Advertentie

De BIS-bank, de ‘as-van-het-geld’..!


loesje geld moet rollen top

x

x

De BIS Bank: spil in een, door geld geregeerde wereld..

2015 © Ad Broere,
deze versie © WantToKnow.nl/.be

x

tower of baselSommigen zeggen dat de Bank for International Settlements (BIS) niet meer is dan een uitstekende bron van financiële informatie, gebaseerd op een enorme database. Anderen zeggen dat de BIS een vrijblijvende praatclub is van centrale bankiers en dat de bank het internationale betalingsverkeer faciliteert. Maar in werkelijkheid is de BIS Bank veel meer dan dat. Adam Lebor, een onderzoeksjournalist die een diepgaande studie van de bank heeft gemaakt en in 2013 over de BIS het boek ‘The Tower of Basel’ publiceerde, noemt het ‘de geheime bank die de wereld runt’…

Alereerst maar een duik in de geschiedenis; over de missie van de BIS.. In 1925, jaren voordat de oprichting van de ‘Bank for International Settlements’ een feit was,verklaarde Montagu Norman, president van de Bank of England: ‘Ik hoop zeer dat wij de komende zomer een private en exclusieve ‘centrale bankiersclub’ mogen inhuldigen, in de aanvang klein en groot in de toekomst.’ Niet zomaar een club dus, maar een instrument waarmee de invloed van nationale overheden buitenspel kon worden gezet. En dit idee leefde niet alleen bij Montagu Norman; hij deelde het met collega’s zoals Strong van de Federal Reserve en Schacht van de Reichsbank.

Ad Broere
Econoom Ad Broere prikt alle ‘opgeblazen’ ballonnen kapot, die in de lucht worden gehouden door de financiële elite in deze wereld. (klik voor evenement met Ad Broere)

De BIS werd in 1930 opgericht om de betaling van de oorlogsschulden van Duitsland, uit de Eerste Wereldoorlog, aan de geallieerden te regelen. McGarrah, de eerste voorzitter van het bestuur van de BIS onthulde echter de werkelijke missie van de BIS in Nation’s Business Magazine (1931): ‘De Bank staat geheel los van welke staats- of politieke controle dan ook. Voor overheidsfunctionarissen is geen plaats in de directie. De bank is geheel niet-politiek. De bedrijfsvoering is op een commerciële en financiële basis opgezet. Overheden hebben geen invloed op en enige verbintenis met het bestuur’.
Het wekt daarom geen verbazing dat de BIS niet werd opgeheven toen er in 1931 een eind kwam aan de Duitse herstelbetalingen…

Aandeelhouders en zeggenschap
De oprichters van het eerste uur waren de Nationale Bank van België, Banque de France, Banca d’Italia, Reichsbank , drie Amerikaanse private banken (t.w. J.P. Morgan, the First National Bank of New York en the First National Bank of Chicago) en een consortium van Japanse private investeerders. Elk van de participanten kreeg per deelnemend land een gelijk aantal aandelen. Het is belangrijk om te weten dat alle genoemde centrale banken in die tijd in private handen waren.

Er was dus niets ‘nationaal’ of ‘publiek’ aan de centrale banken. Het waren gewoon private banken met private aandeelhouders waaraan een monopoliepositie was toegekend. De oprichters van de BIS Bank handelden dus namens hun aandeelhouders en de BIS Bank was vanaf de oprichting ervan overduidelijk een private onderneming!

BIS tower
De BIS-hoofdkantoor-toren; midden in het Zwitserse Bazel. Een bijna letterlijk, ondoordringbare (financiële) vesting.

Het is een onbeantwoorde vraag wat er gebeurde met de aandelen van de participanten van het eerste uur toen een aantal nationale centrale banken na 1945 werden genationaliseerd. Volgens een publicatie van de FED New York stonden in april 2007 86% van de aandelen in de BIS geregistreerd op naam van de deelnemende centrale banken en werd 14% van de aandelen gehouden door private aandeelhouders. Vier jaar eerder, op 22 september 2003 publiceerde de BIS echter het bericht dat de aandelen van de private aandeelhouders verplicht worden ingekocht. Omdat de BIS een besloten vennootschap is, kan het aandeelhoudersregister niet vrij worden geraadpleegd en moeten we het doen met de –tegenstrijdige- informatie.

De FED New York merkt op dat de private aandeelhouders geen stemrecht hadden (hebben), dit in tegenstelling tot de nu inmiddels 60 centrale banken die zijn toegetreden tot de BIS. Op Washington’s blog van september 2011 staat in het artikel ‘The World’s biggest central bank has private shareholders’: “Het kan wel of niet waar zijn dat de private aandeelhouders geen stemrecht hebben. Maar eigenlijk is het niet van belang. Het is immers een bekend feit, dat machtige superrijken informeel hun invloed uitoefenen door gebruik te maken van stromannen. Daarom is het feit dat er private aandeelhouders zijn eigenlijk veel interessanter dan het antwoord op de vraag of ze al dan niet directe invloed uitoefenen.”

tragedy and hopeDe mening over de BIS van een insider..
In zijn boek ‘Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time’ (1966), gaf dr. Carrol Quigley de sleutelrol weer die de BIS na WOII achter de schermen speelde in de financiële wereld. Dr. Quigley was hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Georgetown. Ook wist hij als insider wat er omging binnen de kring van “internationale bankiers”. Twee quotes uit Tragedy and Hope:

“Ik heb kennis van de werking van dit netwerk omdat ik haar twintig jaar lang heb bestudeerd en Ik gedurende twee jaar begin jaren ‘60 in de gelegenheid ben geweest om de geheime verslagen en documenten te bestuderen. Ik heb geen enkele aversie naar het netwerk toe en evenmin naar de meeste van hun doelstellingen, maar mijn grootste bezwaar is dat de betrokkenen bij het netwerk anoniem willen blijven en dat ze hun doelstellingen niet openbaar willen maken, hoewel hun rol in de geschiedenis van dermate grote invloed is, dat dit wel het geval zou moeten zijn.”

“De krachten achter het financiële stelsel hebben nog een ander, ver reikend doel, niets minder dan een wereldorde te creëren op basis van een in private handen zijnde wereldwijde financiële controle. Zo wil men het politiek systeem van elk land afzonderlijk controleren alsmede de gehele wereldeconomie. Het systeem zal op een feodale manier worden gestructureerd via ‘s werelds samenwerkende centrale banken door middel van in het geheim gesloten akkoorden. De hoofdzetel en het anker van dit systeem is de BIS in Bazel Zwitserland. Deze bank is in private handen en wordt gecontroleerd door banken die op hun beurt in private handen zijn.”

Fokke & Sukke papiergeld..
Fokke & Sukke papiergeld..

De sleutel van het succes van de BIS zit er volgens dr.Quigley in, dat “de internationale bankiers -verzameld in de BIS- het geldsysteem van alle landen controleren en manipuleren, terwijl ze de indruk geven dat de controle bij de regering ligt.” Mervyn King ex-president-directeur van de ‘Bank of England’ en voorzitter van meerdere BIS comités, gaf in een interview met auteur en journalist Adam Lebor in 2013 aan dat er ‘geen besluiten worden genomen in Basel. Het is overdreven om te zeggen dat wij in Bazel politiek maken. Dit is voorbehouden aan de nationale centrale banken. De BIS vergaderingen zorgen ervoor dat wij beter zijn geïnformeerd.’

