Advertentie

‘The Allies of Humanitie’


x

‘The ‘Allies of Humanitie’

2012 © Conradius O.
(ware identiteit bij redactie bekend)

x

allies of humanityAfgelopen dagen heb ik het boek gelezen van Marshall Vian Summers , een oprecht man die gechannelde informatie heeft doorgekregen van een groep die zich  ‘The Allies of Humanity’ ( de bondgenoten van de mensheid) noemen. Ofschoon deze groep ook in een fysiek lichaam in de kosmos existeert leeft geen van hun hier op onze aarde en ze hebben ook geen plannen om hier te komen. Hun motief om ons een boodschap te sturen via auteur Marschall Vian Summers, is om ons te waarschuwen voor de vele groepen buitenaardsen, die achter de schermen invloed en macht uitoefenen om de aarde onder hun beheer te krijgen en om dan te kunnen nemen wat ze willen. Vele grondstoffen en biologische materiaal schijnt erg nuttig en kostbaar te zijn voor verschillende buitenaardse rassen.

De tactiek, die door de buitenaardse groepen wordt gebruikt is geen openlijke invasie of een militaire verovering, maar een verborgen (occult) sluipende beïnvloeding van autoriteiten binnen belangrijke organisaties op onze aarde, die de wetten en regels maken voor het volk. Door beloftes van nieuwe technologie, verdraaiing van spirituele waarheden, het verstrekken van nog meer macht en bezit aan deze autoriteiten, door manipulatie en indoctrinatie op mentaal en emotioneel niveau kunnen ze zonder grote weerstand enorm veel bereiken voor hun eigen verborgen agenda.

Deze bezoekers, zoals ze worden genoemd richten zich in hun geheime invasie op vier fundamentele activiteiten. Elk van deze activiteiten zijn uniek, maar zijn toch onderling met elkaar verbonden. Ze hebben de mensheid lange tijd geobserveerd en bestudeert. Het menselijke denken, het menselijke gedrag, de menselijke psyche, de verschillende religies en ze zijn zodoende voldoende op de hoogte om deze aspecten te gebruiken voor hun eigen doelen.

Het beïnvloeden en overtuigen van personen in een machtige en invloedrijke positie.
De eerste activiteit is het beïnvloeden en overtuigen van personen in een machtige en invloedrijke positie, met name in de regeringen en belangrijke bestuursorganen (VN, EU, enz), maar ook binnen grote bedrijven, de financiële wereld, de gezondheidszorg, de grote media, de wereld van amusement en film en het onderwijs op organisatie niveau. Wel eens afgevraagd waarom al deze organisaties op het moment zo slecht functioneren, zoveel rotzooi produceren of in een voortdurende crisis zitten? Dit heeft niets met de 2012 overgangstijd te maken. Dit is allemaal man-made in de hoogste kringen onder invloed van de bezoekers.

De manipulatie van religieuze waarden en impulsen
De tweede activiteit bestaat uit de manipulatie van religieuze waarden en impulsen. De religieuze mens is een makkelijk offer, omdat ze vol verlangen is naar verlossing. Verlossing van schuld, tekortkomingen, verslavingen, verplichtingen en verantwoordelijkheid, verkeerde beslissingen en alle andere aspecten waarvoor de mensen zichzelf klein en zondig houdt. Bepaalde groepen van bezoekers hebben de wens zich uit te geven als spirituele bemiddelaars, omdat ze weten hoe ze via het mentale niveau direct kunnen spreken in de hoofden van de mensen die een talent hebben als spiritueel medium.

Marshall Vian Summers
Marshall Vian Summers, de auteur van het boek. (klik voor lead)

Helaas kunnen deze gevoelige, maar ook kwetsbare mensen vaak niet het onderscheid maken tussen een echte spirituele boodschap van een lichtwezen of de stem van een van deze bezoekers. Via zo’n spiritueel medium hebben de bezoekers dan een grote invloed op het denken en handelen van de gemeenschappen die om zo’n medium ontstaan. Doordat de meeste mensen zelf geen spirituele ervaring hebben gehad en dus geen werkelijke kennis hebben, lopen ze hoopvol, kritiekloos en blind achter een leider aan en laten zich in elke richting manipuleren.

De fysieke aanwezigheid in de wereld in bepaalde kringen en organisatie
De derde activiteit is hun fysieke aanwezigheid in de wereld in bepaalde kringen en organisaties die in het geheim opereren en functioneren. Geheime genootschappen, onderaardse laboratoriums, verborgen militaire basissen, ondergrondse steden, enz. Door hun hoogontwikkelde techniek , door hun intelligentie en buitengewone vaardigheden kunnen ze autoriteiten in deze kringen makkelijk overtuigen om met hun een verbinding tot samenwerking aan te gaan. Er worden nieuwe technieken en kennis aangeboden om de vele menselijke problemen die we hier op aarde kennen op te lossen, maar dan wel voor een erg hoge prijs: onze vrijheid, soevereiniteit en spirituele ontwikkeling.

Het hele idee van een ‘Nieuwe Wereld Orde’, de mythe van ‘Overbevolking’ de leugen van een ‘Globale temperatuurstijging’, enz. enz. komt uit deze kringen en organisaties. De bezoekers hebben behoefte aan een eenvoudige structuur, waarin iedereen min of meer hetzelfde denkt en voelt en gelijk geconditioneerd is, omdat de bevolking dan makkelijk gecontroleerd en voor productie gebruikt kan worden. Rebellen, individuen, spirituele autoriteiten en andersdenkenden zijn zeer lastig voor hun en worden snel bestempelt als terroristen die moeten verdwijnen.

