WantToKnow.nl

Jouw unieke ‘sterrenpoort’.. de pijnappelklier..!

-Inleiding-

De rol van de pijnappelklier in mystieke ervaringen

(Inleiding door Saskia Bosman, bioloog)

x

Oude spirituele tradities zoals Yoga en Tantra beschouwen de pijnappelklier als een ‘kosmische antenne’ via welke wij in contact staan met een diepere, mystieke realiteit. De wetenschap heeft aanwijzingen dat de pijnappelklier inderdaad een rol speelt in mystieke (oftewel transcendentale), paranormale en hallucinatoire ervaringen, omdat sommige van haar hormonen psychoactief zijn.

Onze pijnappelklier (epifyse), een klein orgaan in het centrum van het brein, staat in de neurowetenschappen bekend als een hormoonklier die een scala aan hormonen (serotonine, melatonine, DMT, 5meo-DMT en pinoline.1-5) produceert, hormonen die gereguleerd worden door onder andere de licht-donker (dag-nacht) cyclus.

Diep in de hersenen opgeborgen, de menselijke kosmische antenne, de pijnappelklier. (engels: Pineal Gland)

Deze hormonen verbinden zich met de serotonine-receptoren in vele gedeelten van de hersenen. Dit leidt tot complexe patronen van elektrische activiteit. De betreffende persoon krijgt dan innerlijke ervaringen, die variëren van hallucinaties via dromen tot en met mystieke ervaringen. Er is aangetoond dat met name de slaapkwabben complexe electrische activiteitspatronen vertonen tijdens mystieke ervaringen.

Er zijn nog vele vragen, die wetenschappelijk onderzocht worden: Welke hersenstructuren worden actief vóór de pijnappelklier de hormonen gaat produceren die betrokken zijn bij de mystieke ervaring? En welke activiteit vertoont de pijnappelklier zelf?

De mechanismen en zenuwbanen die een rol spelen in de stimulering en remming van de hormoonproductie en elektrische activiteit van de pijnappelklier als gevolg van de licht-donker-cyclus, zijn reeds bekend. Maar onbekend zijn de mechanismen die de productie van bepaalde pijnappelklier-hormonen teweegbrengen bij mystieke ervaringen! Ook is er bij mijn weten nog geen poging gedaan om de elektrische activiteit van de pijnappelklier tijdens mystieke ervaringen te meten..

Dr. Saskia Bosman, biologe,

(Oorspronkelijk artikel HIER en referenties zie ook onderaan dit artikel)

x

Het buitenwerking stellen van onze pijnappelklier!
x

Wereldwijd worden pogingen ondernomen om de werking van onze pijnappelklieren negatief te beïnvloeden. Vooral het heftige gebruik van fluor heeft een uiterst negatieve invloed op deze klier; calsificaties (verkalking) van de klier, en daarmee het terugbrengen van de mogelijkheden van multi-dimensioneel contact, zijn het gevolg..!

Je hebt mogelijkerwijs al de film ‘Operation Trojan Horse’ gezien, bij het artikel over het Denver Airport (HIER). In het laatste deel van deze film komt duidelijk naar voren, dat dáár de invloed van ‘krachten achter de schermen’ op gericht is! Hoe vreemd het wellicht ook mogen klinken, het gaat daarbij voor een zeer groot deel om jouw pijnappelklier!!  Waarom?
Het is essentieel dat onze spiritiuele groei voor deze krachten beperkt blijft. Onze ‘gevangenschap’ binnen de Aardse lichtkooi kan daardoor gehandhaafd blijven.. Kijk naar dit deel van Operation Trojan Horse, waarin dit duidelijk naar voren komt..

x

* * *

Persoonlijke Sterrenpoort: Werking en Activatie Pijnappelklier

oorspronkelijke artikel/vertaling Earthwatcher.nl HIER.

x

Ieder mens heeft een persoonlijke ‘sterrenpoort’, namelijk de pijnappelklier. De pijnappelklier, kruinchakra, is het centrum van onze hersenen, achter de hypofyse van ons derde oog. Wanneer de Kundalini vanuit onze eerste chakra vanaf de stuit is gestegen naar de derde oog chakra, kan het derde oog daadwerkelijk worden geopend.

Het derde oog openen
Deze opening vindt plaats door de combinatie van fysieke energieën van onze eerste tot en met zesde chakra’s en de multidimensionale energie die de pijnappelklier vanuit de kruinchakra binnengaat. Wanneer het derde oog is geopend, wordt de pijnappelpoort op een langzame of snelle manier gereactiveerd.

Iedereen heeft interdimensionale reizen gemaakt in zijn of haar leven, vooral in de kinderjaren. Je bent alleen de meeste hiervan weer vergeten omdat je de ervaringen niet kon rijmen met je dagelijkse leven. Er worden nu steeds meer kinderen geboren met een geopend derde oog en een volledig geactiveerde pijnappelklier. Omdat onze samenleving nu meer geopend is hoeven deze kinderen niet meer ‘dicht te slaan’, wat vele volwassenen hebben moeten doen om door te kunnen gaan met hun dagelijkse overleving.

‘Overleven’ is een term die snel uit onze vocabulaire zal worden verwijderd, omdat iedereen zich dan weer herinnert dat we onsterfelijk zijn. De pjinappelklier is onze innerlijke vortex die ons interdimensionale reizen laat maken terwijl we nog steeds een fysiek lichaam hebben. Wanneer planetaire Ascentie plaatsvindt wordt het fysieke lichaam vervangen door een lichtlichaam en is interdimensionaal reizen ‘normaal’.

De pijnappelklier bevindt zich centraal in onze hersenen, als kruispunt tussen onze verticale en horizontale verbinding.

De pijnappelpoort
De pijnappelklier is gevuld met vloeibaar licht en microkristallen gemaakt van calciet. Dr. Marcel Joseph Vogel toonde aan dat kristallijne groei veranderd kan worden door de denkpatronen van mensen te veranderen, omdat mensen in patronen denken. Deze patronen zijn energetisch en hebben bepaalde frequenties. Patronen gebaseerd op angst dragen een lage frequentie, terwijl patronen van liefde van een hogere frequentie zijn.

Gedachten kunnen worden opgepikt, opgeslagen en uitgezonden door kristallen, zoals de microkristallen in de pijnappelklier. Kristallen hebben tevens een geheugen, waardoor ze gebruikt kunnen worden om softwareprogramma’s op te draaien of denkpatronen in op te slaan. Op deze manier kan een angstig of liefdevol patroon worden opgeslagen op de ‘harde schijf’ van de hersenen die je aanmoedigen om het patroon te herhalen.