BIS secretaris-generaal Peter Dittus zei in een interview met Der Spiegel in 2009: “Onze kracht is dat we geen wetgevende macht hebben. Onze bijeenkomsten zijn niet gericht op besluitvorming. Het gaat om het uitwisselen van visies. Deze opinies vinden hun weg op een subtielere manier, door een proces dat zou kunnen worden vergeleken met osmose”

De BIS is véél meer dan een praatclub..!
De ‘opinies’ vinden vooral hun weg via de comités die door de BIS worden gehost. De meest prominente comités zijn:

 • The Basel Committee on Banking Supervision provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters. Its objective is to enhance understanding of key supervisory issues and improve the quality of banking supervision worldwide.
  The Committee’s members come from Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, European Union, France, Germany, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States. The present Chairman of the Committee is Mr. Stefan Ingves, Governor of Sveriges Riksbank. (bron BIS Bank)
  Dit comité is de ontwerper van de Basel I, II en III akkoorden, die bij commerciële banken in de lidstaten werden en worden toegepast en die erop zijn gericht banken aan de gestelde kapitaaleisen te laten voldoen.
 • Committee on the Global Financial System (CGFS), chaired by William C. Dudley, President and Chief Executive Officer of the Federal Reserve Bank of New York. Monitors developments in global financial markets for central bank Governors. The Committee has a mandate to identify and assess potential sources of stress in global financial markets, to further the understanding of the structural underpinnings of financial markets, and to promote improvements to the functioning and stability of these markets. It fulfils this mandate by way of regular monitoring discussions among CGFS members, through coordinated longer-term efforts, including working groups involving central bank staff, and through the various reports that the CGFS publishes. The CGFS also oversees the collection of the BIS international banking and financial statistics. (Bron: BIS Bank).
  BIS plaque BaselDit comité doet dus onderzoek naar, informeert over en adviseert naar aanleiding van ontwikkelingen op de mondiale financiële markten ten behoeve van de aangesloten centrale banken.
 • Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI): promotes the safety and efficiency of payment, clearing, settlement and related arrangements, thereby supporting financial stability and the wider economy. The CPMI monitors and analyses developments in these arrangements, both within and across jurisdictions. It also serves as a forum for central bank cooperation in related oversight, policy and operational matters, including the provision of central bank services. The CPMI is a global standard setter in this area. It aims at strengthening regulation, policy and practices regarding such arrangements worldwide. (Bron BIS Bank)
  Vooral de laatste zinsnede ‘bepaalt de mondiale standaards’, maakt duidelijk dat de rol veel meer behelst dan die van informant en adviseur.
 • Markets Committee (formerly the Committee on Gold and Foreign Exchange) was established in 1962 following the formation of the so-called Gold Pool. Subsequently, members continued to meet and exchange views on market issues in an open and informal manner. Over time, the Committee has widened its discussion of financial market developments beyond gold and foreign exchange, and cooperated more closely in assessing current events as well as longer-term structural trends that may have implications for financial market functioning and central bank operations. (Bron: BIS Bank)
  Het Markt Comité host(te) onder meer de goud ‘pool’. Onderzoeksjournalist Epstein kreeg als een van de zeer weinigen toegang tot de archieven van de BIS. Hij schreef naar aanleiding van zijn research in Harper’s magazine ‘Ruling the World of Money’ (november 1983). Epstein beschrijft de BIS als een instelling, die de wereld op basis van de macht van het geld bestuurt met een grote minachting voor democratisch gekozen overheden en op basis van volkomen geheimhouding. Epstein rapporteert over de goud traders op het BIS hoofdkantoor in Bazel en stelt dat door hen de prijs van het goud werd bepaald. De ‘London gold pool’, het mechanisme van acht landen om de prijs van het goud op $ 35 dollar per ounce te houden zou na de ineenstorting ervan in 1968 verhuisd zijn naar Bazel.
 • Het Financial Stability Board (FSB) werd in 2013 in Bazel opgericht. Het is een zwaar opgetuigde spin-off van de BIS en zal een belangrijke rol gaan spelen in de komende herschikking van het financiële stelsel.

Immuniteit en geheimhouding, maar waarom…!?
In 1987 werd het Headquarters Agreement getekend tussen de Swiss Federal Council en de BIS Bank. Enkele kernpunten uit dit akkoord:

 • ‘Immuniteit voor de bank en voor het personeel, onschendbaarheid, vrijstelling van belastingen.
  x
 • Medewerkers kunnen niet worden vervolgd voor handelingen die zijn verricht in het kader van de uitvoering van hun taak.
  x
 • Het gebouw en de archieven zijn niet toegankelijk voor de Zwitserse autoriteit.
 • Jaime-Caruana-BIS
  BIS-bank-topman Jaime Caruana

  Medewerkers, bestuurders van aangesloten centrale banken officiële genodigden genieten een diplomatieke status, zo ook de papieren die zij in hun bagage hebben.’

 • ‘Er worden geen openbare verslagen gemaakt van de vergaderingen. Alles wat binnen besproken wordt is strikt vertrouwelijk. Transparantie komt niet in het BIS woordenboek voor. Niets wordt verwerpelijker geacht dan een indiscrete bankier.’ (Der Spiegel 2009)

Hetzelfde weekblad, ‘Der Spiegel’ noemt de BIS niet zonder reden ‘het financiële Vaticaan’..! Waarom, als de BIS ‘officieel’ niet meer zou zijn dan een praatclub van exporterende landen, ontbreekt dan elk democratisch gehalte? Waarom is de juridische immuniteit vrijwel volledig..? En waarom wordt er een volledige geheimhouding betracht en onttrekt de BIS zich aan welke jurisdictie dan ook?

De BIS is geworden wat Montagu Norman al in de 20er jaren voor ogen had, al dan niet daartoe geïnspireerd door de aandeelhouders van de Bank of England. Norman was van 1920-1944 president van de Bank of England. Hij gold in zijn tijd als een van ’s werelds meest invloedrijke personen en de Bank of England was in zijn tijd nog een factor van groot belang.

De BIS heeft zich volgens de wens van Norman en zijn collega’s ontwikkeld tot ‘de hoofdzetel en het anker van het financiële systeem’. De rol die de BIS voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog heeft gespeeld is nog allerminst beëindigd, want ook in de huidige crisistijd is de BIS de hoofdarchitect van het komende nieuwe mondiale financiële stelsel.

drs. Ad Broere,
econoom

* * *

Kom je naar de lezing van Ad Broere & Martijn van Staveren over geld…?

Wil je Ad Broere, de auteur van dit stuk, horen spreken over de hedendaagse geldcrisis en onze ‘menselijke economie’,
dan ben je welkom op de lezing van 7 februari a.s.
In deze lezing zal Ad, samen met
Martijn van Staveren,
de rol die het geld in onze samenleving speelt, onder de loep nemen.
Martijn van Staveren is oud-ondernemer en
o.a. bekend van de baanbrekende lezingen over buitenaards contact!

Centrum Zonnewijzer & WantToKnow organiseren deze lezing!

KLIK HIER VOOR MEER INFO

Geld, van middel naar doel. Onmogelijk maar we lijken het met z'n allen te gaan presteren. We hebben niet meer door dat we het over ons eigen vertrouwen hebben in 'geld'..!
Geld, van middel naar doel. Onmogelijk maar we lijken het met z’n allen te gaan presteren. We hebben niet meer door dat we het over de waarde van ons eigen vertrouwen hebben in ‘geld’..!?

* * *

 Bronnen:

Dit boek, geschreven door drs. Ad Broere, staat o.a aan de basis van het succesvolle stuk 'Door de Bank genomen'..!! (klik voor link naar bookshop!)
Dit boek, geschreven door drs. Ad Broere, staat o.a aan de basis van het succesvolle stuk ‘Door de Bank genomen’..!! (klik voor link naar bookshop!)

62 gedachten over “De BIS-bank, de ‘as-van-het-geld’..!

 1. Geld is bedrukt papier, waarde is en heeft schaarse goederen, alleen de beste kwaliteiten, edelmetaal, edelstenen, vastgoed, indien op het juiste moment aangeschaft.
  Maak geen schulden, spaar een vast gedrag in dien mogelijk en beleg dat in edelmetaal de prijs fluctueerd, maar het zal nooit helemaal niets waard zijn.
  Goed gemeende raad, en heb het ook op mijn eigen leven toe gepast, het is natuurlijk heel afhankelijk van omstandigheden, en vraag raad aan betrouwbare mensen!!!

 2. Opmerkelijk dat de Bazel Babel BISz Beech Boysz nu ineens begonnen zijn om zichzelf zwaar te gaan bekritiseren van binnenuit, GouweNout gaat tegenwoordig voor de TruT !; en de pop Alto’s voor de dubbel gevouwen psy ops leugentjes? grey state David Sylvester Komel Baphomet Crowley zogenaamd dood en met een knipoog en een dubbele f finger gesnapt… Texas ranger Alex durft er de afgelopen 3 dagen niet z’n heetgebakerde his master’s voice vingertjes aan te branden, of is tie inmiddels al ingerolen voor een lizard kloon opperde 1 van de reactanten zeer gevat…. met dank aan de tip van Anna11 http://nodisinfo.com/43180/

  Quote: “We moeten af van het huidige op schulden gebaseerde groeimodel. Het is kapot”.

  http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3642192/bis-econoom-waarschuwt-voor-overdaad-aan-monetair-beleid-media

  http://fd.nl/economie-politiek/1089200/wellink-gekant-tegen-opkoopoperatie-ecb

  The Moody Blues — I’m Just A Singer (In a Rock and Roll Band) – (with lyrics)
  http://www.youtube.com/watch?v=dnU8w1jWKks

  1. Beetje zieke wereld, voor souveraine mensen is dit niet interessant, neem je eigen beslissingen, wat heb je te maken met, met voorbedachte rade je van je centjes af te laten helpen door de overheid, in je leven is maar één ding belangrijk dat is timing, nou ja niet je echte leven natuurlijk, maar dat leven waar je afhankelijk van bent om je zelf van een beetje comfort te voor zien, veronachtzaam dit gedeelte van je leven, niet want ouder geworden moet je hier op terug kunnen vallen, zonder in hemelsnaam afhankelijk te zijn van opnieuw die overheid, regel je eigen leven, vertrouw niet op wie dan ook.

