WantToKnow.nl

’n Vitamine-D-tekort-epidemie golft over de wereld!

Wij schrijven hier op WantToKnow.nl nog steeds over doofpotten. Maar wat heeft Vitamine-D hier dan mee te maken zul je je wellicht afvragen..? Die vraag is volledig beantwoord, als je het onderstaande artikel hebt gelezen.. Dan is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk: willens en wetens wordt informatie over het gevolg van Vitamine-D-tekort achtergehouden. Dat kan niet anders..!

De moluculaire opbouw van het vitamine-B12 complex. Deze B-variant komt ook ineens weer in de belangstelling, i.v.m. de enorm heftige tijdsperiode, waar we doorheen gaan.. (klik voor lead)

Maar ook wordt -willens en wetens- verzwegen dat dit Vitamine-D-tekort al uitermate ernstige gevolgen heeft voor het welzijn van miljarden mensen, die vooral in de ‘Westerse’ maatschappijen leven. En wat blijkt tevens?

De wetenschappelijke bewijzen zijn al lang en heel duidelijk! De meest simpele onderzoeken rondom Vitamine-D tonen heftige resultaten in dit verband. Maar waarom wordt dit dan niet grootst gepubliceerd, vraag je je af? Waarom wordt hier niet vanuit een Ministerie van Gezondheid stimulerend op gewerkt..?

Big Pharma, jazeker, daar zijn ze weer.. Big Pharma verkoopt chemisch-synthetische stoffen als ‘medicijn’ tégen de verschijnselen van Vitamine D-tekort(en). En die middeltjes-tégen steken schril af tegen de niet-patenteerbare, natuurlijke middelen, zoals Vitamine D.

Het blijkt eens temeer: bij deze farmaceutische medicijnen gaat het, zoals blijkt uit dit artikel, in feite alleen om de verkoop dan om ‘het medicijn’. Het is hier op de site al veel vaker gezegd en gevraagd:
‘Welke overheid pakt het ‘conflict of interest’ tussen Big Pharma en mensen-zoals-jij-en-ik nou eens bij de horens?’

De farmaceutische INDUSTRIE heeft PER DEFINITIE een tegengesteld belang met dat van hun ‘klanten’ die ze zeggen te helpen. Maar deze bedrijven is het allereerst om winst en macht te doen. U is het om gratis, NATUURLIJKE gezondheid te doen, geen kunstmatige. Laat staan chemisch-synthetische. Waar je dan ook nog eens heftig voor moet betalen.. Welke krachten zijn achter de schermen bezig om Vitamine-D, de meest noodzakelijke stof die je immuunsysteem nodig heeft, te ondermijnen..?!

X

* * *

X

Een epidemie van Vitamine-D-tekort golft over de wereld.

door Mike Adams, the Health Ranger, NaturalNews Editor

april 2010 © vertaling Guido Jonkers/WantToKnow.nl/.be
x

 

 

Mike Adams, gezondheidsjournalist, een man die met open vizier in de slag is om waarheidsvinding.

Er is een epidemie van Vitamine-D-tekort, die over de wereld golft. En het is een epidemie van een dusdanige omvang en reikwijdte, dat het de H1N1-griepepidemie-verhalen, die we een paar jaar geleden op ons bord kregen van de ‘experts’, erbij doet verbleken. Want Vitamine-D-tekort is niet alléén alarmerend wijd verspreid, maar het is tevens de wortel van veel serieuze ziekten, zoals kanker, diabetes, osteoporose (botontkalking) en hartkwalen..!

Een studie die werd gepubliceerd in het Maart 2010-nummer van het ‘Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism’, maakt melding van een verbijsterende 59% van de wereldbevolking dat een Vitamine-D-tekort heeft.. Daarboven op komt ook nog eens het onderzoeksresultaat, dat maar liefst 25% van de onderzochte personen, extreem lage niveaus had van Vitamine-D.

De leider van het onderzoek, Dr. Richard Kremer van het McGill University Health Center verklaarde:

“Abnormaal lage niveaus van Vitamine-D worden in verband gebracht met een heel spectrum van ziektes, waaronder kanker, waaronder cardiovasculaire en auto-immuun verstoringen.”

Deze nieuwe studie toont bovendien aan dat er een verband is tussen een Vitamine-D-tekort en opgeslagen lichaamsvet. Dit ondersteunt de theorie die ik hier op NaturalNews al sinds jaren opper: Zonlicht zorgt voor afbraak van lichaamsvet. Daarbij is Vitamine-D waarschijnlijk het hormonale mechanisme dat ervoor zorgt dat dit vetafbraak-mechanisme werkzaam is. De onderzoeksresultaten met betrekking tot Vitamine-D, worden overigens steeds beter…

Vitamine D = de ‘trigger’ voor je immuunsysteem.
Recent onderzoek dat door de Universiteit van Kopenhagen is uitgevoerd, toont aan dat Vitamine-D ons immuunsysteem activeert door ‘T-cellen’ zodanig uit te rusten, dat zij in staat zijn om infecties te bestrijden..! Dit onderzoek, dat geleid werd door Professor Carsten Geisler, van de afdeling ‘International Health, Immunology and Microbiology’, toont aan dat deze vechtcellen, de ‘T-cellen’ dus, slapend blijven, wanneer zij geen Vitamine-D als prikkel ontvangen! Ze blijven dan van weinig of generlei waarde, om binnendringende micro-organismen en virussen te bestrijden! Maar met genoeg Vitamine-D in je bloed, blijkt dat deze ‘T-cellen’ tot de tanden bewapend zijn en zich heel druk gaan maken om binnendringende vreemde lichamen op te sporen, om ze vervolgens te vernietigen en uit het lichaam te verwijderen..!

Met andere woorden: Vitamine-D werkt een beetje zoals de contactsleutel in je auto; de auto gaat niet starten als je deze sleutel niet omdraait… In je lichaam gebeurt dus niets op het gebied van immuunsysteem-activatie, totdat biochemische processen, aangedreven door Vitamine-D, in werking worden gezet..!
Wanneer je de het griepseizoen tegemoet treed, met een ernstig Vitamine-D-tekort, dan is je immuunsysteem feitelijk kansloos tegen deze seizoensgriep.. En daarom worden inderdaad die mensen het eerst ziek, die de hele dag binnen zitten, werken of gewoon niet buiten kúnnen komen. Zij leiden dan vooral aan een chronisch Vitamine-D-tekort..!!

