Advertentie

De arts als marionet van de vaccinindustrie


horowitz vaccines safe effective

x

x

De arts als marionet van de vaccinindustrie:

2014 © Sandy Lunoe 2014 (origineel)
2014 © vertaling Hagen Jonker

 x

Vaccinproducenten houden voor artsen informatie achter en verbergen hun sinistere plannen die zij hebben bij de productie van vaccins zodat artsen met een gerust hart vaccinatie kunnen adviseren. Artsen hebben evenmin als de gezondheidsautoriteiten of wie dan ook, de mogelijkheid om de complete samenstelling van vaccins te kennen. Onderstaand een aantal van de sluwe methoden die vaccinproducenten gebruiken, om de aanwezigheid van ingrediënten te verbergen..
pinda allergieHandelsgeheimen
Sommige “GRAS (Generally Recognized as Safe) zijn dus stoffen die over het algemeen als veilig worden beschouwd, worden niet bekend gemaakt dankzij handelsgeheimen. Hiertoe behoren veel oliën, inclusief pindaolie..! En dat is nou precies de redenen, waardoor er miljoenen mensen allergisch zijn voor pinda olie en andere stoffen in de vaccins.[1] Ongelofelijk, het voorkomen van ieder substantie kan geheim gehouden worden onder de voorwaarde dat producenten dispensatie aanvragen om onder de etiketteringeis uit te komen…! En deze dispensatie wordt dan ook nog eens toegekend..

Deze vrijstelling geldt zelfs voor de aanwezigheid van neurotoxische substanties als aluminium, dat in veel vaccins voorkomt om de immuun respons te stimuleren. En wat betreft de aanwezigheid van aluminium in vaccins stelt Dr. Paul King:
Omdat aluminium toevoegingen “gereglementeerde” stoffen zijn die gebruikt werden voordat de FDA bestond, vallen zij onder de regeling in 21 CFR Sec. 610.15a. Echter, de FDA heeft een subrubriek aan deze eisen toegevoegd (d) die stelt:

(d) De Directeur van het Center for Biologics Evaluation and Research or the Director of the Center for Drug Evaluation and Research mag een uitzondering of alternatief goedkeuren bij iedere eis in dit wetsartikel. Zulke aanvragen voor uitzonderingen of alternatieven dienen schriftelijk te worden ingediend”.

kwik in vaccins

Toch weer kwik in de ‘Kwikvrije vaccins’..
“Veel vaccinproducenten begonnen vrijwillig ‘kwik vrij te beschouwen’ vaccins te produceren in 1999. De resultaten van het laboratoriumonderzoek, gepubliceerd in juni 2006 van ‘Doctor’s Data’ waren regelrecht in tegenspraak met de claims van de producenten. Sommige productbijsluiters claimen tegenwoordig bijvoorbeeld, dat een minimale hoeveelheid kwik in het eindproduct aanwezig is, maar dat de hoeveelheid sterk verminderd is..

En andere farmaceuten claimen dat ze volledig kwikvrije vaccins produceren. Hoe anders is de realiteit.. Alle vier geteste monsters bevatten kwik ondanks dat de producent claimde dat twee van vier monsters volledig kwikvrij waren. Alle vier monsters bevatten aluminium, één bevatte tien maal meer dan de andere drie, waardoor de toxiciteit van kwik enorm toenam.”

Aluminium kan de giftigheid van kwik verhogen.

(Health Advocacy in the Public Interest, 8-12-04)

De aanwezigheid van sporen van voedingseiwit wordt verborgen gehouden.
“Alleen de LAATSTE kweek wordt vermeld op de bijsluiter. Tot die tijd gebruiken zij VOEDSELAFVAL. Dit is een andere bron van geringe hoeveelheden van voedseleiwitten die sommige ongelukkige kinderen in hun vaccin krijgen. Iedere voedsel olie die bekend is kan in vaccins gebruikt worden. Het zijn sterk gezuiverde oliën wat alleen maar wil zeggen dat niet alle kinderen een voedsel allergie zullen ontwikkelen, alleen de pechvogels die de overblijvende eiwit partikeltjes in hun vaccin krijgen. De oliën en wie weet wat voor andere stoffen vallen onder “over het algemeen als veilig gebleken ingrediënten” zelfs onze overheid heeft het recht niet om te weten wat de vaccins bevatten.

