Advertentie

Ook Ivermectine nu kwakzalverij…?


Namens haar leden, de petitieondertekenaars en de nieuwsbrieflezers heeft de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) via haar jurist gevraagd aan de SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid) om herziening van het advies, inzake het gebruik van Ivermectine als behandeling van COVID-19. Deze brief, die je hier kunt lezen als pdf: 20210126_SWAB  bevat drie elementen:

 1. Ivermectine krijgt onderzoekstechnisch niet dezelfde behandeling als andere geneesmiddelen een reden om de SWAB te vragen dit alsnog te doen.
 2. Over de werking en veiligheid van Ivermectine bij COVID-19 is voldoende wetenschappelijk bewijs voorhanden wat de SWAB middels deze brief wordt aangereikt.
 3. Gezien de punten 1 en 2 en het belang voor mensen met een verhoogd risico en patienten met milde klachten en verder ter voorkoming van overbelasting van de ziekenhuizen wordt de SWAB gevraagd om herziening van haar advies van niet-positief naar positief.

Wat is er dan mis met Ivermectine, dat het niet gebruikt zou mogen worden.. Werkt het niet dan? Hier het verhaal over dit middel, dat al vele, vele COVID-19-doden had kunnen voorkomen..!!

TEKEN DE PETITIE HIER!

* * *

xx

Is ook Ivermectine nu kwakzalverij…?

2021 © WantToKnow.nl/be

x

Ivermectine is een decennia-oud geneesmiddel, dat werkzaam blijkt te zijn tegen corona /COVID-19, zo blijkt keer op keer uit studies. Het middel is daarnaast heel goedkoop (is dát dan de reden?), het is daarbij al op grote schaal voorradig/beschikbaar en het wordt door tientallen huisartsen geadviseerd om in te zetten tegen de eerste serieuze symptomen van COVID-19. Maar evenals het anti-malariamiddel HCQ, schijnt ook Ivermectine nu in de ban te moeten worden gedaan.. Alleen de vaccinaties kunnen op goedkeuring rekenen van de politieke hotemetoten, zoals de zich continue verschuilende Mark Rutte en schoenenfetish Hugo de Jong. Waarom ondernemen zij GEEN ENKELE POGING deze middelen te laten onderzoeken, zeker nu steeds méér blijkt dat daar alle aanleiding toe is..?!

Sterker nog… Deze middelen zijn zó werkzaam tegen COVID-19, dat het uitblijven van ENIGE INSPANNING in Nederland door beide genoemde heren, om deze middelen te onderzoeken, gelijk staat aan juridische NALATIGHEID..! Dat betekent heel simpel, dat je als bewindspersoon én als particulier persoon, de PLICHT hebt, actie te ondernemen, als je duidelijk is, of zelfs HAD KUNNEN ZIJN, dat een bepaalde actie, méér schade zou hebben kunnen voorkomen. Anders gezegd, Rutte en De Jonge maken zich dus hiermee schuldig aan DOOD-DOOR-SCHULD..!

Overtuigend bewijs dat het werkt is er niet..?
Bizar is dat MERCK, een van de reuzen in de wereld van Big Pharma, zélf ontkent dat het middel zou werken. Het bedrijf liet dit in een publiek statement op haar site (HIER) weten. Tegen álle dagelijks nog beschikbaar komende bewijslast in.. Wat speelt hier, als een farmaceut zijn eigen product onderuit haalt, dat als medicijn wél onder handelsnamen op de markt wordt gebracht. Merck komt met 3 statements, om haar eigen product onderuit te halen, inzake dus de werkzaamheid tegen COVID-19:

 1. Statement 1: ‘Er is geen wetenschappelijke basis voor een potentieel therapeutisch effect tegen COVID-19, vanuit pre-klinische studies.’ 
 2. Statement 2: ‘Er is geen significant bewijs voor de klinische activiteit of klinische werkzaamheid bij patiënten met COVID-19’.
 3. Statement 3: ‘Er is een verontrustende gebrek aan gegevens rondom veiligheid in de meerheid van de studies’.
dr. Andrew Hill Liverpool University

