Advertentie

VN-rapport: kleinschalige landbouw bóven alles..!


monsanto cartoonDe holle claims en valse beloftes ten spijt, ziet het ernaar uit dat Monsanto op alle fronten de grond onder haar voeten ziet veranderen in moeras.. Steeds meer landen, organisaties én bedrijven laten het bedrijf gaar sudderen in de geile machtswellust en stinkende manipulatiespelletjes die het bedrijf karakteriseren. Al vaker bleek dat organische landbouw de GMO-claims met groot gemak versloeg, als het gaat om grootte van oogst en pure opbrengst in kwantiteit. En dan spreken we natuurlijk nog niet eens over kwaliteit.

Onlangs plaatsten we HIER al het artikel over de Amerikaanse boeren die zich meer en meer gaan afvragen, waarom ze eigenlijk met GMO-zaden en gewassen bezig zijn. In puur economisch rendement alleen al gerekend, verliest GMO het met lengte van de oogst van conventionele zaden en gewassen. Kortom: het is het waard om even kennis te nemen van de onderstaande inhoud van het artikel!

x

* * *

x

x

VN-rapport:
x

Kleinschalige organische landbouw:

x
De enige manier om de wereld te voeden.

x
2014 © origineel The Institute for Agriculture and Trade

2014 © vertaling Jan Smith/WantToKnow.nl/.be

x

‘Er is een transformatie nodig van onze visie op het gebied van de voedselproductie, landbouw, veeteelt en handel om zodoende diversiteit te creëren op boerenbedrijven, het gebruik van kunstmest en andere toevoegingen te reduceren en krachtige lokale voedselketens tot stand te brengen.’ Dat is de opmerkelijke conclusie van een recente publicatie van de Commissie voor Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties (UNCTAD)

En daar staat hij weer.. Barack Obama, met zijn 'senior advisor' inzake voedselveiligheid.. Kun je het je voorstellen..??! Deze meneer is kennelijk ook op de hoogte van dit rapport van UNCTAD. Maar of hij het aan de Amerikaanse bevolking zal presenteren..?
En daar staat hij weer.. Barack Obama, met zijn ‘senior advisor’ inzake voedselveiligheid.. Kun je het je voorstellen..??!
Deze meneer is kennelijk ook op de hoogte van dit rapport van UNCTAD. Maar of hij het aan de Amerikaanse bevolking zal presenteren..?

Het rapport met de titel ‘Trade and Environment Review 2013: Wake Up Before it is Too Late’ (pdf) ,  bevat bijdragen van meer dan 60 experts van over de hele wereld. Het rapport bevat tevens een commentaar van de IATP (The Institute for Agriculture and Trade.) In het rapport wordt diepgaand ingegaan op de overgang naar een duurzamere, veerkrachtige landbouw, met name met betrekking tot de grootte van veestapels en klimaatverandering, het belang van onderzoek en uitbreiding/inkrimping, de rol van het gebruik van landbouwgronden en de hervorming van de regels voor de wereldhandel.

Het rapport legt verbanden tussen de (inter-)nationale veiligheid (met de toenemende conflicten) en de noodzaak om de agrarische sector te transformeren naar wat men noemt een ‘ecologische intensivering’. Het rapport concludeert onder meer: ‘Dit houdt in dat haast dient te worden gemaakt met een snelle ombuiging van de conventionele, monocultuur gebaseerde industriële productie, die volkomen afhankelijk is van een overdreven grote externe input, naar een ‘lappendeken’ van duurzame en regenererende productiewijzen, die tevens een aanzienlijke bijdrage leveren aan de productiviteit van kleinschalige agrarische ondernemingen.’

permacultuur site plaatjeHet rapport van UNCTAD geeft een opsomming van een aantal in het oog springende indicatoren die de sleutel vormen tot de noodzakelijke transformatie van de agrarische sector, waaronder:

 • Toename van de toepassing van bodemorganische koolstof, (de opslag van koolstof in de bodem is van groot belang in de strijd tegen de verhoogde atmosferische koolstofconcentraties en klimaatsverandering – vert.) alsmede betere integratie van voedergewassen en veeteelt en verbeterde afstemming van bosbouw en wilde vegetatie;
 • Reductie van de broeikasgasemissie in de intensieve veeteelt;
 • Reductie van broeikasgassen door middel van duurzaam beheer van veengebieden, bossen en graslanden;
 • Optimalisatie van het gebruik van organische en anorganische kunstmeststoffen door middel van gesloten voedselketens;
 • Reductie van de hoeveelheid voedselrestafval;
 • Verandering van voedingspatronen naar meer klimaatvriendelijke voedselconsumptie;
 • Hervorming van het regime in de internationale handel op het gebied van voedsel- en landbouwproducten.

loesje monsanto

De bijdrage van het IATP richt zich met name op de gevolgen van de liberalisering van agrarische systemen: ‘We zijn van mening dat handelsliberalisering binnen zowel de Wereldhandelsorganisatie (WTO) als ook op het gebied van lokale overeenkomsten zoals de North American Free Trade Agreement (NAFTA) tot nog toe uitsluitend heeft geleid tot afvlakking van en grotere concentraties binnen de agrarische sector, met als gevolg een ondermijning van de ontwikkeling van kleinschalige ecologische systemen die grotere voordelen voor de lokale ondernemers bieden.

De bevindingen van het rapport staan in schril contrast met de versnelde totstandkoming van nieuwe vrije handelsovereenkomsten, zoals het Trans Pacific Partnership (TPP) en het Trade and Investment Partnership (TTIP) tussen de Verenigde Staten en Europa, die beide een al lange tijd als ongeloofwaardig te boek staand model van economische ontwikkeling voorstaan, dat voornamelijk tot doel heeft de ijzeren greep van multinationals en financiële bolwerken op de agrarische sector te verstevigen. Noch de Wereld Klimaat Conferentie, noch andere fora waar gesproken wordt over wereldveiligheidsvraagstukken geven blijk van de absolute noodzaak van de transformatie van de agrarische sector welke door de UNCTAD wordt aanbevolen.

Eigenlijk al in 2007 bekend..!
Reeds in 2007 kwam men in een ander belangrijk rapport, dat van de International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) tot een vergelijkbare conclusie dat ‘business as usual is not an option’. Het rapport kwam tot stand door bijdragen uit meer dan 100 landen en werd bekrachtigd door meer dan 60 naties. Het IAASTD-rapport concludeerde toen al onder meer dat de omwenteling naar een meer ecologische benadering zeer dringend gewenst en absoluut noodzakelijk was voor het waarborgen van de voedselveiligheid en de klimatologische veerkracht. Desalniettemin is men wereldwijd gewoon op de oude, vertrouwde manier doorgegaan. Mogelijk zal dit nieuwe UNCTAD-rapport een belangrijke aanzet geven voor de zo broodnodige beleidstransformatie, die zal moeten plaatsvinden ‘voordat het te laat is’.

* * *wake up before it is too late UNCTAD

7 gedachten over “VN-rapport: kleinschalige landbouw bóven alles..!

 1. Voor mensen die graag willen beginnen met zelf lokaal voedsel verbouwen. Kijk eens op http://www.permacultuurnederland.org/wp

  Daar zijn verschillende artikelen te vinden over hoe je kunt tuinieren zonder eigen grond, hoe je een gemakkelijke moestuin kunt beginnen, wat de 10 voordelen zijn van gemeenschapstuinen en hoe je een eetbaar stadspark kunt aanleggen.

  1. Douwe Beerda, al die ideéen zijn prima en heel uitvoerbaar, maar de mensen zijn er ten minste de meeste gewoon te lui voor.
   De oude generatie is weg en mijn generatie binnen kort, en dan is de meeste know how ook verdwenen, jammer maar waar.

  2. Permacultuur — Douwe Beerda – 17 november 2011

   Het doel van permacultuur is samenwerking tussen de mens en haar omliggende natuur gericht op een lange termijn overleving van beide. Met permacultuur kun je een lekkere eetbare tuin ontwerpen die niet alleen mooi, maar ook nuttig is. Ook kun je met permacultuur leren hoe je je huis energieneutraal of zelfs energieproducerend kunt

   maken. Het slimme ontwerpsysteem van permacultuur biedt praktische mogelijkheden om zelf te bouwen aan een wereld die ook op de lange termijn goed is vol te houden.

