Advertentie

Corona: niet vanuit China verspreid..!


X
X

Corona: niet vanuit China verspreid..!

2020 © Nils de Graaf | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Velen hebben al opgemerkt dat er iets niet klopt aan het Coronaverhaal uit China. Hoe kan de provincie Hubei, met de stad Wuhan, zoveel doden tellen, terwijl er in de rest van China nauwelijks iets aan de hand lijkt..? En hoe kan het, dat alle buurlanden van China geen noemenswaardig Coronaprobleem hebben? En dat Australië en Nieuw Zeeland zoveel lager zitten dan West-Europa of Amerika? Hoe kan het dat het dodental in de voormalige Sovjetunie vanuit het westen richting China afneemt, in plaats van toeneemt?

Mogelijke antwoorden genoeg: zou het de luchtvochtigheid zijn overal, of de slechte lucht, zoals Maurice de Hond het fenomeen probeert te verklaren? Zou de Westerse mens meer gevoelig zijn dan de Aziaat? Zijn wij te dik? Zijn de Japanners en de Aziaten zoveel hygiënischer dan wij? Wonen er zoveel Chinezen in Italië? Of kloppen de cijfers gewoon niet, maar welke dan niet? Dit artikel wil een antwoord geven op deze vragen. Eerst stellen we de feiten vast, waarmee we die feiten toetsen met de bovenstaande verklaringen.

De feiten
Hierboven zie je een tabel van het aantal doden per miljoen inwoners in China en enkele regio’s. Wat meteen opvalt is het hoge sterftecijfer voor Hubei en de extreem lage cijfers voor de rest van China! De cijfers buiten Hubei zijn zo laag dat je statistisch mag beweren, dat die niet verschillen van nul. Buiten Hubei bestaat er in China dus geen Coronaprobleem. Wat is hiervoor de verklaring?

Heeft het virus zich alleen verspreid in Hubei en niet in de rest van China? Hoe komt het dan In Europa en Amerika terecht? Heeft het virus zich wel verspreid in China, maar alleen mensen in Hubei die eraan zijn overleden? Laten we deze vragen eens nader bekijken.

Waarom heeft China behalve in Hubei- geen Coronaprobleem..?
Het eerste dat we kunnen uitsluiten is, dat de mortaliteit in Hubei veel hoger ligt dan in de rest van China. Niet alleen het dodental is overal in China extreem laag, ook het aantal besmettingen. Kennelijk heeft het virus zich nauwelijks vanuit Hubei over China verspreid. Hoe kan het virus dan wel in Europa terechtkomen? Een verklaring kan zijn dat er met de cijfers is gerommeld in/door China. Laten wij eens kijken naar de cijfers in de China omringende landen in de tabel hier rechts naast.

Mortaliteit van China’s buurlanden
Wat meteen opvalt, is dat alle landen rond China, vergelijkbare lage sterftecijfers tonen van slechts een enkeling per miljoen inwoners. Deze onafhankelijke cijfers bevestigen dus eerder het verhaal dat de cijfers in Hubei te hoog zijn, dan dat ze in héél  China te laag zouden zijn.
We kunnen nóg een invalshoek kiezen, om de cijfers van perspectief te voorzien. Laten we eens naar de westkant, richting voormalige SovjetUnie kijken. Die landen daar, hebben veelal nog steeds een overeenkomstig gezondheidszorgsysteem, waarbij enkele landen direct aan China grenzen. Waaronder de Russische regio’s Chabarovskij en Primorskij Kraj, Kazachstan, Kirgizië en Tadzjikistan.

We zien dat de mortaliteit eerder afneemt dan toeneemt, zodra we dichter bij China komen. Alle landen en regio’s, grenzend aan China, hebben een mortaliteit die vergelijkbaar is met de rest van Azië. En daarmee lijkt het er duidelijk op, dat deze regio eerder vanuit West-Europa besmet is, dan vanuit China. De 3 Baltische landen (Estland, Letland en Litouwen) die in de EU zitten, en dus met relatief veel grensverkeer te maken hebben, hebben ook een duidelijk hogere mortaliteit dan de rest..!