 3. De bankiers, politici en elite is makkelijk te vernietigen.
  Je moet als gewone mensen een duidelijke strategie uitzetten om dit soort figuren het heel moeilijk te maken.

  1. werk niet, trek een uitkering, doe alsof je ziek bent
  2. betaal zo weinig mogelijk belasting
  3. consumeer zo weinig mogelijk, geen BTW voor ze
  4. doe grote aankopen 2e hands, koop geen dure nieuwe spullen zoals een auto
  5. stimuleer iedereen die je ontmoet om zo weinig mogelijk belasting te betalen, in gesprekken met mensen
  6. verander de cultuur van belastingbetalen, de Griekse mentaliteit is ons doel
  7. stem op die partij die de sociale zekerheid het best verdedigd, zodat straks de vermogens van de rijken geplukt moeten worden
  8. informeer mensen die je tegenkomt en kent, leg hun het spelltje uit van de bankiers en politici
  9. zorg ervoor dat niemand ooit in zijn leven gaat vechten om de belangen van de elite te verdedigen, in WW2 moest het koningshuis vluchten, in de volgende oorlog hebben ze nog maar 1 uur, niemand verdedigd dit land voor de elite

  Etc Etc Etc

  Zo zal het volk van de elite winnen. Zodra zij weten dat hun vermogens onze vrije tijd dienen en wij hun niet zullen verdedigen maar zullen uitleveren voor berechting en ophanging door de Koreanen, Chineze, Russen, Vietnameze, Arabieren (Syriers), etc.

  Wij zullen als Nederlands volk onze elite NOOIT EN TE NIMMER VERDEDIGEN.
  Wil je het groter aanpakken zorg er dan voor dat de Amerikanen ook deze boodschap krijgen.
  Laatst vertelde een Amerikaan mij dat 75% van de Amerikanen zullen juigen als er een atoombom afgaat boven Washington.
  De haat van de gewone Amerikaan voor zijn elite groeit met de dag.

  “A people’s voice is dangerous when charged with wrath.”

  – Aeschylus

  1. AnnaII, ja dat is ook een visie, maar wel één van exstremen, of de door jouw geschetste vijanden wel onze echte vijanden zijn, zijn het niet opnieuw de handlangers van het kwaad, die door draaien en wentelen, ons en onze nakomers
   gaan manipuleren, zo als ze gedaan hebben, en ook nu weer open voor staan, de echte vijand zie of hoor je niet, en is ook moeilijk aan te duiden.

  2. @Anna ter ondersteuning : ALL WARS ARE BANKERS WARS http://youtu.be/5hfEBupAeo4 een video die je gezien moet hebben wil je het spelletje van de elite snappen.

   Offer je kinderen niet op voor een oorlog ten bate van de bankiers en elite laat ze hun eigen kinderen maar sturen. Vrede voor de burger en heb elkaar lief .

  3. Ons denken zit vol brain f..k, van daar al die loze kreten, all wars are bankers wars, niet zo moeilijk toch geld&macht groeien aan de zelfde boom, net als trots&domheid, maar kijk wat er in de Oekraïne gebeurd, toch veel handlangers of met geld of manipulatie, of toch gewoon het percentage psychopaten wat onder ons leefd, die dan de vrije hand krijgen, denk er om er kleven niet zulke leuke dingen aan de mensheid, of dit inherent is ?, of gewoon aangeleerd opvoeding !!!, God alleen als hij bestaat kan op deze vragen een antwoord geven.

 4. Ik heb het artikel nogmaals goed gelezen. Ik snap dat niet dat mensen zichzelf zo graag een doelwit maken voor nucleaire wapens in 2015. Die Zwitsers zouden eens naar buiten moeten kijken en zich afvragen of dat geld nou de moeite waard is om alles te verliezen wat ze ooit hebben opgebouwd.
  Hun vijanden vermenigvuldigen zich en worden steeds krachtiger.
  Er zal geen genade zijn voor hen die voor slechtheid hebben gekozen.

  Probeer 100, 500, 1000 of zelfs 10.000 voorruit te kijken in de toekomst en zie het lot van de mensheid.

  Jammer voor die Zwitsers dat ze niet het juiste pad gekozen hebben. Ze hebben in ieder geval genoeg schuilkelders gebouwd. In WW2 koste het de Russen 4 weken om Oostenrijk in te nemen. Ik denk dat het 6 weken kost om Zwitserland in te nemen in de toekomst. Wat een zelf gekozen lot zullen deze dwazen hebben.

 5. Regeringen zouden eigenlijk een wet moeten maken dat als ze geld lenen van een bank dat ze geen rente hoeven te betalen in naam van het: “Nationale Economische Belang, en dat scheelt regeringen wereldwijd miljarden misschien wel triljarden aan rentes op jaarbasis en hoeven ze misschien niet meer of minder te bezuinigen, het gevaarlijke is dat als regeringen het geld zouden nationaliseren en het wordt staatseigendom dan worden ze waarschijnlijk vermoord zoals Abraham Lincoln en John F. Kennedy die staatsdollars uitgaven die ze: “Greenbacks” en “Treasures Notes” noemden, en het allereerste wat de nieuwe president Lynden B. Johnson deed was de staatsdollars weer afschaffen zelfs op de dag dat Kennedy werd vermoord hij had niet eens het fatsoen om te wachten tot na zijn begravenis, de elite criminelen hadden duidelijk haast, dus misschien hebben zij hem wel vermoord via waarschijnlijk handlangers want ze zijn veels te slim om zelf te doden.

  1. Weet je niet meer dat ons vroeger altijd verteld( geleerd) werd dat geld alleen door nationale overheden mocht worden gecreeert??Bij mijkn weten stond het zelfs in de grondwet. Als je die regel herinvoerd zie je al snel dat het absurt is om geld door een private instelling te laten regelen.
   Vroeger werdt ons geld in opdracht van de overheid bij John Enschede en zonen te haarlem gedrukt , nu wordt het door de bamnken gemaakt via het toetsenbord van een computer.

  2. Het was de Goud standaard die, de waarde van de bankbiljetten bepaalde.
   Nu is er geen waarde, dan die op het stukje papier gedrukt staat.
   Het is vreselijk wat er gebeurd, de zuinige spaarsame mensen, worden belogen en bedrogen, hun kleine beetje geld smelt weg als sneeuw voor de zon.
   En de gekozen overheden, staan er bij en kijken er naar, schande is het.

 6. Zijn de Elite Criminelen misschien het beest uit de Bijbel?

  Bijbelse zin:

  Er zal niks meer verkocht (goederen dieren mensen?) en of verhandeld worden zonder het teken(11111111 streepjescode?) van het beest (multinationals?) op het voorgezicht (verpakking oren chips?).

  11111111 = 111.11.111 = 111x11x111 = 135531 = 135+531 = 666

  123456789 dan worteltrekken = 11111,1110605

  Nog meer “KOLDER?” Zie:

  http://www.gouvernante.info/index2.htm

 7. Vroeger was geld ook eigendom van regeringen, maar ze hadden geld nodig om oorlogen te voeren en toen hebben ze een deal gesloten met bankiers, als wij het geld van jullie kunnen lenen tegen een zachte rente dan mogen jullie banken het geld beheren.

  Er zijn nog genoeg mensen die denken dat de Nederlandse Bank en de Federal Reserve Bank en The Bank of England staatsbanken zijn maar dat zijn ze niet het zijn gewoon commerciële banken met oogwinstmerk, en een commerciëel en of een privé persoon mag volgens de wet geen geld drukken en uitgeven daar staat geloof ik 12 jaar gevangenisstraf op, maar helaas de elite komen overal mee weg dat moeten wij is proberen dan zijn de rapen gaar.

  Op deze website: http://www.courtfool.info/nl_home.htm kun je veel verhaaltjes lezen hoe de corrupte bankwereld in mekaar zit.

