Advertentie

Het Rode Kruis’ en het doodzwijgen van MMS (RECTIFICATIE)


Rectificatie!

Tijdens het schrijven van dit artikel ben ik er volledig vanuit gegaan dat de beweringen
over leugens en tegenwerking van Klaas Proesmans waar waren, dat kon eigenlijk ook niet anders, zo dacht ik;
Klaas had namelijk nooit publiekelijk geprotesteerd tegen de aantijgingen.
Inmiddels heb ik een lange mailwisseling met Klaas achter de rug en ik moet hem mijn excuses aanbieden,
ik heb van hem het hele verhaal gehoord en heb beloofd de vertrouwelijke informatie daarin voor mij te houden,
de tijd is nog niet rijp voor de openbaring daarvan.

Het project in Oeganda heeft plaatsgevonden en de successen waren zoals weergegeven,
maar er zijn door anderen ook wat zaken weggelaten en er is nog heel wat vervolgonderzoek nodig
om definitief vast te stellen of MMS voor 100% werkt
en absoluut zonder bijwerkingen is om het op een dergelijke grote schaal in te zetten.
Klaas is weinig kwalijk te nemen dat dat vervolgonderzoek er niet is,
of dat het zo vreselijk lang duurt voordat er iets mee wordt gedaan.

Er zijn inderdaad zaken en opmerkingen van Klaas uit z’n verband getrokken,
en als je het hele verhaal zou kennen, dan weet je dat Klaas geen blaam treft,
hij deed het project met MMS vanuit een goed hart en dat goede hart heeft hij nog steeds.
Ik zou willen dat er vanaf het begin een duidelijke communicatie had bestaan
en de feiten over Klaas openlijk bekend waren geweest.
Alles wat ik hieronder in mijn artikel over Klaas schrijf neem ik terug en
ik bied hem mijn oprechte excuses aan en bedank hem voor zijn werk in Oeganda;
anderen mogen een voorbeeld aan hem nemen!

Paul Harmans, 20 februari 2014

~~~~~~~~~~~~~~~~~~EINDE RECTIFICATIE~~~~~~~~~~~~~~~~~~

x

Wat is het – hoe werkt het ?

En waarom liegen wetenschappers en het Rode Kruis erover?

Met twee onthullende video’s..

x

MMS – Master Mineral Solution

x

2013 © Paul Harmans –  Oktober 2013

 (Foto’s en citaten van Leo Koehof met toestemming)

x

jim_humble_chart1
Jim Humble, de man die MMS ‘uitvond’ en in beschikbaar maakte voor velen. Zijn uitvinding lijkt even succesvol als controversieel.. Hoe dat kan..?

Dat geldt dus bijvoorbeeld voor malaria, maar ook HIV, Aids en tal van andere aandoeningen. Aandoeningen waar onze artsen geen echt medicijn voor kunnen verstrekken, doordat de farmaceutische industrie er na tientallen jaren onderzoek, ten koste van miljoenen en miljoenen dollars, blijkbaar nog steeds niet achter is gekomen hoe ze medicijnen kunnen maken die dergelijke ziektes 100% kunnen genezen. Maar beginnen we vooraan: wat is MMS en waar bestaat het uit?

MMS is natriumchloriet omgezet in chloordioxide, dat klinkt alsof het een zeer gevaarlijk en agressief goedje is, waarbij je maar beter niet zonder beschermende kleding in de buurt kan komen. Bijt je echter even door de volgende info heen, het is namelijk heel belangrijke en ontnuchterende informatie.

MMS is een oplossing van 22,4 % natriumchloriet in water. Natriumchloriet wordt uit natriumpoeder gemaakt, dat een zout is dat veelvuldig in de natuur voorkomt. De chemische formule van natriumchloriet is (NaClO2), niet te verwisselen met natriumchloride (NaCl), dat keukenzout is. Het genezende effect van MMS is niet het gevolg van de inname van natriumchloriet, maar van chloordioxide (ClO2), een stof die door het natriumchloriet wordt vrijgemaakt als men er een voedingszuur aan toevoegt, zoals bv. citroenzuur. Dat citroenzuur is in feite een ‘activator’ en die zet het natriumchloriet er toe aan zich te delen in een atoom Na en een molecuul ClO2.

Dus… Wat is chloordioxide en hoe gevaarlijk is dat goedje?
Chloordioxide is iets heel anders dan chloor. Bij het gebruik van chloor om bijvoorbeeld water te zuiveren, blijven er 3 kankerverwekkende stoffen in het water achter. Bij gebruik van chloordioxide is dit niet het geval; en dus geen wonder dat chloordioxide daarom al meer dan 80 jaar wordt gebruikt om zwembaden en ook ziekenhuizen te ontsmetten.

De verbinding is een krachtige oxidator die veel toepassing vindt in de drinkwaterreiniging en als bleekmiddel. Daarnaast werd het gebruikt als in desinfectiemiddel van drinkwater.
De verbinding is een krachtige oxidator die veel toepassing vindt in de drinkwaterreiniging en als bleekmiddel.
Daarnaast werd het gebruikt als in desinfectiemiddel van drinkwater.

Sinds 50 jaar wordt natriumchloriet in Europa veelvuldig gebruikt om drinkwater te zuiveren, alweer omdat er door juist dat middel te gebruiken geen kankerverwekkende stoffen in het water achterblijven. En het mag gebruikt worden voor de kwaliteitszekerheid van levensmiddelen, zoals: Vlees, kip, vis, eieren, melk, ijs, fijnkost en bij voeding voor zuigelingen! (2) Deze voedingsmiddelen worden er langer mee bewaard en heel belangrijk daarbij is (en dus ook als MMS als medicijn wordt ingenomen) dat dat komt omdat het alle pathogenen doodt onder de 7Ph neutraal, terwijl het de goede bacillen en cellen intact houdt zonder reststoffen achter te laten.

Een veel gehoorde onwaarheid afkomstig van wetenschappers die MMS in een kwaad daglicht willen stellen, is dat de bewering dat MMS alleen de zieke cellen doodt en de goede met rust laat, absolute onzin is. Men doet geloven dat MMS/chloordioxide zo schadelijk is dat als het de foute bacteriën doodt, dat dan ook natuurlijk met de goede doet. Elke wetenschapper bekend met scheikunde weet echter beslist waarom chloordioxide de goede bacteriën nu juist niet doodt. Nu wordt het weer even ingewikkeld: elke stof heeft een meetbare elektrische waarde, dat heet een oxidatiepotentieel. Het oxidatiepotentieel van chloordioxide is +95mV.

Dit betekent dat chloordioxide alleen kan oxideren met stoffen die een lager oxidatiepotentieel hebben. Alle pathogene micro-organismen, zieke cellen en zware metalen hebben een oxidatiepotentieel dat onder +95mV ligt, waardoor chloordioxide hiermee kan oxideren. Bij oxidatie worden elektronen weggenomen waardoor de micro-organismen haar eigenschappen verliezen en dus niet schadelijk meer zijn en afgevoerd worden. Gezonde cellen en gezonde micro-organismen hebben een oxidatiepotentieel dat boven +95mV ligt. Chloordioxide is te zwak om met gezonde cellen te oxideren.

(Het bovenstaande over oxidatie is samengesteld uit informatie die in het boek MMS Pro en Contra van auteur Leo Koehof staat, maar deze informatie is natuurlijk ook op Internet te vinden.)

MMSziektesEenvoudigGenezenWaarom geneest drinkwater dat is gezuiverd met chloordioxide niet?
Natriumchloriet is een stof die (ook in het lichaam) vrij snel uiteenvalt (in minder dan een uur) in een atoom Natrium (Na) (zout) en een molecuul (ClO2) chloordioxide. Als de chloordioxide zijn reinigende werking in het lichaam heeft gedaan, is alles dat er overblijft een te verwaarlozen hoeveelheid keukenzout, een hoeveelheid die zelfs bij een zoutloos dieet geen effect heeft…

Dus voordat bij ons het water uit de kraan komt is het natriumchloriet allang uiteengevallen en vind je er niets van terug. In tegenstelling tot chloor, dat uiteenvalt in schadelijke, giftige, kankerverwekkende stoffen. En ondanks dat MMS/chloordioxide naar chloor ruikt, is het dat toch écht niet.

Hoe werkt MMS?

‘Het werkingsmechanisme van MMS is heel eenvoudig en natuurlijk. Het chloordioxide dat bij activering van MMS vrijkomt, wordt door de maag en de darmen aan het bloed in het lichaam afgegeven en door de rode bloedlichaampjes opgenomen. Zit het chloordioxide eenmaal in het bloed, dan wordt het door het hele lichaam getransporteerd en op die plaatsen waar het met ziektekiemen en gifstoffen zoals zware metalen, in aanraking komt, reageert (oxideert) het onmiddellijk en vernietigt het de ziektekiem of metaal.

In dit proces wordt het chloordioxidemolecuul ook opgelost. Het Cl atoom wordt met het Na+ atoom tot een molecuul keukenzout (NaCl) verbonden. De zuurstof verbindt zich tot water (H2O) of koolstofdioxide (CO2) en wordt uitgeademd. De ziektekiemen zijn vernietigd en daarna door het lichaam uitgescheiden. Er blijft dus van beide praktisch niets meer over.’

Bron citaat: boek MMS, Ziektes Eenvoudig Genezen, blz. 23, auteur Leo Koehof (3)

Chloordioxide en wat de wetenschap daar al sinds de jaren ’80 van weet
De Nederlandse vertegenwoordiger van MMS en van Jim Humble is Leo Koehof. Hij schrijft in zijn boek ‘MMS, Ziektes Eenvoudig Genezen’ het volgende:

‘Jim Humble ‘ontdekte’ meer dan tien jaar geleden dat chloordioxide bacteriën, virussen, parasieten en andere pathogene micro-organismen doodt en dat chloordioxide als een anti-microbacteriële pesticide (biocide) werkt. Bij verder onderzoek in de literatuur merkte hij al gauw dat hij niet de ‘eerste’ en ook niet de ‘tweede’ ontdekker was die van de anti-microbacteriële werking van chloordioxide afwist.’

MMSproEnContraMag je er al verbaasd over zijn dat de wetenschap, de politiek en de farmacie MMS fel afwijzen als medicijn en er ten onrechte de meest schadelijke eigenschappen aan toedichten, verbijsterend is dat zijzelf in 1987 de vloeibare vorm van chloordioxide als desinfecteermiddel hebben laten registreren, maar er niets mee deden. Leo Koehof schrijft ook het volgende:

‘In 1980 had men al ontdekt dat chloordioxide het bloed zuivert zonder de biologische functies van het lichaam nadelig te beïnvloeden en werden de eerste patenten voor medische toepassing aangevraagd.’

‘Verdere patenten volgden in 1993, omdat men ontdekt had dat chloordioxide het bloed eveneens van HIV, hepatitis en andere ziektes zuivert.’

 Is het niet onthutsend dat met die wetenschap niets is gedaan en men die eigenschappen nooit echt heeft geopenbaard? In zijn boek ‘MMS Pro en Contra’  (zie illustriatie), schrijft Leo Koehof op blz. 56 de volgende:

‘Bij de EPA (US. Environment Protection Agency) zijn 128 producten bekend die tegen Hepatitis C in te zetten zijn. De meeste producten zijn op basis van natriumchloriet en een product op basis van chloordioxide.’

Hieronder twee tabellen met de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de biocide (kiemdodende) werking van chloordioxide bij verschillende bacteriën en virussen die bij de overheid bekend zijn. Kijk in de laatste kolom naar het resultaat in %. (‘virucidal’ staat voor ‘virusvernietigend’.)

TabelVirussenTabelBacterien

Volgens wetenschappers is chloordioxide een gevaarlijk goedje..?
MMS is absoluut ongevaarlijk tenzij je een virus of bacterie bent. En ja, natuurlijk, als je er overdreven veel van neemt kan het dodelijk zijn, dat geldt echter ook voor heel veel simpele medicijnen die je van de dokter krijgt. En zouden, zoals Koehof ook schrijft, journalisten die over MMS schrijven of er verslag over doen, niet eens de moeite moeten nemen de informatie die ze krijgen te verifiëren en niet de onwaarheden van anderen klakkeloos overnemen?

Dan is er nog een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de klinische uitwerking van chloordioxide, chloriet en chloraat bij mensen. Het is een 3 fasen geneesmiddelenstudie, waarbij vast is komen te staan dat bij een normale dosis er geen schadelijke fysiologische reacties optreden. Het complete onderzoek staat op Internet. (5)

MMS heeft de kracht om leugens aan het licht te brengen..
Koehof schrijft met vooruitziende blik in 2010 in zijn boek een waarheid als een koe:

‘Een ieder die door middel van MMS zijn gezondheid heeft teruggekregen, is een getuige van de grote leugen, waarnaar vele regeringen zich willoos geschikt hebben. MMS heeft de kracht om de leugens aan het licht te brengen en mensen meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid te maken.’

Met bovenstaande bewering in gedachten, komen we nu aan bij de leugens van het Rode Kruis, van Klaas Proesmans en van de bekende professionele ontkenners.

KlaasProesmanLeoKoehof
Klaas Proesman en Leo Koehof bij de Rode Kruis-vestiging in Oeganda

Het Rode Kruis en de leugens over MMS-resultaten..
Per jaar overlijden ongeveer 1 miljoen mensen aan de gevolgen van malaria, niemand minder dan het Rode Kruis die daar exact van op de hoogte is. Langer dan 10 jaar negeert men op de burelen van het Rode Kruis de beweringen over MMS, namelijk dat het binnen 24 uur, zonder bijwerkingen, malaria volledig geneest. Niemand die daar op het idee komt om MMS vanwege die beweringen eens uit te laten testen in gebieden waar malaria een triest gat in gemeenschappen, families en generaties slaat.

Dan, in 2012, neemt Klaas Proesmans het initiatief en neemt contact op met Leo Koehof. Proesmans is de CEO en oprichter van het ‘Water Reference Center’, een dochter-organisatie van het Rode kruis. En blijkbaar heeft Proesmans in die tijd het hart nog op de juiste plaats, want hij wil samen met Koehof een experiment opzetten om zo’n 200 malariapatiënten middels MMS trachten te genezen. Hij wil persoonlijk wel eens ervaren óf MMS daartoe in staat is.

Proesmans verzekert Koehof dat hij het Rode Kruis achter hem heeft staan en toestemming zal krijgen het experiment volledig uit te voeren. Koehof is er vanwege de al 10 jaar durende hetze tegen MMS niet helemaal van overtuigd dat het Rode Kruis er nu opeens serieuze aandacht voor heeft, maar biedt toch zijn volledige medewerking aan. (Zie ook Frontier Magazine 19.3  mei / juni 2013 (nr. 114). Artikel: Exclusief: Arts bevestigt werking MMS tegen malaria) (6)

Het afmeten van het aantal druppels MMS dat deze betreffende patiënt dient in te nemen.
Het afmeten van het aantal druppels MMS dat deze betreffende patiënt dient in te nemen.

De keuze voor Oeganda komt voort uit het gegeven, dat Leo Koehof daar in de laatste maanden van 2012 al aanwezig zál zijn. Er volgen in Oeganda gesprekken met het Rode Kruis, inspecteurs van gezondheidsinstellingen en doktoren en allen geven uiteindelijk het groene licht voor het MMS-experiment. De eigenschappen van chloordioxide staan immers als veilig bekend en bij een normale dosis voor het menselijk lichaam, zal MMS geen enkele belasting vormen en de toegedichte eigenschappen het testen meer dan waard maken.

Er wordt door het Oegandese Rode Kruis een locatie in Oeganda uitgekozen waar men het experiment het beste kan uitvoeren en van 12 tot 16 december 2012, bijna 1 jaar geleden, worden onder de vele honderden toegestroomde burgers, opgeroepen via lokale radiozenders, 154 mensen met malaria gevonden. Via een snelle bloedteststrip wordt iedere aanwezige getest en van degene, waarvan deze eenvoudige test uitwijst dat ze malaria onder de leden hebben, wordt meteen een tweede, nauwkeuriger test in het lab uitgevoerd, door middel van een microscopisch bloedmonsteronderzoek.

Als ook die microscooptest malaria uitwijst, worden de patiënten doorgestuurd naar de tafel waar de MMS wordt klaargemaakt en uitgedeeld. Voor elke volwassen patiënt worden 18 druppels natriumchloriet in een bekertje gedruppeld. Daar gaat vervolgens een aantal druppels citroenzuur bij, de activator die er chloordioxide van maakt. Na een inwerktijd van zo’n 20 seconden wordt dan het bekertje met water gevuld en moet de patiënt de beker volledig leegdrinken (kinderen krijgen 6 druppels en baby’s 1 druppel natriumchloriet). De patiënten krijgen flessen bronwater mee naar huis,  mét de opdracht daarvan veel te drinken om de afvalstoffen zo snel mogelijk af te voeren.

De patiënten wordt gevraagd de volgende dag terug te komen om in het lab weer een bloedtest te ondergaan om zodoende vast te kunnen stellen of men genezen is of niet. Er wordt de patiënten een klamboe beloofd als zij terugkomen en dat zorgt ervoor dat alle 154 patiënten ook daadwerkelijk voor de test komen opdagen. Bij de controle-microscooptest van het bloed van de eerste patiënt is de spanning in het lab om te snijden. Niemand van de medici van de kliniek heeft ooit malaria op een dergelijk eenvoudige wijze en binnen 24 uur kunnen genezen. De laborante aan de microscoop moet tweemaal kijken voordat ze haar ogen gelooft, het bloed van de patiënt is malariavrij! Er heerst aansluitend een begrijpelijke juichstemming.

SnelleBloedTest
De simpele bloedtest waarmee de voortschrijdende werking van MMS in de patient kan worden vastgesteld.

Het resultaat van de test
De andere patiënten worden vervolgens getest en bij 14 van de 154 wordt alsnog malaria vastgesteld. Bij navraag blijken dat de mensen te zijn die, of de beker met de in water verdunde chloordioxide niet helemaal hebben leeggedronken, omdat ze de smaak vies vonden, of mensen die het middel kort na de inname hebben uitgebraakt. Vanwege het succes van hun medepatiënten nemen deze 14 personene dan nogmaals de dosis MMS. En het ongelooflijke geschiedt: de volgende dag blijken ook deze 14 personen vrij van malaria te zijn. Een 100% score..!!

Proesmans is opgetogen, dit is een groot succes, een mega-succes!! Eindelijk heeft men malaria weten te verslaan. Voor Leo Koehof en Jim Humble is dit een bevestiging van hun weten; de laatste 10 jaar hebben zij al meer dan 70.000 malariapatiënten van deze ziekte afgeholpen, dus dit succes komt niet écht als een verrassing. Maar dat het Rode Kruis het nu ook ‘aan den lijve ondervind’, wordt gezien als een grote doorbraak voor MMS en een zegen voor alle malariapatiënten wereldwijd.

Het vervolg..!
Het experiment wordt afgesloten om verslag uit te brengen bij diverse instanties, zoals o.a. het Rode Kruis. Proesmans laat weten dat er zeker een vervolgonderzoek moet komen, want dit is zo’n mooi resultaat, daar moet verder naar gekeken worden en gelijk heeft hij natuurlijk! Maar… helaas, vanaf kerst 2012 blijft het vervolgens maandenlang oorverdovend stil van de kant van het Internationale Rode Kruis en van het ‘Water Reference Center’ van Proesmans. Ik heb contact opgenomen met Leo Koehof en hij laat mij vanuit Oeganda het volgende weten:

‘Na de test met MMS dachten alle medewerkers van het Rode Kruis, en ook het personeel in de kliniek waar we de test gedaan hebben, dat ze nu alle mensen met Malaria en andere aandoeningen zouden kunnen helpen. Zo gingen zij blij de kerstvakantie tegemoet. Toen zij in het nieuwe jaar weer terug waren hebben zij de resultaten aan een andere instantie gegeven om de resultaten meer wetenschappelijk te beoordelen. Ondanks dat de Rode Kruis medewerkers herhaaldelijk naar de resultaten informeerden, kregen zij iedere keer te horen dat de instantie het te druk had, dat ze onderbezet waren en dat men over twee weken maar eens terug moest bellen.

Dit ging dan zo door totdat ik in mei 2013 het filmpje op Youtube publiceerde; toen sloeg de vlam in de pan. Onmiddellijk kreeg het Rode Kruis bezoek van regeringsfunctionarissen die hen vroegen waarom ze de test niet in samenwerking met hen hadden uitgevoerd en waarom ze geen betere kliniek gekozen hadden.. En ook waarom ze deze proef niet in een ziekenhuis gedaan hadden met een fatsoenlijk lab, etc… Niemand van hen heeft echter aangedragen de test nog eens ‘maar dan fatsoenlijk’ over te doen. Ze waren zeer onaangenaam en allen hebben angst gekregen en natuurlijk durfde niemand meer naar de resultaten te vragen. 

Ze zijn ook in de kliniek geweest en daar had het personeel het van angst bijna in de broek gedaan. Een Amerikaanse missionaris is er later geweest om te vragen of die test werkelijk zo gebeurd is. De mensen hebben hem toen gevraagd of hij hen in de gevangenis wilde hebben… En pas toen hij zei dat hij niet van de regering was, werden ze spraakzamer en hebben hem bevestigd dat ze inderdaad alle mensen van Malaria hadden genezen.

Het komt dus niet van de Rode Kruis medewerkers, maar uit een andere hoek. Je moet niet vergeten dat vele regeringsmensen aandelen in farmaceutische bedrijven hier hebben. Hen scheelt het niet of de mensen verrekken. Als zij maar een schone naam hebben en onaangetast in de publiciteit kunnen verschijnen.’

Kijk nu hier naar deze video (7) waar Leo Koehof over spreekt en die hij sinds mei 2013 op YouTube publiceert. Deze geeft duidelijk het experiment weer en voor een ieder met gezond verstand is er geen twijfel mogelijk, het experiment heeft wel degelijk plaatsgevonden en de resultaten ervan, zijn van een dusdanige aard, dat een vervolgonderzoek  méér dan op zijn plaats is. En wel zo snel mogelijk natuurlijk, want gemiddeld sterven er elke dag zo’n 3000 malariapatiënten. Echter, het Internationale Rode Kruis distantieert zich na het verschijnen van de video van Koehoef volledig van het experiment, zegt dat het er niet bij betrokken was en durft zelfs te beweren dat het experiment nooit heeft plaatsgevonden. Over regelrechte onwaarheden gesproken! Dit is geen diplomatieke taal meer, maar dit zijn keiharde ontkenning.. Waarom in hemelsnaam..?

x

x

Het is duidelijk dat een bepaalde macht op aarde niet alleen medici in een afgelegen kliniek in Oeganda en medewerkers van het Oegandese Rode Kruis monddood kan maken, maar zelfs de macht heeft om een organisatie als het ‘Internationale Rode Kruis’ de mond te snoeren. In deze video die door Koehof op YouTube is geplaatst, komt echter Klaas Proesmans van het genoemde ‘Water Reference Center’ niet in beeld en aan het woord. Het Rode Kruis denkt dus veilig te kunnen ontkennen dat men ook maar iets af weet van het experiment.
Meteen ook vallen de bekende professionele MMS-ontkenners met hún leugens het Rode Kruis bij. Zij noemen het een grof schandaal dat charlatans de goede naam van het Rode Kruis misbruiken, door hun ‘nepmedicijn’ op deze manier aan de man te brengen. En zij roepen in koor, zonder zich maar enigszins te schamen, dat deze video bedrog is.

En Klaas Proesmans? Die probeert zélf ook een ontkennende duit in het leugenzakje te doen en beweert/liegt dat de mensen die je in Koehofs video in RodeKruis-kleding ziet lopen, niets met het experiment van doen hadden..! Deze mensen zouden -volgens hem- slechts langs gekomen zijn om te kijken wat er allemaal aan de hand was. Al deze bovenstaande leugens zullen echter door een nieuw opduikende video gelogenstraft worden, want zoals Koehof schrijft: ‘MMS heeft de kracht om leugens aan het licht te brengen’!

De tweede en onthullende video
Dan verschijnt er in juli 2013 een tweede video (8) op Youtube en die slaat in als een bom! Kijk deze video eerst hier:

x

x

Hier komt Klaas Proesmans prominent in beeld en aan het woord en zoals je kunt zien legt hij exact uit wat hij in Oeganda aan het doen is. Wie daarvan allemaal op de hoogte zijn en ook dat hijzelf het experiment heeft opgezet, met steun van het Rode Kruis. Ere wie ere toekomt, nietwaar Klaas? Regelmatig is ook hij in de video in RodeKruis-kleding te zien en de vele anderen in die kleding horen duidelijk bij het experiment en komen niet ‘zomaar even kijken’…

‘MMS is een schitterend middel!’
Zijn enthousiasme over MMS en de 100% genezingsscore op de 154 malariapatiënten spat duidelijk van het scherm. Hij vertelt gepassioneerd over de kleine Isaac, een jongetje dat de volgende dag terugkomt om te controleren of hij malariavrij is, nadat hij de dag ervoor MMS toegediend had gekregen. Helaas is Isaac niet malariavrij en vertelt Proesmans de kijker vervolgens dat dat aan hem (Proesmans) ligt. Hij heeft de dag ervoor namelijk opdracht gegeven om de kleine, doodzieke Isaac maar de helft van de druppels MMS te geven, bang dat de volledige dosis teveel voor hem zou zijn. Dus toen de jongen de dag erop nog malariabesmet bleek, gaf Proesmans de opdracht Isaac de volledige dosis MMS te geven en een dag daarna bleek ook Isaac malariavrij.

Hoe kan iemand die bij zijn volle verstand is na het zien van deze video nog beweren dat het Rode Kruis niet op de hoogte was en niet weet dat MMS de volle en onmiddellijke aandacht van hen vergt en onderzoeksinstanties dringend moet verzoeken MMS zo snel mogelijk uitgebreid te testen, zodat zij (het Rode Kruis) het wereldwijd als medicijn tegen ten minste malaria kunnen inzetten? Leo Koehof zegt in zijn nawoord in deze video dat het ontkennen van het Rode Kruis gelijk staat aan volkerenmoord, en daar kun je je als redelijk denkend mens alleen maar volledig bij aansluiten.

Klaas Proesmans vertelt wat hij in Oeganda gaat doen! Screenshot video: BEWIJS ! Rode Kruis genas 154 malariapatiënten met MMS
Klaas Proesmans vertelt wat hij in Oeganda gaat doen!
Screenshot video: BEWIJS ! Rode Kruis genas 154 malariapatiënten met MMS

Zelfs een paar sceptici die na het verschijnen van de eerste video op de hand van het Rode kruis waren, geven schoorvoetend toe dat deze tweede video toch wel overtuigend is, maar dat MMS malaria kan genezen, nou nee, dat gaat ze net weer te ver. (9) De echt professionele ontkenners geven, zoals gewoonlijk als er bewijs opduikt dat hun beweringen volledig onderuit haalt, niet thuis. (De nieuwe trend onder sceptici, omdat het MMS-bewijs wel erg overweldigend wordt, is opdringerig beweren dat het ethisch onverantwoord is mensen zomaar MMS toe te dienen. Dus mensen die ten dode zijn opgeschreven moet je vooral geen kans op genezing bieden met een totaal onschuldige stof waarvan de wetenschap aanwijsbaar in de jaren ’80 al heeft bewezen dat het helpt tegen virussen en bacteriën, maar het daarna  in de doofpot heeft gestopt. Over ethische moraal gesproken!)

Klaas Proesmans (r) in Rode Kruis kleding + polsbandje in de kliniek in Oeganda Screenshot video: BEWIJS ! Rode Kruis genas 154 malariapatiënten met MMS (8)
Klaas Proesmans (r) in Rode Kruis kleding + polsbandje in de kliniek in Oeganda. Screenshot video: BEWIJS ! Rode Kruis genas 154 malariapatiënten met MMS (8)

Ik heb deze tweede video van een Nederlandse ondertiteling voorzien en hem op mijn eigen Youtube account gezet zodat er meerdere bronnen zijn waar de video te vinden is. Na twee weken was de video al meer dan 1000 keer bekeken, onder andere dankzij de websites niburu.co (10) en grenswetenschap (11), die zo attent waren er ook aandacht aan te besteden.

Aanvullend bewijs..!! Kerstin.
En er duikt ook aanvullend bewijs op, op Internet wordt een blog gevonden van een Duitse Rode Kruis vrijwilligster, genaamd Kerstin. Zij was aanwezig bij het experiment in december 2012 in Oeganda en beschrijft haar ervaringen op haar blog. Deze blog pagina is inmiddels echter verwijderd, en de vraag is natuurlijk ‘waarom?’. Maar er is in het cachegeheugen van Google een kopie (12) van gevonden en daarin kun je lezen hoe Kerstin schrijft over haar aanvankelijke scepsis, die echter al snel verdwijnt als ze, zoals ze schrijft, de kleine wonderen voor haar ogen ziet gebeuren. (klik HIER)

Foto van 'Kerstin', de Duitse vrijwilligster in Oeganda, die óók met MMS heeft gewerkt in het malaria-experiment
Foto van ‘Kerstin’, de Duitse vrijwilligster in Oeganda, die óók met MMS heeft gewerkt in het malaria-experiment

Mailwisseling met het Nederlandse Rode Kruis..
Twee maanden lang heb ik een mailwisseling (13) met het Nederlandse Rode kruis gevoerd, maar ze gaven geen krimp. In eerste instantie werd ik afgescheept door de helpdesk met een link naar een verklaring van het Internationale Rode Kruis op Internet (14) waarin men zich zoals gezegd distantieert van het experiment. Na nog een mailtje van mij werd ik doorverbonden met de gezondheidsadviseur aldaar, zij zou mij uitgebreid en meer inhoudelijk kunnen informeren over het experiment en hoe het Rode Kruis daarover denkt.

Nou niet dus, ik kreeg een kort afgebeten verklaring waarin ze schrijft dat ‘het Rode Kruis geen wetenschappelijk onderzoeksinstituut is, maar zich richt op hulpverlening.’ Alsof het redden van 1 miljoen malariapatiënten per jaar geen hulpverlening is! Daarop schrijf ik een mail (15) waarin ik inspeel op het geweten van de gezondheidsadviseur, ik vertel haar een verhaaltje over stervende kinderen en het uiteenrukken van gezinnen door malaria en dat daar een uitstekende remedie voor bestaat, maar dat haar werkgever dat botweg negeert en ontkent en of ze dat en het feit dat daardoor jaarlijks een miljoen mensen onnodig sterven, elke avond voor het slapen gaan even in gedachten wil nemen.

Het duurt een week voordat ik daarop een antwoord krijg van het Hoofd Internationale Hulpverlening Rode Kruis (13). Ik geef daaruit hieronder een paar citaten:

‘Geachte heer Harmans,

U heeft de afgelopen periode veelvuldig contact gezocht met medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis over het middel MMS. Uw laatste email aan onze gezondheidsadviseur gaat daarbij in mijn ogen de grens van het betamelijke voorbij.

Ik waardeer uw grote betrokkenheid bij de bestrijding van malaria. Een betrokkenheid die wij als Rode Kruis met u delen. Wij hebben u tegelijkertijd proberen aan te geven dat het Rode Kruis geen medisch-wetenschappelijke instelling is of een andersoortig instituut voor medisch onderzoek. Mocht u uw missie willen voortzetten, wil ik u adviseren dergelijke onderzoeksinstanties op een constructieve manier te benaderen.

Het Rode Kruis volgt in haar (paramedische) hulpverlening de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die aangeven dat de enige wijze om malaria te bestrijden ligt in de preventie, tijdige diagnose en behandeling door geteste en goedgekeurde medicijnen in lijn met internationaal vastgestelde protocollen. Als Nederlandse Rode Kruis zullen we niet van dit uitgangspunt afwijken.’