Dat is dus ook de reden dat alle mensen die stierven aan de H1N1-griep, een chronisch tekort hadden aan Vitamine-D. Door hun uitermate zwakwerkend immuunsysteem, waren zij een makkelijke prooi voor de varkensgriepvirussen! Deze onderzoeksresultaten inzake Vitamine-D, dat het immuunsysteem bewapend, werden gepubliceerd in ‘Nature Immunology’. Als reactie op deze onderzoeksresultaten, meldden de onderzoekers:
“Wetenschappers hebben altijd al geweten dat Vitamine-D een uiterst belangrijke stof is, die er onder andere voor zorgt dat calcium opgenomen wordt in je botten, en dat deze Vitamine-D ook een uiterst belangrijke rol speelt bij het uitblijven of ontstaan van ziekten zoals kanker en MS. Maar wat we ons niet hebben gerealiseerd, is dat Vitamine-D een ESSENTIËLE ROL speelt in het activeren van het immuunsysteem.
(zie hier artikel uit de Engelse ‘The Telegraph’).

Het lijkt erop dat de Amerikaanse CDC (Centre for Disease Control) en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) uiterst onwetend blijven inzake deze onderzoeksresultaten, anders hadden ze ongetwijfeld Vitamine-D ingezet om de H1N1-griep te bestrijden, in plaats van de massale vaccinaties..!

Ook in Nederland zijn veel publicaties verschenen over het belang van Vitamine D. In dit boek sluit Dr. Schuitemaker zich volledig aan bij de aanbeveling van een groep internationale experts met grote faam op het gebied van vitamine D. Net als hen adviseert Schuitemaker een dagdosis van 50 mcg ofwel 2000 IE vitamine D. Daarmee gaat hij aanmerkelijk verder dan het jongste advies van de Gezondheidsraad, dat dateert van september 2008. (klik op foto voor link naar Bol.com)

Vitamine-D zou vele malen effectiever zijn geweest en economischer (lees goedkoper),  tegen de ‘pandemie’, dan alle vaccinaties bij elkaar.. Zeker wanneer we ons bedenken, dat vaccins alleen werken als ze een immuunresponse triggeren. Een immuunresponse die weer niet zonder de absolute aanwezigheid kan van Vitamine-D in het lichaam..!!

Terwijl vaccins vaak uitermate ongewenste effecten hebben, zoals ernstige neurologische schade, bij kleine groepen gevaccineerden, is de enige ongewenste ‘bijwerking’ van Vitamine-D, dat het waarschijnlijk 77% van alle kankers voorkomt… (Zie hiervoor deze link HIER)

De algemene noemer voor ziekte..
Wat steeds duidelijker wordt, is dat nieuw onderzoek keihard aantoont dat Vitamine-D-tekort de grootste noemer is achter alle moderne en verwoestende afbraakziekten..! Van nierpatiënten is het bijvoorbeeld bekend dat zij, bijna zonder uitzondering!, een tekort hebben aan Vitamine-D en ook suikerziektepatienten kunnen zeer vaak in dezelfde categorie ‘Vitamine-D-tekort’ ingedeeld worden..

Mensen die lijden aan een vorm van kanker, zijn bijna ALTIJD lijders aan ernstig Vitamine-D-tekort!! Zo ook geldt dat voor mensen die lijden aan botontkalking (osteoporose) en aan Multiple Sclerose (MS). Het tekort aan Vitamine-D, kan weleens de basis zijn van heel veel afbrekende ziekten, zodanig dat een correctie van dit tekort, weleens kan gaan zorgen voor een revolutie, een totaalomslag in de gezondheidssituatie in de HELE WERELD..

En natuurlijk zou dat weleens funest kunnen zijn, voor de uitermate winstgevende ‘ziektebestrijdende industrie’, die tegenwoordig het wereldwijde medicijn-toneel beheerst.

Het is dus wezenlijk dat mensen gaan leren over de kracht van Vitamine-D, en omgekeerd  evenredig zal de ‘kankerindustrie’ gaan lijden, maar dit keer aan ernstige financiële verliezen. (Vitamine-D kan bijna 80% van alle kankergevallen voorkomen!)

Kan het zijn dat bijna alle economische systemen, zoals bedrijven en organisaties, zelfs NON-PROFIT organisaties!, die voor hun autoriteit en macht, afhankelijk zijn het bestrijden van kanker (en andere ziekten), zich verzetten tegen het ‘Vitamine-D-bewustzijn’..??! Ook zij hebben dus een -voor hun gevoel- tegengesteld belang. Als ze dat idee nou eens uit hun hoofd kregen!
Het Amerikaanse Kankerinstituut bijvoorbeeld, dat één van de meest kapitaalkrachtige non-profitorganisaties in de wereld is, plaatst paginagrootte-advertenties, die proberen mensen bang te maken voor zonlicht, wat tot gevolg heeft dat zijn in ernstige staat van Vitamine-D-tekort zullen blijven! Hoe is het mogelijk?

Officiële instanties weigeren allemaal om Vitamine-D aan te bevelen…! Maar tegelijkertijd bevelen ze wél de synthetische, gepatenteerde, hoogst-winstgevende medicaties aan, die feitelijk NIETS genezen!

Deze situatie van tekort blijkt wel heel toevallig de machtspositie van het NCI (National Cancer Institure) te versterken, dat ervoor zorgt dat mensen zich verliezen in het kankervraagstuk, terwijl een gratis geneeswijze (zonnenschijn) reeds lang beschikbaar is..!

De waarheid moet verborgen blijven!
Ook de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit, de FDA (Food & Drug Administration) wil kennelijk niet dat mensen achter de waarheid over Vitamine-D komen. Omdat geïnformeerde klanten onvermijdelijk méér Vitamine-D-supplementen zullen gaan nemen, waardoor allerlei ziekten voorkomen worden. Ziekten waarop de farmaceutische industrie rekent dat ze blijven bestaan voor haar monopolistische winsten. Elke patiënt die Vitamine-D neemt, is weer één patient minder die geld spendeert voor kankermedicijnen, diabetesmiddelen of medicijnen tegen hartkwalen.

En dat geldt gewoon ook voor non-profitorganisaties die het uitbannen van kanker in hun vaandel hebben staan.. Zij willen niet dat consumenten achter de waarheid komen over Vitamine-D. Zij blijven liever hun ridicule roze-lintjes consumentenprodukten verkopen, en claimen dat ze geld verzamelen voor menig fictieve ‘zoek-naar-de-kankeroplossing’-onderzoek. Een onderzoek dat al krankzinnig was vóórdat het begon. Zonneschijn is al lang gebleken hét middel te zijn tegen kanker en kanker te voorkomen, zolang wij mensen al op deze planeet lopen.
Voor onze voorvaderen was het niet nodig om hard hollend ‘achter-de-kankeroplossing’ aan te lopen, via een of andere fictieve fondsenwerving. Zij liepen alleen maar in de zon, en ze waren genezen van kanker. Alleen maar door het simpele feit dat ze zich blootstelden aan zonlicht. Buiten lopen, wandelen in de natuur, is alleen al, de ‘oplossing’, de ‘geneeswijze’ tegen kanker, waarvoor de industrie pretendeert miljarden nodig te hebben, middels haar aanvullende onderzoeken.

