Advertentie

Een onafhankelijk waardevast banksysteem..!?


x

Een onafhankelijk waardevast banksysteem..!?

2011 – WantToKnow.nl/.be

x

Een Amerikaanse soldaat bij een van de vele pallets met 100-dollarbiljetten van de miljarden US-dollars die vanuit de VS naar Irak werden gezonden. Waardeloos papier, dat door ‘geloof in’, een waarde krijgt..?? (klik voor artikel)

Het huidige geld- en banksysteem is in handen van onbetrouwbare figuren; want doordat het huidige financiële systeem een gecentraliseerd systeem is, is het mogelijk dat de meeste macht en invloed bij slechts een paar spelers worden gelegd: ‘de elite’.

Slechts een paar mensen hebben daardoor het hele monetaire systeem in handen. En deze mensen hebben bewezen niet alleen onkundig maar ook extreem gierig en volledig onbetrouwbaar te zijn. Machtsgeil en manipulerend!

En terwijl de wereld de grootste economische crisis in zijn geschiedenis doormaakt, betalen de banken zichzelf grotere bonussen uit dan ooit tevoren. De oplichting en fraude in het financiële systeem is vrijwel totaal. Het ontbreken van moreel en ethisch besef is vrijwel totaal. De invloed van deze lui op onze politiek is misschien niet goed zichtbaar maar wel vrijwel totaal. Achter de schermen bepaalt deze elite, nota bene o.b.v. ONS eigen geld, wat er op het grote wereldtoneel zich afspeelt. Zelfs het laten voeren van oorlogen blijken voor deze elite één van de meest winstgevende daden te zijn..!

Hongersnood, klimaatverandering, schaarste van noodzakelijke grondstoffen, schone lucht, schoon water en een wereldbevolking die de komende decennia van zeven naar negen miljard groeit, zijn zaken die vandaag de dag geen écht nieuws meer zijn. We hebben onze zorgen, maar het leven is in Nederland nog steeds relatief goed, maar dit kan echter letterlijk overmorgen in één klap totaal veranderen.

Geld als ‘doel’..! Dat geld pas iets waard is als je het uitgeeft, was deze gierigaard niet bekend..

Want inmiddels doemt aan de horizon een nieuw monster op, een financiële crisis die ons mogelijk heel snel direct in onze portemonnee gaat raken. Aan de ene kant zijn wijzelf, met ons gedrag verantwoordelijk voor het leegroven van onze planeet; onze economieën zijn immers gebaseerd op een verspilling van meer dan 90% van de geproduceerde goederen, maar ook diensten. Aan de andere kant is er door onze banken een tijdbom gecreëerd omdat het financiële systeem gebaseerd is op schuld en rente… Banken mogen geld creëren op basis van spaargeld dat hen is toevertrouwd. Voor iedere € 1, die jij bij een bank inlegt, mag dezelfde bank er € 10,- creëren.  En dit geld weer uitlenen natuurlijk, waarvoor het natuurlijk weer écht geld terugkrijgt, of misschien moeten we zeggen: TERUG WIL..!

Gebakken lucht
We komen er steeds meer achter dat de huidige notabele bankiers in werkelijkheid keurig aangeklede handelaren-in-lucht zijn, bij wie leugens en waandenkbeelden bij hun dagelijkse instrumentarium behoren. Ook na de crises in 2008 hebben we feitelijk de banken weer gewoon hun gang laten gaan. De commissie De Wit die in Nederland deze crisis onderzoekt, is nóg aan het praten, terwijl het financiële gezwel ook in Nederland doorwoekert..!

 

Aan de buitenkant lijkt alles in de prachtige bankgebouwen te glimmen, maar feitelijk gaat binnenin het systeem het verrottingsproces gewoon door. Er is werkelijk niets veranderd, bonussen als premie op risicovol gedrag met geld van gewone mensen blijkt nog steeds de normaalste zaak van de wereld.

Het systeem van geldcreatie op basis van écht geld, links, blijft altijd achter de feiten hollen van terugbetalen-met-rente. Het kan per definitie NIET in balans komen..!!

Het inzetten van spaargelden van gewone mensen en bedrijven als een soort casinogeld in de mondiale gokhuizen op de waarde van valuta, de waarde van grondstoffen en dergelijk gaat gewoon door. ‘Speculeren’ heet dit dan met een chique woord en het falen van deze speculatie-tochten over de wereld, wordt nog steeds niet gezien als onverantwoord, het is de normaalste zaak van letterlijk de wereld. Onbehoorlijk bestuur? Welnee: bedrijfsrisico zul je bedoelen..?

Door deze twee activiteiten van spaargeld beheren en speculatie te combineren, zijn de banken zogenaamde systeembanken geworden, die natuurlijk niet om mogen vallen omdat anders -kort gezegd- onze pinpassen het niet meer doen, omdat het geld óp is bij de bank. En als de banken omvallen onze  pensioenen in gevaar komen. Maar het is genoeg! We moeten nu écht ingrijpen en stoppen met deze gekte. Maar het lijkt erop dat de banken er belang bij hebben om het allemaal heel ingewikkeld te maken..

De overheid laat zich misleiden door professionele lobbyisten en houdt de banken overeind. Het is daarmee de meest gesubsidieerde sector en mondiaal de grootste sector die zelf niets bijdraagt aan de echte economie omdat het zelf niets produceert. Het verschil is ‘niet goed geld terug’ of ‘niet goed geld weg’. Er wordt naarstig gezocht naar manieren om het oude systeem te restaureren terwijl we juist moeten zoeken naar radicale vernieuwing. Dus rigoureus stoppen met de verspillende economie en ons verlossen van dit ridicule banksysteem. De alternatieven zijn nieuwe coöperatieve geldscheppende systemen die zich inmiddels langs de zijlijn al aan het warmlopen zijn zoals De Blije Bank.

Duurzaam bankieren..

Maar er zijn toch ook duurzame banken? Jazeker, maar lees wat dhr. J. Muntenbergh schreef over deze banken:

De huidige ‘duurzame’ banken
Welke bank mag zichzelf duurzaam noemen? Ons huidige bank- en geldsysteem is gebaseerd op schuld. Zonder deze schuldencreatie zou er geen geld in omloop zijn. We zouden niets kunnen kopen en verkopen. Schuld is vaak belast met rente. Rente onttrekt geld uit de samenleving (reële economie) waardoor er tekorten ontstaan. Om deze tekorten tegen te gaan, wordt er extra geld uit het niets in omloop gebracht op basis van nieuwe schulden. Deze schulden dragen ook weer rente in zich mee. En zo worden er al vele jaren schuld op schuld gestapeld en rente op rente. Er is hiermee een onhoudbaar tekort ontstaan in de hele wereld. Worden we daar blijer van?