Hieronder kort wat citaten uit mijn mail (13) die ik vervolgens aan dit ‘Hoofd Internationale Hulpverlening’ schrijf:

‘Geachte Xxxxxxx,

Fijn te merken dat ik uiteindelijk toch wat hoger in de gelederen van het Rode kruis ben doorgedrongen. Drie kernbegrippen uit uw mail:

‘Constructief’
Het werkelijk constructieve is begonnen toen in december 2012 Klaas Proesmans van het Water Reference Center het experiment in Oeganda ondernam. Iedereen die de video bekijkt – waarin Proesmans (regelmatig in Rode Kruiskleding) over zichzelf vertelt, over het experiment uitweidt en waarbij zijn enthousiasme van het scherm spat als hij praat over de genezing van malaria binnen 24 uur, door het middel MMS, bij 100% van de patiënten – is er absoluut van overtuigd dat het experiment heeft plaatsgevonden en het resultaat een feit is!

‘De grens van het betamelijke’
De grens van het betamelijke is in deze zaak, waarbij helaas 1 miljoen slachtoffers per jaar de hoofdrol spelen(!), reeds enkele maanden na december 2012 overschreden, niet door mij, maar door Klaas Proesmans toen hij zich als donderslag bij heldere hemel distantieerde van het experiment en met de meest ongeloofwaardige verweren kwam.

‘Geteste en goedgekeurde medicijnen’
Wordt het niet tijd dat we de regels van de WHO wat oprekken? Opdat we eindelijk 1 miljoen mensen per jaar hun gezondheid en leven kunnen teruggeven? Het hoofdbestanddeel van MMS is Natrium Chloriet (22,4 %) dat is een stof die al jaren door de WHO (en andere instanties) is goedgekeurd om drinkwater te zuiveren. Dat micro-organismen in vervuild water door Natrium Chloriet worden gedood is bekend, waarom kan het dan niet zo zijn dat Natrium Chloriet hetzelfde doet met de eventueel aanwezige malariaparasieten in het menselijk lichaam?

Ook aan u vraag ik om uw gezonde verstand te gebruiken, en om wat wijsheid en intuïtie de boventoon te laten voeren bij het bekijken van de video. Ik begrijp dat het Nederlandse Rode Kruis wellicht niet bij machte is om MMS alsnog op de agenda van het Internationale Rode Kruis te zetten, maar het is het proberen meer dan waard.’

Tot slot, last but not least..!
Wie of wat zit er achter deze schandalige onwil van het Rode Kruis om verder te gaan met de ultieme oplossing voor malaria (en nog veel meer ziektes)? Kan dat zijn omdat MMS de belofte in zich heeft veel van de peperdure en soms halfslachtige medicijnen van de farmaceutische industrie overbodig te maken? Geven een aantal wetenschappers bewust valse informatie over MMS omdat zij werkzaam zijn op het gebied van langdurig medicijnonderzoek en zijn zij bang dat MMS een groot deel van hun werk stop zal zetten? Bestaat er inderdaad zoals wel wordt beweerd, een bepaalde elite die het aantal mensen op deze planeet liever wat wil reduceren en een medicijn dat teveel zieke mensen geneest en dus minder doden oplevert, met veel druk op allerlei instanties de kop wil indrukken?

Wie het weet mag het zeggen, maar dat er bepaalde personen en instanties bestaan die niet het beste met onze gezondheid voorhebben, dat moge duidelijk zijn!

Oktober 2013

Paul Harmans

x

Noten:

1. kamerledenbloggen.groenlinks.nl

2. law.justia.com

3. mms-ziektes-eenvoudig-genezen-gratis-mms

4. bio-cide.com.pdf

5. www.ncbi.nlm.nih.gov

6. frontierworld.nl/webshops

7. http://www.youtube.com/watch?v=5jY2yab0uLc

8. http://www.youtube.com/watch?v=EG-HO6yvvgc

9. kloptdatwel.nl

10. niburu.co/de-schandalige-waarheid-achter-het-rode-kruis en http://niburu.co

11.  grenswetenschap.nl

12. e-cat.co.nl

13. ufowijzer.nl

14. ifrc.org/en/news-and-media/ifrc-strongly-dissociates-from-the-claim-of-a-miracle-solution-to-defeat-malaria

15. www.ufowijzer.nl

 

Voor meer wetenschappelijke onderzoeken, verslagen en rapporten:

jimhumble.org/Proof_that_FDA_does_not_consider_chlorine_dioxide_poisonous

 

Voor mensen die willen schrijven of bellen naar het NL Rode Kruis:

http://www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/organisatie/paginas/contact


Informatieve websites in dit kader:

jimhumble.org

mmswiki.org

mms4u.nl

waterreferencecenter.com

ifrc.org

rodekruis.nl

Advertentie

618 thoughts on “Het Rode Kruis’ en het doodzwijgen van MMS (RECTIFICATIE)

 1. Ik heb een persoonlijk gesprek gehad met Klaas Proesmans over het malaria-experiment. Hij vertelde me dat hij nu alles overlaat aan het Rode kruis (hoofdkantoor in Zwitserland), om op een wetenschappelijke basis verder onderzoek te doen met MMS . Zij hebben daar de middelen voor en hij is zeker overtuigd dat dit verder moet onderzocht worden! Hijzelf gaat verder werken rond water (Afrika)(‘Water Reference Center’) en alles wat ermee samengaat. Hijzelf werkt niet rechtstreeks voor het Rode kruis en is onafhankelijk. Hij moet zelf de financiële middelen vinden om zijn projecten te doen slagen.
  Je kan dus geen steen werpen naar Klaas en veel zaken die ik hiervoor gelezen heb zijn uit de context gehaald. Hij wou pas met de resultaten naar buiten komen als er eerst een serieus wetenschappelijk onderzoek gebeurde. Klaas heeft de middelen niet om dit wetenschappelijk te onderzoeken. Het Rode Kruis wordt gesponsord door de Farmacie en dan kan je wel je conclusies trekken…

  1. Zou Klaas Proesmans dat dan ook eens in een publiekelijke verklaring kunnen vertellen? Als hij dat alleen doet tegen een enkeling die hij persoonlijk ontmoet, vind ik het niet gek dat zaken uit hun verband worden getrokken. En als alle verantwoordelijken opeens hun mond houden en het ‘aan anderen overlaten’ dan zijn ze net zo goed schuldig aan volkerenmoord.

   Dus Klaas Proesmans, kom maar op met je verhaal!!! Dan zal ik al die mensen waarmee je in december 2012 in Oeganda tijdens je malaria project hebt samengewerkt, eens vragen wat daar dan allemaal van klopt, zullen we eens kijken wie de zaken uit z’n verband trekt.

 2. Sinds 4 jaar ken ik en gebruik ik zelf MMS. Al die tijd voel ik me gefrustreerd dat dit middel niet ingezet mag worden voor kinderen en volwassenen in levensgevaar. Het wordt tijd dat programma’s zoals Zembla, het Belgische Panorama enz. dit onderzoeken en openbaar maken. De ontkenning van de werking van MMS is de zoveelste leugen die de laatste jaren aan het licht komt. Ik hoop van harte dat we in 2014 ons hart en gezonde verstand gaan gebruiken, ook als dat – tijdelijk – een beetje gevaar of ongemak oplevert.
  Gezondheid gaat boven winst.

  1. Ik heb een aantal jaren geleden MMS gebruikt, slechts enkele dagen. Maar momenteel begin ik aan mijn vierde week met protocol 1000 (is eigenlijk maar drie weken, maar ik ga gewoon door om te kijken wat het doet) en gebruik daarvoor de nieuwe CDH methode. Drie druppels geactiveerde MMS (= drie ml CDH) per uur, acht keer per dag en van al die horrorverhalen over gescheurde buikwanden en overlijden bij de eerste druppel, enz, heb ik nog NIETS gemerkt. Niet dat ik veel mankeer, ik kan het dus niet op geneeskracht beoordelen, maar ik voel me er energieker door en merk dat ook bij anderen (3 personen) in mijn directe omgeving.

 3. Ik nodig u nogmaals uit om eindelijk eens mijn versie van het verhaal te horen, met de bewijzen van mijn standpunt. U zou wel eens anders kunnen denken….
  In Vlaanderen vanaf 16 geb 2014

  1. Geachte Klaas Proesmans,

   Blijkbaar hebben we met ons protest tegen het stilzwijgen van het Rode Kruis alsnog na maanden een gevoelige snaar weten te raken. Moedig van u om te reageren en het zou helemaal mooi zijn als u uw eigen versie van het malaria project in dec. 2012 in Oeganda in een artikel kan samenvatten, maar dan aub. ook de beweegredenen erbij waarom er al meer dan een jaar een doodse stilte is gevallen bij de verantwoordelijke organisaties (of bij uw organisatie en door u persoonlijk) die als taak hebben hulp te verlenen en een dik jaar geleden zeer enthousiast over het middel MMS waren.

   Het kan best zijn dat zaken uit z’n verband zijn getrokken en er beschuldigingen zijn geuit die niet kloppen, maar dat is niet zo vreemd als er van officiële zijde geen enkel steekhoudend antwoord komt op de vraag waarom een dergelijk succesvol project geen enkele navolging krijgt en men min of meer net doet alsof het hele project nooit heeft plaatsgevonden. Geen wonder dat mensen daar iets heel anders achterzoeken dan de dooddoener die het Rode Kruis als standaard antwoord aan mensen geeft, dat ‘het Rode Kruis geen onderzoeksinstituut is en enkel werkt met door de WHO goedgekeurde medicijnen.’ Het gaat namelijk om meer dan 1 miljoen doden per jaar en dat kan niemand zomaar koud laten en terzijde schuiven.

  2. Wat me nu pas opvalt, Klaas Proesmans schrijft: Ik nodig u nogmaals uit… Nogmaals? Ik ben nooit eerder uitgenodigd om naar zijn kant van het verhaal te komen luisteren, hoewel ik daar wel heel benieuwd naar ben.

  3. Proesmans,
   Welke uwer standpunten zouden bewezen moeten worden in deze?
   Het ‘experiment’ was toch geslaagd?
   U hebt dat toch met eigen ogen kunnen aanschouwen?
   Uw standpunt was iig dit project aan te gaan lijkt me.
   Hoezo zijn uw standpunten dan achteraf van importantie?
   Ik begrijp er iig helemaal niets meer van, althans?
   Ik begrijp dat die ‘allen’ het niet zo goed uitkomt…

  4. Proesmans,
   Het zou beter zijn om met Paul een open gesprek aan te gaan.
   Zonder een agenda vooraf, om met een versieverbetering te komen.
   Daar is nl niemand in deze wereld mee geholpen.
   Straatje schoonvegen noemen we dat…

 4. Breng ajb al die mensen uit dec 2012 gelijk mee, anders blijven we rondjes draaien. En graag ook pas publiceren nadat het door allen goedgekeurd is. We willen toch niet dat zoiets moois weerom door jan en alleman gecontesteerd wordt…?

  1. Beste Klaas,

   Weet je wat ik in deze hele zaak het LIEFSTE zou zien gebeuren? Dat ik je mijn excuses moet aanbieden! Dat het allemaal een misverstand betreft, dat je nog steeds 100% achter het project staat, dat je nog steeds beweert dat er een 100% genezing van malaria was dmv MMS, dat het Rode Kruis erbij betrokken was en dat je nog steeds druk uitoefent op instanties die daar meer mee moeten gaan doen.

   Natuurlijk moet er snel gedegen wetenschappelijk onderzoek komen om dat resultaat van dec. 2012 nog eens te bevestigen voordat het Rode Kruis jaarlijks een miljoen mensen van een gewisse dood gaat redden.

   In het belang van al die malaria slachtoffers wil ik wel duizend maal mijn excuses aanbieden voor het feit dat ik er volledig naast zat, dat ik mensen ten onrechte leugenaar heb genoemd, het Rode Kruis van onwil heb beticht, voor mijn vermoeden dat de farmaceutische industrie dwars ligt, voor mijn indruk dat de WHO allang niet meer door integere mensen wordt geleid die het beste met de mensheid voorhebben, voor mijn vaststelling dat de politiek boter op het hoofd heeft, enz.

   Maar geef me die redenen om excuses te maken Klaas!

  2. ”En graag ook pas publiceren nadat het door allen goedgekeurd is.”
   Wie zijn toch die allen die eerst iets moeten goedkeuren?
   Die allen waren er niet bij volgens mij…

  3. Ik weet niet wie die ‘allen’ moeten zijn, want alle mensen die je in de video ziet, zijn ten eerste de voormalige patiënten die dolblij en gelukkig zijn dat ze genezen zijn, en de andere zijn allemaal Afrikaanse hulpverleners en Leo Koehof die ook dolblij met het resultaat zijn en net zo boos als wij zijn dat daar niets mee wordt gedaan en beslist toestemming zouden geven (of inderdaad hebben gegeven) voor de kritische artikelen die over de onwil van het Rode Kruis zijn (en nog worden!) geschreven.

   Klaas heeft het ook over ‘contesteren’, dat staat voor bestrijden of harde oppositie voeren, maar wie bestrijdt ‘zoiets moois’ (zoals hij ook schrijft) dan? Volgens mij is dat het Rode Kruis en een paar kwallen van sceptici zonder geweten en ik heb in heel 2013, toen er verontwaardiging opstak over de houding van het Rode Kruis, nergens ook maar iets van Klaas zelf gelezen waarin hij het opnam voor de resultaten die beslist geboekt waren en dat ‘zoiets moois’ beslist directe navolging dient te krijgen en dat de leiding van het Rode Kruis de kop niet in het zand behoort te steken.

   Het is allemaal nogal vaag, maar ik hoop van harte dat Klaas binnenkort hier op WTK opheldering van zaken zal geven en ik ben beslist bereid mijn artikel aan te passen en Klaas te rehabiliteren, maar daar is een duidelijk en geloofwaardig verhaal van Klaas zelf voor nodig.

 5. We leven sinds 22 dec. 2012 in het 7e nieuwe Gouden Tijdperk, ook wel het Cristal tijdperk genoemd. De Era van transparantie waar alles wat niet de mensheid dient zoals leugens, bedrog en andere schandalen naar boven zullen komen. Dat dit reeds op alle vlakken gebeurd over de hele wereld is duidelijk. Ook in de Medische sector gebeurd dit. Mensen worden wakker en geloven niet meer alles wat de Pharmaindustrie verteld. Hoe kunnen middelen die 100 jaar geleden uit de natuur nog goed werkten nu opeens niet meer goed zijn voor de mens. Inderdaad is de Pharmaindustrie een deel van de Illuminatie net zoals de Bankwereld, Verzekeringen, Economie, Oliemaatschapppijen, Wapenindustrie en Media die in handen zijn van 13 zeer rijke families die maar 1 doel voor ogen hebben en dat is de totale wereldmacht. Ook het Vaticaan is een Machtsinstituut. Helaas gaat hun dat niet lukken daar er, gelukkig maar, positieve tegenkrachten zijn die dit niet tolereren en vanachter de schermen hun werk doen door de mensen in een hoger bewustzijn te tillen waardoor men anders gaat zien, denken en doen. De aarde verschuift haar assen al geruime tijd waardoor de planeet in een andere positie komt te staan hierbij ontstaan er veranderingen in het klimaat maar ook de mens gaat hierin mee. De stormen aan Engeland gericht zijn ook door Laserstralen van criminele wetenschappers en regeringen nog eens aangewakkerd tot bovenatuurlijke stormen. Inderdaad wil men een groot deel van de wereldbevolking ter ziele laten gaan en door hun machtspositie torpederen ze alles wat in hun weg staat. Laten we vooral doorgaan met mensen te informeren en bewust te laten worden wat er werkelijk speelt. Daarover is genoeg informatie te vinden op internet, vooral Niburu. Het wordt tijd dat de mens het heft weer in eigen handen neemt, zijn eigen gezondheidskennis uitbreid en ophoud slaaf te zijn van de maatschappij en hun wurgpolitiek. De mens bezit meer macht dan men denkt, helaas weten ze niet meer hoe dit te gebruiken in hun voordeel.
  Ook dat gaat veranderen. Kanker is ook allang te genezen maar wordt ook tegengehouden. google op dr. Burzynski.com, specialist in hersentumoren. Het zijn zijn patienten die hem uit de gevangenis houden. Niemand hoeft ziek te zijn, niemand hoeft honger te lijden en waarom gebeurd dit dan?
  Laten we blijven strijden voor onze rechten als mens op een zo gezond mogelijk leven en juiste, natuuurlijke geneesmiddelen. Een mens is een deel van de natuur en niet van de chemie. Hoe simpel kan het zijn.

  Adonai, Namaste

  1. Beste Lihv, je hebt helemaal gelijk. Echter niet alles is wat het lijkt en al helemaal niet op de website die je noemt, die knutselen met de reacties, essentiële zinnen worden uit reacties verwijdert. Is mij vele malen daar overkomen. En dan heb ik het over verspreiden van kennis en positieve informatie en kennisdeling. Laat je niet meeslepen in hun web. 🙂

  2. Dat van Niburu (de .nl versie) is helemaal waar Sun, ik heb vaak reacties geschreven die nooit geplaatst werden, er zit daar de een of andere moderator die de reacties niet afweegt op importantie, maar op zijn eigen (voor)oordeel. Maar wel al jaren roepen dat mensen wakker moeten worden!?

  3. Niburu.co is best wel ok.
   Het beste dat Niburu overkomen is, is dat ze opgesplitst werden.
   En Sun, je mag hier lekker spammen wat je wilt 😉

  4. Ja Cozmic, maar dan wel on topic hé!? 😉
   –of topic reactie: je ben een schat = verwijderd–

   Nee geen slecht woord over WantToKnow, eerlijk en recht door zee, daar hou ik van!

   @Paul, erger dan niet plaatsen van je reactie is het half plaatsen van je reactie, waardoor het een heel andere boodschap is (is mijn persoonlijke ervaring)…. echt niet OK nee!
   Tja en het waarom daar kun je ook lang over nadenken of gewoon op je gevoel afgaan. Blijkbaar is het juist die info die niet geplaatst wordt van een of ander belang. Of gewoon treiterpraktijken.. Of beide 😉

  5. Sun, reactie 55.4: @Paul, erger dan niet plaatsen van je reactie is het half plaatsen van je reactie, waardoor het een heel andere boodschap is (is mijn persoonlijke ervaring)…. echt niet OK nee!

   Helemaal mee eens Sun, iets dat lijkt op wat de gevestigde media ook doen, een paar stukjes van twee uitspraken van je samenvoegen en opeens zeg je iets dat 100% tegengesteld is aan wat je met die twee uitspraken wilde zeggen. En juist de website die de media dat kwalijk neemt, doet exact hetzelfde. Er worden daar best wel goede artikelen gebracht, maar als je de reacties gaat aanpassen, dan ben je net als die Amsterdamse krant van ‘ingeslapen’ Nederland.

  6. ~ on-topic reactie half toegevoegd – Weekend, Prive en Panorama, KIJK zijn ook van dat soort paparazzo sites. Wemelt van de onheuse waarheden.

  7. Niburu.co heb ik gisteren bekeken, geïnspireerd door Imkie.
   Ik las o.a. een artikel..er is een band uit de 80/90er jaren Skinny Puppy (industrial). Niet echt harmonieuze muziek. Een oude vriend van mij is daar vroeger fan van geweest en ik snapte dat toen al niet 😀
   Deze band heeft nu dus een claim ingediend van 666.000.- dollar voor het (mis)gebruiken van hun muziek voor het martelen van gevangenen in Guantanamo en elders. Dit vind ik nogal een stoer gebaar 😀

  8. Zelf zou ik mensen martelen met nummers van Frans Bauer enzo, Koos Alberts, ook alle 666 goed.

  9. Monika, voor mij zijn dit soort getallen mede door Wtk in een ander ander daglicht gesteld.
   Ik heb altijd iets met getallen gehad, en sinds jaren heeft dat voor mij een enorme meerwaarde gegeven.
   Ik zag jaren geleden op mijn al aan de lopende band symmetrische getallen opdoemen, inclusief 11:11.
   Dat heeft mij altijd positief geinsprireerd.
   Totdat ik gestuit ben op oa satanisme.
   Je kunt dit soort cijfermatige configuraties dus ten goede en ten kwade gebruiken…

  10. Goedgekozen nummer Coz.
   Idd ten goede en ten slechte.
   Maar voor mij betekent dat bewust of onbewust…
   Dus al sie satanisten zitten in mijn optiek in een gestagneerde ontwikkeling.

  11. En sterker nog,
   Die elite is door zijn/haar afkomst gestagneerd in het verwende kind om te beginnen.
   Met alle kinderlijke woede vandien.
   Gestagneerde ontwikkeling in de bloedlijnen…

  12. Anna, ik zal dit 1x buiten mijn boekje zeggen. 95% van de mensen zijn onnadenkenden, zij volgen pocedure. die andere 5 % zijn initiatiefnemers, waarvan een vet deel egocentrisch is, blijft ong. 1% over die humanist is met een visie en de kracht. Vraag je vooral niet af waarom ze dat achter gesloten deuren praktiseren.

  13. Ja, het klopt met hoe ik het zelf zie.
   Ik zie de elite als een stelletje gestoorden in dát opzicht…
   Ze zijn blijven steken in hun ontwikkeling door de zgn gefortuneerde omstandigheden en denken dat ze op deze gronden beter en boven alle andere mensen staan.
   Zowiezo een denkfout, maar vanuit hun optiek weten ze niet beter.
   Totdat hun gewten gaat spreken alla Boeddha…

  14. En inderdaad Coz, geheimzinnigheid geeft te denken.
   Ik zie geheimzinnigheid op volwassen leeftijd als een ontwikkelingsstoornis.
   Kinderen gaan allemaal deze fase door.
   Je kan er ook in blijven hangen…
   Dan ben je aan je kindzijn niet ontgroeid.

  15. Ik behoor tot het genootschap der geheimzinnige teksten. Een zeer illuster gezelschap. Wij doen slechts aan toespelingen, buiten de toespelingen zult u ons nooit en te nimmer tegenkomen. De tantrische tak van onze orde hebben we helaas moeten afstoten, zij deden een anderman al ejaculeren bij aanhef van de zin, hetgeen voor ons genootschap zinloos leek.Wij leven en bevinden ons tussen de zinnen door, een soort zinloos bestaan, maar dat is wat wij in en met ons genootschap doen en laten.

  16. Coz, weer mooi gemikt numerologisch…
   00:53 op 55.30.
   Blijf dan maar in geheimzinnigheid.
   Ik beveel de vrijmetselaars aan bijvoorbeeld?

  17. Wat een gezever allemaal , ik dacht hier wat meer info te krijgen over MMS waarvan ik m.b.v. probeer te genezen van PK, moet ik al die onzin lezen
   De groeten allemaal

  18. COZMIC-AnnaII,

   Keats; Is er een ander leven, zal ik wakker worden als uit een droom ?, er moet een leven zijn na de dood, we kunnen toch niet zijn gecreéerd voor dit soort lijden.

   Vrijvertaald uit het Engels.

   Verder elk Klein wezen op onze planeet heeft meer leven en is inhoudelijk mooier van créatie, als welke planeet of ster ook.

  19. Goedemorgen Pet, is niet leuk als je ziek bent. Misschien kan je mms van Paul Harmans wel helpen.
   Even over de reacties hier…je hoeft ze niet te lezen, hoor. Soms is een uitwisseling die ‘op niets lijkt’ en grote stap voor een ander en wellicht zelfs voor de mensheid…

  20. Pet, ik zie net dat er 365 keer is gereageerd onder dit MMS artikel. Nou daar zal toch wel iets tussen zitten wat ook voor jou van belang kan zijn. Alle goeds.

  21. Hallo Monika

   Als prostaatkanker patiënt en gebruiker van o.a. mms( en vele andere suppl) ben ik voortdurend opzoek naar nieuwe info over mms en over de bewijzen van de werking .
   Het UMC heeft geen tumorsporen meer gevonden na het nemen van een MRI en het nemen van biopten , so far so excellent!!
   Over 6 weken volgen er nieuwe metingen

  22. Hallo Peter, ik ben blij voor je. Blijf je pad volgen!
   En om eerlijk te zijn, wilde ik je in mijn eerdere reactie laten weten, ‘je bent al genezen’…puur vanuit mijn gevoel, maar ik kon/kan het niet beredeneren 🙂

  23. Bedankt voor je support Monika .ik heb er hard aan gewerkt om zover te komen en ik bleef vertrouwen houden !
   Na HT en RT bleef mijn PSA oplopen. Toch ben ik doorgegaan met het innemen van supplementen ( o.a. MMS, THC , Transfer factors , Menocool, Granaatappels) en het beoefenen van fysieke ( joggen , fitness) en mentale (Pranayama , Vipassana , Tai Chi en Yoga) oefeningen .
   De specialist was verbaasd dat er geen tumorcellen meer te vinden waren

 6. En daarnaast vind ik dat mensen die er overeenkomstig over denken de handen in elkaar moeten slaan om eindelijk aan al deze persiviteiten een eind te maken.
  Revolutie vind ik een rotwoord, is vervuild geraakt in de geschiedenis, maar als we het tij willen keren dan moeten we écht gemeenschappelijk optreden.

  1. Wie heeft lef?
   Genoeg mensen die individueel het nodige doen.
   New Agers kunnen wat mij betreft beter in hun hol blijven liggen.
   Wie durft en wie is bereid om iets gezamenlijks aan te gaan?
   Moet je je ego wel overboord hebben gegooid, dat is een allereerste vereiste…

 7. MMS Nieuws

  ——————————————————————————–
  Speciale boodschap van Jim Humble: Levens redden en de MMS Research Campagne

  Posted: 09 Feb 2014 05:59 AM PST

  Beste MMS Supporters,

  December vorig jaar, net voor de vakantie, stuurde ik u een speciale boodschap over de invoering van de “Foundation for Alternative Medicine and Healing Research ” (Stichting voor Alternatieve Geneeskunde en Healing Onderzoek.)

  Zoals u weet, vraag ik al jaren steun hiervoor om zodoende wetenschappelijke klinische proeven uit te voeren, om te bewijzen dat MMS, Malaria kan genezen.

  Er is eindelijk een praktisch plan, met behulp van een zogenaamde “Crowd Funding”. En dankzij de kracht van het internet kan dit eindelijk verwezenlijkt worden.

  We kunnen de levens van duizenden mensen redden, de meeste van hen kinderen. DIT JAAR NOG.

  Degenen die het nog niet bezocht hebben, kunnen dit doen door te klikken op de volgende link :
  https://fundly.com/foundation-for-alternative-medicine-and-healing-research/

  Na mijn laatste bericht, hebben een aantal van jullie actie ondernomen. Ik ben u zeer dankbaar hiervoor.

  Het is NIET alleen een kwestie van het maken van een donatie. Ik weet dat sommigen van u het zich niet kunnen veroorloven om te doneren, maar ..

  U kunt een supporter zijn.

  Door anderen hiervan op de hoogte te brengen en door te participeren in online conversaties.

  Ons doel voor deze maand om te beginnen, is het verzamelen van een bescheiden $ 5.000,- USD.

  In mijn volgende speciale berichten zal ik u meer details en updates verstrekken.

  Help ons alsjeblieft.

  Wat anders kunt u doen dat het potentieel heeft om dit jaar duizenden mensenlevens te redden?

  Jim Humble

  Bron: Jim Humble, vertaald door de MMS Winkel
  You are subscribed to email updates from MMS Nieuws
  To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. Email delivery powered by Google
  Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

 8. Is er wellicht iemand die de onderstaande site in het Nederlands wil gaan bijhouden? Ik heb met mijn eigen twee websites en andere werk geen tijd om het erbij te doen.

  Leo Koehof stuurde mij de volgende mail:

  Beste Paul het zou mooi zijn wanneer er iemand deze site zou kunnen vertalen in het Nederlands. http://www.spiritofhealth2014.org

  Wij willen ook de mensen in Nederland de mogelijkheid bieden naar dit congres te komen. We hebben vertaling in Duits, Engels en Tsjechisch.

  Vanuit Tsjechië komen ze met bussen.

  Het zou mooi zijn wanneer je dit in Nederland zou kunnen verspreiden.

  De site is nog niet helemaal klaar. Wordt nu langzaam opgebouwd.

  Het congres waar Leo Koehof het over heeft vindt plaats in Hannover, Duitsland, op 26, 27, 28 en 29 april 2014 en naast alle bekende namen van de MMS gemeenschap, zal ook Jim Humble zelf aanwezig zijn.
  http://www.spiritofhealth2014.org/programm.html

  1. Paul, begrijp ik het goed dat het over het vertalen van het Duits naar het Nederlands gaat? Zeg maar de site van het congres in Hannover ‘Spirit of Health’? Gedeeltes of alles wat er tot nu toe op staat (valt op dit moment nog mee)?

  2. Monika,

   Zou jij het eventueel willen doen?

   Ik heb zojuist een mailtje aan Leo gestuurd met de vraag wat de website gaat inhouden, alleen info over het congres en daarna op non actief, of wellicht een uitgebreidere website met info en nieuws over MMS. Zodra ik antwoord heb zal ik het hieronder plaatsen.

  3. Paul, ik heb net een mailtje naar Guido gestuurd (ook toevallig 😉 )met een eerste vertaling van de eerste link…je ziet het wel. Groetjes.

  4. Monika,

   Ik heb antwoord van Leo, het wordt geen uitgebreide site, alleen info, maar het blijft me onduidelijk of het nu de bedoeling is dat je op de homepage naar de Nederlandse of Engelse versie kunt klikken, of dat Leo alleen de informatie op Nederlandse websites wil verspreiden.

   Fantastisch dat je al een begin hebt gemaakt.

 9. Zie dit video bericht van Minister Schippers en VtdK! Men begint toe te geven dat alternatieve behandelingen veilig en effectief zijn: http://www.youtube.com/watch?v=b12Sph-FzHE&feature=youtu.be

  Geïnteresseerd in een Gezonde Gezondheidszorg en de Toekomst van Geneeskunst!? Kom dan zondagmiddag luisteren, vragen stellen en mee praten! http://www.healingsoundmovement.com/news/140/7e-hsm-tv-dialoog-over-homeopathie-en-complementaire-geneeskunde-met-gastsprekers-peter-guine-e.html

  1. Ja het schijnt dat ze een schaar cadeau had gekregen van Renckens en Cath7777 na de (originele) videotoespraak voor de VtdK. Was bedoeld om lintjes door te knippen, maar ze heeft de schaar gebruikt om zich een weg vrij te banen uit het web van belangenverstrengelingen waar ze zo in verstrikt was geraakt…

   Althans, zo gaat het verhaal 😉

 10. Ik heb ze wel eens eerder geuit mijn donkere gevoelens dat we willens en wetens worden bezig-gehouden, deze site zit vol met hele interessante onderwerpen, maar toch de grote réaliteit gaat gewoon verder, zo als het nu grote drones bouw project, dat is er om ons te bespioneren, onze vrijheid wordt steeds meer beknot, tot op een dag het knopje van het internet om gaat, oogjes sluiten en snaveltjes toe, bye bye !
  Let wel ik doel niet speciaal op deze site, maar het fenomeen van alle klaagmuur sites die hun werk doen de burgers van de straat houden, heb zelfs iemand het woord revolutie als bevuild zien aan duiden, dus lekker leuterend je kist in.

 11. Graag ontvang ik twee flacons MMS ( 22.75 EURO per stuk) OP HET VOLGENDE ADRES: Barbara de Graaf.Sparrenlaan 9 7244 an. Barchem.Graag betaal ik per bank op voorhand. Stuur maar een factuur of gewoon het juiste bedrag met iban bank nummer.