 8. Die 1140 miljard zou bedoeld zijn om de banken ertoe te bewegen geld aan het bedrijfsleven uit te gaan laten lenen om zo de economie vlot te trekken.
  De ironie is dat deze zelfde banken de regeringen hebben gedwongen om hen staande te houden door miljarden in de banken te pompen en het gevolg was dat de belasting betaler daar de dupe van is geworden en daardoor op de uitgaven moesten gaan beknibbelen waardoor de economie is komen stil te liggen.
  De ECB heeft vanaf 2008 al meer dan 16 keer de rente verlaagd van boven de 4% naar o,o5 procent ook met de bedoeling om de economie op gang te brengen wat tot op heden niet is gelukt.
  De enigen die er wel bij varen zijn de banken en de slachtoffers zijn de gewone burgers daarom verbaasd het mij dat bv Dijsselbloem geen actie onderneemt tegen de nieuwe maatregel welke Dragi vanaf maart gaat uitvoeren om zo de burgers te beschermen tegen nog meer inleveren.
  En waarom is er niemand die de vraag aan Dragi stelt van u hebt al 16 keer de rente verlaagt zonder het beoogde resultaat,hoe komt u er dan bij dat deze maatregel wel gaat werken?
  Uitgaande van dat de elite wereldheerschappij willen lijkt dit een voorop geplande zet om landen verder in de schulden te laten wegzinken en als wij dat niet meer kunnen voldoen zullen deze figuren hun eisen aan ons gaan opleggen wat inhoud dat wij moeten doen wat zij willen.

  1. Gerrie je kunt het Burgerinitiatief nog tekenen tot eind maart. In het buitenland wonende nederlanders kunnen evt. tekenen via email, omdat je postcode er mogelijk niet doorkomt op het formulier, dat wordt aangegeven als je op de knop tekenen klikt.
   http://burgerinitiatiefonsgeld.nu/

   Met tenminste 40.000 handtekeningen verzameld in een Burgerinitiatief is de Tweede Kamer verplicht om het onderwerp op de agenda te zetten, ze vertegenwoordigen ten slotte de burgers.
   Maar hoe meer handtekeningen hoe beter.Op dit moment (en dat worden er ieder uur meer…) staat de teller op 66.484

   Dit Burgerinitiatief gaat over geldschepping. Het uitgangspunt is: “Geld is van ons allemaal, en dient door de overheid gecreëerd te worden en niet door private banken die geld creëren uit het niets.”
   Het initiatief is genomen door 5 bekende cabaretiers die zich hebben ontpopt tot activisten en met hun theatervoorstelling ‘Door de Bank Genomen’ door het hele land trekken en spelen voor uitverkochte zalen. Veel bezoekers komen na afloop vertellen dat ze geschokt zijn en hier niets van afwisten.
   http://www.de-verleiders.nl/

   George van Houts, de woordvoerder van het stel, zegt: “Dit is de nette manier, als de Tweede Kamer dit wegwimpelt roepen we op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, bijv. 3 maanden geen hypotheek betalen, en als ook dat niet werkt roepen we op tot Revolutie”.

   Een ander initiatief is de demonstratie Break the System, die op 27 januari zal plaatsvinden op het Malieveld in Den Haag.
   Break the system bestaat uit een groep mensen van zeer uiteenlopende achtergronden en leeftijden die opkomen voor de burger in Nederland.
   Doel van de demonstratie is een humane en sociale samenleving creëren, waarin iedere inwoner, toegankelijk en betaalbare zorg en onderwijs heeft. Een samenleving waarin de mens centraal staat en niet de economie. Een samenleving waarin de overheid in dienst staat van de bevolking en niet andersom.
   Om gezamenlijk oplossingen te bedenken hebben ze 3 werkgroepen in het leven geroepen.
   http://www.breakthesystem.nl/

  1. Veel te weining handtekeningen joh….Kan ik dat ding alsnog ondertekenen? Zo ja zend me dan even de link voor mijn dochter en mezelf. .

   Men doet hier niets anders dan petitions ondertekenen. Ik krijg er per dag zeker 10. Met voldoende handtekeningen werken ze.

 9. De miljarden die de ECB nu aan het drukken is, gaan naar de banken en dat verdwijnt prompt “off shore” en de bevolking kan het allemaal terug betalen. Quantitative Easing is geld verhuizen van de bevolking naar de 1% “on steroids” Europa wordt goed belazerd.
  Wordt er een video gemaakt van de lezing op 7 febr. Ik woon in de VS maar zou er graag meer over horen.

  Buiten petitions kan men ook landelijk staken…..dat heeft heel groot effect. Geen enkel land in Europa heeft zoveel stakingen gehad gedurende de 2e WO als Nederland.

  1. Precies Gerry 1211, dat is het traject dat deze milliarden gaan volgen, en dan de arme sloebers die het terug gaan betalen, nu ik denk dat dit niet gaat gebeuren, het systeem is het aan het begeven, en wat daar uit voortkomt, is moeilijk voorspelbaar.

  2. Jenne.
   Voor de tweede wereldoorlog uitbrak had Duitsland enorm te lijden onder de terugbetaal eisen die hen moedwillig door de zogenaamde geallieerden waren opgelegd(herstelbetalingen)de D mark was ontzettend in waarde gedaald en voor een brood(ik weet het niet precies)moest men bv 1.000.000 mark betalen dit was al een ramp vervolgens hebben de bankiers 8 miljard uit de economie genomen waardoor de crash ontstond en alles ineen viel.
   Ik zie sterke gelijkenissen met wat er nu gaande is en volgens mij is dat precies hetzelfde.
   Dragi zegt dat de afgelopen rente dalingen gedaan zijn om de euro te redden en de economie weer op gang te krijgen.
   Dit zal nooit lukken omdat de meeste mensen volledig financieel zijn uitgekleed en daardoor niets meer hebben om uit te geven en als men al iets overhoudt dan is men zuinig om nog meer tegenvallers te kunnen opvangen nu met die 1140 miljard wil men zogenaamd de euro redden inplaats van gewoon te zeggen dat de euro mislukt is ik hoop alleen dat het verder niet zo zal verlopen als in de jaren dertig/veertig.

  3. Als de bazelende as van het kwaad Swiss gatenkaas stinkzooi fokker willie wonka baasjes hun eigen nepgeld met 1100 miljard van de paper mill in Queen Eliza tranches tegelijk kunnen aanmaken uit het niets uit de hoge hoed van de chocolade wintersport fabriek straight from the paper mill zogenaamd uit goedertierenheid voor hun pappen heimertjes waarom eerst met veel bombarie het geld van de burgert confisceren om de bail out banken zogenaamd te redden in da first place?! is it Weimar lunatic time again of zo. Laatst hoorde ik een doorgedraaide bnr brabbel wartaal knakker verkondigen dat ‘we een prima monetair systeem hebben omdat we geen ander systeem hebben….’ dat soort logica…

   even tien minuten doorgedraaide hypertranskriet brabbel gekte, langer hield ik het niet vol, hoe geschift zijn we geworden;

   Quote: ‘Doorwerken als je ziek bent’ ; nogal tegenstrijdig, bel uw health coach, ex moleculair therapeut, 25 en tussen de 50 plussers, je bent je eigen merk, net een machine, het is voor artsen maar we blijven daarvan weg, we zijn meer bezig met de entertainment, ali kameel, the obese beasty girls, om te focussen tijdens het klussen aan je basis behoeften, 20 for seven aan het ontnemen met de sappen kuur tijdens het hardlopen door de papsneeuw met je zzp op de wc, slagersmerk voor de kaavan kaaah fokbond en zoooooh ondernemend joh, los van de kosten maar de klussen moeten nog komen, omdat we in de bouw zitten bij de aftrek van de zelfstandigen door de huren registratie van je inkomen aftrekken als maatschap dat trekt de belasting, kijk maar in je digitale agenda, de rest van z’n tijd werd niet geaccepteerd, dusz kijk uit je wordt gecontroleerd, zet je waaifaaai uit en plaats het niet onder overig nou doei Jeroen, doorwerken als je ziek bent is heel normaal hoor gebeurt zo veel. Marko van de talenten academie zegt van wat is ziek zijn eigenlijk, nouh als je langer doorgaat op je balans wanneer wel wanneer niet, eigenlijk te weinig aandacht. Ga je rust op tijd pakken tijdens de marathon, ik kom niet we moeten altijd passie verantwoordelijk zijn tijdens je klus missen egoïstisch gezien. Nouh Tessah jah natuurlijk meteen al 8 jaar bezig, volle zaal met zzp’ers pak die microfoon waarom werk je als de klus loopt dat het afkomt je moet er bij zijn op bed en testen hoe wakker iedereen is, ik ben 17 en sinds 2 weken beginnende ondernemer, ooh dusz dat zijn wel de tendensen in onze show zaal in de praktijk. ‘

   http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&articleId=2457541&audioId=2457575

   http://www.bnr.nl/radio/zzp-cafe/956669-1501/24-januari-doorwerken-als-je-ziek-bent