De meeste banken zitten ‘gevangen’ in hun eigen concurrentiesysteem, terwijl er andere mogelijkheden zijn om:
a) dienstbaar aan de samenleving te zijn en
b) als bank op een rechtvaardige manier je geld te verdienen.

Het is een kwestie van willen. Rente is absoluut geen duurzaam product. Dus welke bank in Nederland mag zichzelf een ‘duurzame’ bank noemen?

80% van de mensheid betaalt rente

10% speelt met rente gelijk

10% ontvangt 90% aan betaalde rente

Het handelsverkeer betaalt 45% aan verborgen rentekosten. Extra geld uit het niets creëren maakt het bestaande geld minder waard. Dat heet inflatie. Volgens econoom Keynes is inflatie schadelijk en een vorm van diefstal. Het bedrag dat aan banken betaalt wordt aan rente over de staatsschuld is nu bijna gelijk aan de bezuinigingen van onze overheid. De negatieve neveneffecten van renteheffingen zullen duidelijk zijn. In dat kader wil ik je er op wijzen dat de ontstane te korten door renteheffingen in de komende tijd (meer dan 2008-2009) zullen worden aangevuld met al het beschikbare (belasting en pensioen) geld uit onze samenleving. Kijk maar eens op deze link.

Ik vraag mijzelf af of de mensen die deelnemen aan Occupy Wall Street, Occupy Den Haag en Occupy Amsterdam zich wel bewust zijn van werkelijke kernoorzaken zoals renteheffingen die er in onze samenlevingen uiteindelijk voor zorgen dat er onverzadigbare te korten zijn en blijven. Duurzame banken? Ik dacht het (nog) niet.

x

Onafhankelijk waardevast banksysteem

 x

Bent jij blij met het leven van crisis naar crisis?

Ons huidige bank- en geldsysteem is gebaseerd op schuld. Zonder deze schuldcreatie zou er geen geld in omloop zijn. We zouden niets kunnen kopen en verkopen. Schuld draagt rente in zich mee. Rente onttrekt geld uit de samenleving waardoor er tekorten ontstaan. Om deze tekorten tegen te gaan wordt er extra geld uit het niets in omloop gebracht op basis van nieuwe schulden. En deze schulden dragen ook weer rente. En zo wordt er al bijna 100 jaar schuld op schuld gestapeld en rente op rente. Er is hiermee een onhoudbaar tekort ontstaan in de gehele wereld. Worden we daar blijer van?

We leven van crisis naar crisis. Het is feitelijk een crisis in ons bewustzijn. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ons bewustzijn de drijvende kracht is achter verandering. Een verhoging van het bewustzijn stelt mensen in staat om betere keuzes te maken en acties te ondernemen die een goed beheer van al het leven dichterbij brengt.

Erkki Liikanen, president van de Centrale Bank van Finland en bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB), noemde  recent het schuldniveau in de eurozone ‘onhoudbaar’. Er werd niet bij gezegd dat het systeem volledig uit de hand is gelopen. 80% van de mensheid betaalt rente, 10% is neutraal en 10% ontvangt.
Het systeem gaat ten  koste van miljarden mensen, onze aarde, haar  bodemschatten en het milieu. Geldspeculaties verergeren het geheel. Uitsluiting, uitputting van grondstoffen, onbewoonbare gebieden, armoede, ziektes, verdeeldheid en oorlogen zijn ondermeer het gevolg. Het huidige bank- en geldsysteem blijkt niet in staat om echte oplossingen voor de wereldproblematiek aan te bieden. Daar is een ander systeem en meer bewustzijn voor nodig.

“Wij zijn ons bewust dat alles met elkaar verbonden is. Dat een ander geldsysteem de samenleving beter kan maken. Gelijk gezonde voeding en zuiver water voor ons lichaam. Door een geldsysteem te gebruiken dat een goed beheer van al het leven als uitgangspunt heeft. Vandaag introduceren we een nieuwe bank die dit mogelijk maakt. Gebaseerd op inclusiviteit, integriteit en innovatie”.

De Blije Bank en Gozo Green Bank
Het alternatieve bank- en geldsysteem dat de Blije Bank en Gozo Green Bank willen opzetten, werkt niet met renteheffingen en speculaties. Zij (DBB-GGB) garanderen een duurzame ontwikkeling en een stabiele economie. Hun systeem biedt financieel-, ecologisch-, emotioneel- en sociaal rendement (FEES) op al het ingelegde vermogen. Voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), de motor van elke economie, heeft deze nieuwe bank een totaalpakket financiële dienstverlening ontwikkeld, waarbij juist het midden- en kleinbedrijf als economische ruggengraat enorm kan worden gestimuleerd. Hun systeem werkt voor het welzijn van iedereen en daarom zijn zij continue in gesprek met mogelijke partners. Bijvoorbeeld de bank’collega’s’ die nog werken in het oude bancaire systeem, zij krijgen een uitnodiging om sámen te werken in deze nieuwe vormen van dienstverlening.

Coöperatief werken voor de samenleving
DBB-GGB is een coöperatieve bank waarbij ieder lid een mede-eigenaar is en daar de vruchten van plukt. Bij BB-GGB gaat het hen primair om gezonde relaties, relaties tussen mensen, onze leefomgeving en de natuur. Daarom investeren zij ook lokaal in gezonde energie-, water-, voedsel- en huisvestingsprojecten met rendement voor de gehele gemeenschap.Het DBB-GGB-partnership herstelt de verbinding met de basiswaarden in de maatschappij en propageert daarmee een veerkrachtige samenleving.