   Het woord permacultuur is een samengesteld begrip van de woorden permanente agricultuur en permanente cultuur. Permacultuur is omschreven in Australië in de jaren 70 door twee Australische biologen, Bill Mollison en David Holmgren. Dit deden ze gedeeltelijk als reactie op het toenmalige landbouwsysteem in Australië wat veel ongewenste problemen met zich meebracht. Door de relaties in de bossen van

   Tasmanië te onderzoeken en de belangrijkste ecologische principes van dit systeem te achterhalen hebben ze een methode ontwikkeld die mensen in staat stelt zelf een functioneel ecosysteem na te bouwen. Permacultuur zoekt vooral naar win-win situaties waar zowel de mens als de natuur het meeste voordeel bij heeft.

   In 2003 begon Douwe Beerda de webiste http://www.permacultuurnederland.org waar onder meer gratis cursussen te downloaden zijn over permacultuur. Daarnaast is er een eetbare planten en paddenstoelen database te vinden met rond de 400 verschillende soorten planten. Zelf ben is Douwe al een jaar of zes bezig met een eetbare bostuin op te zetten in Friesland.

   http://www.youtube.com/watch?v=5ryIjDdcSo4

  1. Helemaal met je eens Truus, want de eigenschap van een rat is, dat ie jou gebruikt totdat je nutteloos voor hem bent en vindt dan een ander slachtoffer. Dat is dus precies wat er in onze wereld gebeurt. De mens wordt door ratten op het verkeerde been gezet en letterlijk en figuurlijk uitgeleefd=uitgehongerd en daarna afgedankt als een uitgeperste sinaasappel en in de Otto/Kliko gegooid. En wie overleeft op deze manier dan het rattenspel?

   Maar er zit ook een keerzijde aan de medaille, toch? Het bewustwordingsproces onder de mensen is sterk groeiende om zich niet langer te laten manipuleren en dit collectieve groeiproces bereikt een punt waardoor de ratten hun biezen gaan pakken. En daar zijn op divers gebied al de nodige voorbeelden van (topmanagers van banken, die plotseling allemaal zelfmoord plegen??).

   Angst is nogal altijd de grootste verlammende factor om actie te ondernemen, ook voor ratten. Simpel geredeneerd misschien, maar daarom niet minder waar. De mensheid wordt de collectieve rattenvanger van “Hamelen”. Ben benieuwd hoeveel politieke/ambtelijke ratten straks hun biezen (moeten) pakken!

 2. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Bron : IPS 23-11-2013
  Extreem weer kost 150 miljard euro per jaar
  Extreme weerfenomenen zoals de tyfoon Haiyan kosten de wereldeconomie bijna 200 miljard dollar (bijna150 miljard euro) per jaar, en die kosten blijven oplopen. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank.Uit het rapport Building resilience: integrating climate and disaster risk into development, blijkt dat het risico op grote economische schade als gevolg van de klimaatverandering gestaag groeit. Het gaat onder meer om stormen, overstromingen en droogte, de stijgende zeespiegel, verzilting van drinkwater en hittegolven. Het rapport werd opgesteld voor de dodelijke tyfoon Haiyan toesloeg in de Filippijnen. De economische schade neemt toe: van 50 miljard dollar (36,9 miljard euro) per jaar in 1980 tot 200 miljard dollar (147 miljard euro) in 2012.
  De orkaan Tomas vernietigde in 2010 op het eiland St. Lucia bijvoorbeeld in een klap 43 procent van de economie. De droogte in de Hoorn van Afrika van 2008 tot 2011 bedreigde 13 miljoen mensen met de hongersnood en kostte Kenia alleen al 12 miljard dollar (8,8 miljard euro).
  Bij de cycloon Phailin, die in 2013 Odisha en Andhra Pradesh in India trof, vielen 40 doden. Dat zijn heel wat minder slachtoffers dan bij een soortgelijke storm in 1999, die 10.000 levens eiste.

  bron : ipsnews.be Brussel 14-02-2014
  De gezaghebbende klimaateconoom Lord Nicholas Stern, zijn Stern-rapport 2006.
  De mitigatiemaatregelen jaarlijks 1 tot 2% van ons wereldwijde bruto binnenlands product (BBP) zullen kosten. Volgens Stern in de toekomst 5 tot 20% van het wereldwijde BBP moeten uitgeven om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden en een eenvijfde van de welvaart kunnen kwijtgeraken. De risico’s van de klimaatverandering zijn immers nog groter dan hij in zijn rapport uit 2006 had ingeschat.

