Advertentie

Buitenaards Contact herhaling deel 5 t/m 8..!


x
x
x
Nu de herhaling van serie II..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geef je nu op..!

De data voor de nieuwe serie II, delen 5 t/m 8 zijn:

zaterdag 16 januari,

zaterdag 30 januari,

zaterdag 13 februari en

zaterdag 27 februari.
x

buitenaards contact

x

Eindelijk zullen velen zeggen..! Na 4 series lezingen die Martijn van Staveren hield in samenwerking met Centrum Zonnewijzer en WantToKnow.nl, komt er ‘eindelijk’ de TWEEDE SERIE van lezing 5 t/m 8..! Met nieuwe, dieper-informerende informatie, die je ongetwijfeld weer stevig op je grondvesten zal doen schudden, maar je vooral ook in essentie zal bekrachtigen..! De herhaling van deze Tweede serie is nu definitief gepland en we hopen dat je de mogelijkheid hebt, deze data in te plannen, mocht je de eerste serie gemist hebben. Of als je op ‘herhaling’ wilt om deze serie nógmaals te beleven..!

Zoals je wellicht al aan den lijve hebt ondervonden, zullen de lezingen van Martijn, je wereld in een ander perspectief bekrachtigen. En vooral vanuit de gedachte dat het onderlinge contact met elkaar, het meest waardevolle is wat wij hebben hier op Aarde. En dat we sámen de transitie zullen maken naar onze diepere essentie. Martijn van Staveren en jijzelf zullen de diepste essentie activeren en je zult daardoor bewuster worden van en vanuit die essentie..!

De grote schijnwereld die ons van jongs af is voorgespiegeld, is ook de wereld die onze ouders en hún ouders ook werd voorgehouden als ‘echt’. Maar zoals velen inmiddels weten, is de ‘werkelijke werkelijkheid’ er een die veel meer diepgang kent, en waar sprake is van dimensies en frequenties.. Velen hebben de film ‘De Matrix’ gezien en het in die film getoonde perspectief van een realiteit, is indringend.. Voor velen die bekend zijn met ‘andere werkelijkheden’, geeft deze film een goed beeld van de realiteit zoals die voor ons verborgen wordt gehouden.  Een van die mensen is onze ‘medelander’ Martijn van Staveren.

* * *

x

Wie is Martijn van Staveren?

x

Martijn van Staveren EarthMattersTvMartijn onderzoekt al meer dan 30 jaar het UFO-fenomeen en hij is ervaringsdekundige op het gebied van buitenaardse contacten en -ontvoeringen. Op zijn site HIER, beschrijft hij hoe verschillende inter-dimensionale buitenaardse rassen strijden om het behoud en de zeggenschap over Planeet Aarde in onze parallelle wereld en hoe dit onderwerp verweven is met de huidige Aardse wereldwijde gebeurtenissen.

Martijn is ook een getalenteerd remote viewer en volgt gedurende zijn aardse leven de achterliggende buitenaardse agenda’s, door daar ‘simpelweg’ regelmatig een kijkje in te nemen… Deze buitenaardse programma’s manipuleren de mensheid op een ernstige wijze en houden ons bewust af van evolutie. Evolutie overigens, welke de mensheid volgens Martijn in een ander stadium reeds heeft volbracht(!)

Tijdens de vele ontmoetingen met diverse rassen, kwam Martijn in contact met zijn werkelijke eigen vermogen. Een vermogen dat hij in zijn dagelijkse leven, verder door-ontwikkelde. Of beter gezegd:  ‘terug’-ontwikkelde. Maar besef dat dit vermogen in ieder mens en dus ook jou aanwezig is. Het is de capaciteit om feitelijk dóór de materie heen te kunnen kijken.

Het zijn met name de walvissen en dolfijnen, de zogenaamde Ceteans, die de nieuwe kosmische invloeden op Aarde helpen integreren.
Het zijn met name de walvissen en dolfijnen, de zogenaamde Ceteans, die de nieuwe kosmische invloeden op Aarde helpen integreren.

Martijn nam waar dat er achter het voor velen ‘romantische’ UFO-fenomeen, zeer vaak hele andere, schokkende en onthullende activiteiten schuilgaan. Een gebeurtenis waardoor het gehele buitenaardse fenomeen letterlijk op zijn kop zou komen te staan. Martijn spreekt daarom telkens over ‘programma 1’ en ‘programma 2’ en hij vertelt vanuit zijn eigen ervaringen dit onthullende verhaal. Een verhaal waarin hij letterlijk belet werd om dit naar buiten en in de openbaarheid te brengen! Maar zoals je beseft, vergeefs..!

