Advertentie

Graalgraan.. Graalformaties..


– Inleiding –

Guido Jonkers 12 April 2011

x

Vaak lijkt de ‘werkelijkheid’, of moeten we zeggen ‘onze’ werkelijkheid, een ongrijpbaar fenomeen. We maken er met z’n allen een ‘be-grijpbaar’ verschijnsel van, door allerlei zekerheden en kaders in ons dagelijks leven in te bouwen, maar feitelijk weten we niets van het grote raadsel dat ons leven is.

Noch hier op Aarde, maar ook niet van de kosmische verbindingen, die wij en onze blauwe planeet hebben met andere dimensies en lichtwezens. We hebben het in alledag al vaak druk genoeg met onze eigen besognes.

 

Desalniettemin wil dat niet zeggen, dat die andere dimensies en lichtwezens er niet zijn of zouden kunnen zijn..! Een ‘open mind’ is alles wat we nodig hebben om informatie die we tegenkomen te bezien, te wegen en te be-oordelen. Doorvoelend of het wat voor ons is, of het ons voedt of het ons aanspreekt of niet. Het lijkt de enige weg om diep te doorvoelen hoe ver de realiteiten reiken.

Mijn eigen ervaringen met Judith Moore, die ik inmiddels nu ruim 2 jaar ken, hebben mijn toch al open mind, nog eens extra ‘opgerekt’. Té vaak heb ik in het bijzijn van Judith Moore, vooral in die dagelijkse realiteit, haar ongelooflijke verbinding met onze kosmische realiteit mogen aanschouwen. Het is werkelijk een ‘mind-boggling’-ervaring, wanneer uit juist die alledaagse zaken, dieptes naar voren komen, die ik in de verste verten niet had vermoed.

Het graancirkelfenomeen is ook zo’n realiteit waar we gewoon niet omheen kunnen. De interpretaties die Judith Moore en Barbara Lamb rondom graanformaties hebben weten te documenteren, liggen aan de basis van de -in mijn ogen- enorme ontwikkelingen op dit terrein,  waar we midden in zitten!

Herbert van Erkelens is één van de wetenschappelijk geschoolden, die zich richt op de meta-fysische kant van graanformaties. In een ontmoeting met Judith Moore, kreeg zijn zoektocht naar diepere verbanden achter dit fenomeen, plotseling handen en voeten. Hier zijn hele verhaal.
X

* * *

x

De opmerkelijke band tussen Maria Magdalena, graancirkels en de Graal

Dr. Herbert van Erkelens © april 2011

x

Vroeger zou ik de Heilige Graal niet direct met Maria Magdalena in verband hebben gebracht. En al helemaal niet met graancirkels. Dat veranderde allemaal toen ik De Taal van Graancirkels van Judith K. Moore en Johan Keijser ging lezen. Mijn interesse voor dat boek was vooral gewekt door de nieuwe informatie over de Graal die dit boek zou bevatten.

Het boek waarmee Judith Moore en Barbara Lamb het graancirkelfenomeen in een volledig ander daglicht zetten. (klik voor link naar Amazon.com)
De Nederlandse graancirkelpionier Mr. Johan Keijser

Uit De Taal van Graancirkels blijkt nu dat Johan Keijser een graancirkel heeft opgespoord die direct met de Graal te maken heeft en in juni 2004 door leerlingen van een Frans lyceum in een voorstad van Parijs is gemaakt. Het is bijzonder om te lezen wat het medium Judith Moore overkwam toen zij voor deze graancirkel het archief van de graancirkels binnenging en in haar geest op het gouden platform stond waar zij de doorgevingen over graancirkels ontvangt:

‘Er verschenen onmiddellijk zes meesters voor me. Ze waren allemaal gekleed in prachtige groene tempeltoga’s die met goud waren afgewerkt. Ze zeiden me dat de archieven voor deze graancirkel gesloten waren en dat het openen ervan een daad van profetie was. Ze zeiden dat ze me hebben waargenomen toen ik met de archieven werkte.
Toen de formule van deze graancirkel naar de aarde werd gezonden, hebben ze dat begeleid als beschermers. Ik knielde voor ieder van hen neer en ze plaatsten hun handen op mijn kruinchakra en spraken een mantra in een taal die ik nog nooit gehoord had. Ik kon de kracht ervan in mijn lichaam in deze dimensie voelen. Het voelde als een initiatie.’