De meeste frequenties die de pijnappelklier opvangt vallen buiten het spectrum waarbinnen de mens waarneemt. Daarom worden de meeste boodschappen vanuit de hogere dimensies opgevangen in kleur en geluid. Wanneer de mens weer meester wordt over haar eigen gedachten wordt de pijnappelklier aangepast aan de hogere frequenties van liefdevolle gedachten. Vervolgens kun je dan meer boodschappen uit de hogere dimensies vertalen.

Wanneer je de pijnappelklier voor het eerst opent ontvang je mogelijk alleen geluid, of een pieptoon. Wanneer je dit geluid wilt omzetten in licht, dien je de frequentie van het geluid met 40 octaven te verhogen. Hoe kun je dit doen? Het antwoord is dat je je overgeeft aan je ziel wanneer je je bewustzijn verruimt. Omdat alles is gerelateerd aan de snelheid van het licht, Einstein’s E=mc kwadraat, zal de hogere frequentie de resonantie van de lagere verhogen wanneer twee frequenties met elkaar in aanraking komen.

Het overgeven aan de ziel is belangrijk om open te staan voor het kosmische licht en de onvooraardelijke liefde zodat het je pijnappelpoort kan binnentreden en deze energie de resonantie van je hersengolven kan verhogen. Hierdoor veranderen onze denkpatronen en percepties en wordt het bewustzijn dusdanig verhoogd dat we de hogere octaven van de taal van het licht kunnen waarnemen.

Een ander belangrijk punt aangaande onze persoonlijke poort en het kunnen waarnemen in de hogere dimensies is de piëzo-elektrische eigenschap van de microkristallen in de pijnappelklier. Piëzo-elektriciteit is de lading die accumuleert in bepaalde vaste materialen, zoals kristallen, keramiek, botten, DNA en verschillende proteïnen.

Door deze eigenschap kunnen bepaalde kristallen gebruikt worden voor bepaalde meetinstrumenten, oscillatoren, resonatoren, enz. Kristallen hebben ook de mogelijkheid om polarisatie van licht te roteren naar de hogere frequentie van ultraviolet. Ultraviolet is de hoogste frequentie binnen het driedimensionale spectrum van licht. Daarom dient het als een poort naar de hogere dimensies.

Wetenschappers hebben het Globale Systeem voor Mobiele Telecommunicatie (GSM) afgeleid van de microkristallen in de pijnappelklier. GSM is een digitale technologie waarbij je maximaal acht telefoongesprokken tegelijk kunt voeren op hetzelfde kanaal. Dit geeft al het potentieel van de pijnappelklier aan. De pijnappelklier controleert je focus of attentie op de innerlijke wereld van slaap en meditatie en de externe wereld van de fysieke realiteit.

Deze mogelijkheid laat je diverse boodschappen ontvangen die je kunnen assisteren contact te maken met je innerlijke zelf terwijl je tegelijkertijd een connectie met je fysieke leven onderhoudt.

Prachtig kunstwerk van Alex Grey, waarin hij de kosmische ontvangerfunctie van de pijnappelklier uitbeeldt.

De grote hersenen (cerebrum) zijn onze persoonlijke ‘slapende reus’ omdat het het centrum is van de elektromagnetische kracht van ons fysieke lichaam. De pijnappelklier is het positieve contactpunt en fungeert als een neuro-endocrien doorgeefluik, die haar multidimensionale informatie doorstuurt naar de hypofyse. Vervolgens werkt de hypofyse als het negatieve contactpunt om de informatie te ontvangen en door de grote hersenen te verspreiden.

Voorts verzamelt de cortex van de grote hersenen de verschillende frequenties van de informatie in de hersencellen die zijn ontwikkeld om elektromagnetische frequenties om te zetten in elektrische stromen. Deze elektrische stromen dicteren je gedachten, acties en gedrag en worden in je realiteit geprojecteerd middels je intenties.

Wanneer deze getransmuteerde kosmische energie in aanraking komt met het huidige grid van de Aarde, wordt het opnieuw geabsorbeerd door de pijnappelklier wat de illusie van een lineaire tijd/ruimte matrix in stand houdt van de driedimensionale realiteit. Er wordt in 2012 echter een nieuw grid geactiveerd wat je hersenen door middel van de pijnappelklier tenminste twee extra octaven van licht laat absorberen.

Een nieuwe ontvanger groeit dan in de hersenen om de verhoogde lichtfrequenties te kunnen kanaliseren. Dit leidt tot interdimensionale ervaringen en zal onze realiteit drastisch doen veranderen

Het endocrien systeem
Om een hogere staat van bewustzijn te verzekeren, creëren de hormonen van de pijnappelklier een gevoel van vrede, kalmte en zelfs gelukzaligheid. Het hormoon melatonine verzamelt licht in het ‘oog’ van de pijnappelpoort. Het is dit licht wat je ziet wanneer je mediteert of in een staat van gelukzaligheid verkeert. Serotonine, het hormoon wat je kalm en in balans laat voelen, is ook terug te vinden in de pijnappelklier.

Metatonine helpt je om ‘wakker’ te blijven in je droomstaat en DMT (dimethyltryptamine), wat ook wordt gevonden in de Ayahuasca plant en gebruikt wordt voor Sjamanistische reizen, laat je andere dimensies en realiteiten ‘zien’ gedurende je slaap en/of meditatie.

Terwijl je pijnappelklier de inkomende boodschappen van licht deelt met je hypofyse (Meesterklier), deelt zij op haar beurt het geschenk met je hele lichaam via de endocriene klieren van het endocrien systeem. Terwijl deze cyclus van multidimensionaal licht en onvoorwaardelijke liefde een hoger bewustzijn produceert, en derhalve liefdevolle gedachten en emoties, stijgt de resonantie van de materie in je fysieke lichaam continu. Op deze manier verander je je fysieke lichaam langzamerhand in een lichtlichaam.

Samenvattend kun je stellen dat je geboren werd met een geopende pijnappelpoort, maar dat het leven in de derde dimensie deze alleen maar heeft gesloten. Vele mensen hebben deze persoonlijke poort weer geopend door hun resonantie te verhogen door middel van meditatie, spirituele oefeningen en een gezond leven. Verder worden nu door de verhoogde frequentie van Gaia vele kinderen geboren die hun volledig geopende pijnappelklier open kunnen houden.

Deze geopende poort stelt de frequentie van de hersengolven vast. Niet de 3D bèta hersengolven, maar de multidimensionale thèta hersengolven en hoger. Als je de keuze had om door de kosmos te reizen en met je ziel te spreken, zou je dan je kamer willen opruimen, je huiswerk willen doen of je klaar willen maken om naar school of naar het werk te gaan? Het universum is een school voor de ontwaakte mensen en maar weinig mensen binnen het onderwijs zijn genoeg ontwaakt om zich met deze kinderen te kunnen verbinden. Ook ouders worstelen nog vaak met deze uitdaging.