Om de bovenstaande cijfers verder in perspectief te zien, hierbij (rechts) ook de mortaliteit in enkele Westerse landen. Wat wederom opvalt, zijn de lage cijfers in het oosten en een factor 50x tot 100x hoger in het Westen. Australië en Nieuw Zeeland passen daarbij eerder in het rijtje Aziatische landen. Dat de Westerse mens gevoeliger is voor het virus, lijkt ook hier weer geen verklaring te kunnen zijn. We zagen dat eigenlijk al bij het staatje van de voormalige Sovjet-Unie.

Hubei en Wuhan
Nog steeds hebben we geen verklaring voor het feit, dat het Coronavirus haasje-over heeft gespeeld. Het virus lijkt vanuit Wuhan in een keer naar Bergamo in Italië te springen en heeft mogelijk van daaruit de rest van de wereld besmet. Kan dat wel? Kan een virus één regio besmetten en vervolgens alle aangrenzende regio’s overslaan om aan de andere kant van de wereld op te duiken? Laten we eens naar Wuhan kijken, haar ligging en haar economische positie in China.

Het spoornetwerk van Wuhan
Treinen vormen een ideale omgeving om een griep te verspreiden. Mensen zitten er voor langere tijd in grote groepen in en de lucht wordt maar langzaam ververst. Laten we eens naar het netwerk van hogesnelheidstreinen kijken dat Wuhan aandoet.

Vanuit Wuhan vertrekken er 586 treinen per dag. Er rijden per dag 249 treinen, die minimaal 3,5 uur onderweg zijn. Een ideale omgeving om besmet te raken tot in de uithoeken van China. Al vanaf november waren er mensen in Wuhan besmet. Over de periode totdat Wuhan op slot ging, vanaf november tot 23 januari, hebben dus misschien wel 20 miljoen mensen in een of andere trein gezeten, die Wuhan aandeed.

Kijken we naar het aantal uitgaande passagiersvluchten dan zien we een vergelijkbaar beeld. Wuhan Airport kende op dinsdag 5 mei 110 uitgaande vluchten waarvan geen enkele buiten China. Deze aantallen zijn onvergelijkbaar veel groter, dan de aantallen vliegtuigpassagiers naar Europa. Er zijn vanuit Wuhan maar enkele vluchten per week naar Europa. Het is statistisch onmogelijk dat Europa vanuit Wuhan besmet kon worden, zonder dat eerst de rest van China en de omringende landen besmet zouden raken.

Of was het de luchtvochtigheid of luchtkwaliteit?

Analyst Maurice de Hond

Luchtvochtigheid in en rond China
Wuhan licht ongeveer 560 kilometer van de zee. De luchtvochtigheid schommelt er het hele jaar tussen de 70 en 80%. Op het onderstaande plaatje zien we dat een groot deel van China, het groene gedeelte, het klimaat deelt met Hubei. Zowel Hong Kong als Shanghai liggen in dezelfde klimaatzone. De luchtvochtigheid kan binnen deze regio dan uiteraard geen verklaring zijn voor de grote verschillen in Coronabesmetting..

Ook de landen rond China kennen hele verschillende niveaus van luchtvochtigheid. Kazachstan en Mongolïe zijn heel droog en de regio rond Vladivostok is heel vochtig. De regio Tokio schijnt weer heel droog te zijn. Al deze gebieden hebben een laag sterftecijfer. Dus de luchtvochtigheidsfactor lijkt daardoor af te vallen als verklaring.

Luchtvochtigheid China en omgeving.  Bron Pulsipher, L.M. & Pulsipher, World Regional Geography

Luchtkwaliteit
In het onderstaande kaartje zien we een schematische weergave van de luchtkwaliteit in China en in Hubei. De bovenste kaartjes tonen heel China en de onderste kaartjes alleen de industriële regio met daarin Wuhan. We zien dat de luchtkwaliteit in Wuhan weliswaar slecht is, maar dat dat ook geldt, voor een groot deel van de rest van China; tot in Shanghai en Beijing. De luchtkwaliteit kan dus niet alleen verklaren dat Hubei zo’n uitzonderlijke hoog aantal Coronadoden kent.

