WantToKnow.nl

Kwik is giftig; niet als conserveermiddel in vaccins..?

Aanstaande maandag is het de bedoeling dat jonge kinderen de griepprik gaan halen. De heer Ab Klink heeft -op voorspraak van de gezondheidsraad- besloten -in al zijn wijsheid- dat de schade die toegebracht wordt aan deze kinderen, juist door het geven van de vaccins met daarin de lichaamsvreemde adjuvants (toevoegingen), verwaarloosbaar is.

Maar meneer Klink, is het niet zo dat we gewoon met een mega-experiment bezig zijn?
Net als bij de mobiele telefonie, waar ook dit wereldwijde experiment gaande is, lijkt nu dezelfde test-opzet bij vaccinaties, nota bene bij onze jongste kinderen, te worden gebruikt. De wereld op zijn kop!! Want is het niet heel simpel zo, dat een produkt bewezen ONGEVAARLIJK dient te zijn. Uit het onderstaande artikel, vertaling uit het boek van Gary Null, blijkt duidelijk de vraagtekens waarmee ook de medische wereld rondloopt rondom het gebruik van thimerosal in (griep)vaccins!

Waar blijven de studies meneer Klink van BEWEZEN ONSCHADELIJKHEID van het thimerosal-conserveermiddel in vaccins. Dát is toch niet zo’n vreemde vraag…? Prof. Dr. Simone Buitendijk, kindergezondheidsprofessor, noemt kwik een ‘lichaamseigen’ stof… Is het niet verstandig dat zij die uitspraak -gedaan in het TV-programma ‘NETWERK’ netjes terugneemt?! Was dit een foutje van de professor of een bewuste manipulatie van de publieke opinie..?

Hier op WantToKnow kunt u 2 andere artikelen lezen, één van de hand van R0bert Kennedy jr., en een van de hand van ‘onze’ John Consemulder. Zij laten zich in ieder geval onomwonden uit over kwik in vaccins..

Wij wensen u wijsheid bij uw beslissing om uw jonge kind te laten inenten voor een griep, waarvan niet alleen de oorsrpong nog volledig onduidelijk is, het vaccin nog niet bewezen heeft effectief te zijn, maar waarvan vooral de inhoud van de vaccins NIET BEWEZEN is onschadelijk te zijn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Thimerosal (Ethylkwik)

Thimerosal, het ethylkwik conserveermiddel dat algemeen wordt aangetroffen in vaccins, is misschien het meest controversiële ingrediënt. Hoewel thimerosal is verwijderd of zeer verminderd uit de meeste vaccins, blijft het een belangrijk ingrdiënt in griepvaccins. Het farmaceutische bedrijf Eli Lily testte thimerosal al in 1930 en gaf het een schone reputatie van veiligheid, zelfs toen was gebleken, uit eigen trials laten zien dat deze hoogste toxische vorm van kwik ernstige neurlogische schade had veroorzaakt en zelfs sterfte in zowel dieren als mensen.

Tijdens dat decennium had een concurrerende vaccinproducent, Pitman-Moore, ook toxicologische studies gevoerd, maar met honden, omtrent thimerosal en concludeerde dat het conserveeriddel ” onbevredigend was als serum bedoeld voor gebruik op honden.” “Op 18 juni 2009 wist Eli Lily tientallen jaren lang van thimerosal gevaren”, Tijdens de Tweede wereldoorlog was het vereist dat dat vaccins met thimerosal een etiket kregen met ‘vergif’ erop en later in 1972 ontdekte Eli Lily zelf dat thimerosal in doses van honderd keer zwakker dan in een typisch vaccin toendertijd “toxisch was voor weefselcellen.” Desalnietemin bleeft de geneesmiddelproducent de illusie promoten dat thimerosal veilig was en zeer geschikt als een vaccinconserveermiddel.

