Advertentie

2014 – Het jaar van de Waarheid


anim mov metatron

x

2014 – Het jaar van de Waarheid

2014 © Frank Hoogerbeets

x

Het is middels getallenleer en heilige geometrie dat we boodschappen van de Geest kunnen herkennen die naar onze fysieke werkelijkheid worden gereflecteerd. De ouden waren zich hiervan heel goed bewust en beschouwden numerologie als de eerste wetenschap. Numerologie beoefenen is vooral een communicatie en interactie tussen de Schepper en zijn schepping.

Frank Hoogerbeets
Frank Hoogerbeets

Wij zijn ook scheppers en het leven zoals zich dat om ons heen manifesteert is een perfecte weergave van onze huidige staat van evolutionaire ontwikkeling. Als we ons bewust zijn van onze eigen gedachtepatronen en vragen, zullen getallen altijd de perfecte antwoorden zijn die naar ons terug worden gespiegeld.

Als kind leren we het alfabet opdat we later in ons leven met anderen kunnen communiceren. Numerologie is veel eenvoudiger in dat het slechts negen symbolen gebruikt – de negen primaire aspecten van de schepping. Als we deze aspecten kennen kunnen we ook de boodschappen begrijpen die de Geest op ons probeert over te brengen op specifieke momenten in ons leven. Het is deze timing of synchroniciteit die wij vaak ervaren als wonderen omdat we niet in staat zijn ze te begrijpen, maar die wordt georkestreerd door de Intelligente Kracht achter de schermen, de ware essentie van wie wij zijn.

Op een grotere schaal kunnen we getallenleer ook toepassen op de wereld om ons heen en niet alleen maar op ons individuele leven. Op ditrianum.org vind je vele artikelen die verschillende onderwerpen behandelen vanuit een numerologisch perspectief, waarvan de meest recente de serie “Aarde-veranderingen” is waarin ik getallenleer toepas om duidelijke patronen tussen aardbevingen herkenbaar te maken als 1 + 1 = 2. En zoals ik eerder heb gezegd kunnen conservatieve wetenschappers ervoor kiezen om deze patronen te negeren, maar zij zullen niet in staat zijn ze op logische gronden te ontkennen. En dat is wat ik met name mooi vind aan getallen; zij laten ons duidelijk zien wat er is, maar het is aan ons om het te zien en te herkennen, of te negeren. Zoals altijd hebben we een keuze.

puzzelstukjesbrugTerwijl sommige mensen mijn onderzoek beschouwen als een bron van angst, is het de enige manier om de huidige staat van onze omgeving – de Aarde te ‘lezen’. Ik denk dat het niet de gegevens zijn in mijn artikelen die angst verspreiden, maar de wijze waarop zij worden ontvangen door de lezer. Het is geen geheim dat we leven in een wereld die voortdurend verandert, en soms kunnen veranderingen groter zijn vanwege de cyclus waarin de Aarde en de mensheid zich bevinden. Er zijn enorme veranderingen geweest in het verleden, niet gedurende duizenden jaren van ontwikkeling, maar vrij plotseling, binnen enkele dagen en maanden.

Als de Aarde ons erop wijst dat we aan de vooravond staan van zulke veranderingen, moeten we die signalen dan negeren omdat we diep van binnen bang zijn om de materiële rijkdom en gemakken die we hebben verworven los te laten? Ik laat het aan uw eigen geweten over om die vraag te beantwoorden.

Maar het kan niet worden ontkend dat we een tijd van openbaring ervaren die zal culmineren in de presentatie van de waarheid betreffende ons fysieke bestaan op deze planeet, dat wij nooit zonder God’s aanwezigheid zijn geweest, ook al heeft de schijn ons misschien anders laten denken gedurende de afgelopen zesduizend jaar, wat slechts een oogwenk is vergeleken de grote kosmische cyclussen waarvan we deel uitmaken.

Timing
In de afgelopen maanden ben ik mij steeds meer bewust geworden van de betekenis van tijdstippen waarop aardbevingen plaatsvinden. Via het computernetwerk van seismometers over de hele wereld worden gegevens gegenereerd en vervolgens nagekeken door seismologen. Maar de ‘ruwe’ gegevens zijn meestal het meest interessant als het gaat om het analyseren van tijdstippen tot op de seconde nauwkeurig, waardoor er geen marges overblijven voor inconsistenties. We hebben al het zeer belangrijke tijdstip 17:26:17 gezien van de aardbeving met magnitude 6.5 bij de Mid-Indian ridge op 4 oktober 2013 (zie ook “De Hand van God”), dat precies in de 188-dagen cyclus viel. Als je de eerdere uiteenzettingen in dit artikel hebt begrepen, dan zul je beseffen dat dit beslist geen toeval is. De getallen 17 en 26 zijn belangrijke sleutelgetallen, zoals beschreven in de serie “Aarde-veranderingen”.

graancirkel 1995

In mijn vorige artikel “Drie Cyclussen van Zeven Jaar” verwees ik naar de graancirkel T367 uit 1995, die blijkt te wijzen op de periode van 2000 tot 2021, die drie cyclussen van zeven jaar beslaat. Daarmee is 2014 het begin van de derde cyclus, en als we open staan voor alle aanwijzingen, dan kunnen we zien wat die cyclus voor ons in petto heeft, want de wijze waarop de cyclus begint zal ons iets vertellen over de aard van die cyclus. Dit geldt voor alle cyclussen in de schepping en niet alleen voor de mensheid op Aarde. Laten we dus gaan kijken hoe 2014 begon. Onthoud dat het trillingsgetal van 2014 het getal 7 is (2+0+1+4).

Meteen op 1 januari was er een aardbeving met magnitude 6.6 bij de Vanuatu Islands om 16:03:31 UTC. Door de dubbele drie kunnen we dit tijdstip herschrijven als:

1661
of
77

Zelfs de gebeurtenis-ID die door het EMSC is toegewezen blijkt de boodschap van de 7-trilling te bevatten: zie HIER
.

De ID 350737 zelf heeft een 7-trilling:

3+5+0+7+3+7=25/7

Nader bekeken begint de ID met 8 (3+5) en eindigt hij met 737. Het getal 8 is het getal van oneindigheid, evenwicht, harmonie en karma. Op dit moment zijn de Aarde en de mensheid bezig het evenwicht en de verbinding te herstellen na een periode van duizenden jaren in wat kan worden gezien als een staat van afzondering op het lagere drie-dimensionale vlak. Het getal 737 vertelt ons dat de hele waarheid (dubbele 7) van het leven (3) zal worden geopenbaard. Dit zal waarschijnlijk gebeuren door middel van een grote schok om ons bewustzijn uit het lagere drie-dimensionale vlak te halen, met name voor diegenen die zich nog steeds niet bewust zijn van het transformatieproces dat op dit moment plaatsvindt in onze wereld. Als we dit in ogenschouw nemen, dan zal de transformatie van het bewustzijn veel groter zijn en veel belangrijker dan de fysieke veranderingen zelf.

