Advertentie

Vervolg op de Zuid-Afrikaanse steencirkels


Robert met Johan Heine

x

x

Vervolg op de Zuid-Afrikaanse steencirkels..

2015 © Robert Boerman/© deze versie WantToKnow.nl/.be

x

Naar aanleiding van mijn eerste artikel over de Zuid Afrikaanse Steencirkels, vroeg Want to Know mij om een update te schrijven. Op zich een goed idee, want nu ik enkele maanden in Zuid Afrika ben en mijn oor te luisteren heb gelegd, blijkt dat er een aantal zaken in het eerste artikel niet helemaal juist zijn. Dit komt mede omdat de reeds beschikbare informatie op een aantal punten onjuist is weergegeven. Vandaar een update over de Zuid Afrikaanse Steencirkels…

Michael Tellinger ontrafelt de mysteireuze Adams' Calendar
Michael Tellinger zou de man zijn van de ontrafeling van de mysterieuze steencirkels in Zuid Afrika. Echter, inmiddels blijkt dat deze Tellinger aan ‘de lopende band’ wordt ontmaskerd als racistisch, als een dictator en plagiaat-pleger.. Ook sjamaan Credo Mutwa heeft weinig goede woorden voor hem over; deze meneer Tellinger verspreidt verkeerde en ‘gestolen’ info.

Vanaf 1997 tot en met 2005 heb ik in rondjes gelopen. Ik dacht dat ik daar klaar mee was, echter nu doe ik dat weer. Met een verschil: de eerste rondjes die ik liep waren in Nederlandse graancirkels, nu loop ik in Zuid Afrikaanse steencirkels die hier al sinds mensenheugenis liggen. En dan heb ik het niet over een paar steencirkels of enkele honderden, nee, volgens berekeningen van ene heer Tellinger zouden er in dit gebied vele miljoenen steencirkels liggen.

En zodra ik dat las, dacht ik: ‘What the fuck?!’ Ik stond versteld, verbaasd, mede het feit dat ik nog niet eerder van deze steencirkels gehoord had. Dat kan toch niet? Miljoenen steencirkels in een gebied zo groot als het hedendaagse Los Angeles en bijna niemand die er iets van weet? Geleerden en wetenschappers ‘die het kunnen weten’, vertellen ons dat het zogenaamde ‘cattle kraals’ zijn.

Check het boek ‘Forgotten World’ van Peter Delius, Tim Maggs en Alex Schoeman. De toen levende Koni-stammen zouden de steencirkels gebouwd hebben om het vee ’s nachts in te houden. Zou natuurlijk kunnen, echter een groot gedeelte van de steencirkels heeft geen ingang. Er zijn wel steencirkels die een ingang hebben, maar dat zou door latere bewoners van de steencirkels gemaakt kunnen zijn. De claim dat alle steencirkels geen ingang zouden hebben, is uit de lucht gegrepen zo weet ik inmiddels uit ervaring.

Maar stel dat deze Koni-stammen de steencirkels inderdaad gebouwd hebben als ‘cattle kraals’, zouden ze dan elke avond hun vee over de vaak meer dan 2,5 meter hoge muren beuren..!? Gewoon alle koeien, geiten en ander veespul opbeuren om ze vervolgens tegen alle roofdieren te beschermen? Ja ja, dat geloof ik ook wel, alleen ben ik niet achterlijk. En net zoals ik niet achterlijk ben, waren al die oude beschavingen en natuurvolkeren dat ook niet. Ondanks dat de wetenschap met al haar kennis ons wil laten geloven dat de geschiedenis exact zo verlopen is zoals men ons wil laten geloven, is het tegendeel waar. Niets is wat het lijkt, zo ook met onze geschiedenis die is geschreven door de overwinnaar, niet door de verliezer…

sappi-aerial
Luchtfoto van de Sappi-steencirkel

Zuid Afrikaanse steencirkels
Goed. terug naar de Zuid Afrikaanse steencirkels die er met miljoenen verspreid liggen in een gebied zo groot dat we het ons nauwelijks voor kunnen stellen. Op het moment dat ik tot de ontdekking kwam om hoeveel steencirkels het ging, was mijn volgende gedachte: ‘Daar moet ik heen!’. Geen idee waarom, ik zou en moest daarheen. Op een of andere manier hadden die steencirkels en het land een enorme aantrekkingskracht op mij en aangezien ik hier in Nederland toch al was uitgekeken, leek me dit een goede kans om de koffers te pakken en af te reizen naar Zuid Afrika. Zo gezegd, zo gedaan en op 17 september 2013 ben ik vertrokken. (Zie mijn artikel hierover HIER)

Nadat ik eenmaal in Waterval Boven (een kleine 300 km van Johannesburg) aangekomen was, bleek het niet moeilijk te zijn om de steencirkels te vinden. Geen wonder want je struikelt er bijna over en het binnen enkele dagen heb ik de eerste steencirkel aan een voorzichtig onderzoek heb onderworpen. Aangezien mijn onderzoeksapparatuur nog met de boot onderweg was, zat er niets anders op dan van wat stukken ijzerdraad een simpele wichelroede te maken om wat metingen te verrichten. En zowaar, leylijnen genoeg, net zoals in graancirkels.

Graancirkels
Het enige verschil met graancirkels is dat die aan het eind van het seizoen gemaaid worden. Deze steencirkels liggen hier al jaren. Sommige onderzoekers houden het op 75.000 jaar, dit vanwege de uitlijning van zomer- en winterzonnewende van de Adam’s Calendar, andere onderzoekers denken aan 200.000 jaar of zelfs meer. Feit is dat er vele steencirkels liggen en bijna niemand heeft een idee hoe oud ze zijn, wie ze gebouwd heeft, en voor mij belangrijk, voor welk doel zijn ze gebouwd? Wie heeft er wanneer zoveel tijd en energie gestoken in het bouwen van al die steencirkels?

Als er een stuk of 10 steencirkels gelegen hadden, dan zou je daar nog iets bij voor kunnen stellen, maar miljoenen zoals Tellinger beweerd? Vergeet die 10 miljoen, laat het er voor het gemak en om niet helemaal knettergek van al die steencirkels te worden, maar 100.000 steencirkels zijn zoals Johan Heine me vorige week liet weten. Dan nog zijn dat gewoon achterlijk veel steencirkels om te bouwen. Daarom, laat ons eens een steencirkel bekijken om te zien hoeveel stenen een steencirkel kan bevatten want het zijn geen steencirkels met een paar staande stenen. Nee, dit zijn steencirkels die per cirkel uit duizenden, zo niet miljoenen gestapelde stenen bestaan.

Heel veel stenen…
roebert in sappi cirkelOp deze foto sta ik in een van de vele steencirkels die het gebied hier rijk is, de Sappi Stone Circle’. De diameter van deze steencirkel bedraagt naar schatting een metertje of 50 en de gemiddelde hoogte van de buitenmuur is ongeveer 2.5 meter. Verder is deze steencirkel aan de binnenkant opgedeeld in verschillende compartimenten. Enkele van deze compartimenten zijn niet gesloten zoals de grote cirkel die het geheel omheind.

En kijk nou eens naar de foto. Op een paar centimeter na ben ik 2 meter lang; de muur is dus ongeveer 2.5 meter hoog. Diameter cirkel ongeveer 50 meter. Keer pi (3,1415927…..) is dus een kleine 160 meter in omtrek. En da’s toch effe snel 400 m2 aan stenen.. Alleen voor de buitenste cirkel en dan het interieur van de steencirkel nog. Ook nog een fiks aantal vierkante meter steen.

En dat allemaal gebouwd door de Koni om hun vee ’s nachts veilig te stellen tegen roofdieren..? Al dan niet met een opening om de cirkel in te gaan? Alsof een hongerige leeuw niet over dergelijke muur kan springen? Ofwel, deze door de wetenschap geopperde theorie verwijs ik naar de prullenbak omdat een gedeelte van de steencirkels geen ingang heeft.

Je bouwt toch ook geen huis zonder deuren? Precies, dat bedoel ik. Daarnaast vermoed ik dat de Koni wel andere dingen aan hun hoofd hadden zoals de zorg voor voedsel en hun dieren. En als je dan toch een zogenaamde ‘cattle kraal’ wilt bouwen, waarom heeft men dan geen kraal van hout gebouwd? Check google maar eens op ‘cattle kraals’ en je zult zien dat er vele kraals van hout zijn, die dus nog steeds gebouwd en gebruikt worden. (zie foto hieronder)

cattlekraalCattle Kraals?
Houten kraals zijn eenvoudiger en makkelijker te bouwen dan steencirkels zonder deur of opening. Toch? Dus waarom zouden de Koni zoveel moeite nemen om steencirkels te bouwen? Een antwoord op die vraag kan zijn dat er destijds geen hout voorradig was, vandaar dat men stenen gebruikte waarmee de vraag rijst: ‘Waar kwamen al die stenen vandaan? Lagen die voor het oprapen of kwamen die net zoals bij Stonehenge en de Grote Piramide op soms honderden kilometers afstand? Waarom? Daarnaast: hoeveel mensen leefden er ten tijde van de Koni? Een paar duizend..?’

En volgens de wetenschap zouden de vrouwen en kinderen deze steencirkels gebouwd hebben van stenen die soms wel een paar honderd kilo per stuk wegen. Ja ja, dat geloof ik ook wel. NOT… Bekijk de foto hierboven van de Sappi steencirkel nog maar eens op je dooie gemak en ik vermoed dat je het met me eens zult zijn:  deze steencirkels zijn niet door de Koni gebouwd en ook niet als cattle kraals. Dat staat voor mij wel vast.

Mogelijk dat de Koni de reeds bestaande steencirkels tot ‘cattle kraals’ in gebruik genomen hebben, maar ik vermoed dat de Koni niet verantwoordelijk waren voor de bouw van alle steencirkels. De grote vraag is dus dat als de Koni deze steencirkels niet gebouwd hebben (en de cirkels vermoedelijk ouder zijn dan we kunnen denken), wie was er dan verantwoordelijk voor al die miljoenen steencirkels die hier nog steeds verspreid liggen? En voor welk doel zijn ze gebouwd…?

Hornfels ring stones
enkele steencirkels textNa het bezoek aan bovenstaande Sappi-steencirkel, zijn er nog wat andere steencirkels in de regio bezocht. Daar kwam ik tot de ontdekking dat er (minstens) twee soorten steen gebruikt zijn voor de steencirkels. De eerste soort is een zeer harde steensoort, Hornfels genaamd. Deze stenen worden ook wel ‘ring stones’ genoemd. Dit omdat ze geluid maken als je er tegen aan tikt.

Deze Hornfels-steen is oorspronkelijk zwart maar is door de loop der tijd verkleurt tot oranje-geel; althans de buitenkant ervan. Van binnen is de steen zwart (zie foto). Patina (dessert varnish) noemt men dat. De oranje-gele tot zwarte kleur wordt veroorzaakt door oxidatie, een chemisch proces waarin klei een grote rol speelt. Minuscule kleideeltjes worden door de wind op de stenen geblazen waardoor andere stoffen zich op de steen kunnen hechten.

circle stonesHoe het precies zit met dat Patina verhaal en of de ouderdom van de stenen daarmee te dateren is, is mij nog niet geheel duidelijk, maar het onderzoek is in volle gang. Wel is duidelijk dat er door de jaren heen microscopische dunne laagjes patina op de steen vormen waardoor mogelijk de ouderdom van deze stenen bepaalt zou kunnen worden. De andere steensoort waarvan steencirkels zijn opgebouwd zijn meer poreus van aard en grijs van binnen. Zie de foto hiernaast.

Zo, weten we dat ook weer. En nu? Wat zijn we wijzer geworden? Buiten het feit dat er minimaal twee verschillende steensoorten gebruikt worden, weten we nog steeds niet wie die als die miljoenen steencirkels gebouwd heeft en met welk doel? Laat ons daarom eens verder kijken dan onze neus lang is want het blijkt dat er veel (zo niet alle?) steencirkels in de buurt van goudmijnen liggen. Steencirkels en goudmijnen lijken op een of andere manier met elkaar verbonden te zijn en nadat ik tot de ontdekking kwam dat er steencirkels zijn die gebouwd zijn van de zwarte Hornfels steen, dacht ik aan hetgeen me ooit in Amerika was geleerd toen tijdens het goud zoeken.

Goud
In 1996 was in Californië bij een paar vrienden op bezoek. Een van de dingen die we zouden gaan doen was het zoeken van goud in de woestijn. In eerste instantie dacht ik aan een rivier of beek waar ik voorovergebogen met een pan het goud uit het water en zand zou moeten zeven. Niet dus. Vriend Joel liet zien waar het water ooit door de woestijn gelopen had. En op die plekken moet je zoeken. Vooral op die plekken waar het water naar beneden viel als bij een waterval.

