Advertentie

Europees parlement onderzoekt ‘medisch schandaal’: De pandemie, WHO en de ‘vaccinatiepolitiek’..


Waar heel veel mensen al lang van overtuigd zijn, krijgt nu een officieel vervolg. ‘Gelukkig’, kun je volkomen objectief vaststellen. Want het gaat hier niet over achterdocht, het gaat over het toepassen van gezond verstand!

Het inspuiten van miljoenen mensen met een vaccin dat niet eens voldoende is getest, een van de vaccins waarin volledig experimenteel nano-technoligie is ‘verstopt’  om de werking te bevorderen, en last but not least, de miljarden die uitgegeven zijn om deze ‘ohzo gevaarlijke’ griep te lijf te gaan.. Als je dit scenario in een boek zou lezen, zou je meewarig lachen om een schrijver die zoveel fantasie in één boek propt..!

Angst is een slechte raadgever, dat staat vast. Maar als dat vast staat, wil dat niet zeggen dat het niet meer gebeurd dat angst de zwijgende raadgever is.. Herinneren we ons de eerste uitzendingen in het voorjaar van bijv. Pauw & Witteman? Waar Paul Witteman bijvoorbeeld als een bange wezel aan de lippen van Ab Osterhaus hing om naar ‘zekerheid’ te vragen?

In plaats van gewoon journalist te blijven, kwamen in 2009 ook de angsthazen bovendrijven in de journalistiek. Eén van de mensen die wij van WantToKnow hier een groot compliment kunnen geven, in dit verband, is Dr. Maarten van Rossem. Kijk hier nog eens voor zijn kijk op deze griepidiotie. HIER.

En hoe gek het ook mag klinken, toch is dat niet het ergste. Je mag natuurlijk bang zijn, het is en blijft een natuurlijke reactie. Maar probeer dan in ieder geval je gezonde verstand te blijven gebruiken en zeker voor een journalist: BLIJF KRITISCH! Het is voor ons onbegrijpelijk dat de journalistiek minister Ab Klink niet heftiger aan de tand heeft gevoeld over bijv. de beslissing om maar liefst 34 miljoen vaccins te bestellen. Wilde Ab Klink een winkeltje beginnen ofzo?

Maar deze zaak is nog lang niet klaar; hij is aan het kantelen…! Inmiddels is vooral het opstandige Polen er de oorzaak van geweest dat in veel landen goedwillende ambtenaren en politici wakker zijn geworden. Zij beginnen zich vragen te stellen en deze hebben inmiddels het Europese Parlement bereikt. Dr. Wolfgang Wodarg zet de zaak op scherp in het Europese parlement en spreekt openlijk over ‘een medisch schandaal’… Schrijver William Engdahl bericht hierover in dit artikel.

XX

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Europees Parlement onderzoekt schandaal WHO en Pandemie


F. William Engdahl
© ‘Global Research’, 31 december 2009

2010 – © Nederlandse vertaling Jan Smith / WantToKnow.nl/.be

De Raad van Europese lidstaten zal in januari 2010 een onderzoek instellen naar de rol die de farmaceutische industrie heeft gespeeld bij de wereldomvattende campagne tegen de Mexicaanse varkensgriep, waarbij ze zich vooral zullen richten op de mate waarin die industrietak heeft getracht invloed uit te oefenen op de WHO. De Commissie voor Gezondheidszaken van het Europese Parlement heeft unaniem een resolutie aangenomen, waarin om een dergelijk onderzoek wordt gevraagd.

Dr. Wolfgang Wodarg is degene die zich nu 'de luis in de pels' van Big Pharma mag noemen.. Hij spreekt over het grootste medische schandaal van de vorige eeuw!

Het is een lang verwachte stap om meer inzicht te krijgen in de ‘Gouden Driehoek’ van de medicijncorruptie bij de WHO, de farmaceutische industrie en academische wetenschappers, waardoor het leven van miljoenen mensen schade opliep en zelfs resulteerde in een aantal sterfgevallen.