Genetische manipulatie..
De vierde activiteit van de bezoekers is genetische manipulatie d.m.v. voortplantingsprogramma’s. De bezoekers kunnen niet zondermeer in onze aardse atmosfeer leven. Daarvoor hebben ze onze fysieke eigenschappen nodig.

Dit voortplantingsprogramma bestaat uit 4 fasen:

1. De ontvoering van gezonde mannen en vrouwen met bepaalde genetische eigenschappen.

2. Het ontnemen van hun genetische materiaal in de vorm van sperma en vruchtbare eicellen, die  worden samengebracht en genetisch worden verandert.

3. De hybriden die op deze wijze ontstaan, worden zolang gekruist tot ze uiterlijk een perfecte menselijke vorm hebben gekregen, maar metaal en psychisch volkomen zijn aangepast aan het collectieve bewustzijn van deze bezoekers..

4. De intergratie van de hybriden in de menselijke gezelschap op belangrijke en strategische posities. De hybriden worden met bepaalde talenten en een hoge intelligente ontworpen en hebben een makkelijke toegang tot deze posities, waarin ze de agenda van de bezoekers vertegenwoordigen.

In het kort zijn dit de de achtergronden van hun activiteiten en manipulatie. Het is heel belangrijk dat de mensheid op de hoogte is van deze verborgen invasie nu de groepen en de invloed van de bezoekers nog niet zo groot is. Het is een waarheid die zeer confronterend is en ook de nodige angst kan opwekken bij mensen die hiermee voor het eerst in aanraking komen. Toch is het noodzakelijk dat deze informatie onder de aandacht komt van de mensen, omdat onze vrijheid en soevereiniteit ernstig in gevaar is als deze programma’s ongeremd verder lopen en de bezoekers meer en meer macht krijgen.

Een groep mensen, die zich ‘Human Sovereignty Working Group’ noemt, is al begonnen met het opstellen van een duidelijke verklaring (declaration), waarin onze fundamentele rechten op vrijheid, soevereiniteit , spiritualiteit en individualiteit met betrekking tot ‘de bezoekers’ duidelijk wordt omschreven.

Dancing with the stars111

Wat kunnen de lezers van WantToKnow.nl doen om zich te wapenen tegen deze sluipende invasie van buitenaardse bezoekers?

– Laat je niet met mooie woorden en vredesbeloftes meeslepen in een collectieve stroming, waarin jij je persoonlijke vrijheid en individuele overtuigingen steeds meer kwijtraakt.

– Blijf steeds zeer bewust en kritisch tegenover spirituele boodschappen die volgzaamheid, overgave , vertrouwen en geloof van je vragen, zonder dat daar werkelijke ervaringen en spirituele kennis voor wordt gegeven.

– Ga zelf kritisch op onderzoek uit en verzamel informatie over de hierboven genoemde 4 activiteiten waarop de bezoekers opereren, zonder direct een conclusie te vormen. Wacht tot de vele puzzelstukjes op hun plek terecht komen, zodat het grote plaatje je overtuigt.

– Lees hieronder de ‘Verklaring van de menselijke Soevereiniteit’ en beslis voor jezelf of je hier achter kunt staan.

– Stuur de verklaring door naar andere mensen die hiervoor open staan en niet direct twijfelen aan je gezonde mensenverstand.

– Stuur een e-mail naar Avaaz met het verzoek om de ‘Declaration of Human Sovereignty, regarding contact with extraterrestrial nations and forces’, als een petitie campagne te starten. Als er veel aanvragen komen, dan zullen ze zich hierin verdiepen en dit serieus overwegen. Avaaz is een globaal campagne netwerk met 16 miljoen leden en met meestal goede acties. Hun emailadres is hier te vinden.

– Kies een weg, waarin jij je vanuit je eigen ervaringen en beproefde kennis spiritueel kunt ontwikkelen, zodat je niet het slachtoffer kunt worden van halfwaarheden , indoctrinatie en manipulatie en de bezoekers ongewild meer macht en toegang geeft op onze aarde ten koste van je eigen vrijheid.

 

Bedankt voor je aandacht!

Conradius O.

 

 

Verklaring van de Menselijke Soevereiniteit

Betreffende Contact met Buitenaardse Naties en Krachten

x

Wij, het Volk van de Aarde, begroeten alle rassen in de Grotere Gemeenschap van het Universum. Wij erkennen onze gemeenschappelijke erfenis voor de Schepper van het Universum, beide zichtbaar en onzichtbaar. Wij verklaren de planeet Aarde als Planeet van Genesis van de mensheid, onze Thuiswereld, en onze heilige erfenis. Wij binden ons van nu af aan de Aarde te onderhouden en te behouden voor alle komende generaties. Wij roepen de hele mensheid op om alle rassen overal met rechtvaardigheid en wijsheid te behandelen, hier op Aarde en in het gehele Universum.