  4. HyperAlert.
   Inderdaad heb je gelijk als je zegt dat de banken overeind zijn gehouden door de belastingbetaler compleet financieel uit te kleden en nu is er ineens wel geld (of wordt gemaakt) om dezelfde banken te spekken met het waarschijnlijke gevolg dat de banken nog meer geld krijgen en dit niet zullen gaan uitlenen aan de mensen die de economie op gang zouden kunnen brengen.
   Ook doorwerken als je ziek bent is abnormaal en heeft er waarschijnlijk mee te maken dat wanneer een zzp er ziek wordt hij dan geen inkomsten heeft en dus verplicht is door te werken inplaats van een goede regeling daarvoor te treffen.
   Het probleem daarmee is echter wel dat arbo artsen dan ook vlug geneigd zijn om zieke mensen aan het werk te zetten terwijl dit eigenlijk niet kan maar zo wel geld in de zak van de verzekeraar of werkgever houdt en daarmee goede sier bij die gasten maken ten koste van de zieken.(per slot van rekening worden de arbo artsen door de werkgevers betaald).
   Ook dat gedoe van meer sporten en betere voeding is grote onzin want zeker mensen die een beroep hebben waarbij men veel beweegt en loopt hebben dat zeker niet nodig,het zijn voornamelijk bureaukraten die de hele dag op een stoel zitten die dat wel nodig hebben dus om dat iedereen verplicht op te leggen lijkt mij dan ook overbodig.
   En dan zij die zegt dat de jeugd moet stoppen met schrijven en meer moet gaan typen daar is een goede oplossing voor namelijk een dwangbuis en medicatie.

 10. Waarom wachten en afhankelijk zijn van wat de bankiers doen?

  Met de uitvinding van crypto-currencies zoals Bitcoin is het mogelijk om zelf, beschermd door wiskunde principes/encryptie, een financieel systeem op te zetten.
  Er kan niet simpelweg en oneindig geld uit het niets gecreeerd worden, er zijn limieten en restricties.

  Het beste is misschien nog wel dat Bitcoin niet alleen geld is, maar ook het betaalnetwerk. Wil je 10 cent of 10 miljoen overmaken naar de andere kant van de wereld? Dat kan! Geen IBAB, Western Union, SWIFT wat dan ook voor nodig. Het is de valuta en het betaalnetwerk in één!

  1. Gerry1211
   Sommigen zullen het achteruitgang noemen,maar als we ons geld niet meer op de bank zouden laten overmaken en net als vroeger weer het loonzakje in zouden voeren dan zijn we weer baas over ons eigen geld.
   Nu speculeren banken met ons geld(loon) en verdienen daar flink aan en hebben ze een tegenvaller dan kloppen ze weer bij ons aan.

  1. Als je wil weten hoe het gaat met Griekenland lees volgende :

   Het ware gezicht van de Syriza gecontroleerde oppositie.

   “A little background is in order on who is behind Alexis Tsipras.
   Soros: Billionaire Currency Speculator Funding and Advizing Tsipras!”

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=110246

  2. Rick pas op dat is wat er gaat gebeuren, het zwart maken, en negativiteit uitgieten over deze mensen, ze zijn als de dood dat dit denken zich uitbreid over Europa, Spanje, Italie en zelfs Duitsland, zijn landen die ook toe zijn aan een democratische volks republiek, de mensen zijn het zat, om toe te moeten zien dat overal mensen die vrij willen zijn worden vertrapt door het kwaad, kijk naar Turkijë wat daar plaats vind, fasisme met als dekmantel een geloof.

  1. CORRECTIE: Hoe kun je NU met leeg geld (=geld uit de blauwe lucht maken) een waarde-impuls aan de economie geven? Toch onnatuurlijk…

 11. Heb weer eens de moeite genomen om de commentaren op NU JIJ te lezen, er zal niets veranderen in onze samenleving, de gemiddelde burger krijgt precies wat hij verdiend op zijn bordje, leugens en bedrog, het is jammer, maar het is niet anders, het is vechten tegen de bierkaai, helaas !

  1. @ jenne , ik heb onder diverse namen op Nu.Jij onderbouwde artikelen geplaatst maar alle mensen die tegen de cabal zijn worden stelselmatig van de site verwijdert . Over censuur te spreken !
   Dus nu zitten daar alleen nog de domme volgzame schapen. Vergeet die lui want die lui zijn te dom om zelf na te denken en wat speurwerk te doen op internet.

 12. Beste vrienden, luister naar het oude Italiaanse Partisanen lied, BELLA CIAU,
  op YOU TUBE, zou het dan nu toch gaan gebeuren, het opstaan van de verworpenen der aarde, de vertapte massa, door de macht en hun handlangers steeds op nieuw geknecht.
  De afbraak artikelen komen al op gang zelfs de boef Soros komt hier in voor, kom op Grieken laat je niet langer vertrappen door het kwaad, op naar een democratische volks republiek, ik hoop het zo van ganser harte !!!

 13. Ik heb de grootste lol de laatste tijd. Het gaat de goede kant op met de mensheid. 100derden miljarden gaat het IMF/EY verliezen in de Ukraine met hun proxy oorlog tegen Rusland. Miljarden verliezen ze met hun proxy oorlog tegen Syrie. En 250 miljard verliezen ze aan Griekenland.

  Prachtig toch!

  Het is ontzettend leuk om in 2015 te lezen en dit alles voorzien te hebben. Mijn vriending vroeg mij 1 jaar geleden hoe Rusland en de Oekraine zouden verlopen. Het is precies zo gegaan als ik voorspeld had. Galadriels mirror. Nu nog een nucleaire explosie boven Londen of Parijs.

  http://youtu.be/uYBP3-AGS7I

  De menselijke soort. Om je te bescheuren. Wat een dwazen.

  1. Mijn voorspelling ten aanzien van de proxy oorlog van de NAVO in de Ukraine tegen Russische burgers betreft enkel het afgelopen jaar. Mijn voorspelling die ik vertelde betrof de komende 10 jaar. Ik heb voordat ik die voorspelling aan mijn vriending uitlegde alle batterijen uit de mobiele telefoons verwijderd. Mijn voorspelling is for her ears only. Ik ga de vijand (NAVO, IMF, EU, politici) niet helpen.

   Ik ga lekker toekijken hoe zij verder zinken in het moeras.

  2. Pleasant it is, when over a great sea the winds trouble the waters, to gaze from shore upon another’s great tribulation; not because any man’s troubles are a delectable joy, but because to perceive you are free of them yourself is pleasant.

   – Lucretius

  3. Anna, vergeet niet dat jij ook één van deze mensen massa uitmaakt, of is dit cynisch bedoeld, ik hoop het zo, want het is verkeerd om je te verkneukelen in een ander zijn afgang, ook al is dit door dommigheid opgeroepen.
   Ik blijf hopen op het gezonde verstand, de krachten die aanweig zijn in onze alles om vattende étheré, om onze planeet en goed willende mensheid te redden van een zekere ondergang, groet Jenne

 14. Als mensen nu nog niet weten hoe zeer we ‘door de bank genomen’ worden…zie dan ook deze Tv-dialoog (o.a. met Ad Broere): https://www.youtube.com/watch?v=w9MOzramCmM&feature=youtu.be

  Zie ook hier mijn eerste Tv-gesprek met Ad Broere uit 2012 hier: https://www.youtube.com/watch?v=o0GyY-x8ZKM

  En later in 2013 zijn eerste Tv-gesprek over zijn boek (kopen!) ‘Geld Komt Uit Het Niets’ hier: https://www.youtube.com/watch?v=-1N-tmDqgZw

  En 7 februari komt Ad Broere (met Martijn Van Staveren, ism WantToKnow.nl) bij ons in Centrum Zonnewijzer, waarschijnlijk moeten ik nu weer extra stoelen bij kopen bij mijn favoriete veiling 😉 Zie hier: http://www.wanttoknow.nl/economie/geld/geld-macht-maar-vooral-t-gevoel-van-onmacht/

  1. Wat te verwachten van een natie zo als de USA, waar 800 concentratie kampen, met 300 000 guilliotons en millioenen doodkisten, waar meer als 100 000 nieuwe treinstellen klaar staan, met handboeien uitgerust om ze aan te voeren, daar heb je geen tweede hands stoelen voor nodig, maar veel gezond verstand en een grote hoeveelheid wapens om je huid zo duur mogelijk te verkopen, of denken jullie dat deze mensen zijn te stoppen met liefde en respect.
   Maar blijf maar door keuvelen de 4 ruiters komen nader, als je goed luisterd kun je ze horen !

