Advertentie

candida banner april 2019

De essentie: Kleinschalige economie én samenwerken…!


x
x

Kleinschalige economie en samenwerken..

Daar gaat het om..!

2019 © drs. Ad Broere | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Ad Broere en George van Houts bij Radar Tv op 26 januari 2015.

De informatie die ik vorige week uit betrouwbare bron kreeg was schokkend. Het beeld dat eruit naar voren kwam, is dat de autoriteiten totaal geen greep hebben op de zich ontvouwende gebeurtenissen. Het deed me denken aan het interview met een Zwitserse oud-bankier. De economieën van Europa en Noord-Amerika komen in een snelle neergang, om plaats te maken voor Azië, in het bijzonder voor China. Dit gaat gepaard met schokkende gebeurtenissen. Eigenlijk is het al een gelopen race, want de ontwikkelingen die hiertoe leiden zijn al decennia geleden ingezet.

Het is een minuut voor twaalf, als het al geen twaalf uur geweest is. Hoe bereik ik mijn medelanders om duidelijk te maken dat als we nu niet in actie komen, er straks teveel chaos kan zijn ontstaan om nog iets te kunnen. In artikelen en in mijn recente boek ‘Geld in de bijrol’ (HIER) kom ik vaak terug op twee hoofdthema’s.

Het eerst thema, is dat geld met geld verdienen niet alleen buitengewoon destructief is voor de aarde en alles wat erop leeft, het is vooral het middel waarmee de superrijken gigantische geldstromen naar zich toehalen. Aan de superrijkdom is een grenzeloze macht verbonden en tegelijkertijd veroordelen de superrijken minstens de helft van de wereldbevolking tot gebrek en armoede. Zolang de mensheid blijft geloven in de illusie van ook tot grote welstand te kunnen komen als je maar hard genoeg werkt, dan blijft het systeem en de daarbij behorende ratrace in stand. Het is het ieder voor zich, resulterend in enkele winnaars en massa’s verliezers.

Het tweede thema waaraan ik in mijn artikelen en boeken veel aandacht besteed, is ‘De schoonheid van het kleine, een economie als de mens ertoe zou doen’, wat de titel is van het boek dat dr. Ernst Friedrich Schumacher schreef in 1973. Het gaat om kleinschaligheid, producenten en consumenten dicht bij elkaar brengen, regionale economie, waardoor het meeste wat je nodig hebt van dichtbij komt van kleinschalige producenten.

De globalisering van de afgelopen tientallen jaren heeft tot gevolg gehad dat de economie steeds meer wordt gedomineerd door multinationale ondernemingen en banken. De beweging is het omgekeerde van kleinschaligheid. De grootschalige multinationale ondernemingen en de banken domineren en daar is ook het geld geconcentreerd.

‘Klein’ wordt onder de voet gelopen..
Kleine innovatieve ondernemers hebben het in dit klimaat uiterst moeilijk om hun bedrijf tot ontwikkeling te brengen. Als het hen al lukt met een nieuw product of een nieuwe innovatieve dienst, dan worden ze al snel opgeslokt door een multinational en krijgen ze een zak geld mee..

Ik zie daarom twee onderwerpen die wij eensgezind moeten aanpakken en zoals dat wordt genoemd ‘van onderen op’, om ervoor te zorgen dat als de pleuris uitbreekt, wij daar niet massaal aan onderdoor gaan.

Het nieuwe boek van Ad Broere. (klik voor lead naar bookshop)

Het eerste is loskomen van het bankengeld, dus van de euro, de dollar, de yuan et cetera, want dat geld ontstaat door schuld en wordt gebruikt om geld met geld te ‘verdienen’. En door dit ‘geld-met-geld-verdienen’, wordt behalve schuldenslavernij ook een voortdurende, massale geldstroom in stand gehouden.

Van degenen die werken voor hun geld, naar hen die geld voor zich laten werken. En de laatstgenoemden zijn -uitzonderingen daargelaten – allesbehalve menslievend en niet bereid om het geld dat ze aan degenen die werken voor hun geld terug te geven.

