Advertentie

Vruchtsbaarheidsproblemen door Cervarix


Hoewel ik niet het type mens ben dat zich meteen laat meeslepen door complottheorieën, denk ik nu toch echt dat de huidige HPV-vaccinatiegekte kan leiden tot een toekomstige afname van de bevolkingsaanwas en misschien ook wel tot een vermindering van de bevolkingsdichtheid op aarde.

– door Teuni Kuiper –

vaccinatie-voor-hpv-mini
Aanwijzingen dat HPV-vaccinaties wel degelijk invloed hebben op de vruchbaarheid van vrouwen.

Omdat ik recentelijk ook al ontdekte dat de beleidsmakende gezondheidsautoriteiten beslist op de hoogte moeten zijn geweest van de verschillende werkingsmechanismen van aluminium – zoals het veroorzaken van stereo-isomere aminozuren en eiwitten, depleties van vitamine D, calcium en fosfor en een verandering van de genexpressie (waardoor verlammingen e.d.) – lijkt het me onwaarschijnlijk dat ze ook niet op de hoogte zijn van wat virussen kunnen doen met de epigenetische codering van het DNA. Dat effect van het papillomavirus ligt namelijk ten grondslag aan het ontstaan van baarmoederhalskanker.

Eerst wil ik nog even benadrukken dat allang bekend is dat het optreden van baarmoederhalskanker gerelateerd is aan een verzwakt immuunsysteem. Dat is nota bene ook al beschreven door een aantal Nederlandse onderzoekers van de universiteit van Leiden. Annemieke de Jong en collega’s schreven namelijk het artikel

Human Papillomavirus Type 16-Positive Cervical Cancer Is Associated with Impaired CD4+ T-Cell Immunity against Early Antigens E2 and E6.

Dat wil dus zeggen dat deze vorm van kanker kan optreden bij een vermindering van het aantal CD4+ en T-cellen die zich zouden moeten verweren tegen de virusantigenen E2 en E6 van dat virus. Verlaging van de vitamine D-spiegel – door het aluminium hydroxide in Cervarix – leidt ondermeer op termijn tot een zodanige verzwakking van het immuunsysteem.

Omdat het in het spierweefsel ingespoten aluminiumhydroxide pas langzaam wordt afgegeven aan de bloedbaan, neemt ook die verlaging van vitamine D enige tijd in beslag en komen de effecten dan ook pas op termijn aan het licht. Dus niet binnen enkele dagen of weken, maar pas na maanden.

Het papillomavirus kan leiden tot kanker aan baarmoederhals en iets minder vaak ook van de eierstokken. Dit virus heeft namelijk de eigenschap dat het de genexpressie van cellen in de baarmoedermond en eierstokken kan veranderen door het verstoren van de epigenetische codering van het DNA. Dat is een methyllaagje dan er voor zorgt dat bepaalde genen aan of uit staan (zie voor uitleg mijn andere werk). Deze epigenetische codering is ook overerfbaar. Andere virussen kunnen weer aangrijpen op de epigenetische codering van andere lichaamscellen.

Door die ontregeling van de epigenetische codering kunnen moderne functies worden geblokkeerd of ook evolutionair oude – en daarom geblokkeerde – functies weer worden geactiveerd. Dat betekent dat het functioneren van de eierstokken ook kan worden ontregeld.

Dat kan verschillende gevolgen hebben:

 • Er kan iets mis gaan met de rijping en het vrijkomen van de eitjes uit de follikels, in de zin van het vrijkomen/rijpen van helemaal geen of juist teveel eitjes (zoals bij veel dieren het geval is).
 • De follikels zelf kunnen gaan disfunctioneren
 • De follikels kunnen gaan ontsteken

Er moet dus sprake zijn van een infectie met het papillomavirus om de epigenetische codering van het DNA van eierstokcellen te ontregelen en de bovenvermelde verschijnselen te krijgen. En het is al bekend dat als meisjes al een HPV-infectie onder de leden hebben, een vaccinatie er juist voor kan zorgen dat die infectie nog wat virulenter wordt. Hoe virulenter de infectie, hoe groter de kans dat de epigenetische codering van het DNA wordt aangetast. Recentelijk kreeg ik enkele onderzoeksverslagen onder ogen betreffende kleinschalige trials met Cervarix die ongeveer een jaar hadden geduurd. In de opsomming van bijwerkingen van Cervarix (HPV-038, HPV-042 en HPV-016) trof ik onder meer de volgende effecten aan:

 • ovarian cyst ruptured
 • folliculitis
 • abdominal pain
 • pelvic inflammatory disease
 • poly cystic ovaries
 • ovarian cyst
 • cystitis

Iedereen zal begrijpen dat deze verschijnselen kunnen wijzen op en leiden tot problemen met de vruchtbaarheid.

