Advertentie

Het ‘Trump-fenomeen’..


 

 

x

x

Het Trump-fenomeen

 2017 ©Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Eigenlijk ben ik wel zo ontzettend moe van Donald Trump, dat ik er bijna geen zin meer in heb om nog een artikel aan deze man te wijden. Bijna geen zin houdt echter in dat er nog wel een klein beetje zin aanwezig is. Dat is net genoeg om dit artikel, voor mij het voorlopig laatste dat ik aan hem besteed, uit mijn toetsenbord te rammelen. Alleen al het feit dat hij wereldwijd zo de aandacht op zich heeft weten te vestigen, doet je haast afvragen of er nog wel een werkelijkheid is zonder Trump.

Zelfs de benoemingen van zijn regeringsploegleden is in de media ongelooflijk uitgemolken. In de afgelopen jaren is vaak getoond dat alle in de media gehypte zaken, dienen om de aandacht van andere politiek/economische af te leiden. De andere zaken worden op de achtergrond geconstrueerd en gefabriceerd en komen dan ineens als een volkomen verrassend duveltje uit een doosje tevoorschijn. Het overrompelende, paniek en chaos veroorzakend effect is dan des te groter. Er wordt met onze geest gespeeld, in ieder geval als wij dat toelaten.

Daarom is het hiervoor benoemd afleidende fenomeen ook vooral bedoel om ons van individueel menselijk spirituele zaken af te leiden. Trump heeft zijn tijdens de verkiezingscampagne gepresenteerde imago voor de komende jaren wel stevig weten neer te zetten. En dat is nu precies de essentie van dit hele Trump-fenomeen. Het gaat om het vestigen van zijn innerlijk leeg, maar uiterlijk financieel welgevulde imago. Het is een wezenlijk kenmerk van een narcist die Trump zonder twijfel is(1), dat het uiterst belangrijk wordt gevonden om het eigen op oppervlakkigheid en uiterlijke schijn gefundeerde zelfbeeld aan de buitenwereld op te dringen.

Dat beeld is bedoeld om indruk te maken op mensen, maar eigenlijk om de totaal innerlijke leegte en gebrek aan vernieuwende visie mee te verhullen. Narcisten zijn meesters in het indruk maken met waar ze allemaal goed in zijn en met wat hun niet evenaarbare ‘kwaliteiten’ zijn. Een smet op dat imago kan hen in woede doen ontsteken en van zich af doen slaan. Narcisten eigenen zich de vrijheid toe om zelf van alles aan sociaal onacceptabels te doen, maar dat ze een ander niet toestaan. America First houdt op een basaal niveau dus in, Trump First!

Het voor langere tijd op een intensieve manier met een narcist om te moeten gaan kan op den duur leiden tot een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), dat veel tijd vraagt om te kunnen worden geheeld. Ik heb dit zelf in mijn privéleven in de praktijk mogen ervaren. Daarnaast heb ik jaren in de psychiatrie gewerkt en dit soort geestelijke afwijkingen dus veelvuldig mogen observeren. Dat ik het in de omgang met mensen in mijn dagelijkse leven niet altijd meteen heb herkend en er dus voor gevallen ben, maakte deel uit van mijn leerschool en bewustzijnsontwikkeling. Een kwestie van voortschrijdend inzicht dus.

Indruk maken
De indruk makende en verblindende kwaliteiten van een narcist zijn vooral gebaseerd op een mooi misleidende verpakking, waarin liegen en bedriegen de fundamenteel inhoudelijke karaktertrekken zijn. Ze zijn de slaaf van het door henzelf opgeblazen ego. Narcisten zijn echter niet op hun negatieve gedrag aan te spreken. Achteraf ontkennen, verdraaien en legitimeren ze het. Gelijksoortige karaktertrekken kan men ook waarnemen in de psychopathologie van psychopaten.

Beide geestelijke stoornissen hebben een verwantschap met elkaar, hoewel niet iedere narcist per definitie een psychopaat hoeft te zijn. De Amerikaanse presidentsverkiezingen laten zien dat er altijd kandidaten naar voren worden geschoven, die één van beide of beide geestelijke stoornissen vertonen. Het kan ook niet anders, want de Amerikaanse grootheidswaan is gebaseerd op die beide geestelijke afwijkingen. Evenals die van het Zionistische Israël.

Het huidige wereldwijde slavensysteem kan zichzelf ook niet anders in stand houden, dan door alleen maar exacte kopieën van dat systeem in de vorm van willoze en geestelijk gestoord (mis)leidende marionetten aan te bieden. Marionetten die telkens weer ‘nieuw leven’ weten te pompen in een misleidend democratische illusie. Daarmee versterken ze bij mensen het gevoel dat men een vrijheid van keuze heeft.

None are more hopelessly enslaved, than those who falsely believe they are free

(vert. Niemand is hopelozer ’n slaaf, dan zij die fout veronderstellen, dat ze vrij zijn.)

Goethe

Leren van de geschiedenis en (mis)leiders
Aangezien we leven in een onmenselijk door psychopaten en narcisten beheerd maatschappelijk systeem, zijn we gedoemd om het systeem door eindeloos zich herhalende patronen mee in stand te helpen houden. De basis van dit mechanisme is, dat mensen de lessen van de geschiedenis niet willen leren. Men is niet bereid om naar zichzelf te kijken, om te ontdekken dat men telkens weer valt voor uiterlijke hoop biedende (mis)leiders.

 

“Those who don’t study history are doomed to repeat it.
Yet those who do study history are doomed to stand by helplessly while everyone else repeats it.”

(vert. ‘Zij die de geschiedenis niet bestuderen, zijn gedoemd deze te herhalen.
Daarbij zijn zij die de geschiedenis wél hebben bestudeerd, gedoemd hulpeloos toe te kijken, hoe anderen deze herhalen.’)

(auteur onbekend)

Mensen blijven uit onmacht en angst maar geloven dat de redding in de buitenwereld te vinden is. Velen weten niet hoe men met het eigen leven, de daarin aanwezige onmacht en afhankelijkheid en daaruit voortkomende innerlijke kwetsuren om moet gaan. Een beetje indruk makende (mis)leider, die hen een strohalm biedt om zich aan vast te klampen, wordt dan ook al snel door hen aanbeden en gevolgd. Trump is een sekteleider en vele van zijn volgelingen hebben hem op een voetstuk gezet. Er zijn vele sekteleiders geweest die door hun manipulerende invloed grote groepen mensen tot een massale zelfmoord hebben gedreven. Het zogenaamde Lemmingsyndroom, dat gebaseerd is op een collectief Stockholmsyndroom, het uit overlevingsdrang houden van de onderdrukkers.

De afbeelding hiernaast, is ontleend aan de bizarre omslag van The Economist voor 2017 en geeft niet zozeer aan dat zij Trump tot wereldleider willen maken, wat overigens wel de betekenis van de naam ‘Donald’ is..! Maar veeleer dat de heersers van deze planeet gebruik willen maken van het geestelijk gestoorde karakter van deze man. Omdat zij menen dat hij met die innerlijke opmaak momenteel de meest passende marionet is om hun doelen mee te verwerkelijken.

De heersers van deze planeet maken op dezelfde wijze gebruik van de door hen geïndoctrineerde en misvormde mentale staat van de gehele mensheid. Door haar met dialectisch gefundeerd sociale beïnvloedingsprogramma’s, mindcontrol en angst aanjagende zaken te bestoken, leiden ze de mensheid naar de volledige afgrond van chaos en een totale uiterlijke en innerlijke controle. Ze hebben de mensheid zelfs zo weten te manipuleren, dat zij er ook nog zelf aan meewerkt.

“Thus the Illuminati have a monopoly over our minds. By controlling both Left and Right, education and the mass media, the Masonic Jewish billionaires ensure that the masses are tractable. As the late great Alan Stang warned, the Tea Party is a psy-op meant to channel the Patriot Movement into the Left VS Right matrix.”(2)

(vert. Aldus hebben de Illuminatie het monopolie over onze geest. Door zowel de linkerzijde als de rechterzijde van het politieke spectrum te controleren, de massamedia én het onderwijs, hebben de Joodse-vrijmetselaar-miljardairs zich ervan verzekerd, dat de massa handelbaar is. Zoals de overleden Alan Stang waarschuwde, is de ‘Tea Party’ een gecontroleerde psy-op, bedoeld om het gevoel van patriotisme, in de matrix van Links vs. Rechts te laten stromen.)

Geloven jullie nu echt dat Trump met zijn multi-miljarden dollars een werkelijke bedreiging vormt voor de Rothschilds, die het gehele financiële systeem in deze wereld beheren en daardoor de meest machtigen op aarde zijn? Het is niet Trump die boven op de aardbol zit, maar de Rothschild-clan die hem daar heeft neergezet. Trump zit dus op schoot bij de Rotschilds. Door Trump af te schilderen als een bedreiging voor het establishment, hebben de Rothschilds precies datgene gedaan wat ze altijd hebben gedaan, namelijk een hen aan het zicht ontrekkend rookgordijn om zich heen geschapen.

Vergelijking met Hitler
De vergelijking van Trump met Hitler is enerzijds totaal misplaatst en wordt gebruikt om weer een nieuw opgeklopt dialectisch vijandsbeeld te scheppen. Met Putin deed men hetzelfde, evenals met vele anderen. Maar anderzijds kan men wel parallellen trekken met de jaren ’30 van de vorige eeuw, de tijd dat Hitler door westerse financiers in het zadel werd geholpen. Ook toen was er een al jaren durende economische crisis en ook toen was er in Duitsland een door WOI en het Verdrag van Versailles ontstane sfeer van hopeloosheid, onmacht en de wil om daar met behulp van een sterke leider uit te komen.

De volksmennerij van Hitler wist daar perfect op in te spelen en daardoor het grootste deel van het Duitse volk achter zich te scharen tegen de Joden en het Angelsaksisch elitaire bankwezen.Het verschil met Trump in deze is, dat hij geen eenheid maar verdeeldheid zaait binnen de Amerikaanse bevolking. Daar valt bij op te merken dat we nu in een andere fase leven van de NWO-agenda. Amerika en Trump hebben een andere rol in deze agenda te spelen dan Duitsland en het Duitstalige Midden-Europa.

Overeenkomst is dat ieder nationalistisch gefundeerde superioriteit om zeep geholpen moet worden, om die ene geglobaliseerde wereld met één regering, één (digitale) munteenheid en één (satanisch geïnspireerd) geloof te kunnen verwerkelijken. Ook Trump zegt zich tegen het establishment af te willen zetten. Hij leunt echter wel zwaar op een aantal ex-bankiers van Goldman Sachs, de meest criminele vertegenwoordiger van de Rothschilds in de VS.

Zij zijn niets meer en minder dan de ultieme vertegenwoordigers van dat establishment. In feite wilde Hitler geen oorlog met Engeland(3), maar werd er voor een belangrijk deel door de Angelsaksen toe geprovoceerd. Hij wist het land met grootschalige infrastructurele projecten (Autobahnen) en industrialisering (staal-, auto- en oorlogsindustrie) economisch weer uit het moeras te trekken. De al min of meer beantwoorde vraag blijft natuurlijk, waar hij de financiën daartoe vandaan haalde.

Trump wil door meer werkgelegenheid te scheppen ook zijn land uit het moeras trekken en zeker niet zonder de oorlogsindustrie. Hij heeft aangegeven geen oorlog met Rusland te willen, maar lijkt daar wel op aan te sturen ten aanzien van Iran en China. Vanwege de alliantie tussen die drie landen zal Trump mijns inziens in een oorlog met Rusland gemanoeuvreerd worden. Zo zal ook hij dan, evenals zijn voorgangers, een marionet blijken te zijn van de bankiers en het militair industrieel complex.

Deutschland über alles in der Welt en America First
De huidige situatie in de VS lijkt in vele opzichten op die van Duitsland in de jaren ’30. Het land staat economisch door haar schuldenlast (4) van bijna 20 biljoen dollar (Dat is een ’20’ met twaalf nullen..! US$ 20.000.000.000.000) al bijna op de bodem van de economische afgrond. Trump beloofde Amerika dus uit het moeras te trekken en haar weer groot te maken, door haar op de eerste plaats te zetten. Maar klinkt het Deutschland, Deutschland über alles in der Welt, nu echt zo anders als het America First, America First?

Trump’s werkelijke bijdrage zal mijns inziens zijn dat de bodem van de afgrond voor Amerika bereikt zal worden. De bankiers en het militair-industrieelcomplex zullen daar echter alleen maar beter en machtiger van worden, zoals ze dat ook deden van WOII, de Koude Oorlog en alle andere oorlogen. Het schijnt een economische wetmatigheid te zijn dat in slechte tijden er altijd een oorlog gevoerd wordt, om de mensen mee bezig te houden en de slaven mee in het gareel te krijgen. Verder is het van wezenlijk belang dat, door corruptie binnen de politiek en bij verkiezingen mensen zo gedesillusioneerd gaan worden door dit misleidende circus, ze daarom de gehele circusshow gaan verwerpen en om een sterke leider gaan schreeuwen. Trump heeft al wat trekken laten zien van zo’n ‘sterke’ (mis)leider.

Veel van wat hij heeft geschreeuwd tijdens zijn campagne is al met de wind verwaaid. Een tegenargument van Trump-aanhangers is hierbij vaak dat hij het wel heeft waargemaakt om het TPP handelsverdrag in de prullenbak te gooien. Dat was natuurlijk gemakkelijk scoren, want dat verdrag was voor zijn benoeming al op sterven na dood. Ga er maar vanuit dat als Trump de eliteagenda volledig heeft helpen uitrollen, er geen handelsverdragen meer nodig zijn. Alles zal ons door de strot worden geduwd, want de fake parlementaire besluitvormingen en goedkeuringen zullen er dan al helemaal niet meer toedoen.

We zien sinds Obama al dat het Congres buiten spel wordt gezet door een lawine aan decreten van de president, de zogenoemde ‘Executive Orders’. In de eerste twee weken van zijn presidentschap heeft Trump laten zien dat in versterkte en versnelde vorm door te willen zetten. Dit wordt door velen maar geaccepteerd en goedgepraat, maar stel je nu eens voor als iets dergelijks hier door Rutte, Wilders of Willem-Alexander zou worden gedaan..!

Trump en de NAVO
Tijdens zijn campagne roeptoeterde Trump dat de NAVO achterhaald is (NATO is obsolete). Nu hij president is, heeft hij duidelijk gemaakt dat de VS de NAVO nog steeds serieus neemt. Hij heeft onlangs meermaals aangegeven, dat hij de NAVO wil blijven steunen. Alle leden zullen dan echter wel een evenredig financiële bijdrage moeten leveren aan de door de Amerikanen veroorzaakte oorlogen tegen de door de Amerikanen geschapen vijanden ten behoeve van de Amerikaanse multinationalbelangen (5). Onder zijn nieuwe presidentschap gaan de troepenverplaatsingen naar Oost-Europa gewoon door(6). Dus ook hier laat Trump zien slechts oude wijn te zijn, die is overgegoten in een nieuwe zak.

Trump en Israël
Obama deed gedurende zijn presidentschap alsof hij op een gespannen voet met Netanyahu was komen te staan. Dit was in mijn beleving echter slechts een poging om het geopolitieke marionettentheater van een extra dramatisch effect te voorzien. Ondertussen bleef de Amerikaanse geldkraan miljarden dollars naar de Israëlische defensie laten stromen, in de vorm van financiële en militair materiële ondersteuning. Trump heeft zijn hart verpand aan Groot Israël. Hij heeft onomwonden zijn steun aan Israël, haar nederzettingenpolitiek en haar anti-Palestijns genocidale beleid uitgesproken.

Alleen al vanwege dit gegeven, zou ieder zichzelf respecterend mens op moeten roepen om Trump in preventieve hechtenis te plaatsen. Want zijn immigratieban voor immigranten uit zeven landen, heeft duidelijk gemaakt dat deze gericht is op het ondermijnen van de Arabische moslimwereld en het versterken van de grootheidswaan van het Zionistisch gefundeerde Israël. Het ging hierbij om 4 landen in het Midden-Oosten, aangevuld met Libië, Soedan en Somalië in Afrika. Dit zijn nu juist de landen waar voormalig generaal Wesley Clark ooit in een interview over zei, dat de VS die kapot wilde maken.

Die genoemde landen in het Midden-Oosten vallen voor een groot deel binnen de door het Groter Israël gewenste grenzen. Clark noemde ook Libanon, dat nu vervangen mag worden door Yemen. Daarnaast heeft het er alle schijn van dat Trump, met vele anti-Iran haviken in zijn regering, het met Netanyahu op een akkoordje zal gaan gooien om gezamenlijk Iran een (militair) lesje te leren.

However, Israel has made it clear that they plan to do more than just contain Iran. Leaked emails revealed that while Israel has more than 200 nuclear warheads pointed at Tehran, Iran has none. This has drawn little international criticism despite the fact Israel has never signed a nuclear non-proliferation treaty (HIER) and refuses to admit the existence of its nuclear program.

Further, the pro-Israel lobby has been busy exerting its influence in Congress. In early January, Rep. Alcee Hastings, a Florida Democrat, introduced the Authorization of Use of Force Against Iran Resolution (HIER). The bill that would authorize the president to launch a “preemptive” war with Iran without congressional approval and without the precondition that Iran would have committed any action that would otherwise warrant a full-scale invasion.” (7)

vert.
“Israel heeft het echter duidelijk gemaakt, dat ze meer willen aanpakken, dat Iran alleen maar in te sluiten. Gelekte e-mails onthullen dat, terwijl er meer dan 200 kernraketten vanuit Israël gericht zijn op Teheran, Iran geen enkele kernraket heeft. Dit heeft tot weinig internationale kritiek geleid, ondanks het feit dat Israël nog nooit ook maar één internationaal non-proliferatieverdrag over de verspreiding van kernwapens heeft getekend. Sterker nog: het bestaan van een eigen kernwapenprogramma volledig ontkent.

Daarnaast is een pro-Israëllobby druk bezig geweest haar invloed in het Amerikaanse Congres uit te breiden. Begin januari introduceerde Alcee Hasting, democraat uit Florida, in datzelfde Congres, de ‘Authorization of Use of Force Against Iran Resolution’. Dit wetsvoorstel geeft de president het recht een ‘preventieve aanval’ op Iran te initiëren, zonder goedkeuring van het Congres, en zónder dat er sprake is van het overtreden van enige internationale regel door Irna, die anders tot een totale invasie van Iran zou leiden.”(7)

Op 29 januari 2017 kondigde het hoofd van Iraanse Centrale Bank aan dat zij de dollar niet meer zouden gebruiken in haar financiële en handelsrapporten. In feite zegt Iran dus nu officieel NEE tegen de (petro)dollar. Daarmee lijkt het lot van Iran bezegeld te zijn. Want Irak en Lybië, die Iran daarin voorgingen, zijn nu volledig verwoest door de Amerikanen en haar Noord Atlantische Vernietiging Organisatie (NAVO).

Trump en terrorisme
De door Trump aangegeven reden om zijn immigratieban af te kondigen was onder andere, het voor potentiële terroristen onmogelijk te maken om de VS binnen te komen. Het bizarre is echter dat hij bij zijn lijst van landen in het Midden-Oosten juist die landen heeft uitgesloten van een ban, die de grootste terrorisme bevorderende en ondersteunende factoren in dat Midden-Oosten zijn. Dit zijn Israël en Saoedi Arabië. Daarnaast nog enkele andere vazalstaten aan de Perzische Golf. Met zijn zeer slecht voorbereide en uitgevoerde commando-inval in Yemen heeft Trump bewezen dat hij ook op dit vlak bereidt is het Amerikaans overzeese terrorisme voort te zetten. Dit was zijn eerste daad, die het kort na zijn aantreden bevestigde.

Het was een door hem goedgekeurde aanval met paratroepen en gevechtshelikopters op een dorp in Yemen. In dat dorp zouden zich vermeende Al CIAda-strijders bevinden. Bij deze aanval kwamen meerdere burgers om, waaronder acht vrouwen en acht kinderen. Bedenk daarbij wel dat de VS eind jaren ’70, onder president Carter, Al CIAda zelf heeft geschapen. Met als één van de doelen om deze als een geopolitiek wapen in latere jaren in te kunnen zetten. Gezien Trump’s houding ten aanzien van de CIA die, tezamen met de Mossad en de Engelse MI5, de wortel van al het terroristische- en oorlogskwaad in de wereld is, zal er in de komende jaren niet veel veranderen op dit gebied (8).

Zo heeft Trump dus zijn eerste, door hem geïnitieerde, satanische bloedoffer achter de rug. Dit zal hem in ieder geval vanuit die hoek de credits geven, om zijn satanische marionettenrol verder te mogen spelen. Hij zal nog meer bloed mogen laten vloeien. Onder andere door vrolijk verder te gaan met het leveren van wapens aan het oorlogsmisdadige regime in Saoedi Arabië (9) en zijn steun aan Israël. En door zijn aansturen op een mogelijke oorlog met Iran en China. Daarmee heeft hij als president zijn handen al ruimschoots in menselijk bloed gedrenkt en heeft dan ook alle recht op een eerlijk proces voor een oorlogstribunaal. Trump and all the rest of those narcissistic psychopaths for jail!

De puppet en haar master… De Rothschilds organiseerden voor haar presidentscampagne een ‘sponsoring’-banquet, waarbij de deelname US$ 100.000 pp. was. Of de Rothschilds ook achter Trump zitten, is waarschijnlijk maar niet helder.

Kritische geluiden
Tijdens de verkiezingscampagne hebben de reguliere media openlijk de kant gekozen van Hillary Clinton en daarmee een anti-Trumpstemming gecreëerd. Zij hebben daarmee op geniaal dialectische wijze kritiek van authentiek onafhankelijke denkers en voelers erg moeilijk gemaakt. Want iedere kritiek op Trump wordt daarmee in het links feministisch, cultureel marxistisch kamp geplaatst. Alsof ieder mens door zijn visie op de wereld zichzelf in een politiek links/rechts-schema moet proppen. Aan de hand waarvan hij wel of niet serieus te nemen is, wel of niet moet worden afgeserveerd en/of buiten- en eventueel opgesloten.

In mijn beleving draagt dit allemaal alleen maar bij aan een steeds grotere waanzin in deze wereld.De mens gaat hiermee naar de volgende fase in zijn devolutie (neerwaarts gerichte evolutie, dus aftakeling). Dit zal uiteindelijk voeren naar de oorlog van allen tegen allen! Het leidt de mens van Homo Naturalis, via de tussenfase van de Homo Technicus/Economicus, naar de Homo Politicus. Welke CUS zal de volgende zijn? De Homo Absenticus (de afwezige mens)? Zo wordt de mensheid geprogrammeerd om zichzelf te helpen vernietigen. Het zijn allemaal uiterst verraderlijke Judaskussen!

Voor alle duidelijkheid geef ik maar even weer dat ik geen Latijn heb geleerd en dat de hiervoor genoemde begrippen door mij verlatijnsd zijn. In alle ismen- en cus-ideologieën wordt totaal voorbij gegaan aan het menselijke in de ander en wordt deze enkel op zijn geprogrammeerde visie en denkbeelden be- en/of veroordeeld.

Het systeem van polarisatie en dualiteit door ons zélf bekrachtigd..
Onlangs heb ik zelf nog mee mogen maken dat een voorheen vruchtbare samenwerking door de ander, vanwege mijn onafhankelijk kritische visie betreffende Trump, abrupt werd afgebroken en hij niet meer met mij wilde communiceren..! Voornamelijk omdat hij niet meer tegen mijn visie kon. Het leverde hem te veel en te sterke irritaties op.

Dit is in feite een nogal triest gebeuren. Waarbij mensen laten zien dat ze niet willen groeien in hun bewustzijn. De wereld in zwart/witschema’s van denkconcepten op te delen, mag voor velen aantrekkelijk zijn en overzichtelijk, het is echter geen basis voor menselijke samenwerking!

Elke dag worden miljoenen mensen onder druk gezet om ‘een kant te kiezen’, door de media, de politici, de ‘experts’ en zelfs goede vrienden en familie. Het lijkt erop dat kritisch denken, wat niet ‘past’ in de kampen van de pro- en contra-Trump-aanhangers, wordt gedegradeerd en geridiculiseerd. Dit is een bijzondere ongelukkige situatie.

Ik geloof dat de burgerij in de VS op dit moment wordt beïnvloed door een soort van massa-krankzinnigheid. Er is geen goede uitkomst, als dit zo door gaat. Als resultaat, voel ik me gedwongen om een stem te gaan geven aan hen die verdwaald zijn in de politieke wildernis. We moeten volhouden en zorgen niet gemanipuleerd te worden door opzichtige en schandalige tactieken, die willen verdelen en heersen en agressief worden toegepast door het hele sociale maatschappelijke spectrum. Als we onze aarding verliezen en onze standvastigheid, wie blijven er dan nog over om het woord te voeren voor hen die simpelweg niet passen in een van de huidige politieke opkomende ideologieën..?” (9)

Andere onafhankelijke visie is mogelijk
Er is zeker nog een andere werkelijkheidsvisie op mens en wereld mogelijk, die buiten alle kunstmatig dialectisch vormgegeven politieke concepten een bestaansrecht heeft. Het is de menselijke visie, die leidt naar de Homo Universalis! Deze stelt de individueel krachtige gemeenschapsmens, met een koel hoofd en een warm hart, centraal. Ze gaat er ook vanuit dat het scheppen van een nieuwe cultuur niet gebaseerd kan zijn op kunstmatig gepolariseerde politieke, religieuze en persoonlijke overtuigingen, die alleen maar strijd en uitsluiting opleveren. Deze visie is niet alleen mogelijk, maar juist nu uiterst wenselijk.

In mijn beleving bevindt de mensheid zich nu, biografisch gezien, aan het eind van de puberteitsfase. Gedurende die fase is het gezond en passend om zich af te zetten tegen uiterlijke autoriteiten, om daarmee gaandeweg de eigen innerlijke autoriteit te ontmoeten en deze vorm te geven in het verdere leven. Wanneer men in deze fase bewustzijnsmatig volgroeid is, breekt de fase van volwassenheid aan. Dat is een fase waarin men volledig in zichzelf gegrond is en in de eigen kracht staat. Men heeft geen bevestiging (kudo’s, credits, likes, clicks en shares) van buitenaf meer nodig om het eigen bestaan mee te legitimeren.

De waanzin van onze tijd laat echter zien, dat velen in de puberteitsfase fase willen blijven hangen en niet door willen groeien naar volwassenheid. Ze willen niet volwassen worden. Ze hebben zich zodanig met hun eigen eenzijdige overtuigingen en gevoelsmatige identificaties geïdentificeerd, dat iedere bedreiging daarvan moet worden bestreden en het liefst geëlimineerd. Daarmee werpen ze zichzelf dus juist op als een uiterlijke autoriteit, waar we nu niet meer op zitten te wachten. Ze blijven zelf door hun voorliefde voor een bepaalde kamp(mis)leider aan een uiterlijke autoriteit hangen. Deze wordt als projectiescherm gebruikt voor al de in het eigen leven niet vervulde behoeften en verlangens. Ze weigeren om deze in zichzelf te willen vervullen.

Hierdoor blijven ze uiterst manipuleerbaar in het geopolitieke theater van telkens weer als nieuw gepresenteerde messiaanse politieke acteurs. In feite weigeren zij het om zichzelf in hun diepste wezen te willen kennen. Hieronder een videoregistratie door We Are Change van een interview met David Icke betreffende wat er in de alternatieve media is gebeurd, sinds Donald Trump op het toneel verscheen. Veel van wat je daarin zult horen, onderschrijft de in dit artikel weergegeven visie.

https://www.youtube.com/watch?v=iHviCCQATvA

Tegenwerping
Men zou bij het bovenstaande tegen kunnen werpen, dat ik mij in dit artikel ook puberaal opstel en me tegen Trump en zijn volgelingen afzet en hem geen eerlijke kans wil geven om zichzelf van zijn goede kant te laten zien. Het enige dat ik daarnaast wil stellen is, dat ik in mijn 59-jarige loopbaan op deze planeet al zoveel nieuwe heilbrengers op het toneel heb zien verschijnen, die uiteindelijk allemaal volksmenners bleken te zijn om de menselijke kudde naar een andere weide te leiden. Bij aankomst in die weide blijken ze echter misleid te zijn en via een verwarrende omweg weer terug naar dezelfde weide te zijn geleid. Het gras is overal altijd groener dan bij jezelf!

Ik wil mij tegen niemand afzetten, ook niet tegen Trump. Ik weiger het echter om partij te kiezen voor wie dan ook en me te laten verleiden tot het volgen van een uiterlijke messias. Mijn levensopdracht is om voor mijzelf te blijven denken en mijn eigen intuïtie en gevoel als uitgangspunt te nemen. Dus trouw aan mijzelf te blijven. Dat dit misschien een sociaal isolement oplevert, so be it. Liever onafhankelijk alleen, dan afhankelijk op te gaan in een gedragsregulerende groep.

De vrije geest volgt het pad van de eenzame wolf!
Gaande die weg van de eenzame wolf komt men uiteindelijk vanzelf weer gelijkgestemden tegen, die even onafhankelijk denkend en intuïtief zijn. Zo kwam ik een videoregistratie tegen van Pink Floyd’s nummer ‘Pigs (Three Different Ones)’. Het werd tijdens een concerttournee in oktober 2016 door de VS en Mexico door Roger Waters en een band uitgevoerd. Waters laat daarin op beeldende wijze zien hoe hij tegen Trump aankijkt. Op het imposante decor werden aan het eind van het nummer de volgende opmerkelijk narcistische uitspraken van Trump geprojecteerd.

“Ik geloof dat je verontschuldigingen maken een groot goed is, maar dan dien je fouten te hebben gemaakt. Ik zal me zeker gaan verontschuldigen, ergens, hopelijk in de verre toekomst, wanneer ik ooit eens verkeerd zal zitten..”

“Een natie zonder grenzen is in het geheel géén natie; we dienen een muur te hebben.”

“Ik was daar en zag onze politie- en brandweermannen, beneden bij 7-eleven, onder het World Trade center, direct nadat het instortte.”

“Ik heb een fantastische relatie met zwarten. Ik heb altijd een goede relatie gehad met de zwarten.”

“Mijn IQ is een van de hoogsten; dat zul je weten ook! Voel je alsjeblieft niet zo dom en onzeker; het is niet joúw fout.“

“Ik ben geen patzer. Zelfs als de wereld naar de ratsmedee gaat, zal ik nog geen penny verliezen.”

“Weet je, het maakt geen bal uit wat de media over me schrijven, zolang je maar een jonge en mooie reet hebt”

“Als Ivanka mijn dochter niet zou zijn, dan zou ik misschien een date met haar willen”

“Zou ik in het midden van 5th Avenue gaan staan en iemand overhoop schieten, dan nog zou ik geen kiezers verliezen.”

“Het vriest en het sneeuwt in New York; we hebben de opwarming van de Aarde nodig!”

“Wanneer die muur eenmaal staat, zal Mexico beginnen met zich gedragen.”

 “Het punt is, dat je nooit té gierig kunt zijn.”

“Mijn schoonheid is, dat ik verschrikkelijk rijk ben.”

Hier is deze video van Pigs,uitgevoerd door Roger Waters:

Als tegenwicht nog maar weer eens het bekende citaat van Ghandi weergegeven:

‘Er is genoeg voor ieders behoeften, maar niet voor ieders hebzucht.’

De muur die Trump aan de Mexicaanse grens wil bouwen, is een veruiterlijkt symbool voor de muur die hij om zichzelf heen heeft gebouwd. Hij is daar erg goed in en heeft immers jaren lang in de bouwwereld gezeten. Het is tevens een veruiterlijkt symbool voor de muur die de VS tussen haar en de rest van de wereld heeft gebouwd, waarachter ze zich uit haar angst voor de rest van die wereld kan verschansen. De uiteindelijke slotsom van dit verhaal is dan ook, dat Trump geen bijdrage zal leveren aan de wereldvrede!

Voor de liefhebbers is hier het gehele Desert Trip concert van Waters in Californië te zien:

https://www.youtube.com/watch?v=u5Oy3TXiQk4

Tot besluit wil ik nog aanreiken:

Laat je door niemand iets wijs maken.

Dus ook niet door mij!