Dit statementlijstje van Merck, over de werkzaamheid van Ivermectine, raakt werkelijk kant noch wal. De opmerkingen van Merck in haar bericht van 4 februari, staan in fel contrast met de bevindingen van meerder multi-disciplinaire onderzoeksgroepen, die over de hele wereld zijn gehouden. Inclusief meta-analyses van de ge-update wetenschappelijke literatuur:

 1. The Front-Line Covid-19 Critical Care Alliance
 2. UNITAID/WHO-expert Consultant, Dr. Andrew Hill
 3. The Evidence Based Medicine Consultancy
 4. The National Institutes of Health Treatment Guidelines Panel
 5. Kalfas et al, University of Melbourne
 6. Padhy et al, All India Institute of Medical Sciences
 7. Covid-19 Study Group at https://ivmmeta.com/
 8. University of Lyon Dept. of Pharmacology: www.metaevidence.org

We pikken er even het onderzoek (2) uit, de officiële studie (HIER) van dr. Andrew Hill, van de Universiteit van Liverpool, die de UITERST INDRUKWEKKENDE CIJFERS laat zien, die aantonen (ook volgens zijn laatste update van 20 januari), dat er een

75% lagere mortaliteit te zien is,

bij het gebruik van Ivermectine bij COVID-patiënten..

Van de 100 sterfgevallen, zouden er dus 75 NIET PLAATSVINDEN, wanneer dit
middel gebruikt zou worden. En ja, daar zitten NET ALS BIJ ANDERE MEDICIJNEN
bijwerkingen aan (zoals slapeloosheid, misselijkheid en obstipatie) Verschrikkelijk
nietwaar? Nee, daaraan moet je niet worden blootgesteld, bij een dodelijke vorm
van COVID-19…!!

De uiteindelijke analyse van Dr. Andrew Hill, is inmiddels gepubliceerd op Research Square. Dit onderzoek zal, zo meld deze site én de onderzokers, regelmatig worden geupdate, met toekomstige resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van Ivermectine.


Ivermectine en HCQ als alternatief voor VACCINS? Zit ‘m dáár dan de pijn?
Hoe is het mogelijk zou je zeggen? Waarom in hemelsnaam wordt er niet gewoon gesproken over deze middelen. De artsen en medische wetenschappers die beide middelen onderzoeken ZIJN NIET GEK..! Worden echter wel degelijk zo behandeld, door hen te mijden en af te schilderen als ‘KWAKZALVERS’.. Deze in één woord SCHOFTERIGE kwalificatie meende De Jonge te mogen gebruiken in de Tweede Kamer.. De motie om HCQ te gaan onderzoeken als werkzaam middel tegen COVID-19, werd door hem niet eens behandeld..!  WAAROM NIET? EN WAAROM DEZE RONDUIT SMERIGE KWALIFICATIES..??

Tja en dan zijn er de farmaceutisch vazallen, zoals ‘oud-huisarts Ted van Essen’… Aldus wordt deze man bijna dagelijks bij Omroep Max gepresenteerd als ‘medisch deskundige’, terwijl hij een uiterst dubieuze achtergrond heeft, in relatie tot zijn werk voor de  farmaceutische industrie.. Netjes gezegd, de man spreekt met 2 monden.. De man heeft meerdere petjes op en krijgt financiële vergoedingen voor het werk dat hij doet voor de cowboys van de farmaceutische industrie..!

U kent hem wel: deze uiterst omstreden ‘oud-huisarts Ted van Essen’, die bij Omroep MAX de wijze medicijnman uithangt. Zijn beslommeringen in dienst van de farmaceutische industrie worden echter zelden genoemd. De dubbele agenda van deze man blijft daarmee uiterst bedenkelijk buiten beeld..!!