Omdat men de te prikken meisjes niet vooraf heeft gescreend op een HPV-infectie, maar doodleuk veronderstelde dat in een tijd waarin tienerzwangerschappen niet zeldzaam zijn, meisjes onder de 16 jaar nog niet besmet zijn met HPV, is het dus niet onmogelijk dat de hierboven genoemde verschijnselen zijn vertoond door meisjes die al voor de vaccinaties besmet waren. Bovendien waren de onderzoeksgroepen ook nog eens erg klein en werd het aantal antilichamen gemeten kort na de laatste vaccinatie. 

Gekkenwerk of..? Het inenten is volop aan de gang en geen mens weet de uiteindelijke precieze effecten!
Gekkenwerk of..? HPV-inentingen zijn volop aan de gang en geen mens weet de uiteindelijke precieze effecten!

Er wordt toegegeven dat nog niet bekend is of op de langere termijn de HPV-prikken echt effectief zullen blijken te zijn in de zin van bescherming tegen baarmoederhalskanker.

Gezien het feit dat bekend is dat aluminium hydroxide het immuunsysteem verzwakt (door verlaging van vitamine D) zal men ook weten dat op termijn de eerste – door vaccinatie verkregen – immuniteit tegen HPV zal overgaan in een grotere kans op besmetting en grotere virulentie van het virus doordat het aluminium in het vaccin dat immuunsysteem sterk kan verzwakken.

En nu kan dat immuunsysteem dan wel dat virus herkennen, maar als er geen immuunleger meer naar behoren kan worden gemobiliseerd, dan is dat beschermende systeem machteloos en krijgt nog dat virus vrij spel en zelfs nog meer vrij spel dan zonder inenting.

De vaccinatie met het HPV-vaccin bedreigt in feite op drie manieren de vruchtbaarheid en een gezond nageslacht (wat ook weer gerelateerd is aan de mogelijkheid tot voortplanting):

 • Verstoring van genexpressie via aluminium, zoals ik al eerder beschreef via het RNA. Dit gebeurt algemeen, maar kan ook de reproductieve functie aantasten.
 • Verstoring van genexpressie door het HPV-virus, via verstoring van de epigenetische codering, waardoor specifiek de reproductieve functie wordt getroffen.
 • Een bekend menselijk psychisme is de neiging om zelf gevaar uit het oog te verliezen, zodra sprake is van aangereikte beschermende maatregelen. Meisjes en vrouwen krijgen de neiging om onveiliger te gaan vrijen. En vanwege de ontoereikende informatie denken vele minder onderlegde meisjes ook echt dat die prik ze overal tegen beschermt. Het wordt al de ‘veilig vrijen-prik’ genoemd. Tegen de tijd dat het immuunsysteem verzwakt raakt, kunnen ze bij hun (veelal nog) eerste seksuele contacten besmet raken en dus in alle hevigheid met de gevolgen van dit HPV-virus te maken krijgen. Als inderdaad de andere virustypen nu virulenter gaan worden, hetgeen mogelijk is, dan wordt het risico op en zeer virulente infectie nog groter. En derhalve de kans op bovenvermelde problemen met de eierstokken ook.

Op langere termijn zullen er dus ook niet minder meisjes en vrouwen gaan sterven aan dit HPV-virus – dus aan kanker van baarmoederhals en eierstokken – maar zullen er daarnaast dus ook steeds meer vruchtbaarheidsproblemen gaan optreden. En omdat een veranderde epigenetische codering ook wordt doorgegeven naar nageslacht dat eventueel toch nog – al of niet met behulp van vruchtbaarheidsklinieken – wordt geboren. Omdat ook dat vrouwelijke nageslacht weer ‘preventief’ wordt ingeënt, krijgt dat dan nog grotere problemen.

Omdat jongens en mannen geen problemen kunnen krijgen met hun eierstokken, zijn zij geen doelgroep voor deze vaccinaties. Want hoewel ook mannen kanker aan hun geslachtsorganen kunnen krijgen door het HPV-virus, hoeven zij kennelijk niet hiertegen te worden beschermd. Het gaat dus helemaal niet primair om bescherming tegen kanker, maar om het onvruchtbaarder maken van de vrouwelijke helft van de bevolking.

Alleen meisjes die er in slagen om hun immuunsysteem op volle sterkte te houden zullen – of geen infectie oplopen – in de toekomst nog een goede kans hebben op nageslacht.