  De klimaatconferentie in Lima, van 1 dec. tot en met 13 dec. 2014, lieten grote financiële lekken ontdekken, op basis van de overheid en haar verantwoordelijk voor de gezondheid van de burgers, hoeveel bedragen de jaarlijkse kosten tgv van de klimaatverandering. In praktijk kunnen deze kosten niet verhalen worden op de rug van de burgers via de jaarlijkse belastingsinkomsten van elke staat.

  Bron:
  World Future Society http://www.wfs.org
  Exopolitics organisation http://www.exopolitics.org
  Earth Policy Innstitute http://www.earth-policy.org
  WorldWatch Institute http://www.worldwatch.org

  Exopolitics hebben zo hun eigen model van planetair space staatsbestuur zonder belastingen en eigen staatsuitgaven zonder staatschulden via hun eigen centraal monetair bestuursvormen…

  Alien Grays geven VSA ultimatum
  Donderdag, 04 december 2014 12:44
  http://www.niburu.co
  De (geheime) VSA regering heeft nog tot volgend jaar om buitenaards leven officieel bekend te maken. Doen ze dit niet dan zullen de Grays zelf het heft in handen nemen en zich massaal wereldwijd te vertonen. Het bovenstaande is bekend geworden uit een eerder dit jaar geschreven artikel van Dr. James Preston op de website Veteran’s Today. De verplichting om niet later dan 2015 buitenaards leven bekend te maken aan het grote publiek vloeit volgens Preston voort uit de eerder gesloten overeenkomst tussen de geheime Amerikaanse regering en de grote Gray aliens…?!

  Buitenaardsen nog dit jaar bij de Verenigde Naties? (video)
  Zondag, 30 maart 2014 12:19
  http://www.niburu.co
  PS: NORAD is een gedeelte van het Pentagon, de vuile was van NSA, CIA, FBI de bronnen op het web liegen er niet om…..
  Het meest bekend echter is Stanley Fulham ( + 12/2010) Een was ex- luchtmacht officier en heeft voornamelijk gewerkt voor NORAD (North American Aerospace Defence Command) zijn boek Challenges of Change in verband met ons huidige jaar 2014, nog dit jaar een toespraak zullen houden bij de VN, in Wenen voor de EU-gedeelte?….
  Volgens Fulham heeft de regionale galactische regering, ook wel de Raad van 8 genoemd, de beslissing genomen om de tot dan toe bestaande wet van “niet ingrijpen” naast zich neer te leggen. De reden dat ze dit hebben gedaan zou zijn omdat er een milieuramp dreigt die zij met hun technologie kunnen keren?! Omdat de Aardse atmosfeer zich heel snel vult met CO2 koolstofdioxide. In 2010 was dat voor 7 % het geval en het stijgt met ongeveer 1 procent per 2 jaar. Wanneer % 22 wordt bereikt dan zal menselijk leven niet langer mogelijk zijn.
  Dat dit gebeurt is een zeldzaamheid en het toont aan dat buitenaardse rassen er veel aan is gelegen dat onze aarde en het leven daarop blijft voortbestaan.?!
  Deze grote schoonmaak van de aarde zal beginnen in 2015, maar zal nog dit jaar worden voorafgegaan door een toespraak voor de Verenigde Naties van vertegenwoordigers van de Plejaden, één van de 8 buitenaardse volkeren die is vertegenwoordigd in de Raad van 8

  Ontleding: waarheid of leugens :
  Waarom dit lange uitstel : ufo-coverups pro of contra Extraterrestrials of Aardse supermachten al dan niet in onderlinge samenwerking?! Na een grote schoonmaak, wat voor nut als de oorzaken van de milieuvervuiling aan de bron worden aangepakt, blijvend is de noodzaak toekomstgericht overwegen….spitstechnologie al dan niet van Extraterrestrials of van Aardse makelij, in verkeerde handen kan schade berokkenen aan de volksgezondheid en afgeleide technologie voor defensieagressie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.