De parlementaire motie werd ingediend door Dr. Wolfgang Wodarg, voormalig SPD-lid van de Duitse Bondsdag en nu voorzitter van de Europese Commissie voor Gezondheidszaken. Wodarg is arts en epidemioloog, longspecialist en deskundige op het gebied ziekten aangaande het milieu. Hij beschouwt de campagne van de WHO rond de pandemie van de varkensgriep (lees ‘Mexicaanse’ griep) als een van de grootste medische schandalen van deze eeuw. [1]

In de tekst van de resolutie, die door een kleine meerderheid van stemmen door de Europese Raad werd aangenomen, wordt ondermeer gesteld dat:

“…teneinde hun gepatenteerde medicijnen en griepvaccins te promoten, hebben farmaceutische bedrijven wetenschappers en officiële organisaties beïnvloed, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van voorschriften met betrekking tot de openbare gezondheid, welke wereldwijd dienen voor het alarmeren van regeringen, en de laatstgenoemden te dwingen hun strakke voorraden te verspillen aan inefficiënte vaccinatieprogramma’s en miljoenen mensen nodeloos bloot te stellen aan de risico’s en een ongekend aantal bijwerkingen van onvoldoende onderzochte vaccins….

De campagnes tegen de ‘Vogelgriep’ (2005/06) en de ‘Varkensgriep’ lijken niet alleen schade te hebben berokkend aan sommige gevaccineerde patiënten, maar tevens de openbare gezondheidsbudgetten alsmede de geloofwaardigheid en verantwoordelijkheden van belangrijke internationale gezondheidsdiensten te hebben aangetast.”[2]

Het parlementair onderzoek zal zich buigen over het onderwerp van de valselijk door de WHO uitgeroepen pandemie op advies van hun groep academische deskundigen, genaamd ‘SAGE’, waarvan meerdere leden schriftelijk hebben verklaard belangrijke banden te onderhouden met farmaceutische giganten als GlaxoSmithKline, Roche en Novartis, welke bedrijven groot financieel belang hebben bij de productie van medicijnen en niet-onderzochte H1N1-vaccins.

Dr. Wolfgang Wodarg beschouwt de campagne van de WHO rond de pandemie van de Mexicaanse varkensgriep als één van de grootste medische schandalen van deze eeuw..!!

Er zal tevens onderzoek worden gedaan naar de invloed van die farmaceutische producenten bij het creëren van een wereldwijde campagne tegen het zogenaamde H5N1 Vogelgriepvirus en het H1N1 Varkensgriepvirus. In de Algemene Vergadering van het Parlement zal hoge prioriteit worden gegeven aan het onderzoek.

In zijn officiële verklaring voor de Commissie bekritiseerde Dr. Wodarg de invloed van de farmaceutische industrie op wetenschappers en ambtenaren van de WHO. Hij vertelde dat een en ander heeft geleid tot een situatie waarin miljoenen gezonde mensen onnodig werden blootgesteld aan het risico van slecht onderzochte vaccins, terwijl het ging om een virusstam die veel minder schadelijk was dan bij alle voorgaande griepepidemieën het geval is geweest.

Wodarg zegt dat bij het Europese parlementaire onderzoek met name zal worden gekeken naar de rol van de WHO en haar in juni afgekondigde pandemische noodtoestand. Voor het eerst werden in april 2009 de criteria voor een pandemie door de WHO gewijzigd, nadat de eerste gevallen in Mexico werden gerapporteerd; daarbij werd niet het actuele risico op een uitbraak als uitgangspunt genomen voor het afkondigen van een pandemie, maar slechts het aantal ziektegevallen.

Door deze Mexicaanse varkensgriep als pandemie te klasseren, werden landen gedwongen op basis hiervan, maatregelen te nemen alsmede grote hoeveelheden varkensgriepvaccins aan te kopen.

