Advertentie

Zorgt VN voor openbaarheid VS-fascisme?


De onbemande high-tech killing machine, officieel betiteld als 'verkenner', zoals we de 'Drones' kennen. Er wordt nu gesproken over mini-uitvoeringen om de Amerikaanse bevolking 'in de gaten te houden'...!
De onbemande high-tech killing-machine, officieel betiteld als ‘verkenner’, zoals we de ‘Drones’ kennen. Op afstand bestuurd, waarbij bestuurders op het Amerikaanse continent zitten en het vliegtuig in bijv. Afghanistan vliegt. De drones zijn voorzien van high-tech bewapening en dito spionage-apparatuur en zijn absoluut dodelijk op grote afstand. Bijna onhoorbaar vliegend op grote hoogte. Er wordt nu gesproken over mini-uitvoeringen om de Amerikaanse bevolking ‘in de gaten te houden’…! Een heel ‘creepy’ ontwikkeling, waarbij we het kruispunt bereiken van ‘Science Faction’ en fascisme…

 

x

 – VN start onderzoek –
X

Hoe rechtmatig is het Amerikaanse ‘Drone’-programma?
X

2013 © Dr. Mercola, origineel artikel HIER

2013 © vertaling NL: Frank Bleeker

 x

Hoe ver moet het gaan als een Amerikaanse president zijn eigen volk gaat waarschuwen voor een sluipende moordenaar, een TERRORIST, die zich binnen het land ophoudt. Geen persoon, maar een collectief, dat niets-ontziend te werk gaat en letterlijk over lijken gaat. Het enige doel is macht en overheersing, en de werkwijze is onderdrukking en ondermijning. We praten over 1961 en de zittende president, Dwight D. Eisenhower, spreekt zijn volk toe, in een afscheidsrede vanuit het Witte Huis. Geen koetjes en kalfjes, maar een zeer ernstige waarschuwing, bijna zonder omhaal uitgesproken.

We spreken over president Eisenhower’s afscheidsrede, waarin hij de Amerikanen waarschuwt voor het militair-industrieel complex. Velen zullen zich misschien niet herinneren dat President Eisenhower een generaal was voordat hij President werd; hij sprak dus uit persoonlijke ervaring! Nadat in 1913 de Federal Reserve de Amerikanen hun munt had gestolen, door het monopolie op de US-dollar te verkrijgen, is het proces van de uitbuiting en onderdrukking van de Amerikanen doorgegaan. We beginnen dit artikel bij president Dwight Eisenhower, zijn vaarwel-speech van 17 Januari 1961: (het specifieke stuk begint vanaf 8:00)

Het verhaal zoals je dat hieronder kunt lezen, in het kort:

 • Het ‘militair-industrieel complex’ is uitgegroeid tot een militair-industriële overheid. Andere industrieën lijken – op federaal niveau – onze gezondheidszorg, het bankwezen, ons voedsel en de landbouw te hebben overgenomen.
  x
 • Aanvallen op je burgerlijke vrijheden zullen waarschijnlijk uiteindelijk jouw recht beïnvloeden om te kiezen welk voedsel je wilt kopen, de supplementen die je wilt gebruiken, en de genezingsmethoden die je wilt nastreven om gezond te blijven.
  x
 • De FTC (Federal Trade Commission) omzeilde onlangs de huidige wetgeving en maakte en passant nieuwe. In dit proces werd de vrijheid van meningsuiting onderdrukt, toen deze commissie besliste dat POM Wonderful gezondheids-aanspraken op zijn product had gemaakt, en dat ‘een dubbelblind random-gecontroleerde studie (RCT[1]) vereist is voor elke “werkzaamheidsclaim’, en twee dubbelblinde RCT’s voor enige claim die gerelateerd lijkt te zijn aan ‘een ziekte’. Dubbelblinde RCT-studies, vereist voor het maken van de gezondheidsclaims, is eigenlijk een FDA etiketteringsstandaard voor medicijnen – niet voor voedsel. Het is niet aan de FTC om van een product/producent te eisen, dat bewijs te leveren.
  x
 • Als de FTC de overhand krijgt bij het vereisen van die dubbelblinde RCT’s, zullen alleen farmaceutische bedrijven in staat zijn om gezondheidsclaims te maken op hun gepatenteerde en door de FDA [2] goedgekeurde producten.
  X
 • Een nieuw wetsvoorstel, de Free Speech about Science Act (FSAS) [3] genaamd, is ingediend. Deze wet maakt het mogelijk dat bedrijven die puur natuurlijke producten leveren, peer-reviewed (door vakgenoten beoordeelde) wetenschap, in hun advertenties mogen citeren. Onderneem alsjeblieft actie om dit wetsvoorstel te ondersteunen!
Onder het mom van dit schildje werd al veel bewijsmateriaal weggemoffeld.. Materiaal dat de bevolking in de VS alleen maar 'wijzer' zou maken...
Onder het mom van dit officiële schildje werd al veel schadelijks goedgekeurd en bewijsmateriaal weggemoffeld.. Materiaal dat de bevolking in de VS een heel stuk ‘wijzer’ zou maken…!

President John F. Kennedy was de opvolger van Eisenhower; we weten hoe het is afgelopen met hem..! Het ‘militair-industrieel complex’ is uitgegroeid tot een militair-industriële overheid. Maar het eindigt niet bij het militaire gebeuren, andere industrieën lijken – op federaal niveau – de Amerikaanse gezondheidszorg, het bankwezen, de voedselindustrie en de VS-landbouw te hebben overgenomen.

Om te zeggen dat je de burgerlijke vrijheden in gevaar zijn zou het understatement van het jaar zijn, en hoewel spionage drones [4] en de herintroductie van nog een andere Cyber Security Wet [5] misschien geen onderwerp voor een gezondheidswebsite lijken, bedenk dan dat jouw recht om te leren over en het kopen en toepassen van alternatieve gezondheidsstrategieën en -producten, misschien niet zo onvervreemdbaar meer zijn dan je zou denken.

De Amerikaanse regering is hard bezig om het recht om je eigen gezondheidszorg te kiezen en het recht om te kiezen uit een grote verscheidenheid van manieren om de controle over de eigen gezondheid te hebben, te onderdrukken en te beperken.

Vrijheid van gezondheid en burgerlijke vrijheden worden vanuit elke denkbare hoek aangevallen; dat is de reden waarom burgers het in de VS het gewoon niet meer kunnen veroorloven om nog langer stilletjes in een hoekje te blijven zitten… Want élke aanval op de burgerlijke vrijheden zal uiteindelijk invloed hebben op het recht om te kiezen welk voedsel je als burger wilt kopen, de supplementen die je wilt nemen, en de methoden die je wilt nastreven om gezond te blijven.

Van Drone oorlogsvoering in het buitenland naar Drone Surveillance Boven de VS
Federale agentschappen voeren hun inspanningen op om ‘de veiligheid te garanderen’ door middel van massale uitgaven door het leger en de National Security Agency (NSA – Nationaal Veiligheidsbureau). Vorig jaar werd een wetsvoorstel aangenomen, dat maar liefst meer dan US$ 63 miljard beschikbaar stelt voor de Federal Aviation Administration (FAA), waardoor ongeveer 30.000 onbemande drone-spionagevliegtuigjes in het civiele luchtruim van de Verenigde Staten worden ‘losgelaten’ [6].

De American Civil Liberties Union (ACLU – Amerikaanse Unie voor Burgervrijheden) zegt hierover:

“Helaas wordt in dit wetsvoorstel met geen woord gerept over de zeer ernstige privacy-kwesties die door deze onbemande vliegtuigen ontstaan. Dit wetsvoorstel zal de natie tegen wil en dank in de richting pushen van een tijdperk van toezicht vanuit de lucht, zonder dat er stappen worden ondernomen om de van oudsher bestaande privacy die Amerikanen altijd gekend en genoten hebben, te beschermen.”

De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het zien van deze misstanden.
De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het zien van deze misstanden. Een vaderlands-lievende wet, die van burgers verdachten maakt, en ervoor zorgt dat burgers hun eigen ondergang bekostigen..! (klik voor lead naar artikel)

De Digital Journal[7] meldt hierover:

“De ‘Electronic Frontier Foundation’, een ‘watchdog’ groep [8], heeft een rechtszaak aangespannen tegen de federale regering, waarin geëist wordt van de FAA, dat zij dossiers openbaar maakt over agentschappen, in totaal bijna 300, die gemachtigd zijn voor de uitvoering van binnenlandse drone operaties.

Jennifer Lynch, een advocaat van EFF vertelde Talking Points Memo dat het nieuwe wetsvoorstel met betrekking tot drones het belang van de rechtszaak alleen maar versterkt.

“Ik denk dat het feit dat het feit dat het Congres druk uitoefent op de FAA [9] om haar UAS programma uit te breiden door middel van de FAA Reauthorization wet, alleen al de behoefte aan deze dossiers versterkt,” merkte zij op.

“Het is belangrijk dat we meer te weten komen over de manier waarop de federale overheid, de Staten en de lokale wetshandhavingsinstanties al gebruik maken van UAS’, voordat we het gebruik ervan verder uitbreiden. De inbreuk op de privacy als gevolg van het gebruik van drones voor binnenlands toezicht is te groot om de FAA het gebrek aan transparantie op dit punt te verontschuldigen.”

Ironisch is in dit geval wel dat President Obama, toen hij aan zijn eerste termijn van het presidentschap begon, het expansieve gebruik van de uitvoerende macht van zijn voorganger, George W. Bush, in zijn ‘oorlog tegen het terrorisme’ en het gebrek aan transparantie aan de kaak stelde, nu zelf in bepaalde kringen aangevallen wordt voor het gebruik van soortgelijke tactieken – inclusief geheime rechtvaardigingsgronden en geheime militaire informatieopdrachten. In de herfst van 2011 kwam het volgend aan het licht [10]:

“Volgens een aantal huidige en voormalige functionarissen worden Amerikaanse militanten zoals Anwar al-Awlaki door een geheimzinnige commissie van hoge ambtenaren op een ‘te doden of te arresteren-lijst’ geplaatst. Deze commissie informeert vervolgens de President over zijn besluiten.
Er is geen openbaar register van de werkzaamheden of beslissingen van deze commissie, die een onderafdeling is van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis. Ook is er geen enkele wet waarin het bestaan van deze commissie is vastgelegd, of richtlijnen of regels vaststelt waarbinnen zij geacht wordt te werken.”

Een oorlog tegen niet geïdentificeerde vijanden kent natuurlijk geen eind…
Vanaf dat moment heeft de regering Obama zich in het geheim bezig gehouden met het ontwikkelen van een plan voor jacht op terroristen [11] – een volgende generatie met de naam ‘disposition matrix’. Terwijl conventionele oorlogen worden afgebouwd, is de Amerikaanse regering wel duidelijk van plan om namen aan deze clandestiene ‘kill-lijsten’ toe te blijven voegen. Hierdoor wordt een soort van bizarre geheime oorlogvoering gecreëerd, waarin niemand precies (officieel) weet wie het doelwit is, of waarom het betreffende individu feitelijk in de eerste plaats werd geselecteerd om te worden vermoord.

De kleinste spionagevliegtuigjes zijn al ontwikkeld, ter grootte van een vingertop.. Een minuscuul cameraatje completeert het spionage-karakter.
De kleinste spionagevliegtuigjes zijn al ontwikkeld, zoals je ziet, ter grootte van een vingertop.. Een minuscuul cameraatje completeert het spionage-karakter.  Aparaatjes die in de kleinste ruimtes en door de kleinste gaten kunnen vliegen. Officieel heten ze ‘Micro Unmanned Aerial Vehicles’ (klik voor lead)

Kan het zijn dat de Amerikaanse burgers langzaam maar zeker verstrikt raken in een fascistisch netwerk, dat over hen heen, onder hen door en zelfs dóór hen heen wordt gespannen..? De Patriot Act vormt feitelijk de legitieme fundering onder dit fascisme; een wet die Amerikaanse burgers feitelijk verplicht, hun eigen kracht en macht uit handen te geven aan hún regering,zodat die deze ‘gezamenlijke vijand’ wel eens eventjes mores zou gaan leren.

De Washington Post meldt [12]:

“…Obama heeft zich gecommitteerd aan de zeer geheime praktijk van het doelgerichte doden, waardoor ad-hoc elementen worden getransformeerd tot een infrastructuur van contraterrorisme die in staat is tot het in stand houden van een voortdurende schijnbaar permanente oorlog.”

Niet alleen dat, maar zoals OpEdNews onlangs meldde [13]:

“Voor het eerst in de geschiedenis gebruikt een civiele inlichtingendienst robots voor het uitvoeren van militaire missies – het doden van mensen – in landen waarmee de Verenigde Staten niet officieel in oorlog zijn.”

Het zal interessant zijn om te zien wat de uitkomst zal zijn van het onderzoek van de Verenigde Naties dat eind vorige maand werd gestart, naar de wettigheid van de Amerikaanse drone-programma [14]. Velen vragen zich nu af wanneer de eerste drone-aanval op Amerikaanse bodem zal plaatsvinden. De tijd zal het leren.

