WantToKnow.nl

Het meest verzwegen feit van 9/11…

Nu de rook van 9/11 is opgetrokken, laat het rookgordijn rondom de werkelijke toedracht steeds meer kale plekken zien. De waarheid is steeds verder aan het licht gekomen! Dit soort plaatjes waren koren op de molen van de angstzaaiers..

x

Het meest verzwegen feit van 9/11

2012 © Andrew Greeley

2012 © vertaling: Guido Jonkers / WantToKnow.nl/.be

x

Groter dan de evacuatie in Duinkerken in 1940, blijken op 11 September 2011 bijna een half miljoen burgers op Manhatten te zijn geëvacueerd, VIA HET WATER..! Waarom weten wij dit niet.. Zijn ook wij slecht geïnformeerd.. Of keken we erover heen.. Nee, het feit is verborgen door de media, door over ‘andere zaken’ te
Dit is de volledige vertaling van de tekst die je hoort uitspreken bij het onderstaande YouTube-filmpje.

Professor Kathleen Tierney

‘Op 11 September 2001 werd rond de 1 miljoen mensen geëvacueerd van Lower Manhattan, via het water. Er bleek spontaan een netwerk van privé- en overheidsboten beschikbaar te zijn, om een vooraf ongeplande evacuatie op te zetten. Het was als het ware een Amerikaanse versie van Duinkerken, waar het Britse leger vast kwam te zitten in 1940 en hals over kop over het water moest vluchten, in een armada van soortgelijke ‘amateur’-voertuigen.

Maar ook jij hebt dit verbazende feit waarschijnlijk nog nooit op tv of anderszins te horen of te zien gekregen.. Het was met name professor Kathleen Tierney die dit feit zó bizar vond, dat ze er regelmatig over sprak tijdens haar lezingen en op haar site. De eerste keer deed ze dat bij de jaarlijkse vergadering van de ‘American Sociological Association’. Maar waarom werd dit FEIT niet op tv getoond, vanuit medemenselijkheid of gewoon, omdat je dit soort acties -als was het alleen maar voor de volledigheid- dient te verslaan op tv. Maar als een daad van rust en zinnig optreden, van een spontane actie, paste het verhaal niet in het beeld van de paniek die diende te worden verslagen.. 

Professor Tierney, onderzoeksdirecteur van het ‘Disaster Research Center van de Universiteit van Delaware, en als zodanig top-expert op dit gebied, beargumenteert haar ontdekking vrij nuchter. “Het zijn de sociale banden tussen mensen die in tijden van catastrofe en paniek intact blijven. Het zijn de familiebanden, de banden tussen collega’s en buren en zelfs tussen totaal onbekende mensen, die sterk blijven!

Het plaatje dat de nieuwsmedia massaal toonden: ‘Angst en paniek in Manhattan’..

Mensen hielpen elkaar, gaven elkaar informatie en spraken met liefde door mobiele telefoons, waren betrokken bij collectieve beslissingsprocessen en hielpen elkaar in veiligheid te brengen. En toen de WTC-torens dienden te worden geëvacueerd, verliep eigenlijk alles in een kalme en uiterst geordende wijze!”

Er komt overigens steeds meer wetenschappelijke literatuur, die professor Tierney in haar observaties steunt. Maar velen blijven nog steeds geloven dat de catastrofale gebeurtenissen van die dag, een dergelijk menselijk optreden onmogelijk zouden maken. Paniek en angst zijn dan hetgene wat kennelijk verwacht wordt. Maar mensen worden dus niet doodsangstig, en vluchten weg in blinde paniek..! Dat doen ze dus niet.. En het bewijs lag dáár, op die 11e September 2001..!

De beide torens verschaften vooral kantoorruimte aan zo’n 50.000 werknemers van veel verschillende bedrijven. En hoewel de kantoren nog niet helemaal vol waren, vlak na 9:00 ’s ochtends op die 11e September, bleken toch maar liefst 90% (!!) van deze mensen uit de World Trade Centre-torens te zijn ontsnapt. Ontsnapt aan de dood door de instortende torens en dit zou werkelijk onmogelijk zijn geweest als er blinde paniek of zelfs een lichte paniek zou zijn uitgebroken.
De meeste mensen bleven dus koel tijdens deze enorme druk van de gevolgen van  aanslagen; het beeld van de mensheid als een kudde schaapjes is dus simpelweg NIET WAAR! We zijn sociale dieren, en zelfs als we doodsbenauwd zijn, blijven we sociaal voelend en compassioneel..!

Het werkelijke plaatje: Totaal onvoorbereid zetten alle schippers in de New Yorkse wateren, hun boten in voor evacuatie. Een massale, maar uiterst rustige aftocht kwam op gang.