  Bij voorbaat dank.Barbara de Graaf.Barchem

  1. Hallo Barbara,

   Via dit forum kun je geen MMS bestellen, overigens moet je een flesje MMS en een flesje activator hebben wil je er wat mee kunnen doen. Bekijk ook eerst de protocollen hoe je met MMS te werk moet gaan, houd je svp aan de regels, weet wat je doet, want het is net als met andere medicijnen, teveel kan schadelijk zijn.

   Bestellen MMS en activator: http://mmswinkel.com/mms1_miracle-mineral-solution.htm

   Protocollen: http://mmswinkel.com/Protocollen.htm

 12. Paul,
  Ik ben onder de indruk van jouw rectificatie.
  Alles is dus niet wat het lijkt.
  Ik heb redelijk pissed off gereageerd toen Klaas hier openlijk met naam en toenaam reageerde.
  Ik vond het dapper, maar koos partij voor jou.
  Gemeen van me…
  Dus ook mijn welgemeende excuses naar Klaas!
  Diep in mijn hart geloof ik in het goede van iedereen.
  Ik vond het al dapper dat Klaas met naam en toenaam zich hier melde.
  Doet me deugd, doet me goed, de tijd is niet rijp, de tijd wordt ergens rijp.
  Bewondering voor jullie beiden!!!

  1. bewondering voor jou Anna 11 dat je je aansluit bij de rectificatie ! Zie je wel dat je zelf kan vertellen wat jij denkt? en dat dat een meerwaarde toevoegt?

  2. Dank je Anna 11, maar neem jezelf niets kwalijk, feit is dat er geen enkele info was die duidde op een andere werkelijkheid, we leren er allemaal van, de grootste fout die je kunt maken is je fout niet toegeven.

  1. Dank je Anna 11, maar neem jezelf niets kwalijk, feit is dat er geen enkele info was die duidde op een andere werkelijkheid, we leren er allemaal van, de grootste fout die je kunt maken is je fout niet toegeven.

  1. Het is heel goed mogelijk Deheugden dat MMS niet bij alle kwalen en bij alle mensen helpt, dat doen ALLE medicijnen van Big Farma ook niet en in nog veel en veel mindere mate dan MMS en soms werken ze helemaal niet (nou ja, alleen de bijwerkingen dan). Hier op WTK vind je voldoende informatie die mijn stelling over de corrupte Farma Boys bewijzen. Komt bij dat een enkele pil van de Farma kliek vele malen duurder is dan een liter MMS en met een liter kun je een hele stad helpen, waarvan van de 100 mensen er dan misschien 2 niet goed reageren op de kuur. Het is echter een feit dat MMS het heel goed doet bij bijvoorbeeld malaria omdat het bij uitstek virussen aanpakt, bij andere kwalen zal het minder mensen helpen, maar degenen die er wel mee genezen zijn, zijn voor een spotprijsje weer gezond en zonder bijwerkingen.

 13. Paul ik wens je van harte te feliciteren met deze retractie; het vergt moed, intelligentie en openheid om –eens een bepaald standpunt is ingenomen- je standpunt kritisch te blijven evalueren en indien nodig het daarna publiekelijk te durven verlaten.

  Je erkent nu ook dat het nog niet 100% bewezen is dat MMS werkt, en dat “nog heel wat vervolgonderzoek” nodig is. Ook ik heb al eerder aangegeven dat ik “zou willen dat er vanaf het begin een duidelijke communicatie had bestaan”. Niet over wie wat juist heeft gezegd en gedaan, maar in het bijzonder rond de gedetailleerde studieopzet en meer details over de studieresultaten. Zolang dat er niet is, is mijn standpunt dat het niet is aangetoond dat het werkt.

  Er zijn heel veel ziektes en mogelijke behandelingen waar iemand van vindt dat er (vervolg)onderzoek naar zou moeten gedaan worden. Niet alles kan gedaan worden, dus daarom moeten er prioriteiten vastgelegd worden. Wat kan er gedaan worden, en wat niet? Er moet daarom steeds een degelijke verantwoording zijn voor de relevantie van elk (vervolg)onderzoek. Dat er elk jaar een miljoen doden door malaria zijn, is een zeer goede verantwoording om meer onderzoek op het voorkomen en/of genezen van malaria te doen. Maar de volgende stap is dan de keuze welk onderzoek het meest relevant is: voorkomen door betere strategie om de malaria-mug uit te roeien, vaccinatie, betere medicatie,MMS, sCAM,… Welk onderzoek men ook selecteert, er moet dus al een beetje een indicatie zijn dat het geen weggegooid geld en tijdverlies zal worden. Een behandeling door het smeren van mayonaise op het voorhoofd is duidelijk geen prioriteit, want er is geen enkele degelijke hypothese die zou kunnen verklaren hoe dat zou werken, en er zijn ook geen degelijke resultaten die een indicatie geven dat het toch zou kunnen werken. Voor men aan een (vervolg)onderzoek begint, moet men daarom eerst een aantal vragen durven stellen, die bevredigend beantwoord moeten worden.

  Onder andere ik stel hier al een hele tijd een aantal vragen, waarop maar geen antwoorden komen (hadden de deelnemers koorts, hoeveel parasieten waren er in het bloed, welke soort van parasiet,…?) Er is veel onduidelijkheid rond wat er nu juist in Afrika werd gedaan. Scepticisme van mij en anderen blijft dus te verantwoorden zolang niet in detail wordt gepubliceerd wat er werd gedaan en wat de resultaten waren.

  Paul, je blijkt nu een goed contact te hebben met minstens één van de betrokkenen. Ik stel dus voor dat je hem aanmoedigt om de andere betrokkenen te overtuigen om deze studieopzet en resultaten in detail te publiceren zodat het ten gronde kan geëvalueerd worden door experts in malaria. Indien zij overtuigd blijken, dan zal vervolgonderzoek veel gemakkelijker tot stand komen. En dan zal ook ik mijn standpunt over MMS bijsturen!

  1. Feniks,
   Je schrijft….
   Paul ik wens je van harte te feliciteren met deze retractie; het vergt moed, intelligentie en openheid om –eens een bepaald standpunt is ingenomen- je standpunt kritisch te blijven evalueren en indien nodig het daarna publiekelijk te durven verlaten.

   Het zou fijn zijn als jij ook zo af en toe eens wat moed toont.
   Er waren en zijn wel degelijk positieve signalen omtrent MMS….daar gaat het om, iedereen heeft hier altijd gezegd dat meer onderzoek nodig was, dat men het serieus moet nemen, maar het komt er maar niet van en dat terwijl dit middel zo goedkoop is maar ook minder makkelijk te patenteren. En dat is nu net het probleem waarom het nodige vervolgonderzoek uitblijft. Sterker nog, men probeert te doen alsof het hele project niet heeft plaatsgevonden, de hele boel ontkennen.
   Dan concludeer ik dat er iets niet klopt en dat er ook andere belangen spelen.
   Ik ben ook (nog) niet overtuigd dat MMS daadwerkelijk werkt, maar ik kan wel zien dat er dingen niet gaan zoals ze zouden moeten gaan en dat is hier zeker het geval. En geld en macht speelt daarin een heel belangrijke rol, ook hier. En het geweten van vele mensen is hier echt niet zo zuiver.
   En dat MMS kan werken is ook helemaal niet zo vreemd, er is dus echt wel een relevante aanleiding om het verder te onderzoeken. Radar heeft MMS volledig onterecht de grond ingeboord, dat was niet objectief en die deden gewoon domme uitspraken.
   Maar zoals gezegd, ook ik ben niet absoluut overtuigd dat MMS wel werkt, maar wel dat wat veel van zogenaamde experts zeggen en schrijven complete onzin is. Ook als het gaat om geen vervolgonderzoek te doen, zoals gezegd de belangen zijn groot en men verzint wel een smoes om er onderuit te komen.
   Zolang men geen degelijk en vooral onafhankelijk onderzoek doet zal deze kwestie blijven spelen en terecht.

  2. Koen/Feniks,

   Laat ik bij uitzondering nog 1 keer reageren op jouw reactie.

   Omtrent de video waarin Klaas Proesmans zijn enthousiaste verhaal doet zijn een aantal zaken waarover ik niet mag praten, maar wat erin vertelt wordt is zoals het project is verlopen! Niets charlatans, niets opzet om Klaas erin te laten lopen, niets van dat alles. Maar dat zal ooit wel verteld worden. MMS verdient het om zo snel mogelijk onderzocht te worden, want stel je voor dat het vele en vele onschuldige slachtoffers voor een paar centen van een gewisse dood kan redden. Al dat zogenaamde wijze gebral van hooghartige medici over dat het ethische onverantwoord zou zijn om zieke mensen dit soort ‘chemicaliën’ te geven is een regelrecht schandaal! Kijk maar eens naar wat een stervensdure chemokuur met doodzieke mensen doet, het is bekend dat minstens drie op de vier er geen ENKELE baat bij heeft en een paar vreselijk rotte laatste maanden van zijn/haar leven heeft, DAT is een GROF SCHANDAAL!

   Verder wil ik geen woord meer met jou discussiëren, ik blijf erbij dat personen als jou meewerken aan volkerenmoord en geen enkel geweten hebben en op een forum als dit alleen twijfel willen zaaien over alles waar, ten voordele van de gehele mensheid, absoluut en wel zo snel mogelijk aandacht aan moet worden besteed. Debunkers als jou doen dat bewust om die aandacht weg te laten ebben in het voordeel van bijvoorbeeld (maar er zijn talloze onderwerpen waarop jullie dat doen) de gevestigde Farma Maffia waar dat enge clubje waar jij toe behoort, met de naam Skepp, regelmatig een financiële bijdrage van ontvangt! Dat noemen ze ook wel: ‘je ziel aan de duivel verkopen’. Ontken het gerust, maar ik weet hoe het zit.

   Ik hoop dat de stemmen van al die duizenden kinderen die wellicht onnodig sinds dec. 2012 aan malaria zijn overleden, elke avond voor je gaat slapen door je hoofd spoken.

   Schijf wat je schrijven wilt, ik antwoord er niet meer op, ik wil NIETS met mensen als jou te maken hebben!!!! Voel je maar beledigd over mijn ‘grove’ taal, we zullen al die ouders die hun kind aan malaria hebben verloren eens vragen wie er zich beledigd zou moeten voelen.

  3. Al die vragen die Koen hier de laatste maanden onder dit artikel stelde, had hij aan experts op het gebied van medicijnstudie moeten stellen. Als hij net als ons zijn gezonde verstand het werk had laten doen, dan had hij na het zien van de video van het MMS project in Oeganda (en al die andere feiten) ALLES moeten aangrijpen om zo snel mogelijk vervolgonderzoek te laten plaatsvinden, want stel je toch eens voor… Het enige wat er hier door hem werd geschreven was dat hij vanuit zijn medische kennis WIST dat MMS zodra het in de maag kwam, zou worden afgebroken en nooit in de bloedbaan terecht kon komen, dus het was allemaal onzin dat hele MMS gedoe. Ook Koen vond het ethisch onverantwoord om mensen zomaar met MMS te behandelen, mensen die vaak al op sterven na dood waren en waarvan er velen na de inname met MMS genezen waren.

   Als de gevestigde wetenschap in plaats van altijd maar overdreven sceptisch zijn en het debunken van andermans successen, nu eens meteen een eerlijk tegenonderzoek zou doen, dan zouden we inmiddels op velerlei gebied al honderden jaren verder zijn! Onderzoek beweringen in plaats van ze meteen neer te sabelen met zogenaamd intelligente, maar loze stellingen. Komt iets vervolgens inderdaad niet door onbevooroordeeld onderzoek, pas dan (en niet eerder!) mag je beweren dat het onzin is. En als het afkraken nu nog zou gaan om een nieuw soort fluitketel, ala, maar het gaat bijna altijd om middelen, technieken en inzichten die van levensbelang kunnen zijn, die het milieu kunnen redden, die spotgoedkoop zijn in tegenstelling tot de gevestigde variant ervan, enz, enz. Het zijn steevast die zaken die afgekraakt worden die een aanslag kunnen zijn op de winst van gevestigde elitebedrijven. Ook al kost het weren van dat nieuwe middel miljoenen mensenlevens, een geweten hebben dergelijke afkrakers blijkbaar niet.

   Als er werkelijk een God bestaat, dan wil ik wel eens zien hoe dergelijke afkrakers, nee-knikkers, ontkenners en meelopers zich mogen verantwoorden als ze boven komen, ik hoop dat ze daar een paar miljoen zielen voor zich zien, die allemaal een beter en langer leven hadden kunnen hebben als dit soort idioten een positieve kijk op zaken had gehad in plaats van voortdurend een negatief oordeel erdoor te drukken.

  4. Het interesseert Koen TOTAAL niets, daar waar het gaat over de inhoudelijke afwegingen rondom MMS. Zover is het wel duidelijk. Methodiek is bij alle reacties hetzelfde: ontkennen, en de ‘ander’ om bewijs vragen..

  5. Koen, reageert enkel als je antwoord geeft op ‘zijn’ gestelde vragen.
   Dit is gewoon een afzeikmethode die men toe past de hele tijd waarvan men weet dat er geen antwoorden voorhanden zijn. Beste naamgenoot, je moet niet alles steeds in verdediging gaan bij dit soort nep-wetenschappers op vreemd niveau. Gewoon doorgaan met je eigen baanbrekend werk en laat die ander daar dan maar eens zijn antwoorden over geven…
   Mocht je dan toch onverhoopt wat in pacht hebben dan wordt je in de volgende ronde opnieuw afgezeken. Je komt dit soort figuren overal tegen die misbruik maken van om zorgstelsel en centjes ongecontroleerd opstrijken.

  1. Yep Antisoof, dat onderzoek haal ik onder andere ook aan in mijn artikel, het is GVD bekend bij de Farma Kliek, al sinds 30 jaar!!!!!!!! En weet je wat de onderstaande (reactie 66) gewetenloze debunker Feniks daarvan heeft gezegd, dat dat onderzoek niet deugd. Hij vertelt simpelweg een leugen om er maar voor te zorgen dat zijn vriendjes bij de Farma geen inkomsten zullen mislopen door een goedkoop medicijn. Al 30 jaar lang verdienen ze miljarden over de rug van 30 miljoen malarialijken, ik kan daar woest over worden!

  1. Dank je Antisoof, wie weet leven we ooit in een betere en eerlijke wereld, jij ook vriendelijke groeten.

 14. Ik heb al eens gelezen over dit medicijn enkele jaren geleden.Het verwonderd me niet dat de geneesmiddelen industrie hier alles over afbreekt.Bewijzen MOET je hebben.En die hebben ze daar in Oeganda verzamelt.Doe zo voort aub,dan kan de gezondheidszorg hier voordeel uithalen;en de zorgsector zal minder kosten,vooral nu er zo over het terugdraaien van de financiên voor deze sector wordt gepraat.Is het mogelijk om deze mms ergens te kopen?Er moet toch een verkooppunt voor zijn?als het goedje niet gevaarlijk is,kan het niet verboden worden?doe zo voort aub,dan wordt de wereld gezonder.Hebben jullie dit al eens aan Dr Roy Martina laten weten?Het is een nederlandse surinamer.Hij publiceert ook boeken.Slimme man.Groetjes Vera Mortelez.

  1. Ah, daar hebben we de Koen-kloon: Mari, ook nog geen steek wijzer geworden, maar wel denken dat ze de wijsheid in pacht heeft. Jij moet nog een hoop leren Mari, of gewoon eens echt ‘wakker’ worden en gaan begrijpen tot welke soort Koen behoort. Kijk maar eens op de website van Skepp, alleen negatieve oordelen over ALLES en ALTIJD ten voordele van de elite die overigens ook aan jouw gezondheid compleet schijt heeft, maar dat schijn je maar niet te willen begrijpen.

  2. Mari,
   MMS….wat geen medicijn is. Gelukkig niet zou ik haast zeggen. Want de zogenaamd bewezen medicijnen helpen je maar al te vaak naar de kloten, genezen doen ze veelal niet of nauwelijks, maar staat wel garant voor een miljardenopbrengst.
   En dat er ooit eens een dode (want daar hebben we het over, een enkel sterfgeval misschien) gevallen zou zijn door de inname van MMS. Dat kan misschien waar zijn, maar hoeveel doden zijn er niet gevallen door medicijngebruik? Duizenden per jaar.
   Het zou heel goed kunnen zijn dat deze persoon het middel ook niet goed gebruikt heeft. Bij medicijnen vallen vele doden terwijl het middel wél goed gebruikt wordt.
   En dan nog……als er een vaccinatiedode valt zeggen jullie dat het niet bewezen is dat het aan de vaccinatie ligt en dat het overlijden waarschijnlijk door iets anders veroorzaakt wordt.
   Graag nu ook dezelfde houding toepassen aub.
   Maar laten we vooral de positieve resultaten van MMS niet uit het oog verliezen. Die lijken overweldigend te zijn, maar verder onderzoek wordt gewoon tegengewerkt.
   En Mari nog iets over wat jij humor vindt over alles dat jij niet kan begrijpen zou ik je graag willen adviseren om volgende site eens te bezoeken en goed te laten doordringen wat wij als mensen zelf allemaal kunnen bereiken met onze gedachten, iedereen ook jij en ik.

   http://www.innerfire.nl/

   Het gaat over Wim Hof, beter bekent als de Ice-man.
   Kijk beide zeer recente reportages eens. NTR accademie en Pauw en Witteman waarbij Wim Hof en ook Wubbo Ockels en een arts aanwezig waren.

   Maar ik ben het op zich helemaal met je eens. Als wij deze technieken allemaal zouden beheersen, dán is het pas echt lachen. Voor ons allemaal. En het is mogelijk, maar dan moeten er niet zulke lieden tussen lopen als jullie die alles bewust om zeep willen helpen en belachelijk maken. Echter je maakt jezelf alleen maar meer en meer belachelijk. Hopelijk besef je dat.

  3. aan Ger
   Wat ik besef.
   Het mezelf belachelijk maken op deze site is : Tegengas.
   Iedereen moet doen wat ie denkt dat past voor zichzef.
   Ik heb door levenservaring gezien en nagevoeld dat het bestrijden van kwakzalverij is wat ik nu moet doen. Gewoon mn gevoel volgen. en proberen inzicht te geven. Meer niet.
   De hype tegen de vaccinatie is angst aanjagen.
   Tel je zegeningen dat je nu nog leeft dankzij vaccinatie programma’s en er geen epidemieen of pandemieen meer uitbreken. Maar dat gebeurde wel met mazelen dankzij bepaalde..
   Allemaal achterdocht en nou ja, zoek zelf eens op uit welke hoek dat komt.
   Wij leven in een fantastisch land . o.a. goed onderwijs en gezondheidszorg.

  4. Mari, jij bent hier de grootste kwakzalver, laat dat duidelijk zijn.
   Als chemo bij drie kwart van de mensen niet werkt en inmiddels dus ook toegegeven binnen het reguliere circuit kan men hier toch wel spreken over kwakzalverij in zijn zuiverste vorm. Zeker als er dan ook nog wordt toegegeven dat er bij sommige kankersoorten alleen maar chemo wordt gegeven voor de vorm, voor de show dus, want men weet op voorhand al dat het niet zal werken. Hoezo kwakzalverij? Ik snap niet dat jullie sceptici over deze kwakzalverij jullie mond houden en dat zegt meteen genoeg voor mij met welke agenda jullie hier op deze site zijn.
   Elke nuance in jullie antwoorden ontbreken keer op keer.
   Ik ben het met je eens.
   De vaccinatiehype wordt gewoon veroorzaakt door mensen angst aan te jagen en vooral uit puur winstbejag.
   En dit doen ze dan ook nog eens onnodig. Bij voorbeeld voor een relatief onschuldige kinderziekte als de mazelen.
   De overgrote meerderheid komt deze ziekte snel te boven zonder ingrijpen en zijn dan meteen gratis en voor niks een stuk beter immuun dan ze zouden geweest zijn door de korte duur van de immuniteit middels vaccinatie.
   Dat er dan “gelukkig” (zou ik haast zeggen) voor jullie nog een dode op de valreep gevallen is door de mazelen komt jullie goed uit. Alleen zijn jullie hier keer op keer niet eerlijk of niet volledig.
   Wij zeggen altijd dat als mensen aan mazelen overlijden (hier bij ons) dit al verzwakte mensen waren die iets anders onder de leden hadden.
   Gewoon gezonde mensen komen vrijwel altijd de mazelen te boven. Ja, enkele hebben wat meer moeite, maar uiteindelijk komt het dus meestal goed. Daarvoor hoef je niet heel de bevolking in te enten. Nergens goed voor.
   Kost allemaal een hoop geld en het heeft wel degelijk ook nare bijwerkingen die vervolgens weer stelselmatig door jullie ontkent worden. Het grote geld mag immers niet bedreigd worden.
   Maar deze laatste dode door de mazelen in Tholen was ook niet gezond, maar dat vergat de media te vertellen en deed het voorkomen dat het een kerngezond meisje van 17 jaar betrof. Niets was minder waar. Het was een rolstoelpatiënte die niet ingeënt was op advies van de artsen omdat haar gezondheid niet goed genoeg was en haar hele leven al problemen had met haar immuniteit. Deze essentiële informatie was nergens in de pers terug te vinden.
   Zeggen dat als deze persoon gevaccineerd zou zijn geweest ze dan niet zou zijn overleden is gewoon gissen, maar ze is dus niet voor niets niet gevaccineerd geweest. Overduidelijk een bewijs dat vaccinatie toch niet zo onschadelijk is.
   Maar je kan het ook anders zeggen. Als ze wel gevaccineerd was geweest was ze waarschijnlijk al eerder overleden…aan de vaccinatie wel te verstaan. Dat is dus ook gissen, dat besef ik, maar jullie gissen ook door te zeggen dat ze niet zou zijn overleden als ze wel gevaccineerd geweest zou zijn. Ook gevaccineerden kunnen nog mazelen krijgen, dus dat is helemaal geen garantie en dat komt veel meer voor dan wij denken. Hele hordes krijgen mazelen ondanks vaccinatie.
   Dat is de realiteit. En ook is het realiteit dat ondanks een hoge vaccinatiegraad in Nederland mazelen nog steeds niet is uitgeroeid.
   En er waren ook mazelen uitbraken in gebieden die wel degelijk een hoge vaccinatiegraad hadden. Dus heel jullie vaccinaties zijn echt niet zo zaligmakend.

  5. Mari is niet kwak maar een quick kwikzalver, beste Ger, net als de rest die vlot is van tong. Ze vergiftigen zich zelf met denken alles in pacht te hebben zonder zelf er ooit aan geproeft te ebben, de onderzoekers…
   Ook een ijsje met E122 erin? of een clache met luizenbleod, yummy nog lekker ook al die chemische toevoegingen waar kwikzilverij zo mee gespekt wordt met rGHB vaccins. Ach laat ze maar want de meesten zijn eigenlijk al zwaar aangetast in louter skepisch te wezen. Laten we dan ook eens gele vanille vla gaan ontleden wat het precies is, dan mag deze fabricage ook eens aan de tand gevoeld worden als kwakzalverij want gele vanille vla blijkt iets geheel anders te zijn, maar daar over wordt niet skeptisch gereageerd. Dienst van Waren legt de mispraktijken van dit soort lui als Koen en Mari + de rest al geheel bloot.
   Nu tijd voor een stoompotje met haggis…

 15. RETRACTIE: ik wens mijn beoordeling dat Paul Harmans met“intelligentie en openheid” een standpunt inneemt, terug te trekken (reactie66). Mij beschuldigen van “meewerken aan volkerenmoord en geen enkel geweten hebben” (66.2) is gewoon van te pot gerukt, en op niets gefundeerd. Zo’n valse beweringen tonen gewoon aan dat hij zijn standpunt niet op een intelligente manier kan verdedigen. Mijn argumentatie waarom een “eerlijk tegenonderzoek” niet aan de orde is, veegt hij van tafel door ze als “zogenaamd intelligente , maar loze stellingen” (66.3) te noemen. Is het dan zo onbetamelijk van mij om o.a. te vragen of die ‘malariapatiënten’ eigenlijk wel hoge koorts hadden? Dat is niet af te leiden uit de youtube video’s. Hij begrijpt blijkbaar niet dat je eerst met je bestaande informatie naar buiten moet komen, voordat men anderen kan overtuigen om daarop (mee) verder te werken. Er wordt niet ingegaan om mijn vraag “betrokkenen te overtuigen om deze studieopzet en resultaten in detail te publiceren” (66) . Dat zou toch een teken van openheid zijn geweest. Dat is niet “zogenaamd intelligent”, dat is gewoon verder kijken dan je eigen vooroordelen, en nagaan wat de harde feiten zijn.

  1. Koen….het zou een teken van openheid geweest zijn als het Rode Kruis dit onderzoek niet ontkent zou hebben. Want het is er wel geweest. Hoe open zijn jullie? Totaal niet. Er is alle reden voor vervolgonderzoek, maar gaan jullie maar reclame maken voor cholesterol medicijnen of om te beginnen iedereen te laten testen. Je wordt momenteel tijdens de reclameblokken op tv hiermee doodgegooid. Walgelijk soort zijn jullie en degenen die dit soort industrie steunen. Het heeft niets, maar dan ook 0,0 met de gezondheid van de mensen de maken, maar het gaat alleen om geld, heel veel geld. Dat soort reclames is om kotsmisselijk van te worden en ja…..zelfs tegen misselijkheid hebben ze weer medicijnen. Maar ik slik niks meer. Hoofdpijntjes gaan altijd vanzelf over.

  2. Ik herhaal nog maar eens voor de Skepp-bemanning, maar geldt ook voor de oogkleppers bij Skepsis:

   Als er werkelijk een God bestaat, dan wil ik wel eens zien hoe dergelijke afkrakers, nee-knikkers, ontkenners en meelopers zich mogen verantwoorden als ze boven komen, ik hoop dat ze daar een paar miljoen zielen voor zich zien, die allemaal een beter en langer leven hadden kunnen hebben als dit soort idioten een positieve kijk op zaken had gehad in plaats van voortdurend een negatief oordeel erdoor te drukken.

  3. Ik snap je boosheid Paul, ik herken hem. Ook bij het afwijzen van homeopathie, waar de volstrekte naïviteit heeft toegeslagen, door om ‘bewijs’ te vragen, terwijl elke dag miljoenen mensen door homeopathie worden gesteund in hun genezingsproces.
   Tienduizenden artsen die wereldwijd met homeopathie werken (en dat dus ook met MMS zouden kunnen doen) en dagelijks ‘de bewijzen’ in handen hebben.
   Heb je dan een bord voor je kop of een bord voor je kop..?
   Is er dan iets ‘mis’ met het meten-is-weten, van de kille, bijna harteloze kliek, left-brainers? Of is het de denkachterstand, die duidt op ‘wel-beter-willen-maar-niet-kunnen’..? Ik geloof dat het gaat over een mooie combinatie van beiden..!? 🙄

  4. Voor alles hebben de Heren een ziekte proces bedacht en chemische medicamenten voor bedacht. Laten we maar verder zwijgeningen van protocollen die ter plekke uit de duim gezogen worden.
   ik zit dagelijks in het Ziekenhuis als een melk koe waar meer dan 124.000 Eueo op jaarbasis aan wordt verdient. Is er nog vootuitgang mogelijk yot brtere gexondheid of mindere kosten?? ! Welnee je wordt aan het lijntje gehouden met een vernieuwd onderzoek naar nieuwe onverklaarbare ziektevormen. Lang leven al die Koenen van onderxoekers. Stel dat he eigenlijk helemaal niks zou hebben zit je toch gevang er n in hun hokjes denkerij.

  5. Srry voor de tikfoutjes op m’n mobieltje, die maakt er altijd iets anders leuks van als je wat door stuurt 😉
   Mobieltjes met internet/wi-fi zijn net als Koen, doen waar ze zelf zin in hebben ipv dat ze exact het zelfde kunnen doorgeven.

   (schiet mij maar weer lek)

  1. Ik zou die psiram maar niet serieus nemen.
   Het is een anonieme site met anonieme schrijvers/gebruikers en een anonieme eigenaar.

   Hier een YT http://www.youtube.com/watch?v=ByrfQwMdtN0
   Quote uit de toelichting eronder:
   “Achtung die von der Pharma Industrie bezahlten Skeptiker der Esowatch.com Runde nennen sich jetzt Psiram.com!!! Es lohnt sich immer auf diese Seite zu schauen, denn…”

   Er is niet voor niets een anti-psiram site opgericht http://www.anti-psiram.com/

  2. @ Anna11

   MMS is gewoon een Miracle Sollution Middel en geen Maricle Solution Middel, daarom zoveel tegenstrijd als het maar kan. Patent Recht, ‘may i concluded’!

  3. Anna II
   Ik neem de psiram wel serieus, de verwijzingen zijn allemaal controleerbaar.
   Er zijn naar mening veel te veel z.g natuurgenezers die maar een beetje aanknoeien.
   Gevallen uit mijn omgeving die liever niet naar de dokter gingen en toch bij de medisch specialist kwamen, die dan vroeg: waarom hebt u niet eerder aan de bel getrokken.
   Drama’s, Spijt. Maar wel eigen verantwoordelijkheid.
   Zodoende ben ik tegen kwakzalverij en tot zover heb ik mij goed geinformeerd over MMS.
   Niburu heeft ook een tegenhanger, Urubin .
   Iedereen is vrij in het eigen geloof.
   Ik geloof dat MMS wel schadelijk is ,voor bloedsomloop, maag-darmstelsel, nieren, schildklier.
   YT filmpje ging te snel voor mij, mijn duits is weggezakt.

  4. Mari, een terechte opmerking. Dat er soms mensen zijn die in het alternatieve circuit niet goed geholpen zijn en dat die beter naar de dokter gegaan zouden zijn. Dat gebeurd ja.
   Alleen, omgekeerd zijn er dezelfde verhalen en meer dan je denkt. Veel meer mensen worden wel degelijk goed geholpen in het alternatieve circuit terwijl ze het in het reguliere circuit niet voor elkaar kregen.
   Daarbij worden er hele hordes mensen binnen de reguliere sector niet geholpen of zelfs maar al te vaak zieker gemaakt. En daar moeten wij allemaal aan mee betalen ondanks dat het allemaal niet werkt. Juist dit kost klauwen vol met geld. In de reguliere zorg zitten de echte zakkenvullers, en het echte grote geld, en dit is in veel mindere mate in de alternatieve. Erken dat eens gewoon.
   Alternatieve zorg is vele malen meer integer dan de reguliere zorg, hoewel uiteraard ook hier uitwassen tussen zitten.
   Maar waarom niet het beste halen uit de twee richtingen? Dan krijgen we pas echte kwaliteit zorg.
   Dat dit niet gebeurd is absoluut de schuld van de reguliere zorg, de macht van de farmacie, sceptici e.d. en dat valt hen wat mij betreft echt te verwijten.

  5. Ik ben ook tegen kwakzalvers.
   De vraag is alleen wil de echte kwakzalver opstaan…

   “Kwakzalverij is strikt genomen het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde[1]. Ook het toepassen van betwiste medische handelingen door bevoegde artsen wordt wel als zodanig beschouwd. Kwakzalverij wordt veelal gezien als boerenbedrog en oplichterij. De mensen die kwakzalverij beoefenen, worden kwakzalvers genoemd.”

   “SKEPP en Skepsis verstaan onder kwakzalverij:
   “het toepassen van niet wetenschappelijk bewezen behandelingen door zowel artsen als niet-artsen.”
   (Dat is dus wel een heel eigen interpretatie van deze clubs!!)