Ook de betekenis van de graancirkel is bijzonder: ‘Deze graancirkel is gecodeerd om het volle vermogen van de Heilige Graal wakker te maken… De sluier zal worden opgelicht en de Graal zal door de mensheid worden ontvangen… Dan en alleen dan zullen alle bekers opnieuw één beker zijn en zullen de dertien verloren stammen van Israël nogmaals bijeenkomen voor de zaak van vrede op aarde. Dat wat in Babel gescheiden werd zal hersteld worden wanneer de Graal geopenbaard wordt… De ware Graal bevindt zich in het DNA. De ware beker van de Heilige Graal is een mystieke kracht die de mensheid wakker maakt.’

De Tor in Glastonbury.

Als de ware Graal zich in ons DNA bevindt, dan zit die als DNA-code ook in ons bloed en de vraag is hoe die code daarin gekomen is. Het antwoord in De Taal van Graancirkels luidt dat Jezus en Maria Magdalena in hun vereniging een DNA-code voltooid hebben die zich via hun kinderen door de mensheid heeft verspreid.

Dit is de bloedlijn die in verschillende verhalen over de Graal zoals in De Da Vinci Code van Dan Brown een belangrijke rol speelt. Maar ook de graalbeker is nauw verbonden met de relatie tussen Jezus en Maria Magdalena. De zes meesters van de Heilige Graal merken erover op:

‘Jozef van Arimathea ontving de Graal voor de hele mensheid. De neerdaling van de Graal vond plaats op de Tor in Glastonbury. De tastbare Graal waarvan de geschiedenis spreekt kwam naar de aarde toe toen Jezus dertien jaar oud was…  Nadat de Beker van de Graal in Glastonbury ontvangen was, toen Jezus dertien jaar oud was, reisde de broederschap waarvan Jozef van Arimathea lid was met de Graal naar Frankrijk. Hier [in Boussy St. Antoine] werd hij beschermd en gereedgemaakt om als geschenk aan Maria Magdalena gegeven te worden bij haar huwelijk met Jezus.

De oorspronkelijke beker van de Graal was een huwelijksgeschenk van Jozef van Arimathea. Later was het de beker die het bloed opving en na de verrijzenis met haar, Maria Magdalena, meereisde, gedragen door Jozef van Arimathea, naar Zuid Frankrijk. Saint Antoine, de plaats van deze graancirkel, is de plaats waar de beker van de Graal werd voorbereid voor de reis met Maria Magdalena en Jezus.
Wij zijn de broederschap die de Beker van de Graal tot de dag van vandaag beschermt.’ Tenslotte wordt gezegd: ‘De Graal is niet van de Aarde, niet van deze tijd, verleden, heden of toekomst. De Heilige Graal is een scheppingskracht. Bereid je voor, want de Graal zal spoedig geopenbaard worden.’

Een van de wegen waarlangs dit gebeurt is via het medium Judith Moore; dankzij het werk van Johan Keijser heb ik haar in 2007 leren kennen en ben ik begonnen om samen met mijn vrouw in Haarlem workshops voor haar te organiseren. Dit jaar was het de bedoeling om bij het begin van de lente de energie en het licht van de kosmische Christus op aarde te verwelkomen, maar niet alleen in mannelijke vorm. Op de workshop zou Judith speciale aandacht aan Maria Magdalena besteden.

‘Fra Angelico: Noli me tangere’. Maria Magdalena en Jezus op de ochtend van Pasen

Tijdens een kerstviering in 2010 had Judith een boodschap van haar ontvangen die ons opriep onze focus op lijden los te laten. Jezus was volgens Maria Magdalena op die bewuste Paasochtend na de kruisiging geheel hersteld van zijn wonden naar haar toe gekomen.
Hij had haar als zijn boodschapper naar de wereld gezonden om dit wonder te verkondigen. Maar het ging niet enkel om hem, maar ook om ons. Onze tijd is de manifestatie van het wonder van heelwording:

‘Jullie zijn degenen die bereid waren om de wonden, het lijden van de mensheid te belichamen en om hersteld te worden, om weer heel te zijn, om hiervan te getuigen en gezien te worden als heel. Jullie zijn de boodschappers. Gaat voort de wereld in om dit wonder te verkondigen…
Wanneer jullie deze reis van dood en opstanding begrijpen, zullen jullie weten dat het jullie reis is. Mijn Meester leeft. Ik ben onsterfelijk. Ik ben alomtegenwoordigheid ingegaan. Ik ben alomtegenwoordig. Ik ben niet beperkt door tijd of ruimte, lichaam of geest. Zie naar mij uit en ik kom naar je toe. Ik ben de getuige van jouw heelheid. Ik ben de getuige van jouw leven. Ik leef met jou. Jij bent de boodschapper. De tijd is gekomen.’

Deze tekst had een bijzondere indruk op mij gemaakt. Zou Maria Magdalena werkelijk naar ieder van ons toe kunnen komen?

Begin Januari had Judith een bijzondere ervaring doorgegeven die dit bevestigde:
‘Ik zag het Levende Lichaam van Magdala. Het onsterfelijke bewustzijn van Maria Magdalena is een alomtegenwoordige toestand van zijn die zij via ons ervaart als een innerlijk verbonden werkelijkheid. Deze innerlijk verbonden werkelijkheid is een weefsel van verlichting dat de aard van bewustzijn en het patroon van betrekkingen voor de menselijke existentie uitbreidt. Maria Magdalena heeft gewacht op de macht van de Graal om ons DNA van binnenuit te verlichten. Zij heeft geduldig gewacht totdat de macht van de Graal op de planeet volledig in werking gesteld kon worden. Via de Levende Graal is zij in vele vormen tegelijkertijd tegenwoordig en actief in de wereld.’

Gelukkig waren op de dag van de workshop helpers komen opdagen om in de keuken te werken of om mogelijke weerstanden tegen het Christuslicht op te vangen. We moesten niet alleen voor 50 mensen een feestelijke lunch zien te bereiden, maar hen ook door een ervaring zien te loodsen die hun leven kon veranderen. Veel mensen deden op verschillende momenten van de dag bijzondere ervaringen op. Zelf had ik bij het onderdeel van Judith maar één wens, namelijk om de aanwezigheid van Maria Magdalena te voelen.

Toen ik in 2002 mijn boek Jezus en de broederschap van de Essenen schreef, had ik nog maar beperkte informatie over haar rol in het grotere geheel. Nu wist ik dat haar tijd gekomen was. Tijdens de activering rond de Magdala voelde ik de energie rond mijn hoofd stijgen en ik vroeg Maria Magdalena om een gunst die zij direct verleende. Voor mij was dat een belangrijk moment. Er was veel gebeurd op de workshop en ik voelde mij als organisator verantwoordelijk voor het verloop. Nu wist ik dat Maria Magdalena bij ons aanwezig was en dat het echt waar was dat zij voor ieder van ons de getuige van ons leven is.

Judith Moore

Een week later ontmoette ik Judith tijdens een vergadering over de erfenis van Johan Keijser. Hij was begin september 2009 gestorven. ‘Werken met de Graancirkel Codes’, het enige boek van Judith en hem dat nu nog in de handel is, bevat maar een klein deel van hun werk rond graancirkels. Bovendien heeft Judith inmiddels een aantal transmissies rond graancirkels van 2009 en 2010 voltooid. Wat te doen met die schat aan inspirerende beelden en inzichten rond de transformatie van de mensheid en de Aarde?