Sinds 1 januari blijken verschillende aardbevingen ons te willen herinneren aan deze 7-trilling, elk op zijn eigen manier en de ene duidelijker dan de andere. Ik ga ze hier niet allemaal opnoemen want u kunt uw eigen onderzoek doen als u dat wilt.

Ik heb reeds het voorbeeld genoemd van 7 januari in mijn vorige artikel “Drie Cyclussen van Zeven Jaar”. Vervolgens vond er een zeer ongewone reeks aardbevingen plaats met magnitude 6 tussen 1 februari en 7 februari, die allemaal een datum-tijdstip hadden met een 34/7-trilling:

REGIO

MAG

UTC

TRILLING

South Sandwich Islands Region

6.1

2014-02-01 03:58:44

34/7

South of Kermadec Islands

6.4

2014-02-02 09:26:33

34/7

Greece

6.6*

2014-02-03 03:08:47

34/7

Kepulauan Barat Daya, Indonesia

6.7*

2014-02-03 22:36:45

34/7

Vanuatu Islands

6.9*

2014-02-07 08:40:15

34/7

Tabel 1: Serie van M6+ aardbevingen met een 34/7-trilling

* piekwaarden

make_a_wish_it__s_11_11_by_katherineisartAls mensen kunnen we de synchroniciteit van God’s timing niet bevatten. We kunnen slechts bevestigen dat het er is en eerbiedig zijn. Dat is het mooie van getallen en heilige geometrie. Wie heeft niet bijzondere getallen gezien en daarbij gevoeld dat het iets betekende? Dat is God of de Geest of uw Hogere Zelf die met u probeert te communiceren. Uiteindelijk zal er een tijd komen dat alle mensen hun Ware Zelf zullen erkennen en ermee zullen communiceren vanuit het fysieke lichaam. Tot die tijd zullen getallen in combinatie met intuïtie de sleutelinstrumenten zijn.

De Boodschap
Het getal 7 is het sleutelgetal van de fysieke wereld en als zodanig de sleutel tot de waarheid omtrent ons fysieke bestaan. Ofschoon 2005 ook een jaar was van meer spirituele gewaarwording en van een groeiend besef omtrent de waarheid aangaande onze wereld, was het nog op een lagere frequentie in vergelijking met de huidige influx van energieën. Maar zelfs toen probeerden de negatieve krachten een lagere trilling in stand te houden door meer angst te zaaien onder de mensen.

Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in. Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Zo simpel is de conclusie..!
Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in. Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Maar officieel stortte het gebouw in, doordat een vuurtje had gewoed op een van de lagere verdiepingen. Gecontroleerde implosie dus..! Zo simpel is de conclusie..! Wordt ook ‘Building #7’ het omslagpunt in de waarheidsvinding rondom 9/11…?!

Eén zo’n poging waren de bomaanslagen in Londen op 7 juli. Die datum hadden zie niet zomaar uitgekozen, want het was de 7e van de 7e maand van het 7e jaar (2+0+0+5). Ofschoon de frequenties op de planeet nu hoger zijn is er ook meer druk van de tegengestelde zijde en de mensheid bevindt zich nu echt in de fase dat zij de waarheid op eigen kracht moet ontdekken.

Er zijn nog steeds veel mensen die vast geloven dat men alleen de mooie aspecten van het leven moet erkennen en dat men alle negativiteit moet negeren. Ofschoon dit een nobele houding lijkt in het bereiken van hogere niveaus van bewustzijn, zal het ons niet ver brengen. Wat ieder van ons moet doen vanuit de grond van zijn hart, is de aanwezigheid van negativiteit erkennen en de emotionele staat van angst zien voor wat die is: een illusie. Dit zal de enige manier zijn om het brede spectrum van dualiteit, dat nog steeds op onze planeet heerst, terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau.

Dit is waar Arjuna’s strijd om gaat, zoals die wordt weergegeven in de Baghavad Gita. Bedenk dat diegenen van ons die de hoogste niveaus van Licht uitstralen in onze wereld, ook degenen zijn die de grootste duisternis hebben gezien. Uiteindelijk zijn Licht en Duisternis twee gezichten die voortkomen uit dezelfde bron: God. De schepping heeft zowel de positieve als negatieve pool nodig aangezien zij de motor vormen van de evolutie, de oneindig neergaande en opgaande beweging die met de voltooiing van elke cyclus meer gewaarwording brengt.

Dus hoeveel fysieke verandering er ook komt, het is onze kern, de essentie van wie wij zijn, die zal groeien door de ervaringen die op onze weg komen. In werkelijkheid hebben wij onze verzameling van fysieke ervaringen uitgekozen om een bepaalde mate van spirituele groei te bereiken. Dus hoe mooi of lelijk uw ervaringen ook zullen zijn, weet dat u de arrangeur bent van uw lot. Er is niemand anders die u daarvoor kunt bedanken of beschuldigen.

2014 Zal voor ieder van ons het jaar worden van de waarheid op een veel dieper niveau dan negen jaar geleden. Maar de mate van waarheid zal voor ieder van ons verschillend zijn, afhankelijk van ons individuele zielenlied of algehele trilling. De komende zeven jaren zullen in veel opzichten beslissend zijn en de oppervlakte van de Aarde zal wederom vele veranderingen ondergaan. Maar door dit alles heen kunt u ervoor kiezen om uw leven te laten leiden door angst of door Liefde. Zoals altijd is de keuze aan u.

* * *

Copyright © 2014 Frank Hoogerbeets www.ditrianum.org.
Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid inclusief deze copyright-vermelding.

 

83 gedachten over “2014 – Het jaar van de Waarheid

 1. Bedankt !

  Sri rattle nagga babba Magnitude , been Pakistan 3x so 3×13 Magnitude babba from here to Tokio tripled up the 1st.
  Moonschot !
  Graduated 1-1 and 1-6 (2012)with Magnitudes from here to Tokio as anaunced on Google (2010/2011/2012!)

  Zie verder mijn “Kali Ma-at ” Mantra…
  We gooien ze op aarde , de hel in , de vulkaan weer uit en het bliksemt en dondert er van .
  en : De nasleep van de op jullie site ge blogte “Evolutie theologie”
  op Boiink , als contra Paperclip operatie !

  Groetn
  Ben Schat
  AardbevingsGroninger met (Uw)verlof…..

  1. Wat is de bedoeling wat U eigenlijk hier neer wilt zetten? Vergeef mij mijn onkunde. Het schijnt belangrijk te zijn maar iedereen, meen ik, ontgaat hier totaal de boodschap. Cryptogram is een ander spel. Andere website ook geloof ik. 😉

  2. Er is helemaal geen aardbeving in Groningen, de boel is aan het verzakken, en de wetenschappelijke voorspelling is dat dit tot maximum 20 a 30 meter kan zijn, dus het Lauwers meer wordt een stuk groter in de toekomst, en daar zit minister Kamp op te wachten, alles weg huizen en bewoners, probleem weg.

  3. Bernard Schat, dacht even het grappige Groningse dialect te herkennen, wat is uitgevonden voor de dommerikken die de Friese taal niet onder de knie konden krijgen, gebracht door de PlatDuits sprekende emmigranten, die ook wel wilden profiteren van de Hollands-Friese rijkdom in de gouden eeuw, beetje laat geréageerd op al dat gas pompen waar je weg haald en niets terug brengt ontstaat een gat, staat in de oude van Dale, en daar vallen ze nu in, hadden ze maar niet zo met die vlaggetjes moeten wapperen tijdens de kroning van hun W.A. en beter op hun zaak moeten passen, de anderen hebben de poen en jullie het grote diepe gat.

  4. Jenne , het beeft hier niet ?? Goh ik voelde dat anders wel zo en ja de grond verzakt ook.Nouja het is natuurlijk ook lastig inschatten wat hier gebeurd als je dat vanuit Frankrijk moet doen. Laat me je daarom even inlichten . Er zijn hier wel aardbevingen met als gevolg horizontale en vertikale golfbewegingen, alsook een vorm van liquificatie ( het als zijnde een vloeistof gedragen van de grond , gedurende zo’n beving) Dit geeft een liggende golf en een staande golf waarvan de amplitude belangrijk is voor de hoeveelheid schade. Zie het maar alsof je huis ineens op de toppen van een of meerdere golven rust.
   Op dit moment wordt slechts cosmetisch de schade aangepakt. Onder de grond ( de fundatie daar wordt niet of nauwelijks naar gekeken .
   Het toegezegde bedrag van 1.2 miljard ( verdeeld over 5 jaar)is een lachertje , meer dan tweederde gaat naar de dijken en hoogspanningskleidingen( dubbele kringleiding onderdeel van het kringnet door heel nederland!) en riolen wegen e.d. ) Dat wordt gebracht als was het een kadootje , het betreft hier slechts schade beperking voor het land , en het veilig stellen van toekomstige winning( het is vele malen duurde omdat vanaf een ( ondergelopen ) wateroppervlakte te doen. Een ander gedeelte gaat naar lokale en landelijke bestuurders die plaats hebben in de zogenaamde dialoog tafels ( 35.000 tot 70.000 euro p.p. per jaar)Als je dan in aanmerking neemt dat bedrijven natuurlijk voor gaan in de schade afhandeling vanwege het economisch belang, blijft er weinig over voor de burgers van dit gebied. Een ander gedeelte van dat “geweldige “bedrag gaat in een fonds waarvan de waardevermindering NA verkoop van huizen kan worden vergoed. EEn wassen neus ( nee geen RNF neusje) daar geen hond hier meer huizen koopt! Mede door het stelselmatig laten verdwijnen van banen en grote bedrijven hier(strokarton “de eendracht”Motoren/ pompen fabriek stork, aldel, etc etc.) Krijgen de bewoners hier steeds meer het idee dat Den Haag welbewust aan een vorm van economische deportatie doet , met als doel het aantal klagende te doen afnemen tot een niet ter zake doende aantal.
   Men wil nu het vertrouwen terug winnen van de groningers . Daarvoor ( als dat al mogelijk is) dient Kamp eerst te stoppen met liegen ! Tijdens de persconferentie in loppersum antwoorde hij meer malen op de vraag of er bij reductie in het lopsterdeel , niet een toename van de overige lokaties nodig was om het gewenste gasqoutum op te pompen . Dat was NIET het geval men kon aan de vraag voldoen ook al zou men de 5 putten rond Loppersum met 80% reduceren. Bij de laatste kamerdebatten over dit onderwerp stelde Kamp dat er meer uit de zuidelijke putten zal moeten worden gewonnen om aan de leveringsverplichtingen te kunnen voldoen. Een regelrechte leugen dus waarover niemand schijnt te vallen!

  5. @ Jenne
   Tijdens een bezoek van een prof . uit de v.s. die een levenslange studie maakte van de friesche taal ligt de oorsprong van het huidige fries nabij bellingwolde. De oude bewoners daar spreken het meest zuivere fries. Dit werdt daar niet dankbaar ontvangen daar zij zich op en top groningers noemen. Kortom fries is verbasterd gronings. Je hebt duidelijk geen kaas gegeten van de “friesche taal”en het groninger dialekt.

  6. GLIMPSES of the GOD-MAN MEHER BABA

   Of the Hindu Religion as the destroyer of evil and compassionate mother who loves her devotees of liberation and worshipped in her destructive mode. Kali Ma is terrifying to look at, black and furious, with four hands, dripping blood and dressed in skulls. She is shown with one foot on Lord Shiva and with her tongue sticking out.

   OM KRIM KALIKAYEI NAMAHA (de NAM)

   KRIM is the Seed of Transformation, and it’s more exclusively associated with Kali Ma. This is a much more powerful mantra. Use with care.

   @ Odette,

   Blijf gefocused en wees wat je bent, dan snap je de clue wat de ander is en/of aangeeft. Weer ff een Acturiaans kaartje trekkend op die schattige Bernhard voor meer antwoorden.

  7. @ jenne
   Tenzij ik helemaal de weg kwijt ben staan hier slechts 3 draadjes onder dit artikel en geen van de 3 gaat tot ..9? Dus waar staat jou reaktie?

  8. En jenne zingt steeds zijn eigen lied….

   Ik ook morgen ochtend in de OK om 07:30. voor een Jan Klaasen katheder in m’n buik… 😉

  9. Hé PAUL, hou je goed, mijn vader zong altijd een liedje in zo’n moment jan van de broek hou je goed als je met die neger worstelen moet, hij ging naar Amerika om te worstelen, met andere woorden sterkte !

  10. Marcel W in 5D – 1.5

   Je hebt helemaal gelijk! Oost-Groningen is de plek in ons land waar nog de meest zuivere Soemeriers wonen. De Friesche Taal van nu is het restant van de tweede migratie-groep die naar de nederlanden kwamen. De eerste migratie vond plaats vanaf 2200 jaren voor de jaartelling. Toen vertrokken Babyloniers naar noordwest-Europa. In Drenthe met name legden de goden een tijdelijke raketbasis aan… en verder bewoonden zij de Veluwe en ’t Gooi (Hilversum waar de macht van de media zetelt = hill’s ver van Sumer). De tweede migratie volgde rond 2000 voor de jaartelling en die lieden kwamen hier aan rond 1700 jaren voor de jaartelling. Den Burght op Texland werd de hoofdstad van hun nieuwe land. Daarna bouwden ze nog 12 burghten. Gelein Jansen van Texel beweert dat het Texels dialect de oudste taal van de wereld is en Willem Hietbrink uit Maastricht zegt dat het Limburgs dialect de oudste taal van de wereld is. In 1999 mocht ik ontdekken dat de goden (lees Anunnaki/Nephilim) naast hun vloeiend gesproken taal ook een afkortingentaal hebben en die ontdekte ik vanuit het moderne Nederlands… en verderop in mijn speurtocht ontdekte ik dat de oer-Nederlanders of proto-Friezen uit Babylon, Akkad en Sumer komen (het huidige Irak)… en van die oorspronkelijke bewoners leven nog nazaten in Oost-Groningen. Die mensen weten zich te behelpen met nietjes, elastiekjes, punaises, touwtjes, klemmetjes, een latje hier, een blokje daar en wat plakband hier.Kortom; het A-Team is der niks bij! Als je uit je land moet vluchten en driehonderd jaren onderweg bent,leer je wel hoe je je moet redden met wat voorhanden is. Kijk in het woordenboek maar eens bij ‘sumier’ en aanverwante woorden (ook in het Engels, Duits en Frans). Aangezien de twee migraties gedirigeerd werd door de Anunnaki, trokken de ‘vrijen’ of Friezen naar de lage landen… omdat daar niet alleen vruchtbare gronden waren voor veeteelt, akkerbouw en groente- en fruitteelt, maar ook rijke visgronden, machtige Eiken voor hout en gas- olie en steenkolen voor handen was. De goden stuurden de vluchtelingen naar de ‘bestelde’ plaats, ofwel de door God gereserveerde plek, in de bijbel met name het ‘schedelland’ genoemd (Friesland het voorhoofd, de Suidersee de oogkas en de Hollandsche en Zeeuwsche eilanden het gebit en Vlaanderen de kaak en Luxemburg het strottenhoofd)… Dus ja in Beelingwolde spreken de mensen het meest oorspronkelijke Fries. Groningers willen het niet maar zijn ook gewoon Friezen… ‘Vrijen’ dus. Sinds hun komst in de lage landen hebben tegenkrachten niets anders gedaan dan de Friezen en Saksen de voet dwars te zetten. Al tijdens de Grieks-Helleense Oorlogen en de vernietiging van Troje (de Tin-oorlogen) en later de Romeinen en Karel de Grote Moordenaar, koning Filip van Spanje, de Engelsen en Fransen die uiteindelijk de Nederlanden opsplitsten in Nederland en Belgie… allemaal uit angst voor onze macht,want wereldwijd zijn wij een van de hoofdrolspelers (de USA is nog steeds een kolonie van Holland) en daarom moesten we beknot worden enz… enz… enz…

  11. Odette,

   mijn schets over de Groningers/Friezen is natuurlijk in grote lijnen neergezet. Ik ga er niet in op details. Mijn complete verhaal is te volgen op http://www.niburu.co in de linkerkolom; Onderwerpen – Anunnaki, onze Goden. Het is opmerkelijk hoe weinig bekend is van onze herkomst en de elite wil dat graag zo houden. Wij zijn een Kreeftland… hier is de energie van de Kreeft en dat wil zeggen;’Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’… ofwel als een Kreeft uit de mand wil kruipen, wordt deze door een andere Kreeft (Kreeften?) naar beneden getrokken. Die energie lijkt te veranderen, mogelijk door de verschuivende polen, de bewegende aardkorst op de mantel of door de kosmische energie… want opeen staan Nederlanders op die durven te genieten van hun winst, succes en aanzien en aanbidding. Alsof we de Kreeft-energie kwijt zijn of kwijt raken. De tegenkrachten (‘de tegenpartij’, volgens Tedje van Es…) hebben het op de Soemeriers/Akkadiers en Babyloniers voorzien vanaf het moment dat ze in de ‘nederlanden’ aankwamen. Wij zijn nazaten van een oude beschaving en kinderen van Enki, onze regeerders echter (Den Haag/koningshuis) zijn ook oude nazaten, maar dienen Enlil. De Anunnaki-leider die de mens wil vernietigen (de blanken dan – de kinderen ofwel het zaad van Enki, de schepper en Vader). In ons land is die strijd al duizenden jaren gaande en de noordelijke provincies zijn stelselmatig geplunderd, gebrandschat en uitgemoord. Geen wonder dat Den Haag Gronings Gas, Drenthse Olie en Limburgs Steenkool won en wint en daarvoor niets terugdoet. Die grondstoffen, zoals ook oer in de Achterhoek en op de Veluwe, dienden en dienen de ‘uitverkorenen’ voor toen en voor nu. God (lees Enki/Ptah) heeft ons niet voor niets naar deze gebieden gestuurd; ook wat de eindtijd betreft zal dit deel behouden blijven… er zullen breuken en scheuren ontstaan in de grote Europese continentale plaat, maar op de Brabantbreuklijn en de Benzenraderbreuk zal Nederland afbreken en zelfs opgestuwd worden zodat we droog blijven en gesepareerd van de rest… Ik acht het zelfs mogelijk dat de ‘stammen Israels’ vanaf hier (Veluwe – Fliegerhorst Deelen) zullen opstijgen naar de ‘Heer der Hemelen’. De zogenaamde ‘opname’ van de 144.000 uitverkorenen uit de 12 stammen Israels. Zij zullen opgenomen worden en daarna anderen. Dat de noordelijke (en de zuidelijke – Limburg) er niet toe doen is te zien aan de infrastructuur, tegenwerking (de ‘noorderlingen’ wilden aansluiting op de Hogesnelheidstrein van Hamburg via Bremen, Oldenburg naar Groningen en door naar Lelystad, Almere en Amsterdam. Nou daar zitten Den Haag en Amsterdam niet op te wachten… althans wil men niet dat Groningen en Friesland/Drenthe zich aansluiten bij hun broeders in het noorden). Ook samenwerkingsverbanden tussen het noorden en de deelstaat Niedersachsen worden door Den Haag getemperd. Reis je per trein, dan zie je dat in het ‘westen’ de nieuwste, modernste en schoonste treinen rijden, terwijl naar Maastricht, Leeuwarden en Groningen aftandse boemels worden ingezet. De Hollanders (en de Utrechters mogen meedoen) zijn de ‘ubermenschen’ van dit land. Zeeland wordt gedoogd (oude banden) en Brabant ook (genereert veel geld voor Den Haag) en de rest is wingebied, waarvan de Limburgers gezien worden als buitenlanders en de noordelijken als vijanden. Alles en iedereen trok op naar de noordelijke gebieden om de koppige bevolkingen de kop in te drukken, danwel te beroven. Gaat nog steeds door… Er zijn oudere afbeeldingen van de ‘nederlanden’ door de tijden heen en op internet moet zelfs een afbeelding te vinden zijn van ‘het schedelland’. Lees vooral het omstreden ‘Oera Linda Boek’ (dat ook te lezen is als Oeral Inda Boek – omdat de Friezen 1212 jaren lang woonden in India… en pas terugkeerden met de legers van Alexander de Grote toen deze aan de Indus verscheen en ook over de Oeral trokken naar Siberie en Mongolie en China).

  12. De genen die mee willen praten over de Friezen en het Fries zijn, doen er goed aan de geschiedenis van deze markante voor vaderen te bestuderen, maar ik geef toe het materiaal hier toe is moeilijk te vinden, ik heb het dan niet over Wikipedea of Google.
   Mijn laatste vondst was de ontdekking van een steen in Narbona, het huidige Narbonne wat vroeger direct in verbinding stond met de zee, nu nog maar via een kanaal, op deze steen was aan gegeven dat Friezen met hun scheepje in +/- 800 daar gepasseerd waren om handel te drijven, of ze over zee waren gekomen of via de Rhone, en verder langs de kust staat er niet bij.

  13. En vooral als je nog kunt bewijzen dat je van oorsprong uit het land van Eden afkomstig bent maak je profiel als oud Annunakier. Ik wel, zou zo maar kunnen als je ook daarnaast erfelijke factoren bezit en uitgemoord wordt door plat schedels.

  14. Paul 4.7,

   Nou hadden de goden (Anunnaki/Nephilim) meerdere Edens dan alleen die ene die in de bijbel staat. Ook Drenthe, zoals aangehaald was een Eden. Een raketbasis dus of een vliegveld. Het soemerische woord is E.DIN. en daar is ons ‘Eden’ van afgeleid. In Drenthe vormde de driehoek Emmen, Havelte en Groningen het afgebakende gebied waarbinnen alles zich afspeelde. Dat gebied werd omgeven door zee-inhammen, grote moerassen en slufters. Het was een natuurlijke barriere. Je kwam er niet zo maar binnen! Bovendien was het gebied afgebakend en beveiligd. De reuzen Ellert en Brammert hadden touwtjes gespannen over de heide en die kwamen uit in hun grot (Hunebed?) en aan die touwtjes hadden ze belletjes gedaan… en als er iemand bij Orvelte of Smilde, Odoorn of Gieten de heide betrad, dan verraadde het belletje de indringer. Het verhaal van de twee Drenthse reuzen werd een kinderverhaaltje en de indringers waren kooplieden en marskramers wier geld en goed werd afgenomen.

   Het verhaal komt grotendeels overeen met het beroemde ‘Gilgamesh-epos’, waarin de held en halfgod Gilgamesh naar de Libanon gaat om toestemming te verkrijgen naar de hemel op te stijgen. Hij wil daar namelijk het
   ‘eeuwigheidskruid’ voor zijn sterfelijke vriend Enkidoe halen. Zo gaan ze beiden op weg naar de raketbasis in de Beka-vallei, bekend als de Baalbek. Het monster Humbawa verspert hen de weg… althans tracht te voorkomen dat zij het gebied betreden. Gilgamesh schakelt het monster uit en zo betreden zij het geheime gebied. Humbawa is het verkliksysteem, het alarm dat er iemand aan de hekken zit te morrelen. In de controlekamer was te zien waar de indringers dor het gaas kropen en zodoende kwam Humbawa in actie. Mogelijk een ‘lasersysteem’, alarmbellen of wat dan ook… sirenes en soldaten. Elk Eden was dus afgescheiden van de bewoonde wereld en zelfvoorzienend. Zo had elk Eden akkers, weiden en boomgaarden en kassen met groenten en fruit. Dat was de beroemde ‘Hof van Eden’. Zo kende het Drenthse Eden ook zo’n gebied en dat was waar nu de stad Groningen ligt. En de naam Groningen komt van Groeninge, Gronn/Grunn en oude Groninger stadjers noemden hun stad dan ook de ’tuunen’, de tuinen! Toeval of niet, maar in noord-Nederland wonen families met achternamen als Edens, van Eden en Eden (en andere vormen als Eeden, Eedens en van Eeden). Daar waar nu de hoofdstad Assen ligt, lag eens het controlecentrum (AS.EN. = centrum-heer, ofwel de plek waar de heer/god de baas van de basis werkte. De verkeerstoren zeg maar.

 2. ”waarin ik getallenleer toepas om duidelijke patronen tussen aardbevingen herkenbaar te maken, zoals 1 + 1 = 2. En zoals ik eerder heb gezegd kunnen conservatieve wetenschappers ervoor kiezen om deze patronen te negeren, maar zij zullen niet in staat zijn deze op logische gronden te ontkennen.”

  Ik heb me weleens met numerologie beziggehouden, maar ik heb er zelf weinig mee.

  Ik vind het werk van Marko Rodin een wetenschappelijke numeroloog.

  Bijna alle andere numerologie is voor mij erg aan de subjectieve kant.

  Bevestigingsbias/confirmation bias is wat in mij opkomt wanneer er numerologisch naar patronen wordt gezocht om de fysische en metafysische wereld, mbt causaliteit te verbinden.

  Numerologie kan wel wat fact based logica gebruiken, vind ik, om zo wetenschappelijk te analyseren hoe dingen werken.

  Zolang we geen overkoepelende theory of everything hebben, over hoe het leven in de kosmos werkt, tasten we in het duister.
  Wat is materie? Wat is een ziel? Wat is de invloed van waarneming? Welke dimensies zijn er? Is alles op een manier ‘digitaal’? Wat is licht? Wat is zwaartekracht? Waarom is bijna alles fractaal?

  Volgens mij hebben we nog een hoop te leren om de dynamiek van het leven te doorgronden:)
  Hoewel ik sceptisch reageer, toch bedankt voor het prikkelen van mijn gedachten!

  1. mijn beste quote vd week:
   Ik vind het werk van Marko Rodin een wetenschappelijke numeroloog.

   ooops

  2. Je zou kunnen beginnen de Kwantummechanica te bestuderen, dan vergaat het kakelen als een kip zonder kop je van zelf.

  3. Over dat kakelen, ik denk dat ze daarom God niet graag met de wetenschap fuseren want dan kan je net zo goed uit Spiderman and the realm of Aetherium gaan opsommen!?

  4. JERRY, geen flauwe grapjes, je moet op de hoogte zijn van wat Kwanta had te zeggen, onze hele moderne wetenschap is gestoeld op deze Kwantummechanica en andere daar uitvoortkomende bevingingen, moeilijke materie, maar naar men zegt dat dit ons naar de sterrren zal leiden.

  5. Dat klinkt allemaal geleerd Jenne en wie weet, de nieuwste variant is de U-bit of universal bit, heeft een relatie met elk (theoretisch)deeltje in het universum, een soort instructie bit, hij haalt alleen wel de hele quantum theorie overhoop.. maar komt dichter bij een ‘God particle’ dan Leon Lederman’s goddamn particle, dat dan weer wel.

  6. Jerry, ik wil niet de pseudo geleerde uithangen, en er Voeren meer wegen naar Rome, dat is ook mijn gevoel we komen in de duurt van het zelf créerende particule, dat wat ook Tesla bezig hield, het is om ons heen, en zelfs in ons, denk aan de impuls van je hart.

  7. Leuk Jerry het is er ook weer voor, maar zeven dagen is wel erg lang,
   ach weet je ik ben een beetje trots op die Friezen, het is nog altijd een stukje oorspronkelijkheid, er zijn meer volkjes in Europa die hun roots weten vast te houden, dat van onze klederdrachten overstappen in het kapitalistische uniform van t shirt en spijkerbroek met stinkende gympen, heb ik nooit een oplossing gevonden, onze kleding had een duizend jarige evolutie achter zich, heb nog steeds twee hosen met klep van mijn grootvader een ver souvenier, ken je de Kalash in noord Pakistan of de overblijfselen van de Arian people in de Hindu Kush, dat maakt de wereld mooi in zijn verscheidenheid, alles afvlakken nee vreselijk kijk om je heen,
   all the same trols.

  8. Gelukkig, Jerry heet mijn vrouw au bain Marie. Ze kan nog al goed alles klaar stomen.

  9. Au bain Marie heeft niets met stoom te maken, maar alles met overdracht van hitte/warmte via een pan die in verwarmd water staat, beste Paul, even opletten met wie je in het stoombad gaat.

  10. Sinds wanneer heet jenne Jerry?!
   Enne waar bemoeit jenne zich eigenlijk mee?
   Op ieder zijn stelling heeft hij een solitaire antwoord.
   In iedergeval heb ik weer een extra uit/inganspunt erbij op navel hoogte.

  11. Hé PAUL, ik probeer je algemene ontwikkeling wat op te krikken, en wat je buik betreft gaat aardig de kant van de Groningse landerijen op overal gaten en pompen!

  12. Coz, een 2de navelstreng is nooit weg, ’t heeft wat een ander niet zo gauw bezit…

  13. Leuk gevonden allemaal, maaaaar, ik ga lekker lezen in bed, het regent en stormd, en dan is er niet fijner als een goed boek nou ja ieder zijn meug, warme kruik aan voetjes, en onder de dekens, dus welterusten.

 3. MARCEL, 1,4, nou ja dit verhaal ken ik al heel lang en onze ministers wie dan ook het zijn de vijanden van ons, we worden belogen en bedrogen ons hele leven lang, je kunt proberen mee te leven en zo niet kun je je gedachtes kwijt op het internet, maar in wezen is de juiste weg die van de Baader&Meinhoff groep, toevallig de Minister Kamp zijn geleuter in de ruimte op P&W gezien, hij is net zo erg als de rest een psychopatische legenaar, ik wens je het beste moet ik zeggen.
  Wat de Friese taal betreft wij zijn van het noord Friese eiland Strand stad Rungholt totaal weg geslagen bij een storm hoog water moment in het verre verleden, zij spraken Haalsters FrieS, er zijn er nog een paar die het spreken op Terschelling waar ze uiteindelijk terecht kwamen met hun scheepjes.

 4. Jerry en als je God nou eens zou vervangen door de Pantocrator, de créator van dit alles, kom je misschien uit bij een formule in ons/het denken, waar we versteld van zouden staan, en dit zou dan het zijn, waarop we al zo lang wachten, er van uitgaande dat we al vele millioenen jaren op deze planeet verblijven, en misschien al verscheidene keren bij het ontstaan van het leven hebben vertoeft maar niet hebben begrepen, of zijn gemannipuleerd door hogere krachten.

  1. Snap niet zo goed wat je met je oordeel ‘netjes’ bedoelt.. Er wordt overigens aan een ‘originele restore’ gewerkt.. Hoop dat je dat wel netjes vindt.. (En.. ze daarna wéér allebeí leest..)

 5. Hoe grappig om de antwoorden en repliek te lezen van mensen naar elkaar toe ik zie daar niet veel respect in, maar eerder ego;s die elkaar aftroeven kan men duidelijk zien dat niemand weet hoe het werkelijk is ,anders schreef men niet, lees het artikel en denk er over na of het in
  en ja jou denkwijze past of gevoel zoals gezegd wordt.
  wn ja over groningen zijn wij nog niet uit gepraat, komt nog een hoop ellende tevoorschijn
  willem

 6. Het jaar van de waarheid. Inderdaad zie je dat de onderdrukking daarvan er steeds hopelozer uitziet. Een boete van 31.000 euro aan heelbewust voor het brengen van interessante informatie…

  Ik zie de censuur heel erg hard werken om de boot te hozen terwijl er enorme gaten in zitten. De waarheid gutst met hectoliters tegelijk naar binnen. Kansloze zaak. Heb medelijden ;-).

  http://www.heelbewust.com/doodziek

  1. Maar het artikel van Heelbewust is van sept. 2013.. En natuurlijk is dit heel bewust gedaan allemaal..!

 7. Er zijn vele waarheden, maar voor jezelf is er maar 1 die telt:

  Wil jij je Thuis voelen in deze “rumoerige” wereld?
  Dan hoef je niet zoveel te doen;
  Zoek de stilte, de stilte in jezelf.
  Ga naar je Hart, luister naar je Hart,
  je Hart kent jouw behoefte
  je Hart kent jouw verlangens.
  Dit is niet verbonden aan
  wat de wereld van je wil,
  of wat de wereld vindt wat jij MOET doen.

