Advertentie

In contact met krachtig Herkimer kristal..


WantToKnow organiseert regelmatig bijzondere aanbiedingen voor je, met producten die je niet zo snel in de winkel zult tegenkomen. Een service met producten die veelal uit het buitenland komen. Bij kleine, vaak ambachtelijke leveranciers vandaan. Vanzelfsprekend kiezen we producten die passen in de sfeer van de website en dus zullen aansluiten op jouw smaak. We kijken zeker ook naar het duurzame karakter van de producten (en diensten).

Het essentie van deze aanbiedingen is zódanig, dat wij de aanbieding een beperkte geldigheidsduur moeten geven. Wij werken namelijk niet met voorraden en bestellen daarmee de producten aan de hand van de bestellingen die wij van de lezers van WantToKnow krijgen. Daarom duurt het leveren van de producten vaak iets langer dan een ‘paar dagen’. Meestal zijn wij in staat de levering binnen 2 weken te verzorgen.

WantToKnow heeft niet zo heel veel mogelijkheden tot inkomsten, vandaar dat we deze postorderservice ook hebben ontwikkeld. Zo snijdt het mes dus aan twéé kanten. We hopen je met deze service van dienst te zijn!

* * *

Veel WantToKnow-lezers zijn al bekend met de diepe werking van kristallen en de liefdevolle verbinding die je aan kunt gaan met de bewustzijnsvelden die zij in zich dragen. Zo worden kristallen al sinds mensenheugenis bewonderd om hun pracht en gebruik voor vele spirituele doeleinden. Denk maar aan de mysterieuze kristallen schedels die overal ter wereld worden gevonden. Of denk bijvoorbeeld aan het gebruik van kristallen in de transistorradio, of aan het moderne onderzoek binnen de Biologisch Dynamische landbouw, waarbij men ontdekt dat de vitale levensenergie van voeding kan worden bepaald door te kijken naar kristalvorming. Rudolf Steiner, stichter van de Antroposofische beweging, deed ooit deze uitspraak:

Als de mens de etherische krachten in het aardse wil zien,
dan moet hij kijken naar het kristal.’

Enorme kristalgeodes worden gevonden in bijzondere grotten, zoals hier in het filmpje in een grot in Mexico. Bezoekers kunnen slechts enkele tientallen minuten in de grotten verblijven, door de enorme hitte die de kristallen produceren, als gevolg van de frequenties die ze manifesteren.

Kristallen zijn dus een fantastische hulp en een prachtig middel in de zoektocht naar een dieper én helderder bewustzijn en een geweldige brug naar de diepere mysteriën van het bestaan. Hieronder lees je een ‘kraak helder’ artikel van Tineke Kleine Deters, dat wij al begin 2018 op WantToKnow plaatsten, waarin zij het bewustzijn van het kristal en het ‘kristalbewustzijn’ van de mens verklaard en in kaart brengt.
Onder het artikel vind je een exclusieve aanbieding van bergkristallen én de zeer krachtige Herkimer-kristallen, die wij speciaal voor jouw reserveerde bij een leverancier. De kristallen die we hieronder aanbieden zijn beperkt leverbaar, dus op = op..!

 

x

x

Kristalbewustzijn en kristallichaam..

2018 © Tineke Kleine Deters | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Kristallen waren belangrijke sleutels in de tijden van Atlantis. Onze huidige wetenschap ontdekt steeds meer over de biologische computers..!

Alle dimensies, het universum, de aarde en de kosmos zijn opgebouwd uit levende bewuste energiedeeltjes. In geometrische vormen is het de onderliggende mozaïek van alle dimensies welke vormen we terugvinden in de ons omringende natuur. Het kristallijn bewustzijnsveld bestaat uit wezens, kristallijne vormen en punten (zoals bij kristallen te zien is) en ook energetische lichaamsvormen. Het is een bewustzijnsveld dat gevoed wordt door hogere frequenties van Kosmisch Licht.