Dit probleem zal echter spoedig verholpen zijn als ook meer en meer ‘volwassenen’ ontwaken en ontwaakte kinderen volwassen worden. Deze ontwaakte ouders bezoeken liever de hogere dimensies en hun galactische families dan dat ze naar het werk gaan, in het verkeer zitten, rekeningen betalen en het huis schoonmaken. Hierdoor wordt vanzelf een geheel nieuwe realiteit gecreëerd. Jij verandert de realiteit, wat je nu doet.

Zorg voor en onderhoud van de persoonlijke poort

x

De zorg voor je pijnappelpoort lijkt erg op de zorg voor je fysieke lichaam, door te kiezen voor goede voeding, beweging, meditatie, voldoende slaap, weinig stress en tijd doorbrengen in de Zon. Maanlicht is ook goed. Je pijnappelklier is je interdimensionale poort naar je multidimensionale zelf en het heeft een gezond lichaam nodig om de veranderingen in je leven te integreren wanneer je deze poort opent.

.

Een volledig geopende pijnappelklier creëert een staat van diepe meditatie (thèta hersengolven) gedurende het waakbewustzijn. Dit is waarom je je vreemd of gedesoriënteerd kunt voelen terwijl je je aanpast aan het gewone leven met een hoger bewustzijn. De grootste uitdaging is om geaard te blijven in je fysieke realiteit terwijl je een ‘normaal leven’ leidt met de verhoogde staat van bewustzijn (thèta hersengolven). Dit bewustzijn kan elke dag wonderen creëren omdat je energie vormt met je intentie en onvoorwaardelijke liefde.

De ‘brandstof’ om deze poort open te houden is het endocrien of hormoonsysteem. De hormonen van het endocrien systeem zenden het multidimensionale licht en de onvoorwaardelijke liefde door je lichaam middels de cerebrospinale vloeistof en de bloedstroom. Deze hormonen reguleren de energie en het functioneren van het fysieke lichaam. Wanneer het endocrien systeem overgestimuleerd wordt, produceert het energiestoten waardoor men uit balans kan raken.

Veel mensen ervaringen deze ‘stroomstoten’ in hun pijnappelklier, vanwege de elektromagnetische emissies uit het galactische centrum. Deze schokken kunnen het endocrien systeem gemakkelijk overbeladen wat stress, angst en afname van het immuunsysteem kan veroorzaken. De pijnappelklier en hypofyse werken samen als een bio-energetische printplaat voor het biologische computerbrein. De pijnappelklier ontvangt de torsiegolven van het galactische centrum en stuurt ze vervolgens door naar de hypofyse.

De hypofyse reguleert de afscheiding van hormonen voor het gehele endocrien systeem. Wanneer het kosmisch licht van de pijnappelklier ontvangt, distribueert het dit door het gehele lichaam om een hormonale balans te behouden. Wanneer de hypofyse overgestiumleerd raakt, kan het tijdelijk de schildklier (keelchakra) en de bijnier (wortelchakra) overbelasten, waardoor men energieschokken kan voelen alsof men ‘high’ is.

Overstimulatie van het endocrien systeem kan ook leiden tot extreme fysieke vermoeidheid wanneer de schildklier boven of beneden haar capaciteit produceert, in een poging om de energetische fluctuaties van het lichaam te reguleren. Het kan ook depressie en angst teweeg brengen, omdat chemische stoffen in het brein zoals serotonine dan ook uit balans raken. Dientengevolge kan iemand extreme fysieke en emotionele symptomen ervaren terwijl het lichaam naar een manier zoekt om met deze nieuwe evolutionaire energie om te gaan.

De thymusklier regelt ons immuunsysteem en is de energetische poort van het hogere hart waar het multidimensionale licht ervaren kan worden als onvoorwaardelijke liefde. Vanwege deze connectie kan ‘liefde genezen’. De hartchakra regelt ook de longen. Daarom kan het fysieke ademhalen door je hogere hart voelen alsof je onvoorwaardelijke liefde inademt. De beste manier om je lichaam te kalmeren is door ademhaling.

Wanneer je inademt door je geopende derde oog zuig je kosmische torsiegolven naar binnen die zich verweven met serotonine om je te kalmeren en metatonine en DMT om je te verlichten. Wanneer je uitademt door je hogere hart verruim je je ervaring door onvoorwaardelijke liefde terwijl je het geschenk deelt met al het leven. Dit type ademhaling laat multidimensionaal licht en onvoorwaardelijke liefde door je hele lichaam stromen.

Dit gevoel balanceert het teveel aan elektrische stimulans in de pijnappelklier door een gevoel van kalmte, vrede en liefde te bewerkstelligen. Hoe beter je leert om diep adem te halen, om een ‘bewuste ademhaler’ te worden, des te meer activeer je de functie van de thymusklier, die niet alleen gevoelens van onvoorwaardelijke liefde versterkt, maar ook je fysieke immuunsysteem ondersteunt.

Onthoud dat je pijnappelpoort twee kanten op werkt. Het neemt de torsiegolven op die vanuit het galactische centrum stromen en neemt je mee naar huis voor een bezoek aan jezelf. Je kunt het beste zorgen voor je poort door jezelf te visualiseren, niet als een mens die de hogere dimensies bezoekt, maar als licht wat je aardse lichaam bezoekt. Met andere woorden: zie jezelf als een individuele foton in de eenheid van multidimensionaal licht.

Bron: Multidimensions.com

* * *
x

Tom Kenyon helpt je de pijnappelklier weer te activeren.!!
x

Tom Kenyon is een medicus die zich volledig heeft toegelegd op natuurlijke geneeswijze, de geneeskunst dus! Hij is psychotherapeut, musicus, sound-healer, sjamaan, auteur en wetenschapper. Maar Tom is ook, met een stem van bijna 4 octaven in staat helende trillingen te produceren. Zijn ‘soundhealing’ wordt internationaal gerespecteerd, in vele lagen van de wetenschap en de alternatieve geneeskunst. We plaatsten hier op de site al eerder 2 artikelen zijn hand HIER. en HIER

Veelzijdige medicus Tom Kenyon is ook een channel voor ‘The Hathors’ en verzorgt ook deze pijnappelklier-activatie.

Tom Kenyon is ook wetenschappelijk werkzaam was in het veld van hersenonderzoek. Tom kreeg, in een meditatie, zo’n 20 jaar geleden, contact met een groep van interdimensionale en intergalactische wezens. In het begin was hij uiterst terughoudend, maar de informatie bleef komen.
Heel sceptisch heeft Tom sinds die tijd hun informatie gevolgd en keer op keer moest hij inzien dat de inhoud waardevol was en is. Deze groep had zich inmiddels bekend gemaakt als ‘The Hathors’.

