Advertentie

Pasgeboren baby’s zijn nog niet levend..?!?


x

x

Pasgeboren baby’s zijn nog niet levend..?!?

2013 © vertaling Frank Bleeker
2013 © origineel artikel ‘Natural News’

x

Geen persoon? Geen automatisch recht op leven? Het ‘Journal of Medical Ethics’, een internationaal vakblad voor medische professionals en researchers, heeft onlangs een onderzoek van Italiaanse en Australische academici gepubliceerd waarin wordt gepleit om abortus NÁ de geboorte toe te staan… Jazeker, je leest het goed. Ook al dacht je dat abortus de afdrijving is van een ongeboren vrucht..

Dit pleidooi om zuigelingenmoord -want dat is het dus feitelijk- te legaliseren werd geschreven door Alberto Giubilini van de afdeling filosofie van de Universiteit van Milaan en Francesca Minerva van het ‘Centrum voor Menselijke Bio-ethiek’ van de Monash Universiteit in Melbourne, Australië. Deze auteurs schrijven dat ze de voorkeur geven aan de term ‘post-geboorte abortus’ in plaats van infanticide (zuigelingenmoord), omdat de laatste term doet denken aan een ‘kind’, terwijl een pasgeboren baby volgens hen nog slechts een ‘foetus’ is. Een levend wezen, dat volgens hen niet hetzelfde ‘morele equivalent van leven’ bezit als een kind. Baby’s zijn voor deze wetenschappers dus (nog) geen mensen. Het wachten is kennelijk op het afschaffen van ‘de mens’ als ‘opgroeiende foetus’… (zie HIER en HIER o.a. leads)

In navolging van dit verhaal, bleek onlangs op de Amerikaanse Tv, om precies te zijn in een MSNBC talkshow, dat de host ook beweerde dat pasgeboren baby’s niet als ‘levend’ meetellen, tenzij ouders hiertoe beslissen’..!

Melissa Harris Perry
De journaliste in kwestie: Melissa Harris Perry

Kindermoord is de nieuwe abortus..?
De website ‘Natural News’, waar we hier al eerder artikelen van op de site plaatsten, hekelde het ‘kakelende hoofd’ Melissa Harris-Perry, de meest recente ‘doodaanbidder’, omdat zij in het openbaar impliceert de moord op levende, ademende, pasgeboren kinderen te ondersteunen. Volgens Harris-Perry begint het leven ‘wanneer de ouders het gevoel hebben dat het leven begint’. En in combinatie met enkele zieke nieuwe ‘ethische’ argumenten van radicaal links, kan dit maanden of zelfs jaren zijn, nadat een kind is geboren..!

Dit artikel gaat dan niet over abortus, het gaat over de moord op kinderen nádat ze geboren zijn. Want zodra een kind levend wordt geboren, is het beëindigen van dit leven niet langer meer een ‘keuze’ … het is moord volgens alle juridische en morele standaarden. Want terwijl vriend en vijand van abortus kan discussiëren over wanneer het leven in de baarmoeder begint, kan niemand het er niet mee eens zijn dat als een kind levend geboren wordt, dat het LEEFT, toch? En toch doen ze dat! Het ‘kakelende hoofd’ Melissa Harris-Perry houdt vol dat het leven pas begint wanneer de ouders ‘het gevoel’ hebben, dat het begint.

“Wanneer begint het leven? Ik geef toe dat het antwoord enorm afhankelijk is van het gevoel van de ouders. Een machtig gevoel – maar geen wetenschap,” zei Harris-Perry tot landelijke verbijstering tijdens haar MSNCB show op 21 juli.

En in één klap, vergoelijkt ze tegelijkertijd de moord op pasgeboren baby’s (d.w.z. ‘post-geboorte abortus’), terwijl zij de aanval opent op de wetenschap van de biologie die ondubbelzinnig duidelijk stelt dat een levende, ademende zuigeling met een hartslag en hersenfunctie levend is, en niet dood.
Maar vertel dat niet tegen de radicale abortusgekken[1]. Zij gaan veel verder dan het pleiten voor het ‘recht’ om een baby in de eerste of tweede trimester te aborteren, vele verdedigers van abortus verkeren in dezelfde kringen als Melissa Harris-Perry en komen nu openlijk met het argument dat het voor ouders ‘okay’ is om hun kinderen tot de leeftijd van drie jaar te doden. Dit wordt nu gepromoot als een ‘post-geboorte abortus’.

Het werd door slimme enquêteurs gebruikt, die de straten van de George Mason University op gingen om uit te zoeken of studenten van de ‘Summer School’ een petitie zouden ondertekenen voor het legaliseren van wat  ook wel een ‘vierde trimester abortus’ genoemd wordt. Bijna iedereen die werd gevraagd de petitie te ondertekenen deed dit ook! Een van de studenten vroeg zelfs of de procedure ‘schade aan het kind zou veroorzaken’. “Nou, het kind is er dan niet meer!”, antwoordde de enquêtrice, waarna de student doorging met het tekenen van de petitie.

Zie hier dit filmpje:

En ja, toont weer eens aan hoe ongelooflijk dom veel van de huidige studenten werkelijk zijn. En dan herinner ik me weer die knaap op de universiteit, naar een groepje van ons toeliep, terwijl wij keken naar een voetbalwedstrijd en vroeg: “Uit hoeveel kwarten bestaat eigenlijk een voetbalwedstrijd?” Ik durf te wedden dat zijn gebrek aan wiskundige bekwaamheid hem een uitstekend doelwit gemaakt zou hebben voor de ‘vierde trimester abortus’ gimmick.

Levende baby’s vermoorden onder het mom van ‘abortus’
Laten we duidelijk zijn over waar dit alles toe leidt. Dit gaat niet over de ruzie over het recht van een vrouw om een ​​eerste- of tweedetrimester abortus te hebben. Dit is niet eens een discussie over een derdetrimester abortus, het soort abortus dat onlangs werd verboden in Texas, tot grote wanhoop van voorstanders van late abortus in het hele land, van wie sommigen zelfs in koor ‘Heil Satan’ scandeerden bij de abortus demonstratie in Austin[2].

Dit is echt de overijverige wens van radicaal links, het ‘aborteren’ van baby’s te legaliseren nadat ze levend worden geboren, zodat ouders het wettelijke recht krijgen om levende baby’s te doden wanneer zij plotseling besluiten dat ze de baby niet willen opvoeden.

Bizar genoeg blijken de ideeën dat geboren baby's nog geen volwaardige mensen zouden zijn, ook al in de tijd van Adolf Hitler te zijn gecommuniceerd; niet in de laatste plaats door Hitler zélf..
Bizar genoeg blijken de ideeën dat geboren baby’s nog geen volwaardige mensen zouden zijn, ook al in de tijd van Adolf Hitler te zijn gecommuniceerd; niet in de laatste plaats door Hitler zélf.. De twee uitspraken náást elkaar…!

Om terug te komen op Harris-Perry, volgens haar radicale kijk op de doodscultuur ideologie, kan een ouder ‘besluiten’ dat een baby die levend geboren is nog niet echt leeft. Die ouders kunnen wachten om te zien of de baby zich goed gedraagt, of leuk is, of de juiste huidskleur heeft, of wat dan ook, alvorens te beslissen om de baby te houden of te doden. Indien een dergelijke ideologie werd geleid door iemand als George Bush, zou het enorm worden bekritiseerd als barbaars en onmenselijk, maar omdat het idee van moord op pasgeboren baby’s door liberalen wordt gepusht, wordt het met stilte ontvangen in plaats van met verontwaardiging.

“Als een zwangerschap gewenst is … is het gemakkelijk om te denken dat ‘die bobbel’ een baby is,” zegt Melissa Harris-Perry, hetgeen impliceert dat wanneer een zwangerschap niet gewenst is, ‘die bobbel’ helemaal geen baby is. Op de een of andere manier is het gewoon een massa dood weefsel waar je, als je dat wilt, weer vanaf kunt raken. Het feit dat ‘die bobbel’ resulteert in de geboorte van een levend kind zal door mensen zoals Harris-Perry nooit toegegeven worden. De baby is niet ‘in leven’ totdat jij besluit dat het zo is!
Onlangs waren twee zwarte ouders geschokt nadat de vrouw was bevallen van een blanke baby[3]. Volgens Melissa Harris-Perry kunnen deze zwarte ouders er nu voor ‘kiezen’ dat hun blanke baby helemaal niet leeft en dus kindermoord kunnen begaan, die is geherformuleerd als een ‘post-geboorte abortus’. Dit is het standpunt dat omarmd wordt door de radicaal links: baby’s zijn geen mensen, en het is okay om ze te vermoorden, zelfs tot de leeftijd van drie jaar.

Pasgeboren baby’s hebben geen ‘moreel recht op leven’
Een studie die gepubliceerd werd in het genoemde ‘Journal of Medical Ethics’ wordt gesteld, dat pasgeboren baby’s geen ‘moreel recht op leven hebben’, en dus eigenlijk geen ‘personen’ zijn. Alberto Giubilini, van de Universiteit van Milaan en Francesca Minerva, een post-doctoraal onderzoeker van het Centrum voor Toegepaste Filosofie en Openbare Ethiek aan de Universiteit van Melbourne, zijn de helden van radicaal links. Zij betogen dat kindermoord gelegaliseerd moet worden, maar dat de naam omgedoopt dient te worden in ‘post-geboorte abortus’.

Zij dringen erop aan dat pasgeboren baby’s geen recht op leven hebben en dat hun ouders er gewoon om allerlei redenen voor kunnen ‘kiezen’ om hun kinderen te doden, waaronder het gevoel dat het kind te duur is om op te voeden, of plotseling tot de ontdekking komen dat pasgeboren baby’s veel huilen. “In plaats van dat zij werkelijke personen zijn, zijn pasgeborenen mogelijke personen”, schrijven de auteurs van de studie. Zij tellen niet echt als mens totdat de ouders besluiten dat zij dit wel zijn.

Dit lijkt hetzelfde argument als wat  wordt geuit door MSNBC’s Melissa Harris-Perry, die extreme verontwaardiging uitte over de moord op Trayvon Martin[4], maar openlijk de moord op talloze zwarte kinderen, die levend en gezond geboren zijn, maar ‘ongewenst’ zijn door hun ouders, lijkt te omarmen. Het leven begint, gebaseerd ‘op het gevoel van de ouders’, zo betoogt zij. Dus het is volkomen onwetenschappelijk en onder voorbehoud van een (liberale) interpretatie, die in dit geval de voorkeur lijkt te geven aan kindermoord en zelfs eugenetica. Verreweg de meeste geaborteerde baby’s in Amerika zijn zwart en Spaanstalig. Als post-geboorte abortus openlijk wordt omarmd, zullen de meeste van de vermoorde baby’s ook zwart en Spaanstalig zijn.

En zo wordt de gewelddadige contradictie van radicale linkse ideologie grofweg onthuld: liberalen beweren ‘gelijkheid’ te ondersteunen, maar vervolgens overwegen zij levende baby’s te beschouwen als ‘non-personen’. Liberalen beweren raciale minderheden te ondersteunen, maar ze onderschrijven de moord op de jonge baby’s van hun eigen minderheidsras en moedigen dit zelfs aan. Liberalen beweren dat alle leven heilig is, maar hun opvallende uitzondering is het leven van een pasgeboren kind, dat het heiligst van alles zou moeten zijn, maar in plaats daarvan wordt het als waardeloos beschouwd. Als het gaat om het ontnemen van leven, zijn pro-abortus liberalen helemaal voor. Maar als het gaat om de verdediging van je leven met een wettelijk toegestaan vuurwapen, zijn liberalen fel tegen.

Dus laat me duidelijk zijn: Moord is oké, maar zelfverdediging is verkeerd?

Of misschien nog beter: als Trayvon Martin een ‘ongewenste’ pasgeborene van slechts zes maanden oud was geweest, zou zijn moord door de linksen worden gevierd in plaats van dat er wordt gerouwd? Help me alsjeblieft om dit verhaal even op een rijtje te krijgen, want ik probeer te begrijpen op welke leeftijd exact de moord op een jonge zwarte baby in het hele land aanzet tot raciaal beladen protestmarsen, versus applaus van lieden zoals Melissa Harris-Perry. Als Trayvon Martin 16 jaar eerder door zijn eigen ouders vermoord was geworden, zou dat voor deze mensen blijkbaar perfect aanvaardbaar zijn geweest.

Een kind is niet van de ouders, nee.. Een kind is feitelijk van de gemeenschap.. Ridicule praatjes, die in de VS simpelweg als discussiepunt worden aangesneden..
Een kind is niet van de ouders, nee.. Een kind is feitelijk van de gemeenschap.. Ridicule praatjes, die in de VS simpelweg als discussiepunt worden aangesneden..