En als je bedenkt dat het meeste van dit sociale gedrag dus NIET geoefend was of iets dergelijks, dan is het helemaal verwonderlijk dat dit gedrag zich manifesteerde. Mensen redden zichzelf! En andere mensen uit de hele stad verschenen op de plek des onheils om te helpen.. Professor Tierney: “De response van al deze mensen op de tragedie van die 11e September 2001, was niet centraal gestuurd, noch gecontrolleerd.. In plaats daarvan was het een flexibele actie, gefocussed op het behandelen van opdoemende problemen, terwijl deze ontstonden!”

In zeker zin bleken de aanslagen van 9/11 een overwinning te zijn voor de terroristen, wie dat ook waren.. Maar sociaal voelende Amerikanen behoeden de wereld voor een nóg groter verlies aan mensenlevens.. En hoewel deze gebeurtenis aanleiding geeft om dit niet te doen, blijkt tóch steeds meer dat er commando- en controlestructuren dienen te komen, om dit soort gebeurtenissen ‘af te handelen’. Structuren die dienen om een populatie te controleren die NIET in paniek is noch iets dergelijks aan gedrag vertoont.

“11 September demonstreerde duidelijk dat er een enorme weerstand is in de burgermaatschappij, dus waarom dient de response op een dergelijk of soortgelijk noodgeval dan te moeten passen in een militair-achtige structuur van aanpak?” De mensen die deze structuren willen opzetten beseffen kennelijk niet dat het in tijden van oorlog bijvoorbeeld, niet de generaals zijn die het verschil maken, maar -net als op de stranden van Normandië, tijdens de invasie in 1944- dat het de sergeanten en luitenants zijn, die ter plekke spontaan situaties aanpakken”, aldus professor Tierney. “Het zijn niet de generaals in hun verafgelegen bunkers die de veldslag controleren. En zo zijn het ook niet de ambtelijke bureaucraten die het verschil maken in catastrofes als 9/11,  hoe gedegen ze ook hun plannen presenteren..”

En de media? Die vertelden hun verhaal, niet gehinderd door enige kennis van zaken op dit gebied..! Want zij versterkten het paniek-paradigma, dát diende -zo leek wel-  boven alles uit te stijgen.. Het gevoel van een ‘spontaan sociaal-ondersteunend’ netwerk daarmee de grond inborend.. Het beeld van de helpende en sociaal-voelende gewone medemens onderuit halend. In plaats daarvan dient álles te worden gecontroleerd door ‘boven’… Door vage instanties die door Bush en companen werden opgezet en bemand.

Een voorbeeld? Het ‘Homeland Security Department’ werd opgericht.. En nu, ruim 10 jaar later, blijkt dit een van de meest tirannieke organisatie in de VS te zijn; een bijna fascistische club die o.a. de luchthavenscanners heeft laten installeren..  Dit departement heeft de kracht weggehaald van kleine burger service-organisaties en bij de overheid ondergebracht.

In de totale orgie van zelfmedelijden, die de media zo vlak ná 9/11 rondbazuinden, bleek GEEN ENKELE ruimte te zijn voor positieve berichtgeving; er bleek geen aandacht te worden besteed aan het FEIT waarom er geen paniek uitbrak..  En waarom de evacuatie van meer dan 1 miljoen Lower Manhattan-burgers enerzijds, en meer dan 40.000 WTC-medewerkers anderzijds, zo gesmeerd liep.
Alle kracht diende bij de overheid terecht te komen, en dat is gebeurd. Daar pastte geen plaatje in van sociaal voelende burgers, die een dusdanige medemenselijke kracht aan de dag legden, dat het drama werkelijk tot een minimum werd beperkt. De vraag is echter of dat ook geld voor de ontkrachting van de Amerikaanse burgerrechten die sinds de aanslagen verder en verder zijn ont- en verkracht..!”

* * *

X

X

Kijk naar deze prachtige aanvullende film over de ‘Boatlift’…

x

202 Reacties op Het meest verzwegen feit van 9/11…

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • Marondie

  Vreselijk

  32
 • whatever

  @DirkIII

  Ik heb de site met foto’s van Bin Laden even bekeken en zie niet in waarom dat geen foto’s van dezelfde persoon kunnen zijn.
  Op de meeste foto’s is de gelijkenis goed te zien, alleen de foto’s links laten een bin laden zien die er heel anders uit ziet.
  Maar ook daarin is Bin Laden niet uniek, mensen kunnen in de loop der jaren qua uiterlijk sterk veranderen.

  Bin Laden heeft overigens nooit expliciet de aanslagen opgeeist, hij heeft alleen gesproken over de betrokkenheid van hem en de muha jedin bij de aanslagen.
  Verder zijn er vele videos van Bin Laden die hem aan 911 linken: afgezien van de toespraken waarin hij over zijn betrokkenheid spreekt zijn er ook videos van enkele kapers die hun motieven om de aanslagen te plegen uiteen zetten en videos van enkele kapers in het bijzijn van bin laden of andere kopstukken van al qaeda.