Het kristallijnen raster bevindt zich zowel in de Aarde als om de Aarde heen. Het brengt ons reiniging en genezing en ondersteunt de Aarde in haar ascentie naar een hogere trilling. Zie het als een rasternetwerk dat uit ontelbare gelaagdheden bestaat. De laatste jaren heeft dit netwerk zich uitgebreid en heeft de energie zich verhoogd naar een zuiverder trilling. Hierdoor is zowel het DNA van de Aarde als dat van ons zelf aan het veranderen.

Naarmate je raakt afgestemd op de hogere trilling van je hart en van daaruit jouw dagelijkse keuzes maakt, werk je mee aan de versterking van dit kristallijnen lichtnetwerk op Aarde. Je kunt met gerichte intentie contact maken met dit kristalnetwerk, al of niet via een kristal. Je bent dan in hart en geest verbonden met allen die er eveneens mee verbonden zijn.

Hier vind je antwoord op je vragen, of ontvang je de genezende en scheppende energieën voor welk persoonlijk project dan ook. Het raakt jouw eigen hogere aspecten en alle andere en versterkt je goddelijke essentie, zowel in je eigen fysieke sfeer als in alle andere sferen, mits op de juiste manier gebruikt, met de juiste bedoelingen die het geheel ten goede komen.

Afgescheiden
Er was een tijd waarin dit netwerk door een bepaalde groep werd gebruikt met intentie gebaseerd op macht en manipulatie. Het gevolg was rampzalig. Na de ondergang van Atlantis en Lemurië werd het kristalnetwerk van de planeet verwijderd om verder misbruik en vernietiging van de matrix te voorkomen. Sindsdien moest de mensheid zich eeuwenlang met nog maar vijf tot tien procent van zijn eigenlijke mogelijkheden redden.

Hogere beschavingen kwamen ons te hulp toen we daarom vroegen, waardoor een groot deel van de sluier van dualiteit en illusie opgeheven werd. Allereerst werd de aardmagnetische levensstroom van de aarde aangepast, waardoor contact met etherische gebieden weer mogelijk werd. Daarna werd het kristalnetwerk in een hogere trilling gebracht. Velen van ons gingen zich intuïtief actiever met deze energieën bezig houden. Misschien herken je dat in je eigen leven. De weg uit de afgescheidenheid van onze goddelijke vonk lag en ligt open voor ons.

Nieuw DNA
Het etherisch kristalnetwerk staat weer dichterbij ons en al onze energieën (aspecten) die zich in fysieke kristalvorm bevinden, zijn gewekt en verenigd. Of je dat nu bewust bent of niet, ook jij ondergaat de verandering in trilling van dit netwerk. Jouw trillingsgetal haakt in op dat van het kristalnetwerk. Wij maken samen met de Aarde een fysieke reis naar hogere aspecten van ons goddelijk wezen en naar een nieuw en hoger menselijk bewustzijn. Ons DNA ondergaat een herstructurering naar een zuiverder kristallijnen vorm.

Ongemakkelijke, vreemde of pijnlijke ervaringen in je systeem kunnen het gevolg zijn van de fysieke, emotionele en mentale verschuivingen en aanpassingen. De oorzaak hiervan is vaak je (onbewuste) verzet tegen de verandering. Als je voor ogen houdt dat alle verschuivingen voor je hoogste doel zijn zal er veel van je weerstand verdwijnen. Vertrouw op je hogere leiding en je intuïtie. Door actief mee te werken kun je trauma’s uit andere levens helen en los laten. Je afstemming op het kristalnetwerk – al of niet via de kristallen – zal je hierbij tot grote steun zijn.

Atlantiskristallen toen en nu
In Atlantis werd gebruikt gemaakt van enorme megakristallen voor diverse doeleinden. Daarbij werden klank en zuivere tonen gebruikt om bepaalde gewenste aspecten van het kristal te activeren. Doordat een bepaalde groep zich met onjuiste intentie en manipulatie bezighield die desastreus zouden zijn voor het geheel, voorzagen anderen een dreigende crash.

