Advertentie

Courtney Brown: ‘De opmerkelijke gebeurtenis’… (Update 14 03 #22)


DE AANKONDIGING DIE COURTNEY BROWN

HEEFT GEDAAN

IS INMIDDELS GEPUBLICEERD..!

klik HIER voor het hele verhaal!

* * *

x

Courtney Brown: ‘De opmerkelijke gebeurtenis’…

x

2014 © WantToKnow.nl/.be
2014 © vertaling Guido Jonkers

x

Een bijzonder verhaal wellicht, wat kan aflopen als elk verhaal met een voorspellend karakter: het zou ook zomaar helemaal niets kunnen worden… Het enige waar je op af kunt gaan bij het waarderen van een dergelijk voorspellend bericht, zijn de omstandigheden (bijvoorbeeld: ‘wie vertelt het‘ en ‘in welke hoedanigheid vertelt die persoon het’) en natuurlijk de inhoud van het verhaal. Wat de inhoud van het verhaal betreft, is het aan jou om het te beoordelen. Wij vinden het in ieder geval stevig genoeg ‘resoneren’, dat we het hier plaatsen en je te voorzien van updates, die de afzender. Courtney Brown, met regelmaat de wereld in stuurt.

En wat die omstandigheden betreft, kijk je natuurlijk vooral naar de persoon die de boodschap afgeeft. In dit geval is dat Dr. Courtney Brown, een wiskundige, een visionair, auteur, kunstenaar en een ‘remote viewer’.. Waarover zo meteen meer..
Courtney Brown is kort gezegd een behoorlijk ‘serieuze’ kerel, die met deze voorspelling, een essentiële verandering op Aarde aankondigt.. En hij laat deze voorspelling/onthulling voorafgaan door een aantal voorstadia of vooraankondigingen, de zogenaamde ‘Implication Postings’. Courtney Brown is ook een getalenteerd ‘remote viewer’ en veel mensen blijken zijn voorspelling serieus te nemen. Zo ook wij.. Zeer waarschijnlijk heeft deze ‘openbarende informatie’ te maken met deze deskundigheid van hem, met ‘Remote Viewing’..

Courtney_Brown_full_color_EarthWie is Courtney Brown (Ph.D.)
Hij promoveerde in 1982 aan de ‘Washington University’ (St. Louis) in het vak politieke wetenschappen, waarbij met name wiskundige modellen een rol spelen. Naast een hele rits universiteiten waaraan hij les gaf, staat op zijn cv ook bij ‘beroep’: ‘auteur’. Maar Dr. Courtney Brown is vooral wiskundige en sociaal-wetenschapper en geeft les aan de ‘Department of Political Science’ aan de ‘Emory University’/Atlanta, Georgia. Hij publiceert daarbij vooral wiskundige artikelen en boeken, die studies bevatten van het in wiskundige modellen vatten van sociale wetenschappen. Naast zijn wetenschappelijk werk is hij ook -zoals gezegd- heel druk met het werken aan de fundamentele pijlers onder het fenomeen ‘remote viewing’. Daarbij maakt hij gebruik van principes die door militaire opleidingen voor remote viewers (RV) worden toegepast; bijvoorbeeld voor spionagedoeleinden.

Remote-Viewing achtergrond
Dr. Brown is de directeur en de oprichter van het ‘Farsight Institute’ (www.farsight.org), een non-profit organisatie voor onderzoek en onderwijs op het gebied van de studie naar het fenomeen van non-lokaal bewustzijn, ook bekend als ‘remote viewing’.. Courtney Brown is onderzoeker op dit gebied en publiceerde een aantal peer-review studies, waarbij remote-viewingonderzoeken met elkaar werden vergeleken. Tevens is hij een veelgevraagd gastspreker, op internationale conferenties en op universiteiten. Onlangs kwam zijn nieuwste boek over RV uit: ‘The Science and Theory of Nonphysical Perception’. In dit boek ontwikkelt hij de theorie dat het RV-fenomeen het gevolg is van een soort superpositionering van het kwantumveld, waarin wij allen leven..!

Remote viewer Ingo Swann, schrijver van het fascinerende boek 'Penetration', is vooral geïnteresseerd in het welzijn van onze Aarde. Wars van al het 'geheime gedoe' op de maan.
Remote viewer Ingo Swann, inmiddels overleden schrijver van het fascinerende boek ‘Penetration’, was vooral geïnteresseerd in het welzijn van onze Aarde. Wars van al het ‘geheime gedoe’ op de maan of elders op Aarde of in het Universum .

Daarnaast is Courtney Brown actief in theater en kunst. Hij zingt als solo-bariton zogenaamde ‘Heilige muziek’, en veel van deze muziek wordt verkocht in zowel de VS als in Afrika..! Hij filmt en produceert eigen Dvd’s en een Science fiction internet-serie, waarin RV en buitenaards leven worden gecombineerd. Courtney Brown is ook kunstenaar, die werkt met houtskool, krijt en pastel. En daarbij tekent hij regelmatig aliën-figuren. Veel van dit werk kun je zien op zijn website, onder het kopje ‘Artwork’. (hier en hier)

De collega van.. Ingo Swann dus..!
Wellicht heb je hier op de site het artikel over Ingo Swann gelezen, wiens boek ‘Penetration’ werkelijk indrukwekkend is. Het boek vertelt over zijn gaven als ‘remote viewer’. Kort gezegd is ‘remote viewing’ een waarnemingstechniek die een persoon in staat stelt om met diens bewustzijn in ruimte en tijd te kunnen reizen.

Remote viewing blijkt tal van mogelijkheden te bieden om jezelf spiritueel/mentaal te verplaatsen; je kunt bijvoorbeeld in het water zijn zonder zuurstofgebrek, je kunt door allerlei objecten heenlopen, de gedachten en gevoelens van mensen aftasten, en dat allemaal ook nog in verleden, heden en toekomst. Hierbij worden toekomstige gebeurtenissen overigens door ‘remote viewers’ niet als vaststaand ervaren, maar meer als mogelijkheid gezien..! In het geval van Ingo Swann, bleek hij in staat om op basis van coördinaten die hem werden aangereikt, een mentale reis naar de maan te maken. (HIER en HIER).
x

De inhoud van de boodschap: De voorspelling over de AANKONDIGING..
X

Het eigenlijke verhaal van dit artikel gaat over de voorspelling die Courtney Brown heeft gedaan, over een op handen zijnde ‘fundamentele gebeurtenis op Aarde’.. Hierbij weet hij nog niet precies wat die voorspelling precies in houdt, maar het betreft in ieder geval geen ‘angstige’ gebeurtenis. Een gebeurtenis waarbij geen heftige krachten tevoorschijn komen, zoals bijvoorbeeld aardbevingen of een meteoorinslag. Het is tevens een gebeurtenis waarbij ook geen sprake is van ‘buitenaards contact’.. Maar wat is het wel..? Dit zijn de postings die Courtney Brown vanaf eind januari op zijn Facebookpagina deed; we raden je aan deze in alle rust te lezen, want elke posting lijkt je een stapje dichter bij het uiteindelijke beeld te brengen. Het beeld dat feitelijk de volledige ‘onthulling’ beschrijft.

courtney brown header

* * *

x
Courtesy of Courtney Brown :

De aankondiging.

x
Er staat iets belangrijks te gebeuren, ergens volgende maand, februari 2014.
(inmiddels def. vastgezet op 15 maart! gj) Niets kan dit nu nog stoppen. Er zal een aankondiging komen, en de wereld zal veranderen, op de dag van die aankondiging. Een deel van die aankondiging zal plaatsvinden op deze Facebook-pagina. In het begin zullen slechts enkelen de grootsheid van deze aankondiging  begrijpen, en wat deze inhoudt voor de hele mensheid, die momenteel op deze planeet leeft. Sommigen zullen lachen en anderen zullen huilen. Maar in de loop der tijd, zal de wereld te weten komen, dat het leven op Aarde significant is veranderd. Op die dag in februari 2014. Een mysterie dat onze beschaving al duizenden jaren heeft verward, zal worden opgelost. En uit dat antwoord zal een nieuwe richting voor de toekomstige groei van onze soort opkomen.

A). Voor hen die gaan reageren op mijn ‘announcements’ op Facebook: dit is geen lokkertje. Maar de reden voor de vertraging is dat er veel gebeurt op dit moment. Als alles er klaar voor was, zou deze aankondiging morgen plaatsvinden; maar de dingen zijn nog niet helemaal op orde op dit moment. Ergens in Februari zal dat wel het geval zijn.
En terwijl het een natuurlijke zaak is, om erachter te proberen te komen, wat hier aan de hand is, zal dit niet veel uithalen. Ik meld dit hier alleen maar om, wanneer de aankondiging wordt gedaan, hen die er geïnteresseerd in zijn, toegang te geven tot de gerelateerde informatie. Maar om de lucht een beetje te klaren: Nee, er zullen geen grote verandering met de Aarde zélf plaatsvinden. En nee, de hemel zal ook niet vallen, noch zal de Aarde gaan schudden. En nee, president Obama zal ook geen aankondiging doen van… wat dan ook. Wat er zal worden aangekondigd is eigenlijk veel groter dan dat. Eerlijk!
Maar daar zal niet iedereen het over eens zijn. Mijn aankondigingen hieronder op mijn Facebookpagina melden alleen dat mettertijd, de mensheid uiteindelijk zal beseffen, dat de gehele ontwikkeling van ons ras fundamenteel werd veranderd, op die dag in februari 2014. Er is tijd voor nodig dat mensen zich dit zullen realiseren; maar het zál gebeuren..

 B). Achter de schermen, blijkt er bezorgdheid te zijn gegroeid, dat het onvermijdelijke ‘geroezemoes’ dat ontstaat rondom deze aankondiging in februari, ongewild de adem van de publieke discussie erom heen, en de diepte ervan zal doen verstillen. Dat betekent, dat claims en contra-claims, argumenten en verhitte retoriek, het publiek ervan kan weerhouden de implicaties van inhoud van deze aankondiging te begrijpen.  
En precies om die reden, werd ik aangemoedigd om een serie ‘Implications Postings’ te maken, zoals hieronder. Niets van deze ‘postings’ zal direct in de februari-aankondiging worden genoemd, maar het grote publiek wordt aangemoedigd voor zichzelf de ‘punten te verbinden’.. En hierdoor het effectieve perspectief op de aankondiging te verbreden. Vanaf maandag 3 februari 2014 zal ik de eerste ‘Implication Posting’ doen. Vervolg hierop zal elke paar dagen plaatsvinden, totdat de feitelijk aankondiging zal worden gedaan, ergens in februari. (inmiddels maart, zoals gezegd gj)

De aankondigingen zullen te maken hebben met onze 'realiteit'; met ieders unieke waarheid. Vooral zullen ze te maken hebben met waar-nemen..
De aankondigingen zullen te maken hebben met onze ‘realiteit’; met ieders unieke waarheid. Vooral zullen ze te maken hebben met waar-nemen.. Of zoals de illustratie het klinkklaar laat zien: ‘We zien slechts 1/miljardste van alles wat IS’.. Dan bestaat onze realiteit dus ook alléén uit wat wij waarnemen ‘realiteit’..?

C). De Farlex Free Dictionary (woordenboek) definieert hysterie als: ‘gedrag dat excessief en oncontroleerbaar gedrag toont, zoals paniek en angst.’ Hysterie wordt vaak veroorzaakt door mensen die denken aan het onbekende; het wordt zelden veroorzaakt door echte angst voor een échte zaak.. Er kan bijvoorbeeld oorlogshysterie ontstaan, wanneer de bevolking angstig is voor het uitbreken van oorlog,  zelfs als die oorlog nooit zál uitbreken. Kinderen kunnen hysterisch worden voor ‘boze mannen’, zelfs als deze boze mannen nooit bestaan. Hysterie is feitelijk angst die ontstaat uit verbeelding, niet vanuit de realiteit. En hoewel discussies over de aanstaande februari-aankondiging nuttig zijn, is het niet nuttig dat mensen hysterisch gaan worden.

De aankondiging zal niet gaan over Aarde-veranderingen, of iets anders, dat het normale dagelijkse leven zal verstoren. Het zal gaan over nieuwe kennis, die de visie zal veranderen van hoe de mensheid kijkt naar haar verleden, en haar huidige bestaan. Het zal een moment zijn van een fundamenteel leren, ‘niets meer, maar ook niets minder’. Het zal een van de meest belangrijke momenten in de historie van onze beschaving markeren. Niet iedereen zal het daarover eens zijn, maar uiteindelijk zal dát de visie zijn, die bij het grote publiek zal blijven hangen. De grootste veranderingen gebeuren niet op onze planeet, doordat er fysieke zaken gebeuren, maar doordat nieuwe kennis in ons bewustzijn terecht komt. En sommige nieuwe kennis is zó groot, dat het de horizon vult en bijna álles verandert..

D). Bedenk dat de eerste van deze ‘Implication Postings’ morgen uitkomt en dat vergelijkbare postings elke paar dagen zullen worden gedaan, tótdat de ‘grote aankondiging’ ergens in februari plaats vindt. Deze aankondiging zal enorm zijn, maar deze ‘Implication Postings’ zijn niet direct een onderdeel van deze aankondiging. Het zullen ideeën zijn, die van toepassing kunnen zijn op de grote lijnen van de aankondiging. Het doel van deze ‘Implication Postings’, is het grotere publiek aan te moedigen, een grotere discussie te voeren, die voldoende adem en diepte zal opleveren, wanneer de grote aankondiging daadwerkelijk plaatsvindt.

Nogmaals gezegd: deze grote aankondiging zal niets te maken hebben met Aarde-veranderingen, cataclysma’s, presidentiële onthullingen, of iets dergelijks. Het is feitelijk veel groter dan dat, maar er zal tijd nodig zijn voor het publiek om de implicaties van deze aankondiging te absorberen en de reikwijdte van de veranderingen te beseffen, die de initiatie van deze dag in februari zal hebben. Niets zal meer hetzelfde zijn.

* * *

Om de februari-aankondiging voor te bereiden, maakt Courtney Brown dus gebruik van de zogenaamde ‘Implications Postings’.. Wij hebben ze verzameld tot vandaag en zullen dit artikel de komende dagen aanvullen met nieuwe postings.. Deze postings hebben we hieronder neergezet.  De aankondigingen 1 t/m 6 zijn op dit moment ‘beschikbaar’.. Het woord ‘Implications’ is te vertalen met het simpele Nederlandse woord ‘implicaties’. Met andere woorden, ‘dat wat erin (de voorspelling) opgesloten zit’.. Wat behelst dus de voorspelling en/of constatering..

We raden je aan deze ‘implicatie-berichten’ goed te doorvoelen. Het zijn relatief simpele berichten die, zo hebben we gemerkt, een krachtige energie in zich dragen. Het is geen luchtfietserij voor ons, maar heel Aardse realiteit, die -zoals vele postings laten doorvoelen- aan een groter historisch referentiekader refereren..! En dát is voor jezelf te voelen, wanneer je je erop afstemt.

Hier zijn deze vertaalde postings, deze ‘implication postings’ vanaf 1 februari, met tussen haakjes de datum van publicatie door Courtney Brown. En onderaan het artikel hebben we ze ook allemaal afgebeeld op de manier waarop CB ze ook plaatst.

De creatie van de nieuwe mens is geslaagd, trots wordt het eerste laboratorium-exemplaar overhandigd aan de grote 'bedenker'..
De creatie van de nieuwe mens is geslaagd, trots wordt het eerste laboratorium-exemplaar overhandigd aan de grote ‘bedenker’.. Afbeeldingen van dit soort zijn gevonden en zouden ‘waar’ blijken, wanneer de inhoud van de aankondiging bekend wordt..

#1 (03-02).  Sommige van de claims die Zacharia Sitchin heeft gemaakt, over het ingrijpen van extra-terrestials op de menselijke ontwikkeling, zullen ‘waar’ blijken te zijn. (Expliciet wordt vermeld dat dit niet betekent dat de planeet Nibiru bestaat..!)

#2 (05-02). Nieuw bewijs suggereert dat de Aarde in het verleden is geleid op een manier, zoals een ‘gevangenis planeet’ in het verleden gerund zou zijn. Hierbij spelen religie en monumentale constructie projecten, die tot stand kwamen met behulp van slavernij een rol, om de ontwikkeling van een sociale maatschappij mogelijk te maken, evenals het ontwikkelen van een ‘collectief geheugen’. En hoewel deze activiteiten lijken te zijn onderbroken, is het zeer wel mogelijk dat overblijfselen van deze invloed nog aanwezig zijn..