Fundamentele Rechten

Wij, het Volk van de Aarde, beschouwen de behoefte aan vrijheid universeel te zijn. Daarom houden wij aan dat alle individuen in alle werelden als gelijken worden geschapen en zijn begiftigd met heilige en onvervreemdbare rechten door de Schepper. Fundamenteel tussen deze zijn het recht te leven als een vrij ras op hun Planeet van Genesis, hun Thuiswereld; het recht tot zelfbeschikking, zelfgenoegzaamheid, en creatieve expressie; het recht tot leven zonder onderdrukking; het recht in het leven een hogere doel en een hogere roeping na te streven, iets waar de Schepper allen van heeft voorzien.

Voor de Grotere Gemeenschap van het Universum, roepen wij, het Volk van de Aarde, nu deze fundamentele rechten op, voor onszelf en voor onze Thuiswereld, samen met bepaalde rechten die natuurlijk voortkomen uit deze, onder anderen:

· Het recht tot soevereiniteit . Het Volk van de Aarde zal zichzelf besturen en onafhankelijk zijn, noch onderworpen aan noch afhankelijk van een enkele andere autoriteit. Geen enkele buitenaardse kracht zal de menselijke soevereiniteit van deze planeet tegenwerken of afschaffen.

· Het recht tot planetaire onschendbaarheid . Als onze Planeet van Genesis, zal de Aarde vrij zijn van buitenaardse interventie, indringing, inmenging en uitbuiting, zowel mentaal als fysiek. Geen enkele buitenaardse kracht zal de Aarde dichtbij naderen, of een nauwe baan aannemen, of een landing maken, of handel bedrijven behalve openlijk en met de uitdrukkelijke toestemming van het Volk van de Aarde bereikt op democratische wijze.

· Het recht tot onschendbaarheid van biologisch en genetisch materiaal . Geen enkele buitenaardse macht zal menselijk biologisch of genetisch materiaal nemen, bezitten of manipuleren voor welk doel dan ook.

· Het recht tot bezetting. Als de inheemse bevolking van de enige bekende bevolkte planeet van dit Zonnestelsel, eisen wij dit Zonnestelsel op als onze sfeer van invloed. Er mogen geen buitenaardse bases worden gevestigd op lichamen of op stations die in een baan om de Aarde draaien, noch op andere planeten of lichamen van dit Zonnestelsel, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Volk van de Aarde.

· Het recht tot vreedzame navigatie. Wij eisen het recht te reizen en te onderzoeken binnen onze Zonnestelsel zonder inmenging of beperking door buitenaardse krachten en we behouden het recht toegang tot dit Zonnestelsel te ontzeggen aan welke buitenaardse krachten dan ook.

Wij, het Volk van de Aarde, beschouwen het onze rechtmatige verantwoordelijkheid deze fundamentele rechten uiteen te zetten en te verdedigen, en hulp te geven en te ontvangen in overeenkomst met deze rechten. In het geval van welk geschil dan ook met buitenaardse krachten, zal de bewijslast van onschuld vallen op hen die niet inheems aan de Aarde zijn.

De Evaluatie
Wanneer in de loop van hun evolutie, het nodig wordt voor de inheemse bevolking van een planeet zich te verenigen, de conflicten en geschillen die hen hebben verdeeld te overstijgen, en tussen de machten van het Universum een afzonderlijke en gelijke soevereiniteit op zich te nemen, vereist een respectvolle beschouwing van die soevereiniteit dat de bevolking de redenen verklaart die hen tot de huidige handelswijze brengen.

Hoewel de Aarde een lange geschiedenis van buitenaardse bezoeking heeft ondergaan, is de huidige situatie zo dat het Volk van de Aarde nu lijdt aan de gevolgen van een wereldwijde buitenaardse interventie in menselijke zaken. De interventie gebruikt een strategie van bedrog, manipulatie en uitbuiting, met als doel controle over de mensheid te krijgen, wat zal leiden tot het verlies van de menselijke vrijheid en zelfbeschikking. Het is nu het heilige recht en plicht van het Volk van de Aarde deze buitenaardse interventie te weerstaan, te bestrijden en af te slaan; onze soevereiniteit, onze vrijheid en onze onafhankelijkheid te verklaren en te verdedigen tegen alle buitenaardse krachten.

Laat deze schendingen in acht genomen worden door hen die de zaak van vrijheid ondersteunen overal in de Grotere Gemeenschap:

· Ingrijpende buitenaardse krachten hebben geweigerd om de aard en de intentie van hun activiteiten op en rondom de Aarde te onthullen en te openbaren. Deze buitenaardse aanwezigheid is clandestien, heimelijk, onuitgenodigd en niet goedgekeurd door het Volk van de Aarde. Deze buitenaardse krachten hebben hun identiteit, hun economische en politieke bondgenootschappen en loyaliteiten zowel als de autoriteiten die zij dienen, verborgen.

· Zoals het steeds duidelijker wordt van hun acties, zijn buitenaardse krachten van plan de Aarde uit te buiten, haar grondstoffen, en haar mensen. Ze hebben een systematisch programma ingezet met als doel de mensheid te koloniseren tot een onderdanige staat die geregeerd zal worden door agenten van deze buitenaardse krachten. De buitenaardse interventie en bezetting streeft naar commerciële winst, economische macht, en het strategische voordeel die deze wereld biedt in verhouding tot andere werelden.