Volgens Martijn zijn de bezetters van onze ‘minds’ operationeel in alle lagen van tijdlijnen en hierdoor voorzien zij telkens alle stappen van de mens op Aarde. Echter, de mens beschikt over een nog immer actief, maar veelal vergeten vermogen, dat deze lus kan doorbreken. Het is juist dít vermogen dat de zelfzuchtige buitenaardsen bij ons inactief willen houden.

De grote liefde voor Moeder Aarde en haar bewoners heeft Martijn aangezet om mede-inspirator te zijn om collectief een krachtige en liefdevolle impuls te geven, zodat er gezamenlijk een nieuw tijdperk kan worden ingeluid. Een tijdperk waarin we kunnen terugkeren naar de basis van ons Aardse bestaan, met daarin centraal onze connecties met het Universum.

Hij verwelkomt je hartelijk op de thema-lezingen, samen met WantToKnow en ‘Centrum Zonnewijzer’ en Martijn hoopt je hiermee te inspireren en te motiveren om openlijk over dit thema te durven spreken of ernaar te luisteren. Om dieper op de materie in te kunnen gaan, zijn er daarom verschillende delen uitgewerkt waarin Martijn verscheidene informaties, inzichten en ervaringen uiteenzet.Let op: het is aan te raden deel 5 + 6 sowieso beiden te boeken, mocht je losse delen willen reserveren. Feitelijk is het verhaal van beide lezingen (5+6 dus) één geheel..!

Martijn van Staveren tijdens zijn eerste presentatieserie (klik voor de site van Martijn)
Martijn van Staveren tijdens zijn eerste presentatieserie in Centrum Zonnewijzer

x
Let op:
x
Deze herhaling van deel 5 t/m 8 worden gehouden in
Zwaanshoek, in Quinta Essentia.
(zie onderaan details)
x
quinta essentia logo

x
* * *

Over deze lezingen 5 t/m 8

Tijdens de eerste 4 lezingen ‘Buitenaards Contact is Werkelijkheid’ werd een fundament neergelegd voor onderzoek naar het buitenaardse fenomeen; de volgende 4 lezingen, deel 5, 6, 7 en 8 staan in het teken van verdieping..! Verdieping in de buitenaardse rol van de Mensheid in relatie tot het Aardse bewustzijn en hoe de Mensheid het heft weer in eigen hand kan gaan nemen.

Daarvoor kan diepgaande informatie van essentiële betekenis zijn, om toegang te kunnen krijgen tot andere gevoelsbewustzijnsvelden. In deze (gevoels)bewustzijnsvelden, liggen als het ware de sleutels om terug te kunnen keren in een compleet ander- en veel groter, gewaar-zijn. 

DIT ZIJN DE DEFINITIEVE DATA VAN DE HERHALING VAN SERIE II

* * *

zaterdag 16 en zaterdag 30 januari van 14:00 – 17:00 uur

– Deel 5 en 6 –
X

Het ontwaken van ons Intergalactische HART bewustzijn

(Let op: deze lezingen zijn feitelijk één geheel. ‘Gekoppeld’ dus)

x

De Mensheid heeft lange tijd in een collectieve hypnotische sessie verkeerd, waarin ze gedreven werd door hoop en krachten van buitenaf. Religies, culten en sekten werden als mechanismen gehanteerd om de eigen innerlijke krachten niet te hoeven ontwikkelen. Op deze wijze werd God buiten de Mens geplaatst en de kracht van de eigen creatie collectief buiten beeld gehouden.

new age childOnze persoonlijke en gezamenlijke immense uitdagingen om verder te kunnen en durven kijken, is mogelijk de grootste stap waarin het Menselijke bewustzijn wordt uitgedaagd. Denkt de Mens op manieren waarop hij ooit in andere tijden gedacht heeft? Is het huidige gevoelsbewustzijn vrij van interpretaties of is het mogelijk dat dit bewustzijn wordt gevoed door werking van persoonlijke emoties? Denken en voelen andere beschavingen op dezelfde manier als de Aardse mens?