#3 (07-02) Door de historie heen, is fundamentele verandering van de menselijke beschaving nooit gekomen door het uitoefenen van brute kracht. Zulke grote veranderingen zijn eigenlijk altijd het gevolg geweest van de algehele acceptatie van nieuwe kennis, nieuwe ideeën. Kennis bekrachtigt de vrije wil; iets dat alleen kan worden verkregen, doordat individuen en groepen zich vrijwillig overgeven, doordat hen voorgehouden wordt, dat deze kennis iets is dat enkelen tot dienst is, om controle te krijgen over velen. Bij de afwezigheid van dit geloof, kan geen enkele fysieke kracht dit voor elkaar krijgen, ongeacht hoe onderdrukkend.

#4 (09-02) Boven alles verheven: zij die regeren willen controle uitoefenen over alles wat de massa als ‘realiteit’ accepteert, en er is niets dat zij niet zullen doen, om dit te bereiken, omdat dit de ENIGE bron is van hun macht. Het geloof dat zij die regeren, niet op brute wijze de kennis zouden manipuleren voor simpelweg hun eigen voordeel, is het ENIGE belangrijke geloof dat de continue macht van de regerende macht ondersteunt. Dit geloof leidt altijd tot verwarring, wanhoop en meedogenloos cynisme, vanuit de rangen van hen die onder controle staan. Zodra dit geloof vervalt, herrijst de vrije wil opnieuw en is een grote verandering onvermijdelijk.

#5 (11-02) Wanneer de Aarde ooit heeft gediend als een ‘gevangenisplaneet’ (Prison Planet) in oude tijden, impliceert dit, dat sommige mensen hier op Aarde, een ervaring hebben van een andere ervaring, ‘ergens’, misschien wel ver weg.., wat geresulteerd heeft in het óf vluchten naar de Aarde, óf het zijn verbannen naar deze Aarde. De gevangenisautoriteiten’ zouden zeer waarschijnlijk pogingen doen, de gevangenispopulatie te bewegen activiteiten te ondernemen en geloofssystemen te accepteren, die hun energieën zou aftappen en hun geheugen zou ondermijnen, van wie ze zijn en waar ze vandaan zijn gekomen.

#6 (13-02) Er zijn twee mogelijkheden waarop buitenaardsen kunnen arriveren op deze Aarde. Een aantal arriveert per ruimteschip, en zij zullen duidelijk herinneren waar ze vandaan kwamen en waarom ze hier zijn. Maar de meesten hebben verkozen om hier geboren te worden, en zij zullen zich weinig herinneren.

george lucas star wars
George Wars, de bedenker en producent van de mega-succesvolle film ‘Star Wars’, samen met Yoda, één van de characters uit de films.

Maar iedereen zal zich iets herinneren, al is het maar vaag, en persoonlijkheden zullen hardnekkig zijn. Als er in oude tijden ergens een conflict was, en de Aarde was als gevolg hiervan een gevangenisplaneet (Prison Planet) dan zouden zowel de rebellen/vrijheidsvechters als hun bestrijders, op beide manieren op Aarde terecht komen; per ruimteschip en via geboorte. En beiden zouden de neiging vasthouden om het ‘oude gevecht’ voort te zetten, daarbij oude rollen uitwerkend. Sommige mét het geheugen eraan, en sommige rollen zonder dit geheugen. En zij met het volledige geheugen eraan, zouden hun voordeel verliezen, als zij zichzelf zouden bekend maken.

#7 (15-02) Aanwijzingen: Multiple Choice. Kies er één.

Waarom is de film ‘Star Wars’ de meest succesvolle film en leverde deze de meest lucratieve merchandisings-artikelen op, óóit van een film gemaakt..?
1. Púúr geluk

2. Iéts in de film resoneert met het onderbewuste, collectieve geheugen van de mensheid..

 Aanwijzingen:
George Lucas (de maker van Star Wars GJ) is:

1. een Hollywood-computergek met een enorme verbeeldingskracht
2. een voormalig keizer van het Kwaad
3. een voormalige vechter voor de Vrijheid
4. getrouwd met een ‘lekker wijf’.

#8 (17-02) De diefstal van nucleaire technologie van de VS, tijdens de Tweede Wereldoorlog en gedurende de Koude Oorlog, droeg één belangrijke les in zich: het is volstrekt onmogelijk om cruciale informatie geheim te houden, door het achter slot en grendel te bewaren. Omdat dit uiteindelijk alleen maar het belang van dat geheim onderstréépt. Hierdoor zal een vastberaden tegenstander altijd een mogelijkheid vindt om het geheim uiteindelijk te pakken te krijgen.

Het is in de onlangs verschenen film/documentaire 'THRIVE" dat er heel duidelijk gesproken wordt over onderdrukking door TPTB ('The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..!
De onderdrukking door TPTB (‘The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..! (klik voor artikel hier op de site)

De enige mogelijkheid om een dergelijk geheim te bewaren is, om het onder ieders neus in het openbaar te bewaren; tegelijkertijd haar ‘betekenisloosheid’ te benadrukken. Tot dan, dient de aandacht van geïnteresseerde personen te worden afgeleid naar onbetekenende zaken. Tegelijkertijd dient de MSM (main stream media) geprikkeld te worden het onderwerp (geheim (gj)) te ridiculiseren en in diskrediet te brengen, evenals de personen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp.
Overal ter wereld, wordt er op de dag van vandaag, geen hoger niveau van geheimhouding gegeven, aan enig ander onderwerp, dan aan het werkelijke potentieel van ‘Remote Viewing’, in de context van optimale training en implementatie.

#9 (19-02) ‘The Powers That Be’ (TPTB = de heersende macht gj) behouden hun controle over de massa, ten gevolge van het wijdverspreide geloof, dat geaccepteerde informatie ‘officieel’ gesteund dient te zijn, of vrijgegeven dient te worden, door de elite in kwestie. Wanneer de realiteit niet overeenkomt met de informatie die door TPTB wordt vrijgegeven, resulteert dit in spanningen. Én een eindeloze cyclus van oproepen, uit de massa opstijgend, die roept om een ‘officiële’ vrijgave van de informatie die de spanningen tot bedaren kan brengen.
Deze schreeuw om ‘officiële informatie’ heeft de onbedoelde consequentie dat het zowel het idee bevestigd dat TPTB de leiding hebben over wat wél en wat niet acceptabel is, én de psychologisch effect dat de massa geen macht heeft om deze controle te doorbreken. TPTB zullen nooit een prikkel krijgen om die spanning op te lossen; doordat het de spanning zélf is, die hun machtsposities versterkt..

#10 (21-02) Veel mensen geloven dat er grote veranderingen op Aarde zullen gaan beginnen, via cataclysmen, presidentiële onthullingen, landingen van buitenaardsen, poolkantelingen, de wederkomst van Jezus, de wraak van God, en zo verder. Ze hopen dat deze zaken de mensheid kunnen veranderen en dat daardoor de wereld beter wordt. Maar dit zal nooit gebeuren; de massa laat al dergelijke gebeurtenissen over zich heen komen, feitelijk in de slachtofferrol, en van slachtoffers kun je niet veel verandering verwachten…
De zegeningen van ongeachte welk trauma, elke heftige ervaring of verwarring, zullen nooit passief komen, noch via het smeken aan anderen om het jou aan te reiken, of je dat nu doet met een gebed of met een stembiljet. Geen enkele elite is in staat een planeet ten goede te transformeren, met één pennenstreek of één speech; dat is niet de manier waarop werelden worden veranderd.

remoteviewing#11 (23-02) De Mensheid is een collectieve intelligentie. En een collectieve intelligentie verandert alleen dán, wanneer de gedachten van velen evolueren. Door ‘anders’ te denken, creëren mensen een verandering in hun realiteit. En het is onmogelijk voor een enkel individu om dit alléén voor elkaar te krijgen, ongeacht of die persoon nu een president is van een land, een heilige of ‘Jan-met-de-pet’. Het is volledig nutteloos om de elite een petitie aan te bieden, waarin het verzoek staat om de samenleving te veranderen. Omdat de personen van deze elite, in eerste instantie juist onderdeel werden van de elite, door het bewustzijn van een maatschappij te reflecteren, zoals die wás.
De elite verandert pas dán, als de maatschappij verandert. Er is niet te ontsnappen aan het feit, dat wanneer iemand een betere wereld wil, hij met de massa zal dienen te gaan werken, omdat de massa zich letterlijk een weg naar een betere wereld moet ‘denken’.. Er zijn op dit principe geen uitzonderingen.

#12 (25-02) Het kan voor de meeste mensen niet eenvoudig zijn, om nauwkeurig te ‘remote viewen’. Maar het feit dat het gedaan kán worden, door zelfs één mens, betekent dat het bewustzijn van elk mens reikt dóór alle tijd en ruimte. Het is onmogelijk om iets uit het verleden met ‘remote viewing’ te zien, als men -in zekere zin- niet in leven zou zijn in dat verleden; men dient te bestaan in het verleden, teneinde het te kunnen waarnemen. Hetzelfde zou waar dienen te zijn voor de toekomst. Derhalve kan bewustzijn niet gebonden zijn aan de fysieke dood; het dient de fysieke dood te overleven, doordat we ons bewustzijn kunnen uitreiken voorbij het punt van geboorte en sterven, zelfs nu dat we fysieke wezens zijn.
Luke fail yoda thats whyDit betekent impliciet dat onze ervaringen als fysieke wezens, slechts worden gelimiteerd door onze overtuigingen, doordat alleen onze overtuigingen onze perceptie kunnen be-perken, en onze percepties zorgen voor datgene wat we be-leven.

#13 (27-02) In het verleden hebben buitenaardsen regelmatig hun invloed uitgeoefend op de menselijke ontwikkeling, door bij de massa een verandering in de overtuiging te veroorzaken. Sommige buitenaardsen hebben daarbij de rol gespeeld van Goden, om ervoor te zorgen dat mensen zouden geloven in slavernij en lijden. Andere buitenaardsen (extra-terrestials) acteerden als Goden, zodat mensen zouden geloven in juist het einde van slavernij en lijden. Maar daarbij ging het altijd om het veranderen van geloofssystemen; en het god-spelen is een eenvoudige truc om het geloof van de massa te veranderen. Onze waarnemingen definiëren onze ervaringen. En onze waarnemingen worden slechts beperkt door onze overtuigingen. We zullen ALTIJD datgene zien en ervaren, waarvan we geloven dat het ‘waar’ is.

Courtney Brown 28 02 2014

#14 (01-03) Een aankondiging die uitleg geeft over het verleden en een positieve invloed zal hebben op de toekomstige ontwikkeling van de Aarde, zal gedaan worden op ‘The Ides of March 2014’. (zaterdag 15 maart gj)

ides of march ceasar#15 (03-03) Het belang van de ‘Ides of March’ is niet dat Julius Ceasar op die dag stierf, omdat Ceasar ook maar een mens was, die net als alle mensen sterfelijk is. Maar vooral omdat die dag het einde van een tijdperk markeert, waarin het geloof heerste dat de corruptie en tirannie van het bestaande overheidssysteem onveranderbaar was. En dat is waar de ‘Ides of March’ nog steeds symbool voor staan, vandaag de dag.

Een dag om iedereen die op deze planeet leeft, eraan te blijven herinneren dat geen enkele overtuiging voor altijd stand houdt. Een revolutie hoeft nooit gewelddadig te zijn, omdat er al geweld genoeg is dat géén revoluties voortbrengt. ‘Revolutie’ betekent eigenlijk maar één ding: een snelle verandering van overtuiging bij de grote massa. Hetgeen betekent dat de overtuigingen uit het verleden stoppen en dat nieuwe ideeën en gedachten de oude vervangen. Eén keer per jaar, doen de ‘Ides of March’ ons eraan herinneren, dat binnen in ons, de kracht ligt, om ónze manier van denken te veranderen.

#16 (05-03) Bedenk dat het leiderschap van een land, altijd het bewustzijn van het volk van dat land reflecteert. Er zijn daarop géén uitzonderingen, ongeacht of dit leiderschap nu virtuoos is of lafhartig. De huidige fysica hier op Aarde, verklaart niet helemaal waardoor dit komt, hoewel puzzelstukjes hiervan duidelijk in het zicht liggen. Als wetenschappers maar eens de puntjes zouden verbinden.. Maar desalniettemin is het de consequentie van een Universele wet, ongeacht of je het begrijpt waarom dit zo is, of niet.

180 graden waarheid leugen2Daarom is het ook volledig zinloos om boos te zijn op de leiders van een land, omdat het volk daadwerkelijk haar eigen bestemming vorm geeft, ongeacht wie hen leidt. Wanneer je de wereld ten goede wilt veranderen, is het enige dat zal werken, het op een heldere manier introduceren van een nieuw idee aan het volk, en dat met focus te doen. Om het zich daarna te laten verspreiden. En de leiders zullen alleen dán het idee omarmen, wanneer het volk het idee heeft accepteerd.

#17 (07-03) Het feit dat het leiderschap van een land, altijd het bewustzijn van het volk van dat land reflecteert, betekent niet dat er geen noodzaak is dat deze mensen actie gaan ondernemen. We leven in een Universum waar actie de natuurlijk consequentie is van gedachten en alle acties zijn het resultaat van gedachten die gewenste ‘verandering’ bevatten. We dichten vaak de veranderingen toe, aan de acties. Maar de realiteit is dat de verandering in onze gedachten, de wérkelijke bron is van veranderingen in de manifestatie-ervaringen, omdat wanneer deze acties niet hadden plaatsgevonden, wanneer niet eerst de gedachten waren veranderd. Als er geen verandering optreedt, komt dat omdat we dezélfde frustrerende gedachten blijven houden, evenals de gedachte dat verandering onmogelijk is.. ALS we verandering willen, dan moeten we onze gedachten veranderen, en niets doet dit effectiever, dan de introductie van nieuwe informatie.

#18 (09-03) ‘The Powers That Be’ hebben feitelijk ongelimiteerde bronnen beschikbaar, zowel financieel als fysiek. Zij gebruiken deze bronnen om hun informatie te monopoliseren, die de massa te zien krijgt. Omdat dit hun enige effectieve manier is om het geloof van de massa te controleren. Ze weten dat geen enkele beweging succesvol kan zijn om deze controle uit te dagen, zonder de verspreiding van nieuwe informatie, die in tegenspraak is met de vloed van verhalen die hun macht versterkt. Directe censuur werkt nooit goed, omdat er altijd manieren zijn om deze censuur te vermijden. Maar omdat iedere inbreng van nieuwe informatie een minimale drempel aan bronnen nodig heeft om effectief te zijn, is het de hoogste prioriteit van ‘The Powers That Be’, om potentieel respectabele bronnen financieel te verhongeren door ze te voeden met afwijkende informatie.

#19 (10-03) Fysieke kneveling is altijd tijdelijk, omdat er altijd inspanningen zijn, om deze te weerstaan. En de inspanningen om deze kneveling te handhaven gaat gepaard met continue en uitputtende bronnen. Psychologische kneveling daarentegen, is voort-durend en kosten-effectief, omdat het daarbij simpelweg alleen nodig is, om een populatie in informatie-isolement te houden en hen te hersenspoelen. Dit hersenspoelen van een grote bevolkingsgroep heeft betrekking op de continuë toepassing van repeterende ideeën over een lange periode. Sommige van deze ideeën zijn defensief en gericht op het immuniseren van de bevolking tegen de aantrekkelijkheid van concurrerende en tegenovergestelde informatiebronnen.
asterix intrigant2Het promoten van cynisme tegenover deze bronnen is een sleutelingrediënt voor succes. Elke poging om de populatie te bevrijden die onderhevig is aan hersenspoeling, zal een duurzame inspanning vergen over een lange periode, die daarbij kan bogen op financiële en fysieke bronnen.

#20 (11-03) De huidige praktijken die de massa zélf gebruikt om als beslissers van binnenkomende informatie te dienen, werd in de jaren 1950 geïnitieerd. Daarbij werden heel typisch, bepaalde individuën (‘zaaiers’ genaamd) strategisch in ongeacht welk publiek geplaatst, om te luisteren naar een potentieel dreigende, alternatieve informatiebron. De taak van deze ‘zaaiers’ is om consistent het doel en de accuraatheid van de bron van informatie uit te dagen (een proces dat ‘cheerleading’ (marjorettes gj) wordt genoemd). Tót het moment dat authentieke en goedbedoelende leden van het publiek, waar deze ‘zaaiers’ dus tussen aanwezig waren, de uitdagingen van de binnenkomende informatie zélf begonnen te herhalen. Vervolgens worden de strategische geplaatste individuën teruggetrokken, zodat er geen bewijs voor massa-manipulatie meer aanwezig was. Oprechte critici in het publiek ontkennen vervolgens fel het bestaan van deze strategische aanvallen, daarbij onbedoeld de sporen van de ‘zaaiers’ bedekkend.

intrigant asterix

#21 (12-03) Planetaire verandering kan alleen plaatsvinden, door middel van de wijdverspreide uitwisseling van nieuwe informatie en nieuwe ideeën onder de massa. Overduidelijk zijn ‘The Powers That Be’ hiervan op de hoogte en zullen dus altijd pogingen blijven ondernemen, om positieve en transformerende informatie te verstoren; informatie die zou kunnen leiden naar een revolutionair ontwaken.
news mediaDe ‘zaaiers’ en ‘cheerleaders’ zijn cruciale elementen in deze verstorende inspanningen. (zie posting #20 gj). De enige manier voor een andersdenkend persoon of een andersdenkende organisatie om dergelijke verstorende pogingen te omzeilen, is het gebruik van enkele, of sterk gecentraliseerde, bronnen te vermijden, die een spreekbuis zijn van de publieke opinie en het publieke debat. Dat betekent, dat de massa zélf van de verantwoordelijkheid doordrongen moet zijn, om gedecentraliseerde en positieve discussielocaties te vormen en te onderhouden. Want het is niet mogelijk om discussielocaties te verstoren, wanneer er heel veel van zijn, die allen worden gemonitored door hun eigen leden.

