Europese landen verbieden ‘WiFi’; wat doet Nederland..?


EMS hersentumoren

De Nederlandse overheid neemt geen voorzorgsmaatregelen tegen Elektro-magnetische straling, uit vrees voor onnodige onrust. In een uitzending van ZEMBLA over EMS, zegt professor E. Lebret van het ‘Kennisplatform Elektromagnetische Velden’ dat er geen onomstotelijk bewijs is dat mobiel bellen tot schadelijke gezondheidseffecten leidt.

‘En als je weinig over weet, dan maak je mensen onnodig ongerust als je vanuit voorzorg actief informatie gaat verspreiden’, aldus Professor Lebret. Maar risico-onderzoeker dr. Jeroen van der Sluijs van de Universiteit van Utrecht keurt de behoudende houding van het Kennisplatform af. ‘Ik zou als burger eerder in paniek zijn als de overheid stelselmatig waarschuwingen negeert en de gezondheid van de bevolking niet serieus neemt’.

En ook de Amerikaanse epidemioloog prof. dr. D. Davis, medeoprichter en voormalig directeur van het Centrum voor Milieu-Oncologie van de Universiteit van Pittsburgh, vindt de opstelling van het Nederlandse Kennisplatform onverantwoord. Haar woorden zouden als een hamerslag bij iedere Nederlander aan moeten komen:

De Nederlandse bevolking heeft het recht te weten waarom Belgen en Fransen verteld is hun kinderen tegen straling te beschermen. Het idee dat je mensen niet vertelt dat er mogelijk risico’s zijn, getuigt niet van respect voor hun integriteit en hun recht op informatie’, aldus Davis.

Davis was een jaar geleden – op uitnodiging van verschillende landen – in Europa om voorlichting te geven aan overheden over hoe zij de EMS-blootstelling (bijv. via straling van draadloze apparatuur) kunnen verminderen. Nederland had Davis niet uitgenodigd…!

* * *

x

Europese landen verbieden ‘WiFi’; wat doet Nederland..?

x

En wat doet Nederland??

x

2013 © Marloes

x

Vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro magnetische straling) in schedels van jongeren en volwassenen.
Vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro magnetische straling) in schedels van jongeren en volwassenen. Zou de Gezondheidsraad niet op de hoogte zijn van deze onderzoeken..!?

Inmiddels is in Frankrijk het gebruiken van Wi-Fi en GSM verboden op scholen, niet om van het storende gebruik van mobiele telefoons af te zijn, maar.. om gezondheidsredenen! België verbiedt al gsm’s voor kinderen tot 7 jaar en ook erkent het gerechtshof in Israël en Italië het causale verband tussen een (hersen-)tumor en straling van een mobiele telefoon.

In de meeste landen aan voorlichting gedaan en gelden strenge regels omtrent de plaatsing van zendmasten voor UMTS/GSM/LTE (niet in de buurt van woonwijken of scholen). Maar in Nederland wordt echter, zonder enig overleg van betekenis, momenteel gewerkt aan het uitrollen van een nieuw, 4-Gigahertz-netwerk. Het netwerk dat er in Brussel nu nog niet kan komen, omdat het daar alle gezondheidsnormen overschrijdt..!

Nederland hanteert inmiddels de hoogste (lees; de meest onverschillige) norm van heel Europa, dus hier kan ‘gewoon’ alles op dit gebied. Dat er allang en ruimschoots kankerclusters ontstaan rondom deze masten doet niets af aan het omstreden (enkel sussende) advies van ‘onze’ Gezondheidsraad. Deze zegt dat er geen schadelijke effecten bekend zijn.

Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè?
Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè..? Wiens brood men eet, diens woord men kennelijk nog steeds spreekt. Ook als wetenschapper..!

Wat de Gezondheidsraad bedoelt te zeggen, is dat er geen geaccepteerde wetenschappelijke verklaring is voor de verschijnselen, die tóch al in meer dan 5000 onafhankelijke studies zijn aangetoond! Maar iedereen lijkt het allemaal best te vinden. Want als het toch zo slecht was, lieten ze het toch allemaal niet toe..? Over ‘De nieuwe kleren van de keizer’ gesproken..
Dat is aan een kant ook wel logisch, want niemand legt de simpele verbanden tussen de slaapstoornissen, die enorm aan het toenemen zijn, concentratiestoornissen, ellenlange griepepidemieën en ga zo maar door. Dat alles in relatie met deze toegenomen straling, want er kan toch niks aan de hand zijn. De wijze mensen van de Gezondheidsraad hebben het immers zo besloten en gezegd..!