Melissa Harris-Perry is een hedendaagse Holocaust ontkenner
Op het gevaar af beschuldigd te worden, logisch te zijn… laat mij hier het voor de hand liggende stellen: Mensen zoals Melissa Harris-Perry zijn de nieuwe Holocaust ontkenners. Ze pushen de anti-menselijke agenda die letterlijk anderen inspireert om hun eigen kinderen te vermoorden. Ik weet niet hoe jij er over denkt, maar ik kan, als een spiritueel mens en een verantwoordelijk lid van de samenleving, de legalisering van de moord op baby’s die levend en ademend zijn geboren, niet aanvaarden,. Toch is dat precies wat radicaal links voorstaat: het ‘recht’ om hun eigen kinderen te vermoorden tot de leeftijd van drie jaar. (Oh ja, ze pushen zijn ook nog het ‘recht’ om oudere mensen te doden, maar dat is weer een heel ander verhaal.)

Een dergelijke agenda is verachtelijk, zo niet ronduit demonisch. En het feit dat mensen als Harris-Perry dit soort doodscultus-geweld op MSNBC uitkraamt – de propaganda afdeling van het Witte huis – alleen maar nog meer bewijst dat MSNBC alle geloofwaardigheid heeft verloren en nu wordt gerund als een Hitler-stijl Holocaust ondersteuningsnetwerk dat presentatoren tolereert die daadwerkelijk de massamoord op baby’s in heel Amerika onderschrijven.

Er is kwaad in deze natie en verdorven vrouwen zoals Harris-Perry zijn daarvan doordrenkt. Mainstream medianetwerken zoals MSNBC gedijen daarop, en de destructieve krachten die momenteel het Witte Huis bezetten winnen daardoor aan macht. Overal waar je gaat, zijn er activiteiten gaande om rassenhaat te zaaien, onschuldige baby’s te vermoorden, de voedselvoorziening te vergiftigen, chemische hersenamputatie van kinderen uit te voeren met vaccins, en de massa medisch en economisch tot slaaf te maken.

Ik veroordeel hierbij, officieel, dit kwaad, als een principeverklaring, zodat de wereld hier getuige van kan zijn. Ik me zal altijd verzetten tegen deze handelaren in dood en hun zieke, demente eugenetica regelingen. Ik zal vechten om het leven van de onschuldigen te beschermen, zolang ik leef, ook als die onschuldige levens twee dagen oude zwarte baby’s zijn die net in deze wereld zijn gebracht door het wonder van de zwangerschap en bevalling.
Ik roep alle lezers van dit artikel en supporters van  ‘Natural News’ op, om iedere dag maatregelen te treffen om het kwaad te weerstaan ​​en de krachten van dood en vernietiging te overwinnen die nu onze samenleving domineren via heksen als Melissa Harris-Perry, een verraadster van de mensheid en een medeplichtige aan kindermoord.

Deze vrouw moet onmiddellijk door de gehele media geboycot moeten worden en uit de ether worden gehaald zodat ze terug kan keren naar haar eigen kleine wereldje van de tampon oorbellen[5] en dode pasgeborenen. Of misschien zal ze in de nabije toekomst in een speciale ceremoniële uitzending vanaf de set van MSNBC haar eigen baby vermoorden compleet met op het bureau geëtste pentagrammen en een koor van satanaanbidders die drinken van het bloed van de dode foetus terwijl Melissa Harris-Perry de namen van de sponsors voorleest. Triest genoeg zou zo’n uitzending waarschijnlijk recordkijkcijfers krijgen en door de doodscultuur media ​​worden aangekondigd als ‘baanbrekende’ televisie. En het zou door de radicaal links zeker worden toegejuicht als een ‘keuze’.

x

* * *

x

Bronnen voor dit artikel zijn o.a.:

http://www.campusreform.org/blog/?ID=4872

http://www.cafemom.com/group/1021/forums/read/18835909/Abortion_backe…

205 gedachten over “Pasgeboren baby’s zijn nog niet levend..?!?

 1. “Deze vrouw moet onmiddellijk door de gehele media geboycot moeten worden en uit de ether worden gehaald”
  Lijkt me niet, de hoogmoed en arrogantie moet juist getoond. Des te duidelijker wordt het.
  Hoewel ik het eigenlijk niet kan geloven dat het serieus is.

  1. Is ook niet te geloven Imke. Maar in de prille beginjaren 1990 werkte ik op een kinderpoli. Eens tijdens de koffie in de koffiekamer vertelde een kinderarts in opleiding dat men er nog maar pas achter gekomen was dat baby’s ook pijn konden voelen: je leest het goed. Echt waar. Neonatologen waren in de veronderstelling dat prille baby’s geen of weinig pijn kenden. Vandaar ook dat veelal ingrepen gedaan werden zonder verdoving. Ik lieg het niet. Ik heb ze toen gevraagd of dat intelligent was en waar het gevoel was van die academici. Maar dat mens zei, ja dat konden ze toch ook niet echt weten en proeven wezen nu uit bladiebladiebla. Walgelijk en krankzinnig. Ik denk dat academici veelal vreemde trekjes hebben. Niet helemaal gezond om maar eens zo te zeggen. Je zult wel begrijpen dat ik zo wat van de stoel donderde toen ik het hoorde.

  2. Geldt niet voor alle neonatologen natuurlijk, ik denk zeker niet die in de periferie, maar meer in de onderzoekssector. Het zijn apparaten voor ze. Zo heb ik letterlijk wel eens gehoord; “waar ligt het apparaat”.

  3. ??? en dat in 1990? Gristus te paard. Je zou ze zelf prenataal aborteren. Hoe kan je het uberhaupt denken? Ik verdenk er meerdere beroepsgroepen van dat aan het begin van de carrière er een verpichte lobotomie uitgevoerd moet worden…

  4. Goed gezien Imke. Ach, als alles nou toch eens aan het licht zou (mogen) komen, je zou acuut alsnog met terugwerkende kracht geaborteerd willen worden. En ik heb wat deze dingen betreft best wel wat gezien en ik weet dat niet iedere academisch geschoolde een ethische geest heeft. Er wordt wel veel geveinsd. Aanzien, status, geld en invloed speelt bij diverse figuren een hele grote rol.

 2. Het lijkt een kleine stap om via deze ‘gelegaliseerde kindermoord ‘de leeftijd wat op te rekken . Zodat stapje voor stapje deze moorddadige filosofie ook toepasbaar wordt op weerbarstige tieners, pubers , adolecenten die niet geheel in het eenheidsworstplaatje passen en ga zo maar door. Dit soort mensen zijn zich niet bewust van het feit dat elk mens een ziel is en respect behoeft. Ze denken dat een oordeel over een ander een reden kan zijn die ander van het leven te mogen beroven .
  We wilden eigenlijk dit jaar nog een cruise maken maar ja dat kan wat lastig worden met een kind van 2 jaar ach we hebben het daarom maar post nataal geaborteerd, nu kan de vakantie toch nog doorgaan! En ik maar lachen omdat ik het een reuze grap vond alleen het woord al. Maar zoals wel vaker haalt de werkelijkheid me in , niets kan je bedenken dat niet werkelijk bestaat.
  Zo maakte ik vroeger wel een grapje als mensen naar mijn sexuele voorkeur vroegen , ik stelde mezelf voor als transsexueel lesbiene tot mijn exvrouw met een vriendin aankwam die dat dus werkelijk was! Een omgebouwde man die op vrouwen viel maar dan wel alleen als vrouw. Moeilijk te begrijpen en lastig serieus te nemen totdat je het in levende lijve tegenkomt. Ik respecteer haar keuze hoor( de transsexuele lebienne) begrijp me niet verkeerd( hoewel ik moeite heb met het begrijpen van haar redenatie ), maar kies ervoor deze ( kindermoord) niet als een werkelijkheid te moeten gaan tegenkomen, en al helemaal niet om dat te moeten respecteren .
  Met dit soort praktijken begeven wij ons op een hellend vlak en is het einde inzicht. Het einde van de beschaving ,want welk recht van bestaan heeft een ‘beschaving’die zijn eigen kinderen legaal laat ombrengen nog? Buiten de vraag welke kinderen wel mogen blijven leven is het natuurlijk de vraag op welke andere groepen van mensen die legalisatie dus overgebracht wordt. Op die manier moord je je hele beschaving gezellig uit.
  rest mij nog een zin: het is makkelijk een leven te nemen ieder van ons kan dat, maar geen van ons kan zelf een leven scheppen, wees dus in ieder geval terughoudend met het beeindigen van een leven!

  1. Ach Marcel, de beschaving; is die er eigenlijk ooit wel geweest? Al sinds mensenheugenis maakt men elkaar af om het minste geringste en dat gebeurt nog steeds. Af en toe ben ik geneigd te denken dat die Georgia guide stones gewoon de aantallen maar naar 0 moeten opschalen. Aan de mensheid gaat er werkelijk niks verloren.

 3. Overigens wil ik ook nog even kwijt dat veel vrouwen in het geheel niet in de gaten hebben dat ze geaborteerde feuten op hun gezicht smeren . Jawel delen daarvan worden gebruikt door de schoonheidsindustrie voor diverse make-up en gezondheidsprodukten. Moet ik opeens denken aan de film soylent green , wie weet welk produkt van de post natale feuten gemaakt zou kunnen worden . Mooie naam verzinnen en een gezonde snack , gemaakt van dat sappige vlees is zo aan de man te brengen .Kan me namelijk niet indenken dat iemand die post natale abortus pleegt de ‘feut’ een waardige begravenis gunt. Dat restprodukt zal maar wat graag ter vernietiging worden aangeboden aan deze of gene destructiebedrijf. Immers een begravenis impliceert een beeindigt leven , en daar kan in deze filosofie geen spraken van zijn , het kind leeft immers nog niet! Of hoe je jezelf achter wetjes en regeltjes kan verschuilen en geen verantwoordelijkheid voor je daden hoeft te nemen . WALGELIJK!!

  1. Daarom dat veel vrouwen dus een baby face hebbben en de term make up zegt dat al dus genoeg. Allemaal goed voor huidkankerpukkeldaligezweetgezzichtjes. Daarom liever een baard dargen dan valt de rest ook niet op. (moet me ook weer eens scheren)

 4. ik meen me te herinneren dat er in de bijbel ook een zo’n soort verhaal bestond om de beloofde redder uit te schakelen die kwam toen in een mandje bij een koningin terecht. nu is de geschiedenis zich aan het herhalen? welke koningin is de gelukkige die de redder mag helpen opvoeden?
  het idee alleen al geeft aan dat heel veel wetenschappers ver van de menselijke wereld zijn afgedwaald en zich niet meer als verantwoorde mensen kunnen gedragen laat staan denken.
  volgens mij moeten we de maatschappij van de wetenschappers maar weer eens ontbinden en opnieuw opzetten.

 5. Mooie reacties allemaal!
  heb me er nooit in willen begeven, vind het allemaal te glibberig en teveel te maken hebben met geld en te weinig met het leven, het nieuwe sacré leven, dat behoord te worden gekoesterd !
  vriendelijke groet !

 6. Hebben wij ook niet in het recente verleden gelezen dat de Martianen,voormalige bewoners van de verwoeste planeet Mars naar onze aarde zijn gekomen met uiteindelijk de bedoeling onze planeet geheel voor zich op te eisen? Zij schijnen geen contact te hebben met hun hart en gevoel.Vandaar de onvruchtbaar makende vaccinaties en het voorstel om kleine kinderen te mogen doden.Wees gerust,het loopt zo’n vaart niet. Er gaat iets heel anders gebeuren.En daar zijn deze Martianen maar wat bang voor. Wij aarde bewoners kunnen ondertussen maar een ding:mededogen hebben met stervelingen die het contact met de schepper behoorlijk zijn kwijtgeraakt.

  1. Zoiets ? http://www.youtube.com/watch?v=MPMmC0UAnj0 😆
   Je hebt iets gelezen , dus was het geschreven . Wie schreef het en met welke intentie ? Mochten de Martians in een ver verleden op Aarde terecht gekomen zijn dan zijn ze inmiddels wel genetisch vermengd met de rest van de bevolking , dat impliceert dat je zelf dus ook gedeeltelijk Martian bent .

 7. Quote : Volgens Harris-Perry begint het leven ‘wanneer de ouders het gevoel hebben dat het leven begint’. En in combinatie met enkele zieke nieuwe ‘ethische’ argumenten van radicaal links, kan dit maanden of zelfs jaren zijn, nadat een kind is geboren..! – einde citaat –
  Het zou wel aardig zijn voor je journalistieke waarde om tenminste enkele of liefst alle van deze argumenten er bij te vermelden ? Nu moet de lezer maar op Mr Adams blauwe ogen geloven dat het om ‘zieke nieuwe ethische argumenten’ gaat .
  Ook de term nieuw generatie Holocuast ontkenners raakt kant noch wal ( mooie Hebreeuwse term trouwens – betekent rookoffer aan God ) wtf is de relatie tussen iets wat eventueel 70 jaar terug is gebeurd ( als het al waar is ) en iets wat als idee wordt opgegooid , hoe kan je iets ontkennen wat nog niet aan de orde is ? Hoop rook maar geen brand , meer een soort ophitserige mistmachine . Red alert bij dit heerschap .
  Niet dat ik voor of tegen abortus ben , maarik lees hier alleen opruierige taal uit een veroordelende hoek met alle terminologie die er bij hoort en geheel niet ondersteund door feiten of duidelijke info .

