Advertentie

Je gezicht als spiegel van je gezondheid..


x

Je gezicht als spiegel van je gezondheid..

2020 © Aad Orgelist | deze versie WantToKnow.nl/be

x

‘Je gezicht als spiegel van je gezondheid’ is de titel van een nieuw, praktisch handboek. Niet alleen voor specifieke toepassingen in de handen van therapeuten, maar toegankelijk voor iedereen die is geïnteresseerd in zijn eigen gezondheid. Een rijk geïllustreerd boek dat aan de hand van zo’n 180  kleurentekeningen uitleg geeft, hoe in ons gelaat (latente) aandoeningen in het lichaam vroegtijdig kunnen worden herkend. Uiteraard komt deze kennis niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een fascinerende geneeskunst, die al bekend was in de historie van de oude Chinese geneestradities..!

Aad Orgelist

De kennis in dit Nederlandse boek is o.a. gebaseerd op de leer van Carl Huter (1861-1912). Hij ontwikkelde de zg. ‘kiembladentheorie’, die de typologieën van de mens beschrijft. Zijn leer, de ‘psycho-fysiognomie’, gaat uit van drie hoofdtypes van gezichten, die elk een verschillende constitutie hebben. In de huidige tijd is de Duitser Karlheinz Raab bekend als de specialist van de Patho-physiognomie, die aan de hand van onvolkomenheden in het gelaat, zoals kleur, streepjes, vlekjes, puistjes e.d. gezondheidsproblemen verklaart. Aad kwam echter tot de bevinding, dat voor kennisoverdracht er weinig beeldmateriaal voorhanden is over dit onderwerp.

Overigens mag de diagnose van het gezicht niet worden verward met de genoemde Chinese gelaatskunde. Hoewel het beiden gaat over gelaatslezng, is deze oude kennis op een geheel ander uitgangspunt gebaseerd, namelijk het lezen van de aard en karakter van een persoon. Dit laatste komt in dit boek niet ter sprake omdat dit tot onduidelijkheden zou kunnen leiden.

De auteur van het boek, ing. Aad Orgelist
Hij studeerde HTS weg- en waterbouw en HTS bedrijfseconomie. Hij werkte in de ruimtelijke ordening en de transport en logistieke sector, als adviseur, manager en zelfstandig ondernemer. Die ervaringen gaven hem een kritische kijk gegeven op het functioneren van onze maatschappij. Het plotselinge overlijden van zijn jongste dochter versterkte bij hem het innerlijke weten en was aanleiding om een omslag te maken naar de natuurgeneeskunde. Sinds 2009 heeft hij een praktijk als natuurgeneeskundig therapeut en hypnotherapeut. (HIER )Een hele ommezwaai, maar daarom niet minder ‘natuurlijk’..

De cover van dit fascinerende boek. (klik voor lead naar onze bookshop)

Aad Orgelist is al auteur van diverse boeken (zie hieronder), waarbij de thema’s maatschappij, zingeving, levensbeschouwing en rouwverwerking sterk met elkaar vervlochten worden. Zijn talent als schrijver en kunstschilder stellen hem ook in staat om de kennis van de ‘pathologie van het gezicht’ op heldere, duidelijke en inzichtelijke wijze over te brengen in zijn nieuwste boek: ‘Je gezicht als spiegel van je gezondheid.’

Aad heeft zich hiervoor verdiept in deze oude, bijna vergeten kennis van het gezicht en heeft dit getoetst aan zijn eigen praktische ervaring als energetisch therapeut. En omdat er nog geen Nederlands geïllustreerd boek over dit thema voorhanden is, was het voor Aad een uitgemaakte zaak, dat het noodzakelijk is, deze kennis duidelijk vast te leggen om het breed onder de aandacht te brengen als een eerste, relatief simpele diagnostische toets van onze gezondheid.

Het is een (para)medisch handboek, gericht op een vroege herkenning van gezondheidsproblemen. Veel problemen aan organen, zoals hart, longen, darmen, nieren, spijsvertering, stofwisseling, milt, lever galblaas, blaas, prostaat zijn af lezen van het gezicht, van kwaaltjes tot ernstige problemen. Vaak zijn die eerder vast te stellen, nog voordat de persoon er last van krijgt.

Gezichtsanalyse: een effectieve gezondheidspreventie-methode.
Zo geven bijvoorbeeld, onze lippen het functioneren van de darmen aan en onze neuspunt die van de maag. De oorlellen en de tongpunt kunnen mogelijk hartfalen aanduiden. Ook het functioneren van de spijsvertering en stofwisseling is te lezen/terug te vinden op verschillende delen van het gelaat. En dit is o.a. belangrijk om verzuring en toxische problemen van het lichaam vast te stellen.

