WantToKnow.nl

Gif in kindervaccinaties…

familie blij

Kinderlijke onschuld
Wat of wie je ook bent in het leven qua zienswijze of overtuiging, het is uiteindelijk allemaal terug te leiden tot ‘persoonlijk geloven’. Daarnaast zal je, als het goed is, geconfronteerd worden met het besef dat je zelf verantwoordelijk bent voor je leven. Stel, je bent ooit in een ziekenhuis geboren en daarna liefdevol opgegroeid bij je biologische ouders.

Nu vraag ik je: weet je zeker dat het je ouders zijn? Ben je niet per ongeluk in het ziekenhuis omgewisseld voor een andere baby? Hoe weet je dat dit niet gebeurd is? Precies, jij weet voor jezelf dat het niet zo is. En waar baseer je dit op? Op het geloof in je ouders? De gegevens van het ziekenhuis? Een DNA-sleutel? Dat je droomt en eigenlijk alleen maar denkt, dat je nu in een echt leven bent? Net als in de film the Matrix? Wat is waar? Wat is echt? In de film wordt ‘rode pil’ gebruikt als symbool voor het ontwaken uit illusies.
En daar komen de hulptroepen je tegemoet op zoek naar bewijzen. Als je geloof gaat wankelen, dan ga je op onderzoek uit naar nieuwe ‘zekerheden’. Helaas zijn zekerheden maar een momentopname tot dat iets of iemand aantoont dat het anders zit. Lang wisten we zeker dat de aarde plat was. Inmiddels denken de meeste mensen daar anders over.

Nieuwetijdskinderen komen met een indringend bericht

Nieuwetijdskinderen komen met een indringend bericht

Of het nu gaat over de geboorte in een ziekenhuis, of dat de aarde plat was, bewust of onbewust hanteren de meeste mensen het ‘geloven in’, als uitgangspunt. Het begint met de woorden ‘ik ben’. Van daaruit draagt elk van ons een levensverantwoordelijkheid met zich mee. Vaak hebben we met deze levensverantwoordelijkheid in het leven enige moeite. Het besef dat je hoofd- en eindverantwoordelijke bent voor jezelf en je gedrag in het leven, valt niet altijd mee. De woorden ‘onzekerheid’ en ‘angst’ komen dan bij iedereen om de hoek kijken.

Vanuit onzekerheid en eventuele angsten zijn vele mensen eeuwig op zoek naar ‘bewijzen’ in het leven. Wij hebben hieruit een soort van neurotische drang ontwikkeld om alles te bewijzen wat er te bewijzen valt. Is het op dat moment niet te bewijzen, dan zal het wel niet waar zijn. Althans, dan is het niet waar voor diegene die het niet gelooft…! Daarbij aantekenend dat bijna alle aangevoerde ‘bewijzen’ in ons leven zijn gebaseerd op profetieën, wetenschap, theorieën, religie, conditioneringen en overige mensenleer. Door alle eeuwen heen.

Wij willen de ander zo graag overtuigen van onze ‘waarheid’ of ‘overtuiging’ omdat we daarmee onszelf iets minder onzeker in het leven gaan voelen en ervaren… Roept morgen iedereen om je heen, “De wereld vergaat”, dan zul je ongetwijfeld je best doen om anderen ervan te overtuigen dat dit niet zo is. Hun geloof gaat dan in tegen jouw geloof. En jouw geloof gaat in tegen dat van hun. Het geeft strijd tussen de mensen. Daarom behoort geloof, net als levensverantwoordelijkheid een persoonlijke zaak te zijn voor iedereen. Zodra je geloof, in bijvoorbeeld de vorm van een religie tegenkomt, dan gaat het fout, althans dat leert de geschiedenis van de mensheid ons.

Wij kunnen onszelf wel eens gaan afvragen wat Jezus nu feitelijk bedoelde toe hij vertelde aan de mensen: “Ww (kinderlijke) geloof heeft u behouden”. Weet jij wat er bedoeld wordt met een kinderlijk geloof? Observeer jonge kinderen een tijdje en je komt er vanzelf achter. Ze zijn nog puur en beleven mogelijkheden die wij als gek of onmogelijk ervaren. In een kind zijn werkelijkheid is er nog maximaal ruimte voor echte mogelijkheden, verbeelding, wonderen en ontwikkeling. Kunnen kinderen dit bewijzen? Nee, maar ze geloven er heilig in dat het ook werkelijk zo is. Inderdaad.. vanuit ‘kinderlijke onschuld’..