Door de Varkensgriep te klasseren als pandemie, werden landen gedwongen dienovereenkomstige maatregelen te nemen alsmede grote hoeveelheden varkensgriepvaccins aan te kopen.

En omdat de WHO niet is onderworpen aan enige vorm van parlementaire controle, is het volgens Wodarg noodzakelijk dat regeringen de organisatie wijzen op haar verantwoordelijkheid. Het onderzoek zal zich ook richten op de rol van twee cruciale Duitse instituten die richtlijnen opstelden voor de pandemie, namelijk het Paul-Ehrlich instituut en het Robert-Koch instituut.

Bravo!

F. William Engdahl is auteur van ‘Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order’. Men kan contact met hem opnemen via zijn website, HIER

Opmerkingen/voetnoten:

1. Rainer Woratschka, ‘Schweinerei mit der Grippe’, Der Tagesspiegel, 16 december, 2009, verkregen via deze link

2. Dr. Wolfgang Wodarg, ‘Motion for a Resolution and a Recommendation: Faked Pandemics – a threat for health’, verkregen via deze link

F. William Engdahl levert regelmatig een bijdrage aan ‘Global Research’.

Originele artikel: HIER

Advertentie

ON NL Banner

231 gedachten over “Europees parlement onderzoekt ‘medisch schandaal’: De pandemie, WHO en de ‘vaccinatiepolitiek’..

 1. We leven in een wereld vol leeuwen op de loer. Zo ook de WHO die als gieren staan te wachten tot ons iets overkomt.
  Wij maken uiteindelijk zelf de keuze om ook nog vetgemest te worden voor we de pijp uit gaan. Het hoeft niet.

 2. @Gait

  Mijn vermoeden is gewoon een ongelukkige woordkeus.
  Ik kan mij niet voorstellen dat iemand met zo’n positieve instelling, hele foute dingen gaat doen. (slechts een mening).

 3. @ Aram
  je hebt me geen antwoord gegeven, je hebt gezegd dat ik dat zelf in mocht vullen dat is dus geen antwoord.

  nu is de vraag dus heel duidelijk wil je je idealen desnoods met geweld afdwingen ?

 4. @gait

  ik was gisteren ontroerd om te horen hoe behulpzaam jij in jouw buurt bent. dat raakte me echt.
  desondanks ga ik niet met jouw in discussie over het woord
  ¨kwaadschiks¨
  de discussie is nu gesloten!

 5. @ aram
  als je dat soort termen gebruikt is het niks meer dan logies dat ik en meerderen op deze site waarschijnlijk, precies willen weten hoe je dat bedoeld.

  wil je bv “tegenstanders” van jou bv vermoorden , wil je aan slagen plegen , wil je mensen bedreigen , enz

 6. @gait waarom had jij het laatst over wel eens gespeeld te hebben met een sniperriffle,does it ring a bell?ook plaatste je toen de opmerking dat je daaruit wel kon afleiden wie of wat jij was .Gait ben jij lelijke dingen van plan of is dat slechts “spelen”? Ik hoef er verder geen antwoord op hoor maar ik bedoel maar man gaan we nou zeuren over een gezegde?

 7. @Gait

  Dat behulpzame karakter van je spreekt mij ook echt aan.
  Ik hoop dat je tegen deze mensen iets milder bent dan tegen de mensen hier. Ik begrijp je ook wel.

  Hou er rekening mee dat er ook mensen zijn die een ander helpen maar ook zoeken naar een oplossing om het leven voor iedereen wat prettiger te maken. Een leven zonder continu conflicten met anderen.

  Verder is nog niet alles uitgevonden. Er zijn waarschijnlijk nog veel dingen die ons leven nog mooier kunnen maken, net als die van anderen.

 8. Nee, alhoewel, het kan wel in principe.
  Gewoon een ongelukkige woordkeus. Ieder mens maakt fouten, zelfs jij en ik.

  Wat ik bedoel, soms moet je even dreigen met geweld om mensen met kwade bedoelingen uit je buurt te houden.
  Dat zegt niet dat je ook werkelijk geweld gaat gebruiken.
  Ik kan me alleen wel situaties bedenken dat je echt even van je af moet bijten.