En kijk naar zijn uitspraken, die een HOGE MATE VAN ONKUNDE verdienen, gebaseerd wellicht zelfs op OPZETTELIJKE VERDRAAIINGEN… “Er is geen enkel medisch verantwoord bewijs dat het werkt”, zegt deze ‘oud-huisarts Ted van Essen’. Naar eigen zeggen heeft hij zich verdiept, in de bestaande onderzoeken naar de werking van Ivermectine, het vermeende middel tegen Corona/COVID-19.

Kortgeleden, in januari, liet hij daarop weten: “De bestaande onderzoeken zijn op hele kleine schaal gedaan, in laboratoria en ze zijn niet ge-peerreviewd.” Daarbij onthoudt hij zich -in onze ogen VOLLEDIG ONGEPAST- van opmerkingen, dat het in ieder geval aanbeveling zou verdienen, het middel, evenals HCQ, VERDER TE ONDERZOEKEN..

Hoewel het wel werkt..! Van Essen hierover: “Het is een zwaar middel met veel bijwerkingen, zoals slapeloosheid, misselijkheid en obstipatie. Het is tot nu toe alleen getest in laboratoria. Daar bleek weliswaar dat Ivermectine het coronavirus doodt, maar daarbij ging het om een dosis die honderd keer hoger ligt dan wat we veilig achten voor mensen.
Het virus verspreidt zich via lichaamscellen. Dat maakt het heel lastig om het virus te bestrijden, omdat je een middel wil toedienen dat geen schade toebrengt aan de cellen.”

Waarom doe je dit ‘oud-huisarts Ted van Essen’...?
Als uiterst omstreden voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting (NIS) is hij met zijn dubbele pet, niet écht de man met een neutrale opinie. Met betrekking tot deze uiterst dubieuze griepprik, propagandeert deze MAX-huisdokter, dat verplegend personeel zich dient te laten inenten en daarbij, de omgekeerde jodenster-discriminatie-methode zou moeten toepassen..! Mensen dus indirect discrimineren, door één groep te onderscheiden en de andere daarmee indirect. Want zijn idee is, dat zorgverleners in Nederland die een griepprik hebben gehad, eigenlijk een button zouden moeten dragen.

In de woorden van deze dubbele-petten-drager klinkt het vanuit zijn geraffineerde wijsheid als volgt: “Ik zou dat willen weten van iemand die mij verzorgt of ingrepen bij me uitvoert. Bovendien zou de button anderen stimuleren om de prik ook te halen. Maar om redenen van privacy zal het idee van buttons in ons land niet snel worden opgepikt. Maar in de VS en Canada worden dergelijke badges al vaak opgespeld. In sommige ziekenhuizen daar is de prik verplicht voor het personeel. En als dat niet zo is, moeten in sommige instellingen niet-gevaccineerden een mondkapje dragen.”

Met éénzijdige informatie, probeert de man de bedenkingen tegen griepvaccinaties de mond te snoeren. Maar over de WETENSCHAPPELIJK ONBEWEZEN, niet-werkende griepvaccins natuurlijk geen woord, want Ted van Essen wordt ernstig gesponsord door Big Pharma. Dat de man uiterst dubieus is, blijkt uit zijn opmerkingen over de griepvaccinaties.. De MAX-dokter Tedje Van Essen verklaarde onlangs: “De vaccinatiegraad te laag. Er heerst onterecht scepsis over de jaarlijkse griepvaccinatie. Het influenzavirus is gevaarlijker dan zomaar een griepje.”

Dat Van Essen zich hier schuldig maakt aan puur valse wetenschappelijke volksverlakkerij, is duidelijk. Als hij roept dat er ‘onterecht scepsis is over de griepvaccinatie’, want nogmaals de griepprik is NOOIT wetenschappelijk bewezen. En ja, ook bij deze HCQ en Ivermectine-discussies, hoef je van deze man geen neutraal advies te verwachten. Hij huichelt gewoon verder, door halve waarheden als hele waarheden te verkopen. Maar je weet wat ze zeggen over halve waarheden.. Zie de illustratie..!