De sleutel van het leven ligt in de betekenis en de kracht van waar het woord ‘geloven’ voor staat. Het is een rotsvast vertrouwen dat iemand heeft in iets of iemand. Dan wordt het onmogelijke een mogelijkheid om rekening mee te houden. Nog niet zo lang geleden viel het mij toe om een artikel te lezen op internet met de titel: God is dood, lang leve God. Dit is verschenen in Ode nummer 94 en sluit aardig aan bij hetgeen waar ik nu over schrijf, echter in een andere vorm. Of ik het nu wel of niet eens ben met de schrijvers is eigenlijk niet aan de orde.

De overeenkomst zit hem in de stof tot nadenken. Om een vorm te vinden die universeel is voor ieder mens, opdat wij met zijn allen opbouwend en in vrede met elkaar kunnen leven.  Het gaat erom dat, indien je de moed kunt opbrengen om jezelf werkelijk open te stellen voor het leven ondanks je angst of onzekerheid, je uiteindelijk het wonder en de schoonheid van het leven zelf gaat ontdekken.

Jozeph Muntenbergh

* * *

 x

x

Gif in kindervaccinaties…

2014 © Jozeph Muntenbergh (Familie Blij)

x

Start-RijksvaccinatieSinds 1957 is er in Nederland een Rijksvaccinatieprogramma ingesteld. De overheid wil daarmee alle kinderen in Nederland ‘beschermen’ tegen gevaarlijke infectieziekten. Inmiddels wordt het steeds meer mensen duidelijk dat deze vaccinaties vaak veel gevaarlijker zijn dan de infectieziekten waar we voor worden ingeënt. De meeste kinderen hebben voor hun 18e levensjaar al zo’n 38 vaccinaties gekregen. ‘Bescherming’ tegen o.a. Difterie, Kinkhoest, Mazelen en Polio. De overheid vertelt ons in dit verband het volgende:

“Tegenwoordig komen vele infectieziekten, mede dankzij de beschikbaarheid van effectieve vaccins en goede vaccinatieprogramma’s, nog maar zelden voor. Vanaf de jaren vijftig zijn, door grootschalige vaccinatiecampagnes, vele ziekten bijna of helemaal verdwenen in Nederland”.

Vanuit onze realiteit bezien
Toen in de jaren vijftig veel besmettelijke ziektes al op hun retour waren is men vanuit overheidswegen begonnen met de grootschalige vaccinatiecampagnes en vaccinatieprogramma’s. Zo waren Difterie en Kinkhoest al achter de rug toen de inentingen begonnen. Ook de Mazelenepidemie was al voorbij toen er werd ingeënt.

De overheid zegt dat Polio dankzij vaccinatie werd bedwongen. De Polio was echter al over toen de vaccinaties werden toegediend. Helaas blijkt uit de grafieken dat ons halve waarheden en leugens worden vertelt. Het zijn niet de vaccinaties die de besmettelijke ziektes hebben bestreden, maar dat laat men ons wel geloven..! Daarom schrijft de overheid ook niet dankzij maar mede dankzij de beschikbaarheid van effectieve vaccins in hun teksten. Men dekt zichzelf tekstueel al in..

Verloop-overzicht-infectieziektenDe gratis en vrijwillige deelname
Ouders kunnen de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma gratis krijgen. De kosten worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). En wie betaalt de AWBZ? Iedereen met inkomsten in Nederland betaalt de AWBZ via de belastingdienst als een inkomensafhankelijke vaste premie. Wij betalen gezamenlijk minimaal € 25 miljard aan kosten per jaar. Vaccinaties zijn dus alles behalve gratis.

En wie verdient hier aan?
Tja, we kunnen er niet omheen. Het is hoofdzakelijk de farmaceutische industrie. Zo rapporteerde Novartis als maker van het Mexicaanse griepvaccin in april 2010 een nettowinst van € 2 miljard over het afgelopen kwartaal. Let wel, een NETTO-winst.. Na aftrek van álle kosten dus..

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is gelukkig niet verplicht. Dankzij vooraanstaande (onafhankelijke) medici, boeken, documentaires en internet, is er over vaccinaties inmiddels veel betrouwbare informatie voorhanden, die aantoont dat vaccinaties op termijn gevaarlijk en soms dodelijk zijn voor onze gezondheid. Bovendien zijn veel van de mogelijke gevaren niet in kaart gebracht. Denk eens aan de effecten van meerder vaccins tegelijkertijd ingespoten.. De zogenaamde vaccin-cocktail, die vanuit ‘efficiency’ wordt samengesteld.