Met hulp van Sirius B koppelden zij de meesterkristallen af en verplaatsten deze naar verschillende veilige locaties om te voorkomen dat ze zouden worden vernietigd of worden ingezet voor negatieve doeleinden. Ze moesten bewaard blijven voor een tijd waarin de mensheid ze zou gebruiken waarvoor ze bestemd waren. Drie megakristallen bij Arkansas zijn voorgeprogrammeerd op een rasternetwerksysteem dat de overige enorme meesterkristallen met elkaar verbindt.

Al deze Meesterkristallen hebben elk een specifieke specialisatie in heling, wijsheid, energie en transport. Ooit werkzaam in de Tempels van Atlantis, werden ze ondergronds geplaatst in gebieden die extreem belangrijk zijn voor de nieuwe Aarde in de ascentie. Het Blauwe kristal van Kennis onder Arkansas is als eerste geactiveerd. Anderen zijn of zullen ontwaken en opnieuw gedownload en her-geprogrammeerd worden. Hun energieën zijn aan elkaar gekoppeld met de Kwantum kristallijnen frequentie van ascentie.

Kristallen als poort naar ruimer bewustzijn
Door het ontwaken van de Atlantische kristallen en de toenemende lichtenergie via het kristalnetwerk, waardoor heel veel kleinere kristallen nu worden gewekt en gedownload, wordt voor ons de poort geopend naar een dimensionaal bewustzijn. Hun invloed zal langzamerhand toenemen als wij groeien uit een verdichte koolstofstructuur naar helder kristallijn. Niet alleen qua bewustzijn, maar vooral ook met onze fysieke en energetische lichamen. En op een dag besef en voel je dat je binnen die multidimensionaliteit in beide vormen bestaat.

Je bent geïncarneerd als mens van de Aarde en je bent tegelijkertijd dat bewuste vrije Kristalwezen van Licht. Het bewustzijn van een kristal is misschien niet zo actief als de jouwe, in werkelijkheid is het even ver, zo niet nog verder reikend dan je eigen geest wanneer je het met jouw intentie en wil activeert. Stem je eens af op dat prachtige wezen van jouw persoonlijke kristal… gebruik al je zintuigen en vraag of het zich met jou wil verbinden. Gebruik ook jouw klank en toon om het kristal te activeren en een aspect in jouw bewustzijn tot leven te wekken.

Wist je trouwens dat velen van ons ooit delen van zichzelf hebben opgeslagen zodat we ons daar later weer mee zou kunnen verenigen via de geleiding van het kristal? Neem jouw persoonlijke kristal eens mee naar een van de maandelijkse lichtklankmeditatiebijeenkomsten van NatuurlijkBewust, waarbij we ons altijd afstemmen op dat hogere netwerk van Licht waar wij zowel fysiek als etherisch deel van uitmaken. Open je voor dat vrije onbeperkte kristallijnen veld van Licht in jezelf!

On(be)grijpbaar?
Wij zijn bewustzijn… vrij en ongebonden goddelijk bewustzijn. Een aspect van een veel groter allesomvattend voortdurend creërend Bewustzijn dat in alle vormen aanwezig is. Maar wat is dan kristalbewustzijn? Met huidige wetenschappelijke methoden is aangetoond dat onze lichaamscellen bestaan uit lichtdeeltjes (biofotonen). Niet alleen jij en ik, alle vormen van leven zijn doordrongen van dit Licht van bewustzijn. Licht is een scheppende creatieve natuurlijke kracht.

Door mijn interesse in bewustzijn en bewustwording en met name door wat ik voel en ervaar tijdens het werken met kristal en klank komt mondjesmaat prachtige informatie naar me toe. Mij zelf te openen in overgave aan en vertrouwen in de hogere leiding van binnenuit is de toegangspoort hiertoe, terwijl de informatie die daaropvolgend op mijn pad komt een dieper besef en inzicht brengt.