 15. Brussel aast volgens meerdere mensen op ons pensioengeld(potje van meer dan 1.100 miljard)vanmorgen zag ik op het nieuws dat de pensioenfondsen nog nooit zoveel winst hadden geboekt als afgelopen jaar maar de pensioengerechtigden zien hier niets van omdat en dat is hun SMOES OM NIET DE PENSIOENEN TE HOEVEN VERHOGEN ze rekening met de komende zestig zeventig jaar moeten houden.
  Wat hierbij opvalt is bij een tegenvallend resultaat weten ze direct geld in te nemen van de premiebetalers en de gepensioneerden maar als ze overhouden dan wordt zelfs de verhoogde premie niet gecompenseerd.

  1. Beste Arnold
   Herken je een geprogrammeerd systeem nu nog niet ,ook al is het in vele vormen manifest? Kijk b.v. eens naar de olieprijzen en wat je aan de pomp betaald…….. Het was rond de 150 dollar per vat en nu rond de 50 Euro 95 was rond de 179.9 per liter en nu 145.9 ? daar begint mijn wiskunde knobbel van te jeuken. Ook daar gaat de prijs aan de pomp omhoog als de prijs per vat stijgt en andersom duurt het een half jaar om de prijs enigzinds te laten zakken. De zorgverzekeraars grote winsten en stijgende premies dalende dekkingsgraad….. zal ik nog even doorgaan?

  2. Marcel.
   Hetzelfde ziet men ook bij de energie leveranciers en hun excuus is dat ze grote voorraden in de tijd dat het nog duur was hebben ingekocht waardoor ze pas veel later hun tarieven naar beneden kunnen bijstellen,andersom is het echter zo dat bij stijgende prijzen ze wel direct verhoging toe passen en dan dus niet zeggen we hebben het goedkoop kunnen inkopen .
   En de meesten laten zich zo constant door vele instanties beroven.
   Wel te rusten.

  3. Arnold, ik weet niet wat jouw woonplaats is, maar heb je wel eens op het strand gestaan bij IJmuiden of Zandvoort Katwijk etc. Daar zie je allemaal grote tankers liggen in zee voor lange tijd. Deze tankers gevuld met olie wachten letterlijk om IJmuiden binnen te lopen en te lossen als de koers het hoogst is ongeacht wat de kostprijs is die ze ervoor hebben betaald.

  4. Odette.
   Dat heb ik inderdaad ook al gezien dat er vaak schepen buiten de rede liggen.
   Maar als je er net als ik vanuit gaat dat alles op financieel gebied gebeurd met de bedoeling om mensen geld afhandig te maken ten voordele van grote bedrijven en de staat waardoor de mensen gedwongen worden om vooral toch te blijven werken voor zo min mogelijk als men nog enigszins een beetje fatsoenlijk bestaan wil hebben dan wordt veel duidelijker en snap je ook waarom de staat uitkeringen en sociale voorzieningen afbreekt(want dat kost geld en leverd dus niets op).

 16. Veel bedrijven houden er een buffer op na misschien wel of niet voor de toekomst dat weet ik niet, de zorgverzekeringen maatschappijen hebben gezamenlijk een spaargeldpot van geloof iets van 9 miljard Euro, als ze de helft zouden aanspreken hoeven de maandelijkse premies jaren niet verhoogd te worden en of de huidige premies zouden verlaagd kunnen worden, daarom is het verstandig dat de regering een wet maakt die zegt je mag niet meer dan zoveel Euro spaargeld hebben, maar helaas pindakaas.

  1. Rudie.
   De regering is de uitvoerder van wat banken en multinationals zeggen te doen dus reken niet op hen.
   Alles moest geprivatiseerd worden onder de noemer dat er dan meer concurrentie zou ontstaan waardoor het voor ons goedkoper zou worden.
   We zien alleen maar het tegenover gestelde gebeuren daarbij komt bv dat wanneer geprivatiseerde bedrijven als bv de NS hoge kosten hebben de belastingbetaler daar voor mag opdraaien hoe kan dat?Het was toch geprivatiseerd?

  2. Arnold

   De verliezen worden ons inderdaad in onze magen gesplitst en winsten verdwijnen op privé rekeningen, maar ik zat aan iets anders te denken en ik zeg niet dat dat nou met alle geweld de oplossing is, als ik de grote baas was bij de NS ging ik 1 maand proefdraaien door het retour en het enkeltje voor en na de spits met 50% te verlagen want misschien krijg ik zoveel passagiers extra erbij dat ik aan het eind van de dag meer geld in de kassa heb zitten dan als het kaartje nog 100% was, werkt het niet dan schaf ik het weer af werkt het wel dan verlaag ik dat kaartje met nog eens 25% al zou het kaartje nog maar 10% kosten van wat het nu kost als ik daardoor elke dag b.v. 10 miljoen Euro meer in de kas heb dan nu dan doe ik het direct.

  3. Rudi.
   Als je zoals u zegt het kaartje goedkoper zou maken is het goed mogelijk dat er meer reizigers bijkomen alleen betekend dat dat er ook meer vraag naar zitplaatsen komt waardoor ze mogelijk weer meer treinen moeten inzetten wat dan weer kosten met zich meebrengt die misschien hoger zijn dan de opbrengst van goedkopere kaartjes.
   Als nu toch de belastingbetaler de verliezen moeten betalen zou het misschien veel verstandiger zijn dat de NS weer een staatsbedrijf wordt waardoor je onnodige kosten van privatisering uitsluit zoals bonussen voor het kader en andere parasiterende figuren met hoge salarissen.

  4. Arnold

   Dat er waarschijnlijk meer locomotieven rijtuigen en personeel nodig zijn had ik al ingecalculeerd daarom schreef ik ook voor en na de spits, misschien dat ze het dan redden of niet dat kan ook, daarom zou ik ook een maand proefdraaien om te kijken hoe het in de praktijk gaat.

   En wat betreft die goedkopere kaartjes betreft veel Aziatische fabrikanten doen dit ook, soms hebben ze maar 5 cent nettowinst op een product, maar omdat ze aan de hele wereld verkopen hebben ze meer winst dan een Nederlandse fabrikant die 1 Euro winst wil hebben.

 17. De BIS bank was in de oorlog een witwasbank van geroofd geld en goud onder leiding van Hjalmar Schacht (nazi) die na de oorlog wel is berecht maar een hele lichte straf heeft gekregen.
  Veel van die nazi figuren hebben na de oorlog fundamentele posities bekleed ipv dat zij echt berecht werden waardoor we heden nog hun invloed ervaren.
  Dit is niets nieuws en staat in vele boeken beschreven maar geeft tevens ook aan dat banken niet deugen en hun topfiguren meestal wel van vervolging gevrijwaard blijven.
  Is er na de crisis van 2008 ook maar een topman van een bank vervolgd?

 18. GIRAAL GELD IS GEEN WETTELIJK BETAALMIDDEL.
  IS DE MANIER WAAROP GIRAAL GELD NU IS GEORGANISEERD WEL IN OVEREENSTEMMING MET DE WET?

  Wettelijke betaalmiddelen zijn door de overheid aangewezen geldsoorten die als betaalmiddel moet worden geaccepteerd. Hieronder vallen alleen tastbare biljetten en munten gedrukt door De Nederlandse Bank (DNB) en de Europees Centrale Bank (ECB).

  Onlangs kwam iemand met de volgende stelling;

  “Je betaalt je belastingen ongetwijfeld met een wettelijk betaalmiddel.
  En als ik belasting moet betalen, doe ik dat volgens mij met giraal
  geld… toch? Maakt dat het niet haast per definitie al wettelijk?”

  Twee woorden vallen me hier op: ‘ongetwijfeld’ en ‘haast’.

  Dat giraal geld zo breed als betaalmiddel geaccepteerd wordt dat we er zelfs belastingen mee kunnen betalen maakt het nog geen wettelijk betaalmiddel. Stel dat de belastingdienst regiogeld gaat accepteren maakt dat het nog steeds geen wettelijk betaalmiddel.
  Dit laat wel zien hoe ver niet wettelijke betaalmiddelen kunnen reiken.