 “Charles Richet een arts die de Nobel Prijs won (meer dan honderd jaar geleden), ontdekte dat eiwitten die in de bloedbaan geïnjecteerd worden een allergie doen ontstaan tegen dat geïnjecteerde eiwit. Met andere woorden, voedsel eiwitten in vaccins kunnen voedsel allergie veroorzaken.

(Barbara Feick Gregory) [1]

Lichaamsvreemde DNA-restanten in vaccins.
accinproducenten zijn er zich van bewust dat vaccins resten bevatten van de voedingsbodems die voor de productie gebruikt zijn. Deze bevatten weefsel van insectencellen, gisten, muizenhersenen,weefsels van varkens, cavia’s, konijnen, honden, de lymfe van kalveren, kippeneieren, kuikenembryo’s, apennieren en testikels, netvlies cellen, geaborteerde menselijke foetale cellen en kanker cellen. [2]

Onmogelijkheid om alle lichaamsvreemde DNA resten te verwijderen.

Er is genoeg wetenschappelijke informatie te vinden die de UN en haar 'consorten' aan het denken zou moeten zetten.. Is er een blind geloof in vaccinaties? Of spelen er opnieuw weer mega-miljarden-belangen??
Er is genoeg wetenschappelijke informatie te vinden die artsen stevig aan het denken zou moeten zetten.. Is er een blind geloof in vaccinaties? Waarom niet simpel gezond-kritisch zijn, in plaats van naïef-simpel vertrouwen..??

“De vaccin producenten hebben de opdracht gekregen om er voor te zorgen, dat het definitieve vaccin minder dan 1 miljoen dierlijke cellen bevat en dat de hoeveelheid DNA dat verspreid voorkomt in het vaccin minder is dan 10 ng(= 0,00001mg) per toegediend vaccin. Uit deze verordening blijkt dat dierlijk DNA geïnjecteerd wordt in baby’s en volwassenen bij iedere vaccinatie”. [3]

De aanwezigheid van lichaamsvreemd DNA kan echter ook onbekend zijn, zelfs bij de vaccinproducenten. Toen de analyse methoden meer geavanceerd werden, werden onverwachts enige bestanddelen gevonden lang nadat het vaccin al op de markt was gebracht. Één van de vele voorbeelden is SV40 DNA in polio vaccins wat al aan miljoenen mensen gegeven is [4] [5]

Het is gevonden in menselijke kanker gezwellen en kan generaties lang doorgegeven worden. Hoe de besmetting plaats vind zien wij op de onderstaande figuur. (aanvulling van de vertaler) Andere voorbeelden van besmetting omvatten de onverwachte ontdekking van varkens virus DNA in rotavirus vaccins (rotavirussen veroorzaken maagdarmklachten zoals overgeven en diaree) en een vogel leucoseretrovirus in een mazelen vaccin.[6]

Een onafhankelijke onderzoeker ontdekte een aan aluminium gebonden recombinant DNA in Gardasil, dat beschouwd kan worden als een biologisch gevaarlijk ingrediënt (een biohazard). De uitwerking hiervan is onbekend maar kan verschrikkelijk zijn. [7] [8]

Artsen weten niet hoeveel er van de volgende stoffen in een vaccin zit.
Kwik
in de vorm van thimerosal zit als een conserveringsmiddel in flesjes die meerdere doseringen bevatten. Wanneer flesjes niet grondig geschud worden tussen iedere uitname voor een vaccin toediening, zal de laatste dosis een grotere hoeveelheid kwik bevatten. Dit komt omdat kwik zwaarder is dan water en naar de bodem van de flesjes zinkt.

Microbiële besmetting: Deze neemt toe naarmate het aantal doses toeneemt dat uit de flesjes genomen wordt.

Latex allergeen: De hoeveelheden hiervan variëren afhankelijk van de mate van uitspoeling van het rubber gedeelte van de spuiten en afsluitingen van de flesjes.

Virus antigeen: Kan aanwezig zijn in de vorm van deeltjes die in de vaccin vloeistof zweven.

De hoeveelheid van antigeen wisselt afhankelijk van de techniek van degene die het vaccin toedient. Als meer artsen relevante vragen stellen, smeden vaccin producenten en overheden plannen om zelfs nog meer informatie voor hen verborgen te houden, zodat artsen zich gerustgesteld voelen en positief kunnen staan t.o.v. vaccinaties.