Een drone op weg naar jouw GPS-locatie..!
Intussen is de wet van Moore [15] ook van toepassing op drones; hun vermogen blijft snel verbeteren en tegelijkertijd nemen de kosten af. Uitvinders komen nu met allerlei toepassingen voor drones, zoals het leveren van documenten tot burrito’s naar jouw GPS-locatie. Jazeker, dat lees je goed! Een van de deelnemers in de AngelHack finale was Burrito Bomber, door Darwin Aerospace.

Het is een drone die je opspoort aan de hand van de locatie van je smart Phone en die vervolgens een cilinder aan een parachute, met daarin een warme en verse burrito, in je schoot laat vallen… Het ontwerp werd geen winnaar, en men is niet van plan om het op korte termijn op de markt te brengen, maar het gaat er gewoon om, te laten zien dat er meer dan voldoende ideeën bestaan die in praktijk gebracht kunnen worden.

FTC drawingGreep naar de macht door de FTC: de onderhandse bedreiging voor je gezondheid..!
Maar laten we terugkeren tot gezondheid gerelateerde onderwerpen. De Federal Trade Commission (FTC) en de Food and Drug Administration (FDA) hebben serieuze stappen ondernomen om jouw toegang tot bepaalde voedingsmiddelen en supplementen te beperken of te elimineren. De FTC heeft bijvoorbeeld onlangs besloten om ‘zijn eigen wetten te maken en vrijheid van meningsuiting te vermorzelen’, rapporteert de Alliance for Natural Health (ANH) [16].

“Vorig jaar bevestigde een Administratieve Rechter (ALJ) voor de Federal Trade Commission het recht van POM Wonderful om in advertenties beweringen te doen die de FDA een ‘structure/function claim’ zou noemen. Structure/function claims omvatten stellingen als ‘calcium helpt bij de opbouw van botten’. Zij refereren niet direct naar het genezen van ziekten. Tegelijkertijd stelde ALJ vast, dat sommige van de claims van het bedrijf te ver gingen (in het bijzonder, waar ze beweerden dat het sap kan helpen bij hart- en vaatziekten, prostaatkanker en erectiestoornissen).

Omdat het besluit van de ALJ slechts een gedeeltelijke overwinning was voor zowel POM Wonderful als de FTC, tekenden beide zijden beroep aan, die een uitspraak van de FTC als geheel noodzakelijk maakte.

Afgelopen woensdag heeft de Commissie een veel onredelijker weg ingeslagen. Het bleek dat vierendertig van de drieënveertig van de argumenten van POM werden geïmpliceerd als gezondheidsclaims – vijftien meer dan de ALJ er had gevonden. De volledige Commissie oordeelde voorts dat een dubbelblinde random-gecontroleerde studie (RCT) is vereist voor elke ‘werkzaamheids’ vordering en twee dubbelblinde RCT’s voor enige claim die lijkt gerelateerd te zijn aan een ziekte.
Het ‘peer-reviewed’ (door vakgenoten beoordeeld) wetenschappelijk onderzoek ter waarde van een bedrag van US$ 35 miljoen, dat eerder door POM werden besteed, werd keihard van tafel geveegd, omdat de studies geen RTC’s waren. En waarom dit van belang is..?
“RCT’s worden gewoonlijk gebruikt voor het testen van medicijnen.”

Dit is natuurlijk een belangrijk een-tweetje. De FTC is draconisch over wat zij beschouwt als een impliciete gezondheidsclaim. Een commissielid vermeldt in de opmerkingen bij het besluit:
“Het is moeilijk enige structure/function claims te bedenken die door POM met de producten die zij op de markt hebben in verband worden gebracht, zonder dergelijke claims te interpreteren conform het in dit geval gestelde FTC precedent, zoals gezondheids-gerelateerde claims.”

Het woord 'kwaliteit' krijgt in relatie tot de FDA een steeds vreemdere klank..! Zo blijkt telkens weer!
Het woord ‘kwaliteit’ krijgt in relatie tot de FDA een steeds vreemdere klank..! Zo blijkt telkens weer!

Met zijn uitspraak heeft de FTC de scheiding tussen de FTC en de FDA schromelijk vervaagd. In de eerste plaats is de FTC uitsluitend belast met de reglementering van reclame. Zijn taak is om ervoor te zorgen dat advertenties niet onjuist of misleidend zijn, en er zijn zeker geen farmaceutische RCT studies nodig om dat te bepalen. Dubbelblinde RCT-studies die vereist zijn voor het maken van de gezondheidsclaims zijn eigenlijk een FDA-standaard voor het labelen van medicijnen – en geen voedsel!

Het is niet aan de FTC om van een product dat bewijs te eisen. Dergelijke studies zijn uitermate duur en zij worden meestal alleen gedaan als de stof in kwestie is of kan worden geoctrooieerd. Natuurlijke stoffen, zoals granaatappelsap, kunnen niet gepatenteerd worden (tenzij zij genetisch zijn gemanipuleerd).

“Nu beslist de FTC onnodig en willekeurig om een FDA medicijnstandaard gebruiken voor gezondheidsclaims in de reclame,. Sommige waarnemers van de industrie vragen zich zelfs af of de FDA aan de FTC heeft gevraagd om dit te doen, omdat de FDA niet in staat zou zijn om zelf zo ver te gaan. Er is absoluut geen wet die dit rechtvaardigen kan. Het is het maken van wetten, zonder goedkeuring van het Congres,” schrijft de ANH.

Zelf denk ik, dat we weer een stapje dichter bij het punt komen waar je volledig zult worden uitgesloten van het verkrijgen van alle informatie over de helende mogelijkheden van normale voeding. Ik geloof dat het hun eindspel is, omdat voedingsmiddelen en voedingssupplementen de enige concurrentie zijn van het farmaceutisch monopolie.

De ANH wijst hier kort en bondig samengevat op:

Complottheorieën op het boerenbedrijf.. Ontkennen van feitelijke situaties..? De feiten zijn toch écht de feiten. Een getrokken politiepistool is niet te ontkennen, toch?
Complottheorieën op het boerenbedrijf.. Een cartoon lijkt het.. Maar het zou het ontkennen zijn van feitelijke situaties! Want feiten zijn toch écht de feiten. Want een getrokken politiepistool om de verkoop van bijvoorbeeld rauwe melk te stoppen, is niet te ontkennen, toch?

“Wie profiteert van een dergelijke verandering in het beleid? Volg gewoon het geld. Als de FTC de overhand heeft in die dubbelblinde RCT’s, zullen alleen farmaceutische bedrijven in staat zijn om gezondheidsclaims te maken op hun gepatenteerde en FDA-goedgekeurde producten.”

De smerige FDA-geschiedenis van valse doelen en machtsmisbruik!
Ondertussen was, en is de FDA nog steeds bezig met zijn eigen verlakkerijen. Het bureau, dat zwaar is gecompromitteerd door de draaideur die het heeft met zowel de farma- en biotech-industrie, kent een smerige geschiedenis van aanvallen op natuurlijke producten en procedures die de grote bedrijven, met inbegrip van farmacie, landbouw en andere bedrijven, in de weg dreigen te staan, terwijl uiteraard schadelijke stoffen op de markt blijven. Hier zijn slechts een paar voorbeelden:

 • In december 2011 kwam de FDA terug op haar plan om goedkeuring te verlenen voor het terugtrekken van penicilline en tetracycline die bestemd was voor diervoeder voor voedselproducerende dieren – een maatregel die men al vanaf 1977 van plan was [17].
  X
 • In september 2011 heeft de FDA een ontwerp-beleid voorgesteld ten aanzien van voedingssupplementen [18] dat je recht om bijna al je favoriete natuurlijke vitamines en supplementen te kopen, effectief om zeep kan helpen. In het voorgestelde beleid worden vitamines en andere supplementen behandeld alsof ze medicijnen zijn. Veel fabrikanten zullen echter niet in staat zijn de procedure voor geneesmiddelentoetsing van de FDA te bekostigen. Dit zou of de doodsteek voor de supplementenfabrikanten kunnen betekenen, of de supplementen worden dusdanig kostbaar dat je ze niet meer kunt betalen.
  X
 • De FDA vecht een oorlog tegen rauwe melk; dat is echt een ongrondwettige aanval op een van je meest fundamentele rechten, dat wil zeggen je recht om te kiezen wat je wilt eten en drinken. Ze hebben verklaard dat de Amerikanen “niet het absolute recht hebben om te consumeren of kinderen bepaald voedsel voor te zetten [19].”
  X
 • De FDA is al lange tijd ’s werelds nummer één supporter van kwik vullingen (amalgaam), ondanks het bewijs dat aantoont hoe gevaarlijk kwik is voor de gezondheid. Na het maken van herhaalde beloften om tegen het eind van 2011 een ​​aankondiging over tandheelkundig amalgaam [20] te maken, is die deadline al lang laten verstreken, zonder enige actie.
  X
 • De FDA stuurde een waarschuwingsbrief naar Diamond Food voor het maken van eerlijke, wetenschappelijk gefundeerde gezondheidsclaims over de gezondheids-voordelen van omega-3 vetten in walnoten. Omdat het onderzoek waarheidsgetrouwe, wetenschappelijk ondersteunde gezondheidsclaims aanhaalde, dat omega-3 vetten in walnoten ziekten kunnen voorkomen of dat zij kunnen beschermen tegen ziekten, zei de FDA dat walnoten dan zouden worden beschouwd als “nieuwe geneesmiddelen” en dat ze als zodanig via een New Drug Application (verzoek tot registratie van een nieuw medicijn) zouden moeten worden goedgekeurd door de FDA.

Waarom is er een oorlog tegen rauwe melk?
Het is belangrijk om te beseffen dat de “Food Safety Modernization Act” die in 2011 werd aangenomen, de FDA bijna onbeperkte bevoegdheid geeft om te beslissen of voedsel schadelijk is, zelfs zonder geloofwaardig bewijs. Alle soorten rauw voedsel zijn doelwit geworden van de lange arm en het machtsmisbruik van de FDA, maar rauwe melk is misschien wel de meest prominente vijand het agentschap.

De daden van Monsanto en haar collega's passen naadloos in dit verhaal. Monsanto's doel is niets minder dan het controlleren van de volledige voedselketen.
De daden van Monsanto en haar collega’s passen naadloos in dit verhaal. Monsanto’s doel is niets minder dan het controlleren van de volledige voedselketen.

Ongeveer 30 staten van de VS staan toe dat rauwe melk wordt verkocht, maar de verkoop is beperkt tot klanten binnen de grenzen van die staat, omdat de FDA een verbod heeft uitgevaardigd op de verkoop van rauwe melk voor menselijke consumptie tussen onderlinge staten.

Dit verbod gold al vanaf 1987, maar de FDA begon het pas vanaf 2006 serieus af te dwingen – toen de overheid begon met undercover operaties en gewapende overvallen op melkveehouders en hun klanten die voor deze melk gekozen hadden. En waarom geeft de FDA wel zijn toestemming aan schadelijk junkfood dat vol zit met met giftige chemicaliën, maar staat het mensen niet toe, op basis van een goed doordachte, geïnformeerde voedselkeuze om rauwe melk te kopen die afkomstig is van met gras gevoede koeien?

Food Safety News (Voedselveiligheid Nieuws) meldde in december vorig jaar [21], dat Organic Pastures, de grootste zuivelboerderij voor rauwe melk in de VS, een rechtszaak heeft aangespannen tegen de FDA wegens het niet reageren op een ​‘burger petitie’ die in december 2008 was ingediend door de zuivelindustrie, met het verzoek aan het agentschap om zijn verbod op de verkoop van rauwe melk tussen staten onderling aan te passen of op te heffen.

Volgens de wet is de FDA verplicht om binnen 180 dagen te reageren op dergelijke verzoeken. Na vier jaar van tegenwerking, heeft Organic Pastures een aanklacht ingediend voor het verkrijgen van een reactie. Food Safety News meldt [22]:

‘Als het agentschap niet geeft waar men naar zoekt, wanneer het reageert op dit verzoek, zal men aandringen op een volledige rechtszaak met jury. “We zullen deskundigen inbrengen om hierover te spreken,” zegt men, terwijl men verwijst naar gepasteuriseerde melk als “het meest allergene voedingsmiddel in Amerika. Aan de andere kant,” zeggen zij, “bevat rauwe melk belangrijke voedingsstoffen, zoals enzymen, die kinderen nodig hebben om melk te kunnen verteren.“‘

Onderneem actie!
Advocaat Jonathan Emord, gespecialiseerd in voedings- , medicijnen- , en grondwettelijk recht heeft de beslissing van de FTC tegen POM Wonderful ‘willekeurig en grillig’ genoemd, en stelde:

“De reikwijdte van de door de FTC vereiste dubbelblinde random-gecontroleerde studies (RCT’s) is echt verbazingwekkend… De markt voor gezondheid zal nog verder monddood worden gemaakt ten koste van de gezondheidsbewuste consumenten… Uiteindelijk zal dit nadelig werken voor de volksgezondheid omdat er nu multi-miljoenen dollars aan registratiekosten worden opgelegd aan iedereen die wil bijdragen aan de gezondheid van de consument in de markt.”

Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?
De mega-vaccinatie-intensiteit in de VS in beeld gebracht. En dat in relatie tot kindersterfgevallen onder 5 jaar. En in relatie tot het aantal autisme-gevallen per 1000 inwoners.. W A A R O M?

Inderdaad, Amerikanen besteden per hoofd van de bevolking meer uit aan gezondheidszorg dan enig ander volk op aarde. Inderdaad, de Amerikanen geven meer uit aan gezondheidszorg per hoofd van de bevolking dan enig ander volk op aarde, maar we behoren in termen van gezondheid [23] tot de slechtste van de geïndustrialiseerde landen. Er kan geen twijfel over bestaan ​​dat het ontbreken van waarheidsgetrouwe informatie over gezondheid en voeding hier de schuld van is en de onderdrukking van de informatie is ontworpen door de industrie die zich alleen maak bezig houdt met geld verdienen.

De artikelen die vaak een veelvoud van de toegestane limiet kwik bevatten.
Kwik is een van de zwaarste vergiften voor de mens. Deze voedingsartikelen bevatten een veelvoud van de toegestane limiet kwik bevatten. Allemaal bekende en veel gebruikte voedingsproducten. Bijvoorbeeld ‘gezonde ontbijtproducten met fruit”.. Waar is de FDA, de voedselautoriteit die dit dient te controleren..??!

En om geld te verdienen, is het voor hen noodzakelijk dat jij slecht geïnformeerd bent en chronisch ziek… Zolang het mensen niet toegestaan wordt ​​te leren over de relatie tussen voeding en gezondheid, kunnen we niet verwachten dat de Amerikaanse ziektestatistieken verbeteren.

Ik voel me echter gesterkt door de invoering van een nieuwe wet genaamd de Free Speech about Science Act13[24] (FSAS – Wet Vrijheid van Meningsuiting over Wetenschap), die het bedrijven met natuurlijke producten mogelijk maakt om peer-reviewed wetenschap te citeren in hun reclame. Ik verzoek u dringend om actie te ondernemen om dit wetsvoorstel te steunen:

“De Free Speech over Science wet voorziet in een beperkte en gerichte wijziging van FDA-voorschriften, zodat door fabrikanten en producenten kunnen verwijzen naar legitieme, collegiaal getoetste (peer reviewed), wetenschappelijke studies, zonder dat een gezonde voeding of voedingssupplement wordt omgezet in een niet-goedgekeurde geneesmiddel. Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van de desbetreffende secties van de huidige wetgeving om de stroom van legitieme wetenschappelijke en educatieve informatie mogelijk te maken, terwijl het de FDA en de FTC nog steeds het recht geeft op te treden tegen misleidende informatie en tegen valse en ongefundeerde claims.”

* * *

 Bronnen en verwijzingen:


[1] random-controlled trial (RCT)

[2] U.S. Food and Drug Administration (Amerikaanse Voedsel en Medicijnen Beheer)

[3] Wet Vrijheid van Meningsuiting over Wetenschap

[4] Een onbemand luchtvaartuig (Engels: Unmanned Aerial Vehicle, UAV), ook wel drone genoemd, is een    luchtvaartuig zonder piloot aan boord. Het wordt op afstand radiografisch bestuurd. http://nl.wikipedia.org/wiki/Onbemand_luchtvaartuig

[7] Zie voetnoot 6

[8] ‘Watchdog’ organisaties zijn meestal non-profit groepen die het als hun taak beschouwen, de activiteiten van de regeringen, de industrie, of andere organisaties kritisch te volgen en het publiek te waarschuwen wanneer ze acties signaleren die indruisen tegen het algemeen belang.

[9] De Federal Aviation Administration of kortweg FAA is het bureau van de Amerikaanse luchtvaart- autoriteiten. Het bureau valt onder het Amerikaanse ministerie van Transport, en is bevoegd om in de Verenigde Staten alles te reguleren dat met de burgerluchtvaart te maken heeft.

[22] Zie referentie 21

60 gedachten over “Zorgt VN voor openbaarheid VS-fascisme?

 1. ‘Luister, kleine man van Wilhelm Reich. Schrijver van The mass Psychology of Fascism.
  Bron: dolceVitas
  Het pamflet werd geschreven in 1946.
  Wilhelm Reich (1897-1957)

  Aangezien het nog even kan duren heb ik besloten om, bij wijze van voorproefje, alvast het item te publiceren dat is geïnspireerd door de kleine man van Willehm Reich. Omdat het boek, jammer genoeg, niet meer te krijgen is en ik dolgraag toch iets van de inhoud wil meegeven heb ik de vrijheid genomen om de eerste en de slotpagina’s toe te voegen.’

  Luister, kleine man
  denk niet dat jouw soort enkel uit een leger grijze muizen bestaat…

  Ze noemen je ‘de kleine man’, ‘de gewone man’, ‘common man’.
  Ze zeggen dat jouw tijd gekomen is, het ‘Tijdperk van de gewone man’, ‘The age of the common man’.
  Dat zeg JIJ niet, kleine man. Dat zeggen ZIJ, vice-presidenten van grote naties, opgeklommen vakbondsleiders, berouwvolle zonen uit bourgeois-families, staatslieden en filosofen. Ze geven jou je toekomst maar vragen niet naar je verleden. Je bent erfgenaam van een afschuwelijk verleden. Je erfenis is een gloeiende diamant in je hand. Dat zeg ik je!
  Iedere dokter, schoenmaker, monteur of opvoeder moet zijn tekortkomingen kennen als hij zijn werk wil doen en zijn brood verdienen. Enige tientallen jaren geleden ben je begonnen een heersende rol op deze aarde te spelen. Van jouw denken en handelingen hangt de toekomst van de mensen af. Maar je leermeesters en superieuren vertellen je niet hoe je echt denkt en bent; niemand durft die enige kritiek over jou te uiten die jou in staat zal stellen je lot in eigen handen te nemen en daarin te blijven volharden. Je bent slechts in één enkele betekenis ‘vrij’: vrij van de opvoeding je leven zelf te leiden, vrij van zelfkritiek!
  Ik heb je nooit horen klagen: ‘Je maakt me tot toekomstige meester over mijzelf en mijn wereld, maar je vertelt me niet hoe je meester over jezelf bent, en je vertelt me niet wat de fouten in mijn denken, doen en laten zijn.’
  Je laat machthebbers macht ‘voor de kleine man’ opeisen. Maar jijzelf blijft zwijgen. Je geeft mensen aan de macht meer macht of machteloze mensen kwade bedoelingen om jou te vertegenwoordigen. Als het al te laat is ontdek je dat je steeds weer bedonderd wordt. Ik begrijp je wel. Want ik heb je vele duizenden keren lichamelijk en geestelijk naakt gezien, zonder masker, zonder partij, zonder stembiljet, zonder je ‘populariteit’.
  Naakt als een pas geborene, naakt als een veldmaarschalk in zijn ondergoed. Je hebt bij mij gehuild, geklaagd, je hebt over je verlangens gesproken, en je liefde en verdriet onthuld. Ik ken je en ik begrijp je.
  Ik ga je vertellen hoe je bent, kleine man, want ik geloof oprecht in jouw grote toekomst. Die behoort aan jou, daar is geen twijfel aan. Dus kijk eens in de allereerste plaats naar jezelf. Zie jezelf zoals je werkelijk bent. Luister naar wat geen van je Führers en vertegenwoordigers je durft te zeggen:
  Je bent een ‘klein, gewoon mannetje’. Begrijp de dubbele betekenis van deze woorden: ‘klein’ en ‘gewoon’…
  Loop niet weg! Heb de moed naar jezelf te kijken!

  ‘Welk recht heb je om mij de les te lezen?’

  Ik kan deze vraag in je angstige ogen zien. Ik hoor deze vraag uit je onbeschaamde kleine mond komen, kleine man! Je bent bang naar jezelf te kijken, je bent bang voor kritiek, kleine man, precies zoals je bang bent voor de macht die ze je beloven. Je zou niet weten hoe die macht te gebruiken. Je durft er niet aan te denken dat je jezelf ooit anders zou kunnen ervaren: vrij in plaats van krom van angst; open in plaats van tactisch; in het volle daglicht liefhebbend in plaats van als een dief in de nacht. Je veracht jezelf, kleine man. Je zegt ‘Wie ben ik dan om een eigen mening te hebben, mijn eigen leven te bepalen en te verklaren dat de wereld van mij is?’ Je hebt gelijk: wie ben je om aanspraak te maken op je eigen leven?
  Ik zal zeggen wie je bent:
  Je verschilt in slechts een opzicht van de werkelijk grote man: de grote man was eens zelf ook een erg kleine man, maar hij ontwikkelde één belangrijke eigenschap: hij leerde zien waar hij klein en beperkt was in zijn denken en daden. Onder druk van de een of andere taak die hem na aan het hart lag leerde hij steeds beter voelen wanneer zijn bekrompenheid en kleingeestigheid een bedreiging vormden voor zijn geluk. De grote man weet dus wanneer en waarin hij klein is. De kleine man weet niet dat hij klein is en hij is bang het te weten. Hij verbergt zijn kleingeestigheid en beperktheid achter illusies van kracht en grootheid, van kracht en grootheid van anderen. Hij is trots op zijn grote generaals maar niet trots op zichzelf. Hij bewondert de gedachten die hij niet had en niet de gedachten die hij wel had. Hij gelooft des te dieper in dingen hoe minder hij ze begrijpt. En hij gelooft niet in de juistheid van die ideeën die hij het gemakkelijkst begrijpt.
  Ik zal beginnen met de kleine man in mijzelf:
  Vijfentwintig jaar pleit ik in woord en geschrift voor jouw recht op levensgeluk in deze wereld; beschuldig je van je onvermogen te nemen wat van jou is; veilig te stellen wat je hebt veroverd in de bloedige gevechten van de Parijse en Weense barricades, met de Amerikaanse emancipatie of in de Russische revolutie.
  Jouw Parijs eindigde met Pétain en Laval, jouw Wenen met Hitler, jouw Rusland met Stalin, en jouw Amerika zou kunnen eindigen met het regiem van een K.K.K.!
  Je hebt beter begrepen je vrijheid te veroveren dan haar voor jezelf en anderen te beschermen. Ik wist dit allang. Wat ik niet kon begrijpen was waarom, telkens nadat je je aan het ene moeras had ontworsteld, je in een nog erger wegzonk.
  Toen vond ik, heel geleidelijk, voorzichtig tastend als in het donker, wat van jou een slaaf maakt: JE BENT JE EIGEN SLAVENDRIJVER! Niemand anders – zo luidde de waarheid – dan jijzelf draagt de schuld voor jouw slavermij. Niemand anders, zeg ik!