De bewijzen tonen de manipulatie en uiterst kwalijke resultaten: ONNODIGE MENSENLEVENS..!
De vereniging ‘Zelfzorg Covid-19’ bestaat uit tientallen huisartsen en zij denken volledig anders over HCQ en Ivermectine. Deze groep pleitte al eerder voor het gebruik van HCQ, als middel tegen corona en wil nu toestemming om Ivermectine in de behandeling van coronapatiënten op te nemen. Hoe is het mogelijk, dat één hele grote groep medische wetenschappers bezig is, om zich in te spannen om deze COVID-19 ‘ziekte’ uit de wereld te krijgen, terwijl een grote groep niets doet en achterover leunt, daarbij mogelijkerwijs gesponsord door partijen met een belang bij het wegmoffelen van Ivermectine-resultaten.

En ja, tot die groep rekenen wij ook ‘onze’ Minister van Volksgezondheid’, inderdaad de man van de schoenen en het frikandellen-statement.. De man van de idiotie rondom het VOLLEDIG AFWIJZEN van HCQ als MOGELIJK medicijn tegen COVID-19 DODEN… De man die nu ook geen werk maakt van het onderzoeken met spoed van HEEL HARD BEWIJSMATERIAAL dat Ivermectine wel degelijk een middel is dat 80% van de COVID-doden kan voorkomen..!

De man die kennelijk zóveel belang heeft bij en/of vertrouwen heeft in de vaccinaties, dat hij keihard vertelt, dat het de enige manier is waarop we uit ‘deze Corona-crisis komen’…! Hoe weet je dat? Een volstrekt lege opmerking die je niet hoort te gebruiken, wanneer je niet volledig op de hoogte bent van de stand van zaken, rondom alternatieven voor vaccinatie..!! TENZIJ..

Jazeker, tenzij deze man, tezamen met meneer de minister-president een andere agenda aan het uitrollen is, die niet voor velen zichtbaar is. Anders dat je bij de woorden ‘Nieuw Normaal’, na één week Corona, argwaan zou MOETEN krijgen. Zeker wanneer blijkt dat over de hele wereld vele politieke leiders EXACT HETZELFDE IN DE HOOFDEN VAN HUN BEVOLKING POMPTEN..

En ja, ook de tekst ‘Building Back Better’, die volstrekt uit de lucht kwam vallen door Rutte gebezigd.. Wie durft er ná te denken over ene alternatieve, onzichtbare agenda van deze heren, die heus niet gek zijn, naief of iets dergelijks. En DUS wel degelijk weten, waar ze mee bezig zijn. En daarbij horen voor de argeloze toeschouwer, een boel zaken die ‘niet-te-rijmen’ lijken.. If you only knew the hidden agenda.. Als je eenmaal de verborgen agenda zou weten, dán, ja dán zou het allemaal op z’n plaats vallen..!! Kijk eens naar deze innige relatie van Mark Rutte met wereldhervormer Klaus Schwab..! Is het geen veelzeggend plaatje..?!

We wensen je wijsheid en een oprechte, OPEN MIND, om zaken ‘gewoon’ voorbij te laten komen en eerlijk te redeneren, met de logica van het hart..

 

* * *

HIER een pdf met eerdere en recente
PUBLICATIES OVER IVERMECTINE

* * *

Peer-reviewed publicaties

Ahmed, S. et al. A five day course of ivermectin for the treatment of COVID-19 may reduce the duration of illness. International Journal of Infectious Diseases, 2020; December ( https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220325066 )

Alam, M. T. et al. Ivermectin as Pre-exposure Prophylaxis for COVID-19 among Healthcare Providers in a Selected Tertiary Hospital in Dhaka – An Observational Study. European Journal of Medical & Health Sciences, 2020; vol. 2 (6) ( https://ejmed.org/index.php/ejmed/article/view/599 )

Alam, M.T. et al. A Case Series of 100 COVID-19 Positive Patients Treated with Combination of Ivermectin and Doxycycline. Journal of Bangladesh College of Physicians and Surgeons, 2020; vol. 38: p.10-15 https://tinyurl.com/2tq6jw4n