  MISLEIDING

  Doordat giraal geld van banken omgezet kan worden in chartaal geld , door bijvoorbeeld het opnemen van contant geld bij een geldautomaat, lijkt giraal geld een wettelijk betaalmiddel.
  Omdat giraal geld direct aan cash geld van ECB/DNB is gelinkt en je er exact dezelfde dingen mee kunt doen én ECB ook nog eens de regulering organiseert en controleert, neemt nagenoeg iedereen klakkeloos en blindelings aan dat het wettelijke betaalmiddelen zijn. Ten tijde dat giraal geld werd geïntroduceerd zijn we er als vanzelfsprekend in mee gegaan het als betaalmiddel te accepteren.
  Hierdoor LIJKT het een wettelijk betaalmiddel te zijn. Maar dat is het zeer zeker niet.

  Deze misvatting is er mede oorzaak van waardoor velen niet in staat blijken te zijn om in te zien dat we dus ook net zo goed en beter nog andere soorten geld kunnen introduceren.

  Stel dat de belastingdienst, die net als bijna ieder ander het vertrouwen in het huidige girale geld zo goed als kwijt is, omdat giraal geld zo’n 97% uit niets anders dan schuld bestaat en dus nagenoeg ongedekt is, dan hebben we echt een probleem. Dan moeten wij onze belastingen allemaal weer cash betalen.

  Dat gaat om zeker 2 redenen niet gebeuren:

  A) dat veroorzaakt een run on the bank (banken vallen om omdat ze dat geld niet in kas hebben) en
  B) cash geld is veel arbeids intensiever en dus veel te duur

  ECB maakt nu gretig ge(mis)bruik van giraal geld door zomaar even 1120 miljard ‘schuld’ op te kopen en uit de schuldenbubbel te laten weglopen. Ik ben zeer benieuwd hoe zij dit op de balans verantwoorden. Bovenstaande in gedachte houdend mag wel duidelijk zijn wat het doel van deze opkoop is, wie uiteindelijk voordeel trekken en wie de prijs zullen gaan betalen.

  SLUWE ONEERLIJKE PRAKTIJKEN

  Heel het financiële spel is zo opgezet dat alle geldstromen primair de macht vergroot van een kleine groep mensen die aan de knoppen zitten en de regels van het spel bepalen. Banken mogen hierin meespelen zolang ze aan de spelregels van de waakhonden van dit monopoly ECB, FED en BIS voldoen en een bankvergunning hebben. Samen hebben zij met euro een gezamenlijk monopoly op het (creëren van) geld, terwijl de meeste mensen geloven dat de centrale bank al het geld in omloop brengt.

  Banken in de eurozone functioneren samen als één bedrijf en gebruiken hun monopoly voor maximale winst. Deze winsten komen voor rekening van de (aandeelhoudende) bedrijven die zij financieren en van de speculatieve financiële markten die vooral in periode van crisis floreren als nooit tevoren.

  Bedrijven hebben geen keus: Niemand heeft geld over omdat door rente het kapitaal altijd schaars is terwijl banken de enigen zijn die de euro tekorten kunnen aanvullen met nieuw krediet. Zolang je rendeert wordt er in je ‘geïnvesteerd’. De rente die jou als ‘verdienmodel’ wordt opgelegd is niet mee gefinancierd en zul je moeten zien terug te verdienen van anderen wiens geld ook ooit als schuld in omloop kwam. Een vicieuze cirkel waarin de geldhoeveelheid enerzijds steeds harder exponentieel moet groeien terwijl er anderzijds steeds meer schaarste ontstaat vanwege een tekort aan rendement… Dit is een immoreel proces van roofbouw en oneerlijke concurrentie wat we heel gemakkelijk kunnen en moeten doorbreken. Stap voor stap.

  WET ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN

  Laten we nu deze manier van handelen eens in het licht houden van de wet van oneerlijke handelspraktijken (die onder controle staat van de AFM). Daarna mag je zelf een conclusie trekken of deze methode nu rechtsgeldig is of niet.

  http://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/juridische-hulp/oplichting-misleiding/misleiding/.

  Bij misleiding of agressieve verkoop spreekt de wet van oneerlijke handelspraktijken. Van misleiding is sprake als:

  de verkoper niet eerlijk is over zijn bedoelingen of
  als hij bijvoorbeeld relevante informatie voor je achterhoudt.

  Bij agressieve werving word je op indringende wijze onder druk gezet om een product te kopen. (Je MOÉT het spel wel meespelen bijvoorbeeld op straffe van je baan verliezen of je uitkering korten).

  Enkele voorbeelden van misleidende of agressieve verkoop:

  Misleidende reclame, waarbij de ondernemer dingen zegt die niet waar zijn.
  Ten onrechte vermelden een keurmerk te voeren of aangesloten te zijn bij een branchevereniging.
  Prijzen noemen zonder alle (bijkomende) kosten te vermelden.
  Weglaten van belangrijke eigenschappen van het product
  Aanbiedingen in de vorm van ‘lokkertjes’, voor producten die niet beschikbaarheid zijn (denk aan het product geld wat eigenlijk niets meer dan schuld is).
  Agressieve werving van nieuwe klanten.
  Een product als ‘gratis’ aanprijzen terwijl er toch kosten aan zijn verbonden.

  Ik betwijfel ten zeerste of deze manier van doen volledig in overeenstemming is met dergelijke wet- en regelgeving.

 19. https://nos.nl/artikel/2296622-abn-amro-moet-alle-particuliere-klanten-doorlichten.html
  De NOS krijgt het voor elkaar om een woordvoerder voor de camera te krijgen die dan zegt dat hij er ook niet zo blij mee is en dat het de bank veel geld kost.Och wat zielig moeten we nu medelijden krijgen met die criminelen want dat zijn het toch? ING maakte het toch mogelijk om geld wit te wassen of niet? Zelfs tijdens en voor de oorlog waren ze ook al niet zo fris.
  De DNB zou beter waarschuwen voor banken inplaats van ze werk op te dragen waar zij helemaal niet bevoegd voor horen te zijn omdat we daar justitie en andere opsporingsinstanties voor hebben.Ook het feit dat dit de privacy gaat schaden van burgers omdat er vragen gesteld kunnen worden door de bank die de bank helemaal niet aangaan.
  Banken zij ooit in het leven geroepen om iets in bewaring te geven en meer niet dat zij er allerlei andere dingen hebben bij verzonnen is hun probleem en ze hebben al laten zien dat ze niet zo goed met geld weten om te gaan anders had de belastingbetaler nooit hoeven bij te springen om vervolgens daardoor in de problemen te komen waarna door diezelfde bank mensen uit huis werden gezet omdat ze geen geld meer overhielden om hun hypotheek te kunnen betalen.
  Ook is het totaal van de gekke dat mensen verplicht zijn om een rekening te hebben bij een instelling die meestal in particulier bezit is en eigendom van de rijksten.
  Elk bedrijf dat om dreigt te vallen (failliet gaat) laten ze meestal aan het lot over terwijl banken ook gewoon bedrijven zijn die met belastinggeld geholpen zijn terwijl dat geld daar helemaal niet voor bedoeld is.Vervolgens delen ze zichzelf vaak ook nog onverantwoord hoge inkomsten (bonussen) toe is dat niet crimineel?
  En nu moeten deze lieden criminele handelingen opsporen van gewone mensen?
  Zelfs cashbetalingen op het zakelijk gebied wordt al als witwassen gezien terwijl het vaak gewoon normaal is in die wereld.Nu willen ze dus ook controle over alle uitgaven van gewone burgers.Waar is de Nederlandse rechtsspraak waarom pikken justitie en andere opsporingsinstanties dit? Het OM heeft zelf ING vervolgd omdat bewezen is dat zij niet deugden en witwassen mogelijk maakten en nu gaan ze aan hen die dus zelf niet deugen vragen om witwaspraktijken op te sporen? Wat helemaal niet hun taak is en waartoe zij ook niet gerechtigd behoren te zijn. Dit is de omgedraaide wereld en DNB zou beter het advies uitbrengen om het geld bij banken weg te halen en weer op cash over te gaan dat is in elke situatie te gebruiken en niet afhankelijk van de grillen van anderen die in het slechtste geval zelfs alles kunnen blokkeren waardoor u niet eens meer aan uw eigen geld kan komen.
  Mensen kunnen zelfs bang worden om nog zaken te doen omdat dat wel eens als witwaspraktijk gezien kan gaan worden door hen die witwassen zelf mogelijk hebben gemaakt en daar ook aan mee hebben gewerkt.Vaak is hier al voor gewaarschuwd en nu is het dus zover dat banken de dienst uitmaken en alles controleren waarbij zelfs justitie en andere daarvoor bedoelde bestaande instellingen totaal buiten spel gezet worden,maar dat kan ook niet anders wanneer men weet dat veel banklieden de Bilderbergers een warm hart toedragen en deze meetings hebben bezocht zoals ook veel landelijke bestuurders/sters dat hebben gedaan.
  Puur landverraad is dit.