Sinistere plannen om vaccins te maken van menselijke kankercellen
worden geheim gehouden voor artsen.

Bij een bijeenkomst van de Vaccines and Related Biological Products Advisory Commitee (VRBPAC), of in het Nederlands: de Adviescommissie voor vaccins en verwante biologische producten), waarin de FDA en de vaccinproducenten vertegenwoordigt zijn, was het onderwerp van gesprek de overweging over de geschiktheid om menselijke cellijnen verkregen van kwaadaardige menselijke gezwellen te gebruiken voor het produceren van vaccins.

VRBPACEen deel van het afschrift van deze bijeenkomst werd achterovergedrukt dat onthulde dat overheden en vaccinproducenten bezorgd waren dat artsen geen goed gevoel zouden hebben bij het plan om kwaadaardige menselijke gezwellen te gebruiken voor het maken van vaccins. Er was daaropvolgend een discussie, over hoe op verschillende manieren de informatie geheim gehouden kon worden voor artsen en het publiek, waarbij inbegrepen het weglaten van bijsluiters en hoe deze walgelijke methode van vaccin productie aan artsen bekend gemaakt moest worden, zodanig dat zij de hele procedure aanvaardbaar zouden vinden.

Dr. Daum ( Voorzitter, VRBPAC):  “……weinig mensen hebben het ronduit gezegd – komt het beeld dat de wetenschappelijke gemeenschap heeft overeen met dat van de medisch gemeenschap en ook met dat van het lekenpubliek. Zij zullen te horen krijgen dat wij aanbevelen of dat wat jullie doen, of dat de producenten vaccins maken van tumorcellen en zeggen, oh, mijn God, zelfs als er geen wetenschappelijke basis is om te zeggen oh mijn God.

Ik denk dat wij beter af zijn door deze discussie te voorkomen en te beginnen met enige ideeën uit te voeren die Dr. Marcuse naar voren bracht, wat een onderdeel is van de manier waarop Scientific American artsen informeert – en ik had enige gesprekken tijdens lunches met anderen, die vertelden over een aantal van de vaccin gebruikmakende gemeenschappen dat, dat voor hen een groot verschil zou kunnen maken, zelfs al is dat er wetenschappelijk gezien niet.”

Conclusie:

 • Relevante informatie wordt bewust voor artsen achtergehouden, zodat zij meer met een gerust hart vaccins kunnen aanbevelen.
 • Het is onmogelijk voor artsen en gezondheidsautoriteiten om te weten wat de volledige samenstelling van vaccins is.
 • De moraliteit van mensen die vaccins promoten, inclusief die van gezondheidsautoriteiten en artsen moet ter discussie gesteld worden wanneer de samenstelling van de vaccins niet bekend zijn.
 • De wettelijke rechtvaardiging of officiële toestemming voor vaccins moet ter discussie gesteld worden wanneer de ingrediënten niet bekend zijn.
 • Erkennen dat je geïnformeerd bent is niet mogelijk wanneer relevante informatie verborgen wordt gehouden.

 

Referenties:

 1. http://barbfeick.com/vaccinations/allergy/605-1gras.html
 2. http://vactruth.com/2012/01/21/fly-in-my-vaccine-soup/
 3. http://www.newswithviews.com/Tenpenny/sherri123.htm
 4. http://vaxtruth.org/2012/04/the-polio-vaccine-part-3-2/
 5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2631857/pdf/11485673.pdf
 6. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/04/17/major-vaccine-suspended…
 7. http://sanevax.org/sane-vax-inc-announces-the-discovery-of-viral-hpv-dna-contaminant-in-gardasil/
 8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC388511/pdf/pnas00060-0007.pdf

 