  1. COZMIC, slipperig commentaar, niet echt klasse, je begint met het eventuele misschien naar alle waarschijnlijkheid gebeuren van de big Joodse kill, nou die heeft plaats gehad.

   Dan weet je niet of je voor of tegen abortes bent, en je vraagt om feiten, nou de feiten zijn dat er soms abortes wordt uitgevoerd, op aan dringen van medische indicaties, die volkomen terecht zijn, en alle andere abortessen worden uitgevoerd om kul redenen, die volkomen haaks op het gegeven leven staan.

   Duidelijkheid is gewenst in dit soort onderwerpen/gebeurtenissen!

  2. heel simpel de blauwdruk van het derde rijk van gekke henkie blitzer met de snor is dezelfde blauwdruk als van het vierde rijk, de eussr… de gehele project paperclip top is zonder kleerscheuren naar Amerika verhuisd en is nu de oude plannen verder aan het uitwerken.. en het grote rijk is de natte dystopische horror gruwel utopie van onze banken.. dusz ik snap die zogenaamde journalistieke verontwaardiging niet, wel de puzzelstukjes aan elkaar blijven passen a.u.b.; maar jah dat hebben de jubelaars van gekke geert en der malle Anton met zń positron rode robo lachebekjes smiley brigades liever niet?

  3. Gaat ‘ie lekker in het moer-as Hyper 😉
   Wat waren de argumenten ?! van die ‘radicaal linkse wetenschappers’ ?
   Gewoon een vraag om mee te beginnen . zal je wel geen antwoord op hebben , tenzij je weer met Alex Jones aan komt zakken .
   Terwijl de hele nwo en Bush mates ultra rechts zijn worden hier de linksradicalen aangehaald , wordt het al te moeilijk voor je ?
   Grootste vijanden van Hitler en het derde rijk waren DE BANKEN , de invloed van de kolonialisten zoals Engeland en Frankrijk , project paperclip gaf ex nazi’s een tweede kans , niet om hun idealisme maar vanwege hun kennis .
   Wat wil je nou eigenlijk zeggen ? Chip on your shoulder ? Iemand als Geert V die WEL iets te melden heeft , is dat een bedreiging voor je ?
   Zo te zien werkt operation paperclip op zijn eigen wijze zeer goed voor jou 😉 http://www.vevo.com/watch/robin-thicke/blurred-lines-unrated-version/USUV71300526

  4. Cozmic de nwo kan het geen moer schelen of we ons laten vangen door linksen of rechtsen, en ik dacht dat Hitler zich in eerste instantie wel degelijk door Amerikaanse banken heeft laten financieren, via Nederlandse banken doorgesluisd, en wel degelijk dat de Duitse wetenschappelijke top en haar nazaten nu de dienst uitmaakt op sleutelposities in Amerika en vooral de gevoerde buitenlandse politiek bepaalt, maar wat heeft Geert te melden dan? ben nog niet erg onder de indruk… Heb je nog wat research gedaan naar de ‘Crimson Circle’? En inderdaad Hitler was wel zo slim om naderhand zelf geld te gaan maken, heel slim, dat veroorzaakte paniek, ben ik met je eens, kom op we gaan zelf ons eigen geld maken, voor het volk door het volk, dat is de oplossing maar daar mag niet over gepraat worden… en of het te moeilijk voor me wordt; jah altijd, alles is te moeilijk voor mij, vooral als het door moeilijken als moeilijk wordt gepresenteerd, zo snugger ben ik niet, je weet toch… oh een clipje met blote meiden speciaal voor mij, nou dank je, wat ben je toch weer genereus ouwe reus

  5. hyper , inhoudelijk ben je aan het ontduiken zoals gewoonlijk , wat waren de argumenten van de ‘linksradicalen ‘?

  6. WooooW Cozmic, jah Rainbow uit 1977, daar word ik Vrolijk van en veel kippenvel nu, dank je!

  7. Cozz het enige dat ik kan verzinnen nu, nu ik er even over nagedacht heb, is dat in het Alex Jones paradigma een ieder die de overheid vertegenwoordigt, dusz ‘de nwo’, dat hij die stelselmatig consequent buitenlandse koloniale communisten en extreem linksen noemt, jah beroeps ontduiker ben ik vaak wel, maar af en toe ga ik head on de laatste tijd, valt mij op, hopelijk ga ik daar verder mee in de breedste dusz ook maatschappelijke zin

  8. Je reageert net als de rest emotioneel op een suggestie , gesuggereerd door Mike Adams . Jullie vullen het zelf verder in terwijl er geen ene fuck verteld wordt , Pavlov belletje , nwo programmering . Nieman d kan mij vertellen waar het ECHT om ging , alleen dit drama verhaal van Mike die er van alles bij betrok .
   Schiet mij maar lek , maar volgens mij betrapte ik een overtrokken telefaag verhaal.
   Veel plezier met je nieuwe paperclip vrienden .

  9. oh je bedoelt dat mijn vrienden papier hoofden zijn, net als ik vaak, zit zeker wat in, al is het nooit mijn keuze geweest om bij papier te blijven steken, okay maar jij veel plezier met je nieuwe grote investeerders die wel wat in hun leven bereikt hebben, jah het zal nooit wat worden met mij en mijn vrienden, armoe troef als toekomst, had ik maar zwart klusser moeten worden, wilde ik wel maar mocht niet

  10. Volgens mij waren de grootste VRIENDEN van het Nazi-rijk JUIST de banken.. Bush Sr. dus. Staat hier ook ergens op de site.. De grote jongens achter het IG-Farben-conglomeraat. Volgens mij dan.

   Ken ik dan weer mijn klassiekers niet..? Soms weleens jaloers op al die anderen, die wel weten hoe het allemaal preciés en dan ook écht zit.

   Wat ben je trouwens bitter en bot Coz.. Is er iets..? Rustig aan, of.. De dood of de gladiolen. Tenminste.. Zo komt het ineens bij mij over. Tzal wel aan mij leggen..

  11. Ligt aan jou Guido , ik probeer alleen duidelijke taal te spreken .
   Als dat anderen stoort dan zegt dat iets over hen , niet over mij .
   Mag ik soms sommige vragen niet stellen na me er WEL er in verdiept te hebben ? Lekker meehuilen met de wolven , negatieve mantra’s , angstzaaien zonder zaad .
   Ik stel alleen vragen . Daarentegen , waarom zou een achterlijk persoon als ik recht hebben om kritische vragen te stellen . Geef mij godver de gifbeker , ik drink het leeg als Socrates .

  12. Ik gluur mee vanuit mijn periscoop van mijn mini atoom Onderzeeer. 😉
   Je weet maar nooit of we iemand moeten projecteren met wat cruisemissle dildo’s… Ach laat maar, heb al ene keuze gemaakt en dit keer ga ik gewoon voor de cactus sofa bank club.

  13. “staat ergens op de site ”
   ok
   hoe vaak heb ik je gewezen op het feit dat info op de site vet fout was ?
   Zelden werd het gecorrigeerd .
   Meestal werd het genegeerd
   Als verslaggever faal je
   Als het moeilijk wordt zeg je ‘let it be’
   Ik vraag me vaak nog af . Want to know
   of telegraaf special ?
   schiet mij maar lek
   ik weet ut njet

  14. het gata om de magische kijk cijfertjes niet om de inhoud Coz. Hoe groter het lul verhaal is des te meer mensen het lezen en een poging gaan doen om het nog meer uit te gaan diepen. Zeg maar misleiding op het eerste gezicht als een ‘False Flag’ geschreven artikel. Meeste troep lees ik hier niet eens omdat het pulp is, Echte zaken die rete goed zij worden meesta altijd ontweken en zijn geschikt voor een doofpot affaire. Journalistiek draait om verkeerd verslaan van verdraaide feiten waar je nooit gerichte antwoorden op kan krijgen van correcte antwoorden. Zulke zaken doorzie ik namelijk 1 2 3 zonder veel moeite. Daarom altijd maar een berg humor er over heen om de serieusheid te ontladen er over. Dus no panic, sneaky suspision is the trick….

  15. rot op paul , jij bent slecht nieuws
   als ik jouw avatar zie is er gezeik
   Dikkedick had mij beloofd dat de antichrist door mij zou komen

  16. Coz in het vizier op 7.17
   Dank je Coz, dat klinkt tenminste oprecht gezegd!
   Een pak slaag is wel eens goed op zijn plaats…

   krek

  17. nu ook in dit theater clash of the titans , maar dan in een andere uitvoering , dat lucht op haha

  18. Anti Christmax?
   Dus straks geen kerstfeest meer?
   Wat weet Dickmans negerzoenen daar nu van af?!
   Ik denk niet erg veel..
   En oprotten?

   Zou je wel willen heh?!
   Nope ik blijf ter uwe attentie…
   (je mocht me nog eens nodig willen hebben)

  19. Guido , als ik bitter over kom dan zal dat wel zo zijn . Als er weer op de man wordt gespeeld ipv op de inhoud van het geschrevene dan gebeurt dat bij mij weleens . Ook door en door vermoeid op alle vlakken , doet ook geen goed , tijd voor een luie vakantie .
   😆 @ Paul en Marcel , geDEGEN schermmaten 😉

  20. Het artikel gaat over het klakkeloos uiten van opmerkingen van een anchor-lady van het MSNBC-news, een van de grootste stations in de VS. Het feit dat ze dit allemaal roept, zonder dat het Tv-kanaal afstand neemt, zegt veel over de heersende opvattingen over respect van leven in de VS. Voor kwetsbare mensenkinderen.
   Als er dan ook nog eens twee ‘geleerden’ zijn feitelijk hetzelfde roepen, is het verhaal toch duidelijk? Waarom deze Mike Adams dit verhaal schrijft. En dat hij dat doet door een mega-stuk uit zijn slof te schieten, dat is volgens mij de essentie. Hij is bitter en wrang en vergelijkt met Hitler.. Tja, dat is dus zijn ding, in dit verhaal.

   Om dan de essentie van het hele verhaal af te serveren, links en rechts met je machine-geweer lopen te blaffen over de manier waarop deze site in elkaar steekt.. Het is niet mijn stijl, gemene schop onder de gordel, zo voelt het! Hier wel elke keer het hoogste woord hebben, en vervolgens zure-zeik-azijnopmerkingen maken over je platform. Stank voor dank, zo heet dat geloof ik.

   Kennelijk dienen we allemaal die stijl te hanteren, zure-zeik-discussies, elkaar tot op de grond toe afbranden. Dat doet pijn, in relatie tot mijn goede intenties met deze site, tot datgene doen-wat-ik-kan.. Let it be.. 🙄
   Ik wens je een mooie vakantie Coz!! Rust lekker uit. Ik hoop dat je door mijn woorden heen kunt lezen, dat je beseft dat ieder mens anders is, maar ook dat jij ook niet de wijsheid in pacht hebt. Alles is en blijft subjectief, zelfs dat.

  21. Off Coz zo bitter was je gisteren ook nog niet, er ging geen lampje op je zuur graad gehalte hier branden! Heb het wel eens veel erger mee gemaakt, dus nog geen New Wereld Record gehaald voor het Guinness Book of Records. Dus ouwe don’t bly me, still like you all time…

   Signed: an ashole…

  1. Lijkt er trouwens op dat we de enigen zijn . De rest wil graag een bullshitdrama uit Mikes dikke duim volgen . Ach , so be it .
   Beeeeeeeeehhhh

  2. Ach cozmic , het is niet voor het eerst dat deze idiote discussie aangzwengeld wordt . Dat heeft vast een reden is het niet angst kweken dan is het wel het masseren van de algehele denktrant van het klootjesvolk, wellicht is het beide.
   Al met al best een dialoog onder verstandige mensen waard lijkt mij. En dan niet vanuit angst maar vanuit een eigen interpretatie en evaluatie van de tot nog toe ontwikkelde ethiek van jezelf.
   Overigens chapeau voor de link over de holocaust had de docu al eerder gezien maar het vergt wel lef hem nog eens te posten . Zet aan tot denken !!

 8. Ja Ja,

  Je mag niet ergens tegen zijn, en dan je gevoelsmatige denken naar voren brengen, dan wordt dit tot opruierige taal veroordeeld.

  Mensen die de consentratie kampen, met hun gaskamers etc. ls onwaar neer zetten, verdienen dit zelfde lot te onder gaan.

  Hoe en waarom daar gaat het om, maar je kan dode gedode mensen niet als leugen betichten.

  De nieuwste Flyer is mister Frye, verleden jaar kwam hij er op een goede dag op eens achter dat hij Jood was, net als Laurie, nu dit jaar is hij op eens Homo, en nu dus deze Joodse/Homo begint Rusland Putin, aan te vallen met zijn rose terreur aanvallen.

  Ja of topic moest het even kwijt!

