WantToKnow.nl

Zijn griepvaccinaties erger dan de kwaal? Wat zit er in?

Via een mail van de NVKP, de Nederlandse Vereniging van Kritisch Prikken, kregen wij onderstaande informatie toegezonden. Het is van belang, naar onze mening, om bij het beoordelen van de hele situatie rondom de varkensgriep, deze informatie mee te nemen.

Het blijkt een kans van bijna 0% te zijn, dat een dergelijke combinatie natuurlijk ontstaat. Volgens het onderstaande stuk is opnieuw vast komen staan, dat aan het Mexicaanse varkensgriepvirus een dergelijke combinatie van virussen ten grondslag ligt.

Is het de bedoeling dat de spuit er weer in gaat? Baxter blijkt al klaar te staan, ná eerst grove fouten te hebben gemaakt.

Is het de bedoeling dat de spuit er weer in gaat? Baxter blijkt al klaar te staan, ná eerst grove fouten te hebben gemaakt.

Toen afgelopen maandag Roel Coutinho van het RIVM bij het programma Pauw & Witteman de uitspraak deed, dat er met het Spaanse Griepvirus van 1918 iets heel vreemds aan de hand is, omdat het bijzondere virus bestond uit een combinatie van een menselijk-, vogelgriep-, en varkensgriepvirus, gingen onze oren spitsen.Daarmee is de deur opengezet naar de conclusie dat dit griepvirus uit een laboratorium afkomstig moet zijn. Hoe bizar, want hoe het uit het lab is gekomen, is vooralsnog niet duidelijk, daarover komt ook niets naar buiten.

Is het niet verstandig van de bestaande media, om hier hun expertise eens op in te zetten? Schreeuwt niet de hele bevolking om een kritische kijk op zaken, zonder al die Ab Oosterhausen maar te laten optreden voor het geval het uit de hand loop.

Maar het ís toch bizar, dat wanneer per ongeluk een griepvirus zou zijn ontsnapt, er een ongeluk zou zijn gebeurd, we dit natuurlijk hadden doorgekregen? En is daarmee vervolgens dan de conclusie gerechtvaardigd om te stellen, dat dit griepvirus OPZETTELIJK VERSPREID IS…??

Wij van WantToKnow willen je aandacht vragen voor deze, hierboven genoemde, gedachtengang en de komende dagen de essentie van de berichtgeving over de ontwikkelingen van het varkensgriepvirus hierop te toetsen. Probeer zo mogelijk media te bewerken om essentiële informatie boven tafel te krijgen, i.p.v. het angsthazengedoe dat we nu 4x op een avond op TV te zien krijgen. Van DeWereldDraaitDoor (!), via NOVA naar Pauw & Witteman..