Arend Zeevat

januari 2017

Bronnen en verwijzngen:

 1. https://www.psychologytoday.com/blog/brainstorm/201701/shrinks-battle-over-diagnosing-donald-trump
 2. https://www.henrymakow.com/koch.html
 3. https://www.henrymakow.com/000369.html
 4. http://www.usdebtclock.org/
 5. https://www.rt.com/usa/376504-trump-military-base-remarks/
 6. http://www.reuters.com/article/us-nato-russia-idUSKBN15E1LA , https://sputniknews.com/world/201611101047279319-donald-trump-nato-pentagon-changes/
 7. https://www.sott.net/article/342236-Decline-of-US-Hegemony-Leading-to-Inevitable-War-Against-Iran
 8. http://www.globalresearch.ca/the-cia-trump-and-his-war-on-terrorism/5571722
 9. http://www.zerohedge.com/news/2017-02-06/everyone-going-insane-lost-political-wilderness
 10. http://presstv.ir/Detail/2017/02/08/509614/Trump-set-to-OK-arms-sales-to-Saudi-Bahrain

452 gedachten over “Het ‘Trump-fenomeen’..

 1. als hillary president was geworden waren we nu al in een wereldoorlog verwikkeld dus maak het wat uit wie president wordt van Amerika twee slechten en meer was er niet.

 2. Tussen de uitspraak “Duitsland boven alles” en de uitspraak van Donald Trump “Amerika eerst” zit naar mijn mening een groot verschil.
  De Duitse uitspraak is toen ook bewezen uitgevoerd waarmee ik bedoel dat de Duitsers door het beleid wat Hitler VOOR de oorlog voerde weer welvaart werd gebracht na een periode van armoede die door de geallieerden veroorzaakt was.
  Toen Hitler eerst weer bezit nam van het Rijnland en vervolgens Oostenrijk annexeerde was er nog bijna geen schot gelost en Chamberlain gaf hem Chechoslowakije zowat cadeau.
  Het zijn ook de Engelsen en Fransen geweest die Duitsland de oorlog verklaard hebben en dat wordt vaak vergeten.
  Het zijn dan ook de geallieerden die eerst de oorlog hebben verklaard waarna het diezelfde geallieerden waren die Duitsland naar de totale ondergang hebben geleid maar wel met hulp van de VS.
  Hierbij worden telkens belangrijke feiten niet in de boekjes vermeldt zoals De boycot van Duitse producten,het Haavara project en ook wordt niet geschreven wie hem in het zadel hebben geholpen en hem financieel hebben ondersteund,verder moest er een auto komen wat voor elke portemonnee betaalbaar was De kever enz.
  Ook wordt er nooit over geschreven hoe Duitse militairen die gevangen waren genomen door de geallieerden zijn behandeld.
  Trump heeft naar mijn mening heel andere bedoelingen en dat kan men al zien door zijn vriendschap en steun aan Netanyahu die deel uitmaakt van de Zionistische club en die er geen moeite mee heeft om zwaarbewapende militairen in te zetten tegen kinderen,vrouwen en mannen die steeds verder in het nauw gedreven worden door de verovering van hun grondgebied door Israel.
  Ook heeft hij niet het beste voor met wederom Europa en dan met name Duitsland want hij wil BMW meer invoerrechten/belasting laten betalen als ze niet in de VS gaan produceren en het is ook erg vreemd dat de VS schadevergoeding eist in verband met die zogenaamde sjoemelsoftware in Duitse auto,s terwijl ze zelf auto,s bouwen die nog veel meer vervuilen door een hoger verbruik.
  Vervolgens worden we dan financieel gedwongen meer geld uit te geven aan oorlogstuig wat via Washington naar de Amerikaanse oorlogsindustrie gesluisd wordt want anders zal hij landen die hier geen gehoor aan geven mogelijk in de steek laten als er oorlog gevoerd wordt.En dat alles nadat de VS enorm geprofiteerd heeft van de inzet van NAVO troepen zodat ze rijkdom konden vergaren door inzet van diezelfde NAVO.
  Dan hebben we de muur tussen de VS en Mexico die mogelijk wel Mexicanen buiten de VS kan houden maar ook mensen in die VS kan houden en dan moet ik denken aan de Feema kampen (zo,n 800 stuks) want die zullen ze naar alle waarschijnlijkheid niet voor niets gebouwd hebben lijkt mij en ze doen daar heel geheimzinnig over wat natuurlijk ook niet voor niets is.
  Het lijkt er dan ook op dat de VS doet of gaat doen waar zij Duitsland van beschuldigd hebben.

  1. Hitler heeft meegewerkt aan de voorbereidingen om de staat Israël mogelijk te maken. Trump gaat in mijn beleving meewerken aan de voorbereiding om Israël tot het Vijfde Rijk te maken.

  2. PS Arnold.

   Jouw gedachte de dubbele werking van die muur is ook al door mijn gedachten gegaan. 🙂

  3. Deutschland über alles, heeft helemaal niets met Hitler te maken…die tekst is veel ouder. En iedere land zingt toch in de hoogste tonen…zoals GB met ‘Rule Britannia, Britannia rules te world’. Er is ook geen land, dat een volkslied heeft met de tekst, XX zak maar in de stront, lijkt mij.
   Verder Trump is Hitler niet, en Hitler is Trump niet. Alleen al die vergelijking, slaat nergens op, en is dan ook eerder psychologische warfare…ook is Wilders niet Trump, en Trump zeker niet Wilders.
   PVV is een partij die van zionisten wordt gefinancierd, net zo het Vlaamse blok, FPÖ, AfD en de partij van Marine le Pen, en ws alle andere rechtse partijen. De Zionisten vinden het heerlijk dat men een gemeenschappelijke vijand heeft, de moslim. En dat betekent, dat het straks weer de gewone mens mag ontgelden.
   Al deze ‘zio-partijen’ ontvangen geld, van precies dezelfde club, die ons mensen altijd maar wil verdelen en met ellende en oorlog opschept. Wie dat niet herkent, is in mijn ogen niet met waarheidsvinding bezig.

  4. Arnold en Arend, weten jullie toevallig dat er al een muur in Mexico staat? Nl door Mexico gebouwd, in het zuiden aan de grens met Guatemala en Belize, om de armen af te houden.
   Dat een van de rijkste mensen ter wereld een mexicano is, Carlos Slim (telecommunicatie), die best zelf zijn land een beetje vooruit mag helpen, vind je niet? Dat er veel te veel illegalen in de VS voor een hongerloon als slaaf moeten werken omdat sommige werkgevers liever slaven zonder rechten in dienst hebben, dan een legale Amerikaan aan te nemen en iets meer te betalen. Hier heb je Shell en Unilever die liever goedkope werkkrachten willen hebben.

  5. MC, behalve dat het moet zijn “Brittania rules the waves” kan ik je goed volgen. Vooroordelen zijn goedkoop.

  6. Nee dat wist ik niet mc. Natuurlijk even belachelijk als de muur van Trump, de vroegere Berlijns muur, de Israëlische muren en de muur die in Litouwen aan de grens met Rusland is gebouwd. Is het bouwen van fysieke muren tussen landen, die er ook psychologisch vlak al tussen individuen zijn, de oplossing om als mensheid naar eenheid te groeien?

  7. MC en Cozmic
   Zouden zij die achter de schermen aan de touwtjes trekken het risico nemen dat een president gekozen wordt die tegen hen werkt?
   Of zou het zo kunnen zijn dat het op het eerste zicht zo moet lijken om zieltjes te winnen zodat Trump zich verzekerd van steun bij alles wat hij doet of gaat doen want hij weet ook dat wanneer mensen zien dat de gewone man het beter krijgt hij als vanzelfsprekend het overgrote deel van de Amerikanen achter hem krijgt en vooral door de industrie weer in de VS terug te brengen zullen velen weer werk hebben en in eerste instantie een beter leven krijgen.
   Als dan eenmaal die muur er staat hoe moeilijk kan het dan zijn om de VS af te sluiten zodat mensen die weg willen uit de VS dat niet meer kunnen?
   Wel staan dan die fabrieken daar en kunnen ze mensen dwingen om gratis voor hen te werken en willen ze dat niet dan heb je altijd nog de Feema kampen.
   Hoe vaak hebben we het op WTK niet gehad over satanisme en zou voorgaande daar dan niet bij passen?
   Toevallig zag ik vanavond ook Terzake en ik vond dat Netanyahu net iets te vrolijk was kijk zelf maar ongeveer vanaf minuut 19.
   http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake

  8. Arnold 3 :
   Vergeet ook niet het weinig bekende Stalin Churchill pakt :
   http://revblog.codoh.com/2009/12/finland-in-the-eye-of-the-storm/
   In verband hiermede :
   “Most people think the Nazis betrayed a trusted ally June 22, 1941 when they launched “Operation Barbarossa.” In fact, Stalin began planning to attack Hitler almost as soon as the ink dried on their non-aggression pact August 23, 1939.
   – See more at: https://www.henrymakow.com/001895.html#sthash.vIhdyE3O.dpuf
   Belangrijk is ook de conclusie in de voormelde tekst :
   “CONCLUSION
   Our era resembles the 1930’s when people lived in constant dread of an upcoming world war. War was very unpopular in 1939 but our misleaders managed to engineer one anyway.The US cannot win a conventional war in the Middle East and is planning a nuclear one.
   The pieces are all in place for speedy escalation. An “Iranian” attack on a US ship; an Israeli strike on Iranian nuclear facilities; an “Iranian” (terrorist nuclear?) attack on Israeli or American cities; the imposition of martial law and dictatorship in the US. Who believes Bush and Cheney aren’t capable of this? ”
   De vergelijking met de jaren 30 van vorig eeuw is dan ook meer dan gerechtvaardigd.

  9. Arend, stel dat ik Trump was…. dan zou mijn antwoord zijn: Beste Arend Zeevat, ik heb vernomen dat u mijn politieke besluiten niet geheel vertrouwd. Graag zou ik uw opinie zien in betrekking met internationale affaires die mijn voorgangers reeds hebben tot stand gebracht. Graag met bijgeleverde risico analyse om een internationale financiële crisis en de daarbij behorende mogelijke sociale onrusten en eventuele oorlogen goed in te kunnen schatten.
   Was getekend,
   D Trump,
   President of the United States of America

  10. MC 3.3
   Daar schrijf jezelf:PVV is een partij die van Zionisten wordt gefinancierd,net zoals het Vlaamse blok,FPO,AFD en de partij van Marine Le Pen en ws alle andere partijen.Juist en hoe zat dat ook alweer met Hitler? werd hij niet door diezelfde lieden gefinancierd?
   En die rechtse partijen past dat niet mooi in het straatje van mensen onderdrukken doormiddel van dwang?Je bent het toch wel met mij eens dat rechts steeds meer opkomt of niet kijk eens hoe zij ervoor staan in de peilingen.

  11. MC.
   In 3.12 maakte ik een foutje door te schrijven :en ws alle andere partijen en dat moet natuurlijk zijn en ws alle andere rechtse partijen.

  12. Cozmic 3.11.

   Een leuke. Helaas moet ik je teleurstellen, ik heb ook niet de oplossing voor alle wereldproblemen in petto. Ik zie wat er gebeurd en constateer dat men de foute satanisch geïnspireerde uitgangspunten hanteert voor het oplossen van de door henzelf geschapen problemen. Komt Einstein weer even voorbij: “Problemen kunnen nooit op hetzelfde denkniveau worden opgelost waarop ze ontstaan zijn.”

   Ik zou dan ook als uitgangspunt voor een oplossing de volgende vraag willen nemen: “Wat wil de Liefde hier?”

  13. Cozmic 3.11
   Oke jij bent dan Trump dan heb ik ook een vraag aan jou hoe verklaar je dat Trump de banden met Poetin wil aanhalen terwijl hij gelijktijdig de NAVO beloofd hen te blijven steunen mits ze 2% van hun BNP uitgeven aan defensie terwijl diezelfde NAVO Poetin aan het uitdagen is?

  14. MC 3.4
   Dat van die muur in het zuiden van Mexico wist ik ook niet maar ik zie ook geen verband met die muur in het zuiden van de VS.

  15. Arend, Poetin is een schaakspeler. Wat ik heb gezien liet hij zich niet uitdagen door steekspelletjes, zocht niet de hulp van de massmedia, maar liet zijn rationele acties voor zich spreken. Het lijkt er op dat Trumpiedumpie enigszins hetzelfde spel gaat spelen. USA financierde de NATO om een intimidatie spel te spelen waar Trump geen boodschap aan heeft. Als de NATO ook echt NATO ( ALLIANCE) wil zijn dan moet dat een democratisch instituut zijn waar een ieder ook aan mee betaald.
   Tot zover mijn channeling van Trump, nu ff Melania een beurt geven.

  16. Cozmic 3.17
   Logische uitleg wat betreft de kosten delen en dat Trump niet verantwoordelijk gehouden mag worden voor wat zijn voorganger heeft gedaan.
   Maar Hoe kan Trump gelijktijdig vriendjes worden met Poetin terwijl hij ook de NAVO helpen zal die Poetin nu behoorlijk op de proef stellen?

  17. Arnold 3.22

   Dat lijkt me een heel plausibele verklaring Arnold voor het bestaan van de Noord Atlantische Vernietiging Organisatie. Een oorlogsmachine kan zichzelf in haar bestaan alleen maar rechtvaardigen door telkens weer oorlog te voeren. Zelfs zogenaamde vredesoperaties worden door dezelfde oorlogsmachine uitgevoerd. Dit kan mijns inziens alleen maar veranderen als mensen hun eigen denken en voelen gaan veranderen, waardoor ze niet meer ontvankelijk zijn voor oorlogspropaganda.

  18. Nu denk ik het te weten Arend. Volgens mij ligt het aan de bronnen die je raadpleegt. Zoek je alleen jouw mening bevestigende sites op? Of ga je ook andere sites bestuderen?

  19. MC 3.27
   MC waarom denk jij dat Arend alleen zijn informatie zou zoeken/vinden op sites die zijn mening zouden bevestigen?
   Kijk en lees gewoon alle verwijzingen die gegeven worden door verschillende mensen en je zal mogelijk tot de conclusie komen dat wat jij denkt gewoon onzin kan zijn en dat jezelf misschien niet de juiste sites bezoekt moest dat niet zo zijn ga dan Arend of wie dan ook geen verwijten lopen maken maar kom dan met feiten die zijn schrijven/mening weerleggen.

 3. Sorry Arend maar je verhaal is één brok negativiteit waar ik niet doorheen kom.
  Natuurlijk is Trump niet de verlosser maar zo hier en daar moet je toch echt wat nuance aanbrengen.
  Het is heel makkelijk om een artikel te schrijven over iemand die rijk is en daarom dus wel fout zal zijn en dus foute zal kennen. De kans dat je er dan naast zit is niet erg groot.
  Natuurlijk verkeert Trump in bepaalde kringen. Hoe groot is de kans dat je op dat niveau onschuld tegenkomt? Hij trekt op met haaien. Lieveheersbeestjes zijn er niet op dat niveau.
  Daarbij komt dat een president niet iemand is die na installatie even alle regels en wetten overboord kan gooien. Hij kan niet alle pionnen vervangen. Hij kan niet alle haaien ineens vervangen door lieveheersbeestjes.
  Ook een president komt in een keurslijf terecht en moet binnen bepaalde grenzen opereren.
  ‘America first’ is echt wat anders dat ‘Deutschland über alles’. Dat hoeft toch niemand jou uit te leggen?

  1. Amerika heeft samen met Israël en ex-Nazi’s toch het Vierde Rijk gesticht. Trump krijgt deze erfenis en ik kan me niet voorstellen dat hij zomaar zal weggooien.

   “In order to obtain and hold power a man must love it. Thus the effort to get it is not likely to be coupled with goodness, but with the opposite qualities of pride, craft and cruelty. Without exalting self and abasing others, without hypocrisy, lying, prisons, fortresses, penalties, killing, no power can arise or hold its own.” Leo Tolstoy (1828-1910), (in ‘The Kingdom of God is Within You’ 1894.)

   “The megalomaniac differs from the narcissist by the fact that he wishes to be powerful rather than charming, and seeks to be feared rather than loved. To this type belong many lunatics and most of the great men of history.” Bertrand Russell (1872-1970), (in The Conquest of Happiness, ch. 1, 1930.)

   “Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power. ” Abraham Lincoln (1809-1865), 16th President of the United States, 1861-65; (N. B.: Originally found and attributed to Lincoln in a biography entitled “Abraham Lincoln, the Backwoods Boy” by Horatio Alger Jr., pub. in 1883.)

   “Perhaps it is a universal truth that the loss of liberty at home is to be charged against provisions against danger, real or pretended from abroad.”James Madison (1751-1836), Father of the US Constitution, 4th American President, (in a letter to Thomas Jefferson, May 13, 1798.)

   “When fascism comes to America, it will be wrapped in the flag and carrying the cross.” Sinclair Lewis (1885-1951), (It Can’t Happen Here, 1935, a novel about the election of a fascist to the American presidency.)

   When 46.1% of Americans who voted, in November 2016, to elect a real estate magnate in the person of Donald Trump as U.S. President, they did not know precisely what they were buying, because, as the quote above says, we really know how a politician will behave only once he or she assumes power. Americans surely did not expect that the promised “change” the Republican presidential candidate envisioned and promised was going to be, in fact, “chaos” and “turmoil” in the U.S. government.”

   http://www.globalresearch.ca/the-imperial-presidency-of-donald-trump-a-threat-to-american-democracy-and-an-agent-of-chaos-in-the-world/5574923

  2. @Arend
   Ook hier is nuance belangrijk. Je zegt Amerika en Israël maar het gaat om mensen en dan ook nog eens om een heel piepklein deel van de mensheid. Heeft dit clubje wel een nationaliteit.
   Ze zijn verspreid over de wereld, ze controleren de wereld. Ze zijn wereldwijd georganiseerd. Misschien hebben zij de term wereldburger wel bedacht.

   Wat Trump betreft, de keuze was oorlog met Rusland of uitstel van die oorlog met Rusland.
   Herinner je je die grote bek van Rutte en Koenders nog om Rusland te provoceren?
   Van die ellende zijn we tijdelijk even verlost. Het zijn allemaal kleine dingen waar je op moet letten en blij mee moet zijn.
   Ook het TTIP verdrag is van de baan en dan kun je achteraf wel zeggen dat het sowieso kansloos was maar de realiteit is dat als iets kansloos is dat wij er dan juist mee worden opgezadeld. Dat heet dEUmocratie en is vergelijkbaar met dictatuur.

  3. Prochrist.

   Je nuancering is heel terecht. Ik ben er vanuit gegaan dat ieder wel zou beseffen, dat ik met Amerika en Israël niet de gehele bevolking bedoel, maar hun politieke leiders en wat daar verder nog achter en boven staat.

 4. Tot nu toe heb ik me nooit bezig gehouden met zgn. verkozen presidenten… tot nu toe. De gedachte alleen al dat Hillary zou gaan winnen, en daar leek het ook op, bracht de koude rillingen over mijn rug. Toen het uiteindelijk tegen alle verwachting Trump werd was ik best blij ( opgelucht is het betere woord) Het lijkt er op dat het iemand is die van aanpakken weet, hij is toch al miljardair dus hoeft zich niet door lobbyïsten ( of hoe je dat ook schrijft) om te laten kopen. Hij benoemt zaken bij de naam en schijt bijna letterlijk op de MSM ( kan Paay ms nog wat mee)
  En ja, hij erft een ongelofelijke kolerebende waar hij mee zal moeten schipperen. Israel is daar een onderdeel van, ook China en Iran, de oorlogsvloten lagen er al, daar had hij geen inspraak in.
  Bizar is hoe voor het eerst in de geschiedenis na een democratische verkiezing de verliezende partij de zittende president wil onderuit halen, daar gaan bij mij de alarmbellen af. Intussen is het grootste pedo arrest een feit, waarbij de koppen tot in het witte huis rollen.
  Ik geeft Trump het voordeel van de twijfel, narcist of niet.
  https://www.youtube.com/watch?v=TmHwLaOloh4

  1. Voor mij is het allemaal één groot circustheater. Maar goed ieder zijn visie. Ik voel niet de behoefte om wie dan ook van mijn visie te overtuigen. Live and let live. We zullen wel zien waar het op uitdraait. Als ik allemaal heel verkeerd heb ingeschat, dan zal ik dat ruiterlijk toegeven.

  2. Arend, niemand hier, of waar dan ook is begaafd met alwetendheid. Jij schrijft jouw visie op en dat geeft een opening tot discussie, dialoog en uitwisseling van visies. Fijn ook dat er niet ad hominum gereageerd wordt.

  3. Nou nou, het is toch allemaal niet zo heel erg objectief benaderd, Arend oordeeld en veroordeeld, zonder te weten.
   Trump zijn flamboyante persoonlijk heid, die van een zelf made man, wordt verklaard als Narcisme, en zelfingenomenheid.
   Kijk als je iemand eerst op de strondkar door het dorp rond rijdt, en dan schijnheilig verklaard mocht ik me vergist hebben, zal ik dit ridderlijk toegeven, nou kan jullie zeggen zo werkt het in mijn wereld niet.
   Jenne

  4. Cozmic 5.3

   een visie geven cq schrijven is OK, maar bij nadere beschouwing van dit artikel, is er geen sprake van een objectieve visie, maar voor mij grenst dit aan een politieke hetse.
   Jenne

 5. Belangrijk om te weten is dat de werkelijk macht in de USA ligt bij de Deepstate, met o.a. het MIC, de CFR, de banksters van Wallstreet (met Goldmann Sachs) en uiteindelijk de zionistische lobby met het AIPAC
  Zonder de medewerking van de Deepstate wordt men geen president.
  Wat Trump betreft is deze omringd door zionisten, neocons en banksters, en is hij voor de rest een vazal van Tel Aviv (met Bibi). Zijn voornaamste opdracht zal dan ook te maken hebben met Groot Israël en het Oded Yinon plan uitvoeren. Momenteel doen zich er echter conflicten voor binnen de Deepstate. (te vergelijken met oorlogen tussen mafia clans in Italië).
  Een bron : https://www.henrymakow.com/2016/11/have-americans-been-neo-conned.html
  met citaat :
  “An article “Iran Deal Shows Illuminati/Zionism Not Identical” (May 25, 2016) revealed that the Soros machine lobbied in favor of the July 2015 nuclear deal with Iran. No doubt, this is why there was a deal.
  This suggests a bitter schism in the Masonic Jewish power elite between the Communists (Rothschilds, Soros, Obama, Clinton, corporate America and the mass media) and the Zionists (Israel, Trump and his backers.) ”
  – See more at: https://www.henrymakow.com/2016/11/have-americans-been-neo-conned.html#sthash.NUEVGMbw.dpuf
  Het is dan ook niet makkelijk om pogen klaar te zien in dit kluwen van allerlei machten met hun respect. belangen. Dit gaat dan nog gepaard met een enorme psychologische oorlog in de MSM , waarbij “fake news” de norm geworden is. Geen enkele vlag dekt dan ook nog de werkelijke lading. In die optiek is het dan ook gevaarlijk om partij te kiezen. Een zaak is wel zeker : met Clinton had de ramp nog groter geweest.

  1. Mooi uitgelegd Sub Rosa. Ik kan me wel in jouw woorden vinden. Het probleem zoals dat in een eerdere reactie werd verwoord was dat er in deze men heeft moeten kiezen de narcist en de psychopaat. Zoals vaker. Maar beide kunnen ze bijten en/of krabben. Bij beide doet dat pijn.

  2. Arend 6.1 :
   Er kan hier nog meer aan de hand zijn. U kent ook de brief van Albert Pike inzake de WO III waarin Europa ook moet en zal meegesleurd worden. Een gelijkaardig scenario is nu ook blijkbaar in voorbereiding voor de USA :
   http://new.euro-med.dk/20170211-usa-organisiertes-chaos-einwanderungsgesetz-in-gerichten-verletzt-zunehmender-aufruf-zur-revolution-in-usa.php
   met enkele citaten, ik verwijs naar de tekst in de link waar ook een Engelstalige versie beschikbaar is :
   “Es gibt keinen Zweifel: Die USA stehen am Rande des Bürgerkriegs / der Revolution – wie ich am 9. Febr. 2017 schrieb. Die amerikanische Verfassung von 1776, die für die falsche NWO- Washington DC-Verfassung von 1871 beiseite geschoben wurde, scheint jetzt von kommunistischen Revolutionären, die in einem Londoner City-Theater nach hegelscher Dialektik spielen, begraben zu werden – – fast ähnlich wie in Russland 1917/21, was von der hasserfüllten Hillary Clinton, Marionette von Lynn Forrest de Rothschild / ihrem Ehemann Evelyn de Rothschild bejubelt wird.Im Jahr 2012 sagte Soros Unruhen, Klassenkampf in den USA vorher (lesen Sie: er plante sie!)…………
   “Wenn wir es aber mit einem hegelschen Schauspiel zu tun haben, muss Trumps Rolle die Antithese sein.ALSO, WIE WIRD TRUMPS ROLLE INSZENIERT?
   Es scheint, dass niemand weiß, ob Trump wie ein patriotischer “normaler” Präsident regieren wird – oder ob er eine geplante Antithese zum Obama-Kult ist.”
   En het besluit : “Das bedeutet, Rothschild-Agent Trump hat die Aufgabe, Amerika und die Welt mit seinem vorgetäuschten Gegner, dem Rothschild-Agenten George Soros, in das geplante Chaos zu führen, auf dem die NWO wie Phoenix aus der Asche steigen soll.”

  3. Precies Sub Rosa. Mijn gevoel is ook, zoals ik in bovenstaand artikel en andere heb aangegeven, dat Trump de VS in een chaotische afgrond zal moeten storten. Daaruit zou dan wel eens de Pax Judeïca als een vuurspuwende draak weer uit te voorschijn kunnen komen.

 6. Ik wil nog een woordje kwijt over “Masonic”, “Satanic” en dergelijke termen.
  Het stoort mij dat al deze termen door elkaar gebruikt worden zonder dat de definitie ervan duidelijk wordt gemaakt. Het wordt ahw op 1 hoop gemikt.
  Het gros van de mensheid gaat totaal onbewust door het leven. Ze worden geboren in een gezin dat bijvoorbeeld katholiek gezind is en slijten de rest van hun leven als zijnde katholiek. Binnen de katholieke kerk vinden ook satanische rituelen plaats, daardoor zouden alle katholieken dus satanisten zijn.
  Een klein deel van de mensheid is zich bewust van de krachten die op aarde heersen, een klein deel van deze mensen gaat daar ook actief iets mee doen. Een deel manipuleert het energieveld om zich in dit tijdelijke illusionaire leven te verrijken en zich machtiger te voelen. Een ander deel gebruikt deze kennis om zichzelf en anderen te verlossen van het juk. Met dezelfde kennis!! Om dit alleen te doen kost veel energie, met gelijkgestemde zielen versterk je deze kracht exponentieel. De slapende massa ziet een ieder die hogere magie beoefent graag als een sekte, een bedreiging. Dat is de reden dat veel genootschappen zich als een geheim genootschap plaatsen.
  Maak eerst onderscheid voordat je oordeelt.
  Einde bericht van de Illimitatie

  1. Satinische krachten hebben een dilemma, aan de ene kant willen ze de wereld voor hunzelf, aan de andere kant moeten ze zich voeden aan anderen. Ze hebben dus een veestapel nodig, groot genoeg om zich te kunnen voeden. En liefst een veestapel die zich niet bewust is van het feit dat ze vee zijn. De New World Order waar Hillary een voorstander van is is ingericht op deze wijze, een rijke elite met een veestapel die gecontroleerd is. Een deel van de Katholieke kerk stond daar achter en staat daar nog steeds achter. Moslims stonden deels in de weg omdat ze hun eigen agenda volgen hoewel het islamitisch geloof ooit door de katholieke kerk geïmplanteerd is om verdeeldheid te zaaien en een gebied waar het orthodoxe geloof de meerderheid had te vernietigen.
   Trump houdt de RK kerk te vriend, wetende dat er verdeeldheid is, de goede katholieken (?) te vriend houdend.
   Verschil tussen satanisten en wetenden (gnosis) is dat de laatste partij weet dat deze planeet groot genoeg is voor iedereen zodra er een verandering in bewustzijn is.

  2. Satanische krachten laten ons een spiegel zien van het goede. Ze hebben geen eigen scheppingskracht en kunnen alleen gebruik maken van wat er al is vanuit de oudheid. Vandaar dat er in die occulte clubs ook altijd weer teruggegrepen wordt op symboliek uit die oudheid. Formule voor onze tijd kan dan ook zijn bij alles wat je vanuit de buitenwereld door autoriteiten wordt voorgeschoteld, draai het 180 graden om in het tegendeel.

  3. Een deel van de headfuck is de term “Satanisch” oftewel van Satan. Who the FUCK was Satan? De hele bijbel is geïnspireerd op een wezen dat zich Jahweh noemt, zichzelf uitroepend tot The Good Guy. In de gnostiek wordt deze good guy onderuit geschoffeld als een imposter, waar laat dat de positie van Satan?

  4. Wat mij stoort is dat veel zogenaamde vrije denkers zich bedienen van allerlei termen waarvan ze zelf de achtergronden niet kennen, ze gebruiken termen die ongedefiniëerd zijn, meest met religieuse achtergrond of anders.
   Op deze wijze zijn ze zelf bezig om losse flodders te schieten, mindfucks te projecteren, hetgeen ze pretenderen niet te doen.

  5. @Cozmic
   Lucifer is Satan in de Bijbel. Na zijn val kreeg hij de naam Satan, dat betekent tegenstander.

  6. Ik heb de bijbel niet geschreven, kan dus ook geen verantwoordelijkheid opnemen voor dat herdersverhaal. In de tussentijd zijn er veel betere boeken geschreven. Van het nieuwe testament is bekend dat het een bak met onzin is, het oude testament een slap aftreksel van de thora. Wat ook weer een slap aftreksel is van de inwijdingen van het oude Egypte en Sumerië. Welke bijbel dus? Die van die God die onvoorwaardelijk van je houdt zolang je maar doet wat hij zegt? Die alles gecreëerd heeft, dus ook Satan, de hel en de hele rotrest?
   Rest my case

  7. Bij deze gebruik ik een Lucifer om een kaarsje te branden voor iedere mongool die ooit moeite heeft gedaan om de bijbel serieus te nemen.

  8. @Cozmic
   Als je niet wilt weten of lezen wat er in de Bijbel staat dan is dat je goed recht maar begin er dan niet over en ga ons niet vertellen waar de Bijbel wel over gaat want dan maak je voornamelijk jezelf belachelijk.

  9. Leuk dat je dat boek Bijbel noemt met een grote B, waarschijnlijk jouw heilige boek. Ga hier niet lopen vertellen wat ik wel en niet mag zeggen want daar zijn jullie Bijelfanaten erg goed in. Ga lekker met een moslim debatteren over hun koran. Religie is de ergste vorm van onderdrukking van werkelijke kennis en gezond verstand, steek die maar in je reet samen met de bijbel.

  10. @Cozmic
   Uit jouw reacties blijkt jouw zwakte en onzekerheid waarschijnlijk om het feit dat je niet inhoudelijk kunt communiceren over iets dat je zelf aankaart. Je aannames, je agressie, je taalgebruik moeten waarschijnlijk allemaal verbloemen dat je tekort schiet. Het zal wel de schuld van een ander zijn of misschien wel van de Bijbel of andere religies. Zoek hulp!