· Buitenaardse krachten hebben herhaaldelijk en straffeloos nationale en internationale wetten van de mensen van de Aarde geschonden. Deze inbreuken, die nog steeds vandaag de dag doorgaan, omvatten schending van beperkte luchtruimte; ontvoering en transport van mensen zonder hun toestemming; moord, verkrachting, foltering, sexueel misbruik, zich kruisen met mensen en wrede experimenten; diefstal van en handel in menselijk biologisch en genetisch materiaal; diefstal van en handel in natuurlijke grondstoffen van de Aarde; heimelijke mentale en lichamelijke invloed; verminking van mensen en dieren; knoeien met en buiten gevecht stellen van militaire afweersystemen; en clandestiene infiltratie in de menselijke samenleving.

· Buitenaardse krachten hebben heimelijk verdragen en overeenkomsten gesloten met menselijke individuen en groepen, zonder de geinformeerde toestemming van het Volk van de Aarde.

· Buitenaardse krachten hebben systematisch getracht mensen over te halen en te misleiden door middel van valse beloftes en hoop op rijkdom, macht en bescherming; redding van wereldwijde catastrofe, lidmaatschap van een “galactische federatie”, en spirituele redding en verlichting.

· Buitenaardse krachten hebben menselijke conflicten uitgebuit en verergerd om hun eigen doeleinden te dienen.

· Buitenaardse krachten beroven de mensheid van zijn macht door ons te doen geloven dat wij alleen kunnen overleven met hun hulp en hun geavanceerde technologie; daardoor kweken zij onze complete afhankelijkheid en ontzeggen zij ons vermogen onze eigen overleving zeker te stellen.

Eisen en Verklaringen
Dienovereenkomstig, verklaren wij, het Volk van de Aarde, alle voorafgaande bestaande afspraken of verdragen tussen welk menselijke regering, groep of individu dan ook en welk buitenaardse wezens dan ook, hierbij onmiddellijk ongeldig, nietig en permanent opgeschort. Wij eisen dat alle voorafgaande bestaande afspraken of verdragen in hun geheel openbaar bekend worden gemaakt. Over alle toekomstige afspraken of verdragen tussen menselijke regeringen, groepen of individuen en buitenaardse wezens, mag alleen onderhandeld worden met de volledige toestemming van het Volk van de Aarde, publiekelijk en openlijk uitgedrukt door een internationaal democratisch orgaan, dat de naties en volkeren van de Aarde vertegenwoordigd.

Wij eisen dat alle buitenaardse wezens nu ophouden met alle operaties en activiteiten en de Aarde en haar omgeving inclusief de Zon, de Maan van de Aarde, en alle planeten van dit Zonnestelsel, onmiddellijk ontruimen en verlaten. Dit houdt ook in alle natuurlijke of kunstmatige satellieten zowel als alle ruimte binnen het Zonnestelsel te verlaten.

Wij eisen dat alle buitenaardse organisaties die bases op de Aarde, haar Maan of elders in het Zonnestelsel hebben gevestigd of in gebruik hebben gehad, deze bases ontmantelen en de aard ervan volledig bekendmaken.

Verder eisen wij dat alle levende mensen die nu in hechtenis van buitenaardse wezens zijn, onmiddellijk in goede gezondheid worden terug gebracht; wij eisen verder een volledige rapportage van alle mensen die zijn meegenomen of vastgehouden door buitenaardse wezens, inclusief diegenen die in gevangenschap zijn gestorven. Daarnaast eisen wij dat al het menselijke biologisch of genetische materiaal dat is afgenomen van welk individu dan ook, wordt verantwoord en vernietigd, en dat hun bedoelde gebruik wordt geïdentificeerd. Alle geimplanteerde instrumenten in levende personen moeten geïdentificeerd worden zodat ze veilig verwijderd kunnen worden.

Wij eisen een volledige openbaarmaking van de bedoeling en de bijzonderheden van het buitenaardse hybridisatieprogramma, inclusief de locatie, identiteit en activiteiten van alle levende mens-buitenaardse hybriden, hetzij op Aarde of elders.

Laat overal in het Universum bekend zijn dat van nu af aan, buitenaardse wezens alleen met de uitdrukkelijke toestemming van het Volk van de Aarde, in ons Zonnestelsel mogen komen, onze Aarde mogen benaderen, in onze hemelen mogen vliegen, voet op onze grond mogen zetten of onze wateren mogen binnengaan.

Daarom, verklaren wij plechtig dat het Volk van de Aarde een vrij en onafhankelijk volk is en behoort te zijn; dat alle mensen hierbij verlost zijn van alle loyaliteit naar buitenaardse machten, en dat alle politieke en economische verbanden tussen hun en het Volk van de Aarde volledig ontbonden zijn; dat als een vrij en soeverein ras in de Grotere Gemeenschap van het Universum, wij de volledige macht, binnen dit Zonnestelsel, op ons nemen om vrede te sluiten, oorlog te verklaren, verbonden aan te gaan, handel te vestigen, en alle andere acties te ondernemen die een soeverein planetaire ras rechtmatig en ethisch mag ondernemen.

Afsluitende Verklaring
Laat het begrepen worden dat met het maken van deze Verklaring van Menselijke Soevereiniteit, wij, het Volk van de Aarde, onze toekomst en lot als een vrij ras binnen de Grotere Gemeenschap van intelligent leven bevestigen. Wij erkennen dat wij deel uitmaken van deze Grotere Gemeenschap en dat wij bestemd zijn, door de tijd, vele verschillende rassen van buiten onze wereld tegen te komen.