#22 (13-03) Wees op je hoede voor ‘vliegenvanger’-organisaties, -media en -mensen. Wanneer mensen geïnteresseerd raken in nieuwe ideeën, die de geloofwaardigheid van de zittende autoriteiten, in de ogen van de massa bedreigd, dan is het dáár de bedoeling van deze ‘vliegenvangers’, om dergelijke mensen naar een ‘niet-productieve status’ te leiden. ‘Vliegenvangers’ draaien aan je wielen, maar brengen je feitelijk nergens en je kunt deze ‘vliegenvangers’ ontdekken, door op je gevoel te vertrouwen, je intuïtie.

Als je een soort ‘prikkel’ voelt, of een gevoel van beperkt of beknot te worden, dat zal/zullen de betreffende media-outlet, deze organisatie en/of deze mensen, waarschijnlijk een onderdeel zijn van een ‘vliegenval’.
Als je vrolijk wordt van de opwinding bij het ontdekken van nieuwe ideeën, dan zou er werkelijke waarde kunnen zitten in het je verbinden met deze zaken. Vertrouw op je gevoel; het is je werkelijke en enige gids naar een oprechte toekomst die je zélf bepaalt.

#23 (14-03) Als onze ervaringen als fysieke wezens slecht worden bepaald door wat we waar-nemen, en onze waarnemingen alleen worden begrensd door wat we geloven wat kan en wat niet kan, dan is het leven natuurlijk helemaal niet bedoéld om pijnlijk te zijn! Het leven kan dus alleen maar pijnlijk zijn, als we ook geloven dát het pijnlijk zál zijn, ongeacht wat daarvan ook de kennelijke oorzaak is, en ongeacht de graad van het ontvangen trauma.
Niets waarin we NIET geloven kan worden ontvangen. Dus mensen zijn helemaal niet automatisch voorbestemd om te lijden, en ‘zonde’ en ‘boetedoening’ zijn controle-instrumenten. En geen vanzelfsprekende onderdelen van de menselijke conditie. Revoluties zijn simpelweg verschuivingen van het geloof dat voorheen werd vastgehouden door velen; het geloof in pijn en lijden dat nu eindelijk wordt afgedankt. En zij die baat hadden bij dergelijke overtuigingen, verliezen de controle en de macht, wanneer dit plaats vindt.

courtney brown laatste beelden

x

Tot zover..
We updaten dit artikel, telkens als er nieuwe ‘Implications Postings’ worden gedaan!
In de week van 10 maart zal in de aanloop naar de onthulling van 15 maart,
elke dag een (vertaalde) ‘implication posting’ hier op de site verschijnen..!

x

ximplication postings tm 23

Advertentie

ON NL Banner

666 gedachten over “Courtney Brown: ‘De opmerkelijke gebeurtenis’… (Update 14 03 #22)

 1. De 13e imp. doet me denken aan Bram Vermeulen met zijn vertelling “In den Beginne”. Een prachtige vertelling over de Sumiriers en hun overlevering van de geschiedenis hoe de mens is ontstaan. Tja en dan belanden we weer bij Zacharia Sitchin :D.

  Sterk in dit inzicht vind ik het zinnetje dat we alleen datgene zien en ervaren wat we zelf als waarheid accepteren. Ik verwonder me dagelijks over de ontkenning die ik bij veel mensen ontmoet. Of dat nou op werkgebied is, gezondheid of… verzin het maar. En dan heb ik het nog niet eens over concepten zoals in deze implicatie wordt gesteld. Niet luisteren, maar meteen in de verdediging schieten inplaats even te kijken hoe de ander bij zijn/haar bewering komt.

  1. Toen de Nazi’s met deze verhalen kwamen, over onze Ariërse voorvaderen, werd het direct in de hoek van anti dit en dat gezet, terwijl het gewoon de waarheid is, ze waren edeler van vorm en intelligenter, maar er wordt heel hard aangewerkt om dit mooie volk te demoniseren en aftebreken, van edele paarden worden muildieren gemaakt sterker en gehoorzamer.

  2. @ Jenne

   Nazi’s > Boom Boom…
   http://www.youtube.com/watch?v=aVem8pTJOSI

   @ Allaya

   Het is aan ieder die dde verhaallijn van het Siumerische & Ur niet geheel kunnen plaatsen. Stel je bent zelf een nakomelingen van dan ben je toch anders van insteek. Men geeft massaal negatief af omdat er iemand iets negatiefs heeft verzonnen. net als de Inca’s die massaal hun eigen volk uitmoorden met levend het hart er uit te halen, was erger dan wat de Annunaki’s deden. Er is veel meer in de Geschiedenis verpakt dan het monotome idee wat velen er achter zoeken. Het waren tenslotte ook wel mooie tijden van een andere inkleuringen van ondervonden levensstijlen. Laten we ons niet weg zinken in motieven als Joseph Mengele waar we ons aan moeten verbinden door non Archeologen.

  3. Misschien was alles toen grootser zodat het geen reuzen leken en is het allemaal wat gekrompen en bekrompen nu.

  4. @Paul

   Waarom zou je een oordeel willen verbinden aan een voorbije gebeurtenis uit een andere tijdgeest? De vraag is niet of we goedvinden wat er destijds is gebeurd. De vraag is m.i. veel eerder: klopt het of dat hetgene is wat er werkelijk gebeurde, of staan de geschidenisboeken nog vol met leugens? En zo ja, waar baseren wij ons oordeel dan eigenlijk nog op. Wat is de waarde van ons oordeel, als we ons alleen met onszelf dienen te bemoeien? Staat tegenover dat dàt misschien juist de uitdaging van deze dualiteit is 🙂

   Ik denk dat het onderdeel “ego” nog wel een plaatsje krijgt ergens in de implications.

  5. Op de molukken zijn skeletten van hele kleine mensjes gevonden, en die zouden zeker normale mensen als reuzen afbeelden, t’is maar hoe en van uit welke hoek je het bekijkt, in de menselijke DNA zijn altijd spielereien voor gekomen, vooral als de verwekker over toverballen beschikt.

  6. Allaya,

   Mijn vader was een amateur archeoloog, en de archeologie heeft feiten gevonden en bewezen met hun werk, er zijn wel eens hyphotesus geoppperd maar in wezen berust het niet op fantasiën, maar als zoveel kun je vondsten op diverse manieren uitleggen, maar tegen woordig is de datering 100% zeker en dat is al heel wat, de menselijke geschiedenis is vaak tot een politiek wapen gemaakt door het één en ander te verdraaien, en de leugenaars die boeken schrijven over van alles en nog wat vinden gretig aftrek, om dat de waarheid op zich een beetje dor en gewoon is, maar door hier en daar wat toe te voegen zo als er ook met de bijbel is om gegaan, wordt het interessanter voor de leken, want die zien het niet als een wetenschap maar als zoveel serieuze zaken, louter als vermaak, vandaar.

  7. jenne, ook in de wetenschap is het gebruikelijk dat je het bewijs zal vinden waar je naar op zoek bent. Het ligt niet erg voor de hand dat wetenschappers het bewijs van het tegendeel van hun eigen bewering publiceren (“tjonge, we hadden de plank niet meer mis kunnen slaan dan met deze aanname”). Ik ben het nog niet tegenkomen, eerlijk gezegd. Komt nog bij dat veel wetenschappers gesponsord worden door het bedrijfsleven of de overheid. Wiens brood met eet, diens woord men spreekt…

   Natuurlijk zijn mensen zoals je vader hoogstwaarschijnlijk bezig met het “echte” werk, los van commercie of andere sturingen. Op zich vind ik het niet zo belangrijk welk bewijs er geleverd wordt. Zodra je bewijs vindt, wat dan?

   Wat er in de 13e implicatie staat, verwijst naar onze behoefte aan bewijs. We ontlenen overal bestaansrecht aan. Is het niet het geloof, dan is het wetenschappelijk bewijs. Ik denk dat deze implicatie verwijst naar de waarheid in onszelf inplaats van die steeds buiten onszelf te blijven zoeken. Wat denk jij?

  8. Er zijn genoeg geleerden die niet en nergens aan verbonden zijn dan aan zich zelf en een hoge school dat wel.
   Met halve en hele leugens kom je uiteindelijk nergens ald vroegtijdig in het vergeet boekje.
   Mijn vader is al heel lang dood helaas vroeg overleden aan de opgelopen ziekte in de oorlog, hij was geen Jood, voor mij was hij een held, in de Spanje gevochten, in het verzet veel mensen weten te redden waaronder verscheidene Joden.
   Hij werd vaak uitgenodigd door een Duitse vriend die Archeoloog was om mee te gaan op reizen, een van de mooiste was die naar het DOGON gebied, waar ze o.A. dat dit volk allang op de hoogte waren van een tweede Sirius ster, volgens hen bij een bezoek van individuen van andere planeten geopenbaard, veel langer verhaal maar ik laat het hier maar bij.
   Denk nou niet dat ik van alle fantasie gespeend ben, absoluut niet, ben min of meer een romantische denker en doener, heb veel boeken over SF, maar ook heel wat boeken van Martin Gardner, hij beschrijft uitgebreid, The curious theories of modern pseudoscientist and the strange, amusing and alarming cults that surround them, a study in human gullibility, elke medaille heeft twee zijden.

 2. De mooiste en oudste Arians kun je nog vinden, in noord Pakistan, en in de Hindu Kush, in afgelegen vallijen, prachtige gezichten met oogen als sterren, in alle kleuren van groen grijs tot ijs blauw, naar hemels blauw zo als in scandinavië.
  Voor de rest zit de wereld vol mongrels zo als de Engelsen zeggen, door de mensen te bekijken kom je tot het slotsom dat de eindtijd nabij is, dikke lelijke volgevreten met zwijne Koppen, nog niet allemaal gelukkig maar we gaan de goede kant op, mochten de sterren mensen langs komen willen ze absoluut geen sex hebben met dit soort gedrochten.

  1. MONIKA, ben daar zelf geweest heb twee maal een reis door die landen gemaakt, lang lang geleden, maar het zijn buiten gewone mensen en zij onderschijden zich door op stoelen te zitten, terwijl de omringende volkeren altijd op de grond zitten, maar ze zijn of worden compleet verkracht door de Moslims, zal niet lang meer duren,
   maar de Pashtun zijn er ook nog, maar zijn geen Arians.

  2. MONIKA, waarom laten wij dit allemaal gebeuren, de Koerden zijn omringt door landen met vreselijke lelijke hardvochtige mensen,
   niemand die ze helpt en onze vuile smerige Europese politiekers die zich rollen in de olie als varkens in de strond, zitten nergens mee,
   ze noemen zich links en in hun hart zijn ze Nazi, kijk naar de Duitse politiek in de Oekraine.

  3. MONIKA, zit net te lezen, en lees dan dit, een mens moet niet alles direct gaan onderzoeken als hij iets niet begrijpt, de wereld zit vol wonderen, en dat is mooi.

  1. John, wanneer heb je dit gelezen? Want de hele dag kan er geen verbindig worden gemaakt met deze website. De officiële website toegang is ook niet te vinden op google. Server offline?

  2. Dank Allaya. Maar bieten met knoflook? Heel gezond hoor, maar genezing van AIDS zouden hele bevolkingsgroepen vrij van AIDS moeten zijn.

  3. Dit stond vanmorgen op de website van Niburu, nu zie ik dat het ineens verwijderd is, wat raar, kan het ook niet op YouTube vinden, heel vreemd..

  1. @ guido
   Ga jij nu ook al geheimzinnig doen? Vertel gelijk even wat hij heeft gezegt dan …. Of was het weer het zoveelste oude nieuws ?

   @ sun
   Dus… het gaat nu heel snel gebeuren en dan weten we het allemaal? Ik heb in al die vooraankondigingen geen nieuwe info kunnen ontdekken hoor, allemaal oude meuk.

  2. Ik snap de count-down niet zodra hij weet wanneer de aankondiging openbaar gemaakt gaat worden. Hij zal aftellen per dag, vanaf de dag dat hij weet wanneer naar de dag van publicatie, “zodat we ons voor kunnen bereiden” (?).

   De reden zal -denk ik- niet ingewikkelder zijn dan het vastlopen van internet (denk aan bank-gerelateerde zaken zoals geld pinnen), door alle commotie en correspondentie die er zal ontstaan als gevolg van de aankondiging. Veel FB en tweets met als resultaat de symptomen van een cyberaanval, hahaha!! Misschien toch die noodvoorraad maar ff updaten 😛

  3. Beste mensen snap dan toch eens dat lineaire tijd slechts onze illusie is. Er kan niet zomaar ff een datumpje geprikt worden en zeggen “Het zal dan allemaal gaan gebeuren”.

   Menig mens om mij heen begrijpen er innerlijk nog steeds weinig van. Dit zal eerst broodnodig moeten veranderen in de mens en tsja… daar gaat helaas voor ons weer de nodige “illusionaire” lineaire tijd overheen. Maar weet dat in onze Geest er eigenlijk nooit iets is veranderd.

   Uit deze grote droom stappen zijn we allemaal hard mee bezig al lijkt het vaak niet zo. Dat is slechts weer de buitenkant wat we met onze “ogen” kunnen aanwchouwen.

  4. Zojuist #14 gepost.. Het cryptische gebruik van de ‘Ides of March’ is een verwijzing naar:
   a. de film ‘Ides of March’ HIER trailer op YouTube te zien..
   b. ‘Vehicle’ van de popgroep ‘The Ides of March’ of
   c. De dag op de Romeinse kalender die correspondeert met 15 Maart. HIER
   ides of march

  5. TV-tip: The Ides of March, 22:35 op Ned3

   1-3-2014 Stephen Myers (Ryan Gosling) belandt in de duistere wereld van de politiek als hij een baan krijgt als persvoorlichter bij de campagne van Mike Morris (George Clooney) voor het volgende presidentschap. Hij wordt van alle kanten belaagd door manipulatie, verleiding en verraad. Goed en kwaad blijken onmogelijk uit elkaar te houden als Myers een schandaal ontdekt in zijn partij.

  6. Count down kan dus beginnen, want de Ides of March valt op 15 maart:

   Beware the Ides of March

   Origin

   From Shakespeare’s Julius Caesar, 1601. ‘Beware the Ides of March’ is the soothsayer’s message to Julius Caesar, warning of his death.

   The Ides of March didn’t signify anything special in itself – this was just the usual way of saying “March 15th”. The notion of the Ides being a dangerous date was purely an invention of Shakespeare’s; each month has an Ides (often the 15th) and this date wasn’t significant in being associated with death prior to 1601.

   Months of the Roman calendar were arranged around three named days – the Kalends, the Nones and the Ides – and these were reference points from which the other (unnamed) days were calculated:

   Kalends (1st day of the month).
   Nones (the 7th day in March, May, July, and October; the 5th in the other months).
   Ides (the 15th day in March, May, July, and October; the 13th in the other months).

  7. By the way….

   Een van de hoofdrolspelers (Philip Seymour Hoffman) is 2 februari jl. onverwachts overleden, vermoedelijk aan een overdosis heroine(?)

  8. Toeval? Vandaag de 14e implication over de Ides of March gepubliceerd en vandaag is de volledige film Ides of March te zien op Ned3, nu om 22.40 uur.

  9. Die Joden Jongens hebben altijd wel een rijke oom die helpt een film te produceren, a la sause de Dan Brown, die George Clooney bakt hem wel erg Brown.

  10. Shhhhh… we zitten die film te kijken, je weet wel… Ides of March 😀

  11. Beste Guido,

   je mag dat best “denken” hoor. Hier op aarde in de fysieke materie hebben we zgn. wel te maken met tijd maar als je je eens bezig zou houden met “Cursus in Wonderen” en alle dikke boeken ervan leest dan kom je werkelijk achter dat hier alles maar een illusie is.

   Tijd bestaat echt niet hoor haha. Met alle respect. En dat stukje had ik ook al gelezen. Ik lees de meeste zaken heus wel maar dan hoef je er per definitie natuurlijk nog niet mee eens te zijn.