  Dit is nieuw voor je, nietwaar? je bevrijders vertellen je dat jouw onderdrukkers, Willem, Nikolaas, Paus Gregorius de 28e, Morgan, Krupp of Ford heten. En jouw bevrijders dragen de namen Mussolini, Napoleon, Hitler en Stalin.
  Ik zeg je: alleen jijzelf kan je eigen bevrijder zijn!
  Ik houd me vast aan deze zin. Ik beweer een strijder voor zuiverheid en waarheid te zijn. En nu, wanneer het erom gaat jou de waarheid over jezelf te vertellen aarzel ik omdat ik voor jou en je houding ten aanzien van de waarheid ben. De waarheid over jou te zeggen is gevaarlijk voor het leven.
  Waarheid is ook levend-reddend, maar het wordt de vrijbuit van iedere boeventroep!
  Als dat niet zo was zou je niet zijn waar je bent en wat je bent.
  Mijn verstand zegt me: spreek de waarheid uit, tegen iedere prijs! De kleine man in mij zegt: het is dom jezelf aan de kleine man bloot te geven, jezelf in zijn macht te brengen. De kleine man wil de waarheid over zichzelf niet horen. Hij wil de grote verantwoordelijkheid die hem toekomt, die hij al dan niet tegen zijn zin heeft, niet. Hij wil een kleine man blijven, of een kleine grote man worden. Hij wil de grote verantwoordelijkheid die hem toekomt, die hij al dan niet tegen zijn zin heeft, niet. Hij wil een kleine man blijven, of een grote man worden. Hij wil rijk worden, of partijleider, of leider van de oorlogsveteranen, of secretaris van de bond voor de verheffing van de openbare moraal. Maar hij wil niet de verantwoordelijkheid voor zijn werk, voor de voedselvoorziening, huisvesting, verkeer, opvoeding, onderzoek, administratie of exploitatie van bodemschatten op zich nemen.
  De kleine man in mij zegt:
  “je bent een groot man geworden, ze kennen je in Duitsland, Scandinavië, Engeland, Amerika, Palestina; de communisten bestrijden je; de “redders van de culturele waarden” haten je. Je studenten houden van je. Je voormalige patiënten bewonderen je. De pestlijders vervolgen je. Je hebt twaalf boeken en 150 artikelen over de misère van het leven, de misère van de kleine man geschreven. Je theorieën worden aan universiteiten gedoceerd; andere grote en eenzame mannen zeggen dat je een zeer groot man bent. Je wordt in één adem genoemd met de intellectuele reuzen. Je hebt de grootste ontdekking sinds eeuwen gedaan, want je hebt de kosmische levensenergie ontdekt en daarmee de wetten van het leven. Je hebt kanker begrijpelijk gemaakt. Ze hebben je daarom van land tot land verjaagd omdat je de waarheid zei. Rust nu uit! Geniet van je successen, van je roem! Over een paar jaar zal je naam op ieders lippen liggen. Je hebt genoeg gedaan. Blijf ook rusten en wijd je aan je functionele natuurwet!
  Zo praat de kleine man in mij, die bang voor jou, kleine man, is.
  Lange tijd had ik nauwe voeling met je omdat ik uit eigen ervaring je leven kende en omdat ik je wilde helpen. Ik bleef in nauw contact met je omdat ik zag dat ik je echt hielp en dat je mijn hulp graag en vaak met tranen in je ogen aannam. Langzamerhand leerde ik zien dat je in staat was mijn hulp aan te nemen maar niet haar te verdedigen. Ik verdedigde haar en vocht, in jouw plaats, voor je. Toen kwamen jouw leiders en maakten mijn werk kapot. Jij bleef zwijgen en volgde hen. Ik hield nu het contact met je om te leren hoe je geholpen kon worden zonder aan jou als leider of als jouw slachtoffer kapot te gaan. De kleine man in mij wilde je veroveren, je ‘redden’, met hetzelfde ontzag door jou bekeken worden, dat je voor ‘hogere wiskunde’ hebt omdat je geen flauw idee hebt waar het allemaal omgaat. Hoe minder je begrijpt, hoe meer verering je bereid bent te tonen. Je kent Hitler beter dan Nietzsche, Napoleon beter dan Pestalozzi. Een koning betekent meer voor je dan Sigmund Freud. De kleine man in mij zou je graag willen veroveren op de voor jou gebruikelijke manier, met alle middelen die een leiderschap meebrengen. Ik ben bang voor je wanneer je de kleine man in mij graag tot de vrijheid zou willen ‘voeren’. Je zou jezelf in mij en mij in jou kunnen ontdekken, bang kunnen worden en jou in mij doden. Daarom ben ik tot voor kort opgehouden om voor jouw vrijheid ieders slaaf te zijn, te willen sterven.
  Ik weet dat je nog niet begrijpt wat ik net gezegd heb: ‘vrijheid om ieders slaaf te zijn’ is helemaal niet eenvoudig.
  Om niet langer trouw slaaf van een enkele meester te zijn, om tot ieders slaaf bevorderd te worden moet je eerst die ene onderdrukker verslaan, laten we zeggen de tsaar. Deze politieke moord kan men niet zonder hoge vrijheidsidealen en revolutionaire motieven begaan. Er wordt dus een revolutionaire vrijheidspartij opgericht onder leiding van een werkelijk groot man, bv. Jezus, Marx, Lincoln of Lenin. De echte grote man meent het met jouw vrijheid doodernstig. Als hij haar in de praktijk wil doorzetten moet hij zich met vele kleine mannen omringen, hulpjes en handlangers, omdat hij het gigantische werk niet alleen af kan.
  Bovendien zou je hem niet begrijpen en hem links laten liggen als hij niet kleine grote personen om zich heen verzameld had. Omringd door vele kleine groten verovert hij macht voor jou, of een stuk waarheid, of een nieuw beter geloof. Hij schrijft geloofsgetuigenissen, vaardigt vrijheidswetten uit en rekent op jouw hulp, serieusheid en hulpvaardigheid. Hij trekt je uit je sociale moeras waar je tot over je oren insteekt. Om de vele kleine grote personen bij elkaar te houden, om niet jouw vertrouwen te verliezen moet de echte grote man steeds een deel van zijn grootheid opofferen, die hij alleen in de diepste geestelijke eenzaamheid, ver weg van jou en je dagelijkse lawaai maar toch in nauw contact met jouw leven kon verwerven. Om jou te leiden moet hij dulden dat jij hem tot een ongenaakbare God verheft. Je zou geen vertrouwen in hem hebben wanneer hij eenvoudig de man was gebleven die hij was, die dus laten we zeggen van een meisje hield zonder trouwakte.

  Op deze manier breng jijzelf je nieuwe meester voort. De grote man verliest, tot nieuwe meester bevorderd, zijn grootheid die uit oprechtheid, eenvoud, moed en echt contact met het leven bestond. De kleine grote personen de hun grootheid aan de grote man ontleenden nemen de hoge posten van financiën, diplomatie, bestuur, wetenschap en kunst op zich… en jij blijft waar je was, in de modder! Jij gaat verder in lompen gehuld ter wille van de ‘socialistische toekomt’ of van het “Derde Rijk’. Je blijft in krotten met strodaken, waarvan de muren met koeienstront besmeurd zijn, wonen. Maar je bent trots op je paleis van volkscultuur. Je bent tevreden met de illusie dat jij regeert… Tot de volgende oorlog en de val van de nieuwe meesters.
  In verre landen hebben kleine mannen jouw verlangen om ieders slaaf te zijn ijverig bestudeerd en eruit geleerd hoe men met weinig geestelijke inspanning een kleine grote man kan worden. Deze kleine mannen komen uit jouw midden, en niet uit de paleizen. Ze hebben honger gehad en geleden zoals jij. Ze verkorten het proces van het wisselen van de meester. Ze hebben geleerd dat honderd jaar van zware geestelijke arbeid voor jouw vrijheid, van zware persoonlijke offers voor jouw levensgeluk, zelfs het opofferen van het leven in het belang van jouw vrijheid veel te veel waren om het doel van een nieuwe slavernij te bereiken. Wat echte grote vrijheidsdenkers hebben uitgedacht en geleden in honderd jaar kon in de loop van nog geen vijf jaar vernietigd worden.
  De kleine mannen uit jouw midden verkorten dus het proces: ze doen het openlijker en brutaler. Ja, ze zeggen je ronduit dat jij en jouw leven, je familie en je kinderen niets betekenen, dat je stom bent en volgzaam, dat men met je kan doen wat men wil. Ze beloven je geen persoonlijke vrijheid maar nationale vrijheid. Ze beloven je geen menselijk zelfrespect maar respect voor de staat, geen persoonlijke grootheid maar nationale grootheid. Omdat ‘persoonlijke vrijheid’ en ‘grootheid’ vreemde woorden voor je zijn, terwijl ‘nationale vrijheid ‘en ‘staatsbelangen’ je doen watertanden zoals een been dat bij een hond doet, bejubel je ze. Geen van deze kleine mannen betaalt de prijs voor echte vrijheid, die Giordano Bruno, Jezus, Karl Marx of Lincoln moest betalen. Ze verachten je, ze houden niet van je, omdat je jezelf veracht, kleine man. Ze kennen je precies, veel beter dan Rockefeller of de Tories je kennen. Ze kennen je grootste zwakheden zoals jij ze zou moeten kennen. Ze hebben jou opgeofferd aan een symbool en jij geeft ze macht over jou. Je meesters zijn door jou zelf aan de top gebracht en worden door jou gevoed hoewel of juist omdat ze alle maskers lieten vallen. Ze hebben het je vaak en duidelijk gezegd: je bent een minderwaardig mens zonder verantwoordelijkheid, en je zal zo blijven. En jij noemt ze “Nieuwe Verlossers” en juicht: Heil, Heil en Viva, Viva!
  Daarom ben ik bang voor je, doodsbang. Want van jou hangt het lot van de mensheid af. Ik ben bang voor je omdat je voor niets zo erg vlucht als voor jezelf. je bent ziek, erg ziek, kleine man. Het is niet jouw schuld. maar het is jouw verantwoordelijkheid van deze ziekte af te komen. Je zou allang je ware onderdrukkers van je afgeschud hebben als je onderdrukking niet getolereerd en haar vaak ondersteund had. Geen politie ter wereld zou machtig genoeg zijn om je te onderdrukken als je alleen maar in het praktische dagelijkse leven een greintje zelfrespect zou hebben. Als je diep in je binnenste werkelijk zou weten dat zonder jou het leven nog geen uur verder zou gaan. Heeft jouw bevrijder je dat verteld? Hij noemde je de ‘proletariërs aller landen’ maar hij vertelde je niet dat jij, en alleen jij verantwoordelijk bent voor jouw leven en niet voor de ‘eer van het vaderland’.
  Je moet je er bewust van worden dat je jouw kleine mannen tot je eigen onderdrukkers verheven hebt en dat jij je ware grote mannen tot martelaren gemaakt hebt; dat je ze kruisigde, vermoordde en liet verhongeren; dat je je om hen en hun zorgen om jou niet bekommerde; dat je geen idee hebt aan wie je het weinige waarvan je geniet te danken hebt.
  “Ik wil je levensfilosofie weten, voordat ik je vertrouw’.
  Wanneer je mijn levensfilosofie hoort zal je naar je officier van justitie rennen, of naar het ‘Comité voor on-amerikaanse activiteiten’ of naar de F.B.I. of naar de G.P.U., of de ‘sensatiepers’, of naar de K.K.K., of de enig ware “Leider aller proletariërs van de wereld”, of je zal eenvoudig wegrennen.
  Ik ben geen rode, of zwarte, of blanke, of gele. Ik ben geen Christen, en geen Jood en geen Mohammedaan en geen Mormoon, en geen polygamist en geen homoseksueel en geen anarchist en geen bokser. Ik neem een vrouw in mijn armen omdat ik van haar hou en naar haar verlang en niet omdat ik een trouwakte heb of omdat ik seksueel uitgehongerd rondloop.
  Ik sla geen kinderen, ik vis niet en ik jaag niet op herten of konijnen, maar ik ben een goed schutter en hou ervan in de roos te schieten.
  Ik speel geen bridge en geef geen party’s om mijn theorieën te verspreiden.
  Ik onderwerp mijn werk aan geen enkele controle van een gezondheidsinspecteur, wanneer hij het niet beter beheerst dan ik. En ik bepaal wie de kennis van mijn ontdekking bezit, en wie niet.
  Ik hou me nauwkeurig aan ieder wettelijk voorschrift, wanneer het zinvol is, maar ik bestrijdt het, wanneer het niet langer nut heeft, of zinloos is. (Ren niet naar de officier van justitie, kleine man, want hij doet hetzelfde als hij een fatsoenlijk men is.)
  Ik wil dat kinderen en jongeren hun lichamelijk liefdesgeluk ervaren en ongestoord genieten.
  Ik geloof niet dat je, om religieus te zijn in de goede, ware zin, je liefdesleven kapot moet maken en lichamelijk en geestelijk rigide moet worden, moet verschrompelen en moet verrotten.
  Ik weet dat wat jij ‘god’ noemt werkelijk bestaat, maar anders dan je denkt: als kosmische oerenergie in het universum, als de liefde in je lichaam, als je eerlijkheid en je gevoel van de natuur in je en buiten je.
  Ik zou ieder mijn huis uitgooien, wie het ook mag zijn, die, onder welk vaag voorwendsel ook, mij mijn medische of opvoedkundige werk met de patiënt of het kind zou willen belemmeren.
  En ik zou hem in iedere rechtszaal een paar simpele en duidelijke vragen stellen, die hij niet zou kunnen beantwoorden, zonder zich voor altijd te schande te maken. Want ik ben een werkend mens die weet wat een mens werkelijk innerlijk is, die weet dat hij iemand is, en die wil dat het werk de wereld regeert en niet de opvatting over het werk. Ik heb mijn eigen opvatting, en ik kan de leugen van de waarheid onderscheiden, die ik ieder uur van de dag gebruik als een stuk gereedschap en die ik, na gebruik, schoonmaak en schoon hou.
  Ik ben ontzettend bang voor je, kleine man. Dat is niet altijd zo geweest. Ikzelf was een kleine man, te midden van miljoenen kleine mannen. Toen werd ik een natuuronderzoeker en psychiater, en ik leerde zien, hoe erg ziek en hoe gevaarlijk jij in je ziekte bent. Ik leerde zien dat het jouw ernstige geestelijke stoornis is, en niet een niets ontziende macht van buitenaf, die jou ieder uur van de dag onderdrukt, ook in afwezigheid van uitwendige drang.
  Je zou je tirannen allang overweldigd hebben als je innerlijk levend en gezond van zinnen geweest zou zijn. Je onderdrukkers stammen vandaag de dag uit je eigen rijen, zoals ze in het verleden uit de hogere lagen van de maatschappij stamden. Het zijn nog kleinere mannetjes dan jij, kleine man. Want er is een flinke hoeveelheid kleingeestigheid voor nodig jouw nood uit eigen ervaring te kennen en jou met deze kennis nog beter en nog sterker te onderdrukken.
  Je hebt geen gevoel, geen oog voor de waarachtig grote man. Zijn wezen, zijn lijden, zijn verlangen, zijn zorgen, zijn strijd voor jou zijn verre vreemde zaken voor je. Je begrijpt niet dat er mannen en vrouwen zijn die niet in staat zijn je te onderdrukken of uit te buiten. Mannen en vrouwen die willen dat je vrij bent, echt, waarachtig vrij. Je houdt niet van deze mannen en vrouwen, want ze zijn jou wezensvreemd. Ze zijn eenvoudig en eerlijk; voor hen is de waarheid wat voor jou levenstaktiek is. Ze zien door je heen, niet met minachting, maar met pijn over het menselijk lot; maar jij voelt dat er door je heen gekeken wordt en ervaart een gevaar. Je erkent ze pas dan, kleine man, wanneer vele andere kleine mannen je zeggen dat ze groot zijn. Je bent bang voor de grote man, zijn dicht bij het leven staan en zijn liefde voor het leven. En de grote man houdt simpel van je als een levend dier, als een levend wezen. Hij wil je niet zien lijden, zoals je al duizenden jaren lijdt. Hij wil je geen onzin horen praten, zoals je al duizenden jaren praat. Hij wil je niet als een werkpaard beleven, omdat hij van het leven houdt en het vrij van lijden en smart wil.
  Je drijft de echte grote mannen ertoe, je te verachten, vol smart, voor jou en je kleinzieligheden weg te kruipen, je te mijden, en het ergste van alles, medelijden met je te hebben. Ben je, kleine man, toevallig psychiater, laten we zeggen een Lombroso, dan bestempel je de grote man tot een soort misdadiger of mislukt misdadiger, of psychische gestoorde.