  Een bekende video van bin laden is die de Amerikanen in Afghanistan hebben gevonden. Die wordt vaak aangehaald als fake en laat een te dikke bin laden zien.
  Waar men bij het beoordelen van de video aan voorbij gaan is dat Bin laden in het bijzijn is van diverse andere kopstukken van Al Qaeda, waaronder de huidige leider van het terreurnetwerk. Dus als bin laden nep is, dan moet de rest dat ook zijn.
  wie verder moeite neemt om de hele video te zien en niet de paar minuten die je op complotsites ziet komt er achter dat de beeldverhouding van de video niet klopt en bovendien dat er diverse scenes in de video zijn waarop Bin laden wel gelijkend is.

  31
  • @ whatever
   En sinterklaas bestaat ook echt en is overal dezelfde man kijk maar naar zijn kleding en zijn lange witte baard! En vraag maar eens aan een willekeurig kind van pak hem beet 5 jaar!

   31.1
  • whatever

   Tja, leuk geprobeerd Marcel, maar we hebben het hier niet over een verklede man met een nep-baard.
   en zeker niet over kinderen van 5 jaar die wel of niet inzien dat het om een verkleed persoon gaat.

   31.2
  • marcel wiersum

   We hebben het wat mij betreft wel over een man met een nepbaard en een nep identiteit. En dat niet alleen kinderen van 5 jaar oud dat niet kunnen zien en herkennen maar dat ook nog een de grote kudde “volwassenen” daar grote moeite mee ondervindt is meer dan diep triest te noemen .

   31.3
  • whatever

   Mja, het is meer zoiets van ‘alles dat niet in mijn straatje past is nep’. Heb je ooit de video gezien? Het gaat om een video met een conversatie tussen Bin Laden en andere kopstukken van Al Qaeda van meer dan een uur. Niet alleen Bin Laden, maar ook de andere kopstukken moeten dus nep zijn en een uur lang, zonder onderbreking, in hun rol blijven. En dan zijn er nog vele andere videos waarin Bin Laden zijn betrokkenheid toegeeft en last but not least diverse videos van de kapers zelf die hun motieven voor de aanslagen uiteen zetten. Beetje struisvogelgedrag om dat gewoon weg te wuiven als zijnde nep en te sneren naar anderen die dat tegenspreken.

   []
  • marcel wiersum

   Al qaida is in zijn geheel nep en nogal plotseling van het wereldtoneel ( of dan toch iig uit de kijker van de msn) verdwenen. Verder zijn er talloze aanwijzingen en bewijzen dat die nepklaas geen invloed heeft gehad op de aanslagen en een zeer goede vriend was van de heer bush. Dit alles heb ik geconcludeert na lange research en is op geen enkele wijze alleen maar een aanname om een geloof te rechtvaardigen.

   31.4
  • whatever

   Dus Bin Laden is een goede vriend van Bush en om die vriendschap te belonen geeft Bush hem de schuld van 911 en maakt nep videos met een acteur die op hem lijkt… En dat is jouw conclusie gebaseerd op grondig onderzoek…. Tja… Anyway, heb je tijdens dat onderzoek de volledige video van een uur gezien? Heb je ook de videos van de andere kapers gezien? De interviews met nabestaanden van de kapers? En, zijn die ook allemaal nep?

   []
  • whatever

   En hoezo plotseling verdwenen?
   De laatste aanslag die toegeschreven wordt aan Al Qaida is de schietpartij bij Charlie Hebdo.

   31.5
  • marcel wiersum

   Ikm heb enkele tientallen zo niet honderden uren beeld en geluidmateriaal gezien en gehoord . Ik kan niet anders dan concluderen dat het één van de grootste valse flag operaties was ooit uitgevoerd de schuld werd osama in de schoenen geschoven nog voor dat er ook maar enig bewijs voor was aangedragen.Maar ik heb al wel door dat jij dus een rotsvast vertrouwen hebt in wat je met de paplepel wordt toegestopt door de overheid en msm, dat is niet meer dan een geloof in leugens, en dat staat je verder helemaal vrij.
   Wel dien je dan even dit stukje te zien ….http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9618:onomstotelijk-bewijs-dat-je-wordt-voorgelogen-door-overheden&catid=20:het-complot&Itemid=33
   Als je hierna nog steeds vasthoud aan je geloof ,noem het dan voortaan ook zo om verwarring met hen die weten uit te sluiten .

   31.6
  • whatever

   “Waar het hier niet om gaat is om te bewijzen dat 9/11 van A tot Z doorgestoken kaart was, maar om aan te tonen hoe gemakkelijk het is voor overheden om totale bevolkingen voor te liegen”

   Dat geldt ook voor de vele complotsites. Die kunnen ook op zeer eenvoudige wijze hele volksstammen voorliegen. Kijk naar hoe rotsvast er geloofd wordt in de theorieen over mini nukes, thermiet, energiewapens, explosieve demolities, etc. etc. Terwijl ze allen elkaar tegenspreken. Anyway, ik heb in mijn reactie de overheid niet als bron gebruikt.