‘Voyagers’ van Ashayana Deane
Zo kwam ‘Voyagers’ van Ashayana Deane op mijn pad met informatie over Keylonta, de kosmische wetenschap van licht, geluid, onderbewuste symboolcodes en de basiscodes van materie. Het lijkt mijn menselijke verstand ver te boven te gaan, maar vreemd genoeg is er ook het gevoel dat ik begrijp waar het over gaat en is er een groeiend bewustzijn over de energie van ‘Vader-Moeder-Leven’ en hoe elke individuele vorm uit deze grondtoon is opgebouwd en als het ware door een unieke specifieke (licht)code is geprogrammeerd.

Dat wij – als wij zijn aangesloten op deze levensenergie – met behulp van inwendig en uitwendig geluid onze ‘vorm’ en eigenheid, dus onze trillingsfrequentie (bewustzijn) kunnen beïnvloeden. Hoe alles in feite goddelijk bewustzijn is en dat wij – als we met dat oorspronkelijke lichtdeel in ons zelf samenwerken, tot elke creatie in staat zijn. Er staat beschreven hoe puur bewustzijn tot materie kan verworden. Ik vat het onderstaand heel kort in mijn eigen woorden samen en deel het graag met diegenen die mijn interesse delen.

Het Hollywood-piepschuim-aftreksel van het enigma van de kristallen schedels..

Van puur bewustzijn naar manifestatie
De allerkleinste eenheden van energie in de kosmos zijn lichtdeeltjes, genoemd Partiki (spreek uit: partikee). Zij groeperen zich op basis van elektrische (Partika) en magnetische (Particum) lichtdeeltjes – (deeltjes en antideeltjes) – en vormen op deze manier slierten van energie-eenheden, die Partiki-strengen worden genoemd.

Deze strengen groeperen zich onderling en vormen geometrische weefsels van elektromagnetische energie, dat als een sjabloon dient voor lichtspectra en geluidstonen. Deze sjablonen of templates worden ‘Partiki Grids’ genoemd. Keylons zijn minuscule kristallijnen structuren welke opgebouwd zijn uit lichtdeeltjes, Partiki – die de fundamentele structuren instellen waarop biologische vorm en de perceptie van ruimte, tijd en materie worden opgebouwd.

Deze kristallijnen structuren c.q. Keylons vormen de kristallijnen matrix van elektro-tonale energie die door alle dingen heen loopt. Een complexe groepering van deze Keylons wordt Keylon Code genoemd; deze geeft verder richting aan de energie waarop alle vormen zijn opgebouwd. Deze Keylon Codes bepalen de fundamentele atomische en genetische opbouw van een vorm, als ook de specifieke kenmerken van bewustzijn.

Het prachtige boek, een studie over kristallen schedels, van de Nederlandsse dr. Jaap van Etten. (klik voor link naar onze bookshop)

Het kristallichaam
Dit is de benaming van de multidimensionele Keylon-code structuur van een materievorm of vorm van bewustzijn. Dus het totale ‘zelf’ van de vorm als een eenheid van verschillende dimensies, verschillende gelaagdheden van bewustzijn. Jouw menselijk kristallichaam omvat 12 dimensies van identiteit, geluidsfrequenties en lichtspectra. Dit kristallichaam bepaalt de structuur voor je bio-energetische chakrastelsel, je auraveld en het ontwerpt en bouwt je elektromagnetische merkabavelden (HIER) op.

Alles is Eén
Het Kristallichaam is dus de onderliggende structuur van alle materie en bewustzijn. Het verbindt elke geïndividueerde vorm met het grotere Kristallichaam van het Kosmische Verenigde Veld.