   Alles is hier een droom. Wel een zeer hardnekkige weliswaar maar dat komt omdat we dit met ons ego hebben gecreëerd. Ik ben zelfs zeer goed bevriend geraakt met een Boeddhis destijds in Vietnam jaren terug en die heeft me ook in de Geest dergelijke bewustzijnsniveaus laten ervaren. Tijd is slechts een illusie. Als ik in een diepe meditatie it aanschouw ik de waarheid. Ik begrijp nu eindelijk waarom er velen zijn die alleen nog maar mediteren.

   Als we allemaal zover waren zou dit hele Yahweh gecreëerde ego Universum weer opgaan in de Geest. En daar is waar we echt zijn.

  12. Kijk de eerste mooie aflevering maar eens van Star Trek DS9 “Emissary”, eer mooi en daar gaat men juist met elkaar om zoals we hier op aarde nu ook met elkaar zouden moeten omgaan. Meer spirirueel en volwassen dus. Benjamin Sisko komt daar in de Bajoran wormhole terecht, verblijfplaats van zeer intelligente geestelijke wezens en alhoewel Sisko uitlegt dat wij in een lineaire tijd bestaat doen en snappen deze wezens dat in het begin niet eens.

   Wij hebben er wel voor gekozen mens te zijn en te incarneren maar Cursus in Wonderen legt o.a. ook uit dat dit eigenlijk niet waar is. Het is al illusie. Tijd bestaat in wezen niet en ik leef er ook niet naar zelfs. Ik sta op en mediteer en doe mijn dingen zonder op de tijd te letten.

   Soms ga ik met een zeer goede vriend erop uit die net zo als ik is en gaan we samen ki verzamelen d.m.v. qigong en neigong. Raad ik jou ook aan ipv veel in het hoofd te blijven zitten. Ik heb dingen ervaren, gevoeld en gezien beste Guido die velen nog nooit hebben ervaren. Ik weet wat er is al kun je er niet met iedereen over praten. Mijn oma weer wel, die is ook zo als ik.

   Het is en blijft arbitrair hoe je tegen alles wilt aankijken maar uiteindelijk zijn we niet eens afgescheiden. Er is alleen maar GEEST.

  13. En Guido in feite legt dat stuk in die link op wtk wel degelijk uit dat lineaire tijd niet bestaat maar wel oneindig bewustzijn (Geest) en daarom kan ik ook op ieder willekeurig moment iets ervaren dat ik graag wil. Maar in lineaire tijd zou alles vastliggen.

   Ik zie het zelf gewoon niet als “meerdere lineaire tijdslijnen” maar eerder alles als oneindig bewustzijn waar je zelf kunt bepalen wat je wilt ervaren. Maar uiteindelijk is alles ÉÉN en is er niet eens zoiets dergelijke als een individuele ervaring. Maar de val en de opsplitsing en geknoei met ons in dit fysieke Universum heeft ons veel verder afgebracht van de eenheid dan we vaak willen zien of durven te accepteren. Dat merk ik bij velen nog.

   Niks mis mee. We komen er wel.

 3. Zo juist heb ik gelezen ‘ er zijn 7/SEVEN people who hold the keys to worldwide internet securty, voorstellen dit inmense systeem is heel gevoelig voor inbraken, dan komt er nog bij dat de grote internet industriën ook maar in een paar handen liggen, waar zijn wij mee bezig, deze macht behoord de gebruiker en niemand anders!

 4. Wat een lul praat als je een remote controller bent dan weet je het al ! Vertel het…. ! die praatjes over een gebeurtenis heb ik wel gehad van vele sites vertel ons iets wat we kunnen gebruiken zonder al die mysteries al die lul praat ! Vertel ons wat we kunnen doen want we willen niet stilzitten we willen handelen ! Nu kunnen we weer wachten tot half maart eerst was het februari ja joh laten we ons constant voor de gek houden !! En maar berichten posten en maar voorspellingen doen ik heb het een beetje gehad ermee !!! Ben het zat vertel de waarfheid of hou je kop dicht

  1. Pietje, ik kan wel zeggen geduld is een schone zaak, maar waar je gelijk hebt heb je gelijk. Ik zie het net zo. Volg je gevoel en kijk dat je een cursus Russisch doet 😀

  2. Je hebt gelijk Pietje, men draait altijd om de hete brij heen, tot men het koud laat worden en er ineens niet meer op rept. Wie doet dat niet? (Grootspraak) om aandacht te trekken… Ach het went dat de waarheid altijd pal onder je eigen neus ligt terwijl je er ver en lang over heen staat te gapen. Als je maar voor jezelf wat dat alles goed is, hoef je de ander niet op zijn woord te geloven. Des informatie is altijd al een illusie geweest.

  1. Ik ‘geloof’ dat jij bij de niburu ‘buren’ uitgetrollt bent en hier verder gaat…
   De reacties hier zijn iets genuanceerder in taalgebruik, maar voor de rest ben je best welkom hoor.

  2. Je schijnt er meer over te weten dan ik hoe het er daar aan toe gaat.

  3. Kokervisie zal altijd een wijde blik in de weg staan. Bram Vermeulen vertelde slechts het verhaal van Stitchin, wat niet compleet is.
   Wie verder zoekt zal meer vinden. Uiteindelijk leidt het naar: Ken U zelve.

  4. @ Janee

   Een kruidkoekcake mix? tijd om je zelf eens wat af te bakken…

  5. Deeg is wel degelijk deeg. Daarentegen is kantenklaarmix nooit een koekie van eigen deeg. Het is en blijft een Dr oetker kutjesreep recept. Klopperdeklopperdeklopklopklop.

  1. Reclame voor de Libertarische Partij?

   Ik denk niet dat politiek onderdeel is van de oplossing.

 5. Beste Guido,

  je mag dat best “denken” hoor. Hier op aarde in de fysieke materie hebben we zgn. wel te maken met tijd maar als je je eens bezig zou houden met “Cursus in Wonderen” en alle dikke boeken ervan leest dan kom je werkelijk achter dat hier alles maar een illusie is.

  Tijd bestaat echt niet hoor haha. Met alle respect. En dat stukje had ik ook al gelezen. Ik lees de meeste zaken heus wel maar dan hoef je er per definitie natuurlijk nog niet mee eens te zijn.

  Alles is hier een droom. Wel een zeer hardnekkige weliswaar maar dat komt omdat we dit met ons ego hebben gecreëerd. Ik ben zelfs zeer goed bevriend geraakt met een Boeddhis destijds in Vietnam jaren terug en die heeft me ook in de Geest dergelijke bewustzijnsniveaus laten ervaren. Tijd is slechts een illusie. Als ik in een diepe meditatie it aanschouw ik de waarheid. Ik begrijp nu eindelijk waarom er velen zijn die alleen nog maar mediteren.

  Als we allemaal zover waren zou dit hele Yahweh gecreëerde ego Universum weer opgaan in de Geest. En daar is waar we echt zijn.

  1. Beste Wout, ik ga een heel eind met jou beredenering mee. Echter voor mij is het niet zo zwart wit. Heb je ‘aardse’ kinderen? Heb je een baan? Hoe voorzie je jezelf in je levensonderhoud?
   Het klopt wel, daar is waar we echt zijn. Maar we hebben er bewust voor gekozen om hier te zijn, we hebben een doel een taak te vervullen.
   Voor sommigen is dat misschien hele dagen mediteren, misschien als doel liefde naar de aarde te zenden? Echter als je de hele dag zit te mediteren om daar te zijn, dan heb je er ook echt niet voor gekozen om hier te zijn :wink:.

 6. @Wout (54.21), Cisco ja dat is een klassieke voorbeeld van hide the truth in the open. Ben je bekend met de Stargate SG1? Hierin zijn ook veel boodschappen te vinden.

  1. “WILL THIS LIE EXPLAIN THE DISAPPEARANCE OF THE HOLY SPIRIT UPON THIS EARTH?

   These reprehensible beings have exercised their will against the very fabric of light and life for long enough. Now, they need to be arrested and stopped. The center of creation itself has decreed that they must be removed from positions of influence to receive healing and to understand the deep consequences of their actions so that the suffering of life on our world can come to an end.”

  2. “THE EVENT—SOCIETAL HELLISHNESS, ECONOMICAL COLLAPSE, & MARTIAL LAW

   Do you think an economic collapse is not coming, and soon? Think again! The New World Order elitists tell you straight up. They are preparing us for what is ahead, with their goal ‘supposedly’ being peace; and not just any peace, but a global, NWO type of peace in which everyone is controlled, including media!

  3. “What is happening and why are the banks closed?

   What is happening at this time is a necessary financial reset of the global central banking system. Unfortunately this must necessitate the closing of every computer tied into the central banks. This will leave the entire planet without access to cash, ATM , machines, credit cards or stock markets.”

  4. Namens de RNF, je moet niet gaan hopen want anders ga je waanhopen dat er misschien iets spannends gaat gebeuren de komende uren. Puur om je uit de sleur te krijgen, in de hoop dat je op het puntje van je stoel klaar zit in spanning. Ik loop mezelf allang niet meer op te winden wat er komen gaat, meeste is allang bekend, meer een indicatie we lopen mee wat er gebeurd en/of wat ondervonden moet worden. Mensen zijn altijd opzoek naar antwoorden maar nooit naar de verlossing die pal onder hun eigen neus ligt.
   Morgen schrijft weer een of andere gek dat het over morgen gebeuren gaat en de rest van de schaapjes nemen het aan voor zoete koek, zo kan je van alles creeren en/of manifesteren om de boel lekker af te laten leiden. Wij van de RNF steken onze neus een geheel andere richting op.

  5. deze dan: (laatste 😉 )
   THE COMING NEPHILIM—ALIEN DECEPTION
   “Earth and the inhabitants have been in a type of imprisonment and planetary quarantine since the times of Atlantis. At that time the planet was secretly invaded as a hostile force manipulated the planet into an advanced forms of warfare that almost destroyed the planet. The light forces withdrew from the battle in order to save the planet from becoming another asteroid belt. They promised to return to achieve victory and to liberate the peoples of earth from the hostile force.”

  6. @Paul, ik hoop nergens op. Maar dat de banken dicht gaan is slechts een kwestie van tijd. Dagelijks is er verandering, de vraag is, is dit het nou echt? 😉 🙂

  7. trouwens, dit is tenminste een hele concrete voorspelling/ channeling 😉 Geen verassingen meer achter het gordijn. 🙂
   Anders dan anderen voorspellingen??

  8. Ironisch? het antwoord is mediteren:
   Tja, nogmaals, ik kan er niks van maken…

   “You, who already have this knowing, are called to action. Assisting the awakened as they seek the presence of other lighted beings is our first job, so that we can then share the awareness that is our unique gift. Call all who know the Light of Truth! Ask them to join you in meditation and prayer to increase the energy of peace in your community! Organize to lift the spirits of everyone by sharing your special gifts in true love and openness. Every village, town and city needs loving leadership to embrace change as never before in human history.

  9. Enigste wat ik je wil toe stoppen is voor as 7 maart dat er hier in Nederland een hele grote actie komt van alle vrachtwagen chauffeurs zijn die overal blokkades gaan vormen tegen de economie die hun welzijn geheel naar de klote helpen. Hier in Nederland is het pittig moeilijk om aan al je chauffeurs papieren te komen (bureaucratie en smeerlapperij van de overheid) en maar te zwijgen van verplichte keuringen en enrome bedargen wat je betalen moet om aan de slag te kunnen blijven. Maar kom je uit Oost Europa dan ben je van harte welkom als je maar ook denkt dat je op een vrachtwagen kunt rijden. Dan hoef je niet alles meer te behalen om voor een prik al het werk hier te komen doen. Daarom een landelijke actie waar het gehele structuur van Nederland door chauffeurs wordt ontwricht. m.a.w. het is de bedoeling om de hele infra structuur lam te krijgen:
   http://joostniemoller.nl/2014/02/10-redenen-waarom-nederland-op-7-maart-best-plat-mag/

  10. Quote Coutrney; Een aankondiging van positieve invloed voor de toekomstige ontwikkeling van de mensheid.
   Voor wie het een betekenis heeft
   “The transfiguration of the world has
   fully set in, it has reached all levels of
   this planet and has afflicted all
   human Beings!” Maitraya, maart 2014

  11. @ Odette

   Dat is duidelijk te voelen, veranderingen waar je zelf aan onder hevig bent, voor de 1 een simpele ervaring voor de ander een zeer diep gaande ervaring in de 3D materie. Transformatie!

 7. Ik citeer uit het artikel: “We zullen ALTIJD datgene zien en ervaren, waarvan we geloven dat het ‘waar’ is.”

  De menselijke beleving maakt geen onderscheid tussen de waarneming van iets externs, of de waarneming van onze GEDACHTE over dat externe ding. Het waarnemen van de GEDACHTE OVER IETS, in plaats van het onderwerp ZELF, is wat we GELOOF noemen.

  Zonder GELOVEN rest niets anders dan het waarnemen van het ding zelf. Zonder geloven, KUNNEN we uitsluitend waarheid waarnemen. Geloven is daarom de bron van alle misvattingen. Misvattingen zijn gedachten waarvan we denken dat ze waarheid zijn, maar die het NIET zijn.

  Zodra we WETEN dat die misvatting een misvatting is, verdwijnt de misvatting. Als je WEET dat je je vergist, dan kan de vergissing niet meer blijven bestaan. WETEN is daarom tegengesteld een geloven. En daarom kan geloven uitsluitend bestaan in ONwetendheid.

  In deze tijd bestaan er enorm veel misvattingen waarvan we GELOVEN dat ze waarheid zijn, maar die het niet zijn (anders waren het geen misvattingen).

  Het gevolg is, dat we handelen op basis van misvattingen, in de veronderstelling dat we handelen op basis van waarheid. Dat leidt uiteraard tot verwarrende en teluerstellende resultaten, die logischerwijze allerlei complicaties met zich meebrengen.

  Complicaties die ons doen GELOVEN dat het leven erg ingewikkeld is. Zodanig ingewikkeld, dat het onmogelijk is om te WETEN. En dat GELOVEN dus de enige optie is. En zo is het kringetje rond.

  Maar waarheid is nooit ingewikkeld. Complicaties zijn altijd het gevolg van handelen vanuit ONwaarheid. De waarheid over misvattingen is dat het misvattingen zijn. Zodra je de waarheid over een misvatting leert kennen, namelijk dat het een misvatting IS, verdwijnt de misvatting en daarmee ook de complicaties die de misvatting opevert.

  Wat we moeten doen is dus niet de complicaties proberen te begrijpen, maar de misvattingen zien. Dan verdwijnen de complicaties vanzelf. Dan is onze waarneming in overeenstemming met waarheid, en die kan per definitie niet gecompliceerd zijn.

  1. Pieter,
   Heel mooi…
   Vertel dit maar aan de mensen die de meest vreselijke ziektes hebben.
   Vertel dit maar aan al die malaria patienten.
   En ga zo maar door.
   Kennelijk is iets eerst nodig voor de boodschap verkondigd kan worden.
   En dan is de boodschap niet meer nodig…

  2. Beste Anna,

   Ik bedoel: nooit meer geloven. Leugens (onwaarheid) kunnen alleen bestaan als ze geloofd worden.

  3. Dus Pieter,
   de conclusie die ik trek uit jouw boodschap is:
   Nooit meer liegen.
   Ondersteun het ten volle, maar dat is verrekte lastig…

  4. Precies Pieter, en daarom is je hele relaas één grote misvatting! Of een schriftelijk logistiek onvermogen, wat je wilt, maar dat is ook niet vreemd als je taal aanwendt zonder je hersens te gebruiken, wat impliceert dat je maar wat op je toetsenbord loopt te rammen! 🙂
   Maar aan de andere kant, als niemand meer nadenkt heb je er ook geen last van dat mensen je niet begrijpen.. http://letterfretter.blog.com/2014/03/02/gunslinger-joe/ dat dan weer wel!

  5. @ Pieter Stuurman, toevallig heb ik het van de week nog geschreven, moeten wij wel alles onderzoeken en uitvinden, de wereld de natuur zit vol met wonderen, en dat is goed en moet zo blijven, anders creéeren wij een intellectuele woestijn, dor en fijn gemalen, waar niets meer onze intuïtie en gevoelens vertegenwoordigd.

  1. Ja, gek hè… Ik deed gewoon copy/paste, geen idee waarom die s erbij staat 🙂 Bedankt voor de correctie.

 8. En eind maart wederom een aankondiging dat de grote verandering in april gaat plaatsvinden. Ik kan u nu reeds mededelen dat er helemaal niets groots staat te gebeuren. Het is maar dat u het weet.