  11. De bijbel en het nieuwe testament zijn niks meer dan een gids voor de massa om zich slaafs op te stellen, als vee, het leven hier betekent niks want de beloning wacht in de hemel als je goed hebt geleefd.
   Wie hier doorheen leest ziet het patroon van vampirisme, wees een goede slaaf op aarde. Later wordt je beloond.
   Wie enigszins bekend is met esoterishe kennis herkent dit. De god van de bijbel is een archont eerste klas die het bewustzijnsvacuum overnam toen het mogelijk was. Wie in zijn weg kwam werd Satan of Lucifer genoemd.
   De hele slaafse mindset die op aarde heerst waar critical thinking weggezet wordt als iets raars is een resultaat van deze coup, een archontische coup door de zgn god van de bijbel, niks te doen met liefde. Uiteindelijk is het deze energie waar we op aarde een blok tegen moeten maken om tot ons werkelijke bewustzijn terug te keren. Ik ben bang dat dat lang gaat duren en dat ik het niet meer mee ga maken. daarentegen, ieder gezaaid zaadje is er 1.
   Einde boodschap van de illimitatie

  12. Prochrist, het feit dat jij denkt dat ik niet weet waar ik over spreek en dat jij dat wel even zal invullen voor mij met jouw gepreek getuigt van het feit dat jij hulp zou moeten zoeken.
   Rest my case
   (fucking religious righteous twats) 😛

  13. Het een is de bijbel die oude verhalen verteld waar men eventueel wijsheid uit kan halen, en dat andere is de bijbel die gekaapt is door mensen die opeens hun ‘wijsheid’ anderen willen opleggen.
   Hoe was dat bij de indianen… 🙂
   +Op een avond vertelde een oude Cherokee-indiaan aan zijn kleinzoon over de strijd die zich binnenin mensen afspeelt.
   Hij zei: “Mijn zoon, de strijd gaat tussen twee ‘wolven’ binnen ieder van ons. De ene heet Kwaad. Het is woede, afgunst, jaloersheid, verdriet, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaar-digheid, leugen, valse trots, superioriteit en ego. De andere heet Goed. Het is vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid, trouw, medeleven, grootmoedigheid, waarheid, compassie en geloof.”
   De kleinzoon dacht er even over na en vroeg dan aan zijn grootvader: “Welke wolf wint?” De oude Cherokee antwoordde eenvoudig: “Diegene die jij voedt.”+

  14. Best wel grappig dat mij verweten wordt dat ik niet inhoudelijk reageer. En ja, ik lijd ontzettend onder zwakte en onzekerheid, goh, heel fijn dat je me dat nog even onder de aandacht brengt. Dat ik tekort schiet is ook een feit, samen met de onsamenhangende aannames. Wat betreft mijn agressie, daar werk ik aan, ik pijp tegenwoordig een bisschop en met een mond vol heilig zaad kan ik niet vloeken zei hij. Als ik mijn best doe dan kan ik binnen een paar jaar mijn weg naar het Vaticaan pijpen heeft hij beloofd.
   Ik hoop, Prochrist dat je ziet dat ik best wel een goede christen ben en dat mijn onsamenhangende teksten het werk van Lucifer zijn die soms nog een grip op mij heeft. Moge God mij vergeven, moge dit aardse leven een les voor mij zij, een test eigenlijk en hopelijk zal Here God mij opnemen in zijn Koninkrijk. Amen

  15. Tja Cozmic, ik hoop wel dat de redactie al je dronkenmanspraat laat staan zodat je ziet wat drank doet.

   Volgens mij heb ik alleen deze vraag van jou beantwoord “Who the FUCK was Satan?” waarna jij hysterisch werd en al schuimbekkend begon te preken over de inhoud van de Bijbel terwijl je ook nog zegt het niet gelezen te hebben:

   ‘De hele Bijbel is geïnspireerd op een wezen dat zich Jahweh noemt’
   ‘het nieuwe testament is bekend dat het een bak met onzin is, het oude testament een slap aftreksel van de thora’
   ‘Arend, welke Bijbel? Ik heb dat fucking boek nooit gelezen en zal dat ook nooit doen’
   ‘De Bijbel en het nieuwe testament zijn niks meer dan een gids voor de massa om zich slaafs op te stellen, als vee’
   ‘Wie hier doorheen leest ziet het patroon van vampirisme, wees een goede slaaf op aarde.’
   ‘De god van de bijbel is een archont eerste klas die het bewustzijnsvacuum overnam toen het mogelijk was. Wie in zijn weg kwam werd Satan of Lucifer genoemd.’

   Tja, je wil niet horen wat een ander van dit gebral vind. Zet het dan niet op internet.
   Ik blijf erbij dat jij psychische hulp goed kunt gebruiken of anders rehab.

  16. Waar gaat dit over Pro Christ?
   Ik zie, je voelt je niet goed erbij dat iemand de bijbel compleet afwijst, maar je hoeft toch daarvoor niet zo op de man te spelen.

  17. Ik heb de ervaring dat mensen die een ander psychische hulp aanraden meestal te maken hebben met een situatie waarin ze dat zelf nodig hebben. Prochrist, je zit zo vol met aannames en invullen van van andermans verhaal, als er één is die hulp nodig heeft dan ben jij het wel voor mij ben je zo diep door de mand gevallen dat beledigende tekst verwijderd

  18. Best lachen, ik ben ooit met kop en kont uit een christelijke soos gegooid, puur omdat ik vragen stelde. Dat schijnt men in het christendom niet te waarderen, hun enige reactie schijnt dus om boos te worden en SATAN uit de deur te gooien. Nou Prochrist, je hebt jezelf lekker te kakken gezet, je bent een mooi voorbeeld van dogmatiek. Al jouw invullingen over hoe en wie ik ben en mijn psychische problemen zijn een typische tactiek die ik allang doorzie. Ga lekker een ander speelveld opzoeken want ik ben geen partij voor je ( lees jij bent geen partij voor mij, ik veeg de vloer met je aan en -belediging verwijderd- )
   dag hoor

  19. Of vroegen ze gewoon aan je om je mond te spoelen, ivm de vuiligheid die eruit kwam; doordat ze niet waardeerden dat je vragen stelde om antwoorden te krijgen..

  20. @mc
   Het gaat mij niet om de Bijbel. Ik heb weinig Bijbelkennis, ik ben niet eens een christen. Het gaat mij om leugenachtige vrijmetselaars die dit schrijven:

   ‘Ik wil nog een woordje kwijt over “Masonic”, “Satanic” en dergelijke termen. Het stoort mij dat al deze termen door elkaar gebruikt worden zonder dat de definitie ervan duidelijk wordt gemaakt.’

   ‘met gelijkgestemde zielen versterk je deze kracht exponentieel. De slapende massa ziet een ieder die HOGERE MAGIE beoefent graag als een sekte, een bedreiging. Dat is de reden dat veel genootschappen zich als een geheim genootschap plaatsen.’

   …om daarna ineens de schijnheilige vraag te stellen wie Satan is.
   Ik heb die vraag beantwoord omdat ik benieuwd was naar de reactie die daarop zou volgen. Het resultaat is hierboven te lezen. Ik zou het alleen erg jammer vinden als de redactie deze reacties zou verwijderen of censureren want dat geeft een onjuist beeld.

  21. Als men het noodzakelijk vindt om het ego (duale zijn) te verdedigen zal men de anderzijdse bereikbare wijsheid-heden ontberen door zich te indentficeren met een materieele wereld en tevens de zich daarin manifesterende g-d uiteindelijk alsnog dienen of eren aka sjataan of baal ook bekend onder meerdere namen. Loslaten zal de grotere wijsheid brengen door de egoloze leegte te aanvaarden waarin de potentie van de omnipotente ziel als afsplitisng van de intelligentie komend uit het beyond van Al-Wat-Is het pad zichtbaar zal maken voorbij het voornoemde te verdedigen ego. Dien het gezamelijke doel, united kunnen we de eenheid vormen die de materieele vallen doorzien voor wat het is , divided zullen we vallen als de strijdende dwazen die het materieele en duale niet konden ontstijgen…..

  22. Hallo beste vrienden, even in elkaars haren zitten, jammer hoor, er worden hier onderwerpen behandeld, nou ja waar de mensheid al duizende jaren onder te lijden heeft, waar de bewust levende mensen levens lang over en mee twijfelen, en natuurlijk worden we van jongs af aan geschanteerd met de dood in al zijn vormen, want laten we wel zijn, de dood is het einde van al dit mooi’s te beleven, en hij duurt verdomd lang, zullen we maar zeggen, heb ik me vergist, is dit mooi meegenomen!
   Volgens mijn gevoel en intuïtie is geloven aan iets niet verwerpelijk, wat het zo denigreerd en verwerpelijk maakt zijn al die mensen in die carnavals kledij die zeggen er alles van af te weten, ja dat zijn de echte lelijkers onder ons, die over de vaardigheid van het bedriegen beschikken in naam van, God verdomme erger kan het niet !
   Jenne

  23. Ach, Cozmic kan zo nu en dan te fel overkomen maar ik begrijp hem wel daar ik hetzelfde erover denk… Wat hij bedoelt te zeggen in de hele context is, lees de Nag Hammedi, dan vallen heel veel sluiers weg en begrijp je eigenlijk wat er allemaal gebeurd op aarde. Zelf heb ik het tweemaal gelezen, niet makkelijk maar wel duidelijk.
   Probeer eens een stukje;
   http://gratis-boeken-downloaden.net/de-nag-hammadi-geschriften

  24. Mooi draadje dit , weer eens ouderwets genieten.
   Tja vragen stellen aan een gelovige valt nou een keer vaak verkeerd , niet omdat de vraag fout is ( hoe zou dat ook kunnen)maar omdat een antwoord niet past in de dogmatiek van het geloof.
   B.v. Hoe kan het zijn dat een omnipotent wezen ( god , jehova allah heilige eik)een kaste van priesters nodig heeft om zijn boodschap te ‘vertalen ‘naar de gelovige kudde, kan die almachtige godheid dan niet zijn boodschap op dusdanige wijze vorm geven dat ie voor ieder te verstaan is? Zo niet dan is ie dus niet almachtig en moet je je afvragen wie hij wel is.
   Of deze , veel christenen die je vraagt of er buitenaardse bestaan zullen dit met klem ontkennen. Als je dan vraagt wie de aarde heeft gemaakt , is het antwoord god. Dan kwam die dus niet van de aarde ! waarmee bewezen is dat er buitenaardse bestaan , Fout men wordt dan alleen boos op je.
   Zo ken ik er nog wel een paar, leuk voor feestjes en partijen……

  25. Jammer dat mensen niet goed lezen. Mijn reacties hebben meer met mijn kennis en nieuwsgierigheid te maken dan met geloof. Als iemand een vraag stelt over een figuur uit de Bijbel en ik weet toevallig het antwoord dan beantwoord ik die vraag.
   Als iemand dat vervolgens opvat als preken van mijn kant en volledig doordraait, mij beschuldigd van onderdrukking en er alleen nog beledigingen eruit gooit, tja dan heb ik niet de behoefte om daar ontzettend begripvol op te reageren. Maar ik begrijp dat anderen er beter op gereageerd zouden hebben als… Misschien is dat begrip voor verbale agressie wel de reden waarom er zo wordt gereageerd? Misschien wordt verbale agressie hier wel de norm i.p.v. een inhoudelijke discussie? Verbale agressie word ervaren als een ouderwets goede discussie, las ik. Wat een armoede. Met degene die trol op deze site wordt genoemd kun je toch nog het best een inhoudelijke, beschaafde discussie houden zonder het ooit eens te worden. Van die trol kan menigeen nog wat leren.

  26. @Prochrist
   Ook jij maakt dit draadje tot een pracht ( voor mij dan) echte mensen emotie en knallen , nooit als waarheid maar als uiting van de staat van weten van de persoon. Ach het gaat soms even hard en zonder de gebruikelijke omgangsvormen , maar duidelijk is het wel.
   Ik sta al een paar dagen met een aan house verslaafde schilder uit utrecht /den haag een klus te doen voor vrienden. Prachtig die schilderachtige ( no pun intended) uitspraken , Haagse lingo met een heleboel ziekten en grof geschut maar een gouden gozer, lekkeah. Je moet het zien als dialect en niet direkt persoonlijk nemen. We maken mooie dingen samen ( hele huis netjes in de verf)en uiteindelijk wordt de soep nooit zo heet gegeten als dat deze wordt opgedient.

  27. Je kan deze agressie ook vertalen als een vorm van wanhoop, van mensen KIJK nou! Trek de sluiers weg, ZIE wat het is…
   De mens blijft een kuddedier en sjokt achterelkaar aan naar groenere weiden, vreten het kaal en zoeken weer verder.

  28. @ Odette
   Fijn je weer te lezen, en ik denk dat je daarin gelijk hebt. Elke boodschap heeft een veelvoud aan betekenissen in zich den ik wel eens. En die ene die jij er hier uitpikt ken ik als geen ander…..

  29. Ja Marcel, ouwerwets 😀
   Lost my cool. Dat kan gebeuren als er op de man wordt gespeeld en afgesloten wordt met “Ga hulp zoeken”

  30. @ Coz
   Zelfs de gum was erbij dat zien we niet vaak meer. Ach ik ken jou man dus ,het verbaasd mij niet echt, soms spring een ieder weer even in een programmatje niks mis mee ….Er wordt hier ook best wel op knoppen gedrukt !

  31. @marcel
   Echte emotie en knallen? Ik ben bang dat ik iets heb gemist. Iemand draaide reactie na reactie door. Dat is niet iets waar ik van geniet maar ik begrijp dat je deze persoon persoonlijk kent en deze agressie wel kunt waarderen. Fijn toch voor jou dat je kunt genieten van trash.

   Er is wel een ding duidelijk geworden. Laten we vooral niet meer doen alsof haat tegen christenen van moslims afkomstig is want de ‘verkeerde’ nick op een site is al voldoende om westerse mensen volledig door te laten draaien.

  32. @ prochrist
   Ik ben bang dat je de intentie waarmee mijn reactie geschreven was helemaal niet herkend. Dat kan goed aan mij liggen hoor. Geeft niets maar vervang ‘waarderen’ in je tekst met ‘kunnen plaatsten’en je komt al een heel eind. Ik zie jouw reacties altijd graag , want je bent echt, geen fake gedoe je staat voor wat je zegt. Maar misschien moeten we eerst leren elkaars taal te begrijpen , zelfs spreken. Of is telepathie de oplossing om samen te kunnen communiseren, zonder de storingen van veranderlijk taalgebruik.
   Ik vind het prachtig omdat jullie beide en ook Odette met een persoonlijke reactie komen , je bent geraakt door de ander. Daar ligt dan toch een mogelijkheid om elkaars standpunten toe te voegen aan je wereldbeeld? Ze hoeven niet één op één te passen. Juist dáár ligt de verrijking wellicht.

  33. In debat gaan met een overtuigd christen of wat voor religie heeft totaal geen nut. Ze gaan er bijvoorbaat al vanuit dat ze gelijk hebben, want ze zijn overtuigd. ( leuk trouwens, de term “overtuigd”, die komt uit de scheepvaart en betekent dat je teveel zeilen hebt gehesen )
   De kernvraag die blijft is de terminologie, want wie zijn God als de ware ziet en de bijbel met een grote B schrijft zal Satan en Lucifer als de slechterikken zien, alles wat fout is wordt dus Satanisch genoemd waardoor bevestigd wordt dat de bijbelse god de goeie is. Zodra je deze stelling bevraagt wordt je door de overtuigde christenen verdoemd en moet je hulp gaan zoeken, ben je dronken etc.
   Geen beginnen aan, ik weet het, pffffff

  34. Dus weet wat je gelooft of geloof je wat je weet is dualisme. Er is of geloven, of weten. Een en/en situatie is in deze misschien niet mogelijk, of toch wel?

  35. “@mc
   Het gaat mij niet om de Bijbel. Ik heb weinig Bijbelkennis, ik ben niet eens een christen. Het gaat mij om leugenachtige vrijmetselaars die dit schrijven:

   ‘Ik wil nog een woordje kwijt over “Masonic”, “Satanic” en dergelijke termen. Het stoort mij dat al deze termen door elkaar gebruikt worden zonder dat de definitie ervan duidelijk wordt gemaakt.’

   ‘met gelijkgestemde zielen versterk je deze kracht exponentieel. De slapende massa ziet een ieder die HOGERE MAGIE beoefent graag als een sekte, een bedreiging. Dat is de reden dat veel genootschappen zich als een geheim genootschap plaatsen.’”
   Met deze tekst geeft Prochrist aan dat hij/zij/het geen ruk heeft begrepen van mijn vraag/stelling en tevens suggereert dat ik deel maak van de “leugenachtige vrijmetselaars”
   Even later loopt hij te janken dat men zijn teksten niet goed leest. FFS
   Als ik er al een touw aan zou kunnen knopen zou het een gratis touw moeten zijn.

  36. @marcel
   Oké, dank voor je uitleg. Ik begrijp nu wat je zegt. Het lag aan mij, ik had je inderdaad verkeerd begrepen.

   @Cozmic en een ieder ander die denkt dat ik een geloofsfanaat ben die jullie probeert te onderdrukken

   Ik heb slechts een vraag beantwoord die iemand stelde en die vraag ging toevallig over de Bijbel. Daar kan ik niks aan doen.
   Wat jullie er verder van maken zit tussen jullie oren. Misschien een programmering in jullie hoofd in combinatie met mijn naam?
   Het is niet mijn probleem. Het is jullie probleem. Ik heb er geen oplossing voor.
   Bijbel schrijf je trouwens met een hoofdletter. Ik heb dat niet verzonnen om mensen te onderdrukken of jullie te pesten. Het is taalkundig juist als je Bijbel met een hoofdletter schrijft. Dus ook dat heeft niets te maken met jullie vermoeden dat ik jullie onderdruk. Nog vragen?

  37. Cozmic, je stelt “Dat is de reden dat veel genootschappen zich als een geheim genootschap plaatsen.” Ik persoonlijk denk dat dat geen ene moer te maken heeft met het gelijkstemmende zielen versterken; ik denk dat waarheid altijd openbaar is voor mensen die waarheid nastreven en dat dus geheime genootschappen feitelijk een ego probleem zijn.

  38. Prochrist, hier begon jouw aanvallende houding : “prochrist
   16 februari 2017 om 00:54
   @Cozmic
   Als je niet wilt weten of lezen wat er in de Bijbel staat dan is dat je goed recht maar begin er dan niet over en ga ons niet vertellen waar de Bijbel wel over gaat want dan maak je voornamelijk jezelf belachelijk.”
   Op de man spelen heet dat. Ga nou niet schijnheilig lopen jammeren. FY

  39. Anna 7.37

   “Dus weet wat je gelooft of geloof je wat je weet is dualisme. Er is of geloven, of weten. Een en/en situatie is in deze misschien niet mogelijk, of toch wel?””

   Hoe zit het dan met het geloven in jezelf, of is dat ook voortkomend uit een niet weten van jezelf?

  40. @Cozmic
   Het is geen aanval. Dat is mijn mening en daar sta ik nog steeds achter. Als ik een boek of artikel niet lees en toch aan iedereen vertel wat daarin staat dan maak ik mijzelf volkomen belachelijk. Hetzelfde geldt voor jou. Vervang Bijbel eens voor Fabeltjeskrant. Als jij dat niet leest en toch aan anderen gaat vertellen wat daarin staat dan maak je jezelf volkomen belachelijk.

   Je zwakte en onmacht blijken elke keer weer uit het feit dat je het nodig vind om naar mij te trappen met je woordkeuzes en je FY.
   Het feit dat je dat nodig hebt en het niet met alleen inhoud af kunt zegt mij dat je zwak staat en deze hele discussie niet aankunt.

  41. Prochrist, je blijft die jammerende slachtofferrol aanhouden. Bovendien profileer je jezelf als een grote bak met contradicties waar je jezelf, indien er op aangesproken, op de meest bizarre wijzes uit probeert te lullen.
   Geeft niet hoor, niet mijn probleem. FY ( Free Yourself)

  42. Mooie vraag Arend 🙂
   “Hoe zit het dan met het geloven in jezelf, of is dat ook voortkomend uit een niet weten van jezelf?”
   Ik weet dat ik ben, ik geloof niet dat ik ben; geloven in jezelf op een ander niveau heeft waarschijnlijk te maken met onzekerheid over wie je bent in de zin van wat je met het leven als zodanig aanmoet.
   En deels denk ik trouwens dat het ook voortkomt zoals jij zegt niet weten van jezelf, dat is dan het al dan niet collectief onbewuste en moet nog bewust worden gemaakt.

  43. Zijn we niet allemaal als Jezus in een stal geboren omdat onze ouders onderweg waren om zich aan te melden in de wereld? Zou de wereld van ons bestaan weten als onze geboorte op deze prachtige planeet niet wereldkundig gemaakt was? Zouden wij zonder de wereld op aarde kunnen bestaan?
   Zou de wereld zonder ons kunnen bestaan?

  44. @Cozmic
   Ik voel mij niet het slachtoffer. Ik dacht juist dat jij je aangevallen voelde door mij.
   Vertel, waar wil je mij op aanspreken? Dan ga ik uitzoeken of ik me er op bizarre wijze uit kan lullen. Geen probleem.

  45. Prochrist, trek je van alles niet teveel aan, ik waardeer je als poster hier omdat je volgens mij een oprecht iemand bent. Ik ben het met Cozmic’s conclusies ook niet eens; jullie zijn wat mij betreft aan elkaar gewaagd geweest; twijfel niet aan jezelf, wat een ander ervan vind zal me een biet zorg zijn en moet het jou ook zijn in de zin dat het jouw oprechtheid niet mag raken.

  46. MD 7.46

   Eigenlijk ga ik er vanuit dat de aarde heel goed zonder de mensheid kan. De mensheid is in mijn beleving een spiritueel experiment t.a.v. hoe hij met de hoogste gave van vrije wil/vrije keuze om zal gaan. Doet hij dat niet op een evolutionair opbouwende manier, dan is het einde experiment en zal er ergens anders het zaadje kunnen ontkiemen dat de mensheid hier heeft laten verdorren.

  47. MD, mooi geformuleerde bespiegelingen. Ik denk dat de we essentieel onderdeel zijn om de schoonheid, waarheid te ervaren van de wereld waarin we leven. Ik neem dan maar als voorbeeld de dieren, elk diersoort is binnen de eigen soort onderworpen aan een soort groepsbewustzijn en dus handelen. Maar, komen dieren in aanraking met mensen dan is er opeens heel veel liefde mogelijk, ook tussen de onderlinge soorten.
   Ik denk persoonlijk dat de mens een bewustzijnsstadium is van liefde die dieren in relatie met mensen en andere dieren ook de kans geeft de in essentie delfde liefde te delen los van de soort.

  48. @Anna
   Dank voor je lieve woorden. Ik twijfelde vandaag toch een beetje omdat anderen ook leken te vinden dat ik een geloof probeer op te leggen. Daar ben ik juist heel erg tegen. Ik verdiep mij in elk geloof dat op mijn pad komt, zelfs het satanisme wat heel ver van mij af staat.
   In principe heb ik niks tegen een keiharde discussie maar agressie zonder inhoudelijk op elkaar te reageren is geen discussie. En vuilpraat (zoals Guido dat zo mooi zegt) is zwakte.
   Ik vond dat van gisteren geen discussie maar een aanval en dat accepteer ik niet maar tegelijkertijd wil ik wel alles uit diegene halen om te kijken wat erachter zit. Ik ben dan gewoon te nieuwsgierig en wil alles ontleden.

  49. Arend, wat ik weet over mijn zelf en zo; tja, ik weet niet wie ik ben, ik weet dat ik zolang ik leef nog iedere keer weer voor verassingen sta omtrent dat.
   Maar daarnaast weet ik wel dat ik ben, weet ik ook dat een ander is, weet ik ook dat ik verbonden met de ander ben, weet ik ook dat ik verbonden met het zijn als zodanig ben.
   Van daaruit is een voorlopige conclusie over wie ik ben, dat ik de ander en alles wat ik aanschouw ben 😉
   Maar ik ben ook mijn ervaringen…

  50. En omdat ik altijd weer door liefde ontroerd raak, wil ik de volgende YT graag delen. De liefdesgeschiedenis tussen Wiggert en Marijke, de tweede is een podcast over Marijke en haar Bewustzijnsschool. Het eerste vind ik belangrijk, het tweede in mindere mate, maar ook toch.
   Mooi vind ik dat deze jonge mensen elkaar gevonden hebben door zelf een keuze en keuzes in het leven te hebben gemaakt, maar door er ook vooral over na te denken en te mediteren en wat aldiesmeerzij. Ik vind het iig mooi om te zien en ervaren, een vorm van oprechtheid, dus eerlijkheid.
   “#59 Wiggert Meerman & Marieke van Meijeren – Liefde, sex en relaties”
   https://www.youtube.com/watch?v=hN_FZcDbW3g
   Bewustzijnsschool https://www.youtube.com/watch?v=BDXk2oe2atc

  51. Arend 7.49
   Volgens mij zijn wij als mensheid op zoek naar ons ware Zijn.
   Als ik water in het water ben heb ik geen beker nodig om te drinken. Het bezit van een beker dient dan enkel om de dorstige te laven. Als ik leven in het leven ben heb ik geen menselijke vorm nodig om te leven. Het bezit van de vorm dient dan alleen maar om het Zijn tot uitdrukking te brengen.
   Voor de een is het bezit van de vorm van levensbelang, en een ander ziet zichzelf als het leven dat vorm schept.

   Anna 7.51
   Ja Anna dat denk ik ook. Leven is liefde en heeft geen enkel belang in de aan vorm gebonden tegenstellingen.

  52. Als we nou gewoon eens al die geloven vergeten want de één geloofd in een god en de ander zou aanhanger van satan zijn terwijl er misschien nog een andere mogelijkheid zou kunnen zijn want misschien is er meer tussen hemel en aarde waar wij geen weet van hebben.
   Als ik mezelf als voorbeeld neem dan geloof ik niet in een god en ik ben ook geen satan fan wel denk ik (en dat is iets anders dan geloven)dat er nog andere krachten kunnen zijn.
   Zo heb ik het boek “Het Veld” gelezen en daar staat beschreven dat alles met elkaar verbonden is zelfs lucht met oud ijzer waardoor roest ontstaat.
   Neem ook de vier seizoenen zomer,herfst,winter en lente dan zien we dat die elkaar telkens in deze volgorde opvolgen en iedereen weet dat gewassen buiten in de winter niet groeien en toch is het zo dat we telkens opnieuw kunnen rekenen op voedsel dan moet er toch iets zijn wat dat zo regelt?
   Als deze energie voor eten zorgt waardoor mens,dier en plant in leven blijven zou het dan kunnen zijn dat er ook iets bestaat wat krachten die dit willen vernietigen tegen kan gaan?
   Ik ben van mening dat het heel simpel is want iedereen weet dat geld (materiele hebzucht)ervoor gezorgd heeft dat we nu op de rand van de afgrond staan door ons eigen onbenul want geld is een verzinsel van mensen en is niets meer dan een middel om heerschappij over alles en iedereen te krijgen want zij die het meeste geld hebben hebben alles naar zich toe getrokken en zelfs een nieuwe oorlog is ook weer om meer geld op te leveren voor diezelfde lieden het lijkt mij dan ook dat de enige oplossing zou zijn geen geld meer accepteren want wat we nodig hebben is er allemaal het enige dat we moeten doen is eerlijk verdelen.

  53. MD 7.56

   Je hebt daar helemaal gelijk. Toch heeft de dualiteit een functie. In mijn beleving heeft een spiegelende functie, waardoor er een bewustwording kan ontstaan van dat Zijn. Een vis in het water weet niet wat water is, omdat het zijn natuurlijke omgeving. Als een vis op het droge wordt gelegd, mist hij het water dat hem voedt en in leven houdt.

   Zo kan de mens door geconfronteerd te worden van het kwaad zich bewust van het goede. We kunnen nu door ons uiteen te zetten met het niet zijn on bewust worden van het ZIJN en een Bewust Zijn ontwikkelen. Door uit het bekende te stappen leer je het pas echt kennen.

   Zo ben ik me pas bewust geworden van de gevolgen van mijn westerse indoctrinatie door naar India te gaan.

  54. Aansluitend bij wat ik schreef in 7.57 deze verwijzing:http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2158586-eu-parlement-dicht-gat-in-absurde-pensioenregeling-parlementariers.html hier zie je dat ze wel goed voor zichzelf zorgen terwijl zij de gewone burgers die zij menen te moeten vertegenwoordigen klein houden door ze kaal te plukken.
   Zolang zij die ons menen te moeten vertegenwoordigen zichzelf enorme salarissen toebedelen terwijl ze vaak ook al veel geld bezitten zal de gewone burger in armoede gedompeld worden (voor zover dat al niet het geval is).
   Een volle maag denkt nu eenmaal niet snel aan een lege maag.
   Voor de EU bestond hadden de meesten het relatief goed en als we dan zien waar we nu in verkeren rest alleen nog de vraag waarom we blijven stemmen op hen die ervoor zorgen (gezorgd hebben) dat alles achteruit is gegaan behalve voor henzelf?
   Wanneer er geen geld meer zou zijn zullen dergelijke lieden zichzelf niet meer kunnen verrijken ten koste van anderen waardoor hun macht ook zal verdwijnen.

  55. @arnold
   Het boek ‘Het Veld’ heeft geen negatief stempel omdat mensen, instituten en de media nog niet met de inhoud aan de haal zijn gegaan. Als ze dat decennialang wel zouden doen, zou je dan ineens vinden dat het boek niet deugt?

   Geloven en denken zijn verwant alleen heeft geloven een hele negatieve stempel gekregen. Niemand wil daarmee geassocieerd worden. Denken dat er waarheid in de Bijbel staat mag niet worden gezegd, zelfs al je dat denkt.
   Het woord ‘geloven’ hoort daarbij want de Bijbel heeft ook een negatief stempel gekregen.
   Mensen willen aanvaardbaar gedrag vertonen en religie is onaanvaardbaar gedrag.
   Het is ook niet hip. Daarom zoeken mensen waarheid of magie in boeken en hippe religies zoals bijvoorbeeld het Boeddhisme. Dat mag wel. Of ze zeggen liever dat ze geloven dat er ‘iets is’ om niet concreet te hoeven worden. De laatste tijd zeggen veel mensen liever dat ze spiritueel zijn want dat heeft een positief stempel gekregen. Het is hip om te zeggen dat je spiritueel bent maar ook spiritualiteit heeft een positieve kant en een negatieve kant. Daar zijn de meeste mensen helemaal niet van op de hoogte. Ze onderzoeken niet maar vertonen gewoon aanvaardbaar gedrag. Ze mógen zeggen dat er ‘iets is’ en dat ze spiritueel zijn maar niet dat ze religieus zijn. Daarom zoeken mensen iets wat hun goddelijke afkomst kan verklaren. Zoek en gij zult vinden;

  56. Prochrist 7.60
   Wat iemand wil geloven moeten ze zelf weten zolang ze dat een ander maar niet proberen op te dringen (zoals bv jehovagetuigen dat wel aan de deuren proberen te doen).
   Zoals ik al schreef geloof ik niet in een god maar ik denk wel dat er meer tussen hemel en aarde kan zijn.
   Volgens sommigen is rond 1500 de bijbel vertaald en sommige woorden zouden verkeerd vertaald zijn waardoor je vraagtekens bij de bijbel kunt zetten.Ook is het natuurlijk zo dat veel wijsheid uit de oudheid afkomstig is wat zelfs nu nog steeds niet verklaarbaar is zoals de precisie waarmee sommigen voorspellingen deden of de bouw van bepaalde dingen.Pyramiden schijnen ook op een bepaalde lijn te staan wat zeer nauwkeurig is waarbij het de vraag is hoe ze dergelijke dingen voor elkaar hebben gekregen.
   Sommige dingen zijn nu eenmaal niet uit te leggen en als iemand zich goed voelt wanneer hij of zij een geloof aanhangt dan dient iedereen dat te respecteren of ze het er nu mee eens zijn of niet.
   Zij die nu de NWO nastreven doen ook hun best om het goddelijke onderuit te halen want dat is nu eenmaal de tegenpool van de duivel (Satan) die zij aanhangig zijn.
   Ook is het een feit dat veel oorlogen uit geloofsovertuigingen voort komen wat niet of minder het geval zou zijn als een ieder zijn geloof binnenshuis zou houden zonder anderen daarmee te confronteren.Van oudere mensen heb ik ook vernomen dat zij die zeggen niet gelovig te zijn vaak in tijden van nood toch ineens gaan bidden omdat ze geen uitweg meer zien.Daarom laat een ieder in zijn/haar waarde dat lijkt mij de beste manier om samen te leven.