   “Het onderscheid tussen kwakzalverij, geneeskunde, experimentele geneeskunde, en protowetenschap is niet altijd even eenvoudig te maken; door voortschrijdend medisch inzicht kan een behandeling, indien nu toegepast, als kwakzalverij worden bestempeld, hoewel die behandeling vroeger legitiem was. Voorbeelden daarvan zijn uroscopie, de humorenleer, aderlaten en lobotomie. Andersom is het ook mogelijk dat een nu als kwakzalverij bestempelde behandeling in de toekomst legitiem zou kunnen worden. Zo zijn in verschillende ziekenhuizen wondbehandelingen met maden weer actueel geworden[6] en er loopt veel onderzoek naar wondbehandeling met honing (allemaal eind 20e eeuw gezien als kwakzalversmiddelen).[7][8][9] De behandeling van PTSS met Eye movement desensitization and reprocessing-therapie kreeg erkenning na gebleken resultaat.[10]”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwakzalverij

  6. Dus Paul 71.6,
   wie de echte kwakzalvers zijn is mij wel duidelijk 😉
   De getallen die jij noemt lijken me nog aan de lage kant trouwens.
   En dan hebben we het alleen nog maar over Nederland…

  7. @Mari

   “Ik neem de psiram wel serieus, de verwijzingen zijn allemaal controleerbaar.”
   Verwijzingen die controleerbaar zijn lijken me geen argument.
   Alle verwijzingen met bronvermelding zijn controleerbaar om dat ze verwijzen naar de bron.
   Dat is op de voorhand geen bewijs voor de stelling of inhoud.

   “Er zijn naar mening veel te veel z.g natuurgenezers die maar een beetje aanknoeien.”
   Jouw mening, ergens op gebaseerd?

   “Gevallen uit mijn omgeving die liever niet naar de dokter gingen en toch bij de medisch specialist kwamen, die dan vroeg: waarom hebt u niet eerder aan de bel getrokken.
   Drama’s, Spijt. Maar wel eigen verantwoordelijkheid.”
   Leg om te beginnen eens één zaak voor en uit.

   “Zodoende ben ik tegen kwakzalverij en tot zover heb ik mij goed geinformeerd over MMS.
   Niburu heeft ook een tegenhanger, Urubin .”
   Zodoende? Kort door de bocht vind ik dan…
   “Iedereen is vrij in het eigen geloof.

   Ik geloof dat MMS wel schadelijk is ,voor bloedsomloop, maag-darmstelsel, nieren, schildklier.”
   Precies, jij gelooft…

   “YT filmpje ging te snel voor mij, mijn duits is weggezakt.”
   Erg jammer, ga een cursus Duits volgen, Duitsland heeft een hele rijke cultuur als het gaat om alternatieve geneeskunde…

  8. Mari, ik vraag me af wat jouw beweegredenen zijn. Zelf zou ik ook niet als eerste naar de MMS grijpen. Ik zie echter wel erg veel verklaringen van mensen die het hebben gebruikt en opgeknapt zijn, ik ken er persoonlijk ook enkelen.
   Je lijkt een hetze te voeren tegen MMS en komt slechts met een bak vol drogredenen en Skepp en Skepsis bagger aan. Niet echt vreemd dat je de wind van voren krijgt. Het beleid va PharmaKoen is allang duidelijk, welke aap er in jouw mouw zit vraag ik me nog steeds af. Niet echt interessant, dat dan weer niet. Gaaahhhhp

  9. Dus Mari,
   Wacht je antwoord af…
   Maar begrijp eerlijk gezegd niet wat je hier doet, als je het niet interessant vind.
   Dus ik geloof dat je op jouw manier ook aan het zoeken bent, want anders was je niet hier, tenzij je een trol bent.
   Als je het niet erg vind, dat geloof ik dus niet.
   Feniks/Koen is het wel.
   Hij wordt ervoor betaald.
   Misschien dat deze persoon eens daarover wat kan uitleggen…
   Hypocritie ten top!

  10. Weet je, het zal mij niet verbazen dat je Mari (Marianne) beslist tegen zal komen als je op de website/forum van dat enge clubje Skepp gaat zoeken. Ik heb het idee dat ze daar iets van Koen/Feniks heeft gelezen, waarin hij het over een stelletje ‘achterlijken’ (wij) heeft die chloor of bleekwater drinken en dat als het beste medicijn ooit aanbevelen. Wellicht heeft de bekende WTK-trol haar zelfs wel gevraagd om hem te helpen omdat hij iets teveel tegengas op WTK kreeg en er ook dit jaar weer een geldbedrag van elitebedrijven richting Skepp veilig gesteld moet worden.

   Ik ga zelf niet in de Skepp-mesthoop op zoek, als je aan de diaree wilt, of je kotsberoerd wilt voelen, dan moet je het natuurlijk wel doen, maar je bent gewaarschuwd. Om dat daar te lezen en ermee in te stemmen, moet je wel over een gigantisch starre geest beschikken, een granieten plaat voor je kop hebben en totaal gevoelloos zijn en geen moer om de mensheid geven. Of… banden hebben met de gevestigde elite!
   http://skepp.be (Alleen de homepage geeft al een vaag gerommel in je maag en een opkomende woedeaanval)

   Als er al websites van het web gehaald zouden moeten worden, dan zijn het de websites van Skepp en Skepsis, vol met wetenschapsverlakkerij. Zoals laatst het artikel hier op WTK:

   Hoe maak je van de waarheid een leugen, en vervolgens van de leugens een ‘valse waarheid’.. Een valse waarheid waarvan de meesten niet beseffen, noch vermoeden dat ie vals is en daardoor dus deze ‘valse waarheid’ voor écht aannemen. Doordat deze hen als écht voorgehouden wordt..
   http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/draai-het-eens-om-en-wel-180o

  11. Hmm, ik schrijf hierboven: ‘Zoals laatst het artikel hier op WTK:’, moet zijn: Zie het artikel hier op WTK.

   Nu lijkt het alsof het artikel op WTK ook wetenschapsverlakkerij is.

 16. Ik zet onderstaand commentaar nog maar eens boven alle reacties, want blijkbaar zijn er sceptici (niet waar Mari?) die het laatste woord willen en na een aantal weken nog even een sceptische link bovenaan plaatsen, voor die oogkleppers het volgende:

  Alle feiten en testen duiden erop dat dit middel MMS werkt. Natuurlijk moet er gedegen wetenschappelijk onderzoek komen wil bv het Rode Kruis hiermee aan de slag gaan, maar gezien de veelbelovende feiten moet dat onderzoek er METEEN komen. Elke dag weer sterven er wellicht onnodig 3000 (drieduizend!) malariapatiënten waarvan de meesten kinderen zijn!!

  Dus voor al die sceptici van Skepsis en Skepp en al die anderen die niet verder willen kijken dan hun neus lang is, stel je nu eens voor dat MMS absoluut werkt, zou je dan in plaats van mensen, organisaties, media en politiek met negatieve adviezen te bestoken, waardoor MMS voor altijd van de markt zal blijven, je niet eens gaan afvragen of je in dat geval meewerkt aan VOLKERENMOORD? Zouden jullie dat eens tot je geweten willen laten doordringen? Jij ook Mari!

  1. Dus Feniks,
   Kom op de proppen met je opdrachtgever/baas…
   Inzicht geven in je achtergrond is misschien een betere manier om mensen te overtuigen.
   Waar werk je voor?

  2. Sorry Paul,
   verkeer gemikt…
   Maar deze reactie kan eigenlijk overal geplaatst worden toch?

  3. Haha, lees het nu net, jullie hebben helemaal gelijk 🙂
   Dat willen jullie toch?
   Dat is pas vrouwelijke onderdanigheid toch?

  1. doet me denken aan Mari: “Zowel trollen als sadisten beleven sadistisch plezier aan de grieven van anderen. Sadisten willen gewoon plezier maken en het internet is hun speeltuin.”

   trol oftewel een sadisme-stoornis. Ik denk niet dat daar een middeltje voor te krijgen is.

   zou ze (of hij) er ook zo uit zien?
   http://www.joop.nl/media/detail/artikel/25543/

   iemand nog tips voor wat te doen met trollen nodig?

   The Sad Truths of Internet Trolls:

   Trolls are immune to criticism and logical arguments. True trolls cannot be reasoned with, regardless of how sound your logical argument is.
   Trolls do not feel remorse like you and me. They have sociopathic tendencies, and accordingly, they delight in other people having hurt feelings.
   Trolls consider themselves separate from the social order.
   Trolls do not abide by etiquette or the rules of common courtesy.
   Trolls consider themselves above social responsibility.
   Trolls gain energy by you insulting them.
   Trolls gain energy when you get angry.
   The only way to deal with a troll is to ignore him, or take away his ability to post online.

   http://netforbeginners.about.com/od/weirdwebculture/f/what-is-an-internet-troll.htm

  2. ze zijn trouwens enorm in de belangstelling die trollen, maar liefst 4,18 miljoen hits op google bij zoeken op internet trol.

 17. @ Feniks

  De kankeronderzoeker drinkt geen: melk geproduceerd met kunstmatige hormonen
  Rick North is projectleider voor de Campagne voor Veilig Voedsel bij de Oregon Physicians for Social Responsibility en voormalig algemeen directeur van het Amerikaanse Kankerinstituut.

  Het probleem: Amerikaanse melkproducenten behandelen hun melkvee met recombinant (genetisch gemodificeerd) groeihormoon van runderen (bekend onder de namen rBGH of rBST ) om de melkproductie op te voeren. Maar rBGH veroorzaakt ook meer uierinfecties en zelfs pus in de melk. Het leidt ook tot hogere niveaus van het hormoon ‘insuline-like growth factor’ (IGF-1) in de melk. Bij mensen kunnen hoge IGF-1 niveaus bijdragen tot de vorming van borst-, prostaat-, en darmkanker. ‘Toen de Amerikaanse regering rBGH goedkeurde werd gedacht dat IGF-1 uit melk zou worden afgebroken in het menselijke spijsverteringsstelsel, zegt North. ‘Er is weliswaar geen 100 procent bewijs dat IGF-1 kanker in mensen bevordert’, geeft North toe, ‘maar het wordt in de meeste geïndustrialiseerde landen niet toegestaan.’. In Europa, en dus ook Nederland, zijn hormonen officieel verboden. In de praktijk zijn er helaas gevallen bekend dat er toch gebruik wordt gemaakt van deze middelen.

  De oplossing: Koop rauwe melk, controleer etiketten op de tekst ‘BGH-vrij’ of ‘rBST-vrij’; ‘geproduceerd zonder kunstmatige hormonen’, of koop biologische melk. Dan weet je zeker dat er geen kunstmatige hormonen inzitten. Waarom drinken mensen eigenlijk nog steeds melk?

  De endocrinoloog eet geen: ingeblikte tomaten
  Fredrick Vom Saal is endocrinoloog bij de Universiteit van Missouri. Hij onderzoekt Bisphenol-A.

  Het probleem: De binnenbekleding van blikjes bevat bisphenol-A, een epoxyhars en synthetisch oestrogeen dat in verband is gebracht met ziektes variërend van vruchtbaarheidsproblemen tot hart- en vaatziektes, diabetes en overgewicht. Het probleem is dat de aciditeit (zuurheid) die kenmerkend is voor tomaten, er voor zorgt dat bisphenol-A (BPA) uit de binnenwand van het blik wordt losgeweekt en in het voedsel terecht komt. Uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid BPA in het lichaam van de meeste mensen de hoeveelheid overschrijdt die de spermaproductie kan onderdrukken en schade kan toebrengen aan de chromosomen in eieren van dieren. Blootstelling aan BPA veroorzaakt blijvende schade aan het nageslacht.

  Je kunt 50 mcg BPA per liter uit een tomatenblikje halen en die hoeveelheid zal invloed hebben op mensen, vooral op kinderen’, zegt Vom Saal. ‘Ik zou dus van tomaten in blik afblijven.’

  De oplossing: kies tomaten in glazen potten en flessen (daarin zitten geen harsachtige bekledingen). Je kunt ook tomaten in kartonnen Tetra Pak verpakkingen krijgen, die zijn ook veilig.

  De specialist Biotechnologie eet geen: conventionele soja (genetisch gemodificeerde ongefermenteerde soja)
  Michael Harris is biotechnologie-deskundige. Hij heeft verscheidene projecten geleid binnen de sector biotechnologie, inclusief projecten voor genetisch gemanipuleerd voedsel. Hij is consultant, manager en directeur geweest bij bedrijven zoals Xenon Pharmaceuticals en de Genon Corporation.

  Het probleem: Genetische gemanipuleerd voedsel is reden tot grote bezorgdheid vanwege de manipulatie van DNA en de genetische code, waaronder de overdracht van de ene soort op de andere. Gefermenteerde soja is de enige soort soja die geschikt is voor menselijke consumptie en aangezien bijna 90% van de soja in de wereld genetisch gemodificeerd is, zijn gezondheidsproblemen op de lange termijn onvermijdelijk als je niet zorgt voor de biologische variant. Dit geldt temeer omdat soja ook de hormonale balans blijkt te verstoren en zelfs kanker kan veroorzaken.

  De oplossing: Controleer op het etiket dat het gaat om niet-genetisch-gemodificeerde soja en eet nooit ongefermenteerde soorten. Neem als het kan contact op met het bedrijf om precies te weten te komen waar de soja vandaan komt.

  Dit is het andere onverklaarbare leven wat verzuimt wordt om maar niet te vertellen, laat staan aan de grote klok hangend. Er is veel meer mis Feniks dan MMS in deze wereld. Eet je nog een bordje mee?

 18. Ik haal hier nog even een schandalig stukje overdrijving van Mari aan dat ze schreef onder een ander MMS artikel, het geeft goed aan hoe de ontkenners informatie naar hun hand zetten en bedekt de anderen met ratten vergelijken:

  Ik schreef in reactie http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/weer-succesvolle-malaria-behandeling-met-mms/comment-page-5/#comment-122518 het volgende:

  Heb jij (mari) (en ook questionmarc!) eigenlijk de hele opsomming over natruim chloriet op de link die questionmarc in reactie 42 (http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/weer-succesvolle-malaria-behandeling-met-mms/comment-page-5/#comment-115838) geeft wel gelezen en tot je laten doordringen? Die opsomming weerlegt namelijk ALLE zogenaamde wetenschappelijke verweren die de sceptici hier naar voren hebben gebracht. Uitgerekend questionmarc met zijn sceptische inborst, vindt het artikel dat het beste jullie schandalige betogen volledig onderuit haalt.

  http://www.lenntech.nl/processen/desinfectie/chemisch/desinfectiemiddelen-chloordioxide.htm

  Maar natuurlijk Mari, zoals het een goede bevooroordeelde scepticus betaamd die NOOIT, NOOIT, NOOIT zijn ongelijk zal toegeven, haal je (http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/weer-succesvolle-malaria-behandeling-met-mms/comment-page-5/#comment-116008) er alleen een opmerking uit over ratten die er een achterstand van hersenontwikkeling door kunnen ontwikkelen. De zwaar, zwaar verdunde hoeveelheid MMS die een mens binnenkrijgt KAN GEEN KWAAD!

  Wie heeft er hier een rattenstaart???

  1. aan Paul H

   ” schandalig stukje overdrijven … schandalige betogen…”
   Deze woorden en nog veel meer lelijke woorden elders : Iedereen kan dat lezen, jaja
   En ik zal nooit mijn ongelijk toegeven Hoho, de pot werwijt de ketel
   Ik heb inmiddels veel gelezen over MMS
   Het belangrijkste feit is dat het darmbacterien vernietigt ( diarree )
   Dus beschadig je het immuunsysteem.
   Je immuunsysteem heb je nodig om niet ziek te worden
   Gezonde darmen met hun flora en fauna.

   Dat MMS geen kwaad kan ? Waarom wordt jij steeds kwaad ?
   Je weet toch, dat Chloordioxide gebruikt wordt om water, watersystemen te ontsmetten
   Het enige wat jij lijkt te lezen zijn de Humble boeken, want als je breder geinformeerd was, zou je niet zo opgewonden reageren.

   Wat die MMS web winkels allemaal verkondigen : Dat is schandalig.
   Tot zover.

  2. Oh ja,
   Je vroeg : Wie heeft hier een rattenstaart ???

   Ik heb een rattenstaart.
   Heel gewoon, om het keukenmes mee te scherpen.
   De slager gebruikt hem ook.
   Nu kunnen sommigen op de site weer een liedje maken.
   Ik geef wat rijmwoorden op trol.
   bol, hol, drol, knol, snol , mol, vol, jol, zwol, endemol

  3. Ik heb ook MMS gebruikt, zeker voor Candida Albicans infectie, welke ze niet via het ziekenhuis konden oplossen. Na verschillende soorten medicijnen die mijn gezondheid ver omlaag hebben laten donderen was ik er nog steeds niet van af. Aardig wat schade onder vonden aan. Ik zelf was ten einde raad omdat er gewoonweg geen goede middelen voor handen waren die de ziekte konden afremmen. Op een dag kreeg ik een Jim Humbl video in me handen die een ondersteuning was tegen oa Candida Albicans. Tja dan wil je maar 1 ding, het eens proberen of het wel werkt. En dat wilde het ook, Weg was me Candida Albicans binnen 1 week tijd, vanaf dat moment (7 jaar geleden) heb ik nooit meer last gehad daarvan. Dus m.a.w. ik zuig niks uit me duim heb het zelf ervaren. later kwam ik MMS ook tegen in ziekenhuizen als toevoeging voor Infuus in combinatie met plas medicatie. Ook Pepsi heeft er een handje in de pap als je in het midden oosten een fles gesealde bron water koopt. Je schijt je daar niet leeg van de Hepatitis-B maar va de MMS Chloordioxide die alle flessen met bron en limonade bevatten, toegevoegd met zwaardere zouten en mineralen. Heb 3 maanden in Egypte gezeten voor acrheologie en rond te hebben gereisd, alles wat ingeent was zaten hele dagen op de pot en ik heb vlak voor ik er heen ging een kuur MMS gedaan en heb daar haast geen last gehad, enkel op een avond datz e me een gin in schonken met bourbon en ijs uit een lokaal meertje. Heb ik lokaal alle graftombes daar gevuld. Verder heb ik nooit last gehad en nadelige gevolgen van MMS.

  4. Mari, de slager gebruikt geen rattenstaart maar een aanzetstaal. De timmerman of houtbewerker heeft een rattestaart om mee te werken voor mooie ronde gaatjes aan de binnenkant glad te krijgen. Beetje beter laten infomeren? 😉

  5. aan Odette,
   Bedankt,
   dan heb ik verkeerd geleerd van mijn overleden schoonvader.
   Van hem heb ik de “rattenstaart” in huis.
   Oh, wat een verwarring, je zult wel gelijk hebben.

  6. Mari, Mari, Mari, wat jij maar niet schijnt te begrijpen is dat mensen niet boos worden vanwege jouw pertinente dommigheid, maar vanwege het feit dat het om vele en vele menslevens gaat en dat zoiets blijkbaar geen millimeter tot jouw bewustzijn lijkt door te dringen. De feiten duiden erop (al meer dan een jaar of 15!) dat MMS lijkt te werken, maar NIEMAND binnen de farmaceutische industrie, die toch beweren om onze gezondheid te geven (vergeet dat maar! Het gaat ze om het verdienen van geld) zal er een serieus onderzoek naar starten, niet omdat ze bijvoorbeeld 100% weten dat het niet werkt, maar omdat er (let op) GEEN GELD mee te verdienen valt. En wat zullen ze blij zijn met mensen als jou, die gewoon vanuit onwetendheid MMS afkraken en meehelpen om hun inkomsten lekker op te laten lopen.

   We worden allemaal dom geboren, maar dat je dom doodgaat is je eigen schuld. Mensen zoals jou die hun mening publiekelijk kenbaar maken, die zouden hun gezonde verstand moeten gebruiken en niet zomaar klakkeloos de professionele afkrakers (Feniks/Koen) moeten nablaten. Jouw ‘onderzoek’ was er slechts op gebaseerd om je vooroordeel over MMS te bevestigen en zelfs al vond je positieve informatie, dan nog verdraaide je het naar negatieve info.

   Wat heb je er mee te winnen, voel je je er goed bij om dit af te kraken? Of zou je je niet eens moeten afvragen of er toch eerst een beter onderzoek naar MMS moet komen omdat de feiten al zoveel jaren hardnekkig zijn en er wellicht vele honderdduizenden mensenlevens per jaar mee te redden zijn? Of geef je geen malle moer om de arme donders op deze wereld?

   Spreek nu eindelijk eens je gezonde verstand aan en bewandel de middenweg, wat is er mis met een klein beetje toegefelijkheid en wellicht ooit eens een keer je ongelijk toegeven?

  7. Nou, ik ben eigenlijk wel blij met de opmerking van Mari dat MMS de darmbacteriën kapot maakt en dus het immuunsysteem beschadigd.
   Dit zeggen wij nu juist bij het gebruik van chemo. Dat is gewoon zeer schadelijk en breekt het immuunsysteem af en toch is het de standaardbehandelmethode die slechts bij enkelen werkt. Bij drie kwart werkt het niet. Het kost klauwen met geld en het veroorzaakt een hele hoop ellende en vele mensen van die drie kwart waarbij chemo niet werkt sterft vroegtijdig aan de directe gevolgen van de chemo en niet aan de kanker.
   Maar begrijp me niet verkeerd. Chemo kan soms nuttig zijn, maar er is wel een andere kant aan het verhaal en dat het de standaardmethode is klopt gewoon niet. Dat is echt onterecht. Chemo moet veel minder vaak gebruikt worden en mensen moeten zo wie zo keuzevrijheid krijgen.
   Silvia Millecam kreeg die keuzevrijheid niet. Zij werd een reguliere borstoperatie geweigerd omdat ze geen chemo wilde. Dat is een regelrechte schande.
   Wie heeft haar dood eigenlijk op hun geweten? De alternatieve of tóch de reguliere?
   Komen we nu bij antibiotica. Een zeer zinvol medicijn en heeft vele levens gered. Maar wat doet het Mari. Goed opletten nu…het dood bacteriën, ook darmbacteriën en beschadigd dus het immuunsysteem, maar het werkt WEL, met relatief weinig bijwerkingen.
   De maag terug op orde krijgen is weer zorg voor later en verdient ook aandacht. Helaas is daar veelal te weinig oog voor geweest en daarbij wordt antibiotica nu veel te veel onnodig gebruikt of zelfs preventief wordt het ingezet. Daar slaat men dus echt in door en men schaadt met dit onnodig voorschrijfgedrag eerder de gezondheid bij veel mensen dan dat men die beter maakt. Maar op zich is antibiotica dus een heel nuttig middel dat wel degelijk werkt.
   Zou dit bij MMS ook zo kunnen zijn?
   In ieder geval zijn er veel positieve verhalen van gebruikers, inclusief kankerpatiënten die het naar tevredenheid gebruiken. Wie zijn wij om daarover te oordelen?
   Ik vind het juist bijzonder interessant. En eerlijk is eerlijk, ik ben ook niet 100% overtuigd betreffende MMS, maar ik sta er wel voor open, kraak het niet af, heb graag meer onderzoek en ik weet gewoon dat er veel positieve verhalen zijn, die kan en mag ik niet ontkennen en het werkingsmechanisme erachter is helemaal niet zo vreemd als jullie sceptici doen beweren.
   Daarom verdedig ik dit middel ook, omdat jullie argumenten veelal regelrechte onzin zijn.
   Mocht de nood aan de man zijn, zou ik in ieder geval MMS zeker overwegen. En in geval van kanker in ieder geval eerder verkiezen dan chemo, dat is iets dat zeker is.
   Maar dat is mijn persoonlijke keuze. Wat meer respect voor persoonlijke keuzes in het algemeen zou op zijn plaats zijn.

  8. MMS breekt de goede bacteriën NIET af!

   Mari snapt, zoals ze hier al maanden laat blijken, helemaal niets van de werking van MMS. Eerst valt ze een Internet-trol bij die ‘medisch wetenschappelijk’ beweert dat MMS niet voorbij de maag komt, omdat MMS in de maag meteen wordt afgebroken. Nu beweert ze dat het dus wel in de maag en darmen terechtkomt en daar de goede darmbacteriën doodt, vandaar de diaree. Als ze de positieve informatie over MMS nou eens niet met haar negatieve bril op had gelezen, dan had ze het volgende kunnen lezen:

   begin citaat

   Een veel gehoorde onwaarheid afkomstig van wetenschappers die MMS in een kwaad daglicht willen stellen, is dat de bewering dat MMS alleen de zieke cellen doodt en de goede met rust laat, absolute onzin is. Men doet geloven dat MMS/chloordioxide zo schadelijk is dat als het de foute bacteriën doodt, dat dan ook natuurlijk met de goede doet. Elke wetenschapper bekend met scheikunde weet echter beslist waarom chloordioxide de goede bacteriën nu juist niet doodt. Nu wordt het weer even ingewikkeld: elke stof heeft een meetbare elektrische waarde, dat heet een oxidatiepotentieel. Het oxidatiepotentieel van chloordioxide is +95mV.

   Dit betekent dat chloordioxide alleen kan oxideren met stoffen die een lager oxidatiepotentieel hebben. Alle pathogene micro-organismen, zieke cellen en zware metalen hebben een oxidatiepotentieel dat onder +95mV ligt, waardoor chloordioxide hiermee kan oxideren. Bij oxidatie worden elektronen weggenomen waardoor de micro-organismen haar eigenschappen verliezen en dus niet schadelijk meer zijn en afgevoerd worden. Gezonde cellen en gezonde micro-organismen hebben een oxidatiepotentieel dat boven +95mV ligt. Chloordioxide is te zwak om met gezonde cellen te oxideren.

   einde citaat

   Of deze informatie is te ingewikkeld voor haar (en vele anderen) of het haalt het venijn uit hun drang tot het afkraken van MMS en dus negeren ze het volkomen.

   Diaree bij gebruik van MMS is een teken dat het lichaam de foute bacteriën en afvalstoffen (afgebroken door de MMS) niet snel genoeg op de normale wijze kan afvoeren.

   Als Mari nog wat beter had opgelet, had ze ook geweten dat zoiets tegenwoordig niet meer voorkomt, de laatste gebruiksaanwijzingen zorgen ervoor dat je de MMS in kleine hoeveelheden over de dag inneemt (8 x dag 3 druppels per uur) en dus geen diaree of misselijkheid meer krijgt.

   Maar goed, als je er een ziekelijke lol in hebt om tegen iets moois aan te trappen, dan zal bovenstaande niet helpen om je van dat ‘vandalisme’ af te helpen.

  9. Paul, ik zat zelf ooit op 3x 15 druppels x3 per dag en dat was inderdaad een stroom versnelling in onderbroek. Je haalde het toilet vaak niet eens wel als je je pijpen van je broek dicht bond met elastiek en een luier droeg. Met biologische appelsap was de remedie om in te nemen, later was cranberrysap een stuk beter. Maar het werkte wel als een trein en ben blij dat ik het ooit gebruikt heb, heb er verder geen schade aan onder vonden. Dat ik nu een nierpatint ben geworden komt niet door MMS maar door rHGB wat in melk zat in combinatie meet furosemide. Lees daar maar eens wetenschappelijke rapporten over hoe gevaarlijk die combinaties zijn voor je gezndheid. De skeptischie vegen hun schoenen weer schoon en snappen de hogere technsche kennis van scheikundige reeacties niet erg goed blijkbaar. Maar Paul goed gesproken, tijd dat je eens goed je tanden laat zien aan ditr soort moderne zogenaamde wetenschappertjes.

  10. Paul 4.7

   Ik heb zelf twee weken geleden protocol 1000 afgesloten, dus 8 keer per dag elk uur 3 druppels geactiveerde MMS en dat 3 weken achter elkaar (ik heb het zelfs 4 weken gedaan). Mijn vrouw en twee volwassen dochters hebben ook elk protocol 1000 gedaan. Geen van ons heeft er ook maar iets nadeligs van ondervonden, je bouwt het de eerste dagen op van 1 druppel per uur naar uiteindelijk op de derde dag (of later als je dat wilt) naar 3 druppels. Daarbij krijg je geen diaree of een misselijk gevoel, of als je wat gevoeliger bent en je voelt je niet lekker, dan doe je er wat langer over voordat je op 3 druppels per uur zit. Wij kregen er meer energie van en hebben nog nooit zo goed en vast geslapen. Ik mankeerde eigenlijk niets, dus kan niet zeggen dat ik ergens van genezen ben, maar ik ben er ook niet aan dood gegaan en mijn immuunsysteem is niet 1 keer van slag geraakt.

   Op Internet is verhaal te lezen van een vrouw die op de avond dat ze met de MMS kuur begon, is overleden. Natuurlijk beweren de sceptici dat het door de MMS kwam. Als je je gezonde verstand gebruikt dan snap je dat zoiets onmogelijk is, tenzij de vrouw iets ongelooflijk stoms heeft gedaan en bv. in een keer het hele flesje MMS heeft ingenomen. Echter, als je van je arts een doosje pillen voor het een of ander meekrijgt, dan zit daar ook een gebruiksaanwijzing bij en als je die niet leest en zo stom bent alle pillen in een keer in te nemen, dan is de kans heel groot dat je de volgende dag niet haalt. Dat ligt niet aan het medicijn of de arts, dat ligt aan je eigen dommigheid.

   Zelfs al zou je een aantaal druppels chloor of bleekwater nemen (iets dat natrium chloriet absoluut niet is, maar dat willen de sceptici ook maar niet toegeven), dan nog zal je daar niet aan overlijden, een menselijk lichaam kan heus wel wat hebben, na een chemokuur (de naam zegt het al) leef je ook nog wel een paar maanden, maar dan houdt het al snel op en ga je vaak niet dood aan de tumor, maar aan een bijwerking van de chemo. Iets dat heel goed bekend is in de medische wereld, maar wat de sceptici maar wat graag tegenspreken. Ze moeten vooral afwachten totdat ze zelf eens aan de beurt zijn met een straf gevalletje kanker. Dan wil ik wel eens zien of ze zo gewillig aan de chemo of een bestraling gaan en niet eerst eens kijken of er niet iets milders is dat weinig bijwerkingen heeft.

   Mijn beste vriend met maagkanker gaat nu vitamine C injecties krijgen, is ook al 30 jaar bekend dat het in sommige gevallen kanker kan genezen. Maar ja, er is geen patent op vitamine C te krijgen, dus de Farma Maffia, die volgens de sceptici zo begaan is met onze gezondheid, doet er geen enkel onderzoek naar, er is niets aan te verdienen, dus blijven ze lekker de eigen chemo-troep voor vele miljarden per jaar aan de ziekenhuizen verkopen

  11. Paul Harmans super goed uitgelegd, wat een top leraar, dat mag niet verloren gaan vind ik, voor het onderwijs, Mari toch, dat is helaas hoe ze de mensen willen hebben, net an slim genoeg om hier en daar een paar flarden op te vangen en dom genoeg om er absoluut geen potentiële elektrische coherente biochemische chocola van te kunnen maken, het Pruisische educatie Effect… maar kan jij je daar iets bij voorstellen Mari? bij de oxidatie potentieel? het zal ons aan onze vette derrière oxideren, ken je die uitdrukking? En als we dan toch bezig zijn, nog meer mooie mensen, zoals we dat niet op onze verrotte mongrel scheitkunde scholen geleerd hebben;

   Persians The True Aryans
   http://www.youtube.com/watch?v=TJbdGvjnSpQ

   Maar het maffe is Jenne dat juist die mixies bloedmooi zijn vaak, en het sterkst, it is all in the mix juist, dusz de vraag is eigenlijk wat voor mixies zijn die Arianen uit Perzië, veel Nederlandser zijn van huis uit mooi vanwege oeroude migratie mixjes, de hullie zullie uit Sumerië zijn hier naar toe gekomen volgens de Udo Limpopo overleveringen, het Hietbrink Mars effect, limburgs en bellingwoldigers als de Ur oertaal;

   TOPPOP: Dennie Christian, Guust Flater En De Marsupilami – Wij zijn twee vrienden
   http://www.youtube.com/watch?v=SLFGi6rVsJw

   mon·grel (mŭng′grəl, mŏng′-)
   n.
