WantToKnow.nl

Laten we WikiLeaks heel dankbaar zijn…

Meer dan 90.000 pagina’s geheime VS-documenten heeft de klokkenluiders-website ‘WikiLeaks’ openbaar gemaakt over de oorlog in Afghanistan. Al deze pagina’s zijn door iedereen over de hele wereld te raadplegen en vooral de media storten zich massaal op dit ruwe materiaal, om ieder mogelijke hun eigen ‘goudklomp’ eruit te vissen..

WikiLeaks werd in Januari 2007 gelanceerd en publiceert anoniem bronnenmateriaal, zoals documenten van overheden en multi-nationals. De website kreeg een paar maanden geleden, internationale bekendheid, toen het videomateriaal vrijgaf, dat was gemaakt vanuit een Amerikaanse gevechtshelicopter.
Het betrof de aanval van deze helicopter op een Irakees burgerdoel in 2007, waarbij naast een aantal onschuldige burgers, ook een fotograaf van Reuters om het leven kwam. (zie HIER)

WikiLeaks publiceerde meer, zoals een richtlijnenboek voor cipiers op Guantanamo en de campagne-emails die Sarah Palin tijdens de presidentsverkiezingen illegaal had verstuurd

Hoofdredacteur Julian Assange zegt onomwonden dat ‘WikiLeaks in drie jaar tijd meer vertrouwelijke documenten in handen heeft gekregen dan de traditionele media in dertig jaar’. De belangrijkste server van WikiLeaks staat in Zweden, maar er zouden ondersteunende installaties zijn in onder meer IJsland en België. Als er iets misloopt in één land, kan de organisatie dat opvangen in andere landen.

De nieuwe openbaar gemaakte documenten bevestigen opnieuw de status van WikiLeaks, als onafhankelijke informatiebron. In het onderstaande artikel, belicht Roy Greenslade het hele verhaal en beziet het vooral van de journalistieke kant.

Roy Greenslade is hoogleraar journalistiek aan de City University in Londen. Hij schrijft ook dagelijks een mediablog voor de veelgelezen krant The Guardian én een wekelijkse column voor de ‘London Evening Standard’. Hij is de laatste 18 jaar al media-commentator en daarvoor was hij redacteur van de Britse krant ‘Daily Mirror’, daarna eindredacteur van de gezaghebbende ‘Sunday Times’ en assistent hoofdredacteur van ‘The Sun’.

X

Laten we WikiLeaks heel dankbaar zijn…

Door Roy Greenslade, voor CNN  30 Juli 2010

vertaling © Guido Jonkers voor WantToKnow.nl


Het openbaar maken van maar liefst 92,000 documenten op de website ‘WikiLeaks’, over de oorlog in Afghanistan vertegenwoordigt een overwinning voor dat wat ik zou willen noemen: ‘datajournalistiek’.

Er was een menselijke bron, natuurlijk, omdat iemand, ergens kennelijk de informatie heeft doorgegeven aan de website ‘Wikileaks’. Maar wie deze klokkenluider ook was, hij of zij is zonder meer een stuk minder ‘belangrijk’ dan de inhoud van de geopenbaarde documenten.

Roy Greenslade, schrijver van dit artikel.

Het ruwe materiaal vormt naar mijn mening een rijke ader van informatie voor journalisten op deze 3 partners van WikiLeaks, de grote nieuwsknooppunten: de kranten ‘New York Times’ en ‘The Guardian’ én het Duitse tijdschrift ‘Der Spiegel’.
Maar natuurlijk niet alléén voor hen.
Het ‘Afghaanse Oorlogsdagboek’ is op het internet te raadplegen en iedereen over de hele wereld is in staat zijn of haar eigen ‘goudklompje’ te vinden, in deze schat van informatie. Kijk zelf maar eens HIER.