Volledig en helaas ten onrechte…!
In 2007 en 2012 verrichtte het ‘Bioinitiative’, een groep onafhankelijke wetenschappers, een onderzoek naar de gevolgen van Electro Magnetische Velden (EMV). Op basis van ruim 3800 wetenschappelijke onderzoeken concludeerden zij dat er sprake is van een breed spectrum van schadelijke biologische effecten, die al ver onder de huidige blootstellingnorm optreden. Tegelijkertijd zijn het Duitse bouwbiologen die een norm hanteren van 0,1 microwatt per m2. Een richtlijn die enkele miljoenen malen onder onze landelijke norm (vrijbrief voor de industrie) ligt..!

Tevens zegt deze groep wetenschappers dat er al meer dan genoeg bewijs ligt om de schadelijke effecten van straling (afkomstig van Wi-Fi, Dect, GSM, UMTS, slimme meters en allerhande kinderspeelgoed) te erkennen. Deze effecten liggen op het vlak van:

 • algehele vermoeidheid,
 • slechter slapen,
 • concentratie en geheugen-problemen,
 • een ernstig verzwakt immuunsysteem (met alle gevolgen van dien),
 • tot aan DNA schade aan toe.
Enkele bronnen van EMS, elektro-magnetische straling
Enkele bronnen van EMS, elektro-magnetische straling

Wat weet de Nederlandse regering méér dan de Raad van Europa..?
Ook de Raad van Europa, bekend van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, stelt in 2011 vast dat elektromagnetische velden een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Zij roept op tot het verlagen van de blootstellingslimieten, raadt aan alle draadloze apparatuur uit klaslokalen te verwijderen en wil dat speciale maatregelen getroffen worden om elektrogevoelige personen te beschermen. De geadviseerde blootstellingslimiet is 0,2 Volt per meter.

Toch gebeurt tot op heden nog niets. Verschillende ‘krachten’ zullen hier waarschijnlijk debet aan zijn, maar wat zeker is, is dat jouw en mijn gezondheid hierbij het onderspit delft. Krachten als het financiële gewin door zowel Telecombedrijven als de ‘vaderlandse’ politiek (Die maar liefst € 11 miljard verdiende door verkoop van frequenties), sommige gevestigde, doch achterhaalde, wetenschappelijke opvattingen alsmede de populariteit (verslaving) van de stralingsbronnen of gebruikers ‘an sich’, maken deze discussie er niet gemakkelijker op.

Het lijkt allemaal zo leuk, maar het is feite ONVERANTWOORD!
Het lijkt allemaal zo leuk, maar het feitelijk is het ONVERANTWOORD!

Over mezelf..
Door de klachten, die ik zelf, en  ‘gelukkig op tijd’ kon terugvoeren op deze stralingsbronnen, ben ik genoodzaakt geweest om goed in deze materie te duiken. Mijn conclusie is dat de enige manier die helpt om de klachten te laten stoppen, anders dan in een neergaande spiraal terrecht te komen, is de stralingsbronnen van EMS te verwijderen..!

Daarom is meer kennis van EMS noodzakelijk. Naast kennis over straling en apparatuur ben ik ook in de totstandkoming van het huidige beleid gedoken. Mijn conclusie is: ‘Dat beleid is er niet!’..

Wat uit mijn onderzoek allemaal naar boven kwam, blijkt vaak te kwalificeren als ‘slordig’ en soms ‘regelrecht crimineel’.. De discussie zal door de enorme economische belangen nog wel even doorgaan (net als dat het geval was en is, bij roken en asbest).

Pas iets toe als het veilig is, niet andersom!
Maar ik hoop dat we deze keer wat eerder in actie komen dan bij roken en asbest. Zoals dr. Jeroen van der Sluijs (communicatie onzekere factoren) op 10 januari 2013 uitlegde, hoeft voor het toepassen van een voorzorgsprincipe niet 100% wetenschappelijke consensus te zijn. Dat we het mechanisme nog niet begrijpen, wil niet zeggen dat we de effecten kunnen negeren!