Ook komt er licht- en geluidsinformatie door, resonantie in de vorm van klanken. Tom geeft deze klanken vaak weer via zijn stem en deze klanken worden aangepast aan de groepen waar Tom mee werkt; deze klanken blijken keer op keer te helen. Zijn meetings zijn ver van te voren volgeboekt en inmiddels mag hij zich verheugen in de status van internationaal gerespecteerd medium..

Het prachtige van dit verhaal vind ik, dat wetenschappers er steeds meer achter komen, dat geluid aan de basis ligt van creatie. Op onze site kun je ook veel werk in deze richting vinden van Drs. John Consemulder, die op dit vlak baanbrekend werk verricht. (zie o.a. HIER, één van zijn waardevolle artikelen)

Hier de officiële website van Tom Kenyon, waar je ook de achtergrond over de ‘Hathors’ kunt vinden is. Hier

* * *

Afstemming van de pijnappelklier door Tom Kenyon!

Instructie. Het doel van het luisteren naar deze opname van 5:47 is het stimuleren en het verkrijgen van een verhoogd bewustzijn, en het activeren van energetische potentialen, die in de microscopische kristalstructuren van onze pijnappelklier liggen. Vanuit een esoterisch oogpunt, is de pijnappelklier dus een soort ‘kosmische antenne’, die we kunnen richten op hogere, vibrationele lichtsferen. Dit is het feitelijke doel van het luisteren naar deze psycho-acoustische katalysator.

Het beste kun je deze opname beluisteren met een koptelefoon, maar het is niet  noodzakelijk. Maar je kunt je voorstellen dat juist het stereogeluid, diep in je hersenen zijn werk kan doen. Als je gaat luisteren, focus dan je intentie op het midden van je hoofd, dáár waar de pijnappelklier dus ligt. Stel je daarbij voor dat het geluid UIT je pijnappelklier komt (terwijl hij natuurlijk feitelijk via je koptelefoon BINNEN komt..) Deze perceptuele verschuiving zal een krachtigere verandering van je mind-setting opleveren.

Je kunt -als dat goed voelt voor je- meerdere keren achter elkaar naar de opname luisteren. MAAR LET OP! Besef dat het herhaaldelijk luisteren naar dit geluidsfragment, een intense psycho-spirituele schoonmaak kan veroorzaken..! Wanneer je dit waarneemt, je er niet goed bij voelt, stop dan simpelweg met luisteren. Neem even rust en luister vervolgens een keer per dag naar deze opname, totdat je energetische systeem zich heeft aangepast aan de verhoogde lichtactivatie van je pijnappelklier!

Belangrijk punt. Normaal worden in het proces van geluidsmastering, bepaalde frequenties gedempt, zodanig dat de opname afgespeeld kan worden op een groot aantal verschillende geluidssystemen. Maar in dit geval is natuurlijk geen enkele frequentie teruggeschroefd! Dat betekent wel dat wanneer je dit geluidsfragment afspeelt op een kwalitatief mindere installatie, zonder koptelefoon, de speakers van deze installatie het zwaar kunnen hebben met het ‘afhandelen’ van de toestroom van al deze frequenties.
Met andere woorden, het kan best zijn, dat een dergelijk installatie de geluiden kan vervormen, zodanig dat er zelfs een bepaalde ‘brom’ of ‘gonzen’ uit de speakers te horen is! Het beluisteren van het deze geluidsactivatie met koptelefoon zal dit fenomeen voorkomen, en is daarom de beste wijze van beluisteren.

x

* * *

Natuurlijk zijn er meer manieren om je pijnappelklier te activeren. Kijk o.a. HIER en HIER naar meer informatie.
En surf ook over het internet, als je er meer van wilt weten.

* * * * * * *

Referenties Inleiding Saskia Bosman:

Referenties:

 1. W.B. Quay, ‘Pineal Chemistry (in cellular and physiological mechanisms)’, Charles Thomas Publishers, Springfield, IL, USA, 1974, ISBN 0-398-02802-8.
 2. R.J. Wurtman, J. Axelrod, D.E. Kelly, ‘The Pineal’, Academic Press, New York, London, 1968, LCCCN 68-26632
 3. Russel J. Reiter, ‘The Pineal – 1977’, Eden Press, 1977 (from series: “Annual Research Reviews, distr. Churchill Livingstone: The Pineal, Vol. 2, 1977), ISBN 0-443-01706-9
 4. Lukas Buehler Ph.D.:  ‘Drugs and Their Receptors’, HIER
 5. Genevieve Lewis Paulson, ‘Kundalini and the Chakras’, Llewellyn Publications, St. Paul, Minnesota, USA, 1996, ISBN 0-87542-592-5
 6. J.C. Callaway, ‘A Proposed Mechanism for the Visions of Dream Sleep’, Medical Hypotheses Vol. 36 (1988) p. 119-124
 7. R. McClay, ‘The Pineal Gland, LSD and Serotonin’, 19 March 1976 (from a pharmacology paper)
 8. R. Strassman, M.D., ‘Update on the University of New Mexico Studies: DMT and Psilocybin’
 9. T. McKenna, D. McKenna, ‘The Invisible Landscape’, Harper San Francisco, 1993, ISBN 0-06-250635-8
 10. M.A. Persinger: ‘Neuropsychological Bases of God Beliefs’, Praeger, New York, 1987.
 11. S. Bosman, T. Kuiper: ‘Innerlijke beelden en het brein’/’Inner Images and the Brain’  (Dutch), Bres147, p. 94-102
 12. J. Karhu & C. Tesche, ‘Characterization of Hippocampal and Cerebellar Activity’, HIER
 13. 306-kanaals neuromagnetometer from Finland: HIER
 14. T. M. Peters: ‘Image-Guided Surgery: From X-Rays to Virtual Reality’
 15. R. Stufflebeam and W. Bechtel: ‘PET: Exploring the Myth and the Method’
 16. D. Balériaux: ‘Neuroradiology: Past, Present and Future’
 17. S. Bosman: ‘A Holistic Research Project on the Role of the Pineal Gland as an Intermediary Between the Physical and Metaphysical Worlds of Experience.’ Foundation of Environmental Consciousness, The Netherlands, 2000.
 18. Robert Endroes: ‘Die Strahlung der Erde’, Paffrath Verlag, Remschied (D), 1988

Boekentip(s) bij dit artikel:

Klik op de cover van de boekafbeelding voor meer informatie over het artikel

170 Reacties op Jouw unieke ‘sterrenpoort’.. de pijnappelklier..!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Heleen Olsthoorn

  Er is een mooi stuk van Elvira van Rijn over Zo gemakkelijk is het om jezelf te helen:DNA netwerken in drie stappen.

  36
  • Jaap

   Volgens mij zijn we pas “geheeld” als we accepteren dat ieder mens zowel “Goed als Kwaad” in zich heeft. Doorslaan in het ene of het andere maakt de pijn.