Een wereld waarin op termijn alle leden dus gebruik kunnen maken van een digitale munt die alle huidige misstanden zoals inflatie buiten de deur houdt. Uiteindelijk wordt het dus gewoon een kwestie zijn van ‘Doen’. Het coöperatief bankieren 3.0 is daarmee geboren en vanuit inclusiviteit wordt iedereen door hen uitgenodigd. Doe jij ook mee, bekijk dan even deze

Voordelen op een rij:

 • nieuw coöperatief bankieren 3.0.
 • geen renteheffingen en speculaties.
 • decentraal (lokaal) investeringsbeleid.
 • ieder lid van DBB-GGB is mede-eigenaar.
 • gezond alternatief bank- en geldsysteem.
 • duurzame stimulering en groeiontwikkeling.
 • goed beheer van al het leven als uitgangpunt.
 • totaalpakket financiële dienstverlening voor MKB.
 • herstel relaties, verbinding, vertrouwen en co-creëren.
 • internationale beschikbaarheid via mobiel, internet en pin.
 • financieel-, ecologisch-, emotioneel- en sociaal rendement (FEES).
 • investeringen in energie-, water-, voedsel- en huisvestingsprojecten.

International Year of Cooperatives
De lanning van ‘De Blije Bank/Gozo Green Bank’ en ‘Bank of Joy’ is om deze officieel te introduceren in het Internationale Jaar 2012 van de Coöperaties (VN resoluties 64/136 en 65/184).

Bezoek voor meer info, deze verschillende websites  De Blije Bank en GozoGreenbank. Of neem direct contact op via info@deblijebank.nl. Klik HIER voor een hele brochure. (pdf)

 

‘Our world is not made worse by bad people, but by good people doing nothing’

Onze wereld wordt niet slecht gemaakt door slechte mensen,

maar doordat goede mensen niets doen.

– Martin Luther King –

Klik voor een inspirerende website over ons consumptiegedrag..!

85 gedachten over “Een onafhankelijk waardevast banksysteem..!?

 1. Wanneer is een financieel systeem werkelijk nieuw?

  Als het een systeem is dat niet ingrijpt,
  maar er gewoon is, beschikbaar is, vertelt over zichzelf hoe het werkt, en dan kan iedereen zelf kiezen.

  Het maakt niet uit welk nieuw betaalmiddel je gaat gebruiken. Als het maar niet belast.

  Er is sprake van een wezenlijke transformatie van het financiële systeem, als je ‘het’ niet als een systeem over mensen heen wilt leggen, maar het puur beschikbaar laat zijn, en iedereen op aarde zelf laat kiezen, de eigen keuze laat dragen.

  Het is dan geen systeem meer waar we het over hebben. Maar puur een betaalmiddel dat beschikbaar is.
  We ‘verhouden’ ons dan systeemloos tot elkaar op aarde.
  Een ander waarnemen van de combi mens-betaalmiddel. Een los koppeling van die 2: beiden terug naar pure beschikbaarheid.
  Je bent als vrij mens op aarde aanwezig. En er zijn vrije betaalmiddelen….. Meer is er niet overgebleven.

  En wat kies je dan als betaalmiddel?…. Kies het betaalmiddel dat bij je past.
  Deze site gebruikt in al haar voorbeelden het betaalmiddel Equi.
  Zij heeft het in leven zijn van ieder mens als onderliggende waarde.
  Bron: http://www.equi-transitie.nl

  1. http://www.earth-matters.nl/11/3684/verborgen-nieuws/echt-geld-sterft-en-leidt-tot-een-socialere-maatschappij.html#.TrJuU_3XjyY.facebook

   Een mooi artikel waarin beschreven wordt hoe geld op een natuurlijker manier kan stromen. Deze manier is gebaseerd op leven en sterven (vanuit het vroegere ruilen van voedingsmiddelen uit de natuur) Equi doet dat ook, maar gaat nog een stap verder… omdat jij in leven bent, heb je onvoorwaardelijk toegang tot Equi en dus krijg je iedere maand dat jij in leven bent &750,00.

   Met dank aan Anja Backer…

  2. Ik ben momenteel elk geld systeem zat! Marcha als hoofd van de puntenbank, misschien aantrekkelijk voor jou maar niet voor mij. ook een dualistisch systeem naar mijn idee, ben ik echt klaar mee!

  3. Beste Mascha en anderen,

   Het idee van de Equi en De Blije Bank komen wat mij betreft heel dicht bij elkaar.
   Op dit moment is creatie van geld gebaseerd op schuld. Het schuldenprobleem wat we nu hebben kunnen we in het huidige systeem nooit oplossen.

   Voor zover ik jullie site en van Astrid van Tried begrepen heb willen jullie creatie van geld koppelen aan recht op leven, artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 1948 (UVRM). En dit in een vorm van onvoorwaardelijk basisinkomen (ca. € 9.000 per volassene per jaar) aan iedereen uitkeren. Dit idee lijkt sterk op die van http://en.wikipedia.org/wiki/C._H._Douglas.

   Voor zover ik kan zien is het kern probleen bij de Equi genetisch ingebakken structurele hoge inflatie van ca. 20% per jaar.

   Wij van De Blije Bank willen creatie van geld baseren op recht op leven en recht op werk (artikel 3 en 23 van de UVRM). In het systeem wat wij ontwikkeld hebben heb je geen inflatie.

   Reden hiervoor is dat wij uitgaan van het invoeren van een organisatie die lijkt op een kruising tussen een winkel en een bank. Deze organisatie mag zonder vorming van schuld aan wie dan ook iedere maand opnieuw al het geld in omloop brengen wat nodig is om de kosten van alle salarissen en alle uitkeringen te betalen. Alle goederen en diensten die we maken verkopen we via deze nieuwe organisatie. Met een simpel admistratief proces wordt hiermee iedere maand opnieuw ook weer (bijna) al het geld weer uit roulatie genomen en blijft er evenwicht tussen geld en goederen/diensten.

   In de film Avatar worden de volgende belangrijke zinnen gezegd: “Life is a constant flow of energy” en “All energy is on the borrow, whe you die you give it back”.

   Geld is in onze ogen een administratieve afspiegeling van recht op gebruik en levering van levensenergy. Met het nieuwe geldsysteem brengen we dit tot uitdrukking. In onze ogen is leven het belangrijkste goud, niet de bling bling gele staven in de kluizen van de banksters en het maken van winst.

   Groet,
   Hans

  4. @Hans

   Nee Hans, bij Equi is geen sprake van inflatie. Bij iedere transactie lost 1/1000 deel op omdat we niet eeuwig leven. Uiteindelijk lost de mens fysiek op en ook Equi lost op: 1/1000 deel per transactie (dit deel gaat dus nergens heen, het lost op). Als blijkt dat 1/1000 deel onvoldoende is dan wordt dat aangepast. As simple as that. Geen inflatie. Alsjeblieft geen vooronderstellingen die er niet zijn.