Hoofdredacteur Tessa Koop heeft over de heftige achtergronden van het hieronder genoemde farmaceutisch bedrijf Baxter al in Maart een stuk geschreven, dat je HIER kunt vinden. Toen leek het nog een fata morgana-verhaal. Maar inmiddels is bekend geworden, dat Baxter het varkensgriepvaccin mag produceren wereldwijd… Nadat zij dus zélf -nauwelijks 1 maand geleden- verantwoordelijk waren voor de verspreiding van foute vaccins…!! Het lijkt inmiddels wel een tragi-komedie..

~~~~~~~~~~~~

Het onderstaande bericht is van het AVN, het Australian Vaccination Network; wat is dat voor club?

Het AVN is een non-profit liefdadigheidsinstelling, die door vrijwilligers draaiende wordt gehouden. Sinds 1994 heeft het AVN informatie doorgegeven aan de bevolking om goedgeinformeerde keuzes te maken vaccinaties in het bijzonder en gezondheid in het algemeen. Hun lobby in het Australische parlement dat een verplichte vaccinatie-programma voor kinderen niet wettelijk verplicht werd gesteld. Het AVN is ook de belangrijkste klokkenluider op het gebied van de heftige reacties die optreden na het toedienen van vaccinaties. Hiertoe heeft het AVN het ADRAC opgericht. (The Adverse Drug Reactions Advisory Committee).

Hier het vertaalde bericht van het Australian Vaccination Network. Een mediarelease.

australian-network-logo-release

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

© vertaling Guido Jonkers, WantToKnow.nl/.be

 

Luister naar de waarschuwingen!

Nog maar 6 weken geleden, om precies te zijn op 16 Maart 2009, waarschuwde het Australische Vaccinatie Netwerk (AVN), dat de verontreiniging met levend vogelgriepvirus (H5H1), van een door Baxter International vervaardigde griepvaccin zou kunnen leiden tot de pandemie waarvoor de afgelopen jaren al werd gewaarschuwd.

Het verontreinigde vaccin werd door dit bedrijf naar maar liefst 18 Europese landen gestuurd en deze verontreiniging werd pas ontdekt, toen oplettende Tjechische wetenschappers het bijzonder vreemd vonden dat alle Fretten waarop het vaccin werd getest, waren gestorven! Zoiets gebeurt namelijk niet bij een ‘normaal’ vaccin.

Griepvirussen, zowel het varkensgriepvirus als het vogelgriepvirus, heten niet voor niets zo. Want het blijkt dat deze griepvirussen juist bij deze dierengroepen voorkomen en dat ze niet zomaar met elkaar een nieuw virus kunnen aanmaken, tenzij ze ‘een beetje geholpen worden’ natuurlijk…

En dat is nou precies wat laboratoria over de hele wereld aan het doen zijn. Ze zijn al tijden bezig om deze specifieke griepvirussen te ‘helpen’ deze barrières te slechten, om een vaccin te creëren dat kan worden gebruikt bij een voorspelde pandemie. We hebben bij het, met levend vogelgriepvirus verontreinigde griepvaccin van Baxter gezien dat ongelukken kunnen gebeuren en wanneer dát gebeurt, dat de resultaten dan dodelijk kunnen zijn.

Is het één groot vraagteken wát er eigenlijk in die spuit zit? Of gewoon maar blind vertrouwen..?

Is het één groot vraagteken wát er eigenlijk in die spuit zit? Of gewoon maar blind vertrouwen..?

De griepvirussen die zijn gediagnotiseerd in Mexico en de VS zijn totaal nieuw, zijn dus nog nooit eerder geidentificeerd. Op zich is dit geen reden tot bezorgdheid. Maar wat wel reden tot bezorgdheid geeft, is dat deze uitbraak van de varkensgriep die we hier zien, een combinatie is van menselijk-, vogel- en varkensgriep..

De genetische code van deze verschillende virussen matchen de griepvirussen die normaal alleen in Europa en Azië voorkomen.

Dus de virussen blijken in staat barriéres te slechten onderling, maar nu blijken ze dus ook intercontinentale barrières te doorbreken.. De vraag is natuurlijk, beide componenenten in acht nemend, hebben deze virussen zelf beide barrières doorbroken, deden ze dit met menselijke hulp..?

Zitten we te kijken naar een nieuwe farmaceutische fout, alleen nu een met dodelijke gevolgen op wereldschaal? De enige manier om de vraag te beantwoorden is OM DE HUIDIGE GRIEPVACCINS, DIE KLAARLIGGEN OVER DE HELE WERELD, AAN EEN NAUWKEURIG ONDERZOEK TE ONDERWERPEN.

Het AVN, Australian Vaccination Network, is van mening dat dit niet alleen een heel verstandige maatregel zou zijn van de kant van de overheid, maar dat deze maatregel er ook voor kan zorgen dat een potentiële uitbraak van een dodelijke ziekte het continent van Australië kan bereiken, op een manier die tot op heden niet is onderzocht..!

For further information, AVN web site – HIER

14 Reacties op Zijn griepvaccinaties erger dan de kwaal? Wat zit er in?

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • tresia

  We hebben massaal met een groep mensen afgesproken geen prikken te nemen die voor de gehele bevolking word uitgedeelt,want wie weet worden we wel ingeent met een goedje dat ons langzaan de nek om draait oh nee mij niet gezien ik wil wel zien als de ministers en regerings leider ook deze krijgen toegedient en dan met iemend erbij die niet bij hun hoort en filmt maar die krijgen deze prikken niet hoor,oh nee
  DUS WIJ OOK NIET DEZE SPUITEN EN MIJN KIND OOK NIET NU EN NOOIT NIET

  11
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.