   En ik heb je er op gewezen dat je eigen conclusie zichzelf tegenspreekt. Bush zou goed bevriend zijn met Bin Laden, diezelfde Bin Laden is mede door 911 de meest gezochte terrorist geweest. Leuke vriendschap… Dat je honderden uren beeldmateriaal hebt gezien, zegt niets. Allemaal kwantiteit. Ik vroeg je of je bekend bent met de videos van de kapers zelf en of je de volledige video van Bin Laden, die volgens jou nep is, gezien hebt. Aangezien je een antwoord daarop ontwijkt kan ik concluderen dat dat niet het geval is. Wat niburu betreft: kun je uitleggen waarom de Annunaki Bush niet hebben tegengehouden?

   31.7
  • whatever

   Deze is trouwens geweldig: http://www.niburu.co/images/2012/september/pent1.jpg
   Volgens Niburu is dat het gat waar het vliegtuig het pentagon is ingevlogen.. En enorme leugen, en jij slikt het als zoete koek.

   31.8
  • marcel wiersum

   Je zit slechts tot je enkels diep in deze materie ,bij mij komt het mijn strot alweer uit .Je gaat tot de annunakie?? Ik ga enkele stappen verder en als je daar meer over weten wilt zou ik hier op de site maar eens archonten in de zoekmasjien zetten, daar liggen je antwoorden en niet op het schijnbaar zichtbare vlak . Ook vind ik dat ik wel weer genoeg aandacht aan je gegeven hebt , met de antwoorden die ik je gegeven heb kun je zelf wel verder komen , daar heb je mij niet meer bij nodig tabe dus .

   31.9
  • whatever

   Nee, ik ga niet tot de annunaki, ik geef hen aan als voorbeeld. Wat mij opvalt is dat je telkens ontwijkend antwoordt. Vreemd als je echt diep in de materie zit.
   Ik krijg de indruk dat je eigen conclusies zijn gebaseerd op dezelfde luie aannames als dat artikel bij Niburu waar je naar hebt gelinkt. Hoe dan ook, het artikel bij Niburu is een klassiek voorbeeld van allemaal luie aannames die veelal niets met de werkelijkheid te maken hebben. Het zijn juist de mensen die vasthouden aan hun geloof die dit soort artikelen enige waarde geven. Eenieder ander die er met een frisse blik naar kijkt ziet dat er van a tot z niets van klopt.

   31.10
  • marcel wiersum

   31.5 Je gelooft echt nog in sprookjes doeidoei

   31.11
  • whatever

   Ander mooi voorbeeld van luie aannames is die video op niburu die zou ‘bewijzen’ dat het vliegtuig nep is. De linker vleugel verdwijnt namelijk achter een gebouw en dat zou niet kunnen, dus is het nep.. Tja, dat is een luie aanname. Als niburu echt onderzoek had gedaan, dan hadden ze uitgezocht waar dat gebouw precies staat ten op zichte van de aanvliegroute van het vliegtuig. En dan hadden ze ontdekt dat het gebouw aan de aanvliegroute lag en dus zeker wel achter het gebouw kon verdwijnen op de video. Notabene op wanttoknow staat daar een artikel over.
   Maar ook als je dat niet zou doen: bij een beetje logisch nadenken wist je dat dat niet zo genept kan zijn. Immers, als je een afbeelding van een vliegtuig op een video projecteert, dan zal die afbeelding de hele tijd op de voorgrond zijn en niet opeens per ongeluk deels achter een object op die video. Dus Marcel, ik ben niet echt onder de indruk van je speurwerk. Zeker niet gezien het feit dat je alleen maar ontwijkend antwoordt. Dus dat je diep in de materie zit: mij overtuig je daar niet van. Want dan had je nooit naar het eerste de beste artikel op Niburu gelinkt.

   31.12
  • marcel wiersum

   Whatever…….

   31.13
  • whatever

   Precies, enkel ontwijkingen.

   31.14
 • Probleem bij de discussie over een andere versie dan de officiële complottheorie is de enorme hoeveelheid aan materiaal waarmee de onjuistheid van die verklaring kan worden aangetoond. Mensen beginnen dan vaak over tien dingen tegelijk en dat geeft nogal een opgeblazen indruk.

  De naam megalomaan viel in een reactie op Jopiek, maar die uitdrukking lijkt me eerder inherent aan de kwestie. Het is een absurd grote kwestie, zoals de Engelsen zeggen: An elephant in the room. Het beest is zo gigantisch dat je de kamer moet afbreken om het probleem, de olifant, eruit te krijgen. Er zijn zoveel mensen in bestuurlijke en andere zwaarwichtige functies die uit angst voor problemen hebben weggekeken,dat is ze in de loop van de jaren ongewild betrokken zijn geraakt bij de nasleep van dit ongekende misdrijf. Die mensen gaan niet ineens hun bril opzetten. Rond 9/11 hangt bij velen een beknellende sfeer van zelfcensuur. Alan Hart, voormalig BBC correspondent, zegt hier wat interessante dingen over: http://vimeo.com/31967521

  Het artikel waar deze discussie mee begon gaat over iets heel anders, over de evacuatie van NYCity. Ik herinner mij dat er over de burgerzin van de New Yorkers juist wel zeer veel is geschreven en uitgezonden. Ook herinner ik mij de berichtgeving over grote evacuaties, maar ik wist niet dat het zo massaal was.

