WantToKnow.nl

Topmensen in de VS verklaren: officiële versie 9/11 volledig onjuist!

9/11 Een controversiële gebeurtenis. Tenminste als je niet weet welke kant van het ‘Who-dun-it’- spectrum  je moet kiezen. Wanneer je je normale logica gebruikt, om veel van de gebeurtenissen van 9/11 te bekijken, kom je tot heel simpele, maar daarom niet minder bizarre constateringen. Maar het schijnt ineens, dat logica niet meer geldig is, wanneer we het officiële rapport over 9/11 lezen. Onvolledigheid, onjuistheid, onzorgvuldigheid en ga zo nog maar even door.

Cheney, een havik die voor, tijdens en ná 9/11 meer dan dubieuze rollen speelde. Waarom?

Cheney, een havik die voor, tijdens en ná 9/11 meer dan dubieuze rollen speelde. Waarom?

Een rapport dat verslag doet van een onderzoek, dat overigens pas na grote druk van het Congres op de regering Bush, mocht worden uitgevoerd. Wist jij dat een officieel onderzoek pas van start mocht gaan in November 2002..? Ruim 1 jaar ná de aanslagen? Kennelijk waren Bush en Cheney er al uit, wie de schuldigen waren… Maar uiteindelijk waren het Bush en Cheney die moesten wijken voor deze druk en een commissie MOESTEN instellen.

Uiteindelijk komt dat rapport van de 9/11-commissie er dan. Opvallend daarbij is dat blijkt dat Bush en Cheney niet voor de hele commissie wilden verschijnen, maar slechts voor enkele leden ervan, en dan nog eens achter gesloten deuren! Ook niet apart, maar samen. Je zou eens tegenstrijdige verklaringen kunnen geven, nietwaar? En wat heb je te verbergen zou je zeggen, als president van een land dat werd aangevallen door terroristen..?

Onze zustersite WantToKnow.info heeft een inventarisatie gemaakt van de geloofwaardigheid van het rapport. Hoe doe je dat? zul je je wellicht afvragen. Nou da’s eigenlijk heel simpel. Je vraagt aan deskundigen, uit alle gebieden van de samenleving, wat zij van het rapport vinden. Dus van hooggeplaatste militairen tot ingenieurs en van architecten tot hoge regerinigsofficials, waaronder bijv. oud CIA-medewerkers, vraag je hun mening  over het rapport en over de gebeurtenissen rond 9/11.

Nou en dan is het een heel bizar beeld wat ontstaat als je al die commentaren bij elkaar  ziet.  In het kort komt het er op neer dat in de eerste plaats voor hen het officiële  rapport eigenlijk zo de prullenbak in kan;  het deugd van geen kanten! Een nieuw en gedegen onderzoek is essentieel voor het voortbestaan van de democratie in de VS en elders in de wereld.

Wanneer zal het stof optrekken rond de fraude en valsheid rond de ware gebeurtenissen van 11 Spetember 2001?

Wanneer zal het stof optrekken rond de fraude en valsheid rond de ware gebeurtenissen van 11 Spetember 2001?

Maar de fraude en malversaties die in de VS worden gepleegd met de officiële data van 9/11 zijn zó groot, dat eigenlijk niemand durft op te staan en te twijfelen aan de officiële zienswijze van Bush en Cheney. Die oorlog moest er komen.

Ken je het sprookje van de ‘Nieuwe kleren van de Keizer’, waarbij de keizer op het laatst in zijn blote kont loopt, omdat hij zg. kleding aan heeft die gemaakt is van het dunste garen dat er te koop is in de wereld/ Dat sprookje is hier een perfecte parallel. Niemand durft te zeggen dat de keizer in zijn blote kont loopt. Niemand durft die lepe kleermaker te ontmaskeren, die de koning veel geld afhandig maakt voor de ‘duurste stof die te koop is’.

Totdat een klein jongetje tijdens de optocht de mensen de ogen doet openen, door heel hard te gaan lachen en roept dat de keizer in zijn nakie loopt.

Is het wachten in het geval van 9/11 op dat ‘kleine jongetje’ die al die boeven eens hard uitlacht? Moeten wij op deze wijze JanPeter Balkenende eens uitlachen, omdat hij zóó serieus kijkt als hij over steun aan bondgenoot de Verenigde Staten spreekt, dat hij het bijna zelf gelooft?
Maar wij hier in Nederland kunnen ons afvragen of de Nederlandse pers en de Nederlandse overheid de commentaren gelezen hebben van al die Amerikaanse officials, mensen van aanzien, mensen met een reputatie-te-verliezen, die tóch hun mond opendoen, die tóch tegen het officiële standpunt ingaan. Moesten wij daarom naar een oorlog in Irak en Afghanistan. Moesten wij daarvoor inmiddels de Nederlandse dode soldaten naar huis brengen? Voor een oorlog die op puur valse gronden werd gestart.