  57. Nou arnold, zelden zo’n correcte reactie gelezen. Het gaat mij niet zozeer om het praktiseren van een geloof of anderen bekeren maar meer het bespreekbaar maken van informatie verkregen uit religieuze hoek. Religie is zeer belangrijk voor de mensen die het voor het zeggen hebben in de wereld. Voor koningshuizen, presidenten, politieke partijen, het Vaticaan etc. Heb je gezien hoeveel religieuze mensen aan het woord waren tijdens de inauguratie van Trump? De meeste mensen hechten er geen waarde aan maar dat was voor hen juist het belangrijkste onderdeel van de inauguratie.
   We kunnen er zelf achter komen waarom religie voor hen belangrijk is maar niet als men op voorhand belangrijke informatie afwijst ómdát het uit religieuze hoek komt. Wie dat puzzelstukje ongezien weggooit zal nooit begrijpen wat er in de wereld aan de hand is op dit moment.

  58. Prochrist 7.62
   Ik heb de inauguratie van Trump gezien en ook de religieuzen heb ik gezien en gehoord.Bij het artikel ‘Mark Rutte en z,n onwaarheden over Brexit” heb ik in reactie 7.6 zelfs een verwijzing gegeven over die rabbijn genaamd Marvin Hier die niet echt zuiver op de graat lijkt te zijn.

 7. Amerika en het paard van Sinter Klaas heten zo door Amerigo Vespucci, die een Florentijnse ontdekkingsreiziger was. Het ontwaken van de mensheid begint in Amerika (schrijven veel boeken) daarom worden ze zo onderdrukt en gecontroleerd. De eerste Godmensen leefden daar en waarom ze ook speciaal zijn is omdat ze niet aan voorouder-verering doen zoals bv in Europa. Wij allen moeten nu het Goede denken,doen en zien. https://www.youtube.com/watch?v=Qy6wo2wpT2k

  1. Arend 7.58

   Ik ben het helemaal met je eens. We moeten kind geweest zijn om ons in een kind te herkennen. Het moet ervaren zijn, een gepasseerd station zijn, om er begrip voor op te kunnen brengen.

 8. Arend, ben je bekend met het hol van de leeuw, nl infowars.com ?
  Volgens mij is dat op dit moment de enige site, die echt verteld wat in de VS onder Trump speelt. Je hoeft niet naar de ondertussen licht overspannen Alex te luisteren, er is zat te lezen. Waar het mij om gaat is, dat ik je buitengewoon negatief over Trump hoor praten. Hoe komt dat, het lijkt dat je ’ter strijde trekt’. Er zijn zoveel lelijkerds waar bekend van is, dat ze fout zijn. Waarom ben je zo ervan overtuigd, dat Trump fout is? Laat je je toch meesleuren met de msm? Verder zou ik graag willen weten of je deze video (tip van cozmic) https://www.youtube.com/watch?v=TmHwLaOloh4 al hebt gezien?
  Ik vind dat het ook ergens een taak zou moeten zijn om de positieve aspecten van een mens te belichten. En die zijn er definitief.

  1. mc.

   Ik volg geen enkele MSM, zelfs geen Nederlandse, dus ik weet niet wat daar allemaal voor onzin uitgebraakt wordt. Ik heb al jaren niet eens een TV of radio. Kies ik bewust voor. Dus daar ontleen ik geen visies of voorgekookte standpunten aan.

   Mijn visie is gebaseerd op mijn innerlijke overtuiging dat een ziek systeem alleen maar zieke mensen kan produceren en nog ziekere (mis)leiders. Zie: http://gedachtenvoer.nl/page/economische-kanker.html en http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/mensen/materialisme-is-een-geestesziekte/

   Er beginnen zich nu steeds meer tekenen te laten zien dat Trump meer van hetzelfde is.

  2. MC 9.
   Het is niet mijn bedoeling om jou af te kraken of iets van dien aard maar nou heb ik al je reacties hieronder nog eens bekeken en dan zie ik geen enkele verwijzing van jou en nu in reactie 9 kom je met Infowars.com wat volgens jou de enige site zou zijn die echt verteld wat onder Trump in de VS speelt en natuurlijk mag je die mening hebben maar als die site de enige is waarop jij je mening baseert dan denk ik dat jij ernstig tekort schiet in het zoeken naar feiten om uit te vinden wat er nu echt allemaal aan de hand is.

  3. MC 9.4
   Ik beschouw iedereen als gelijke en het gaat er niet om wat ik wil horen want ik ben niets meer of minder dan ieder ander maar ik ben wel een voorstander van eerlijk zijn en nou weet ik wel dat Arend groot genoeg is om voor zichzelf op te komen maar als jij hem min of meer te kijk wilt zetten terwijl jezelf onvoldoende kennis vergaart heb ik daar toch moeite mee vandaar mijn reacties op jouw reacties.
   Misschien mag je eerst jezelf wel eens een spiegel voorhouden eer je anderen probeert de les te lezen.

  4. mc 9.2

   Het is helemaal niet erg dat jij mij kwijt bent, ik ben het land nog niet uit en ben altijd wel weer ergens te vinden. Het belangrijkste is natuurlijk dat ik mezelf niet kwijt ben, wat overigens ook voor jou geldt!

  5. misschien goed alleen de feiten te volgen om te zien wat er zoal gebeurd. Wat helpt het om negatief te zijn of in een angst te gaan zitten. Is dat niet hetgeen wat de bedoeling is!

   nog een site met info

   http://www.antiwar.com/

   misschien al voorbij gekomen dan dubbel:)

  6. Madceloes 9.7

   Ik neem waar wat er zoal gebeurd. Ik ben niet negatief, ik laat me alleen niet meeslepen in en bepalen door een opgeklopte hoop t.a.v. weer een nieuwe politieke messiasmarionet, die door zijn inbedding in het systeem niet iets wezenlijks kan veranderen.

   (mis)Leiders wiens belangen zozeer met dit economische slavensysteem verweven zijn dat ze er voor het handhaven van hun eigen comfortzone afhankelijk van zijn, zullen nooit iets wezenlijks veranderen. Want dat zou tegen hun eigenbelang in gaan en hun comfortzone ondermijnen. Een narcist als Trump zal dat zeker niet doen. De verandering moet uit onszelf voortkomen, door met name geen heil meer van de politiek te verwachten en die verandering in het eigen leven te leven.

  7. @ Arend

   zoals jij Trump beschrijft ‘narcist’ is een oordeel ik vraag mij af waarom je kent hem niet? Iedereen in zijn eigen leider en zoals jij zegt;
   De verandering moet uit onszelf voortkomen, door met name geen heil meer van de politiek te verwachten en die verandering in het eigen leven te leven.

   Het is het mij altijd een raadsel geweest waarom mensen denken dat ‘heil’, zoals jij het beschrijft, verwachten dat dat van één of andere politicus zou moeten komen. Niemand kan een ander vertegenwoordigen. Er is een ‘moeras’ gecreëerd en men denkt dat men eruit getrokken moet worden door anderen bijv. politieke leiders. Intuïtief weten we zelf dat dit niet zo is en daarom ‘stuiteren’ velen.

  8. zoals velen weten heeft het vaticaan een ‘grote vinger in de pap’ werelwijd en is het interessant om te volgen wie er elke dag op audiëntie komen. Het is net zo belangrijk als hetgeen we lezen her en der over wereldleiders waarvan er gedacht wordt zij ‘de macht’ hebben om een algehele indruk te krijgen wat er speelt.

   http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino.html

  9. Arend 9.8
   “ik laat me alleen niet meeslepen in en bepalen door een opgeklopte hoop t.a.v. weer een nieuwe politieke messiasmarionet,..”
   Dát over een man die op dit moment werkelijk overal wordt zwart gemaakt, zelfs zijn gezin en familie? Hij wordt gigantisch tegengewerkt. Juist het establishment heeft moeite met Trump, hij wil het anders, beter. En dat zei die al 35 jaar geleden! Ik stel dat je de YT video over Trump nog steeds niet hebt bekeken, kan dat? 😉
   https://www.youtube.com/watch?v=TmHwLaOloh4

 9. mc,

  nog even over Dresden, snelle notitie gemaakt van een professor in de Religeuse geschiedenis : dit over Dresden : Forces oculte Bernard Fay : Christen contre Juif : Dresden 1882 : Adolf Stocker : verlate straf voor genomen besluiten in Dresden 1882.
  Dresden ligt op de grens met Tjechiën nu, en niet bij het Sauerland, wat in West falia thuis hoord.
  Jenne

  1. Madeloes, bedankt !

   mooie reis, mooi weer, en zeer teleurgesteld over mij zelf, door mijn leeftijd ga ik nu toch tekort komen in het intellect, heb twee dagen met mijn mond open zitten luisteren, tijdens de avond maaltijden, duurde vreselijk lang, viel ik bijna in slaap, prachtige wijnen daar,
   het is opvallend, veel van deze mensen kijken veel verder als onze horizon, genoten van het mooie Vlaamse taalgebruik, alhoewel bijna alles in de Engelse taal werd besproken, ik moet mijn aantekeningen nog helemaal uitwerken, het waren moeilijke onderwerpen, maar men, zij dus wel iets dachten aan te kunnen doen, hope so, laat het hier even bij, groet Jenne

  2. Jenne 10 :
   zie link :
   https://www.henrymakow.com/2016/01/1882-Manifesto-Puts-NWO-in-Perspective%20.html
   met citaat :
   “Left, Adolf Stoecker (1835 -1909) was the court chaplain to Kaiser Wilhelm II, a politician, and a German Lutheran theologian who founded the Christian Social Party and attempted to roll back Jewish control. He helped organize the 1882 “Anti Jewish Conference.”)
   – See more at: https://www.henrymakow.com/2016/01/1882-Manifesto-Puts-NWO-in-Perspective%20.html#sthash.LQ4TIX4O.dpuf

  3. Welkom back terug in het wtk big G Gnosis-kennis huis van de toekomst Jenne! Er is op hogere leeftijden meer dan hoop voor onze verwarde deficiënte jong belegen out of whack hersenen, mits goed gebruikt zijn hyperlinks ideale buitenboord geheugen banken die de krimpende kronkels goed op gang kunnen houden, believe me en geloof mij in deze, de jeugd doet vaak het omgekeerde met die vreselijke gadget widget midget opgeschoren lgbt duimel kul-tuur zonder degelijk fysiek vast mechanisch toetsenbord, die zijn al van binnen geoutsourced uitbesteed gedownplayed niet meer van zichzelf. http://win10widgets.com/images/all-widgets.png https://img.ifcdn.com/images/e20b5d267ba963a24b0062e9b339757b7c7b599ff52ee5c10fff518b2ef391d2_1.jpg https://mb.fcdn.nl/square992ng/524269/suck-uk-bottle-light.jpg http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/ES/NL/deficiente https://nl.wikipedia.org/wiki/Lgbt http://positivemed.com/wp-content/uploads/2014/10/7-Signs-Your-Hormones-Are-Out-Of-Whack.jpg Wat vonden de geleerde broeders en misschien hopelijk zuster van het TrumpieDumpie gebeuren tot nu toe?! Infowars is echt wel smullen op moment. http://www.infowars.com/watch-alex-jones-show/ Oh jah dat yt filmpie van Trump vroeger op bezoek bij Oprah, z’n linker hoog heeft duidelijk last van een katten pupilletje, niet dat dat op zich zo’n enorm probleem hoeft te zijn toch, of wel? ‘Proof That Donald Trump IS THE REAL DEAL!’ https://www.youtube.com/watch?v=TmHwLaOloh4 vanaf begin nul minuten en 50 seconden in 1987 als jonge god bij Opoe Oprah. Duidelijk geen fuif voor de juif in Dresden, ik begreep vroeger al niet waarom ik straf kreeg, name and shame, nog steeds duurt dat minimaal meerdere dagen voordat ik dat kan duiden, vreemd dat straffen, het heeft bij mij meestal de averechtse dwarse uitwerking gehad. De straf van de plaatsvervangers van god, 100 jaar meer of minder het luistert niet zo nauw, operatie hellfire van meerendeels onschuldige vluchtelingen. Max Spiers had het daar nog over, toen hij kort geleden nog leefde… Bases 37 Part 5 A B C Max Spiers Ver 002 https://www.youtube.com/watch?v=kx3R64G6-Rs

  4. Hyper Alert,

   Ach mijn beste Hyper Alert, welk Welkom kan een mens zich beter wensen, als één van jouw gouden watervallen over zich heen te voelen glijden, met hun bevingerde gulden droppels je ziel te voelen aaien, en caressen, ik dank je, en bovendien een uit de losse mauw geschudde mand des overvloeds aan wetenswaardigheden, groet Jenne

  5. Jenne, ja te gek dat je er weer bent 🙄 Helaas meteen weer te voorbarig. Ik heb nergens geschreven dat Dresden in het Sauerland ligt.
   Mijn vader en ik zijn in Siegen geboren (en dat ligt in het Sauerland, preciezer Siegerland) En deze stad was op 16 december 1944 voor 80% vernield. That’s it. En de ‘hellstorm’ van Dresden (Oost-Duitsland) was op 14 februari 1945.

  6. mc,

   Ach die gezellige Siegerin, ja dash wohl, heerlijk verfrissend altijd die bakken water met klontjes ijs er in die klaar staan, voor vrienden en kennisen, Jenne

  7. Ik heb het gevoel dat deze Ridder vechtend tegen het kwaad van deze wereld, zijn vijanden op een vreselijke manier onderschat heeft, deze Don Quichoto, door ieder één verlaten, zelfs door hen die beter zouden moeten weten, gaat waarschijnlijk al vechtend ten onder, zijn zelf bewust zijn wordt uitgelegt door de genen die het denken te weten als Narcistisch, deze Trump is de laatste strohalm, waar we ons aan vast zouden moeten houden, maar de meeste zijn al zo geindoctrineerd, dat ze niet eens meer een fatsoenlijke stand als racist en patriot voor hun Eigen waarden en volk kunnen maken.
   Als zo vaak in hun bestaande intellectuele domheid, wenden zij het hoofd af en halen hun schouders op, en geven hun redder een trap na, ongeveer zo als die man aan het kruis, en al die anderen die dagelijks worden afgeslacht, het oude spel was zo mooi, yes we can, een zwarte boogey man, een mensen killer, geen kwaad woord over gehoord, nooit never, een beetje zemelen langs de lijn.
   Van dit uitgeholde artikel met zijn prachtige ilustraties, druipt de zelf ingenomenheid af, het oordelen en veroordelen zonder echt bewijs, waar we zo lang over kunnen schrijven, en afkeuren, maar als het sommige Schrijvers uitkomt, spelen ze de valse profeet, en oordelen, en veroordelen, deze valse predikers, preken, wat ze altijd zo afkeurden, deze wereld verbeteraars, zijn in wezen een groot gevaar voor onze samenleving, ze komen nooit en te nimmer met een oplossing, of een redenering die aangeeft wat te doen, ze kijken toe van achter een dikke boom, ik kan er bang van worden.
   Jenne

  8. Jenne 10.9
   Hier geef jij jouw mening net zoals anderen dat hier ook doen maar dat wil niet zeggen dat jouw mening of die van Arend bv ook juist zijn.Arend heeft een artikel geplaatst en beantwoord gewoon vragen maar wel zoals hij het ziet zoals jij dat ook doet en wie of wat Trump ook vertegenwoordigd zal de tijd uitwijzen.
   Jij zegt dat Trump onze enige redding kan zijn en anderen denken dat hij gewoon bij de NWO club hoort en dat lijkt mij vrij logisch omdat velen van Trump geen hoogte kunnen krijgen.Tijdens zijn verkiezingstoespraken heeft hij toch ook gezegd dat wanneer hij de baas over justitie zou zijn hij ervoor zou zorgen dat Hillary Clinton achter de tralies zou verdwijnen en wat is daar nu nog van over?

  9. Arnold,

   In het kort hij heeft zich zelf en zijn mogelijkheden overschat, of je kunt zeggen heeft zijn tegenstanders onderschat, of hij heeft de macht als President van de verenigde Staten overschat, welke al jaren door de deep state zo als zij die noemen is uitgehold, hij wordt aan alle kanten tegen gewerkt en gedwarsboomd, door staats instellingen en bureau’s, die in handen zijn van dood gewone criminelen, heeft niets te maken met politiek, alleen maar macht, kleine presidentjes, het is toch duidelijk lees de Europese kranten, allemaal de zelfde verhalen, en tegen Trump, het is de zelfde groep, waar hij probeerd goeie maatjes mee te worden om zich uit deze situatie te redden.
   Het grote gevaar schuilt er in, dat als hij niet slaagt, hij het Amerikaanse volk te help roept, die hebben dit ook al diverse malen, aan geboden, ook het leger, maar misschien lukt het hem, maar hij heeft een lange weg te gaan, alvorens hij kab gaan regeren.
   Jenne

  10. Jenne.
   Misschien heb je gelijk maar als ik kijk naar de voorgeschiedenis en wat in de protocollen van Sion beschreven staat dan meen ik gelezen te hebben dat het juist de bedoeling is om mensen in verwarring te brengen zodat niemand meer weet wat er nu echt gaande is waarna de grote klap komt en als ik dan zie wie hij als Rabbijn bij de inauguratie had (persoon die ook in verband met pedofilie gebracht is)dan wordt mijn argwaan alleen maar groter.Over die rabbijn kun je de verwijzing 7.6 lezen welke ik bij het artikel Mark Rutte en z,n onwaarheden over Brexit heb gegeven.

  1. Juist Margarita, dat is wat deze man wil. Hij geilt op aandacht. Maar laat duidelijk zijn narcisme is een overcompensatie van een onbewust extreem laag en negatief zelfbeeld.

 10. Madeloes 9.9.

  Zoals ik in het artikel al beschreven weet ik uit eigen ervaring hoe narcist zich profileert en hoe deze reageert. Lees nog eens met onbevangen blik de aan het eind van het artikel weergegeven uitspraken van Trump. Deze getuigen alleen van een narcistische inslag. Aandacht en nog eens aandacht is wat hij wil. Dat gif-plaatje in het artikel en op de site is wat dit betreft veelzeggend, ook al is het kunstmatig gemaakt. Voor de verdere onderbouwing nog even wat meningen van anderen:

  https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/06/the-mind-of-donald-trump/480771/

  http://bigthink.com/artful-choice/less-than-artful-choices-narcissistic-personality-disorder-according-to-donald-trump

  http://www.alternet.org/election-2016/what-top-fbi-profiler-taught-me-about-extreme-narcissists-donald-trump

  https://qz.com/852187/coping-with-chaos-in-the-white-house/

  http://www.pajiba.com/horror/a-guide-to-donald-trump-and-his-narcissistic-personality-disorder.php

  And so and so forth…….

  1. @ Arend

   een aangehaalde zin uit het schrijven;

   ‘Zoals ik in het artikel al beschreven weet ik uit eigen ervaring hoe narcist zich profileert en hoe deze reageert’.

   prima als jij dit op deze manier voelt en ervaart. Meningen van anderen dragen niet bij hoe jij het intuïtuef ervaart. Dit is voor jou een gegeven en bent er blijkbaar niet gelukkig mee.

   ‘Lees nog eens met onbevangen blik de aan het eind van het artikel weergegeven uitspraken van Trump. Deze getuigen alleen van een narcistische inslag’.

   Mijn mening is dat het niet de bedoeling is dat je blijft hangen in dit 3d spel.

  2. Madeloes, ik snap wat je bedoelt. Natuurlijk is het niet de bedoeling om in dit 3D-theater te blijven hangen. Maar de weg uit dit theater houdt ook in dat je het theaterdecor, de acteurs/actrices en daarmee jezelf die zich in dit alles spiegelt leert kennen. Daarnaast gaat het om het leren van de lessen uit de geschiedenis en het leren kennen van de mindcontrolpatronen, die daarin een rol spelen. Dat begint natuurlijk bij het leren van de lessen uit je eigen leven.

   Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat jijzelf toch ook nog wel enigszins in dit 3D-spel, gezien je fascinatie voor wie er allemaal bij de Paus op bezoek komen. Waarin is dat zo belangrijk voor jou?

  3. @ Arend

   ‘Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat jijzelf toch ook nog wel enigszins in dit 3D-spel, gezien je fascinatie voor wie er allemaal bij de Paus op bezoek komen. Waarin is dat zo belangrijk voor jou?’

   Arend het is geen fascinatie zoals jij het benoemd maar een fenomeen wat een aanvulling is in het geheel’.

 11. Beste reactieschrijvers,

  Stop svp met het vervormen van de Nederlandse taal.
  Voorbeeld: ‘jij vertelD’ moet zijn: jij vertelT!
  Verder klopt de opbouw van sommige zinnen niet.

  1. Tja Margarita, ieder heeft zo een eigen taalgebruik en wie weet zit er wel veel verborgen dyslexie achter.

  2. Margarita,

   denk dat je gelijk hebt, maar ik heb absoluut een taal probleem, ik lees en schrijf en spreek in verschillende talen, verder houd ik van het spelen met talen, lees graag gedichten, maar tot mijn schande ik schrijf soms de idiootste reeks woorden tot een zin, maar men vergeeft het mij, om dat het uiteindelijk om de inhoud gaat, maar ik voer dit alles niet aan als excuse, dus ik vraag je vergeving voor de in de toekomst zeker te maken taal fouten, die zo als ik begrijp tegen de borst’en stuiten, Groet Jenne

 12. Beste Margarita, ik heb je al eerder op een zachte manier geprobeerd duidelijk te maken dat wij natuurlijk als domme mensjes niet zo perfect de Nederlandse taal beheersen als jij het beheerst. Maar nu na je laatste comment hoop ik dat je WTK nooit meer bezoekt. Ik ga werkelijk over mijn nek van jou schooljuf gefrustreede sexloze doos reacties. Pijp of neuk straks wat of iemand.

 13. En ik ben een oud wijf, heb geleerd op school dat we vertellen een verhaal,ik vertelde je een verhaal(was verleden tijd) en dan was het ezelsbruggetje je verteld, dus met de d op het eind van het woord.Maar goed, heb het Lyceum natuurlijk niet gedaan Margarita.

 14. @ Arend
  Leuk artikel ,ik dacht aanvankelijk dat je de polarisatie nog even een duwtje in de rug gaf , maar gelukkig had je dat zelf ook wel door.
  Zolang een mens een macht buiten zichzelf nodig heeft is hij nooit vrij,dientengevolge zie ik Trump niet als leider ( hoewel hij zijn eigenwaarde oppoetst met die schijnbare hoge status)net zoals ik Alex niet erken als mijn vorst, of Rutte als mijn minister president. Laat ze lekker hun rolletje spelen ik weet dat het niet meer is dan dat.
  Niets wat dit soort leiders doen is ten behoeve van de bevolking, het is voor hen zelf. Zodra je dat door hebt zie je dat de congierse ( als symbool van de ondersteunende kracht) een grotere invloed heeft op het wereldgebeuren, hoewel minder erkent dan welke ‘wereldleider’ dan ook.

  1. Mooie reactie Marcel, dank je wel. Ieder heeft een rol in dit kosmisch drama te spelen, hoe ogenschijnlijk onbeduidend ook. Zelfs Truus de mier, Maya de bij, Ed en Willem Bever en de rest van de Fabeltjeskrant.

  2. Marcel, beetje zelf ingenomen, denk jij geen macht buiten je zelf nodig te hebben in het bestaan als mens !
   Deze man gaat een heroïsch gevecht aan met het heersende kwaad van deze wereld, maar hij heeft ze onderschat, hij weet wat voor een smeerboel het is op onze wereld, maar dit soort kinder verkrachters en moordenaars, kijk wat ze indertijd in Rusland hebben gedaan 23 millioen Russen vermoord, het punt naderd dat de Amerikanen, de patriotten hun land terug gaan nemen, alles wijst hier op, het is of dat, of Atoom oorlog, er is geen tussen weg meer, het kwaad kent geen rede nog menselijkheid.
   Jenne

 15. Afgezien van de persoonlijkheid van Trump .. is het van groter belang te kijken naar wat er zich voor en achter de schermen afspeelt. In dit verband is de liquidatie van de generaal Flynn van belang. Een analyse over deze achtergronden :
  http://www.veteranstoday.com/2017/02/15/exclusive-trump-netanyahu-used-flynn-to-catfish-putin/
  met titel :
  “Exclusive: Trump, Netanyahu Used Flynn to “Catfish” Putin
  By Gordon Duff, Senior Editor on February 15, 2017
  Meeting with Netanyahu as of this writing, planning Putin’s downfall”.
  Ik verwijs naar de tekst. Hieruit blijkt dat de werkelijke macht zich in Tel Aviv bevindt.(met behulp van handlangers in de USA). In deze tekst is er ook een paragraaf over de ramp met de MH17.
  Ondertussen gaat de troepenopbouw van de Nato aan de grens met Rusland verder alsook in de Zwarte Zee. Trump heeft intussen ook de Krim teruggeëist van Rusland.Daarnaast is Iran het doelwit in het Midden Oosten. Zie ook zijn koerswijziging inzake Israël en de Palestijnen enz…. Trump komt dan ook meer en meer in handen van de Deepstate.
  Deze laatste wil immers een oorlog. Deze kan niet los gezien worden van de dramatische financiële en economische toestand in de USA en ook in de rest van de wereld. De jaren 30 van vorige eeuw , hangen dan ook in de lucht. Trump heeft wel goede gedachten en plannen… maar het zal de Deepstate zijn die zal beslissen. Zijn persoonlijkheid doet hier niets ter zake. Hij is immers een pion, zoals al de anderen, op het schaakbord dat bespeeld wordt door de Deepstate en de machten achter de NWO.

  1. Flynn had na het uitzetten van Russische diplomaten door Obama een telefoontje gepleegd met de Russische ambassadeur. Daarin had hij gevraagd de zaak niet te laten escaleren en gezegd dat deze maatregelen zsm teruggedraaid zouden worden. Deze actie heeft hem de kop gekost.

  2. Sub Rosa,
   De NWO, of de machten achter de NWO, dat blijft voor mij toch een vaag fenomeen. Kun je dat concreet maken? Daar zitten mensen achter, neem ik aan? Kun je daar namen en rugnummers van geven?

  3. Cozmic 17.1 :
   Het is niet zo simpel :
   http://www.zerohedge.com/news/2017-02-14/its-over-folks-neocons-deep-state-have-neutered-trump-presidency
   met citaat:
   “Less than a month ago I warned that a ‘color revolution ‘ was taking place in the USA. My first element of proof was the so-called “investigation” which the CIA, FBI, NSA and others were conducting against President Trump’s candidate to become National Security Advisor, General Flynn. Last night, the plot to get rid of Flynn has finally succeeded and General Flynn had to offer his resignation. Trump accepted it.
   Now let’s immediately get one thing out of the way: Flynn was hardly a saint or a perfect wise man who would single handedly saved the world. That he was not. However, what Flynn was is the cornerstone of Trump’s national security policy. For one thing, Flynn dared the unthinkable: he dared to declare that the bloated US intelligence community had to be reformed. Flynn also tried to subordinate the CIA and the Joint Chiefs to the President via the National Security Council. Put differently, Flynn tried to wrestle the ultimate power and authority from the CIA and the Pentagon and subordinate them back to the White House. Flynn also wanted to work with Russia. Not because he was a Russia lover, the notion of a Director of the DIA as a Putin-fan is ridiculous, but Flynn was rational, he understood that Russia was no threat to the USA or to Europe and that Russia had the West had common interests. That is another absolutely unforgivable crimethink in Washington DC.
   The Neocon run ‘deep state’ has now forced Flynn to resign under the idiotic pretext that he had a telephone conversation, on an open, insecure and clearly monitored, line with the Russian ambassador. “.
   Het telefoontje is dus maar een voorwendsel.
   Nog een citaat uit de tekst, die in zijn geheel dient gelezen te worden :”Ever since Trump made it to the White House, he has taken blow after blow from the Neocon-run Ziomedia, from Congress, from all the Hollywood doubleplusgoodthinking “stars” and even from European politicians. And Trump took each blow without ever fighting back. Nowhere was his famous “you are fired!” to be seen. But I still had hope. I wanted to hope. I felt that it was my duty to hope.But now Trump has betrayed us all.”
   En een besluit :
   “It’s over, folks, the deep state has won.
   From now on, Trump will become the proverbial shabbos-goy, the errand boy of the Israel lobby. Hassan Nasrallah was right when he called him ‘an idiot‘.”.
   Bekijk ook de reacties !! Trump zit in een slangenkuil voor cobra’s.

  4. Ans 17.2 :
   Een inleiding :
   https://www.henrymakow.com/the_united_states_is_a_masonic.html
   met citaat :
   “Freemasonry is the Church of Satan masquerading as a fraternal mystical philanthropic order. It fronts for Illuminati (Masonic & Cabalist Jewish) central bankers who started the US as a vehicle to advance their New World Order. In the words of Masonic elder Manley P. Hall, “we must also perfect the plan of the ages, setting up here the machinery for a world brotherhood of nations and races – See more at: https://www.henrymakow.com/the_united_states_is_a_masonic.html#sthash.4OpgUN3l.dpuf
   Nog een bron over de plannen :
   http://beforeitsnews.com/self-sufficiency/2016/01/warning-the-new-world-order-plans-for-2016-2017-your-life-is-about-to-change-part-1-2-2499828.html
   Het staat U dan ook vrij verdere opzoekingen te verrichten.

  5. Dank Sub Rosa,
   Echter, je noemt geen namen en rugnummers en jouw linkjes refereren vooral aan overledenen. Daarmee lijkt de NWO geen club om serieus rekening mee te houden in het aardse leven.

  6. Ans 17.6

   Kijk via de volgende link eens naar nog levende Vrije Metselaars die elkaar op topposities hebben ontmoet. De overeenkomst is dat ze elkaar, tijdens die ontmoeting ter herkenning, allemaal de Vrije Metselaarshanddruk geven.

   https://www.google.nl/search?q=freemason+handshake&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQx6fG_pfSAhUhIMAKHcD1AjQQ_AUICCgB&biw=1280&bih=667#imgrc=_

   Daar staat Trump ook tussen:

   https://i0.wp.com/ei.marketwatch.com//Multimedia/2016/01/06/Photos/ZH/MW-EC732_Trump__20160106153153_ZH.jpg

  7. Ans 17.6 :
   Alle noodzakelijke info is beschikbaar op internet als U namen wil.
   Begin al met het comité van de 300… de RKM… de banksters van The City en Wallstreet… Wie zoekt die vindt…het volstaat dit te willen zoeken.Het volstaat ook rond te kijken, te observeren, te analyseren, verbanden te leggen… en pogen te begrijpen wat er gaande is en waarom. Men dient daarvoor geen “inside kennis” te hebben.
   Voor het overige denkt U wat U wil…over de NWO. Ik ben ook Uw mentor niet…om U daar instructies te geven!!
   Mijn rol is beperkt tot het verschaffen van info die kan bijdragen tot de waarheidsvinding met hier en daar een korte beschouwing. Ik laat het aan de lezers over om daaruit de passende besluiten te trekken.

  8. Er word weer ruimhartig met pinda’s gestrooid ! wellicht helpt het, ik hou het even op bananenschillen, die werken vaak wel ….

  9. @Arend 17.7,
   Jeetje, ik geef mensen ook wel eens zo een hand. Maak ik nu ook, zonder dat ik het weet, deel uit van de NWO?

  10. Ans, ik ook, dus daar gaat het niet om. Het gaat om mensen die psychopatisch gestoord zijn die dit soort symboliek zo opzichtig gebruiken om aan te geven tot welke genootschappen ze behoren. Vervolgens zijn ze psychopatisch gestoord geworden door eeuwenlange herhaling van generatie op generatie in deze bloedoffer en satanculturen; gemotiveerd oa om macht en geld in stand te houden.

  11. @ Arend
   Niets zo verfrissend als zelfspot, ik neem mijzelf als laatste serieus…Als je weet te lachen om de domheid van je eigen fout en die van een ander , is het al stukken minder kwetsend.( lukt mij ook niet altijd , maar is een loffelijk steven)Dan ligt een dialoog en verbinding op de loer….. tatadaaaaahhhh.

  12. Feitelijk zeg maar een ontwikkelingsstoornis op zeer jonge leeftijd, maar wel met grote gevolgen in onze hedendaagse wereld.

  13. Goed. Geen namen dus, slechts klef handjes schudden en een link naar een website met de tekst: “Americans are tired of been propagandized, controlled and imprisoned by an illegitimate totalitarian regime that trashes our Constitution, Bill of Rights and stamps out our individual liberties. The proof is the popularity of Donald Trump!”