  Ik beheer sinds 2006 de site Waarheid911 en ben sindsdien ook met vele mensen in gesprek geweest, waaronder mensen uit inlichtingendiensten, politici en wetenschappers. Momenteel is de aandacht over 9/11 gelukkig weer iets aan het opleven door twee films, één in de maak, namelijk September Morn, waarin enkele bekende namen zoals Martin Sheen en Woody Harrelson. Mensen die daadwerkelijk goed op de hoogte zijn van de hoeveelheid voortreffelijke informatie over 9/11 zoals verzameld door bouwkundig ingenieurs, vele architecten e.v.a. Die andere film is gemaakt door de architecten zelf, olv Richard Gage, oprichter van Architects and Engineers for 9/11 Truth. http://www.ae911truth.org/

  Het onderwerp 9/11 gaat gehandicapt door menig discussie omdat het, ik zei het al, zo gigantisch is. Qua mogelijke invalshoeken, maar ook qua informatie in absolute zin. Het is erg veel. Daarom eindig ik mijn bijdrage door een sterke vereenvoudiging toe te passen die niet direct honderden vragen oproept die ik dan weer moet beantwoorden, want dat doe ik niet meer. Heb ik genoeg gedaan en het resulteert uiteindelijk altijd in een klein groepje scheldende tegenstanders die het per definitie fel oneens blijven. Ik zeg niet dat dit hier gebeurt, maar na enkele jaren mezelf vaak te hebben herhaald, verwijs ik toch liever naar de website.

  BEKNOPT:
  De voorzitters van de officiële 9/11 Commissie en een aantal van de voornaamste commissieleden zijn het roerend eens met de stelling dat de commissie haar werk niet goed heeft kunnen uitvoeren. Voorzitter Thomas Kean: “[…] Tot op de dag van vandaag weten wij niet waarom NORAD [North American Aerospace Command] ons heeft verteld wat het ons vertelde. Het was zo ver van de waarheid… Het is één van die losse einden die nooit bij elkaar komen.”

  Kean: “[…] We denken dat de Commissie, in vele opzichten, is opgezet om te mislukken. Omdat we niet genoeg geld hadden, we hadden onvoldoende tijd, en we zijn aangesteld door de meest partijdige mensen in Washington.”

  Bron: http://www.waarheid911.nl/911perspectief.html#911commissie

  Als zelfs de onderzoekers hun eigen onderzoeksresultaten zozeer onderuit halen, dan is de eis van critici om ditmaal een onafhankelijk onderzoek, mijns inziens, niet teveel gevraagd. 9/11 vormt immers de rechtvaardiging voor een langdurige periode van oorlogsvoering die ontelbare levens verwoest heeft en dit nog dagelijks doet.

  Gebouw 7 is een smoking gun. Het gebouw werd niet geraakt door een vliegtuig, heeft (zoals veel moderne stalen hoogbouw in het verleden) korte tijd felle branden gekend op meerdere verdiepingen, maar is het derde gebouw ter wereld dat als gevolg van deze branden volledig in elkaar stort. De twee andere gebouwen zijn de Twin Towers. Ook die gebouwen zijn volgens de officiële lezing als gevolg van de branden en de schade in de impactzones, volledig ingestort. 1738 architecten en bouwkundig ingenieurs betwisten dat dit mogelijk is. Hun aantal groeit elke dag.

  Ten slotte. Mijn verhaal hier is incompleet. Wie een meer compleet beeld wil krijgen bezoekt: http://waarheid911.nl De hoofdzaak in deze kwestie is niet het aantonen van wat er op 9/11 nu werkelijk gebeurd is! Althans niet in het huidige stadium. Dat aantonen kan alleen met inzet van alle mogelijke juridische rechtsmiddelen, verhoren onder ede, enzovoort, dus dmv nieuw onafhankelijk onderzoek.

  De hoofdzaak van het huidige onderzoek door burgers, klokkenluiders en wetenschappers is het aantonen dat de officiële versie van 9/11 berust op foutieve aannames, onmogelijke stellingen en door weglating van veel belangrijk maar inmiddels bekend feitenmateriaal. Vele gezaghebbende bronnen hebben zich inmiddels vernietigend over de officiële complottheorie van 9/11 uitgelaten. Een theorie waarin 19 arabieren met stanleymessen drie uur lang vliegtuigen uit handen van de hypermoderne Amerikaanse radarsystemen wisten te houden, waarbij zelfs niet één gevechtsvliegtuig binnen die drie uur (na de eerste melding van een kaping) in staat bleek om boven de belangrijkste strategische doelen van de Verenigde Staten een surveillerende positie in te nemen. En die drie vliegtuigen (vier, maar eentje werd neergeschoten, hoewel de officiële verklaring anders is) wisten met amateurpiloten onder extreem hoge snelheden exact hun doelen te bereiken en te raken.