 9. Humm van februari naar maart? Ik weet te weinig van deze meneer maar wie weet wordt hij wel naar voren geschoven door de elite om de menigte te misleiden. Waardoor we weer ontmoedigt worden en na de zoveelste voorspelling de handdoek in de ring gooien en ons terugtrekken. Met als gevolg het niet meer volgen van allerlei nieuws en de focus puur gericht op je eigen leven waardoor de shift misschien afzwakt? We zullen het weer afwachten. Het zou in ieder geval mooi zijn als er iets mooi’s staat te gebeuren!

 10. Ben zó benieuwd naar wat er nu eindelijk mag komen wat ons al zó lang beloofd werd!!! We zijn geduldig……maar ik hoop dat ik het dan ook kan onderscheiden????

  1. Kijk de nieuwe posting Els.. #15 Het heeft ook en ws. vooral (!) met jezelf te maken.. Jezelf bekrachtigen en vooral ‘oude ideeën’ overboord zetten. Vooral het ‘ongeloof’, want dat is ook een geloof. Een geloof dat je bijv. iets niet kunt.. Het ongeloof dus om iets te kunnen..!
   Of het ongeloof over de veranderende overheid..! Waarom zou een overheid niet 1,2,3 kunnen veranderen.. ONgeloof houdt de wurggreep in stand..! Geloof in een andere opzet, is de basis. ‘Ook gij Brutus’..!
   Kijk eens naar wat er in NL gebeurde toen Pim Fortuyn bijna premier was.. De volledige revolte bij het volk, de hoop, de diepe teleurstelling toen hij vermoord werd..

  2. De overtuiging dat we dit zelf ombuigen, openstaan voor een andere kijk op dingen en daardoor mogelijkheden zien, inplaats van afwachten tot iemand ons de verlichting komt brengen.

  3. Natuurlijk kun je het onderscheiden Els. Er zijn zoveel mensen op deze aarde die hoopvol naar ‘The Schift’ uitkijken. Blij zijn in hun hart als ze er alleen al aan denken. Wij zijn het waar de mensheid op heeft gewacht. De massa gaat het voor elkaar krijgen. Zeker weten!!!! Dus ook ik ben het eens met Guido en Allaya.

  4. Dankjewel Els,

   voor jouw oprechtheid in jouw onzekerheid hierin. Wat volkomen overwalst wordt. Door mensen die zelf al jaren lang tonen dat ze ‘het’, waar het over gaat, niet onderscheiden. Het is al lang getoond. Courtney her positioneert het nu, voor mensen die alleen bereid zijn te luisteren als ‘een wiskundige het zegt’ en dat soort dingen. Oftewel……. etc.

  5. Maar dat we het zelf moeten doen weten we toch al duizenden jaren?

  6. Ach het gaat nu wel erg hard, de chemstrails die uiteindelijk tot dood en verderf zullen leiden, overal oorlog zelfs in de kinderkamers op de spelletjes machine, Chevron heeft zijn eerste contract al binnen voor Fraiking, Monsanto gaat de landbouw in handen nemen, nou we weten allemaal wat dit betekend, nou een goed gericht atoom raket op Yellowstone park zal Amerika verwoesten en een ramp zijn voor de mensheid, ja zo als iemand ook schrijft het is al heel lang bezig, arme mensheid !

  7. Beste Els, als wij allemaal zouden krijgen wat ons beloofd is, aan goed en kwaad waren wij al lang stinkend rijk gestorven.

  8. Op handen dragen is als beter dan het op je atlas te moeten torsen, mede dat je later weer met gezondheids klachten komt te zitten.

 11. Dit klinkt een beetje zoals Salusa … ons aan het lijntje houden.

  Zowel de positieve “belovers” als de “negatieve”, de doomdenkers. Ze posten een datum, op de datum gebeurt NIKS, en dan hebben ze zich misrekend, of klopt hun formule nog niet helemaal.

  En ondertussen zijn we makke lammetjes die zich laten doen, de believers wachten op een externe verlosser wachten of op een nieuwe datum waar ze naar uitkijken.

  Dit soort berichten valt dus al een hele tijd in herhaling.

 12. Als het echt waar is – we zullen het merken – dan ben ik benieuwd hoe het bekend gemaakt wordt. Welke kanalen zullen er gebruikt worden. Het lijkt me super als het via het journaal bekend gemaakt wordt en via de dagbladen.

 13. Ik wil jullie graag attenderen op mijn eerdere reactie en de reactie van Raymond daarop. (Reactie 37) Na zo goed als alle reacties op de bijdrage van Courtney Brown gelezen te hebben, wil ik vragen: wie kent het boek: In het Licht der Waarheid, geschreven door Abd ru shin. ( die naam betekent : dienaar van het licht) Ik kwam er onlangs mee in aanraking en ben diep onder de indruk van de waarheid die hierin voelbaar is en kenbaar wordt gemaakt Ik weet nu beter te verwoorden waarom het voor mij voelt als “het ultieme boek”, zoals ik op 23 febr schreef. Het boek is in feite de opvolger van het Nieuwe Testament voor wat betreft de Ware Woorden van Jezus. Ben benieuwd wie het ook kent en heeft gelezen. een ware eyeopener met betrekking tot alles waarin de mensheid door de eeuwen heen in is misleid en wat haar nu te doen staat. In sneltempo.

  1. Ik heb hem gezien Rinie en gelezen. Wat hier verward wordt in beide gevallen is in welke dimensionale staat je bent. Het kan inderdaad ook niet van mens naar dier en omgekeerd. Maar Raymond doelt op een veel hogere dimensie waar dit wegvalt. Het is een stuk perceptie van de één en de andere persoon, niets kleinerends mee bedoelt, ieder zijn pad.
   Lees dit artikel op WTK nog maar eens na;
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-3e-4e-en-5e-dimensie-en-over-de-shift/

  2. Rinie, nadat ik jouw reactie toen las, heb ik gezocht naar Abd ru shin, de naam is een pseudoniem voor Oskar Ernst Bernhardt, dat zal je waarschijnlijk al lang weten. Ik heb het boek niet gelezen maar stukjes wat ik kon vinden. Het heeft idd iets christelijks maar dan dieper en anders benadert. Het maakte me in ieder geval nieuwsgierig.

  3. wikipedia…
   Oskar Ernst Bernhardt werd op 18 april 1875 in Bischofswerda in de omgeving van Dresden in het oosten van Duitsland geboren. Zijn ouders waren eigenaar van een traditionele herberg in het centrum van de stad en exploiteerden deze ook zelf. Zij lieten hun jongste zoon een handelsopleiding volgen, die hij in Dresden voltooide. Hier trouwde hij in 1897 en richtte daar in hetzelfde jaar een handelsonderneming op. Voor zaken reisde hij van 1903 tot 1914 veel naar het Nabije Oosten, naar West-Europa en de Verenigde Staten. Deze reizen brachten hem een rijke schat aan ervaring door zijn contact met de mensen en verschillende culturen, en gaven hem stof voor zijn literaire activiteiten. Behalve zijn reisverslagen schreef hij ook romans en toneelstukken. Gedurende een verblijf in Londen, op terugtocht uit de Verenigde Staten, werd hij verrast door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Als Duits staatsburger werd hij gevangengenomen en voor de duur van de oorlog op het eiland Man geïnterneerd. In deze periode stierf in 1917 zijn moeder en sneuvelde tegen het einde van de oorlog zijn nauwelijks 19 jaar oude zoon.
   Tijdens zijn gevangenschap beleefde hij de innerlijke nood van de mensen, die veel ellende doormaakten en in de chaos van de ineenstortende wereldorde geen uitweg meer zagen. De periode van internering bracht voor hem belangrijke inzichten. Toen hij in 1919 vrijkwam, begaf hij zich eerst naar Dresden, later naar Beieren, en in 1924 begon hij met het op schrift stellen van de eerste voordrachten van de Graalsboodschap. In 1928 vestigde hij zich op de Vomperberg in Tirol, Oostenrijk. Daar schreef hij het boek “In het Licht der Waarheid”. In 1938 werd zijn bezit in Oostenrijk door de Nazi’s onteigend en moest hij Oostenrijk verlaten voor een gedwongen verblijf in Kipsdorf (Ertsgebergte, Duitsland), waar hij op 6 december 1941 overleed.

   In het Licht der Waarheid

   In de drie delen van de Graalsboodschap wordt ingegaan op levensbeschouwelijke vraagstukken zoals wat de vrije wil van de mens werkelijk is, wat het verschil is tussen verstand en geestelijk aanvoelen, wat ziel en geest betekenen en wat de oorsprong van de mens is. Een belangrijk onderdeel vormt de uitleg over de drie grote scheppingswetten: de wet van de wisselwerking (de wet van oorzaak en gevolg), de wet van de aantrekkingskracht van het gelijkgeaarde en de wet van de geestelijke zwaartekracht. Deze wetten worden zowel in hun afzonderlijke betekenis als in hun samenhang besproken.

  4. Hallo Rinie, Odette en Monika… bedankt voor deze info… Dit zal het zijn…. Bedankt.. warme groet Rene

  5. Monika, Abd ru shin ( inderdaad ik weet dat zijn oorspronkelijke naam een andere is en dat hij in 1941 is overleden en deze boeken al in de jaren 30 heeft geschreven) analyseert vlijmscherp de farizeersmentaliteit van 2000 jaar geleden en nu. Hij onthult veel informatie en betekenisgevingen door kerkleiders als misleidend en op het verkeerde been zettend. Hij zet de mens op eigen benen: je bent zelf verantwoordelijk voor wat je zaait en oogst. En dat je je laat misleiden is ook je eigen verantwoordelijkheid. Het is werkelijk een juweeltje, alleen al deel 1!

 14. Je voelt het of niet, je bent er klaar voor, of niet. Ik heb me de afgelopen 40 jaar afgevraagd wat ik hier doe. Van jongs af aan heb ik het gevoel gehad dat ik hier niet ‘hoor’ of ‘pas’. Mede dankzij mijn vader of ‘ondanks’ heb ik al jong geleerd ZELF na te denken. Verbanden te leren leggen, te filosoferen, te lezen, afwegen en concluderen. Daarbij neem ik zeker niet alles zomaar aan. Ik lees, voel, onderzoek, vergelijk en toets. Soms heb ik het gevoel dat ik in een wereld met geïndoctrineerde, gedogmatiseerde, gehypnotiseerde idioten leef. Ik moet tot mijn vreugde constateren dat meer mensen er klaar voor zijn dan ik ooit had durven dromen.

 15. Gevoelsmatig zegt me dat deze announcements een voorbode van een false flag zou kunnen zijn.
  Weinig concreet en kan dus nog alle kanten op, op het moment dat er daadwerkelijk iets positiefs staat te gebeuren, zou men het met dit soort announcements kunnen verdoezelen en het bestempelen als iets slechts waar we allen tegen in opstand moeten komen. Weet jij het dan nog, verschil tussen het positieve en negatieve? Imo weer massamanipulatie en mind control.

  Deze implicaties sturen aan op sterven en revolutie, is dat waar op we wachten? Ik vecht niet mee, degene die dit willen ga gerust je gang als het zover is. Al vechtend de komst van de NWO inleiden?

  Ik ben voor geweldloze acties. Geweld met geweld bestrijden heeft nooit gewerkt.

  http://www.disclose.tv/news/NWO_Website_Declares_The_New_Society_Is_Almost_Here/100450

  1. Sun, probeer alle ruis op diverse websites te scheiden van de implications die Courtney momenteel plaatst. Ik heb sowieso geen zin om wie dan ook te volgen in wat dan ook. Ik pluk (qua info) overal datgene uit wat voor mij zinnig overkomt en doe er mijn voordeel mee.

   Het station van vechten zijn we allang gepasseerd. Ik ben al even bewust van de “alternatieve” media die meeloopt in de pas van de MSM om desinfo te verspreiden. Daarom: geloof niets/niemand en hang niets/niemand aan, tenzij je zelf iets doet uit volle eigen overtuiging en eigen beweging.

  2. We zijn er bijna
   we zijn er bijna…
   Maar nog niet helemaal!
   helemaal…

  3. Wat er ook gaande is… het Universum heeft voor de AARDE ook een agenda.

 16. Op de website van Project Camelot loopt ook een interessante forum discussie over de aankondigingen.

  http://projectcamelotportal.com/forum/welcome-mat/929-2014-prediction-from-courtney-brown-one-month-away?start=60

  Deze link uit een van de reacties bevat weer info die nog meer inzicht geeft in zovele dingen die we nog niet weten (je zou er haast moedeloos van worden…).

  http://www.hiddenfromhumanity.com/bucegi-mountain-secrets/bucegi.html

 17. @posting 16: helemaal eens met het “leiders en bewustzijn” Echter hoe zit dat als de leiders achter de leiders veel moeite doen om het bewustzijn te beïnvloeden?? (i.e. fluor/medicijnen/subliminale boodschappen etc..) Iemand een idee??

  1. Ik denk dat mensen zich als groep niet kunnen organiseren, tenzij er een leider opstaat. Wanneer je vervolgens die leider alle macht geeft en dat vrijwel blindelings opvolgt (ik volg alleen maar de regels…), is het wel erg makkelijk om de verantwoordelijkheid bij de leider te leggen. Immers wie zwijgt stemt toe, toch?

   Natuurlijk staat het leiders vrij om oprecht, naar eer en geweten en in het belang van het volk te handelen. Dat doen ze in hun optiek ook. Maar kijk eens naar de kleinere koninkrijkjes zoals gezelschappen en verenigingen hoe makkelijk het is om naar eigen gewin te streven.

   Er is nog het een en ander nodig om het denken van mensen om te buigen naar een altruïstische samenleving. Mensen hechten nog teveel waarde aan spullen (geld en voorraden) en aanzien (trots, eer).

   Ik ben er van overtuigd dat, zodra mensen stoppen met gebruik maken van de “grote” systemen, dat ze vanzelf ophouden te bestaan. Zonder bloedvergieten.

 18. Elk volk heeft de regering die het verdient.

  Uit het Frans: Toute nation a le gouvernement qu’elle mérite.

  Joseph de Maistre, Frans diplomaat en filosoof 1753-1821

  1. Komt dat omdat de regering ook het volk is in de brede zin? 😉
   We doen het allemaal zelf en ik geef je gelijk met je post hieronder dat in de maatschappij nog veel materiële gehechtheid bestaat en daardoor angst, maar dat zou zo kunnen veranderen, met andere ‘leiders’ die andere idealen hebben en daardoor nieuwe visies ontstaan en andere structuren binnen de maatschappij. Dus de input bepaalt ‘wat men wil nastreven’.
   Hoe zal het wel in de tijd van de Maistre gegaan zijn was het makkelijker of moeilijker het volk te manipuleren? Ik vind het ergens iets hebben van een ‘eerste mindcontrol’ 😀 geeft het volk iets van ‘je verdient niet anders’…

  2. Volgens mij kun je het volk helemaal niks opdragen wat ze niet vanuit hun hart zelf willen…

   Stel dat Mark Rutte morgen zegt dat we niet zo materialistisch moeten zijn (inplaats van “koop die auto”, hahaha!!), denk je dan dat mensen daardoor minder materialistisch worden?

   Ik heb zelf ooit iemand horen zeggen: “Als ik morgen dood ben, staan mijn persoonlijke spullen 2 weken later in een kartonnen doos op de rommelmarkt.” Dat heeft me aan het denken gezet. Dat heeft me geholpen te onthechten aan spullen. Ok, het is handig om spullen te hebben die je het leven wat makkelijker maken, maar in veel gevallen slaan we compleet door.

   Inderdaad de president van Uruguay, een pracht-mens en een voorbeeld hoe het ook kan.

   Hoe meer je kan geven, des te rijker je bent.

  3. Haha Allaya, ik dacht eerlijk gezegd niet aan Rutte met andere ‘leiders’, want de meeste regeringen hebben niets begrepen dwz de politici als mensen. Nee, die hebben nog veel te leren. Het zou iedereen kunnen wezen die idd vanuit het hart leeft en het ego erkent maar niet omhelst.
   Ik weet dat ik mijn eigen leider ben, maar ik weet niet of iedereen dat van zich weet, daarom toch maar ‘leiders’ voor het plaatje 🙄

  4. De Nederlandse politiek maakt geen keuze en verschuilt zich achter democratie. Daar is Rutte (lees: het volk) een afspiegeling van. Ik was vanaf Roemer op het toneel verscheen ineens pro-SP. De SP heeft het hart op de juiste plek zitten, maar toch… Nu ik merk dat de SP zich blijft afzetten tegen alles wat tegen hun idee indruist, blijven ze in cirkeltjes ronddraaien, net als het volk. Er komt niks constructiefs uit hun handen om het in Nederland de goede kant op te buigen.

   Zolang mensen blijven vechten tégen, doen ze niks vóór. Onderdeel van het “spel”.

 19. “Wanneer je de wereld ten goede wilt veranderen, is het enige dat zal werken, het op een heldere manier introduceren van een nieuw idee aan het volk, en dat met focus te doen. Om het zich daarna te laten verspreiden. En de leiders zullen alleen dán het idee omarmen, wanneer het volk het idee heeft accepteerd.”