Liever stallen ze op plaatsen waar het is onttrokken aan het oog van de wereld. Het gaat daarbij om bedragen die elke voorstelling tarten. In feite is het een groot deel van de oogst van de eeuwenlange inspanningen, de werkkracht en inzet van de mensheid.

Het tweede onderwerp is, dat als we het lot weer in eigen handen willen nemen wij kleinschaligheid moeten gaan koesteren en  kleinschalige ondernemers die innovatieve producten voortbrengen de voorkeur gaan geven.

Omdat de superrijken – uitzonderingen daargelaten- hun vermogen onder geen beding willen teruggeven aan de mensheid is een andere oplossing noodzakelijk. Als we het lot weer in eigen handen willen nemen dan moeten we kleinschaligheid gaan koesteren en de kleinschalige ondernemers die innovatieve producten voortbrengen de voorkeur geven. Het komt erop neer dat we gaan bouwen aan een eigen economie, die zoveel als mogelijk los staat van het geglobaliseerde monster dat we nu hebben. Van de overheid hoeven we het niet te verwachten, want die zijn gevangen in de globalistische structuren.

Als wij iets gaan doen dan moet het mijns inziens heel eenvoudig zijn. Het moet kunnen worden begrepen door zoveel mogelijk mensen, want voor verandering is draagvlak nodig. Geen ideologie, geen nieuwe hiërarchie met nieuwe machthebbers en nieuwe rijken en al helemaal geen nieuwe leiders. En we moeten snel en praktisch handelen, want de kans dat het binnenkort niet meer lukt is levensgroot aanwezig.

Op 29 januari plaatste ik deze oproep op Facebook:

GEZOCHT: ‘10.000’ mensen die willen meewerken aan een kleinschalige economie, waarbinnen in alle belangrijke primaire levensbehoeftes kan worden voorzien.

GEZOCHT: ‘100’ producenten die voeding, kleding, energie, gezondheidsproducten reparatie van apparaten, onderhoud van woningen, circulair bouwen et cetera, et cetera kunnen leveren.

GEZOCHT: mensen die de energie en de kennis hebben om een goed netwerk op te zetten, waardoor de producenten weten wat ze moeten produceren en de consumenten krijgen waaraan ze behoefte hebben.

GEZOCHT; mensen die de energie, de kennis en de ervaring hebben om een rente- en speculatievrij geldsysteem op te zetten, waardoor het netwerk (de coöperatie) loskomt van het bankengeld.

GEZOCHT: mensen die het belang van de gemeenschap boven hun eigen belang willen en kunnen stellen.

HET IS EEN MINUUT VOOR TWAALF, als we hier nog even mee wachten of weer in oeverloze discussies verzeild raken, dan kan er straks als de chaos is uitgebroken niets meer worden gedaan. Laten we de tijd die we nog hebben heel goed gebruiken. Ik schreef verder:

“Ik ben geen ondernemer en ook geen organisator. Heb evenmin de ambitie om hier een leidende rol in te spelen. Ik ben waarschuwer en leg dit idee voor. Ik hoop dat mensen die daarin beter zijn dan ik, dit netwerk of coöperatie op poten willen zetten!
Het doel is dus om op een uiterst praktische manier te voorzien in zoveel mogelijk essentiële levensbehoeftes, door direct verbinding te leggen tussen producenten van die levensbehoeftes (‘100’ producenten) en de gebruikers van die levensbehoeftes (‘10.000’ consumenten). Dit wordt gedaan op een manier die doelmatig is, zonder franje en die betaalbaar is, doordat alleen degenen die echt iets leveren daarvoor worden beloond. Alle deelnemers delen gelijkmatig in de voordelen van deze aanpak en omdat er geen geld met geld binnen het netwerk wordt verdiend, is er geen mogelijkheid voor hebzuchtigen om onevenredig veel te profiteren.”

Het aantal positieve reacties hierop is in één woord overweldigend! Voor het door algoritmes zwaar beperkte Facebook, werd het bericht heel veel gedeeld en idem dito ‘geliked’. Dit betekent dat er een groot draagvlak is voor het idee. Op mijn oproep om er vorm aan te geven door het in een uitvoerbaar plan uit te werken en het plan vervolgens ook daadwerkelijk uit te voeren werd door een aantal mensen constructief gereageerd.