  JIJ bent JIJ.
  Uniek in je wezen, Uniek in je ZIJN!!!
  In jouw Hart zetelt
  jouw waarheid, jouw wijsheid.
  Dit is wat jou doet voelen,
  denken en handelen
  zoals het voor jou bedoeld is.

  Niet van hogerhand, ook niet van het lot
  maar dit is jouw eigen Ziel
  die verbonden is met jouw Hart.
  Dan ben je Thuis, bij jezelf.
  Ben je volledig in jouw Kracht
  en voel jij je onderdeel van AL-DAT-IS
  hier in dit Prachtige Universum
  waartoe we allemaal behoren,
  allemaal in onze verscheidenheid,
  en maken WIJ: “verscheidenheid tot Eenheid.”
  Aly

  1. Hoi Alice, men is pas werkelijk 1 met het universum en volledig vrij, indien men vrij is van het oordelen en klaar is met de aardse taken. Pas als men in alles en iedereen zijn gelijke/ zichzelf kan zien en pure liefde voelt is er ware vrede, harmonie en liefde. Geen woorden zijn er dan nog nodig, de verbondenheid is allesomvattend. Sommigen hebben een glimp hiervan ontvangen, anderen die het ervaren zijn imo observerend, accepteren alles zoals het is en laten ieder hun eigen pad volgen, wetend dat een ieder zijn lessen zal leren en zijn weg zal vinden en hebben geen woorden meer nodig om de liefde te delen.

  2. beknopt;
   een ieder die oordeelt, is nog niet klaar met zijn lessen
   een ieder die adviseert, is nog niet klaar met zijn taken
   een ieder die het niet weet, is onbewust
   een ieder die zich hiervan kan vrijmaken en zich in volledige acceptatie bevindt van Al wat is, is tijdloos en pure liefde 😉 ♥

   ik ga nu weer vrolijk verder met mijn lessen & taken….

 8. Nou er blijft maar een waarheid, dat veel van die progresieve verlichte goed levende en bio etende super egoïsten er helemaal niet mee zitten als jonge meisjes van wege een anders religeus denken in het openbaar worden gewurgd, en een ietsje verder op wordt een jonge man onthoofd, pseudo landgenoten gaan naar Syrië en lopen daar met afgehakte hoofden rond, terwijl de hele westerse wereld weer toekijkt,en het opnieuw en steeds weer laat gebeuren, en die westerse wereld dat zijn ook wij, nee wij gaan op in de magneutron, op een matje, nou ik vind dat dit niet kan, als weldenkend mens, ja moest er even uit!

  1. hmm Jenne, volgens mij draai je de zaken om. Ik en andere BIO eters steunen de boeren die geen gif meer willen spuiten. En hiermee steunen de BIO eters het aantal boeren dat geen gif meer spuit en hierdoor kan dit aantal groeien waardoor uiteindelijk minder mensen gif hoeven te spuiten en te consumeren. Wat is daar nou egoïstisch aan? Eerder idealistisch.
   En waarschijnlijk ook wel realistischer door het te beginnen bij jezelf met de verandering die je wilt zien in de wereld. Gewoon doen waar je invloed op hebt, in plaats van je blind te staren op alle ellende waar je niet direct invloed op hebt. Daar heb je wat aan, dan doe je tenminste wat, anders dan klagen. 🙂

  2. @ Jenne
   Ik voeg me bij sun en vraag mij af wat er met je aan de hand is . Laten we alles dat ons onwelgevallig is maar gelijk even plat bombarderen bedoel je dat soms ? Ik krijg steeds meer een beetje nare smaak in mijn mond van jouw reacties overal en nergens op. Ja je doet je naam wel eer aan en als dat het niet is ben je aan het verzuren.
   Over het toekijken van die westerse wereld gesproken , dringt het nou nog niet tot je door dat die gebeurtenissen daar geheel en al georkestreert worden door die toekijkende westerse wereld ? En dan erbij die magnetron is iets dat we zelf kunnen aanpakken desgewenst , ga jij ondertussen schelden op de wapenindustrie oke? niet dat ik die steun maar schelden doet geen zeer en helpt ook geen zier. Verbeter de wereld op het vlak dat je kunt hanteren dan komt er vanzelf ook een grotere ommekeer waar we met zijn allen aan kunnen werken .
   Overigens lijk je in veel van je postings nogal VOOR een scheiding der geesten te predikken met je moslimangst!! Dat zou in jouw geval al vast een werkgebiedje kunnen zijn.

 9. MARCEL, als je er niets mee kunt met mijn posting, jammer voor jou dan, jij als oud acrobaat zal wel kunnen begrijpen, van wat de Amerikanen aangeven van mensen die de werkelijkheid niet kunnen verdragen, die stoppen hun kop in hun kont, dan is de cirkel rond.

 10. @ Sun

  Mooie reacties op 9.1 e. 9.2. Wijs en Liefdevol, ik ga ook verder met mijn lessen en taken, in verbondenheid met AL-WAT-IS. Zo fijn om te ervaren dat de werkelijke Vrede binnen in je zit, dan is ze altijd en eeuwig beschikbaar. Mooi Sun dat onze paden zich op deze manier kruisen. Het delen van onze eigen waarheid die zich in ons bevind, en dat we via onze ziel gewaar worden, vind ik persoonlijk het mooiste wat er is, en brengt ons verder op het pad der evolutie. Liefs Aly

  1. Hoi Alice, bedankt voor je lieve reactie. Ik had gisteren een sterke behoefte om te reageren op wat je schreef. Deze drang/ behoefte kwam vanuit de verbinding, wat ik al een tijdje niet heb ervaren.
   Het delen van de waarheid is zoals je beschrijft idd mooi. Echter mijn ervaring is inmiddels ook dat dit niet zoals je wel zou willen altijd met een ieder gedeeld kan worden. En daarom is het ook idd onze eigen waarheid. Bij mij is er dan een poos van bezinning en meer naar acceptatie dat het dat ook is, onze ‘eigen waarheid’. Een ieder zijn eigen waarheid. Het is een eigen simpele keuze, de knop om naar dankbaarheid, genot, blijdschap, liefde, gelukzaligheid. Kennis wat je met een ieder zou willen delen, maar gewoon niet mogelijk is en logisch als je beseft dat een ieder zijn eigen taken moet volbrengen. Veel liefs!

 11. misschien niet helemaal hier op zijn plaats, maar bij de 2e keer kijken van dit filmpje uit Oekraïne besefte ik me pas goed dat deze dame haar leven riskeert uit liefde voor haar land. Heftig.
  Oekraïne vecht tegen corruptie en dictatorschap. Oekraïne wil vrij zijn.
  Ze vraagt onze hulp om dit te verspreiden, het verspreiden van de reden waarom Oekraïne in opstand is.
  http://www.whydontyoutrythis.com/2014/02/i-am-a-ukrainian-this-needs-to-go-viral.html

  1. Wat zou je zelf doen als het hier straks het ook gebeurd dat niemand het meer pikt van de regering. Sta je dan ook je mannetje en doe dan mee op de barikades if zit je thuis te wanhopen op liefde en vrede?
   Ik zelf zou buiten ook mijn tanden gaan laten zien hoogst waarschijnlijk want menig ambtelijke molen heeft mij in het verleden al flink de poot uitgedraaid en alles afgenomen. Dan is het voor mij pek met veren tijd.

  2. Hoi Paul, jij als geen ander weet dat het er niet om gaat wat de ander doet, maar wat je zelf doet. 🙂
   Ik zou van me laten horen net zoals o.a. bij MAM in Wageningen.

  3. Nou, die heeft wel flink ‘gevochten’ voor haar land. Perfect in de make-up, om haar heen een grote puinhoop…hmmm even over na denken…

  4. Hoi Monika, als je eens goed kijkt zie je iedereen eromheen met maskers/ in vermomming om hun gezicht te verbergen. Ze weten haar nu wel te vinden, ze is duidelijk niet bang.

  5. veel focus voor de buitenkant en weinig focus op inhoud, jammer.
   beste stuurlui staan aan wal.

   Maakt niet uit of de keuze links of rechts is, het is gewoon meer dan dapper om met je gezicht in een politiek geladen filmpje te staan gedurende een periode waarin de overheid haar burgers dood schiet.

   dont judge a book by its cover.

  6. Sun, dit is weer een goed voorbeeld wat er gebeurd als mensen niet goed zijn geïnformeerd. Daarom ga ik me ook niet direct op een groep storten, die blijkbaar goed of fout is.
   Hoe kan je eigenlijk nog op facebook vertrouwen, als echte waarheden verboden worden en propaganda (facebook is een commerciële site) gestimuleerd.
   Wat denk je zelf? Is dat meisje eerlijk? Of eventueel gebrainwasht?
   Ze wil dat de EU of VS komt helpen…
   Kijk misschien ook eventjes mijn reactie onder Courtney Brown. De VS net als de EU hebben belangen in de Oekraïne.
   En natuurlijk heb je dan altijd support van mensen die geloven dat je beter maar een sterke ‘leider’ kunt vertrouwen.
   Ik geloof niets meer van die swindel, en daarom is het ook belangrijk in het verleden te kijken, connect the dots, gezien dat er nl geen tijd bestaat en alles in het NU gebeurd…
   Misschien is het ook handig het oude denkbeeld los te laten en je opnieuw te ‘plaatsen’ in het geheel.

  7. Hoi Monika, nu maak je je verhaal helder en breng je meer over dan dat je over haar make up valt. 2 verschillende boodschappen van jou kant. Geeft niet, ik ben niet helderziend met wat je boodschap is. Omgekeerde is natuurlijk ook zo.
   EU of VS ik kies geen kant. Of zij beschermd en omgekocht is om met haar gezicht in een filmpje weet ik niet. Ik ga niet direct van het slechte uit. De boodschap dat er burgers door de overheid worden neergeschoten is hetgeen wat bij mij binnenkomt. De waarheid komt toch wel boven tafel, uiteindelijk.

  8. Je kunt je hier beter niet mee bemoeien, want je begrijpt er de ballen niet van.
   Ga je zelf eerst eens informeren, b.v. het GlADIO programma, en je kunt veel op The Veteran to day lezen van toen en nu.
   Ik lees al jaar en dag de Herald Tribune, dat is nu geworden de international New York Times, nou een legenblad vol stiekeme reclame voor het zieke zionisme, een hele zachte bries van total contrôle brain wash, bbbrrr, al dat vrijheid breng werk kost millioenen mensen hun leven en vrijheid ho maar, nou ja was een reactie als kleine eye opener bedoeld.

  9. Mijn reactie 13,12 was bedoeld voor SUN, er bestaat niets vieser als politiek daar is een flinke prak varkens stront een juweeltje bij.

  10. Sun, fijn dat je mijn reactie waardeert 🙂
   Nog een tip, probeer niet in hokjes te denken, anders word je misschien zelf wel in een hokje geplaatst.
   Niet iedereen die goed na-denkt en voelt, over wat die ziet, en eventueel andere conclusies trekt dan de mainstream, is per se een racist, fascist, antisemiet, of gunt een andere zijn make-up niet…of vindt het fijn als ergens mensen lijden…
   Dat zich een goed mens niet kan voorstellen wat er voor verstopte lelijkheid in de wereld plaatsvindt, kan ik me helemaal indenken.
   En of course, positief blijven…dat is de kunst 😉

  11. Ik vind het trouwens meer dabn ergelijk dat een paar van geile gore meiden Pusy nog wat door de media op handen worden gedragen, terwijl in andere landen deze dames in de korste keren zijn verdwenen, net als dat meisje op het Taric plein in Rgypte in het openbaar met blote handen werd gewurgd, om dat ze Christen was, in Syrië worden ze flink misbruikt en dan onthoofd, maar dat schijn er niet toe te doen, het is de Media die onze wereld mannipuleerd in opdracht van ?

 12. Nog ff over de Oekraïne, de harde kern van de betogers, ongeveer 500 personen, komt met het openbaar vervoer voornamelijk op doordeweekse dagen om er hun”werk” te doen. Ze krijgen 25 dollar per dag betaald en doen dit al ruim 3 maanden. Ze gebruiken geprepareerde schilden om projectielen mee af te vuren, en molotovcocktails met onblusbare goedjes. De meeste van hen komen uit andere landen, zodra er een dode is gevallen paraderen ze met het lijk rond, maar er mag geen autopsie gedaan worden.
  Mooie youtube opnames worden verspreid met de boodschap dit viraal te maken, de tjoep is duidelijk een studio opname met een zgn green-screen.
  Ik kan nog ff doorgaan………
  Is die muur eigenlijk wel weg en wie zat er uiteindelijk achter de MUUR? Weet dat Oekraïne minder dan een dag rijden is, net naast Polen.
  Allemaal veel plezier met schaatsen en carnaval, de telegraaf en andere mindfuckmedia.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.