De grond onder de waterval is door het vallende water uitgesleten en de zware delen blijven in dat gedeelte liggen. Dat is een plek waar je goud zou kunnen vinden, zo werd mij destijds uitgelegd. En als je dan ook nog eens ‘black sand’ of ‘black stones’ vind, dan weet je dat de kans om goud te vinden, aanwezig is. Dit omdat het zwarte zand en de zwarte stenen vrij zwaar zijn en dit met het goud samen naar de bodem van de waterval zakt.

Buiten het feit dat er minimaal twee verschillende steensoorten gebruikt worden, weten we nog steeds niet wie al die miljoenen steencirkels gebouwd heeft en met welk doel!

Nadat we daar in de woestijn van Californië eerst wat rond gelopen hadden, om te zien of ik begreep wat Joel bedoelde, riep hij mij: ‘Robert, look here…!’, en verwonderd liep ik naar hem toe. Ik keek, en keek nog eens en ja hoor. Daar tussen het zwarte zand en zwarte steentjes lag een dun flintertje goud. Wow, wat een ervaring was dat! En nu loop ik in Zuid Afrika tussen steencirkels die gebouwd zijn van zwarte stenen..

Het verhaal van Michael Tellinger..
En die steencirkels schijnen een connectie te hebben met de vele goudmijnen die deze regio rijk is. Zo’n 75.000 stuks. Goud, steencirkels en zwarte stenen. Zou er een verband zijn? Er zijn onderzoekers zoals Micheal Tellinger, die vermoeden dat de platte, zwarte Hornfels stenen bij een rivier vandaan zouden komen, echter welke rivier en in welke tijd liep welke rivier waar? De (her)ontdekker van de steencirkels en Adam’s Calendar, Johan Heine (zie foto boven het artikel), wist mij te vertellen dat de platte stenen waarvan de Sappi steencirkel is opgebouwd, gewoon lokaal in de bossen te vinden zijn en helemaal niet van een of andere rivier komen.

Bijzonder is dat de ‘Sappi-cirkel’ trouwens de enige steencirkel is, die geheel van platte Hornfels-stenen in opgebouwd; alle andere steencirkels in dit gebied zijn niet van deze platte stenen gebouwd. Met andere woorden: we weten in feite amper iets van al die steencirkels die hier rondom Waterval Boven verspreid liggen. Tellinger heeft er al wel een boek over geschreven, echter de helft van de beschreven informatie is of verkeerd of uit de lucht gegrepen..!

Tellinger heeft de klok horen luiden maar heeft geen idee waar de klepel hangt, zo blijkt na gesprekken met onderzoekers zoals onder andere Johan Heine. En als we alle beschikbare informatie op een rij zetten, dan komen we tot ontdekking dat we eigenlijk niets van de Zuid Afrikaanse steencirkels weten. Willen we het raadsel van de steencirkels op lossen, dan moeten we eerst weten hoe oud de steencirkels zijn. In welke tijd zijn de steencirkels gebouwd en wie leefden er toen? Gaan we niet uit van de geschiedenis zoals die door de overwinnaar is opgetekend, wat mij betreft gaan we uit van een alternatieve geschiedenis die mogelijk de echte geschiedenis van de aarde en mensheid zou kunnen zijn.

makomati foundation

En om antwoord op deze vragen te krijgen, is goed en gedegen onderzoek nodig. En daar zijn we vanuit de MaKomati Foundation momenteel druk mee bezig. Om een gedegen onderzoeksproject op te zetten waarmee diverse vragen beantwoord dienen te worden.

Het goud der goden
Wat we wel weten is dat de vele steencirkels liggen in een gebied waar ook veel goud gevonden is. En goud is sinds mensenheugenis van de goden. Check alle oude beschavingen en overleveringen: het goud is zonder uitzondering van de goden. Punt. En daarmee hebben we naar mijn idee gelijk het antwoord waarom diverse landen hun goud dat in de VS is opgeslagen, niet terug krijgen. Ik vermoed dat het antwoord simpel is, mede omdat het al sinds mensenheugenis niet anders is: goud is van de goden. Ik vermoed dat al ons goud weg is, of althans zich niet meer op aarde bevindt..!

Het goud is naar de goden getransporteerd. Achterlijk idee? Vond men ook toen iemand beweerde dat de aarde rond was… In ieder geval weten we dat steencirkels en goudmijnen iets met elkaar gemeen hebben, maar wat? Om een antwoord op die vraag te krijgen dienen we te weten hoe oud de goudmijnen en steencirkels zijn. Stammen de goudmijnen en steencirkels uit dezelfde tijd en zo ja, over welke tijd praten we dan? Praten we dan over duizenden jaren of moeten we inderdaad rekening houden dat de goudmijnen en steencirkels 200.000 jaar oud zijn?

adams calendar

Adam’s Calendar die onder andere op de zomer- en winterzonnewende en andere belangrijke punten is uitgelijnd, wordt door onderzoekers op zo’n 75.000 jaar oud geschat. Mogelijk stammen de goudmijnen en steencirkels uit diezelfde tijd. En als dat zo is, wie leefden er dan in die tijd? Geen Koni in ieder geval, maar wie dan wel? Een mogelijke hint ligt wellicht in de overlevering van nagenoeg alle oude beschavingen over de hele wereld: het goud is van de goden..!

Goud is sinds mensenheugenis van de goden, zo weten we, maar wie waren die goden en waar kwamen ze vandaan? Waren het soms de Anunnaki die ons volgens Zecharia Sitchin rond 450.000 jaar geleden op aarde geland zijn? Sitchin was een van de weinige mensen die in staat was de oude Sumerische kleitabletten letterlijk te vertalen. Volgens de vertalingen van Sitchin kwamen er rond 450.000 jaar geleden bewoners van een andere planeet naar de aarde om daar onder andere goud te delven. De Anunnaki. De Anunnaki waren afkomstig van Nibiru, de twaalfde planeet in ons zonnestelsel.

12e planeet sitchinAfhankelijk hoe je de berekening van Sitchin bekijkt, zouden deze wezens, de Anunnaki genoemd rond 450.000 of 250.000 jaar geleden naar de aarde zijn gekomen. Een van de redenen was dat men naar de aarde kwam was goud, aldus de vertalingen van Sitchin. Goud dat door de Anunnaki goden gedolven werd, echter de omstandigheden waren net effe iets anders dan op hun thuisplaneet, vandaar dat men door middel van genetische manipulatie een slavenras creëerde. De Homo Sapiens. Wij dus. Wij zijn rond 200.000 jaar geleden door ET geschapen als slaven.

En dat zijn we vandaag de dag nog steeds, want wat doen slaven over het algemeen? Juist. Werken, werken en nog eens werken. Tot ze er dood bij neer vallen. Moet je nu eens om je goed heen kijken… Zie je? We zijn nog niets opgeschoten want bijna iedereen werkt en/of MOET werken (van de overheid en de zichzelf controlerende massa). We zijn nog steeds slaven die het idee hebben vrij te zijn maar in feite zijn we al 200.000 jaar slaaf…

De mens als slaaf
De mens, gecreëerd door de Anunnaki als slaaf voor de goudmijnen. Hmm, klinkt plausibel want de wetenschap is er tot op heden nog niet in geslaagd de ‘missing link’ tussen de Homo Erectus en Homo Sapiens te verklaren. Opeens en zomaar uit het niets verscheen rond 200.000 jaar geleden de Homo Sapiens ten tonele. Pats boem en daar waren we. ‘Hallo, hier zijn we dan’. En waar? Je raad het misschien al. In de omgeving waar al die vele steencirkels en goudmijnen zijn. Zuid Afrika wordt niet voor niets ‘the craddle of mankind’ genoemd.

De wieg van de mensheid. Toeval?
claytabletZeer vermoedelijk niet. Zou Sitchin dan toch gelijk hebben met zijn vertalingen en zijn wij inderdaad geschapen door de goden van Nibiru? De mens als product van de Anunnaki? En als dat zo is, is daar behalve de vertalingen van Sitchin nog meer bewijs van te vinden?
Ik denk het wel, want in 1997 ontdekte ik per toeval in een code waarmee het mogelijk was om de verbogen boodschappen in graancirkels te vertalen. Aangezien deze code gebaseerd was op het Hebreeuwse alfabet, heb ik destijds meerdere malen met Sitchin gecorrespondeerd over mijn ontdekking.

Sitchin was zeer geïnteresseerd in mijn code, vooral omdat de code op de getallen van het Hebreeuwse alfabet gebaseerd was. Tevens heb ik Sitchin tijdens het UFO congres in Amsterdam in 2000 ontmoet en gesproken over mijn graancirkelcode die ik in mijn eerste boek ‘Graancirkels, Goden en Geheimen’ uitvoerig heb beschreven. Met deze code is het mogelijk om de verborgen boodschappen in graancirkels te ontcijferen…

In augustus 1991 schreef een graancirkelonderzoeker ‘TALK TO US’ in het graan. Vervolgens verscheen er midden augustus een merkwaardige inscriptie in een graanveld nabij Alton Barnes in Wiltshire. Er waren vreemde letters van een onbekende taal zichtbaar in het geplette graan. De Engelse archeoloog, en voorzitter, oprichter van de C.C.C.S. Michael Green, identificeerde de letters als een soort Hebreeuws. Van rechts naar links staat er: Phehthi of Ptah (de Egyptische god van de schepping) en Ea-cheche of Ea-enki (De Sumerische God van de wijsheid, of vriend van de mens).

an rechts naar links staat er: Phehthi of Ptah (de Egyptische god van de schepping) en Ea-cheche of Ea-enki (De Sumerische God van de wijsheid, of vriend van de mens).
Alton Barnes, Wilshire, 1991. In het graanveld ‘Milk Hill’ verschijnt deze code in het graan. Van rechts naar links staat er gespiegeld: ‘Phehthi of Ptah (de Egyptische god van de schepping) en Ea-cheche of Ea-enki (De Sumerische God van de wijsheid, of vriend van de mens)’.

Ik ga hier nu niet verder op in want het gehele artikel is HIER te lezen. Waar het uiteindelijk op neer komt is dat ik de vertaling van Green te mager vond. Zo ook de vertaling die door wijlen professor Gerald Hawkins gedaan is. Hawkins, een bekende Amerikaanse sterrenkundige, heeft eveneens het Milk Hill script onderzocht. Hij deed dat samen met een team van 12 taaldeskundigen en een speciaal computerprogramma. Het computerprogramma kon 18.000 variaties maken in 42 talen.

Hawkins vertelde verder dat de inscriptie was samengesteld uit 6 verschillende letters. Er bleven drie mogelijkheden over, waarvan het uiteindelijke resultaat een Latijnse tekst was die luidde; ‘OPPONO ASTOS’. Hawkins’ verdere vertaling daarvan was: ‘I am against works of confusion’ of ‘I am against hoaxers’. Ik heb de heren Geen en Hawkins destijds uitvoerig gesproken met betrekking tot hun vertaling van de Milk Hill graancirkel en hetgeen ik ontdekt had. Nadat ik hen over mijn code vertelde, moesten ze toegeven dat zij dit nooit gevonden zouden hebben.

ggg
(klik voor link naar WantToKnow-bookshop)

Wat heb ik gedaan? Simpel: zoals vele oude beschavingen ons vertellen, is de aarde een spiegel van de hemel. Als dat zo is, waarom dan een graancirkel niet spiegelen? En dat was exact wat ik gedaan heb: de gespiegelde versie van de Milk Hill graancirkel liet een perfect Hebreeuwse zin zien: ‘sewet cham anasim gadasim’. Letterlijk vertaald staat er: ‘nieuwe stam van mensen’. In combinatie met de Milk Hill graancirkel, heb ik tevens de Double Helix graancirkel van 1996 gedecodeerd. In het kort kwam de boodschap uit beide graancirkels hier op neer: ‘in het verleden is er met bloed van een overleden/dode vreemdeling genetisch ingegrepen’. Het volledige verhaal is te lezen in het boek ‘Graancirkels, Goden en hun Geheimen’.

Graancirkels en goden
De Anunnaki dus; de scheppers des mensheid. De club van vader Anu en zonen Enki en Enlil. Van de planeet Nibiru. En zij zouden volgens sommige onderzoekers mogelijk verantwoordelijk zijn voor de goudmijnen en de bouw van de vele miljoenen steencirkels… Laat ons een van deze theorie uitgaan en dat zij – de Anunnaki goden van de oudheid – inderdaad verantwoordelijk waren voor de vele duizenden goudmijnen en miljoenen steencirkels, dan nog is er geen touw aan vast te knopen..!