  Bovengenoemde kwesties zijn – zoals gezegd – incompleet en zeker niet bedoeld als een sluitend betoog. Het is een appel aan het gezond verstand van mensen in de hoop dat ze over dit onderwerp een meer onderzoekende houding zullen gaan aannemen. Wie af en toe op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen kan Waarheid911 ook op facebook volgen. Dit is: http://www.facebook.com/NLW911

  Op facebook heb ik nog twee werkaccounts over 9/11. Bovenstaande volg ik altijd terug. De meest intensieve informatiebron op twitter over 9/11 is W911: http://twitter.com/W911 Alleen voor de diehards 😉

  30
  • Correcties op tekst zijn geloof ik hier niet mogelijk. Een fout in bijdrage is dat kapers drie uur lang onbedreigd door het Amerikaanse luchtruim konden vliegen. Dit is onjuist. De tijdspannen van eerste kapingsmelding tot het crashen van Vlucht 77 (Pentagon) was circa 90 minuten. Dit verandert echter niets aan de strekking van dat betoog. Om dit te illustreren staat hier een gedetailleerd verslag:
   http://waarheid911.com/911tijdlijn.html#airforce

   30.1
 • Jacques

  Ik heb met veel geduld alle reacties gelezen. Ik wil iedereen bedanken voor alle aangedragen extra informatie, zonder namen te noemen. Ik heb best veel nieuwe kennis hierdoor tot mij laten nemen. Wat ik erg jammer vind om te lezen is het gekibbel en getwist. Elk mens heeft recht op zijn mening, ongeacht de strekking ervan, laten we die met respect tot ons nemen. Het is juist een geschenk, al die verschillende visies. Probeer niet je eigen visie als enige waarheid te zien, maar die van een ander als een aanvulling op die van jezelf… Scheelt heel veel irritaties, en het is niet leuk om te lezen, al dat gekibbel. Desondanks is dit een zeer leerzaam verhaal plus de aanvullende informatie, die door de kibbelaars:)is verstrekt….

  mvg Jacques

  29
 • henkie

  Wat een kostelijk vermaak. Ik dacht dat alle complotters op dit gebied al lang waren stilgevallen, maar dat is dus helemaal niet het geval! Zelfs nieuwe elementen die ik een paar jaar geleden nog niet had gehoord: nucleaire ontploffingen, kelderboxen om je bewijs in te stoppen, allemaal prachtig! De menselijke geest blijft mij verbazen en zal altijd een onuitputtelijke bron van entertainment zijn!

  28
  • @ henkie
   Onder welke steen heb jij gelegen? Die theorie is al aardig oud hoor. Maar het kan natuurlijk dat je in het overweldigende bewijs van alle theorieen een beetje de weg kwijt raakt en sommige zaken geheel mist . Kan ik concluderen dat je vanuit die verwarring maar besloten hebt de officiele lezing te gaan geloven, daar anders je hele wereld beeld op zijn kop kwam te staan?

   28.1
  • henkie

   @Marcel,
   Ik was er even uit, heb destijds bij Barracuda het één en ander gevolgd, maar die heeft op een gegeven moment, net als ik, de interesse verloren. Het was een beetje een herhaling van zetten geworden.

   Het aardige is dat als je dan na jaren weer eens op een site als deze terecht komt, blijkt dat die goede oude tijd nog steeds in leven is. En dat er ook nog een aantal nieuwe elementen zijn bijgekomen. Ik heb de popcorn en cola er in ieder geval weer bijgepakt.

   28.2
  • @ henkie
   Nou zou zo zeggen geniet ze dan maar!

   28.3
  • Paul

   Henkie, aan jou de eer om in de schijnwerpers te mogen gaan staan: Wat ga je jongleren of heb je weer iets nieuws in Petto voor ons?!

   “You never wanted to Known how to Exit”

   We zitten voortaan op de achterste rij ipv op de 1ste rang, je weet maar nooit waar je nu weer mee gaat lopen te gooien, liefst bij de nood uitgang als het moet. Het is als een complot als er complotters zijn die denken dat wij complotters zijn met vernieuwde complot ideëen, we laten deze waanzin dus over aan de ras artiest, die wederom een hoopvol propaganda circus er van het maken is.

   De RNF reikt nog steeds de gouden speldjes troffee 2012 uit, je staat al hoopvol in de top 10! 😉

   28.4
  • henkie

   @Paul: enige consistentie moet ik kunnen verwachten toch? Zo snap ik het niet.