  Want de grote man ziet rijk worden of een huwelijk van stand voor zijn dochters, of een politieke carrière, of academische titels niet als het doel van het leven, zoals jij. Je noemt hem daarom een ‘genie’ of een ‘zonderling’, omdat hij niet is zoals jij is. Hij is echter bereid te zeggen dat hij geen genie maar een gewoon levend wezen is. Je noemt hem asociaal wanneer hij liever met zijn gedachten alleen is, dan op jouw lege kletserige ‘fuifjes’. Je noemt hem krankzinnig, wanneer hij zijn geld aan wetenschappelijk onderzoek uitgeeft, in plaats van het, zoals jij, in aandelen te beleggen. In je afgrond-diepe degeneratie waag je het de eenvoudige, eerlijke man als ‘abnormaal’ tegenover jezelf te plaatsen, het prototype van ‘normaalheid’.
  Je meet hem naar jouw kleingeestige maatstaven en je vindt dat hij niet voldoet aan de eisen van jouw normaliteit. Je ziet niet en weigert te weten, kleine man, dat je hem die vol liefde en en hulpvaardigheid voor jou is, uit het sociale leven drijft, omdat je het onverdraaglijk gemaakt hebt, zowel in de kroeg als in de feestzaal. Wie heeft hem gemaakt tot wat hij, na vele tientallen jaren dodelijk lijden, schijnt te zijn? Jij hebt hem zo gemaakt met je afschuwelijkheid, met je benauwdheid, je foute denken, je ‘rotsvaste’ overtuigingen die geen tien jaar sociale ontwikkeling lang meegaan. Denk maar even aan alles wat je alleen al in de jaren tussen de eerste en de tweede wereldoorlog beweerd en als juist gezworen hebt. Hoeveel heb je daarvan teruggenomen, eerlijk ervan ingezien dat het onjuist was? Helemaal niets, kleine man! Wel, de echte grote man denkt voorzichtig, maar ver in de tijd vooruit, wanneer hij eenmaal een gedachte gevormd heeft. Jij bent het, kleine man, die de grote man tot paria maakt, wanneer zijn gedachte juist en blijvend is, en jouw gedachte kleingeestig is en tekort schiet.
  Terwijl; je hem tot paria maakt, plant je de verschrikkelijke kiem van de eenzaamheid in hem. Ik bedoel niet de kiem van de eenzaamheid die grote daden voortbrengt, maar de kiem van de angst, door jou verkeerd begrepen en mishandeld te worden. Want jij bent ‘het volk’ ‘de publieke opinie’, ‘het sociale geweten’.
  Heb je, kleine man, ooit eerlijk erover nagedacht, welke reusachtige verantwoordelijkheid deze woorden inhouden? Heb je je ooit (wees nu eens eerlijk!) afgevraagd, of je, gezien vanuit het standpunt van het sociale gebeuren op lange termijn, of van de natuur, of van grote menselijke daden zoals bv. van Jezus, goed of fout denkt? Je hebt je niet afgevraagd, wat je buurman ervan zeggen zal, of, of je eerlijkheid je geld zal kosten. Dit, kleine man, en niets anders, heb je je afgevraagd.
  Nadat je nu de grote man in de eenzaamheid gedreven hebt, ben je vergeten wat je hem aandeed. Je hebt zelfs nog eens onzinnigheid gezegd, nog eens een klein gemeenheidje uitgehaald, nog eens diep gekwetst. Jij vergeet, maar het behoort tot het wezen van de grote mensen, niet te vergeten, zich niet te wreken maar te BEGRIJPEN, WAAROM JIJ ZO LULLIG DOET. Ook dit is je vreemd, ik weet het. Maar geloof van me: Wanneer je honderden, duizenden, miljoenen keren pijn doet, wonden aanbrengt, die niet te helen zijn, ook wanneer je het in het ogenblik na de kleine misdaad niet meer weet, wat je deed, lijdt de grote mens in jouw plaats voor jouw misdaden, niet omdat ze groot, maar omdat ze kleingeestig zijn. Hij zou willen begrijpen, welke drijfveren je hebt om je huwelijkspartner te bezoedelen, wanneer hij of zij je teleurgesteld heeft, je kind te kwellen, omdat het niet aardig tegen de boze buurman is, je vriend te bedriegen, de vriendelijke mens spottend te bekijken en hem uit te zuigen, je voor de zweep te buigen, te nemen waar gegeven, en te geven waar geëist wordt, maar nooit te geven, waar liefdevol gegeven wordt; de gevallenen of de vallenden nog een laatste trap na te geven; te liegen, waar de waarheid op zijn plaats is, en de waarheid i.p.v. de leugen te vervolgen. Je staat altijd aan de kant van de vervolger, kleine man, om jouw waardeloze vriendschap te verwerven, moet de grote mens zich aan jou aanpassen, jou naar de mond praten, zich met jouw deugden tooien. maar hij zou niet groot en waar zijn en eenvoudig, wanneer hij jouw deugden, jouw taal, jouw vriendschap zou hebben!! Je kan je er makkelijk van overtuigen, dat je vrienden die je naar de mond praten, nooit grote mensen waren: ik bewijs wat ik net gezegd heb.
  Je gelooft het niet, dat jouw vriend iets groots zou kunnen presteren. Je veracht jezelf in het geheim, ook dan, en juist dan wanneer je je waardigheid toont; en daar je jezelf veracht, kan degene die je vriend is niet achten. Je kan niet geloven dat zomaar iemand met wie je aan tafel zat of in een huis samenwoonde een grote prestatie kan leveren. Daarom waren alle grote mensen eenzaam. In jouw nabijheid kan je niet goed denken, kleine man.
  Alleen over jou en om jou kan je denken. Niet met jou. Want jij verstikt iedere grote, vergaande gedachte. Als moeder zeg je tegen je kind dat nadenkt: ‘Dat is niets voor kinderen.”Als professor in de biologie zeg je: ‘Dit is niets voor behoorlijke studenten! Twijfelen? Aan de kiemen in de lucht?’ Als leraar zeg je: ‘Kinderen moeten stil en braaf en niet eigenwijs zijn.’
  Als echtgenote zeg je: ‘Ontdekking! Een ontdekking heb je gedaan? Waarom ga je niet netjes naar kantoor en verdien je het levensonderhoud voor je gezin!’ Maar wanneer het in de krant staat, kleine man, geloof je het, of je het nu begrijpt of niet.
  Ik zeg je, kleine man: je hebt het gevoel voor het beste in je verloren. Je hebt het verstikt, en je vermoordt het, overal waar je het in anderen ontdekt, in je kinderen, in je vrouw, je man, je vader en je moeder. Je bent klein en je wilt klein blijven, kleine man.
  Je vraagt, hoe ik dit alles weet? Ik zal het je zeggen: ik heb je meegemaakt, met je meegemaakt, jou in mezelf meegemaakt, je als dokter van je kleinzieligheden bevrijd, je als opvoeder vaak op het pad van de openheid en eerlijkheid geleid. Ik weet hoezeer je tegen de openheid was, welke doodsangst je overvalt wanneer je je echte aard volgen moet.
  Je bent niet alleen maar klein, kleine man. Je hebt, ik weet het, je ‘grote ogenblikken’ in het leven, je kent ‘verheffing’ en ‘verlichting’. Maar je hebt de volharding niet, steeds hoger en hoger te stijgen, door je ‘verlichting’ steeds hoger te worden gedragen. Je bent bang om te stijgen, je bent bang voor hoogte en diepte. Dat heeft Nietzsche je al veel beter dan ik gezegd. Maar Nietzsche zei je niet waarom je zo bent. Hij wilde je tot ‘Übermensch’ verheffen, om boven het menselijke in je uit te stijgen. Zijn Übermensch werd tot jouw Führer Hitler. En jij bleef de ‘Untermensch’.
  Ik wil dat je ophoudt Untermensch te zijn en dat je jezelf wordt. ‘Jezelf’, zeg ik!
  Niet de krant, die je leest, niet de mening van de boze buurman, die je hoort, maar ‘jezelf’. Ik weet en jij weet niet, wat en hoe je werkelijk in het diepst van je wezen bent. Je bent heel diep wat een ree, je God, je dichter, je wijze man is. Maar jij gelooft alleen dat je lid van de vereniging van oorlogsveteranen, van de kegelklub of van de K.K.K. bent. En omdat je dat gelooft, handel je zoals je doet. Ook dit heeft Heinrich Mann in Duitsland je vijfentwintig jaar geleden al gezegd; dit hebben Upton Sinclair en Don Passos in Amerika je gezegd. Maar jij hebt noch Mann, nog Sinclair gekend. Je kent alleen de bokskampioen en Al Capone. Als je voor de keuze wordt gesteld om een bibliotheek of een knokpartij te bezoeken, zal je ongetwijfeld de knokpartij kiezen,
  Je bedelt om geluk in het leven, maar zekerheid is belangrijker voor je, ook wanneer het je ruggengraat, ja, je hele leven kost. Omdat je nooit geleerd hebt geluk te scheppen, te genieten, te beschermen, ken je de moed van de oprechten niet. Je wilt weten, kleine man, hoe je bent? Je luistert naar de reclame voor laxeermiddelen of voor tandpasta of voor schoensmeer of voor deodorants op de radio. Maar je hoort de muziek van de propaganda niet. Je hoort de bodemloze domheid en de walgelijke smakeloosheid van de lok-tonen niet, die bestemd zijn jouw oor te bereiken. Heb je ooit aandachtig de grappen gehoord, die de grappenmaker in de nachtclub over je maakt? Over jou, over zichzelf, over jouw hele, kleine, miserabele wereld? Luister naar je laxeermiddelen-reclame en je zal vernemen wie en hoe je bent.
  Luister, kleine man: De ellende van het menselijk bestaan wordt door iedere kleingeestige misdaad van jou extra benadrukt. Elk van jouw kleingeestigheden laat de hoop op verbetering van je lot nog een stukje meer vervliegen. Dit is een aanleiding voor verdriet, kleine man, tot diepe, hartverscheurende droefheid. Om dit verdriet niet te voelen, maak je kleine, idiote moppen, en je noemt het ‘volkshumor’.
  Je hoort de mop over jou, en je lacht hartelijk mee. Je lacht niet omdat je vol humor met jezelf spot. Je lacht om de kleine man, maar je vermoedt niet dat je om jezelf lacht, dat men om jou lacht. En de miljoenen kleine mensen weten niet dat men om ze lacht. Waarom lacht men om jou, kleine man, zo hartelijk, zo vaak, zo vol leedvermaak en al die eeuwen lang? Is het je wel eens opgevallen, hoe belachelijk men het volk in de film voorstelt?
  Ik zal je zeggen, kleine man, waarom men om je lacht, want ik neem je zeer, zeer serieus!
  Je denkt altijd een eeuwig aan het ware voorbij zoals een speelse scherpschutter steeds weer haarscherp naast de roos van de schietschijf schieten kan. Je ontkent dat je dat doet? Ik lever het bewijs:
  Je zou je allang tot meester van je bestaan verheven hebben, wanneer je in de richting van de waarheid zou denken. maar jij denkt zo: De joden zijn van alles de schuld’ ‘Wat is een jood?’ vraag ik je.
  Mensen die joods bloed hebben’, is je antwoord. ‘Hoe onderscheidt je joods bloed van een ander bloed’? Deze vraag overbluft je. Je aarzelt, raakt in de war en antwoordt:
  ‘Ik bedoel het joodse ras’. ‘Wat is ras?’ vraag ik. ‘Ras? Dat is toch heel duidelijk! Zoals er een Duits ras bestaat, bestaat er ook een joods ras’. ‘Welke kenmerken heeft het joodse ras?’ ‘Een jood is donker, heeft een lange kromme neus en scherpe ogen. De joden zijn gierig en kapitalistisch.’ ‘Heb je ooit een Zuidfransman of een Italiaan met een jood samen gezien? Kan je ze van elkaar onderscheiden?’ ‘…Nee, eigenlijk niet…
  ‘Wat is nou een jood? Wat het bloed betreft is er geen verschil met ander menselijk bloed. Naar uiterlijk bestaat er geen verschil met Fransen of Italianen. En heb je wel eens Duitse joden gezien?’ ‘Ze zien er als Duitsers uit.’ ‘En wat is een Duitser?’ ‘Een Duitser hoort tot het noord-arische ras.’ ‘Zijn Indiërs Ariërs?’ ‘Ja’ ‘Zijn ze noords?’ ‘Nee’ ‘Zijn ze blond?’ ‘Nee.’ ‘Zie je, je weet niet wat een Duitser en wat een jood is.’ ‘Maar er zijn toch joden!’ ‘Zeker er zijn joden zoals er christenen en mohammedanen zijn.’
  ‘Ik bedoel de joodse religie.’ ‘Was Roosevelt een Hollander?’ ‘Nee.’
  ‘Waarom noem je dan een afstammeling van David een jood, wanneer je Roosevelt geen Hollander noemt?’ ‘Met de joden ligt het anders.’ Wat is anders?’ ‘Wat is anders?’ ‘Ik weet het niet.’
  Zo zwam je, kleine man. uit je geklets vorm je gewapende formaties en deze formaties doden 10 miljoen mensen als ‘joden’, hoewel je niet weet aan te duiden, wat een jood is. Daarom lacht men je uit, mijdt men je, wanneer men ernstige dingen te doen heeft, daarom steek je tot je nek in de modder. Wanneer je ‘jood’ zegt, voel je je verheven. Je voelt je meer, omdat je je ellendig voelt. Je voelt je ellendig, omdat jezelf precies dat bent, wat je in de zogenaamde joden uitmoordt.
  Dat is maar een klein stukje waarheid over jou, kleine man.
  Je voelt je kleingeestigheden minder, als je verachtelijk of hoogmoedig ‘jood’ zegt. Dat heb ik pas kortgeleden ontdekt. Je noemt alleen die geen ‘jood’ die jou teveel of te weinig respect betoont. En je wil geheel eigenmachtig, als door een hogere macht, als door een hogere macht naar de aarde gezonden, bepalen, wie ‘jood’ is. Maar ik ontzeg jou dat recht, kleine ariër en jood. Ik ben de enige op de wereld die te bepalen heeft, wie ik ben en niemand anders. Ik ben biologisch en cultureel van gemengd ras en ik ben er trots op het geestelijk en lichamelijk resultaat te zijn van alle klassen en rassen en naties, en niet zuiver van ras zoals jij, noch zuiver van klasse zoals jij, nog chauvinistisch zoals jij, kleine fascist van alle naties, rassen en klassen. Ik hoorde dat je een joodse technicus niet in Palestina wilde hebben, omdat hij niet besneden was. Ik heb bijgevolg ook met de joodse fascist niets, totaal niets gemeen. Ik raak niet bewogen door de joodse taal, de joodse goderij en joodse cultuur. Ik geloof evenmin in de joodse als in de christelijke of Indische god, maar ik begrijp waar jij je god vandaan haalt. Ik geloof niet dat het joodse volk het ‘enige’ of ‘uitverkoren’ volk van god is.
  Ik geloof dat het joodse volk zich eens in de massa mensdieren van deze planeet zal verliezen, in zijn eigen voordeel en dat van zijn kleinkinderen. Dat hoor je nou niet graag, kleine joodse man, want je geeft zo hoog op van je jodendom, omdat jij jezelf als JOOD veracht, en ieder die je na staat. De ergste jodenhater is de jood zelf. Dit is een oude waarheid. Toch veracht ik je niet en haat ik je niet. Ik heb alleen met jou niets gemeen, of niet meer gemeen dan een chinees met een wezel in Amerika, namelijk de gemeenschappelijke oorsprong uit het heelal. Waarom ga je maar tot Sem en niet tot het protoplasma terug, kleine jood? Voor mij begint het leven met de plasma beweging, en niet met jouw rabbinaat.
  Het duurde vele miljoenen jaren om jou van een zeekwal in een viervoetig landdier te ontwikkelen. Jou biologische afwijking in de vorm van rigiditeit duurde slechts zesduizend jaar. Het zal honderd of vijfhonderd of vijfduizend jaar duren, totdat je de zeekwal in je ontdekt.
  Ik heb de zeekwal in je ontdekt en haar in klare taal beschreven. Toen je dit voor de eerste keer hoorde, noemde je me een genie. Je herinnert je nog goed, het was in Scandinavië toen je naar een nieuwe Lenin zocht. Ik had echter belangrijker dingen te doen en liet het afweten. Je hebt me ook tot een nieuwe Darwin, of Marx, of Pasteur of Freud uitgeroepen. Ik zei toen al tegen je, dat je precies zo spreken en schrijven kon als ik, wanneer je niet steeds Heya, heya, heyaya riep, jij uitverkorene! Want dit overwinningsgebrul doodt je geest en verlamt je scheppende natuur…