Luchtkwaliteit in China Bron: Air Pollution in China: Mapping of Concentrations and Sources, Rohde, Muller

Hygiëne in Azië
Vaak wordt gesuggereerd dat Aziaten andere omgangsvormen hebben en daarom niet zo makkelijk besmet raken. Laten we eens kijken of dat zo is door naar het aantal influenzagevallen te kijken in Japan. In de Japan Times lezen we:

‘In the week ended Feb. 9 [2020], reported influenza cases plunged by over 60% to 44,737, compared with 129,989 the same week a year ago, according data from the Health, Labor and Welfare Ministry.’

Dus het aantal influenzagevallen in een enkele week daalde van ongeveer honderdduizend naar veertigduizend. Dit zijn de ziektegevallen, het aantal besmettingen zal hiervan een veelvoud zijn, van een orde tien of honderd. Het zal duidelijk zijn, dat ook in Japan het Coronavirus een vrije kans had om zich te verspreiden. We mogen aannemen dat dit ook voor de rest van Azië geldt. De factor ‘andere omgangsvormen’ kan dus ook geen verklaring zijn voor het lage aantal besmettingen in Azië, en Australië.

Conclusie

Ongegronde angst of Paard van Troje: De symptomen van het Corona-virus, zijn (vooralsnog) hetzelfde (of MINDER) dan die van een gewone griep.

Wuhan blijkt een verkeersknooppunt van treinen in China. Over de maanden dat Corona zich in Hubei verspreidde moet het zich dus ook verspreid hebben over de rest van China. Het is statistisch onmogelijk dat het virus eerder viraal ging in Europa dan in China. Want de hooguit enkele duizenden personen die vanuit Wuhan naar Europa zijn gereisd, vallen in het niet, bij de tientallen miljoenen mensen die van binnen China de provincie Hubei hebben aangedaan; met trein, vliegtuig of auto.

Dat er in China alleen in Wuhan een Corona-epidemie heeft voorgedaan en voor de rest nergens in China of in de omringende landen is onmogelijk. Hubei kan dus dus ook geen Corona-epidemie hebben gehad.

Welk complot is dan de verklaring?
Er zijn twee verklaringen voor de feiten die we gezien hebben:
1. óf de cijfers van alle landen en regio’s buiten Hubei kloppen niet
2. óf de informatie uit Hubei klopt niet.

1. Buiten Hubei
De eerste is dat de cijfers voor het aantal besmettingen veel te laag zijn in China buiten Hubei, en in alle landen rondom China. Ook de cijfers uit Rusland lijken verdacht want die lopen af richting China in plaats van op. China en al die andere landen spannen kennelijk samen in een complot en manipuleren de cijfers. Zij rapporteren allen te lage aantallen Corona-slachtoffers.

2. Hubei
De tweede verklaring is dat de informatie die we uit Hubei kregen niet klopt. In de eerste plaats is het aantal besmettingen en slachtoffers veel lager dan gerapporteerd en waarschijnlijk vergelijkbaar met de rest van China. Dat betekent dat ook Wuhan en Hubei geen Coronaprobleem zou hebben gehad. In de tweede plaats betekent dit, dat álle mediaverhalen uit Hubei fictie moeten zijn. Dus die filmpjes en foto’s van chaotische toestanden berusten op fictie. Ook dit is een complot waarbij tenminste de internationale media en het bestuur van Hubei moeten hebben samengespannen.

In een volgend artikel zullen we zien dat inderdaad de mediaverhalen uit Azië rondom de Corona-uitbraak en -ontwikkeling niet kloppen.

 

10 gedachten over “Corona: niet vanuit China verspreid..!