   Juist, de populariteit van Trump.

   Ik ben even een schone onderbroek gaan halen want scheet bagger van het doemscenario dat deze weblinks schetsen: NWO.

  14. Dus als je Vrij metselaar bent, is dat een soort vrijbrief, een kapers brief, er zijn reguliere en onregulie vrij metselaals loges, de één heeft niets uitstaande met de ander, de Rozen kruizers is nog weer iets anders, op Protestantse leest geschoeid.
   Dan zijn er nog andere broederschappen, en ook één vrouwelijke beweging, heb ze ontmoet maar weet niet hoe ze heten of hoe ze werken, alles heel duister en volkomen geheim.
   Meestal zijn er atgezanten aanwezig, die meeluisteren, maar geen niet deel nemen aan de maaltijden, of commentaar geven.
   Als er over duidelijke religeuse onderwerpen wordt vergaderd, zijn er soms Jezuïten van de Opus Dei aanwezig, het is een wat glazige wereld, een duidelijke parallel wereld, en er zijn duidelijk lange lijnen aanwezig, van ouds her, ga er van uit dat het positief is voor de mensheid, hoe het boven in elkaar zit weet ik niet, maar heb het volste vertrouwen in ze, Jenne

  15. Ik ben een zelfbenoemde Sith Lord.
   Dit geeft mij het recht om al het menselijk leven op aarde te vernietigen.
   Waanideeen. Ik lach mij helemaal suf!

 16. Deze links intellectuele tirade tegen Trump gaat weer eens voorbij aan het feit dat de door links uitgeplunderde en moedeloze bevolking geen andere optie heeft dan Trump. Amerika is door de liberale en Sodomitische politiek aan het einde van haar morele latijn. Trump zie ik als een laatste barrière op weg naar de totale ondergang. Die komt sowieso wellicht wat later.

  1. Duinsnip 19 :
   Een analyse van de toestand op economisch – financiëel en fiscaal gebied, waarmee Trump zit opgescheept :
   http://kingworldnews.com/man-asked-to-speak-to-chinese-officials-issues-warning-about-imminent-global-chaos/
   Deze analyse geeft duidelijk aan met welk dilemma Trump wordt geconfronteerd. De analyst gaat ook dieper in op de relatie met China. Met zuiver wettelijke middelen is er dan ook geen mogelijkheid om de USA te redden van de ondergang. De keuze voor Trump van de geplunderde hoofdzakelijk blanke middenklasse is een wanhoopspoging. De “Deepstate” zal er echter alles aan doen, om deze “wanhoopspoging” in de kiem te smoren. Dit is dan ook de essentie van het ganse probleem. Zoals reeds gezegd doet de persoonlijkheid van Trump hier niets ter zake.

  2. Duinsnip.

   Jij doet precies datgene wat ik in het artikel onder het kopje “Kritische geluiden” heb weergegeven. Blijkbaar achten de Trump-aanhangers zichzelf gerechtvaardigd om precies hetzelfde te doen waar ze het links feminstische/cultureel-marxistische kamp van beschuldigen, namelijk een trend te zetten voor politieke correctheid. Het is vanuit die hoek gezien nu politiek correct om voor Trump te zijn, ook al leef je niet in Amerika. Denk je nu echt dat de Amerikanen op een zelfde manier met onze verkiezingen en politieke situatie om zouden gaan. Die interesseert hen geen barst. Waarom hechten wij allemaal zo ontzettend veel belang aan de VS en wie daar de nieuwe president c.q. misleidende marionet wordt? De VS is momenteel in verschillende opzichten de grootste energetische vampier op deze planeet.

   Natuurlijk heeft het er mee te maken dat de VS een zogenaamde superpower is. Maar dat is hun projectie in de wereld van het super machtig te zijn. Die macht is slechts gebaseerd op een totaal inhoudsloze cultuur, die met veel wapengekletter aan de rest van de wereld wordt opgedrongen! Iedereen die dat bevestigd, bekrachtigd dit geesteszieke zieke beeld eveneens en houdt daarmee de huidige situatie in stand.

   Nog even twee citaten uit het artikel die onderschrijven waar ik het over heb:

   “Tijdens de verkiezingscampagne hebben de reguliere media openlijk de kant gekozen van Hillary Clinton en daarmee een anti-Trumpstemming gecreëerd. Zij hebben daarmee op geniaal dialectische wijze kritiek van authentiek onafhankelijke denkers en voelers erg moeilijk gemaakt. Want iedere kritiek op Trump wordt daarmee in het links feministisch, cultureel marxistisch kamp geplaatst. Alsof ieder mens door zijn visie op de wereld zichzelf in een politiek links/rechts-schema moet proppen. Aan de hand waarvan hij wel of niet serieus te nemen is, wel of niet moet worden afgeserveerd en/of buiten- en eventueel opgesloten.”

   “Elke dag worden miljoenen mensen onder druk gezet om ‘een kant te kiezen’, door de media, de politici, de ‘experts’ en zelfs goede vrienden en familie. Het lijkt erop dat kritisch denken, wat niet ‘past’ in de kampen van de pro- en contra-Trump-aanhangers, wordt gedegradeerd en geridiculiseerd. Dit is een bijzondere ongelukkige situatie.

   Ik geloof dat de burgerij in de VS op dit moment wordt beïnvloed door een soort van massa-krankzinnigheid. Er is geen goede uitkomst, als dit zo door gaat. Als resultaat, voel ik me gedwongen om een stem te gaan geven aan hen die verdwaald zijn in de politieke wildernis. We moeten volhouden en zorgen niet gemanipuleerd te worden door opzichtige en schandalige tactieken, die willen verdelen en heersen en agressief worden toegepast door het hele sociale maatschappelijke spectrum. Als we onze aarding verliezen en onze standvastigheid, wie blijven er dan nog over om het woord te voeren voor hen die simpelweg niet passen in een van de huidige politieke opkomende ideologieën..?”

  3. P.S. Duinsnip

   Iedere vorming van een groepsidentiteit is gebaseerd op het zich afzetten tegen andere groepen. Trump heeft zichzelf geprofileerd door zich af te zetten tegen het zogenaamd linkse Clinton/Obama-verleden. Om dat te kunnen doen heeft hij voor de identiteitsvorming van zijn groep een correctheidsnorm geschapen. Dit gebeurd bij iedere groepsvorming en zonder dat is groepsvorming ook niet mogelijk. Dus iedere groep heeft een correctheidsnorm, waar de leden van de groep zich aan moeten houden om tot die groep te kunnen behoren. Doen zij dat niet dan worden ze uitgestoten. Dit is echter de basis voor een op collectivisme gerichte dictatuur. Ik heb hier een artikel over geschreven, dat niet op deze site staat.

   http://gedachtenvoer.nl/page/correctsheidnorm.html

  4. P.S. Duinsnip

   Iedere vorming van een groepsidentiteit is gebaseerd op het zich afzetten tegen andere groepen. Trump en zijn aanhangers hebben zichzelf geprofileerd door zich af te zetten tegen het zogenaamd linkse Clinton/Obama-verleden. Om dat te kunnen doen heeft hij voor de identiteitsvorming van zijn groep een correctheidsnorm geschapen. Dit gebeurd bij iedere groepsvorming en zonder dat is groepsvorming ook niet mogelijk. Dus iedere groep heeft een correctheidsnorm nodig, waar de leden van de groep zich aan moeten houden om tot die groep te kunnen behoren. Doen zij dat niet dan worden ze uitgestoten en gemarginaliseerd. Dit is echter de basis voor een op collectivisme gerichte dictatuur. Ik heb hier een artikel over geschreven, dat niet op deze site staat.

   http://gedachtenvoer.nl/page/correctsheidnorm.html

  5. Arend, er is theorie en er is een praktijk…
   En het lijkt dat jij alleen maar in theoretische constructies zit.
   Je hebt het gewoon aan het foute eind op dit moment, does nou rustig met je hard van stapel lopen tegen Trump. Wat wil je je in godsnaam bewijzen?

  6. Interessante vraag mc, waar in mijn beleving het nodige wantrouwen in doorklinkt. Ik heb ik geen verborgen agenda. Het enige dat ik wil, is me vrij te kunnen uiten en die uitingen op een vrij latende manier met anderen te delen. Het is aan een ieder om er mee te doen wat men wil.

  7. mc.

   Jouw woorden komen op mij nogal bemoederend over. Jij wilt mij dus nu ook jouw correctheidsnorm opdringen en mijn vrijheid van meningsuiting inperken?

  8. Arend, je hebt het over wantrouwen? Lees jezelf eens terug. Je hele artikelen gaan over ‘wantrouwen’. En aan het eind kom je dan terug naar ‘leef uit je hart’. Dat doe ik bij deze, daarom reageer ik. 🙂

  9. mc 19.10.

   Daarin heb je gelijk. Ik behoud mezelf het recht voor om met een gezonde dosis wantrouwen naar de misleidende kanten van de politiek te kijken. Ik heb niets tegen Trump himself. Zijn naam zou door ieder ander willekeurige presidentsnaam van de VS of welke politieke (mis)leider dan ook vervangen kunnen worden. Wat ik echter waarneem en jammer vind is, dat hordes mensen hun hoop op een wezenlijke verandering buiten zichzelf zoeken en menen te kunnen vinden. Daarbij voorbij gaan aan het feit dat zijzelf die verandering in hun eigen leven tot stand mogen brengen.

   Ik vind het zo opvallend dat ik omwille van het gegeven niet automatisch voor Trump te zijn en anderen dat wel zijn, ik mij moet verantwoorden voor mijn standpunten. Dat is dus nu de Trumpiaaanse politieke correctheid. Laten we de zaken eens omdraaien. Geloof jij in de heilbrengende kwaliteiten van Trump? Zo ja, waarom? En geloofde je in 2008 ook in die van Obama?

   George W. Bush zei ooit:

   “Wie niet voor mij is, die is tegen mij.”

   Dat is dus op een onvervalste manier het scheppen van een dialectische tegenstelling. Zo heeft de politiek altijd gefunctioneerd en zal dat ook blijven doen, als we dat spel mee blijven spelen.

  10. P.S. mc.

   Als je mij persoonlijk zou leren kennen, dan zou je merken dat ik t.a.v. de mensen in mijn dagelijks leven voortdurend vanuit mijn hart leef.

  11. Ja Arend, dat geloof ik jou. Bedenk dan ook dat je eventueel Trump te kort doet. Ik weet niet waar het Trump-schip gaat stranden, maar ik vind dat een mens altijd een kans verdient. De geest is de matrix van de materie…

  1. Tja Jenne 10.9. Jouw reactie barst ook van de oordelen en veroordelingen over mij, dus waar heb je het over! Hij die zonder zonden is, werpe de eerste steen. Zoals ik al in een eerdere reactie heb aangegeven, wil ik alleen gebruik maken van mijn recht om mijzelf op een vrije manier te uiten en dit op een vrijlatende manier met anderen delen. Daarom heb ik aan het het eind van het artikel ook uit pure zelfrelativering geschreven:

   “Laat je door niemand iets wijs maken.

   Dus ook niet door mij!”

   Dat houdt tevens in dat ik mij ook niemand meer iets wijs laat maken en op basis van de lessen geleerd uit mijn eigen levenservaring en intuïtie naar de wereld kijk. Het staat een ieder vrij om datzelfde te doen. Als we elkaar daarin ontmoeten is dat mooi en kan het een fantastisch feest worden. Zo niet, jammer dan.

  2. Arend, jij gaat er van uit dat de aanval de beste verdediging is, in dit geval gaat dit natuurlijk niet op, heb jou niet geoordeeld nog veroordeeld, vindt alleen dat dit hele relaas lijkt op een goedkoop politiek pamhlet, heb wel betere ideéen en uitvoeringen hier van gewrocht door jouw gelezen.
   Ik heb alle respect voor deze Don quichotte, die zijn nek uitsteekt voor zijn mede patriotten, of het hem lukt de kop van de draak af te hakken valt te bezien.
   Groet Jenne

  3. Jenne, ik heb je niet gedwongen om het gehele artikel te lezen en jouw van de inhoud daarvan te willen overtuigen. Als je het een klote artikel vindt dat laat je het toch links liggen i.p.v. mij met jouw geprojecteerde invullingen lastig te vallen. Ik zou het fijn vinden als ja daar mee stopt. Ik neem in ieder geval uit respect voor jou nog de moeite om te reageren en je van repliek te dienen. Daar ga ik waarschijnlijk dan ook maar mee stoppen.

  4. Nou Arend,

   ik jou niet raden wat te doen, maar uit wederzijds respect zijn wij beiden, en al de anderen hier aanwezig, je kunt kritiek naast je neer leggen, hangt er van af waar deze van daan komt, die van mij komt uit de goede richting, van vriendschap en zeker weten opbouwend bedoeld,
   moet kunnen, als ik je te hard geraakt heb, dan mijn excuses, dat is wel het minste wat ik zou willen, denk dat je me begrijpt, groet Jenne

  5. Geaccepteerd Jenne. Op zich heb ik aardig met kritiek om leren gaan, maar ben daar nog steeds lerende in.

  6. Arend, wie voor een publiek schrijft, geeft zich bloot en dat verdient absoluut respect. Zet hem op, ook tril ik voorlopig nog in een andere frequentie wat Trump betreft. 😉

 17. Anna, jou wereld is er één van gewilde mannipulatie, jouw liefdes gevoel, zo als ik heb gelezen, berust op goedkope brain ?, je vindt dat geheimen niet kunnen, trouwens wat is een geheim, de vele dingen, gegevens, wetenswaardigheden, die we nooit gaan weten, waren dan niet voor ons bedoeld, en sommige wetenswaardigheden, kan je als gewoon mens zonder uitleg en begeleiding niet nooit begrijpen, er bestaan vele verschillende belevings werelden, die naast elkaar zich volkomen onafhankelijk van elkaar voort bewegen.
  Sommige mensen vinden steun binnen een bepaalde wijze van denken, die binnen een groep kan heersen, gewoon het vertrouwen in !
  Ieder onderwerp bestaat uit heel veel verschillende facetten, ieder geloof, iedere religie, iedere benadering via de esotherise weg, als denkend mens, roept dit denken twijfels op, die worden gegeven door onze persoonlijke intuïtie, en vaak door de tijd, en belevenissen worden ingevuld.
  Ik begrijp ook heel goed dat het niet zo erg gemakkelijk is, om in deze tijd te leven, en je zelf geestelijk staande te houden.
  Groet Jenne

  1. Jenne, mijn wereld is er een van gewilde manipulatie? Ik dacht het niet, integendeels zelfs. Ik vind dat geheimen liefde, waarheid en schoonheid niet ondersteunen want in oprechtheid vált er niets te verzwijgen. Alleen degene die denkt te moeten verzwijgen, hééft wat te verzwijgen.
   Als mensen binnen een groep steun vinden in denkwijzen betekent het nog niet dat je je moet afsplitsen en daar een geheim genootschap van te maken. Ik vind dat een vorm van waanzin. Geheimen zijn wel het laatst wat we nodig hebben behalve nogmaals als er iets te verbergen valt…

 18. mc 19.13

  Fijn dat je daarin gelooft. Maar je hebt mijn vragen aangaande Trump en Obama niet beantwoord. Waarom zou Trump een kans moeten krijgen om zichzelf te bewijzen. Waar baseer jij jouw vertrouwen in hem op? En had je dezelfde houding t.a.v. Obama in 2008?

  1. Het spijt me mc. Helaas kan ik niet altijd alle reacties lezen. Kun je me even aangeven waar dat dan is?

  2. Haha Arend, het was even zoeken…. 🙂
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/de-mens-verbinding-tussen-aarde-en-kosmos/comment-page-1/#comment-490123

   8 februari 2017 om 14:43

   Arjen Lubach is voor mij een knecht van de staat, een roeptoeter die zich laat betalen voor zijn ‘mening’. Neem ik niet serieus en zouden andere ook niet moeten doen. Een idioot, om in de taal van Lubach te spreken.
   Verder heb ik nog nooit! voor een enkel president iets gevoeld. Maakt niet uit wie van de laatsten. Bij Omboemba had ik helemaal zoiets van ‘nee, weer zo een bevelsontvanger en doorgever’. Nu is dat compleet anders, waarom? Ik ben zelf meer dan verbaasd dat ik bij een president uit de VS iets positiefs kan ontdekken. Puur vanuit mijn gevoel, mijn intuïtie, mijn wezen, vanuit mijn verbinding tussen aarde en kosmos, zie ik authenticiteit, echtheid, ja zelfs (mensen)liefde, inzicht, een soort van ‘he knows’. Daarom voor mij, tot nu toe… TRUMP UP!
   Sign of the times moet je ook kunnen herkennen…

  3. Fijn dat je het even hebt opgezocht. Bedankt. Geen wonder dat ik onder dit artikel niet ben tegengekomen. Ik wil helemaal niets afdoen aan jouw gevoel mc en respecteer dat volkomen. Ik heb t.a.v. Trump precies het tegenovergestelde. Puur vanuit mijn gevoel, mijn intuïtie, mijn wezen, vanuit mijn verbinding tussen aarde en kosmos, zie ik een gebrek aan authenticiteit, onechtheid, ja zelfs een narcistische zelfliefde, gebrek aan inzicht, een soort van ‘he only knows business’. Maar goed zullen we dat maar gewoon naast elkaar bestaan?

  4. De Engelsen en het Amerikaanse volk een kans geven! Laat mij niet lachen. Ik kijk uit naar hun totale en volledig thermonucleaire vernietiging. Zoveel massamoorden voor ambitie hebzucht voor zoveel honderden jaren. YOU CHOSE DEATH!!!

   http://dai.ly/x10bs21

   De USA (VS) is in koloniale status van de Britten. De Rothschild-Zionisten controleren de VS door controle over de FED (Federal Reserve).

   https://twitter.com/crimesofbrits

 19. Trump is gewoon een CIA kandidaat en de CIA dat zijn de “useful idiots” die werken voor de ambitie en hebzucht van de Rothschild-Zionisten. Ik kan er enkel om lachen. De loop van de geschiedenis zal niet door hun bepaald worden. Een gewone SS-18 commandant die los van het militair gezag in Rusland Londen vernietigd met een thermonuclear wapen zal de richting van geschiedenis bepalen.

  https://youtu.be/iz6a4WkKJn0
  Hiroshima, Nagasaki, Londen, Parijs, Israel, ?

  Ik ga weer 16 uur per dag WoW Vanilla spelen. Zolang het nog kan.

  Zoland Trump of wie dan ook niet publiekelijk verklaard dat ISIS of welke groep dan ook een CIA/Mossad/Mi6 operatie is, is er geen hoop voor de Amerikanen. De Noord-Koreanen zullen afrekenen met Amerika.

  1. Ze hebben nog niks geleerd. Het wordt nog een bloedbad op deze planet. Wij kunnen dat niet voorkomen. Ik heb zelf 3 jaar lang propaganda gedaan om een wereldwijde thermonucleaire oorlog te veroorzaken. Nog snappen ze niet dat dit fout gaat aflopen.

 20. Arend,19.4 en 19.5

  Als enkele benamingen vervangt krijgt dit denken, op eens een hele andere inhoud, en uitdraging.
  Groepsvorming : in denken tot een gezamelijke conclusie proberen te komen.
  Leefregels : zijn nodig om duidelijk aan te geven waar we staan en behoren te verblijven.
  Dictator : benoemd voor ten hoogste 6 maanden in tijd van vul maar in.
  Natuurlijk worden er opdrachten verstrekt, en natuurlijk is er een soort volwassen gehoorzaamheid, anders fungeerd dit niet.
  Er kleven nog al wat niet juiste beweringen aan, ik spreek hier voor me zelf, en niet uit naam van natuurlijk.
  Dat er soms heel erg misbruik van dit denken wordt gemaakt is triest, en jammer, het zou juist het toonbeeld van al wat mooi en menselijk mogelijk moeten zijn.
  Groet Jenne

 21. Arend,

  iets diepzinniger : Perplexe, le mélancolique comprend que cette maladiz de l’ame est à la fois l’unique preuve du paradis perdu.’
  Wat een poeha!Als je ‘absolu’, trancedence’, ‘ciel’, ‘extase’,’etre’,
  ‘neant’, enzovoort allemaal in één alinea propt, ontstaat er een oorverddovende betekenisloosheid.
  Er is een veel mooiere, anonieme, eveneens <franse omschrijving van het verschijnsel:'la mélancolie, c'est le bonheur d'etre triste.'
  U daar psychologisch misvormde lezer:die woorden drukken mijn opvatting van het geluk uit.
  U daar melancolique niet weter, zich badend in het heerlijke gevoel van de bonheur d'etre triste.
  Salut Jenne

  1. Helaas voor mij, dit woorden en gedachten spel, is van Benno Barnard, de Nederlandse Vlaming, dank je Benno.

  2. Herman de Coninck 1944 Johnny Walker open fles, trui, vulpen van de schrijver grafgiften 1997 terras Lissabon laatst daarginds. T.S. Elliot ’the repose of our sleeping time’; Die Ruhe unserer Schlafzeit, ’to whom I owe the leaping delight’. – Geen winter wind die zal verkillen, geen zomer zon zal doen verdorren, dit is niet bedoeld voor openbaar publiek, meer een opgetekende private aangelegenheid – . – for whom think the same thoughts without the need for speed speech – . Mijn gedichtenschrift, Benno Barnard 2015 https://books.google.nl/books?id=C46OCgAAQBAJ The Donald Trump Time Travel Theory https://www.youtube.com/watch?v=zfpVDFUhh_k Trumpie onze nieuwe Andrew Jackson is samen met Alex J. 1 van de zeer weinigen geweest die 911 voortijdig voorzien voorspeld hebben. Professor John G. Trump, de neef van, was given the task of making sense of Tesla’s notes aantekeningen… General Flynn Resignation A Deep State Sabotage Of Trump https://www.youtube.com/watch?v=IfkRsc6tL4s TV On The Radio – Mercy https://www.youtube.com/watch?v=P0Ji2sxk0Uc ‘100 jaar geleden plachten ontwikkelde burgerdames in een speciaal cahier hun favoriete gedichten over te schrijven’.

  3. Obama’s Stasi Begins Soft Coup With Flynn’s Political Assassination https://www.youtube.com/watch?v=HFgcO63haFg De God Particle Higgs Boson blijkt experimenteel op 4 Juli 2012 een bijna tastbaar massa gewicht van zo’n 125 GigaElektronVolt in de Large Hadron Botser sloop schaal te leggen, dit veroorzaakt een Super Susy Symmetrische opening naar een ander aangrenzend realistisch Parallel Universum, The Multiverse is Real Folks! overigens een zeer denigrerende communistische AbombA aanroep term voor het niets begrijpende fake newsz dombofoon gepeupel, niks gepensioneerd uitgerangeerd, gestationeerd in een militaire bunker compound dichtbij het witte washjes grote washjes dc huis op de prairie. 2Doc: 16 feb 2017 : Particle Fever http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/540603600/0

  4. Hyper Alert
   jij voelt dit ook, het fenomenale taal gevoel wat deze benno barnard uitstraald, fijn om te zien, dat jij er ook door geraakt bent, Jenne

 22. Citaat uit het artikel:

  “Ook Trump zegt zich tegen het establishment af te willen zetten. Hij leunt echter wel zwaar op een aantal ex-bankiers van Goldman Sachs, de meest criminele vertegenwoordiger van de Rothschilds in de VS. Zij zijn niets meer en minder dan de ultieme vertegenwoordigers van dat establishment.”

  Ter onderbouwing van dit citaat geef ik een link naar een James Corbett-report, waaruit moge blijken dat Tump i.p.v. | draining the swamp” bezig is met filling the swamp.

  https://www.youtube.com/watch?v=cs0BfPDvUQg

  Uit de video blijkt ook dat de door Trump gekozen Minister van Financiën Steve Mnuchin een nogal dubieuze achtergrond heeft. Onder andere door zijn studeren aan de Yale Universiteit en toetreding tot de beruchte Skull and Bones-club.

  1. Arend,

   Trump moet roeien met de riemen die hij denkt nodig te hebben, er zit volgens mij wel een tactische lijn in, hij speeld voortduren aap wat heb je mooie Jongen met de esteblisment, de bankiers ja een verhaal appart, zelfde als Israel, hij kan moeilijk alles tergelijke tijd in het harnas jagen, trouwens tussen zeggen en doen zit een wereld van verschil, hij is eerst de media aan het monddood maken, zou ook niet verkeerd zijn in Nederland, van wat er over is, ik vindt ze te vies om op het toillet te gebruiken.
   ’t is wel amusant om al die nutteloze krullen jongens zo als wij zelf druk bezig te zien met hun nutteloze geschrijf.
   Groet Jenne

  1. https://twitter.com/IRGC_QF

   Ik ben al 4 jaar lang op het internet Iran van adviezen aan het voorzien om welke aggressor dan ook volledig af te slachten. Ik ga mij helemaal suf lachen om diegene die denkt Iran aan te kunnen. Ik hoop dat Trump Iran gaat aanvallen. Ik heb wel zin in een oorlog te aanschouwen waarin vele Amerikanen, Fransen en Britten sterven.

   “Pleasant it is, when over a great sea the winds trouble the waters, to gaze from shore upon another’s great tribulation; not because any man’s troubles are a delectable joy, but because to perceive you are free of them yourself is pleasant.”

   – Lucretius

  2. Genies of Death,

   dat zou hen kunnen beschermen, anders komt daar WWIII om de hoek kijken.
   De Perzen, Iraniers, zijn een intelligent volk, zo doende hebben ze misschien een kans tegen Israel.
   Het Paradijs beschreven in de bijbel, is een vally gelegen in noord Iraan, prachtig land, Aryan bevolking.
   Jenne

  1. Nannie 29 :
   Het probleem en gevaar voor Trump is de Zionistische en Israëlische “connectie”. Dit zal tot zijn ondergang leiden, als hij daar geen afstand kan of wil van nemen. Het is opmerkelijk dat de “vijanden” van Trump over deze connectie zwijgen. Deze “connectie” zit dus niet bij de smurrie!!. Hierbij vergeleken is de telefoon van Flynn een te verwaarlozen detail.Onderschat dan ook de voormelde “connectie” niet. Zijn “entourage” zit er vol van !!. Zijn “vijanden” die hem hiermede zouden kunnen pakken, zwijgen er echter over. In de politiek zijn er 3 soorten vijanden : -de gewone vijanden – de aartsvijanden en “de politieke vrienden”. Bij mij gaat het dan ook niet voor of tegen Trump, ik poog enkel te zien wat er zich afspeelt… voor en achter de coulissen. Ik verwijs naar mijn vroegere reacties… en op basis van de momenteel beschikbare gegevens, die ten andere elke dag veranderen, ben ik meer dan ongerust over de toestand in de USA, en bij uitbreiding ook naar Europa. Onderschat de machten niet achter de NWO. Wie Trump ook moge zijn, het is de “connectie” die zal beslissen.

  2. Sub Rosa, “Bij mij gaat het dan ook niet voor of tegen Trump, ik poog enkel te zien wat er zich afspeelt…”
   Dat zal wel bij iedereen het geval zijn, maar kiezen heeft vooral met moed te maken. Een keuze, die eventueel verkeerd zou kunnen zijn, zorgt bij menigeen voor ongemak. Dus de eigenlijke factor is ‘angst’ om straks ‘fout’ te zijn geweest.
   Stelling: Trump zorgt voor ‘verlichting’… 😉

  3. Het (naar mijn mening) belangrijkste blijft zwaar onderschat en onderbelicht en dat zijn de Protocollen van Sion.
   Daarom verwijs ik u hier nogmaals naar en een voorbeeldje over wat Donald Trump is/kan zijn vind u dan ook in protocol 10 vanaf punt 13 waar de krachten die niet zichtbaar zijn aangeven dat de presidenten onder hun controle staan en vergeet niet dat Trump een republikein is en mogelijk de wetten gaat aanpassen zodat er een republikeinse grondwet komt wat u vanaf punt 18 kunt lezen.
   https://nortonsafe.search.ask.com/web?q=Tiende%20protocol%20uit%20de%20protocollen%20van%20Sion&o=APN11915&geo=NL&prt=NS&ctype=&ver=22&chn=3310&tpr=121&locale=nl_NL&doi=2016-03-15&guid=09C474A2-B47F-4719-BFF8-05348F96C2A8

  4. Eerder heb ik ook al verwezen naar die Rabbijn die bij de inauguratie van Trump was en die ook niet geheel fris lijkt te zijn ivm banden in het pedofiele netwerk enz.
   Waarom stond daar ineens een rabbijn?
   Behoort deze bij de Zionistische club? en was dat het begin dat ze nu naar voren gaan treden?

  5. @ MC 29.2

   met betrekking tot deze stelling wil ik even Bertrand Russel citeren;

   Het is onwenselijk een stelling te geloven als er geen enkele reden is om te veronderstellen dat zij klopt.

   Origineel: It is undesirable to believe a proposition when there is no ground whatever for supposing it true.

   Bron: Sceptical essays (1928)

  6. Letterlijk kunt u ook in het tiende protocol het volgende lezen. (waarbij u kunt denken aan in Nederland de VVD onder leiding van Rutte en de heden daagse stand van de werkeloosheid bv).
   Citaat.
   Nadat we het staatslichaam het gif van het liberalisme ingegeven hadden,is zijn heele politieke toestand veranderd.De staten werden door een dodelijke ziekte,de ontbinding van het bloed,aangetast.Men behoeft slechts het einde van hun doodsstrijd af te wachten.
   Uit het liberalisme zijn de constitutioneele staten,die de eenige nuttige regeeringsvorm voor de niet-ingewijden zijn,voortgekomen.
   Ze traden in de plaats van de vroegere autocratieën.Zoals u zelf wel weet,is de staatsregeling niets anders dan de school voor oneenigheden,tweedracht,twisten en onvruchtbaaren partijstrijd in één woord:de school voor alles wat aan den staat de kracht van zijn individualiteit ontneemt.Het spreekgestoelte en evenzoo de pers hebben de regeeringen gedoemd tot werkeloosheid en machteloosheid en zij werden daardoor van geen nut en overbodig.

  7. Heel interessante en voor mij onbekende aanvullingen Arnold. Bedankt voor het delen!

  8. MC 29 :
   Om een keuze te maken dient men in het bezit te zijn van alle gegevens, om met kennis van zake te kunnen oordelen. Ik ben geen (top)insider, en ik dien mij dus te baseren op wat er beschikbaar is… de beschikbare info is echter zeer verwarrend, verandert voortdurend… en hierbij dekt geen enkele vlag nog de lading, gezien de tsunami aan fake news. In die omstandigheden geen keuze maken heeft niets te zien met angst , maar wel met voorzichtigheid. Als men de verborgen agenda’s niet kent… en men kiest… dan gaat men zeer lichtzinnig te werk. Bij Trump gaat het dus bij mij niet om een keuze op basis van emotionele elementen .. zoals die spelen bij een keuze voor een favoriete zanger… sportman.. enz… maar om een analyse van wat er zich werkelijk afspeelt. Bij dit alles is Trump maar een pion op het schaakboord.Ik word ook niet graag op het verkeerde been gezet en opgelicht. U misschien wel ?? Als U over meer achtergrond info beschikt staat het U vrij deze te delen.

  9. Arnold 29.8 :
   U heeft gelijk inzake de protocollen. Het gaat hier in feite om de blauwdruk van de strategie die ons moet leiden naar de NWO. Deze protocollen geven een verbluffende kennis van de mens en de maatschappij in alle domeinen. Het volstaat deze grondig te lezen, en vervolgens rond te kijken om te zien , wat er al werd van verwezenlijkt. Ik denk dat we ver bij het einde zijn. Het is dan ook geen toeval dat deze protocollen op alle mogelijke manieren worden aangevallen en verdacht gemaakt. Ik laat nog in het midden wie ze heeft gemaakt…maar verschillende elementen gaan terug op het programma van Adam (Spartacus) Weishaupt. Deze laatste is immers een genie als manipulator – infiltrant – samenzweerder en organisator van deze samenzweringen.
   Ik trek ook de aandacht op het boek van Mat Herben :”Vrij denken over religie, politiek en vrijmetselarij” waarin hij het heeft over de “voorman”(=het uithangbord) en de achterman(die de zaken werkelijk stuur).