“Het multidimensionele spirituele lichaam van de Zielmatrix en de Overzielmatrix maakt deel uit van het geïndividueerde morfogenetische kristallichaam van mensen. Al deze aspecten van eeuwige identiteit zijn opgebouwd uit Keylon Codes, Keylons en Partiki-eenheden, net zo als het fysieke lichaam uit deze substanties is opgebouwd.”

Wellicht dringt het besef nu des te meer door, dat het ‘Licht van de Schepping’ werkelijk aanwezig is in alle vormen van zijn, tot in de meest fysieke verdichting. En dat je kunt beginnen om de heilige Geometrie nu in een grotere context te zien. Jij en ik zijn waarlijk Licht! Wij zíjn dat Grote Wonder….! Precies zoals Rudolf Steiner het verwoordde: ‘Wanneer we de etherische krachten in het Aardse willen zien, dient de mens te kijken naar het kristal.’

Bronnen:

  • Metatron via James Tyberonn –
  • Informatie uit Telos via Aurelia L. Jones –
  • Gnosis via Erik

x
* * *

Speciale WTK-aanbieding

In contact met
levende, zéér krachtige kristallen..

Herkimer-kristallen

x
(Voor de vakantie verlengd t/m 28 juli!)
X

Met de geweldige kennis van het bovenstaande artikel in ons achterhoofd, meenden we er goed aan te doen een mooie kristal-aanbieding te verzorgen. We vonden een leverancier van bijzonder zuivere kristalsoorten, die we je hierbij aanbieden. We mochten voor deze aanbieding, een reservering maken, tot zolang de aanbieding geldig is. Dit zijn de kristallen die we voor jou selecteerden:

Uniek: deze zeer krachtige Herkimer-kristallen

De Herkimer kristal is een moeilijk verkrijgbare en zeer zeldzame kwarts-kristalsoort, dat liefkozend wordt beschreven als bergkristal in het kwadraat..! De werking van deze steensoort -die ook wel Herkimer-diamant wordt genoemd- is zo krachtig, dat vele sjamanen en energiewerkers haar beschrijven als ‘gecondenseerd licht’. De steen/het steentje is zeer zeldzaam, omdat ze enkel wordt gevonden in de Herkimer County, een deel van de staat New York. We hebben op het kaartje hierboven de streek (county) aangeduid. De rots/bodemomstandigheden zijn hier zo ruw, dat ze van nature een kristalsoort voorbrengt die vele malen krachtiger en zuiverder is dan waar ook ter wereld. Er wordt vanuit die ‘schaarste’ en helderheid van de Herkimer-kristallen vaak gesproken over Herkimer-diamantjes..!

De lichtbreking van de Herkimer-kristallen in uniek.

Maar tegelijkertijd zorgt deze zeldzaamheid ervoor dat er veel ‘namaak’ wordt geproduceerd. Er wordt op dit moment ook al gesproken van ‘herkimer kristal uit Pakistan’… ? Dus wees alert, door altijd te checken, of de aangeboden Herkimer-kristalletjes afkomstig zijn uit de VS; uit deze Herkimerstreek in de staat New York. Onze aanbieding hieronder is gegarandeerd afkomstig uit Herkimer County in NewYork-state.

Herkimer geeft krachtige energie en bevordert de creativiteit. Het is een krachtig kristal om mee af te stemmen en intentie te focussen. Hierdoor wordt de steen ook wel een ‘attunement stone’ genoemd. Herkimer diamant helpt bijvoorbeeld ook, om twee mensen in samenspraak, in dieper contact te brengen, vanuit een helderziend dromend bewustzijn. Daarnaast bezit de steen, krachtige aardende kwaliteiten, waardoor bijvoorbeeld diep-energetisch werk, eenvoudiger ïntergreert in het (licht) lichaam en het dagelijkse leven. Het bij je dragen van een Herkimersteen(tje), bekrachtigt zo’n persoonlijke proces.