Als je over dergelijke technologie en kennis beschikt om interplanetair te reizen, om met behulp van genetische manipulatie een nieuw ras op te zetten, waarom dan steencirkels bouwen? Als ‘energie devices’ zoals sommige onderzoekers denken? De steencirkels als energie centrales, maar met welk doel? Laat ons daarvoor eerst eens naar de graancirkels kijken of daar wellicht een antwoord ligt.

x

De graancirkel van Brummen, 1997 lag uitgelijnd op een raster van leylijnen
De graancirkel van Brummen, 1997 lag uitgelijnd op een raster van leylijnen

Alle door mij onderzochte en niet door mensen gemaakte Nederlandse graancirkels lagen op een raster van leylijnen. In het centrum van elke cirkel lopen minimaal een of meerdere leylijnen. Net zoals de buitenkant van een graancirkel – op de rand van het liggende en staande graan – er leylijnen lopen. Leylijnen zijn energetische lijnen/kanalen in het landschap. Zij zijn alleen niet zichtbaar, maar met behulp van een wichelroede, pendel of gewoon met de handen te vinden. Het vereist wel enige vaardigheid met bovengenoemde middelen. Vaak verbinden deze rechte lijnen oude kerken, kastelen en kloosters met elkaar, maar ook liggen er op deze lijnen grafheuvels, menhirs en stenen cirkels, waarvan Stonehenge wel de bekendste is.

grapLeylijnen lopen in verschillende lagen boven en onder de Aarde. Daar waar de lijnen elkaar kruisen, bevinden zich de zogenoemde leycentra. Op deze leycentra is een sterke energie meetbaar of voelbaar. Over de hele wereld zijn deze lijnen te vinden. Ze verbinden onder andere de piramides van Gizeh, de Nazca hoogvlakte, Stonehenge en de Bermudadriehoek met elkaar en zo zijn er nog vele plaatsen op te noemen. En ook in de steencirkels zijn leylijnen te vinden. Zover ik tot op heden heb kunnen meten, worden ook deze steencirkels aan de rand en in het centrum door een of meerdere leylijnen geraakt. In graancirkels zijn ook frequenties gemeten.

Citaat uit mijn boek ‘De Grap van de Graancirkel‘: ‘In zijn boek ‘Secrets in the Fields’ beschrijft Freddy Silva hoe wijlen graancirkelonderzoeker en computerprogrammeur Paul Vigay buiten een graancirkel een achtergrondstraling van ongeveer 50 MHz (Megahertz) mat, maar dat de straling in de graancirkel zelf 260 MHz bedroeg, oplopend tot 320 MHz in het centrum van de formatie. Dit was in 1997. De jaren die daarop volgden mat Vigay waarden die opliepen tot wel 540 MHz (normale achtergrondstraling 150 MHz) tot 650 MHz.

In 2000 nam de complexiteit van graancirkels nog verder toe en ook de waarden die Vigay mat namen toe. In de graancirkel nabij Golden Ball Hill van 2000 mat Vigay een achtergrondstraling van 180 MHz maar in het centrum van de graancirkel zelf mat hij 650 MHz. De hoogst gemeten waarde van Vigay is 1.5 GHz (Gigahertz). Vigay was niet de eerste en de enige die frequenties in graancirkels heeft gemeten. Zo heeft graancirkelonderzoeker van het eerste uur Colin Andrews al eens frequenties gemeten van 5.0 tot 5.2 KHz (Kilohertz)’.

Allemaal gemeten in graancirkels. En zo ook in de hier aanwezige steencirkels…!
In de steencirkel waar ik mee op de foto sta, is een frequentie van 14.5 GHz gemeten terwijl er buiten de cirkel amper iets te meten was. Ook de temperatuur in de steencirkels blijkt hoger te liggen dan er buiten en als je een steencirkel betreedt, dan heb je hetzelfde energetische gevoel als in een graancirkel. Zover ik weet is dit in veel steencirkels zo, echter onderzoek ter plekke zal dit uit moeten wijzen.

Metingen in diverse steencirkels
Metingen in diverse steencirkels

Geometrie in steencirkels:
Naast alle frequenties die in graan- en steencirkels gemeten zijn, hebben beide cirkels nog een ding gemeen: geometrie. Na bestudering van het foto archief van Johan Heine kwam ik tot de ontdekking dat er ook in steencirkels veel verborgen geometrie zit. Net zoals in graancirkels het geval is.

geometry01

Verborgen geometrie in steencirkels
Op de bovenstaande foto heb ik simpelweg een aantal cirkels over de muren van de steencirkel getekend. De twee kleine, rode cirkels die in het midden van de steencirkel naast elkaar liggen, zijn even groot. En ’toevallig’ passen er drie (gele) cirkels in de grote rode cirkel zoals op onderstaande foto te zien is. De gele cirkels zijn net zo groot als de twee rode cirkels. Voor de duidelijk heb ik die een gele kleur gegeven:

geometry02

Zouden de Koni bewust deze geometrie in hun steencirkels gebouwd hebben en zo ja, waarom dan? Of hebben de Koni de (veel oudere?) steencirkels geadopteerd en als ‘homesteads’ in gebruik genomen? In tegenstelling van hetgeen de wetenschap denkt, ga ik er vanuit dat de oude beschavingen niet achterlijk waren en meer wisten van Moeder Aarde dan wij anno 2015… Een ander punt dat mij opviel was de haakse zuid-westhoek boven in de steencirkel. Hmm, als we daar nu eens een vierkant van maken, wat dan?

geometry03

En heel toevallig past dat eerste vierkant exact in de onderste rode cirkel. Toeval of opzet van de Koni. En zo ja, waarom heeft men dat gedaan?

geometry04

Onderstaand nog een voorbeeld van de verborgen geometrie in de Zuid Afrikaanse steencirkels. Ook hier past het onderste blauwe vierkant exact op de 90 graden muur en in een van de rode cirkels. Verder past de groene, gelijkbenige driehoek exact in de drie rode cirkels. Alweer toeval of zit er meer informatie in de Zuid Afrikaanse steencirkels verborgen dan wij in eerste instantie kunnen vermoeden…?

geometry05

Wederom een foto van een steencirkel met verborgen geometrie. De twee binnenste rode cirkels hebben een verhouding van 4:1. Zit er behalve in graancirkels ook ‘muziek’ in de Zuid Afrikaanse steencirkels…?

geometry06

De geometrie in bovenstaande steencirkel lijkt verdacht veel op de geometrie zoals wijlen professor Gerald Hawkins in diverse graancirkels ontdekt heeft. Zie afbeelding:
Diatonische ratio’s in steencirkels? Ofwel, muziek…?

hawkins

Muziek’ in graancirkels?
Hieronder volgt een citaat uit mijn boek ‘Graancirkels, Goden en hun Geheimen‘:

‘Onderzoek wijst uit dat graancirkels geometrische patronen bevatten. Eén van de personen die deze geometrie ook heeft onderzocht is de Amerikaanse professor Gerald Hawkins. Hawkins is verbonden aan de Boston University in Washington DC. In de jaren zestig was het Hawkins die de geometrie van Stonehenge aan een diepgaande analyse onderwierp. In de loop der jaren heeft Hawkins zich met het graancirkelfenomeen bezig gehouden en hij bemerkte dat er in sommige graancirkels diatonische verhoudingen verborgen waren.

Het begon allemaal met drie cirkels die in 1988 nabij Corhampton (Hampshire, Engeland) ontstonden. Hawkins ontdekte dat de onderlinge positie van de drie cirkels zodanig was dat hij met behulp van slechts drie lijnen alle cirkels met elkaar kon verbinden. Ook bij andere zogenoemde ‘triplets’ zijn dezelfde kenmerken geconstateerd. Dit kenmerk is inmiddels bekend als ‘het eerste theorema van Hawkins’.
Hawkins ging verder en formuleerde nog drie andere theorema’s die te maken hebben met meervoudige geometrie. Het ‘tweede theorema van Hawkins’ is de drievoudige geometrie. Deze drievoudige geometrie betekent niet dat de geometrie uit drie precies dezelfde symmetrische delen bestaat. De volgende tekening maakt duidelijk wat er onder drievoudige geometrie wordt verstaan.

Uit berekeningen vloeit voort dat de oppervlakte van de binnenste cirkel 4 keer kleiner is dan het oppervlak van de buitenste cirkel. Een oppervlakteverhouding van 4:1. Het volgende theorema van Hawkins is de viervoudige geometrie. Hier is een vierkant ingesloten door een cirkel, terwijl er zich in het vierkant nog een cirkel bevindt. De verhouding van de twee cirkels is 2:1. De buitenste cirkel is dus twee keer zo groot als de binnenste.

Het vierde theorema van Hawkins is geen vijfhoek, maar een regelmatige zeshoek. Hier zijn de verhoudingen van de twee cirkels 4:3 Deze vier theorema’s van Hawkins zijn niet terug te voeren op de euclidische meetkunde. Ook in de hedendaagse wiskundeliteratuur is hierover niets terug te vinden. Hawkins bemerkte dat de oppervlakteverhoudingen van zijn theorema’s overeen kwamen met de witte toetsen van een pianoklavier. Veel geometrische verhoudingen bleken identiek te zijn aan die van de frequenties van een toonladder. De hoogte van bijvoorbeeld een pianosnaar wordt bepaald door het aantal keren dat de snaar heen en weer trilt (=frequentie)’.

Graancirkels, steencirkels, leylijnen en frequenties:
Op basis van de reeds beschreven informatie kan ik helaas niets anders concluderen dat de Zuid Afrikaanse steencirkels zeer vermoedelijk niet door de Koni gebouwd werden. Mogelijk dat de Koni de reeds bestaande steencirkels geadopteerd hebben en omgetoverd als woonplaats voor mens en vee, maar ik vermoed dat ze niet de oorspronkelijke bouwers waren. Dit vanwege de in steencirkels aanwezige leylijnen, frequenties en geometrie.

Daarnaast zijn de steencirkels gebouwd van de zogenaamde Hornfels steen die uit 50% silicium, 49% ijzer en een beetje mangaan en wat platina bestaan. Hmm, interessant want silicium wordt ook in computerchips gebruikt en als je er druk op zet, krijg je net zoals in je aansteker, een elektrische ontlading. IJzer wordt in luidsprekers gebruikt om het magnetische veld van de magneet naar boven te richten. Zouden de zwarte hornfels stenen die veel silicium en ijzer bevatten, hetzelfde effect op een steencirkel hebben? Dat wil zeggen, zorgen deze stenen er voor dat de energie van de leylijnen naar boven gericht en versterkt wordt…?

Vragen, vragen en nog eens vragen die naar mijn idee allen een antwoord verdienen. En dat is waar ik momenteel mee bezig ben. Proberen antwoorden te vinden om daarmee het mysterie van de Zuid Afrikaanse steencirkels op te lossen. Vandaar dat er momenteel wordt hard gewerkt aan een tweetal websites, te weten het ‘South African Stone Circle Archive’ en de website van de ‘MaKomati Foundation’.

Robert met Johan Heine2Op de eerst-genoemde website zal alle beschikbare informatie over de Zuid Afrikaanse steencirkels verzameld en gepubliceerd worden, de tweede website is die van de MaKomati Foundation, opgericht op 18 september 2002 door de (her)ontdekker van de steencirkel en Adam’s Calendar, Johan Heine. Heine heeft de afgelopen 20 jaar veel onderzoek gedaan naar de steencirkels en enkele weken geleden heb ik de eer gehad hem mogen ontmoeten. Een sympathieke vent die weet wat hij wil, zo ook met zijn MaKomati Foundation.

Al enige tijd was Heine op zoek naar een manager om de MaKomati Foundation nieuw leven in te blazen. En nadat we met elkaar wat zaken besproken hebben, is besloten dat ik met ingang van half februari de nieuwe manager van de MaKomati Foundation ben. Een functie waar ik zeer trots op ben en met veel plezier zal vervullen. Wat brengt die functie met zich mee? Veel, zo niet heel veel. Vandaar een kort overzicht van hetgeen ik voor de MaKomati Foundation ga doen.

Onderzoek
Er zijn inmiddels tien steencirkels geselecteerd waar in de toekomst onderzoek en opgravingen verricht gaan worden en we zijn bezig een team van internationale experts samen te stellen om samen met een wetenschappelijk team het mysterie van de Zuid Afrikaanse steencirkels op te lossen. Vanuit de MaKomati Foundation zal ik samen met het team het onderzoek coördineren en zullen de resultaten op de website gepubliceerd worden. De belangrijkste aandachtspunten van deze aanpak zijn:

 • Duurzaam onderzoek en de publicatie van de resultaten van geïdentificeerde plaatsen.
 • Fondsenwerving voor de uitvoering van het bedrijfsplan
 • De bevordering van Mpumalanga’s stenen ruïne erfgoed als een belangrijke toeristische attractie.
 • Het bijeen brengen van nationale en internationale academici voor onderzoek
 • Onderwijs – Opleiding van lokale gidsen
 • Promotie en het beheer van de MaKomati Societeit
 • Aanvraag tot inschrijving in het Wereld Erfgoed, bv. MaKobulan World Heritage Site
 • Media-aandacht voor al het hierboven genoemde – de Afrikaanse Renaissance
 • Het schoonmaken en onderhouden van de ruïnes
 • Het plaatsen van informatieborden
 • Het verbeteren van het lokale toerisme in het gebied door de invoering van het volgende;
  • Rondleidingen
  • Wandelroutes
  • Mountainbike routes
  • Paardrij routes
  • 4×4 tochten
  • Helikopter vluchten
  • Dagtochten naar steencirkels, Adam’s Calendar en de Zimbabwe Ruins

De Stenen ruïnes van Mpumalanga
De mysterieuze ruïnes rondom Waterval Boven bestrijken de uitgestrekte gebieden in de bergen van Mpumalanga, Swaziland en Kwazulu/Natal. Dr. Cyril Hromnik, een controversiële maar ook bekende historicus, begon 20 jaar geleden deze ruïnes te onderzoeken en uit zijn veldonderzoek is gebleken dat de stenen bouwwerken, die eerder zijn geïdentificeerd als ‘Cattle Craals’, in feite de overblijfselen zijn van oude tempels en astronomische observatoria.