  En wie is die leider? Wie gaat het oplossen?
  Dat zijn we zelf, iedereen. We zijn allen goddelijk en hebben niet een leider nodig om naar te luisteren en om ons nieuwe wetten op te leggen. We moeten het weer omdraaien zoals het hoort te zijn, de regering hoort voor het volk te werken en naar het volk te luisteren.
  “Een ieder die kwaad wilt doen, lapt de wetten aan zijn laars. Een ieder die goed doet, heeft geen wetten nodig.”

  1. Sun sufkont… Zolang we leiders blijven aanwijzen die misbruik maken, blijft de spiegeling van hen komen, naar ons, van ‘uit-handen-gegeven’ macht..
   Leiders zijn mensen die onderaan de piramide staan en deze dienen, ipv leiden… Onderdanig zijn, ipv manifesterend. Kijk naar de president van Uruguay.. Zoek het op op Google.. What to say next..?

  2. Guido bedankt voor de tip over de president van Uruguay, ook was die voor Sun bedoeld 🙂

   The institute pointed out that, unlike coca-based products that reinforce the ego and individual self-esteem, marijuana has the “peculiar quality of diminishing the consumer’s ego.” It pointed out that so far only one government leader has succeeded in challenging the prohibition: “the World’s Poorest President” – Mujica – dubbed so due to his modest lifestyle.

   http://rt.com/news/uruguay-nobel-mujica-marijuana-849/

  3. Guido sufkont, de leiders zijn een afspiegeling van het volk, want een leider komt voort uit het volk en doet precies wat het volk zou doen en wat het ook verwacht wat hij zal doen. Het volk speelt een fantastische rol door zich af te zetten tegen datgene wat hun leider naar hen spiegelt, immers omdat ze zich in hem/haar herkennen.

   Oops, we zeggen allemaal hetzelfde 😉

  4. Inderdaad Jenne, Guido, Paul, Monika, Allaya, Wunjo en anderen: we hebben GEEN leiders nodig!

   Whole team gedachten; Agile.

   We moeten het met zijn allen doen.

   laatste announcement neigt naar het opwarmen voor een nieuwe messias, de volgende Obama; Ik zeg; Niet nodig, niet wachten op een nieuw iemand. We zijn er allemaal al. Samen moeten we het doen, te beginnen bij je zelf.

   Veel duidelijker dan dit kan ik het niet opschrijven.
   Veel liefs allen!

 20. Schrijf hier je Reactie. – Deze Reactie is nu niet meer van mij maar van jou, lezer. Jij, of nu, ik, interpreteer deze lettertekens als tot mij komende tekst, werkend als een trigger naar eerdere ervaringen, mijn ervaringen.
  Deze ervaringen deel ik enigszins, gedeeltelijk of ruimschoots met de schrijver dezes, maar nooit helemaal. Het gemeenschappelijk deel van onze ervaringen maken deze tekst leesbaar, interpreteerbaar en vormen de basis voor communicatie. Communicatie verloopt dus grotendeels via aannames en is bij uitstek geschikt om te triggeren. Het is zoals uit voorgaande blijkt zelfs de enige functie.
  Veel plezier ermee!

 21. In vrede’s tijd zijn er geen leiders nodig, het beste is een drie mansschap, die overlegt en tot besluiten komt die dan via een grotere groep burgers per referendum wordt bekrachtigd of afgewezen.
  Alle eerste levens behoefte als nuts bedrijf geleverd, iedere inwoner een vast maandelijkse vergoeding, het gewicht van de samenleving leggen in scholing, ontwikkeling van de gehele bevolking,
  streven naar beter, schoner, niet naar winst ten koste van !

  1. Grappig gezegde eigenlijk, je stem geven. Daarna kan je dus zelf niks meer zeggen.

  1. Grappig… gisteren las ik op niburu.nl de mededeling dat Anton met vervroegd pensioen gaat a.g.v. moegestreden zijn (?).

   Er is al een paar jaar gedoe rondom de Nederlandse Niburu websites. Als er een overname is geweest, zou dit de tweede al zijn op korte tijd (voor zover ik weet). Eerst de opsplitsing van .nl en .co, terwijl .com ook bleef bestaan. Dan de SOPN’s .nl en .com waarvan niet duidelijk was wie bij welke groep hoorde. Heel dubbel allemaal. Als lezer leer je zo wel om alternatieve websites (en intenties) met een flinke korrel zout te nemen.

  2. Tja Anton, wie kent hem nier??! Heb vroeger ooit mer hem verschillende events opgezet in Zaandam, op de. Bosbaan in Amsterdam (met muziek makende John Consemulder). Later 2x de Meern bij Utrecht, de Rai in Amsterdam gevolg door een event bij Ahoy in Rotterdam. Toen in Hillegom bij Sollution 4x (met John Consrmulder – eerste vaccin lezing) en later in Heemstede. Daarna heb ik hem nooit meer gezien.

  3. Hoi Gijs BEDANKT!

   “Al het nieuws wat we momenteel zien verschijnen (ook op internet en nu helaas ook op niburu.nl) zijn vrijwel allemaal afleidingsmanoeuvres om mensen weer bij de kern (zichzelf en liefde) weg te trekken. Besef dat vrijwel alle sites zijn geïnfiltreerd en je nu met de kennis en ervaringen moet werken die je zelf hebt opgedaan. Iedereen maakt nu stappen waar hij of zij zijn energie in stopt. Mijn advies is kijk naar de dingen die je blij maken en zoek rust en ontspanning met gezin, vrienden en bekenden. Wacht niet langer op wereldleiders en televisie en bespreek wat je weet en hou het simpel, go with the flow en blijf positief.”

  4. Vreemd dat Anton veel sites, en dus ook deze, een schop nog in het kruis geeft.. Waarom, want dat is niet écht chique.. Sites noemen die te vertrouwen zijn, zegt impliciet dat anderen dat NIET zijn..
   Jammer, ik heb hem echter nog uitgenodigd om hier op de site zijn verhaal te vertellen.

  5. Ik denk dat velen zich vaak in een valkuil begeven ‘van wie wat komt’ en ‘wie wat weet’, ‘wie het eerder weet’ en/of ‘wie het eerder heeft gezegd’.
   Ook in dit geval is het voor mij de boodschap die telt, het verklaart e.e.a., echter of deze boodschap echt door Anton is geschreven weet ik niet. Dus dat laat ik dan ook maar los, om me niet in dezelfde valkuil te begeven.
   Nogmaals imo een hele mooie en sterke boodschap, ik sta daar 100% achter:

   ““Al het nieuws wat we momenteel zien verschijnen (ook op internet en nu helaas ook op niburu.nl) zijn vrijwel allemaal afleidingsmanoeuvres om mensen weer bij de kern (zichzelf en liefde) weg te trekken. Besef dat vrijwel alle sites zijn geïnfiltreerd en je nu met de kennis en ervaringen moet werken die je zelf hebt opgedaan. Iedereen maakt nu stappen waar hij of zij zijn energie in stopt. Mijn advies is kijk naar de dingen die je blij maken en zoek rust en ontspanning met gezin, vrienden en bekenden. Wacht niet langer op wereldleiders en televisie en bespreek wat je weet en hou het simpel, go with the flow en blijf positief.”

  6. Sun, natuurlijk is de boodschap mooi. Maar daar gaan we weer met “maar ik weet niet of die door Anton is geschreven..” Dat bedoel ik dus…het is zo vaag als nog wat.
   Sommige mensen kunnen niet meer ‘normaal doen’ omdat ze zich ‘verlichter’ voelen dan de rest. Ik ben ervan overtuigd dat de ‘echten’ zich niet steeds in de belangstelling willen plaatsen…want ze weten.

  7. Hoi Monika, dat klopt, die hebben wel wat beters te doen.
   En idd in jouw geval: ‘daar gaan we weer’, prima toch.
   godzijdank hebben we allen een andere interpretatie. het zou mooi zijn als we dat allen konden accepteren, dan was alles zonniger. en niet van daar gaan we weer; irritaties? ik hoop het niet voor je, schiet je niets mee op.

  8. btw, is spreek uit ervaring met de site van Anton en hetgeen wat ik van hem gezien heb. maar ja, dat is mijn ervaring…

  9. Hoi Monika, ik zou jouw reactie kunnen opvatten als kritiek naar mij toe, daar heb ik geen moeite mee. Dat mag je uiten, maar misschien begrijp ik je verkeerd.

   En als het kritiek op mij is, wil ik daar graag op reageren en feedback aan je terug geven.

   Het lijkt er wel op dat je mij vaag vindt en dat ik mezelf verlichter vindt dan de rest.
   Dan vraag ik me toch af waar dit vandaan komt dat je zo denkt?
   “Vaag en verlichting”, haal hier iets uit voor jezelf, mogelijk helpt je dat verder en zul je je daardoor minder op anderen richten, minder storen aan anderen en meer uit jezelf kunnen halen.

  10. “Zij die weten spreken niet en zij die spreken weten niet”
   Maar ook deze: “vraag nooit de weg aan een zoekende, je verdwaald dan.

  11. Nee Sun, dat was niet allemaal kritiek naar jou toe, maar naar Teuben. Vind je het dan niet zelf raar, dat men liefde etc propageert maar uiteindelijk het niet toepast onder elkaar en er onenigheid en verdeeldheid ontstaat onder de ‘spirituele wezens’ over ufo of niet, over planet x of niet, of wat dan ook.
   Kijk, je kan nog zoveel in een ander projecteren/zien, je blijft het toch alleen doen. Ik ben geen volger van iemand…ik ben ik en mezelf 😀

  12. Monika, zo zie je maar weer, hoe makkelijk er miscommunicatie ontstaat. En hoe makkelijk het ook kan zijn om zaken op te helderen.

  13. Kan het zijn Monika, dat er krachten zijn die zich mengen IN de bestaande alternatieve media..?? Daar is Anton m.i. wel een voorbeeld van, van dezelfde verhalen die gaan over Greenpeace enz. Infiltratie en ontkrachting..!!
   Anton is een goeie vent, ik ken hem en je kunt hem een soort ‘goedgelovigheid’ toedichten, maar dat kan ook een volwassen soort ‘kinderlijke onschuld’ zijn..
   Of nog weer anders gezegd: ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen!’..
   Enne, kijk nog even naar de link van Gijs bovenaan.. Tweede reactie onderaan..?! Precies wat ik je brom..! Keep in mind please..

  14. Ik zit effe te zoeken naar een mooie gooisteen, kom steeds weer uit bij een dikke avonturijn van mijn vijverrand, zou zonde zijn, dus dan ben ik niet zonder zonde….pffff, lastig hoor die paralympics steenwerpen zonder zonde.

  15. Coz probeer eens een zilvere discus-zie UFO… Met wiet zie je em ook vliegen net als aaahton…

  16. Guido, ik zie nu pas je reactie en verzoek. Dat komt omdat het ‘bandje’ met reacties op de fp heel snel veranderd… en op dit moment ook alles in het kader van ‘aspartaam’ staat 😉
   Ik heb Anton Teuben nooit gevolgd en kwam zo goed als nooit op Niburu. Behalve nu, op niburu.co, omdat ik die site adhv sommige artikelen interessant vind.
   Het kan best dat Anton Teuben het slachtoffer van infiltratie is geworden, misschien wel ook door de onderwerpen.
   Stel je denkt jarenlang dat je voor en goede zaak bezig bent en opeens kom je erachter dat je ook maar voor een karretje was gespand.
   Ik ben gewoon voorzichtig wat ‘New-age’ groepsvorming aangaat…en ik zie zeker de goede ideeën van Anton. Maar heb ik nu de eerste steen gegooid? 🙄 😀

 22. Frappant te noemen, in deze crisis tijd, gaat de Franse bureaucratie gewoon weer lekker een paar weken op vacantie, 4a5 millioen van die hard werkende, ha ha moeten dan weer zo nodig tot rust komen, ha ha ze hebben hun mond vol met socialisme en delen, wat een hypokriten, de regering legt sancties op aan Rusland terwijl de heleboel falliet is, net als de USA goeie vrienden met een snel groeiende schuld, opgelost met fake $, Putin hoeft helemaal geen oorlog te maken, hij kan gewoon de gas kraan dicht draaien, en de EU is dan werkelijk niet meer te redden.

  1. Creëer niet meer ellende met je gedachten (vermoei jezelf niet met alles wat eventueel zou kunnen gebeuren) dan er in werkelijk aan de hand is ;). Gedachten zijn krachten.

   Je weet toch waarom vrolijke en succesvolle mensen zoveel fans hebben? Ze hopen dat die “eigenschappen” over zullen springen, want iedereen wil blij en succesvol zijn, toch?

   En dan gebeurt er iets eigenaardigs… De bewonderaars plaatsen de succesvolle persoon op een voetstuk en hangen er allerlei verwachtingen aan, met name die van het brengen van vreugde in hun uitzichtloze leventjes. Het moment dat de gecreëerde “god” laat zien dat hij/zij niet volgt wat de aanhangers verwachtten, is het moment van omslag. Het zielige, op hun kont zittende en afwachtende kliekje fans gaat zich afzetten tegen hun eigenhandig gekroonde Prins. En daar begint de neerwaartse spiraal weer.

   Het kan ook de andere kant op gaan, wanneer de Prins ook op z’n kont gaat zitten en stopt met creëren, overstelpt door zoveel bewondering en vergeet wat hem tot dit succes bracht.

   Zie je het patroon?
   En dat het slechts door het individu zelf doorbroken kan worden?

  2. Allaya, Jenne creëert niet meer ellende, hij is aan het remote view-en…
   Ik wil niet blij en succesvol zijn ten kosten van anderen, ik wil echt zijn. Hoe kunnen gevoelige en inlevende mensen blij zijn als er veel ellende in de wereld is, nogal logisch dat je dus die ‘negativiteit’ als pijn, verdriet, onrecht in jezelf kunt voelen juist via de morfogenetische velden.
   Dat is toch juist het systeem wat ze gebruiken, veel ellende, angst betekent dat het te kosten gaat van het groeien (bewustzijn).

  3. Dat klopt, Monika. Het veld waar we in zitten is overwegend negatief, dus wordt de “massa” automatisch negatief gevoed.

   Tenzij we ons van dat mechanisme bewust worden en echt ieder voor zich het anders gaat doen.

  4. ieder voor zich en blij blij voor ons eigen is de meest giftige foute standaard mega egoïstische zijeïgekaaahwijven new-age satanische kul kuil ooit gegraven en helaas wijd versprijd en met overtuiging elkaar na pratend feeksboek sjettend gepropageerd versterkt via bepaalde foute adepten van het valse licht… niet zo lallen en brallen Allah-lier, ieder voor z’n eigen gleuven brigade, gatver de gatver

   “New” Age Bullshit And The Suppression Of The Sacred Masculine
   http://www.youtube.com/watch?v=umaHY7XGDUc

  5. Toevallig is volgens Tzolkin vandaag een Poortdag: Gele Spectrale Ster. Voor mijn gevoel resoneert deze helemaal met de boodschap van deze no.17: het tot de kern van jezelf komen. Ik kopieer hier integraal de tekst. Lees en zie wat ons toe-valt 🙂

   Gele Spectrale Ster

   Poortdag

   We komen bijna in de ultieme kern van Tzolkin, daarbij hoort ook de kern van jezelf. Alles wat jou nog afleidt van jezelf laat zich zien.
   Eenmaal in de kern kun je je van alles dat niet jouw hoogste goed dient bevrijden..

   Harmonie is wat Gele Ster ons brengt, we zijn als wereld druk bezig om die te bereiken. De nieuwe Aarde wordt gesticht met mensen in hun eigen kracht. Hoe je die kracht opeist kan soms hard balanceren zijn. Voor lange tijd gaven we onze kracht weg, vele horizontale lijnen verbonden ons met elkaar en gaven ons hoop op momenten van angst.

   Maar al deze horizontale lijnen waren gebaseerd op leegte en tekort. Nu je langzaam verbonden raakt met jezelf treden we in een verticale verbinding; een verbinding met ons eigen spirit en wezen en vanuit daar zullen we de verbinding aangaan met anderen, niet langer vanuit angst en tekort, maar vanuit liefde en overvloed..

   Deze overgang naar het hartbewustzijn is een enorme sprong, want alles wat je veiligheid gaf en waar je op kon leunen valt even weg. Je betreedt een nieuwe en nog donkere wereld, waar niemand voor je is geweest en waar niemand je mee kan helpen. Want deze wereld betreed je all-een op eigen kracht..

   Natuurlijk kunnen we elkaar helpen en als je wat verder bent, geef de ander dan een hand, maar we zullen wel de eindstreep op eigen kracht moeten halen, we worden de kern van ons eigen Universum. Het Einddoel van deze Golf is bijna gehaald: de Witte Kosmische Hond.

