Advertentie

Herstart je Gezondheid Kaj jaarbanner 2019

WantToKnow-educatieserie: ‘Essentie van Energie’..!


x

x

Educatieserie:

‘Essentie van Energie’..!

x

x

4 + 6 daagse educatie:

Een nieuwe cursus die je bekrachtigt

om het leven energetisch te ‘lezen’..x

x

‘Werken met energie’..

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Wilka Zelders © 2013

Alles wat leeft, alles wat ‘bezield’ is, heeft een energetisch veld. En dus heeft ook ieder mens en iedere organisatie een energieveld. Dit veld kun je, zoals velen weten en kunnen voelen, duidelijk waarnemen en duiden. Maar we hebben dit zelden of nooit goed geleerd; niet op school, noch van onze opvoeders. Dat het wel heel belangrijk is, verklaart waarom veel van ons zo intuïtief zijn, of ‘gevoelig.

Want in het geval van mens-tot-mens, vertelt het energieveld je dan bijvoorbeeld iets over het welzijn van een persoon: waar de verstoringen zijn en waar energie goed doorstroomt. We voelen ons ook goed bij een ander mens of er zit duidelijk iets ‘te wringen’ soms. Ieder mens is geboren met het talent om deze energie waar te nemen. 

Voor een aantal deelnemers zal deze cursus ook betekenen dat ze iets dienen af te leren, eerder nog dan bij te leren. Het is stoppen met rationeel denken, wanneer we naar ons ‘gevoel’ gaan luisteren. Het terugkeren naar je hart en je gevoel (weer) leren vertrouwen! Vertrouw op de beelden en inzichten van je innerlijk kompas, dat we ‘intuïtie’ noemen. Vooral ook het terugvinden wat JOUW persoonlijke manier daarin. Ieder mens is helderziend, heldervoelend of helderwetend op haar/zijn eigen manier..! Ook al klinkt dat je wellicht gek in de oren..! Het is een uniek-persoonlijke aanleg, die in ieder mens aanwezig is.

Peter Toonen, uiterst ervaren in deze educatie/cursus

Peter Toonen gaat deze educaties verzorgen.Wie is Peter Toonen eigenlijk?
Peter geniet al twintig jaar vooral bekendheid in binnen- en buitenland, als spreker, cursusleider en auteur en co-auteur, van vele boeken over het onderwerp ´Natuurlijke tijd´ en Maya kalenders. Op de site vind je diverse artikelen van zijn hand. Peter heeft ruim 30 jaar ervaring in het organiseren en geven van trainingen, cursussen en opleidingen aan particulieren en bedrijfsleven, in het kader van persoonlijke ontwikkeling en ‘team-building’.Vanaf 1985 voert hij een praktijk in aura-reading, healing en ‘personal coaching’. En ook deze vakgebieden onderwijst hij al méér dan 25 jaar, middels cursussen en opleidingen.

Van 1991-1997 was hij als vast stafdocent verbonden aan het CICO (Centrum voor Intuïtieve en Creatieve Ontwikkeling) te Utrecht. In 2000 richtte hij samen met Yvonne Wolsink de Readingopleiding Rotterdam (RR) op. Van 2007–2011 gaf hij leiding aan de Energetisch Coach opleiding aan de Andromeda Academy in Doorn en Middelie, die hij t/m 2013 voortzette in samenwerking met -en op de hoofdlocatie van Stichting MecSpirit te Baarn. Vanaf 2014 gaf hij de opleiding in eigen beheer in Utrecht en in samenwerking met Kernsupport in Roosendaal met een nieuwe naam: Bewustzijnscoach.

Peter vertelt over zichzelf en over de cursus..
“Nadat ik tien jaar lang les en leiding heb gegeven aan de Opleiding Bewustzijnscoach – die destijds begon onder de naam ‘Energetisch Coach’ –  en ik hiermee honderden mensen aan een certificaat heb mogen helpen, heb ik besloten om het principe van een opleiding los te laten en er een cursus met losse onderdelen van te maken.

Naar mijn mening vraagt deze tijd niet om nog meer diploma’s, maar om mensen die de wereld mooier willen maken door naar zichzelf te kijken en daarmee aan de slag te gaan. Vandaar dat ik blij ben, dat ik met de mensen van WantToKnow deze educatie mag verzorgen. Ook het centrum waar we deze educaties gaan geven, ligt niet alleen in een mooie groene omgeving, maar is een prachtige rustige locatie, waar je gevoel ‘lekker’ tot rust mag komen.”

Zoals je in het schema ziet:

Deze educatie/cursus valt uiteen in 2 delen.

x

Het eerste deel

Dit deel van 4 zaterdagen, waarin je leert werken met energie. Het is dus ‘maar’ een korte maar wel intensieve educatie die bestaat uit vier modules van vier opeenvolgende zaterdagen, plus daaropvolgend zes modules van elk een dag; in totaal dus tien dagen.