   36.1
 • Claudia M.E.Charles-van Groning

  Dit lijkt me wel een goede verklaring voor al de gewaarwordingen die ik tot nu heb mogen ervaren. En waar ik steeds beter mee weet omtegaan.
  Hoog Gevoelig in mijn Persoonlijkheid blijk ik te zijn en voor zo ver ik dat kan relateren aan dit artikel ben ik sinds vndg een stuk wijzer in mijn juiste bevindingen van de afgelopen jaren.
  Ik ga dit dieper definieeren en dank u voor deze uitleg die de pijnappelklier betreft.
  Vriendelijke groeten,

  35
 • buck

  thx! 🙂 ik krijg het heerlijk warm van de muziek..lekker!

  34
 • 'Vakantie' Vincent van der Mark

  DMT, Psilocybine, Mescaline, LSD …

  Doe er wat mee.

  Succes.

  33
 • Odette

  Zomaar even delen, 100.000 sterren! Wauw….
  http://www.apod.nl/ap131119_nl.html

  32
 • enkidoe

  Vind het geen prettig geluid. Zegt dat iets over mij?

  31
 • Tink

  de MP3 link werkt niet bij mij. heeft iemand een link voor me met de stem van tom kenyon om de pijnappelklier te stimuleren?

  30
 • Francisca

  Ik zit met een vraag over het geluidsfragment van Tom Kenyon.

  In de begeleidende tekst lees ik dat alle frequenties in het geluidsfragment zijn opgenomen (“niets teruggeschroefd”). Ik zie echter dat de mp3-kwaliteit op 128 kbps staat (wordt vaak gebruikt op internet ivm bestandsgrootte). Voor zover mijn kennis op dit gebied reikt is dit een behoorlijk sterke compressie van het geluid.

  In hoeverre zijn bij deze sterke compressie frequenties verloren gegaan?

  29
 • Marco Koers

  Beste mensen,

  Hier een 12-delige opname van David Wilcock te LA – Hilton met Nederlandse ondertiteling. Ik had hem een tijd geleden al gezien en het schoot zojuist pas door mijn hoofd.

  http://www.youtube.com/watch?v=MxiGozSgM8M

  Pijnappelklier is nagebouwd in het Looking glass project en dit is geen geintje. Leuke presentatie en goed onderbouwd.

  En o ja, mijn boek Egoloos ME – wat verhaalt over lichtsnelheid vs bewustzijn en ook de pijnappelklier, kan je nu overal bestellen. Bij cosmox.nl geen bezorgkosten!

  Fijn weekend allemaal en veel kijkplezier!

  Hartelijke groet,

  Marco

  27
 • Martijn

  Prachtige website gevonden met een encyclopedie over esoterie en bewustzijn.

  Dit wordt geschreven over de pijnappelklier, bovenaan onder tafelen zijn veel onderwerpen te vinden.

  http://www.agatentafelen.nl/tafelen/pijnappelklier.html

  26
  • Martijn

   Hele interesssante beredenatie onder deze link.

   Interessant te noemen is de eigenschap van de dubbele breking van calciet. Kristallen met deze eigenschap worden gebruikt in experimenten in de quantummechanica om de ‘entanglement’ van deeltjes te bestuderen. Entanglement is de eigenschap dat gesplitste deeltjes op elk moment en op willekeurige afstand (nanometers of lichtjaren) toch elkaar gelijktijdig wederzijds beïnvloeden. Maakt dit het bijvoorbeeld mogelijk waarnemingen te doen over de kosmos zonder de belemmeringen van afstand?

   26.1
  • Martijn

   Blijkt je bewustzijn te verruimen nooit op te houden, niks verlichting is een eindstadium, het is het begin.
   De verlichting is in 3d vorm al tijden aan de gang omdat er verlichten waren, tijden lang geleden, back to the roots.
   Verlicht bewustzijn is de oorsprong van alle dingen en kan dus ook alle dingen doorgronden, net waar we ons waarnemen op richten.

   26.2
  • Heb ooit eens apatiet gehad van iemand, welke is gebruiken moest, het ergste was dat ik zo ziek er van werdt dat ik dagen en nachten lang zwaar beroerd om het kleinste kamertje van het huis (mijn kantoor) heb gezeten.

   De steen bleek later helemaal verkeerd geladen te zijn, waardoor het een en ander lichamelijk behoorlijk mis ging, stom van me dat ik het zo maar heb aangenomen en niet goed gereignigd heb, de steen ligt inmiddels diep in de grond.

   26.3
  • Martijn

   Jeetje, dat klinkt heftig. Kun je wel nagaan hoe heftig die shit in ons hoofd is. Alertheid en helderheid zijn gewenst.
   Er gaat weer een nieuwe wereld voor me open, die website is opgezet door een Feng Shui architect zag ik bij nader onderzoek.
   Interessant dat het 3d manifest toch de vormen geeft om heerlijk mee te spelen of om compleet aan kapot te gaan.
   Dan te weten dat de hogere machten op deze wereld hier weet van hebben. Zet me weer aan het nadenken. Oplossing is het hogere bewustzijn die ons zal leiden als een adelaar in de lucht.

   26.4
 • Martijn

  Wat ik ook nog even kwijt wou is dit:

  Wanneer men denkt dat dit 3e oog het einde is, of een hoger punt dan andere punten (in je lichaam of daarbuiten), dan ga je óf iets forceren, óf iets te ver openzetten. Blijf dus alert, anders kunnen dromen ons overdag ook van alles wijs maken.
  De paranormale wereld, de spirituele wereld, is niet altijd even fris te noemen, blijf dus helder en alert.

  Zie dat je hele lichaam één grote pijnappelklier is, dat geen chakrapunt of ander energiepunt in je lichaam ondergeschikt is.
  Veel leraren op spiritueel gebied vergeten nog wel eens dat hun lichaam de tempel is waar alles binnenkomt en weer uitstroomt en niet alleen dat kleine erwtje in je hoofd, of je hersenen e.d. Zoals in ons lichaam alles samenhangt, hangt ook de kosmos en cellen, atomen, etc. samen door iets wat niet te benoemen is.

  25
  • Martijn

   Kijk eens naar de ruimte waar alles in op komt.
   De ruimte geeft mogelijkheden, net als in vaatwerk.
   Een vol glas kan niets in, een leeg glas is compleet ontvankelijk.