Presidenten Kennedy en Roosevelt waarschuwden begin jaren ’60 al voor een bijzonder gevaarlijke dreiging van het ‘militair-industriële complex, dat achter de overheid schuil gaat in de VS. Hun waarschuwingen zijn niet ter harte genomen, en we mogen rustig stellen, dat de defensiebegroting van de VS, die kort ná de aanslagen naar zo’n US$ 650 miljard werd gebracht, dit militaire gedrocht bijzonder in de kaart heeft gespeeld. Maar dat zij wellicht ook aan de basis liggen van de oorlog, wordt steeds aannemelijker.

Vandaag willen we hier, náást het Hoofdartikel over 9/11, een aantal commentaren laten horen van deze hooggeplaatste personen uit de VS, inzake hun visie op het rapport en de gebeurtenissen rond 9/11. Stuur het verhaal eens door en laat de discussie niet verloren gaan! Deze statements van vaderlandslievende Amerikanen laten werkelijk aan duidelijkheid weinig te wensen over.

Nederlandse 2e Kamer: Kent u deze commentaren? Of is gebrek aan realiteitsbesef in deze zaak, een van uw wel heel donkere vlekken?

Onze zustersite heeft veel, heel veel verklaringen en teksten van vooraanstaande Amerikanen op de site staan. Mensen die wars zijn van complottheoriëen, een reputatie te verliezen hebben. Kijk eens rustig rond op de Amerikaanse site van WantToKnow en verbaas je ook gerust! Maar wees er ook gerust op dat de ware daders van deze aanslagen nog vrij rondlopen.. HIER de lead naar de volledige lijst.

Wil je het rapport  van de 9/11-commissie eens inzien, een rapport dat in mijn ogen één bewijsstuk MOEST vormen voor de rechtvaardiging van de oorlog tegen de moslims, dan kun je het HIER downloaden. (2,3Mb PDF)

x

* * *

x

Topfunctionarissen in de VS betwijfelen het officiële 9/11 rapport

2009 © WantToKnow.nl/.be

x

Veel gerespecteerde leden van de het militaire apparaat, van de inlichtingendiensten en uit de overheid hebben hun significante kritiek geuit op het 9/11 Onderzoeksrapport. Sommige van hen beschuldigen zelfs de regering van medewerking aan de verschrikkelijke gebeurtenissen van 11 September 2001. Op de site van WantToKnow.info, staan 50 prominente personen die in de publieke dienst werkzaam zijn en die hun statements daar willens en wetens laten staan, als een protest tegen de officiële zienswijze van 9/11. Het zijn hoogst opzienbarende statements, die niets aan duidelijkheid overlaten. Zij geven ook de leads aan naar verificatie van hun opmerkingen en verwijzigingen voor verder onderzoek.

Er ontstaat hierdoor een collectieve stem van al deze gerespecteerde personen, die samen met 100 professoren van aanzien (HIER), meer dan 200 piloten en luchtvaartprofessionals HIER en 100-den architecten en ingenieurs HIER de claim heftig ondersteunen dat het officiële 9/11 Commissie Rapport uitermate ernstige gebreken vertoont. Hun innige bezorgdheid, die wordt gesteund door jaren dienstbaarheid aan hun land, toont dat hun kritiek op het officiële onderzoek een patriottische daad is en niet alleen gebaseerd is op redelijkheid en verantwoordelijkheid!

Max Cleland

Max Cleland

Senator Max Cleland
Cleland is een voormalig lid van de 9/11 Commissie. Hij trad terug in December 2003. Hij was Senator van Georgia van 1996-2002. Hij was secretaris van het bestuur van de US Veteranen van 1977 tot 1981. Hij ontving een Bronze en Silver Star voor heldhaftig optreden in zijn legertijd in Vietnam, waar hij ook een 3-voudige amputatie onderging door oorlogsverwondingen.
Trad terug uit de commissie en gaf hierover in diverse nieuwsmedia commentaar: “Ik kan geen enkele Amerikaan meer in de ogen kijken, in het bijzonder niet de familieleden van de slachtoffers, om hen te vertellen dat wij volledig toegang hadden tot alle gegevens. Dit onderzoek zit in een val. De 9/11-onderzoekscommissie is een nationaal schandaal. Een van deze dagen zullen het hele verhaal over 9/11 te weten komen, omdat het té belangrijk is voor Amerika, maar het Witte Huis wil het verzwijgen”.
Louis Freeh “Zelfs de eerste de beste jonge rechercheur die net in dienst was getreden, zou onmiddellijk de naam- en de foto-identificatie van Mohammed Atta gebruiken als tactisch bewijs om deze terroristen te arresteren om hiermee aanslagen te voorkomen. Maar de commissie sprak over een historisch niet belangrijk feit. Dat is een bizarre conclusie, waarbij ook nog eens werd gefaald om het negeren van officieel ‘dreigend gevaar’ te onderzoeken. (De FBI had al waarschuwingen gegeven voor ‘Able Danger’, maar de regering Bush besteedde hier geen aandacht aan GJ)
Oud FBI-directeur Louis Freeh

Oud FBI-directeur Louis Freeh

Directeur van de FBI, 1993-2001. Voormalig rechter van het Zuidelijke district van New York, aangesteld door oud president George H.W. Bush, voormalig adjunct-officier van Justitie in New York. Voormalig officier in het leger van de VS.
Beide zaken tezamen maken dat de geloofwaardigheid van de onderzoekscommissie uitermate is verzwakt. De commissie maakt zichzelf hierdoor historisch onbeduidend. Geen wonder dat de families van de 9/11 slachtoffers woedend waren door deze onthullingen en riepen om een nieuwe ‘onderzoekscommissie”.

