zien, heb ik maar een raad:
  met je ogen dicht zie je helemaal niets.
  Met vriendelijke groeten voor iedereen die wél serieus reageert.
  Paul Peters schrijver van Opnieuw een Holocaust aan de horizon.

  22
  • HyperAlert

   Saint Peter de Serious Scribant; Hoe te Overleven? over wat hoogst waarschijnlijk op zeer korte termijn gaat gebeuren als Wij niet Willen Wakker Worden.. ;

   Marcel Messing is het Mes van Kennis & Kunde en de Kosmos wat mij betreft op dit moment, de Real Thing en Force, heel krachtig en zuiver komt Marcel Messing bij mij over en hij straalt dat zo sterk uit dat Juicy veel beter uit de verf komt vin ik, ik kan daar nog iets over zeggen, maar doe ik niet, of half, een oudere wijzere man, maar dan ook echt, nou jah vul zelf maar in, al is het een illusie, daar ga ik nou de komende 30 jaar in geloven, om mezelf een dienst te bewijzen, mijn ying yang gebrek, als hulp gedachte,

   Juicy is bij Hem het mooiste vin ik tot nu toe, zeeeeeer opvallend opmerkelijk, ik heb nog lang niet al Haar interviews gezien, maar van de interviews die ik tot nu toe gezien heb, stuk of wat, ik heb haar niet speciaal gevolgd of zo hoor, tot nu toe is dit een Toppertje die ik ben tegen gekomen, ‘schijnt een lichtie op mij’ (ouwe song tekst) ze zijn prima match hierooh, dusz niet elke bimbo heeft een ordinaire oerang oetan on beef steroids nodig (mijn ouwe dwang gedachtes die gedeeltelijk wel waar zijn helaas benk bang)

   Hidden knowledge & coming into consciousness to survive – Marcel Messing, Belgium
   http://www.youtube.com/watch?v=A4qwW_zjdDI

   22.1
  • @ Paul Peters

   Ooit wel eens ‘oude zielen’ ontmoet, die allang weten hoe de vork in de steel zitten en of waar de klepel van de bel zit of precies waar de schoen wringt, die hoef je niet aan te halen om de les te volgen. Wat je probeert te vertellen hier is al zo oud als de weg naar Rome, gezien niet enkel de Holocaust op de 2de Wereld Oorlog beslaat, laat het sporen achter zich van andere beschavingen die deels door de zelfde tiranie uitgeroeid zijn. Deze zielen kunnen tot vervelens toe uitleggen dat het al zo vaak gebeurd is en de geschiedenis als een DeJa-Vu pingpong bal of jojo ontvouwt! Met je ogen dicht zie je veel meer omdat je over zaken na kunt denken, je kan zaken projecteren als het ware, het verwerken daarvan. Dus begrijp me goed, je artikel wordt wel duidelijk gelezen en volledig begrepen alleen men heeft niet zo’n zin om steeds geconfronteerd te moeten worden met dezelfde dogma’s en ellende wat er achter steekt. Er zijn geen duidelijke en eigenlijk nooit geweest methodes om het te voorkomen, je moet het eerst voorzetten om mensen in angst te zetten en dan pas kan je daaruit je verhaal vertellen. Mensen gaan wijzen hoe zij je werk moeten bezien is het verhaal van een aanname wat er steeds maar weer in geprakt moet worden keer op keer tot dat je er gewoon in blijft.
   Kortom iedereen is vrij en iedereen mag reageren hoe en de wat anders lijkt het nog steeds of we gevangen moeten zitten in Auswitz!
   Daarom zal ik nooit je boek willen lezen, door weer niet opnieuw verstikt te willen raken in die klemmende energie patronen,. het is eens de Tijd om gaan los te laten van al die oude dogma’s anders blijven ze steeds maar terug komen……

   22.2
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.