  1. https://nos.nl/artikel/2296874-maleisie-klaagt-zeventien-bankiers-goldman-sachs-aan.html
   Zo ziet u maar die lieden zijn niet te vertrouwen net zoals Bush en Blair dat ook niet zijn en mogelijk vele anderen op hoge posities eveneens niet.
   Waarom geven wij onze centjes nog bij dergelijke lieden in bewaring?
   Waarom is het systeem zo in elkaar gezet dat mensen geen keus meer hebben en wel gedwongen zijn om bij dergelijke lieden een rekening te hebben?
   Is het niet van de zotte dat juist deze criminelen de gewone burgers moeten gaan controleren?Nu maar hopen dat er weer geen toestel van Maleisië neerstort of dat er iets nog erger gaat gebeuren.

  2. Misschien dat mensen vinden dat ik te vaak en te lang reageer en daar kunnen ze gelijk in hebben maar ik maak me enorm veel zorgen over veel dingen die naar mijn mening alles kapot maken wat ooit is opgebouwd door vorige generaties en uiteindelijk kunnen leiden tot minder of geen vrijheid meer wat uiteindelijk zal eindigen in een dictatuur.
   Op TV zag ik dat graven van mensen die gevochten hebben en gesneuveld zijn voor onze “vrijheid” besmeurd waren met leuzen en zelfs hakenkruizen.Dit is absoluut het werk van gekken en ik hoop dat zij achterhaald kunnen worden zodat zij bestraft en heropgevoed kunnen worden want dit is in mijn ogen geen vandalisme maar gewoon al diegenen die voor ons gevochten hebben een trap na geven als dank.Dit geeft ook aan dat sommigen niet wordt geleerd hoe ze om moeten gaan met vrijheid laat staan dat ze zullen weten wat we kunnen verliezen door dit schaamteloze,hersenloze gedrag.Wat een idioten.
   Overheden zelf geven aan dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is en dat we dat moeten bewaken om in stand te houden,maar niet zelden laten die overheden zelf ons allen in de steek wanneer er bedreigingen zijn zoals dat nu het geval lijkt te zijn met banken die allesoverheersend dreigen te worden.Ook het bevoordelen van grote bedrijven (multinationals) kunnen een gevaar zijn vooral voor het MKB maar ook voor ieder ander.
   Elders van de week schreef ik dat de DNB zou moeten waarschuwen voor plannen van de ECB om te gaan opkopen om de economie te helpen en ook al is er dan geen waarschuwing wel las ik dat K.Knot toch moeite heeft met de plannen van de ECB.
   https://nos.nl/artikel/2301532-dnb-baas-haalt-uit-naar-europese-centrale-bank.html
   Natuurlijk is dat niet het enige probleem aangaande banken want het begint er nu wel erg veel op te lijken dat ze steeds meer macht naar zich toe trekken zonder dat de politiek daar iets aan doet terwijl het desastreus voor het hele rechtssysteem en de vrije democratie in het geheel kan zijn.
   Zoals eerder geschreven laat de politiek toe dat banken die zelf witwaspraktijken mogelijk hebben gemaakt nu rekeningen van gewone mensen moeten gaan controleren om te zien of zij zich bezig houden met witwassen.Onbegrijpelijk want dat is hetzelfde als aan een dief vragen om te controleren of anderen stelen.Waarom hoor ik de politiek niet?
   https://nos.nl/artikel/2301617-banken-klaar-voor-delen-betaalgegevens-maar-consument-wil-het-nog-niet.html
   Banken zijn ooit in het leven geroepen om waardevolle spullen in bewaring te geven en meer niet,wat ze er later bij hebben verzonnen daar konden ze aan verdienen en voor banken zelf heeft het nog een voordeel namelijk mensen afhankelijk maken van hen zodat ze eisen kunnen stellen.Eigenlijk is het gewoon vrijheidsberoving en heeft het veel mensen in de problemen gebracht.
   Het delen van privé en betaalgegevens is gewoon schending van ieders privacy voor zover we die nog hebben en de politiek doet ook hier niets of heel weinig.
   Dan kunnen ze wel schrijven dat de jeugd voor is of het gemakkelijk vind maar die worden opgevoed met elektronica zoals tablet,laptop en andere elektonica en velen zullen niet beseffen welke gevaren er aan vast zitten omdat ze simpelweg nog te weinig ervaring hebben.Ook is het een grote fout van scholen om geen les meer te geven uit boeken maar via elektronica wat alleen werkt wanneer er stroom is wat makkelijk zomaar kan uitvallen of uitgeschakeld kan worden.Boeken kun je altijd raadplegen ook als er geen stroom meer is.Ook op het gebied van milieuproblematiek lijken scholen en overheden gebruik te maken van onervarenheid en natuurlijk zal het les geven ook een grote rol spelen omdat kinderen het hun geleerde zullen vast houden wat ervoor zorgt dat zij gaan protesteren op basis van niet correcte informatie zonder dat ze het zelf weten.(Dit is goed te zien op de TV reclame waar kinderen ouderen om hulp vragen).
   Het wordt tijd dat er ingegrepen wordt nu het nog kan want de politiek doet het niet.
   Voorkom het halveren van de veestapel wat D666 wil want dieren zijn niet het probleem.

 20. Methoden die mensen opgedrongen worden terwijl het mogelijk zelfs in strijd met de wet kan zijn terwijl overheden niet of nauwelijks ingrijpen.
  Ooit heb ikzelf een overeenkomst (contract) getekend bij een bank naar mijn keuze,op een gegeven moment kwamen de fusies van banken en ook de bank waar ik het contract bij afgesloten had werd overgenomen en vanaf toen moest ik aan een bank gaan aflossen waar ikzelf nooit voor zou hebben gekozen (omdat zij eerder al overeind moesten gehouden worden met belastinggeld) en deels nog staatseigendom zijn.De vragen die ik hierover heb zijn;
  1.Kan dat zomaar zonder dat mij iets gevraagd is/wordt?
  2.Wat zijn contracten nog waard wanneer een hypotheek afgesloten wordt bij de ene bank die dan overgenomen wordt door een andere bank en de hypotheek verder afgelost moet worden aan een bank waar je nooit zaken mee hebt gedaan?
  3.Plegen banken dan geen contractbreuk?
  4.Hoe zit dat juridisch in elkaar?
  Kennelijk kunnen mensen dus verplicht worden om geld te betalen aan een bank waarbij nooit een contract is afgesloten door de lening/hypotheeknemer/ster kan dat allemaal zomaar?
  ook in ziekenhuizen gebeuren vreemde dingen want enige tijd terug was ik daar en toen vroeg een assistente van een arts aan mij toestemming om via de computer mijn gegevens in te mogen zien,waarop ik zei wat als ik geen toestemming geef? Haar antwoord was dan kunnen wij niets voor u doen.Ziekenhuizen voeren dus eerst dingen in die de patiënt dwingen om toestemming voor iets te geven wat die patiënt misschien helemaal niet wil ook al vragen ze het dan wel maar als je niet akkoord ga kunnen ze niets voor je doen en dan moet je dus wel toestemming geven omdat je hulp nodig hebt.Dat zei ik ook tegen die assistente waarop ze zei ja als je het zo bekijkt heeft u gelijk,waarop ik weer vroeg hoe moet ik het dan volgens u bekijken? Daar wist ze geen antwoord op.Ook een vergelijkbaar iets zijn cookies op de computer,zonder dat mensen erom vragen worden die geplaatst en wanneer je geen toestemming geeft dan kom je gewoon bepaalde sites niet meer op en als het al lukt ze te verwijderen komen ze vaak gewoon weer terug.Onbegrijpelijk dat ze spreken van vrijheid wanneer veel opgedrongen wordt zonder uitleg aan en toestemming van de persoon die de nadelige gevolgen ondervinden moet.Waar is de rechtsspraak en hoe denken rechters hierover?
  Waarom hoor je hier geen advocaten over?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.