Aan hun en aan alle anderen, verklaren wij hierbij dat onze intentie niet verovering of heerschappij in de ruimte is. Wij verklaren dat wij de rechten en privileges die wij voor onszelf bevestigen ook voor alle rassen van wezens die we zouden kunnen tegenkomen bevestigen.

Met het maken van deze Verklaring van Menselijke Soevereiniteit, kondigen wij onze rechten, verantwoordelijkheden en privileges als een vrij ras aan zodat wij een grotere eenheid, vrede en samenwerking binnen de menselijke familie kunnen nastreven zonder ongewild of ongerechtvaardigd indringen en tussenkomst van welk buitenstaande natie of kracht van de Grotere Gemeenschap dan ook. Wij maken deze proclamatie als een expressie van ons Goddelijke recht en eervolle bedoeling voor de menselijke familie en voor alle rassen in het Universum die streven vrij te zijn.

____________________

The Declaration of Human Sovereignty was developed by the Human Sovereignty Working Group, a network of people committed to humanity’s survival and the advancement of human sovereignty, freedom, and self-determination, as humanity emerges into the Greater Community of intelligent life.

37 gedachten over “‘The Allies of Humanitie’

 1. Er gebeurt met ons niets dat niet in overeenstemming is met het plan dat we zelf hebben opgesteld.
  Je leest nergens dat ze het belangrijkste vergeten, het is mooi wat alle buitenaardse van plan zijn en al hebben gedaan, maar dit was gewoon volgens afspraak omdat we in deze duale wereld wilden vertoeven en we het spel zo lang konden spelen totdat de eerste zich gingen herrineren wie we ten diepte zijn, en wat we hier op aarde kwamen doen.
  Blijf bij jezelf en laat alles los want christus onwaakt in elk mens en laat ons langzaam zien wie we zijn.
  We worden momenteel binnen gehaald en reizen op volle snelheid af op onze ware thuishaven waar we de duale wereld zullen onstijgen.
  Wij zijn de echte helden waar nog miljarden jaren over gesproken zal worden we worden binnengehaald als gladiatoren wij die het hebben gehaald om van zo ver te komen en nu weer terug gaan naar huis om te vertelen over onze ervaringen en prachtige belevenissen die we hebben meegemaakt.

  1. Wauwie wat zijn we weer geweldig niet waar? Hoe dapper is het om in een put af te dalen met de belofte dat je er weer uit getakeld wordt? En wat boeit het als er nog miljarden jaren over gesproken wordt in de eeuwigheid?
   De dromer droomt zichzelf.

  2. @Marcel

   Je mag jezelf toch wel een schouderklopje geven en trots zijn op jezelf voor wat je hebt bereikt!
   En voor veel zielen die dit niet hebben meegemaakt is het een prachtig gebeuren.
   En marcel ik ken heel veel zielen die niet uit het putje konden komen, dus is het schijnbaar niet altijd makkelijk om er uit te komen.
   Maar daar heb je natuurlijk genoeg levens voor om het nog een keer te proberen!
   En ik zal altijd een dromer blijven die fantaseert hoe mooi alles is en kan worden en hoe we kunnen reizen door de kosmos enz…..

  3. @ raymond
   Het ging mij niet om een persoonlijke aanval . Ik ben alleen een beetje zat van dat ophemelen van onszelf op de manier die jij weergaf. Een hoog ontwikkelde ziel zal uitblinken in bescheidenheid .Eenvoud siert de meester, dat soort dingen en daar past dat ophemelen imo niet bij.

  4. @ Marcel,

   Ik zie niets als een persoonlijke aanval en zo voel ik het ook niet.
   maar juist als je het zat bent!van al het ophemelen kan je natuurlijk beter kijken waarom je het zat bent als iemand gewoon positief is in de afloop van ons ontwaken.
   En over hoog ontwikkelde zielen en bescheidenheid kan ik niets mee want het gaat alleen maar over de ervaringen die wij als goden hebben.
   En je mag gellukig ook als ziel gewoon overal zeggen wat je voelt.
   Het is juist erg duaal om te zeggen dat het niet siert!
   maar ook dat mag en ik respecteer jou zienswijze!

  5. O wat ik ook nog wilde zeggen maar dat is voor iedereen bedoeld,
   Ik wens iedereen een goed en gellukig uiteinde en een voorspoedig

   2013 toe.

 2. en hoe zwaar zit jij onder de plak van onze foute off planet vriendjes mister gele Straal van de Maan, met je irrie spirrie goedkope gemakkelijkelijke gladde slappe 4 richtingen in de wind niets aan de hand verkoop praatjes van vooral happy snappy happy?! Wat vind je eigenlijk van dit indringende Intruder verhaal, wel wat anders dan wat ik tot nu toe van jouw soort heb ik gehoord? En nu weer doen of er niks aan het hidden handje isz? Bweggghh bwekkk. groeten aan der Anton die nooit never persoonlijk zal reageren en z’n nieuwste adept Johan die ook weg duikt in z’n zorgvuldig gekozen adepten commune. Welkom in het China van het Westen?! En vooral door blijven lachen met die gesmeerde beroeps grijns op je gezicht. TRrouwens nog complimenten voor dit intrigerende volgens mij rake gastcolumn Verhaal.. Aan welke kant staan wij eigenlijk? Hoe weet je wie wie isz? Wie praat glad mooi maar is eigenlijk voor het anti mens karretje gespannen?!!

  http://offplanetradio.com/

 3. Via de eigen ‘doorgekregen’ boodschappen, waarschuwt de ene voor ‘doorgekregen’ boodschappen van de andere, want die zijn vals of op z’n minst misleidend.
  Is het dan een zaak van : “Mijn channeling is beter dan de jouwe”?
  (Bij uitbreiding : “Mijn geloof is het enige ware”. Enzovoort).
  Stemt tot nadenken…….