  Een man die ik persoonlijk gekend heb, de vader van een vriendin van mijn dochter, die had een grote privé kliniek in Amsterdam, een goudmijn hij haalde alles weg wat niet gewenst was, nou niet hij maar zijn vele assistenten, en bijwijze van, een week voor de geboorte deden zij nog abortes, wel op een valse medische indicatie!

  Een andere vriend van mij een hele integre radioloog, heeft hem herhaaldelijk aan gevallen in het openbaar, maar geld overdekt ook de smerigste daden, het gebeurd nog steeds uit naam van de vrouwelijke vrijheid, ja hoe krom kun je zijn als mens.

  1. COZMIC, denk je dat jij de enigste bent die al die verhalen kent, NEE toch!
   Ik heb mijn ervaringen uit de eerste hand, mijn Vadertje, en mijn twee zwagers de één een Nederlandse Marinier, en de ander een Kapitein op de korvetten, en dan anderen, Nederlanders, Duitsers, een Russies meisje/vrouw, Olga uit Kiev, genoeg gehoord en gezien,
   toch had ik hele goede vrienden in Duitsland, allamaal zelfde leeftijd, ja verschil de taal en een stukje andere opvoeding.
   Misschien is het totaal beeld van het Joodse lijden te overtrokken, maar mensen, kunnen elkaar verschrikkelijke dingen aan doen, God mag weten waarom.

  2. Jenne, nee, Cozmic is niet de enige.
   Ik ken ze ook en ik verbaasde mij tevens dat het mogelijk is aan de hand van documenten, interviews en plaatselijke recherche en ander beeld uit deze tijd te laten zien.
   De (buiten) wereld is een verdraaide plek, er heerst een macht van halve waarheden…waarschijnlijk een soort pragmatische gedachte om makkelijker geld en macht te verwerven, en mensen voor hun doeleinden te gebruiken.
   De political correctness die steeds ervoor zorgt dat mensen zaken aanvaarden waarover ze eigenlijk anders voelen. Men geeft iets een ‘lelijke(asociale) touch’ en dan durft niemand meer iets te achter vragen, laat staan ertegen in te gaan.

   Als we geen vragen meer stellen dan denken we niet meer na!

  3. Beste MONIKA, ieder één kent wat ze ons de wereld gevoerd hebben, aan weten, feiten ?, gebeurtenissen.

   Het is het constante manipuleren die alles zo ondoorzichtig maakt.

   Wat ik schrijf dat weet ik, vaak direct van mensen uit dat tijdperk,
   ik weet ook wat ik zelf gezien heb, ja de rest moet je uit de grote media fuck zeven, en dan nog.

   Ik vind het verkeerd om een vast staand feit uit onze historie te ontkennen, de laatste wereld oorlog heeft tussen de 50 en 100 millioen mensen levens gekost, hoe en waar doet er niet toe.

   En de volgende zal een veelvoud aan mensen levens kosten, ik zit zo wel eens lekker rustig te filosoferen, en dan vraag je je af waar komt dit kwaad van daan, waar groeid dit soort denken.

  4. Beste Jenne,
   Ik ontken helemaal niets…wat moet ik ook ontkennen?
   Mijn gevoel zegt me dat er wel ruimte moet zijn voor verhalen en onderzoek naar zaken die we nog niet gehoord hebben dwz die niet in onze geschiedenisboeken staan. Alles is om die holocaust opgebouwd.
   Als de oorlog zo verschrikkelijk was, waarom is Nederland 1947 al met een nieuwe oorlog, onder leiding van de VS in Korea begonnen?
   Die snordrager heeft toen wel iets voor zijn volk gedaan. Hij was tegen de communisten en dat vonden veel landen/mensen in Europa interessant.
   Zolang je je grondstoffen wilt verkopen en men geld aan je kan verdienen is dat geen probleem (kijk naar Saddam Hussein, Khadaffi). Zo gauw je zegt ik doe het niet meer, dan ben je opeens een rotzak. Waar zijn al die mensen die zo met de ‘one and only holocaust’ begaan zijn…zie je die opkomen voor al die miljoenen mensen die onder de VS/gulag lijden en leden? Nee.
   Weinigen van de geallieerden hadden mededogen met de Duitse vrouwen of kinderen. (Dresden b.v. is aan het eind van de oorlog compleet plat gebomd. http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/14/newsid_3549000/3549905.stm )
   Net zo min hoe ze mededogen hebben met kinderen in Irak of een ander oorlogs/onrustgebied, waar de VS de lakens uitdeelt.
   (John Perkins: aplogies of an economic hitman http://www.youtube.com/watch?v=fSBMXsx1O6I )
   Mijn vader is 1940 geboren, hij was kind, zijn vader gesneuveld ergens in Rusland. Mijn vader vertelde dat de Amerikaanse soldaten kauwgom en chocola verdeelden onder de kinderen vanuit hun voertuigen en al gauw met de Duitse meiden optrokken. Ondertussen hadden de geallieerden met behulp van het Marshallplan Duitsland ingedeeld en de economische/intellectuele buit verdeeld. Tot aan dezer dagen. Duitsland is nog steeds bezet. Er zijn 86.000 VS-soldaten in D en meer dan 30.000 Engelse. Duitsland (de burgers, ook die die nooit de oorlog mee maakten) betalen hiervoor en voor ‘hun schuld’ aan de holocaust.
   Trouwens heel Europa is afhankelijk van de VS en kan heel weinig, eigenlijk niets, zelf bepalen.
   De Nederlandse overgrootvader (voormalig kinderarts) van mijn zoon was 1936 in Berlijn bij de olympische spelen als coach van de roeiers. Er was de hele wereld. Niemand had er moeite mee, de boze Hitler was al 3 jaar aan de macht.
   Het probleem is als je de macht over de hele wereld wilt (NWO) dan heb je in ieder geval een grote vijand en dat is nationalisme. Ieder natuurvolk (stam) is geïnteresseerd in het welzijn van zijn mensen. Zonder dat ze per se anderen aanvallen. Dat is natuurlijk, denk ik. Zonder een xenofoob te zijn. Maar we moeten ons onder een subtiele dwang verenigen tot een grote pot van alles en nog wat, slik maar door hoor, een wet voor ons allemaal..ja er is geen individu meer, er is alleen de massa-mens die ondergaat in de massa.
   Gelukkig ben ik een vrije geest en beweeg ik me in de door mij gecreëerde ruimte en tijd…voor altijd in alle eeuwigheid.

   De antwoord op je vraag Jenne:
   Dit soort denken groeit in een mens, die nooit heeft geleerd voor zich zelf te denken en op zijn eigen vrijheid en kracht te vertrouwen.

   Ik wil je graag kennis laten maken met Wilhelm Reich en zijn pamflet ‘Rede an den kleinen Mann’ oftewel ‘listen, little man’ oftewel ‘luister kleine man’. Graag hoor ik wat je ervan vindt.

   http://podium.dolcevitas.com/kleine-man/kleine-man-intro.htm

   groet m.

  5. Mijn moeder heeft door omstandigheden de Duitse, ook hoge schuke doorlopen, heeft literatuur gestudeerd in dacht Dortmund.
   Zij en mijn vader waren communisten van het eerste uur, mijn moeder kende waarschijnlijk Duitsland beter als Nederland.
   In mijn Duitse boeken zitten twee boekjes met de zelfde titel, Klrine mann was nune, één van hans Fallada, en de ander van De Drinker.
   Wilhelm Reich ken ik niet.
   Wat je schrijft over Duitsland kan ik volkomen beamen, een misbruikte en verkrachte bevolking, ze dachten de Zionisten verslagen te hebben, maar dat is een vergissing.
   Persoonlijk ken ik Duitsland tamelijk goed, maar wat worden ze gefucked sorry voor dit woord, door de Joden, ze zitten met een levens groot bord om hun nek, van kijk is wat wij met de Joden hebben gedaan.
   Maar het is allemaal te complex, om dat zo even af te doen, ik beloof je om Reich te lezen.
   Een aanrader the iron Heel, van Jack London, een hele sociale bewogen man, net als de vergeten Upton Sinclair.
   Ja het is jammer dat een etmaal maar 24 uur heeft, er is nog zoveel te doen, en voor al te lezen.
   De vriendin van mijn zoon, komt ook steeds met mooie nieuwe onderwerpen aan zetten, ze is Prof in de Fylosofie, wat een mooie studie, ik benijd haar elke dag, en ze wordt er nog heel goed voor betaald ook, maar niet echt makkelijk!
   de laatste te bewerken the’sis is over La négation, zoek het maar eens op interessant, groet!

  6. Bedankt voor je reactie beste Jenne 🙂

   Ik heb la negation opgezocht. Het is vanuit de psychoanalyse van Sigmund Freud. Hierbij moet ik zeggen dat de jonge Reich met Freud werkte en ook contact met Einstein had. Alleen hebben Freud en Einstein een andere richting gekozen. Ikzelf ben geen voorstander van Freud’s theorieën maar hij heeft blijkbaar als eerste dingen bespreekbaar gemaakt die toen volledig nieuw waren. Ik kan je aanraden volgende docu over Wilhelm Reich te kijken en je zult misschien herkennen wat voor een bijzonder mens deze wetenschapper en onderzoeker was.

   http://www.youtube.com/watch?v=DHyeS94J7EA

  7. Verder antwoord op je vragen beste MONIKA.

   Alle grote Joodse Schrijvers gelezen, Bellow, maar Kurt Vonnegut is de moeite waard, man met visie, nou als zo veel anderen. De meeste Joodse Schrijvers kunnen zich niet helemaal vrij maken van dit Joodse denken, ze hebben een heel stuk Eigen cultuur meegenomen uit Rusland, het Yiddis is bijna verdwenen nou daar vielen die Askanazi’s ook altijd mee door de mand.
   Heb veel Joodse vrienden en relaties gehad, en nog, door mijn jeugd sta ik heel dicht bij ze, heb de trieste ogen van verschillende Joodse vrouwen gezien, een hele goede vriendin van onze familie was Marie Hamel, de toneelspeelster, was gek op mijn vader zijn mooie blauwe ogen, ach ja we hadden plezier, ik deed zaken met ze we lachten en hadden gein!
   Tot dat het zionisme de boel kwam versteren, alles uit elkaar dreef,
   met al zijn valse beschuldigingen.
   Maar het Zionisme is niet te onderschatten, zij gebruiken de Joden voor hun doeleinden, ik lees de Herald Tribune, altijd wel een Joods adderje onder het gras, ze hebben alle kranten, maar wat erger is ook al de boeken uitgerverijen, en daar gaat het fout, piesje niet in hun potje krijg je nooit een boek meer uitgegeven, van daar ook al die Joodse Schrijvers, beetje eng, en laat zien waarom ze in Duitsland zo behandeld zijn, ze kunnen niet delen, wel heel goed optellen!

  8. De toespijs beste MONIKA, leest Simon Vestdijk, de rimpels van Esther Ornstein.

   Ik had een leuk vriendinnetje maar haar vader wilde dit niet dus op eeb goede dag was ze verdwenen, en bij navraag dat ze voorlopig niet terug kwam, nooit afscheid kunnen nemen of gewoon gedag zeggen.

   Wilde graag met een paar vriendjes samen voetballen, maar er werd mij medegedeeld dat dit niet mogelijk was, de club MACABI.

   Net als SUZE en Clair de dag van de bevrijding verdwenen en nooit meer terug gezien ook mijn ouders niet, wel eens gevraagd aan mijn vader, of hij dit weer zou doen, ja zei hij dan ?!

   Ach mensen, ja en Joden zijn ook mensen.

  1. Het verhaal is vervolgens, wat we ermee doen.. Met dat lichaam en die geest, dat ‘mens’. Let it be..? Of dient het aan door ‘andere’ mensen hun ‘regels’ te voldoen..?

 9. OP 10,

  mijn grootvader vertelde dat de generatie voor hem, bij een geboorte van een baby de rol van contrôle in handen gaven van een groep oudere mannen, die de baby controleerden, en bij grove te controlerende gebreken, dat wil zeggen duidelijke lichaams gebreken, het kindje in de sneeuw of zomers in het water werd gedood, deze sociale contrôle was odig voor het overleven van de arme samenlevingen.
  Eventuele geestelijke storingen en afwijkingen, ja die kwamen later in zicht, hoe ze dat oplosten vertelde hij ons niet.
  Ook andere overtredingen tegen de samenleving losten zij hardhandig op!

  1. Hebben ze toch wel heel wat in leven weten te houden als ik zo om me heen koekeloer…

 10. Jenne, toeval bestaat niet, laat ik u net daar een stukje over hebben geschreven: Meester worden over je Eigen Leven! Nier meer de verantwoordelijkheid weggeven aan Iets buiten je, maar zelf het heft in eigen handen nemen! Staat een beetje haaks op jouw levensfilosofie of zie jij dat anders?