  10. Madeloes, 29.7 tot nu toe lees ik hier alleen schele reacties over Trump, tot op een paar uitzonderingen na van, volgens mij dan, mensen die werkelijk willen weten. Dus zoveel over stellingen en waarheid en verlichting. 🙂

 23. De Grand Mufti van Syrië, een voorvechter en beschermer van de Christenen, heeft zijn straf hier voor ontvangen, de Turken hebben zijn naaste familie leden 18 in getal uitgemoord.
  Deze man was vooreerst een mens, een gelovige, deed niemand kwaad, integendeel deed veel goeds, ook uit naam van zijn geloof, schande !!!
  Jenne

  1. Oh, wát een goede man, wat een wijze wereldverbeteraar, de Grand Mufti van Syrië. Interview van hem gekeken + the confession of J.K. gelezen (dank je wel beiden) Nergens welkom!!! behalve Ierland. Een bruggenbouwer en hij kan dit land niet in!!! Zijn ze wel goed wijs, daar in Den Haag??? I.p.v. Isis zou het woord Daesh gebruikt moeten worden omdat de terroristen het haten: https://www.freewordcentre.com/explore/daesh-isis-media-alice-guthrie In het kort; letterlijke vertaling van isis in Arabisch, ze kennen daar haast geen van afkortingen gemaakte nieuwe woorden dus grappig/sarcastisch en niet bestaand, de klank lijkt op woorden van de donkere eeuwen en doet hun denken aan barbarisme, de ‘h’ weg en het betekent: iemand of iets wat vertrapt! Dus met andere woorden, een heel andere betekenis en uitwerking!!! Syrië is de meest heldere ster op aarde zoals aan de hemel; Sirius, de GOD-ster. Da,da,da: https://www.youtube.com/watch?v=kzQk3BTP2yc Esh,esh,esh: https://www.youtube.com/watch?v=P1kq-SPEoRg

  2. Akoeta,

   Dit soort mensen, kun je overal tegen komen, je moet er oog voor hebben, de humanistische athéistische priesters van hun geloof, die genen die geloven in de mens, IN DE MENSEN EEN WELBEHAGEN, ja in dit natuurlijke naïve denken over zie je het kwaad, ja en dan hang je in no time aan het kruis, gebeurd mij vaak genoeg gelukkig alleen nog met woorden, ik maak mij daarom sterk binnen mijn groep van vrienden, waardoor je enigzins een rugdekking hebt, en elkaar helpen indien nodig, maar goed dat wordt onder leiding van onze lelijke media dagelijks verguisd, en deze likken onder uit de pan, worden door het onwetende jalourse publiek gretig gevreten, maar goed we gaan verder op onze chemin, le mactoube.
   Groet Jenne

  3. Sub Rosa, ja Voltaire heeft veel goede artikelen.
   O.a. deze “Anti-Donald Trump: war propaganda”, by Thierry Meyssan
   http://www.voltairenet.org/article195196.html

   Ik vrees dat sommigen helemaal niet begrijpen wat die Trump allemaal zegt, omdat die Engels praat. Anders zou men niet zo anti-Trump wezen. Niet verstandig, lijkt mij.

  4. MC 30.6 :
   Het is niet wat Trump zegt, maar wat hij doet. Gezien hij in handen zit van de Zionistische Israëlische lobby , blijft hij dan ook het Oded Yinon plan uitvoeren. De bombardementen van de buitenlandse luchtmachten zijn niet tegen ISIS e.a. gericht maar tegen het Syrische leger en verbondenen, en om de infrastructuur van het land te vernietigen. Hij gaat ISIS aanpakken, maar ISIS is een Mossad en CIA schepping!!! Hij gaat volop mee in oorlogsretoriek van Bibi tegen Iran. De uitvoering van het Oded Yinon plan is ook noodzakelijk om de vluchtelingenstromen naar de EUSSR op gang te brengen en te houden om hier het Coudenhove Kalergi plan uit te voeren. Kortom Trump en de USA blijven verzopen in het Midden Oosten moeras…ze verdedigen hier niet de USA belangen, maar enkel deze van Tel Aviv .. en deze laatste staan haaks op deze van de USA en het Westen. Intussen neemt de escalatie in alle conflictgebieden toe… en waar de EUSSR dan ook meegesleurd zal worden.
   Is het dat wat U wil ??? Kijk intussen ook al eens naar Frankrijk!!

  5. Sub Rosa, ik raad je aan een keer andere bronnen te raadplegen ipv zo vaak VT of Makow (die ik dus suspect vind, puur op hoe het geschreven wordt). Wat je aandraagt is jouw eigen invulling en niet wat er werkelijk gebeurd. Dat zullen ze ook niet aan jou vertellen en ook niet aan mij. 🙂

 24. Van Morgen na de kerkdienst, ik ben daar aanwezig van wege mijn invalide vriend, werden ons 4 Syriese Christen families voorgesteld,
  deze komen bij ons wonen en leven, spreken mooeilijk maar er was voor een tolk gezorgt.
  We hebben er geen drama van gemaakt, ze krijgen twee huisjes terbeschikking, met verf etc, dus zelf doen, natuurlijk wordt er ook financieel voor hen gezorgt, maar ons idée gaat toch richting zelf doen, en Eigen initiatief, we gaan het zien, maar ben wel te spreken over me zelf, eindelijk eens iets doooooeeeennnn !
  Jenne

  1. Vandaag en morgen Enif in Pegasus Astrostanden
   Enif specifically it brings “Danger in battle.”
   atrostanden worden vaak gebruikt door degenen achter de schermen.

  2. Mooi Jenne, we zijn allemaal mensen en de mensenverplaatsing van het ene naar het andere continent is redelijk idioot. Ben alleen benieuwd in hoeverre deze mensen het zelf gewild hebben en voldoende geld hebben gehad naast intellectueel vermogen dit dus aan te gaan.

  3. Maw wanneer ben je dan goed bezig vraag ik me af. Ik denk dat ik ze geadviseerd zou hebben linea recta naar hun land terug te keren met dezelfde middelen die ze hadden om aan te komen in Frankrijk en vervolgens daar voor hun eigen bevolking/gemeenschap te doen wat noodzakelijk is.

  4. Jenne.31.
   Wanneer Europa overspoeld zou worden door vluchtelingen hebben wij een groot probleem en ik weet ook net als jij dat ons landje al veel verloren heeft als het gaat om gewoontes die voor ons autochtone bevolking altijd als normaal ervaren werd (Amsterdam is niet meer het oude Amsterdam enz).Daarom heb ik veel respect en waardering voor wat je vanmorgen hebt gedaan.
   Anna lees eens de volgende verwijzing en besef dan ook dat velen niet zouden moeten/willen vluchten wanneer de VS en hun NATO bondgenoten hun bommen daar niet zouden droppen omdat ze daar gewoon niets te zoeken hebben.Het is moeilijk want wij willen niet overspoeld worden door vluchtelingen waar mogelijk mensen met slechte bedoelingen tussen zitten maar de keerzijde is dat het wel door westerse bommen wordt veroorzaakt waar je nooit iets over hoort door onze politieke leiders en om dan deze mensen linea recta terug te sturen vind ik iets te kil.https://www.groene.nl/artikel/de-verkeerde-mensensoort

  5. Anna,

   Kijk bij het binnen laten van die zogenaamde vluchtelingen, nou ja dat is natuurlijk het PAARD VAN Troye, we weten allemaal waar dat heen voerd, deze mensen vertellen niet zo veel, maar hun geschiedenis staat ze op het gelaat geschreven, uit onze gegevens zijn de Turken nog steeds kampioen, daar gaan we in de toekomst in Nederland wel achter komen, maar we gaan meer van deze mensen helpen dat is zeker.
   Jenne

  6. Nou beste Arnold,

   je begrijpt er geen barst van, de Khazaren zijn net als de turken, Turcomaanse volkeren, die bloedvergiten in hun bloed hebben, lees de geschiedenis, en met die Islam waanzin is hun het wapen gegeven om alle Christenen af te sclachten, en dit duurt al heel heel lang, en dan altijd van er zijn ook aardige bij nou fijn dan.
   Toen de stad aan de Zwarte zee Trabyzon, de mooiste grootste kunststad uit heel Byzantium, toen de Turken klaar waren was het haven water rood van het bloed van de 60 000 inwoners, geen oorlog geen soldaten gewone moordzucht, en die heerst nog steeds.
   Maar goed geloof wat je wilt, het plijt is al lang beslist, aan alles komt een eind, zo staat dit geschreven in de sterren.
   Jenne

  7. Ik heb een vriendin die een Syrisch gezin begeleid. Zijn ze gelukkig hier in Nederland? Echt niet, ze missen hun vrienden en familie. De vragen echter die ik zou willen stellen aan mijn vriendin zijn tevens ook erg lastig want haar wereldbeeld inzake de vluchtelingenproblematiek is anders dan de mijne. Vervolgens weet ik van haar hoe moeilijk het is om werkelijk te communiceren met dit gezin want de taalbarriere is een wezenlijk iets. Kortom, kompleet Babylonische spraakverwarring.

  8. Anna,

   wat wil je hier mee zeggen, niet doen dus, vader zijn kop er af moeder verkracht tot de dood er op volgt, tja en de kinders who knows, nou jouw frustrated talk snijd geen hout, het zijn vaak mensen met een zekere achter grond, een zekere kennis van, en levend met hun Christelijke geloof, wat ze duizende jaren staande heeft gehouden, iets wat wij in onze vreet en neuk maatschappij dachten niet meer nodig te hebben, onze beschavings heritage over boord er mee, kijk om je heen en aanschouw het sodom en gamorre spel, een grote obsessie, abortus is wat de vrouwen een pseudo vrijheid geeft, de door het leven en evolutie geschonken levens vervulling, wordt ingeruild voor wat goedkope grappen, maar goed voor mij telt ieder mens, tenminste als hij mens wenst te zijn.
   Groet Jenne

  9. Jenne 31.6
   Jenne ik weet ook wel dat er mogelijk veel geweld gaat komen als veel mensen uit Islamitische landen en Noord Afrika naar West Europa komen maar dat neemt niet weg dat onze zogenaamde leiders onder aanvoering van de VS daar naartoe hebben gewerkt.Ook is het inderdaad zo dat de geschiedenis bewezen heeft dat bepaalde volkeren nu eenmaal niet samen gaan zoals de Arabieren en de joden bv en dat geldt ook voor andere volkeren.Ik ben wel van mening dat vooral mannen alleen in hun land moeten blijven om te strijden want zelfs vrouwen gaan de strijd aan en ik ben ook van mening dat er nu al teveel mannen die alleen naar Noord Europa gekomen zijn gezamenlijk bij elkaar wonen hier in Nederland.
   Gezinnen met kinderen daar heb ik minder moeite mee maar ook die zouden zodra het in hun eigen land weer veilig is weer terug moeten vind ik.Vaak worden zij hier in Nederland niet als vluchteling opgevangen maar krijgen zelfs huizen omdat ze ervanuit gaan dat ze toch hier blijven en dat klopt ook niet.Feiten zijn wel dat de VS met de NATO landen er zelf voor zorgen dat deze mensen naar hier komen terwijl ze hier deze mensen verkeerd opvangen omdat ze ervanuit gaan dat ze toch hier blijven.Hoe vaak is hier op de site al besproken dat ze chaos willen en daar werken ze goed naartoe probleem vind ik is dat de meesten de vluchtelingen verantwoordelijk houden terwijl onze “leiders” de ware schuldigen zijn en die moeten daar op aangesproken worden.

  10. Arnold,

   je zou eens kunnen kijken, naar de levens Stijl, het IQ van deze mensen, het is of of, dus komen ze om onze samenleving om zeep te helpen, want waar ze van daan komen kennen ze geen samenleving meer, een uitééngereten bevolking, als krabben in een emmer.
   Op zich is een beetje vers bloed Welkom, en sommigen zullen blijven, en anderen niet, maar binnen onze Eigen bevolking komen steeds meer exstremisten naar voren, idiote gefrusteerde lesbianes, over sexste homo, die de meerderheid van normale mensjes eens even gaan vertellen, hoe het nu eigenlijk wel moet, dit is een andere kromme redenering die alles uit balans gooid.
   Je kunt niet in een land wat niet van jouw is, even een nieuwe samenleving opzetten, plus die kant nog wal raakt, van de manier waarop er oorspronkelijk in dat land geleeft wordt.
   Jenne

  11. Jenne 31.10
   Ik ben het wel met je eens dat er steeds meer dingen die niet normaal zijn wel als dusdanig worden voorgeschoteld.
   Nog niet zo lang geleden durfden Homofielen en lesbiennes er bijna niet openlijk voor uit te komen dat zij zo waren omdat ze bang waren voor agressie wat ook vaak het geval was,nu zijn ze doorgeslagen naar het tegenovergestelde want steeds vaker zie je op bv de TV zoenende mannen met elkaar en ook voor vrouwen geldt dat en dan heb je nog die zogenaamde parades waar ikzelf nogal misselijk van wordt als ze ongegeneerd op die boten geen rekening met andere mensen houden (met name kinderen) en net doen alsof wat zij doen de normaalste zaak van de wereld is terwijl dat niet zo is.
   Dan heb je ook nog van die programma,s waarbij vrouwen als speelgoed voor maakt niet uit welke man neergezet worden door van die achterlijke figuren die denken dat ze daardoor populair overkomen terwijl ze niet het besef hebben hoeveel schade dat voor vrouwen kan hebben.(vaak gaat dat ook nog gepaard met drank gebruik).
   Zij denken dat vrijheid betekend dat alles mag en kan maar dat ze daarmee velen in gevaar brengen en laten zien dat zij niet weten hoe ze met vrijheid dienen om te gaan is wel duidelijk.

  12. PS
   Zelfs burgemeesters en regeringsleiders doen aan dergelijke parades mee terwijl het juist zij zijn die voor onze veiligheid verantwoordelijk zijn en daaraan kun je dus zien dat zij een bepaalde lijn volgen die chaos kan/moet veroorzaken.
   Daarom moeten onze leiders ter verantwoording worden geroepen en eventueel door andere mensen vervangen worden die nog wel onze beschaving verdedigen en waarden op het juiste niveau kunnen houden.

  13. Onze leiders, zijn vaak verborgen leden van die clubs, in mijn Amsterdamse tijd werd de Homo club opgericht en ieder één vond dat goed, de ergsten zijn de grammofoon plaatjes zo als wij ze noemden, die van hun vrouwen ongelukkige mensen maken, maar om het fatsoen niets naar buiten brengen, maar heb het homo lesbiese nephotisme zien groeien, het heeft nu het stadium van overwoekering bereikt, en daar volgt dan het met wortel en tak verwijderen op, we hebben geen strenge bijbel beld politiek nodig, maar een meer ingetogen beleving van het mens zijn zou heel Welkom zijn, ook voor onze cultuur, het mooie wordt te vaak bedolven door een viese denk lading.
   Jenne

  14. De EU is de vertegenwoordiging van hen die alle macht willen en zeggenschap over iedereen en alles ten koste van alles en daarom laat de EU alles op z,n beloop want als ze echt willen zouden ze afdoende maatregelen tegen mensen die naar hier willen komen nemen.
   Dat zou echter in strijd zijn met de wensen van hen die achter de schermen de opdrachtgevers van de EU zijn en daarom blijft dat probleem voortduren.http://www.demorgen.be/buitenland/vluchtelingen-bestormen-opnieuw-spaanse-enclave-in-ceuta-be57de89/ Door niets te doen blijft de EU ernstig in gebreke waar de Europese volkeren de dupe van gaan worden.Alles wordt slechter en we staan op het randje van een Derde Wereldoorlog maar kennelijk vinden onze zogenaamde leiders dat ze nog steeds hun dikke salarissen en voordelen waard zijn terwijl ze ons wel in deze situatie hebben gebracht en zelfs nu niets doen om erger te voorkomen.

 25. Beste WTK ers, lees vade Truth Seeker, het artikel over de uitvinding van Royal Rife, deze machine cq bestraling dode de kanker cellen, maar de maffia heeft al die genen die met dit heilzame apparaat werkten vermoord hun lab’s opgeblazen verbrand, en de uitvinder zelf in een hospitaal vergiftigt.
  Bij het lezen van zo’n artikel, nou dan weet je wat wij en onze kinderen beteken, voor deze medicijnen maffia, Bill Gates, heeft ook weer enige leuke ideéen om zijn in de USA Lab’s klaar gemaakte virussen te bestrijden, hij spreekt over 30 millioen doden.
  Nou stop, welterusen, Jenne

  1. Akoeta.

   Dan zal hij moeten beginnen met de CIA te ontmantelen, want dat is de grootste drugshandelaar. Daarnaast zal hij opdracht moeten geven om het VS leger uit Afghanistan terug te trekken, want die zijn daar voornamelijke om de ieder jaar grotere opiumoogsten te beschermen.

  2. Arend, wellicht doet die dat. Je bent, voor mij dan, steeds aan het ‘doom’ denken…zo wordt de wereld iig geen betere plek. Ik dacht je bent iets ‘verstandiger’ geworden, met al de nieuwe kennis. Het lijkt bijna dat je persoonlijk iets tegen meneer Tump hebt, ooit dezelfde vrouw gedeeld? haha 😉

  3. Arend 31.1 :
   Inderdaad .. er is de CIA maar ook de DEA ..FBI…. en tal van andere politie- en veiligheidsdiensten die betrokken zijn in de drughandel. Als Trump dit wil aanpakken, en ik hoop het, dan staat hij voor een gigantische opdracht. De vraag is : Op wie moet hij beroep doen om dit aan te pakken??
   Zie bron : http://www.zerohedge.com/news/2017-02-15/
   met titel : “12 TSA Agents Just Indicted For Smuggling $100 Million Worth Of Cocaine”
   Het zou dan ook al een goed begin zijn om de waarheid over de Lockerbie aanslag bekend te maken. En over de smokkel van drugs vanuit Afghanistan met NATO vliegtuigen via o.a. België, waar Sibel Emonds ook al naar verwezen heeft. Het is meer dan naïef te denken dat dit gigantische crimineel corrupt mafieus systeem, dat supranationaal opereert, zich zomaar gaat overgeven!!! Als er iemand zal geliquideerd worden dan zal het eerder Trump zijn, dan dit internationaal “crime syndicate”.
   Tactisch is het niet goed in de kaarten te laten kijken alvorens men stevig genoeg staat om ten strijde te trekken.

  4. Leuke grap mc. Ik verkeer alleen niet in de kringen waarin het soort vrouwen rond dwarrelt als Trump. Daar ben ik heel blij om.

   De basis van dit hele politiek satanische systeem is de Trias Satanica, dat sex, geld en macht inhoudt. Zowel aan de links politieke kant als het rechtse. Men kan als politieke marionet op geen enkele andere manier op een ‘machtspostie’ komen dan door zelf de eigen ziel aan de duivel te hebben verkocht. Dat ‘sex slave island’ van Jeffery Epstein is, zoals Sub Rosa ook al aangaf, een eiland dat vol hangt met camera’s om alle psychopathische en lustvolle activiteiten van de bezoekende elite te registreren en ze daarmee chantabel te maken. Trump heeft dat eiland ook bezocht en ook ten minste één keer meegevlogen in Epstein’s beruchte privévliegtuig. Net als Bill Clinton dat meerdere malen ook heeft gedaan. Dit is het meest machtige instrument van de Mossad en de CIA om de Amerikaans politieke elite mee in toom te houden.

   http://www.dailywire.com/news/5556/7-things-you-need-know-about-trump-and-sex-slave-amanda-prestigiacomo#exit-modal

  5. Arend 33.4 :
   Juiste analyse. Het gaat hier om de beruchte “lolita express” en het nog meer beruchte boekje van Epstein met de “bezoekers….”. De chantages met zedenzaken en in mindere mate met corruptiezaken zijn het middel om dit “crime syndicate” in stand te houden. Wat de drugs betreft zijn er nog altijd de gevolgen van de Iran-Contra gate zaak. Aan deze zaak was dan de Franklin case gekoppeld… In België was het de Dutroux zaak…!! Als ik zie hoe het met deze laatste zaken is afgelopen, ben ik zeer pessimistisch.
   Wat de vice-president betreft..(zie Arend 34) is dit de geknipte man voor de Deepstate als Trump op één of andere manier zou verdwijnen van het toneel.

  6. O heerlijk Arend je blijft het maar aandragen, het is zo oud als de monde “de duit en de fluit”, we weten dat de meeste kerels ook de meest hypokriete achter hun lul aanlopen, het is nu éénmaal een natuur gegeven, dat kun je mensen niet kwalijk nemen, het moet geleerd zijn, om met deze gevoelens ingetogen om te gaan.
   En dat wat vrouwen betreft, ja er zijn veel onderscheidelijke soorten vormen kleuren voor ieder één wat wils toch, en vergeet niet dat vrouwen heel langzaam en heel slim zijn veranderd in een speelbal, tenminste de genen die daar voor open staan, maar de generaties van onze moeders was wel iets anders, altijd aan de zijde van hun man, met twee benen in de werkelijkheid, zich zelf, prachtig die vrouwen, jammer ze worden nu weggezet door de pillow talkers, de zich om hoog neukende dames, en die krijgen alles op een gouden schaaltje aangerijkt door de mede delers in het kwaad, het is één kluwen onwrikbaar in hun afwijking te samen gesmeed, de homo’s en lesbiennes,
   denk je dat ik me vergis, nee hoor heb er jaren midden in gestaan, en er mee moeten werken, in opdracht van !
   Jenne

  7. Allemaal leuk en aardig Jenne 33.6, maar je schijnt hier het punt te missen dat het een satanische manier om de wereldbevolking onder controle te houden d.m.v. volledig gecorrumpeerde en gechanteerde perverse (mis)leiders. Met hun valse beloften trachten zij de gehele mensheid mee te nemen in hun satanisch geïnspireerde agenda en over te leveren aan hun satanische meesters. They want your soul!

   https://www.youtube.com/watch?v=_WTBkj8gFfI

   https://www.youtube.com/watch?v=7yQ7ZnO2vpU

  8. Arend,

   het gaat er toch niet om wat die paar gestoorde zielen willen, het gaat er om wat ik wil, het spel herhaalt zich dagelijks, het kruisigen van de opstandelingen, wat wil ik, wat willen wij de mensheid, we can’t take their soul, they have any left, we have to fight them, and kill them beste Arend, ik zie het wel juist, in verdeeldheid gaan we verliezen, groet Jenne

  1. Arend,

   Er worden wel veel woorden als MAY BE gebruikt, het kan natuurlijk allemaal heel goed waar zijn, het hele internet, in ieder geval een gedeelte zie ik altijd als een moderne uitgave van de Enkhuizer almanak, het kan waar zijn maar hoeft niet, ik zou jou ook willen raden, zeker in jouw possitie van het aangeven via je geschreven artikelen, om meer veel meer afstand te nemen, en al is de leugen nog zo snel de waarheid achter haalt hem wel, kan soms lang duren dat inhalen, groet Jenne

  2. Trump is ingebed in de pedo net werken maar je kan m beter zien als slachtoffer dan dader. In essentie heeft hij een goed hart. Net als ons konings huis daarin is ingebed via chantage maar ook zij hebben een goed hart. We kunnen beter deze mensen inspireren besluiten te nemen die goed zijn voor ons. Bovendien is CETA er wel doorheen gedrukt. We hebben met zn allen even niet opgelet. Heel klein berichtje in de krant…..de multinational kan nu onze regeringen in heel Europa dwingen wetten aan te passen voor hun eigen belang. Mensen Let op laat je niet AFLEIDEN door wat dan ook.

  3. Hoe weet je dat hij in de netwerken zit Riet? Heb je daar links van, artikelen die je gelezen hebt? Of is het je idee, dat dit zo is?

  4. In de tros tv show had Ivo Niehe een interview met Trump laten zien van een hele poos geleden. Ik meen uit de jaren negentig. Hierin hebben ze t over wat trump van Nederland vind maar ook hoe t komt dat Trump zo groot is geworden en dan antwoord Trump dat hij in zijn leven veel slechte mensen tegen komt en dat hij ze allemaal wil verslaan. Verder grapt Ivo nog over of ie president wil worden en dat Trump dat wel wil…maar ik kan t nergens terug zien op internet of you tube. Dat is de reden waarom ik denk dat hij slacht offer is geweest van iets of iemand.

 26. Ik heb eigenlijk zin om afstand te doen van mijn wanttoknow abonnement bij het zien van dit hatelijk lijkende artikel. (ik heb echt geen zin het te lezen terwijl ik dit altijd wel steeds gedaan heb tot nog toe) Wist niet dat jullie zo sterk mee zouden doen aan de anti-systemen die de politiek overheersen. Sorros betaalde zo vele organisaties om op straat te komen protesteren tegen hun nieuwe president en hoewel obama en hilary oorlog in Europa willen provoceren en Trump dat liever niet ziet gebeuren worden toch zulke achterlijke beelden getoond in mijn favoriete weekblad. tststsss… Spijtig.

  1. Goh Bieke, je bent natuurlijk geheel vrij om te beslissen wat je wilt. Mijn inspiratie tot het schrijven van dit artikel is geweest, dat ik rond Trump precies hetzelfde heb zien gebeuren als ten tijde van Obama’s eerste verkiezing tot president in 2008. Ik heb de valse hoop en het messias-gehalte van Trump door willen prikken. Omdat ik waarneem dat zovele mensen, die zichzelf als wakker beschouwen, in dezelfde val trappen als in 2008. Het maakt niet uit welke marionet in het Witte Huis op de troon zit. Ze zijn zijn allemaal ingekapseld in hetzelfde systeem dat hen heeft voortgebracht en dat hen kan breken en afserveren, als ze niet aan de leiband meelopen. De gehele regeringsploeg van Trump is in een schrille tegenspraak met al zijn mooie tijdens zijn campagne geuite woorden. Politiek is een uiterst misleidend circus en tevens een magische goochelshow.

   Nu kunnen we eindeloos geduld hebben om hem toch een kans te geven, maar ook dat heb ik gehoord tijdens de eerste periode van Obama’s regeren. Het gaat mij niet om Trump, maar om het systeem waar hij uit voortkomt, dat tot op het bot verziekt is. Hoe kan een ziek systeem een gezond iets voortbrengen als de oorzaken van de ziekte niet worden blootgelegd en aangepakt?

  2. Bieke Cannaerts

   Vlaamser kan het niet, en ja hoor je hebt het ook in je, zit te luisteren naar Theolonious Monk, krijg heimwee naar mijn aankomst per trein in Antwerpen, stap de stad binnen, vol met Bieke’s lekker warme directe deernentjes, ach Bieke Arend doet zijn best om ons te voor zien van ons denkvoer, ach Bieke blijf bij ons elke Vlaming telt voot twee Hollanders, volgens die genen die zeggen het te weten, vriendelijke groet Jenne

  3. Arend 35.1 :
   Een anekdote : Nadat Angela Merkel kanselier geworden was, bevond ik mij tijdens de zomer in Riga(Letland) op een terras met een vriend. Naast ons zaten Duitsers en het kwam tot een gesprek o.a. ook over Angela(ke), Das Mädchen!! Zij waren dol enthousiast over Angela(ke die het zeer goed deed.Ik zegde hun echter voorzichtig te zijn en af te wachten, men weet immers niet wat er achter de schermen gebeurt. Ik trok ook hun aandacht op het bezettingsstatuut dat nog altijd geldig was en het DDR verleden van Angela als IM Erika. Zij waren blijkbaar van deze 2 aspecten niet op de hoogte, en vervolgens waren ze verontwaardigd en kwaad.
   Na al die jaren zien we het resultaat : Wir schaffen das… inderdaad … Der Untergang!! Ik laat het aan de lezers over om te oordelen welke houding blijk gaf van verantwoordelijkheid- en realiteitszin.
   Wantrouwen is dan ook niet alleen een recht maar ook een plicht, uit zelfbehoud!!!

  4. Sub Rosa, heb jij wel het tijdperk van cigarettes and wiskey and wild wild woman gekend, ones I had a woman but, yes so it go’s but all is not lost.
   Het leven gaat keihard, maar voor mij leven de mensen niet meer, ze slapen niet van de schulden, God mensen laat het komen zo het komt, the USA mag zijn wat het wil, maar onze beste tijd was toch in de 60 ies, gewoon lekker leven, mooie muziek, luister maar eens naar de great Dave van Ronk, dat moderne circus, van fatsoen druipend van de hypokritie, de tijd van het zoete leven is vergeten, jammer, als je oud bent moet je stikken van de herinneringen goeie of slechte, maar zonder ben je een lege eier dop, groet Jenne

  5. Zeer treffende anekdote Sub Rosa, die volkomen matcht met de situatie van nu! Als mensen heilig in iets of iemand geloven, dan zijn ze veelal niet voor rede vatbaar.

   Hieronder het resultaat van Trump’s chantage door de Mossad, met Israël als inzet.

   “I’m looking at two-state and one-state and I like the one both parties like. I’m very happy with the one that both parties like.”

   En:

   “I thought for a while it looked like the two-state, looked it may be the easier of the two, but honestly if Bibi and if the Palestinians, if Israel and the Palestinians are happy, I’m happy with the one they like the best.”

   http://www.globalresearch.ca/a-tale-of-two-realities-donald-trump-and-israel/5575788

   Trump laat hiermee zijn meest smerige en door de Zionisten gemanipuleerde kant zien!

  6. Jenne 35.4 :
   Nee Jenne, bij mij was het een tijd zonder drank – drugs en sigaretten.
   Het was te duur !!!Sex bestond toen ook nog niet….voor mij althans.
   Momenteel zit ik in een spirituele periode met studie en meditatie… bij gebrek aan andere mogelijkheden.!!! Het zorgt wel ervoor dat ik niet meer wordt afgeleid door vleselijke instincten en het hoofd kan koel houden, wat het inzicht in tal van zaken bevordert!!!
   Arend 35.5 :
   Dit bevestigt de Zionistische & Israëlische connectie…waar ik vroeger naar verwees… en die er op gericht is de USA mee te sleuren in een oorlog tegen Iran. Of het definitieve begin van WO III zoals gepland in de brief van Albert Pike. Er zijn hier dus duistere krachten aan het werk!!.(cfr de links van Madeloes).

  7. Sub Rosa, 35.7

   Luister maar naar, Phil Ochs : When I am Gone, je moet het wel allemaal doen tijdens je verblijf op het oppervlakte van de planeet, leven is nu, denken en mediteren is prima, en vlezelijke instincten, klinkt ja nou, slagerij of zo iets, het zijn liefdes lusten, je diepste gevoelens voor de andere Partner in dit mooie romantische denken, onze hele literatuur en poëzie is hier door geinspireerd, met een ligtelijke verruiming van het denk vizier gaat men meer zien waarnemen mijn beste wijsgeer.
   Jenne

  8. Sub Rosa, wat heeft Merkel met Trump te maken? Helemaal niets! Dus je hele verhaal slaat nergens op. Ook je uitspraken over deze Duitse mensen. Pff.

  9. MC 35.9 :
   Merkel en Trump zijn beiden instrumenten in handen van volksvreemde en vijandige machten. Bij beiden dekt de vlag de lading niet. Wat de toen aanwezig Duitsers betreft.. is hun reactie kenmerkend voor de onwetendheid over het heden en verleden. Dat ik mij als niet -Duitser meer zorgen maak over Duitsland dan zij .. is ook veelzeggend. Intussen zien we hoe de meerderheid van “Gutmenschen” stemt en blijft stemmen voor verraders die Duitsland naar de ondergang voeren… en dit maal de definitieve!!! De toestand in Duitsland is dramatisch..en ik vrees hopeloos. Ik vraag mij dan ook af wat U dan ziet ???