Vanaf de (mondiale) invoering van de HPV-vaccinaties zal de reproductiviteit van de mens gaan afnemen.

Nog nimmer zag ik zo’n verbetenheid bij het RIVM en andere autoriteiten om een bepaalde vaccinatie er door te rammen. Zelfs te verloten cadeautjes werden niet geschuwd!!! En het al bestaande en effectieve screeningssyteem via uitstrijkjes lijkt zelfs te worden vergeten. Het lijkt zowaar wel een oorlogsvoering. Die prikken zullen en moeten worden gezet. Ik vermoed nu echt dat er sprake is van :

 • Het moeten halen van een vooraf afgesproken doel, namelijk alle meiden prikken.
 • Angst voor het ontstaan van een (ongeveer even grote) controlegroep, waardoor later kan blijken dat de niet geprikte controlegroep vruchtbaarder is dan de wel geprikte groep. Bij een algehele vaccinatiedekking is de vaccinatie niet meer vaststaand aan te wijzen als de causale variabele. Dan kunnen allerlei andere invloeden de schuld nog krijgen, terwijl daar dan eindeloze onderzoeken naar kunnen worden opgezet, terwijl de vaccinaties nog steeds blijven doorgaan.

Ik kan er niets aan doen dat ik nu toch ook een beetje moet gaan denken in de richting van een groots opgezet complot dat ten doel heeft om de wereldbevolking te reduceren van de huidige 6,5 miljard individuen naar tenminste een wat geringer aantal en er in ieder geval voor te zorgen dat de wereldbevolking vanaf nu niet meer numeriek zal toenemen.

Door meisjes te vaccineren tegen deze ‘relatief onbenullige’ ziekte doet men het voorkomen dat men het allerbeste voor heeft met de bevolking, terwijl men ondertussen gewoon de natuur zijn gang kan laten gaan om de vruchtbaarheid van vrouwen te beperken.

En als dan ooit toch nog aan het licht komt dat die HPV-prik daar de oorzaak van is – net zoals ook het risico van DES pas later werd onderkend – dan zegt men doodleuk dat dit effect niet eerder onderkend werd en dat men zal leren van deze onbewust gemaakte fout, net zoals men momenteel ook wel durft toe te geven dat er in 1976 in de VS een fout is gemaakt met het massaal inenten van de hele bevolking tegen varkensgriep op basis van slechts 1 dode soldaat, terwijl de vaccinaties daarna 30 slachtoffers maakten.

Helaas is het zo dat als de vruchtbaarheid van een groot deel van de vrouwen al is aangetast – waarbij deze aantasting door veranderde epigenetische codering aan het nageslacht wordt doorgegeven – dit niet meer terug is te draaien en gewoon steeds meer blijft toenemen.

De vergelijking met DES is hier niet onterecht. Er volgt excuus, maar het doel is bereikt!!!!!

7 gedachten over “Vruchtsbaarheidsproblemen door Cervarix

 1. De opkomst voor deze vaccinaties is mede door dit soort informatie al heel erg tegengevallen, dus wat doen we als vaccinbrouwer? We zorgen voor een Mexicaanse griep pandemie. (Althans, we laten de wereld geloven dat het heel gevaarlijk kan zijn.) en verkopen dan wel heel veel van die vaccins.
  Je moet wel creatief blijven als ondernemer! O_o

 2. Het vervelende van dit alles is, dat je niemand meer kan vertrouwen. Op geen enkel gebied meer. De medische wereld niet, de financiele wereld, de overheid niet. Op een gegeven moment word je imuum voor al deze berichten, maar ook erg wantrouwend en negatief tegen veel zaken. Wanneer zie je nog positief nieuws? Nergens meer, het is allemaal kommer en kwel

 3. @Wil, ga je niet in een deprie schieten schat..? Er is teveel moois om niet van te genieten. Het gaat om doseren. In de dualiteit van onze wereld hoort nou juist het genieten én je zorgen maken. Het heftige én het luchtige.. Handel vanuit je eigen kern, doe wat je wilt, moet doen en vooral graag doet.

  PLEZIER & PASSIE zijn je leidraad. Laat dat, waar jij gelukkig van wordt, je leven bepalen.. Je bent toch ook geen vuilnisbak die alle shit maar moet oppakken. Als deze heftigheid je raakt, wil niet zeggen dat je het op moet lossen. Trek voor JE EIGEN WERELD HIER DE CONCLUSIES UIT! Meer kun je niet doen en dat wordt ook niet van je verwacht schat.

  En er zijn volgens mij nog veul meer mensen WEL TE VERTROUWEN dan mensen niet. Think about it!

  ZON!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.