   Recht op leven is er AL: we Zijn er al. Equi is nergens aan gekoppeld. De mens is er. Je creëert Equi zelf, omdat je in leven bent. Equi zijn geen inkomsten. Equi wordt niet uitgekeerd: je bent van niemand afhankelijk. Equi is niet buiten je. Je bent het zelf.

   Equi is ook niet gekoppeld aan recht op werk. Als ieder mens gewoon fysiek in leven kan zijn, ontvouwt zich vanuit deze mens vanzelf wat zich wil ontvouwen. Het fenomeen ‘werk’ wordt vanuit Equi heel anders waargenomen. Vanuit Equi kan eenieder gewoon doen wat hij/zij wil. Geen (be)sturing, controle, moralisme of whatever…

   Levensterreinen ‘werk’ ‘onderwijs’ ‘gezondheid’ ‘relaties’… het verandert allemaal zodra er vanuit Equi sámen geleefd wordt.

   En nee Hans, Equi is juist vernieuwend omdat Equi het belastende systeem verlaten heeft. Euro is een uitdrukking van het belastende systeem: euro vasthouden, brengt geen transformatie.

   Het zou helemaal mooi zijn als er een oprecht transparant overzicht komt van werkelijk vernieuwende betaalmiddelen. En daarmee bedoel ik betaalmiddelen die vrij en onbelast(end) laten bestaan en dus geen onnatuurlijke laag over het samenleven heen leggen en ook niet allerlei regels en voorwaarden.

  5. Volgens mij ben je dan een belastingontduiker…
   Ik zou maar oppassen met die geintjes.

 2. @mirakel multi D Het woord systeem leidt af?
  Kijk eens naar Ecologisch systeem. Permacultuur is hierop gebaseerd. Laat je niet afleiden door lading op woorden mirakel.
  Equi is gebaseerd op het Overvloedsprincipe (en laat je ook hier niet afleiden door het woord principe mirakel, want het woord betekent ‘in beginsel’).
  Waar in godsnaam zie jij dualisme in het Overvloedsprincipe en Onvoorwaardelijke Liefde?
  Verder leidt het woord geld af?
  Kijk eens hier: http://hetbewustepad.nl/index.php?nws_id=58

  1. @mirakel multi D Precies, je hebt geen systeem nodig: de kracht zit in jeZelf!

   Voor jou, en de meelezers, nog even deze herhaling van het stuk dat ik eerder, hieronder, plaatste:
   @Er is sprake van een wezenlijke transformatie van het financiële systeem, als je ‘het’ niet als een systeem over mensen heen wilt leggen, maar het puur beschikbaar laat zijn, en iedereen op aarde zelf laat kiezen, de eigen keuze laat dragen.
   Het is dan geen systeem meer waar we het over hebben. Maar puur een betaalmiddel dat beschikbaar is. We ‘verhouden’ ons dan systeemloos tot elkaar op aarde.

 3. Elke Mening
  Elk Woord
  Elke OpLossing

  In Deze Fase Van Het EindSpel
  Zijn
  Niet OK / Niet Volledig

  Omdat Zetten Willen Doen
  WeerStand Biedt & Dus Voedend Is
  &
  Het TegenOverGeStelde Is
  Van:

  De Stelling In Beeld Brengen 🙂

  2012 Komt De Hele Stelling In Beeld
  &
  Dan

  Dan Lachen We Ons Suf !

  Omdat Dan
  Het OverZicht Totaal Is
  &
  Zetten Zo Voor De Hand Liggend Zijn
  Dat We

  TerugKijkend Naar Nu
  Ons AfVragen

  WaarOm
  Deden
  We
  Daar & Toen
  Zo Vreselijk Moeilijk ?

  ps
  een auto die op water rijdt scheelt ook al heel veel, zou het nie ? (en dit is maar 1 stellingskenmerkje dat aan verandering onderhevig zal blijken te zijn) SOPN deelt alle info gratis en voor NIETS ! (mijn tip: laat je niet meer leiden door 1 kenmerkje in de stelling en ga zo breed mogelijk (leren) kijken (ge-integreerd waarnemen; alle veranderingen in-1; het hele plaatje gelijktijdig ‘zien’) naar de aankomende veranderingen & welke invloed dat zal kunnen hebben op je eigen domein; het zal alles een stuk lichter maken voordat je weer naar grotere dingen gaat kijken en, erover een (hopelijk zeer tijdelijke) mening gaat vormen !

  Alles = Aandacht
  Alles = Nu
  Alles = Je Eigen Cirkel / Domein Op Orde (Willen) Brengen Als 1e !

  1. En als zwaard van damocles wil dit er wel aan toevoegen;

   Al het gelul van mensen met ideeen (zet-voorstellen) wiens intrinsieke cirkels & domeinen niet op orde zijn ? Ze zijn aftrekbaar van:

   De inhoudelijke ge-integreerde waarneming 🙂

  2. Dat was een Meesterlijke zet van Yge, was net een paardensprong zijn vers en checkmate! Geweldig zo’n klassieker…

  3. Dank voor de uitnodiging om een toelichting te geven op het inhoudelijke beleid van SOPN dat in 2012 met 80 a 90 % van de stemmen de democratie definitief een ander gezicht zullen gaan laten zien !
   Dit is een eindspel en de kosmos heeft ons het schaakspel gegeven om de abstractie van alles te leren zien/ervaren/voelen; het stelde door aandachts-trainingen het lichaam in staat om als info-verwerkend systeem razendsnel alles te verwerken tot 1.
   Tot zover deze 1-voudige inleiding; dan nu de afronding van de inhoudelijke vraag !

   Als de stelling steeds zichtbaarder wordt dan heb je snel de neiging nieuwe zetten te willen doen omdat je de stelling beter ziet ….
   Als je begrijpt dat de stelling in de komende tijd razendsnel verder openklapt is het beter om:
   Niet te reageren, de info- te verwerken, aan de had daarvan de eigen waarenmingspositie aan te passen (praktisch) en te anticiperen een gezamenlijke zet voor een gezamenlijke issue 🙂
   Een auto met water laten rijden is een particulier iets; dat kun je al meteen toepassen omdat het binnen je actie-radius valt.
   De ge-integreerde oplossing valt nu nog buiten het raam van de zich exponentieel ontwikkelende waarneming die intrinsiek afhankelijk is van de geintegreerde ontwikkeling van het persoonlijke domein.