  1. Jenne, als een overheid, die ons moet Dienen, een besluit neemt om 200 gezonde beuken te kappen en een weg op een landgoed te vernieuwen, terwijl een hele grote meerderheid van de bevolking zegt dat ze dat niet moeten doen…… Die overheid geeft daarmee verschrikkelijk veel geld uit dat niemand wil, terwijl ze gelijktijdig alle subsidie aan de voedselbank intrekt, ondanks dat veel meer mensen in deze tijd daarvan afhankelijk worden. Dan ben je mijn overheid niet meer en heb je al mijn respect verloren! Als dan vervolgens een keertje midden in de nacht een paar politie agenten met me willen praten, omdat ik geen licht aan mijn fiets heb, dan zeg ik tegen hun ” Ik heb geen zin om met jullie te paten” en fiets door. Jenne, wat mij betreft is het (vreedzame) revolutie…. NIEMAND bepaalt meer de regels voor mij… ik VOEL zelf aan hoe ik wil LEVEN!

  2. Hallo DICK, ik kan heel rechtlijnig zijn, maar heb geleerd dat de waarheid toch vaak in het midden verkeerd.

   Mr. Braam zet het ook weer hard neer, LIEFDE, ja liefde alleen is niets, LIEFDE gemengd met een flinke dosis gezond verstand, lijkt mij beter te werken.

   DICK ik heb geleerd in mijn leven om mij zelf te zijn indien mogelijk, maar ik ben eigenlijk een entertener, ja een levens kunstenaar, maar daar heb je tijd voor nodig, en veel heel veel ervaring met het leven en die wezens op twee benen.

  3. Dick je wordt eenzijdig in je schrijven, tis net of je een papagaai geworden bent. Lees steeds veel herhalingen van je terug keer op keer, bij iedereen doe je dat uitvoerig. Of heb je niks anders dan steeds van het zelfde weg te pennen. Jenne schrijft ten minste nog tal van veranderingen op waardoor je meer interesse gaat krijgen in de persoon himself. Is ook leuk als je hier en daar ouur on-topic iets zinnigs kunt toevoegen beste Dick, want anders heeft WTK geen zin om inhoudelijk op de artikels in te spelen. Hier mee jaag je op de duur een heleboel mensen ermee weg. Zie je op menig forums ook waar sommige de overhand krijgen zonder dat er een modurator aanwezig is om schoonschip te houden. Tis dat Guido af en toe zijn gouden gummetje terug vindt en weet nog hoe deze werkt.

   Ik bedoel maar beste Dick, meer open mind wezen next time…

   @ Jenne

   De middenstip van het hele speelveld ligt ook in het midden anders kan je nooit een overzichte spel beginnen vanuit het midden. Net als alles een kern bevat kent dit ook balans en evenwicht. Aan uitersten heb je dan ook niks als te ver naar buiten de grenzen moet gaan fuctioneren. (buitenspel staan)

  4. Paul, ik doe een poging keer op keer om juist geen “papegaai” te zijn….. want hoe ging dat ook al weer in de jaren 30?

   Maar je hebt gelijk…. alhoewel ik een vrijbuiter ben en een hekel aan opgelegde regels heb…. is het wel belangrijk om hier op wtk een beetje de spelregels van onze gastheer te volgen….. ik zal er aan denken om meer on-topic te blijven 🙂

 11. Lieve mensen,

  De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nou laten we dan hopen, dat dit inderdaad zo is, want als je bovenstaand artikel leest, besef je maar weer eens hoeveel zieke geesten er rondlopen op deze planeet. Ik werd misselijk bij het lezen wat er in het artikel wordt geschreven. Hoe lang tolereert de mensheid nog, dat dergelijke waanzin wordt geuit en ten uitvoer wordt gebracht. De nieuwe Holocaust in een ander jasje (waarbij zowel linkse als rechtse politici samenzwerend het idee en de uitvoering toejuichen?). Kun je nagaan hoe gedegenereerd “volksvertegenwoordigers” zijn, maar dat wisten we immers al. Zelfs in ons platte landje is links lullen en rechts vullen en omgekeerd een op zich geworden ideologie geworden, waarbij de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers (bestaat het begrip ‘democratie’ dan?) de kiezers in de uitverkoop zetten ten gunste van hun ‘ideologie’.

  Nou ik zal me niet verder uitlaten over hoe ik me voel en denk na het lezen van het bewuste artikel.

  Waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde is en blijft mijn credo, omdat mijn innerlijk weten aangeeft, dat we betere tijden tegemoet gaan en we de steeds grotere chaos waarin de wereld sinds jaren verkeerd, gaan verlaten. Je mag zelf de keuze maken of je hierin mee wilt gaan. De wereld staat op zijn kop en steeds meer informatie komt vrij om de mensheid waarheid te geven, waar ze moreel recht op heeft om hun keuze kunnen maken. Dank aan de vele vele klokkenluiders van deze tijd, zo ook Guido Jonkers van http://www.wanttoknow.nl.

 12. Radicaal zijn stamt altijd uit angst en de daarbij horende eis voor controle.
  De wereld slaat op hol…. hierbij stuurt angst en de daarbij horende panische zucht voor controle!
  Waarom zoeken naar extreem links, gematigd links, gematigd rechts extreem rechts. Deze definities zijn enkel in het leven geroepen om ons allen in een kamp te plaatsen, om gelijk of ongelijk te kunnen definiëren, om mekaar te kunnen beperken en evalueren, alweer….controleren!!
  Bestaat er iets anders dan leven in het universum? Bestaat er iets anders dan beweging, dan onderscheid , dan niet gelijk zijn!!!
  Het is bijna lachwekkend maar ook dan weer wordt het een evaluatie van wat is.
  De vraag wordt veeleer: kan men de wetenschap nog wetenschap laten zijn zonder spiritueel, “geestelijk” inzicht.
  Wat hier vertaald wordt door enkele individuen, wat ook hun titel, achtergrond, media is, schijnt niet meer te zijn dan de meest rudimentaire uiting van het ego los van het geestelijke, spirituele!
  We zijn een zeer arrogant ras geworden dank zij onze verslaving aan “de vooruitgang”. En….eigenlijk kan ons niets mooier overkomen dan deze dwaze, van alle innerlijke inzichten en begrippen gespeende uitingen van enkele individuen uit de door onze maatschappij zo verheerlijkte middens: de universiteiten en de” sensatie beluste en ego sturende media”. Hoe meer van deze uitingen, hoe meer wakkere burgers!!!!
  Het hoeft denk ik geen betoog dat we aan een eindpunt gekomen zijn. Het begin van een nieuwe tijd! Hoe extremer zich de oude tijd profileert, hoe kordater de nieuwe tijd zich zal aankondigen, een tijd waarin het besef over het leven en de schepping gedragen zal worden door innerlijke, spirituele waarden, door liefde en niet meer door uiterlijke “wetenschappelijke waarden” welke in het beste geval gesteund worden op onze “logische” zintuigen.
  Het is anderzijds hoopvol te constateren dat vele moderne wetenschappers het roer volledig omgooien en resoluut kiezen voor universele inzichten en hun ontdekkingstocht stoelen op hun innerlijke inzichten, waarbij ze zich niet langer laten beperken door vastgeroeste theorieën en schijnbaar erkende genieën.
  Het gaat de goede kant op lieve mensen, laat je niet afleiden door de stem van de angst, leef creëer en moedig iedere vorm van leven aan, in welk stadium dan ook! Ieder leven is er vanuit vrije keuze, ook dat van jou!

  1. Prachtig omschreven hoe de mondiale samenleving functioneert. En wat betreft de wetenschap: We zijn allemaal (zonder uitzondering) wetenschappers alleen van een andere soort. We scheppen en weten daardoor v.v.! Dus we zijn niet de kille klinische ‘experts’, die uitsluitend vanuit hun eveneens begrensde eigen bewustzijn en verschrikkelijk groot EGO handelen en roepen, dat hun manier van wetenschap de ultieme test/bewijsvoering is voor alles wat leeft. Het gaat inderdaad de goede kant op zoals je schrijft Tjeu. “Alles sal reg kom”.

 13. Er is een documentaire over het getal 6 miljoen. De Zionisten, ik bedoel niet het Joodse Volk hiermee, hebben iets met het getal. In krantenpublicaties werd dit getal telkens weer gezien in allerlei situaties en dat al voor de 1e wereldoorlog. Ik weet helaas niet meer waar ik het gezien heb, misschien kan iemand van dit forum soelaas bieden.

  1. Dat is zo Dick, maar waar ik het over heb is dat er zeer waarschijnlijk gemanipuleerd wordt in de media en dat men ons een bepaalde kant op stuurt ofwel brainwashed.

  2. Willie, was het niet Eichmann zelf die zei ” 6.000.000 is maar een getal, maar de dood van ieder mensenleven is een drama ( en ik zeg er maar even bij die van een pasgeboren baby, voorop)

  3. Hyper, ik denk dat de meeste mensen hierover niets willen weten en dus ook niet echt naar de aangereikte links kijken. Want stel je voor het zou wel anders geweest kunnen zijn, dan valt het hele ‘gecreëerde’ wereldbeeld uit elkaar…

  4. Het gaat over het mogen stellen van vragen ontrend wat er gebeurd is , zonder als mafkees of erger te worden weggezet! Als je vragen steld bij de gebruikte bewijsvoering en deze tegen het licht houd ben je al fout . Dat opzich is een valse wetenschap! Als je voetstoots aanneemt wat je wordt verteld ga je imo vreselijk het schip in en wordt een haat gekweekt tegen wellicht niet wezenlijke daders.
   Je kunt je ook afvragen waarom een dergelijke propaganda nodig was……..
   En nee , ik ga niet alles voorzeggen doe je eigen onderzoek.

  5. @ dick 17.5
   Was je daar zelf bij en heb je het horen zeggen door Eichman? Ik voor mij durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken . Nog daargelaten dat ik, niet weet in welke contekst het zou zijn gezegd, en gezien de geschiedschrijving is het wel een heel vreemde uitspraak imo van genoemt persoon. of hebben we het over een heel andere Eichman dan ik vermoed?

  6. Hyper 17.8., als klip en klaar is bewezen dat het dagboek een vervalsing is, wie ben ik dan om dat te ontkennen? Ik ben in ieder geval blij dat je het wel als een feit beschouwt dat er massa’s mensen zijn afgevoerd naar Duitsland.

  7. graag gedaan Marcel! klopt Monika, ik denk nu aan Gary McKinnon, deze Engelse nieuwsgierige asperger doorzetter heeft eens een kijkje genomen bij de nauwelijks of niet beveiligde N.A.S.A. computers om te kijken waar ze nu werkelijk mee bezig zijn, hij heeft daarvoor levenslang gekregen, het publiek leeft met stenen tijdperk verhaaltjes van chemische vuurpijl raketjes uit het jaar nul, in een baan om de aarde, en daar zou het dan bij blijven, en daar geloven ze in, het publiek, net zoals de volledig gestagneerde volledig gefiscaliseerde gedrochtelijke ‘groene’ leugen auto technologie uit het jaar nul, ik heb een tijdje terug gesteld dat de oude Trabant een betere optie is, ten opzichte van de crisis belasting gedrochten die we nu door de boekhouder opgedrongen krijgen; kortgeleden stond in de krant dat de oude Trabant auto fabriek alsnog weer opnieuw wordt opgestart, en niet te vergeten de volledig achterhaalde veels te dure computer producten die minstens 50 jaar achter lopen op wat er werkelijk beschikbaar is, wat Paul al zei laatst, inclusief slecht geprogrammeerde windhoos software met vele continu vastlopende flash plugin Chinese backdoor gaten waarmee je leeg gespioneerd wordt!! Steve JObs wilde dit niet, is waarschijnlijk daarom vermoord, met kanker virus, net als Hugo Chavez voormalig president van Venezuela…

   Project Camelot interviews Gary McKinnon
   http://www.youtube.com/watch?v=_fNsah-0vpY

  8. @ hyper
   Huh?? had ik iets van je gevraagd dan? Ik dacht nog even dat ik laatstelijk door jou als baardmans onder oude koeienvoorwendsels werd afgeserveerd ?Kon al niet helemaal plaatsen waarom dat was en heb me dus maar even stil gehouden , en krijg nu zo maar een geschenkje( maar welke dan) van jou ? Nouja bedankt hyper , and keep up the good works.

  9. Marcel 17.12, ik was er niet bij toen hij dat heeft gezegd, als hij het al heeft gezegd…. maar ik ben het met de strekking daarvan wel eens….. achter iedere dode die in zinloos geweld (en dat is geweld per definitie) om het leven komt, steekt een individueel mens die recht heeft op LEVEN!

  10. jezelf niet inhouden Marcel, ben je gek, ga er van uit dat je welkom bent, en elke dag is een nieuwe dag, dat blijven hangen in ouwe koeien past niet werkelijk bij de echte mij

  11. Willie die film doet het prima bij mij tot nu toe, die Soylent Green film uit 1972 gaat over een science fiction dystopia toekomst waarin mensen hun eigen uitwerpselen en dooien opeten als voedsel, en raad eens guess what, laatst in het nieuws dat er van menselijke uitwerpselen voedsel gemaakt gaat worden voor mensen….

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Soylent_Green

  12. Oke ik had het ook al over voortschrijdend inzicht dat lijkt haaks te staan op vasthoudende sloten gevult met oud rundvee.