Zeer geavanceerde, vriendschappelijke Buitenaardse beschavingen zijn, ondanks de vele uitdagende taken, hier op planeet Aarde aanwezig in verschillende vormen. Om de Mens te begeleiden zichzelf centraal te durven stellen in het huidige Aardse model. Een model, wat onze afkomst en ons tijdelijke onvermogen om tot inzicht te komen, volledig in beeld zal kunnen brengen. Onder andere het onderwerp neurologie in verhouding tot de originele blauwdruk van het Aardse leven (het kwantumveld van Schepping) zal worden besproken.

subconscious-mind-powerCentraal in deze lezingen 5 en 6 staan de val van het Menselijke bewustzijn, inherent aan de invasie en beweegredenen van andere dimensionale rassen, de verdieping in de inserties van ons bewustzijn en manipulaties van onze zichtbare realiteit. Vanuit zijn eigen ervaringen zal Martijn deze ontwikkelingen bespreken. Tevens krijg je inzichten aangereikt, over de wijze waarop andere beschavingen ons bezoeken, en welke route ze afleggen om in ons Aardse model te kunnen verschijnen.

De kracht van zelfcreatie en invloed inbrengen in het huidige planetaire bewustzijn, zal hierdoor een radicaal andere werking kunnen krijgen. In deze context is dit een groot onderdeel van het zogenaamde ‘ascensieproces’, waar de Mens al gedurende lange tijd op wacht, als een gebeurtenis buiten zichzelf en buiten de maatschappelijke modellen om. Door zicht en inzicht te kunnen krijgen in het huidige Menselijke bewustzijnsveld, kunnen de Oorspronkelijke beelden en gevoelens weer worden ingeladen, op basis van herkenning en diep liggende herinnering.

Het zijn juist deze gegevens, die een zeer bekrachtigende werking hebben, om in ons eigen leven het heft weer geheel in handen te kunnen nemen. Door andere beschavingen wordt dit proces-tot-zelfexploratie, gezien als een sleutel om de angstgemoedstoestanden te doorbreken en om te vormen naar het Menselijke Aardse krachtveld, wat door velen ‘schepping en liefde’ wordt genoemd. Kortom, op z’n zachts gezegd, boeiende informatie die je leven een nieuwe impuls zal kunnen geven en het onderwerp ‘Buitenaards Contact’ en ‘Multidimensionale werkelijkheden’ in een revolutionair groter raamwerk aanreikt. Besef dat we door het contact met onszelf weer aan te durven gaan, we als collectieve beschaving een gigantische belangrijke stap zetten!

x

x

zaterdag 13 februari van 14:00 – 17:00 uur

– Deel 7 –
x

(Non)Duale processen, New Age en Mind Control
x

never before badgeNaar aanleiding van de twee vorige lezingen, deel 5 + 6, gaat Martijn dieper in op de controlelagen over de menselijke mind. Hierdoor wordt het thema ‘vrijheid & autonomie’ benadrukt. In deze lezing krijg je uitleg hierover vanuit Martijn’s eigen ervaringen, waar hij vanaf jonge kinderjaren mee te maken kreeg. Een relaas over manipulatie door ET’s (extra terrestrials), ID’s (inter dimensionals), GA’s (government agencies), SIS (secret intelligence service) en nog andere lagen van controle..!

Door de eigen ervaringen van Martijn komt aan het licht, hoe deze groepen invloed uitoefenen op het menselijke bewustzijn en de globale samenleving. Waarom deze diverse activiteiten bestaan en met welke geraffineerde middelen en methodes deze groepen zich kunnen blijven onttrekken aan en uit het publieke domein.

Bewustzijn en creatie
Bewustzijn en creatie

Vooropgesteld is, dat dit een onderwerp is, waar de mensheid doorhéén mag gaan, JUIST om te kunnen ervaren in het collectieve veld, waar de kracht van de Mens voortdurend mee te maken heeft. Inzake deze thema’s worden ook de bekrachtigingen genoemd, waarmee de mens een einde kan maken aan de voortdurende strijd om het fysieke en meta-fysieke vermogen. In relatie hiermee, passeren een aantal thema’s de revue, zoals New Age, Dualiteit, Spiritualiteit, Angst versus Liefde en de kracht van ontkenning.

