WantToKnow.nl

Petitie: ‘Stop het proces tegen huisarts Van der Linde’!

Van de Stichting ‘Steunhuisartsinproces’:

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, vindt de stichting het belangrijk aan de overheid een signaal af te geven dat velen het niet eens zijn met deze rechtsgang en de inperking van het open debat en de vrijheid van meningsuiting.

Door de suggestie van vele sympathisanten, nieuwsbrieflezers en andere betrokkenen, is er nu online een petitie. Hierin wordt de minister van Volksgezondheid Edith Schippers opgeroepen de dagvaarding van Van der Linde door het RIVM en Coutinho, per direct in te trekken en een open debat aan te gaan over het nut van de griepvaccinatie en over belangenverstrengeling van adviseurs van de minister.

Mocht Schippers gehoor geven aan de oproep, dan kan dat betekenen dat de overheid zich uit de zaak terugtrekt. Voor velen zal daarmee de kous af zijn en zal de enige conclusie zijn dat Hans van der Linde te hard is aangepakt. Een uitspraak van de rechter zal echter ook de katalysator zijn voor discussies over de gevolgen van belangenverstrengeling en voor een debat over de zin van griepvaccinatie van ouderen. Daarnaast zal door een uitspraak jurisprudentie ontstaan waarvan een preventieve werking uit kan gaan tegen het monddood procederen van burgers door de overheid. 
Om die redenen heeft Hans van der Linde met het indienen van zijn conclusie van antwoord een tegeneis gesteld. In de praktijk betekent dit dat, ook als het RIVM en Coutinho zich al dan niet onder druk van een petitie terugtrekken uit de zaak, de rechter wel een uitspraak zal doen over de tegeneis van deze intimiderende procesgang.

Dus waarde wanttoknow-bezoekert..
Gewoon even op de illustratie klikken als je het ermee eens bent. Dan kom je op een ander tabblad in je browser bij Petitie.nl op de pagina waar deze petitie getekend kan worden en de rest wijst zich vanzelf.

Wij dachten nog even dat het misschien wel slim/beter is om het proces te laten dóóórgaan, omwille van het verder in het licht zetten van Coutinho en het RIVM. Maar het is niet aan ons om te bepalen of Hans van der Linden in deze een slachtofferrol dient te blijven vervullen dan. Wij tekenden dus met de hele redactie..!

19 Reacties op Petitie: ‘Stop het proces tegen huisarts Van der Linde’!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

  • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
  • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
  • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
  • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.