Dat journalisten zich een weg banen door data, is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Er is een lange en eerbare traditie van reporters met een neus voor een verhaal, dat tevoorschijn komt uit het scannen van duizenden pagina’s en/of documenten. Een verhaal dat hieruit volgt kan dan een paar kille en pijnlijke feiten onthullen en een ‘scoop’ betekenen voor de betreffende krant, tijdschrift of radio/tv-station.

Maar we dienen ook toe te geven, dat binnen de journalistiek, deze ‘tak van sport’ altijd een beetje minderwaardig wordt geclassificeerd, deels omdat het gewoon een hele boel werk is om je als journalist door bergen documenten te vreten, een niet echt glamourachtig gebeuren.
In deze moderne tijden, waarin er een enorme druk ligt op de ‘newsrooms’ van media, om efficiënter te werk te gaan, zijn hoofdredacteuren van deze media natuurlijk terughoudend om hun staf uren en uren te laten spenderen aan het documenten-delven.. Zonder dat daar bij voorbaat een bepaald resultaat uit gegarandeerd is.

We zijn natuurlijk de successen uit het verleden, op het gebied van ‘data-journalistiek’ al lang vergeten. Maar als ik je mag herinneren aan bijvoorbeeld het schitterende voorbeeld van het onderzoek dat de ‘Sunday Times’ in 1961 heeft uitgevoerd naar het gebruik van thalidomide door een Duitse farmaceut in een pijnstiller, waardoor baby’s ernstige geboorteafwijkingen kregen. Het middel werd snel na het verschijnen van het artikel uit de markt genomen.

Tijdens het onderzoek, betaalde The Sunday Times voor vele duizenden interne documenten over de omstreden pijnstiller, die allemaal vertaald dienden te worden in het Engels. Volgens een van de toenmalige reporters, Phillip Knightly, kostte het daarna ‘meer dan een jaar van tijds-intensief en toewijding’ om wijs te worden uit de documenten.
En ondanks de succesvolle journalistieke resultaten van dit werk, die geleid hebben tot het betalen van veel smartegeld aan de slachtoffers van dit thalidomide-gebruik door de betreffende farmaceut, zijn de geluiden verhard in de Britse krantenkantoren, omtrent het besteden van redactiegeld aan dit soort ‘data-journalistiek’. Vooral toen uitgevers begonnen met het ‘knijpen’ in de redactionele budgetten..!

De reporters Woodward en Bernstein, hier met Dustin Hofman en Robert Redford, bij de promotie van de film over het Watergateschandaal: 'All the president's men'.

En het is zeker significant te noemen, dat in de jaren 1970 dé grootste scoope van alle tijden plaatsvond, namelijk het ‘Watergate-onderzoek’, door Bob Woodward en Carl Bernstein van de ‘Washington Post’. Hun rapportages hingen eigenlijk volledig af van één geheime bron, ‘Deep Throat’ genaamd, en sinds die tijd zijn steeds meer journalisten afhankelijk geworden van hun eigen ‘Deep throats’..  Want daar lonkte de glamour..

‘Vertrouwelijk bronnen’ zijn te beschouwen, sinds die tijd, als het levensbloed van de moderne journalistiek, zoals ik mijn studenten journalistiek altijd voorhoudt. Maar nu moet ik toegeven, dat ik één belangrijke andere bron (en vaak een cruciale!) over het hoofd heb gezien, namelijk de manier om ruwe data te ontdekken, te lezen en te analyseren, zoals dat nu bij de Wikileak-pagina’s aan het gebeuren is.

Als journalistiek, zoals soms wordt geclaimed, de eerste ruwe schets is van geschiedschrijving, zouden we ons als journalisten meer als historici moeten gedragen, die hun primaire bronnen bestuderen, om een beter begrip van historische gebeurtenissen te krijgen.

Het werkelijke significante deel van het WikiLeaks-materiaal, is dat het up-to-date data zijn, die journalisten in staat stellen, én het publiek, om een scherper beeld te krijgen van wat er in Afghanistan gaande is. In dat perspectief bieden de gelekte documenten, die we allemaal nu kunnen inzien, ons een inkijkje van onschatbare waarde.