In zon om vitamine-D aan te maken. Zonnebrand op om huidkanker te voorkomen..?? Vitamine D die weer huidkanker voorkomt.. Even nátellen! (klik op het plaatje voor het artikel in het AD)

Men wil je onwetend hóuden!
De onvermijdelijke waarheid in deze zaak is dat de ‘moderne’ medische wereld wil dat mensen onwetend blijven inzake de geneeswijze via Vitamine-D. De financiële redding van de medische industrie hangt heer zonder meer van af, en hierdoor verminderen de meest invloedrijke medische organisaties, de aandacht voor het belang van deze vitamine, terwijl ze ook nog eens categorisch weigeren deze Vitamine-D voor te schrijven en/of aan te bevelen aan hun patiënten.

De NCI beveelt Vitamine-D NIET aan, net zo min als de borstkankerorganisatie ‘Komen for the Cure’ dat doet. Ook de AHA, de AMA, de ADA en de FDA weigeren allemaal om Vitamine-D aan te bevelen…! Maar tegelijkertijd bevelen ze wél de synthetische, gepatenteerde, hoogst-winstgevende medicaties aan, die feitelijk NIETS genezen!

In feite spreken we hier dus over een ‘stille-samenzwering’ want Vitamine-D wordt doodgezwegen door de gezondheidsindustrieën om hen nog méér business te bezorgen..  En dit zal natuurlijk alsmaar doorgaan, omdat bedrijven er zijn om geld te maken, en als jij in zaken zou zijn om geld te verdienen aan ziekten, dat zul je in het algemeen niet aan mensen gaan vertellen, dat ze zich kunnen genezen voor niets. GRATIS!

Vanuit het winstoogmerk dat deze bedrijven en organisaties hebben, levert het doorgeven van informatie over Vitamine-D aan mensen absoluut geen business’ op voor de gezondheidsindustrie. Het gaat over winst, winst over de ruggen van mede-mensen, zoals gewoonlijk..

Je kunt Vitamine-D niet uitbannen!
Maar je kunt de waarheid niet meer onder het tafelkleed verbergen. De waarheid over vitamine-D én de wetenschappelijke resultaten zijn hierin té sterk. ONWEERLEGBAAR!
Deze 9 absolute waarheden over Vitamine-D dien je te weten:

#1) De grote meerderheid van de Westerse populatie heeft een schreeuwend Vitamine-D tekort.

#2) Vitamine-D-tekorten stimuleren vele gezondheidsproblemen, zoals kankers, suikerziekte, botontkalking, nierziekte, depressies, zwaarlijvigheid en hartaandoeningen.

#3) Vitamine-D-tekorten kunnen eenvoudig worden gecorrigeerd door Vitamine-D-supplementen te slikken, en door het verstandig gebruik van het zonlicht op de huid.

#4) In feite zorgen zonnebrandmiddelen voor een blokkage van de produktie van Vitamine-D, waardoor het Vitamine-D-tekort blijft bestaan, ook al staan mensen bloot aan de zon.

#5) Het corrigeren van de wijdverspreide Vitamine-D-tekorten, zou over een breed veld de afbrekende ziekten die in onze maatschappij heersen, sterk verminderen. Hierbij zouden letterlijk honderden, zo niet duizenden miljarden Euro’s kunnen worden bespaard, op ziektekosten, waaronder vele landen gebukt gaan.

#6) Vitamine-D supplementen zijn uitermate voordelig. Het voorkomen van ziekten die ontstaan door een ernstig tekort aan Vitamine-D, is heel eenvoudig door deze supplementen. Het is een geringe investering in je gezondheid, die zich honderdvoudig of meer zal terugbetalen, via besparing op de gezondheidszorg.

#7) Vitamine-D is uiterst veilig! Er zijn feitelijk geen negatieve bijwerkingen bekend, van het gebruik van Vitamine-D door mensen die hier een ernstig tekort aan hebben. Zelfs in doses, waarvan lijkt dat ze extreem hoog zijn, zoals 4000 tot 8000 IE per dag. Dat is overigens meer dan 10x de huidige ADH. (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid)

#8) Een tekort aan Vitamine-D wordt voor een groot deel veroorzaakt door de ‘moderne levenswijze’ van onze maatschappij, waarbij we vooral BINNEN ZITTEN! Mensen leven, werken, en spelen steeds meer binnen en worden dan door kunstlicht beschenen. Hierdoor ontstaan ernstige tekorten aan natuurlijk ZON-licht, wat in bijna alle gevallen Vitamine-D genereert in ons lichaam.

#9) Vitamine-D zorgt ervoor dat de vatbaarheid van het menselijk lichaam voor infectieziekten dramatisch dealt. Hieronder valt dus ook de griep en dus ook de seizoensgriep en de HN-varianten van griep. Vitamine-D is DÉ stof die het immuunsysteem activeert en ervoor zorgt dat dit veel agressiever functioneert tegen virale infecties.

Beter dan een vaccin, veiliger dan een medicijn!

Als gevolg is Vitamine-D dus beter dan vaccins. Want Vitamine-D is een beter kankerbestrijder dan kankermedicijnen. Het is een beter osteoporose medicijn dan osteoporose-medicijnen. En Vitamine-D is een betere behandeling tegen diabetes dan diabetes-medicijnen..

Vitamine-D is gewoon als voedingssupplement te koop..!

Telkens weer blijkt dat Vitamine-D veiliger is, effectiever en uitermate voordeliger dan hele dure, monopoly-geprijsde medicijnen. Daarbij, is Vitamine-D vanaf onze geboorte af, een lichaamsvriendelijke stof, omdat het menselijk lichaam Vitamine-D aanmaakt wanneer het daarvoor de gelegenheid krijgt in de blootstelling aan zonlicht.

Laten we last-but-not-least niet vergeten dat Vitamine-D veel en veel vriendelijker is voor het milieu. Het door de WC spoelen van Vitamine-D-resten, vergiftigd onze vissen niet zoals de farmaceutische medicijnen dat doen. (Klik HIER voor een artikel hierover)

Met al deze waarheden over Vitamine-D komt natuurlijk de vraag boven: “Waarom wordt er in de gezondheidszorg-reorganisatie helemaal niet gesproken over dit voedingsmiddel?
Want als je werkelijk de gezondheidssituatie van een land wilt verbeteren, DAN DIEN JE ALS EERSTE TOCH DE EPIDEMIE VAN VITAMINE-TEKORT ONDER DE BEVOLKING TE CORRIGEREN…??!!

Wanneer het erop aankomt om mensen gezond te houden, dan kan geen medicijn in de wereld het opnemen tegen Vitamine-D. Simpel, betaalbaar en uiterst veilig..
Je kunt het voor niets krijgen, er is geen recept van een dokter voor nodig.. Zelfs geen bezoek aan de dokter. Je hoeft zelfs geen winkel in om een voedingssupplement te halen. Zorg er alleen voor, dat je buiten loopt, in de zon, en INITIEER JE EIGEN FYSIEKE HELING!