* * *

1. Set van 10 Herkimer Kristallen
De sets die we aanbieden, bevatten elk 10 Herkimer-diamantkristallen, een setje middel-grote ‘krachtpatsertjes’ dus, van elk ong. 8 tot 22 mm. Een prachtige set gevuld met bijzonder grote kristallen, voor de diep en krachtig energetisch werk, geleverd in een stevig jute bewaarzakje. Een voorrecht om mee te werken én is natuurlijk zal dit kristal ook weer een prachtig persoonlijk geschenk zijn voor…

Prijs: € 57,- per set (€ 5,70- per stuk)
Bestel je meerdere sets? Dan ontvang je een mooie korting!

1 halve set – € 30,- (€ 6,- per stuk)
1 set –  €   57,- (€ 5,70 per stuk)
2 sets – € 110,- (€ 5,50 per stuk)
3 sets – € 162,- (€ 5,40 per stuk)
4 sets – € 212,- (€ 5,30 per stuk)
5 sets – € 260,- (€ 5,20 per stuk)x

2. Herkimer-hanger
Deze mooie en grote Herkimer is gezet door een professionele zilversmid. Wij leveren deze helder stralende schoonheid met een bruin en zwart leren halskoord, zodat je het meteen kunt dragen!
Elke steen is natuurlijk uniek, maar de hanger heeft een afmeting van ca. 16-22 mm.

Ook dit sieraad kan weer een prachtig, persoonlijk geschenk worden. Of een handzame energiefocus die je gemakkelijk en stijlvol om je hals kunt dragen..

Prijs: € 29,-

 

x
* * *

En..
Voor de professionele, én echte liefhebber:
x

3. Deze vier unieke, en bijzonder grote ‘Angelhealers’ – Herkimer kristallen
Toen wij deze unieke en zéér grote Herkimer-kristallen zagen liggen bij onze leverancier, besloten wij direct om ze hier aan te bieden. Misschien spreken ze jou aan? Deze Herkimer’s -het is niet overdreven- zijn vier van de mooiste exemplaren die wij ooit tegen kwamen. Met een krachtig heldere en toch zachte en liefdevolle werking, zijn deze unieke kristallen een prachtige gids. Fantastisch voor eigen gebruik, maar zeker ook voor in een praktijk. Als je gewend bent met kristallen te werken, zul je zeker -vanaf de foto- al contact kunnen maken.

Deze 4 stenen, ‘Gabriël’, ‘Michaël’, ‘Sirius’ en ‘Elijah’-herkimer, zijn unieke stenen!
Inmiddels zijn alle 4 deze Herkimer-stenen al verkocht.
Gabriël en Michaël zijn zeldzame ‘Golden Healer’ herkimers, door hun unieke gouden zweem.
Sirius en Elijah zijn ‘kristal helder’ en de grootste exemplaren,
die wij van ons leven mochten zien..!
De kristallen komen in een mooi natuurlijk bewaarzakje.

Inmiddels zijn deze bijzondere 4 Herkimers al verkocht!

* * *

“Ja, ik wil graag deze unieke
Herkimer-kristallen ontvangen!”

Vul hieronder de gevraagde persoonlijke gegevens in en
rond de bestelling af, VÓÓR de

sluitingsdatum dinsdag 28 juli a.s.

* * *

Per bestelling geldt een bijdrage porti/handelingskosten van € 6,50
En woon je buiten Nederland? Dan geld er een andere
bijdrage voor handling/verzending.

Meestal zijn wij in staat de levering binnen
2-3 weken na de sluitingsdatum te verzorgen. We houden je uiteraard
op de hoogte, over de exacte levertijd, als deze afwijkt van deze levertijd.

* * *

Wil je een andere/grotere bestelling plaatsen,
dan ons bestelsysteem toelaat ?

Heb je evt. nog andere vragen?

Stuur dan even een berichtje naar aanbieding@wanttoknow.nl
We laten je dan z.s.m. weten hoe we jouw bestelling kunnen aannemen/verzorgen.

x

* * *

Totaal: € -

Advertentie