RIVM vaccinatie programmaDesalniettemin laat meer dan 95% van de ouders hun kind vaccineren. Wij vinden dat inmiddels onbegrijpelijk, na alles wat simpelweg -zeker in de tijd van internet- is op te zoeken en na te pluizen… Is het vanuit onwetendheid? Goedgelovigheid? Angst? Manipulatie? Conditionering? Onverschilligheid? Of komt het door afstompende werking van al die  fluor die we binnen krijgen? En de gifstoffen (E’tjes) in ons eten? Of wellicht ook van het verontreinigde leidingwater dat wij drinken? De EMS of Elektro-magnetische straling? Of is het een mix van alle factoren bij elkaar?

Vaccinaties in één plaatje: 'Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!' Het antwoord is: 'Nou NEE, eigenlijk niet'...!

Vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!’ Het antwoord is heel simpel: ‘Nou NEE, eigenlijk weet de dokter het óók niet’…!

Geen vaccinaties voor onze kinderen
We willen je uitnodigen om de onderstaande specificaties van de vaccinbijsluiters eens aandachtig te lezen. Oordeel zelf over hetgeen wij onze kinderen (en onszelf) van 0 tot 18 jaar aan hulpstoffen laten inspuiten. De vaccin testresultaten zijn vaak onvolledig en op korte termijn resultaten gebaseerd. Een baby-, peuter- of kinderlichaam kan overigens in vergelijking met een volwassen lichaam veel minder (gif) stoffen hebben. Binnen de ‘Familie Blij’ zijn de afgelopen jaren enkele gezonde baby’s geboren. Op basis van de aanwezige kennis geven wij onze kinderen geen enkele vaccinatie.

Wij hopen dat veel mensen ons voorbeeld durven te volgen in het belang en het welzijn van al onze kinderen. Iedereen die het beste met zijn kind voorheeft, ontkomt uiteindelijk niet aan de volgende vragen. 1). Wanneer nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor onze kinderen? 2). En wanneer zijn wij onverantwoordelijk bezig met onze kinderen?

Symbolen-gevaarlijke-stoffen

De gebruikte hulpstoffen in vaccins voor kinderen (DKTP-Hib, Pneu, BMR, DKTP, DTP, HPV)

 • Aluminiumfosfaat is een metaal. Bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel en is tevens één van de mogelijke oorzaken van de ziekte van Alzheimer.
 • Calciumchloride (dihydraat) is schadelijk bij inslikken en inademen. Het is een afvalproduct van bepaalde industriële procedés. Het tast vele metalen en bouwmaterialen aan. Het kan irritatie geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel. Het moet in elke vorm worden weggehouden van kinderen.
 • Fenolrood (phenolsulfonphthalein), Ph indicator inkt. Genotoxisch. Mogelijke oorzaak van lever-, nier-, hart- en luchtwegbeschadiging.
 • Formaldehyde (formaline) is zeer giftig. Verstoort het immuunsysteem. Kan chronische bronchitis en oogirritatie veroorzaken. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hebben sinds 2004 bewezen dat deze stof kankerverwekkend is.
 • 2-fenoxyethanol is giftig en de ether van fenol en etheenglycol (antivries). Irriterend voor ogen, huid en luchtwegen, veroorzaakt een ernstige verstoring van het centraal zenuwstelsel. In hoge dosering is het dodelijk.
 • Kaliumfosfaat wordt gebruikt als voedingsadditief (E340) en kan hyperactiviteit, darmstoornissen en een onbalans in het natuurlijk calcium / fosforevenwicht veroorzaken.
 • Kaliumchloride (E508) is een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en speelt een rol bij het reguleren van het kloppen van het hart. Zowel een te hoge als een te lage extra dosering kaliumchloride kan gevaarlijk zijn voor het hart.
 • Neomycine kan bij een te hoge dosis giftig werken op het gehoor en de nieren.
 • Magnesiumsulfaat (E518) kan diarree en nieraandoeningen veroorzaken.
 • De-Vaccinatie-GifboomMannitol (E421) is zoet- en antiklontermiddel dat zuurheid, uitdroging, nierstenen, misselijkheid, duizeligheid, flauwvallen en andere nare gevolgen kan geven.
 • Medium 199 is een complex medium dat Polysorbaat 80 en andere substanties bevat.– 
 • Mononatrium glutamaat (MSG-E621) geeft hersenbeschadiging in het gebied van de hypothalamus, beschadiging van het hormoonstelsel, de vernietiging van hersencellen, problemen met voortplanting, leermoeilijkheden, hartritmestoornissen, verergert de symptomen van astma en kanker. Door peuters en kleuters aan MSG-E621 bloot te stellen wordt de kans op gezondheidsproblemen in hun leven zeer vergroot.
 • Polysorbaat 80 (E433) wordt gebruikt in ijsjes, oogdruppels en antivries. De mogelijke bijwerkingen zijn: uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst, verward zijn, flauwvallen, onregelmatige hartslag en griepachtige symptomen als koorts, rillingen en een zere strot, aanvallen, bleke huid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, overgeven, chronische moeheid, zwellingen in armen en benen, zuurstoftekort, spraakproblemen en gewichtstoename.
 • Zoutzuur (E 507) wordt in zeer kleine hoeveelheden in zwembaden gebruikt. Mogelijke aantasting van het slijmvlies van de slokdarm en de maag. Beschadiging van de bloedvaten. Ook de ademhaling en de bloedsomloop kunnen worden aangetast.