Natuurlijk is het posten van het materiaal zelf, nog geen journalistiek. Het is slechts het begin van een journalistiek proces, dat nog analyse benodigd, kadering en in dit specifieke geval, een vorm van censorschap om individuen te beschermen die in de documenten worden herkend.

Ik weet dat niet alleen professionele journalisten niet de enige mensen zijn, die dit kunnen doen, maar het merendeel van hen, heeft er de speciale vaardigheden voor geleerd, die hen in staat stelt om deze taak goed te volbrengen. Dat is me duidelijk geworden uit de openbaarmaking van de documenten in The Guardian en The New York Times.

Het zou kunnen zijn dat er geen sprake zal zijn van een ‘rokend pistool’. Waarschijnlijk zal er geen kop rollen van een president, zoals dat bij Watergate het geval was. Maar wat duidelijk uit de documenten naar voren komt, is de bevestiging van al lang geuitte vermoedens door de media in de VS en Groot Brittanië, dat de situatie in Afghanistan zich voortsleept en dat zij verslechterd is, sinds 2004. Dat is in tegenspraak met de officiële berichtgeving, die spreekt van een positieve ontwikkeling.

WikiLeaks' hoofdredacteur Julian Assange met het resultaat van zijn inspanningen: krantenkoppen met nieuws dat verborgen diende te blijven..

Het materiaal ontleent zijn authoriteit ook aan het feit dat het afkomstig is van de troepen aldaar, die rapporteren over de situaties in het veld, zoals zij die waarnemen. Er zit geen enkele propaganda-achtige berichtgeving tussen. De rapportage zal weliswaar niet objectief zijn, dat is feitelijk bijna niets, maar de berichtgeving is niet bedoeld om de politieke besluitvormingsprocessen te beïnvloeden.

Je zou ook nog kunnen zeggen, dat WikiLeaks, door het plaatsen van deze uitermate gevoelige informatie, zélf ook niet volledig objectief is. Maar ik ben erg gevoelig voor de argumenten van de hoofdredacteur van WikiLeaks, Julian Assange, dat nieuwsorganisatie meer ruwe data beschikbaar zouden moeten maken voor het publiek.

Hij gelooft erin , dat een dergelijke stap de journalistiek transparanter zal maken. In een recent interview, maakt Assange de opmerking, dat ‘journalistiek zich meer als de wetenschap zou moeten opstellen’. Hij voegde daaraan toe: ‘Feiten zouden te verifiëren moeten zijn, zo ver als mogelijk is. Wanneer de journalistiek een lange-termijn geloofwaardigheid wil bereiken, moeten zij zich in dié richting bewegen. Heb meer respect voor je lezers’.

Bronnenjournalistiek, is door zijn karakter, vaak afgeschermd voor het publieke oog. Data-journalistiek daarentegen, is meer open, speciaal als het materiaal natuurlijk op het internet openbaar toegankelijk is. Hierdoor is de authenticiteit van concurrerende analyses van het materiaal door het publiek te verifiëren.

Wij zouden als journalisten enthousiast moeten zijn, dat een site als WikiLeaks bestaat, omdat het onze centrale taak is, om dat materiaal te onthullen, te openbaren, dat in het belang is van de burgers en dat ‘anderen’ liever geheim willen houden. Deze website verdient onze lof en het is nodig dat we haar verdedigen tegen reactionaire krachten, die erop uit zijn om openbaring van feiten te voorkomen.

Boekentip(s) bij dit artikel:

Klik op de cover van de boekafbeelding voor meer informatie over het artikel

220 Reacties op Laten we WikiLeaks heel dankbaar zijn…

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

 • René H.