14 gedachten over “De arts als marionet van de vaccinindustrie

 1. MI is het Fharmaceutisch Industrieel Complex – net als al die andere industriele complexen – machtiger dan regeringen die amper (als ze al zou willen) nog in staat zijn om het tij te keren. Big Fharma is inmiddels doorgedrongen tot in de haarvaten van de gezondheidszorg. Eigenlijk moeten we spreken van ziektezorg want men geneest (bijna)niet maar bestrijd de symptomen van de kwaal. We kunnen mi onze regeringen en ons zelf sterken door kritisch onderzoek te doen en te luisteren naar de stem van onze ziel (met ons gevoel). Alle kennis is op internet te vinden, Zie bovengenoemd geweldig artikel; bedankt daarvoor. Vanuit mijn gevoel ben ik jaren geleden al op onderzoek uitgegaan en tot de conclusie gekomen dat met name kindervaccinatie een vorm van kindermishandeling is. Ik ben blij dat mijn kleinzoon niet wordt gevaccineerd. Hij is goed gezond. Verder kunnen we mi onze gezondheid versterken middels voedselsupplementen – die bf ook via de codex-allimentarius proberen te weren – omdat ons voedsel onvoldoende vitamines, mineralen en spoorelementen bevatten. Dan zullen we eens laten zien dat we op termijn de huidige ziektezorg veel minder nodig hebben en de macht van big farma op die manier ondermijnen en onszelf en de regeringen versterken.

 2. Even uit m’n bibliotheekje opgediept:
  ‘In 1973, toen pinda-allergieën nog vrij zeldzaam waren, werd er een onderzoek uitgevoerd om te gevolgen van dit type olie in vaccins vast te stellen. Niet lang hierna gaven de gezondheidsautoriteiten toestemming aan de farmaceutische industrie om niet langer pindaolie te hoeven vermelden als ingrediënt van vaccins. Sinds de tijd dat pindaolie niet meer als ingrediënt hoeft te worden vermeld zijn er steeds meer pinda-allergieën ontstaan onder de bevolking en dat terwijl het merendeel van deze mensen hier niet van op de hoogte is.’
  http://www.thedoctorwithin.com/allergies/vaccines-and-the-peanut-allergy-epidemic/

  Peanut oil is a hidden and non-stated ingredient in the manufacture of children’s vaccines: http://vactruth.com/2010/07/15/non-disclosed-hyper-allergenic-vaccine-adjuvant/

  Antwoord van het RVP/RIVM begin dit jaar op mijn vraag of er pinda-olie in vaccins zit (ze zijn dus van het bovenstaande niét op de hoogte – heb ze even bijgepraat – zonder verdere reactie): ‘In vaccins die in het Rijksvaccinatieprogramma worden gebruikt zit geen pinda-olie. Ook niet in de periode voor 1973. Olie-in-water-emulsies kunnen gebruikt worden als adjuvant. Maar pinda-olie is daarvoor nooit in gebruik geweest.’

 3. Hoe groot moet de ramp nu worden voordat er ogen open gaan. Vaccinaties zijn sowieso al overbodig en brengen eigenlijk alleen maar schade toe, maar hoelang moet het nog duren voordat ouders en artsen het door krijgen.

 4. Onze gezondheid maakt ze niet uit wat telt is hun winst.
  De instantie die het vaccin goedkeurt waardoor het op de markt komt is verantwoordelijk.
  Een huisarts die zo,n vaccin voorschrijft doet dit omdat hij ervan uitgaat dat het vaccin veilig is.
  En ja als er dan bij/neven werking is dan is dat toch mooi meegenomen want dan kunnen zij daar ook weer aan verdienen (de farmaceutische industrie}.
  Zoals bekend is geeft de farmaceut soms zelfs cadeaus,of reizen als men het middel maar voorschrijft.

 5. Jannes Koetsier noemt het met recht de medische industrie.
  En ik vertel aan wie het horen wil dat vaccins de grootste misdaad zijn tegen de menselijkheid. Als je dan ook nog de argumenten hoort waarmee men zich op consultatiebureau’s bedient om moeders/ouders te overtuigen waarom vaccineren zo goed is voor hun baby/kind, dan vraag ik me af waar ze de fantasie vandaan hebben….het rechtvaardigen van hun daden. Zoals soldaten in opdracht op andere mensen schieten.