Hromnik’s onderzoek verandert ons beeld van Afrika en brengt de geschiedenis van de bewoners uit het primitieve isolement, waar ze door andere volkeren van de wereld door koloniale en apartheid ideologieën, was geplaatst. Met ruïnes en terrassen, uniek en uitgebreid als deze, kunnen we het ons niet veroorloven om zelfs maar een klein gedeelte over het hoofd te zien. Sommige van de sites bedekken honderden hectaren, vele malen groter dan de beroemde ruïnes van Zimbabwe. Deze ruïnes kunnen misschien in de toekomst zelfs nog gaan uitgroeien tot een veel grotere attractie. Komatiland is de sleutel tot het vroegste, gouden mysterie van dit deel van Afrika.

Geografie en de zee
Geologisch gezien zijn India en Afrika twee delen van hetzelfde Gondwana-systeem dat uit elkaar viel ergens tussen de 150 en 300 miljoen jaar geleden. Als gevolg hiervan kunnen deze twee landblokken natuurlijke gemeenschappelijke kenmerken hebben en hun geologie toont een aanzienlijke mate van continuïteit. Deze geologische verbinding kan verantwoordelijk zijn voor bepaalde identieke mineralen in beide continenten in ongeveer dezelfde geologische omgevingen.

De MaKomati
Tot in de 16e eeuw stond de goud producerende regio, Mpumalanga, bekend als Komatiland. Vroege Portugese bronnen beschrijven het als ‘Terra dos Macomates’: het land van de Komati mensen. Komati was de professionele naam van een Dravidische koopman kaste uit Zuid-India. Deze naam is nog steeds verbonden aan de Komati Rivier, Komatipoort, etc. Tijdens de eeuwen van de goud exploratie vermengden ze zich met de inheemse Kung (Bosjesmannen) en creëerden de Quena (Otentottu), en met de Zwarte mensen van de NW, de AKoni mensen. Samen creëerden ze de MaKomati. De pre-Europese vorm van de naam was Mako-matidesa, Land van de MaKomati. (Hromnik, 1995)

En nu, hoe verder..?
Zo, weet U dat ook weer. Een van de eerste zaken die nu staan te gebeuren is het schoonmaken van diverse steencirkels rondom Waterval Boven. Enkele jaren geleden is dit al eens gebeurd maar wegens de verkeerde mensen en achterstallig onderhoud zijn veel steencirkels weer overwoekert met struiken en bomen. Daarnaast staat het gras in de zomermaanden (dec, jan, feb) hier ongeveer een meter hoog (zo niet hoger) waardoor de steencirkels volledig overwoekert raken en niet zichtbaar zijn. Vandaar dat er een team van 25 mensen klaar staat om diverse steencirkels schoon te maken voor onderzoek en toerisme.

overview
Overzicht van enkele steencirkels nabij Waterval Boven

Verder zullen er diverse wandelroutes in de omgeving en langs diverse steencirkels aangelegd worden waar ook met een mountainbike en paarden gebruik van gemaakt kan worden. Voor mensen die niet kunnen lopen, is er een 4×4 route zodat (bijna) iedereen de steencirkels kan bezoeken. Daarnaast is het mogelijk om een helikoptervlucht te boeken om de vele steencirkels vanuit de lucht te bewonderen. Tevens is het mogelijk om vanuit via de MaKomatie Foundation een vlucht te boeken naar de Zimbawe Ruins.

Verder hopen we dat we met onze activiteiten vele bezoekers en touristen naar Waterval Boven zullen komen om daarmee het dorp weer tot leven te brengen. Ongeveer 90% van de mensen heeft geen werk en dat is te zien en te merken. Jaren geleden was Waterval Boven een toeristische trekpleister met een van de top 10 klimlocaties te wereld, maar na de aanleg van de N4 blijven de toeristen jammer genoeg weg.

En dat heeft grote invloed op het dorp gehad. Vandaar dat de MaKomati Foundation hoopt dat de steencirkels en het onderzoek dat daar aan verbonden is, vele toeristen, bezoekers en geïnteresseerden naar Waterval Boven zal brengen om daarmee dit prachtige dorp weer op de kaart te zetten.

Dit zal mede gebeuren doordat we van plan zijn om wereldwijd een team van experts samen te stellen voor onderzoek en opgravingen. Te denken valt aan onder andere aan Graham Hancock, David Hatcher Childress , Chris Dunn, Robert Schoch en natuurlijk onze eigen Willem Witteveen. Hopelijk kunnen we gezamenlijk een antwoord vinden wie, wanneer en waarom zo waanzinnig veel steencirkels gebouwd heeft. En met welk doel? Vragen, vragen en nog eens vragen die naar mijn idee allen een antwoord verdienen. En de zoektocht naar antwoorden is inmiddels begonnen. Mijn contract met de MaKomati Foundation is inmiddels getekend, het onderzoek loopt en ook de rest van de plannen zal op korte termijn ten uitvoer gebracht worden.

Nederlandse Documentaire over Steencirkels
En last but not least valt te melden dat we in januari bezoek hadden van een Nederlands filmteam onder leiding van Bart van Tongerlo. Het filmteam is hier een week geweest en heeft prachige beelden kunnen nemen van de vele steencirkels die het gebied rijk is. Momenteel is men druk aan het werk om de documentaire samen te stellen die dit jaar nog zal verschijnen. Wilt U meer weten? Check dan BartvanTongerlo.com. Daarnaast is Bart van Tongerlo sinds kort voorzitter van de Nederlandse MaKomati Stichting. En als je nog meer wilt weten, hou dan de onderstaande websites in de gaten en misschien zien we elkaar nog wel eens in een van de vele steencirkels die dit gebied rijk is…

Bedankt voor je aandacht en
Tot ziens!,

Robert;
van de familie Boerman

Soeverein Mens / Visionair / Auteur /
Onderzoeker / Fotograaf / Kunstenaar / Uitvinder

PS: wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in Zuid Afrika?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Links:
makomatifoundation.org
southafricanstonecirclearchive.org
watersoundimages.com
cymaticsounds.com
waterklankbeelden.nl
dcca.nl
bartvantongerlo.com
Stichting Total Health Foundation

 

 

107 gedachten over “Vervolg op de Zuid-Afrikaanse steencirkels

 1. Beetje warrig artikel dat alle kanten opschiet
  Met vele dus- en daarom-redenering die ik niet kan volgen
  “de toen levende Koni-stammen” zonder een datum te noemen wanneer ze leefden
  Daarna een veel geredeneer of de Koni wel of niet de bouwers van de steencirkels zijn waarna de conclusie volgt dat ze het niet gedaan kunnen hebben. Toch volgt daarna de volgende tekst:
  “Zouden de Koni bewust deze geometrie in hun steencirkels gebouwd hebben en zo ja, waarom dan?”
  Veel van de informatie heb ik eerder vernomen van Tellinger terwijl deze het artikel ernstig wordt beschuldigd zonder bewijsvoering.
  Dit alles ondermijnt ernstig de integriteit en seriositeit van het artikel en het onderzoek naar de steencirkels

  1. Gelukkig stapten de Koni later over op het fabriceren van schokbrekers, werd het uiteindelijk minder schokkend ervaren.

 2. Voorlopig zijn die cirkels met die speciale stenen echt aanwezig en er zijn daar geen menselijke resten gevonden dus waar zijn de mensen gebleven die de bouwwerken gemaakt hebben?

  Er zijn daar vele mijnschachten gevonden en die cirkels goed laten het er 100.000 zijn dat is toch bewonderingswaardig op zich?
  Debunkers heb je altijd en goed dat hij het geen energie geeft. Persoonlijk geloof ik in zijn oprechtheid en sommige dingen omdat niemand het nog weet hoe het precies in elkaar zit blijft het speculeren daar kun je niemand op aanvallen.
  Hieruit blijkt weer dat we weinig weten van de echte geschiedenis van onze aarde en ik denk inderdaad dat deze grid van stenen die daar gemaakt is op zeker een functie heeft gehad want dit kan geen toeval zijn en zeker niet omdat wij nu nog niet weten waarom ze zo gebouwd zijn maar dat het met geluid de oorsprong van het universum te maken heeft dat denk ik wel.

  Als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt ……..

  Michael Tellinger Hits Out Against Attacks By Alternative Media

  https://www.youtube.com/watch?v=-2gdf_fMcgQ

  1. Ja natuurlijk het begint altijd met hypothesis, ik weet dat er veel bijzondere bouwsels op onze planeet voort komen, heb er zelf vele van gezien en aanschouwd, van het Africaanse continent weten we archeologisch niet veel af, ik bedoel onder de evenaar, om dat het altijd als niet echt belangrijk werd gezien, de gebouwen in het oude Rodesia heb ik gezien voor dat de Mau Mau begon te moorden, dat het misschien één van de oudst bewoonde gebieden op aarde is, zou best zo kunnen zijn, gezien de skelet voet, gedateerd op 1 200 000 jaren oud, gevonden in een rots wand, en ik bewonder ieder één die dit soort werk doet dus even op de woorden letten, groet Jenne

  2. Ik vind het raar dat Michael Tellinger zo zwart wordt gemaakt. Ook door Credo Mutwa. Hij noemt M. Tellinger a white man who is a racist, omdat hij Ohm tekens ziet in de steencirkels (en dat heeft een oosterse invloed). “Dan denk je dus dat zwarte mensen gek zijn”, zegt-ie. Ook zegt Credo dat olifanten de mensen over de muren tilde. Maar hoe kan dat als er in het midden van een structuur ook een afgesloten cirkel zat. Liepen er dus constant olifanten rond IN en OM de cirkels? Ik geloof wel in de oprechtheid van Michael en het is nogal laag bij de grond om een site op te richten om deze man zwart te maken.

 3. Ja ja macaroni, het blijft lastig om zelf onderzoek te doen…

  If you drive through Mpumalanga with an eye on the landscape flashing by, you may see, near the sides of the road and further away on the hills above and in the valleys below, fragments of building in stone as well as sections of stone-walling breaking the grass cover. Endless stone circles, set in bewildering mazes and linked by long stone passages, cover the landscape stretching from Ohrigstad to Carolina, connecting over 10 000 square kilometres of the escarpment into a complex web of stone-walled homesteads, terraced fields and linking roads.

  Oral traditions recorded in the early twentieth century named the area Bokoni – the country of the Koni people. Few South Africans or visitors to the country know much about these settlements, and why today they are deserted and largely ignored. A long tradition of archaeological work which might provide some of the answers remains cloistered in universities and the knowledge vacuum has been filled by a variety of exotic explanations – invoking ancient settlers from India or even visitors from outer space – that share a common assumption that Africans were too primitive to have created such elaborate stone structures.

  Forgotten World defies the usual stereotypes about backward African farming methods and shows that these settlements were at their peak between 1500 and 1820, that they housed a substantial population, organised vast amounts of labour for infrastructural development, and displayed extraordinary levels of agricultural innovation and productivity. The Koni were part of a trading system linked to the coast of Mozambique and the wider world of Indian Ocean trade beyond.

  Forgotten World tells the story of Bokoni through rigorous historical and archaeological research, and lavishly illustrates it with stunning photographic images.

  En nu alleen nog effe mekkeren dat het in het Engels is…

  Voor de rest, veel plezier er mee…

  Robert van de familie Boerman

  1. Wat U beschrijft over eindeloze muren en cirkels van dry stone walling, vind je op heel veel plaatsen op aarde, het is een hele practische manier van begrensing, wilde dieren uit je landerijen houden, wind brekers, je kunt er een buitengewone draai aangeven maar dat is niet nodig, de mensen waren toen niet dommer als nu, maar misschien wel meer gezond verstand en heel practisch.

  2. waarom reageer je niet direct door op de ‘Reageer’-knop onder mijn reactie te klikken ? In ieder geval moet ik in jouw reactie zoeken naar waar je nu precies naar refereert. Blijkt dat je reactie over een voorbeeld (Koni) van de onduidelijkheid gaat dat ik noem in mijn reactie. Het gaat mij echter niet om het voorbeeld zelf maar het algemene beeld dat ik van je artikel heb. En dat vind ik jammer omdat ik denk dat je wel serieus en integer onderzoek doet wat waard is om helder verteld te worden.

 4. Hoi Robert, mooi verhaal, fijn dat je het deelt. Wat jij beleeft daar dromen velen van 🙂
  Ik vind ook de foto’s die je deelt fantastisch. Het schets voor mij een heel ander beeld van Afrika dan wat er bij mij geprogrammeerd is al die jaren.
  Velen hier, waaronder ik hebben geen idee van de schoonheid van Afrika.