  13. en vanaf minuutje 5 komt het ‘broeikas greenhouse effect’ ter sprake, en het feit dat de elektriciteit regelmatig uitvalt, zoals nu al gebeurt in veel landen en staten waar onder het mom van de groene OoBaahBaah politiek vele vele energie centrales domweg worden gesloten… ik heb het idee dat dit film script synchroon loopt met onze actualiteit en nabije toekomst prognoses…

 14. Het hele gegeven is al te erg, al te erg voor woorden. HET IS KRANKZINNIG! Ooit “in een ver verleden” heb ik steeds gezegd: “ik wil geen kinderen hebben in deze wereld”, ze zijn er toch gekomen en ik ben gek op ze en ook heb ik het meteen geaccepteerd ongeacht hoe ze zouden zijn. Maar nog steeds denk ik er eigenlijk zo over. Wat er allemaal gebeurt en nog staat te gebeuren heb ik in de jaren ’70 ’80 allemaal “gezien”. Het duurt alleen langer dan ik gedacht had.

 15. Officieel is het geen nieuws meer.

  The Telegraph februari 2012:
  http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9113394/Killing-babies-no-different-from-abortion-experts-say.html

  De Süddeutsche-Zeitung schrijft erover in maart 2012, dito the Sun:

  http://www.sueddeutsche.de/leben/artikel-ueber-kindstoetung-ethiker-fordern-post-natale-abtreibung-1.1300098

  http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/politics/4163762/Slaughter-newborn-kids-say-academics.html

  Ik heb de indruk dat het een overtrokken zaak is om ‘aandacht te vragen’ voor morele en ethische vraagstukken binnen onze samenleving…maar goed het zou ook zo anders kunnen wezen..

  1. Het is niet de eerste keer dat deze discussie gestart wordt om later op een laag pitje te worden gedraaid . Ik ben deze discussie jaren geleden ook al eens in nederlandse kringen tegen gekomen , en zie het meer als proefballonnetjes en je weet wat daar van komt. Het is het zorgvuldig masseren van een bevolking door steeds maar weer een dergelijke idiotie ter sprake te brengen als een door filosofen en ethisie ondersteunde gedachtegang . Veel van de wat minder ontwikkelde mede mensen zullen op den duur denken dat het nog niet eens zo’n idioot idee is . Want anders kwam het toch niet steeds weer terug????
   Dit is tactiek en een zaak van lange adem .

  2. Zo een vraagstuk is b.v. euthanasie…oma moet/mag wel gaan?? Kankerpatiënten ook, zwaar depressieve ook. Hierover heb ik nog niet zoveel mensen gehoord. Sterker nog, er is zelfs een organisatie in Nederland die ervoor pleit om iedereen die niet meer wil, te laten gaan (anders hebben de treinmachinisten er last van, en het staat ook zo lelijk)
   Praat een bejaarde of een labiele mens een zinloos, rot leven aan en hij/zij gaat ‘vrijwillig’.
   Ik moet hier net als Marcel aan de film Soylent Green uit 1973 denken, waar ze ook ‘vrijwillig’ voor de dood mogen kiezen. Een film die mij echt geraakt heeft…

   http://www.videobash.com/video_show/soylent-green-full-movie-324513

  3. Maar Monika, als dat zo zou zijn als je oppert, en het zou best kunnen dat je gelijk hebt, vind ik dit al verdacht en verderfelijk. Dat het in je hoofd opkomt om dat ook maar te bedenken.

  4. Moet hier gepost: Willie, 8 augustus 2013 om 20:44
   Maar Monika, als dat zo zou zijn als je oppert, en het zou best kunnen dat je gelijk hebt, vind ik dit al verdacht en verderfelijk. Dat het in je hoofd opkomt om dat ook maar te bedenken.

  5. Moeten we ons niet eens afvragen of het recht om te sterven niet evenzeer in ter discussie staat? Voor mij draaid alles wat met sterven te maken heeft om de persoon die daarmee persoonlijk wordt geconfronteerd , de rest moet zich daar gevoeglijk buiten houden . Of dan toch tenminste het nodige zelfonderzoek hebben gedaan aangaande de eigen belangen om iemand die wil sterven tegen te houden uit eigenbelang ( ik kan nog geen afscheid nemen) Zowiezo dient sterven een meer spirituele benadering te krijgen dan wat nu gebeurt.
   Ik zeg het nog maar een keer U BENT EEN ZIEL EN HEBT EEN LICHAAM EN DAT LAATSTE NOG MAAR TIJDELIJK OOK.

  6. Monika 19.2: toen ik jouw link aan klikte en de video tevoorschijn kwam stond gelijk mijn computer op tilt. Nog een keer geprobeerd en weer hetzelfde liedje. Is de site kosher?

  7. Ha die willie , ik zat al stilletjes te genieten van jouw aanwezigheid.

 16. Wat ik als kleine Jongen allemaal persoonlijk heb meegemaakt, daar heb ik nu nog een levens groot trauma van.

  Ik vind het aantal omgebrachte mensen niet inherent of iets af doen aan deze daad.

  Ik vind wel dat er veel Joden zijn die er mee spelen en misbruik van maken.

  Verder over Anne Frank kan ik niet oordelen, ik weet wel dat Clair en haar Moeder Suze 4 jaar lang bij ons op een Klein kamertje hebben gehuist, ik speelde wel met haar maar ze was jonger als ik, helaas heb ik haar nooit meer terug gezien.

  Verder vind ik dat de kinderen van mijn generatie nooit en te nimmer worden genoemd, terwijl wij als kinderen er niets van begrepen, en constant de stuipen op ons lijf kregen gejaagd.

  Smorgens op weg naar school bijna elke dag tegen het einde van de oorlog, in je broek scheet van het geweld van de terug komende bommenwerpers op één motor of brandend laag over kwamen om het lucht afweer op de dijk te ontlopen, en met je broek vol toch nog zwaaien tegen de piloten, was het voorbij je onderbroek wassen in de sloot en dan zonder onderbroek naar school.

  Nee zo eenvoudig was het niet, maar toch altijd nog beter als afgefikt te worden.

  1. Klopt hoor Jenne, mijn moeder had ook echt een trauma, woonde in Rotterdam. Haar woning door de bombardementen weg en in het hele gebied waar zij woonde waren de woningen weg. Enfin, dat is een ieder bekend. Wij van net na de oorlog hoorden niet anders dan over de oorlog en “we hadden de oorlog niet meegemaakt, etc. etc. etc.” Moesten altijd alles opeten, want: “we hadden……….”. Als een keer per maand de sirenes om 12.00 uur loeiden was ze altijd weer van slag. Sinds kort is er een documentaire gemaakt over en van de nu nog levende oudjes die toen jong waren. Ze zijn ook nooit te nimmer gehoord. Gewoon door gaan, niet over praten. Tuurlijk bagatelliseer ik hiermee niet wat de Joden, zigeuners en invalide mensen is aangedaan. Mijn schoonvaders broer, een lieve jongen maar geestelijk niet helemaal “volwaardig” is ook vermoord. Het hele tehuis is moest “eraan geloven (ook de protesterende verzorgers) zoals meerdere tehuizen.

  2. Jenne, mijn Vader vertelde me altijd dat hij ook getuige was van alle bommenwerper die flink beschoten werden door AA guns van de Duitsers. Vaak als het lucht alarm ging boven Haarlem dan was het een drukte van jewelste bij de waffen om deze guns te laten ratelen van gruis om menig geallieerde kist naar beneden te krijgen. Vaak luktee dit en er kwam aardig wat naar beneden vallen, idem voor bommen die men dan ook nog een slos liet alvorens te pletter te slaan. Zelf had mijn Vader het eigen om Piloot te willen worden en zou naar Nederland Indie gaan vliegen als Piloot maar kwam amper door de keuring heen vanwege een bot ontkalkings probleem vanwege ondervoeding in de WWOII. Vele verhalen zijn bekend gebleven tot op de dag dat men de film ‘Memphis Belle’ uitbracht waarin het verhaal over al die jonge 20 jarige kinder piloten het luchtruim moesten trosseren boven de Noordzee, Nederland en Duitseland en wat ervan over was terug naar beneden kwam storten met veel schade. Enigzins een goede voorstellings film maar aan d andere kant ook een KUDT van ee film. Zelf hig toch altijd aan de lippen van menig Vader die me ook dit soort verhalen kon vertellen en allemaal hadden ze eigenlijk het exact zelfde verhaal. Zelf spell ik graag hoe vreemd het ook klinkt gesimuleerd Vliegtuig Simlulator Games met vliegen forten om alles tot op elke knopje secuur zo’n kist in leven te houden boven elk AA-GUN die verheerlijkt mij uit de lucht poogt te knallen of de jagers alla Red Baron mij als trage mug het digitale luchtruim onwennig wil laten maken. Historie herhaalt zich en ik ervaar het zelfde poepgevoel in de broek als ik vervroegd de kist moet verlaten per digitale lek geschoten chute. Oorlogje spelen is wel niet leuk maar het behoefte gevoel om zolang mogelijk in leven te blijven triggert de game play…

  3. Jenne, ik heb mijn twijfels dat jullie de familie Frank hebben onderdak gegeven…anders hadden we dat toch in haar dagboek gelezen. 😕

  4. Mijn schoonvaders broer, bij de Rijkspolitie, vertelde dat er Amerikanen in hun vliegtuigen gewoon laag vlogen en burgers van de weg schoten, moeders met kinderwagens en kinderen, en andere burgers. Ze werden vaak getroffen. Was een “leuk spelletje” van die Amerikanen; piloten waren soms ook gevangenen/misdadigers die door in de oorlog te gaan vliegen, vrij kwamen.. Mijn schoonvaders broer gaf dit aan en hij moest zijn bek houden. Hij gaf wel meer misstanden van “onze vrienden aan”. Na de oorlog werden zijn promoties tegen gehouden door diezelfde commissaris waarvan hij zijn bek moest houden.

  5. @ MONIKA, ik heb het niet over de Familie Frank, ik heb het over Suze en haar dochterje Clair, en mijn zusje in Amsterdam die mijnheer Klootz in huis had, die tijdens honger winter bezweek, en wat moet je dan, mijn zwager was bij de luchtbescherming, hebben die dooie mijnheer Klootz op een handkar, naar de zuiderkerk gereden en hem met een kaartje aan ze grote teen tussen de andere dooie Amsterdammers gelegt.

   Paul, we stonden s’avons op het balcon, en dan begon het gebrom hoog in de lucht, en dan floepten de zoeklichten aan de één na de ander en die begonnen te zoeken, had één er in zijn bundel volgden er meer, en dan begon het geschiet, vaak ontkwamen ze maar soms ook niet dan hoorde je het halve dorp o en a zuchten, ze zakten langzaam uit de formatie, later in de oorlog kwamen er nachtjagers bij, en die vlogen laag aan en Schoten de zoeklichten het geschut in de prak.
   op het laatst werd het steeds grimmiger, eerder kregen we nog wel eens lekker stuk cake of worst, zo on aardig waren die gewone soldaten ook niet.

   Ja WILLIE je moest en moet als oud mens je mond houden, je telt niet meer mee, nou gelukkig we taaien allemaal af de één na de ander, dan kunnen ze hun leugens nog gemakkelijker verkopen, by the way ik ben in Rotterdam geboren, Alkemade plein, later aan de <kralingseplas gewoond, mijn zusje is ook haar hele hebben en houden kwijt geraakt met het bombardement, zij woonde ik dacht in of aan de Jaffastraat ?

   Nou ik stop er maar mee heb veel te vertellen !

  6. Is je ook verteld dat de ‘bevrijders’ van tevoren de grenzen al hadden uitgetekend ? de oostblok grenzen waren al bepaald voor het offensief begon , gealiëerden mochten niet verder dan de aangegeven grens . Zelfde als Zwartkopf toendertijd niet Bagdad in mocht stormen . Lies lies lies

  7. oei Willie nu vallen er een aantal puzzel stukjes op z’n plaats, mijn moeder is als jong meisje van een jaar of 7 beschoten door ‘onze vrienden’, de doodsangsten van mijn moeder op die leeftijd en het feit dat ze niet durfde in te gaan op een vreemde die naar haar schreeuwde dat ze bij hem binnen moest komen heeft voor een soort brein beschadiging gezorgd, uitdrukkelijk verboden door haar moeder, en mega trauma veroorzaakt, dat waar ik vanaf jonge leeftijd gevoelig voor was, ik heb haar doodsangsten doorvoeld, vooral als de buurt sirene op de eerste maandag af ging…

  8. Volgend jaar 2014 kunnen we 100 jaar terug gaan in de tijd voor herinneringen ophalen van de eerste Wereld Oorlog. Nu alvast maar terug naar de loopgraaf of een schuttersputje? Alvorens Cozzy zijn Stalin orgel weer klaar zet….?!