   Ik hoop – in godsnaam – dat dit enigszins te volgen is.
   Hoe dan ook; in 2012 zal SOPN met mensen die deze taal wel begrijpen een forse ge-integreerde zet gaan doen in de politiek om die chaos tot rust en 1-voud terug te brengen.

  4. @Paul in 2011

   De werkelijkheid van het Hier-en-Nu is, Paul, dat ook jij geld nodig hebt om je huur etc. te betalen.

   Hoe de situatie in 2012 zal zijn?

   Equi is flexibel en evolueert gewoon mee.

  5. De Stelling Is Veel Groter
   Dan
   1 StellingsKenMerkje

   Ga Eens Wat Visualisatie-Traininkjes Oefenen
   Door
   StellingsKenMerken Snel Te Wisselen
   &
   Hoe Snel Je DaarIn Bent !

   Dat Helpt alVast
   Om
   De Intrinsieke WaarNemer
   Los Te Maken
   Van
   Meningen & Reactief Te Willen Zijn 🙂

   Het Is Zo 1-Voudig
   Als
   Je
   Het Heel Even Wat AanDacht Zou Geven;

   Dan Ben Je Er Zo 🙂

   Hoe Dan Ook
   Zal Ik
   Een Zwaard Van Damocles Blijken Te Zijn
   Voor Mensen
   Die
   In Beeld & GeLuid

   Een Mening In Beeld Willen Drukken
   VoorAfGaande
   Aan Het Delen Van

   Hun WaarNeming !

   Ik Oefen Zelf Steeds Meer
   Om
   Consequent
   HierIn
   Het
   Zwaard Secuur Te Gebruiken;;

   You Ain’t Seen Nothin Yet !

  6. Ik Vind Het Heerlijk
   Om
   Meningen
   Af Te Kappen
   De AanDacht-Trekkerij
   In De GeDeelde Ruimte
   Dient
   Tot Rust Te Komen
   Om
   Waar-Nemingen
   100%
   De Ruimte Te Gaan Geven

   Ik Zal Harder & Strikter Worden In Deze;

   De Ruimte OntBreekt Te Line-Aire Tijd
   Meer & Meer
   Om Meningen Te (Willen) Laten Zien 🙂

   Ieder-1
   Die Dit BeGrijpt
   Is Het Nu
   ToeGeStaan
   Om Ook Dit OnderDeel
   Van De Communicatie
   Het Vole Licht Te Laten Zien !

   Enkel Samen
   Maken Wij
   Deze Partij Af
   Door
   Ruimte te Scheppen
   Voor
   De
   Inhoud !

  7. Ah, je gebruikt nu mijn vraag om SOPN inhoudelijk neer te zetten.

   Tja… Ik heb hier Equi neergezet en verwezen naar http://www.equi-transitie.nl. Aansluitend bij de werkelijkheid van het Hier-en-Nu.
   We hoeven niet te wachten tot 2012. En zoals ik antwoordde op Paul: Equi evolueert gewoon mee. That’s it.
   Verder geen verhaal. Daar hebben we geen politiek voor nodig Yge.

   Equi is geen idee, geen oplossing, of whatever. Je werkt niet mét Equi, je leeft vanuit Equi.
   Ik nodig eenieder uit zich te oriënteren via http://www.equi-transitie.nl en te onderzoeken op welke manier Equi toepasbaar is in het eigen leven. Juist in het eigen leven. De onzichtbare ander mag (moet) je loslaten. Dat is de crux.

  8. Equi… klopt dat werkt, heel goed zelfs, maak het nu al mee en het bevalt me al prima om heel erg eerlijk te zijn. Geld was ooit heel erg mooi om zelf te drukken, vond het altijd weer pure kunst en schoonheid, Equi echter dat stinkt niet meer aan je handen en in je portomonee. Het is nog mooier om je zakken er niet meer mee te hoeven vullen en of dat je er zorgen om hoeft te maken. Nu de rest nog….

 4. @ yge visser,
  Dit is echt een uitstekende tijd voor kansen! SOPN pakt zijn kans, tijdens deze crisis….en belooft van alles zoals dit altijd gaat binnen het huidige politieke systeem….ik ben van mening dat ook zij de rust niet terug kunnen geven aan ons, en dat zij ons gaan redden van onze (eigen) ondergang???..En weer geven wij al onze eigen verantwoordelijkheden en macht weg! Rust..zullen we allemaal eerst in onszelf moeten vinden! Wij zijn zelf echt de bron van de verandering, die onze innerlijke wereld naar buiten toe spiegelen. Wij kunnen creëren. verhalen zijn van buiten naar binnen en lijden dan weer tot de zoveelste teleurstelling. Echt waar dit hologram, zijn wij, met zijn allen, en niet een groepje mensen met idealen om ons te kunnen besturen! Is weer oude energie volgens mij!

  1. @mirakel multi D

   Deze eindtijd is een uitstekende tijd om energie van mensen te kanaliseren en te oogsten.

   Mooi ook dat je het woord ‘redden’ gebruikt: wij kunnen en hóeven (en mogen) niet gered
   door iets buiten onszelf.

   Alle verhalen zijn van buiten naar binnen: eens.

   In het Hier-en-Nu kunnen we alle verhalen loslaten. Ook de politieke.

   Een (huidige) politieke PARTIJ heeft een programma en dus worden de mensen in de partij geprogrammeerd. Het individuele waarnemen wordt in een PARTIJ onderuit gehaald. Dat is precies de reden waarom Nederland geen democratie is. Nederland is op dit moment gewoon geen democratie. Dat is wat het is en kunnen we allen waarnemen.

   Volgens de Grondwet bestaan er geen politieke partijen alleen volksvertegenwoordigers die rechtstreeks door het volk worden gekozen. (art.54 lid 1) en stemmen zonder last (art.67 lid 3) D.w.z. zij zijn volledig vrij om te stemmen zonder partij discipline.

   Dat wil zeggen dat de persoon zelf met zijn/haar onafhankelijke waar-neming, verantwoordelijkheid draagt voor zijn handel en wandel en deze nooit af kan schuiven op de PARTIJ.

   Willen we in Nederland doorgroeien naar een oorspronkelijke democratie en ons laten vertegenwoordigen? Dan hebben we daarvoor geen PARTIJEN nodig. Ook al zeggen ze nog zo nieuw te zijn. In het huidige politieke bestel vertegenwoordigen de partijleden hun partijen in plaats van het volk.

   Als individu willen we ons in Vrijheid kunnen verbinden met wie en wat, en waarmee we ons willen verbinden. Zonder be-last te worden door partij-progamma’s.