Hoewel (of juist omdat?) we aan steeds meer uiterlijke en kunstmatige prikkels worden blootgesteld, leven we in een tijd waarin mensen steeds gevoeliger worden voor het waarnemen van de energie van een persoon, plek of gebeurtenis. De korte duur van deze intensieve cursus is daardoor nu mogelijk door de inzet van zowel de trainer en zijn begeleiders als door die van jou als cursist en onze onderlinge samenwerking.

De eerste vier zaterdagen bestaan uit basismodules, waarin je leert om (aura) energie waar te nemen. Deze 4 modules zijn als volgt ingevuld.

 1. Middels visualisatie van kleuren en symbolen leer je gevoelig te worden voor het waarnemen van energie. Reeds op het eind van de eerste dag zul je in staat zijn om op eenvoudige wijze iemands levensloop te lezen, en daar gaan we in
 2. de tweede dag mee verder: wat is de levensloop, de levenshouding, heb je als persoon contact met je levensdoel(en), ben je goed ‘geaard’ en in wat voor grond sta je.. enz.
 3. op de derde zaterdag wordt geleerd hoe zich iemands levensloop en levenshouding vertaalt in de aura energie (je ‘uitstraling’) en in de chakra´s,
 4. en op de 4e en laatste dag van deze 4 basisdagen, komen alle technieken bij elkaar in één readingvorm. Hiermee kun je zelfstandig energie ‘lezen’ door je af te stemmen op het veld, de organisatie of de ziel en het hoger Zelf van degene die je wilt lezen.

Op deze vier zaterdagen, leer je in eerste instantie vooral om je af te stemmen op je eigen Hogere Zelf en je eigen gronding, en jezelf te beschermen tegen ‘vreemde’ energie/energie van anderen en onderscheid te maken tussen jouw energie en die van anderen. Daarnaast leer je onderscheid te maken tussen wat je bedenkt (via je ratio) en wat je ‘weet'(via je intuïtie).

Bij dit alles geldt uiteraard het uiterste respect voor ieders vrije wil en ieders persoonlijke ontwikkeling. Veel aandacht zal er dan ook telkens zijn om altijd toestemming te vragen of je iemand mag lezen (of niet).

Met deze vier modules krijg je het basisgereedschap in handen, waarmee je kunt werken en ook op terug kunt vallen, om energie te lezen. Zie het als een technisch kader. Bedenk dat het 4 volle dagen zijn en dat je in al die uren je jezelf allerlei praktische middelen eigen maakt, om -zoals dat heet- áf te stemmen op de ziel en het Hogere Zelf van een ander (menselijk of organisatorisch) veld. Zo leer je wat de ‘ander’ jou kan laten zien of wat aandacht nodig heeft.

Het tweede deel

Dit zijn 6 lessen met een voortgaande lering/educatie in het ‘werken met energie’.

 • 5: familie-energie. Gekeken wordt vooral naar de invloed die beider ouders/opvoeders hebben gehad op jou of op de readee (= degene die energetisch gelezen wordt) tijdens de eerste levensjaren (de jaren waarin onbewust het emotionele systeem wordt gevormd).
 • 6: familie-energie en voorouders. De invloed van het familiesysteem op jou of de readee en de voorouderlijke lijnen.
 • 7: mannelijke en vrouwelijk energie. Wat is jouw vrouwelijke of mannelijke kant en de invloed van familie en samenleving hierop? Wat betekent NU deze energie voor jou?
 • 8: bedrijfsreading. Het lezen van energie van bedrijven en organisaties. Voor veel mensen vreemd, maar bedenk dat alle werknemers en hun directie óók een veld vormen, door de intentie neer te zetten, dat ze dit bedrijf of deze organisatie zijn begonnen en dagelijks onderhouden.
 • 9: astrale energie en ‘vorige levens’ energie. Waar is je energie wanneer deze niet in het lichaam is? Waar hang je uit in je dromen en wie of wat beïnvloedt dit? Welke invloed is er vanuit andere levens?
 • 10: ‘remote viewing’. Het lezen van energie op afstand in/door ruimte en tijd.

Hoe gaan de educatiedagen?
Na de ‘theorie’ en uitleg over energie en o.a.a vormen van energie-lezen, zal er in beide delen van de educatie, worden geoefend in wisselende kleine groepen van 3 tot 5 mensen. En daarbij wordt in praktische situaties, telkens één persoon gelezen. Je leert dus in eerste instantie sámen en niet direct al in één op één situaties. Het blijkt dat door elkaar te ondersteunen en aan te vullen je sneller leert meer vertrouwd te raken met het waarnemen van energievelden en energiestromen..!