   Dit is het teken van tolerantie en zelfliefde, het begin van een nieuw bewustzijn. Het oude concept van liefde behoort nog tot dualiteit, en bewaakt de afgescheidenheid in ons hart. In de nieuwe wereld mag alles zijn en bestaan, dan kan ware harmonie ontstaan..

   Er bestaat alleen maar Universele Liefde, dit kun je niet bezitten of hebben en stroomt overal waar jij haar toelaat te stromen.

   Durf je dit in je bewustzijn toe te laten?

  6. Allaya, 81,1

   Zo’n beetje als die USA clown Obama, big smile YES WE CAN, de domme lopen altijd achter de mensen met beloftes aan.

  7. Allaya, toevallig enkele dagen terug VAN DIS op DWDD, naast hem een prachtige oude charmante dame, zij moest niets van mannen hebben hij juist wel.
   Zij zegt het huwelijk is een gevangenis, nou ik wil niet zeggen dat je er niet gelukkig mee kunt zijn, O die duivelse mensen, zo’n super egoistische door de wol geverfde alles genieter van een pseudo vrouw, en de deftige intellectuele super Homo die gaan daar even het zo oud als de civilisatie zijnde gebruik van het hechten van man met vrouw de grond in trappen, om dat zij dit nooit zullen kunnen beleven nog niet in hun stoutste dromen.

  8. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Kijk eens naar fans van beroemde zangers, bands of voetbalclubs. Brood en spelen?

   Je voorbeeld van Van Dis volg ik niet zo goed. Bedoel je dat je ook in een huwelijk je partner op een voetstuk kan zetten en je daardoor kan laten leiden, net als die fans afhankelijk zijn van de emotionele voeding via houden-van. Zo’n huwelijk wordt een gevangenis als je om de verkeerde redenen bij elkaar blijft.

 23. Perfecte post, die no. 17.

  Noem het placebo-effect of geloof of wat je maar wil, maar ik ben er van overtuigd dat wanneer een mens zich gaat richten op de leuke dingen in het leven, het leven er ook leuker uit gaat zien. Wanneer meer mensen zich er van bewust worden dat het zo werkt, treedt vanzelf in positieve zin het morfogenetische veld en de wet van aantrekking in werking.

 24. #17 (07-03) Het feit dat het leiderschap van een land, altijd het bewustzijn van het volk van dat land reflecteert, betekent niet dat er geen noodzaak is dat deze mensen actie gaan ondernemen.

  “This is a list of countries where people are telling their governments “NO MORE”. This is a work in progress as it is no where near complete, but I felt compelled to get it out there for people to see RIGHT NOW. You will see that many of these places are the most highly controlled military states on the planet…. and yet, the people RISE and STAND.”

  http://wakeup-world.com/2014/03/05/the-world-stands-up-and-says-no-more/

  1. Die actie dient m.i. niet uit “vechten tegen” te bestaan, maar uit actie die voortkomt uit wat je wèl wil. Met of zonder de gevestigde orde.

   Vechten tegen voedt polariteit.
   Niet meedoen en je eigen vreedzame weg vervolgen is een keuze die we elke dag mogen maken.

   Het bewustzijn van Nederland (en indirect de EU) is die van alles onder controle willen houden. Hebben jij of ik die controle over alles nodig om zelf een gelukkig leven te leiden? Ik niet.

  2. Heb je de lijst bekeken Allaya?
   Het gaat hier niet om vechten.
   Het geeft aan dat mensen ook in gezamenlijkheid demonstratie (willen) geven van een veranderend bewustzijn.

  3. Eerlijk gezegd had ik de lijst niet bekeken, nu wel.

   Protest en echt op de barricaden gaan, daar heb ik niks mee. Ik zoek het meer in begrip en inzicht. Ik ben er zelfs van overtuigd dat beide partijen redenen aan kunnen dragen waar wat voor te zeggen valt. En afhankelijk van hoe je eigen perceptie eruit ziet, zal je de ene of de andere partij steunen. Maar daarmee doorleef je niet wat je zelf uit wil dragen.

   Ik bedoel: als je vindt dat mensen minder vlees zouden moeten eten, word dan zelf vegetarier, inplaats van protesteren voor de deur van de slager. Als iemand me zou vragen waarom ik vegetarier ben geworden, kan ik dat delen en mijn inzicht overdragen aan de ander die zich op dat moment daar ook voor interesseert. Dat werkt namelijk wel.

   Mariek de Vrij brengt het mooi onder woorden:
   “Wie wenst te overtuigen, laat de ander te weinig vrij in zelfaanname van de eigen werkelijkheidsbeleving. Wie echter inzichten vrijgeeft, zonder pressie uit te oefenen, schept een veld van creatie.”

  4. actie/ reactie. Als er mensen massaal gaan demonstreren, wat ik wel zie als iets positiefs btw, kun je als reactie verwachten dat de overheid zich bedreigd voelt en er heel makkelijk een politiestaat zijn intrede kan doen. De inleiding van de NWO.
   Ook ik vind dat veranderingen bij jezelf moeten beginnen, wij als consument hebben de grootste macht in onze portemonee en met onze stem. De geldstroom bepaalt uiteindelijk de macht. zo simpel is het.
   al je dagelijkse consumpties hebben een geldstroom, wees je daarvan bewust en spendeer je geld alleen aan de juiste dingen, zodat de slechte zaken oplossen. makkelijker gezegd dan gedaan.
   En inderdaad ook spendeer je emoties in al het goed, voedt het goede. Als je boos bent voedt je het kwade. Bepaal dus zelf hoe je de morphologisch veld wilt voeden. Wat je uitzendt keert echt weer terug.
   Veel liefs en heel veel geduld …… 🙂

 25. Belanrijke menselijke gebeurtenis, al tweede dag stralend blauwe hemel, en geen Chemtrails, van middag werkten wij in de tuin, en toen hoorden we hoog in lucht een schreeuwend commando, wel in lijn blijven daar op de linker flank, een zeker kilometers lange vlucht ganzen, ach wat een plezier en wat een kracht gaat daar door de lucht we keken elkaar aan en lachten van blijdschap, als kinderen, de lente is terug!

  1. Klopt Jenne, hier in het Noorden ook Fabelachtig mooi weer zonder chemtrails, wat is de wereld toch een prachtige plaats als je gelukkig bent..

  2. Vandaag weer strakke blauwe hemel geen chemtrails.
   Het is dit jaar bijzonder wij wonen aan een grote diepe rivier, maand geleden hele vluchten Aalscholvers zien dalen en zich nestellen in de bomen, nog nooit gezien, misschien wisten zij wat voor slecht weer er onderweg was, en je moet toch eten nietwaar, of ze blijven dat weet ik niet?

 26. Ik zit al een maand ‘met spanning’ naar het nieuws te kijken, want Courtney Brown kondigde eind januari aan: “Er staat iets belangrijks te gebeuren, ergens volgende maand, februari 2014. Niets kan dit nu nog stoppen. Er zal een aankondiging komen, en de wereld zal veranderen, op de dag van die aankondiging”.

  Maar in februari is de wereld niet veranderd. Er was wel een machtswissel in Oekraine en het bleek uitzonderlijk warm in februari, maar dat is niet ‘de wereld die verandert’. De voorspelling bleek niet juist. Nu is het tijdstip van de verandering “15 maart” geworden. “Een aankondiging die uitleg geeft over het verleden en een positieve invloed zal hebben op de toekomstige ontwikkeling van de Aarde, zal gedaan worden op ‘The Ides of March 2014′. (zaterdag 15 maart gj)”. Nog één week, en dan zal de wereld veranderen! Maar, … de voorspelling is al serieus afgezwakt: niet alleen is het tijdstip verandert nadat er niks gebeurde in februari, nu het is ook niet meer “de wereld zal veranderen, op de dag van die aankondiging”, maar “een aankondiging die uitleg geeft…” Met andere woorden, Brown zal die dag wellicht zelf een hoop uitleg geven, die eigenlijk niks verandert aan hoe de wereld draait, maar waarvan sommigen wel zullen DENKEN dat het een invloed zal hebben op de mensheid. Dat is dan geen voorspelling. DAt was dan gewoon een aankondiging. De (aangepaste) voorspelling zal daarom enkel opmerkelijk zijn indien op 15 maart iemand anders dan Courney Brown of een aanhanger van hem zo’n dramatische uitleg zal geven.

  Maar, wat als er niet zo’n dramatische uitleg komt of “de wereld” niet verandert op 15 maart? Wordt de ‘voorspelling’ dan weer aangepast? Of wordt één nieuws-item dan zodanig uitvergroot om toch te beweren dat dat de wereld zal veranderen? Of gaan we ons dan vragen stellen bij de betrouwbaarheid van ‘remote viewing’?

  1. Het gaat er om voel je de harte klop van de hinde die dorst naar de bron.

  2. Ik was vanavond getuige van een steekpartij, het ene moment loop je met je hond de geuren van het voorjaar op te snuiven, naar de sterren te kijken en je te verwonderen over alle schoonheid, 2 seconden later hang je aan de lijn met 112, vrij snel een hoop zwaailichten aanwezig, aardige agenten in huis die een getuigenverklaring af komen nemen.
   Mad world http://www.youtube.com/watch?v=0Az2BvTcshg

 27. Mag ik zo vrij zijn de laatste zin van #18 te nuanceren:

  “Maar omdat iedere inbreng van nieuwe informatie een minimale drempel aan bronnen nodig heeft om effectief te zijn (je wil de nieuwe info immers kunnen bevestigen via diverse betrouwbare bronnen), is het de hoogste prioriteit van ‘The Powers That Be’, om potentieel respectabele bronnen financieel te verhongeren door ze te voeden met afwijkende informatie (immers is het verspreiden van desinformatie de doodsteek voor respectabele websites zodra de desinformatie herkend wordt).”

 28. Op 28 februari kondigt courtny aan dat hij over een week de precieze datum weet waarop die geweldige aankondiging gedaan wordt. in mijn beleving zou dat dus 7 maart moeten zijn , hmmmm en nog niets over een datum gehoord of een aftellingsklokje dat is geintergreert. Zal ook wel weer uitgesteld zijn, en de hele wereld maar wachten op wat komen gaat .

  1. Ik geloof dat je een hele trits gemist hebt Mars..! Hij heeft de Ides of March aangekondigd, een week geleden, eind Februari. Dat is dus onomstotelijk 15 maart a.s. Dus het is al 3 weken 15 maart.. Als ik zeg dat ik morgen wat weet over een afspraak in Juni, wil toch niet zeggen dat morgen die afspraak is..?! 🙄

  2. Dat kan , dat ik het een en ander heb gemist .En na herlezing zier ik wat je bedoeld. Nou afwachten dan maar.

  3. Het voelt voor mij nog steeds oprecht, terwijl ik vanochtend, al wandelend met de hond, het gevoel kreeg: ‘Het zal toch niet een scam’ zijn, een soort ‘mind-kidnap’.. Maar nogmaals, toen die gedachte over was, blijft het goed voelen, oprecht!
   We salle sien idd..

  4. Grappig… dat gevoel heb ik ook gehad en gedacht dat Courtney op een of andere manier ingelijfd is in NWO-doelstellingen. Zelfs die conditionering (je vertrouwt niks en niemand meer) is het onbetwistbare bewijs van #19.

   Het gevoel blijft goed inderdaad en ik doe mijn stinkende best om niet te vervallen in hooggespannen verwachtingen 😀

  5. Its as a simplisity moment of truth, Paul gaat Paul 5.5 worden vanwege een andere dialyse methode. De wereld zal voor mij geheel veranderen. Voor vroenden en bekenden zal dit een switch gaan worden van droge zaken naar zeer natte toe…

 29. Een gokje, zou het kunnen dat de aankondiging iets te maken heeft met het feit dat deze maand beelden worden vrijgegeven van 9/11 vanuit de ruimte waaruit moet blijken dat …er geen vliegtuigen op te zien zijn. Dat zou inderdaad het wereldbeeld nogal veranderen !

 30. Dit hele verhaal is gebaseers op veronderstellingen, waarschijnlijk wel of niet te gebeuren verschijnselen veranderingen.
  Op zich is het een mooi verhaal, op zo als gewoonlijk utopische wensen en verwachtingen gebouwd/gestoeld.
  Als ik s’morgens vroeg mijn internet nieuws sites lees, weet ik dat we dit soort denken, deze enorme systematische brain wash niet kunnen ontlopen, en ook niet tegen gaan.
  Als individu kun je je wapenen, als je overtuigd bent door het lezen van met jouw gelijk gerichte geesten, zo als min of meer op WTK worden gebracht, je kunt dit kwaad doorstaan en ook op je persoonlijke denk vlak verslaan en naast je neer leggen.
  We moeten verder op onze weg, daar helpt geen lieve moeder aan, ik heb in mijn lange leven heel wat teleurstellingen te verwerken gehad, ook om dat ik ergens in wilde geloven, in ideéen in mensen, maar door al mijn opgelopen frustratie ben ik een stuk critiser geworden en heel voorzichtig met aannames van prachtige voorspellingen zo als die schat aan de voet van de regenboog.

  1. @ Jenne

   Ook ik heb de nodige tikken, klappen en zelfs dreunen in mijn leven gehad op divers gebied. Maar jij en ik zijn beslist geen uitzondering. Het overkomt velen. Alle tikken etc. zijn uniek, omdat een ieder uniek is, die het overkomt. We kunnen alleen maar constateren, dat deze vorm van dynamiek bestaat, maar nooit stellen, dat elke tik gelijk is aan de ander.

   Mijn persoonlijke ervaring is, dat met het doorstaan/doorvoelen/doorleven van deze tikken, klappen etc. ik Krachtiger ben geworden. Er gebeurt dus niets voor niets om dit statement maar eens aan te halen. Ik ben eerder scherper in mijn waarnemingen geworden dan dat ik gefrustreerd ben geraakt en draag vanuit mijn eigen dynamiek bij aan het veranderen van het wereldbeeld. Net als jij Jenne en vele anderen hier op WTK en het internet in het algemeen, schrijf ik af en toe reacties, die er voor mijn toe doen. Als mensen dit om welke reden dan ook oppakken om hun inzichten aan te vullen/te veranderen, is ook dit proces een onderdeel van het gehele spel, dat zich voor onze ogen afspeelt. Ja, ook wat wij vanuit onze persoonlijke perceptie zien en voelen als negatief tot afschuwelijk.

   En ja, ik kijk dus met scherpere ogen en luister met meer gespitste oren naar hetgeen zich in deze wereld afspeelt waarvan ik deelgenoot ben. De mensheid heeft een sterke neiging om altijd de wereld buiten zichzelf te beschouwen, maar die is er eenvoudigweg niet. Het gezegde “Zo boven zo beneden” kunnen we ook vertalen in: “Zo buiten zo binnen onze persoonlijke belevingswereld.

   Maar zoals gezegd, ik spreek hier voor mezelf en kan niet voor anderen spreken. Een mooi statement, die ik ten gevolge van de tikken etc. wel ben leren inzien en begrijpen, is:

   “Je Kracht eindigt waar je angst begint”.

   Dus ondanks alle misère op deze planeet, ben ik tot nog toe vrij om mijn keuze te maken en te laveren tussen, op mijn weg, ontstane obstakels. Ik lees met belangstelling het artikel van Courtney Brown en dit artikel heeft via jouw reactie mijn reactie opgeleverd. Dat heb ik niet kunnen voorzien, maar ik dank je er wel voor.

   Groeten,
   Harrie

 31. Op 14 maart zal Dr.Ilija Lekacevic, research prof. zijn JULA concept bij de nulpuntenergie groep voor het eerst openbaren.
  Het zal het einde van ons technische geloof zijn.
  Voor mij hoopvol, want ik zie mogelijkheden om nu uit deze neerwaartse spiraal te komen.
  Meer kun je vinden op http://www.nulpuntenergie.net

  1. Qhiquita bananen, kopen Fyffes Bananen en worden zo de grootste Bananen bezitters ter wereld, en gaan de kleine plantertjes nog meer uitmergelen. Wat is nu de grootste réaliteit, ingewikkelde discussies over misschien waarschijnlijk eens te gebruiken energie, of de directe realiteit van de Banaan, en de daarbij behorende slavernij, een vraag !

  2. Tuurlijk van bahnanen eten krijg je ook meer energie van. Ze vullen ook zeer goed je nulpunt bij. In Nederland iedergeval is het krijgen van meer energie door een Mars een alternatief op bahnanen met een handvol voorsprong. Je gaat er zo van snicken.

  3. Beetje stom maar ik had het er bij moeten vermelden deze bananen bedrijven, zijn de erfgenamen van de American Fruit Compagnie, wat weer een verlengstuk was van de CIA/Maffia, die decenia lang de zuid Amerikaanse landen hebben geterroriseerd en hebben voorkomen dat deze mensen kregen waar ze recht op hadden, namelijk een menselijk leven, en zelf bestuur, en de Che Gevarra’s vermoorden.

