WantToKnow.nl

BASF stop met GMO-aardappel in Europa..!!

 x

Het is juli 2008 en dit bericht verschijnt in de pers:

De Duitse chemiereus BASF sleept de Europese Commissie voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. BASF wil op die manier de toelating voor de teelt van een genetisch gemanipuleerde aardappel op de Europese markt afdwingen. BASF dagvaardt de Commissie voor het Gerecht van Eerste Aanleg van het Hof omdat het dagelijks bestuur van de Europese Unie het goedkeuringsproces voor het telen van de zogenaamde Amflora-aardappel ‘op niet te verantwoorden wijze heeft vertraagd’, zo stelt de onderneming in een persmededeling.

Dr. Hans Kast van BASF

Dr. Hans Kast van BASF: verloor de pokerstrijd met de burgers van de EU.

Wij ondernemen gerechtelijke stappen om ervoor te zorgen dat Europese landbouwers en stijfselproducenten toegang krijgen tot een innovatief product dat hun een potentiële toegevoegde waarde biedt van meer dan 100 miljoen euro per jaar. Bovendien ramen wij dat BASF Plant Science door het uitblijven van een goedkeuring voor Amflora per oogstseizoen licentievergoedingen derft die oplopen tot 20 tot 30 miljoen euro”, aldus topman Hans Kast van BASF Plant Science GmbH.

De aanvraag van BASF is intussen al twaalf jaar in behandeling, maar het concern verwijst in het bijzonder naar de periode tussen juli 2007 en mei 2008. In die periode blokkeerde de Commissie onder impuls van de Griekse eurocommissaris voor Milieu Stavros Dimas de goedkeuring van het dossier. Zowel binnen de Commissie als onder de EU-lidstaten bestaat grote verdeeldheid over genetisch gemanipuleerde gewassen.

 BASF verwijst naar de Europese Voedselautoriteit Efsa, die tweemaal een positief wetenschappelijk advies afleverde. Andere studies suggereren echter dat Efsa zich baseerde op onvolledige informatie. Onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wees erop dat de aardappel de resistentie voor antibiotica bij de mens zou kunnen verhogen.(KS)

We zijn inmiddels ruim 4 jaar verder en vanochtend kwam dit nieuws ons ter ore. ‘Boerenbusiness’, de website voor agrarisch Nederland, meldt vanochtend dat BASF, één van de grote concerns in de wereld, die genetisch gemanipuleerd voedselzaden op industriële schaal produceren en verkopen, gaat stoppen met de verkoop van GMO-aardappelen.

Onlangs besloot de Poolse regering nog om één van deze BASF-GMO-aardappelsoorten te bannen, even nádat deze door de EU was vrijgegeven voor agrarische toepassing. (HIER ons artikel erover).

Dit is het volledige bericht dat op de site van ‘Boerenbusiness’ werd geplaatst. (met dank aan Ellen!)

x

* * *

gm+pieper

x

– Einde ‘Fortuna’, ‘Amadea’ en ‘Modena’ –

Basf staakt gm-aardappel activiteiten Europa

30 januari 2013 Boerenbusiness.nl

x

Gen-aardappelen ‘Fortuna’, ‘Amadea’ en ‘Modena’ zullen nooit de akkers in Europa halen. Chemiebedrijf Basf is gestopt met de aanvragen voor toelating van genetisch gemodificeerde aardappelen in Europa. Daarmee staakt de chemiereus haar gen-aardappelprojecten in Europa. Een van de redenen is de weerstand van milieuactivisten en vrees voor vernietiging van aardappelvelden. Dat melden Duitse bronnen dinsdag.

Steeds vaker krijgt de publieke zaak het voor elkaar bureaucratie boven gezondheid een halt toe te roepen

Steeds vaker krijgt de publieke zaak het voor elkaar bureaucratie boven gezondheid een halt toe te roepen

Daarnaast heeft ook onzekerheid in het goedkeuringsproces op Europees niveau geleid tot beëindiging ervan. Tegen deze achtergrond vindt BASF verdere investeringen niet meer gerechtvaardigd. Vanwege de geldende scepsis in veel Europese landen tegen gentechnologie en jaren van debatten met politici en milieuactivisten had BASF al eerder besloten haar hoofdkwartier voor plantenbiotechnologie van Duitsland naar de Verenigde Staten te verplaatsen.