   1. An animal or a plant resulting from various interbreedings, especially a dog of mixed or undetermined breed.
   2. A cross between different breeds, groups, or varieties, especially a mixture that is or appears to be incongruous.

   er ging een tijdje terug een medisch gerucht rond op zwerf afkraak forums dat er een probleem zou zijn met de industriële ‘technical purity’ van sodium chlorite, met een T, naclo2, daar maakte ik mij even druk over, met de suggestie dat 20% een gevaarlijk stof zou kunnen zijn, hier lees ik echter dat die 20% volstrekt ongevaarlijk keukenzout is…. oeffffff opluchting…

   http://curezone.org/forums/am.asp?i=1137977

  12. Helemaal perfect dat MMS de goede bacteriën niet afbreekt.
   Maar zelfs al zou het dat wel doen, wat Mari dus beweert, laat ze dan eerst maar antibiotica gaan afkraken dat volgens haar dan ook niet zou kunnen werken. Dat zijn in feite haar eigen woorden, terwijl ze er overduidelijk naast zit.

  13. De top-debunker Koen/Feniks heeft de zaak al opgelost, zie zijn reactie 76 en 77. Het kan niet werken volgens zijn theorie, dus werkt het niet, simpel toch. Juist ja, zeer simpel!

   In de bekrompen, starre geest van de bekende WTK sceptici doen al die mensen die met MMS bezig zijn dat gewoon voor de lol, ze belazeren al 15 jaar de hele wereld en hebben daar groot plezier in. Ze verdienen er niets mee, maar ze vinden het leuk om er hun eigen geld doorheen te jassen, ze reizen de halve wereld af en in plaats van mooie bestemmingen, zoeken ze de jungle op, vergeven van malariamuggen en ander ongedierte. Daar belazeren ze de Derde Wereldmens en geven die zware chemicaliën te drinken, die natuurlijk niet werken, maar doordat de oplichters beloven dat het werkt, voelen vele duizenden doodzieke mensen zich de volgende dag 500% beter, ach het zijn eenvoudige mensen die malarialijders, dus die begrijpen het niet en lullen maar wat mee met de charlatans, of ze ijlen van de koorts. Weer heel simpel toch? Juist ja, zeer simpel!

   Wij als voorstanders wordt door de sceptici kwalijk genomen dat we op basis van 15 jaar succesverhalen van ‘doeners’ in de jungle en een MMS-project op video in Oeganda waarin uitsluitend enthousiaste mensen voorkomen, positief over iets dergelijks zijn en dat we het al die wereldwijde hulporganisaties zeer kwalijk nemen dat ze er absoluut van wegkijken. Wie weet krijgen we een onderzoeksinstituut zo ver dat ze wel degelijk naar MMS gaan kijken en God, als het nu toch eens waar is dat het werkt en miljoenen mensen van de dood kan redden. Tsjonge, dan hebben wij dat toch maar mooi voor elkaar gekregen! Dat kan positief zijn bewerkstelligen!

   De zogenaamde ‘intelligente’ reageerders zijn over de succesverhalen negatief, de mensen in de video die zo enthousiast doen, zijn gewoon voor het lapje gehouden, de sceptici nemen geen enkele organisatie iets kwalijk. En, zo praten ze elkaar zonder verder nadenken na, MMS kan niet werken, want het komt niet verder dan de maag en het vreet ook nog eens de goede bacteriën op. De kans is groot dat er daardoor geen enkel onderzoeksinstituut eens naar MMS gaat kijken en dat daardoor de kans dat het misschien een paar miljoen mensen van de dood kan redden voorgoed verkeken is. Tsjonge, wat mogen dergelijke simpele geesten daar dan trots op zijn! Dat kan negatief zijn bewerkstelligen!

   Volgens http://www.complete-encyclopedie.nl is simpel: Dom, Ezelachtig, Idioot, Oenig, Onnozel, Schaapachtig, Schlemielig, Uilig!

  14. Paul h: Eventjes nadenken over wat jij hier schrijft (75.13). Je hoopt dat je ooit een “onderzoeksinstituut zo ver dat ze wel degelijk naar MMS gaan kijken”. Hoe ga je hen overtuigen? Door de vragen te beantwoorden die ze zullen stellen. Dezelfde vragen die ik al heel de tijd stel. Vragen die zij wellicht 15 jaar geleden stelden. Maar die gaan nooit beantwoord geraken, omdat alle ‘resultaten’ rond MMS bekomen worden door “charlatans”, die geen flauw benul hebben dat ze het ‘medische’ equivalent zijn van mensen die beweren dat de aarde plat is. Hun ” bekrompen, starre geest” laat niet toe om te beseffen dat ze belazerd worden door ‘weldoeners’ die ondertussen wel geld verdienen aan de verkoop van boeken, MMS, lezingen, enz. Ze beweren dat tegenstanders zich verbergen achter “Het kan niet werken volgens de theorie”, maar ze begrijpen zelf niet wat die theorie juist is, en dat die theorie even solide is als die van de ronde aarde.

   Deze goedgelovigen gebruiken allemaal gretig zelf MMS en “doordat de oplichters beloven dat het werkt, voelen ze zich de volgende dag 500% beter”. Maar meer dan zo’n anekdotes en knullige ‘experimenten’ die enkel via youtube gepropageerd worden, hebben ze niet als ‘bewijs’. “Ze verdienen er niets mee”, maar ze zijn overtuigd dat ze het allemaal beter weten en door het ‘woord’ te verspreiden dat ze de redders zijn van miljoenen mensen die aan malaria sterven.

  15. Koen,
   Er zijn zat mensen, ook hier, de MMS naar tevredenheid gebruiken en er baat bij hebben gehad. Ook mensen die er geen baat bij hebben gehad, ook mensen met bijwerkingen (voor het overgrote deel niet al te ernstig).
   Met medicijnen is het niet anders. Mensen die het naar tevredenheid gebruiken, mensen met baat en mensen met bijwerkingen en mensen waarbij het helemaal niet helpt….met hele hordes tegelijk.
   Dus wat is het probleem? Er zijn wel degelijk goede resultaten, wie ben jij om dat te ontkennen?
   Alleen omdat er zogenaamde wetenschappers kunnen verklaren waarom iets kan werken wordt het goedgekeurd, kunnen zij dat niet…ja dan heb je pech….alle resultaten ten spijt. Hoe dom kan je eigenlijk zijn?
   Het ergste is….dit soort kortzichtige geesten vindt zich nog het slimste van al. Zielig volk.

  16. Ger, onze eigen WTK huis, tuin en keuken-trol zal met geen enkel argument over de streep te trekken zijn, hij heeft een handboek vol met tegenwerpingen die hij altijd zal blijven inzetten. Zodra je exact, maar dan ook 10000% exact, zijn mening zal herhalen, pas dan ben je van hem af. Ik doe ook pogingen hoor om hem op andere gedachten te brengen, maar vaak is het ook wel leuk om hem geniepig te treiteren. Dit soort trollen heeft de mond vol over het feit dat ze niet netjes te woord worden gestaan, moet je eens kijken hoe zij op hun eigen enge forum over ons denken en schrijven. Of als de corrupte media hen om hun opvattingen over onze onderwerpen vraagt, hoe ze dan een emmer stront over de fenomenen storten.

  17. Ger (75.15): Je hebt het duidelijk mis als je schrijft “Alleen omdat er zogenaamde wetenschappers kunnen verklaren waarom iets kan werken wordt het goedgekeurd, kunnen zij dat niet…ja dan heb je pech….alle resultaten ten spijt” Alles waarvan overtuigend wordt aangetoond dat het werkt –onafhankelijk of men begrijpt hoe het werkt- wordt goedgekeurd. Er zijn verschillende veelgebruikte medicamenten waarvan men niet weet hoe ze juist werken. Maar voor MMS is niet aangetoond dat het werkt. Je schrijft wel “er zijn wel degelijk goede resultaten” met MMS. Waar zijn die dan? Niemand weet wat er echt in Afrika is gebeurd, want die video klopt niet. Die deelnemers hadden geen malaria, want ze zitten daar niet te bibberen en zweten van de koorts. Ik heb al lang een hele hoop andere vragen en bedenkingen over MMS (zie bvbv reactie 10 van bijna een half jaar geleden). Maar ik krijg al een hoop kritiek eenvoudig weg door die te durven stellen.

  18. Paul H (75.16): hier is een truc om mij enorm “te treiteren”: beantwoord eens mijn vragen, en laat me vaststellen dat ik het helemaal mis heb! Toon eens waar ik heldere, overtuigende resultaten kan lezen over MMS, geschreven door en voor personen met kennis van geneeskunde, medische biotechnologie, biochemie en/of klinische studies en niet door één of ander bisschop en zijn gelovigen. Ik zou in de grond zakken van schaamte dat ik het zo verkeerd had!

  19. En de grond opende zich gastvrij en verwachtingsvol in een gigantische sinkhole waarin feniks voorgoed zou kunnen verdwijnen , Als ie het zou kunnen zien. Maar het was niet wetenschappelijk bewezen dat het voor hem bedoelt was dusz………

  20. Paul,
   Ik weet het, een hopeloos geval, maar ja….niet reageren is ook zo moeilijk.
   Koen,
   De resultaten waarnaar jij vraagt zullen wellicht perfect omschreven staan in het eindrapport betreffende dat toekomstige onderzoek.
   Tot die tijd zal je het moeten doen met de vele aanwijzingen die tot nu toe zijn verzameld en een duidelijk positief beeld laten zien.
   En nogmaals…jij kan niet vaststellen dat die personen daar geen malaria hadden…hoogstens je vermoedens uiten. En dat mag…misschien heb je gelijk, misschien ook niet. Maar het blijven vermoedens, aannames.

  21. En Ger,
   Verwijt jezelf helemaal niets!
   Vind je postings imponerend, dus…
   Geen zelftwijfel.
   Feniks is de enige die zelftijfel niet kent.
   Dat is wat mij betreft een ontwikkelingsstoornis.
   Kinderen die in een bepaalde fase van hun leven worden bevestigd door ouders die er ook geen spat van menen…
   En denken dat die/hun kinderen het niet door hebben.
   Feniks heeft het dus niet door.

  22. En dat Feniks het niet door heeft vind ik meer dan erg genoeg.
   Dus in dat opzicht compassie met Feniks?
   Maar een ieder heeft een geweten.
   Mijn geweten dateert vanaf hoe klein ik ben om bewust te zijn dat ik een geweten heb.
   Dan ben ik dus nog heel jong.
   Alle kinderen krijgen hiermee te maken, geen enkele uitgezonderd.
   Even een vraag aan iedereen:
   Wanneer was je je bewust van een geweten?
   Toen je dat bewust was, wat heb je ermee gedaan?

  23. Koen is hier wel een hardnekkige bacterie die je met MMS ook al niet zomaar ff weg krijgt blijkbaar. Ik denk dat we een betere antidote moeten hebben willen we er iets wetenschappelijks aan hebben dan er een celdeling met hem ontstaat. Zelf op verhalen van een gewone man/patient kan hij niet mee uit de voeten. Tja als gezalfde hoogleraar der wetenschappelijke kunsten heb ik nog nooit iets wetenschappelijks ondersteund van zijn kant mogen aanschouwen. Laat staan waarvan we allen kunnen zeggen WOUWWIE!!! we zijn zo blij met onze Feniks, zonder HEM hadden we het weer niet overleeft.

   @ Paul H. Misschien eens tijd om op een onbewoond eiland met Feniks te gaan zitten en zien wie het langste overleeft met de geneugten uit de natuur, wie zou het langst overleven zonder chemische troep?

   Ik zet in op….

  24. Paul,
   Misschien moeten we aan zelfreflectie doen.
   En als dat goed gelukt is komt Feniks hier niet meer.
   Ook een optie?

  25. !@ anna
   je vraagt naar mijn levens verhaal ……. heb je even? Ik heb herinneringen van af mijn 2 de jaar. en van daarvoor van andere levens.

  26. Ik heb altijd effe Marcel.
   Zeker met dit soort ervaringen.
   Ik heb er ook genoeg alleen niet de juiste lijkt het.
   Wil graag je verhaal horen!

  27. @ Anna11

   Als jij me steeds ziet en reageert dan over zie je automatisch mijn zelfreflectie, ik zie ook steeds jou blauwe reflector (gravatar) altijd langs komen. Je valt daarmee wel heel erg mee op… 😉

  28. @ anna
   dat zou een site an sich nodig hebben om allemaal te beschrijven , en dan nog zou het een zeer vanuit een persoon beschreven verhaal zijn. Laat ik het hier op houden , ik weet veel meer dan ik me zelf bewust ben , en soms sijpelt iets van die kennis in mijn bewustzijn door. Dat is bewustzijn dat los staat van welke tijdbeleving ook. dat is bewust-zijn!
   Niet hoger dan een ander niet lager dan een ander. Hooguit bewuster dan een ander.

  29. Paul…
   Dat blauwe van mijn avatar vind ik dus niet leuk…
   Het valt mij ook op, wil liever een minder opvallende kleur…

  30. @ anna11

   Ja ik zou jou ook in een ander kleurtje weer willen zien, je kan dat oa veranderen zelf op gravatar.com met dezelfde e-mail die je hier ook gebruikt. Zo veranderen we ook onze eigen gravatar naar de reflectie we zelf willen zijn. Grappig niet waar?!

  31. Marcel,
   Ik weet genoeg ondertussen dat ik dat wel snap.
   Hoop dat je dat begrijpt.
   Heb bewondering voor mensen in hele moeilijke situaties.
   Dus ook voor jou.
   En hoop echt dat je dat van me wil aannemen.

  32. Wil je Marcels zijn verhaal-lijn weten dan zou je eerst archeoloog moeten gaan worden want dat wordt flink delven in zijn Akasha biobliotheek. Hij die heeft heel wat op zijn naam staan. Ik ben er nog moe van sinds de laatste keer dat Hij het vertelde, was wel erg boeiend by the way… 😉

  33. Haha Paul,
   Ik ben dan weliswaar ontwerper,
   maar eerlijk gezegd voel ik niet de behoefte om het te veranderen.
   Ik hoop maar dat het zijn functie heeft.
   Ik hou iig niet van dat opvallende blauw, tenzij iemand echt wat te vertellen heeft.
   Ik probeer gewoon mezelf te zijn en eerlijk te zijn, meer kan ik niet doen.

  34. @ Anna11

   Simpel, wees dan ook geheel je zelf en geen muts meer in mijn ogen. Geef mij de oude Anna maar weer terug in een nieuw ontworpen jasje. Alleen strijden is ook veels te zwaar als je niet lekker in je velt zit, samen durven te gooien is veel leuker… Tijd voor een ander spel kwartet kaarten :mrgreen:

  35. Anna, 75.31, haha mijn groen is ook niet mijn kleur, het wordt je gegeven, komt uit de bron 😀 het went, en is goed voor het ego-afleer-proces 😀 of zoiets dergelijks 🙄

  36. Paul,
   De oude Anna is er nog steeds hoor.
   Dat jij eraan getwijfeld hebt, heb ik al meer dan genoeg last van gehad.
   Omdat dat mijn bedoeling nooit geweest is.
   Wanneer gaan we nu eens eindelijk bij jou een Wtk meeting vieren?
   Ben boos op je, maar kan er ook om lachen…
   Liefs!

  37. Paul
   je zou een invulling kunnen geven . We kennen elkaar uit meerdere levens zoals je weet. Ook ken je de verhalen over mijn jongste zoon.
   @ anna Ik kan je wel zeggen dat de herinneringen alleen dan terug komen wanneer dat noodzakelijk is voor de voortgang van de lessen die geleerd dienen te worden. En dat mijn jomgste zus altijd heeft volgehouden dat ik ( als enig overgebleven persoon van een een eiege tweeling )Het leven leid van twee adhd-ers met nogal wat haast en dingen te doen( wat dat ook mag betekenen)Ik voel me eerder een levensgenieter en ben uit op 0 karma op de meet!

  38. @ Anna

   Als je boos bent ben je knap genoeg. Aan twijfelen doe ik niet, ik ben gewoon keihard assertief geworden en lach me zelf weer geheel beter. Soms moet je wel eens bepaalde keuzes maken om tot een beter standpunt te komen. Een wtk meeting is dat niet een beetje ouwerwets aan het worden, een soete inval is beter op zijn plek. Voor sommige is het al de gewonste zaak om ene paar keer per week hier binnen te stappen.

   @ Marcel in 5 dosius

   Karma? dan heb je zeker nog niet de Lex Mp3 gehoord? Lijnen-Karma.mp3. leuk om vast te stellen hoe je af kan zakken als je dacht dat wat karma werkelijk was. De grootste mis stap door het te denken en te weten in het NU….

  39. Monika,
   Pvd, ik vind jouw kleur een hele mooie kleur haha.
   Gras is groener bij de buren?
   Maar vind ook de kleur bij je passen.
   Vind je een mooi mens!
   Liefs 😉

  40. Beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven, las ik pas op een tegeltje tegeltje aan de wand.

  41. Koen in reactie75.19:

   ’Paul H (75.16): hier is een truc om mij enorm “te treiteren”: beantwoord eens mijn vragen, en laat me vaststellen dat ik het helemaal mis heb!

   Zie mijn karakterschets van jou en dat jouw ~//~ Strikt Handboek Voor De Internet Trol ~//~ het stellen van vragen als tactiek heeft en wat dan weer de in het boek genoemde tactiek is als er vragen worden beantwoord of als er geen antwoord op dergelijke vragen mogelijk is.
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/het-rode-kruis-en-het-doodzwijgen-van-mms-rectificatie/comment-page-9/#comment-124215

 19. Om even te beginnen bij de vraag van Paul harman (reactie 75): ‘heb je de link van Questionmarc wel gelezen?’ Ja ik heb die gelezen! Daarin staat o.a. : Chloordioxide “reageert met zwavelverbindingen, amines en enkele andere reactieve organische verbindingen”. Dat zijn dus o.a. eiwitten, die vol zitten met amines en ook wat zwavelverbindingen (disulfides). Verder in die tekst staat ook haarfijn uitgelegd hoe chloordioxide met (de eiwitten van de) bacteriën reageert. Dus, als je MMS drinkt, zal het reageren met de bacteriën die het al tegenkomt in je darmen, en zal het allemaal opgebruikt zijn voordat het in je bloed kan geraken om daar zogezegd de malariaparasiet aan te vallen.

  Dit vermeldde ik trouwens als in mijn reactie 10 van bijna een half jaar geleden, samen met een hoop andere vragen en bedenkingen. Bedenkingen zoals “als je een acute aanval van malaria hebt, dan heb je hoge koorts, zweet, bibberen,… Maar al die deelnemers in de video zien er toch vrij gezond uit”. Maar, zo’n bedenkingen mag je hier niet hebben. Twijfelen of die deelnemers malaria hadden mag niet. Het ‘bewijs’ is er immers: de youtube video en de boeken van Humble! Moeilijke vragen worden alleen maar gesteld door een “gewetenloze debunker “ (67.1), diegenen die “denken dat ze de wijsheid in pacht heeft” (69.2), “de oogkleppers” (70.2) met “volstrekte naïviteit” (70.3). Steek die vragenstellers in zo’n hokje, en je hebt een eenvoudig excuus om niet na te hoeven denken over die vragen! O ja, en verzin er nog een mooi complot bij, en je waanidee klopt helemaal als een bus! De ‘studie’ die in de MMS-videos’s wordt gepresenteerd is heel bedenkelijk, en roept heel wat vragen op. Daaruit concluderen dat MMS malaria kan genezen zonder over die vragen en bedenkingen te durven/kunnen/willen nadenken toont aan dat je gewoon je eigen overtuiging wil blijven volgen, en niet de “moed, intelligentie en openheid” hebt om beide kanten van de discussie mee op te nemen in jou oordeel.

  Idiote vragen bestaan niet, idiote antwoorden wel – en de vraagsteller beledigen en vragen negeren is ook een manier van antwoorden, maar zeker niet de meest overtuigende.

  1. Dus, als je MMS drinkt, zal het reageren met de bacteriën die het al tegenkomt in je darmen, en zal het allemaal opgebruikt zijn voordat het in je bloed kan geraken om daar zogezegd de malariaparasiet aan te vallen.

   hmmmm. Ik heb geen verstand van zaken, net zo min als Koen trouwens, maar ik kan wel zien dat er veel onzin verteld wordt en dat ook zogenaamde wetenschappers dat doen. De meest kortzichtige personen op aarde zijn misschien wel wetenschappers (op medisch gebied dan toch zeker). Die lijden echt massaal aan tunnelvisie.

   Wie zegt dat de MMS al opgebruikt is voordat het in je bloed kan geraken? Misschien, maar misschien ook niet. Het is een aanname van Koen, niets meer, niets minder.
   Aannemelijk is dat er een deel is opgebruikt, maar MMS neem je ook niet 1 keer. Het is een hele kuur. Wordt daar wel rekening mee gehouden?
   Vergeten zeker? Bovendien jullie willen alles redeneren en als je iets niet snapt dan kan het niet werken. Maar dan ligt het wel in jullie onvermogen om iets te snappen en toch maar arrogant blijven verkondigen dat alleen jullie weten waar je over praat. Maar de waarheid van vandaag is morgen al weer anders, zo gaat dat in de wetenschap.
   Echter de positieve resultaten betreffende MMS zijn er en nu is er meer onderzoek nodig, zo simpel is dat.
   Ook over dat gezonde micro-organisme is het wederom een aanname. Jullie proberen te redeneren, op zich niets fout mee, maar vergeet niet naar de resultaten te kijken. Ook jullie stelling kan fout zijn en dat gebeurt vaak zat in de wetenschap. Jaren denkt men het één om er dan achter te komen dat het toch allemaal anders in elkaar steekt. En hoeveel onzin is er in die tussenperiode al niet uitgekraamd?
   Spreek je niet zo stellig uit en kijk dus wat meer naar de resultaten en laat die eens een heel pak zwaarder wegen.
   En Koen, jij mag best twijfelen of de deelnemers Malaria hadden, maar vergeet niet dat het Rode Kruis ook zijn medewerking verleend heeft en er een arts bij was. Allemaal mensen die de boel proberen te besodemieteren natuurlijk.
   Trouwens als men werkelijk met een belachelijk product komt dat totaal niet werkt valt men toch door de mand. Dat weten zij dan ook donders goed. Dus waarom zou een goed en onafhankelijk onderzoek er niet kunnen komen. Is het meteen gedaan met MMS…volgens jou dan toch.
   Ik heb juist meer vertrouwen in mensen die doorgaan en blijven vragen om erkenning, dan zit er namelijk waarheid in, althans de kans is groot. Zo simpel is dat. Als zij werkelijk kwakzalvers waren zouden zij geen erkenning vragen, maar zo lang mogelijk doorgaan met dit spotgoedkope product (dus van echt financiële belangen kan je ook niet spreken hier, althans niet van de kant van de voorstanders van MMS) in alle stilte te blijven verkopen. Immers als je dan meer aandacht vraagt voor het product waarvan zij weten dat het niet werkt kan het ook heel snel gedaan zijn met hun verkoop. Dit scenario zie ik dus niet zitten. Ik heb er alle vertrouwen in dat er hier wel degelijk integere mensen aan het werk zijn, echter dat vertrouwen heb ik niet in de farmaceutische industrie en ook niet in zijn aanhangers waarvan jij er één bent.
   Echt geloofwaardig was je betoog dus wederom niet en zeker niet als je alleen maar probeert met wat wetenschappelijke termen je gevoel voor eigenwaarde naar boven te halen en je boven een ander probeert te stellen. Oh, wetenschapper Koen zegt het, dan zal het wel waar zijn. Veel te vaak hebben mensen zich al laten vangen door deze bekende truc van wetenschappers om zo mensen monddood te maken.
   Wetenschappelijke discussies moet je doen op je eigen niveau, met mensen die inhoudelijk kunnen antwoorden en wat zie ik dan als leek keer op keer gebeuren. Wetenschappers onderling denken er heel anders over. Dus wie heeft er gelijk? Dat hoeft in ieder geval niet per definitie de gehersenspoelde wetenschapper Koen te zijn.

  2. Neen Ger (76.1), het is geen “aanname” dat MMS helemaal opgebruikt is voordat het in het bloed geraakt. Het is heel goed geweten hoe chloordioxide reageert. Lees nog maar eens reactie 10 en 76, en de links daarin.Over basis zaken zoals de werking van chloordioxide op biologisch materiaal is het helemaal niet zo dat “Wetenschappers onderling denken er heel anders over” Iedereen die echt snapt wat ik schreef, begrijpt dat het klopt.

   En neen, het is ook niet zo dat “MMS neem je ook niet 1 keer. Het is een hele kuur” voor malaria. Bekijk de video nog eens en dan merk je dat ze het éénmaal gaven en dat ze de dag erna ‘genezen’ waren.

   Over één ding ben ik het wel met je eens: jij hebt inderdaad “geen verstand van zaken”.En als je geen achtergrondkennis hebt in biochemie, microbiologie, geneeskunde, klinische studies, dan kan men een “belachelijk product dat totaal niet werkt” aan jou voorstellen alsof het werkt. Want het enige waarop jij je kunt baseren, is “vertrouwen”. En daarover kan dan gezegd worden: “Veel te vaak hebben mensen zich al laten vangen door deze bekende truc”

   Heb je ooit al eens afgevraagd wat er echt aan het Rode Kruis en die artsen allemaal gezegd is geweest? Wisten die waarover het ging? Wisten die dat er MMS gebruikt zou worden? Het verhaal klopt gewoon niet helemaal, maar omdat er “vertrouwen” is, geloof je het wel. En als die mensen voorgelogen zijn, dan is het begrijpelijk dat die blijven zwijgen: ze willen zichzelf ook niet belachelijk maken.

  3. Speciaal om het betoog van Ger kracht bij te zetten:

   Wetenschappelijke quote van Ernest Rutherford:

   “De energie geproduceerd door een atoom is zeer armzalig. Iedereen die bij de transformatie van deze atomen een bron van energie verwacht, zwamt in de ruimte.”

   Ernest Rutherford was een Nieuw-Zeelands-Britse natuur- en scheikundige. Hij wordt ook wel de vader van de kernfysica genoemd.

   http://www.todayinsci.com/R/Rutherford_Ernest/RutherfordErnest-Quotations.htm

  4. Paul (76.2) Wat wil je hiermee aantonen? Dat wetenschappers fouten maken omdat Rutherford een uitspraak doet die niet klopt? Klopt ze niet omdat er nu overal kernreactoren staan? Daarin gebeurt er kernfissie. Maar zijn uitspraak was over kernfusie, en dat is inderdaad nog steeds geen nuttige bron van energie geworden. Dus 100 jaar na die uitspraak, is het nog steeds niet gelukt, en blijkt hij nog steeds gelijk te hebben.

  5. fa225197@skynet.be
   Subject: MMS Nieuws

   ——————————————————————————–Voedingsadditieven

   Posted: 01 Mar 2014 01:00 AM PST

   Hier het vijfde deel van de serie “Vertrouw ons. Sterf voor uw eigen bestwil!” over de leugens van de (medische) wetenschap en de grootste gevaren ervan voor de mensheid.

   Op Nummer 5: Voedingsadditieven

   Helaas zijn in onze maatschappij imago en benamingen belangrijker dan de waarheid en oprechtheid. Het lijkt op iets, maar is het niet. Het lijkt op democratie, maar is het niet. Het lijkt op zorg, maar is het niet.
   Zo ook bijvoorbeeld de ‘bosbessen’ in ontbijtgranen, bagels, pannenkoek mixen en andere voedingsmiddelen die geen echte bosbessen zijn. Het zijn in feite chemische brouwsels gemaakt met propyleenglycol, kunstmatige blauwe kleuren en kwik beladen high-fructose corn syrup.

   Voedsel vol met voedingsadditieven

   Was het alleen maar dat ! Bijna al het bewerkte voedsel dat u koopt is gemaakt met chemische stoffen die neurologische aandoeningen, nierziekten, leverziekten, galstenen, diabetes, hart-en vaatziekten en kanker veroorzaken.
   Al deze stoffen zijn gefabriceerd door wetenschappers om “dode” voedingsmiddelen te creëren die u langzaam vermoorden (slow kill). Maar deze chemicaliën zijn niet zo giftig dat uw dood, gekoppeld kan worden aan één ingrediënt, zodat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

   Een voorbeeld: 100 mensen vallen een persoon gelijktijdig aan. Elke persoon deelt één klap uit. Als gevolg van deze aanval sterft het slachtoffer. Elk van deze 100 aanvallers zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de dood omdat een mens niet sterft van één klap. Maar feit is wel dat deze gecombineerde aanval van 100 klappen letsel veroorzaakt ten gevolge waarvan het slachtoffer overlijdt. Dat is ook juist exact wat de voedingsindustrie doet en zegt. Ze stoppen hun producten vol met chemische toevoegingen. Als u één product eet zult u er niet meteen van dood vallen. Maar een mens consumeert door de jaren heen wel honderden producten die duizenden voedingsadditieven bevatten. Elk van die toevoegingen tast uw gezondheid iets aan. Door de accumulatie van de duizenden voedingsadditieven wordt uw gezondheid ernstig aangetast en sterft u of wordt u ernstig ziek.

   Slow kill via chemische additieven
   De FDA en andere organisaties hebben deze stoffen niet onderzocht. Ze “namen aan” of pretendeerden het aan te nemen dat het veilig was omdat de voedselfabrikanten het zo zeiden. Om het nog erger te maken; sommige voedingsadditieven bevatten GMO. Als gevolg hiervan, is uw voeding nu vol met een mix van dodelijke stoffen zoals (met ENKELE veroorzaakte klachten):

   – Aspartaam (GMO:neurologische stoornissen, beroertes & migraine)
   – Acrylamide (kankerverwekkend)
   – BPA (kanker, onvruchtbaarheid & hormonale stoornissen)
   – Caseïne
   – Chloor-gebaseerde zoetstoffen
   – Fosforzuur
   – Gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën (geblokkeerde slagaders)
   – Gehomogeniseerde melk/vetten (hart-en vaatziekten)
   – Gistextract (MSG)
   – High Fructose Corn Syrup (diabetes, obesitas & stemmingsstoornissen)
   – GMO ingrediënten (onvruchtbaarheid & vergiftiging)
   – Kleurstoffen
   – MSG (overgewicht,verstijving & hoofdpijn)
   – Natrium (zout)
   – Natriumbenzoaat en andere conserveringsmiddelen
   – Natrium nitriet (hersentumoren, alvleesklierkanker & darmkanker )
   – Propyleen Glycol
   – Soja-eiwit (GMO)
   – Sucralose
   – Suiker (diabetes, obesitas, stemmingsstoornissen & voedingstekorten)
   – Textured Vegetable Protein (GMO)

   Voedsel wordt volgestopt met weerzinwekkende middelen. Vooral fast food is schadelijk. Zo bevat Chicken McNuggets van McDonald’s “Dimethylpolysiloxaan”, een antischuimmiddel.

   Een veel betere naam
   Al dit alles wordt ontworpen en gedaan in de naam van de “wetenschap”. De wetenschappers gebruiken chemicaliën om een dode product zonder voedingswaarde te maken dat eruit ziet en smaakt als voedsel, maar eigenlijk geen voedsel is omdat het niet eten is. Het bederft ook niet. Zelfs bacteriën eten sommige van die producten niet!

   Wat kunt u ertegen doen?
   Eet gezond, dus zo min mogelijk bewerkte voedsel. Informeer u zelf en lees de ingrediënten. Koop geen schadelijke producten, als u boodschappen doet. Producten van grote bedrijven bevatten in het algemeen meer schadelijke stoffen. Koop van lokale bedrijven. Hun producten zijn in het algemeen gezonder omdat ze oprechter zijn, dichter bij hun klanten staan en ook minder know how hebben omtrent schadelijke additieven en processen. Hierdoor voorkomt u ook dat er monopolies worden gevormd waardoor het veel makkelijker is om schadelijke producten te produceren en hoge prijzen te hanteren.