Gary Null bookGezondheidsbeambten en vaccinproducenten heben tot op de dag van vandaag geweten van de lange historie van onderzoek dat thimerosal bevestigt als een toxisch vergif ongeschikt voor aflevering aan mensen.

Een voormalige toonaangevende vaccinontwikkelaar voor Merck had zijn firma eens gewaarschuwd voor de gevaren van het toedienen van met kwik verrijkte vaccins aan pasgeborenen en zuigelingen en verklaarde dat de industrie heel goed weet dat er ‘niet-toxische alternatieven’ zijn die even effectief waren en gebruikt konden worden om thimerosal te vervangen.

Dr. Hugh Fudenburg, een toonaangevende immunoloog en oprichtend directeur van Neuro Immuno therapeutic Research Foundation, is een van de meest geciteerde immunogenetici van onze tijd, met meer dan 850 artikelen in peer-reviewed publicaties. Na jaren van immunologische studie ontdekte hij dat bij personen die vijf opeenvolgende griepvaccinaties hadden gehad tussen 1970 en 1980, de kansen om de ziekte van Alzheimer te verwerven tien keer of 1000% hoger waren dan diegenen die slechts één of twee vaccinaties kregen tijdens diezelfde periode. “Griepvaccinaties en de ziekte van Alzheimer.” (128)

De dramatisch stijging van autisme begon pas, toen de enorme hausse vaccinaties op gang kwam

De dramatisch stijging van autisme begon pas, toen de enorme hausse vaccinaties op gang kwam

Er bestaat volop onafhankelijk wetenschap-pelijk bewijs dat laat zien dat sporen van kwik een speciale zenuwschade veroorzaken die doet denken aan die vaak wordt aangetroffen bij piënten met Alzheimer. De University of Calgary Medical School identificeerde een abnormale zenuwvorming, bekend als neurofibrillaire kluwens, hetgeen een van de twee primaire diagnostische markers is voor het verifiëren van Alzeheimer, in aan kwik blootgestelde monsters.

Ander onderzoek laat zien dat kwik ook één veroorzakend midel is voor de vorming van de andere Alzheimer marker ‘amyloïde plaque’. Dr. Lorscheider van de International Academy of Oral Medicine and technology heeft een film geproduceerd die laat zien hoe de invoering van kwik in een levend organisme deze twee crucuale markers voor Alzheimer zal teweegbrengen. Zie HIER.
De nationaal vermaarde toxicoloog Dr. Boyd Haley aan de University of Kentucky heeft verklaard: “zeven van de karakteristieke markers waar we naar zoeken om de ziekte van Alzheimer te onderscheiden kunnen geproduceerd worden in normale hersenweefsels, of kweken van neuronen, door de toevoeging van extreem lage kwikniveau’s”. (Neuroreport. 2001. 12(4)L 733-737)

Zelfs een conservatievere groep onderzoekers aan The Macfarlane Burnet Institute for Medical research and Public Health in Australië, werd gedwongen te concluderen dat “er een toegenomen gevoeligheid bestaat van de foetale hersenen voor kwik of het nu ethyl- of methylkwik is.

Ongetwijfeld willen ouders hun kinderen beschermen tegen ondermijnende en levensbedreigende viral infecties en veel ouders bewaren daarom vertrouwen in de bescherming die vaccinatiebeweringen bieden. Eén aspect van vaccinatie echter dat aanzienlijke controverse heeft gevoed is het gebruik van thimersosal (dat per gewicht ongeveer 50% ethylkwik is) als conserveermiddel. Deze stof zat vele tientallen jeren in vaccins alvorens de Amerikaanse Public Health service en de American Academy of Pediatrics in 1999 een verklaring uitgaven die aandrong op de verwijdering ervan. (129)
Hoewel de PHS-instanties en AAp zeiden dat deze stap genomen was als een voorzorgsmaatregel – niet omdat kwik in vaccins schade had veroorzaakt – blijft het feit dat naarmate meer vaccins verplicht werden gesteld voor kinderen, het cumulatieve niveau van kwik waaraan sommige zuigelingen werden blootgesteld d.m.v. vaccinatie dat wat als veilig werd geacht door een federale richtlijn overtrof. (130,131)

Robert Kennedy jr. in één plaatje. Niet tegen vaccins, maar tegen de 'wijze' waarop ze worden voorzien van risico-volle adjuvants.

