Het virus en wij…

Binnen het vermolmde denken van de wetenschap, worden we gemangeld in het Corona-verhaal van wetenschappers, die niets meer blijken te zijn dan dwalenden in het donker. Dat is allemaal niet erg, want wie heeft de wetenschap in pacht? Niemand natuurlijk, maar het gaat dan om de betweterige houding van veel wetenschappers, die denken dat als ze het beste doen, wat op dat moment bekend is, ze in een ivoren toren mogen plaats nemen.. Vaak hebben ze dit dan ook niet door, doordat ze door de goegemeente worden gezien als ‘professionele deskundigen’ en op die troon maar ├ęcht zelden in staat zijn zaken te relativeren..! Kijken we naar de Corona-crisis, dan is deze houding weer troef bij veel medische wetenschappers.. Een verhaal van dr. Lillian Richel, die deze Corona-crisis in een breder en dieper perspectief zet.. Hierdoor ontstaat bij ons in ieder geval een soort respect voor alles-wat-Is en zich continue OOK TOONT, tussen alle ellende en manipulatie in..! De poort naar een nieuwe wereld..?? …