Dr. Jeroen van der Sluis
Dr. Jeroen van der Sluis

Bovendien is wat het ‘Kennisplatform’ en de ‘Gezondheidsraad’ willen gewoon niet mogelijk. Je kunt statistisch gezien nooit met 95% zekerheid aantonen dat EMS wel of niet schadelijk is, want daar heb je meer dan 8 miljard muizen voor nodig! Aangezien er al bijzonder veel aanwijzingen zijn dat EMS uiterst sluipend schadelijk is, is het hoogste tijd om de bewijslast om te draaien..! Andersom gezegd: pas deze heftige techniek pas toe, als die volstrekt veilig blijkt te zijn!

Bescherming van mensen en hun gezondheid door redelijke normen vast te stellen. Dat is een politieke keuze die op dit moment, gezien de enorme toename van de gezondheidsproblemen (en –kosten) in Nederland, absoluut niet de aandacht krijgt die deze verdient. Integendeel, soms helpt de politiek heel naïef zelfs met het uitrollen van Wi-Fi in steden.

petitie elektrosmogIn Israël adviseert de gezondheidsraad geen DECT-telefoons in huis te halen vanwege de veel te sterke straling..! Dit onderzoek over de schadelijkheid van DECT-telefoons, is ook simpelweg in Nederland te vinden. (Kijk HIER op de site van StopUMTS voor informatie over DECT)

Daarnaast adviseert de gezondheidsraad om handsfree te bellen en raadt zij apparatuur op de slaapkamer ten zeerste af. En wat doet Nederland? “Laten we de burger niet nodeloos ongerust maken?! De claims kunnen nogal uit de klauwen gaan lopen, dus niet te veel over praten, vooral ontkennen en sussen. Het is inderdaad beter als iedereen langzaam ziek, zwak en misselijk wordt. De kosten en het leed dat dit veroorzaakt worden voorlopig toch niet aan EMV gerelateerd.”

Doe mee en klik op de illustratie van de website petitie-elektrosmog.nl en teken ook!

Mei 2013

Marloes

* * *

Last but not least:

x
Kijk eens op de website StopUMTS.nl

StopUMTS informeert jou over alles wat met de blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling te maken heeft. Ondanks de naam van de website, gaat het hierbij om de hele mix van elektromagnetische velden: GSM, UMTS, DECT, WLAN, WiFi, WiMax, C2000, etc.

Waar in 1990 nog nauwelijks zendmasten te bekennen waren behalve de grote zenders voor radio en televisie, zijn er inmiddels zo’n 48.000 GSM basisstations in het land geplaatst. Daar komen nu nog zo’n 60.000 UMTS (snelle opvolger van GSM) basisstations (zenders) bij. Ook verschijnen er inmiddels duizenden WiFi en WiMax (voor draadloos internetten op uw laptop) basisstations.

Klik op de illustratie voor een folder over EMS-invloeden op het lichaam. Ook op het jouwe dus!
Klik op de illustratie voor een folder over EMS-invloeden op het lichaam. Ook op het jouwe dus!

Binnenshuis is de situatie in 10 jaar compleet veranderd. Nagenoeg iedereen heeft een draadloze DECT telefoon en draadloze netwerken (WLAN) worden ook steeds vaker geinstalleerd. Net als GSM, UMTS en WiFi zenders stralen deze apparaten 24 uur per dag, ook als u niet belt of achter uw computer zit. Het gevolg is dat de gemiddelde veldsterkte waar de Nederlander continu aan blootgesteld wordt tientallen tot duizenden malen hoger is geworden dan 10 jaar geleden.

Wetenschappelijk bewijs voor biologische effecten
Inmiddels is wetenschappelijk bewezen (nog meer bewijs, 2006) dat blootstelling aan dit soort hoogfrequente elektromagnetische straling in biologische effecten resulteert: effecten op het centraal zenuwstelsel, neuronale activiteit, EEG (hersenfrequenties), cerebrale bloeddoorstroming, werking van de hersenen en het cognitieve functioneren zijn herhaaldelijk aangetoond in gedegen wetenschappelijke onderzoeken.

Daarnaast zijn voor het optreden van DNA-breuken en het klonteren van rode bloedcellen bij blootstelling aan hoogfrequente straling van GSM telefoons sterke aanwijzingen gevonden. Deze effecten lijken misschien relatief onschuldig, maar het is niet uit te sluiten dat ze bij continue blootstelling na verloop van tijd kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Lees de wetenschapsfolder van StopUMTS voor een goed overzicht.

Advertentie

177 thoughts on “Europese landen verbieden ‘WiFi’; wat doet Nederland..?