  Toch heb ik altijd m’n twijfels gehouden bij Wiki Leaks.
  Zelf was ik nooit zo onder de indruk van de z.g. onthullingen, omdat veel van hetgeen waarmee Assange kwam, m.i. al lang op de een of andere manier in de alternatieve media bekend was geworden.
  Een tijd heb ik zelfs gedacht dat wikiLeaks als schaamlap voor de MSM ( MainStreamMedia) gediend heeft. Het was m.i. wel heel opvallend hoe ons eigen volledig gecorrumpeerde NOS Journaal, zich ineens als verdediger voor de waarheid ging opwerpen en het z.g. voor Assange opnam.( Men deed dit op het moment dat het prestige van de MSM allang tot beneden het 0 punt gezakt was).

  Wiki Leaks is nog steeds een belangrijk argument voor de Amerikaanse overheid om het vrije internet aan banden te leggen.
  Daarnaast heb ik destijds ook bepaalde ‘ onthullingen’ terzijde gelegd omdat ze in tegenspraak waren met andere geopenbaarde feiten.
  Wiki leaks is daarom mogelijk ook gebruikt als desinformatie kanaal, om bewust verwarring te zaaien.
  Ik ben tot op de dag van vandaag niet overtuigd van de waarde van W.L. . Ik houdt mijn vraagtekens en blijf zeer kritisch.

  31
 • cozmic

  Wiki de viking leakede wel zeer selectieve informatie , ook de in scene gezette aanklacht en daaropvolgende vrijlating en intrekking van de aanklacht ruiken mijnsinziens enigzins naar een propaganda-actie uit een hoek die uit een belanghebbende hoek komen . Eigenlijk gaf die verkrachtingsaanklacht en intrekking ervan al een hint dat hier voornamalijk de waarheid verkracht is .

  30
  • Jerry

   @Kritisch

   Allemaal staatspropaganda, ze proberen Julian Assange’s privé intenties te koppelen aan de intentie achter het publiceren van de Afghanistan documenten.
   Daar had de Telegraaf eigenlijk zelf mee moeten komen, dat zien steeds meer mensen, en dat doen pijn in je beurs.

   29.1
  • De Zweedse Piratenpartij vormde de coalitie om wikileaks in de lucht te blijven houden, net als hier sommige feestneus figuren zijn deze ook elders te vinden die graag iedereen zwart willen maken.

   Ja Propaganda de andere kant opmaken is altijd een radicale oplossing om mensen van hun voetstuk af te stoten.

   29.2
 • Jerry

  ‘The decision by the Obama administration to send 60,000 additional troops to Afghanistan in 2009 is exposed as nothing other than a decision to send more human beings to their death in an ongoing war that cannot be won, so as to avoid taking the political responsibility for a military setback. That is the rule that all U.S. policymakers abide by. No matter what, they must avoid the appearance of military defeat at the hands of an armed resistance.’

  (bron) http://answer.pephost.org/site/News2?news_iv_ctrl=-1&abbr=ANS_&page=NewsArticle&id=9719

  Imperialisten hebben nog nooit respect gehad voor vrij praktiserend gedachtengoed, dat vertegenwoordigd in hun oligarchisch stelsel geen aanvullende marktwaarde.

  De eeuwig gaande strijd tussen oligarchisch imperialisme en de vrije natie uitgebeeld in de trilogie van Aischylos, Prometheus Bound: http://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus_Bound

  28
 • F001

  Wiki-leaks kan zeer zeker een aanvullend medium zijn. Echter, men moet realiseren dat het vaak één kant van het hele verhaal betreft. Er schuilt natuurlijk gevaar in het gegeven dat juist een site als Wiki-leaks zich makkelijk laat lenen voor het verspreiden van des-informatie.

  Ik ben in het algemeen erg kritisch over de informatie die mensen op het internet plaatsen en ik verbaas me telkens hoe gemakkelijk mensen andermans meningen en opvattingen als waarheid bestempelen. Je ziet het vaak binnen de tactiek van discusseren. Men geeft aanvullende links die louter een eigen opvatting ondersteunen en men neemt gemakshalve aan dat dit het aanvullende bewijs betreft. Ik sta veel kritischer hier tegenover en beschouw het internet als een uiters onbetrouwbaar medium.