  9. @ COZMIC op 20,6

   Is je ook verteld dat de Russen de geallierden compleet wantrouwden, de Russiese troepen gingen keihard, van daar dat de Amerikanen op eens haast kregen.
   Aan de andere zijde van Rusland waar Rusland zijn tweede oorlog moest Voeren, tegen de Japanners, daar waren de Russen zo succes vol dat ze vlakbij een invasie van Japan stonden, waardoor de Amerikanen de Atoom bommen moesten gebruiken, om dat anders Japan in Russiese handen was gevallen.
   Het zijn de Russen die met hun doden de overwinnig op de Nazi’s hebben betaald, en dat zullen ze weer doen, hoe ze ook gedemoniseerd worden op alle fronten, ik ben blij dat ze 20 000 raketten met atoom Koppen hebben klaar staan, dat is onze waarborg voor een wereld vrede

  10. De Chinezen blijven massaal toch thuis, 1 hupsakee van hun allemaal in een wave en de rest van de wereld is niet meer schok proof…

   En Russchische Borsjtj is best wel lekker in caombinatie met een slok Smirnov.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Borsjtsj

   Dus laat die 20.000 raketten maar achterwege, ik lust Poesta Putin wel op een andere manier…

  11. @ jenne
   Fighting for peace is like fucking for virginity.
   En atoomwapens maken onze wereld niet vreedzamer , maar geloof maar lekker de propagandapraat dat er vredesmissies bestaan en dat legers defensief zijn en dat wapens voor vrede zorgen. 1984 war is peace! lies are truth!denk dat je die wel gelezen hebt ….. dat zou je aan het denken moeten hebben gezet( iets waarvan je toch al menig maal hier blijk van hebt gegeven te kunnen .)

  12. Ach altijd maar weer die Russen, en dan Stalin de grote boeman, er zal zeker een stuk waarheid bij zitten, maar geloof mij aan mijn bezoeken aan Rusland een gelauterd volk aan getroffen, met een grote diepe liefde die voor ons een beetje ongebruikelijk is voor hun moederlandje, zij zijn keer op keer aangevallen, door psychopatische lieden, op eens zijn ze er zat van denk ik dat spelletje van kleine smerigge spelden prikjes.
   Ik heb een mevrouw ontmoet die bij de nachtvliegers met hun verouderde dubbeldekkertjes had gediend, die snachts met afgezette motor de Duitse linies bombardeerden, ze is onlangs pas overleden.
   Als je leest en de verhalen aanhoord verwonderd het mij altijd dat de Russen niet gewoon de Duitsers hebben uitgeroeid, je vraagt je af waar huist dat kwaad nu in de Duitsers.
   Een vriendin van mijn dochter uit de Normandie verteld dat er zo verschrikkelijk veel meisjes na de bevrijding zijn verkracht,en dat dit hoofdzakelijk zwarte Amerikanen waren, er zijn in de eerste twee maanden meer als 50 000 GI veroordeeld, en +/- 6 000 opgehangen.

   Nou Marcel, natuurlijk is het allemaal heel contreversieel, maar toch zou er een belans uit kunnen ontstaan, zo van wie heeft de grootste, hè ze zijn even groot.

   Ja het blijven verhalen, en ja dat schiet niet op, maar het is de enigste manier om over eind te blijven onderling contact.

  13. Jenne, de geschiedenis leert echter dat het Russische volk zo vaak Leiders heeft gekregen, die hun in hun Lijden omklemde.

   Een spreekwoord zegt ” Een Volk verkiest de Leiders, die het verdient!”.

   Als een Homo van oorsprong een Wijze Tweevoeter is, zoals ik eerder opmerkte, waarom heeft het Russische volk dan nu ook weer zo’n homo-fobische Leider als Poetin?

   http://www.youtube.com/watch?v=-rrtuo4NcV8

  14. @ dick
   Ik weet niet waar jij de vertaling van het woordje homo vandaan hebt ( wijze tweevoeter) maar dat slaat volgens mij helemaal nergens op. Homo betekend; gelijk, of mensachtige al naar gelang je de oorsprong van het woord in het oud grieks of het latijn plaatst.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo

  15. Marcel, ik bedoel dan in de betekenis van Gelijk…. Zolang we Onderscheid blijven maken, wordt het moeilijk om Een te worden 🙂

  16. Beste Dick, kijk je moet leren door het rook gordijn heen te kijken.

   Elke keer dat ik in Rusland ben geweest stond ik altijd weer te kijken van hun naïfe menselijkheid.

   Toen Jeltzin echte naam Jeltsman, de bodem schatten cadeau deed aan de door de zionisten gefinanceerde Russiese Joden, na dat watje Corbatjef tussen zijn dure koffers gezeten was afgereist.

   Heb met vrienden geschreven en gebeld, er gebeurd wel eens wat, maar grote rellen of anders met Homo’s is niets van bekend.

   Ze krijgen iedere keer weer het media podium tot hun beschikking, Frey die verleden jaar plotseling ontdekte dat hij Jood was, en nu ontdekt dat hij andere sexeule nijgingen heeft, Laarie zijn vriend die met open armen wel te verstaan Joodse armen werd ontvangen in Hollywood, kom op dat is toch allemaal wel duidelijk.

   Georgia, zit vol mosdaq agenten nou die komen daar niet voor te vissen, toch, het zit vol wapens, als Rusland dat nu eens deed met Mexico, dan was het huis te Klein.

   Maar goed het GLADIO pogramma wordt alleen maar grote, wel in een andere vorm, o ho en het vrije westen ja de handlangertjes van het zionistische kwaad!

  17. In welke contekst zit die verwijzing naar gelijkheid dan?je schrijft letterlijk:Als een Homo van oorsprong een Wijze Tweevoeter is, zoals ik eerder opmerkte, waarom heeft het Russische volk dan nu ook weer zo’n homo-fobische Leider als Poetin?
   Waarbij je refereert aan een eerdere post van jouw hand waarin je suggereert dat homo betekend, wijze tweevoeter ! Waarin zit dan de verwijzing naar gelijk?????
   Je maakt gewoon een missertje en kunt dat niet erkennen lijkt me, zodra je opmerkzaam wordt gemaakt op dat slippertje ga je lopen draaien dat je iets anders bedoeld . Schrijf voortaan nou gewoon eens direkt op wat je bedoeld aljeblieft dat scheeld een hoop gedoe.

  18. Het gaat over het woord homo niet met de toevoeging van sapiens !!! hou nou eens op met draaien en geef je ongelijk gewoon toe .

  19. Monika 20.16, mijn visie is dat overal op de Aarde, zonder onderscheid, de macht zit bij de leiders die we verdienen….. Daarom doe ik er niet meer aan mee en onttrek ik me er aan!

   Het mooie vooruitzicht is dat op het moment dat we Wakker Worden alles wel als een kaartenhuis in elkaar zal klappen, daar ben ik van overtuigd. 🙂

  20. Marcel, ik geef mijn ongelijk volledig toe….. in mijn intentie bedoelde ik altijd met het woord homo als “wijze tweevoeter” de homo sapiens, de oorspronkelijke mens, en niet de homo sexualiteit, zijnde een vorm waarin sommige mensen de sexuele energie gestalte geven.

  21. En Marcel, om dan even bij jou terug te komen…. daarin zit de verwijzing naar gelijk…. zolang onze ” leiders” Onderscheid blijven maken naar geslacht, ras of sexuele geaardheid, schiet het niet echt op, vind je ook niet?

  22. Beste Dick, eigenlijk zou als men onder vrienden verkeerd niet elk woord of uitspraak op een goudenschaaltje moeten worden gewogen.

   Ik vind het treurig dat onze gevoelens zo op sex worden gepolariseerd, ik heb en had vrienden, met diverse sexule geaardheid,
   je kunt zo vol zijn, en warme gevoelens hebben voor iemand, heb dat zelf herhaaldelijk ondervonden, je durft bij wijze van niemand meer te om armen ( nou ik wel heb er sch..t aan) maar weet zeker dat sommige mensen heel afstandelijk worden en dat is jammer, het gaat op terreur lijken, heel jammer!

  23. Slimme Dick poogt orgineel leuk te zijn op zijn Homo sapiens achtige wijze het na apen van bepaalde zaken. Waar wij Homo Erectus (uitstervende) hebben daar nog wel eens moeite mee om hem te willen snappen (wij lopen daar eigenlijk voor weg). De Homo Habilis is van uit stek de geganist onder ons die graag in combinatie van de natuur leeft. Wat over blijft is te zot aan woorden…

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis

  24. Vergeten toevoeging:

   – Homo sapiens oftewel de moderne mens, een soort binnen het geslacht Homo;
   – Homo sapiens idaltu, uitgestorven ondersoort van Homo sapiens
   – Homo antecessor, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
   – Homo cepranensis, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
   – Homo erectus, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
   – Homo ergaster, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
   – Homo floresiensis of Floresmens, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
   – Homo georgicus, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
   – Homo habilis, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
   – Homo heidelbergensis (Heidelbergmens), een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
   – Homo neanderthalensis, zie Neanderthaler;
   – Homo platyops, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
   – Homo rhodesiensis, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
   – Homo rudolfensis, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;

   Ken je kalsssiekers die je ooit misschen hebt uitgeroeid in den oudheid… 😉

  25. Beste dick
   De functionaliteit van taal ligt in de aanname dat een ieder dezelfde definities gebruikt van de door hem gebezigde woorden . Naar aanleiding van het geschrevene kunnen wij dan de intentionele achtergrond van de tekst interpreteren. Echter als iemand het over peren op sap heeft en later betoogt dat het hele verhaal over vers fruit ging, zit er toch wat scheef in de manier van schrijven. Je zou kunnen stellen dat zo’n ‘zender ‘moedwillig de ‘ontvanger’ op het verkeerde been lijkt te zetten. Over interpretatie van intenties gesproken……..

   Waarmee ik de intentie heb, je duidelijk te maken dat je aan het draaikonten bent en probeert een foutje ( dat op zich niet eens een probleem is) te ontkennen of toch in ieder geval bij de ontvangende partij te leggen .Een wel zeer kinderachtige manier van sociaal gedrag.
   Dus nogmaals zeg wat je bedoeld en laat zo min mogelijk te raden over!
   Heb je het over peren op sap dan gaat het niet over gewoon peren ! Heb je het over homo sapiens dan heb je het niet over het woord homo. Dat maakt namelijk voor de definitie van het woord nogal wat uit. ( dacht dat je wel zo intelligent was om dat zelf ook te kunnen hebben bedacht.
   Kortom homo betekent in geen geval wijze tweevoeter en dat impliceert weer op geen enkele manier gelijkheid!!!

   Dus stop alsjeblieft met baselen en schrijf wat je denkt en wat je bedoeld .

  26. Maar, Marcel, stel nu dat de oorspronkelijke mens een hele Wijze Tweevoeter (Homo) was… en ervan uitgaande dat het Universum z’n Natuurlijke Ritme volgt en de Tijd nu is aangebroken dat we weer in het Licht komen… en dus mens weer Wakker Wordt….. Dan komen we toch weer uit bij de Wijsheid van de oorspronkelijke Tweevoeter…. maar nu op een Hoger Plan? Denk eens terug aan Atlantis of Lemurie? Dat waren toch hoogstaande beschavingen?

  27. Dick HOMO BETEKENT NIET WIJZE TWEEVOETER! Dat gegeven hadden we gehad en dan kan je er sinterklaas en de kerstman bijhalen maar die hebben helemaal niets te maken met het gesprek dat wij zojuist hadden , groot kind .

  28. Dick en als peren in een potje op sap aan de boom groeide had degene die het daar over had idd een betoog over vers fruit. Maar as is verbrande turf ! zei mijn moeder altijd.
   Dus recapitulé ; gesteld dat de oorspronkelijke mens een wijze tweevoeter was , betekende homo nog steeds niet wijze tweevoeter maar gewoon mens of gelijk al naar gelang je uitgangspositie latijn of oud grieks is .Hele dikke punt.

  29. Dick misschien moet je als wijze tweevoeter maar een andere parochie gaan zoeken, want sommigen zijn nogal bekeerd aan jou uitspraken hier. Je steelt niemands hart hier op dit moment, je haalt meer underscore op veel vlakken. Misschien een tijdje je eigenwijze 2 benige betoog achterwegen laten. We willen graag over echte zeken praten dan over afleidende zelf gekweekte melodrama’s uit grootmoeders tijd. M.a.w. ik durf als eerste te zeggen we zijn je een beetje zat aan het worden. Je bijbeltje is nu gesloten voor verder deelname. Amen…

  30. Paul, alles draait inderdaad om ‘frequenties en haar ontvangers”…. blijkbaar “ontvang” je nog steeds mijn “berichtjes” Misschien toch eens de “zender” op uit zetten ;).

   Overigens, is mijn inbreng over de ware betekenis van homo gestart n.a.v. een reactie van Jenne……

   https://www.wanttoknow.nl/boeken/het-ware-magdalena-mysterie/comment-page-1/

   In mijn visie schuilt er een risico in om sexueel misbruik door de eeuwen heen, dat gebaseerd is op macht en onderdrukking en niet op een liefdevolle wijze uiting geven aan onze sexuele energie, te koppelen aan het begrip homo en homokastelen.