   Maar het beste is natuurlijk als u zelf uw eigen voedsel verbouwt en zelf kookt.

   Bron: http://www.tuurlijkgezond.com/
   : Zie ook Nog meer onsmakelijke ingrediënten in uw voedsel

  6. Peter: wat jij hier schrijft is net zo’n grote pseudowetenschap nonsens als wat Paul H in reactie 79 schreef, en wat ik ontkrachtte in 79.2. Ik ga nu niet echt in op wat jij postte, omdat het niet over MMS gaat. Op één puntje zal ik wel inpikken: “De FDA en andere organisaties hebben deze stoffen niet onderzocht” vermeld je over aspartaam. Toevallig is aspartaam zowat het meest onderzochte van alle voedseladditieven. Nooit is er iets verdachts over aangetoond. Maar om één of andere obscure reden, zijn er een hele hoop mensen die enerzijds deze onderzoeken niet snappen, maar anderzijds toch overtuigd zijn dat ze niet kloppen, en dan maar berichtjes zoals het jouwe rondsturen.

  7. Koen,
   Akkoord dat het al na 1 dag hielp, maar daarmee zeggen ze nog niet dat het definitief genezen is. Met medicijnen is dat soms ook net zo.
   Daarvoor heb je meer dosis nodig, maar het doet blijkbaar wel iets.
   Waarom kijken jullie niet naar resultaten? Dat zijn pas de echte aanwijzingen in plaats van op jullie eigen onvermogen te vertrouwen.
   Verder sluit ik me aan bij Peter. Vertrouwen verdient niemand blindelings, dus ook aangaande MMS niet, maar al zeker verdient de sector waarin jij werkzaam bent niet al te veel vertrouwen want die besodemieteren waar je bij staat en dat aan de lopende band met alle gevolgen van dien.
   En misschien is het werkingsmechanisme wel iets anders dan Paul zegt, nou en….als het maar werkt en daarvoor is dus meer onderzoek nodig of zijn jou stellingen die nu absolute waarheid zijn straks toch achterhaald en blijkt het anders te zijn, dat gebeurt vaak zat.
   Dus hoe goed is geweten hoe chloordioxide werkt? Jullie denken dat, maar kunnen net zo goed iets over het hoofd zien.
   Mensen die geen werkzaam product hebben gaan niet zo ver dat zij zichzelf compleet belachelijk maken en zeker niet als zij weten dat zij door de mand gaan vallen. Zij verkopen niet in stilte, zij willen erkenning en meer onderzoek, zij zoeken de confrontatie juist op.
   Ik heb geen reden om hen niet te vertrouwen, wel heb ik alle reden om jullie soort niet te vertrouwen.
   En nee, ook ik ben niet 100% overtuigd van MMS, ik wil ook meer zien, maar het moet wel een eerlijke kans krijgen en willens en wetens blokkeren jullie dat. Dan zit het wat betreft je geweten niet helemaal goed, mijns inziens.

  8. Ger, dat is een heel goede vraag: “Waarom kijken jullie niet naar resultaten?” Het antwoord is eenvoudig: omdat ze niet gepubliceerd worden. Of omdat ze niet bestaan. Niemand weet wat er echt in Afrika is gebeurd, want die video klopt niet. Die deelnemers hadden geen malaria, want ze zitten daar niet te bibberen en zweten van de koorts. Ik heb al lang een hele hoop andere vragen en bedenkingen over MMS (zie bvbv reactie 10 van bijna een half jaar geleden). Maar ik krijg al een hoop kritiek eenvoudig weg door die te durven stellen.

   Ik vind het wel raar van je dat je vertrouwen stelt in iemand die nonsens kraamt (reactie 79) en in een product waarvan er geen enkel bewijs is. Je hebt het duidelijk mis als je denkt dat “mensen die geen werkzaam product hebben gaan niet zo ver dat zij zichzelf compleet belachelijk maken”, en dat je daarom de MMS-personen vertrouwt. Anderzijds heb ik de indruk dat je sceptisch staat tegenover de geneeskunde, die toch heel wat producten hebben waarvan zeer overtuigend is dat die wel werkzaam zijn.

  9. Koen wat ben je toch een gluiperd man.
   De FDA is géén onafhankelijke organisatie, is eerder een verlengstuk van het bedrijfsleven.
   Veel echt serieus onderzoek doet de FDA ook niet echt. Het doet veelal onderzoek naar de data die aangeleverd wordt door de fabrikanten zelf. Onafhankelijk kan je dat niet noemen.
   Zeggen dat er nooit iets verdachts is aangetoond betreffende aspartaam is gewoon liegen. Walgelijk gewoon.
   Onderzoek heeft onlangs ook uitgewezen dat PIP implantaten veilig waren….zogenaamd. Artsen verdedigen zich. Zij zien de gevolgen in de praktijk en weten wel beter. Zeg niet dat dat onderzoek van de inspectie zo onafhankelijk was. Het begint zo langzamerhand echt wel doorzichtig te worden.

  10. Koen,
   Er is alle reden toe om sceptisch te zijn tegenover de geneeskunde. Er zijn inderdaad een hele hoop goede dingen bereikt, dat zal ik niet ontkennen, maar er wordt ook zo ongelooflijk veel misbruik van vertrouwen gemaakt en er zijn zoveel producten die niet of nauwelijks werken en regelrecht schade toedienen dat het nodig is dat meer mensen dit massale misbruik gaan zin.
   Dat de personen geen malaria hadden kan jij niet beoordelen Koen vanuit Nederland. Er is gewoon meer onderzoek nodig. Zo simpel is dat. Eerst werd het project ook ontkent, nu blijkt het er er toch wel degelijk geweest te zijn.
   Wat is de volgende leugen van de ontkenners die ontmaskerd zal worden?
   En misschien heb je wel gelijk. Ook prima, maar dan wel nadat het een eerlijke en onafhankelijke kans heeft gekregen. En daar gaat het mij om.
   Erger vind ik het dat ik niemand van jullie kant over de regelrechte kwakzalverij betreffende chemo hoor praten. Toch vreemd. Lijkt me eigenlijk een veel belangrijker onderwerp voor jullie.
   En dan zie je maar weer met welke bril op jij hier bezig bent.

  11. En foei Feniks!
   “Niemand weet wat er echt in Afrika is gebeurd, want die video klopt niet. Die deelnemers hadden geen malaria, want ze zitten daar niet te bibberen en zweten van de koorts. ”
   Malaria manifesteerd zich niet alleen op die manier.
   Wat weet je van Malaria…

  12. Maar Marcel,
   voor je begint, besef dat dat voor alle mensen dát gelijk is.
   Ieder heeft zijn verhaal.
   En het ene verhaal is niet belangrijker dan het andere.
   Als dat oke is, vertel…
   Opdat andere mensen zich verbonden voelen in hetzelfde.

  13. Ger (76.9): al de ‘resultaten’ rond MMS komen van Jim Humble en aanhangers. Met ander woorden “Onafhankelijk kan je dat niet noemen”. Dus: ofwel werk jij met twee maten en gewichten, ofwel stop je maar met MMS te verdedigen! 🙂

   Verder zit jij vol ‘bewijzen’ die je van het internet haalt, maar die gewoon fout zijn. Als je echt alles zou begrijpen dat je daar leest en niet gewoon de retoriek van Consemulder enz zou geloven, dan zou je tot de conclusie moeten komen dat al dat “verdachts”dat zogezegd is aangetoond betreffende aspartaam “gewoon liegen” is.

   Voor wat betreft PIP heb je wel gelijk: daar werd door de producent gefraudeerd, en de inspectie was te laks. Maar er zijn hééél veel artsen, wetenschappers en overheidsmensen in Europa die strijden voor strengere maatregelen voor betere controles (waaronder ik). Denk maar niet dat iedereen daarover zijn kop in het zand steekt. Dat past misschien wel in een simplistisch denkbeeld, maar de wereld is ingewikkelder dan

  14. Koen,
   Wat betreft Pip is de inspectie inderdaad laks, maar dat was het niet alleen, toen het pip vol onder vuur lag heeft de inspectie alsnog onderzoek gedaan dat eigenlijk uitwees dat het allemaal wel mee viel en daarop zijn veel artsen kwaad geworden. De inspectie is NIET onafhankelijk.
   Ik baseer mij vooral op de vele wetenschappers en artsen, inclusief veel boeken van het, die een heel ander geluid laten horen. Insiders die van binnenuit spreken, zij weten echt wel waar ze over praten. Ja, ze verdienen enerzijds een paar duizend euro aan dat boek, maar aan de andere kant weten ze dat ze het leven zuur wordt gemaakt door de gevestigde orde en dat kost hun alleen maar geld. En dat terwijl de farmacie miljarden verdient, dus hou op over dat deze artsen er alleen maar voordeel voor zichzelf uithalen. Het tegendeel is eerder waar.
   Nu is de informatievoorziening betreffende MMS inderdaad afkomstig van één kant. En daarom ben ook ik nog niet overtuigd. Vandaar dat er ook eerst meer dingen onderzocht moeten worden. Door onafhankelijke mensen en dat vragen zij zelf ook, dus ik zie het probleem niet. Alleen die kans wordt hen ontnomen door lieden als jij.
   En verder nog steeds geen woord over chemo, het toppunt van kwakzalverij en met name de groep waar chemo gegeven wordt voor de vorm. Wanner reageer je daar eens op als je echt zo tegen kwakzalverij bent?

 20. Paul H (75.8): een groot deel van dat citaat klopt wel ongeveer. Behalve dan de conclusie: Gebaseerd op de uitspraak “Gezonde cellen en gezonde micro-organismen hebben een oxidatiepotentieel dat boven +95mV ligt” wordt er gesuggereerd: ‘malaria-parasieten hebben een oxidatiepotentiaal lager dan de +95mV, en worden dus door MMS gedood’. Maar, dat is dus wel degelijk fout: een malaria-parasiet die in je bloed groeit, dat is een gezond micro-organisme! Het is immers alleen maar als het zelf “gezond” is, dat het in een menselijk lichaam kan overleven. Dus, zelfs indien het chloordioxide tot in het bloed zou geraken (wat het trouwens niet kan, zie reactie 10), dan nog zou het deze gezonde parasieten niet kunnen uitschakelen.

  Trouwens, diarree is wellicht een indicatie dat de MMS met de (gezonde) darmbacteriën aan het reageren is.

 21. schobbejak hufter lummel Feeks maak me niet kwaaier dan ik al ben, ik dacht dat al heel duidelijk gedemonstreerd (demon) is dat er serieus wetenschappelijk met een microscoop is gekeken of er wel of geen Malaria beestjes in het bloed rond zwommen (verleden tijd van zwemmen), daar was jij ook bij Fokking Feeks, ik kan mij dat namelijk herinneren, dat Anna11 de onderzoeksopzet schematisch in een paar zinnen heeft herhaald, een half jaar terug schat ik zo in, zoals duidelijk in het verslag opgetekend en leesbaar op WantToKnow, je irriteert me Feeks, mateloos…. vies vuil parasietjuh, opdonderen nu, mind fokker, en doe niet zo dom onschuldig, vuile farizeeër, stuk onbenul, dienaar van het kwaad, Lous van Gaal neigingen krijg ik nu, weergaloos opgetekend in een legendarisch interview op radio 1 Kunststof…

  http://www.radio1.nl/item/175554-Hugo%20Borst,%20journalist.html

  1. Hyper, klopt Anna11 had het toen helemaal uitgelegd…maar ja Feniks heeft het misschien over het oog gezien (per ongeluk of bewust) Zo gaat dat met de mainstream wetenschapper…daarom ook al zo weinig echte vooruitgang zeg maar resultaten op lange termijn, het wetenschappert maar zo in een rondje..steeds in de verkeerde hoek zoekend. Saai…

  2. Van Niburu.co ‘gejat’ maar ik kende het nog niet…
   In het kort; twijfel niet aan je eigen waarneming http://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8
   Ik moet altijd aan een man denken die een iq boven de 130 heeft. Dat wist hij jaren niet. Hij zei, dat die altijd dacht dat hij niet normaal was en de maatschappij wel. Hij hoopte het zelfs. Toen hij hoorde dat hij dus zo intelligent was, dacht hij, ‘o het is dus de maatschappij’ 😀

  3. Twijfelen is juist goed! Daar twijfel ik niet aan. En dat laatste betwijfel ik weer, zo is de graancirkel weer rond en ping zei de magnetron.

 22. Zuurstofminnend zuurstofschuwend
  Er leven in het lichaam noodzakelijke en schadelijke microörganismen. Sommige gebruiken wel zuurstof en andere niet. Ze worden aerobe (zuurstofminnende) en anaerobe (zuurstofschuwende) organismen genoemd. Pathogenen, of ziektenverwekkers, zoals bacteriën, bacillen, virussen, gist, schimmels en parasieten zijn altijd anaerobe organismen.

  De natuur maakt genetisch onderscheid tussen gunstige en ongunstige organismen, tussen kwaadaardige parasieten en symbiotische organismen. De natuur geeft de mens bovendien een onschuldig middel om kwaadaardige elementen uit een levend organisme te verwijderen, namelijk chloordioxide.

  Het chloordioxideïon laat in het bloed twee zuurstofatomen vrij, die alleen de anaerobe organismen kunnen beschadigen, omdat deze niet tegen zuurstof bestand zijn. De schadelijke bacteriën en virussen kunnen geen proteïne meer aanmaken en sterven door gebrek aan voedsel.

  MMS werkt selectief.
  MMS valt alleen schadelijke organismen aan en laat gunstige fauna en flora met rust. Gunstige bacteriën houden immers wèl van zuurstof. MMS spaart de goedaardige bacteriën en doodt alleen kwaadaardige elementen dankzij de genetische differentiatie van schadelijke en heilzame microörganismen en de selectieve werking van chloordioxidegas.

  Andere oxidanten en MMS
  Behalve zuurstof worden ook wel andere oxidanten tegen pathogenen gebruikt, zoals ozon, waterstofperoxide, hypochlorietzuur (HOCl) en gestabiliseerde zuurstof. Deze gassen hebben een hogere oxidatiepotentie (agressiever), maar een lagere oxidatiecapaciteit (minder breed bereik). Ze zijn daarom schadelijk voor het lichaam en zijn beperkt effectief.

  MMS doet het omgekeerde. MMS heeft een geringe oxidatiepotentie (0,95) en een anderhalf maal hogere oxidatiecapaciteit (5e-) dan bijvoorbeeld ozon (2e-). Met andere woorden, MMS is niet agressief en heeft een maximaal bereik in vergelijking met andere oxidanten.

  Het immuunsysteem maakt zelf ClO en HClO aan
  Chloordioxide wordt door het immuunsysteem aangemaakt evenals hypochlorietzuur om ziektekiemen in het lichaam te bestrijden:
  https://www.google.nl/search?q=hypochlorous+acid+immune+system&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

  Op Wikipedia staat een schema met de elementen, die zich in het lichaam bevinden. Op de tiende plaats staat ‘chlorine’ met een gunstig effect voor de gezondheid:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Composition_of_the_human_body

  Bron: http://master-mineral-solution.net/mms-cds-wat-is-mms-cds.htm

  En nu kunnen we nog maanden en maanden de voors en tegens van MMS bespreken, maar laten we eerst maar eens een degelijk onderzoek afwachten om te kijken wat dat oplevert. Op basis van de feiten denk ik dat een dergelijk onderzoek eerder positieve dan negatieve resultaten laat zien.

  1. Wat een nonsens staat er hier weer. En je spreek jezelf gewoon tegen in je non-redeneringen.
   “bacteriën,… en parasieten zijn altijd anaerobe organismen.”???? De parasiet die malaria veroorzaakt, leeft in de rode bloedcellen, de plaats in het lichaam met het meeste zuurstof! Dat is dus overduidelijk geen anaeroob.
   “Gunstige bacteriën houden immers wèl van zuurstof” Maar zojuist schreef je nog dat ze anaeroob waren, dus zuurstofschuwend! Je spreekt jezelf gewoon tegen.
   “MMS valt alleen schadelijke organismen aan” Nee, het reageert met alles, daarom wordt het juist gebruikt als een disinfectant, maar ook voor het industrieel bleken (http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_chlorite).
   En als je een uitspraak wil onderbouwen, dan helpt het als je iets specifieker naar je bron verwijst dan een google-opzoeking te geven.

  2. Een aantal jaren nadat de gebroeders Wright hun succesvolle vlucht hadden gemaakt, beweerden vooraanstaande natuurkundigen nog steeds vol overgave dat vliegen volgens de natuurwetten volstrekt onmogelijk is en dat de gebroeders Wright dus oplichters waren, geen speld tussen te krijgen.

   Voordat de eerste raket de ruimte inging beweerden gerespecteerde wetenschappers met dezelfde overgave als bovenstaande ‘zieners’, dat niets ooit de aardse zwaartekracht kon overwinnen en in de ruimte terecht kon komen. Hele berekeningen werden er op losgelaten, er was geen speld tussen te krijgen.

   Zo is de geschiedenis vergeven van ‘wetenschappers’ die in plaats van open minded en nieuwsgierig, zo star en stijf zijn als de hardste houtsoort op aarde, harder dan beton, namelijk het welbekende knoestige en niet te bewerken ‘Fenikshout’.

   O ja, een betrouwbare link naar deze houtsoort:
   http://www.eugrowshop.eu/images/images/pissebed(1).jpg

  3. Beste Paul. Alles van Google werkt tegenwoordig met HTTPS. Niets tovert de S erbij, die plak je gewoon zelf met de URL mee.

   Echter wanneer je de URL ontleed zal het misschien duidelijker zijn waar het fout gaat. Kijk je doet een search en Google plakt daar, naast jouw zoektermen, nog een hele zooi parameters aan vast. Eigenschappen van de client browser, (jij dus) waarmee gezocht is. Goog;e ziet dat je met Firefox werkt etc etc. Deze unieke url-string samen met https zullen voor velen niet werken. Haal je de hele string na de zoektermen eraf dan zal de URL met en zonder S (https) werken en ook andersom als je van https de s eraf haalt zal de zoekterm werken met de extra client url parameters.

  4. Paul H (79.3) En honderd jaar nadat is aangetoond dat de malariaparasiet in een zuurstofrijke omgeving van de rode bloedcel leeft, is het internet “vergeven” van pseudowetenschappers die beweren dat “parasieten zijn altijd anaerobe organismen” (reactie 79) (anaeroob = leven in omgeving zonder zuurstof). En als ze dan op hun fout worden gewezen, er dan nog een hoop beledigingen aan moeten toevoegen (79.3), om toch maar niet te moeten erkennen dat ze het mis hadden.

  5. Volgens mij zijn er verschillende graden.
   Van zonder zuurstof, naar zuurstofrijk tot zuurstofarm.
   Zonder zuurstof lijkt mij niet hetzelfde als zuurstofarm.
   Mogelijk zit hier toch wat verschil in en schort er mogelijk hier en daar wat in de theorie van Paul (op details), maar dat is geen reden om alles maar af te knallen.
   Zoals gezegd….niet de resultaten negeren.

  6. @ Feniks

   Wat nou als de malariaparasiet in een zuurstofrijke omgeving van de rode bloedcel leeft en je hebt ook nog eens bloedarmoede, sterft dan de malariacel die zuurstof afhankelijk is niet af?

 23. aan Paul Harmans
  Je reactie op 71.15
  Iedereen moet dit maar lezen, wat een diep treurige insinuaties !
  Je zet jezelf weer te kijk en blijkt een achterdochtig mens te zijn.
  Het is bij toeval dat ik het las, want ik wilde Anna II nog antwoord geven.
  Ik heb het volste recht om op deze MMS promotie artikelen te reageren met mijn opvatting dat MMS niet deugt.
  Daarom berbiedt de NVWA, voedsel en waren autoriteit de verkoop van MMS.
  Het is verboden in veel landen, o.a. USA, Canada, Zwitserland, Duitsland, Italie, Engeland, Frankrijk, binnenkort Australie.
  Het is bewezen , schade te geven aan : Spijsvertering, bloedsomloop, schildklier, lekkende darm, nieren en bloedarmoede.
  Geconstateerd bij proefdieren en patient verslagen die door MMS gebruik in het ziekenhuis terecht kwamen.
  En nee, er is nooit echt gedegen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking.
  Dat zal als reden zijn dat men al op zn dooie vingers kan natellen dat het verspilde energie is
  Het zijn hele misselijke promotie verhalen over bijna dode mensen die na een MMS kuur, drie dagen later gingen joggen.
  Denk eens na, het lichaam moet zich eerst herstellen. Bah, zulke leugens.
  Je mag dan wel uit J.Huble zijn boek citeren, maar dat overtuigt mij niet.
  en als ik de promotie van de mmms webwinkels lees, is niet meer dan misbruik maken van wanhopige, zieke mensen,
  MMS is een verboden product. En accepteer dat voorlopig maar, totdat het tegendeel gerandomiseerd en wetenschappelijk bewezen is.

  1. En dan heb ik nog een vraag.
   jim Humble,de zelf verlaarde bisschop van de door hem opgerichte Genesis 2 church of Health and Healing in de Dominicaanse Republiek….
   Gaat naar een congres in Hannover, maar,
   Wordt hij dan niet opgepakt door de FBI en DFA ?
   Dat heb ik ergens gelezen, dat hij het land niet uit kon.

   Voor jou persoonlijk en voor je beste vriend die maag kanker heeft, wat ik heel spijtig vind,
   wil ik behulpzaam zijn met dit artikel, in Trouw,
   omdat een vriend van mij binnen een half jaar dood zal zijn .hierdoor,
   Heeft je vriend dit met zijn oncoloog besproken ? Dit is met de beste bedoeling en vanuit mededogen.

  2. Hoi Mari, ik speel even jouw spelletje van herhaling met je mee:

   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/weer-succesvolle-malaria-behandeling-met-mms/comment-page-3/#comments

   16 november 2013
   Mari, natuurlijk is het hier 2 kanten op. Echter jij blijft volhouden met het MMS te begraven, terwijl hier er heel veel op duidt dat het daadwerkelijk kan genezen.
   Je hebt toch jouw kant kunnen belichten?
   Waarom moet je hier 30x zeggen dat jij vindt dat MMS niets uithaalt?
   Wat is je motief daarachter? Als het voor jou echt niks zou zijn, dan had je het 1x gezegd en was je weer vertrokken.
   Je bent er gewoon op uit om iedereen in jouw ellende mee te trekken.

  3. aan Anna II

   Zie 80 als mijn reactie op jou 71.14
   Ik ben bekaf na dat typen met mn reuma handen.
   Mijn intensie is waarschuwen omdat ik deze MMS hype griezelig vind.
   Het klopt niet.
   En niemand hier op de site leest en onderzoekt het van alle kanten.
   Het gaat om het eigen gelijk krijgen en daar gaat het mij niet om.
   Ik hoef geen gelijk. Ik ben gewoon bezorgd.

  4. MARI n0gmaals ik heb het al jaren geleden onderzocht en toe gepast met veel succes waar ik dan ook geen spijt van heb. Maar zoals ik het al bemerk je leest er gewoon over heen zonder een toevoeging en of een onderhoudend commentaar. Dus voor dat je verder explodeert hier is dat je gelijk ook ontziet de menen die het gebruikt hebben en er niet bij neer gevallen ziujn. Ik zeker niet omdat ik het meerdere keren vrij stevig het produkt heb gebruikt zonder verdere schadelijke gevolgen. Dus STOP met generaliseren van ieder die er anders ver denkt n geen behoefte heeft aan Skepsis shitnees, yomanda healings of fouten die reguliere geneeskunde toe brengt.

  5. Sun 80.3 , duim op, dat is ook wat ik wil zeggen( en gezegd heb) Ik wil Mari niet voor trol uitmaken, maar ze lijkt een missie te hebben, openminded als een blok beton. De heks in Hans en Grietje had ook kromme vingers, moet ze daarom iedereen met een andere visie roosteren?
   Mari, ga op zoek naar wat je wel zou helpen ipv bijvoorbaat af te zeiken van wat je denkt dat niet zal helpen, met behulp van een paar Pharmasites. Ik kan je wel een paar pointers geven maar dat doe ik lekker niet, ik heb zelfs de middelen in huis maar je krijgt ze niet omdat het grootste probleem in je verzuurde mentaliteit zit. Ooit heb ik Koeniks toegewenst ervaringsdeskundige te worden in het lijden/beleven van een bepaalde oncologische aandoening zodat hij een toontje lager zou zingen.
   Vul de rest zelf maar in….
   Als afkraken alles is wat je kan dan reageert je lichaam daar perfect op, resonantie heet dat.
   Ga je goed!

 24. Mari, dat bedoel ik nou.
  Antioxidanten is daar zo’n voorbeeld van. Op nu.nl (gewoon een reguliere nieuwsmediasite) staan tal van wetenschappelijke artikelen….die dus ook gewoon uit de reguliere hoek komen. Niets alternatief aan. En wat blijkt nu….wetenschappers spreken zich betreffende antioxidanten tegen. Wat is waar en wat niet? Ik persoonlijk vind dit artikel wat kort door de bocht, maar er zit mogelijk ook weer wel iets in. Het gaat erom dat iedereen deze informatie krijgt, inclusief jouw link, voor en tegens en dat iedereen daaruit zijn eigen conclusies mag trekken. Want vertrouwen op de wetenschap kan je gewoon niet. Dat blijkt hier maar weer eens.
  Je blijft hoe dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen lijf. Er zijn genoeg artsen die de antioxidanten theorieën wel ondersteunen.
  Jij gelooft dit ene artikel blijkbaar volledig, dat mag, maar er zijn ook zovele andere wetenschappelijke artikelen over antioxidanten, nogmaals voor het grootste deel afkomstig uit reguliere hoek. Wie ben jij om te zeggen dat alleen wat jij gelooft de absolute waarheid is?
  Ik moet eerlijk zeggen…ik weet het in deze (antioxidanten) niet meer, maar ik ben blij met de informatie zodat ik zelf kan beslissen en kiezen wat mij het beste lijkt.
  Jij gelooft niet in MMS, prima, dat mag, je mag je punt en bedenkingen ook maken hier. Niemand die daar een probleem mee heeft. In tegendeel zelfs, voor en tegens zijn bij ons, mensen met minder soep in de ogen, altijd welkom, maar wij krijgen het schijt (zonder MMS gebruikt te hebben) van mensen die eenzijdig de boel belichten en alles maar lopen af te kraken en ook tegen mensen die altijd maar hun wil bij iedereen willen opleggen.
  Jij mag geloven wat je wil, maar wij bepalen ook zelf wat wij willen geloven, noch jij, noch ik heb de waarheid in pacht. Maar ik claim wel de waarheid in pacht te hebben dat over heel veel zaken, of het nu gaat over MMS, cholesterol, Mexicaanse griep, griepprik, vaccinaties in het algemeen tot 9/11 er bij elk onderwerp andere kanten aan het verhaal zitten die door de huidige politiek en mainstream media veelal bewust verzwegen en/of verdraaid worden of men geeft maar halve informatie zodat mensen op basis van deze slechte voorlichting niet goed tot een oordeel of zelfs verkeerd oordeel komen.
  Zoals gezegd het is gewoon een absoluut feit dat niemand kan en mag ontkennen dat er eenzijdig voorgelicht wordt vanuit de reguliere hoek. Dit feit claim ik, ik claim uitdrukkelijk NIET de waarheid in pacht te hebben betreffende alle onderwerpen aangaande de inhoud.
  Dat hier op deze site vaak eenzijdige informatie staat zullen niet veel mensen ontkennen, dat klopt ook wel, maar deze site is dan ook bedoeld om tegenwicht te geven aan de mainstream media…want wat daar gezegd wordt kennen we zo langzamerhand wel allemaal, maar de andere kant die kennen mensen niet en die kunnen ze dan hier lezen als ze dat willen.
  En verder mag iedereen zijn eigen conclusies trekken want iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn eigen lijf en zal dus zelf moeten kiezen. Dat hoeft Mari dus niet voor ons te doen, dat kunnen we zelf wel.
  Ik snap ook niet wat je hier doet trouwens, als je werkelijk zo meelevend zou zijn en mensen zou willen waarschuwen dan valt er veel meer werk te verrichten aangaande chemo. Duizenden mensen sterven jaarlijks alleen al in Nederland, vaak na een afschuwelijk ziektebed die veelal eerder verergert wordt door de medische behandelingen dan dat deze beter wordt. Bekend en onlangs toegegeven is dat drie kwart van de chemo behandelingen niet werkt, bij enkele kankersoorten wordt chemo alleen maar voor de vorm gegeven terwijl men weet dat het niet gaat werken. Hier worden miljarden mee “verdient”. Iedereen kent slachtoffers en toekomstige slachtoffers. Dit is pas misbruik maken van wanhopige kankerpatiënten Mari, dit is pas kwakzalverij.
  Mocht MMS kwakzalverij zijn, dan nog is chemo kwakzalverij in de overtreffende trap, maar ja….er zijn slechts enkele mensen die er wel baat bij hebben. Ik vind dit kortzichtig om al het leed van die overgrote groep die er geen baat bij heeft te verantwoorden maar in ieder geval bij de groep mensen waar chemo alleen maar voor de vorm gegeven wordt gaat deze vlieger niet op dus is dit hoe dan ook pure kwakzalverij.
  Waarom Mar, waarom steek je daar je energie niet in? Dat is pas echt schrijnend. Waarom zwijgen jullie hierover in alle toonaarden? Hoe kan dat? Sterker nog, vaak verdedigen jullie chemo onvoorwaardelijk.
  Chemo prima, ieder zijn keuze, maar er zit dus wel een andere kant aan het verhaal.
  En dat mensen dan op zoek gaan naar alternatieven is niet meer dan normaal en er zijn ook hele goede alternatieven. En nee, meestal genezen ze niet, maar dat doet chemo dus ook niet, maar geven mensen wel een langer en waardiger leven. Waarom mogen mensen hiervoor niet kiezen? Waarom wordt dit door een kliek mensen tegengehouden?
  Omdat de werking niet bewezen mag worden omdat anders een miljarden industrie klappen en concurrentie krijgt. Dat moet kosten wat kost vermeden worden en daarbij gaat men zelf over lijken.
  En iets verboden…wat zegt dat…..stevia was eerst ook verboden…nu weten we wel anders, hoewel het goede product al weer verneukt wordt door de commerciële bewerking, maar goed dat terzijde.
  Dat het zo lang tegengehouden werd had overigens ook alles met financiële belangen te maken.
  Geld verziekt alles of toch veel in ieder geval.
  En medicijnen brengen ook bewezen schade toe, kijk maar naar de bijsluiter.
  Al je argumenten zijn niet overtuigend.
  Trol of niet, als ik me niet vergis was jij bij de Mexicaanse griep, onder andere, ook al behoorlijk actief. Keer op keer kraak je alternatieve zienswijze af, toch opvallend.

  Maar uit mededogen naar jou toe…..met reuma handen, waar je blijkbaar niet of niet voldoende geholpen wordt middels de reguliere zorg, want anders was je wel genezen…toch?
  Als je iets hebt, waarom zou je niet verder zoeken…
  Ik heb je al een link gegeven eerder, over Wim Hof, the Iceman, zoek maar op ergens in mijn antwoorden hieronder. Twee zaken die zeker de moeite waard zijn en waar ook ontwikkelingen in zijn. Hij zoekt ook de wetenschap op. Na een aarzelend begin begint hij die nu ook te krijgen, maar waarom zouden we een andere kijk niet omarmen, hoe ongeloofwaardig hij aanvankelijk ook klinkt?
  Misschien is het wel een doorbraak of anders een, zonder echt te genezen, toch een goede behandelmethode die voor een deel mensen echt kan helpen. Waarom zou je daar tegen zijn?
  Ik snap jullie vijandigheid niet tegenover alles wat alternatief is als jullie werkelijk begaan zouden zijn met de mensen.