  Wat betreft het goud, dat dacht ik ook altijd. Er is iets met dat goud ja. Maar ja wie weet, allemaal ondergronds in de DUMBS?
  Volgens een van de apollo 20 astronauten is goud echter niets waard en de voornaamste reden dat we niets van buitenaardse beschavingen mogen weten. Zie hieronder een stukje uit het interview.

  PS; voor velen is dit misschien allemaal net te ver “out of the box” thinking; apollo 20 en goud de reden van onze afscherming met de rest van de Universe….
  https://tinyurl.com/yplpdl

  “There is a question you didn’t ask for and I’m always surprised that nobody does. This could be your question 27 – why is it necessary to hide UFOs, why disinformation, why putting all this under the carpet? It’s question of economics. All currencies on Earth are based on the value of gold. Not many citizens know that but gold is an extraterrestrial metal coming from the death of a star. When a star is dying, its mass is growing, atoms are compressed and when the star explodes, it spreads large amounts of gold in young solar systems. That’s why gold is not a mineral to treat but a perfect, carbon free metal. This mean that it is the most common substance in the universe, no more value than a piece of plastic.

  That’s enough to put down all world currencies. Imagine also that an EBE says: “coffee has a good taste, rare in this galaxy”, the only perspective of trading coffee through universe would displace the economic power to countries of the South in one day. You see, not a problem of panic, but simply a problem of economy.”

  hier nog wat overige linkjes van de Mona Lisa voor de liefhebbers. 😉

  http://www.viewzone.com/monalisa.html
  http://www.ufosightingsdaily.com/2011/06/nasa-photo-is-proof-of-apollo-20.html
  https://tinyurl.com/wg64cxo
  https://tinyurl.com/vuhobol

  1. Wat dat goud betreft: hoorde onlangs een verhaal dat er mensen aangehouden waren met 2.5 ton aan illegaal gedolven goud… Kun je nagaan hoeveel er legaal gevonden werd en wordt…

   Warme groet,

   Robert van de familie Boerman

  1. juh bedoelt die klinisch spier witte gipsen afgietsels die volgens het jhournaal origineel werden stuk geslagen ergens in Nineveh, er werd zelfs woordelijk hoorbaar klapperend met mijn oren bij vermeld dat de meest waardevolle stukken eerst werden verkocht, zooitje toegegeven suggestie propaganda ophits filmpjes dusz, op de bekende manier haastig vilein valselijk in elkaar geflanst, maar goed mediakunde is een vrij nieuw vak, laveloos op je ouwe dag een filmpje half wrokkig vooral weer niet goed bekijken en grondig aandachtig scherp analyseren van frame tot frame met een fotografisch getraind oog zijn 2, Nina betekent Vrouw volgens Sangoma Credo;

   http://www.anarchiel.com/display/analyse_isis_videos_shockvalue_0

   http://en.wikipedia.org/wiki/Nineveh

   Quote: “Update, 7:11pm ET: Archaeologists told the UK’s Channel 4 that many if not all of the sculptures shown being smashed at the Mosul Museum are in fact replicas of the originals, most of which were moved to the Iraq Museum in Baghdad in anticipation of a situation such as this one.”

   https://tinyurl.com/tjlzje6

  2. Hyper Alert, heb er persoonlijk helemal geen probleem mee als je mij zo terecht wijst, indien wat je oppert juist is !
   Ben tweemaal in de oudste stad terwereld zegt men geweest, Aleppo in Syrië prachtige oude stad, nu puinhoop, ja schoonheid gaat mij aan mijn hart.
   Verder mijn laatste Filosofische gedachte, wat doet onze geest, terwijl wij slapen, waard hij rond in de wereld !
   Groet Jenne

  3. Jenne globetrotter dat is het betere werk, de wereld rond gereisd en het aldaar ter plekke met eigen ogen bekeken, bij mij dreigt er eerder een meer virtuele werkelijkheid de overhand te krijgen, gelukkig nog wel een aantal plekken buiten holland mogen bekijken, is in ieder geval iets, besef daardoor beter hoe uniek en mooi Nederland kan zijn, ook qua klimaat juist, jammer dat die zwakzinnige ransige ‘dijkema staats trekpop prik de dijken maar door’ agenda21 verder wil gaan doorvoeren, jah ik moest even uit mijn slof schieten van mezelf, vanwege onder andere hoog opgelopen controverse gezien in een aantal youtube interviews, en daaraan vast gekoppeld een mogelijk compleet Herschreven oer en oer Ur oude Historie (Afrika eerst, long long before, daarna veel en veel later pas Sumerië) van de aarde en de mensheid. En omdat mijn pa laatst ontzettend heftig in z’n wo2 trauma schoot omdat hij die Isis onthoofdings filmpjes berichten niet kan verwerken, hij kan niet het mediale er bij betrekken en dat scheiden van de borderline krankzinnigen boodschap, schiet ie direct in paniek trauma kill modus, dusz in die zin was ik alweer extra extra over de rooien geraakt… maar goed ben alweer afgekoeld.. Hoe het precies zit tussen Tellinger en Credo weet ik niet, ik ben bang dat Credo geen ene cent ondersteuning en of vergoeding heeft gezien, ondanks een zelfs schriftelijke overeenkomst, maar Alfred Webre stond de laatste tijd al op kill modus vanwege het onvoorstelbare satanisch waanzinnige plagiaat en karakter moord verhaal van mevrouw Seven….

   https://tinyurl.com/rj9e8d4

  4. Hyper Alert, waar ik al heel lang achter ben, en steeds opnieuw op wordt geattendeerd, is dat wij niets weten, ook niet de gene onder ons die denken meer te weten, onze planeet maakt op +/- vaste tijden enige capriolen, en hop weg de hele boel, en we beginnen opnieuw.
   Dat het Africaanse continent misschien waarschijnlijk zeker nie weten, de bakermat van de huidige mensheid is, ja waarom niet, wij Aryans moeten dan waarschijnlijk van uit onze ster Orion gestard zijn, why not, kijk je kunt er op los filosoferen, er is altijd wel ergens een aanwijzing, groet Jenne

  5. jawel Jenne, maar Orion als sterrenbeeld gebied is best enorm groot, Sirius omgeving schijnt o.a. een volkje van nogal knap gebouwde donker koperblauw kleurige Nubian farao bewoners te herbergen, en Aryan klinkt als Orion, komt van Aerea, woongebied, voordat je het weet zit je in groningse groene bloed en tuinbodem bewegingen; ach het barst van de mensachtige soorten mede reizigers volgens de Russische voorlichtingsfilmpjes voor exo Smersh kgb medewerkers, het is maar net waar je mee kan opschieten of gewend aan bent, en hopelijk word je niet voornamelijk als voedsel gezien, wie een varken eet die eet zichzelf, kunnen we moeilijk de schuld geven als beruchte CanaanBalen in actie;

   Alien Races – Over 82 Species On Earth!
   http://www.youtube.com/watch?v=T2Fsn0B3ti8

   http://fc02.deviantart.net/fs71/f/2010/045/f/a/nubian_king_by_byzantinum.jpg

  6. Ja en wat je vader betreft, helemaal niet zo vreemd, de meesten willen helemaal niets horen of zien, laat staan weten, je moet ook heel sterk in je schoenen voor de ouderen in je pantoffels staan om er mee over weg te kunnen, en dan ook nog het trauma op zich van ouder worden, en misschien tot een plaag van je eigen familie te worden, en het grote onrecht moet aan zien dat de slechte pseudo criminelen overal mee weg komen, en de gewone dood gewone mensen gaan vertellen wat ze allemaal wel verkeerd hebben gedaan, ja te aardig te naïf, te respectvol, en dan moet je met je ouwe kont op de blaren zitten, triest heel triest, groet Jenne

  7. over GateKeepers, vervolg op 6.4, verder kijken dan de plee diep is, gatbewakers van de schat, scheister gedrag, ‘I am a scat man’, met je ontluisterend oor hangend boven het riool, deep web data mining met een gasmasker op, ‘met smoking gun evidence’, ‘spin it, and distort it’ en gelukkig ook nog wel ‘responsive listening’, voor meer diepte begrip over het o.a. lokale rottingsprocessen aan de top, het begint aan de kop zegt men ;

   Alfred Webre on Tellinger, Annett, Basiago, SevenGate, and a Positive Future
   http://www.youtube.com/watch?v=6Fplx8NvN_U

   http://en.wikipedia.org/wiki/Shyster

  8. Shyster, lijkt mij niet zo moeilijk, een Yidiese woord, af geleid van schijterd, Shieterd, word dan door de Amerikanen verbouwd tot shyster,
   het echte Amerikaanse geknauw wat in sommige staten wordt gesproken, maakt van alles taal gehakt.

  9. Yesz zalig verbasterd vette remsporen op den tarmac achterlatend yanky doodle sauerkraut woord Jenne, nog meer genieten op de vroege zondagmiddag, met stralend voorjaars zonnetje op het balkonnetje en jankende doldrieste squaring de circle klanken, wat recht is maken wuh kunstig krom, Klezmer huilbui tonen van het classic lach en de traan theater hierooh, dat ik er wel van hou;

   Klezmer Trio – Odessa Bulgarish
   http://www.youtube.com/watch?v=eonPVJO5mVg

   http://en.wikipedia.org/wiki/Tarmac

 5. Er gebeuren zaken in de Oekraïne die men in de doofpot wilt steken..
  by nieuwsbreker

  De identiteit van deze site kon niet door Nieuwsbreker achterhaald worden
  https://tinyurl.com/vwymues

  Dit is een ongelooflijke video-sequens. Men ziet op het voorplan dat een Oekraïns jachtvliegtuig wordt bevoorraad door één hunner tankvliegtuigen. Plots ziet men in de achtergrond een civiel toestel dat in twee is gebroken (geschoten) en naar beneden dwarrelt waar het in een helse crash uit elkaar spat. De aanwezige jachtvliegtuigen zijn allen Oekraïnse toestellen. Daar er geen enkele van die Oekraïnse jagers is gecrasht, kan er van een botsing geen sprake zijn.
  Bijgevolg is op dat Maleisisch burgervliegtuig MH-17 geschoten ofwel vanop de grond ofwel werd het door een Oekraïnse jager neergehaald.

  Kiev heeft dus openlijk gelogen als het beweerde dat er nooit een Oekraïns jachtvliegtuig aanwezig was in de vliegzone van de MH-17 terwijl de Russen juist het tegenovergestelde beweerden. Die arme passagiers zijn dus opgeofferd om een toenadering USA-Oekraïne te bewerkstelligen en om een sterkere binding met de NATO te verwezenlijken. Check voor filmpje even op http://www.nieuwsbreker.wordpress.com

  1. Sorry Mark,maar dit is al een oud filmpje het is in Engeland opgenomen
   het is een militair toestel wat je ziet neerstorten,en de bemanning
   hoor je Engels praten

 6. Dit onderwerp interesseert me ten zeerste, helaas is dit artikel zo rommelig van opzet dat ik nergens een touw aan vast kan knopen. Het zwart maken van Tellinger vind ik al een slechte toonzetting, helaas. 3 pogingen ondernomen om het goed te lezen, ik geef het op.
  Tellinger zijn verhaal kon ik echter wel goed volgen, misschien kan je dus toch iets van hem leren.
  dan maar ff south african humor http://www.youtube.com/watch?v=OBvZ8mqIMCI

  1. Is dat zo’n touw met 2 katrollen erin..? Misschien zit er gewoon een koppelhaak aan en hoef je niet eens te knopen..?

  2. Hennepvezel met multilayering geïntergreerde legeringen van interstellaire quantumvocale tetrahexogenale anuspluggen met een 432Hz tuningfork op het einde. Beetje vage beschrijving, maar het komt redelijk in de buurt voor de goede luisteraar zonder meer. Zonder IJsselmeer wel te verstaan, voor je het weet heb je weer een luisteraar die in het trotse bezit van een meer is en begint het hele riedeltje overnieuw. EN JUIST DAT is hetgeen we proberen te voorkomen, wij van de Duijvis die ook doorfeesten als er geen Fuif is. Moge Allah het klaar maken dat ik duidelijk ben want voor ik en wij het weten zijn we Charlie, Charlie Uvo, oftewel een scharrelei, gevoed door viergranen mais en verscheept door scharrelnegers met keurmerk, geen APARTHEID HIER MAAT!! Vrije uitloop is soms alternatief indien gewenst.