 1. Gisteren, in wachtkamer van ziekenhuis, groot scherm aan beide kanten van de muur; informatie over covid-19: masker-pictogram met kruis erdoor! Nu, in treinen en bussen moeten we muilbanden om, om jonge mensen (meesten reizen gratis) de wil van dokter Foutzie op te leggen. Niet doen, wat kunnen ze doen, de NS gaat failliet dan. Gagging order wekt niet meer. https://www.bitchute.com/video/T6ByOc9NOgW9/

 2. Hugo van VolksGewondheid : “Evenementen zijn eigen pas weer mogelijk, als er……(drumgeroffel en kijk even terug naar mijn posts van de afgelopen 6 weken) als er een VACCIN is”. Zolang er geen vaccin, zullen we ons leven moeten aanpassen….wordt er gezegd…

  Dit noemt men niet alleen CORRUPTIE, maar nu ook aantoonbaar CHANTAGE (met GENOCIDE als effect, en mogelijk ook als bedoeling!? Lees verder)!!! Het bewijs is er nu: we worden niet alleen systematisch onderdrukt, we worden gechanteerd met aantoonbaar neurotoxische, immuunsysteem onderdrukkende, auto-immuunziekte creërende, ziekte veroorzakende en verslechterende en ook kankerverwekkende VACCINATIES…

  Dus even voor de duidelijkheid: ons ministerie van VOLKSGEZONDHEID creëert wereldwijde massale ziekte en sterfte als (probleem-reactie-) ‘oplossing’ voor meer recht op ‘vrijheid’!?

  Ziet u de ware plandemie, de ware ziekte? Het RIVM, de Gezondheidsraad, CBG, CDC, FDA, WHO als de echte KANKER in onze Samen-Leving 2.0. Das Neues Normal als Arbeit Macht Frei!? Want Befehl ist Befehl, toch? Iemand?

  Zie ook vorige post: aantoonbare CHANTAGE vanuit ons Ministerie van ‘Volksgezondheid’: VACCI-NAZI BITTE! Hier nog maar even een herhaling van mijn posts over de echte ‘protocollen’, die nu aan het licht komen!?

  Alvast even de essentie hier (lees verder voor de hele post): Even een citaat uit een stuk tekst uit 1933…Tiende Protocol, artikel 25:

  “Gij weet zelf zeer goed, dat men- om de massa tot zulke EISCHEN te brengen – ononderbroken in alle landen de betrekkingen tusschen volk en regeering moet VERWARREN en de geheele wereld door oneenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door KWELLENDE ONTBERINGEN, door HONGER en en door ZIEKTEN, DIE WIJ BIJ HEN VEROORZAKEN DOOR HET INENTEN VAN BACILLEN, zo moet afmatten, dat men GEEN ANDEREN UITWEG UIT DE ELLENDE ZIET dan zich aan ONS GELD en aan ONZE OVERHEERSCHING VOLKOMEN TE ONDERWERPEN”

  “Ok, niet schrikken mensen. Wat nu als onze (ogenschijnlijke, het spel is nog niet gespeeld!?) maatschappelijk/sociaal-psychologisch/economische wereldwijde crisis veroorzaakt door de ‘onzichtbare vijand’ (ik heb nu even niet over het virus, maar eerder 5G, de ‘schaduwregering’ en de ‘onzichtbare protocollen’ die nu over ons worden afgeworpen) ZO BEDOELD IS!? Zelfs deze Corona crisis, lees verder!

  Niet dat dit wij dit mogen accepteren of dulden, maar alleen om aan te geven dat er misschien een andere referentiekader is om naar de huidige waanzin te kijken…Wat nu als het ‘de bedoeling is’ vanuit bepaalde groeperingen om de bevolking in een staat van ‘Fear, Lack en Limitation’ te houden? En dit misschien al vele eeuwen?

  Even een citaat uit een stuk tekst uit 1933…Tiende Protocol, artikel 25: “Gij weet zelf zeer goed, dat men- om de massa tot zulke EISCHEN te brengen – ononderbroken in alle landen de betrekkingen tusschen volk en regeering moet VERWARREN en de geheele wereld door oneenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door KWELLENDE ONTBERINGEN, door HONGER en en door ZIEKTEN, DIE WIJ BIJ HEN VEROORZAKEN DOOR HET INENTEN VAN BACILLEN, zo moet afmatten, dat men GEEN ANDEREN UITWEG UIT DE ELLENDE ZIET dan zich aan ONS GELD en aan ONZE OVERHEERSCHING VOLKOMEN TE ONDERWERPEN”