  En, voor alle duidelijkheid, echte kwakzalvers bestaan wel degelijk en daar ben ik ook tegen.

  1. aan Ger.
   Ik ben net thuis van mijn volkstuin, waar ik onbespoten groenten kweek.
   Zo zie je, ik heb geen reuma, maar ben erg fit voor mn leeftijd.
   Het zijn alleen mn handen, door overbelasting reumatische ellende. niets aan te doen. Maar erg pijnlijk op sommige dagen en de fijne motoriek lukt vaak niet.
   Over 2 weken de zaaibakken in huis met o.a. de overheerlijke Russische Zwarte Tomaten.
   In de winter oogst ik de aardperen en haverwortel. zo gezond en lekker.

   Begrijp je, dat als ik jouw post lees op 73 naar mij en Feniks :
   “Een rat in de keuken, ik draai hem de nek om ”
   Dan heb ik geen zin om op je te reageren, hoewel je nadien je best doet met voors en tegens.
   In tegenstelling tot sommigen hier op de site met hun zielige opmerkingen.
   Wat je schrijft weet ik allemaal wel, want toen ik jong was dacht ik ook , homeopatie kan geen kwaad. Er vallen nooit doden, dat komt omdat die mensen niet echt ziek zijn. Endaarna gaan ze wel naar de specialist, als ze echt ziek zijn.
   Ik heb te veel narigheid om mij heen gezien.
   Een goede vriend gaat binnenkort dood omdat infusen met vit. C de reeds ontwikkelde kwaadaardige kankercellen juist doen groeien,

   Voor jou, om te lezen en je te informeren,
   (ik heb ook stevia gehad op mijn volstuin, zelf gezaaid, kan alleen bij goede zomers )
   Dus houd je open mind !

   http://www.mkatan.nl/columns-e
   En ik lees altijd de wetenschap bijlages van het NRC

  2. Mari 81.1

   “Ik heb te veel narigheid om mij heen gezien.”
   Ik ook Mari…

   “Een goede vriend gaat binnenkort dood omdat infusen met vit. C de reeds ontwikkelde kwaadaardige kankercellen juist doen groeien”
   Kun je hier iets meer over vertellen?
   Waar heeft hij kanker?
   Welke behandelingen heeft hij al gehad voor de infusen?
   Had hij naast de infusen ook nog andere behandelingen?
   Bij wie krijgt hij deze infusen?
   Kortom vragen, en nog eens vragen…
   Het plaatje is pas compleet als het compleet is…
   (Op zijn Cruijfiaans)

  3. Kwaadaardige kankercellen groeien nu eenmaal. Dat dit veroorzaakt wordt door de vitamine C lijkt me sterk, maar niet onmogelijk. Helaas heeft de behandeling niet aangeslagen. Maar ook hier geldt dat er wel degelijk resultaten geboekt zijn met vitamine C. Net zoals bij chemo, maar bij chemo zijn zoals gezegd ook zoveel bijwerkingen bekend en het overgrote merendeel mislukt ook “gewoon”. Daarbij kost het klauwen met geld.
   Kanker is nu eenmaal dodelijk. En er zijn meerdere wegen om te bewandelen om deze kanker te behandelen, al dan niet genezend. Verlengend en verzachtend is ook een manier van behandelen.
   Chemo slaat aan als het de tumor doet verkleinen en dan werkt het zogezegd. Als het na 3 weken weer explosief gaat groeien, wat vaak gebeurd met mensen die ogenschijnlijk nog redelijk gezond zijn op het moment van ontdekking, zijn zij na behandeling binnen een mum van tijd dood. De chemo heeft in feite helemaal niet gewerkt, heeft eerder olie op het vuur gegooid, maar toch……de persoon is overleden aan kanker. Ik zeg aan de behandeling.
   Het vitamine C infuus…Mogelijk dat dit de oorzaak is van het groeien in dit specifiek geval, misschien ook niet. Kan ik inderdaad zo niet beoordelen. Maar feit is dat er heel veel meer nuance moet komen, bij iedereen.
   Want inderdaad wij hebben ook genoeg gezien betreffende de reguliere zorg en wij zijn wel overtuigd dat de alternatieve ook veel te bieden heeft, maar tegelijkertijd ook niet zaligmakend zal zijn.

  4. Ger en Anna, zie 75.10 (waarin Paul iets schrijft over zijn beste vriend)
   Mari heeft maar 1 doel voor ogen en dat is alles in diskrediet brengen wat nadelig is voor big pharma.
   81.1 is een trieste poging om 75.10 te ontkrachten.
   subtiele zaadjes van twijfel zaaien, daar is Mari meester in.

  5. Lieve Sun,
   Lief van je, maar zo voel ik het niet.
   Denk dat Mari ook zoekende is en vertwijfeld is geraakt.
   Vind haar postings ook menselijk.
   En dan buiten dat Sun, iedereen is een mens/ziel enzovoort.
   Dus invoelingsvermogen blijft belangrijk toch?
   Of de een nu weet van alle grote gebeurtenissen of niet….
   Wie bepaald dat voor een ander uiteindelijk?
   Kan me af en toe blauw en geel ergeren aan de arrogantie van deze of genen.
   We zijn alle één, en dat is wat ik zeker weet…

  6. Anna 11,
   Dr. Hammer…ja uiteraard al wel over gelezen al was het weer een tijd geleden. Even snel iets opgezocht. Op Want To Know was eerder hier al het volgende over te lezen.

   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/hoe-dr-hamer-kanker-genas-en-daardoor-n-paria-werd/

   Dr. Ryke Geerd Hamer is de man, die ontdekte dat niet alleen kanker, maar alle andere ziekten, getriggerd worden door onverwachte shocks en trauma’s, die het lichaam in korte tijd even volledig over toeren doen raken. Al snel werd Hamer benaderd door ‘krachten-achter-de-schermen’, die hem bedreigden met uiterst onplezierige zaken, wanneer hij zijn ontdekkingen wereldbekendheid zou gaan geven. Dokter Hamer liet zich niet ontmoedigen en ging door, moest op de vlucht en werd zelfs gevangen gezet. Hij werd een getekend man!
   Maar zijn methode vond uiteindelijk weerklank. Het bewijs voor zijn toch voor de hand liggende theorie, die hij dus met wetenschappelijke bewijzen wist te onderbouwen, ligt natuurlijk in de -door de wetenschap- betwiste relatie van het lichaam en de geest. Maar sinds de oudheid wordt hier al over gesproken en elke arts wéét, dat als een patient niet meer in zijn genezing gelooft, het vechten tegen de bierkaai is. En omgekeerd, wanneer een persoon opgewekt is, vol optimisme zijn genezingsproces tracht te bevorderen, dit een langere levensverwachting tot gevolg heeft, vaak zelfs volledige genezing als resultaat.

   Om vervolgens op 28 februari 2014 het volgende op Nu.nl te lezen:
   Eén zin daaruit: Daardoor hebben mensen meer kans op ziektes, van verkoudheid tot kanker.
   Hun eindconclusie is dan weer wel heel kortzichtig en nauwelijks serieus te nemen alsof alleen roken en minder lichaamsbeweging de kanker zouden veroorzaken, maar goed ze bekennen in ieder geval al wel het ontstaan van kanker na traumatische ervaringen.

   Hier het hele artikel.

   Grotere kans op hartaanval na overlijden geliefde.

   Volgens wetenschappers kunnen mensen sterven aan een ‘gebroken hart’. Na het overlijden van een geliefde lopen mensen meer kans om een hartaanval of een beroerte te krijgen.
   De dood van een geliefde kan niet alleen zorgen voor depressie en angstgevoelens, maar blijkt ook de weerstand van het lichaam verlagen, zo meldt Daily Mail.

   Daardoor hebben mensen meer kans op ziektes, van verkoudheid tot kanker.

   In de eerste maand na het overlijden van een geliefde hebben mensen twee keer zoveel kans op een hartaanval of beroerte. In het eerste jaar daarna hebben mensen zelfs zes keer zoveel kans om zelf te overlijden.

   Cortisol

   Volgens wetenschappers is met name de toegenomen productie van cortisol, een hormoon dat vrijkomt als mensen last hebben van stress, de belangrijkste oorzaak.

   Het hormoon zorgt ervoor dat er meer suiker in het bloed komt, waardoor meer energie beschikbaar komt. Als de hoeveelheid cortisol echter langdurig groot blijft, kan dit leiden tot schade aan het lichaam.

   Een aantal vrouwen heeft na het overlijden van hun partner door de grote hoeveelheid cortisol in hun lichaam tijdelijk last van haaruitval. Daarnaast zijn veel mensen tijdelijk extra gevoelig voor verkoudheid, griep en hoofdpijn.

   Ongezonder

   Ook kan de stress die ontstaat door het rouwproces leiden tot astma-aanvallen en het ontstaan van astma. Veel mensen hebben door de dood van een geliefde last van een te hoge bloeddruk, hetgeen beroertes en hartaanvallen tot gevolg kan hebben.

   Ook kunnen mensen sneller last krijgen van darmontstekingen en zelfs diabetes. Omdat mensen die in de rouw zijn soms ongezonder gaan leven, meer roken en minder bewegen zouden ze daardoor ook gevoeliger zijn voor kanker, botbreuken en hartaanvallen.

  7. Voor Mari (en natuurlijk ook alle anderen)

   Samen met mijn goede vriend (inderdaad, degene met maagkanker) heb ik al een paar jaar een leegstaande tuinbouwkas van de gemeente in gebruik. We hebben lang moeten lobbyen voordat we dergelijke, al jaren leegstaande kassen gratis mochten gebruiken. Er is geen water, verwarming of stroom. We moeten het hebben van regenwater dat we in grote vaten opvangen en verder moet de natuur voor de nodige warmte en licht zorgen. We telen er samen met een tiental vrijwilligers op biologische wijze groente voor onder andere de voedselbank.

   Op deze pagina van ons blog zie een klein deel van de oogst van vorig jaar:

   http://nobudgetkasdordrecht.blogspot.nl/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-02-01T00:00:00%2B01:00&max-results=1

 25. Onze Internet Trol Koen/Feniks

  Elk artikel roept bij sommige bezoekers vragen op en dan is het nuttig dat zij die als reactie onder dat artikel kunnen plaatsen, zodat hun vragen beantwoord kunnen worden. De ene bezoeker/lezer is meer sceptisch dan de ander, maar ook dat is geen probleem, dergelijke bezoekers zijn meestal wel op andere gedachten te brengen en zo niet, dan snapt iedereen die de reacties leest dat zo iemand gewoon dwars wil zijn.

  Een Internet Trol is een heel andere zaak. Dat zijn mensen die er een dagtaak aan hebben om een klein aantal, aan hun toegewezen websites te bezoeken en om daar zo snel mogelijk de kracht, de ziel, de boodschap, uit elk artikel te halen. Dat doen ze door op zogenaamd intelligente en wetenschappelijke wijze reacties te plaatsen. Zij krijgen ervoor betaald en een voorwaarde is dat ze altijd netjes en beleefd moeten blijven. Wat hen wel is toegestaan is de waarheid geweld aandoen en wetenschappelijke theorieën ietwat verbuigen, de meeste bezoekers doorzien dat niet en gaan twijfelen. En dat is nu juist de bedoeling van dergelijke Trollen, tenminste, van hun broodheren die er alle belang bij hebben dat de kracht van de boodschap in artikelen wordt gebroken.

  Trollen lokken allerlei boze reacties uit, en ook dat is de opzet (tactiek), ook die geschreven reacties worden weer gezien als onmacht en dus een bevestiging dat zij (de Trollen) gelijk hebben, ze benadrukken zo snel mogelijk die boze reacties door zogenaamd verongelijkt te stellen dat ze beledigd worden. Wat ook bij die vastomlijnde tactiek hoort, is het nadrukkelijk stellen van vragen waarop bv. geen antwoord bestaat (en bij het uitblijven van een antwoord, claimen de Trollen natuurlijk ten onrechte hun gelijk), waarvan de antwoorden al in het artikel staan of als er wel een antwoord wordt gegeven, dan wordt weer teruggegrepen naar de waarheid geweld aandoen en wetenschappelijke theorieën ietwat verbuigen. Het is een vicieuze cirkel waarbinnen zij net zolang kunnen doorgaan als een discussie duurt.

  Een website die een dergelijke Trol aantrekt, mag daar in principe trots op zijn, want de geboden informatie is dan blijkbaar van dien aard, dat het een gevaar is voor de elite en tevens is het bewijs dat veel van de aangeboden artikelen de waarheid bevatten. Helaas kun je het ook zien als een virus, een Trojan Horse, dat via een openstaande poort (de mogelijkheid voor iedereen om een reactie te plaatsen) een website is binnengedrongen en heeft besmet en daar vermomd als zogenaamde serieuze en deskundige onderzoeker schadelijk werk verricht. De meeste bezoekers die op zo’n website de artikelen lezen en daarna de reacties, weten niet meer wat ze er nu van moeten denken, veel zullen de schouders ophalen en nooit meer nadenken over de geboden informatie, of zelfs nooit meer terugkomen.

  Van de bekende Koen/Feniks (Internet Trol) hier op WTK meen ik te weten wat zijn volledige naam en zijn beroep is. Maar het bestaat gewoonweg niet dat iemand met een dergelijke carrière de tijd heeft om op elk uur van de dag, elke dag van de week, onder elk artikel te reageren en dan ook nog eens alle reacties daar weer op te lezen en vervolgens weer uitgebreide reacties terug te schrijven. Ik weet persoonlijk hoeveel tijd het kost om onder slechts 1 artikel (mijn eigen artikel) te reageren, dus kost het hem vele en vele uren meer om onder bijna elk artikel reacties te plaatsen. Een Internet Trol heeft een opdracht, hij/zij wordt ervoor betaald, hij geniet ervan om mensen tegen elkaar op te zetten (anders neem je zo’n baantje niet) waarschijnlijk heeft zo iemand ooit een trauma opgelopen en vanuit onverwerkte gevoelens en het feit dat zij daarvoor de hele boze buitenwereld de schuld geven, trappen zij alle moois dat ze kunnen vinden in de vernieling. Dat zoiets soms ten koste gaat van mensenlevens interesseert hen niet, de mensheid heeft hen immers ook in de steek gelaten toen zij in de ellende zaten. Er zullen ook Trollen zijn die geen trauma hebben opgelopen, dat zijn dan mensen met een zeer kromme hersenwerking, of het worden van Internet Trol was hun enige optie om nog aan een baantje en inkomen te geraken.

  Ook op deze reactie van mij komt van de Trol gegarandeerd een weerwoord dat iedereen weer laat twijfelen, het zij zo, ik kan niet eeuwig doorgaan met reageren, ik heb meer te doen, en ook dat weten Trollen, want nog zo’n bijwerking (tactiek) van veel reacties uitlokken is mensen van ander belangrijk werk afhouden.

 26. Koen….daar ga je……

  Er zijn 5 verschillende soorten malaria. De ene is ernstiger dan de andere en dus ook dodelijker dan de andere. Aanvallen duren 4 tot 8 uur en keren om de 2 tot 3 dagen terug, dit is afhankelijk van het type parasiet. Dit omdat er telkens nieuwe parasieten gekweekt worden en op een bepaald moment tegelijkertijd vrijkomen in de bloedbaan.
  Twee van de vijf zijn ernstige dodelijke malariavormen. De andere drie kennen een MINDER ERNSTIG ziekteverloop.

  Symptomen die KUNNEN optreden zijn, hoge koorts, koude rillingen, bloedarmoede, hevig zweten, verwardheid, gewrichtspijn, hoofdpijn, geelzucht, spierpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid, diaree, coma, stuiptrekkingen bij kinderen.
  ERNSTIGE VERMOEIDHEID IS TUSSEN DE MALARIA-AANVALLEN IN, VAAK HET ENIGE SYMPTOOM.
  De eerste symptomen openbaren zich meestal pas na 9 tot 14 dagen, maar kan ook langer duren. DE EERSTE SYMPTOMEN…het is dus niet meteen altijd het ernstigste scenario zoals Koen omschrijft. Bovendien hebben de mensen daar vaak een iets betere weerstand tegen malaria dan bijvoorbeeld wij.
  Vooral mensen die geen weerstand tegen malaria hebben opgebouwd, doordat zij dit niet vaker hebben gekregen, ontwikkelen ernstige malaria. Dat betekent dat kinderen dus het meest ontvankelijk ervoor zijn.
  Met andere woorden, bij mensen die wel een bepaalde weerstand hebben, wat voor de lokale bevolking toch redelijk gebruikelijk is, hebben veelal een minder heftig verloop van de ziekte.

  Bovendien vernietigd malaria de rode bloedcellen, de zuurstofdragers in het bloed, zodat bloedarmoede ontstaat.
  Heeft deze malariaparasiet zuurstof nodig om te overleven of vindt hij het juist niet fijn en vernietigd daarom de rodebloedcellen? Ik weet het niet, Koen ook niet. Dat is duidelijk. Maar als zij zuurstof nodig hebben en hun eigen zuurstofvoorziening vervolgens gaan vernietigen vind ik dan weer vreemd.

  In ieder geval Koen kan vanop afstand niet bepalen of de mensen daar malaria hebben of niet en zijn betoog dat mensen altijd hevig zweten en rillen is dus ook niet waar. Dat ik het nu pas opzoek (met dank aan Anna11, die in één van haar antwoorden een balletje opgooide in deze richting), ach ja, ik kan niet alles weten of opzoeken, maar van een wetenschapper mag je toch iets meer verwachten. Het bevestigd wederom mijn stelling. Wetenschappers weten ook niet alles. Geen probleem, maar weet dat zelf ook aub. Jij bent inhoudelijk stellig in je overtuiging, ik niet, ik ben stellig in de overtuiging dat het hele systeem waarin Koen werkt niet deugt en zware mankementen vertoond met alle gevolgen vandien en dat blijkt maar weer, want hij gaat hier toch volledig onderuit. En diagnoses op afstand stellen, weinig artsen wagen zich daaraan.

  Bronnen:
  http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/57771-malaria-symptomen-klachten-malariapillen-malariagebieden.html

  http://www.artsenzondergrenzen.nl/over-ons/dossiers/medische-dossiers/dossier-malaria/wat-is-malaria.aspx

  1. Weet je Ger, ik mag niet alles vertellen, dat heb ik Klaas Proesmans beloofd. Maar, de malariaparasieten waren inderdaad uit het bloed van ALLE patiënten in Oeganda verdwenen!

   Dus Koen/Feniks heeft absoluut ongelijk met zijn bewering dat MMS niet verder dan de maag komt en daardoor niet in de darmen en in de bloedbaan terecht kan komen en dat het malariavirus dus niet aangepakt kan worden. Ook zijn bewering dat het virus zich vermomd als een lichaamseigen organisme, dus een gezond micro-organisme en daardoor niet door de MMS (chloordioxide) als schadelijk herkend wordt en dus sowieso niet uitgeschakeld kan worden, ook al zou MMS in de bloedbaan terechtkomen, is dus NIET WAAR.

   Dat er nader onderzoek moet komen of het virus werkelijk uit het lichaam is, is beslist waar. Want wat als het virus wel uit het bloed is, maar zich nog in het lichaam bevindt en na een aantal dagen, weken, maanden weer (heftiger) toeslaat? Moet er daarom een MMS kuur komen die langer duurt? Moet MMS op een andere wijze worden toegediend om ook het virus buiten de bloedbaan te vernietigen?

   En zo zijn er meer vragen die op basis van het feit dat MMS al meer dan 15 absoluut de malariaparasieten in de bloedbaan vernietigt, dringend moeten worden onderzocht, er staan namelijk veel mensenlevens op het spel en zoals ik al eerder opmerkte, de zaak ‘MMS’ positief benaderen is de enige optie. Negatieve benaderingen zijn een aanslag op de mensheid en je geweten.

   Echter, ook al zullen malariapatiënten met alle mogelijke bewijzen genezen zijn, dan nog zal Koen/Feniks dat bewijs aanvechten, kijk maar hoe dat gaat onder elk artikel hier op WTK.

   Jim Humble beschikt over honderden handtekeningen van mensen die genezen zijn, maar dat is voor de sceptici geen bewijs.

   Koen/Feniks had met eigen ogen en instrumenten aanwezig kunnen zijn bij behandelingen met MMS, maar kwam met allerlei bezwaren. Zie mijn voorstel aan hem:
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/het-rode-kruis-en-het-doodzwijgen-van-mms-rectificatie/comment-page-4/#comment-114289

  2. Mooi Ger, je hebt wat zitten googlen om toch iets te weten te komen over malaria. Besef je dat ik dat allemaal al jaren wist? Zelfs het stukje waarvan je beweert dat ik het niet weet, weet ik wel.

   Ik weet ook dat mensen jarenlang de parasiet in hun lichaam kunnen hebben, zonder dat ze ziek zijn, ongeveer zoals wij in Europa heel wat virussen en bacteriën in ons lichaam hebben die ons ziek kunnen maken maar het toch niet doen. Daarom is ‘malaria hebben’ meer dan de parasiet detecteren, maar ook koorts en rillingen vaststellen. Er is inderdaad ook een cyclisch verloop van de ziekte. Als je in één van de 500+ reacties gaat terugzoeken, zul je daarom ook een berichtje van mij vinden, waarin ik vraag of die deelnemers ook na meerdere dagen/weken nog altijd ‘genezen’ waren. En ook dat ik vraag over welk van de vijf soorten van parasiet het gaat.

   Je hebt gelijk “Wetenschappers weten ook niet alles.” Maar wetenschappers weten wel een pak meer dan iemand die gewoon wat googlet en dan denkt dat hij meer weet dan een wetenschapper (je baseert jou kennis dan trouwens op die van ‘onwetende’ wetenschappers – vind je dat dan geen contradictie?). Wetenschappers weten wel hoe ze die informatie moeten kaderen, hoe ze nonsens, retoriek en loze beweringen moeten onderscheiden van betrouwbare informatie. En zo kom je dan tot de conclusie dat er enkel retoriek en overtuigingen zijn rond MMS; en geen betrouwbare informatie.

   Ik stel voor dat jij (en anderen mogen ook) eens googlet naar het “Kruger Dunning effect”. Of lees gewoon de samenvatting ervan op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dunning-krugereffect.

  3. Paul (83.1) de malaria parasiet is GEEN VIRUS!!! Ga ook maar eens na wat het Kruger Dunning effect is.

  4. Ach Feniks, l..!, we hebben het over de ziekte malaria, en nu ga jij opeens lopen muggenziften over of het nu een virus of een parasiet is. De ‘malaria’ WAS aantoonbaar uit het bloed, of het nu een virus of een parasiet is, MMS heeft het aangepakt, hoe je het ook noemen wilt! Wring je maar in allerlei bochten om toch je gelijk te krijgen, z..!

  5. Malariaparasieten komen niet alleen bij de mens voor. Naast de vier malariaparasieten die de mens infecteren, vindt men verschillende soorten malariaparasieten bij apen en andere zoogdieren (zoals knaagdieren) en ook bij vogels en reptielen. Die parasieten zijn echter normaal gesproken niet infectieus voor de mens.

   Er zijn verschillende vormen van malaria bij de mens, die veroorzaakt worden door vier verschillende soorten malariaparasieten. De vier soorten die de mens infecteren zijn: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae.

   1.Malaria tropica (ook wel falciparum malaria, hersenmalaria of cerebrale malaria genoemd) ◦Dit is de meest kwaadaardige en gevaarlijke vorm van malaria. Als men niet tijdig behandeld wordt kan dat binnen enkele weken tot de dood leiden. Malaria tropica wordt veroorzaakt door de parasiet Plasmodium falciparum. De koortsaanvallen verlopen grillig. Malaria tropica is de meest voorkomende malariavorm en kan men vooral oplopen in tropisch Afrika, daarnaast ook in Zuid-Oost-Azië en het (sub)tropische deel van Zuid Amerika. In Miden Amerika komt deze vorm van malaria veel minder voor. Deze vorm van malaria veroorzaakt het hoge sterftecijfer aan malaria. Per jaar sterven er tussen de 1 en 2 miljoen mensen aan een infectie met Plasmodium falciparum, voornamelijk kinderen onder de vijf jaar in tropisch Afrika. Niet alle (onbehandelde) infecties in kinderen in Afrika leiden tot de dood: door herhaalde infecties wordt een gedeeltelijke immuniteit tegen de parasiet opgebouwd en ongeveer 2% van de infecties verloopt met dodelijke afloop. Het kwaadaardige verloop van deze infectie wordt (gedeeltelijk) veroorzaakt doordat geïnfecteerde rode bloedcellen vast gaan zitten in kleine bloedvaatjes van belangrijke organen, bijvoorbeeld in de hersenen. Hierdoor raken bloedvaatjes verstopt waardoor toevoer van zuurstof en voedingsstoffen gehinderd wordt. Daarnaast treden beschadigingen van bloedvaatjes en orgaanweefsel op, o.a. door afweerreacties van het immuunsysteem van de mens zelf tegen deze parasieten. Dit kan leiden tot uitval van vitale functies van organen, coma en uiteindelijk de dood.

   2.Malaria tertiana ◦Malaria tertiana s een ‘goedaardige’ vorm van malaria en wordt veroorzaakt door de parasieten Plasmodium vivax en/of Plasmodium ovale. De koortsaanvallen krijgen in de meeste gevallen na enige tijd een karakteristiek verloop met pieken om de 48 uur (anderdaagse koorts). Deze parasieten kunnen in de lever achterblijven en zo vele maanden tot jaren later (ongeveer 4 jaar) nog een malaria aanval veroorzaken. Malaria tertiana, veroorzaakt door P. vivax komt voornamelijk voor in Zuid-Oost-Azië, Midden- en Zuid-Amerika en Ethiopië. P. ovale in West- en Centraal-Afrika.

   3.Malaria quartana ◦Malaria quartana vertoont geen verschil met een malaria tertiana, behalve dat de karakteristieke koortsaanvallen om de 72 uur (vierdedaagse koorts) plaatsvinden. Malaria quartana wordt veroorzaakt door de parasiet Plasmodium malariae en komt niet vaak voor.

   Malaria komt voornamelijk voor in de subtropen en de tropen. Ongeveer 40% van de wereldbevolking leeft in gebieden waar malaria voorkomt.

   In Nederland kennen wij de ziekte malaria voornamelijk als ‘import’ ziekte, door het reizigersverkeer tussen Nederland en de (sub)tropen (zie verder bij ‘Malaria in Nederland’)
   •Zie voor meer informatie het boek ‘The rise and fall of malaria in Europe’ ( L.J. Bruce-Chwatt en J. de Zulueta. 1980. Oxford University Press). In Nederland werd malaria veroorzaakt door P. vivax en P. malariae. In de periode 1945-1955 werd malaria in Nederland uitgeroeid door effectieve behandeling van patiënten met chloroquine en bestrijding van muggen met DDT. Het laatste autochtone geval van malaria werd in 1959 geregistreerd. De parasieten werden in Nederland overgebracht door de mug Anopheles atroparvus, die ook nu nog in Nederland voorkomt. Deze mug kan niet de gevaarlijke Plasmodium falciparum overbrengen.

  6. Koen, dat malaria in aanvallen kwam wist ik eigenlijk ook wel, het was alleen geen parate kennis.
   Eigenlijk twijfelde ik er ook niet aan of jij dit niet zou weten, daarom vind ik het des te erger dat jij hier bewust gaat liegen en de zaken verdraaien dat als iemand niet rilt of koorts heeft hij dan geen malaria heeft en die diagnose blijkbaar op afstand kan stellen. Dat is gewoon waanzin Koen. Zoals je al schrijft, iemand die malaria in zich draagt kan zelfs na lange tijd malaria ontwikkelen. Als het weg is niet meer natuurlijk en dus werkt MMS. De vraag is alleen of het ook wegblijft en daarvoor is dus meer onderzoek nodig. Die vraag hebben ze dus zelf ook, dus blijf er niet naar vragen. Daarvoor is dus juist het onderzoek nodig. Voor mij is dus de informatie die nu beschikbaar is ook onvoldoende om het als betrouwbaar te bestempelen, maar daarvoor wordt dan ook dat onderzoek gevraagd. En in de hele gang van zaken heb ik meer vertrouwen in hen dan in types als jij.
   Ook tussen twee aanvallen door zijn er geen duidelijke symptomen die je zo op beeld vanaf afstand kunt vaststellen, dus ook een actuele malariazieke patiënt niet. Dus jij kan daaruit (uit de video) helemaal geen conclusies trekken, slechts vermoedens. En dat wist je blijkbaar en toch vertel je ons iets anders.

   Dat wetenschappers kunnen zien hoe ze zaken moeten kaderen klopt maar voor de helft. Want hoe kan het dat in zoveel zaken de wetenschappers het met elkaar niet eens zijn? Blijkbaar kunnen ze toch niet zo goed kaderen, in ieder geval een deel kan het niet goed, behalve Koen natuurlijk, die kan kaderen als de beste. En dat wetenschappers het niet eens zijn met elkaar zie ik plus het hele systeem dat van geen kanten deugt.
   En nu haal ik dus mijn informatie van wetenschappers op het internet, inclusief jouw informatie en zie ik wederom een mij niet vreemd verschijnsel, een verschil, namelijk dat jouw verhaal niet klopte. Nu geef je immers toe dat jij dit allemaal al wel wist.
   Dus waarom je de boel aan het verdraaien was is voor mij een raadsel….hoewel…..

  7. De levensloop van de parasiet:
   Hoe plant de parasiet zich voort in de mens en de mug ?
   1.Een vrouwelijke Anopheles mug, die parasieten bij zich draagt, injecteert malaria parasieten in het bloed tijdens een steek.
   2.Deze parasieten verdwijnen snel in de lever. De parasieten vermenigvuldigen zich in de cellen van de lever gedurende een periode van 5-16 dagen*. Hierbij treden geen ziekteverschijnselen op.
   3.Parasieten komen vrij uit de lever in het bloed en dringen rode bloedcellen binnen en gaan zich hierin weer vermenigvuldigen. Na rijping barsten de rode bloedcellen open en de jonge parasieten dringen weer nieuwe bloedcellen binnen. Deze cyclus in het bloed** blijft zich herhalen en resulteert in een snelle toename van het aantal parasieten in het bloed en in de ziekte-verschijnselen van malaria.
   4.Wanneer een Anopheles mug een bloedmaal neemt op deze patiënt, vermenigvuldigen de parasieten zich verder in de mug.
   5.Duizenden van deze parasieten komen in de speekselklieren van de mug terecht waar zij wachten om opnieuw geïnjecteerd te worden in het bloed van een mens bij een volgende steek.

   * De ontwikkelingsduur in de lever verschilt tussen de vier soorten malaria parasieten die de mens infecteren (P. falciparum 5-6 dagen; P. vivax 6-8 dagen; P. ovale 9 dagen; P. malariae 12-16 dagen). Ook kunnen levervormen van P. vivax en P. ovale zich niet direct gaan vermenigvuldigen, maar pas op een later tijdstip overgaan tot deling (tot enkele maanden tot vier jaar na infectie).

   ** De duur van de delingscyclus in de rode bloedcellen verschilt tussen de vier soorten. P. falciparum, P. vivax 48 uur; P.ovale 49-50 uur en P. malariae 72 uur. De koortspieken worden veroorzaakt door het gelijktijdig barsten van de rode bloedcellen wanneer de jonge parasieten vrijkomen.

  8. Eindelijk eens iemand die een technische benadering verklaart op wetenschappelijk gebied van malaria en de Steekmug himself. In betere banen van bloedcellen structuur verklaart. Weinig mensen die hier zo enerverend in ‘raak’ prikken zijn als Odette. Kan de Heer Koen nog een Vlaams puntzakje aanzuigen als van ‘Hij’ met dat wist ik ook te vertellen aan de hand van de Universiteit Computer Google…

  9. Ach Paul, er zijn prikkende muggen 😉 en stampende olifanten, ieder zijn deel in de porceleinwinkel.

  10. En Koen, nog steeds geen woord over chemo. Maar ja, we weten hier inmiddels wel welke kant jij verdedigd.

  11. @Feniks 83.11 Ja, goed gevonden hè? Goed zo Feniks, goed gezocht! Eindelijk! Je kan het wel, bijna pro maar nog niet helemaal. Oefenen, oefenen en oefenen en oefenen……

  12. Hoi Odette, ja sommigen moeten wel heel veel oefenen voordat ze begrijpen waar het nou echt om gaat, dat is wel duidelijk.