   Maar om een kort verhaal nodeloos lang te maken, ik ben dus niet de enige die kop nog staart kan vinden in dit verhaal. Jammer, kan er niet boos of verdrietig over worden, dat dan weer niet. Sommigen hebben een schrijverstalent en beheersen de kunst om iets overdrachtelijk te maken.
   Anderen kweken voornamelijk snorren waar een walrus jaloers op zou zijn, ik betrap daar de laatste jaren voornamelijk veel vrouwen op.
   Dus whatever…. boeiend, jammerrrr

  1. Hoi Robert,
   hopelijk gaat het goed in het zuidelijke Afrika 🙂
   Je maakt erop attent dat er een geometrie in graan/steencirkels verborgen zit.
   Mijn vraag, is dat niet met alles wat vormen heeft. Een cirkel kun je gewoon mooi indelen, maar ook in een b.v. tank is een soort verborgen geometrie….of niet? Wat maakt nou zo een cirkel speciaal? Ik denk ook eerder dat de stenen grenzen zijn om het terrein te begrenzen, b.v. huizen, tuinen…wat ook Jenne stelt.
   De vormen zitten in de mens ‘verborgen’. Als je bouwt, dan kan je alleen ‘geometrisch’ denken….of zie ik dat verkeerd?

  2. Hier kan ik het mee eens zijn, van een veel oudere datum, hoe oud misschien net als sommige zuid Amerikaanse of Egyptische artefacten, 30 tot 40 000 jaar oud, van ver voor de zondvloed.
   Waarom past U het universele Pi gegeven niet toe om de verschillende middelijnen een eigen gezicht te geven, misschien zit daar een code in verborgen.
   En wat U zegt dat we in onze overmoed en zelfoverschatting veel van wat ons door gegeven is, links laten liggen, is waar, maar we moeten voor alles een prijs betalen, ook voor domheid en onachtzaamheid.

  3. Nog een vraag:
   Heb je ooit aan een oude Afrikaan gevraagd wat hij denkt wat de cirkels voor een betekenis hebben?
   Trouwens ‘het goud is bij de goden’….ik hoor het de VS al vertellen. “Sorry guys, but your gold is stolen by aliens” hahaha 😀

  4. het Leven is te perfect om het in wetenschap te vangen. Want wetenschap is een afgeleid weten in een geheel universeel. Op de universiteit leer je niet universeel te denken maar in stukjes.
   Dat maakt ook het verschil dat ik onwetend word om het Geheel wat Leven heet te verdelen in hapklare brokken.
   Om het geheel te begrijpen heb niets aan logica(fysica) zoals wetenschap dat pretendeert..
   OORzaken van onwetenheid: 1. logica en metafysica van elkaar scheiden
   en 2. Geloof en liefde van elkaar scheiden.

   Wat mijn eerste indruk van die steencirkels was niet de geometrie maar het totale plaatje.
   Het deed me denken aan organisch leven zoals bacteriën, schimmels, cellen, etc.
   (afbeeldingen zeggen meer dan woorden).
   Daarom vertroebelt taal(zoals wij dat nu kennen door haar abstractie) de waarheid.

   Wetenschappers zijn erachtergekomen dat ons universum uitdijt.
   Natuurlijk niets nieuw onder zon, want alles wat leeft groeit en dijt dus uit.
   Simpel toch! Kijk maar ‘ns in de spiegel? ;-(

  5. Lezer, Metafysica is logica, wat betreft het kringen denken, dat is totaal logica, alles wat woekerd vormd een cirkel, het is de meest voortkomende vorm in de natuur.

  6. Jenne het was alleen om aan te geven dat wij ons zelf een beperking opleggen in onze aangeleerde manier van denken. Voor mij is de vorm niet perfect al zou die vorm een cirkel zijn.
   Omdat in de levende natuur vorm ook een functie(nut) heeft. Maw de (levens)vorm is inherent aan functie.
   En dat alle onderdeeltjes van de kleinste tot het grootste in het geheel een nut(uitwerking) heeft op het geheel. Zelfs een bacterie (levensvorm) heeft een perfect intelligent design die mens niet kan vatten.
   Daarom kan nooit uit niets iets ontstaan door toeval. Voor mij is dat een omplete zinsbegoocheling. Dat druist tegen alle logica in.

   Groet.

  7. Lezer, ik denk dat je het menselijke brein op zich onderschat, dat we geen goed gebruik van maken, om dat dit de kennis hier over verloren is gegaan.
   De oude Griekse wijsgeren gingen er van uit dat één menselijk brein het in zich had/heeft om het hele universum te ? ? ?, het contact via de éthere was/is onbegrenst.
   Ja dat ook de kleinste bijzondere en bizarre vorm iets uit/bijdraagt is zeker.
   Maar de gulden regel, en de gulden snede zijn ons niet voor niets gegeven, deze lijdraden beheersen in dien alles goed is ons denken en leven, groet !

  8. Volgens mij is de goddelijke geometrie ingebakken in ons wezen.
   Dus bij alles wat we doen, gebruiken we dit.
   Zoals phi in de hele natuur een rol speelt, speelt het ook in ons.
   Wij zijn namelijk onderdeel van dezelfde natuur…
   Dus ook bij steencirkels.

  9. En Jenne,
   Voel en voelde me met jou verwant als onderkenner van de schoonheid.
   Daar gelden dezelfde regels.
   Heb deels een leven als ontwerper geleefd.
   Ik dacht toen in mijn naieviteit als 18 jarige de levensboom ontdekt te hebben met passer en lineaal.
   Komisch toch?
   Het was er altijd al, en ik heb het herontdekt…
   Niet wetende van alles wat daar alvoor was ontdekt.
   Dus dat voelt als een zegen eigenlijk.
   In mijn onschuld ontdek ik wat al jaren al was ontdekt 😉
   En een ieder moet dit waarschijnlijk zelf ontdekken.

  10. Anna II, ja zo zit dat, vele ontdekkingen zijn ontdekkingen in een reeks daar van, goed onderwijs, en ook leergierig kan dit veranderen, maar ook weer gedeeltelijk.
   Ja met die passer en lineaal dat ken ik, en de meeste Franc Maçon met mij !
   Voor al in onze jonge jaren leren wij het meeste, of misschien leren wij wel hoe verdomd weinig we eigenlijk weten, en dan begint het ?

 7. Wat een slecht artikel met een hoop jatwerk van Michael Telli ger dat idd van links naar rechts vliegt waardoor er geen touw meer aan vast is te knopen. Daarnaast is Michael een zeer integer onderzoeker die op t moment onder vuur ligt omdat integriteit in deze wereld nu eenmaal een doodzonde is. Dan naar een echte oplichter Zacharia Sitschin die in Israel aan zijn zg vertalingen begon van de kleitabletten. Dit deed ie dmv channeling ! Wie t in zijn oor fluisterde is inmiddels ook wel bekend omdat ie diepe banden had met de cabal ! En t is ook eel bekend dat er een grote Annunaki fractie zich nog in Israel bevind ondergronds. Ook is al lang bekend bij ingewijden dat t engelse leger ook heel bedreven is in t maken van graancirkels zij beschikken over helicopters die de hele dag daar rond vliegen op zoek naar blauwdrukken in de velden die niet manmade zijn. Die blauwdrukken worden dan na ontdekking meteen vernietigd en vervangen door eigen creaties. De hele omgeving in Wilthshire is vergeven van t leger ondergronds en bovengronds om de gridlijnen af te tappen. Jammer dat de schrijver zo met zichzelf is ingenomen ik werd een beetje misselijk ervan waardoor ikmdeze man niet edns meer serieus kan nemen met zijn zg diepgaande onderzoeken!

  1. Sara: een hoop gewauwel over zaken waar je geen enkele link voor afgeeft..? Allemaal uit je duim, of verwijt de pot de ketel..? Of zijn die links er..? Of… Is Sara gewoon een solide naam waar we op mogen bouwen, without further questions asked..? It’s up to you. Be the judge and the jury.

  2. Sara,
   adem in, hou even vast, en laat los….. doe dat 3947 keer
   Wat wil je precies zeggen?

  3. Ja en alle konijnen zijn spionnen van de planeet Apagapos die holen graven om onder de grond rituele wortels in hun kont te stoppen.

   Die Michael Telliger is toch allang ontmaskert, beste Sara! Het gaat hem zoals altijd weer om…..geld!!!!!! Ik weet van veel vrouwen dat ze hem een lekker ding vinden en daarom maakt ie gebruik van z’n knuffelstatus. Veel mensen in NL die nu weten van de cirkels weten dat van de BEM conf. in 2012 en veel lezingen daarna van Tellinger. Ik moet zeggen, lullen kan ie als de beste.
   Toch is Heine de originele ontdekker en ja, zoals op de foto te zien is, is hij nou niet echt het type womanizer. Zo gaat dat vaak. Maar waar blijft jouw ‘onderzoek’ die jouw beweringen kunnen staven, Sara??

 8. Over steenhopen, vermoorde mensen, mensen in gevangenissen, de vrijheid brengende USA-NATO en consorten stelen onderwijl hun land leeg, de Pashtun in Afganistan hebben het ongeluk daar te wonen waar zich de bijzondere grondstoffen de REE’s voor moderne technieken benodigd in enorme hoeveelheden bevinden.
  Arme arme mensen, lees VT to day maar doe het morgen niet nu voor het slapen gaan, Jenne

 9. Wat jammer dat er zo onrespectvol over Michael Tellenger gesproken wordt. Het zegt wat over degene die zulks doet. Ik heb overigens in het stuk van deze auteur niet heel veel nieuws gelezen, er is veel overgenomen dat door Michael Tellenger eerder is gepubliceerd. In de ‘spelregels bij de reacties’ wordt gesuggereerd er een respectvol samenzijn van te maken. Geldt dat alleen voor de reacites?

 10. Heel interessant artikel. Vooral wat er ontdekt is in de graan cirkels, dat het waarschijnlijk op muzieknoten is gebaseerd en als je die noten achter elkaar zet komt er misschien een muziekstuk. Als dit inderdaad zo zou zijn, zou het dan niet logisch zijn om via dit medium contact te zoeken met”andere beschaving “? Men is steeds bezig met de vraag hoe we contact kunnen maken met de”ander “.
  Zij communiceren misschien met muzieknoten of muziek die door hun in eigen taal wordt omgezet die ze kunnen begrijpen. Misschien is dit simpel gedacht maar daar zit ik zo toevallig aan te denken. Dit zou ook eens onderzocht kunnen worden.

  1. Is wel schattig….de ´andere beschavingen´ die ons liedjes achterlieten. Heb je dan zo weinig vertrouwen in je eigen ´beschaving´ dat het door die ´anderen´ gemaakt zou zijn.
   Hierbij komt dat het altijd in the eye of the beholder zit….ook muziek, kunst, ja het ontdekken van schoonheid in een steen, muur, rondje of wat dan ook. Ik geloof dat we eerst de mysteries van ons eigen moeten ontrafelen voordat we aan de ´anderen´ toe zijn.

  2. Het druipt er van af, alles wat wij aan schoonheid bezitten, en over kunnen beschikken is ontstaan na een bevruchting van buiten af, want dat willen wij zo graag.
   Net wat jij zegt beste Monika, het komt uit ons zelf, maar helaas de beschaving is lang geleden in een dualiteit terecht gekomen, en is toen een andere weg ingeslagen, het aan de zee verblijven en kijken en spreken met de dolfijnen is lang geleden, wij de mensen hebben verleerd om direct met de natuur te communiseren, het is een éénzelfig gebeuren geworden, gericht op de zelf bevrediging, van de laagste gevoelens!

 11. Ik ken Robert Boerman persoonlijk. Heb zes jaren intensief vriendschap gehad met hem (van februari 1997 tot en met de zomer van 2003) en we deden onderzoek naar de gewasformaties (bekend als graancirkels). We hadden vele vele gesprekken over de Anunnaki, de tweede ster (algemeen bekend als Nibiroe of PLanetX of de twaalfde planeet – Zecharia Sitchin – waarover ik het volgende kan zeggen; hij mag dan een Vrijmetselaar zijn, een nepjood en nog veel meer… maar zijn eerste boek over Soemerie en de goden klopt als een bus) en we spraken over de oude culturen en beschavingen en over de hedendaagse politiek, die kijkend naar het verleden, vrij gemakkelijk is te voorspellen. Robert Boerman is in wezen een goeie knul, maar hij heeft ambitie en dadendrang en waant zich helaas vaak het absolute middelpunt van het universum. Hij weet en kan alles en anderen bakken der niks van. Zijn fouten en misstappen erkennen zal hij nooit doen en ja… hij is net als Tellinger een golddigger, een kwartjesvinder en een opportunist. Hij en Tellinger wellicht ook, leunt/leunen op andermans kennis, gebruiken die kennis voor eigen voordeel en van bronvermelding is helaas weinig of nooit sprake. Jammer dat ik na jaren van vriendschap zo moet oordelen, maar ja ik ben dan ook een van de velen die is ‘gebruikt’ door vriend Boerman. Robert Boerman zit vol plannen, maar hij is graag de regelneef, anderen moeten de handen uit de mouwen steken.

  Evert Jan Poorterman

  1. Nu een schrale troost zo zijn de meeste, met stenen muurtjes kan dit niet zo’n kwaad, maar helaas onze politiek zit vol met dit soort karakters, en dan ja zie het resultaat !