  Zie hier de blauwdruk van de plannen van de zogenaamde ‘illuminati’ aan het werk, al heel lang…Maar..wat te denken van ‘crisis als kans’? Wat te denken van het feit dat deze plannen te dwarsbomen zijn door een (zelfs kleine, maar coherente) groep mensen die dit NIET DULDEN!? Want deze ‘protocollen’ lezen dan misschien wel als een handleiding voor de tijd waar we NU midden in lijken te zitten..het ‘spel’ is nog niet gespeeld, toch!?

  Let wel, ik vond dus de vertaalde ‘Protocollen van de wijzen van Sion’. Indien juist (en daar lijkt het verdacht veel op, het werk is uit 1933 en voorspelt met akelige precisie de huidige wereldwijde gebeurtenissen, zoals controle van de pers, fake news, ZIEKTEN en armoede veroorzaken, populatiecontrole, menselijke onderwerping, de vorming van een ‘New World Order’ door verregaande centralisering en globalisering, dictatoriaal toegepaste controle en surveillance mechanismen en TOTALE CONTROLE via een vorm van WERELDWIJDE STAATSGREEP!

  Hierbij hebben media, koningshuizen en regeringen en ‘educatie’ hun rol dankbaar gespeeld, maar nu in de ‘eindfase’ bewust vernietigd moeten worden om vanuit deze bewust gecreëerde chaos een wereldregering te scheppen door middel van false flags en problem-reaction-solution mechanismen.

  Het is er allemaal te vinden, werkelijk waar…Tijd voor een beschrijvend en samenvattend artikel vermoed ik…

  The game is rigged…zolang men dat niet door heeft, zullen we ons blijven ‘verbazen’ over de ‘maatregelen’ en de ‘surrealistische’ dictatoriale uitrol van gezondheidsbedreigende, vrijheidsbeperkende en mensonwaardige ‘maatregelen’ en ‘beperkingen vanuit de ‘omgekeerde wereld die door draait’… Fear, Lack and Limitation is the name of the game… Vanuit dit referentiekader bezien, zien we dan nu wat ons te doen staat!? Laten we hopen van wel, want liefde, verbinding en het goede en heilzame..kunnen en moeten ook hier weer ‘overwinnen’…”

 3. 5G is de schakel die nog ontbreekt om het hele CHEMTRAIL-systeem nog dichter op onze huid te laten zitten. De nanometalen en nanobots in onze hersenen vormen de connector die ons brein kan verbinden met een externe kunstmatige intelligentie (of meervoud: intelligenties). Deze verbindende schakel is wat Elon Musk een ‘neural lace’ noemt. Die is al aanwezig. Alleen moet er dan nog wel een netwerk komen, een SMART GRID dat de communicatie tussen brein en Artificial Intelligence (AI) kan onderhouden. Met een onvoorstelbaar grote bandbreedte. En dat is 5G.