   25.1
  • cozmic 8D

   Doordat een vorm ruimte inneeemt , krijgt de restruimte ook een vorm

   25.2
  • cozmic 8D

   door onze vorm en onze vorm van denken zijn we beperkt in het begrijpen van de oneindige vormloze oneindigheid

   25.3
  • cozmic 8D

   Af en toe vraag ik me af , waar leidt dit allemaal naartoe ?
   Als kind had ik al onzichtbare vriendjes , die meer wisten dan al de volwassenen om mij heen . Later kwamen er op 7 jarige leeftijd een soort engelen in mijn kamer om mij te informeren over de aankomende tijd
   Dromen en voorgevoelens komen uit , oftewel : tijd is relatief .
   Natuurwezens staan oog in oog met me , en we kunnen ook communiceren .
   Ben ik nou zo anders , of zijn de meeste mensen zo anders ?
   Recentelijk heb ik geaccepteerd dat ik gewoon anders ben , en ik hou ervan , ik ben ik , en ik heb iets te vertellen .
   wie daar een probleem van wil maken heeft bij mij geen ingang meer .
   God heeft mij op deze aarde gezt met deze gaven , en ik ga ze niet ontkennen , soms twijfel ik aan het nut , maar dan weet ik diep van binnen dat dingen op energienivo heel anders werken .
   dus , yes , wij zijn allen een sterrenpoort , zoek je coördinaten , en ga daar waar je wezen moet/wil .

   ik hoop dat iemand dit ECHT begrijpt ,
   who ever

   25.4
  • Doe maar geen moeite Cozmic, kan je prima volgen, youre NOT alone!

   Er is zoveel veel meer gaande dan enkel wat zich in 3D allemaal afspeelt, wat je ervaren hebt, hebben zoveel kinderen ervaren en nog steeds.

   Ik zelf kan me talrijk zelfde soort situaties herinneren alleen gooi het niet zomaar te grabbel overal neer, veel dingen hou ik voor me want er zijner maar weinig met wie je het idd kan delen.

   In iedergeval ik sta helemaal open voor je ervarigen.

   25.5
  • cozmic 8D

   weet je Paul , ik ben te grabbel .
   Waarom ? dit spelletje wat ik heb gezien van mensen die denken iets meer te weten etc .
   ik heb het doorzien , ik ben lekker ik , geen pretenties ,ik zeg in 10 woorden waar anderen een boek voor nodig hebben . fuck it , lol . im a rebel !!!

   25.6
  • cozmic 8D

   Ok , ik zou hier niet moeten zitten te typen , om 6 uur mot ik me nest uit .
   Waarom zou je niet jezelf laten zien ?
   Wat proberen we te delen als we onszelf niet durven te laten zien ?
   Cyber to cyber ? lekker fn echt !!
   Schrijf de juiste woordjes en je krijgt een schouderklopje van de moderator , kots pis schijt , tyfus , pleur op , steek ze lekker in je hol ! ( Niet persoonlijk naar jou guido , at all )
   Jezelf zijn in de maatschappij is juist heel belangrijk .
   De massa is als kruiend ijs , resistance is futile , totdat je bemerkt dat dat kruiende ijs wordt gestuwd door een kracht . Shitty thing , happens to be …. die kracht is een recht dat je zelf kortgeleden uit handen hebt gegeven door toe te geven aan het gezag zonder geweten…

   25.7
  • HyperAlert

   Bedankt Cozmic,

   Aah nou komt de aap uit de Pauw Mouw, alles wat er toe doet dat houden we achter.
   Waar doet mij dat nou toch aan denken.
   De Hidden History op micro niveau verklaard, zo begint zich dat na verloop van tijd op macro maatschappelijk niveau te manifesteren in discrete geheime golden (chat) clubjes.
   De verdere resultaten op wereld niveau (“United” Nations) hoef ik toch niet nader toe te lichten?
   Bij de eerst volgende middelmatige carnavals blob van wie dan ook zal ik hier aan denken.
   De onbelangrijke ‘outsiders’ mogen zichzelf natuurlijk wel zomaar ‘te grabbel’ gooien voor de goegemeente.
   Dat is altijd lachen joh.

   25.8
  • @ Cozmic 8D & Hyper

   Kijk dat is nou een heel goed voorbeeld wat ik er mee bedoel hoe jullie erop reageren, als ik met iets langszij kom varen waar ik zelf ook me ervaringen mee heb, dan kan je altijd een sneer krijgen en te horen dat je spelletjes aan het spelen bent.

   Het te grabbel gooien is dat anderen er niet mee kunnen omgaan als je bepaalde ervaringen te verwerken heb gekregen en er van alles maar van maken, zeker in de toon waar me je reactie is gerelanteerd beste Hyper schiet je bij mij heel ver je doel voorbij.

   Cozmic je bent je zelf en daar mee wat je ervaart dat ben jij, niks megatiefs mee bedoeld vriend, dat is me allang overduidelijk, liep alleen even met je op en deelde een klein stukje van mezelf, dat mag toch? of ben ik immoreel niet wijs ?!

   Was goed bedoeld naar je toe Cozmic, niet om je een poot uit te draaien, nee in tegendeel.

   @ HyperSnert

   Wat een onzin weer wat je uitraaskalkt, de chatbox die we hadden is allang niet meer bestaand, te weinig animo en te weinig serieuze mensen die gelijk denken dat er van alles achter kleeft, het was eerder opgezet om de site te ontlasten voor dit soort off-topic comments welke niet aan het artikel gewijd zijn, ook gelijk een plek is waar je zonder masker de anderen kan leren in het echt wie wat is en of het uitruilen van een mail.

   Maar goed het was geen debunk place en zeker niet een plek waar we shapeshift rituelen aan het doen waren, zelf heb ik daar meer aan gehad door sommige mensen van hier te leren kennen in het echt, die me beste vrienden zijn geworden, door hun zijn, heb ik eerder weer de energie gekregen om verder te kunnen komen in het leven.

   M.a.w. ik bewonder nog steeds al het werk van Guido ten zeerste en voel me geroepen als ik vrijwillig daar een steentje aan kan bijdragen en zoniet kan ik het beter maar allemaal gaan loslaten omdat het toch eerder een virus blijkt te zijn dan een serieus zelfde ervarings plek als een goed kope spirituele site/chatbox constructie.

   Grappige is dus dat ik nu met dit idee geheel in mijn nek wordt aangekeken als iemand die spelletjes speelt en mensen zeker niet in hun waarde laat, je bent nog al trots als je iemand een sneer kan geven welke niet gestoeld is op waarheid.

   Jouw aap schiet echter nog verder uit de mouw omdat je eigenlijk niet eens inpacht bent om te begrijpen dat er ook nog mensen rondlopen met genoeg fatsoen om iets te willen zijn als mede dienst voor een ander.

   Als je een reactie geeft bevat het altijd ondertoon welke niet eens een score geeft aan mijn perceptie maar aan de jouwe hoe vast je met je zelf eigenlijk over hoop ligt, je hebt de kans gehad om hier iets op te zetten alleen je pakt het niet met beide handjes aan om er iets leuks en gewilds van te maken, zelf probeer ik met vallen en opstaan dat wel te doen, al komt het vaak niet zo over bij mensen vibrerend op een status veel lagere frequentie denken.