  10. mc,

   wat heeft Merkel met Trump te maken alles, heb zelf genoeg van die soort niet weten en willen weten Duitsers meegemaakt, ziek van hun verloren oorlog en status, de jongeren van mijn leeftijd, tja wat moet je, ’t is maar net waar je geboren wordt toch.
   Om een lang verhaal kort te maken, Mutti Merkel deugt van geen kanten, het antwoord op dit vergrijsde kruiperige Duitsland, was de Baader Meinhoff groep, de moderne Bonny en kLijt, genoeg is genoeg, en daarna doet het er niets meer toe, gedisillusioneerd met hun leefwereld, ik ken dit denken, want heb er zelf heel dicht bij gezeten, door Carla die het gevaar zag, ben ik weer de slaaf geworden die ik ben, maar Carla zegt dan beter een levende slaaf als een dode Hero, nou valt te bezien, groet Jenne

  11. Ach Jenne, houd toch op met je ‘keuring’. Man jullie oordelen wat erop los. Ben ik Merkel? Nee. Ik heb ze niet gekozen.
   Waar ik het over heb is het volgende…
   Als ik nu bedenk, dat een Duitser tegen Nederlanders op vakantie zou vertellen, dat het Nederlandse koningshuis een grote boevenbende is, ben ik benieuwd wat die Nederlanders tegen die Duitser zou zeggen.
   Wat heeft dat met Trump te maken?
   Verder hou ik me ver van nationaliteiten. Stop ermee, mij steeds op mijn achtergrond aan te spreken, verantwoordelijk te maken en me uiteindelijk af te keuren. Doe je dat met je Carla ook? Zondag was ik nog in het gooi om mijn joodse (bejaarde) vrienden te bezoeken. Ik word er moe van het generaliseren en zwart/wit denken van sommigen. Er zit blijkbaar geen kleur meer tussen zwart en wit.

  12. Sub Rosa, schalt’ mal runter Junge.
   Als je niet het verschil tussen Trump en Merkel kunt zien, kan ik je ook niet helpen. En dan ben ik niet voor of tegen, maar puur van wat ik waarneem.

  13. Beste mc, jij leest wat je denkt te moeten lezen, jouw uitleg is jouw uitleg, en die is 100% van jouw alleen en ook zo bedoeld, ik zal niet meer op je réageren, je bent te rancuneus, en wilt de menselijke waarheid, ja die niet altijd mooi is, achter het Duitse fenomeen, van verongelijkte verlierer huist een stuk haat naar alles en ieder één toe, hij wordt alleen nooit uitgesproken, maar de daden wijzen hier keer op keer op, nu weer Duitse Panzer aan de Russische grens, ja ga dat maar eens uitleggen.
   En het door jouw aangegeven koningshuis, is meer Duits als Nederlands met veel Fazistisch denken er in, zou dus jouw meer aan moeten spreken als mij, een levens lange republicain.
   Groet Jenne

  14. Afgezien van het koude allergie plannetje, wat uiteindelijk nog wel eens een blessing in disguise zou kunnen worden, wat heeft Trumpiedumpie verkeerd gedaan in die eerste paar weken?! De fake stream media aangewezen in ieder geval, niet verkeerd dacht ik zo, oh niet onbelangrijk, de russische kaart niet langer ingezet om te polariseren richting een onmiskenbaar fataal nucleair treffen, niet verkeerd. Of snap ik er weinig van? Carla heeft gelijk Jenne, zoveel andere manieren om Tegen te zijn, en inderdaad het zal wel weer een Gladiolen projekkie geweest zijn, meen mij te herinneren daar een tijdje terug iets over gelezen te hebben, soms een artikel lezen en een joepjoepje kijken heeft zo z’n voordelen. The Who – Pinball Wizard – Tommy – 1969 https://www.youtube.com/watch?v=EK33CY68s1w

  15. mc ga maar bij je zelf te rade, jij klopt je van tijd tot tijd op je Duitse borst, van je geboorte, en andere nuances, ik heb hier geen probleem mee, en houd je ook voor niets verantwoordelijk, je speelt zelf graag dit spel, en als je kaatst kun je de bal verwachten.
   Groet Jenne

  16. Hyper Alert,

   moet zo weg dus kort, dit Gladio effect werkt naar alle kanten, om iets uit zijn contexst te halen en te kleineren, niets is gemakkelijker, groet Jenne

  17. jah mensen chantabel maken op grond van hun ingeboren en verder digitaal ingeprogrammeerde doodsangsten, minderwaardiger kan niet, daar moesten we maar eens van af zo langzamerhand. middeleeuws gekoeieneer met de 21 eeuwse varkensprikker stroomstok, mensenveehouderij. arme Paay, Patries be Proud and do not let them win. laat me liever onderzeiken door zo 1 dan door de ranzige polletiek, proud to be van de ratten bezeken and fok joe 2 and love joe 2 Jenne.

  18. Ja ja Jenne, loop maar weer lekker weg.
   Mij kleineren op mijn achtergrond en over ‘haat’ spreken. Man man man. Hoe kleingeestig ben je toch soms, alleen omdat je ego aan je knaagt.
   Ik ben maar een halve Duitse, en de andere kant is Italiaans, en ik ben er blij mee. Heb jij daar een probleem mee, het zij zo.

  19. Hyper Alert,

   de retour, was een delicaate queqtie, een tijd geleden bij een oude vriend van mij, s’nachts zijn werkplaats uit geruimd, en collectie gestolen, ben direct naar mijn vriend de Chef van de Roma’s gereden, deze neemd dan de nodige stappen, en vandaag hebben wij zijn spulletjes terug gehaald, na een vrijwillige storting in het familie fonds van de Roma familie, ach goeie mensen, en je kunt ze beter te vriend houden, you never know.
   Mijn vriend is een fantastische glasblazer en glas werker, hij maakt de oudste archeologische opgegraven glas objecten, zelfs Egyptische van ver voor onze jaartelling, na zonder het te kunnen onderscheiden, zijn cellectie heel heel waardevol, en bijzonder mooi,
   De moeite waard om je voor in te spannen, misschien vind je dit wel leuk om te weten, groet Jenne

  20. 35.21 mc,

   half om half, beter ten halve gekeerd, grapjes !, hoe loopt die helft lijn, is het de meridiaan of de meridionaal, horizontaal of vertikaal, belangrijk toch, heb geen hekel aan de Duitsers maar I love the Italians, why intuïtie maby, feeling for the vole, maar je kunt ze Gods onmogelijk vergelijken, vreet je zelf niet zo op, groet Jenne

  21. Wow Jenne, jah uiteindelijk hebben we elkaar nodig, op die manier zijn de meeste private piraten banken en de daaraan verbonden bommetjes en propaganda uiteindelijk overbodig, misschien dat dat de grootste reden is dat Zuh proberen ons mensen uit elkaar te spelen! bij het opzoeken van een een frans woord kwam ik het volgende zinnetje tegen; ‘Qui est hors de danger, qui a échappé à la mort.’ ‘Was außer Gefahr ist, die dem Tod entronnen.’ Het gaat om het Leven uiteindelijk en vol tot leven komen betekent de dood niet vrezen. http://www.encyclo.nl/begrip/vrezen en jah jammer dat ik van nature deels bangelijk ben belast aangelegd, vandaar dat ik het in eerste instantie in de ietwat autistische theoretische programmatische verstarring gezocht heb, in dit tweede deel van mijn levens opera ga ik het leven ontdekken, voordeel is wel dat ik door mijn langdurige pré-occupaties het levende in het dode kan helpen aanwijzen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Preoccupatie ‘Programming Ruby, The Pragmatic Programmer’s Guide’ 1 van de indrukwekkendste stukjes muzen-iek ever wat mij betreft, ik was een jaar of 11 toen ik dit voor het eerst hoorde middels een philips cassette recorder; Pigs (Three Different Ones) https://www.youtube.com/watch?v=gZM1WQKwpl0

   [ def sayGoodnight(name)
   result = “Goodnight, ” + name
   return result
   end

   # Time for bed…
   puts sayGoodnight(“John-Boy”)
   puts sayGoodnight(“Mary-Ellen”) ]

  22. Beste Hyper Alert, goed van je, angst en vrezen is menselijk, de één weet het beter te verbergen als de andere, in een bepaalde drift kun je de angst vergeten, maar in wezen handel je dan buiten je zelf, ouder worden, ja het komt steeds dichter bij, nou of het bang zijn is weet ik niet, soms als je lekker in je val zit, denk je wel eens van jammer, en wat je je wel afvraagt hoe zal het zijn, mijn vrouw Carla heeft me steeds meer nodig, ze wordt met de dag fragiler, maar zo is het, dat is dan wel mijn zorg als ik er niet meer zal zijn, ook voor mijn andere familie leden ik ben nog steeds heel utile, qui rend service, au moment oppertune, maar geloof mij ieder mens heeft zijn hoogst persoonlijke probleem, als ik bij mijn vriend de glas artiest zit te kijken, dan denk ik wat een rijk leven, als je de materie zo beheerst, en ben jalours, maar we hebben ze allemaal onze kleine en grote trauma’s, vrijdag ga ik weer naar de Plinius avond, zo lang geleden en onze les nog steeds niet geleerd, gemakzuchtige luiwammes, ken je die in één dikke warme kamerjas met grote geruite nordica sloffen, bij het vuur lekkere glaasjes weg tikken, en dit dan de het diepe filisofische denken noemen, nou ik stop moet nog aan mijn boek werken elke dag een kwartiertje voor God cq Jenne Groet.

  23. Jenne, je bent springlevend van geest en zeker ook nog van doen. Dus zet hem op en geniet van elke dag, ook is het soms een uitdaging, zeker met al het ‘wanna know’ erbij. Ondertussen ben je al lang een deel van mijn geestelijke ontwikkeling 😉 groetjes.

 27. Op een collega site van WTK kwam ik een artikel tegen wat ging over een Duitse politica die geen blad voor de mond neemt en Merkel ongemakkelijke momenten bezorgd.Politici zijn natuurlijk veelal puppets van hen die achter de schermen aan de touwtjes trekken dus misschien dat het niets gaat uitmaken maar het laat wel zien dat deze dame de dingen bij naam noemt en geen blad voor de mond neemt en iedereen die dit gezien heeft zal misschien toch wakker geschud worden wat dan misschien wel iets opleveren kan.https://www.youtube.com/watch?v=2Dlqnf43eDo

 28. Onlangs heb ik zelf nog mee mogen maken dat een voorheen vruchtbare samenwerking door DE ANDER, vanwege >mijn onafhankelijk kritische visie< betreffende Trump (of wat dan ook), abrupt werd afgebroken en hij niet meer met mij wilde communiceren..! Voornamelijk omdat hij niet meer tegen mijn visie kon. Het leverde hem te veel en te sterke irritaties op.(O,o wat een stouterik)

  Dit is in feite een nogal triest gebeuren. Waarbij mensen(de ander) laten zien dat ze niet willen groeien in hun bewustzijn. De wereld in zwart/witschema’s van denkconcepten op te delen (zelfkennis?), mag voor velen aantrekkelijk zijn en overzichtelijk, het is echter geen basis voor menselijke samenwerking!(neu, zoveel is duidelijk)Deja vu'tjes!

  1. Tja Rob, wat zegt je dat? Zie je niet hoever mensen gaan…dat doen ze allemaal zelf, heeft niets met Trump te maken. Ik schreef al eerder, Trump zorgt voor ‘verlichting’.

 29. Om dieper in te gaan op het fenomeen Trump is er de volgende tekst :
  https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2017/02/20/die-weltrevolution-unter-umgekehrten-vorzeichen/
  In deze tekst wordt dieper in gegaan op wat er zich momenteel afspeelt vanuit een historische en internationale context. De tekst is niet gemakkelijk en nogal lang.. maar geeft een kijk op de strijd tussen de Joodse – Zionistische – Khazaren e.a. fracties binnen de Joodse wereld. De tekst geeft een genuanceerd beeld. Hieruit blijkt dan ook dat het voor een buitstaander niet eenvoudig is om klaar te zien, gezien de MSM dit aspect verzwijgen. Trump speelt een (hoofd)rol in deze strijd, waar Henri Makow ook al heeft naar verwezen.Zoals reeds vroeger gezegd, is Trump dan ook een pion op het schaakbord en momenteel is zijn lot nog verre van zeker :
  http://www.zerohedge.com/news/2017-02-19/paul-craig-roberts-explains-stakes-trump-and-all-us
  met citaat :
  “The United States is now in the extraordinary situation that the liberal/progressive/left is allied with the deep state against democracy. The liberal/progressive/left are lobbying for the impeachment of a president who has committed no impeachable offense. The neoconservatives have stated their preference for a deep state coup against democracy. The media obliges with a constant barrage of lies, innuendos and disinformation. The insouciant American public sits there sucking its thumb.” De volledige tekst is echter van belang.
  Het besluit :
  “No president can survive secret police agencies determined to destroy him. If Trump’s advisers don’t know this, Trump desperately needs new advisers.”
  Het probleem van Trump is echter dat hij omringd is door handlangers van de samenzweerders. Eens te meer blijkt dat het hier niet gaat om Trump als dusdanig, maar wel om de “clash” tussen de machten achter de NWO.

 30. De verdeeldheid over Donaldje is veelzeggend. Ooit was dat met Pimmetje ook zo, helaas heeft hij nooit in het pluche kunnen zitten om zijn visie waar te maken. Dat was ook de enige keer eerder dat de politiek me boeide, nu met Donald weer. Hij heeft iets oprechts, recht door zee over zich. Iets waar de gevestigde orde voor in de broek schijt. Nooit eerder lag een president zo heftig onder propaganda vuur.
  Ik ben héél diep in gaan voelen…. wat ik zag was dat hij op zijn manier, de manier waarop een grote ondernemer werkt, oprecht de bezem wil halen door een gestoorde arena. Hij weet wat hij wil en zal sneller en meer efficiënt werken dan de smeercampagnes kunnen bijhouden. Links en rechts zal hij wat veren moeten laten, maar in grote lijnen gaat hij slagen. Hij is zich redelijk bewust van de beerput die hij opentrekt, maar niet geheel bewust van de beerputbewoners, deze zullen het niet waarderen om aan het licht blootgesteld te worden.
  In de eerste jaren zal hij succes boeken terwijl de oppositie hun krachten bundelen in het geheim. In het kort zal de pleuris na zo’n 2 jaar uitbreken waarna duidelijk wordt voor de hele wereld wie de echte puppetplayers zijn en wat hun ware agenda is. Daarna zal de mensheid als geheel een keuze moeten maken.

  1. Ook best wel veel van de grappige…. gerelateerde artikelen onder dit artikel… eigenlijk alle stokpaardjes van Wanttoknow en dan toch die afbeeldingen met een swastika en Hitlersnorretje 😀

   Gerelateerde Artikelen:
   Donald Trump: vaccinaties veroorzaken autisme!
   Trump: “Ik heropen 911-onderzoek!”…
   CDC geeft Donald Trump gelijk: vaccinaties schadelijk!
   Het Trump-presidentschap: gevaarlijke deceptie..?!
   Trump laat CIA in de kou staan..

  2. Cozmic,

   voor mijn gevoel doet hij zijn uitvoering van plannen, door zijn situatie gedwongen met de verkeerde personen.
   De laatste aanwinst, is Stephen Feinberg, nou lees maar op de VT site, die zijn er ook niet echt gerust op.
   Persoonlijk probeer ik het te begrijpen, maaar ik kan er geen touw aan vast knopen.
   Groet Jenne

  3. Jenne, dat is een onderdeel van wat ik bedoel, hij wil de USA runnen als een bedrijf, maar weet niet hoe verrot de mentaliteit is van zijn “personeel”

  4. Ìk heb ook diep ingevoeld en heb een ander gevoel 😉 Trump doet nu zogenaamd goed om de alternatieven te ondersteunen, onderdeel van het spel; chaos en wantrouwen als bedoeld feit. Met Putin erbij hebben we weer een soort drama alla the good, bad and ugly guy.
   Presidenten zijn voorgeselecteerd en worden aangesteld, niet door de kiezers, maar door de macht achter de schermen.
   Heb ik gelijk?, ik weet het niet, de tijd zal het leren 😉

  5. In zekere zin is het een nieuwe variant op het dualistische spel waar alle energie naartoe getrokken wordt, op zoek naar een sterke persoon die het wel zal regelen in plaats van innerlijk ontwaken en de verandering ZIJN die je wil zien. Ouwe zakken koppetjeduikend in ouwe wijn.

  6. Jammer dat we de wereld niet laten evolueren, ook in zijn bestuur van goed naar beter en best, tot subliem, ja er volgt altijd weer die in één storting, om die chaos te creéeren die nodig is om opnieuw te beginnen, wat een gedoe eigenlijk, blijft het echte intellect dan zo ongrijpbaar, het antwoord is helaas ja, ik ga verder met mijn dagelijkse beslommeringen, hop kie dé, groet Jenne

  7. @cozmic 39.2,

   De overeenkomst tussen Trump en wanttoknow is duidelijk: fake nieuws. Wil Trump iets van zijn doelen verwezenlijken dan zal hij zijn stijl moeten aanpassen. Als hij blijft volharden in het ontkennen van feiten en het brengen van fake nieuws dan zullen zijn dagen als president snel geteld zijn. En dat is maar goed ook. Een wereldmacht leiden is andere koek dan een bedrijf runnen.

  8. Ansje, je vervalt weer in je oude patroon van oordelen en veroordelen, niet in de gaten hebbende dat jouw blinde vlek groter is dan 3 melkwegstelsels.
   Helaas en gelukkig voor jou wordt je regelmatig van Wanttoknow afgeknikkerd, zou je dit platform iets langer volgen dan zou je weten dat het meerdere kanten van de medaille tracht te belichten ( inderdaad met soms een belachelijk onzinstuk ertussen)
   Zie jij de beweging niet die Trump naar boven heeft gebracht en wat hij wel of niet doet, dat is jouw tekortkoming.

  9. In mijn familie zijn het ook meest hoger opgeleiden, allemaal anti Trump. Gelukkig heb ik voor mezelf leren denken. Linkse breinen zien allemaal een nieuwe Italian scene. Terwijl de rest opgelucht adem haalt dat het niet Killary werd om ons in een WW3 te leiden, PIZZAAAAAA. Nee, alles wat al feit is wordt nog steeds afgedaan als complotgelul.
   Ik zie nog steeds een goede zakenman aan het roer dan een elitehoer.

  10. cozmic,
   over oordelen en veroordelen gesproken. Haha.

   Er ligt een voorspelling over Trump van jou en van mij. Wacht eerst maar eens rustig af welke voorspelling het dichtst bij de waarheid komt. Daarna mag je oordelen.

  11. Ans, ga je alle mensen even gedag zeggen. Zeg maar dat je dacht door je met een ander plassertje te doen voorkomen, je gedekt was. (Sorry voor de uitdrukking)
   Helaas zien we je 5 IP-adressen en ben je opnieuw als troll geïdentificeerd. Je taal neemt ook langzaam (maar zéker!) weer wat brutalere vormen aan.
   Maar wat ik leuk vind, is dat ’troll’ wel beter bij een (pseudo-vrouw) past. Het ga je goed.

  12. We zullen zien Ans, eerlijk gezegd blijf ik in het midden, hoop voor het beste.
   Je herkent de waarde van een boom aan zijn vruchten. (niet bijbels bedoeld voordat Prochrist weer gaat mekkeren)

  1. Arend,

   helemaal waar, maar willen de mensen dit wel “”NEE””, deze vrijheid dat wat dat met zich mee brengt, O nee, die verantwoording voor je zelf en je familie, zorgen zorgen zorgen dat is wat dit met zich mee brengt, vrijheid is iets ongrijpbaars geworden, meer het gevoel dan de daad, dat je met niemand iets te maken hebt, of je daden moet verklaren aan een overheid, dit gaat niet meer werken, het zal dus een illusie blijven, gehaakt aan een schijn vrijheid, kort stondige gewaarwordingen manifistaties, echte vrijheid blijkt steeds verder terug te liggen in onze levens, dat is dat ik ook weet dat bij het eventuele ontstaan van een situatie als die ik gekend heb in de wwII, het catastrofale gevolgen zal hebben, we staan zo ver weg van het zelf surporting zijn, volkomen verslaaft, en daar door niet meer geschikt om een vrij mens te zijn !
   Groet Jenne

  2. Jenne 40.1

   Echte vrijheid begint bij het willen en durven nemen van de verantwoordelijkheid voor het eigen leven. Tevens bij het verantwoordelijkheid durven en willen nemen voor het eigen handelen en de gevolgen daarvan. Zonder het nemen van verantwoordelijkheid zal vrijheid een illusionaire droom blijven, waarin mensen overgeleverd zijn aan hun instinctieve impulsen.

  3. Dus geen VRIJHEId mijn beste Arend, ik weet wat het kost, heb het geprobeerd, en dan komt de alles verbrijselnde wals op je af, de overheid of hoe je het noemen wilt, heb het allemaal gedaan terug naar de natuur, mijn heldhaftige vrouw heeft haar offers gebracht, maar we moesten opgeven, we waren te veel kinderen van onze tijd, dus een andere weg gezocht, en nog steeds niet gevonden, helaas, groet Jenne

  4. Arend 40.2
   Je schrijft dat “Echte vrijheid begint bij het willen en durven nemen van de verantwoordelijkheid voor het eigen leven” en daar heb je misschien ook wel gelijk in,maar ik ben van mening dat velen anders denken door afleiding(en)in het dagelijks bestaan.
   Zo ben ik van mening dat veel mensen bv nog steeds de mainstreammedia volgen en te vaak geloven wat die hen voorschotelen en de meesten zullen waarschijnlijk ook sites als WTK niet kennen een dus ook niet bezoeken waardoor ze niet zien dat het wereldgebeuren misschien heel anders dan ze geacht worden te denken.
   Velen hebben dagelijks een vast patroon zoals opstaan naar het werk s,avonds neer ploffen op de bank omdat ze moe zijn en dan gaan slapen om vervolgens de dag erop hetzelfde ritueel te herhalen.
   Dan zorgt de politiek ondertussen ervoor dat deze mensen dat blijven doen door lage salarissen aan de meesten uit te laten betalen om vervolgens alles duurder te maken door BTW en andere belastingen zodat mensen zich blijven focussen op dat werk want juist omdat ze de verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gezinnen nemen blijven ze toch proberen om rond te komen terwijl de overheid bewust deze mensen afhankelijk maakt van hun inkomen zodat ze geen tijd/zin hebben om echt uit te zoeken wat er nu echt allemaal speelt.
   Als je niet weet dat je bewust klein gehouden wordt zal je altijd slaaf blijven en nooit weten wat echte vrijheid is maar gelukkig is dat nu beetje bij beetje aan het veranderen.En natuurlijk heb je dan ook nog mensen die niet met vrijheid weten om te gaan wat de huidige TV programma,s maar al te graag laten zien omdat het meewerkt aan chaos waarnaar zij streven en die gasten doen daar dom aan mee omdat het zo stoer overkomt.Ook zie je steeds vaker terreur,en mensen die er net zo uitzien als terreur bestrijders met kogelvrije vesten en wapens compleet zodat we alvast daaraan gewend kunnen raken.
   Pas als een mens doorheeft dat hij/zij bedonderd wordt kan men er iets tegen proberen te doen wat volgens mij het begin naar echte vrijheid is.

  5. Arnold 40.4

   Je hebt helemaal gelijk. De inrichting van de slavenmaatschappij is er op gericht om mensen dom, verdoofd en afgeleid te houden. Als mensen werkelijk wakker zouden worden en niet alleen m.b.t. de buitenwereld, maar dus ook t.a.v. hun eigen binnenwereld, dan zou men zien hoezeer men zichzelf bedonderd. Met name door zichzelf niet serieus te nemen en zichzelf klein en afhankelijk te houden.

  6. de kill switch in actie recht onder onze neuzen

   Quote: ‘ jumping the shark ‘ , ‘Trump is our 1 chance to fight the deep state’; Alex Jones: Emergency SOS To Donald Trump https://www.youtube.com/watch?v=bzKQM9b8GXU Full Show – Google Partner Bans Conservative Advertising – 02/21/2017 https://www.youtube.com/watch?v=-OeY0AFdqoE CIA Insider: Google Making Move Against Free Press https://www.youtube.com/watch?v=PM-kFMMpXlk Former CIA Operative: Trump Is Battling Pedophile Network English | D Untertitel https://www.youtube.com/watch?v=Sr2H1vIg-wk 8 of the Most Obscure, Offbeat Muscle Cars https://www.youtube.com/watch?v=2AI7BSfrvyo Coming Back To Life https://www.youtube.com/watch?v=tC8631Kqzb0 en jah waar was je eigenlijk, Pink Floyd. Mike Cernovich: The End Of The Free Web Is Here https://www.youtube.com/watch?v=c0L7uYhpoYs

  7. Arnold en Arend, waarom daarom, de conclusie is dat er in deze tijde, deze huidige tijd, geen werkelijke persoonlijke vrijheid meer bestaat, en ook niet te creéeren is, en dat alleen de illusie de meeste mensen op de been houdt, en de literatuur bezig !
   En dan komt de vraag, in zicht, heeft hij wel echt buiten zijn benaming dan bestaan, daar wilde ik eigenlijk heen.
   Jenne

  8. Arend, het antwoord is =, sluit je ogen en wat je dan ziet is allemaal van jou ! , Jenne

  9. Cozmic, het zou zo simpel kunnen zijn, maar wij de mens compliseren de chose, tot dat we er bij neer vallen, een toren van ditte’s en datte’s.
   Jenne
   Monk is we heel gooooeeeeddd !!!!

  10. nouh euh neen, open je ogen nu, wat je daar ziet, daar ging het nou net om, al die tijd was het er, je gunde het hoogst waarschijnlijk geen blik waardig, afkeuringswaardig i.p.v. zie kijk and behold het stond al voor je neus maar je dacht het zal wel nix nada nil en zeker niks voor mij zijn.. Guano Apes- Open Your Eyes W/lyrics https://www.youtube.com/watch?v=Yry2X-oObds Alive Yet Dead And Lost At Sea: The Cestui Que Vie Trust https://www.youtube.com/watch?v=jXZ312iwTAg https://www.merriam-webster.com/dictionary/behold een tijdje na den beginne was het paradijs ineens zomaar afgekeurd.

  11. Hyper Alert,

   als je iets van het Paradise wilt weten, ik zeg probeer dan, misschien in stukken en brokken, Paradise lost : van John Milton te lezen, een grote klassieker van de mensheid, die door enige enkelingen is gelezen, wij hebben er weken aan besteed met een hoofdonderwijzer, die ons ook les in het Wales gaf, hij was een Methodist dat zijn alle inwoners van Wales, bijzonder streng geloof.
   Jenne

 31. Arend 40 :
  De tekst werd ook gepubliceerd op Zero Hedge. Bij de reacties zijn er interessantere dan de tekst zelf :
  http://www.zerohedge.com/news/2017-02-21/illusion-freedom-police-state-alive-and-well
  Als John Whitehead van het Rutherford Institute er voor de zoveelste maal Nazi Duitsland bij sleurt.. en zwijgt over de communistische terreurregimes(ongeveer 120à 150 milj. doden) en licht over de islamitische terreur gaat (270 milj. doden) dan gaan er bij mij de alarmbellen af!! Als hij toch heeft over Nazi Duitsland dan moet hij ook de moed hebben om te zeggen wie er achter schuil ging. Dit zijn trouwens dezelfde die vandaag in de USA ook de werkelijke macht in handen hebben, en waarover hij ook zwijgt. Deze politiestaat is in de eerste plaats niet gericht tegen de misdaad en het terrorisme, maar wel tegen de autochtone vooral blanke bevolking, die een hinderpaal is voor de NWO en die uiteindelijk moet verdwijnen.
  Nog enkele bemerkingen :
  -Als men zijn vrijheid opgeeft voor veiligheid, verlies men beide,
  -Het is gemakkelijker laf te zijn dan moedig,
  Over de achtergronden van de politiestaat :
  http://pers.vpro.nl/uitzendingen/vpro-tegenlicht-staat-van-paraatheid-volgens-israel/
  Bekijk de tekst !!!!
  Een citaat :
  “Wat beveiliging betreft verkeert Europa nog in de ontkenningsfase’
  (Michal Marmary, Homeland Security Tel Aviv)”.
  Diegenen die hier in de EUSSR verantwoordelijk zijn voor de “false flags” komen nu lessen geven…om verder te evolueren naar een dictatuur. Of een vb van het NWO motto : “problem reaction solution”.
  (waarachter de RKM schuil gaat). Dit had ik allemaal willen lezen van de John!!!

  1. Inderdaad Sub Rosa, ik heb dat artikel op zerohedge ook gezien, maar de reacties niet gelezen. De rest van jouw reactie is een uiterst interessante aanvulling. Bedankt voor het delen!

  2. Het ene land zegt dat ze camera,s ophangen ivm de verkeersveiligheid en het andere land komt met de smoes in de strijd tegen de misdaad/terrorisme enz.
   Het gekke is dat in maart 2013 de burger in Nederland al door zo,n 200.000 camera,s in de gaten werden gehouden wat dus voor de aanslagen was wat men vaak als excuus gebruikt.https://www.trouw.nl/home/meer-dan-200-000-camera-s-houden-burger-in-de-gaten~a9a0e8e3/
   Langs de snelwegen komen ook in Belgie slimme camera,s die ook gezichten kunnen herkennen en niet alleen nummerplaten.
   http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2886393
   En als klap op de vuurpijl komt nu ook Duitsland terwijl Merkel gezegd heeft Wir schaffen das met slimme camera,s op het Sudkreuz station in Berlijn maar misschien dat de treinen net zoals de auto,s in Belgie nogal eens te snel rijden? http://www.slimbekeken.nu/index.cfm?page=actueeldetail&id=39700 Feit is wel dat u overal in de gaten gehouden wordt terwijl de EU zich chantabel heeft gemaakt door met de Turken in zee te gaan door ze geld te geven voor het tegenhouden van grote getalen vluchtelingen die ze elk moment door kunnen laten als de EU niet genoeg geld meer betaald of wegens andere onenigheden tussen de EU en de Turken.
   Niet de eigen bevolking bespioneren is de oplossing maar vanuit de EU zorgen dat je niet chantabel bent en een goede oplossing vind voor het vluchtelingenprobleem zou prioriteit moeten hebben.
   Maar goed de EU is wel gemoderniseerd want in de jaren 40 vorige eeuw was het de Gestapo die iedereen in de gaten hield en nu camera,s dus ze gaan vooruit en als je dan ook openlijk vraagt aan mensen via tv om elkaar te verlinken wanneer u vermoedt dat er dingen gebeuren die mogelijk niet door de beugel kunnen dan is de situatie ongeveer identiek aan die van toen.

   Zoals velen weten hebben vele ministers banden met het bedrijfsleven zo ook de Belgische minister van binnenlandse zaken Jan Jambon.
   http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3063670/2017/01/25/Grensovergang-E17-in-Rekkem-krijgt-slimme-camera.dhtml Hier kunt u lezen dat hij al een budget klaar had liggen en in de volgende verwijzing kunt u lezen dat dit heerschap voor IBM,SD Worx en Bank Card Company heeft gewerkt wat natuurlijk veel duidelijkheid geeft voor de ziener.https://www.n-va.be/wie-is-wie/jan-jambon
   Rutte Unilever,Merkel BASF/Bayer en ga zo maar door.

   http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170222_00036669/lek-komt-bij-beveiligingsdienst-aan-als-mokerslag Als ik dan toch bezig ben dan ook maar de beveiliging in Nederland erbij.
   Plasterk geeft toestemming om uw en mijn telefoon en internetverkeer makkelijker te kunnen aftappen (uiteraard tegen terrorisme).
   Als ik dan lees dat onze veiligheidsdiensten het nog niet eens voor elkaar krijgen om een politicus te beveiligen en dat MOGELIJK informatie in verkeerde handen is terecht gekomen dan vraag ik me af waar Plasterk het lef vandaan haalt om toestemming te geven om iedereen te bespioneren want wat gebeurd er dan met die informatie?
   UWV,gemeenten,belastingdienst enz alles moet digitaal omdat het weer geld oplevert omdat mensen door computers vervangen worden en door die aan een centrale databank te koppelen weten ze alles van iedereen maar kennelijk ook zij die het niet behoren te weten.