 4. Als ik de omvang bekijk van deze wereldwijde samenzwering die alle domeinen van de maatschappij bestrijkt, dan stel ik mij de volgende vragen :
  1. Wie heeft daartoe de politieke macht om zoiets te doen dan wel te laten gebeuren ?
  2. Wie beschikt daartoe over de nodige menselijke, financiële en materiële middelen,
  3. Wie beschikt daartoe over de vereiste macht voor de “cover up” van de werkelijke doelstellingen van de samenzweerders ??
  4. Wat is het verband met corruptie – en zedenzaken, in het heden en verleden?
  En de erbij horende chantage ??
  5. Uttieindelijk de belangrijkste vraag : Cui bono ?
  Van belang is ook m.i. ook te weten dat het hier gaat om een gigantische “false flag..” en “psyops”, met daarbij tal van dekmantels, front – stores, (onder)aannemers, infiltranten bedriegers enz…!
  Ik heb reeds in de vorige reacties verbanden gelegd met 11.09. Recent verwees Trump ook naar Pearl Harbour, waar G.W. Bush na 11.09 ook al naar verwees, het was trouwens de enige waarheid die hij heeft gezegd. De kenners weten uiteindelijk wie er werkelijk achter 11.09 schuil ging.
  In de volgende link is er een lijst van de bloedige exploten die deze Covid 19 voorafgingen :
  http://themillenniumreport.com/2020/03/gladio-bioterror-wuhan-biological-attack-planned-in-1970s-against-china-uk-military-officer-whistleblower/
  met citaat :
  “Other global cataclysms, same perps
  The same secret societies and globalist institutions did the very same thing with the Spanish Flu of 1918. What is much less understood is that all the other genocidal cataclysms and catastrophes of the past 120 years were also quite furtively engineered. When even a cursory investigation into the root causes of the following calamitous events reveals the same conscienceless perpetrators, imagine how much more incriminating evidence that deep research of these highly consequential events would reveal.” (=einde citaat).
  Als ik dan alle puzzelstukken samenleg, kom ik in eerste instantie terecht in Tel Aviv, en vervolgens bij de RKM in The City.
  De discussie over China en Wuhan, is dan ook imo een afleidingsmanoeuvre, wat niet wil zeggen dat China en Wuhan geen deel uitmaken van deze gigantische false flag. Een sleutelfiguur is m.i. Charles Lieber. Is blijkbaar na zijn aanhouding in de USA verdwenen. Zit die intussen ook op het strand in Tel Aviv, met Epstein, in de veronderstelling dat deze laatste nog leeft?

  1. Goede vragen en ik heb niet op alle een antwoord. Belangrijk is om je eerst te overtuigen van de feiten, pas dan naar het motief kijken. Dit is wat men in de massapsychologie een Grote Leugen noemt. Een leugen zo groot dat automatisch geneigd zijn om de leugen maar te vergeten. Dus het toedekken van dit soort leugens is vrij eenvoudig, dat doen mensen zelf.

   Wie de politieke macht heeft dat zijn de machten achter de schermen die de media en de geheime diensten aansturen. Dat zijn ook de mensen die de poppetjes in alle regeringen in de wereld kiezen. Dus niet alleen in het Westen, ook in Iran, Rusland en China. Al die geo-politieke tegenstellingen zijn schijn.

   Cui Bono
   Macht gaat om relatieve rijkdom. Het verarmen van de bevolking leidt dus ook tot meer macht: ‘De kerk houdt het volk arm en dom.’ Daarnaast speelt er een centralisatieagenda met Google, Amazon, Netflix, Youtube, Uber-eats e.d.

 5. De persoon was al besmet voor hij naar de markt ging. Het Wuhan corona virus is gerelateerd aan twee andere virussen CoVZ45 en CoVZcC21 afgezonderd van vleermuizen in Zhaushan door het People’s Liberation Army. Wie ging er stalen nemen van de virussen 1000 km van het lab? Viro-logen. Wie roerde er in urine, stront en bloed van die dieren? De viro-logen. Wie kwam lezingen geven op TV en in universiteiten en andere media hoe pienter ze wel waren in het manipuleren van virussen? De viro-logen. Wie was er bezig kunstmatige virussen te fabriceren? De Viro-logen. Wie vertelde op de TV dat als ze besmet waren dat ze vrijwillig in quarantaine gaan? een Chinese viro-loog. Wie zet de WHO onder druk? De Chinezen. Deze dieren leven al duizenden jaren samen met de mens. Pas nadat viro-logen ermee begonnen zijn is het zover gekomen. Ziekte verkopen is de manier hoe de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld ons allemaal tot patiënten maken.Duitse inlichtingendienst zegt China vroeg WHO om mens-op-mens besmetting corona zo lang mogelijk te ontkennen. Wie of wat is Bill Gates ? Hij is geen dokter, geen professor, geen epidemioloog, geen viroloog doch een simpele zakenman, een zeer sluwe handelsman die geen middel schuwt zich over de ruggen en ten koste de gezondheid van anderen zich buitensporig te verrijken en zijn macht al kwijlend te vergroten.

  1. Wat dacht je, een opinie is meer dan duizend feiten? Lezen is voor mietjes?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.