Het idee dat kankerpatiënten hun eigen ziekte zouden kunnen genezen, door in de natuur te gaan wandelen, is het meest afschrikwekkende beeld voor de kanker- en vaccinatie-industrie..! Big Pharma verafschuwd de gedachte dat mensen onderlegd raken op het gebied van voeding. Dat deze mensen zich gaan realiseren dat alléén al Vitamine-D, de noodzaak voor honderden verschillende medicaties én vaccins kan wegnemen.
Vitamine-D activeert heling, het helpt het lichaam om zich te verdedigen tegen ziekte, én het is de meest heftige bedreiging voor de winstgevendheid van de ‘gezondheidsindustrie’, die tegenwoordig de medische wereld domineert.!

Als de huidige-medische-wereld in staat zou zijn om Vitamine-D uit te bannen, dan zouden ze dat onmiddellijk doen! Wellicht dat ze daartoe inmiddels allerlei pogingen doen, zoals bijvoorbeeld via het wetsvoorstel van oud-presidentskandidaat van de republikeinen, John McCain, die voedingssupplementen wil verbieden. (Zie HIER).

Mike Adams

Bronnen voor dit artikel, o.a.:

en CBC-canada HIER

Aanvulling op dit artikel:

Vitamine-D3 in plaats van D2!

 

 • Onderzoek toont aan de Vitamine D3 rond de 87% krachtiger is in het ophouden van vitamineD-concentraties in het lichaam. Daarbij produceert D3 een 2- to 3-voudige, hogere opslag van Vitamine D in het lichaam als D2 dat doet. Vitamine-D3 wordt bovendien ook zo’n 5x sneller omgevormd in het lichaam als D2. Dus mijdt D2 zoveel mogelijk, veelal een synthetische Vitamine-D-vorm!
 • Het optimaliseren van je VitamineD-niveau in je lichaam, kan weleens de meest belangrijke stap zijn die je zet in het ondersteunen van je lange-termijngezondheid. En dat doe je feitelijk heel eenvoudig: zorg dat je grote hoeveelheden zonlicht op je huid krijgt, of via een gezonde zonnebank. En als je het dan oraal wilt innemen, gebruik dan altijd Vtiamine D3 ipv D2!!
 • De meest belangrijke factor is je VitamineD-serum niveua, dat idealerwijs op een niveau van 50-70 ng/ml hoort te liggen.. Als je dus oraal Vitamine D(3) inneemt, zorg er dan voor dat je dit niveau aanhoudt. IN het algemeen kun je zeggen dat volwassenen ongeveer 8.000 IU/vitamine D per dag moeten innemen om dit niveau te handhaven.

Boekentip(s) bij dit artikel:

Klik op de cover van de boekafbeelding voor meer informatie over het artikel

295 Reacties op ’n Vitamine-D-tekort-epidemie golft over de wereld!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • René

  Na vage klachten,in februari 2015 oa vitamine D laten controleren.Was veel te laag nl 29,2.Ik kreeg een supplement voorgeschreven.Dat moest ik de rest van mijn leven slikken.Ik vergat het wel eens,en kwam die zomer door omstandigheden niet genoeg in de zon.Na de zomer had ik nog steeds klachten.Na enig onderzoek heb ik in oktober 2015 twee speciale medische uvb lampen gekocht,en gestopt met de vit d pilletjes.
  De blootstelling rustig opgebouwd,van 30 seconden naar 9/10 minuten per dag.
  Al na een week of zes werden mijn klachten minder,en uiteindelijk gereduceerd tot nul.
  Als je maar zorgt dat je niet verbrandt.In februari 2016 weer laten controleren,en nu was het 94,6.En dat na de winter.Tijdens de zomermaanden berg ik de lampen op.
  Ik zit dagelijks,als de uv index nog niet te hoog is,30 tot 45 minuten in de zon.
  Zo bloot mogelijk.(Ook belangrijk).Een paar weken geleden was de waarde ruim boven de 100.Deze therapie met uvb lampen in een aantal noordelijk gelegen landen al jaren lang heel gewoon.Als de zomer voorbij is,hang ik de lampen weer op,en begint de cyclus weer opnieuw.Op deze manier ben ik verzekerd dat mijn vit D gehalte,gedurende het hele jaar, op peil blijft.

  134
 • Marianne Vanderveen-Kolkena IBCLC (en medisch antropoloog in opleiding)

  Dank voor je tekst, Guido! Mag ik vragen of het een vertaling is van een Engelstalige tekst…? Het valt bijvoorbeeld op dat je de Amerikaanse waarde (ng/ml) niet hebt omgerekend naar de Nederlandse (nmol/L). Dat kan voor mensen heel verwarrend zijn; als ze die omrekeningsfactor niet kennen, denken ze dat bij een bloedonderzoek in Nederland een waarde van 50-70 ideaal is, zoals je schrijft. Dat is niet zo: dat is de onderwaarde. Jouw ng/ml is zeker goed, maar je weet hopelijk dat dat in nmol/L een heel ander getal is…?
  Verder zitten er erg veel schrijffouten in je tekst, wat de geloofwaardigheid niet bevordert. Dat is jammer, want over de hele linie is je tekst inderdaad met onderzoek in overeenstemming.
  Tot slot: je schrijft diverse keren dat zonlicht kanker geneest. Dat lijkt me wat stellig. Ik vermoed dat je op diverse plekken bedoelt dat meer blootstelling aan zonlicht (of in ieder geval een hogere D-status) kanker *voorkomt*, omdat het immuunsysteem dan veel beter werkt en niet in een staat van kanker (of van welke ziekte dan ook) geraakt. Daarbij is overigens ook een initiële boost van het immuunsysteem via een fysiologisch normale borstvoedingsduur een belangrijk element, maar dat terzijde. 😉
  Misschien kan er nog iemand kijken naar de spel- en taalfouten en kun je de Nederlandse waarde toevoegen? Als dat lukt, zal ik zeker je artikel delen. Nu aarzel ik daar nog een beetje over, terwijl ook ik al lange tijd een verspreider ben van informatie over vitamine D. Benader me gerust, als je hulp nodig hebt! Ik kan je zo nodig ook nog met mijn collega in contact brengen, die nog veel meer expertise heeft op dit gebied. Succes!

  133
  • GuidoJ.

   lieve Marianne, met alle respect voor je vraag.. WantToKnow probeert gewoon mensen ergens op attent te maken. Beweert geen wetenschappelijke verhalen te verkondigen. Laat horen wat er speelt/leeft/besproken wordt.
   In die zin moet je het artikel van 4 (!) jaar geleden ook maar niet delen. Iedereen die de weg wil vinden, rondom dit onderwerp, weet die wel te vinden. Dank voor je reactie.

   133.1
 • Maarten

  De casus zou nog sterker zijn als bewezen werd dat bij zuidelijke volkeren minder infectieziekten zouden voorkomen.
  En welke voedingsmiddelen van nature hogere concentraties Vit D bevatten

  132
 • Paula

  Ik mis in dit artikel een belangrijke oorzaak en dat is geo-engineering, onze zon wordt al tijden geblokkeerd.