   Aan dat soort behoeftes heb ik altijd geen trek meer om me steeds te moeten aanpassen zoals anderen me steeds maar willen zien, daarom laat ik mensen maar los die lpen aan te zooien met hun commetaren, wil ook weer iets met me leven doen dan steeds maar debunken in meuk, het tis dat je het weet, want het kan ook heel anders.

   25.9
  • @ Cosmic en HyperAlert

   Waarom iemand altijd nog ff een schop na geven, om altijd boven een ander te willen staan of te zijn. In bepaalde chatrooms is het ook vrijwel altijd hetzelfde de ene wilt beter zijn dan de ander, en draait veelal om Jaloersheid, van de ene naar de ander. Men komt over ’t algemeen overal wel gezeur en gezeik tegen. Er zijn namelijk inderdaad mensen die o.a meer kennis in zicht hebben zitten en kunnen andere dat niet hebben. Sommige mensen zijn helderziend, voelend of horend, maar als je dat bent wordt dat ten dank weer van je afgenomen en als zover boelshit beschouwd. Het is er zoveel mogelijk boven staan en zo heeft iedereen zijn eigen bezienswaardigheid. Waarom moeten er altijd mensen zijn die dan een ander een trap na geven, mede omdat degene die de trap na geeft niet helemaal misschien mee kan komen, er zijn altijd wel mensen die bepaalde dingen niet serieus nemen, en begrijp ik ook zeer goed de medemens die dat niet altijd naar buiten brengen, om dan daarna allemaal weer schit over zich heen te krijgen.

   Omhels je eigen kwetsbaarheid en ontdek de kracht die erin verscholen zit.
   Delen wat men weet is Kennis. Delen wat men ervaart is Wijsheid

   25.10
  • @ hyper alert
   Sommige informatie wordt pas dan inzichtelijk en begrepen wanneer je daar aan toe bent.( das tenminste mijn ervaring) schreeuwen dat je het allemaal wilt weten helpt dan niet. Sterker nog het sluit je af. Is dus contra productief,dat moet je niet willen. Je gaat dan de informatie niet begrijpend weggooien omdat je niet het belang daarvan ziet.
   Vergelijk het met een gesprekje met b.v. een figuur als Einstein , gaat die vol op zijn nivo met je praten begrijp je er geen hout van en is de kans dus groot dat je hem wegzet als een volslagen doorgedraaide prof. Laat je echter de door hem begrepen informatie stukje bij beetje binnendringen in jezelf en maak je het je eigen deel voor deel, ben je na een tijdje in staat op eenzelfde nivo met hem van gedachte te wisselen, en zie je hem mogelijk als het genie dat hij is.

   liefdevolle groet marcel

   25.11
  • cozmic 8D

   @ Paul
   Uhhhm , eh , als je goed leest wat ik schreef , dan schreef ik alleen naar jou “ik ben te grabbel ” De rest ging absoluut niet over jou , maar overmezelf kwetsbaar/onkwetsbaar opstellen . Ik las ook niets negatiefs in jouw reactie , eerder begrip en bemoediging .
   Nu ik het zelf teruglas , snap ik wel dat het anders geïterpreteerd kan worden , maar toch , dat was absoluut de intentie niet . ( zegt waarschijnlijk meer over de interpretator haha ) Maar goed , bij deze hoop ik dat dit vuiltje uit de lucht is . ik ga nu de rest ff lezen

   25.12
  • Martijn

   Ja, het blijft een lastig medium, heb zelf ook vaak dat ik iets neerschrijf wat dan anders wordt opgepakt.
   Veel dingen die we meemaken zijn niet goed onder woorden te brengen. Soms gewoon levenslessen die heel raar klinken.

   Zo was ik dus druk bezig met de symboliek van de slang. Was bij mijn ouders op visite geweest, hierover gesproken, heerlijke ouders. Mijn moeder zei nog, doe je voorzichtig met dat drukke hoofd van je op de weg.

   Rij ik daar naar huis met een gangetje van 90, geen harses te zien en toch werd ik heel alert. Schiet me daar niet een roofvogel (en geen kleintje) voor mijn auto langs, ik zag heb al aankomen van opzij. Vol in de rem, ging echt rakelings.
   Verderop zat een roofvogel me rustig aan te kijken vanuit een boom langs de weg. Zo van, laat je slang eens vleugels krijgen, alert blijven he! De tranen stonden in mijn ogen.

   Zo heb je wel eens van die dingen, die je niet goed bewoorden kan aan een ander.

   25.13
  • cozmic 8D

   Ok , uitgelezen .
   Nou dat was duidelijk , er was al lawinegevaar , de eerste beste vogel die op de sneeuwhelling poepte , veroorzaakte de lawine . Nou jongens en meisjes , ik hoop dat het gewoon bij sneeuwballen gooien blijft !
   Wat ik dus bedoelde met “ik ben te grabbel ” is ; in mijn opinie en ervaring is het juist heel belangrijk om visies , ervaringen , persoonlijke inzichten en noem het maar op , te delen .
   Veel ervaringen zijn in het dagelijks leven vrijwel niet te delen , daardoor raken mensen geïsoleerd op gevoelsnivo .
   Door het ‘niet delen ‘wordt men in de armen gedreven van die paar lui die een boek hebben geschreven over wat zij denken te weten , en daarmee in het hele land volle zalen trekken met hun oude wijn in nieuwe zakken .
   Zo’n wetenschappelijk geschreven artikel als bovenstaand , kan levend en warm gemaakt worden door mensen en hun ervaringen , herkenbaar in het dagelijkse leven . Of gewoon de simpele vraag van : leuk zo’n sterrepoort , maar wat moet ik er mee ? of : Waar leidt die sterrenpoort me naartoe dan , wil ik daar wel heen ?
   Weet je dat een kleine gebeurtenis je leven een andere wending kan geven ? Zo ook kan wat hier gedeeld wordt iemands leven intens beïnvloeden . Dat stukje herkenning waardoor iemand die je nooit hebt gezien , nooit zal zien , maar wel de intentie van jouw woorden heeft gelezen , dat ene zinnetje of wat dan ook kan iemand vooruit helpen en dat ene inzicht geven waardoor diegene een belangrijke koersverandering maakt in zijn/haar leven , en uiteraard alle levens die aan zijn /haar leven gekoppeld zijn .
   Hyper heeft bv wel eens een paar linkjes gegooid die voor mij nieuwe deuren openden , zelf weet ie dat niet , maar toch nog bedankt gabber !
   Uit ervaring weet ik ook dat wanneer je iets post , en er geen reactie op komt , dat dat helemaal niets slechts is .
   Iets delen doe ik niet voor complimentjes of reacties , delen is delen .
   nou ja , dat wou ik ff delen…

   25.14
  • Martijn

   Zie, roofvogels zijn wel wijs. Sleutels op mijn pad.
   Ze hebben me al zo vaak geholpen op mijn levenspad en nog nooit hebben ze een woord gezegd. Alleen al die ogen, ze kijken zo scherp. De natuur heeft gelukkig niet zoveel woorden nodig.
   Het maakt de natuur allemaal niet zoveel uit wat er gebeurd, als de balans er maar is.