  27
  • Hélemaal mee eens F001. Er wordt veel te veel als zoete koek geslikt en te weinig over mogelijke consequenties nagedacht.

   http://www.nrc.nl/buitenland/article2599134.ece/Mensenrechtenorganisaties_vragen_hulp_WikiLeaks

   Mensenrechtenorganisaties vragen hulp WikiLeaks

   Een aantal mensenrechtenorganisaties en denktanks heeft een beroep gedaan op de website WikiLeaks om Afghanen die Amerikaanse troepen in Afghanistan helpen, te beschermen.

   Ze vragen WikiLeaks om de namen van deze mensen te schrappen uit de geheime militaire documenten die WikiLeaks onlangs op internet heeft geplaatst, en ook uit stukken die nog openbaar gemaakt zullen worden.

   Het gaat om Amnesty International, de Onafhankelijke Afghaanse Commissie voor de Mensenrechten, de International Crisis Group, de Open Society Institute en de Campaign for Innocent Victims in Conflict.

   Volgens een zegsman van de Afghaanse mensenrechtencommissie, Nader Nadery………

   27.1
 • ik ben trouwens heel dankbaar voor wikileaks !!

  Summary
  Membership database of the (UK) Society of Homeopaths. The Society has a history of sending legal threats to internet service provides (ISPs) attempting to force them to censor its critics (mainly scientists and doctors).
  Homeopathy is an industry based around replacing expensive medicinal ingredients with water or sugar yet claiming increased efficacy. This basic and highly profitable “fraud”, as many believe, of selling placebos as medicines is then concealed by intellectual slight of hand.
  There are 1325 entries in the database with email addresses, but not every member has an email address.

  http://wikileaks.org/wiki/UK_Society_of_Homeopaths_membership_database,_2009

  26
 • pietje

  Hashashin,
  Bedankt voor de site die jij me gegeven hebt.
  Heb aandachtig gekeken en inderdaad lijkt het of Obama alles tegen zich heeft!
  Maar ik geloof dat hij een spelletje speelt met al die Bildenbergers denk daar ook eens overna !!
  Probeer je vijanden dichterbij te houden als je vrienden !!!
  Bekende zin !
  Ik persoonlijk denk dat, dat is wat hij doet zo komt hij namelijk overal achter ! In mijn hart weet ik dat ik gelijk heb maar ja dat denken we allemaal toch ?
  Groetjes
  Pietje

  25
 • pietje

  Daar gaan we weer het was over obama (wat volgens mij) een geweldige vent is ! Jullie dwalen allemaal af !!
  Waar de fuck deze man geboren is maakt niet uit wat uitmaakt is dat hij onze wereld een beetje beter wil maken ! Dat is iets wat ik niet veel presidenten heb zien doen !! Ja kennedy maar ja die hebben ze (CIA FBI) afgeschoten !! Want dat was een bedreiging zoals Obama dat nu ook is en die vent steekt zijn kop uit voor ons allemaal snappen jullie dat nu nog steeds niet ???? Zonde hoor ! Ook zielig !!! Waar hopen jullie dan op ???
  Ik ga slapen heb genoeg van die domme argumenten hopen jullie op (merlijn de tovenaar van arthur ) Nou die is er niet meer ! Die slaapt ergens in het woud in engeland !
  Welterusten stelletje ignoranten !!

  24
 • pietje

  Trijntjewinkel,

  Jou reactie op Obama is geheel verkeerd dit is een goede man maar je moet hem natuurlijk wel een beetje krediet verlenen !! hij kan ook alles niet veranderen in een paar jaar maar geloof me maar hij is goed !!! Ik voel het in mijn hart !!