  131
 • jeannette Poorter

  ik hoorde dat je vitamine D3 met calcium in moest nemen??? wat is daarvan waar???

  130
 • thms

  Mooi artikel.

  Hoeveel is er waar van de stelling “van zonnen onder de zonnenbank krijg je huidkanker”???

  Ik worstel al een tijdje met deze vraag, wil graag mijn vitamine d levels omhoog krijgen door middel van suppletie en zonnen onder de zonnenbank.

  in hoeverre is de zonnebank veilig?

  129
  • Anita

   Je kan veilig onder de zonnebank, mits met mate. Maar er is wel verschil in de lampen die gebruikt worden! De ‘kanonnen’ die tegenwoordig in zonnestudios staan zou ik niet aanbevelen, maar de apparatuur voor thuisgebruik wél. Let er dan wel op dat je apparatuur hebt met zogenaamde tl-buizen. De paarse ronde lampen zijn niet zo geschikt, deze hebben een hoger percentage UVB straling. Kijk ook uit voor apparatuur waarin lampen met infrarood in combinatie met UV lampen gebruikt wordt. Deze hebben een heel andere werking en zijn niet te vergelijken.

   UVB is hoofdzakelijk de veroorzaker van verbranding en huidkanker en bevindt zich in een hogere dosis in de buitenlucht. Maar er is wel een miniem percentage UVB nodig om je pigment aan het werk te krijgen (soort startmotor). UVA straling zorgt dan voor het mooie kleurtje en de aanmaak van vitamIne A en D. Maar het uitgangspunt blijft wel: hou je aan de voorgeschreven tijden van de apparatuur! Doe een ‘kuur’ van maximaal 10 dagen aaneen (tweemaal per jaar) en houd dit 1-2 keer per week bij.
   Ik gebruik mijn zonnehemel thuis al meer dan dertig jaar op deze manier. Ik heb geen last van huidveroudering (geef wel toe dat dit deels ook genetisch bepaald is) of andere problemen die ‘men’ aan het gebruik van zonne-apparatuur toedicht. Mijn tip is dan ook: blijf weg van de zonnekanonnen en maak met mate gebruik van de apparatuur.

   129.1
  • GuidoJ.

   Gewoon lekker naar buiten. Door de wolken schijnt de zon en maak je toch Vitamine D aan. En dat bekrachtigt je immuunsysteem.
   Bakken in de zon is idioot natuurlijk, maar wegblijven uit de zon krankzinnig..!

   []
  • Marianne Vanderveen-Kolkena IBCLC (en medisch antropoloog in opleiding)

   @Anita: aanmaak van vitamine D vindt plaats onder invloed van UVB, *niet* onder invloed van UVA.

   129.2
 • Stan

  Bedenk eens hoe ongelofelijk knap het zou zijn als wij mensen in staat zouden zijn om de energie van de zon in een pilletje kunnen stoppen.
  Dat is toch eigenlijk een absurde gedachte waarbij we een grenzeloos naïef vertrouwen in het vernuft van de mens stellen.

  128
 • Piet van Veghel

  Vitamine D; Genezen van spookbeelden

  door Monika Niehaus, euleev.nl: Uilenspiegel 6-3/2013

  25-Hydroxyvitamin D (kortweg vitamine D) speelt een belangrijke rol bij talloze stofwisselingsprocessen in het lichaam. Het is eigenlijk geen vitamine maar een voorloper van diverse hormonen. Het wordt door de inwerking van zonlicht op de lichaamshuid gevormd uit een voorfase van cholesterol. In toenemende mate wordt het hormoon aangeprezen als ‘zonnevitamine’: het zou niet alleen positief op het beendergestel uitwerken, maar ook een aanzienlijk aantal andere gebreken bij de mens kunnen verlichten. Maar inmiddels breidt het palet van auto-immuun- en ontstekingsziekten, dementie, depressies, allergieën, hart-, vaat- en infectieziekten en kanker zich steeds verder uit; er komen er steeds meer bij.

  Men kan nauwelijks een tijdschrift openslaan zonder op reclameboodschappen te stuiten, die de wonderbaarlijke werking van vitamine D-preparaten bejubelen. Claims op hoopvolle effecten die worden ondersteund door een grote hoeveelheid observatiestudies, waarin regelmatig een samenhang werd aangetoond tussen een lage vitamine D-spiegel en diverse ziektes. Bijvoorbeeld dat wij vooral in de winter met een dalende zonnestand te weinig zonlicht krijgen en dat daardoor de griepgolven toenemen. Een bittere pil was echter dat er ondanks een veelvoud van kleine, gerandomiseerde, gecontroleerde studies geen enkele beschermende werking bij de inname van vitamine D-pillen werd gevonden. De oorzaak van de lage vitamine D-spiegel was dus op zijn minst onduidelijk, wat echter geen afbreuk deed aan de verkoop van de preparaten.

  Nu hebben Philippe Autier van het International Prevention Research Institute in Lyon en zijn collega’s het plan opgevat om eens licht in de duisternis te scheppen rondom het ‘zonnevitamien’.[2] In hun meta-analyse bediscussiëren ze een groot aantal observatiestudies (290 prospectieve coherent studies) die zeggen, dat hoge vitamine D- spiegels goed voor de gezondheid zijn. Mensen met een hoge vitamine D-spiegel laten een duidelijk lager risico zien voor talrijke ziektes (bij hart- en vaataandoeningen om en nabij de 58 procent lager, bij diabetes rond de 38 procent lager en bij darmkanker rondom 29 procent lager).

  De analyse van 172 gerandomiseerde interventiestudies gaf echter een totaal ander beeld. Zelfs bij patiënten met lage vitamine D-spiegels had het toedienen van hormonen geen effect. Zo toonden de data van 16 interventiestudies bijvoorbeeld geen positieve werking aan van een vitamine D-suppletie op de HbA1c-waarde (een belangrijke marker bij diabetes type-2. Twee andere grote interventiestudies leverden geen bewijs voor een risicovermindering van enige vorm van kanker. Alleen bij oudere mensen (vooral vrouwen) met een zeer lage vitamine D-spiegel “zou het opheffen van een leeftijds- en leefstijl-gerelateerd vitamine D-tekort, dat door een slechte gezondheid tot stand komt, verklaren waarom een lage suppletie leidt tot een kleine winst aan levenstijd”, stelden de auteurs vast.[2]

  Het paard achter de wagen gespannen

  De observatiestudies vonden weliswaar een hoge correlatie tussen de vitamine D-spiegels in het bloed en verschillende ziektes, maar een verhoging van de spiegels door supplementen bleef zonder resultaat. Hoe laat zich dat verklaren?
  Hier komen we tot de crux met correlaties: Wanneer in de laatste decennia het aantal ooievaars gedaald is, en tegelijk de kinderzegening, is daaruit niet de conclusie te trekken dat de klepperende ooievaar de kinderen bezorgt. De beide cijfers correleren weliswaar met elkaar (ze veranderen in gemeenschappelijke richting), maar desondanks is er geen sprake van oorzaak en gevolg – in dit geval is het verbindend element dat voor de terugloop verantwoordelijk is, de industrialisatie die tot te weinig kikkers en kleinere gezinnen leidt. Bij de kwestie van vitamine D is het bindend element het zonlicht. Daarbij zijn er in het lichaam een groot aantal metabolieten van het hormoon. En niet op de laatste plaats zijn deze correlatiestudies heel gemakkelijk te manipuleren. Wie reeds een aandoening heeft aan het bewegingsapparaat of ziek is komt gewoonweg niet zo vaak in de zon als gezonde en sportieve mensen.