  2. De nieuwe tijd vergt volgens mij dat we buiten de oude kaders gaan denken, wat was:
   Waar wij in Nederland naar door willen groeien???
   Demokratie?
   Ook dit laat ik los, is ook een systeem.

   Vond ik op een site van Marja de Vries:

   Wat zijn universele wetten?

   Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden
   gaat het makkelijker,
   kost het minder moeite,
   komt het meer overeen met wie we in essentie zijn en
   is het meer in harmonie met het grotere geheel.

   Individuen in balans
   zijn individuen die – bewust of onbewust – zijn en handelen
   in lijn met de in werking van de universele wetmatigheden,
   waardoor ze optimaal functioneren.

   Samenlevingen in balans
   zijn samenlevingen,
   waarbij inzicht in werking van de universele wetmatigheden
   een inherent onderdeel is van de cultuur,
   waardoor ze optimaal functioneren.

  3. @mirakel multi D

   Yep, Marja de Vries verwoordt het mooi.

   Het boek van Fransje de Waard met de titel ‘Tuinen van Overvloed’ met als subtitel ‘Permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op aarde’ is in dit verband ook een pareltje.

   En weet je wat? ‘Equi’ all over the place in dit boek 😉

  4. van Oud
   naar Nieuw
   http://www.marjadevries.nl/universelewetten/index.php

   van fragmentatie naar heelheid
   van vervreemding naar relatie
   van conformisme naar authenticiteit
   van moeite naar plezier
   van discussie naar dialoog
   van dingen naar processen
   van toeval naar keuzes
   van chaos naar orde
   van hoofd naar hart
   van angst naar liefde
   van we zijn slachtoffers van gebeurtenissen en beperkt in wat we kunnen naar we co-creëren onze eigen werkelijkheid en in beginsel kunnen we alles

 5. Ik nodig eenieder uit naar de essentie van Equi te gaan.

  Equi gaat niet over geld. Equi gaat over een manier van sámen leven waarbij we elkaar onbelast(end) laten bestaan.

  Dat houdt ook in dat Equi raakt aan álle deelgebieden van het sámen leven. Zoals je in het Leven staat, zo leef je sámen mét de ander(en).

  Als je vanuit Equi-bewustzijn Leeft, van binnen naar buiten, veranderen relaties, onderwijs, gezondheid, samenwerkingsverbanden, etc. als vanzelf…

  Equi als ruilmiddel drukt dit uit.

  Naast Equi is er alle ruimte voor andere onbelastende vrije ruilmiddelen.

  Als je alles los laat, blijft de informatie en die is vrijelijk beschikbaar gesteld via http://www.equi-transitie.nl

 6. @Mascha
  Het punt 1/1000e oplossen is nieuw voor mij, sinds wanneer hebben jullie dit element aan de Equi toegevoegd?

  Voor het voorkomen van inflatie zal 1/1000e oplossen als eerste inschatting voldoende zijn. Voor het dekken van kosten / delen aan mensen die niet kunnen werken, gebruik van gezondheidszorg en onderwijs denk ik dat een tarief van 10% in plaats van 0,1% nodig is. Ben benieuwd hoe dit bij de Equi geregeld is.
  Je zegt je creëert Equi zelf, omdat je in leven bent. Per transactie wordt 1/1000 hiervan opgelost omdat de mens fysiek op houdt te bestaan. Dit interpreteer ik als creeeren van ruilmiddel koppelen aan leven van mensen.

  Vraagje 1: Wie bepaald hoeveel ruilmiddel/Equi per persoon in omloop gebracht mag worden en krijgt iedereen hierbij evenveel?
  Vraagje 2: Hoe wordt binnen de Equi gereld dat ook de rotklusjes gedaan worden en mensen niet de kantjes er van aflopen?

  Vooruitlopen op jouw antwoord denk ik zelf dat het meer realistisch is om uit te gaan van een werkweek in de “formele” economie van zeg 25 uur. De “formele” richt zich primair op alle mensen voorzien in hun fysieke levensbehoefte. En daarnaast mogen mensen in hun vrije tijd dingen doen die ze zelf leuk vinden.

  Groet,
  Hans

  1. @Hans
   Vanaf het allereerste moment loste 1/1000 deel van iedere transactie op Hans. Dat is niet nieuw.
   Je vervolgvragen laten mij zien dat je niet vanuit Equi-bewustzijn waarneemt. Want al je vervolgvragen komen niet vanuit Equi, maar vanuit het ‘oude’ bewustzijn. Het is wat het is. Iets anders kan ik er niet van maken.
   Ik nodig je uit je te verdiepen in http://www.equi-transitie.nl en het e-book.
   Als je daarna vanuit Equi wilt gaan samen leven? Let me know…
   We Are All Invited…

 7. @allen
  Het Equi-bewustzijn is zo (ver)nieuw(end), sommigen herkennen in Equi 5D-bewustzijn anderen engelen-bewustzijn… whatever: laat je daardoor niet van de wijs brengen. Want jij bent daar ook, misschien weet je het alleen nog even niet.
  Echter: doordat Equi zo (ver)nieuw(end) is, komen bijna altijd alle vragen die je over haar hebt uit het ‘oude’ bewustzijn.
  Op http://www.equi-transitie.nl wordt helderheid geboden. Kijk ook eens op de pagina ‘ontwarring -> helderheid’.

  1. Oh shit… euh, deze website ook: hahaha

   Deze reactie is bedoeld als antwoord op de vraag/opmerking van Martijn en ik meende daarop te antwoorden, maar helaas een onbedoelde onjuiste positie van dit bericht.

   Ennuh… helaas, maar ik weet even niet waar jouw vraag/opmerking staat Martijn.

  2. Ik heb al 8 jaar een bedrijf en betaal nogal wat belasting. Moet het ook van goede wegen hebben bv. voor mijn bedrijf. Ik weet niet hoe jij dat wil bekostigen?

  3. Ik heb veel liever dat één en ander omgeschakeld wordt, dat kleine bedrijven ook eens een mazzeltje te mogen hebben. Het is hetzelfde als bij de consument, ook het MKB is de lul in deze. Het gaat om de grote bedrijven. Ik zie alleen niet in hoe je met equi die hele boel omgooit. Alles moet wel doorgaan tegelijk.

  4. @Martijn

   Heb je de website gelezen? Ik mag van Guido de naam van de website niet meer noemen, maar je begrijpt vast over welke website ik het heb…

   Ik ga mijn aanwezigheid op WTK afsluiten.