  23
 • Elke medaille heeft twee kanten: http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1406354.ece WikiLeaks wil samenwerken met Pentagon

  De website WikiLeaks zoekt hulp van het Pentagon voordat opnieuw duizenden geheime documenten over militaire operaties in Afghanistan openbaar worden gemaakt.
  eindquote:
  In Washington werd lauw gereageerd op de inhoud van de documenten, omdat die weinig nieuws bevatten. Juist de afgelopen jaren speelt het leger meer en meer open kaart over militaire operaties in Irak en Afghanistan. Wel klonk harde kritiek op WikiLeaks en de Australische oprichter Julian Assange. Hij zou bloed aan zijn handen hebben en meerdere Afghanen ‘een doodstraf’ hebben gegeven. Zijn ideaal van totale transparantie – en volgens critici: het roekeloze najagen van zijn politiek-activistische agenda – zou levens kosten. Assange zei spijt te hebben als mensen omkomen door WikiLeaks. Maar hij voegde daaraan toe dat informanten zich ‘misdadig’ gedragen en dat het belang van publicatie de eventuele bij-effecten te boven gaat.

  22
  • Wilmamazone

   http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1406609.ece ‘Geen nieuw licht op Afghanistan na lekken’

   De onlangs op internet uitgelekte militaire Amerikaanse stukken werpen geen nieuw licht op de situatie in Afghanistan. Dat hebben de demissionaire ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Eimert van Middelkoop (Defensie) donderdag geantwoord op vragen uit de Tweede Kamer. De Kamer vroeg opheldering over gegevens die naar boven kwamen na de publicatie op WikiLeaks van ongeveer 77.000 geheime stukken. Volgens de ministers gaat het vooral om beschrijvingen van patrouilles, meldingen van incidenten en gespreksverslagen. Het is ruwe en vaak nog niet beoordeelde informatie. De Nederlandse regering heeft tot nu toe geen aanwijzingen dat in de documenten wordt verwezen naar betrokkenheid van Nederlandse militairen bij gebeurtenissen die nog niet eerder was gemeld, aldus de ministers.

   22.1
  • Wilmamazone

   Het klinkt naar vanalles, maar zeker niet naar transparantie bij WikiLeaks zelf:

   http://www.trouw.nl/nieuws/media-technologie/article3154435.ece

   Wikileaks schermt met enorm gecodeerd bestand op website

   Klokkenluiderswebsite Wikileaks heeft zonder toelichting een enorm gecodeerd bestand met de naam ‘Insurance’ op internet geplaatst. Onduidelijk is of er een verband is met het vorige week openbaarmaken van 77.000 geheime documenten over de oorlog in Afghanistan.

   eindquote:
   Wikileaks wil zelf niet uitwijden over het bestand en liet slechts weten dat de plaatsing samenviel met ‘veiligheidsprocedures’. Hoofdredacteur Julian Assange zei dat het beter was ‘dat we geen commentaar geven’.

   De actie van Wikileaks, dat het bestand al een paar dagen geleden zonder ophef heeft gepost, trekt inmiddels ook de aandacht in Rusland. De engelstalige Russische tv-zender RT heeft er al een paar items aan gewijd:
   zie filmpje: Wikileaks ‘Insurance’: Stunt or safety net?

   22.2
  • Wilmamazone

   http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1406648.ece
   Pentagon eist documenten WikiLeaks
   Het Amerikaanse ministerie van Defensie eist dat de klokkenluiderswebsite WikiLeaks gelekte documenten over de oorlog in Afghanistan onmiddellijk aan het Pentagon teruggeeft. Dat maakte een Pentagonwoordvoerder donderdag bekend. Ook zou WikiLeaks alle informatie moeten verwijderen van onder meer zijn website en computers. Levens in gevaar
   WikiLeaks had onlangs……

   22.3
 • Michel

  Laten we naast dankbaar ook kritisch zijn. Waarom staat er niks in over de exploderende drugshandel sinds de Amerikanen het land binnengevallen zijn? De zaken die hiermee naar buiten zijn gekomen waren stiekem al bekend.

  21
Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.