  De slotpagina’s
  Zeg ze, dat je geen tijd hebt voor hun oorlog, dat je belangrijkere dingen te doen hebt. Baken bij iedere grote stad op aarde een veld af met hoge bakstenen eromheen en laat de diplomaten en maarschalken elkaar persoonlijk neerknallen. Dit, kleine man, zou je moeten doen eigenlijk als je niet meer Heya, heya, heyaya schreeuwen zou en niet meer geloven zou dat je helemaal niemand bent en geen eigen mening hebt, en wie zou je dan wel zijn, om…!
  Het ligt allemaal in jouw hand, je leven, en dat van je kinderen net zo goed als je hamer of je stethoscoop! Ik weet, je schudt je hoofd, gelooft dat ik een utopist ben… of wel een ‘rooie’?
  Je vraagt wanneer jouw leven goed en zeker zal zijn, kleine man; het antwoord is jou wezensvreemd.
  Jouw leven zal goed en zeker zijn als het leven meer voor je betekenen zal dan zekerheid, liefde meer dan geld, je vrijheid meer dan partijmening of de openbare mening; als de stemming van de muziek van Beethoven of Bach de stemming van jouw totale bestaan wordt (je hebt haar in je, kleine man, ergens diep verborgen in een hoekje van je wezen!); als je denken in harmonie, en niet meer in tegenspraak met je gevoel zal functioneren; als je je gaven bijtijds begrijpen en je ouder worden bijtijds erkennen zal; als je naar de gedachten van de grote wijzen en niet langer naar de wandaden van grote krijgers zal leven; als de leraren van je kinderen en niet de politici door jou beter beloond zullen zijn, als je een trouwboekje niet langer hoger zal schatten dan de liefde tussen man en vrouw; als je je denkfouten bijtijds, en niet te laat zoals nu, erkennen zult; als je verlichting bij het aanhoren van waarheden, en afgrijzen bij de aanblik van formaliteiten zult voelen; als je met je collega’s in vreemde landen direct en niet meer via diplomaten contact zal hebben; als het liefdesgeluk van je opgroeiende dochter je hart van vreugde zal doen zwellen en niet meer zoals nu van woede zal doen beven; als je alleen maar hoofdschuddend aan de tijd waarin men de kleine kinderen het aanraken van hun geslachtsorganen verbood en bestrafte zal kunnen denken; als de gezichten op de straten vrijheid, bewegelijkheid, vreugde en niet meer droefheid en ellende zullen uitdrukken; als hun lichamen niet meer zoals nu met teruggetrokken, verstijfde bekkens en koud geworden geslachtsorganen op deze aarde zullen wandelen.
  Je wilt leiding en advies, kleine man. Je had leiding en advies voor duizenden jaren heen, zowel goede als kwade. Het lag niet aan de kwade adviezen maar aan jouw kleinheid dat je nog steeds in de ellende zit. Ik zou je goede adviezen kunnen geven maar jij zou niet in staat zijn, zoals je denkt en bent, om ze ook daadwerkelijk tot het welzijn van allen om te zetten.
  Raadde ik je soms aan alle diplomatie opeens te stoppen en in haar plaats jouw vak en persoonlijke broederschap met alle schoenmakers, smeden, schrijvers, machinisten, technici, artsen, opvoeders, meubelmakers, journalisten, administrateurs, mijnwerkers en boeren van Engeland, Duitsland, Rusland, Amerika, Argentinië, Brazilië, Palestina, Arabië, Turkije, Scandinavië, Tibet, Indonesië, enz. te zetten, alle schoenmakers van de wereld zich laten beraden over de vraag, hoe men op zijn best de Chinese kinderen van schoenen voorziet; alle mijnwerkers zelf laten uitvinden, hoe men overal het bevriezen van mensen uitroeit; de opvoeders van alle landen laten begrijpen, hoe men alle pasgeborenen voor latere impotentie en geestesziekten behoedt enz.; wat zou je dan doen, kleine man, geconfronteerd met deze vanzelfsprekendheden van een menselijk leven?
  Je zou mij met zekerheid zelf of door de mond van een of andere vertegenwoordiger van jouw partij- kerk- regering- of vakorganisatie tegenhouden (als je me niet direct als ‘rooie’ zou opsluiten)
  ‘Wie ben ik dan wel om het internationale diplomatieke verkeer door het internationale verkeer van de arbeid en van de sociale prestatie te vervangen?’
  Of:
  ‘Wij kunnen nationale verschillen in de ontwikkeling van de economie en cultuur niet opheffen!’
  Of:
  “Moeten we ons met de fascistische Duitsers of Japanners en met de communistische Russen of met de kapitalistische Amerikanen inlaten?’
  Of:
  ‘Ik ben allereerst een in mijn Russische, Duitse, Amerikaanse, Engelse, Joodse en Arabische vaderland geïnteresseerd burger.’
  Of:
  ‘Ik heb genoeg aan mijn hoofd met het ordenen van mijn eigen leven met mijn kleermakers vakbond. Laat iemand anders voor de kleermakers van ander naties zorgen.’
  Of :
  ‘Luister niet naar deze kapitalisten, bolsjewieken, fascisten, trotskisten, internationalisten, seksualisten, dromers, utopisten, opstokers, fantasten, dwazen, individualisten en anarchisten! Hebben jullie dan geen Amerikaans, Russisch, Duits, Engels of Joods zelfbewustzijn?”

  Je zou met absolute zekerheid één van deze of andere slagzinnen gebruiken voor je gebrek aan verantwoordelijkheid voor het menselijk verkeer.
  ‘Ben ik dan helemaal niets waard? Je laat geen enkele fatsoenlijke karaktertrek aan mij bestaan! Je trapt me tot moes. Ik ben toch een mens die hard werkt, zijn vrouw en zijn kinderen voedt, zijn leven fatsoenlijk probeert vorm te geven, zijn land dient! Zo heel slecht kan ik dus niet zijn!’
  Ik weet dat je een fatsoenlijk, solidair, werkzaam levend wezen bent zoals een bij of een mier. Ik heb ook alleen de kleine man in je onthuld, die je leven kapot breekt en door de duizenden jaren heen kapot brak. Je bent GROOT, kleine man, als je niet klein en kleingeestig bent. Je grootheid, kleine man, is de enige joop, die ons overblijft. Je bent groot, als je je handwerk doet, het liefdevol bedrijft, vreugde vindt in het houtsnijden, in het bouwen en schilderen en decoreren en het zagen en in de hemel en in het blauw en in de zee en in de morgendauw en in de muziek en dans, in je opgroeiende kinderen en in mooie lichamen van je vrouw en van je man; als je naar het planetarium gaat, om jouw sterrenhemel te begrijpen, naar een bibliotheek om te horen wat andere mannen en vrouwen over het leven denken. Je bent groot als je als bejaarde grootvader je kleinkind op je schoot houdt en hem uit verre voorbije tijden vertelt; als je met zijn lieve kinderlijke nieuwsgierigheid in de ongewisse toekomst kijkt. Je bent groot, moeder, als je je pasgeborene in slaap neuriet; als je met tranen in je ogen diep uit je hart voor het geluk van zijn toekomst bidt, als je ieder uur aan deze toekomst van je kind bouwt, door de jaren heen.
  Je bent groot, kleine man, als je de goede, warme volksliederen zingt, of als je op de klank van een harmonica in een kring draait, want de volksliederen zijn goed en heilzaam en ze zijn overal op deze aarde gelijk. En je bent groot, als je tegen je vriend zegt:
  ‘Ik dank mijn lot dat het mij vergund was om mijn leven vrij van vuil en begerigheid te leven, het groeien van mijn kinderen, hun eerste stamelen, grijpen, lopen, spelen, vragen, lachen en minnen te beleven; dat ik mijn gevoel voor de lente en zijn milde wind, voor het ruisen van de beek thuis en het zingen van de vogels in het bos zuiver en vrij bewaarde; dat ik me verre hield van het gezwam van boze buren; dat ik in de omarming van mijn echtgenote gelukkig was en de stroom van het levende in mijn lichaam voelde; dat ik het levende in mijn lichaam voelde; dat ik in verwarde tijden de richting van mijn wezen niet verloor en dat mijn leven zin en bestendigheid had. Want ik heb altijd naar mijn binnenste geluisterd en ik heb steeds de zachte manende stem gevolgd, die me zei: ‘Er is niets buiten dit: het leven dat goed en gelukkig is om te leven! Volg je hart, ook als het je van het pad van beschroomde zielen afleidt. Word niet hard, ook als het leven je eens kwelt. En als ik op stille avonden, na gedane arbeid, met mijn geliefde, of mijn kind op het erf voor mijn huis zit, het ademen van de natuur voel, dan stijgt het lied in mij op, dat ik zo graag hoor, het lied van de velen, het lied van de toekomst: … Ik omarm je, miljoenen…!’ Dan smeek ik dit leven om op zijn rechten te staan, de verharden en de angstigen te bekeren die de muziek van de kanonnen laten klinken. Ze doen het alleen maar, omdat het leven hun ontvlood. En ik omarm mijn kleinzoon die mij vraagt: ‘Vader! De zon is ondergegaan! Waarheen is de zon ondergegaan? Zal ze spoedig terugkomen?’ En ik zeg hem: ‘Ja, mijn zoontje, de zon zal spoedig terugkomen en ons vriendelijk verwarmen”.

