WantToKnow.nl

Het meest verzwegen feit van 9/11…

Nu de rook van 9/11 is opgetrokken, laat het rookgordijn rondom de werkelijke toedracht steeds meer kale plekken zien. De waarheid is steeds verder aan het licht gekomen! Dit soort plaatjes waren koren op de molen van de angstzaaiers..

x

Het meest verzwegen feit van 9/11

2012 © Andrew Greeley

2012 © vertaling: Guido Jonkers / WantToKnow.nl/.be

x

Groter dan de evacuatie in Duinkerken in 1940, blijken op 11 September 2011 bijna een half miljoen burgers op Manhatten te zijn geëvacueerd, VIA HET WATER..! Waarom weten wij dit niet.. Zijn ook wij slecht geïnformeerd.. Of keken we erover heen.. Nee, het feit is verborgen door de media, door over ‘andere zaken’ te
Dit is de volledige vertaling van de tekst die je hoort uitspreken bij het onderstaande YouTube-filmpje.

Professor Kathleen Tierney

‘Op 11 September 2001 werd rond de 1 miljoen mensen geëvacueerd van Lower Manhattan, via het water. Er bleek spontaan een netwerk van privé- en overheidsboten beschikbaar te zijn, om een vooraf ongeplande evacuatie op te zetten. Het was als het ware een Amerikaanse versie van Duinkerken, waar het Britse leger vast kwam te zitten in 1940 en hals over kop over het water moest vluchten, in een armada van soortgelijke ‘amateur’-voertuigen.

Maar ook jij hebt dit verbazende feit waarschijnlijk nog nooit op tv of anderszins te horen of te zien gekregen.. Het was met name professor Kathleen Tierney die dit feit zó bizar vond, dat ze er regelmatig over sprak tijdens haar lezingen en op haar site. De eerste keer deed ze dat bij de jaarlijkse vergadering van de ‘American Sociological Association’. Maar waarom werd dit FEIT niet op tv getoond, vanuit medemenselijkheid of gewoon, omdat je dit soort acties -als was het alleen maar voor de volledigheid- dient te verslaan op tv. Maar als een daad van rust en zinnig optreden, van een spontane actie, paste het verhaal niet in het beeld van de paniek die diende te worden verslagen.. 

Professor Tierney, onderzoeksdirecteur van het ‘Disaster Research Center van de Universiteit van Delaware, en als zodanig top-expert op dit gebied, beargumenteert haar ontdekking vrij nuchter. “Het zijn de sociale banden tussen mensen die in tijden van catastrofe en paniek intact blijven. Het zijn de familiebanden, de banden tussen collega’s en buren en zelfs tussen totaal onbekende mensen, die sterk blijven!

Het plaatje dat de nieuwsmedia massaal toonden: ‘Angst en paniek in Manhattan’..

Mensen hielpen elkaar, gaven elkaar informatie en spraken met liefde door mobiele telefoons, waren betrokken bij collectieve beslissingsprocessen en hielpen elkaar in veiligheid te brengen. En toen de WTC-torens dienden te worden geëvacueerd, verliep eigenlijk alles in een kalme en uiterst geordende wijze!”

Er komt overigens steeds meer wetenschappelijke literatuur, die professor Tierney in haar observaties steunt. Maar velen blijven nog steeds geloven dat de catastrofale gebeurtenissen van die dag, een dergelijk menselijk optreden onmogelijk zouden maken. Paniek en angst zijn dan hetgene wat kennelijk verwacht wordt. Maar mensen worden dus niet doodsangstig, en vluchten weg in blinde paniek..! Dat doen ze dus niet.. En het bewijs lag dáár, op die 11e September 2001..!

De beide torens verschaften vooral kantoorruimte aan zo’n 50.000 werknemers van veel verschillende bedrijven. En hoewel de kantoren nog niet helemaal vol waren, vlak na 9:00 ‘s ochtends op die 11e September, bleken toch maar liefst 90% (!!) van deze mensen uit de World Trade Centre-torens te zijn ontsnapt. Ontsnapt aan de dood door de instortende torens en dit zou werkelijk onmogelijk zijn geweest als er blinde paniek of zelfs een lichte paniek zou zijn uitgebroken.
De meeste mensen bleven dus koel tijdens deze enorme druk van de gevolgen van  aanslagen; het beeld van de mensheid als een kudde schaapjes is dus simpelweg NIET WAAR! We zijn sociale dieren, en zelfs als we doodsbenauwd zijn, blijven we sociaal voelend en compassioneel..!

Het werkelijke plaatje: Totaal onvoorbereid zetten alle schippers in de New Yorkse wateren, hun boten in voor evacuatie. Een massale, maar uiterst rustige aftocht kwam op gang.

En als je bedenkt dat het meeste van dit sociale gedrag dus NIET geoefend was of iets dergelijks, dan is het helemaal verwonderlijk dat dit gedrag zich manifesteerde. Mensen redden zichzelf! En andere mensen uit de hele stad verschenen op de plek des onheils om te helpen.. Professor Tierney: “De response van al deze mensen op de tragedie van die 11e September 2001, was niet centraal gestuurd, noch gecontrolleerd.. In plaats daarvan was het een flexibele actie, gefocussed op het behandelen van opdoemende problemen, terwijl deze ontstonden!”