   Je vragen zijn terug te vinden op de website Martijn en in het e-book.

   Dankjewel overigens voor je vraag.

   Allemaal welterusten voor nu. Het fysieke lichaam heeft ook even rust nodig.

   Eenieder weet me wel te vinden.

   Tot aan de andere kant!

  5. Martijn , als ondernemer kan je toch zelf een beetje bepalen hoeveel belasting je wilt betalen , assiebegrijpwattikbedoelt ? Boven de toonbank pinnen , onder de balie innen .

  6. Yoni Healing Massage

   http://www.hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=25

   Ik dacht al, zie wel heel vaak het woord seks in uw website staan.
   Kost ook nogal wat €150,= om je Yoni te laten masseren.

   Tis dat ik een vrouw heb die niet zo heel vrij is in deze dingen anders had je toch een hele vette concurrent aan me gehad en dan werk ik ook nog met een zeer spirituele tong…

  7. Die lingam die hou ik ook gewoon voor mijn vrouw en ik, sorry, aan mijn lingam geen man.

   Ik zie het allemaal toch heel anders.

  8. Oh ja, hier staat wel een & teken voor en geen € sorry voor het misverstand.
   Zal het wellicht een stuk goedkoper uitkomen in deze.

  9. @Cozmic, dat is zowiezo niet mogelijk als je tekort komt zoals wij. Alle zeilen bij.

  10. Martijn , ja helaas bij tekort geen vrijheid voor creativiteit , hoewel…..die yoni massages schuiven wel lekker zo te zien . Wie weet is dat wel een ‘gat’ in de markt 🙂

  11. Ik zit al een hele tijd aan oude vrouwtjes te denken, befteckel dood, je weet hoe dat gaat toch? It’s all about the money. Jeetje, wordt wel ranzig hier hoor.

   Tijd voor wat hogere chakra’s om op te bloeien, waarin gaan we verder stoeien?
   Nee, tijd om zo op bed te gaan. Ben druk met kerstspullen, laten we het een beetje netjes houden? Christusbewustzijn, volgens mij hield die ook wel van een geintje hoor.

  12. Deel 1 van de Yo Yo Yoeno Yoenaaih mie reclame Cursus ‘blìjf van me wìjf’ voor overjarige rommelige doordouw masseuse Messy Massa Schaap, als je maar komt waar je wil wezen dan is kennelijk alles geoorloofd, hoeveel equite stock schade zal er inmiddels al aangericht zijn onder het mom van het eeuwige éénzijdige onzijdige met 2 vingers in het aanstootgevende G nasele bie wrikkende wrik wrak en wrok gelijk? En dan nu met luide schreeuw dat iedereen het ken horen;

   “vOORUIT Met den Geiìt, je lèèf maar 1 kĕĕr” (minuutje 4:01)

   Koefnoen doet van kooten en de bie na
   http://www.youtube.com/watch?v=ugcmPsLNIho

   dat botte semie interessante frustie bezitterige gedoe onder een new age DEKmanteltje moest maar eens doorzien worden;

   ” Finance, accounting and ownership. Equity (finance), the value of an ownership interest in property..”
   http://en.wikipedia.org/wiki/Equity

   Degenen die het echt nodig zouden hebben stoot het weer eens zwaar af met redenen.. Wederom inflatie op pijnlijke punten en alleen maar plezier over de rug van anderen via de onbelaste gedekte flinke leernichten club in het harrie harley hok onder beschermende haviks neus vleugels van de ku ku konnegin, daar waar vroeger de royale kook fabriek te AMmsterdamned stond, niets is wat het lijkt maar alles is wat het isz…. f u bie bats over de biebelebonzeberg in het heuvelachtige denen Kamp en de groeten aan Claus en Bernie Boy en de R.A.N.D. tinker tank? Uitgenaste schofferendheid, afgemeten meedogenloze punktlichkeit

 8. @Masha,

  Sorry hoor, de oprichtster van de Equi heeft me in 2005 zelf verteld dat het de bedoeling was dat ieder jaar opnieuw welvaartsvast 9.000 Equi per volwassene in opmloop zou worden gebracht. Dit is iets anders dan het signaal die je nu geeft dat eenmalig een bedrag in omloop wordt gebracht en er 1/1000e per transactie wordt afgeboekt.

  Het verhaal over 5D klinkt heel leuk, leef vooraldoor op je roze wolk. In de 3D wereld waar ik nog in leef gedragen de meeste mensen zich helaas nog niet als een engeltje en is er nog wel sturing nodig. Dat op termijn mogelijk zou kunnen zijn dat dit niet meer hoeft, tja…

  In het voorstel van De Blije Bank wordt de BTW en belasting op arbeid afgeschaft en vervangen door een transactiebelasting van 10%. Met deze (tiendepenning) dekken we de kosten van onderwijs, kinderbijslag, studiebeurs, alle uitkeringen en de uit publieke middelen te betalen kosten voor gezondheidszorg. Belasting op gebruik van gond, grondstoffen, energie, wegen, topinkomens, winst van bedrijven (BV/NV) etc. blijft hierbij nog bestaan.

  Suc6…

  1. Euh, waar lees je nu dat er éénmalig een Equi-bedrag uitgekeerd wordt?

   Er wordt maandelijks & 750,00 gecreëerd per persoon vanaf 18 jaar en voor kinderen een lager bedrag.

   Inhoudelijke informatie over Equi is te vinden via de website http://www.equi-transitie.nl en in het e-book. Wil je info over Equi? Kijk dan daar voor de juiste informatie.

   En eenieder weet mij wel te vinden.

   Hiermee sluit ik mijn aanwezigheid op WTK af voor nu.

  2. In ruil voor luttele equi is alles mogelijk bij onze welgestelde Mascha, dat is me wel duidelijk geworden… 😉 Beetje te vrij naar mijn zin maar vast niet voor een ander.

  1. En Equi? Goedbedoeld maar het is niet zo simpel als Equi en Euro tegelijk gebruikt kunnen worden: dat je je spullen voor euro’s verkoopt en met de gratis equi gaat kopen bvb, minder eerlijk dan het lijkt. Op anarchiel al eens besproken: http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/we_are_change_is_opgevolgd_door_wij_zijn_de_nieuwe_wereld_al

   Maar pas op: als je aanmerkingen hebt over de opzet van Equi dan heb je waarschijnlijk geen bron-bewustzijn volgens Mascha…

 9. @Mascha
  Tja je geeft zelf aan dat je uit gaat van 1/1000e per transactie uit roulatie nemen. Uitgaande dat we gemiddeld +/-80 jaar worden x 12 maanden per jaar kom je aan 1000, indien je eenmalig per mensneleven een bepaald bedrag in omloop brengt.