Vervolgens blijkt echter hoe moeilijk het is voor sommige mensen om over hun eigen schaduw heen te stappen. Want ‘ik heb al een plan klaarliggen.’, ‘je moet je bij die en die aansluiten’ et cetera. Reacties waarmee wordt aangegeven dat er niet begrepen wordt waarom het draait. Het gaat om een ontwikkeling van onderen op. Dit betekent dat er geen behoefte is aan een kant-en-klaar-plan, maar aan de vraag aan alle geïnteresseerden wat zij willen. Daar kom je alleen achter door middel van een vragenlijst. Op deze manier weet je waar behoefte aan is.

Ik hoop er nog steeds op dat er mensen zijn die dit willen oppakken, want informatie is de enig juiste basis om op verder te gaan. Verder hoop ik vanzelfsprekend, dat energieke en deskundige mensen die het belang van de uitwerking van dit idee met mij delen, het gaan oppakken en er met elkaar voor zorgen dat die netwerken of coöperaties er snel gaan komen.

© Ad Broere,

auteur en econoom

Als het uit het ‘NIETS’ komt, zal het daar ook wel weer in verdwijnen niet..?
Dit boek, geschreven door drs. Ad Broere, staat o.a aan de basis van het succesvolle stuk ‘Door de Bank genomen’..!! (klik voor link naar bookshop!)

Advertentie

9 thoughts on “De essentie: Kleinschalige economie én samenwerken…!

 1. Guidoj.
  Dank voor dit artikel wat aangeeft voor mijzelf dat ik kwa denken toch in de juiste richting denk.
  Wanneer het gaat over grote en kleine bedrijven dan ben ik van mening dat het Nederlands voedingscentrum en Marianne Thieme een gevaar zijn voor kleine bedrijven.
  Gisteravond pleitte ze voor minder vlees en vis omdat die laatste toxische stoffen zouden bevatten
  (zie fragment uit deze verwijzing).
  https://evajinek.kro-ncrv.nl/artikelen/marianne-thieme-is-terug-in-den-haag-en-schuift-aan-over-haar-documentaire
  Het voedingscentrum liet vanmorgen weten dat eten met een krokant bruin randje mogelijk ook niet goed zou zijn en iedereen zou dat ook al weten wordt dan gezegd.(Bij de NOS op het nieuws van 08.30 uur lieten ze twee borden met friet zien) daar zullen de frituren blij mee zijn.
  Als het aan Marianne Thieme en het voedingscentrum licht lijkt het erop dat we straks alleen nog maar groen mogen eten (Nooit hebben ze het over vergif/bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden) mogelijk kan men dan ook schade oplopen qua gezondheid doordat men schadelijke stoffen binnen krijgt.(In Duitse bieren zat toch ook glyfosaat?).
  Volgens Mevr Thieme moeten we dan ook nog overgaan op vlees vervangers.
  Het enige waar ik het wel mee eens ben is dat de subsidies uit Brussel aan mega bedrijven afgeschaft zouden moeten worden omdat een klein bedrijf dergelijke subsidies mogelijk niet krijgen en eerlijk is eerlijk zij pleitte er wel voor die kleine bedrijven te helpen.
  Mijn mening is dat de bemoeienis over eten veel te ver gaat wat boeren,vissers en naar het zich nu laat aanzien ook frituren en hun bevoorraders natuurlijk de kop kan kosten.Laat mensen gewoon lekker eten wat zij zelf willen er zijn belangrijker dingen/zaken.
  Die onzin verhalen over dat mensen te dik zouden zijn komt niet door eten maar minder lichamelijke arbeid denk ik anders hadden ze vroeger toen ook veel vis,vlees en friet gegeten werd de mensen toen ook al te dik moeten zijn,zo moeilijk kan dat toch niet zijn?
  Die kleine bedrijven gaan geen geld uit Brussel krijgen omdat de EU in Brussel juist het verlengstuk van multinationals/banken is en die hebben baat bij minder concurrentie door gezonde plaatselijke bedrijven die fatsoenlijke producten leveren.
  Ook gaat ze totaal voorbij aan de vraag naar Co2 door tuinders (zie eerder artikel.