  2. Beste Evert Jan, uit jouw verhaal over Robert kan ik alleen maar halen dat hij zijn fouten niet toegeeft. Is dat een doodzonde tegenwoordig?
   Alle overige zaken die je over hem schrijft zijn karaktereigenschappen waar imo niets aan mankeert. Met andere woorden jouw verhaal hier, vertelt ons meer over jouw eigen karakter dan over Robert.
   Ik ken Robert niet persoonlijk maar wat ik van hem gelezen heb, is het iemand die gaat voor de onderste uit de kan en iemand die daadkracht toont. Imo niets mis mee. Zouden meer mensen moeten doen. Velen houden het bij alsmaar klagen en zijn zelf tot niets bereid. Alleen maar klagen en zelfs niets ondernemen heeft geleidt tot de situatie waar we nu in zitten met zijn allen.

  3. Hoi Sun, dus we klagen allemaal. 😉
   Mij hoor je niet klagen. Ik ben ook helemaal niet schuldig aan al het ellende in de wereld. En dat kan ene Robert net zo min oplossen dan ene Evert Jan.
   Zolang we niet een eigen programma op de tv hebben met een paar miljoen kijkers, of ene Rotschild er niet beter van wordt, is het best moeilijk om de mensen te bereiken.
   Ik heb dus besloten mijn leventje te leven en laat anderen ook hun leventje leven. We kunnen bij deze tegenkrachten zoals mind-control niet de gehele wereld verbeteren, ja we kunnen het benoemen, opmerken, waarnemen maar ik denk verder alleen maar geduld oefenen en hopen dat anderen het ook zien.

  4. Beste Sun,

   als je de situatie niet kent kun je je der beter ook niet mee bemoeien. Het is hinderlijk als iemand zijn fouten niet toegeeft en daarmee anderen (ik en destijds mijn vriendin) min of meer beschuldigd van leugens en onwaarheden. En inderdaad met enige ambitie is niks mis mee, maar wel als dat ten koste gaat van anderen. Je kent hem niet en mij ook niet maar hebt wel meteen een vet oordeel over mij.

   Evert Jan

  5. Hoi Evert Jan, ik denk niet dat het hier een eenrichtingsverkeer-uitlaatklep is. Jij vertelt je verhaal hier en een reactie zie jij als bemoeienis? Typisch. Als je daar niet op zit te wachten, dan is het niet slim om te posten. Wat betreft oordelen over jouw persoon, die haal ik toch echt alleen uit je eigen woorden. Woede maakt blind? Ik kan herhalen wat ik al eerder schreef, met jou 2e reactie bevestig je dit alleen maar. Imo heb je iets te verwerken met Robert en om dat hier als vuile was op te hangen, schiet jij daar iets mee op?

  6. Misschien kan EJP de hand in eigen boezem steken en even uitleggen, wat zijn ervaring met RB hier op de site doet..?? Voegt het iets toe, of is hij in de veronderstelling dat zijn ‘objectieve ervaringen’ maatgevend zijn.

  7. Caracterbashing against caracterbashing, where the fuck does it end?

  8. Bij Mongool tegen Mongool weet je tenminste dat het waarschijnlijk in Mongolië eindigt. Bij zelfuitgeroepen wetenschappers over onbekende objecten met een onbekende oorsprong in onbekende tijd en een onbekend nut wordt het wat lastiger. Best lastig.
   Als Tellinger en Poorteman hun krachten bundelen zie ik een kans. Bij Boerman zie ik slechts destructie, verdeling, ego en haat.
   Evert je zou in contact moeten treden met Tellinger, dat is de eerste connectie. Zoek daarna de juiste frequentie, een symbiose…. the stones will start to talk to you. Be there when asked/needed.

  9. Het DUO, Guido & Cozmic, over dualiteit gesproken, en ik raad jullie hou je ver van familie vete’s, je blijft altijd aan de pan hangen, objectiviteit is de regel, als je er niets van af weet !

  10. Nou Jenne, je maakt of verzint je eigen duo’s om mee te beginnen. Guido en ik zijn het zelden eens en toch weer wel, meestal lachen we om alles maar dan met een zeer serieuze ondertoon.
   Verder lijkt dit me geen familievete. Boerman vs Poorterman, toch zekers geen familie van?
   Ik zou normaal mijn geld op Evert zetten, maar het feit dat hij hier bashend binnenkomt zie ik als een zwaktebod, kan echter ook een emotionele reactie zijn hetgeen alles zou verklaren.

  11. Dat Evert Jan hier reageert, lijkt me nogal te zeggen, dat hij nogal wat te zeggen heeft. Evert Jan lijkt me niet de persoon die dat zomáár doet… Heeft hij nooit gedaan en eerder gedaan. Breek me de bek niet los over andere posters hier die het uitgebreid wél en in den treure hebben gedaan! Dus hou op met deze hypocratie.

  12. Ok , nevermind.Je kan het beste in mij naar boven krijgen, je kan ook het donkertste in mij opwekken. What you trigger is what you get.

  13. Guido, heeft waarschijnlijk over het derde rangs commentaar van Cozmic heen gelezen, wat was gericht aan Anna, anders had hij dit al lang verwijderd denk ik dan maar.
   Dit hoord niet thuis op deze site, met al zijn mooie onderwerpen, en vaak prachtige zinvolle reacties.
   En ik weet zeker dat Cozmic het met mij eens is, het in een opwelling gedane schrijven, doe je dan later toch niet gestand.
   Vriendelijke groet Jenne.

  14. Jenne, als ik je steeds op je lip zit en je steeds met negativiteit opzadel, en zou denken ik heb het recht om je te veranderen, je aan te vallen op je zwaktes, me vastbijt in jouw problemen, dan zou je misschien ook uitvallen.

  15. Monika, Heb jij dat gevoel hier bij, voor mij weet Cozmic precies wat hij doet, cool as ice, nu ja en dan nog, er zijn toch gevoels en fatsoens regels op een openbare site waar je als gast ontvangen wordt, en je als zodanig hebt te gedragen, we weten allemaal hoe verknocht we aan WTK zijn, beetje als Hotel California, je komt er binnen en kunt nooit meer weg, ook al staat de deur wijd open, killing the beast lukt ook niet, en beste Monika de één is de ander niet, groet Jenne

  16. Nou Jenne, Coz weet precies wat ie doet? Geloof er geen ene zak van als je het niet erg vind. Coz zit in zijn perceptie en denkt velen de les te kunnen lezen. Ik ben helemaal klaar met Coz iig… Teveel meegemaakt ondertussen.
   En dan nog even dit… Mijn posting was niet voor Coz bedoeld… Mensen lopen elkaar maar openbaar te schofferen. Coz is er één van, maar er zijn er hier genoeg. En daar heb ik genoeg van zo ondertussen! Hoezo liefde? En dan ook nog dit maar. Mensen houden de hand boven een ieders hoofd, want er is teveel van afhankelijk…. Schaam jullie allemaal als je accepteert wat gewoonweg niet goed is! Dit is geen liefde om te beginnen!

  17. Anna, zou wat zijn als je hier ook eens je zonnige kant van je liet zien zoals je elders wel doet. Over schofferen gesproken, wil je aub je eigen postings eens teruglezen? Anna, wat is het toch met de ‘liefde’ wat jou zo dwars zit? Wat heeft Cozmic daar nou mee te maken? Die steken van jou onder water richting Cozmic’s adres en de “vele anderen” die jouw schijnbaar dwars zitten, of belemmeren in je happy mood, is een terugkerende thema en voor niemand meer onopvallend, nou ja uitzonderingen daargelaten. @Monika 16.17, ja idd, aanhoudende pesterijen.
   Het is wel genoeg zo… 🙁

  18. Sun, Ik snap je goede bedoelingen, maar zou beter zijn dat je werkelijk op de hoogte was. Dank voor je goede aanbevelingen, maar ik kan er niets mee…. Een front Wtk is niet de werkelijkheid namelijk. Helaas pindakaas…
   En daarnaast Sun, heb ik alleen maar wat met zonnige kanten als ze welgemeend en oprecht zijn… Daar is nogal wat voor nodig namelijk.
   Mensen denken maar dat ze een soort fake beeld hier over zichzelf te kunnen schilderen. Mooi, maar niet transparant, en zeker niet eerlijk, waarvan ik denk, als we de wereld willen verbeteren, dat dát dan toch wel erg noodzakelijk is.
   En Sun… Mijn mening is niet dat we alleen verantwoordelijk zijn voor ons zelf. We zijn voor alles verantwoordelijk wat er in deze wereld omgaat. De mensen onderschatten zich, maar overschatten zich zeker tomeloos… En als jij wil gaan voor een front Wtk waarheid, ook goed, maar helaas is dat de waarheid niet. Ik wens je nog heel veel zonnigheid toe. Misschien kom jij er wel weg mee 😉

  19. Gut o gut Anna, je krijgt van mij een 10 voor volhardendheid. En ja, ik schoot uit mijn slof, niks berekend aan, impuls, trigger BOEM. Geen punten voor Jenne dus. Cold as ice is een ander lied dan Hotel California.
   Jenne, ouwe rakker, je schat niet alles even goed in en dat is okee, maakt mij niet uit. Denk echter niet dat je alles weet door dagelijks door de reacties te scrollen. Het spijt me ten zeerste dat ik op dit artikel gereageerd heb, hetgeen weer reden was voor jou om op mij te reageren, hetgeen weer reden voor Anna was om op verkapte wijze haar immer aanwezige liters gal op mij te spugen, en daar begon het gezeik. Okee?
   Inmiddels ben ik wel redelijk immuun voor dergelijke vampirische entiteiten die mij graag als prooi zien, meestal zijn het uitgezakte aan lager wal geraakte verslaafden in diverse vormen die het daglicht niet kunnen verdragen. Stikkend in hun eigen uitgekotste zelfmedelijden proberen ze een ander nog mee naar beneden te trekken. Iedere keer dat ik ergens iets post komen zulke lui zich melden, maakt niet uit of ik iets positiefs zeg, iets negatief, iets grappigs of wat dan ook…. dezelfde zuigers komen effe trappen. Vroeger deed het me wat. Nu niet zoveel meer. Zit ik goed in mijn vel dan reageer ik gevat en scherp. Liggen de meeste van mijn stoppen er al uit dan kan je de grofste reactie verwachten, 50 tinten zwart.
   En Jenne, wellicht zegt het feit dat de mensen die mij in het echte leven kennen voor me opkomen( in hun subtiele manier) meer dan een depressieve verslaafde doos die mij alleen virtueel kent. Diezelfde depressieve doos kan ook weleens wraakgevoelens hebben omdat ik haar contact afwees en blokkeerde omdat ik stomweg gek wordt van haar depressieve gedoe, alles is zwart en aan het eind van de dag blow je zoveel en drink je wijn totdat je omvalt. Not my cup of tea
   Ik zal wel weer teveel hebben geluld en eigenlijk gaat dit jullie geen ene fuk aan, maar Jenne, oordeel lekker verder. Zou je de juiste vragen stellen dan kwam je verder, maar je neemt dingen aan, assumptions, dat leidt tot vooroordelen. Nooit te oud om te leren hoop ik, ik ook niet hoor.
   De achterlijke toespelingen over Guido en andere verwikkelingen; ik durf met klem te zeggen dat er van mijn teksten het meeste gewist is. Dat een bovenstaand niet zo netjes comment niet gekuist is, swah, die stinkzeug verdient een paar dagen aandacht.
   Ik snap niet dat men niet ziet hoe simpel het bij mij werkt. Steek er negatief in en je krijgt het in 10x terug, steek er positief in en je krijgt het in 10x terug.
   Nog steeds zijn er lui die er negatief insteken en positief terug verwachten.
   Anyway, lekker boeiend. Zeikzeugen als Anna laat ik heerlijk achter me, die stikken vanzelf een keer in hun eigen kots.
   Ik mis de tijd dat we verbinding hadden, opbouw ipv afbraak.

  20. Dussss nog 1 keer Jenne, nothing cool as ice in mijn reacties.
   Mijn intentie in het leven is te delen en waar mogelijk samen te ontwikkelen.
   Ik ont-wikkel me vanuit een positie die je 0 kan noemen ik accepteer alleen eerlijke mensen om me heen. WE are legion, once we connect. Wie me niet begrijpt moet geen verdere moeite doen.

  21. @Cozmic, hierbij iets minder subtiel, ik sta voor 100% achter je en de onzin van Anna loopt echt de spuigaten uit. @Anna, tijd om te stoppen met die aanhoudende ordinaire pesterijen. Ik ga ook niet proberen om te analyseren waar de onvrede van je vandaan komt, imo zinloos.
   Eerst heel veel spuien en dan achteraf proberen het goed te praten? Laat maar.
   @Jenne, ik denk niet dat Guido hier iets gemist heeft. Imo is het een duidelijk signaal naar een ieder over de aanhoudende ordinaire pesterijen, een signaal naar een ieder die hier denkt van alles te kunnen achterlaten in de wetenschap dat Guido het wel opruimt.