 1. De penetratie van zonlicht op de blote huid, in het lichaam, is extreem schadelijk, vooral op jonge leeftijd.
  De huidkanker in de 70 jaar na de blootstelling, kan dodelijk zijn.
  Wifi en de straling van mobiele communicatie heeft nog nergens een epidemie veroorzaakt. Bij de 6 miljard apparaten zou je toch wel ergens effect verwachten.
  Waar is dat?

  1. Wie zegt dat die epidemie er niet al lang is. Wat een duffe redenatie Henk.. Het verbieden van WiFi in klassen is gebaseerd op waarschuwingen van de WHO, die terloops meld dat elektro-magnetische straling gevaarlijk is.
   We noteren inmiddels dat 1 Op de 3 mensen kanker krijgt, hele hordes mensen zijn rusteloos, slapeloos en vol stress. Verwarde mensen in alle gelederen van de maatschappij. Wat voor epidemie had je voor ogen, om aan jouw beeld te voldoen Henk..? Maar zoek gewoon door naar ‘ergens zal toch wel een effect te vinden zijn’..

  2. Henk rot op man, met je zonlicht is schadelijk op de blote huid. We zijn mensen van de zon. Natuurlijk is te veel nooit goed.

 2. Charles, je schreef: “In Rusland is er iets nieuws tegen EHS, wat men daar in diverse laboratoria heeft onderzocht en waar positieve rapporten over zijn. Het is nogal duur, maar daar ik expert ben krijg ik er een toegestuurd om uit te proberen, te meten, en verslag uit te brengen.”
  Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar wat ze in Rusland hebben bedacht. Ik hou je site in de gaten!

 3. Vorig jaar zijn er in Amerika op een maand tijd een vijftal *holistic health doctors* onder vreemde omstandigheden overleden, terwijl er een ander vijftal vermist werden.

  *The seemingly systemic nature in which natural doctors are ending up either missing or dead raises serious questions as to whether some entity or person is possibly orchestrating these events. With billions of dollars at stake, what lengths would big pharma go to in an effort to silence those that share their knowledge of natural cures with the public?
  It seems that being a holistic health care provider that promotes natural health can now be dangerous to ones own health!

 4. Alsof het slechts een handjevol betreft, dat wil men maar al te graag aan het volk wijsmaken. Het betreft miljoenen. En inmiddels zijn het ook miljoenen die zich bewust van het gevaar van wireless.
  En ach, als men wil doen geloven dat de bekendheid van 1 website afhangt en die onder vuur wil nemen, dat is pas naïef.
  Hieronder een filmpje over wifi op scholen en de test met de wifi-router van Magda Havas (vanaf minuut 5)

  http://www.youtube.com/watch?v=KN7VetsCR2I

  1. is allemaal inbeelding van slapjanussen die niet willen werken, volgens Jenne

  2. @ Hyperalert,

   het zijn juist personen die wat graag willen werken en verdienen, maar die door hun gevoeligheid dat nu niet meer kunnen op hun werkplek.

  3. ik weet het Charles, ik ken zo iemand van dichtbij genoeg, inclusief hart op hol en andere symptomen, dit was een onterechte rot opmerking van mij vanwege wat achtergrond perikelen en bijkomende rotsferen waar ik vandaag weer eens op trigger..

  4. Hyper Alert, misschien kun je je aandacht ergens anders oprichten.

   Wanneer je geen onderscheidt weet te maken tussen niet kunnen werken, van wege legio omstandigheden, en de vele simulanten, a ha straling ja nu je het zegt, je voelt het stralen overal, die in dit systeem tot profiteurs zeg maar pooiers worden gemaakt en er nog een centje bij verdienen, en op die wijze een heel mooi systeem van sociale hulp om zeep brengen, en dan al die bureaux die vol zitten met figuren die je wel even helpen op de dagen dat ze niet onder de straling weg teren, om uit de grote pot mee te kunnen eten, al die nieuwelingen krabben zich achter hun oor, geld en er niets voor hoeven te doen, en na een aantal jaren de AOW in, waar anderen hun gods ganse leven voor geploeterd hebben, en dan terug naar huis, met een mooi inkomentje voor de hele familie, god wat een naïve slampampers zijn die Nederlanders toch, maar nu discrimineer ik natuurlijk !

  1. Wel een test van het hart met dect telefoons, doet ’t hem ook
   https://youtu.be/_EI9fZX4iww
   Digital Portable Phones and Microwave Radiation on the Electrosensitive
   Of het kan ook zijn dat je deze test van Magda Havas bedoelde.

   mis je Sun…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam *