Advertentie

QR… Quantitative Reduction..


 

x

x
Quantitative Reduction?

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Arend Zeevat

Dit artikel ligt in het verlengde van mijn vorige artikel ‘De grote, misleidende LEUGEN? Identiteit!’ (HIER). In dit artikel ga ik in op de invoering van de moderne elektronische identificatiemethoden om de mens vast te zetten in een manipuleerbare digitale identiteit. Sinds de invoering van de QR-code ben ik mij af gaan vragen waar dit begrip op slaat en wat het betekent. Enig zoekwerk leverde het antwoord op dat QR staat voor quick response. Het beeld van deze code is de tweedimensionale weergave van de eerdere streepjescode. Het is een code waarin 100 maal meer informatie is op te slaan als in de inmiddels ouderwets geworden streepjescode. De Wikipedia schrijft er het volgende over (HIER):

Een QR-code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode die in 1994 is ontwikkeld door Denso Wave, een dochteronderneming van het Japanse bedrijf Denso. De letters QR zijn een afkorting van Quick Response (“snel antwoord”). De code werd ontwikkeld om snel decodeerbaar te zijn. QR-codes waren oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van auto-onderdelen, maar werden snel voor andere toepassingen gebruikt. Aanvankelijk in Japan voor algemeen gebruik in tijdschriften, op bushaltes en op visitekaartjes, en later wereldwijd zoals ook in Nederland op posters en in tijdschriften.” 

De eerste keer dat ik een dergelijke code tegenkwam was een aantal jaren geleden op een online besteld treinkaartje dat uit te printen was. Daarna kwam ik het in verschillende andere omstandigheden tegen. Ik vond het een interessant gegeven, nog niet beseffend dat het een paar jaar later gebruikt zou worden om de medisch/communistische apartheidsstaat te kunnen installeren.

Waarom en waarop is een snel antwoord nodig..?
De oorspronkelijke betekenis van QR is dus snel antwoord. Waarom en waarop moet er dan snel geantwoord worden? In de praktijk van de zich verder ontwikkelende medisch/communistische apartheidsstaat blijkt nu dat de QR-code als identificatiemiddel wordt gebruikt.

Waar het hierbij dus om gaat is dat mensen zo snel mogelijk geïdentificeerd moeten kunnen worden op basis van een technologisch geïntegreerde herkenningsmethode. Daartoe zijn alle bekende data betreffende ieder  mens gekoppeld aan een elektronisch dossier, dat met de QR-code op te roepen en in te zien is. In 2017 wijdde de onderzoeksjournalist James Corbett er al een video aan het moderne belang van digitale data, aangeduid als ‘de nieuwe aardolie’…

Bredere toepassing
Dat een oorspronkelijk technologische identificatiemethode een bredere toepassing vond dan alleen, zoals in Japan voor het herkennen van auto-onderdelen, is natuurlijk niet zomaar of toevallig. Het was de eerste stap om deze technologie in de maatschappij te introduceren, om mensen er aan te laten wennen. In de veehouderij is al sinds 1997 het gele oormerk als identificatiemethode van landbouwhuisdieren ingevoerd. Deze wordt in beide oren van de dieren gestanst.

Toen kwam in 2013 het verplicht chippen van huisdieren om uiteenlopende redenen, waaronder medische en vermissing. Zo is het dierenrijk op Aarde misbruikt om nieuwe technologieën te testen, om ze daarna op mensen toe te kunnen passen. De farmaceutische maffia heeft sinds het ontstaan van haar chemisch gefabriceerde vergiften, die op een misleidende wijze geneesmiddelen worden genoemd, niet anders gedaan.

Cognitieve dissonantie
In de medisch/communistische praktijk van vandaag moeten de QR-codes die verbonden zijn met het Corona-psychotische paspoort nog via een te installeren applicatie op de moderne telefoons worden weergegeven, alwaar ze met een externe scanner op hun waarde kunnen worden beoordeeld. De opslag van individuele persoonsgegevens op een externe drager kan volgens de Stichting Privacy First echter de nodige veiligheidsrisico’s opleveren. Daardoor kunnen die gegevens ‘gemakkelijk’ door onbevoegden te hacken, stelen, op de zwarte markt te verhandelen (HIER), of anderszins te misbruiken zijn .

Zij heeft daarom op 15 september 2021 een oproep naar de Tweede (Slaap)Kamer gestuurd, om de invoering van het Corona-psychotische paspoort tegen te houden (HIER). Het gaat hierbij echter alleen om de gegevens van de persoon, c.q persona. Dus het masker dat gebonden is aan de fysieke zintuigen. Allemaal letterlijk uiterlijk vertoon, waar het ego zich maar al te gemakkelijk mee identificeert.

Inmiddels is het door velen bekritiseerde en totaal ongewenste Corona-psychotische paspoort op 25 september j.l. toch ingevoerd, omdat de Tweede Slaapkamer op een illegale wijze door middel van wettelijke slaapmiddelen in een comateuze slaap is gebracht en dus totaal niets meer in te brengen heeft. Waardoor de al lang bekend zijnde bedrieglijke illusie van een democratische rechtsstaat nu definitief ervaarbaar is geworden voor de bevolking. En toch willen velen dit niet zien door het bekende psychologische fenomeen van cognitieve dissonantie. Wat inhoudt dat mensen omwille van innerlijke angst en daarmee samenhangende veiligheids- en controleredenen niet willen zien wat zich op een eigenlijk niet te ontkennen wijze aan hen voordoet.

QR-codes via vaccin in het lichaam om de ID2020 te scheppen?
Om vervalsing en identiteitsdiefstal te voorkomen, lijkt het mij daarom een logisch te verwachten stap voor de elitaire machthebbers, om het gevaar van datalekken via de externe QR-codes op te lossen door deze middels vaccins in ieders individuele lichaam in te brengen. Tijdens de vorige neppandemie van de Sombrero-griep in 2009 was er al sprake van dat met de toen ontwikkelde vaccinazi’s een microchip in het lichaam van mensen zou worden ingebracht.

De voortschrijdende technologische ontwikkelingen hebben nu zelfs de microchips verouderd gemaakt. Middels nanotechnologie en de gewenning aan de QR-codes kan men in mijn beleving nu de opgeslagen en met scanners afleesbare data in het lichaam brengen. Daarmee zijn datalekken heel moeilijk, zo niet onmogelijk geworden. Men heeft op deze wijze tevens de mogelijkheid geschapen om door de mRNA-technologie ieder gevaccineerd mens definitief af te snijden van zijn goddelijke oorsprong.

De stof die verantwoordelijk is voor het doorsnijden van de verbinding met de goddelijk geestelijke scheppingsdimensies is de inmiddels bekender geworden grafeenoxide. In laboratoria onderzochte monsters van vaccinazi’s bevatten een vreemde zwarte substantie (HIER). Het ondersteunt de aanname dat de experimentele gentherapie, die vaccins worden genoemd, een duivels instrument is om de mensheid te kunnen kapen en uiteindelijk te vernietigen. In onderstaande video wordt dit spul Black Goo genoemd. De Duitse Harald Kautz Vella heeft daar veel onderzoek naar gedaan (HIER). Ook op de site Niburu is er informatie over te vinden (HIER).


Overal te volgen
Men kan er eveneens  een track en trace-code aan verbinden (HIER), waardoor ieder mens overal te volgen is. In het hierna weergegeven filmpje van Peter Koenig kan men zien hoe in Israël deze technologie in de praktijk er voor zorgt dat iedereen in real life te volgen en af te lezen is. In China heeft men aan dit gegeven ook een sociaal kredietsysteem gekoppeld, dat inhoudt dat men na ongewenst gedrag te hebben vertoond vrijheden verliest, die het vrij kunnen leven op verschillende wijzen beperken.

Bill Gates heeft in 2016 al geopperd dat ieder mens een digitale identiteit zal moeten krijgen, wat hij de ID2020 noemde (HIER). Peter Koenig legt in onderstaande video op verhelderende wijze uit hoe de digitalisering van de mens verder voort zal schrijden. Koenig werkte onder andere als voormalig senior econoom bij de Wereldbank en de WHO. De video is ingebed in een door hem geschreven artikel op de website van Global Research (HIER).

Welkom in de technologisch medisch/communistische heilstaat
Anno 2021. U zult niets bezitten, maar wel gelukkig zijn.

Proeftuin China
China is de experimentele proeftuin voor de grootschalig toegepaste integratie van verschillende herkennings-, identificatie- en volgtechnieken. Zoals China ook al, na het socialistische experiment in de voormalige Sovjet Unie, de proeftuin was en nog steeds is van grootschalig toegepaste sociale beïnvloedingsprogramma’s. Waarover David Rockefeller ooit eens het volgende heeft gezegd:

‘Wat de prijs van de Chinese Revolutie ook mag zijn, ze is er duidelijk niet alleen in geslaagd om efficiënter en toegewijder bestuur te produceren, maar ook in het bevorderen van een hoog moreel en een doelgerichte gemeenschap. Het sociale experiment in China onder leiding van voorzitter Mao is een van de belangrijkste en meest succesvolle in de menselijke geschiedenis.’

Bezitten van wat?
Die prijs van de Chinese Revolutie leverde vele miljoenen doden op. Het exacte aantal blijft een onderwerp van schatting en speculatie en varieert van 45 tot meer dan 76 miljoen enkele reizen naar de eeuwige jachtvelden. Het niets bezitten is echter geen verkeerde zaak, want ieder bezit is een illusie. Opperhoofd Seattle van de Dwamish indianenstam in de VS wist daar heel wijze woorden over te spreken. Hij deed dit naar aanleiding van een voorstel van de toenmalige Amerikaanse regering om grond van die stam aan te kopen.

Chief Seattle

De diepe verbinding, die dit Indiaanse opperhoofd voelde met de natuur, getuigt van grote wijsheid en vooral van een diep respect voor die natuur. In mijn artikel ‘Amerikaanse onbetrouwbaarheid..’ uit 2018 (HIER) heb ik de woorden van het opperhoofd aangehaald. Hij zei onder andere het volgende:

“Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te kopen. Het grote opperhoofd heeft ook woorden gesproken van vriendschap en vrede. Dat is zeer goed van hem, omdat we weten dat hij onze vriendschap niet nodig heeft. Maar we zullen over uw aanbod beraadslagen, want we weten dat als wij ons land niet verkopen de blanke man met zijn geweren komt en het in bezit neemt.

Hoe kun je de lucht, de warmte van het land verkopen? Dat is voor ons moeilijk te bedenken. Als wij de prikkeling van de lucht en het kabbelen van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen? Wij zullen hierover op onze tijd een beslissing nemen.”

Het inzicht dat ieder bezit een misleidende illusie van het ego is, valt natuurlijk niet van buitenaf op te dringen in het kader van de even illusionaire Great Reset van de heer Klaus Schwab c.s. Als men door een individuele bewustzijnsontwikkeling tot dit inzicht komt, dan kan men nog steeds gebruik maken van aardse goederen, maar men is er niet aan gehecht omwille van egozekerheden. Gehecht zijn aan iets houdt in dat men het meent in eigendom te hebben.

Maar eigenlijk is iedere vorm van bezitsdenken een vorm van demonische bezetenheid. Zo blijkt opnieuw dat de satanisch tegenstrevende krachten een exact tegenbeeld van de naar vergeestelijking strevende menselijke bewustzijnsevolutie aan de mensheid op willen dringen. Dit in het kader van het uit kunnen voeren van hun overheersingsagenda, waardoor zij menen de planeet Aarde te kunnen bezitten.

Zionisme, Rusland, China en de NWO
In het gelijknamige artikel dat in 2016 hier op WantToKnow verscheen, heb ik de verwevenheid tussen de verschillende ‘wereldmachten’ beschreven. Het artikel kun je HIER lezen. Op de manipulerend besturende achtergrond staat het politiek gerichte Khazaarse Jodendom, dat een controlerende en initiërende rol heeft gespeeld in veel destructieve en chaotiserende ontwikkelingen in de geschiedenis.
Op het uiterlijk geopolitieke schaakbord lijken de wereldmachten elkaar te bevechten, maar zoals ik het eerder genoemde artikel heb beschreven werken zij op onzichtbare wijze op de achtergrond samen om de gehele mensheid in een staat van totale verwarring en chaos te storten. De aan een georkestreerde pandemie gelinkte QR-code is hen daarbij erg behulpzaam. Want dat waar in China mee is geëxperimenteerd, is het toepassingsmodel voor de gehele wereldsamenleving.

Voorspelling van Rudolf Steiner
De visionaire inzichten van Rudolf Steiner kom ik de laatste tijd op onverwachte wijze steeds vaker tegen in verschillende Nederlandse nieuwe mediakanalen op het internet, zoals bijvoorbeeld op Niburu (HIER). Onlangs kwam ik ook uitspraken van Steiner tegen op de website Xandernieuws (HIER). Waaronder een uitspraak van hem betreffende een toen nog niet voorkomende vaccinazi tegen de innerlijke openheid voor de geestelijke dimensies in de mens. Een citaat uit dit artikel:

Rudolf Steiner

”Ik heb u verteld dat de geesten der duisternis hun menselijke gastheren waarin ze hun woning zullen maken, gaan inspireren een vaccin te vinden dat alle neigingen (/ aanleg) tot spiritualiteit uit de zielen van de mensen zal drijven. Dit zal gebeuren als ze nog heel jong zijn, en op een wijze die het hele levende lichaam zal omvatten. Nu worden lichamen gevaccineerd tegen dit of dat; in de toekomst zullen kinderen worden gevaccineerd met een substantie die absoluut geproduceerd zal kunnen worden en hen immuun zal maken, zodat ze geen ‘domme’ neigingen meer vertonen om zich te verbinden met de spirituele wereld. ‘Dom’ in de ogen van de materialisten, natuurlijk.’

‘Uiteindelijk zal er een manier worden gevonden om lichamen te vaccineren, zodat daar geen spirituele neigingen en ideeën meer in kunnen ontwikkelen. Deze mensen zullen hun hele leven lang enkel geloven in de fysieke wereld die ze met hun zintuigen kunnen waarnemen… Dit is slechts één specifiek kenmerkend voorbeeld van vele zaken in de nabije en wat verdere toekomst, (van) het doel om de ondergang in de (geestelijke) impulsen (van mensen) te veroorzaken’ door ‘gevallen’ duistere krachten die de aarde en de mensheid, tot hun permanente woning en domein willen maken.”

Waar staat QR nu eigenlijk werkelijk voor?
In mijn beleving, met de steeds sneller voortschrijdende depopulatie-agenda op deze planeer in gedachten, staat QR voor Quantitative Reduction. Wat ik vrij vertaal als getalsmatige vermindering. Een elitair medisch/communistische vlag die de eugenetische lading volkomen dekt. Een ieder die meewerkt aan deze niet humane waanzin, kiest voor het lot om zelf bij te dragen aan de moord op zichzelf. Dat klinkt misschien hard. Maar zij die op een totaal liefdeloze wijze deze agenda aan de mensheid opdringen, maken misbruik van de onwetendheid en naïviteit van mensen.

Zij zullen daar ooit ook voor ter verantwoording worden geroepen. Hoe? Dat zal moeten blijken. Misschien zullen zij wel voor eeuwig, of misschien een heel lange tijd, moeten tandenknarsen in de door hen veroorzaakte hel voor de mensheid. In ieder geval is het een beroep doen op het algemeen belang en welzijn binnen het kader van de vaccinazi-propaganda een duidelijke vorm van emotionele chantage. Wanneer het algemeen belang inhoudt dat ieder het individuele belang moet opgeven, dan is dat een drogreden om macht te verkrijgen. Het algemeen belang en welzijn houdt tevens ieders individuele welzijn in.

Wat is anders inhoudelijk de betekenis van het begrip algemeen? In dit kader kan ik aanbevelen het artikel op Xandernieuws HIER eens te lezen, waarin een interview met de uitvinder van de mRNA-technologie Dr. Robert Malone wordt weergegeven. Citaat uit dit artikel:

”Ze willen naar een wereldbevolking van 800 miljoen mensen
De interviewer zegt dan dat ‘een andere vaak genoemde reden voor deze vaccins bevolkingscontrole is, Agenda-2030. Hoe denkt u hierover?’

 Dr. Malone: ‘Dat is echt heel duister. Ik hoop bij God dat dit niet het geval is, maar al die grote jongens zoals Bill Gates hebben het over bevolkingscontrole en zelfs bevolkingsreductie. Ze willen naar een wereldbevolking van 800 miljoen mensen. Dat is een forse vermindering (van ruim 7 miljard mensen). Is dit daar een onderdeel van?… Met deze vaccins? Ik hoop echt van niet, maar ik kan niet zeggen dat het niet mogelijk is.