De voorvechter voor Verantwoordelijkheid, Integriteit en Transparantie: Robert Kennedy jr. in één -veelzeggend- plaatje. Niet tegen vaccins, maar tegen de 'wijze' waarop ze worden voorzien van risico-volle adjuvants.

Thimerosal, of ethylkwik, is een door mensen gemaakt neurotoxin en tot 1999 werd er eenvoudig aangenomen dat het hetzelfde toxicologische profiel had als methylkwik. Sindsdien is er ontdekt dat de toxische verschillen tussen deze twee kwikverbindingen cruciaal zijn. Zelfs een conservatievere groep onderzoekers aan The Macfarlane Burnet Institute for Medical research and Public Health in Australië, werd gedwongen te concluderen dat “er een toegenomen gevoeligheid bestaat van de foetale hersenen voor kwik of het nu ethyl- of methylkwik is. Hoewel er geen bewijs is dat het standpunt ondersteunt, is het tenminste theoretisch mogelijk dat premature zuigelingen met zeer laag geboortegewicht risico kunnen lopen van thiomersal bevattende vaccins.” (132)

Op 9 juli 1999 gaf de American Academy of Pediatrics (AAp) een verklaring uit die aandrong op de verwijdering van het kwikbevattende conserveermiddel thimerosal uit vaccins. (133) Thimerosal is sindsdien verwijderd uit of verminderd tot sporen in alle vaccins die routinematig aan kinderen in de leeftijd van 6 en jonger worden gegeven, schrijft de FDA.

De enige uitzondering voor deze leeftijdsgroep is het influenzavaccin, waarvoor een beperkte voorraad van een conserveermiddelvrije versie beschikbaar was in 2006. (134) (Sporen van thimerosal kunnen achterblijven in sommige aan kinderen gegeven vaccins omdat het gebruik wordt bij het productieproces, niet van haar gebruik als een conserveermiddel). Met de nieuwe vaccins (behalve influenza), is de maximale cumulatieve hoeveelheid ethylkwik waar een zuigeling aan zou worden blootgesteld in de eeste zes levensmaanden d.m.v. routinevaccinaties nu <3 mcg. Deze blootstelling is naar beneden van tevoren een maximum van 187,5 mcg. (135)

De reden achter deze sterke aanbeveling voor de verwijdering van thimerosal is een toenemende zorg over het risico om de zich ontwikkelende hersenen van zuigelingen bloot te stellen aan kwik. Hoewel de voorzorg zeker wordt verwelkomd, dienen we ons af te vragen waarom zo’n gevaarlijk, bekend neurotoxin in vacins in de eerste plaats werd toegestaan. Reeds in het begin van de jaren dertig werd, tezamen met thimerosal’s gewaagde gevaren voor de menselijke gezondheid, haar effectiviteit als antimicrobiëel conserveermiddel in twijfel getrokken door de wetenschappelijke gemeenschap.

Tijdens hoorzittingen van het Congres in juni 2002 dreef congressman Dan Burton gezondheidsbeambten van de overheid in het nauw omtrent de veiligheid van kwik in vaccins. Hij bracht aan het licht dat thimerosal in vaccins gebruikt is sinds 1929 en dat in al die tijd er slechts een studie bekend was die verricht was omtrent thimerosal’s veiligheid. Die ene test was verricht door thimerosal’s uitvinder Eli Lily en veel van de testresultaten werden achtergehouden vanwege de hangende goedkeuring van een vaccin door Lily dat thimerosal gebruikt. (136)

Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN VEILIG zijn

Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN VEILIG zijn

Blootstelling aan kwik is in verband gebracht met zenuwcel degeneratie (137), nadelinge gedragseffecten (138) en verminderde hersenontwikkeling (139). Het is ook in verband gebracht met degeneratieve chronische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. Het zich ontwikkelende foetale zenuwstelse is het meest gevoelig voor haar toxische effecten en men heeft laten zien dat prenatale blootstelling aan hoge doses kwik mentale retardatie en hersenverlamming veroorzaakt. (140)

Het middelpunt van de discussie over het gebruik van kwik in vaccins is of deze stof heeft bijgedragen aan een toegenomen incidentie van autisme in de VS. Een analyse van VAERS ontdekte dat kwikblootstelling van thimerosal-bevattende vaccins (TCV’s) een significante risicofaktor was voor neurologische ontwikkelingsziekten (ND’s). (141)
Ander onderzoek, zoals besproken door David Kirby in Evidence of Harm, heeft een verband gesuggereerd tussen kwik in het lichaam en autisme. (142,143,144,145) Een aantal bevolkingsstudies heeft echter ontdekt dat er geen verband is tussen TCV’s en de incidentie van autisme spectrum ziekten. (146,147,148) Het Institute of Medicine stelde in een 2004 rapport vast dat “de grote hoeveelheid epidemiologisch bewijs verwerping steunt van een causaal verband” tussen TCV’s en autisme en tussen het BMR-vaccin in het bijzonder en autisme. (149)

Bezorgdheid over de veiligheid van kwik in vacins gaan door.

In 2006 nam de staat Washington een wet aan die het gebruik verbood van thimerosal in vaccins die aan jonge kinderen en zwangere vrouwen worden gegeven. Deze wet maakte Washington de zevende staat – na Iowa, Californië, Delaware, Illinois, Missouri en New York – die het gebruik van kwik in vaccins beperkte. Meer dan een dozijn andere staten hebben gelijksoortige wetgevind ingevoerd. (150)

Een blijvende zorg is het gebruik van thimerosal in vaccins die gegeven kunnen worden aan kinderen in de leeftijd van 7 en oude (zoals zommige griep- en tetanus-difterie vaccins) en aan volwassenen die bejaard zijn of immuungecompromitteerd. De CDC beval in 2004 aan dat kinderen van 6-23 maanden oud het griepvaccin ieder jaar krijgen en in 2003 keurde het “het eerste levend verzwakte influenzavaccin met een licentie voor 5-49 jarige personen” goed. (151)
Echter in het 2004-2005 griepseizoen nog waren twee soorten influenzavaccins nog steeds op de markt: sommigen bevatten thimerosal als een conserveermiddel en sommigen waren conserveermiddel-vrij. De CDC zei dat de hoeveelheid conserveermiddel-vrij griepvaccin zou blijven toenenen naarmate de capaciteiten van producenten toenamen. (152) Men vraagt zich echter af hoeveel kinderen nog steeds lijden aan de effecten van kwik-toxische injecties van vroegere seizoenen…

De FDA op haar beurt zegt dat met de maximale cumulatieve blootstelling aan kwik voor kinderen onder 6 maanden verminderd tot minder dan 3 mcg “een kind een thimerosal-bevattend influenzavaccin zou kunnen krijgen op de leeftijd van 6 en 7 maanden”. De FDA redeneert dat de maximale blootstelling door routine vaccinaties 28 mcg zou zijn, hetgeen “goed onder de door de EPA berekende blootstellingsrichtlijn voor methylkwik van 65 microgram voor een kind in de 5de percentiel lichaamsgewicht gedurende de eerste 6 levensmaanden”. (153)

11. ADJUVANTS, CONSERVEERMIDDELEN EN REAGENTIA

27 Reacties op Kwik is giftig; niet als conserveermiddel in vaccins..?

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

  • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
  • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
  • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
  • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
  • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.