   25.15
  • Burke

   Delen is het mooiste wat er is, ook met anderen…. Alleen die communicatie, pfff. Woorden, wat een verspilling eigenlijk.

   Ik leer steeds meer dat mijn mind niet in staat is om te delen, mijn mind is slechts een hulpmiddel van de ziel en zorgt ervoor dat het pad niet recht loopt maar voortdurend afwijkt, springt voortdurend in een duaal standje. Des te meer we denken 5D te zijn, des te geniepiger de duaale standjes zich manifesteren.

   Mijn ziel snapt diep van binnen dat echt delen betekent alles loslaten, ondanks wat de mind je allemaal probeert aan te smeren, iets wat uitstekend vibreert buiten de mind om, maar niet in de mind.

   Er is geen hogere staat van snappen, er is alleen een eigen weg die uiteindelijk terug leid naar de bron, je ziel kent de weg. Hoe dat pad gelopen moet worden? Vraag het dus maar niet aan je EGO, die belt weer aan bij de mind… Je bent ZELF de enige die dit kan afleggen, soms zijn er mensen die je helpen, soms mensen die je afleiden. Heerlijk zo’n eigen pad. Daarom zijn we allemaal zo eigenWIJS en eigenAARDIG en anders maar o zo gelijk, stiekem geniet ik daar enorm van.

   Veel woorden om eigenlijk te zeggen..ik begrijp jullie allemaal!

   25.16
  • HyperAlert

   En toch vind ik dat jullie zo hele Mooie Beeldende Literatuur Proza schrijven.
   Als je de beperkingen van het Woord maar ziet en beseft.
   Woorden zijn ook als zwaarden, niets kan zo vernietigend vlijmscherp zijn als Woorden.
   Vergelijk het met Japans Zwaardvechten.
   Een Kunst apart, en als je er erg goed in bent weet dat je nog steeds 2 handen hebt.
   Bijna een wonder dat we nog 2 handen hebben met al dat geZwaai naar elkaar.
   Ooh jaa het gevaarlijkste wapen dat ooit is uitgevonden schijnt nog steeds de pen te zijn.
   En je weet het, diegenen die ruzie met elkaar maken houden extra van elkaar, alleen ze willen het niet toegeven.

   Wat is Katori Shinto Ryu?
   http://www.katsujinken.nl/nl/watiskatori

   25.17
  • Martijn

   Mooi Native American story, over de slang en de adelaar.
   http://www.firstpeople.us/FP-Html-Legends/TheEagleAndTheSnake-Unknown.html

   25.18
  • HyperAlert

   Blonde Mirakel en Donkere Dawn zijn zich weer eens Vilein Vlijmscherp Victoriaal Japans aan het uitleven Burke!
   Toch wel erotisch dat gecatfight, ze mogen mijn baard wel komen scheren hoor.

   25.20
  • Burke

   Hyper,Dan hoop ik voor jou dat ze een goede dag hebben!

   Voor je weet is het je ‘final sword!’

   http://www.youtube.com/watch?v=86QMWa3E5mY&playnext=1&list=PL21AAA9D6EDD5CA93&index=26

   25.21
  • cozmic

   Sukkels , terug naar de kleuterschool en Aap Noot Mies leren 😆

   25.22
 • Martijn

  Ik zie het zo, de pijnappelklier, het 6e chakrapunt, 3e oog, is het punt van waarnemen. Alle waarnemingen komen in dat verschrompelde erwtje in ons hoofd en alle uitdrukkingen naar de omgeving eveneens.

  Wanneer we dit inzien en ff verder kijken dus dan 3d en 4d, de normale wereld en de paranormale wereld, door de chakrapunten, dan is de waarnemer, de pijnappelklier slechts een tussenfase.

  Voorbij waarnemen, dan ga je toch dood? Is dat zo?

  Het kruinchakra, daar waar spirituele energie, dat wat niet te benoemen is, binnenkomt, is weer een stapje verder.

  Dan blijk je langzamerhand alles zelf geschapen te hebben wat je ooit hebt waargenomen. Dan vallen tijd en ruimte ook weg en wordt alles één verhaal, gewoon, omdat het zo leuk is om waar te nemen, blijven we in leven en genieten we met elkaar als verschillende waarnemens in dat ene.

  24
 • Jes

  Thanx voor de reacties. Als mij 1 ding duidelijk is geworden laatste jaren is dat geforceerd gelukkig of succesvol willen zijn niet werkt. Het enige wat er dan gebeurd, in mijn ervaring dan, is dat je verder weg raakt van je innerlijke zelf. Ik begin maar eens opzoek te gaan naar de basis van wie ik echt ben. Verheug mij eigenlijk wel op deze reis en laat alles rustig op mij afkomen.

  23
 • Jes

  Bijzonder interessant voor mij. Ik kom laatste tijd wel vaker op deze site, vind het allemaal erg interessant. Ben bijna 21 maar heb mijn zin des levens nog niet gevonden. Worstel enorm laatste jaren.. Niet dat ik ongelukkig ben maar ik ben nou niet de ideale zoon. Heb enorm veel moeite met school en het kiezen van het juiste. Heb nog steeds geen idee wat ik in de toekomst moet doen ondanks dat ik wel mijn havo diploma heb gehaald. Ik heb het altijd maar onzinnig gevonden wat wij in het onderwijs moeten leren en mij hier altijd tegen afgezet. Misschien kan mij dit helpen opzoek naar mijn ware ik? Volg dit soort artikelen altijd met veel interesse. Misschien eens wat mee doen dan.

  21
  • tjebke

   Hoi Jes,

   Misschien is deze uitzending ook wel wat voor jou.:

   http://player.omroep.nl/?aflID=12012017

   Veel succes met je zoektocht.

   En bedenk pijn is onvermijdelijk, lijden is een keuze!
   Hartelijke groet
   Tjebke

   21.1
  • Martijn

   Ja, hier 28 jaar, ook havo gedaan, eigen bedrijf begonnen, ach, die studies zijn allemaal leuk als je weet wat je wilt in je leven, alleen, als je werkelijk je zelf bent komt alles vanzelf.
   Wie weet word je nog eens heel groot in iets, wie weet word je alleen groot voor je vrouw en kinderen. Doet het er iets toe?
   Live your life and everything comes to you!

   21.2
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.