 6. Het ziekenhuis als onmenselijke geld machine, mijn oude nicht over de 70 geopereerd aan haar voet, na operatie met nog slapende onderbenen in ziekenwagen voor de deur afgezet, ze woond op 3e etage, met behulp van schoondochter en krukken naar de voordeur gekomen, op haar achterwerk met nog steeds slapende onderbenen, treetje voor treetje naar de overloopjes gekomen, al waar de buurvrouw haar op een kleedje zittend naar de volgende trap heeft getrokken, boven gekomen in bed gedonderd en geslapen tot de volgende ochtend, en toen alleen verder, nou dat is de moderne verzorgingsstaat Nederland, het is om te grienen, het is ook haar eigen schuld zij heeft het laten gebeuren, je moet moord en brand schreeuwen in zo’n geval, de politie bellen, ik weet niet of dit of topic is, wilde de Nederlanders even waarschuwen wat ze te wachten staat !

  1. Jenne, ‘het is haar eigen schuld?’ Dat zie ik niet zo, omdat mensen op zorg zijn aangewezen, ga je niet zo snel klagen. Als je in Nederland klaagt, ben je jaren verder…
   Het zijn vaak mensen, die jarenlang verkeerd zijn voorgelicht, geen internet gebruiken, omdat ze het niet hebben of snappen.
   Kijk als de alternatieve voorlichters nou eindelijk begrijpen, wanneer ze veel mensen willen bereiken dat men dan gratis informatie moet aanbieden.
   Willem Middelkoop heeft een lezing gehouden bij de TU Delft, over de bankencrisis en hoe het allemaal een beetje zit.
   Het was gratis en zonder vooraanmelding….er kwamen 1000 mensen op af. Dan heb je een publiek. Vraag je 30 euro entree, dan komen er alleen mensen die het allemaal al weten, en je bereikt haast niemand nieuws mee.
   Voorlichting op een eerlijke manier, maar dat doet een BV als Nederland niet, het is een bedrijf die geld wil verdienen. En veel mensen snappen dat, omdat ze zelf ook geld willen verdienen. Tot in de dood, trouw aan ‘hun’ land.

  2. jenne.
   Als een staatssecretaris de problemen die zijn eigen ouders ondervinden in een verzorgingshuis afdoet als het valt allemaal wel mee en deze man mag dan ook nog de wet veranderen dan beloofd dat niet veel goeds.
   Laat deze staatssecretaris maar eens uitleggen hoe het kan dat wanneer de zorg volgens hem te duur is,hij vervolgens door zorgtaken aan gemeenten over te dragen hij denkt dat zonder de kwaliteit van de zorg aan te tasten en dan ook nog daarop te bezuinigen goede zorg kan blijven bestaan.
   Als hij er van overtuigd is dat zorg goedkoper kan zonder de kwaliteit aan te tasten dan had het wel landelijk geregeld kunnen worden en dus een taak van de overheid kunnen blijven.
   Mijn idee hierover is dat hij weet dat de zorg slechter wordt maar omdat het nu bij elke gemeente afzonderlijk geregeld wordt en mensen met klachten dus naar deze gemeenten gaan komen de klachten dus niet meer bij de overheid en dus zal hij zeggen dat het werkt terwijl dat niet zo is.

 7. Als dragers van vaccins worden allerlei stoffen genoemd, zoals bijv. hier pinda-olie.
  Ik wil daar een stof aan toevoegen, die ik zelden als drager genoemd zie: het lymfevocht van varkens.
  Mijn oudste zoon is erg ziek geworden na de vaccinaties (Hij is inmiddels 34. Ik was destijds niet wijzer). Na vele jaren sukkelen werd via elektro-acupunctuur geconstateerd, dat met deze drager, het lymfevocht van varkens, zijn allergieën begonnen waren.
  We waren er toen al mee geconfronteerd, dat varkensvlees erg slecht voor hem was. Als hij per ongeluk varkensvlees binnen kreeg, raakte zijn hart uit ritme en moest dat in het ziekenhuis weer tot normaal functioneren gebracht worden.

  1. beste Christine, heb je weleens gedacht om je zoon te ontstoren met een nosode van varkenslymph. er zijn verbluffende resultaten behaald met nosoden.

 8. weet wel dat er vele huisartsen mee uitscheiden, daar ze de pharma-industrie teveel naar de pijpen moeten dansen
  dan komen we uit bij een nachtmerrie, die aanvankelijk op ‘ roeping’ moest lijken

 9. vereniging, kritisch prikken kun je veel info halen over de vaccinaties.
  Daar schrik je van wat er allemaal aan gevolgen zijn.
  Er is ook een boekje , het postvaccinaal syndroom, met verschillende gevolgen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.