  22. Cozmic, 16,28, cool as ice komt nog van het beeld van jou in de zinken badkuip vol ijsblokjes, was even terug grijpen op het verleden, zo je weet is dat altijd bij ons.
   Nu jij zou toch kunnen proberen ietsje meer mededogen te tonen, met anderen die in de puré verkeren.
   Heb jou persoonlijk keer op keer je boze woorden die jij naar mijn kop smeet vergeven, om dat, nu oud, ons kent ons, en de tijd slijpt de scherpe kantjes er af.
   Nu genoeg hier over !!!
   Wat verdiepen en het slijpen van onze intellect dolken betreft, laat ons genieten van Cozmic’s inbreng, geeft niet hoe of waar over.
   Leuke boek titel, “”Cozmic’s inbreng””, vriendelijke groet ouwe jongen, en een prettige zondag, Jenne

  23. Sun, 16,28

   Je zou er goed aan doen, als vrouw, de rijen te sluiten, ik heb jou ook wel eens horen kermen, gedeelde smart is halve smart, en we zijn niet allemaal eender, mededogen, en een welbehagen in de mensen, ook voor jou vriendelijke groet, Jenne

  24. Jenne, jij zou er ook goed aan doen om de aanhoudende pesterijen niet te negeren. Mededogen is hier volop aanwezig en hoeft alleen maar om gevraagd te worden. We hebben allen onze portie ellende, maar om dit nou stelselmatig op anderen die hier niets mee te maken hebben af te vuren is wel genoeg geweest. Nou ja, misschien zijn voor jou de steken onder water niet zichtbaar. Ik negeer ze niet meer, ik zeg er wat van. Gewoon normaal tegen elkaar doen, bereiken we meer mee.

  25. De boodschap is niet overgekomen. De leugens gaan hier gewoonweg door. Willen jullie bewijzen? Kan ik geven hoor, maar voel daar absoluut de behoefte niet toe. Ik depri naar Coz op FB?, echt niet, integendeel zelfs! Hij ontvriendde mij en ik was nog zo lekker naieef hem te geloven dat hij ook niet wist hoe het kwam… Waarom, wist ik even later wel, en dat hd te maken met Paul.
   Vervolgens heb ik via FB Coz laten weten dat ik het niet oke vond zoals hij tegen Jenne hetze aan het opzetten was op Wtk. Had ik uiteindelijk beter hier op front kunnen doen.
   Dat mag allemaal? Vind iedereen goed? Ik niet!
   Maar goed Jenne vind het uiteindelijk niet erg, dus waar heb ik me druk overgemaakt? Ondertussen gaat het demoniseren gaat gewoon lekker door in de naam der liefde, ipv is naar zichzelf te kijken. En Sun, voor mij ben jij behoorlijk door de mand gevallen helaas. Succes ermee. Ik wens jullie allen veel liefde en wijsheid.
   En willen jullie me echt leren kennen, dan kom me maar persoonlijk opzoeken. Amen

 12. Ha, dacht ik, een vervolg op het artikel van 12 maart 2014 van mijn hand. Maar na het lezen van het onderschrift van de foto van Michael Tellinger heb ik het bovenstaand artikeltje alleen nog maar vluchtig doorgelezen. Ik begrijp eerlijk gezegd niet goed hoe je er als wetenschapper, zo noemt de auteur zich, om een andere , veelgeprezen, onderzoeker in het onderschrift van diens foto zwart moet betichten van allerlei dubieuze praktijken. Is dat om je eigen gelijk te onderstrepen misschien? Wat een walgelijke manier van publiceren is dit.

  1. Het is hoop ik evident, dat het artikel duidelijk het verhaal van Robert Boerman weergeeft Jan.. Inhoudelijk bevat het artikel imo waardevolle informatie en overwegingen rondom dit fenomeen. En ben je inmiddels bijgelezen over Michael Tellingers doen-en-laten..? Tot slot:
   Wellicht zegt wat Robert over Michael zegt, minstens net zoveel over Robert, dan over Michael..? 😉

  2. Taaltechnisch gezien zou het moeten zijn: Wellicht zegt wat Robert over Michael zegt, minstens net zoveel over Robert, als over Michael..? 😉
   Dat dan weer wel.
   Ik kwam dit verhaal van Tellinger tegen https://tinyurl.com/uvygbzj
   Hoogstwaarschijnlijk hangt er nog een paar kilo poep in de ventilator. Zet um op zijn hardste stand en het komt allemaal los, stukje bij beetje.

 13. Skepsis heeft ook e.e.a. geschreven over steencirkels.
  “Enkele spraakmakende wetenschappers betoogden bovendien dat Stonehenge en andere steencirkels met wiskundig, meetkundig en astronomisch inzicht waren geconstrueerd om de bewegingen van hemellichamen te markeren en astronomische gebeurtenissen te voorspellen. Als men dat al in het stenen tijdperk kon, dan was het niet meer zo ongeloofwaardig dat er ook met leylijnen werd gewerkt.”

  Skepsis is best wel informatief.
  Het mooie aan Skepsis is, ze geven eerst een hele hoop info om deze vervolgens onderaan te weerspreken. Dus imo benoemen ze hier zaken die ze heel hard willen ontkennen, opdat niemand het gelooft. Waarmee ze dus juist heel veel “geheimen” prijsgeeft. 😉 (verberg de waarheid in zicht)

  http://www.skepsis.nl/leylijnen.html

 14. Als jullie het goed vinden (ik doe het ook als dat niet zo is!) wil ik ook wat zeggen over Robert Boerman. Ik ken hem persoonlijk, ik denk dat ik wel mag zeggen dat we vrienden zijn, ik heb hem in het verleden hier en daar in Nederland ontmoet, ik ben een aantal keren bij hem thuis geweest en ook in zijn werkplaats, ik ken hem van zijn werk voor het Frontier magazine, ik ken hem van zijn lezingen op het Frontier symposium, ik ken hem van het onderdak bieden aan de zoon van de Amerikaan Paul Pantone, ik ken hem van het actie voeren en geld inzamelen voor een goede advocaat die Pantone vrij kon krijgen omdat die volledig ten onrechte vastzat vanwege zijn uitvinding die de GEET heet, ik ken Robert van zijn onderzoek naar graancirkels en hoe hij talloze malen in zijn oude Mercedes het hele land doorreed naar een zojuist gemelde cirkel, nep of echt, ik ken hem als hardwerkende man in zijn werkplaats waar hij de GEET motor verder ontwikkelde, ik ken hem als de man die van mijn werkgever een grote dieselmotor in bruikleen kreeg om die om te bouwen op de GEET technologie, iets dat hem lukte, ik ken hem als de man die met zijn GEET technologie doorging ondanks alle scepsis en zwartmakerij, ik ken hem als de man die mij opdroeg meteen mijn allerbeste vriend Hans contact met hem te laten opnemen omdat Robert en zijn partner een goede therapie voor kankerpatiënten hadden, ik ken hem als de man die bijna als eerste in Nederland zijn naam claimde en daarmee een Soeverein Mens van Vlees en Bloed werd, ik ken hem als de man die ondanks een zeer slechte rug alles aanpakte en uiteindelijk zelfs naar Zuid-Afrika vertrok om daar de locale bevolking een hart onder de riem te steken en te trachten van hun armoede een gelukkig bestaan te maken en er persoonlijk op onderzoek uitrok om wat meer van de steencirkels te weten te komen en er wellicht busladingen toeristen naartoe te trekken, zodat de bevolking ook daar financieel voordeel van zou kunnen hebben, en niet om het op de bank te zetten, maar om er het broodnodige voedsel van te kunnen kopen en een opleiding te kunnen volgen.

  Robert is een man die niet alleen met zijn hoofd maar zeker ook met zijn handen werkt, die onderzoek doet en daarbij een paar vuile handen en zere knieën niet uit de weg gaat, die in Nederland legio tanks benzine uit eigen zak betaalde om graancirkels te gaan onderzoeken, die van oude motoren werkende GEET motoren maakte, en bovenal een man die om mensen geeft! En iedereen die met zijn handen werkt en buiten de gebaande paden gaat, die maakt gegarandeerd wel eens fouten. Ook de allerbeste timmerman slaat wel eens op zijn duim, de allerbeste chauffeur ramt wel eens een paaltje, politici en bankdirecteuren maken bijna uitsluitend fouten, directeuren van goede doelen begunstigen zichzelf het beste, over fouten gesproken! En ik praat ook wel eens met wetenschappers van universiteiten en onder vier ogen geven die toe dat heel veel wetenschappelijk onderzoek eerder wordt gedaan via proclamatie en jatwerk, dan via daadwerkelijke studie en persoonlijke kennis, maar ja, dat kan dan volgens velen weer niet waar zijn. Alleen als er geen dr., ir. of prof. voor je naam staat en je met zeer weinig geld moet rondkomen en je elke dag talloze malen je vuile onderzoekshanden moet wassen, ja dan vallen mensen massaal over je eventuele fouten.

  Robert ik wens je veel geluk daar in Zuid-Afrika, doe zoals je altijd hebt gedaan, je hebt dit achterlijke landje niet zonder reden achter je gelaten!

  PS. Ik ga hier verder niet over in discussie.

  1. wow, klopt, holland sicko land zoh langzamerhand.. dusz ook zelfs een dikke diesel op de Geet aan de praat gekregen, wist ik niet eens, zwaar heftig impressive revolutionair, even een stap verder nog dan een op zich al imponerend demo effect met een Amerikaanse industriële Briggs & Stratton 1 cylinder viertakt benzine motor van 20 pk, vanaf het moment dat ik paar jaar terug voor het eerst een Geet demo filmpje van Robert Boerman heb gezien super onder de indruk, is meerdere levenswerken waard om mee verder te gaan, is het ‘geheim’ dat er een soort sustainable ‘cold’ fusion Plasma in de reactor buis ontstaat door lading verschil?! volgens mij wel, koffie en of cola in je brandstof geen probleem.., V8 power mogelijk voor een prikkie per kilometer nu, daar ben ik voorlopig blijven hangen en al die andere projecten overstroomt me te veel, wat een lijst, en ik zag nog een elektro schakeling waar een Led Lampje op ‘niets’ brand, een antenne in de lucht, zooooh gaafffff, nagebouwd en het werkt zag ik op de bijgaande foto’s. Hollandse brain drain, vluchten voor de minderwaardige idioten, afgunst, jaloezie, na-ijver en vooral zwartgallige laaghartige valse mediocre Gekte op elke hoek van de straat kennelijk, zo zonde….

   http://www.american-automobiles.com/images2/Briggs-Stratton-Flyer-1920.jpg

   http://www5.briggsandstratton.com/eu/it/images/logo.jpg

  2. Dankjewel Paul. Je bent en blijft een vriend.

   Robert van de familie Boerman

  3. De genen die altijd hun mond vol hebben over dualiteit, wat hier weer eens flink wordt aangewakkerd, kunnen dit nu maar beter door slikken.

  4. Vreemd dit lange relaas van Paul Harmans, wordt niet als of topic gezien,
   misschien om dat het heel positief van inhoud is, nou ja wat kan het me ook eigenlijk bomme !

  5. Misschien het verschil tussen agressie en vriendelijkheid..? Mag iets gewoon ook ‘zijn-wat-het-is’ Jenne. Stilte bedoel ik..

  6. Ja ik weet wat je bedoeld, de werkelijke waarheid wordt niet meer op prijs gesteld, met andere woorden zijn wat het is ! vriendelijke groet beste Guido.

  7. Guido, ik uit mij zelf nooit agresief, misschien dat de waarheid als agresief
   op je overkomt, nu mijn verontschuldiging hier dan voor, ik respecteer je opstelling ten alle tijd, groet !

 15. Robert van de familie Boerman,
  dacht meer Boer Koekkoek, hij legt zijn koekkoeks ei in een nest van een uitvinder en na het uitkomen en vriendschappelijke klopjes op de schouders van de echte uitvinders, begint dan de enige echte uitvinder over de rand van het nest te kieperen, hij signeerd zijn geschriften met uitvinder, wat heeft hij dan persoonlijk wel uit gevonden.
  Dit impliseerd dus helemaal niet dat Robert een hele syphatieke en innemend mens zou kunnen zijn, verre van dat.

  1. Waar komt je frustratie vandaan Jenne? jaloezie, afgunst?
   -off topic=

  2. Hallo Sun,
   Ik ben niet gefrustreerd nog jalours, en heb geen reden om afgunstig te zijn.
   -off topic=

 16. Een mooie en interessante site, Archeologie !!!, ” inmysteriam.fr, over deze steencirkels maby, un homme moderne vieux de 77000 ans.
  Hoe meer je graaft, des te meer realiseer je je, dat het echt nodig is om de hele boel beter te coördineren, er is zo hier en daar in laadjes, en hoekjes nog veel te vinden, wat het allemaal toch dichter bij brengt.

 17. Ik krijg een ingeving dat de energetische velden in de steencirkels gediend kunnen hebben voor het verbouwen van gewassen voor consumptie van planten met speciale eigenschappen. Bijvoorbeeld medicinale planten of voor mediums om geestelijk/paranormaal/telepathisch contact te verkrijgen met geestelijke intelligenties.
  Misschien een leuk experiment om groenten te verbouwen in de cirkels?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.