Geduld hebben


Geduld hebben

Alles heeft zijn tijd en ruimte nodig
om tot bloei en ontwikkeling te komen.

Geduld hebben is daarbij van belang,
evenals het besef dat alles vergankelijk is.

Leer uzelf te zien als een opgaande levenskracht,
die immer in staat is verandering
en vernieuwing aan te brengen.

Weet daarbij dat dit enkel kan geschieden
in de tijd die nodig is
om uw eigen waarheid waarachtig te maken.

Niet in alles kunt u overzien wat nodig is of van belang.

Daar waar u bereid bent uzelf gedragen te weten,
vanuit uw diepe innerlijke afstemming,
zo zult u bemerken dat u de veerkracht
en geduldigheid kunt ervaren en inzetten,
om u waarlijk te verhouden tot dat wat in de tijd
kan en mag geschieden.

Zo, heb geduld in overgave,
tot wat voor u in ontwikkeling staat te gebeuren
en evenzo tot uw verder bereik en daar buiten.

Advertentie