  Nochtans onderschrijf ik volledig de soevereiniteitsverklaring bij het artikel.

  Voor de rest denk ik dat ieder voor zich het beste uitmaakt welke weg haar/hem het meest aanspreekt en wat te vertrouwen.
  Eigen levenservaring leert mij dat, wat anderen je ook mogen vertellen en hoe waar ook, het de eigen ervaring is die naar inzicht en waarheid leidt. En laat die waarheid dan ook nog hoogst persoonlijk zijn.
  Eigen levenservaring leert mij ook dat het hart(intuïtie) altijd gelijk heeft.
  Luister dus naar je hart.

  1. Mooie reactie Anelle.
   Ik denk dat zo ieder het wil zien, dit je waarheid is/wordt.
   Ieder moet zijn eigen waarheid volgen.
   Zie je het slecht: dan zal alles je daarin bevestigen.
   Zie je het goed: idem dito.
   Je mag daarin kiezen dus…
   Mooi advies van jou:
   Eigen levenservaring leert mij dat, wat anderen je ook mogen vertellen en hoe waar ook, het de eigen ervaring is die naar inzicht en waarheid leidt. En laat die waarheid dan ook nog hoogst persoonlijk zijn.
   Eigen levenservaring leert mij ook dat het hart(intuïtie) altijd gelijk heeft.
   Luister dus naar je hart.
   Helemaal mee eens, hoe moeilijk ik dit zelf (onder)vind!

  2. Anelle en anderen:
   Dat duidelijk mag zijn dat de laatste zin van mij is:
   Helemaal mee eens, hoe moeilijk ik dit zelf (onder)vind!

 4. Fijn, het wordt steeds duidelijker. Altijd al gedacht, dat er sluipmoordenaars zijn.
  Mensheid let op uw zaak, luister naar uw gevoel, dat liegt niet niet.
  En zoals we weten, bij twijfel niet inhalen.
  Gegroet.

 5. De grap is dat wij als mensheid het zonnestelsel claimen , terwijl we geen weet hebben van welke planeten in welke dimenties bewoont zijn door andere dan de mensheid. De hele verklaring gaat uit van een lineair en dualistisch denken binnen een 3 D interpretatie van zijn. Nogal beperkt denk ik zo en nogal hooghartig om zo’n claim neer te leggen dan. Het getuigt van een zeer beperkt inlevings nivo van de mensheid en ik wil het derhalve zeker niet ondersteunen . Wel ondersteun ik het soeverein zijn van elk bewustzijn in elke dimentie en frequentie van bestaan.
  Even simpeler gesteld , wij ervaren maar een zeer klein deel van het elektromagnetisch spectrum, en verklaren ons de baas over het zonnestelsel? We weten niet welke wezens ( bewustzijn) er bestaan in niet door ons waarneembare domeinen, doch verklaren onszelf baas over het zonnestelsel? We weten niet met zekerheid welke bewustzijnsvormen er nog meer op planeet aarde wonen, maar wij bepalen dat de verklaring zoals gegeven in het artikel door ons bekrachtigt worden( we zijn hier als soort nog niet zo heel lang toch) Er bestaat nog geen aarde omvattend mensheid omvattend orgaan die toestemming tot binnentreden van welke ruimte dan ook binnen onze aarde of zonnestelsel kan verlenen. We weten niet of wij hier als eerste woonachtig waren in het zonnestelsel en toch heeft een ieder zich maar te schikken in onze verklaring? Nee ik vind het getuigen van een zeer hooghartige en kleuterachtige benadering van een nog niet volledig erkende werkelijkheid. Daarom verwacht ik ook niet dat dit door oudere en meer spiritueel ontwikkelde beschavingen met instemming zal worden ontvangen. Sterker nog het zet ons terug in spiritueel opzicht, en maakt ons niet echt een ras om rekening mee te houden.

  1. Het is door ons niet eens met zekerheid te zeggen dat wij de ‘leidende bewustzijnsuiting’ op deze planeet zijn in onze werkelijkheid, laat staan in een multidimentiale werkelijkheid of parralelle werkelijkheden. Om dan maar even het bestaan van andere dan de onze ‘bewustzijnsvormen ‘op de andere planeten in een multidimentiale of parralelle werkelijkheid buiten beschouwing te laten. Of een mogelijk creeren van ons ras door een ander ras dat een ‘octrooi’ op zijn creatie heeft( weet even niet hoe ik dat anders moet verwoorden).Nee het is beslist een hooghartig en slecht doordachte uiting van bezit( welke dus geheel onrechtmatig kan zijn, zelf in onze denkbeelden).

  2. Na dit voorgaande te hebben voorgelezen aan mijn 12 jaar oude dochter zei ze het volgende . Het is als het spelende kind aan het strand dat de golven verbied haar zandkasteel weg te slaan.

  3. Een andere leuke vraagstelling zou zijn . Hoe zouden wij reageren als de walvisachtigen zo’n verklaring ten aanzien van hun leefgebied , aan ons voorlegden? En dan denk ik vooral aan de japanse regering die daar toch de nodige moeite mee zou hebben .