Om lekker in je vel te zitten en daardoor beter te kunnen werken, zal er tussendoor ook  ruimte zijn voor wat ondersteunend lichaamswerk. We zitten in de prachtige natuur rondom het centrum Quinta Essentia in Zwaanshoek. Ruimte om heerlijk energetisch te voelen en lekker ook tot jezelf te komen. Want een gezond en goed functionerend lichaam vormt de basis voor een gezonde geest. Wellicht besef je dit al terdege: hoe hoger jij je energietrilling wilt hebben, des te meer je juist in je lichaam aanwezig zult dienen te zijn.

In de hierop volgende modules gaan we wat we hebben geleerd verder uitbouwen. Dat gebeurt tweeledig.

 1. Er zal worden geoefend in praktijksituaties met verschillende mysterie-cliënten die van buiten de cursus komen en die zich laten ‘lezen’. Zo kun je een realistische praktijkoefening krijgen met verschillende mensen, voor wie het lezen van hun energie wellicht niet zo bekend is.
 2. Er worden in deze modules specifieke thema´s uitgediept die kunnen worden aangedragen door de cursisten zelf.

Dit zullen onderwerpen zijn uit je eigen al bestaande werkpraktijk of andere praktijksituaties. Dat kan bijvoorbeeld zijn: het lezen van ‘vorige levens’-energie, familie energie, energie van de voorouders, mannelijke en vrouwelijke energie, astrale energie, of andere onderwerpen zoals remote viewing: het lezen van energie op afstand (in tijd en ruimte). Maar ook en vanzelfsprekend zijn (familie- en ook zakelijke) relaties hiervan een onderdeel. En zoals gezegd, leer je  om collectieve velden van organisaties en bedrijven te lezen.

Zoals gezegd is het een intensieve cursus: kort, maar krachtig. Gedurende de tweede periode zul je als ‘huiswerk’ thuis of in je praktijk gevraagd worden om drie maal zelfstandig één op één een ‘reading’ te doen. De ervaringen hiervan zullen gezamenlijk worden gedeeld en verwerkt in de opleiding. Het doel van de cursus is dat je zelfstandig energie van cliënten kunt lezen en de energie van al wat leeft, en dit kan variëren van de energie van planten, dieren en mensen, tot die van organisaties en bedrijven.

Vereisten:
Er zijn eigenlijk geen vereisten, behalve je goede intentie om déél te nemen.. En natuurlijk de bereidheid, te durven ‘handelen en spreken’ vanuit je GEVOEL. en daarbij vooral je ratio niet de overhand te laten krijgen. En uiteindelijk te leren vertrouwen en navigeren op je innerlijk kompas, je intuïtie. Ervaring hebben met meditatie in welke vorm dan ook en/of met visualisatie beoefening, is wel handig, omdat je dan enige ervaring al hebt. Maar het is -nogmaals- geen noodzaak.

Voor deze cursus hebben we de aanbeveling, de moed en bereidheid te hebben, naar jezelf te durven kijken; jezelf onder ogen te zien, en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Uiteindelijk is de kunst van energie lezen de kunst van het begroeten van al dat is. Zonder oordeel weten met je hart. En dit kunnen vertalen en vertellen in woorden en beelden.

x

x

Educatie-cursus: Werken met energie

Locatie: Quinta Essentia in Zwaanshoek
(klik voor kaartje op logo hieronder)

Duur 4 + 6 hele dagen (beide educatie-series zijn afzonderlijk te boeken)
Tijd: Van 10:00 uur (9:30 uur inloop) tot 17:00 uur.
Lunch van 12:30 tot 13:30 (wandeling) en tussendoor thee/koffiepauzes. All-in.

Docent: Peter Toonen

Data:

Organisatiebijdrage:

Voor de 1e 4 delen geldt een prijs van € 300,
Hierbij is inbegrepen de lunch en een leerboek, dat door Peter Toonen zal worden uitgereikt.

Voor de 2e fase van de educatie, dus 6 delen, geldt een prijs van € 450,-
Hierbij is inbegrepen de lunch en een leerboek, dat door Peter Toonen zal worden uitgereikt.

LET OP: Boek je te gelijkertijd beide delen, totaal dus 10 zaterdagen,
dan betaal je het totaalbedrag van € 675,- (incl. BTW)
En o
ntvang je dus op de totaalprijs van € 750,- een korting van € 75,-

Inschrijven:
Dit doe je door je op te geven via een mail naar contact@wanttoknow.nl.
Vermeld je volledige naam en adresgegevens.
Vermeld svp ook duidelijk of je de eerste of beide educaties wilt volgen.

We sturen je dan een factuur (incl. 21% btw).
Na ontvangst van de betaling, is je reservering geboekt.

* * *

x

 


Advertentie