Voor alle projecten gericht op Europa betekent dit het einde. Alleen de toelatingsprocessen voor gen-aardappelen die al lopen in de EU vinden nog doorgang. In augustus 2012 verzocht het concern nog om het vrijgeven van genetisch gemodificeerde aardappelrassen voor veldproeven en vermeerdering van zaaizaad in Rijnland-Palts. In 2010 werd de door BASF ontwikkelde ‘Amflora’-aardappel in de EU goedgekeurd. Wegens sterke tegenstand is het project echter nauwelijks verder uitgebouwd.

* * *

Eerder was er ook al opschudding in België over uitspraken van Vlaamse onderzoeksinstituten over gen-aardappelteelt. Hun ‘hoezee-houding’ omtrent genetisch gemanipuleerde aardappelen bleek nergens op gebaseerd.. De teelt van biologische aardappelen blijkt namelijk keurig gelijke tred te houden met de groei van gen-tech-aardappelen. Maar dan zónder de besproeing met tienduizenden liters (gepatenteerde!) bestrijdingsmiddelen..! Dit is het bericht van 10 Januari jl

 

Het ‘Bintje’ krijgt de zwarte piet

Biologische aardappel haalt gmo-pieper in

x

Genetisch gemodificeerde organismen (gmo’s) zijn geen onmisbaar alternatief voor de vele bespuitingen met chemische ziektebestrijders die een aardappelveld ondergaat. Dat zegt Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. ‘Zelfs in een nat jaar als 2012 haalden bioboeren en ecologische hobbytuiniers een gezonde aardappeloogst binnen’, klinkt het, aldus Vilt.be,, het Vlaamse infocentrum voor land- en tuinbouw.

VELT logoGenetisch gewijzigde aardappelen met een meervoudige resistentie tegen de aardappelziekte kunnen onze aardappelteelt veel duurzamer maken. Er zouden tot 80% minder sproeistoffen nodig zijn. Dat verklaarden het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, de Universiteit Gent en de Hogeschool Gent dinsdag na een twee jaar durende veldproef. Maar voor biologische aardappelen is HELEMAAL GEEN bestrijdingsmiddel nodig..!

In een reactie verduidelijkt Velt, de ecologische vereniging die 14.000 gezinnen en 100 lokale groepen in Vlaanderen en Nederland vertegenwoordigt, hoe aardappelen geteeld kunnen worden zonder schimmelwerende pesticiden. ‘In plaats van het ziektegevoelige ras Bintje kiezen bioboeren en ecotuiniers aardappelrassen als ‘Toluca’, ‘Biogold’, ‘Bionica’ en ‘Sarpo Mira’, die allen een goede tot zeer goede resistentie hebben tegen de aardappelplaag’, vertelt directeur Jan Vannoppen. ‘Verder besteden deze aardappeltelers veel aandacht aan bodemzorg. Hygiëne is ook van belang: loof en achtergebleven aardappelen van het voorbije seizoen ruim je het beste op.’

Velt verwijst naar eigen ervaringen en de resultaten van een Europees project, waarbij tussen 2002 en 2006 de plaagresistentie op biologische rassen geëvalueerd werd. De vereniging zegt dat steeds meer leden biologisch aardappelpootgoed bestellen en wijst erop dat bio-aardappelen een belangrijke plek innemen in de gezinsuitgaven voor verse voeding. ‘Minstens een deel van de particulieren zijn in voor aardappelen waar geen gentechnologie aan te pas komt’, aldus Vannopen. ‘Dat er momenteel zoveel druk is om de publieke opinie gmo-aardappelen te laten omarmen, lijkt dan ook eerder een kwestie van industriële belangen.’

* * *

10 Reacties op BASF stop met GMO-aardappel in Europa..!!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

  • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
  • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
  • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
  • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.