  4. @Marcel: ik kan helemaal met je meegaan in alle vier je commentaren (wijze dochter heb je toch, lijkt me heerlijk hoewel soms een beetje lastig voor jou Marcel ;-).
   Verder denk ik dat wij vertoeven in baby- peuter- en kleuterzalen qua niveau t.o.v. hogere ontwikkelingen. Dit is een oord ter leeringhe ende vermaek! In mijn opinie vooral ter lering en daaruit voortvloeiend (als de wil aanwezig is) een steeds uitgebreider bewustzijn. Oemph, we (ik bedoel het gros) zijn wel hardleers vrees ik.
   Marcel ik wens je een gelukkig 2013 toe en je dochter ook natuurlijk.

 6. Prima artikel met voldoende realiteitszin om aan te sluiten bij mijn dagelijks leven. Ik stuur mijn kind niet de wereld in met een rose wolkje als bescherming. En denken dat het elders in het heelal anders is, is denken dat het anders is en niet meer.

 7. Ik ben blij dat mensen mijn Nederlandse vertaling van de Verklaring van de Menselijke Soevereiniteit hebben gelezen. Het geeft mij voldoening.

  Binnenkort zal het eerste boek van de Allies of Humanity ook in het Nederlands beschikbaar zijn; niet mijn vertaling deze keer, maar ik werk er wel aan mee.

 8. Met de strekking van het verhaal kan ik me volledig vinden.
  Echter, of we AVAAZ moeten vragen er een petitie van te maken aan…..
  Het is veel handig om zelf actie te ondernemen en hier ter plekke je naam en soevereiniteit te claimen in Nederland.

  Eenmaal soeverein zijnde en de daden in praktijk gebracht te hebben, kun je altijd nog overwegen om Avaaz iets te vragen op het wereldlijk front.

  1. luca; van dinter

   Eenmaal soeverein zijnde ?????
   Soeverein zijnde ? Daar zeg je dus dat soeverein een staat van zijn is , niet dat je soevereiniteit hebt!! Voorwaar een zeer groot verschil.
   Ik stelde al eerder dat soevereiniteit een ONVERVREEMDBAAR recht is , dat impliceert dat het je niet kan worden afgenomen tenzij je het zelf afgeeft.
   Als je het terug moet claimen ( zoals jij stelt ) geef je impliciet aan dat je het eerder afgegeven hebt ,of dat het geen staat van zijn is maar een status die je kunt verwerven!Terwijl ik het als aangeboren( in deze incarnatie dan toch) recht beschouw.
   Daarnaast vind ik het nodig om de persoon die een lans breekt voor het soeverein zijn van een ieder , te wijzen op het volgende.
   Wij ( als mensheid ) weten niet of we de “top”van het bewustzijn vertegenwoordigen op deze planeet. Immers het is nogal dom te denken dat alles wat wij waar kunnen nemen de werkelijkheid vertegenwoordigt. Er bestaan aanwijzingen voor meerdere dimenties en bestaansvormen van bewustzijn.Daabnaast wie zijn wij ( mochten wij de top van bewustzijn vertegenwoordigen in dit zonnestelsel) om voor’ minder bewuste’ entiteiten binnen ons stelsel te beslissen. Dit staat lijnrecht tegen het soevereiniteitsbeginsel volgens mij.
   Als je soevereiniteit zo hoog in je vaandel hebt staan , is het nogal onnadenkend ( en wellicht dominant) om die soevereiniteit te claimen namens ieder in dit zonnestelsel( je kunt je immers in het verhaal vinden) Je stelt je hierdoor boven alles en iedereen , als top van het bewustzijn in deze ruimte regio!
   Het is onnadenkend of je kunt je gewoon niet voorstellen( in welk geval het imo een teken van bewustzijnsvernauwing betreft) dat er meer is dan de mensheid. Daarbij stel je de soevereiniteit van alle bewustzijn buiten het menselijke onder dat van het menselijk bewustzijn. Ik vind dat tegenstrijdig aan het principe van soevereiniteit verklaren voor ieder , dat jij lijkt uit te dragen!
   Nou kan ik me voortsellen dat door de strijd die jij voert op het 3D novo voor soevereiniteit je bovenstaand even uit het oog verloren bent , echter als we het hebben over soeverein zijn staat dat voor meer dan “los staan van mevr. bea”. We hebben het dan over een natuurlijke , en onvervreemdbare staat van zijn en niet over een ooit nog te verwerven iets!

  2. Daarbij denk ik dat eventueel hogere of andere intelligenties weinig ophebben met een orgaan als avaaz, daar dat als eerste al niet een vertegenwoording is voor de complete mensheid.

 9. Heeft iemand van jullie het boek bestudeert? Of zitten we vast in een eigen gemaakte waarheid?
  Hoe zouden jullie het vinden dat je na een maand studie op de universiteit naar de docent toe zou stappen en hem zou vertellen dat je het allemaal wel begrepen hebt en vind dat je het diploma verdiend hebt. Denk je werkelijk dat hij jou serieus zou nemen?
  Volgens dit boek zijn we niet de enige intelligentie op deze planeet.
  En dat is het probleem.