Al-Kuraishy, H. et al. Is ivermectin–Azithromycin combination the next step for COVID-19?. Biomed Biotechnol Res J, 2020; vol. 4: S1:101-3 (https://tinyurl.com/39ujfl59)

Azam, N. Some home remedies used for treatment of COVID-19 in Bangladesh. Journal of Medicinal Plant Studies. 2020; vol. 8(4): p.27-32 (https://tinyurl.com/3z624fxh)

Bernigaud, C. et al. Bénéfice de l’ivermectine: de la gale à la COVID-19, un exemple de sérendipité. Annales de Dermatologie et de Vénéréologie, 2020; vol. 147 (12): A194 ( https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S015196382030627X )

Caly, L. et al. The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral Research, 2020; vol. 178 (June)
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011)

Camprubi, D. et al. Lack of efficacy of standard doses of ivermectin in severe COVID-19 patients. PLoS ONE, 2020; vol. 15 (11)
(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242184)

Carvallo, H. Study of the Efficacy and Safety of Topical Ivermectin + Iota-Carrageenan in the Prophylaxis against COVID-19 in Health Personnel. Journal of Biomedical Research and Clinical Investigation, 2020; vol. 2 (1) (https://tinyurl.com/ftlv1vw4)

Chacar, A. et al. Effectiveness of Ivermectin in SARS-CoV-2/COVID-19 Patients. Internation Journal of Sciences, 2020; vol. 9 (September): p.31-35
https://www.ijsciences.com/pub/article/2378

Espitia-Hernandez, G. Effects of Ivermectin-azithromycin-cholecalciferol combined therapy on COVID-19 infected patients: A proof of concept study. Biomedical Research: An International Journal of Medical Sciences, 2020; vol. 31 (5) (https://tinyurl.com/4nq48qdn)

Fonseca, S. et al. Risk of hospitalization for Covid-19 outpatients treated with various drug regimens in Brazil: Comparative analysis. Travel Medicine and Infectious Diseases, 2020; vol.38 (https://tinyurl.com/534895qq)

Guerrero, E. et al. COVID-19: The Ivermectin African Enigma. Damage Control Surgery (I), 2020; vol. 51(4) (https://tinyurl.com/3e4jscn3  )

Guzzo, C. et al. Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of Escalating High Doses of Ivermectin in Healthy Adult Subjects. Journal of Clinical Pharmacology, 2002; vol. 42(10): p.1122-1133 (https://tinyurl.com/fi8r94gp )

Heidary, F. & R. Gharebaghi, Ivermectin: a systematic review from antiviral effects to COVID-19 complementary regimen. The Journal of Antibiotics, 2020; vol. 73: p. 593-602 (https://www.nature.com/articles/s41429-020-0336-z)

Hellwig, M. & A. Maya A COVID-19 prophylaxis? Lower incidence associated with prophylactic administration of ivermectin. International Journal of Antimicrobial Agents, 2020; November (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304684)

Hussain, S. Outcome of ivermectin and doxycycline in cancer patients with COVID-19: A positive experience in Bangladesh. International Journal of Molecular and Immuno Oncology, 2020; December ( https://tinyurl.com/24dn4pq9)

Jans, D. & K. Wagstaff Ivermectin as a Broad-Spectrum Host-Directed Antiviral: The Real Deal? Cells, 2020; vol. 9(9) (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32942671/)

Kahn, S. et al. Ivermectin for COVID-19: A broad-spectrum veterinary endectocide with antiviral activity. Journal of Food and Animal Sciences, 2020; vol. 1(1): p.1-6 ( https://tinyurl.com/9lgsmtug )

Kaur, H. Ivermectin as a potential drug for treatment of COVID-19: an in-sync review with clinical and computational attributes. Pharmacological Reports, 2021 (https://link.springer.com/article/10.1007/s43440-020-00195-y#citeas)