  Dat hebben we allemaal toch wel eens meegemaakt?

  Trouwens, wanneer ik in een hoek gedreven wordt, bedoel dit letterlijk, dan ga ik toch vechten om weer vrij te zijn.

  Ik zal het alleen tot op het allerlaatst proberen op te lossen met woorden.

 9. @Gait
  Lynchen kan ook? of scalperen?
  of uhhh net zoals in afghanistan met stenen gooien!
  of in Irak daar bombarderen ze de antwoorden eruit.
  Als je zoveel hebt gezien als je beweert dan maak je je niet druk om een woord!

 10. @ Lianne
  juist wel juist wel mensen geven vaak kleine hints voor dat ze “grote” dingen doen, in hun ogen.

  johan oldenkamp wil zand strooien in de machines ( klinkt vrij terroristisch toch ?)

  Aram wil desnoods kwaadschiks dingen bereiken ( klinkt vrij terroristisch toch ?)

 11. @Gait

  Wanneer mensen niet weten hoe iets te veranderen wat in hun ogen echt fout is, dan gaan ze inderdaad praten als een terrorist. Slechts een héél klein groepje mensen zal de daad bij het woord voegen.

  We zijn gewoon te bang gemaakt door dat geouwehoer over terrorisme. Zet het uit je hoofd.

  De kans om tegenwoordig op straat doodgeschopt te worden is volgens mij groter dan te worden vermoord door een terroristische aanslag.

  Laat staan om dood te gaan door het verkeer 😉

 12. Kwaadschiks – definitie; Node, ongaarne, op een niet-constructieve, niet-coöperatieve manier.

  Geen geweld in te vinden.

  Een beetje drammerig ben je wel Gait, maar ik heb twee tieners thuis.

 13. @ De kat

  ik preek vrede meisje.
  Als je in Nederland ergens niet mee eens bent dan heb je podia zat om je meningen te uiten. maar daar zijn wel spel regels voor. in een beschaaft land dreig je niet met geweld.
  als je ergens niet mee eens bent kun je iemand bv een proces aan doen toch ? zoals de de stichting stralingsarm heeft gedaan ( en heeft verloren) dan krijg je duidelijk heid en dan accepteer je dat of je gaat in hoger beroep.

 14. Ach gewoon een bom deronder klaar ben je ( wel eentje zoals mijn dochter met oud en nieuw met confettie en bloemetjes haha
  Nee we blijven spelen met wapens en geven onze kids ook klapperpistooltjes kunnen ze alvast wat wennen .Gait spelen doe je in geen enkel verhaaltje of situatie met wapens .Wapens hanteer je als je wilt doden en zelfs jouw god zegt daarover dat ie het niet wil hebben .Zonder verdere nuancering gij zult niet doden .Ergo wapens zijn not done.dus wat wil je ik mag wel vragen of jij geen gekke dingen gaat doen?jij brengt constant de term terrorrisme in het geweer heeft dat iets met jou te maken?Ben jij wat raars van plan ?

 15. @ martijn
  waarom ik niet op jou reageer ? stelde je een vraag dan ? je gaf je mening en die behoefde geen toevoeging.

  en nee echt beschaafd is ons land jammer genoeg niet. er zijn veel mensen die met geweld dreigen zoals aram, johan oldenkamp enz volkert van der g en vegan streaker hebben de daad bij het woord gevoegd , ze kozen de laffe weg. moord in plaats van rede , het is erg makkelijk om een trekker over te halen, het is moeilijk om in in discussie te gaan .