  1. Madeloes, leuke link, maar dat bedoelde ik niet.
   Lieden die in slangentaal spreken zijn van die gladde alen die hun zinsopbouw dusdanig maken dat ze je tegelijkertijd paaien en onderuit halen. Prochrist is er zo eentje. Jij spreekt duidelijke taal, Koekie ook en zo nog vele anderen, dat waardeer ik.
   voor de rest; https://www.youtube.com/watch?v=rWk5wr1p3mk

  2. Cozmic,

   duidelijke taal, je taal gebruik hangt ten nouwste samen met je leef en werkomgeving, je opleiding, dan nog de vak talen, maar ik begrijp je, duidelijk zonder blad voor de mond nemend zeggen wat je denkt, ben zelf een taal gedrocht, met mijn door heen gehas’pelde woord gebruik.
   Over die hier aangegeven sites, het zijn dus duidelijk de kwade en goede Joden du, die hun vetes uitvechten, ik denk dat wij, niet veel kans maken in deze benauwde dogmatische wereld, ik ken de sfeer heel goed, heb er lang aan zij van gelegen, de kwaaien zijn de Khazaren, de Spaanse en noord Africaanse Joden is weer een andere groep, en dan ja hoor je weinig van, de Portugese intellectuelen, die zich eigenlijk van het ordinaire Jodendom verre houden, prachtige mensen, vind ik, volhardend in hun oprechtheid.
   Heb hier twee vrienden, beiden uit het zuiden, nou we hebben het er nooit over, is ook niet nodig, echte vriendschap gaat boven alles.
   Groet Jenne

  3. Lees nou een keer je eigen posts terug, zie hoe vaak jij vindt dat IK therapie nodig heb, dat ik gezopen heb, en dat je vindt dat ik problemen heb 😉
   Ik ken jouw soort pikkie, geen stuiver waard. Verschanste woede en frustratie die zelf therapie nodig heeft, maar dat ga ik je niet aanraden want dan verlaag ik me tot jouw niveau.

  4. Prochrist vanaf nu zal ik je in iedere comment noemen zodat je je aangesproken zal en mag voelen. May your star rise in the west 😉

  5. Je mag mij in al je reacties noemen. Als jij daar een goed gevoel aan overhoudt dan gun ik jou dat. Maar wederom zie ik dit als een schreeuw om aandacht. Het is écht heel zielig. Dat meen ik.

  6. Madeloes 42.2 :
   Uw link geeft al een idee waar het probleem ligt voor Trump.
   In de volgende link komt zijn “entourage” nog beter in beeld :
   http://new.euro-med.dk/20170220-soros-meisterplan-kaufte-trumps-judischen-schwiegersohn-um-sicherheitsdiensten-und-neocons-zu-verhelfen-mossad-agenten-trump-in-mossad-und-judische-elite-einzupacken-die-nun-usa-total-regie.php
   Hij moet dus niet zijn stijl of zijn pet veranderen.. maar de “entourage”. Met zou een omgeving is zijn project al vooraf mislukt, zeker als binnen de “entourage” dan nog clans zijn die met elkaar overhoop liggen.
   Intussen wordt een burgeroorlog voorbereid :
   https://deutsch.rt.com/meinung/46725-nur-tote-konnen-trumps-amerika/
   met citaat :
   “Die USA könnten auf der Kippe zu einem dunklen Zeitalter stehen. Während mächtige Oligarchen wie George Soros und tiefe Strukturen im Staatsinneren die Konfrontation mit Trump suchen, hat dessen Top-Berater Steve Bannon einen möglichen Bürgerkrieg strategisch schon eingepreist.”
   De laatste zin van de tekst, die in zijn geheeld dient bekeken te worden, is ook veelzeggend :
   “Erinnern wir uns nochmal der Worte von Platon: “Nur die Toten haben den Krieg schon gesehen.”
   Het voormelde bevestigt nogmaals dat het belangrijkste zich afspeelt achter de coulissen van de macht, met Trump als boegbeeld omringd door handlangers van de samenzweerders.

  7. DSM is de bijbel voor psychiaters, die door de American Psychiatric Association is samengesteld. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Psychiaters gebruiken dit boek om niet bestaande en nooit bewezen diagnose-etiketten op mensen te plakken. Omdat deze niet bestaan zijn ze ook niet te genezen, maar ze hebben ondertussen Big Pharma er wel veel geld mee laten verdienen. Vaak voldoen vele psychiaters zelf ook aan de criteria voor diezelfde etiketten.

  8. Jezelf verheffen, de lucht in heffen, door een ander kopje onder water/in de stront te duwen. Het blijft maar doorgaan, met oordelen hier en oordelen daar. Laat dingen nou gewoon eens lekker van je afglijen en denk aan Jan en Piet:
   ‘Wat Jan zegt over Piet, zegt alles over Jan en NIETS over Piet’.

  9. @ Cosmic 42.6

   geschreven woorden geven vaker aanleiding tot misverstanden dan in een rechtsstreeks gesprek. Het voordeel van iets wat geschreven staat geeft je even de gelegenheid om afstand te nemen en daarna pas te reageren. Als iemand denkt het recht te hebben een ander ‘onderuit’ te halen zoals jij het benoemd is dit een gedrag wat je niet hoeft te tolereren en is het aan jou of je hier op in wilt gaan of niet en uiteraard op welke manier. Blijf wie je bent! en laat je niet beïnvloeden door anderen voor hetgeen henzelf dwars zit 🙂

  10. @ Sub Rosa 42.15

   uw zin;

   ‘Het voormelde bevestigt nogmaals dat het belangrijkste zich afspeelt achter de coulissen van de macht, met Trump als boegbeeld omringd door handlangers van de samenzweerders’ is kort en krachtig samengevat 🙂 en helaas zo te zien nu nog steeds ‘waarheid’.

 32. Net gelezen, de Islam is veel verder en dieper aanwezig in de USA politiek als het vermoeden, de Democratische partij is vergeven van verdekt opgestelde Moslim Brotherhood leden, ze zitten overal op posten, met kennis van wat er dagelijks besloten wordt binnen die partij, en over de USA politiek.
  Nu wordt het hele spel van Trump duidelijk, om de Moslims te verslaan heb je Joden nodig, die USA founding father lieden, hebben het niet eens door, of spelen het spel mee.
  Let op er gaan hele vreemde dingen gebeuren de komende dagen, Jenne

  1. Smoke and mirrors Jenne, de cult zit zo diep dat het niet naar religie is te herleiden.
   Tenzij Prochrist het beter weet. Omdat ik therapie nodig heb en dronken ben…. en nog wat.

  2. Coz, wie zich ook achter de naam verschuilt, met pro en christ heeft het weinig te maken, vind ik. 😉

  3. Nou Pro Christ, je deelt uit en je kunt niet incasseren. Vreselijk saai. Zelfreflectie is een dierbaar goed, wellicht een overweging waard voor je?

  4. Prochrist, laat je niet wegjagen, laat je ook niet ophitsen… Mc, ik ben het absoluut niet met je eens en vind dat Prochrist zeker een goede poster is. Wat ik constateer dat het forum in toenemende mate slechts nog wordt bemand door Benidorm Bastards 😉 Het zou een open forum moeten zijn waar een ieder zich welkom zou moeten voelen; echter ik heb het idee dat er veel lef voor nodig is om uberhaupt een reactie te plaatsen, want als die niet in het plaatje past dan ben je een soort van min of meer de pineut. Kennelijk is er alleen plek voor onverstoorbaren?

  5. 43.3 Het gaat morgen stormen, is voorspeld. Niet alleen dieren worden daar onrustig van, sommige kinderen en blijkbaar ook volwassenen krijgen dan opeens de kriebels. Prochrist, laat ze a.u.b. effe extra gek doen 😛

  6. Het leuke is Anna, met jou komt er altijd weer een dimensie bij. Niemand wil pro christ iets kwaads. Alles is goed, maak je niet druk aub…voor je het weet zitten we in een drama, Nee dat is zeker niet de bedoeling. Pro christ kom je weer terug, wil je… 😀

  7. Mc, keer de zaken niet om please, wtkers zijn goed in drama creeeren namelijk; ga hier al wat langer mee 😉
   Prochrist is niet van de wtk cultuur… en probeert open minded te posten en krijgt dan vervolgens een hele riedel over zich heen. Kritisch zijn mag, op de man of vrouw spelen niet.

  8. En als er met mij een dimensie bijkomt dan moet het nog gemanifesteerd worden 😉 Ik ben voor een open platform waarin elk mens mag reageren en niet wordt afgezeken omdat hij/zij op een ander plan zit dan de gemiddelde wtker. Ik denk vervolgens dat alternatieve sites voor de toekomst alleen maar perspectief hebben als ze ook willen ondersteunen dat persoonlijke vrijheid samengaat met universele verbondenheid.

  9. En ik heb gezien hoe hier gaandeweg Prochrist in een soort van zelfverdediging ging en feitelijk ging reageren op een manier die niet van hem is. Nogmaals ik zie wat hier gebeurd, en ben er faliekant op tegen…
   Dus nogmaals Prochrist, laat je niet weer verleiden hetzelfde te doen wat hier een soort algemeen gebruikte manier is. Zie voor wat het is, doe er niet aan mee, blijf posten.

  10. En hetzelfde geldt voor wetenschappers en/of trollen 😉
   Ik heb gelezen dat Ans (weer) een ban heeft; waarom is wtk zo bang voor dit soort reageerders vraag ik me af. Het houdt de discussie scherp en wellicht leidt het er ook toe dat dit soort van betrokken mensen (…) zich ook eens achter de oren gaan krabben. Ik zie alleen maar voordelen haha, geen voor(oor)delen…

  11. Anne wat loop je nou allemaal stoer te doen en met een grote bek te schrijven..?? Donder gewoon op als je je hier niet thuis voelt.. Of -als je wel meedoet- ga niet je eigen bak zitten vervuilen. Komt voor mij een beetje schizo over. Jonge jonge. En dan weer 4 reacties onder elkaar…??!! Jonge jonge wat moet je toch afzien hier..
   Simpele 2 regels: geen beledigingen en on topic blijven.
   En ik geloof dat je vooral met dat laatste veel moeite hebt. Kennelijk liever over de reacties in het algemeen hier onder de artikelen en/of de man/vrouw in kwestie in het bijzonder schrijven.. Nu is off topic vaak niet ‘erg’, maar als het weer om de persoon gaat, glijdt het verhaaltje af naar Bold & Beautiful-niveau.

  12. @Anna
   Je hebt gelijk. Eerst reageerde ik op deze site op items en nu reageer ik op persoonlijke aanvallen. Dat is het verschil.
   Dat de meeste mensen op deze site oud zijn wist ik niet maar het verklaart wel de vastgeroeste ideeën en denkpatronen.

   Sorry Koekje en Anna maar ik zie helaas geen mogelijkheden meer op deze site. Ik wil mensen nog steeds wakker en bewust maken maar ik moet plezier hebben in wat ik doe.
   Wellicht kunnen elkaar op een andere site ontmoeten?

  13. Prochrist,

   Nou zeg hoe kom je daar nu bij, dat leeftijd ook maar iets te maken heeft met intellect of de wijze van reageren, vastgeroest nou dat ben ik zeker niet, maar jij wel een beetje want dat uit zich in je Drammen.
   En dat je reageerde was het niet eerder jouw denken uit dragen, een soort priester, je liet niet veel ruimte, binnen jouw raam.
   Ik zal je niet missen, maar ik zou het toch nog even overwegen, want het WTK is wel uniek te noemen, Groet Jenne

  14. @jenne
   Je kunt alleen mijn naam lezen en dan dénken dat ik altijd alleen maar over Christus schrijf maar je zou ook kunnen proberen mijn reacties daadwerkelijk te lezen en dan kom je er wellicht achter dat ik van de misschien wel honderden reacties meer over farmacie, wetenschap, onderzoek, basisinkomen, politiek, nepnieuws, Syrië, platte aarde, orgaantransplantatie en weet ik niet wat meer heb geschreven en zelden iets over religie.
   Bovendien laat ik ruimte voor een ieder maar je moet wel met iets aankomen om mij te overtuigen en inhoudelijk met mij in discussie te gaan.
   Ik bied mensen inderdaad geen ruimte om mij uit pure onmacht te beledigen en verwacht ook maar niet dat ik daar erg christelijk op reageer. In dat opzicht wordt er dan ineens weer wel een religieuze houding van mij verwacht. Sorry mensen maar zo ben ik niet.
   Wellicht is mijn les in deze dat je met oude mensen niet inhoudelijk over religie kunt discussiëren omdat ze meteen denken dat je hen iets probeert op te dringen. In het leven van jonge mensen speelt religie een andere, meer vrijblijvende rol. Over 30 jaar is WTK wellicht weer een optie.

  15. @ Prochrist 43.16

   dank je voor je bijdrage want zo te zien hetgeen je schrijft is dit één van je laatste berichten of misschien heb ik het mis en zodra de storm is overgewaaid ben je toch gebleven en niet weggewaaid 🙂

  16. Oh, wat een draaaamaaaaa maaaamaa echo echo echo 🙂
   Wie zonder schuld is, he prochrist… Waarom noem je je zo, als je er niets voor voelt? Ik ben ook pro christ, daarom zeg ik ook iets ervan als je iemand die een andere mening heeft, probeert met rare suggesties onderuit te halen. De laatste keer dat je ‘uitviel’ was toen ik je wilde helpen, omdat je wtk wilde verlaten, omdat de verbindingen niet veilig zouden zijn. Nee, prochrist ga even kijken wat je toedoen hieraan is, en niet andere reageerders erbij betrekken en uiteindelijk als slachtoffer het ‘podium’ verlaten. Dat heeft allemaal niets met leeftijd te maken, maar met je gemoedstoestand, lijkt mij. Dus, raap je op, zet je kroontje recht en ga door 😉

  17. Ik wordt er altijd triest van, als volwassen mensen, niet zich zelf bij elkaar kunnen rapen en over de lijn stappen van verongelijkt zijn,
   dat betekend niet veel goeds, een halstarrige houding aannemen binnen een vriendschappelijke schermutseling, kom op zeg, breek je hart open, en giet het vergif er uit, we zijn hier onder vrienden, zonder ooit elkaar persoonlijk te ontmoeten, toch een band te hebben, vind ik bijzonder mooi, groet Jenne

  18. Prochrist, een ieder wil op zijn/haar manier een bijdrage leveren aan het wakker maken. Dat ik een soort van vaste kern Benidorm Bastards noem is gekscherend bedoeld; oud is niet het juiste woord, wel ouder en daardoor ook meer levenservaring, wat vaak weer andere inbreng genereert.
   Je moet zelf beslissen wat je gaat doen, maar ruziemaken heeft feitelijk geen zin. Je kunt daar in jezelf iets mee doen, maar uitspelen op een forum werkt niet want het kan niet in de context van de werkelijke persoon worden geplaatst. Stel je zou iemand wel in het echt kennen, dan verdwijnt ook deze behoefte. Ik waardeer je nogmaals om je bijdragen, jong en oud tesamen vind ik iig alleen maar waardevol. En of er sites zijn waar je beter op je plek zou zijn; ik weet het niet, is ook onderwerpafhankelijk. Misschien anders eens de sites nalopen van alternatieve media http://nieuwemedianieuws.nl/
   En je kunt altijd op meerdere sites reageren toch. Doe ik ook. Maar goed, ik denk dat je hier deels wel op je plek kunt zijn maar dan gewoon je eigen ding doen zeg het maar 😉

  19. Cozmic, ik ken je ondertussen, hopelijk nog een keer in het echt, dus ik snap wat je bedoeld 😉

  20. Cozmic, ik had trouwens je reactie 43.20 niet gezien toen ik mijn posting 43.21 plaatste. Ik hoop dat Prochrist zich daardoor niet in verwarring laat brengen want dat was de bedoeling van mijn reactie niet. Weet je, misverstanden kunnen snel ontstaan door dit soort van niet voorziene omstandigheden.
   Dus ook aan Prochrist, zie het in een juist perspectief.

 33. Daar gaan we weer lekker interessant voor mensen die wel inhoudelijk op een artikel willen reageren.
  Misschien dat de site maar een andere naam moet krijgen of zo?
  Site For Frustration and Dualation misschien?

 34. Thus far in his U.S. Presidency, Donald Trump has been serving not the American public but instead the American aristocracy, who loathed him and overwhelmingly preferred his Presidential-campaign competitor, Hillary Clinton. This fact — his serving the U.S. aristocracy instead of the public — is most starkly shown in Trump’s foreign policies, which might even be as strongly anti-Russian as hers were, even though he consistently throughout his campaign for the Presidency, promised that as President he would pursue a cooperative instead of a hostile U.S. relationship with Russia. In his policies toward Russia, thus far, he turns out to be far more Hillary Clinton than (the promised) Donald Trump. He might even be as likely to force World War III with Russia as she would have been as President.

  Ever since Trump won the Presidency, the U.S. aristocracy (who control or outright own all of the U.S.-based international corporations whose sales-volumes depend upon increasing the nation’s and its’ allies’ ‘defense’ spending — and that requires restoring ‘the Cold War’) have been trying to abort his Presidency in any and every way they can. It’s a PR or marketing tactic. Above all, they have been trying to portray Trump as being secretly a Russian agent, a traitor. On February 14th, they clearly conquered him, and brought him fully into line (and not merely partially into line, as before, such as by his abolishing environmental and other regulations that reduce their profits). But did this happen because he is a coward, or instead because he is a fool? How did they conquer him? At the current time, this can be determined only by close examination of the way in which he capitulated. So, the February 14th event will be scrutinized here, in detail:

  http://www.globalresearch.ca/instead-of-draining-the-swamp-trump-is-feeding-the-alligators/5576297

 35. Seamless Continuity of Agenda

  President Trump’s pick of General McMaster as National Security Adviser ensures that national security remains dominated by the corporate-financier funded think tanks that have devised, determined, and dominated US foreign policy for decades. Policy papers General McMaster repeatedly cites in every talk he gives, at one corporate-financier funded think tank after another, are the products of these very think tanks.

  That General McMaster identifies Russia, China, and Iran as “threats” to the United States, not because they seek to harm the US within its territory or within any logical proximal sphere of influence, but simply for attempting to secure their own respective proximal spheres of influence from systematic and overt US subversion, influence, and encirclement, means a continuation of the destructive global spanning warfare seen under the administrations of numerous other presidents, including Presidents Obama, Bush, Clinton, Bush Sr. Reagan, and even Carter.

  http://www.globalresearch.ca/national-security-adviser-general-mcmaster-resident-parrot-of-the-military-industrial-war-complex/5576238

 36. https://twitter.com/realdonaldtrump/status/833435244451753984; Net in de NRC gelezen: Trump suggereerde dit weekend dat er een aanslag was in Zweden. Smart move! Daardoor ging het balletje rollen en weet iedereen dat de Amerikaan Ami Horrorwitch (vriend van de duivel) die zijn film: Stockholm Syndrome presenteerde flink aan het overdrijven was, hier voorproefje: https://www.youtube.com/watch?v=RqaIgeQXQgI Ami en Annika zijn joods, Ami werkte jaren als investeringsbankier en Annika scheidde van haar man omdat hij niet het joodse geloof wou aannemen; ik denk ook dat ze blauwe contactlenzen in heeft, hier foto: http://www.dagen.se/svensk-judinna-soker-asyl-i-sverige-1.105218 Ieder geval in Europa zijn geen no-go-zones; https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-14/debunking-the-muslim-nogo-zone-myth. Pluskant: Annika is naar Iran gegaan en hield van het land en de mensen, Ami heeft een kritische documentaire gemaakt: U.N.Me.in 2012.

  1. Volgens volgens ?? gaat het in Zweden helemaal verkeerd, en dat kan ook niet anders, al die jonge analfabeten staat maar één doel voor ogen versteren, niet integreren, moet nu toch wel duidelijk zijn, het ergste komt nog in zo’n 15 a 20 jaar, of zij of wij !
   Jenne

  2. Nooit van versteren gehoord; jiddish woord=bederven. De wereld is van iedereen en waar een wil is, is een weg. Jenne, jij woont toch ook in een ander land. Misschien moeten we wel allemaal door elkaar wonen om tot de conclusie te komen dat we allemaal gelijk zijn! https://www.youtube.com/watch?v=jp9R2rb0fbQ

  3. Akoeta,

   heb in veel landen langer of korter verbleven heb nog meer landen bereist, en heb in 3 landen gewoond, niet altijd uit vrije wil, maar dat is een ander verhaal, nou mijn conclusie is dat we niet allemaal het zelfde zijn, buiten onze natuurlijke behoeftes dan.
   Jenne

  4. Jakoeta,

   veel mensen die in een land verblijven zijn geen inwoners, zo ook veel mensen die het uiterlijk van een mens hebben, hebben geen menselijke hoedanigheden, of God in allen aanwezig is, betwijfel ik, gezien de vele schandaden begaan tegen het leven, we moeten onderscheid blijven maken, om de mensheid te beschermen, tegen de onmensen.
   Jenne

  5. Natuurlijk, niet iedereen zit in dezelfde levensklas en ook moet je alles tegen het licht houden, strijden tegen onrecht maar bovenal VOEDT GEEN KWAAD (bv negatief over mensen denken (die je niet kent)). Jenne, geloof niet alles wat je leest, die zwartgalligheid is er, om ons onderuit te halen. Ik zie vooral goede mensen om mij heen; soms kortzichtig, maar jij, Jenne, was lid van het handelsgilde en hun hoofddoel is: het slijk der aarde; waar je mee omgaat, word je mee besmet.(veel besmettelijke gure figuren in die beroepstak) Vader van het kwaad: https://www.youtube.com/watch?v=vHyG9H_q0o0 Goede wensen gewenst.

 37. De mooiste tijd in -voorbeeld- Toledo, was toen de Christenen : Moslims : Joden samen de inwoners vormden, heb een boek van een reeds overleden Portugese Jood gehad, over zijn familie, en het gaat inderdaad over het geslacht Santil….., prachtige biographie, gaat over langer als 300 jaar het wel en wee, in principe was dit met de andere mensen in Europa niet anders, ach we zijn toch allemaal mensen, en zijn we heel lang geleden niet te samen uit midden Africa komen lopen, heb zelf een korte tijd in een wezenlijke menselijke samenleving geleeft, het Amsterdam van na de oorlog, de verdeel sleuten met Anne Frank en zo was nog niet gevonden, heb er dagelijks heimwee naar, daarom in de mensen een welbehagen, groet Jenne

  1. Ik kan het filmtje niet bekijken, maar kan mij heel goed voorstellen hoe het moet zijn geweest, alles maar dan ook alles is uit evenwicht, alles is vooral geestelijk verstoord, en waarom, nou ja ik weet het, jij weet het, en ieder één weet het, het staat te lezen in onze menselijke geschiedenis, het woord hier voor is WAAN, waan denkbeelden grootheids waan etc. Groet Jenne

 38. Er begint lijn in te komen, Merkel creéerd het nieuwe NATO REICH, Israel creéerd NATO 2, met zijn bevriende mensenslachters naties,
  in de USA zijn ze aan het bestuderen wat bij een verrasings atoom aan val, de consequenties zijn, aanval op Rusland of China of alle twee.
  Iran en Yemen zijn het volgende doelwit van dit tuig.
  Als je alles afweegt, is misschien een kleine Atoom aanval van Rusland de oplossing om de komende honderde jaren in vrede te leven, Jenne

  1. @ Jenne

   aangezien gedachtenkracht een positieve of negatieve invloed kan hebben zijn er wel positievere gedachten mogelijk om in vrede te leven lijkt mij.

  2. Madeloes,

   daarom juist ben ik heel positief in mijn negativiteit, in vrede leven met wie en wat, heb ik geen probleem mee, ben een man van de vrede, maar toch geen watje, wat er gedaan moet worden, moet worden gedaan, zacht Doktors maken stinkende wonden.
   Buiten mijn schrijfjes hier doe ik vele andere dingen, heb mijn studie club nieuwste onderdeel onderwerp natuurlijk, L’enigme du manuscrit de Voyich, bekijk het eens ? !, de wereld zit vol wonderen, die nog steeds niet allemaal ontdekt zijn, voor veel Europeanen stopt het bij de grenzen van de Balkan, terwijl dat eigenlijk het meest mystieke gedeelte is, een beetje een onachtzaamd gebied, zo van achter de horizon zijnde zwarte bergen, ik vindt het mooi en geheimzinnig, ook door de boeken van Umberto Eco die daar ook graag over sprak, meer dan schrijven, twee maal mogen meemaken op een bijeenkomst, mooi hoor zo iemand, zo’n enorme geest, nou stop maar, groet Jenne

  3. Madeloes,

   Nou ik ben een man, en daar heb ik mijn handen vol aan, hoe mijn vrouw het ziet en doet is haar zaak, het gaat om het beminnen !
   Ja Jezuïten hebben een niet zo goede naam, soldaten van Jezus, maar alles went, ze hebben veel goeds gedaan, en ik hoor soms veel kwaad, mooie film Mission, een hele goed vriend van mij een gedeserteerde Jezuït, vanwege liefde voor een vrouw, ja een mooie echte vrouw, ja gek hè Jezuïten zijn ook mensen, ze hebben wel een hoger caliber intelligentia.
   Wat dit Enigme aan gaat, nou wel een mooi en lang verhaal, Algemisten zijn een heel oud volkje, en nog, hier wel ze hebben behoefde aan levensruimte, oude huizen met een Ame, ik denk dat hier inmijn gebied het honderd voudige aan bijzondere mensen leeft als in heel Nederland, daar verstikt het denken, althans is mijn gevoel.
   Jenne

  4. Scientias, nou nou ver bezijden de waarheid, niets uitstaande met zowel noord als zuid Amerika, misschien een oud dialectique van het Hebreews, de herkomst is de Balkan, misschien met een stukje orientaalisme, het is prachtig, jammer dat die stomme lul die niet wist wat hij in handen had, het aan een USA universiteit heeft vermaakt.
   Wat ik al schreef, die alchimisten en kruiden broeders hielden hun geheimen graag voor zich, het was een kleine wereld, er waren ook niet zoveel mensen op de wereld, velen waren beesten in mensen vorm.
   voorbeeld in Name of the Rose, belangrijk waren de wevers, de pottenbakkers, de boeren, en andere duistere vakken, de smeden bijvoorbeeld.
   Jenne

  5. @ Jenne

   nog even terugkomend op je schrijven over de jezuïten, ze hebben veel goeds gedaan. Wat mij is opgevallen in alle historische verslagen die ik tot dusver heb gelezen dat er bij hele belangrijke beslissingen ten aanzien van de mensheid altijd jezuïten een plek in namen aan de ’tafel’ en dat dit niet ten goede is gekomen aan de mensheid op deze planeet. Uiteraard kan ik niet spreken over de onderste laag in deze die zoals ik tot dusver heb gelezen erg hun best hebben gedaan om alles in kaart te brengen met uiterste precisie.

  6. Madeloes,

   De Jezuïten waren en zijn een enorme intellectuele macht binnen en buiten de Katholieke kerk, zij hebben het oude Europa mede vorm gegeven, kLoosters, scholen, universiteiten, ja en altijd met inbreng van en respect tot, het Christelijke geloof, wat jammer genoeg niet mee heeft kunnen evolueren binnen onze o zo verlichte samenleving, ik ga hier verder niet op in, je kunt je afvragen hoe het er uit zou hebben gezien zonder hen inmenging, dat worden dan wel is waar aannames en fantasien, maar goed, ik heb ze regelmatig ontmoet, en soms een poosje in een klooster doorgebracht, maar het is net als met andere broederschappen, niemand weet er het fijne van, niemand weet wat ze voor de samenleving doen, maar ze worden dageklijks geoordeeld en ver oordeeld, nu dit is één van de vele antwoorden mogelijk op jouw vragen, groet Jenne

  7. Madeloes,

   ter verduidelijking van mijn standpunt, lang lang geleden in Europa, besochten de Muslim kinderen de Madrasses, religie en onderwijs, de Joodse kinderen bezochten de Scools, religie en onderwijs, en de Europese kinderen stonden er bij en keken er naar, langzaam kwam het onderwijs op gang, Henri the VIII wilde niet en begon zijn Eigen kerk, en geen onderwijs voor het volk, domme mensen had hij nodig, met 8 jaar de mijn in, tot laat in de 19 eeuw, dit opzich is niet alleen een verdienste van de Jezuïten, maar ze hebben er wel een groot aandeel in gehad, want zij wisten beter, ook met hun contact met de Orient, Jenne

  8. @ Jenne 49.8 49.9

   Helder antwoord!:) History heeft geleid tot wat het vandaag is en blijkbaar heeft de mensheid een wereldgeschapen die aan,in mijn ogen, een ingrijpende verandering toe is wil het weer ‘de hemel op aarde’zijn.

 39. Was het allemaal maar zo simpel als Arend beschrijft. Iedereen die veel geld heeft, is zonder meer een new world order pion. Wat heerlijk overzichtelijk!

  Helaas… nee… gelukkig… is dit niet zo. Binnen iedere organisatie zitten mensen die het systeem van binnenuit willen veranderen. Dit gebeurt allemaal onder de radar. We hebben geen idee van de strijd die er geleverd wordt. Een strijd tussen de ‘goeden’ en de ‘kwaden’, en dan heb ik het nog niet eens over de strijd tussen goed en kwaad binnen ieder individu zelf, die deelneemt aan die strijd.

  Dat iemand narcistische trekjes heeft, wil niet zeggen dat deze persoon alleen maar slechte dingen kan doen en niet een positieve rol kan spelen. Daarnaast: is narcisme wel zo’n duidelijk omlijnd iets? Laat me nog wat bekende uitspraken doen, die onder dezelfde noemer zouden vallen:

  “Ik ben de weg en de waarheid en het leven.”
  “Ik ben het levende brood.”
  “Ik ben het licht der wereld.”
  “Ik ben de deur.”
  “Ik ben de goede herder.”
  “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien,”
  “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken (…) hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

  Toch beschouw ik degene die deze uitspraken deed (even afgezien van de vraag of dit een fictief of echt persoon was) niet als narcist. Ik omschrijf hem eerder als iemand die zeker is van zijn zaak.

  Ik zeg bovenstaande níet om een vergelijking van die persoon te maken met Trump, helemaal niet zelfs (al maak ik wel terecht de vergelijking dat Trump ook zeker is van zijn zaak), maar om het volgende punt te kunnen maken: het plakken van een labeltje…of eigenlijk psychiatrische diagnose als onderbouwing van: zie je nou wel, die man is slecht.. is te makkelijk.

  Sorry.

  Daarnaast kwam ik in de reacties tegen het argument dat Arend hetzelfde zag gebeuren in 2009 met Obama. Ik zie geen vergelijking. Geen enkele president heeft in 1 maand tijd zoveel verkiezingsbeloften proberen waar te maken (ongeacht wat je ook van die beloften mag vinden). Daar gaat de vergelijking al stuk. Obama sloeg direct na zijn verkiezing een andere toon aan (als gevolg van het ‘verhelderende gesprek’ met zijn ‘bazen’). Ook was Obama het lieverdje van de media. Dat zie ik nu ook niet.

  Men is hard aan het proberen om Trump z.s.m. weg te werken. En ja, ik geloof zeker dat hij omringd is met vijanden. Als hij de handige marionet van de elite was geweest, was dit niet nodig geweest. Dan had de media hem ook zeker niet unaniem geridiculiseerd.

  Mijn intuitie zegt dat Trump een rol te spelen heeft. Ik ben er zeker van dat het Grote Spel niet door de cabal bestuurd wordt, maar door iets veel groters. En dat spel lijkt een nieuwe kant op te zijn gegaan. (Denk je dat de Brexit past in het plan van alle unies samenbrengen tot een NWO?) De cabal is doodsbang voor de onvoorspelbaarheid en de nieuwe spelregels die zij niet kennen. Hun ordo ab chao visie is tevens hun ondergang, want juist vanuit chaos ontstaan vaak krachtige nieuwe impulsen die leiden tot positieve groei en ontwikkeling en een hoger bewustzijn.

  Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan kan ik alleen maar constateren dat de tijden van chaos in mijn persoonlijke leven mij wijzer en krachtiger gemaakt hebben, dan alle rustigere overzichtelijkere tijden daarvoor. En zo zal het met de wereld ook vergaan.

  Dus, nee, ik geloof niet dat Trump een tweede Hitler is, of de Anti-Christ, of juist de grote verlosser.

  Ik zie hem als iemand die een belangrijke rol te spelen heeft in de bewustzijnsgroei op de wereld.

  De NWO gaat dood. Linksom of rechtsom. Met of zonder Trump. Waarom? Omdat het leven een doel heeft. En zolang er mensen zijn die bezield leven, zolang is iedere machtsstructuur vroeg of laat gedoemd te mislukken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.