De gebruikte hulpstoffen in griep- en pandemievaccins voor kinderen en volwassenen

 • Aluminium hydroxide is een metaal. Bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel en is tevens een van de mogelijke oorzaken van de ziekte van Alzheimer.Calciumchloride (dihydraat) is schadelijk bij inslikken en inademen. Het is een afvalproduct van bepaalde industriële procedés. Het tast vele metalen en bouwmaterialen aan. Het kan irritatie geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel. Het moet in elke vorm worden weggehouden van kinderen.
 • Dinatriumfosfaat-dodecahydraat (E339) kan hyperactiviteit, darmstoornissen en verstoring van het natuurlijke calcium / fosforevenwicht geven.
 • Dinatriumwaterstoffosfaat zijn witte of kleurloze kristallen die oogirritatie kunnen veroorzaken.
 • Kaliumchloride (E508) is een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en speelt een rol bij het reguleren van het kloppen van het hart. Zowel een te hoge als een te lage extra dosering kaliumchloride kan gevaarlijk zijn voor het hart. MF-59 bestaat uit Squaleen, Polysorbaat 80 en Sorbitaan Trioleaat (span 85) Deze cocktail zorgt ervoor dat het immuunsysteem geen onderscheid meer maakt tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt!
 • Octoxinol 10 is als matig giftig geclassificeerd bij de onderzoeken op ratten. (Overgenomen uit de samenstellingslijst van Glaxo Smith Klein).
 • horowitz vaccines safe effectivePolysorbaat 80 (E433) wordt gebruikt in ijsjes, oogdruppels en antivries. De mogelijke bijwerkingen zijn: uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst, verward zijn, flauwvallen, onregelmatige hartslag en griepachtige symptomen als koorts, rillingen en een zere strot, aanvallen, bleke huid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, overgeven, chronische moeheid, zwellingen in armen en benen, zuurstoftekort, spraakproblemen en gewichtstoename.
 • Squaleen is een lichaamseigen stof en kan goed verwerkt worden mits oraal ingenomen. Ingespoten veroorzaakt (de cocktail MF-59) en Squaleen voor een forse aanzwengel-reactie van het immuunsysteem om Squaleen aan te vallen. Het immuunsysteem maakt daarbij echter geen onderscheid meer tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt! Sorbitaan-trioleaat (span 85) is een gevaarlijke werkzame stof in combinatie met Squaleen en Polysorbaat 80. Deze combinatie zorgt ervoor dat het immuunsysteem geen onderscheid meer maakt tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt!
 • Thimerosal (kwik) wordt gebruikt als conserveringsmiddel. Neurotoxine veroorzaakt psychologische, neurologische en immunologische problemen. Veroorzaakt ontstaan van autisme en gerelateerde aandoeningen. Er is een enorme stijging in incidentie van autisme (1 op 67, waar het voorheen 1 op 20.000 was). Er is recent een massaclaim gevoerd door moeders van kinderen geboren met autisme.

Meer weten over de giftigheid van de gebruikte hulpstoffen?

Wil je meer weten over de giftigheid van Squaleen, Kwik (Thimerosal/Thiomersal), Aluminium, Formaldehyde, Beta-Propiolactone, Polysorbaat 80 (Tween 80), Polyethyleenglycolether en Octylphenol (Triton X-100) via de vele beschikbare professionele studies? Klik dan hier!