Het uitgangspunt om deze thema’s bespreekbaar te maken, is de biologie van ontkenning te doorbreken. Collectief en individueel kunnen zaken worden aangepast en herschreven, op het moment dat de kracht wordt aangewend het terrein van geheimhouding te durven betreden. De meest gehoorde uitspraak, dat door aandacht te geven aan negatieve zaken, deze negatieve onderwerpen juist in kracht toe nemen, zal worden uitééngezet als een vorm van naïviteit, onwetendheid en ontkenning van de eigen grootse vermogens om invloed aan te wenden dit ‘open te maken’.

Voor lange tijden werd gerekend op de programmeringen vanuit religie en culten, waar het zelf explorerende vermogen vaak werd verboden. Het is de tijd voor de Mens in het huidige planetaire bewustzijn, toe te durven treden in het domein van eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen een menswaardige samenleving creëren houdt ook in samen alles bespreekbaar maken en samen vanuit respect elk puzzelstukje ‘belichten’.

Een lezing die inzicht in de wereldwijde dominerende constructies geeft en daardoor op de essentiële momenten jou, alert kan maken om in je eigen kracht te blijven staan. Juist door deze informatie in relatie tot contact met Buitenaardse- en Interdimensionale beschavingen te kunnen brengen, is het een zeer welkome investering in het verbreden van het huidige menselijke bewustzijn.

x

x

zaterdag 27 februari van 14:00 – 17:00 uur

– Deel 8 –
x

De kracht van Creatie en Autorisatie

x

creationIn de afgelopen tientallen jaren heeft Martijn contact onderhouden met diverse superbeschavingen, waaronder de menselijke Siriaanse, Arcturiaanse, Aquaal en Aneis Inaïs-beschavingen. Deze contacten verliepen en verlopen zowel op fysieke wijze in de huidige realiteit als via parallelle Aardse realiteiten. Martijn spreekt in dit kader over lokale en non-lokale realiteiten, realiteiten welke gelijktijdig door onze fysieke hersenen worden bestuurd. Deze realiteiten geven voor andere rassen dikwijls meer toegang tot ons bewustzijnsveld, doordat de werkelijkheid daar van andere wetten is voorzien.

Ook vinden sommige ontmoetingen plaats via niet fysieke realiteiten, welke Martijn een meta-fysieke realiteit noemt. Martijn neemt je mee op reis, een kijkje achter de schermen bij andere zeer geavanceerde beschavingen. Onder andere deze rassen hebben een directe band met de Aardse Mens en zijn ook nauw betrokken bij de totstandkoming van het Aardse ras.

Voor lange tijden hebben de Arcturiaanse en Siriaanse ultrageavanceerde superbeschavingen een convenant opgesteld, waarin de Mens wordt begeleid en ondersteund en ook beschermd tegen andersdenkende rassen, zoals bepaalde reptiliaanse allianties en machtige groepen van de Annunaki-dynastie. In deze lezing komen onderwerpen aan de orde, als: ‘De kracht van samenwerking’, ‘De kracht van Creatie en Autorisatie’ en ‘De wederopbouw van ons Oorspronkelijk levende Aardse hologram’.

Door ons af te stemmen op de aanwezigheid van deze zeer liefdevolle beschavingen, vindt er een fundamentele uitbreiding plaats in ons gevoelsbewustzijn, waardoor wij aan het Aardse wereldwijde transitiemodel een prachtige bijdrage kunnen leveren.

extra terrestiral races

* * *

We zijn er erg trots op je deze nieuwe serie te kunnen herhalen..!

Wil je je opgeven, vul dan het onderstaande opgave-formulier in en verstuur het.

x

quinta essentia logox

Deze lezingen vinden plaats
in

Kunstwerkplaats Quinta Essentia

Spieringweg 913
2136 LK Zwaanshoek (NH)

(klik HIER voor locatie-kaartje)

* * *

x
Vul het onderstaande opgaveformulier volledig in en verstuur het.

Maak tegelijkertijd het bedrag over van de lezingen die je wilt volgen:

€ 25,- per lezing en wanneer je boekt
voor alle 4 de lezingen krijg je weer de korting van € 20,-

Je betaalt dan € 80,-

Vermeldt bij je overboeking svp nogmaals:
X

– ‘LA’ voor alle lezingen

– L1, L2, L3 en/of L4 voor één of meerdere losse lezingen.
x

* *
x

Zo maak je je betaling in orde..

Maak het bedrag van je keuze van de lezingen die je wilt volgen over op

Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede.

IBANcode:   NL35INGB0004313174 

de Bic code is:   INGBNL2A

Je krijgt van ons een bevestiging van boeking en reservering.


Advertentie