   Maar dat maakt voor jou niets uit, jij gelooft in iedereen, zelf in Feniks! 🙂 ♥

  13. @ Feniks

   Wat ben jij toch een zeer kortzichtige Belg, puur omdat we niet aan het lezen zijn in materiaal van wat jij aanreikt, vallen we ineens af. Wel een wrang voorstelling vermogen die je beschikt. Zit meer in boeken te worstelen over verschillende soort extractie van dialyse soorten dan een Freddy Kruger Elm on Night Street. Je kan van mij zo aan de zuurzak.

  14. Het Kruger Dunner effect is niet anders dan iemand weer een ziekte aan praten dat zij/hij psychologisch niet in orde is wanneer men geen correct antwoord kan geven op een gestelde argument. Dusssss als je geen antwoorden in pacht hebt bben je volgens Feniks dan gelijk ook ziek in je boven kamer. Weet je Feniks voor jou opmerkingen zullen ze ook wel een pilletje hebben, het is niet meer dan kak praat van je.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Dunning-krugereffect

  15. @ Odette

   Heb het boek DSM V besteld,puur om de gaande urgumenten die Feniks hekelt te bestuderen. Wanneer is een ziekte een ziekte en wanneer heeft het een psychische dissorder functioneel. We kunnen nu eenvoudig bepaalde termen opzoeken als men een nieuw verweer ons toe speelt die we niet kunnen plaatsen per direct. Wil wel weten voor mezelf op ik dat moment in zwaar weer verkeer en of niet. Want stel je voor het zou zo maar eens kunnen zijn dat men gelijk heeft en ik zo maar rond wandel….
   http://www.geneeskundeboek.nl/leesverder.php?isbn=9789089532220&titel=DSM-5%3A+Handboek+voor+de+classificatie+van+psychische+stoornissen+-+paperback+editie&q=

  1. Hoeveel medicijnen geven vergiftiging? Het is gewoon niet eerlijk, niet redelijk, eenzijdig, kortzichtig.
   Bovendien wie ben jij eigenlijk wel om Linda te bekritiseren? Zij maakt een keuze, net als Henk Trentelman ooit een andere keuze heeft gemaakt. Niet genezen nee, maar de reguliere geneest ook het merendeel niet, maar het leven wordt met deze alternatieve behandelingen wel een pak aangenamer en het leven kan ook verlengd worden, dus veel behandelingen werken wel. Henk heeft het 13 jaar volgehouden, terwijl hij eigenlijk al veel eerder dood had moeten zijn en Linda maakt het ook nog steeds goed, dus wie is Mari om daarover te oordelen? Je mag denken wat je wilt, maar Linda uitmaken voor een wanhopig zieke, dat gaat echt veel te ver. Linda is juist niet wanhopig. Als ze wanhopig was geweest zou ze alle reguliere behandelingen accepteren, nu doet ze gemengd. Haar keuze. Respecteer die.

  2. Zoveel medicijnen genezen niet, zoveel medicijnen geven vergiftiging.
   Hoeveel mensen die chemo hebben gehad kunnen het niet meer navertellen?
   Dit is echt eenrichtingverkeer.
   Zoals gezegd dit is zo ongelooflijk kortzichtig, eenzijdig, oneerlijk, onredelijk en vooral meten met twee maten. Duizenden doden in de reguliere zorg, maar als er 1 dode valt binnen de alternatieve is het land te klein. Het is gewoon niet fair. En dat gaan gelukkig steeds meer mensen zien.

  3. Ger
   Weet je wat te ver gaat, dat je niet goed leest en de boel verdraait.
   Ik schreef niet dat Linda een wanhopige zieke is.
   Die blog van haar is foute boel met de adviezen die ze geeft.
   Ze is geen arts.
   En zoek maar eens na, wat 100 abrikozenpitten per dag doen.
   ( ze zal wel een tik fout gemaakt hebben )

  4. Mari,
   100 abrikozenpitten, 20 liter bier doet ook niet goed, alles in verhouding zien. Dat is wederom zo kortzichtig. Zoals gezegd het is niet fair.
   Mari ik lees wel goed. Je omschrijft Mari wel degelijk als een wanhopige zieke, een goed voorbeeld is dan ook Linda met haar blog, zo schrijf je.
   En als ze schrijft dat we er met MMS nog niet zijn dan klopt dat ook. Het krijgt nog steeds geen erkenning, er moet nog steeds voor blijven geknokt.
   En inderdaad, Linda is geen arts, zo doet ze zich ook niet voorkomen, ik ook niet, jij ook niet. Ieder moet zijn eigen keuzes maken en feit is dat artsen en wetenschappers het onderling zeer vaak niet eens zijn. Ik laat mij door beide zijdes informeren en maak dan zelf een keuze.

  5. Ben wederom iets te snel geweest met schrijven.
   Dat is nu twee keer.
   Mari ik lees wel goed. Je omschrijft Mari wel degelijk als een wanhopige zieke, een goed voorbeeld is dan ook Linda met haar blog, zo schrijf je.

   Dat moet dus zijn…Je omschrijft Linda…..enz.
   Blijkbaar weet je zelf niet meer wat je schrijft.

 27. Er wordt hier door een aantal personen blijkbaar beweerd of verondersteld dat ik één of ander verborgen agenda volg. Dat ik om één of andere mysterieuze reden alles in het werk stel om verder MMS onderzoek te blokkeren. Dat ik alles in het werk stel om de belangen van de Big Pharma te verdedigen. Laat het duidelijk zijn: dit doe ik niet! Mijn enige drijfveer is steeds dat ik enerzijds graag over medische wetenschap lees en communiceer, en anderzijds een hekel heb aan foutieve berichtgeving en valse beschuldigingen. Persoonlijke aanvallen laten mij koud. Maar dat men gebaseerd op ongegronde vooroordelen hele groepen van mensen valselijk beschuldigd, dat ergert mij. Iedereen maakt fouten, en ik heb ook al vaker geschreven dat de Big Pharma daar zeker ook niet onschuldig in is, maar ze voor massamoordenaars en dergelijke beschuldigen vind ik er ver over.

  Er is heel wat onbetrouwbare berichtgeving en valse beschuldigingen rond MMS. Om te beginnen: er is geen complot om dat tegen te houden. Het laat de medische wereld gewoonweg volledig koud omdat het niet kan werken. Er staan hier wel ‘geleerde’ verklaringen met ‘moeilijke’ woorden zoals oxidatiepotentiaal en zo, maar een beetje wetenschapper ziet gewoon dat dit allemaal nonsens is. Iedere wetenschapper zal –onafhankelijk van wat ik schreef- dezelfde bedenkingen hebben als ik reeds een half jaar geleden opbracht (reactie 10): MMS reageert reeds in de maag en darmen, enkele druppels is niet genoeg om de concentratie in bloed hoog genoeg te krijgen, het reageert met alles en niet alleen met parasieten,… Aan derelijke zaken moet je niet twijfelen: dat is allemaal even evidente wetenschap als dat de Aarde rond is, en dat we vroeg of laat allemaal dood zullen gaan.

  Maar stel nu dat MMS toch op één of andere mysterieuze wijze zou werken? Er zijn immers heel wat mensen die beweren dat ze dankzij MMS genezen zijn. Maar heeft dat dan echt gewerkt of was dat een placebo effect? Dat kun je nooit zeggen na een behandeling bij jezelf of iemand die je kent. Het placebo-effect is immers zeer mysterieus en kan zeer overtuigend werken. Daarom moet je op gecontroleerde wijze studies op een grote groep mensen doen. Dat is wat ze zogezegd hebben gedaan in Afrika voor malaria. Maar deze hele studie toont aan hoe amateuristisch het gedaan werd. Iemand met iets meer kennis over malaria dan wat je op een avond bijeen-googlet, beseft dat wel. Maar als dan niemand van de medische wereld die resultaten willen geloven, dan wordt dat enkel verklaard door ‘doofpotoperaties’ en ‘complottheoriën’. Terwijl het waarschijnlijk gewoon eerder om misleiding en propaganda van de ene partij en gebrek aan vertrouwen van de andere partij gaat. Weerom geen enkele reden om ook maar te beginnen te geloven dat MMS zou kunnen werken.

  Omdat ik zo’n kritiek durf geven, wordt ik dan maar op allerlei manieren persoonlijk aangevallen. En wordt er beweert dat ik nooit zal aanvaarden dat MMS werkt. Dat toont gewoon aan dat men niet wil inzien hoe een wetenschapper denkt. Als er degelijke resultaten zijn, dan zal ik het aanvaarden. Hier is een voorstel van hoe je dat kunt bekomen:
  1 Selecteer pakweg 300 mensen met malaria
  2 Bevestig dat ze meer dan 38°C koorts hebben, besmet zijn met P. falciparium, en bepaal de concentratie van de parasieten in het bloed
  3 verdeel ze in 3 willekeurige groepen
  4 geef een groep MMS, een groep een placebo en een groep standaard medicatie tegen malaria. Doet die ‘geblindeerd’, zodat de twee eerste groepen niet weten of ze placebo of MMS drinken (standaard medicatie zijn pillen, dus die patiënten weten wel wat ze krijgen)
  5 de volgende dag, bepaal de concentratie van de parasieten in het bloed, en meet de koorts
  6 meet de koorts elk dag, en bepaald de concentratie parasieten elke week, voor de volgende 8 weken
  7 analyseer de resultaten en doe een duidelijke rapportering van de resultaten, door en voor medici & wetenschappers

  Zo’n studie is niet veel moeilijker dan hetgeen in die youtube video’s nu al werd gedaan. Maar het zou wel enorm veel overtuigende resultaten opleveren. Ik verwacht dat het zeer overtuigend zou aantonen dat MMS niets meer doet dan een placebo. Maar mocht het resultaat toch in de buurt komen van het effect van de standaard medicatie, dan zal ik dat natuurlijk ook aanvaarden.

  1. aan FENIKS,
   Met grote aandacht heb ik al je argumenten gelezen en daardoor beter inzicht gekregen , en wil graag mijn waardering geven voor je volharding en overtuiging dat MMS niet kan werken. Helaas dringt het niet door tot de meeste mensen op deze site, maar ik denk wel, dat het effect heeft op de duizenden bezoekers die het lezen maar niet reageren.
   Dat is het doel waarnaar wij streven.
   Mijn motivatie om tegen het promoten van MMS in te gaan is het menselijk leed dat dit merkwaardige middel veroorzaakt.
   Valse hoop geven op valse grond.
   Wanhopige, zieke mensen, die maar klakkeloos geloven …. een goed voorbeeld vind ik de Blog van Linda Woudstra. Zie mijn reactie 84 hieronder, endan moet je ook nog hier naar :
   Een zeer uitgebreid assortiment bij
   Steven Soeten van Natufarm heeft in 2013 het certificaat behaald
   bij de Genesis 2 Church of Health and Healing van Jim Humble.
   Klik op MMS Protocols en dan op MMS Codex,
   daar staan alle te behandelende ziektes.
   natufarm.nl

   En dan te bedenken dat het middel niet in de winkel verkocht mag worden !
   Trouwens, ik vindt die scheldpartijen ook niet erg, eerder zielig.
   Deze mensen staan bol van medemenselijkheid ; Het tegendeel is bewezen.
   Hebben ze helemaal niet in de gaten. Wel grappig toch ?

  2. Mari, dus je maakt hier officieel bekend, dat je deze website/forum gebruikt om al die duizenden bezoekers te ‘waarschuwen’ voor MMS.

   ‘ Helaas dringt het niet door tot de meeste mensen op deze site, maar ik denk wel, dat het effect heeft op de duizenden bezoekers die het lezen maar niet reageren.
   Dat is het doel waarnaar wij streven.’

   Deze uitspraak van jou vind ik compleet belachelijk…en wie is wij?

   Waarom ga je niet een eigen site beginnen met Feniks bij voorbeeld, vindt hij zeker leuk. En jullie kunnen samen strijden tegen MMS of wat dan ook. Blijkbaar nog steeds niet begrepen dat het een keuze is en geen plicht!!!

  3. dat is zeer onethisch Feniks, je wilt mensen serieus helpen of niet (intentie), en of het nou placebo effect is of niet doet er feitelijk niet toe…. wie geneest heeft gelijk…

  4. @ Mari Muts

   Geloven doe je zelf maar in de kerk, ik blijf zelf twijfelen aan het zeker weten. Zelf onderzoek doen is het zelf ondernemen en ondergaan zonder geroep toeter. Ook Feniks zelf zou als wetenschapper zelf conclussies kunnen trekken als hij zelf onderzoeken zou overwegen dan zou hij kunnen ontdekken wat de uitkomst zou kunnen zijn. Bij twijfeldoe je zelf onderzoek en ga je niet lopen jammeren met stukjes tekst.

  5. Monika
   Mijn keuze is mijn plicht om mensen te informeren over een hype middel dat niet deugt en verboden is door de voedsel en warenautoriteit. die Ja, waarschuwt en dat mag ik hier ook.
   Dat is het doel waarnaar wij streven, dat is ons heilig ideaal is een zin uit een socialistisch lied.
   En wij is in dit geval ik.

   Paul H.
   Je doet onderzoek door zelf MMS te slikken, terwijl je niet ziek bent. ?
   Tja,
   Wie loopt hier te jammeren met stukjes tekst.
   Lees alje reacties maar eens terug die je hebt geschreven naar mij en Feniks.
   Daar krijg jij rode kaken van.

  6. Mari, juist dan is een eigen website ideaal…. en ik hoop dat je met dezelfde energie waar je hier probeert mensen te ‘informeren’ de OVERHEID informeert over wat allemaal verkeerd is hier in Nederland en dat is nog al wat…alles verbieden wat goed is en het slechte bevorderen.
   Dit is ook een reden waarom het zo gaat hoe het gaat in Nederland met het ‘verzet’, je schopt tegen het verkeerde been!

  7. Mari 85.6
   Dat het middel niet deugd is niet aangetoond…
   Dat jij vanuit je onderbuik wantrouwen voelt is oke,
   maar om dit te motiveren moet óók jij met onderbouwing komen.
   Daar ontbreekt het aan helaas.

  8. Mari,
   Medicijnen worden veelal ook getest op gezonde personen. Niet voor de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn. Die mensen zijn dus ook niet ziek. Persoonlijk ben ik ook over het algemeen niet zo’n voorstander om preventief iets te nemen, of dat nu een medicijn is of in dit geval bijvoorbeeld MMS. Maar het zelf een keer proberen is dan weer wat anders. Dan weet je tenminste al wel waar je over praat. Paul kan wat MMS zeggen waar hij over praat, dat kan jij in ieder geval niet. En dat Paul, die zo’n voorstander is van MMS, zelf uitprobeert wat MMS doet en wat eventueel de neveneffecten zijn vind ik alleen maar lovenswaardig.
   Daarbij lijkt mij MMS helemaal niet verboden door de voedsel en warenautoriteit, dan zal het eerder de geneesmiddelen wet zijn of iets dergelijks. Echt voedsel kan MMS ook niet noemen natuurlijk.
   Maar MMS kan ook zelf gemaakt worden. En mensen die dat doen en goed voorgelicht worden is niets mis mee. Dat is eigen keuze. En geloof maar….mensen worden wel degelijk wel goed voorgelicht. Men weet donders goed hoe mensen als jullie tegen dit soort zaken aankijken. Dus waarschuwen is echt overbodig, althans waarschuwen mag, maar op de manier zoals jij en Koen doen is echt overbodig.
   Jullie maken jullie punt, wij maken ons punt en verder moet je ieders keuze respecteren. En dan weet ik nu al dat ik je soms gelijk zal moeten geven, dat jullie het bij het rechte eind hebben, maar ik ben absoluut overtuigd dat het in het merendeel van de gevallen (over allerlei zaken) het juist omgekeerd zal zijn. Dat de andersdenkenden het wel degelijk bij het rechte eind hebben, maar ongetwijfeld dus niet altijd. En mogelijk is dat bij MMS, maar mogelijk ook niet. Dat weten we nu gewoon nog niet. Het verdient in ieder geval een eerlijke kans.
   Net als stevia die kans verdiende. Dat was wel verboden door de voedsel en warenautoriteit. Maar wie zat ernaast? Volledig onterecht verboden en iedereen werd maar angst aangepraat omdat het niet goedgekeurd was, dus er moest wel iets mee zijn. Misleiding heet dat. Laat je gewoon niet gek maken en doe zelf onderzoek en maak zelf keuzes. En zoals gezegd, die kan soms fout zijn, maar volg je de kudde, dan weet je zeker dat je grote fouten maakt met een hoop ellende tot gevolg.
   Het enige waar ik preventief aan doe is zo gezond en zuiver mogelijk proberen te eten. Ik zijn veel factoren die je gezondheid kunnen ondermijnen, niet tegen alles kan je iets doen, maar hetgeen je dagelijks eet, dag in dag uit is in mijn ogen één van de belangrijkste dingen waaraan je zelf iets kan doen om je zelf gezond te houden. De walgelijke voedsel en warenautoriteit probeert mensen die gezond bezig zijn op allerlei manieren wederom te misleiden. Denk aan het nieuwsitem superfoods. En ja…te veel en te eenzijdig dat ben ik wel met ze eens. Maar gezonde natuurlijke producten op een normale manier gebruiken is helemaal niets mee en helpt wel degelijk mensen gezond te houden in plaats van al het suiker (hoewel men nu eindelijk wakker lijkt te worden) te nuttigen, iets dat wel goedgekeurd is overigens maar pas echt schadelijk is, e-nummers, pesticides, antibiotica, hormonen enz.
   Dat alles is destructief voor onze gezondheid en verdient de prioriteit van de voedsel en warenautoriteit, niet de superfoods.
   Bovendien zijn het niet de domme mensen die geloven in superfoods, maar juist hoger opgeleiden. Dat vind ik dan weer grappig en de jongeren. Gelukkig komt er een nieuwe generatie aan die niet langer voor de gek te houden is. Verandering is op komst, maar het duurt even voor het gemeen goed wordt.

  9. Sorry Mari,
   Heb een foutje gemaakt. Ik schreef bovenstaande reactie aan jou en heb dus per ongeluk Mari geschreven in plaats van mijn naam.
   Dus bovenstaande reactie is van Ger en niet van Mari.

  10. Geeft niet hoor Ger,
   Ik ben Mari.
   Dus idereen kan zomaar onder een ander zijn/haar naam reageren.
   Lekker verwarrend maar ook is dit technisch een slecht forum.

  11. als je er niet in geloofd, houdt je meningen dan lekker voor je! MMS werkt! en daar ben ik het levende bewijs voor. En als je nu, na het zien van de documentaire nog niet overtuigd bent en allerlei argumenten probeert aan te dragen vanuit jouw theorie dat MMS niet werkt kun je je energie beter aaniets anders verspillen toch?

 28. Dat onderzoek dat jij omschrijft Koen is inderdaad beter, dat ontken ik niet, daarvoor is dus meer onderzoek nodig en dat wordt dus gevraagd. Dus waarom jij nu blijft zeuren snap ik.
  En wetenschappers die zelf nooit twijfelen zijn geen echte wetenschappers. Dat soort personen lijden aan tunnelvisie, althans het gevaar daarvoor is groot.
  En er zijn wel degelijk schone bloedmonsters na gebruik van MMS, dus het is zeer aannemelijk dat het wel degelijk iets doet.

  1. Ger: Jim Humble beweert al 15 jaar dat MMS malaria geneest. Waarom heeft hij zelf nooit zo’n degelijke studie gedaan (reactie 85)? Waarom doen hij en/of zijn volgelingen steeds enkel zeer dubieuze ‘studies’, waarna ze beweren dat het werkt? Het antwoord is eenvoudig: Omdat ze zo de naïevelingen kunnen overtuigen, maar niet de wetenschappelijke wereld. De naïevelingen die hun boeken zullen kopen, of MMS op hun websites zullen kopen, aan winstmarges van meer dan 90%. Zij willen dus nooit zo’n degelijke studie opzetten, want het zal enkel aantonen dat ze ongelijk hebben.

   Waarom hebben wetenschappers dan nog nooit zo’n studie opgezet? Moeten ze dat dan doen voor elke bewering van eender wie die afkomt met onbetrouwbare resultaten, fundamenteel verkeerde beweringen, en een bende fans die niet begrijpen waar het juist over gaat? Dan zetten ze veel beter studies op over behandelingen die mogelijks wel werken. Er worden nog heel vaak studies opgezet voor betere behandelingen van malaria. Behandelingen vandaag zijn een heel pak beter dan 20-50 jaar geleden. Een degelijke studie opzetten over MMS heeft geen nut: het zal aantonen wat we al weten (dat het niet werkt en niet kan werken), maar de echte fans zullen dat dan toch nog niet geloven: ze zullen beweren dat één of ander complot de resultaten heeft vervalst, dat het Rode Kruis,… enz

   Een onafhankelijke studie zal dus niks bijbrengen: de wetenschap zal niks nieuws leren, en de MMS- fans zullen die studie gewoon negeren. Mocht Jim Humble & co echt overtuigd zijn dat het werkt, dan zouden ze zelf al lang zo’n studie hebben gedaan. Maar ik voorspel: de volgende keer dat er nieuwe ‘resultaten’ zullen bekendgemaakt worden, zal weerom blijken dat er meer vraagtekens dan oplossingen zullen zijn.

   Ik ben het met je eens “En wetenschappers die zelf nooit twijfelen zijn geen echte wetenschappers.” Ik twijfel steeds aan elke uitspraak die gedaan wordt. Maar daarna kijk ik naar al de argumenten die zo’n uitspraak al dan niet onderbouwen, wat daarna veel twijfel kan wegnemen. Jij blijkt anderzijds niet te twijfelen: “er zijn wel degelijk schone bloedmonsters”. In al mijn reacties heb ik toch serieuze twijfels aangehaald over de correctheid van deze studieresultaten, maar jij blijkt nog steeds niet te twijfelen aan die uitspraak. Wie het schoentje past, trekke het aan.

  2. Ik heb altijd gezegd zelf ook niet overtuigd te zijn van MMS, maar het gaat mij om de manier waarop. Ik twijfel hier dus ook.
   Farmaceutische bedrijven zullen echt niet zo snel een onderzoek doen naar medicijnen waar zij niet zoveel aan kunnen verdienen. Dat is gewoon een feit, zij ontwikkelen liever zelf nieuwe medicijnen.

  3. Ger, bij reactie 87.1 heb ik een link gezet over de Neem tree. Deze wordt al duizenden jaren als de huisapotheek aangemerkt. Big Pharma had hem ook ontdekt en wilde de werkzame stoffen patenteren.
   Na flinke processen uit de Indiase gemeenschap werden die patenten ontbonden, sindsdien doet Big Pharma er niets meer mee. Koen lult zijn straatje mooi schoon, als er patent op te vragen was dan had MMS wel gewerkt volgens zijn vriendjes. My 5 cents 😉

  1. Neem trees heb ik nog niet, wel een kilo zaden liggen, maar het blijkt dus dat je deze zaden binnen 3 weken na het afrijpen moet zaaien. Daarna zijn ze onvruchtbaar. Wie weet gaat me dat wel lukken. Olie en bladpoeder heb ik op voorraad.

  2. De meest gebruikte antimalaria medicaties zijn kinine en artemisinine. Beiden zijn afkomstig van planten. MMS is geen ‘natuurlijk’ product. Is dat voldoende reden om te geloven dat MMS niet degelijk kan werken? Of is het gewoon een te eenvoudige redenering dat ‘natuurlijk’ het beste is? Kan MMS werken als het niet ‘natuurlijk’ is?

  3. Prima boompjes Cosmic, doet inderdaad veel, de oogst en toediening, tegen afstoten van muggen luizen en bv. schurftmijten. Niet alleen voor de mens maar ook voor de dieren, mooie markt 🙂

 29. Ik ben van mening dat het “onderzoek” dat in dit artikel besproken wordt, van dusdanig belabberde kwaliteit is dat het de naam onderzoek totaal niet verdient. Maar evengoed wordt op grond van dit flutonderzoek een onwerkzaam brouwseltje gegeven aan malariapatiënten in plaats van effectieve medicatie. Schandalig als je het mij vraagt.

 30. ik zeg het met voorzichtigheid ,die mensen in Oeganda waren proefkonijnen?
  Hoe kun je zoiets aan mensen indienen zonder te voor af te gaan onderzoeken dat MMS geen bijwerking heeft enz…

  1. Zoals wordt gezegd zijn er al talloze testen en bewijzen dat het werkt ZONDER bijwerkingen en absoluut ongevaarlijk is (tenzij overdosering maar ook dat werd genoemd en is een risico bij ALLE medicatie, zelfs bij paracetamol..) .. Even goed lezen en je info up to date houden..

 31. Ik wil dankzij de grote Orunmila Tempel gaf hij aan mij en mijn vriend, We leven in klein stadje in Maryland , Verenigde Staten , Mijn vriend en ik kreeg te weten dat we waren beiden HIV-positief en proberen om ons leven te leven op medicatie voorgeschreven te geven van onze kliniek . Op een dag tijdens het surfen op het net kwam ik deze AD dat de goede werken van de Grote Orunmila Tempel op hoe zij verschillende mensen hebben genezen rond de wereld met alleen kruiden en sterke voorbeden spirituele gebeden tijdens dosering toonde . Ik besluit om te proberen en te zien voor mijn zelf , ik contact opgenomen met de tempel en ik was van harte welkom en ik voelde me gelukkig en veilig , ik volgde de stappen van de geestelijke vader , die naar mij en vriendje sprak en werpen meer licht op hoe we konden worden genezen . Ik volgde elke instructie met geloof en geloven dat het zou werken voor mij . Na twee weken van de kruiden dosering , ging ik naar het ziekenhuis in opdracht van de geestelijke vader van mijn grootste verbazing mijn testresultaat en die van mijn vriend was negatief . Ik was zo vervuld van vreugde dat ik riep in tranen van vreugde . Ik instaan ​​voor deze tempel ze krijgt u genezen van deze HIV / AIDS U kunt mijn persoonlijke telefoonlijn 1 (920) 931 2971 bellen of laat een me tekstbericht , hebben we negatieve nu drie keer getest en bevestigd ons zelf en dit moment mijn vriend en ik zijn van plan onze bruiloft met niemand te weten dat we waren eens positief . Ik zal graag willen dat u contact opnemen met de Tempel voor je eigen wonder te greatorunmilatemple@gmail.com . veel succes

 32. Niet om het e.o.a.: Maar ik gebruik dit spul nu al een tijdje en krijg ik mijn hoeveelheid nooit helemaal op omdat ik het weg geef aan mensen die er lyrisch over zijn. Dit spul wordt viral.

  EEn verkoudheid of griep ben je na 20 min kwijt. Hooikoorts? ..ook in dezelfde tijd.
  De eerste keer voel je het ook echt door je lijf gaan. Bij de één wat nadrukkelijker op een bepaalde plek dan bij een ander.

  Ik zelf gebruik het samen met mijn ega zonder protocol. Enkel wanneer we het gevoel hebben iets in te moeten nemen.

  Het effect op lange termijn kan ik niet beoordelen.
  Mocht ik iets onder de leden krijgen waarvan CL02 de oorzaak is, zal ik dit hier ook vermelden.

  Kortom: Meer energie. Ik ben er blij mee.

  1. AUB waar kan ik dit spul kopen?wat is de naam?cloordyoxide?en hoeveelheid?gebruiksaanwijziging?ik heb een vriend die juist van de dokter gehoord heeft dat hij longkanker heeft.Dank aub wilt u antwoorden.Groetjes Vera.

 33. Het is een schande dat het Rode kruis hier niets mag over vertellen.Ik weet massa’s mensen die ziek zijn:de ziekenhuizen liggen vol,en chemo daar ben je nog zieker van.Bestraling beschadigt ook,mijn vader is ook gestorven aan kanker en mijn man ook:hij was nog maar 53 jaar/Sjernobyl,daar was hij niet ver van toen die ramp gebeurde.Keelkanker.De fabriek moet draaien hé,en dit meestal op de kosten van de staatskas via de ziekenverzekering.De wereld zou veel mooier zijn als die pillenmaffia niet bestond.Groetjes Vera.

 34. En wij zij nu al heel wat verder, ja tis al weer 2015 wat gaat de tijd toch hard.
  En nog steeds geen rode hond die het over het resultaat heeft.
  NIETS IN DE MEDIA, NIETS!

  “ik heb van hem het hele verhaal gehoord en heb beloofd de vertrouwelijke informatie daarin voor mij te houden,
  de tijd is nog niet rijp voor de openbaring daarvan.”

  En wanneer is dat dan volgens jou, over 10 jaar ofzo???
  Ik had whant to know wel hoog staan maar dit begint ergens op te ljken…..mainstream media maar weer volgen…

  1. Voor jou hetzelfde als ik Siban zojuist heb laten weten, zie reactie 100.1. Kom maar als je wat te melden hebt.

   Zoniet lees dan ook even mijn reactie nr: 101.

   En anders veel geluk bij de mainstream media, die lossen het allemaal wel op volgens jou. Man, man…

 35. Rode kruis IMF Navo WHO FDA AMA, VN,CIA, ALLES opgericht door de 1% elite, geloof ze niet, ze hebben hun eigen agenda. Samenspannend tuig, veel complottheorien zijn helaas ook complotpraktijk.

 36. Jammer dat Klaas en Paul monddood zijn gemaakt. Klaas is waarschijnlijk bang om zijn baan te verliezen en Paul die goede man wil dat niet op zijn geweten hebben. Maar die arme zieltjes die dagelijks aan malaria sterven dan? Hoe kunnen jullie slapen met dat op jullie geweten? Ja Paul door nu te zwijgen is alles wat jij die Dame van het rode kruis verweet in je email wisseling net zo goed op jouw van toepassing.

  1. Wat heb je zelf aan constructiefs bijgedragen Siban? Makkelijk om mij ten onrechte te beschuldigen en zelf op je luie kont te blijven zitten. Kom op, laat me weten welke mails jij hebt verstuurd, wie jij hebt gebeld, hoeveel moeite je hebt genomen om bv contact met Proesmans of Koehof op te nemen, hoeveel zoekwerk je op Internet hebt verricht naar de feiten, hoeveel boeken je over het onderwerp hebt aangeschaft en geef iedereen hier dan ook je echte en volledige naam omdat jij blijkbaar heel dapper bent?

  2. Paul.
   Paul je hebt je best gedaan en meer kan niet punt.
   De beste stuurlui staan nog altijd aan wal en het is algemeen bekend dat de farmacie alles doet om te verdienen ten koste van alles wat menselijk is.
   Ik vind het moedig en netjes wat je hier geschreven hebt en dat zouden er meer mogen respecteren vind ik.
   Zoals meestal zijn zij die het hardste roepen degenen die het minste doen dus laat ze lekker l.llen.

  3. Dank je Arnold, ach, ik weet dat de beste stuurlui aan wal staan, maar als niemand het ze vertelt, zullen ze het waarschijnlijk ook nooit beseffen.

   Je ziet het overigens wel vaker onder de artikelen hier en op andere websites, mensen denken dat degene die het artikel schrijft een soort superman is, die dat schandaal waarover hij/zij schrijft helemaal in zijn/haar eentje gaat oplossen. Maar neem van mij aan dat zij dat niet kunnen zonder de steun van heel veel andere burgers, zij zijn zelf namelijk ook maar een gewone burger, met een baan, een gezin en moeten het van het spaargeld doen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.