  Als je uitgaat van iedere maand & 750,00 of € 750 creeren, denk ik dat je voor het realiseren van stabiele prijzen per transactie ongeveer 1/12e of 1/13e deel uit roulatie moet nemen. Anders blijft de hoeveelheid Equi jaarlijks veel sneller groeien dan de productie en dit betekent inflatie, toch?

 10. Story of Stuff, een van mijn favorieten!
  http://3.bp.blogspot.com/_UV8ODogh4yE/TE8UntbX2CI/AAAAAAAAADo/06M4NtLfKUw/s1600/SOS.vlieger.jpg
  http://plakkaattraktaat.blogspot.com/2010/04/watte-is-rr-in-godsnaam-mis-met-onze.html

  Die Blije Bank komt gezond nuchter over.
  We moeten af van dat fractioneel bankieren,wat de ingebouwde instabiliteit van het systeem is: http://rothbard.be/artikels/132-fractional-reserve-parking

  Einde van het geldspel?
  http://aardbron.nl/serieus-gek-geld-spel/

  En ook kinderen kunnen simpel snappen waarom het huidige systeem niet door kan gaan:
  http://aardbron.nl/onmogelijke-hamster/
  leuk filmpje!

 11. Zoals een andere bezoeker hier al een keer zei..
  Laten we ons focussen op een situatie/oplossing dat geld/ruilmiddel/eq niet meer nodig is. Een situatie waarin we uit vrije wil de dingen graag doen en elkaar vertrouwen. Dit zorgt er dan vanzelf voor dat alle omstandigheden er om heen ook echt goed zijn.
  Voor ons is een wereld zonder geld even wennen, een kind zal al snel niet beter weten.
  Andere zaken zijn slechts een tussenoplossing.

  1. @ Mascha,
   Jij ook bedankt. Met alle technologische kennis die er op en onder de tafel is, zijn veel banen overbodig. Werken tot je 45e en 20 uur per week of minder is allang mogelijk.
   Je steekt veel energie in de Equi zo te zien, dat vind ik erg mooi. Alleen lijkt Je focus nog wel erg gericht hierop en nog niet op het overstijgende aspect dat er meer is dan ruilmiddelen.Als Equi als een tussenoplossing gezien wordt en ook zo neergezet, met daarnaast de grotere focus op een wereldbeeld zonder geld en ruilmiddelen dan is het pas echt complementair.
   Overigens is 1 van mijn nicknames online Equilator.. Leuke synchroniciteit. 😉

  2. @William
   Equi is bij de Tijd en ont-wikkeld synchroon met de Tijd. Dat is vanaf het begin al zo geweest. Steeds zijn er fases uit het ont-wikkelingsproces opgelost.
   Je kunt Equi dan ook inderdaad heel goed zien als een tussenstap naar Leven zonder wat voor vorm van geld dan ook. Waarbij het dan zo is dat Equi nu AL onbelastend leven uitdrukt. Er zijn vele andere mooie ont-wikkelingen op dit vlak.
   Advies: volg de ont-wikkelingen op http://www.equi-transitie.nl
   En voor nu ga ik inderdaad iets anders doen. Massage geven.

  3. @ Mascha Helemaal top dan!
   Zal e.a. volgen als het bij mn pad hoort.Mmm lekker een massage. Lig al klaar. 😉
   Fijne dag verder!

  4. @William Ik mocht een knul van 12 jaar masseren die nog in z’n broek poept. Het is zo’n cadeau om juist kinderen te masseren. Heerlijk.
   En ik heb het idee (aanvoelen) dat ik een andere massage-vorm voor kinderen aan het creëren ben en daardoor kan de bijdrage naar beneden. Is dat niet top?!
   Je bent van harte welkom.

  5. Hoi Mascha, dat klinkt en voelt super zoals je dat schrijft.
   Goed dat met je nieuwe methode ook de bijdrage naar beneden kan.
   Dan wordt t meteen ook weer wat toegankelijker.
   Merci. 🙂 Zal t onthouden, wie weet..

  6. Hoi Mascha,
   dat snap ik.. Uiteindelijk gaat het om de juiste balans. Nu op je site aan t kijken.. Ben zelf witte wind toon 11. 😉

  7. @ Mascha,
   Mooie site heb Je.. Heb je daar ook een berichtje gestuurd. Anders wordt t hier wel heel erg off topic. 😉

  8. Steek maar van wal hoor Wil Willum Waaroh nou Daaroh, als je maar dokt kan alles in dit baby lo n moerasland moers ass sland

  9. @William
   Ik heb je contactformulier inmiddels ontvangen en ga je later even bevestigen dat ik je verzoek verwerkt heb. Dankjewel voor je bekrachtiging m.b.t. mijn website. Dankjewel voor het contacten.

  10. @ Mascha. Graag gedaan en ook bedankt!!
   Aan Hypa, Hypa van wal steken in een moerasland is wel verstandig ja… De vernederlandse sterfhuisconstructie hoor ik al aardig kraken oor… Nog ff duwen met zn alluh en hij ligt.

  11. Mascha en William, ik krijg een heel erg Peyton Place gevoel als ik jullie gekwijlebabbel lees.. In mijn ogen dan hoor. Dr. Rossi gespeeld door Ed Nelson en Dorothy Malone als Dorothy Malone. Zet ajb deze conversatie door op de site van Mascha..? Dank! En ga mij hier nou weer voor bedanken.. 🙄

  1. Je kunt zó met Mascha door de bocht William, die plaatst ook telkens reacties op plekken waarvan je denkt: ‘Wat doet die daar?’..

 12. @Julius Joker

  Nou, ik kan het lijntje van je opmerking niet snel genoeg vinden en ik heb geen zin om te zoeken. Ik heb wel wat anders te doen. Sorry Guido ;-).

  Julius, je naaldje blijft hangen. Sorry, dat ik dat vast stel. Ik heb het al eerder vastgesteld.

  Kijk vanaf vandaag en met terugwerkende kracht eens op de website van Yge Visser http://www.ygevisser.nl. Alleen als jij werkelijk wilt weten. Da’s een goeie: Willen Wij Weten?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.