 (Aangezien niemand zich vrijwillig zal aanmelden voor een dergelijk massa euthanasie programma, zou je dat het beste kunnen doen door mensen met constante angstpropaganda wijs te maken dat hun levens groot gevaar lopen door een virus, en hen vervolgens met almaar hardere maatregelen dwingen zich te laten inspuiten met stoffen die in de loop van enkele jaren gigantische aantallen slachtoffers zullen maken. Daar geef je vervolgens een (ander) virus en vooral de ongevaccineerden de schuld van. Dan laat je eerst de vaxxers de ongevaccineerden opruimen, waarna de injecties een einde zullen maken aan de meeste overgebleven vaxxers. – X.)”

Ook Henry Makow besteedt op zijn website aandacht aan de werkelijke reden achter de vaccinazi-propaganda (HIER). Daarin wordt een transcript weergegeven van een Amerikaanse radioshow van Hal Turner, die op een uitspraak van de persvoorlichtster, Jen Psaki, van het Witte Huis ingaat. Zij zei tijdens een live uitgezonden persconferentie, dat de gevaccineerden gemerkten zijn. Uit het transcript blijkt dat er ook ingegaan wordt op de werking van het Mrna in de vaccinazi’s.

Betreffende de depopulatie-agenda is er door de Corona-psychotische vaccinazi’s een tandje bijgezet. Dat heeft tot nu al heel wat kwantitatieve populatievermindering opgeleverd. Zie de afbeelding links en HIER. Voor de insiders was het midden vorige eeuw al duidelijk dat er zich een duister geïnspireerd rottingsproces aan het verspreiden is in de menselijke samenleving, getuige de uitspraak van voormalig directeur van de FBI, J. Edgar Hoover die hij in 1960 deed. Bron

Wat staat ons nog te wachten?
Volgens sommigen is de ellende van de Corona-psychose nog maar het begin en staat ons nog heel wat meer te wachten. De dominee Paul Visser heeft dat in een op beeld opgenomen avonddienst op zondag 10 oktober ook expliciet zo benoemd. Zie HIER. Of dat waar is, weet ik niet. Ik kan me er echter wel in invoelen. Daarbij wil ik absoluut geen fatalist of doemdenker zijn, maar wel een geestelijk georiënteerde realist.

Ik ga er daarbij vanuit dat als men zich bewustzijnsmatig verankerd in de onvoorwaardelijke liefdesenergie in de Bron van het individuele hart en van daaruit leeft, er dan ook vanuit die Bron kracht en vertrouwen zullen toevloeien. De totale onbetrouwbaarheid van de uiterlijke autoriteiten nodigt ieder mens uit om zich te wenden tot de innerlijke autoriteit van een onvoorwaardelijke Liefde in het hart en daarop te vertrouwen. Daarom haal ik tot slot ik dit kader de uitspraak van Rudolf Steiner over vertrouwensontwikkeling nog weer eens aan:

Rudolf Steiner over vertrouwen.

Wij moeten (mogen, AZ) uit de ziel weren,
alle angst en vrees die op de mens afkomt vanuit de toekomst.

Wij moeten (mogen, AZ) kalme helderheid verkrijgen,
in alle gevoelens en gewaarwordingen omtrent de toekomst.

Wij moeten (mogen, AZ) met volstrekte gelijkmoedigheid uitzien,
naar alles wat ons tegemoet zal komen.

Wij moeten (mogen, AZ) steeds bedenken dat, wat er ook komt,
ons gegeven is door een wereldleiding vervuld van wijsheid.

Dat is het wat wij in onze tijd moeten (mogen, AZ) leren,
te leven vanuit een vertrouwen, zonder een enkele bestaanszekerheid.

Het vertrouwen in de altijd aanwezige hulp in de Geestelijke Wereld.
Waarlijk iets anders is in deze tijd niet mogelijk, willen we de moed niet verliezen.

Laten we ons daarom geducht scholen en streven, naar het Ontwaken van ons Innerlijk!

Wie integer en rechtvaardig leeft zal niets te vrezen hebben!

Arend Zeevat

15 oktober 2021

 

1 gedachte over “QR… Quantitative Reduction..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.