Er zijn velerlei oorzaken voor gezondheidsklachten maar vaak is een verstoorde zuurgraad de aanleiding, als gevolg van o.a. slechte voeding en overmatige stress. Ook een tekort aan vitaminen en mineralen dragen daarin bij, want in onze dagelijkse voeding zitten onvoldoende voedingsstoffen die belangrijk zijn voor onze gezondheid. De intensieve landbouw en veehouderij is daar debet aan.

Organen die zijn overbelast of op een storing of zwakte duiden, zijn heel subtiel in het gezicht te lezen, maar geven slechts een fragment aan van wat er zich in werkelijkheid in het betreffende lichaamsdeel afspeelt. Uiteraard is niet alles op het gezicht af te lezen.

Ook huidveroudering is een onvermijdelijk verschijnsel
Dit word meestal rond het 40e jaar pas echt zichtbaar. Want niet elke groef of rimpel heeft een betekenis en vooral op oudere leeftijd dient men zich te realiseren dat de huid, het grootste orgaan van ons lichaam, de nodige elasticiteit verliest. Huidveroudering heeft naast erfelijke factoren ook te maken met de leefstijl en externe factoren zoals de invloed van de zon. De zones op het gezicht dienen daarom ook in relatie te worden gezien met de leeftijd van een persoon.

Uiteraard kan deze methode niet toegepast worden indien er sprake is geweest van cosmetische ingrepen of medicijngebruik voor een specifiek lichamelijk probleem. Deze aanvullende kennis, die via deze vaardigheid om het gezicht te lezen wordt verkregen, geeft direct een aanwijzing van mogelijke gezondheidsproblemen en is een belangrijke meerwaarde voor de gezondheidszorg. Het is een stapje op weg naar een holistische geneeswijze. Het is daarbij opnieuw duidelijk, dat de reguliere geneeskunde en de kennis van complementaire geneeswijzen elkaar niet uitsluiten, maar elkaar aanvullen.

Een voorbeeld van gelaatskunde is deze illustratie.
In de figuur laat de zone van de prostaat (5) een lichte zwelling zien op beide gezichtshelften. Maar er is meer aan de hand. Het ingevallen en verkleurde gebied (A) is een onderdeel va de nierzone, die een zwakheid laat zien. Zone B is het gebied van de eiwitstofwisseling, die overbelast is. De hartlijnen C en D geven een redelijke conditie van het hart aan. Aandachtspuntje is de kleine oneffenheid op hartlijn C op de plaats van een hartklep. De hartlijn D vertoont een vertakkingen die een stofwisselingszone raakt. Tenslotte geven de mondhoeken (E) aan dat er sprake is van verzuring.

De ambitie van de auteur is er in dat perspectief op gericht, de kennis van de gezichtsdiagnose nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van zorgverleners en therapeuten, als een noodzakelijke aanvulling en verbreding van de reguliere zorg. Datzelfde geldt voor de kennis van complementaire therapieën die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Ook zij kunnen baat hebben, bij deze veelal onbekende vaardigheid van het lezen van het gelaat. Samenwerking en respect voor elkaars expertise is uiteindelijk de basis voor een gezond zorgstelsel en algeheel welzijn..

* * *

Eerder verschenen van de hand van Aad Orgelist:

‘Keerpunten in bewustwording’ In onze dynamische samenleving die veel stress en angst teweeg brengt, worstelen veel mensen met hun identiteit over wie ze zijn of wat hun levensdoel is. Keerpunten in bewustwording is een indringend verhaal waarin maatschappelijke en levensbeschouwelijke zaken sterk met elkaar zijn vervlochten.

‘Is de Aarde een slavenplaneet’ Dit in weliswaar in 2015 uitgekomen, maar is actueler dan ooit . Het geeft een inzichtelijk beeld van de problemen die zich in de Westerse samenleving afspelen met betrekking tot de (vrije) markt, de overheid en de burger.

 ‘Dansen tussen de sterren’  Dit boek vertelt over de droevige – maar ook bijzondere – ervaringen van ouders van wie een kind plotseling is overleden. Het is een spiritueel relaas dat tal van wonderen beschrijft, die zij hebben meegemaakt en die hun inzicht in het leven na de dood ingrijpend hebben veranderd.

1 gedachte over “Je gezicht als spiegel van je gezondheid..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.