  De meta-analyse van Autiers en zijn collega’s laat zien, dat de auteurs van de observatiestudies uit de gevonden correlaties de zakelijk gewenste conclusies trokken en het paard achter de wagen hebben gespannen toen ze veronderstelden dat een lagere vitamine D-spiegel de oorzaak was van een verhoogd ziekterisico. ”De discrepantie tussen de observatie- en de interventiestudies laat zien dat een lage 25(OH)D-concentratie een marker voor een slechte gezondheid is”, schrijft Philippe Autier, de leider van de studie. Weinig vitamine D in het bloed is dus een gevolg van ziekte en niet een oorzaak.[2]

  Autiers vermoedt, dat ontstekingen het verband zijn tussen lagere vitamine D-spiegels en ziektes zijn. Want ontstekingsreacties, die voor veel ziektes kenmerkend zijn, “verminderen de 25(OH)D-concentratie, wat zou verklaren waarom er bij een breed scala van stoornissen sprake is van een lagere vitamine D-status.” Interessant is een studie met tuberculosepatiënten uit Tanzania, die aantoonde dat een antibiotica-therapie tot een verhoging leidde van de kort daarvoor nog te lage vitamine D-spiegel.[16]

  Zou deze overweging van Autier daadwerkelijk van toepassing zijn, dan zou zich hier kunnen herhalen wat in het verleden al vaker gezien werd. Bij bepaalde bedreigingen laat het lichaam het peil van specifieke werkstoffen in het bloed dalen – bij longkanker en leverproblemen daalt bijvoorbeeld het β-caroteen, bij ontstekingen en bacteriële infecties het ijzergehalte en bij parasitosen zoals malaria het foliumzuur- en riboflavinegehalte. Extra toevoer van deze stoffen verergert juist de ziekte en verkort het leven van de patiënten.

  Met harde bewijzen

  Ondanks deze bevindingen blijven talrijke onderzoekers zich sterk maken voor vitamine D-voedingssupplementen. Vitamine D wordt door vele artsen beschouwd als relatief onschuldig. Er gaat dan ook geruime tijd overheen voordat zich bij iemand aan een hypervitaminose voordoet. Toch is een overdosering niet geheel ongevaarlijk. Vooral bij mensen met een toch al hoge serumspiegel kan het gezondheidsproblemen veroorzaken. Zo kan er een verhoogde calciumspiegel in het bloed ontstaan, die nierschade veroorzaakt en leidt tot calciumopslag in verschillende organen (hart, longen, bloedvaten, spieren, etc.). Osteoporose kan op deze manier overigens niet worden voorkomen, want door het overaanbod raakt de calciumhuishouding juist uit zijn evenwicht.

  Dit is in het geheel geen triviale kwestie, want het aantal vitamine D-junkies die de stof in grote hoeveelheden naar binnen werken, is in industrielanden tamelijk hoog. Maar dat is zeker nog niet alles. Positieve publicaties zoals de Nebraska-studie in 2007, die een – overigens twijfelachtige – vermindering van het kankerrisico door vitamine D-suppletie vaststelden, lenen zich natuurlijk voor reclamedoeleinden. Steeds weer steeg de omzet van vitamine D-preparaten in Amerika tussen 2008 en 2009 met meer dan 80 procent, en nam in Amerika tot wel 50 procent van alle volwassenen het hormoon in.[17]

  Philippe Autiers is er zeker van, dat lobbywerk van de kant van de vitamine D supplement-industrie en de fabrikanten van vitamine D-tests (zo’n test behoort voor menig patiënt naast de obligate cholesteroltest al tot de standaard) het enthousiasme in het vitamine D-onderzoek vleugels gegeven heeft. “Commerciële belangengroepen waren ten zeerste verheugd over de explosie van observatiestudies over vitamine D en ziektes. Een derde hoofdrolspeler is de solarium-industrie, die reclame maakt voor bruining door kunstmatige UV-bestraling om een vitamine D tekort te voorkomen.”[10]

  Degenen, die hun zaakjes met de wonderbaarlijke kracht van het zonnehormoon niet op willen geven, proberen het ontbreken van het nut te bagatelliseren. Onvoldoende suppletie, testen van een populatie die onvoldoende vitamine D tekort laat zien (!), een te korte follow-up enz. , maar toch Autier tegenspraken. In de actuele studies van de laatste vijf jaar zijn al deze tegenwerpingen nauwkeurig bekeken. “De grote hoeveelheid bevindingen uit gerandomiseerde studies laat zien, dat de inname van vitamine D-supplementen geen verschil zal maken voor de gezondheidstoestand”, meent hij. Het zou verstandiger zijn te zoeken naar de oorzaken voor de lage vitamine D spiegels, bijvoorbeeld ontstekingsprocessen of niet gediagnosticeerde hart- en vaatziekten, en deze oorzaken aan te pakken.”[10]

  Schuine Stralen & kromme ideeën

  Autiers bevindingen zijn niet goed voor de handel. In Duitsland is er een beschermheer die zijn hoofd in de waagschaal stelt voor de vitamine D- lobby, Jörg Reichrath, professor in de dermatologie aan de Universiteit Saarland en lid van de Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Hij kon “zich niet vinden” in Autiers bevindingen en beweerde dat ongeveer 60 % van de bevolking lijdt aan een vitamine D- tekort.[7] Hij verwijst naar de schuine zonnestraling in de winter op de noorderbreedte en verklaart dat daardoor de zon niet meer werkzaam is voor de vitamine D-vorming in de huid. Bij schuine zon-inval belandt er natuurlijk minder energie per tijdseenheid op de aarde, maar beslissend is de werking, waarvan de formule luidt: W = Intensiteit (zeg energie) x tijd. Men moet dus langer buiten blijven, om dezelfde werking te bereiken, wat banaal is. Dat het “argument” van de professor eerder in de categorie “door obstler apres-ski-ingegeven- ideeën” thuishoort, laat zich gemakkelijk tijdens een skivakantie vaststellen. Ook in de bergen schijnt de zon in dit jaargetijde “schuin” – en de vakantiegangers worden desondanks bruin.