  Ik ben aan het slot van mijn gesprek met jou gekomen, kleine man, maar wat ik je nog te zeggen heb is zonder eind. Als je mijn rede eerlijk en opmerkzaam hebt gelezen, zal je je ook daar als kleine man ontdekken, waarheen ik je niet gevoerd heb. Want het is altijd dezelfde toon, die al je kleingeestige handelingen en gedachten doortrekt.
  Wat je mij nu altijd hebt aangedaan, of nog zal aandoen, of je me nu als redder aanbidt of als spion hangt of radbraakt, vroeger of later zal je uit nood begrijpen, dat ik de wetten van het levende ontdekte, en je het gereedschap gaf om je leven met wil en doel te besturen zoals je tot nu toe alleen machines kon besturen.
  Ik was een trouw ingenieur van je organisme voor je. Je kindskinderen zullen mijn sporen volgen en goede ingenieurs van de menselijke natuur zijn. Ik heb het oneindig uitgestrekte rijk van het levende in je, van je kosmische wezen voor je geopend. Dit is mijn grote beloning.
  De dictators en tirannen echter, de sluwen en de giftigen, de mestkevers en de hyena’s roep ik de woorden van een oude wijze toe:
  Ik plantte de banier van het heilige woord in
  aarde.
  Als de palmboom allang verdord is, de rots
  ineengestort, als allang de stralende monarchen als
  verrot gebladerte in stof uiteen waaien:
  Dragen door iedere zondvloed duizend arken mijn
  woord: het zal standhouden!

  1. @ monika
   misschien een idee om eens zelf een stukje te schrijven hier?

  2. Hans Fallada pen naam Rudolf Ditzen, Titel boek Kleiner man was nun, ander goed boek, Jeder stirbt für sich allein, 1932 Kleiner man.
   Dit epistel door Reich onder gestolen titel uit gegeven, doet mij denken aan de Decameronne van Bocacio, daar in weten de meesten ook niet door wie ze nu letterlijk en figuurlijk worden genaaid.

   De Koopman van Venetië, speelt zich af in Londen.
   De eerste Joden Pogromme vond plaats in Leeds Engeland in 1677, de inwoners waren zo in schulden gehuld dat ze besloten zich van dit juk te bevrijden door de Joden in hun Synagoge te verbranden, en de overblifselen in een diepe schacht te gooien.

  1. Ja Coz dit is niet leuk…hoorde het vanochtend in de auto 🙁
   Een politieke leider die wel zijn middelvinger naar de VS durfde op te steken…

  2. Maar zoals alles in deze wereld kent ook deze geschiedenis meerdere kanten…… Venezuela is een verschrikkelijk rijk olieland, maar Chavez is er in al die jaren dat hij aan het bewind was er niet in geslaagd om het land in de vooruit te helpen, ondanks die grote rijkdommen. Er heeft geen structurele economische en sociale hervorming plaatsgevonden, waarmee het land echt in de vooruit is gekomen. Toegegeven, hij heeft er voor gezorgd dat er vele projecten zijn opgezet voor de brede groepen van mensen aan de onderkant van de samenleving…. maar ook daarbij overheerst toch bij mij het gevoel van zieltjes winnen. De corruptie is ook onder zij bewind welig blijven tieren. Ik heb wat dat betreft meer bewondering vooor een collega van hem in Bolivia, Evo Morales. Ik heb deze man persoonlijk ontmoet op het vliegveld van Sucre tijdens zijn verkiezingsstrijd voor president enkele jaren geleden. Ik heb het gevoel dat deze man wel oprecht van plan is om de corruptie, die in zovele Latijns Amerikaanse landen welig tiert, genadeloos aan te pakken. Zijn eerste daad als president was om zijn eigen salaris te halveren. In de grondwet van Bolivia is namelijk vastgelegd dat geen enkele ambtenaar meer mag verdienen dan de president. Een soort Balkenende norm, dus….. Maar ja, aangezien we de laatste jaren in Nederland ook meer en meer zijn aangestoken met het corruptie virus, met als resultaat dat vele ambtenaren soms ook veel meer verdienen dan de Balkenende norm, zal het me niet verbazen dat dit ook in Bolivia het geval is. Zolang de mensheid zich nog laat leiden door de Hebzucht (om met Peter te spreken “zolang het Vlees sterker is dan de Geest”) blijft het imo een utopie om te veronderstellen dat de corruptie de wereld kan worden uitgeroeid.

   Trouwens, ik las nog een aardig opiniestuk over de verdeel en heers taktiek van Chavez

   http://analyse.deredactie.be/2012/10/07/hugo-chavez-van-frisse-wind-tot-karikatuur/

   Ik zag zojuist een in mijn opinie redelijke genuanceerde necrologie van Hugo Chavez

   http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130305_103

   Samengevat stelt zij:

   “Maar Chávez koos voor de ideologie in plaats van het pragmatisme waarmee linkse regeringen in Chile en Brazilië wél structurele hervormingen doorvoerden ten gunste van de armen en de middenklasse, zonder echter investeerders en ondernemers af te schrikken. Chávez gebruikte de macht van het stembiljet om in ijltempo zijn eigen positie te betonneren”

  3. Zoals ik al vermeldde onder 3.2 heb ik heel veel respect voor de president van Bolivia, Evo Morales. Deze man intrigeert me al vanaf november 2005 toen ik op vakantie was in Bolivia. Het was verkiezingstijd en in de hoofdstad La Paz kwam mij het hoofd van Evo Morales overal vanaf grote posters tegemoet. Ik had me totaal niet verdiept in de politieke situatie in Bolivia en kende Morales dan ook niet. Totdat ik op een avond in mijn hotelkamer mijn tv inschakelde en een tv interview meemaakte met Morales. Ik was onmiddellijk onder de indruk van zijn charisma, de eenvoud ook, de duidelijke en heldere wijze waarin hij zin stadpunten verwoordde. Ok, ik beheers tot op zekere hoogte het Spaans, maar ik vond het ongelovelijk dat ik precies kon volgen wat hij bedoelde. Dat maakte toe al veel indruk op me. En dat ik nu juist deze man persoonlijk mocht ontmoeten op het vliegveld van Sucre toen ik terug wilde vliegen naar La Paz, maakt op mij heel veel indruk. Bolivia is ook een heel rijk land aan olie,gas, bauxiet en andere mineralen. Het is 5 keer zo groot als Nederland en heeft dacht ik maar 8 mln inwoners. In mijn beleving moeten zonder uitzondering iedereen in Bolivia een levensstandaard kunnen ontwikkelen, dat minimaal ligt op het niveau van de inwoners in Nederland. Waarom lukt het deze landen vaak niet, vraag ik me dan af. Waarom kan een kleine corrupte bovenlaag, of het nu van rechts komt of links, een bloeiende economische en sociale samenleving tegenhouden? Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met Zelfbewustzijn. Ik ben het er helemaal mee eens dat figuren als Chavez en Morales een nieuw elan hebben gebracht in Latijns-Amerika. Ik hoop alleen nu nog dat dit nieuwe elan ook in landen als Bolivia of Venezuela zal leiden tot structurele economische en sociale vernieuwing, waardoor iedereen daar naar een hogere levensstandaard kan groeien.

  4. @ monika
   Zie je wel dat je je ook heel kernachtig kan uitdrukken ! 🙂

  5. Zonder gekheid, ik heb vandaag voor het eerst van mijn leven last van oogmigraine. Ik zie scheel van ellende. Ik heb van gistermiddag tot begin van de avond in bed gelegen En poste nu ook al onder het verkeerde kopje. Het kan overigens ook een ordinaire griepaanval zijn, want ik heb me zelden zo beroerd gevoeld als nu. Komt ervan als je deze week post dat veel mensen hier veelvuldig zitten te klagen over allerlei vage ziekteverschijnselen. God straft snel 😉

   Dus, nog even op de juiste plaats:

   Voor iedereen: Viva la vida 🙂 En Monika en Marcel speciaal voor jullie: Disfrutaré de la vida 😉

 2. Ach, ik denk wel eens: een paar eeuwtjes flinke dictatuur zou niet slecht zijn voor de Westerse mens. Zie wat ie doet met zijn vrijheid: Hypotheken aanschaffen, Big Macs eten, RTL4 kijken, z’n medemens treiteren, plas- en poepgrappen over elkaar maken, Paul de Leeuw tot cultuur uitroepen en – last but not least – gedurende de afgelopen decennia van overvloed in het westen heeft de westerse mens geen enkele helpende hand uitgestoken naar zijn medemens in Afrika. Dus we kunnen bepaald niet stellen dat de Westerse mens recht heeft op vrijheid.

  Als je ook ziet wat alle graaiers – en dat zijn niet enkel de bankiers en bestuurders – de afgelopen jaren hebben gedaan in vrijheid, zou je bijna wensen dat het zo snel mogelijk gedaan is met die vrijheid.

  Verder blijkt uit de neurowetenschap dat de mens niet eens in vrijheid beslissingen kan nemen. Die kennis wordt in de reclamewereld toegepast. Lees het boek van Martin Lindstrom (‘Brandwashed’) er op na. Mensen lopen alleen maar naar elkaars bezittingen te loeren. En dan het ‘vrije internet’: voor 50% porno, 25% reclame, 20% hilariteit en slechts 5% (if any) zinvolle zaken.

  Nee, de mens is de vrijheid niet waard…. Kom maar op met die NWO / dictatuur. Misschien dat die hem wakker zullen schudden…

  1. Je moet het maar over jezelf af willen roepen! Mag ik een beurt overslaan dank u.

  2. @ Daan
   Denk je werkelijk dat de westerse mens vrij is?
   Definieer het woord vrijheid dan.
   Wat is vrijheid voor jou?
   Ben je vrij als je alles kunt kopen? Ben je vrij als je mag stemmen?
   Vrijheid die ik in mijn gedachten heb, is ons al lang ontnomen…en de politiek of kerk zal ons op deze vrijheid niet attenderen, dat doen ze al eeuwen zo…
   De (gedachte) gecontroleerde en gemanipuleerde massa’s zijn de ‘ondergang’ van iedere vrije geest. In Afrika net zo als ergens anders op deze aarde.

  3. Voor iedereen: Viva la vida 🙂 En Monika en Marcel speciaal voor jullie: Disfrutaré de la vida 😉

  4. @ Daan

   Joh als je alle vrijheid in pacht wilt hebben op je PC, verwijder dan zo snel mogelijk je Anti-Virus Tool, deze vind het nogal fijn om je niet voor niets op de korrelt te nemen om Jouw als achterloze gebruiker sw stuipen op je lijf te jagen wanneer het gaat om zo genaamd Cyber Attack.

   Draai maar eens een schone install en controleer maar na een jaartje of je dan virus op je PC hebt, ook Internet 2.0 is onderhevig aan de fgrillen wat een Anti-Virus Tool voor jou bepaald wat je wel en niet mag op je PC. De rest allemaal lekker peuh opgeslagen in een groeiende Data-Base waar geen eind aan komt. De rest is alleen maar bijzaak en afleiding voor het echte werk.