Tot slot over kindervaccinaties

Last but not least..

Helaas zitten in alle vaccins (gif) producten die je immuun- en afweersysteem aantasten. Ze veroorzaken hersenbeschadigingen, kanker, allergieën, autisme en andere aandoeningen. Ons menselijk lichaam is wonderbaarlijk en kan veel hebben en afvoeren via onze ontlasting. Wij hopen dan ook van harte dat niemand ooit nadelige gevolgen heeft opgelopen of zal oplopen met vaccinaties. Tot ons grote verdriet is dat helaas een ijdele hoop. Ga ook op onderzoek uit en ontdek hoe het allemaal werkelijk zit. Op onze website vindt je meer aanverwante artikelen, filmpjes en boeken die je mogelijk verder kunnen helpen.

Enkele voorbeelden van vaccinatieschade
–  Wie of wat verwoestte Williams leven? – Nieuwe Revu  –  DKTP-prik schadelijker dan gedacht – Netwerk – AVRO  –  Gezinnen die moeten leven met vaccinatieschade  –  HPV-vaccin eist dodelijke slachtoffers  –  Vaccineren Ja of Nee? De verborgen gevaren van vaccinaties  –  U zegt dat inenten tegen kinderziekten niet effectief is. Waarom?  –  Bijna niemand staat er bij stil dat vaccins ernstige bijwerkingen kunnen hebben  –  In de griepprikken zitten de volgende gifstoffen  –  Verzameling slachtoffers van vaccins  –  “Ziek na inenting” – Google

Is het naïviteit die Bill Gates tentoon spreidt of doortrapte leepheid. Denkt hij de elite te helpen met hun droom om de wereldbevolking te decimeren..?

Is het naïviteit die Bill Gates tentoonspreidt of doortrapte leepheid. Denkt hij de elite te helpen met hun droom om de wereldbevolking te decimeren..? Hebben ze hem voor hun karretje kunnen spannen..? De vele tientallen miljarden die Gates’ fortuin vormen, worden die nu tégen de mensheid gebruikt…? Alleen al de investering van Gates in het uiterst dubieuze Monsanto, spreekt in dit kader wellicht ook al boekdelen.. (klik voor lead)

Download (PDF) bijsluiters voor artsen
Op deze pagina van de RIVM-website (HIER)  zijn de volledige bijsluiter voor artsen te downloaden. Hierna tref je de download linkjes aan van de bijsluiters van de vaccins die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten:  –  bijsluiter DKTP-Hib  –  bijsluiter Pneu  –  bijsluiter nr.1 BMR  –  bijsluiter nr.2 BMR  –  bijsluiter DKTP  –  bijsluiter DTP  –  bijsluiter HPV

Overige bijsluiters
–  bijsluiter griepvaccin VAXIGRIP 2009-2010  –  bijsluiter griepvaccin INFLEXAL V 2009-2010  –  bijsluiter griepvaccin Fluarix 2009-2010  –  bijsluiter griepvaccin Influvac 2009-2010  –  bijsluiter pandemisch griepvaccin Focetria  –  bijsluiter pandemisch griepvaccin Pandemrix

Vaccinatieafkortingen
–  DKTP-Hib: combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hib-ziekten. Dit vaccin bevat een acellulair kinkhoestvaccin.
–  DKTP-Hib-HepB: combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten en hepatitis B. Dit vaccin bevat een acellulair kinkhoestvaccin.
–  Pneu: vaccin tegen pneumokokken (7 typen).
–  BMR: vaccin tegen bof, mazelen en rodehond.
–  DKTP: vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio.
–  DTP: vaccin tegen difterie, tetanus en polio.
–  MenC: vaccin tegen meningokokken groep C.
–  HepB: vaccin tegen hepatitis B.
–  HPV: vaccin tegen baarmoederhalskanker (humaan papillomavirus).

45 Reacties op Gif in kindervaccinaties…

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Rita Haveman

  Volgens mijn man en ik was onze zoon gezond bij zijn geboorte. Na zijn eerste inenting met
  3 maanden wilde hij niet meer eten. We hebben hele moeilijke jaren met hem gehad! Ook heeft hij motorische problemen en heeft een verstandelijke handicap. Ze hebben nooit een oorzaak kunnen vinden maar ik(zijn moeder) denk nog steeds dat het door de 1e inenting is gekomen!
  Ook heb ik een nicht die een gezonde dochter had, zij kreeg met 9 maanden een inenting en is daarna ernstig gehandicapt geraakt! Ook heb ik moeders gesproken met kinderen met verstandelijke beperkingen die zeiden dat dit na een inenting is gekomen!
  Onze zoon is nu 26 jaar, woont onder begeleiding maar wel zelfstandig! Ik vind het nog steeds moeilijk dat hij zo beperkt is en zo weinig kan! Het heeft me veel verdriet gegeven!