  In dit verband mag het nauwelijks verwonderen, dat de Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGfE) de aanbevolen hoeveelheden voor vitamine D verdubbeld heeft – tot 20 microgram per dag. Ter vergelijking: een kwartier in de buitenlucht levert meer dan het tienvoudige – namelijk 250 microgram.[18] Echter de buitenlucht levert de complete lichtwerking en niet iets “stoffigs” in de maag. Om de verlangde 20 microgram met de voeding op te nemen zou men dagelijks een- tot tweeduizend eieren of kilo’s zalm moeten eten, of ongeveer 100 liter volle melk drinken. Daar de DGfE echter sinds tientallen jaren zulke verhoudingen van levensmiddelen afwijst, is de greep naar vitamine D preparaten bijna vanzelfsprekend.

  Reichrath, die in 2013 conferentievoorzitter van de „Vitamine D Updates“ in Berlijn was, werpt het vermoeden van een commerciële beïnvloeding – bijvoorbeeld door sponsoring van deze bijeenkomst zoals door het “Berufsverband Besonnung” of de farmaceutische onderneming Merck – verre van zich. Sponsoring is tenslotte heel normaal, en bij het vitamine D-onderzoek bovendien onbeduidend.[7] Is dat echt zo? Met vitamine D-preparaten wordt in Duitsland duidelijk goed geld verdiend, in een stijgende lijn. Hoeveel? Daarover zwijgt de branche liever.

  Momenteel lopen er vijf studies die testen of vitamine D het risico op kanker, hart- en vaatziektes, diabetes, infecties, geestelijke aftakeling en botbreuken zou kunnen verminderen. Alleen al de Amerikaanse VITAL-Studie zal 20.000 deelnemers omvatten en wordt met 22 miljoen belastinggeld gesubsidieerd.[5] De eerste resultaten worden in 2017 verwacht. Dan zal moeten blijken of Autier en zijn strijdmakkers gelijk hebben. Tot dan bloeit de handel in supplementen en de dealers zullen nieuwe heilsboodschappen uitdenken voor een ieder die tot nu toe al op de gezondheidsparolen gevallen zijn. Wij raden in ieder geval het slikken van vitamine D-preparaten af – gunt u uzelf van het uitgespaarde geld liever een koel biertje op een zonnig terras.

  De Nebraska-studie, slechts een domme vergissing?

  Het zag er toch zo mooi uit: een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie met meer dan 1000 vrouwen boven de 55 had aangetoond, dat vitamine D-inname het risico op kanker duidelijk en significant deed dalen. [9] Zoals echter bij een kritische analyse van het werk duidelijk werd, hadden de auteurs bij hun conclusies helaas een deel van de controlegroep over het hoofd gezien. Autier en zijn collega’s rekenden daarop de bevindingen, aan de hand van de gegevens uit de Nebraska-studie, opnieuw door en vonden geen enkele specifieke statistische significantie – de verheugende boodschap bleek dus een canard. [3]

  De Nebraska-studie is een goed voorbeeld hoe men studiegegevens niet mag evalueren. In de loop van hun meta-analyse stootten Autiers & Co. op talrijk verder werk met deels graverende methodische tekortkomingen, die tot de slotsom van de betreffende werk uit hun analyse voerden: Het handelde zich ondanks tegenstrijdige gegevens niet om gecontroleerde, gerandomiseerde studies, er werd onvoldoende rekening gehouden met onregelmatigheden van de studiedeelnemers bij wezenlijke kenmerken, patiënten waren uit andere studies geselecteerd of dezelfde gegevens werden in twee werken gepubliceerd. [2,3] Daarbij is opvallend, dat de studies, waar Autier en de zijnen uit methodische gronden geen rekening mee konden houden, doorgaans tot de conclusie kwamen, dat een vitamine D suppletie zich positief op de gezondheid van de patiënten uitwerkt. Honi soit, qui mal y pense…

  Literatuur
  1: Alusio AR et al: Vitamin D3 – supplementation and childhood diarrhea: a randomized controlled trial. Pediatrics 2013; 132: e832-840
  2: Autier P et al: Vitamin D status and ill health: a systematic review. Lancet Diabetes Endrocrinology 2014; 2: 76-89
  3: Autier P: Persönliche Mitteilung vom 14. Februar 2014
  4: Cauley JA et al: Calcium plus vitamin D supplementation and healtrh outcomes five years after active intervention ended: the Woman’s Health Initiative. Journal Woman’s Health 2013; 22: 915-929
  5: Editorial: Vitamin D: chasing a myth? Lancet Diabetes Endocrinology 2014; 2: 1
  6: Granado Lorencio F et al: Critical evaluation of assays for vitamin D status. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2013; 16: 734-740
  7: Guth C: Zweifel am Wundermittel Vitamin D. Ta-gesanzeiger (Zürich) 7.3.2014
  8: Lahmann U et al:Bioavailability of Vitamin D2 and D3 in healthy volunteers, a randomized placebo controlled trial. Journal of Endocrinology & Metabolism 2013; 98: 4339-4345
  9: Lappe JM et al: Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial. American Journal of Clinical Nutrition 2007; 85: 1586–1591
  10: Melville NA: Large review casts cloud over vitamin D health benefits. Medscape Medical News, 5.12.2013
  11: Powe CE et al:Vitamin D-binding protein and vitamin D status of black Americans and white Americans. New England Journal of Medicine 2013; 369: 1991-2000
  12: Reid IR et al: Effects of vitamin D supplements on bone mineral density: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2014; 383: 146-155
  13: Schabas R: Artifact in the control group undermines the conclusions of a vitamin D and cancer study. American Journal of Clinical Nutrition 2008; 87: 792
  14: Schmid A, Walther B: Natural vitamin D content in animal products. Advances in Nutrition 2013; 4: 453–462
  15: Thienpont LM t al: Standardization of measurements of 25-hydroxyvitamin D3 and D2. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 2012; 243 (Suppl): 41-49
  16: Tostmann A et al: Serum 25-hydroxy-vitamin D3 concentrations increase during tuberculosis treatment in Tanzania. International Journal Tuberculosis and Lung Disease 2010; 14: 1147-1152
  17: Anon: USA: Vitamin D- und Kalzium- Supplemente meist unnötig. Ärzteblatt.de vom 30.11.2010
  18: Gahl A: Neue Referenzwerte für Vitamin D. DGE Presse 1/2012
  19: Braun U et al: Enzootische Kalzinose bei 16 Kuehen aus 6 Milchviehbetrieben im Unterengadin. Schweizer Archiv für Tierheilkunde 2000; 142: 333-338
  20: Rober ts JR, Reigart JR: Recognition and Management of Pesticide Poisonings. EPA, Washington 2013

  127
  • AntiSoof

   Heel mooi comment als tegenwicht.
   Hieruit blijkt dus een beetje dat oorzaak en gevolg verwisseld kunnen worden en dat er bij wetenschappelijk onderzoek iets fout kan gaan.
   Tja. Misschien is goed eten en drinken gewoon genoeg. Een beetje in de zon en wat wandelen.
   Maar, eerlijk waar, míj hielp vit D wel toen ik gewrichtspijn had. En ja, de verlaagde vit D was niet de oorzaak, dat denk ik ook wel. Eerder een gevolg.
   Dank voor je comment.