In zeker zin bleken de aanslagen van 9/11 een overwinning te zijn voor de terroristen, wie dat ook waren.. Maar sociaal voelende Amerikanen behoeden de wereld voor een nóg groter verlies aan mensenlevens.. En hoewel deze gebeurtenis aanleiding geeft om dit niet te doen, blijkt tóch steeds meer dat er commando- en controlestructuren dienen te komen, om dit soort gebeurtenissen ‘af te handelen’. Structuren die dienen om een populatie te controleren die NIET in paniek is noch iets dergelijks aan gedrag vertoont.

“11 September demonstreerde duidelijk dat er een enorme weerstand is in de burgermaatschappij, dus waarom dient de response op een dergelijk of soortgelijk noodgeval dan te moeten passen in een militair-achtige structuur van aanpak?” De mensen die deze structuren willen opzetten beseffen kennelijk niet dat het in tijden van oorlog bijvoorbeeld, niet de generaals zijn die het verschil maken, maar -net als op de stranden van Normandië, tijdens de invasie in 1944- dat het de sergeanten en luitenants zijn, die ter plekke spontaan situaties aanpakken”, aldus professor Tierney. “Het zijn niet de generaals in hun verafgelegen bunkers die de veldslag controleren. En zo zijn het ook niet de ambtelijke bureaucraten die het verschil maken in catastrofes als 9/11,  hoe gedegen ze ook hun plannen presenteren..”

En de media? Die vertelden hun verhaal, niet gehinderd door enige kennis van zaken op dit gebied..! Want zij versterkten het paniek-paradigma, dát diende -zo leek wel-  boven alles uit te stijgen.. Het gevoel van een ‘spontaan sociaal-ondersteunend’ netwerk daarmee de grond inborend.. Het beeld van de helpende en sociaal-voelende gewone medemens onderuit halend. In plaats daarvan dient álles te worden gecontroleerd door ‘boven’… Door vage instanties die door Bush en companen werden opgezet en bemand.

Een voorbeeld? Het ‘Homeland Security Department’ werd opgericht.. En nu, ruim 10 jaar later, blijkt dit een van de meest tirannieke organisatie in de VS te zijn; een bijna fascistische club die o.a. de luchthavenscanners heeft laten installeren..  Dit departement heeft de kracht weggehaald van kleine burger service-organisaties en bij de overheid ondergebracht.

In de totale orgie van zelfmedelijden, die de media zo vlak ná 9/11 rondbazuinden, bleek GEEN ENKELE ruimte te zijn voor positieve berichtgeving; er bleek geen aandacht te worden besteed aan het FEIT waarom er geen paniek uitbrak..  En waarom de evacuatie van meer dan 1 miljoen Lower Manhattan-burgers enerzijds, en meer dan 40.000 WTC-medewerkers anderzijds, zo gesmeerd liep.
Alle kracht diende bij de overheid terecht te komen, en dat is gebeurd. Daar pastte geen plaatje in van sociaal voelende burgers, die een dusdanige medemenselijke kracht aan de dag legden, dat het drama werkelijk tot een minimum werd beperkt. De vraag is echter of dat ook geld voor de ontkrachting van de Amerikaanse burgerrechten die sinds de aanslagen verder en verder zijn ont- en verkracht..!”

* * *

X

X

Kijk naar deze prachtige aanvullende film over de ‘Boatlift’…

x

187 Reacties op Het meest verzwegen feit van 9/11…

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Marondie

  Vreselijk

  32
 • whatever

  @DirkIII

  Ik heb de site met foto’s van Bin Laden even bekeken en zie niet in waarom dat geen foto’s van dezelfde persoon kunnen zijn.
  Op de meeste foto’s is de gelijkenis goed te zien, alleen de foto’s links laten een bin laden zien die er heel anders uit ziet.
  Maar ook daarin is Bin Laden niet uniek, mensen kunnen in de loop der jaren qua uiterlijk sterk veranderen.

  Bin Laden heeft overigens nooit expliciet de aanslagen opgeeist, hij heeft alleen gesproken over de betrokkenheid van hem en de muha jedin bij de aanslagen.
  Verder zijn er vele videos van Bin Laden die hem aan 911 linken: afgezien van de toespraken waarin hij over zijn betrokkenheid spreekt zijn er ook videos van enkele kapers die hun motieven om de aanslagen te plegen uiteen zetten en videos van enkele kapers in het bijzijn van bin laden of andere kopstukken van al qaeda.

  Een bekende video van bin laden is die de Amerikanen in Afghanistan hebben gevonden. Die wordt vaak aangehaald als fake en laat een te dikke bin laden zien.
  Waar men bij het beoordelen van de video aan voorbij gaan is dat Bin laden in het bijzijn is van diverse andere kopstukken van Al Qaeda, waaronder de huidige leider van het terreurnetwerk. Dus als bin laden nep is, dan moet de rest dat ook zijn.
  wie verder moeite neemt om de hele video te zien en niet de paar minuten die je op complotsites ziet komt er achter dat de beeldverhouding van de video niet klopt en bovendien dat er diverse scenes in de video zijn waarop Bin laden wel gelijkend is.

  31
  • @ whatever
   En sinterklaas bestaat ook echt en is overal dezelfde man kijk maar naar zijn kleding en zijn lange witte baard! En vraag maar eens aan een willekeurig kind van pak hem beet 5 jaar!

   31.1
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.