  31. Marcel 20.33, ik heb zojuist eens even weer “De kleine man” van Wilhelm Reich gelezen (tip Monika)…. interessant….

  32. @ dick
   Wat ben je toch ook een vreselijke zuigende masochist.
   Homo betekent letterlijk een Heel en Wijs Mens….. 🙂 dit is wat jij letterlijk zegt! Nou waren we toch ondertussen klaar over het feit dat jij een zelf verkozen vertaling had gepost voor het woord homo. Komt ie alweer een paar draaien om zijn oren halen.
   Voor de laatste maal Homo betekent niet heel en wijze mens of wijze tweevoeter.Homo betekent menselijke of gelijke al naar gelang je uitgangspunt latijn dan wel oud grieks is . Evenals appel niet peer betekend .
   Dus klikker gevoegelijk op met je onzin geleuter en ga wat zinnigs doen! Maar ik snap nu wel beter hoe bevoorbeeld opeens paarden vlees verkocht kon worden als rundvlees , het ligt aan dezelfde managersmentaliteit als die jij hier showt. Het niet willen toegeven van het eigen ongelijk en recht praten wat krom is( het is toch vlees?)
   Ik vind je ondertussen een zielige would be guru achtige zuigende kleuter, die geen genoeg kan krijgen van een pak slaag en steeds weer voor nog een portie komt.
   Dag dicky boy!

  33. Marcel, ik ga er niet over wat jij onder het begrip “homo” verstaat… ik sluit mij aan bij de Engelse vertaling Human BEing en dat is in mijn visie een Wijze Tweevoeter… iemand die in zijn/haar eigen Kracht staat!

  34. En ” Luister, kleine man” heb ik nu genoeg uit de monden van velen horen zeggen, of het nu fascisten zijn of communisten of kapitalisten.. Alle macht en onderdrukking in de wereld is gebaseerd op het aanbrengen van Onderscheid tussen mensen… ik hoop dat je het niet erg vind dat ik daar niet meer aan mee wil doen!

  35. Klets links en klets rechts, genoeg zo? zeikert Ik ga voor de chinees mandarijn interpretatie 人.En dat lijkt weer op die stickmannetjes van het filmpje op de site , cirkeltje weer gesloten.

  36. Overigens is de engelse term human being in geen geval de vertaling van het woord homo. Maar dat zal jezelf ook wel weten .

  37. En luister nu eens kleine man dick, draaikonten doe je maar lekker op de pot bij je zelf thuis in je eigen kracht . Hier wordt het gelijk doorzien als het kijnderachtige gedrag dat het is.( zal je wel weer aan komen kakken met het verhaaltje als ge niet wordt als deze kleine zult ge het rijk der hemelen nooit betreden, domme kleine man)

  38. @ dick ik sluit me bij je aan wat betreft de voorkeur voor de engelse interpretatie , in dit geval dan wel van jouw nick!

  39. Marcel, ik hoop voor jou dat duidelijk is geworden wat voor mij de Essentie is van “Frequentie en de ontvanger” 🙂

  40. De essentie van mijn boodschap aan jou is je dus helaas helemaal ontgaan. Ondergesneeuwd in jouw oeverloze semi spirituele geneuzel, waarin ook jouw essentie totaal ondergescheten lijkt. Jammer beste DICK door al die prietpraat en gedraaikont van jouw kant is jouw boodschap ins blauwe hinein verdwenen, of op zijn best niet duidelijk overgekomen( als je hem al intentioneel had ingebouwd in die waardeloze niet terzake doende proza van je) . Jaja duidelijk zeggen wat je bedoeld is een hele klus blijkbaar, en niet voor iedereen weggelegd( er zijn ook zo veel woordjes en als je dan nog zelf betekenissen daaraan geeft tja……..)

  41. Voor het doen begrijpen van de door jou bedoelde essentie van je boodschap , is het van belang de boodschap helder en duidelijk en zonder veranderen van standpunten voor het voetlicht te brengen. Ook de algemeen aanvaarde definities van de woorden die je bebruikt hanteren is een pre. Zelf gekozen definities verwateren de over te brengen boodschap of doen hem helemaal niet over komen bij de ontvanger.
   Voorbeeld : Ik ben van appels dat peren ook een tuin zijn in de problemen van het heelal.
   Waarmee ik bedoel dat boodschappen steeds duurder worden door de gestegen inflatie.
   In dit voorbeeld zou het handiger zijn gelijk te zeggen wat je bedoeld !Dus gelijk het tweede zinnetje opschrijven begrijp je het nou een beetje DICK( voor definitie kijk op google vertalen onder engels)

  42. Exact, blijkbaar zijn we niet afgestemd op dezelfde frequentie…. maar daar is niets mis mee, in mijn opinie

  43. Marcel, onze hartfrequentie laat zich in geen enkele gesproken of geschreven taal omschrijven 🙂

  44. Frequent gezegd wil ik aan het madarijns toevoegen dat het wijze woorden zijn van een tweevoeter. http://www.tweevoeter.net/forum/topics/wijze-woorden Als dick zich daar nou eens heel op eigen wijze tot rust gaat komen (bomen genoeg daar) Kan Dick gelijk zijn hond uitlaten op: http://www.tweevoeter.nl/wandelvakanties/dog_walk_trail.php

   Hebben wij weer even rust als Homogene oudstrijders van een goed oergodisch enerverende levenstijl. Enne oh Dick als je wat plakt check dan wel ff of de link wil werken…

   Dick: Метод двуногих не грязно Гей, Дик делает все наше мышление, что … (miscchien begrijpt je het nu wel)

  45. Dick, hoe kan het dat ik nu Marcel; ‘Loud & Clear’, zonder moeite kan ontvangen zelfs in het Mandarijns?! Misschien Wok je veels te weinig onbeperkt.

  46. @paul
   Volgens mij zitten wij wel op dezelfde frequentie en is daardoor mandarijn nog geen chinees voor jou ! 🙂

  47. Nee Marcel Mandarijns is wel heel erg lekker, het is dan wel een streek die je voor schoteld waar niet iedereen gelijk moet doorhebben. Je mandarijns is goed te lezen, heb er geen moeite mee wat je eerder geschreven hebt.

   当我们再次去个好地方在国语柑桔无限自助荣誉 😉

  48. Doen we , heb trouwens een nieuwe plek gevonden, erg lekkeren sambal bij!

 17. Cozmic, de wetenschappers stellen in hun these dat ‘de ‘post-natale abortus’ (het doden van een pasgeboren) in al die gevallen veroorloofd zou moeten zijn, waar de abortus voor de geboorte veroorloofd is, inclusieve in zulke gevallen, waar de baby niet gehandicapt is.’ Met de nu geldende wetten was het op dit moment: moord.
  De 2 argumenten zijn gebaseerd op een filosofisch persoonsbegrip.
  Ze stellen dat het een pasgeborene wel een menselijk wezen is maar geen ‘persoon’.
  1.
  Een ‘persoon’ defineren zij als ‘een individu dat in staat is zijn eigen bestaan een bepaalde (minstens) rudimentaire waarde toe te schrijven, in de zin van dat het voor het individu een verlies betekent, van zijn bestaan beroofd te worden.
  In de eerste dagen en weken mist een baby nog dit ‘minimale level aan zelf-bewustzijn’, beargumenteren de wetenschappers. Dus de baby mist net als bij een foetus, die geaborteerd mag worden, ‘de eigenschappen, die het rechtvaardigen een individu het recht op leven toe te spreken.’

  2.
  In een tweede stap stellen de ethici, dat het geen zin maakt ervan uit te gaan, dat een pasgeborene of een foetus schaden zou toegevoegd worden, ‘door de baby te weigeren een daadwerkelijke persoon te worden.’ Omdat de geestelijke ontwikkeling niet zodanig is gevormd, zou een pasgeboren daarom ook niet in staat zijn, deze schade – verlies van zijn eigen leven – te voelen. Dit is de reden hoezo de belangen van ‘echte mensen (ouders, gezin, familie, maatschappij), hun welbevinden na te streven’ boven het recht van foetussen en pasgeborenen zich te ontwikkelen.

  bron: Süddeutsche Zeitung

  1. o het gaat over economiesche belangen? Maar dan hoef je dus niet meer direkt na de geboorte aangifte te doen bij de burgelijkestand . En mag je als ouder dan zelf even dat kind wurgen of verstikken met een hello kitty kussentje, of worden daar speciaal mensen voor opgeleid? Of gaat dit onder de consultatieburo’s vallen? ben heel benieuwd.

  2. Als het maar wel hallal gebeurt anders …… krijgen we weer inburgeringsproblemen .

  3. 43 month after pil , oke het bekt nog niet lekker maar der zit vast brood in!

  4. Marcel, het blijven spannende tijden, een mensenleven stelt zo veel voor hoe jezelf een waarde aan hecht. Toch weer het ‘goddelijke’ aspect…
   Hoop dat alles goed gaat in het noorden 🙂

  5. Monika , duidelijke info waar inderdaad je maag van omdraait . Jammer dat Mike dit niet in zijn verhaal mee nam .

 18. Heb zelf niet het gevoel dat dit echt gaat gebeuren het is weer het zoveelste angstscenario die ze de wereld in willen brengen. Angst verlaagt je frequentie Liefde bevrijdt. Maar ik blijf alert.

  1. Mensen zijn in staat zoveel mooie dingen te maken. Wat is het toch wonderlijk ook die vernietigingsdrang op aarde.

  2. Stukken beter dan die vrouw ervoor vind ik dan. Knap hoor.
   Fijne avond nog Janee.

  3. Zullen we dit soort gesprekken naar de chat verplaatsen..? Het is werkelijk te ‘off topic’ voor woorden.. 🙄

  4. @ Guido

   Misschien heb je wel een modurator nodig die wat aan kan bezemen op je site, dan zie je ook nergens meer achter gebleven afwas staan. Scheelt ook weer met een berg Gouden RNF gum werk. So don’t let it be in this way…

 19. ‘De publicatie van het artikel bewijst wat tegenstanders van abortus al lang beargumenteren nl dat de meest gebruikte argumenten voor abortus ook het doden van baby’s rechtvaardigt’, zegt Anthony Ozimic van de anti-abortus-initiatief Society for the Protection of Unborn Children. Ook het katholieke britse online-portaal National Catholic Register ziet in het artikel van Giubilini en Minerva ‘bijna een argument tegen abortus’.
  bron: SDzeitung

 20. Van nacht slecht geslapen, als je die oude diep begraven fossile gebeurtenissen weer terug roept, zou je nog graag zo veel willen vragen, maar die lijn is door gesneden.

  Ik kwam op de gedachte van dat je als mens/individu je bijna alles kunt veranderen, tot zelfs je geloof in, en je opstelling tot.

  Maar aan je destin, je lot, je toekomst je existeren, kun je niets veranderen de Noord Africaners noemen het de Maktoub, het staat vast en is in de sterren geschreven, dan vraag ik mij zelf altijd af, waarom maak ik mij zo druk, om dingen en gebeurtenissen, die van te voren al vast staan, krijg hier een beetje een leeg hoofd van.

  1. Misschien is dat jouw lot, Jenne, dat je hier op wtk bent…… om je hoofd leeg te maken…. en je hart nog meer te vullen. En bedenk Jenne: Lot kreeg de boodschap om niet achterom te kijken, toen hij op weg ging naar het ” beloofde land”!

  2. En Jenne, in het vervolg op mijn reactie onder 24.1. VerGEEF me, ik sprak even tegen mezelf….. misschien ben ik hier wel op wtk om mijn hoofd meer te legen en m’n hart meer te openen en te vullen 🙂

 21. walgelijk, niet voor te stellen dat ik dit soort artikel in Nederland tegen kom en lees en ook onvoorstelbaar dat dit dagelijkse kost is in VS. Hoe rot is ons zo genaamde Westerse systeem? Zo rot, godvergeten rot dat je, je er voor schaamt. Heel, heel, heel,heel veel liefde voor deze dame Melissa Harris-Perry.Hoop dat ze snel inziet waar ze mee bezig is en in welk opzicht.Lieve groet Lia

 22. Elk ding dat aandacht krijgt (een vorm van Liefde krijgt) groeit. Da’s de natuur. ‘Uitvinder’ Melissa wil kennelijk aandacht, en dat lukt goed lijkt het. Haar bijpraten dat haar inzicht ‘wat vreemd is’ zou een goed ding zijn en daarna haar vreemde idee afblussen. Wij allen verder geen aandacht geven aan zaken die we niet weten is een verstandige keuze denk ik. Een nieuw levend kind wordt 3 maanden na verwekking begeesterd zeggen de geschriften van de oude tradities. Kortom, wat weten mensen van de schepping en het Levend Leven en welke bemoeienis mogen mensen er mee hebben. Respect en verbijstering resteren mij. Doet dat ook, val stil Melissa.

 23. met groeiende verbijstering en ongeloof heb ik dit artikel gelezen. is de wereld gek geworden? Kijk naar de natuur, wat doet een dier niet in het wild om zijn pas geboren jongen te beschermen. Hoezo is de mens geëvalueerd?

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.