   28.5
 • Eric Parein

  Technisch vraagje:
  Hoe breng je een foto samen met een reactie?
  Zoals Koen het wist te doen met zijn kelder-foto.

  27
 • cozmic

  Je kan op meerdere manieren op het hele 9/11 drama reageren . Je kan boos worden over de leugenachtige false flag waardoor er direct of indirect miljoenen mensen het leven lieten en het woord ‘vrijheid’ een nieuwe betekenis kreeg . Andere kant van de medaille is dat miljoenen , en misschien wel miljarden mensen hun ogen geopend werden en dat ze zelfstandig begonnen te denken ipv volgzaam hun brave burgerleventje te leiden tot de dood er op volgt .

  26
 • Jopiek

  @Kees66
  beste Kees,
  Mijn kennis heb ik opgedaan via de sites en links (tientallen, waarvan ik de naam niet meer weet) van Waarheid911 (van Frank Ho) en AE911Truth.org.
  Met name de bouw/technische aspecten zoals de tekeningen, films over de bouw, bouwverslagen van de havenautoriteiten van New York enz. heb ik uitgebreid bestudeerd. En met mijn langdurige ervaring als bouwkundige in combinatie met mijn gezond verstand trek ik hieruit mijn conclusies en durf die tegenover elke professor te verdedigen.
  Ik durf ook te beweren dat er nog duizenden slachtoffers zullen vallen als gevolg van het inademen van de giftige stof van de totaal verpulverde gebouwen 1,2 en 7.
  Wat voor (giftige) explosieven zijn er in hemelsnaam gebruikt om miljoenen kilo’s aan staal, beton en inventaris van de aardbodem te doen verdwijnen!
  Betreffende het het officiele rapport van de 911commissie het volgende:
  Dat kwam er pas na lang aandringen van de nabestaanden. Het onderzoek mocht niet te veel kosten en niet te lang duren. Het werd ook maar meteen betiteld als ‘definitief’ rapport. Hoe zo definitief. Zijn alle verdachten al door een burgerrechter via wettig verkregen bewijs veroordeeld? Hebben ze allemaal(zonder martelingen) bekend? Bij mijn weten niet. Definitief betekend hier: ‘nou we hebben het onderzocht, het is heel dik (ruim 500 pagina’s), dit is het en nu verder je mond houden!’ Over respect voor de slachtoffers gesproken. Mensen trap daar niet in. Een regering die zo te werk gaat heeft iets te verbergen. Een ramp als deze die zijn weerga in de (Amerikaanse) geschiedenis niet kent verdient onderzoek dat nooit stopt!

  Beste mensen, vraag niet aan mij of anderen om tot in de fijnste details alles uit te zoeken. Gebruik je gezonde verstand. Laat de Amerikaanse regering eerst eens antwoord geven op de lijst van vragen die AE911Truth en andren hebben gesteld n.a.v. het officiële rapport.

  Ik zou het in één zin kunnen samenvatten: De Twintowers zijn door radiografisch bestuurde vliegtuigen getroffen waarna ze (incl. gebouw 7) ritmisch tot ontploffing zijn gebracht.
  Hoe precies en door wie weet ik niet. Vraag dat maar aan de, ik geloof 26, geheime diensten die het ‘democratische’ Amerika heeft.

  En dan heb ik het nog niet eens over het Pentagon. Een verhaal apart.

  25
  • Kees66

   @Jopiek.
   Dus je hebt jouw kennis opgedaan via het bestuderen van sites,tekeningen en het gebruik van je gezonde verstand.En met jouw langdurige ervaring als bouwkundige trek jij vervolgens jouw conclusies en durft die tegenover elke professor te verdedigen.Verder wil je niet gevraagd worden om alles tot in de kleinste details uit te zoeken.Hiermee stel jij jezelf ver boven alle officiele rapporten over 9/11.Nee,dat is allemaal gelul.Jij hebt de waarheid gevonden door jarenlange studie en jij hebt jouw conclusies getrokken.Welnu,best Jopiek,dat is naar mijn idee een staaltje grootheidswaanzin van het ergste soort.Succes verder.

   25.1
  • Jopiek

   @Kees66

   Beste Kees,

   Bedankt voor je reactie. Ik realiseer me dat ik wellicht wat arrogant overkom.
   Maar ik verdiep me er al 6 jaar in en word al maar meer bevestigd in mijn overtuiging.
   Stel mij hetzelfde aantal (onafhankelijke) mensen en middelen ter beschikking die de commissie (die overigens enorme tegenwerking van de officiële instanties ondervond) ter beschikking stonden en leg mijn rapport dan naast het officiële en trek je conclusies. Dat zou fair zijn.
   Maar EA911Truth.org en andere organisaties hebben al genoeg tegenbewijs geleverd dat een hernieuwd en onafhankelijk onderzoek rechtvaardigd maar de Amerikaanse regering geeft niet thuis.
   Eén aspect uit het or wil ik nog noemen. In het rapport staan tekeningen van de constructie met een verklaring hoe deze bezweken zou zijn a.g.v. de brand. Beiden zijn signifikant onjuist.