 16. @ Marcel
  ik dacht al zoiets, voor dat ze mensen laten integreren in de “gewone maatschappij” laten ze eerst op de afdeling klussen doen om vast te wennen aan het ritme . arbeidstherapie heet dat dacht ik ?
  maar Marcel dat is niks om je voor te schamen hoor.

  liefde volle groet Gait

 17. @Gait

  Hè hè, ik wilde met je in discussie maar je begreep dit schijnbaar niet. Ik had je dit overigens ook gewoon kunnen vragen, gelijk heb je.

  Het probleem van ons land blijft niet bij de mensen die jij benoemd.

  Tegenwoordig worden mensen die goed werk doen, bv. die met een ambulance iemand komen helpen, bedreigd. Sterker nog, ze jatten gewoon een ambulance, heb je dat ook gehoord?

  Mensen worden afgemaakt omdat ze alleen maar de rust proberen te bewaren. Bijna wekelijks zijn er berichten van zinloos geweld. Dit is het werkelijke probleem.

  We moeten zoeken naar een oplossing. Dit kan zo niet meer.

  Ik ga nu afsluiten, ik moet zo naar bed. De vorige nacht ook al te lang door gegaan hier.

 18. @gait

  hier dan toch mijn antwoord aan jou.
  het is heel simpel, even een correctie, ik schreef goedschiks of kwaadschiks niet ¨desnoods kwaadschiks¨, wat ik jou steeds maar zie herhalen.
  nogmaals goedschiks of kwaadschiks was in de context van wat ik schreef. vertaald letterlijk in deze context graag of niet.
  zo simpel is dat.

 19. @gait Wat je wilt ga je krijgen .Is het strijd dat je wilt ga je strijd krijgen ,wet van aantrekkingskracht best heel simpel te snappen ,soms moeilijk naar te leven .<Maar we doen ons best

 20. @ martin

  ach ja martin, op mijn afdeling ben ik ook bespuwd, bedreigt, geslagen door mensen , maar die wonen daar en kunnen er niks aan doen, desondanks is het niet acceptabel. de bedreigingen van sommige familie leden , vind ik vervelender maar ook dat komt voor en als je je vader en of moeder zo achteruit ziet gaan kan de emotie soms de overhand krijgen.

  maar je geeft zelf aan dat je tegen zinloos geweld bent vind je het “geweld waar johan oldenkamp en aram mee dreigen wel acceptabel dan ?

 21. @ aram
  graag of niet betekend toch wel wat anders dan goedschiks of kwaadschiks , het heeft zeker een andere klank , en dat weet jij ook, beetje kritiek en je krabbelt terug , heel bijzonder.
  maar wat bedoelde je nu echt ?

 22. @gait waar ben je zo bang voor ? Waarom zoek je steeds de confrontatie .Waarom als mensen dicht bij je komen sla je ze heel kinderachtig weg .Wat heb je nodig vriend waar kunnen we je mee helpen?Zeg het maar praten erover helpt je sowieso om je zelf beter te begrijpen .Praat gait en overschreeuw jezelf niet zo.Ben je bang voor al die veranderingen die je om je heen kunt zien ? Doen ze je twijfelen aan je vaste wereldbeeld?Moet je een beetje denigrerend doen naar vrouwen (meisje)om jezelf als man te bevestigen?Ben je wel gelukkig? Hou je wel vanjezelf?

 23. Ik had kunnen weten dat ik duidelijker moest zijn. Ik bedoelde dat ik gewend ben aan dwars gedrag en dat ik het begrijp. Gedrag zoals met alle geweld (is maar een gezegde, zoek het maar op) je zin willen doorduwen. Niet luisteren naar duidelijke antwoorden. Met totaal onredelijk argumenten blijven komen. Kortom uitdagen.

 24. @ineke sommige mensen leven voor strijd .deed ik ook ,En soms kan ik het nog niet laten .Moet ik mezelf even terug halen .Daarom herken ik veel in onze vriend gait.En het beste wat we voor hem kunnen doen is hem even een groepsknuffel geven .(kan heel confronterend zijn).Maar absoluut heilzaam gait gaat ook mee met de asentie hij geeft aan dat ie anders kan .

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.