Oud-Generaal Albert Stubbletine

Oud-Generaal Albert Stubbletine


General Albert Stubblebine, gepensioneerd U.S. Army

Commandant Generaal van het Inlichtingen en Veiligheids Commando van 1981 – 1984. Heeft een 32 jarige legercarrière, en werd mede daardoor opgenomen in de militaire Hall of Fame in 1990.

“Een van mijn ervaringen in het leger was dat ik tijdens de Koude Oorlog in de leiding zat van de inlichtingendienst die speciaal belast was met de Wetenschappelijk en Technische Interpretatie van Beeldmateriaal. Ik bepaalde de maten van de uitrusting van het Sovietleger aan de hand van foto’s. Dat was mijn werk. Als ik nu kijk naar het gat in het Pentagon en ik kijk naar het formaat van het vliegtuig dat het Pentagon ingevlogen zou zijn, kom ik simpel tot de conclusie dat dat vliegtuig daar dus niet in past! Maar de vraag is dan: ‘Waardoor werd het Pentagon dan wél getroffen?’ en vooral ‘Waar is dat ding?’ Wat is er in hemelsnaam aan de hand?” HIER een YouTube met de oud-Generaal.

Col. Robert Bowman, PhD, U.S. Air Force (gepensioneerd)

Kolonel Robert Bowman

Kolonel Robert Bowman

Directeur van het Advanced Space Programs Development onder de presidenten Ford and Carter. Luchtmacht pilot in gevechtstoestellen, méér dan 100 gevechtsmissies. Heeft een PhD in luchtvaarttechniek en nucleaire techniek.

“Al deze kleine stukje informatie, in elkaar passend, bewijzen dat de officiële versie van 9/11 een berg pulp is. Het is onmogelijk.. Er is een heel groep met feiten die met deze cover-up te maken hebben. Als je naar het hele plaatje kijkt, zie je dat hoge regeringskringen niet willen dat wij te weten komen wat er feitelijk gebeurde. En wie de pertinente leugens over 9/11 heeft verspreid. Wie is er direct verantwoordelijk voor het achterhouden van essentiële informatie?

Ik denk dat dit geval duidelijk is: alle betrokken hooggeplaatste individuen tonen een pad dat onmiskenbaar leidt naar Dick Cheney. Het meest vriendelijke dat we nog kunnen zeggen over George W. Bush en al die mensen in de regering van de VS die betrokken zijn bij deze massale cover-up, is dat ze wisten dat de aanslagen zouden gaan plaatsvinden en dat ze deze lieten gebeuren. Maar ook dat is hoogverraad en samenzwering om te gaan moorden”.

Ray McGovern

Ray McGovern

Ray McGovern

Voormalig voorzitter van de National Intelligence Estimates, CIA. Hij was in deze rol verantwoordelijk voor de dagelijkse briefings aan de president, de zg. President’s Daily Brief (PDB). Hij deed dit werk onder Ronald Reagan en George H.W. Bush. Hij is een veteraan die 27 jaar voor de CIA werkte. Was voormalig officier Inlichtingendienst in de U.S. Army.

“Ik denk in heel simpele bewoordingen: er is sprake van een dekmantel. Het officiële rapport van de 9/11 Commissie is werkelijk een grap. Maar de vraag is daarmee natuurlijk meteen: ‘Wat wordt er onder de dekmantel verborgen?’ Is het een groot misdrijf, is het grove nalatigheid? Op dit moment zitten we gewoon nog met een hele berg onbeantwoorde vragen. Dat is voor mij de essentie.

En net zoals Hitler in 1933 heel cynisch de brand in de Reichstag uitbuitte, precies zó deed onze president het met de 9/11-aanslagen. De cynische wijze waarmee hij met ons trauma speelde, het gebruikte voor de rechtvaardiging van oorlog, een agressieve aanval pleegde op een volk en een land, waarvan hij wist dat het niets te maken had met de 9/11-aanslagen, dat volstaat voor mij. Het is een daad waarvoor hij had moeten worden afgezet als president.”

Wil je een volledig beeld van ALLE functionarissen, nogmaals, kijk dan op onze zustersite WantToKnow.info en oordeel zelf.. HIER (overheidsfunctionarissen), HIER (professoren) en HIER (prominente Amerikanen).

wanttoknow info logo

38 Reacties op Topmensen in de VS verklaren: officiële versie 9/11 volledig onjuist!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

  • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
  • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
  • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
  • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
  • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.