  23
  • Sun

   Hoi Rita, ik leef met je mee. Ik heb niet dezelfde ervaring zoals jij met jouw zoon, maar ik weet dat het zo is. Wat er in die spuiten zit op welk moment, het is gewoon Russisch Roulette. Ik ben zelf een ontstorings traject aangegaan en weet uit eigen ervaring hoe giftig en dodelijk deze cocktails zijn. Er zijn geen woorden voor.
   Heel veel sterkte!
   Het is altijd een persoonlijk verhaal naar velen die het niet willen horen. We kunnen niets doen aan keuzes van anderen.
   In velen landen worden er rechtszaken gevoerd tegen overheden én ook gewonnen. Dat zou in Nederland ook veel vaker moeten gebeuren.

   23.1
 • Paul55

  Gif in vaccins evenredig in hoeveelheid en funktie als in Roundup.Een eerder door Elsevier verwijderd onderzoek dat aantoont dat ratten tumoren ontwikkelen na het eten van genetisch gemanipuleerd en met o.a. Roundup bespoten voedsel is opnieuw gepubliceerd.
  Het onderzoek is nu gepubliceerd in het tijdschrift Food and Chemical Toxicology.

  Elsevier wetenschapp. werden er foto’s van de gezwollen ratten gepubliceerd. Daarna ontstond een storm van kritiek vanuit de Farma-Biotech Multinationals. Tegelijkertijd zet o.a. Monsanto & Farmaceut de EU onder druk om via een handelsverdrag GMO gewassen en producten toe te staan. Zie TIPP. Zie media.

  Wat hier niet wordt vermeldt is dat o.a. Kanker worden veroorzaakt door de deadly Drie.
  A: Poea,
  B: 1,4 dioxaan -1,4-Dioxane
  C: N-nitrosoglyfosaat

  Glyfosaat is zachter milder en werkt meer als langzame verdovende substantie. Deze is niet de directe en voor velen de veroorzakende substantie.
  Merk op hoe de deadly Drie – de Toevoeging of z.g hulpstof – niet wordt benoemd en vermeldt. Dat is een overwinning voor het bedrijf welke Roundup en Vaccins produceren. Ze lachen eerder om de ophef omtrent Glyfosaat omdat deze verbergt waar ze in realiteit mee bezig zijn. Het uitzetten en binnenbrengen van de ‘Hulpstoffen’. Een leugentje om bestwil wordt hier een kankertje om bestwil-gewin.

  An adjuvant (from Latin, adiuvare: to aid) is a pharmacological and/or immunological agent that modifies the effect of other agents. Adjuvants may be added to vaccine or RoundUp to modify…

  Veel Hulpstoffen Adjuvants ‘helpen’ effectief..helaas niet voor de gezondheid of preventie van blijvend gebrek doch voor de ziekte en hier zeker kanker. Zo behaal je omzet. Kanker bloeit als nooit tevoren en dat is nu begrijpelijk. Doch dat betekent niet dat sommige hulpstoffen noodzakelijk – behulpzaam kunnen zijn in een vaccin. Hulpstoffen zijn bedoeld en algemeen geaccepteerd en waardevol als hulp.

  Doch het gegeven dat multinationals en Farmaceut de hulpstoffen als zodanig misbruiken overstijgt iedere grens en zo ook het begrip welke de burger heeft. Bij het woord Hulpstof ga je in vertrouwen uit van Helpen en Hulp.

  22
 • ellen

  Nog maar even deze vergelijking herhalend (nadenkertje):

  Voorbeeldje van het verschil in het aantal vaccins in Ndl tot 14 mnd ‘vroeger’ en nu (net 30 jaar geleden, dus de jonge ouders van nu…) :

  Vaccinatieschema 1983 (vanaf 3 maanden) : 3x DKTP + mazelen
  Vaccinatieschema 2014 (vanaf 6/8 weken) : 4x DKTP – 4x HIB – 4x Hep.B – 3x Pneu – 1x Men.C – 1x BMR

  21
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.