Hoewel ik nog nooit in een graancirkel heb gestaan, bood ik Judith aan haar te helpen bij het samenstellen van een nieuw boek. Volgens Judith zou dit moeten gaan over de relatie tussen graancirkels en de profetie van de Levende Graal. We zouden daarbij ruim kunnen putten uit de transmissies die in The Language of Crop Circles verschenen waren. Johan had zich altijd erover verwonderd dat dit prachtige boek zelfs midden in Wiltshire, het graancirkelgebied in Zuid-Engeland, niet goed verkocht. In die desinteresse hopen wij nu verandering te brengen.

Vervolgens kreeg Judith een boodschap door die speciaal voor mij was bestemd, maar ook Sean Sands, de partner van Judith uit Canada, en Judith zelf omvatte. Wij zouden met ons drieën voor een belangrijke stap in ons leven staan. Het grote werk uit de alchemie zou voor ieder van ons nu aanvangen.
De boodschap bevatte voor mij persoonlijk nog enige woorden en beelden die mij diep raakten en met de aartsvader Jakob en de Jakobsladder uit het boek Genesis te maken hadden. Ik zou in mijn ziel het zegel van Jakob dragen dat bij de Ark van het Verbond hoort. Verder werd gezegd: ‘Het vlak van ascensie is een Jakobsladder. En jouw DNA draagt de code van Jakob… Binnen het systeem van Jakob bestaan specifieke frequenties van creatie die de grotere kosmische codes ontsluiten van de ascensie via Genesis.’

De Jakobsladder volgens William Blake.

Blijkbaar staan we als mensheid op het punt om het zegel van Jakob te ontsluieren en de Ark van het Verbond te openen, zodat de Jakobsladder te voorschijn kan komen voor de ascensie van de Aarde.

Als Steven Spielberg het zou weten, zou hij nog één keer Indiana Jones in stelling kunnen brengen. Maar dit speelt zich allemaal niet op het filmdoek, maar in werkelijkheid af. De Aarde beeft en het geweld in tal van landen is groot. Voor veel mensen is dit de eindtijd.

Maar er is ook een weg voorbij de eindtijd, voorbij geweld en vernietiging. En daarvan getuigen de graancirkels die ieder jaar in de lente en de zomer verschijnen en door Judith gekarakteriseerd worden als formules van ascensie en het ontwaken van de Hemel op Aarde.

De graancirkels van 2007 en 2008 stelden Johan Keijser in staat om vóór zijn overlijden een formule te voltooien die later in een visioen van Judith zou verschijnen als een spiraalvormige Jakobsladder door de dimensies heen waarvan graancirkels de sporten vormden.

Zelf stel ik mij hierbij voor dat de graancirkels van 2001 tot en met 2008 ons met hun duidingen stapsgewijs mee kunnen nemen naar hogere niveaus van bewustzijn. In 2001, het eerste jaar van het nieuwe millennium, verschenen de meest fantastische graancirkels.

De beruchte aanval op de Twin Towers moest toen nog plaatsvinden. Judith krijgt haar informatie over de gewasformaties door van Laiolin, een wezen van puur licht uit de dertiende dimensie. Bij 2001 merkt Laiolin op:

‘Jullie, de 144.000, zijn vrijwillig geïncarneerd op dit kritieke tijdstip in de geschiedenis van Moeder Aarde om het licht van liefde kracht bij te zetten en een nieuwe schepping te manifesteren. Graancirkels zijn een geschenk van de collectieve geest, geholpen door jullie sterrenbroeders en –zusters… Jullie zijn goddelijke medescheppers; jullie vermogen tot manifestatie is aan het wakker worden. De tijd is kritiek. Elk mens is op krachtige wijze nodig om het dreigende noodlot in toom te houden en een nieuwe werkelijkheid te scheppen.’