   Snotteren?! wel dat kun je nog altijd ergens anders doen…

  5. Vreemd dat mijn kritiek op de mentaliteit van de hedendaagse westerse mentaliteit zoveel weerstand oproept. Vandaag schreef Bas Heijne er een goede column over in NRC:

   http://www.nrc.nl/heijne/2013/03/10/zwendel/

   Wat doet de westerse mens in vrijheid? Wat voor zinnigs doet ie er mee? Hij stouwt zijn eigen schuur vol met troep. Blaast zichzelf op tot obese proporties. Komt in opstand omdat er paardenvlees in zn Big Mac XXXXL zit (terwijl in Afrika zn medemens a decennia omkomt van de dorst en honger), en als ik daar hier iets over schrijf, schrijft VforVendetta “@Daan KOTS KOTS”….

   Teveel Big Macs op V?

  6. @daan
   Misschien is het je toon en propageren van een NWO-achtige overheersing die jij nodig lijkt te vinden om de hedendaagse mens tot ‘inkeer ’te brengen. De wijze waarop je de door jou aangehaalde info als waarheid poneert. Daar zijn veel mensen gevoelig( lees niet van gediend) voor.
   Ook de manier van generaliseren stoort wellicht menigeen, het zijn maar enkele observaties die ik doe , en dus geen waarheid( behalve voor mij dan) maar misschien wel het overdenken waard.

  7. @ Daan

   Het maakt allemaal niet uit, Koning, Keijzer en of Admiraal Popla gebruiken we allemaal! 😉
   Tenminste… als we netjes het volgende velletje door geven ipv het direct door te spoelen.

   Nu op naar KFC, (nog verder krokant naar de kl*te met gevaccineerde kippenp*ten) bron > http://www.kfc.nl/

   Is toch wel een andere ‘Drive in’ als je Mij vraagt…

  8. je hebt wrsch gelijk marcel. Geen kwade bedoelingen hier, maar het lijkt mij altijd goed om de keerzijde van een stelling even neer te zetten. En het lijkt mij ook het overwegen waard: Heeft de westerse mens de vrijheid eigenlijk wel verdiend? En gebruikt hij die wel goed? Lijkt mij niet verkeerd om daar eens over na te denken.

  9. @ daan
   Welke werkelijke vrijheid heeft de westerse mens eigenlijk . En word hij/zij wel in de gelegenheid gesteld die vrijheid uit te leven? lijkt me een meer courante vraag!. Maar ik snap je punt wel hoor .

  1. Bedankt Monika, ik had deze documentaire van Aaron Russo nog niet gezien..

 3. No-one ever saw you
  Moving through the dark
  Leaving slips of paper
  Somewhere in the park
  Hidden from your friends
  Stealing all they knew
  Love is thrown in airless rooms
  Then vile rewards for you

  But I’m gonna tell
  Yes I’ve gotta tell
  Gotta tell the things you’ve said
  When you’re talking in the dark
  And I’m gonna tell the things you’ve done
  When you’re walking through the park

  Some night on the thriller’s street
  Will come the silent gun
  You’ve got a dangerous heart
  You stole their trust, their moon, their sun
  There’ll come assassin’s needle
  On a crowded train
  I bet you’ll feel so lonely
  You could die

  Buildings crammed with people
  Landscape filled with wrath
  Grey concrete city
  Rain has wet the street
  I want to see you clearly
  Before you close the door
  A room of bloody history
  You made sure of that

  I can see you as a corpse
  Hanging from a beam
  I can read you like a book
  I can feel you falling
  I hear you moaning in your room
  Oh see if I care
  Oh please, please make it soon

  Walls have got you cornered
  You’ve got the blues my friend
  And people don’t like you
  But you will leave without a sound, without an end

  Oblivion shall own you
  Death alone shall love you
  I hope you feel so lonely
  You could die
  You feel so lonely
  You could die
  You feel so lonely
  You could die

  Wat wil David Bowie ons vertellen met dit nummer?

 4. Beste Daan,
  Ik heb helemaal niets tegen op jouw analyse van de misstanden in onze maatschappij. Deze visie deel ik ook.
  Maar om dan te vervallen in “mensen kunnen zelfstandig geen keuzes maken volgens de Neuro Wetensch” en te pleiten voor een paar eeuwtjes dictatuur, is toch echt iets van een andere orde!
  Hiermee beaam je toch je onvermogen om op een zelfstandige manier naar bevredigende oplossingen te zoeken.
  Deze reactie lijkt me te komen uit het kokertje van de mind fucking elite.
  Wij zijn niet in staat om……….., en daarom zijn zij onze leiders.
  Daan, dat is nu juist die MATRIX!
  Van onderdrukking is nog nooit iemand beter geworden.

  Groetjes Henk.

 5. Een professor verklaarde dat het gebruik van wifi in scholen in feite een misdaad tegen de mensheid is. Vooral omdat het hier vooral gaat om hele jonge mensen.
  Dit is dus ook wat onze fascistische overheid gewoon toelaat.
  In dit korte filmpje wordt zichtbaar gemaakt hoe gevaarlijk dit is!
  WiFi Radiation – Dangers of WiFi – See It Measured
  http://www.youtube.com/watch?v=ICA19oKPi5I

  1. Worden de haarscheurtjes in de coalitie tussen Karzai en de VS alleen maar groter? Of licht Karzai langzamerhand een deel van de sluier op uit gewetenswroeging.
   Hoe dan ook, je kijkt met deze informatie toch wel heel anders naar het conflict in Afghanistan.
   Een samenwerking tussen de Taliban en de VS om een precedent te scheppen om de Amerikaanse troepen langer in Afghanistan te kunnen houden.
   Maar ze waren toch gezworen vijanden??

   http://nos.nl/artikel/483123-felle-kritiek-president-karzai-op-vs.html

 6. Resonance – Beings of Frequency (documentary film)

  http://www.youtube.com/watch?v=5vb9R0x_0NQ

  of

  http://youtu.be/5vb9R0x_0NQ

  This spectacular documentary uncovers for the very first time, the actual mechanisms by which mobile phone technology can cause cancer. And, how every single one of us is reacting to the biggest change in environment this planet has ever seen.

  Two billion years ago life first arrived on this planet; a planet, which was filled with a natural frequency. As life slowly evolved, it did so surrounded by this frequency. and Inevitably, it began tuning in.

  By the time mankind arrived on earth an incredible relationship had been struck; a relationship that science is just beginning to comprehend.

  Research is showing that being exposed to this frequency is absolutely integral to us. It controls our mental and physical health, it synchronizes our circadian rhythms, and it aids our immune system and improves our sense of wellbeing.

  Not only are we surrounded by natural frequencies, our bodies are filled with them too. Our cells communicate using electro magnetic frequencies. Our brain emits a constant stream of frequencies and our DNA delivers instructions, using frequency waves. Without them we couldn’t exist for more than a second.

  This delicate balance has taken billions of years to perfect. But over the last 25 years the harmony has been disturbed. and disturbed dramatically.

  Mankind has submerged itself in an ocean of artificial frequencies. They are all around us, filling the air and drowning out the earth’s natural resonance.

  To the naked eye the planet appears to be the same. But at a cellular level it is the biggest change that life on earth has endured; the affects of which we are just starting to see and feel.

 7. @ Daan, pseudo vrijheid bedoel je, de mensen verwarren vrijheid met een constant super egoïstisch leef patroon, geld, hebben, kopen, vreten, zuipen, en neuken, dat is hun levens inhoud, je hoeft natuurlijk niet in een museum te gaan wonen en leven als heremiet, maar het moet geleerd worden, onderwezen, respect, rèlativeren, en een grote dosis zelf dicipliene, dus beginnen bij de opvoeding, onderwijs, maar hier ligt het probleem, de gene die dit moeten doen zijn zelf van af hun voeten tot het topje van hun hoofd doortrokken door valse consumptie gevoelens, en als je met pek werkt wordt je hier door besmet, volgens mijn denken, kom ik heel erg dicht bij jouw denken, van dat het een verloren situatie is, voor onze samenlevingen.

 8. Wie zijn de werkelijke bazen van Amerika, zij die alle media in handen hebben, alle uitgerverijen,alle banken, en de hoogste regerings posten.
  In 1962 is er een boekje uitgegeven, dit boekje heb ik in mijn bezit, waar in beschreven wordt hoe de minderheden van binnen uit de meerderheid uithollen, en tot slaaf van het minderheden systeem maken.
  En zover is het dus, zij zijn de baas, je ziet ze niet echt, maar ze zijn al om aanwezig.
  Voorbeeld; neem een vooruitstrevende USA site, en schrijf een reactie, laat zo hier en daar het woord Jew vallen, binnen 10 minuten wordt de aanval geopend ook het woord Zionist met Jew, werkt goed!
  Na 2 of 3 reacties met het woord Jew, krijg je een ban, en ben je dus monddood gemaakt, duidelijk Nazi denken en handelen!
  Men discusseerd niet, men liquideerd!

  1. Ik zou dit allemaal zonder meer kunnen geloven, als zij/men niet ook zelf slachtoffer zouden worden/zijn van deze aanvallen.

   Dat ze tot alles in staat zijn weten we !

  2. ‘Zij’ leven hun ‘leven’ voor ‘de grotere plan’ een sinistere plan, door de duistere krachten opgezet….

  1. Lijkt me dat die OPPT website beter eerst even goed georganiseerd kan worden . Zo te zien raak je er zelf al de weg kwijt , dat geldt dus ook voor bezoekers die dan waarschijnlijk snel opgeven .
   ( bdoeld als opbouwende kritiek 😉 )

 9. Drones leiden tot zorgen Tweede Kamer :

  Het inzetten van drones boven Nederland leidt tot zorgen in de Tweede Kamer. Zo vindt Gerard Schouw van D66 dat het wel lijkt of de hele Nederlandse bevolking al bij voorbaat verdachte is.

  Schouw heeft er inmiddels vragen over gesteld aan minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). ‘Ze worden soms om heel plausibele redenen ingezet, maar het wordt sluipenderwijs steeds meer. We weten niet waar, wanneer of hoeveel’, aldus Schouw. Ook is niet bekend wie er nu precies over de inzet beslist en of en hoe dan de gegevens worden opgeslagen, klaagde hij.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3411175/2013/03/18/Drones-leiden-tot-zorgen-Tweede-Kamer.dhtml

 10. @Jenne
  Ik denk dat het antwoordt van Monica dicht bij de waarheid ligt.
  En er zullen nog factoren zijn die wij niet weten.
  Maar lees het volgende artikel eens en zie de bewijzen die er al wel zijn.
  Voor mij is er absoluut geen twijfel over het bestaan van dit fenomeen.
  Op het internet is er een verslag te vinden van een bespreking in de EU over HAARP. Hierin wordt dit wapen omschreven als duivels. Even een avondje googlen.

  http://ishtarsgate.wordpress.com/2013/03/13/so-you-dont-believe-in-chemtrails/

  1. Vforvendetta,
   Ja het zal zo zijn, het probleem is er komt alleen maar bij, er gaat niets af, en toch moet je hier als mens mee leven.

   Er van uitgaande dat wij niet alles weten, kun je dus concluderen dat het er met onze planeet niet zo erg goed voorstaat.

   Het is natuurlijk in en in triest, dat wij ons dit allemaal moeten laten aan doen, die dagelijkse onvrede, verschrikkelijk.

   Je tweede gedachtes en dat zijn er duizenden per dag, maken je wrevelig, eigenlijk niet meer echt geinteresseerd.

   Voorbeeld stond bij een wilde pruimen boom te genieten van het buzzzen
   van de insecten, BIJEN, denk je meteen, zijn het wel bijen, zijn er nog wel bijen, zijn al die bijen nog wel bijeen in hun korf, of lopen ze te hoesten, ik zou zeggen bijen verenigd U vlieg naar Brussel en val Brussel aan en steek ze allemaal dood, wat zou dat prachtig zijn, heb wel eens zo iets gezien in een oud Robbedoes album.

   Maar al die vragen in je achterhoofd maakt het wel verdomd gecompliceerd, je blijft je maar af vragen, je bent een compleet gespleten ying yang persoonlijkheid, niet echt bevordelijk voor onze ziel, denk ik.

  2. Jenne, wie heeft volgens jou een gespleten yin-yang persoonlijkheid? En wat bedoel je met onze ziel?

  3. @ Monika,

   Ziel is het onsterfelijke in de mens aanwezig, dat wat hem tijdens zijn leven tracht te besturen.

   Het Ying Yang gevoel, de twijfel in je denken, het kan zo zijn, maar ook zo anders.

   Voldoet dit antwoord voor je, Vr. Gr. Jenne

  4. Voldoet op zich wel, Jenne 🙂
   Alleen heb ik geen twijfels over b.v. chemtrails, in dit geval.
   De ziel is het onderbewustzijn en dan hebben we ook nog het bewustzijn.
   Het hangt bij elkaar. Het onderbewustzijn komt in het bewustzijn terug…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.