   Beste Kees,goed dat je kritisch bent naar mij toe. Maar wees ook kritisch naar anderen, ook naar de overheid en je zult de waarheid vinden.

   25.2
 • Anelle

  Terug on-topic.
  Wat een prachtverhaal!
  Mag dit wel, een ‘randverhaal’ rond 11 september prachtig vinden?
  Want alles wat rond deze tragische datum verteld wordt, gaat ofwel over een wel waar/niet waar discussie, ofwel over de vele menselijke drama’s die zich hebben afgespeeld.
  Maar naast die vele drama’s zijn er dus ook lichtpunten. Zoals blijkt uit het bovenstaand verhaal waar mensen boven zichzelf uitstijgen om hulp, opvang en troost te bieden.
  Ik denk dat de spontane hulpacties van de veerbootkapiteins, hun mededogen met de vele verwarde en verbijsterde mensen, een soort tegengif hebben gecreëerd tegen de gruwel. Gruwel, door de daders bewust bedoeld om een zo groot mogelijke ontreddering te veroorzaken. Alle spontane hulp, van wie dan ook heeft als tegengif gewerkt. Zoveel liefde en mededogen heeft een grote tegenkracht uitgestuurd.
  Dàt is het mooie aan dit verhaal.

  24
  • Selene

   Ja zeker is dit een pracht verhaal Anelle. Het bewijst dat we veel beter kunnen. Alleen elkaar helpen bij verschrikkelijke rampen zou ook kunnen veranderen in “elkaar altijd helpen, bij wat dan ook” . Het kan. Dat wordt iedere keer weer bewezen als er iets vreselijks aan de hand is. Hoe groot of klein het ook is. We zijn opeens allemaal medemensen met medemenselijkheid. Dat besef moet gewoon weer groeien en dat gebeurt ook wel. Stap voor stap, mens voor mens. Voorbij de angst en voorbij de woede zijn we allemaal spirituele wezens die vaak zonder het te beseffen onbaatzuchtige liefde voor elkaar kunnen voelen. We moeten enkel leren de “rede” vaker uit te schakelen lijkt mij.

   24.1
 • Dirk III

  Oh ja Dutchie, mede mogelijk gemaakt door 9/11 want nu is het legaal…
  http://www.wired.com/threatlevel/2012/03/ff_nsadatacenter/

  Hoewel ze het voor de patriot act ook al deden:
  http://www.wired.com/science/discoveries/news/2006/04/70619

  Je vrijheid is volgens de States een groot goed en moet je dus betalen met je vrijheid. Hahahaha. Een beetje 1984, dat kan je niet ontkennen.

  23
 • Jopiek

  Ook als je niet in complottheorie gelooft, denk dan eens na over het volgende:
  1. De stalen hoofddraagconstructie was branwerend bekleed met ASBEST. Dat begon na zoveel jaar hier en daar los te laten en de overheid eiste dat het asbest zou worden verwijderd. Dat zou 2,5 miljard dollar hebben gekost. Nu de torens zijn ingestort scheelt dat een hoop geld.
  2. Het fijnstof zat dus vol met ASBESTDEELTJES en ander gif, zoals gips uit de scheidingswanden, zware metalen uit de pc beeldschermen, kunststof van inventaris/aankleding, technische installaties zoals koelvloeistof enz. enz.
  3. Heel veel volwassenen en kinderen ter plaatse hebben die stoffen ingeademd.
  4. Veel ooggetuigen en (vrijwillige)hulpverleners zijn al ernstig ziek (vooral longen) geworden en ondanks medische verklaringen ontkent de regering dat het stof de oorzaak is.

  Is een regering met een dergelijke mentaliteit voor jullie geloofwaardig?

  22
 • Jopiek

  Ook als je niet in complottheorie geloofd, denk dan eens na over het volgende:
  1. De stalen hoofddraagconstructie was branwerend bekleed met ASBEST. Dat begon na zoveel jaar hier en daar los te laten en de overheid eiste dat het asbest zou worden verwijderd. Dat zou 2,5 miljard dollar hebben gekost. Nu de torens zijn ingestort scheelt dat een hoop geld.
  2. Het fijnstof zat dus vol met ASBESTDEELTJES en ander gif, zoals gips uit de scheidingswanden, zware metalen uit de pc beeldschermen, kunststof van inventaris/aankleding, technische installaties zoals koelvloeistof enz. enz.
  3. Heel veel volwassenen en kinderen ter plaatse hebben die stoffen ingeademd.
  4. Veel ooggetuigen en (vrijwillige)hulpverleners zijn al ernstig ziek (vooral longen) geworden en ondanks medische verklaringen ontkent de regering dat het stof de oorzaak is.

  Is een regering met een dergelijke mentaliteit voor jullie geloofwaardig?

  21
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.