Kory, P. et al. Review of .the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. Frontiers in Pharmocology, 2020 (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.643369/abstract)

Lehrer, S. & P. Rheinstein Ivermectin Docks to the SARS-CoV-2 Spike Receptor-binding Domain Attached to ACE2. In Vivo, 2020; vol. 34(5): p. 3023-3026 (https://iv.iiarjournals.org/content/34/5/3023)

Li, N. et al. Quantitative proteomics reveals a broad‐spectrum antiviral property of ivermectin, benefiting for COVID‐19 treatment. Journal of Cellular Physiology, 2020; p.1-17 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcp.30055)

Madrid, R. et al. Safety of oral administration of high doses of ivermectin by means of biocompatible polyelectrolytes formulation. Heliyon, 2021; vol. 7(1) (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020326633)

McCullough, P. et al. Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19). Reviews in Cardiovascular Medicine, 2020; vol 21 (4): p.517-530 (https://tinyurl.com/2qxaews5 )

Mittal, N & R. Mittal. Inhaled route and anti-inflammatory action of ivermectin: Do they hold promise in fighting against COVID-19? Medical Hypotheses, 2020; November (https://tinyurl.com/cuuu5g8m)

Momekov, G. & D. Momekova Ivermectin as a potential COVID-19 treatment from the pharmacokinetic point of view: antiviral levels are not likely attainable with known dosing regimens. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2020; vol. 34 (1) ( https://tinyurl.com/26bveun5 )

Mody, V. et al. Identification of 3-chymotrypsin like protease (3CLPro) inhibitors as potential anti-SARS-CoV-2 agents. Communications Biology, 2021; 4: art. 93 (https://www.nature.com/articles/s42003-020-01577-x#citeas)

Navarro, M. et al. Safety of high-dose ivermectin: a systematic review and meta-analysis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2020; vol. 75(4): p.827-834 (https://academic.oup.com/jac/article-abstract/75/4/827/5710696?redirectedFrom=fulltext)

Núñez, A. et al. Therapeutic Efficacy of Ivermectin as an Adjuvant in the Treatment of Patients with COVID-19 Study conducted at the Social Security Institute for Workers of the State of Chiapas, ISSTECH, Mexico. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 2020; vol. 5(7): p.211-215 (https://tinyurl.com/1tdf8i12)

Padhy, B. et al. Therapeutic potential of ivermectin as add on treatment in COVID 19: A systematic review and meta-analysis. Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2020; 23: p.462-469 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33227231/)

Procter, B. et al. Clinical outcomes after early ambulatory multidrug therapy for high-risk SARS-CoV-2 (COVID-19) infection. Reviews in Cardiovascular Medicine, 2020; vol. 21 (4): p. 611-614 9https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33388006/)

Podder, C.S. Outcome of ivermectin treated mild to moderate COVID-19 cases: a single-centre, open-label, randomised controlled study. I.M.C. Journal of Medical Science, 2020; vol. 14 (2) (http://imcjms.com/registration/journal_abstract/353)

Rajter, J. et al. Use of Ivermectin Is Associated With Lower Mortality in Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019: The ICON Study. CHEST, 2020; october (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012369220348984)

Schmith, V. et al. The Approved Dose of Ivermectin Alone is not the Ideal Dose for the Treatment of COVID-19. Clin. Pharmocol Ther., 2020; May (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7267287/)

Shouman, W. Use of Ivermectin as a potential chemoprophylaxis for COVID-19 in Egypt : A Randomised clinical trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 2020 (https://tinyurl.com/1jtm7lxp)

Spoorthi, V & Sasank S. Utility of Ivermectin and Doxycycline combination for the treatment of SARS-CoV-2. IAIM, 2020; vol. 7(10): p.177-182.
(http://iaimjournal.com/wp-content/uploads/2020/10/iaim_2020_0710_23.pdf)

Surnar, B. Clinically Approved Antiviral Drug in an Orally Administrable Nanoparticle for COVID-19. ACS Pharmalogical & Translational Science, 2020; December (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7724756/)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.