  1. Nemen ons de docenten van de universiteiten überhaupt serieus?
   En dan komt er voor mij nog bij dat alles door elkaar heen loopt. Natuurlijk er is alles mogelijk. Nu dat ik weet dat de mens uit 99,999999% ‘leegte’ bestaat en de magere rest is dat wat we zien. Deze leegte is dan ‘de zee van de waarschijnlijkheden/mogelijkheden’…dus er bestaat niets waar niet eerst een gedachte eraan voor ging.
   Channeling een mode-woord voor iets wat al lang bestaat….de een schrijft een mooi stukje muziek, de ander schildert een prachtige schilderij en een ander schrijft een mooi verhaaltje….is alles channeling…trouwens als je jezelf bent en je bewust bent van je kracht dan channel je gewoon iedere dag weer….voor jezelf.

   Ik geloof dat er alles mogelijk kan zijn, maar ik geloof niet aan organisaties van groepen mensen die graag bekend of beroemd willen worden. Avaaz zuigt net als alle andere mensen die maar steeds het openbaar opzoeken met ‘spectaculaire’ mededelingen.
   Ik zou mogen wedden als ieder mens een bepaald bewustzijn heeft bereikt…alles gewoon van zelf gaat…

 10. Beste redactie,

  Met belangstelling heb ik het gastartikel ”The Allies of Humanitie” van Conradius O gelezen. Graag zou ik met deze schrijver in contact willen komen. Kunnen jullie nagaan of dit mogelijk is?

  Bij voorbaat dank,

  Jos

 11. Nou is het zo dat wij eigenlijk de “schat” hebben. Andere werelden zijn veel armer of helemaal zonder leven. Wij moeten ons maar eens bewust worden van het prachtige milieu waarin wij leven. Misschien zullen tijdig beseffen hoe mooi en zeldzaam onze wereld eigenlijk is.

  “You may well ask at the outset, “Why is our world being visited? Why is there an Intervention?” There are several answers to this fundamental question, some of which are very obvious, and some of which are not.

  Obviously, this is a beautiful world with great biological diversity. It is a world that has not been destroyed through exploitation, though it is in danger of being so. It is a world that contains immense biological resources, life-giving resources, resources that are rare and difficult to find in a Greater Community of barren worlds. You, of course, do not yet realize the value of your own world. Having never lived abroad, you cannot yet appreciate the marvel of the world that you live in and why it is so valuable to others. But consider this: You live in a world with a remarkably temperate environment and tremendous biological beauty and diversity. You live in a world that has enormous water resources. You live in a world that has large tracts of habitable land for those races that can breathe your atmosphere. You have a world now that has a human presence and infrastructure that can be incorporated into foreign technologies. You have a race of people who are intelligent, although superstitious and ignorant of life in the universe, thus making them malleable and susceptible to persuasion and inducement. You have a virtual paradise. This is how your world is perceived.”
  http://www.alliesofhumanity.org/chapter2.2-allies-why-the-intervention-is-occurring.php

 12. Zo schieten we niet op. De wijze waarop de auteur de duistere kant van de mensheid, wijzelf bijna geheel projecteert op ‘buitenaardse’ invloed. De slachtoffer-rol op kosmisch niveau. Voor de duidelijkheid: WIJ zijn de scheppers van onze realiteit op Aarde. Het aanvaarden van onze scheppersrol is de stap naar soevereiniteit.
  Er is overigens wel een buitenaardse invloed die niet altijd positief is, maar dit boek is grote onzin!

  1. Even een opmerking voor degenen die niets van de Nieuwe Boodschap afweten…. De Nieuwe Boodschap bestaat niet uit enkel één boek (The Allies of Humanity, boeken 1, 2 en 3 uit bovenstaand artikel) maar uit 9,220 verschillende pagina’s verdeeld over meerdere boeken en losse openbaringen:

   Steps to Knowledge = The New Message Book of Spiritual Practice

   Life in the Universe = A New Message Book of Revelation

   Greater Community Spirituality = The New Message Book of Theology

   Relationships and Higher Purpose = The New Message Book on Relationships

   Living the Way of Knowledge = The New Message Book on How to Live

   Wisdom from the Greater Community: Volume 1 and Volume 2 = The New Message Book of Wisdom Teachings

   The Great Waves of Change = The New Message Book of Prophecy

  2. Meer dan 9.000 pagina’s. Pfff, waar haalt ie het weg… Allemaal gechanneld?

  3. Hoi Martijn

   De auteur zelf zou het woord “ontvangen” gebruiken. Je kan het “channelen” noemen. Dan is het de vraag natuurlijk: wat of wie channelt ie?
   Ik hoop dat de tekst hieronder en de link je kunnen helpen begrijpen hoe het openbarings-proces plaatsvindt:
   “De Stem die je hoort is niet van een individu, maar van de Engelenschare samen, samen sprekend, met één Stem.

   Het wordt doorgegeven via een individu, dat wel, maar op een hoger niveau is individualiteit compleet anders. Zo verschillend met jullie wereld.

   Daarom is Onze Stem zo uniek, omdat het de Stem van velen is.

   Daarom praten Wij op de manier zoals we doen, omdat het de Stem van velen is.

   Mensen in de wereld kunnen alleen aan individuen denken. Ze vragen, “Wat is de naam van deze Engel, of dit Wezen?”

   Maar namen zijn niet belangrijk in dit soort zaken, behalve voor diegenen die niet buiten de grenzen van hun eigen afscheiding kunnen denken.”

   http://www.newmessage.org/nm/de-stem-van-de-openbaring/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.