   127.1
 • Anne

  Is vitamine D, (wat overigens niet een vitamine is) altijd wel zo onschadelijk als gedacht word?
  Wat zijn de bijwerkingen?
  Ik zelf slik al een tijdje D3, maar heb me nog nooit eerder zo ellendig gevoeld als nu.
  Iedere morgen misselijk, hoofdpijn, pijnlijke spieren/botten,innerlijke kou, emotioneel zwakker….enz enz
  Wie heeft hier vaker van gehoord?
  Laat het me a.u.b. zo snel mogelijk weten.
  Anne.

  126
  • Stan

   Beste Anne,
   Een antwoord op jouw vraag. Je zou je eens kunnen verdiepen in Buteyko ademhaling. Hier wat gebeurt bij slikken van vitamines:
   Elke vitamine brengt weliswaar een natuurlijke of synthetische vitamine in het lichaam, maar deze vitamine is uit de natuurlijke context gehaald.
   Hierdoor ziet het lichaam de stof als lichaamsvreemd en kost het het lichaam energie om met de ingebrachte stoffen om te gaan. Het lichaam zal wat ingebracht is, uit het lichaam willen werken.
   Als je lichaam al niet heel veel energie had, en je gezondheid niet optimaal was, dan kan de energie die het kost om om te gaan met de vitaminepreparaten, er voor zorgen dat je op een grenswaarde komt en een drempel overschrijdt qua energie, waardoor je lichaam een serieus energietekort krijgt.
   Het gevolg daarvan is dat de hoeveelheid lucht die je gaat in en uit ademen een stuk groter wordt. Je gaat dieper ademen. Mogelijk merk je dit doordat je je ademhaling door de neus gaat horen, of je merkt dat je niet door de neus kunt ademen. Mogelijk merk je dat je snurkt, met de mond open slaapt of tijdens de slaap wakker wordt en geen lucht krijgt.
   Een lichaam met diepe ademhaling verbruikt de aanwezige mineralen en vitaminen veel sneller dan een gezond lichaam.
   Vitaminepreparaten slikken zorgt er voor dat je lichaam steeds sneller door deze voorraden heen gaat. En je dus steeds meer moet gaan slikken om je levels op pijl te houden. Dat is wat de vitamine industrie je niet vertelt.
   Als je meer energie wilt krijgen door vit. D is de enige manier om buiten in de zon te gaan lopen. Eventueel een vakantie naar de zon. Het pilletje geeft kort soelaas maar zorgt op termijn juist voor een averechts effect. Mocht je meer willen weten, laat maar weten.
   Succes!

   126.1
  • koekje

   Welja, vitamine D is helemaal geen vitamine. Het is een hormoon dat je lichaam zelf kan aanmaken met behulp van zonlicht.
   De ‘Vitamine’ D die je slikt is een voorstadium van dat hormoon.
   Normaliter zorgt je lichaam er zelf voor dat de balans tussen ‘voor-hormoon’ en hormoon bewaard blijft. Met te veel voor-hormonen kan het zijn dat de balans niet meer te handhaven is. Ook het voor-hormoon heeft een eigen werking.

   Dat diep ademhalen slecht zou zijn, daar verschillen de meningen nogal over. Even al je cellen van een extra dosis zuurstof voorzien en giftige meuk eruit gooien wordt door sommigen zelfs van harte aanbevolen 🙂

   126.2
  • Stan

   Ja dat klopt.
   Maar diepe ademhaling is dan meer een manier om het lichaam te dwingen om een nieuwe balans te vinden.
   Dit is wat Wim Hof doet.

   Prima om dat eens te doen om je lichaam te resetten, maar schadelijk voor de gezondheid als levensstijl.

   Hier 2 links waar dit verder wordt uitgelegd:

   http://www.newmentalcoaching.nl/wim-hof-methode-vs-buteyko-methode

   http://www.buteyko-methode.eu/achtergrondinfo/styled/index.html

   126.3
 • gerrit van wijhe

  ik heb hiv en ben vaak moe sport wel veel hardlopen maar kom vaak kracht te kort heb donker kleur huid goed bestand tegen zon en heb ook nuropatie is zenuwbanen beschadigt beetje soms veel pijn er aan of gevoelloos

  125
 • Mevr E. Jongsma-Verhagen

  Wat een geweldig item over vitamine D. Maar wat ik hier wel in het verhaal mis, is het gebruik van vitamine K2 om vitamine D beter op te kunnen nemen.
  Jeff T.Bowles verteld het zeer uitgebreid in zijn boek D3,dem Sonnenschein-Hormon. Helaas is dit boek nog niet in het Nederlands uitgebracht maar het is zeker de moeite waard om het te lezen.

  124
 • youssef

  Hoeveel minuten in de zon is nodig voor de juiste productie aan vitamine d in je lichaam inclusief het opslaan voor alle donkere dagen(dus het gehele jaar )
  Sommige roepen 10 minuten per dag de ander weer een uur?

  123
  • monika

   Hallo Youssef,
   hoe meer buiten hoe beter, maar kleding houdt het zonlicht tegen.
   Het is belangrijk voor de werking dat de zon direct op de huid komt.
   20 min per dag bloot in de middagzon in de zomer als de zon hoog staat is voldoende. Voor de rest van het jaar neem ik extra vit.d 3 in. Hier is gewoon niet genoeg zonlicht (blauwe lucht etc)
   Vit.d 3 is heel belangrijk voor de mens en een tekort heeft invloed bij het ontstaan van veel ziektes en klachten.
   Maar goed net als met alles het is een deel in het geheel, dus het is niet het enige wat je gezond houdt…

   Hier is een link waar je veel erover kunt lezen http://www.leefbewust.com/themas/vitamine_d.html

   123.1
 • mark wijers

  Volkomen mee eens .
  Gebruik zelf 5000 eenheden per dag .

  Allé mensen zouden vit d3 moeten toevoegen .

  Bestel ze gewoon via mij .

  Stuur effe een mailtje naar thedutchlion2010@Gmail.com of bel 0622841319

  122
 • M. Wilmink

  Helemaal mee eens! Kijk ook eens op http://www.watunietmagwetenoveruwgezondheid.nl en de presentatie van dr. Matthias Rath op http://www.hetuurvandewaarheid.info onder kopje dr. Matthias Rath. (zeer interessant)
  Dit zou iedereen moeten weten.
  En reactie op de heer Kees Breemer: Helemaal mee eens!! Spijker op z’n kop.

  121
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.