 2. In 100 AD, stelden de Romeinen een Fiscus Judaicus in, om de zich via currupte wegen verrijkte Joden, een beetje gelijk te trekken met de Romeinse burgers !

  Misschien een idee, want ook nu loopt het weer de spuigaten uit, en waar ze die vergaarde rijkdom voor gebruiken, is ook niet echt netjes !

 3. https://nos.nl/artikel/2271153-overheid-maakt-het-voor-mensen-die-in-schulden-zitten-vaak-erger.html Maar het gaat gelukkig goed met de economie waar alleen de rijken van profiteren.
  Niets wordt er gedaan aan de toename van mensen met problemen op financieel gebied die vaak ontstaan na ziekte of ontslag omdat de overheden alleen oog hebben voor korten op uitkeringen en ondoenlijke eisen stellen waar deze mensen niet aan kunnen voldoen.
  Vreemd is wel dat ze erg snel waren om banken te redden waarbij het om miljarden ging.

  1. Arnold 2

   de overheid is absoluut niet verantwoordelijk voor jouw welzijn, daar ben je zelf 100% verantwoordelijk voor, goeie tijden , slechte tijden, beetje zorgen voor de winters in je leven,
   dat gejank van al die teveel uitgevende individuen, schijtziek word je er van, een beetje soberheid op geen enkel gebied kunnen ze opbrengen, ze verdienen wat ze krijgen, en wat er aan komt !

  2. Jenne1.
   Ik kan hier uitvoerig op in gaan maar dat ga ik niet doen omdat het totaal geen zin heeft.
   Wanneer de overheid mensen via belastingen en boetes totaal financieel uitkleedt dan worden mensen de middelen ontnomen om voor zichzelf te kunnen zorgen en al helemaal als ze dan gelijktijdig verplichtingen opleggen waar de mensen ook weer geld voor nodig hebben.Dan heb ik het nog niet eens over zieken en ontslagenen.Ik vrees dat dit weer tegen dovemansoren gezegd wordt waarbij het nog steeds leven in de oudheid en de daarbij behorende opvattingen nog steeds de hoofdrol lijken te spelen.

  3. Arnold, je moet vaak naar Ranses Shaffy zijn levens lied luisteren, LAAT ME, Laat me nou mijn gang maar gaan ,,,,,, misschien ga je dan begrijpen wat ik bedoel, wij hippies groeiden hier mee op, dat is ook het probleem voor de generaties later, maar goed wie niet horen wil, moet dan maar voelen, groet !

 4. Een economische eye opener ; Thomas Dalton ; occidental observer februari 7 – 2019 , over het bezit van het zionisme – pseudo zionisme – jodendom, en hoe ze het gebruiken !

  Daar liggen veel van onze economische problemen ! gewild en ongewild !

 5. We maken natuurlijk allemaal deel uit van het in grootte gegroeide economische circus! En velen doen dat op een door maatschappelijke indoctrinatiekanalen bepaalde manier. Zoals de door de reclamewereld aan ons opgedrongen behoeften, waarvan we zelf niet wisten dat we de vervulling van die behoeften werkelijk nodig hebben. Onze invloed op dit economische circus is groter dan we denken! Zeker als we bewust consumeren en vooral consuminderen.

  Waarom menen we mee te moeten doen aan de nieuwste hypes en het vergaren van de nieuwste technologische gadgets? Een ieder is medeverantwoordelijk voor het welzijn van al het leven op aarde.

  1. Deze enorm diep gewortelde misconsomatie, neemd steeds ziekelijker vormen aan, met ook heel veem medische consequenties op de langeduur, toch ga ik er van uit dat het gewoon aan de aflatende moderne opvoeding ligt, ouders worden door hun eigen denken en doen gechanteerd, gelukkig zijn er uitzonderingen, maar teweinig !

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.