  4. Jenne, wil je je kleinkinderen en kinderen en jezelf iets goeds doen, dan klik op de link van Frank B. hierboven 😉 groet.

  5. Je hebt immers rechte bananen die zich altijd aan de wet houden, maar de kromme bananen spreken al voor zich, dat regelrechte tuig van de bovenste richel is. Zeker wanneer men je dan qua geschil je d’r flink over laten uitglijden.

 32. Kwakzalverij…niets meer en niets minder! Al dat geheimzinnig gedoe dient al in feite genoeg te zeggen want hij weet iets dat wij nog niet kunnen weten en laat staan de zever in de berichten. Dat men zich daar nog mee bezig houdt en dit nog durft plaatsen? Wakker worden en laat die pipo’s er maar op los zeveren want dat duurt ook niet lang meer vooraleer ze tegen hun eigen muur aanlopen.

  1. Wauw KeZa, bedankt voor het delen van jouw kennis over het gezever van een ander. Erg leerzaam.

  2. Waar zouden we zijn zonder KeZa? Altijd prettig om een hooggewaardeerde zeverdeskundige in het midden te hebben. Stel je voor dat je per ongeluk slap gelul zou verwarren met gezever, dan dan dan dan…. nou wat dan?

  3. Nieuw werkwoord: zweefgezever! Wat een kunde omdat zo hier neer te kwakken…

  1. Caroline, en wat wordt hier mee gedaan, deze ontmaskering niets, de mensen zijn volkomen maf!

  2. Jenne, begin nou ajb een keer met een positieve uitstraling.. Als je de hoop opgeeft, wie gaat er dan wat veranderen..?? ‘De anderen’ natuurlijk, ik weet het al.. Zie je jezelf als oude, zuur-verbitterde man, je oude dag slijten, of als een hoopvolle, pro-actieve kerel, die ‘doet wat ie kan’..
   Lees implication-posting #20 en je hebt werk te doen.. Wie waren en vooral ZIJN deze ‘intruders’ of ‘zaaiers’ zoals Courtney ze noemt..? Zoals me ineens ’toevallig’ te binnen schoot van Asterix, deze intrigantjes.. Herken je ze bijv. op de site hier..???! (en kijk ook naar de 9/11-zaaiers!)
   intrigant

  3. Cassius Catastrofus was zijn naam en oude vete’s blies hij nieuw leven in bijvoorbeeld tussen Kostunix en Hoefnix. Goed verhaal met een speelse manier om te leren herkennen wat de echte bedoelingen zijn van de mensen zonder zich te laten manipuleren door een Cassius.

  4. GUIDO.J, natuurlijk ben ik geen oude verzuurde man, maar ik ben wel een vader en grootvader die nadenkt, over wat hem zo al geboden wordt in het dagelijkse leven, en zo als jij mij voor hodt om dit op te nemen van Astérix en Obélix, zou ik je willen aan raden om Visiters from Oz, te lezen mooier en fijner met de zelfde doelstelling.
   Ik moet zeggen dat je wel een beetje gelijk hebt, de laatste weken, met dat smerige gedoe in de Oekraine zie alles weer voor me, hoe bijvoorbeeld Alliende werd afgemaakt door deze zelfde lieden.
   Maar ben in mijn hart toch wel altijd wel een optimist, zal wat meer aan de zijlijn gaan staan, vriendelijke groet.

  5. Speaking words of wisdom: ‘Let it be, let it be’.. Bekrachtig wat je WEL wilt. Afkeuren wat je ‘NIET’ wilt, werkt dus niet.. Want je kunt niet ‘NIET’ creëren..!! Andersom gezegd: je KUNT alleen maar creëren..! En verbinden IS zo’n creatievoorbeeld..! Verbind je ‘dus’ met hetgeen je wenst..! Lees de info van Hans Andeweg bijvoorbeeld. Die geneest met zijn bedrijf en studenten, hele landgoederen, natuurparken, organisaties en bedrijven. Door te wensen, te affirmeren, wat hij wil. Op weg naar de natuurlijke balans..

 33. In de The veteran To Day, mooi en duidelijk artikel over hoe het is en wordt in de Oekraine, en ieder één staat er bij en kijkt er na, pas op dit kan ons ook gebeuren!

 34. De vraag die me direct te binnen schoot bij het lezen van #20 was of de “zaaiers” zich ervan bewust zijn dat ze voor dat doel gebruikt worden. Je ziet immers ook bij bedrijven dat vanaf een bepaalde laag in de organisatie de medewerkers totaal geen weet hebben van de achterliggende agenda. Als dat wel zo zou zijn, zouden ze de boodschap niet oprecht kunnen overdragen aan diegenen die moeten volgen.

  Op fora zie je ze ook in diezelfde categorieën voorbij komen: de zaaiers, diegenen die zo’n mening overgenomen hebben en de groep die er vol tegenin gaat.

  Die groep die het spel doorziet onthoudt zich overwegend van (emotioneel) commentaar, tenzij het er echt toe doet om zich in de discussie te mengen, hoewel op overzichtsniveau blijvend.

  1. Goeie vraag! Het zal ongetwijfeld ook weer een andere ‘zaaier’ zijn, die bij een soort ‘naief’ persoon, het verhaal-om-mee-te-doen inzaait.. Geld, schouderklopjes, en vooral ‘andere’ beloningen, doen een boel. Als koemest op een akker.. 😉

  2. En natuurlijk wat “eh nou ja eh” ook aangeeft: anderen bevestiging geven werkt vertrouwenwekkend.

   Hoe zit dat nou toch met die behoefte aan waardering? Is het de diepgewortelde behoefte aan bevestiging en erkenning? De speurtocht naar een vervanging om de leegte van de afgescheidenheid mee op te vullen? En dat iemand die wil manipuleren dat hiaat benut, omdat we daar op z’n kwetsbaarst zijn?

   Ik denk niet (ik kan het mis hebben natuurlijk) dat Courtney de zoveelste is die een idee wil implanteren, maar de geïmplanteerde ideeën eruit wil vissen, of in het gunstigste geval: dat ik het onderscheid leer maken tussen het idee van een ander en dat van mezelf.

   De Postings zie ik tot nu toe ook als een herhaling van wat een groot gedeelte van de WTK-lezers al bewust van is, maar voor anderen een goede opstap naar inzicht. Het dagelijkse schema met andere toonzetting van de postings bevalt me wel 🙂

 35. Zojuist implication posting no. 20 geplaatst. Een heleboel herkenning van wat we hier op de site al zo’n 5 jaar plaatsen en waar we aan refereren. We raden je aan om te kijken naar één van de meest heftige manieren waarop een ‘zaaier’ (zoals CB ze noemt) te werk gaan. Vlak na een heftige gebeurtenis, wanneer ieders mind VOL ÓPEN STAAT, meteen een ‘ooggetuige’ laten verklaren, wat er is gebeurd. Daarbij METEEN EEN OORZAAK in het collectieve geheugen plantend (via TV).
  Over deze ‘Harley Davidson’-guy is veel te vinden op internet. Wij schreven HIER al eens eerder over hem. Want wat wij zien,zagen, is niet alleen door ons gezien.. Zie jij het ook..?
  http://www.youtube.com/watch?v=A0wHeekgPqk

  Wie waren deze mensen? Beantwoord deze vraag en je vindt de daders, de wérkelijke daders van 9/11. Ik zal hier ook een artikeltje nog over maken..!

  1. Bijzonder… Ik besluit het artikeltje te gaan maken over deze Mark Walsh, de acteur die deze rol van ‘zaaier’ speelt, vlak na de aanslagen van 9/11, en ik kijk op de tijd.. Ja hoor.. 9:11…
   Een reactie uit de film die speciaal door iemand werd gemaakt die dit gedrag op viel: ‘The complete set of 9/11 myths were laid down in the first hour after the attacks by the US mass media’..
   Ik zou iedereen willen aanraden DIT ARTIKEL (nog) eens te lezen en vooral de onderste YouTube te bekijken…!

  2. Over de tijd van postings gesproken…

   Het valt me al een poos op dat er hele bijzondere tijden tussen zitten van postings die opvallen in deze reeks.

  3. En nu zeg je tegen mij dat ik positiever tegen de dingen aan moet kijken, als je aleen zou zijn vol op in de misère zou je je zelf toch van kant maken of er gewapend tegen aan gaan, wat is er nu voor optimisties te bekennen aan dit soort smerige bedoeningen.

  4. Stap eens UIT de dualiteit Jenne.. Welles, nietes is daarvan een voorbeeld. Het gaat voor mij heel simpel om ‘het Midden’… Tussen pikzwart en helwit zit 99,99% ruimte van tinten grijs.. Wie heeft ons zo in die dualiteit gezet? JIJ-zelf! Dus probeer er dan ook eens lekker mee te spelen.
   Wat natuurlijk weer niet wil zeggen, volgens mij, dat je álles ‘goed’-keurt wat er gebeurt.. Het IS ‘gewoon’.. Kies, of anders gezegd: ‘BEKRACHTIG’, het pad dat je wenst te lopen/leven. Dat bewandel je niet, door een ander pad te verdoemen, af te keuren, of te beschimpen.. Als je dat doet, wordt je eigen pad ook bezoedeld, doordat het niet de keuze ‘uit het midden’ is..!
   Of zoiets.. 😉

  5. Beste GUIDO.J, ik begrijp heel goed je redenatie, je hele leven in een balans als een acrobaat op een lijntje, die balans moet je zelf goed in de gaten houden, maar er zijn komen momenten voor in je leven dat dit balanceren heel heel moeilijk is, ken jouw leeftijd niet, maar vergeet niet een lang leven geeft een flink bord vol belevenissen, goede en kwade, en het is moeilijk hoe ouder je word, om daar mee om te gaan, maar tot mijn genoegen klinkt er in jouw toon tegen over mij toch ook een beetje mededogen, en hier voor bedankt beste GUIDO.

 36. Ik wil niet regenen op jullie feestje hoor… maar enig terughoudendheid is op zn plaats. Want wat gebeurt er nu eigenlijk tot nu toe? De beste man doet nu in weze niet anders dan vertellen wat wij al wisten, deze strategieën van volksmanipulatie bijvoorbeeld, waren al bekend. Waar ik dan weer enigszins het gevoel krijg dat we nu wederom gemanipuleerd worden, ieder heeft nu zoiets van “ja dat klopt” Hij geeft jullie de feedback van alle artikelen die door de jaren heen langsgekomen zijn, herkenbaarheid is dus een logische reactie! Maar wel een sluwe want de psyche denkt nu “maar wat hij eerder zei klopte toch?” dus staat men eerder open voor wat hij gaat vertellen waar of niet waar. Dus: tot nu toe niets nieuws onder de zon.. ;-)Geef iemand erkenning in zn gevoel en je zal eerder naar hem luisteren..

  1. Kijk en zo vind ik jouw reactie ook weer uiterst sluw.. 🙄 Even kijken in Asterix, wat de clue ook alweer was.. (Heb jij trouwens een Harly Davidson-petje..?)

  2. Waarom vind je mijn reactie sluw? Ik vindt het tot nu toe manipulatie.. dat is niet sluw maar open en eerlijk. Wie weet komt hij nog met iets waar ik en de wereld blij van wordt, maar als het zulk mooi nieuws is mag hij dat van mij meteen vertellen, laat de poppenkast maar weg. Geen idee wat Asterix hierover zegt of over mij… ga es kijken? Mijn clue aan jou is: laat je niet manipuleren en wacht het af, kijk feitelijk wat de man tot nu toe doet. En dat is niet meer dan ons erkenning geven aan jarenlange artikeltjes die we gelezen hebben, waar is ZIJN onderbouwing overigens?
   Mij vind je sluw, omdat ik het enthousiasme terugfluit, terwijl deze man alleen nu opsommingen doet van dat wat we al weten..

   En ik heb een te klein hoofd voor petjes..wat jammer is want het zou me leuk staan.. grinnik 🙂

  3. Ik vind je niet sluw hoor.. Het was MIJN mening, maar bovenal een cynische opmerking. No offense.
   Als je niet weet hoe diep en heftig de ‘onthulling’ is, hoe kun je dan al oordelen wat en hoe het is..? Zelfs spreken over ‘manipulatie’..? Tja, met zóveel oordeel kan ik niet veel. ‘Laat de poppenkast maar weg’. Mag hij daar zijn reden voor hebben.. Kennelijk is die dus nodig om de diepte van het verhaal te laten landen. Amen.

  4. Ook twijfel zaaien over de goede intentie van een idee, is manipulatie. Dé manier om de massa weer de andere kant op te sturen…

 37. Beste GUIDO.J, nog even mij, dit 1950 fenomeen persoonlijk meegemaakt, toen jonge volontaire op een reclame bureau, kregen wij inzicht via een groot nieuws bureau V D, in rapporten uit de VS,
  die aan gaven wat het publiek wilde en ook het gemiddelde denkpatroon van dit publiek.
  De minachting die uit deze rapporten sprak, de gemiddelde koper kwam niet verder als de status van een 12 jarige, dan over de kleuren en gebruik van Pin Ups etc. etc.
  Het Gladio rapport gaat met deze zelfde gegevens om, het is deze minachting voor het publiek die onze wereld beheerst, en misschien zijn de mensen nog wel gedaald in hun statistieken.
  Deze minachting spreekt ook nu weer uit de gebeurtenissen in de Oekraine, waar een handje vol stinkend rijke dieven gewoon open en bloot de leiding durven nemen, in een land van overheersend paupers,
  en ook de minachting van onze minister Timmerman voor het Ned. publiek, so much voor Astérix en Obélix.

  1. Ben het helemaal met je eens Jenne; het wordt tijd dat we ECHT wakker worden. We werken mee aan onze eigen ‘Prison Planet’.. Razend intelligent werk van de bedenkers, maar -laat ik het netjes zeggen- vrij harteloos.. Zo komt het althans bij mij over.
   Maar een intens, heftig en vooral uniek proces om ‘mee’ te maken, om maar niet te spreken over ‘doorleven’.. 😉

  2. Zo oud als 1928..

   ‘Propaganda’Book by Edward Bernays
   Propaganda, an influential book written by Edward L. Bernays in 1928, incorporated the literature from social science and psychological manipulation into an examination of the techniques of public communication. Wikipedia
   Published: 1928 Author: Edward Bernays Genre: Sociology

   Quotes of Edward Bernays:
   “The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. …We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. This is a logical result of the way in which our democratic society is organized. Vast numbers of human beings must cooperate in this manner if they are to live together as a smoothly functioning society. …In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons…who understand the mental processes and social patterns of the masses. It is they who pull the wires which control the public mind.”

   * * *

   “The great enemy of any attempt to change men’s habits is inertia. Civilization is limited by intertia.”

   * * *

   “Universal literacy was supposed to educate the common man to control his environment. Once he could read and write he would have a mind fit to rule. So ran the democratic doctrine. But instead of a mind, universal literacy has given him rubber stamps, rubber stamps inked with advertising slogans, with editorials, with published scientific data, with the trivialities of the tabloids and the platitudes of history, but quite innocent of original thought. Each man’s rubber stamps are the duplicates of millions of others, so that when those millions are exposed to the same stimuli, all receive identical imprints. It may seem an exaggeration to say that the American public gets most of its ideas in this wholesale fashion. The mechanism by which ideas are disseminated on a large scale is propaganda, in the broad sense of an organized effort to spread a particular belief or doctrine.”

   * * *

   “Modern business must have its finger continuously on the public pulse. It must understand the changes in the public mind and be prepared to interpret itself fairly and eloquently to changing opinion.”

   * * *

   “The public is not cognizant of the real value of education, and does not realize that education as a social force is not receiving the kind of attention it has the right to expect in a democracy.”

   * * *

   “It is asked whether, in fact, the leader makes propaganda, or whether propaganda makes the leader. There is a widespread impression that a good press agent can puff up a nobody into a great man.
   The answer is the same as that made to the old query as to whether the newspaper makes public opinion or whether public opinion makes the newspaper. There has to be fertile ground for the leader and the idea to fall on. But the leader also has to have some vital seed to sow. To use another figure, a mutual need has to exist before either can become positively effective. Propaganda is of no use to the politician unless he has something to say which the public, consciously or unconsciously, wants to hear.”

   * * *

   “But being dependent, every day of the year and for year after year, upon certain politicians for news, the newspaper reporters are obliged to work in harmony with their news sources.”

   * * *


   “Men (people) are rarely aware of the real reasons which motivate their actions.”

   * * *

  3. Laat je voeden door diegene die je zelf! laat toestaan om je te voeden.

  4. GUIDO.J, 100,2 ze schrijven het niet maar ze bedoelen pis of you, consumer of OUR thoughts, klinkt allemaal slecht in mijn oren.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.