Milk Hill, Alton Barnes, 13 augustus 2001. 1 Maand vóór de aanslagen op het WTC in New York. (Foto: Janet Ossebaard)

De graancirkels van 2008 zijn terug te vinden in Werken met de Graancirkel Codes en laten zien dat een wereld van vrede binnen handbereik is gekomen. Op 22 juli van dat jaar verscheen er op het South Field bij Alton Priors een prachtige gewasformatie die door Laiolin wordt gekarakteriseerd als de neerdaling van de vredesduif.(zie hieronder)

Ook de Graal wordt bij deze formatie genoemd: ‘De verschijning van dit symbool markeert de tijd van het ontwaken van de kracht van de Heilige Graal en de komst van de Christus van Vrede voor de Aarde.’ De Christus van de Vrede is geen puur mannelijke Christus, maar drukt juist het heilige huwelijk van het vrouwelijke en het mannelijke principe uit. Die vereniging zal uiteindelijk vrede op aarde brengen.

Judith was ten tijde van het overlijden van Johan al bezig met een pelgrimage naar de Griekse eilanden, Delphi en Malta. Verschillende transmissies rond deze pelgrimage hebben betrekking op graancirkels die in 2009 zijn verschenen. Maria Magdalena wordt erin gekenschetst als profetes en geheime boodschapper van het Levende Verbond. Zij zou met Jozef van Arimathea en de Broeders van het Licht uit Avalon hebben samengewerkt om de heilige aarde voor te bereiden ‘op het grote licht dat nu op aarde ontwaakt.’

South Field, Alton Priors, 22 juli 2008

2010
In 2010 bezocht Judith verschillende graancirkels in Zuid-Engeland omdat daarin een nieuw energiepatroon zichtbaar zou worden dat ons voorbij het Armageddon-scenario van het einde van de wereld zou voeren. Ook de Graal speelde hierbij weer een rol.

Maria Magdalena vertelt bij de graanformatie die op 17 juli te Fosbury Camp bij Vernham Dean verscheen: ‘Jullie zijn uitgenodigd om diep in de rijken van de Graalmysteriën te reizen met nieuwe betekenis en een nieuw doel. Velen hebben de mysteriën van de Graal gezocht; het is nu een levende kracht, niet langer een verloren gegaan geheim.

De macht van de Levende Graal is geopenbaard. Het is de Goddelijke Kracht van Vereniging met het God-Zelf die liefde de wereld in doet stromen. Er is geen kracht op aarde die in staat is tot genezen van wat gefragmenteerd is zoals de Levende Graal.’

Herbert van Erkelens

x

x

‘Jullie zijn uitgenodigd om diep in de rijken van de Graalmysteriën te reizen met nieuwe betekenis en een nieuw doel. Velen hebben de mysteriën van de Graal gezocht; het is nu een levende kracht, niet langer een verloren gegaan geheim. De macht van de Levende Graal is geopenbaard. Het is de Goddelijke Kracht van Vereniging met het God-Zelf die liefde de wereld in doet stromen. Er is geen kracht op aarde die in staat is tot genezen van wat gefragmenteerd is zoals de Levende Graal.’ 17 juli 2010 – Fosbury Camp bij Vernham Dean

P.S.
Om mensen op een indringende, maar toch ongedwongen manier met de kracht van de Graal in contact te brengen bereid ik een korte cursus met powerpoint presentaties voor. De hele cursus over de graallegende en graancirkels zal zes zatermiddagen in mei en juni in beslag nemen. Nadere informatie is te vinden op mijn website: Cursus ‘Graancirkels en de Levende Graal’

De volledige transmissie over de graancirkel van 17 juli 2010 staat op de website van Judith: Het nieuwe Jeruzalem – Judith K. Moore

De website over graancirkels van Janet Ossebaard: welkom

Zie ook: Johan Keijser, Judith K. Moore, Werken met de Graancirkel Codes, Dolphins & Whales Publishing, Heemstede.

7 gedachten over “Graalgraan.. Graalformaties..

 1. Toen ik in mijn begin 20 jaren was had ik na een dag hard werken ff liggen om bij te tanken een vreemde ervaring . Voor mijn geestesoog kwam een heel duidelijk beeld wat leek op een wassende maan met iets erin , daarna werd dat ondertekend met ; priester Salomon , echter in mijn eigen handschrift .Jarenlang ben ik op zoek geweest naar de betekenis en niets resoneerde totdat 2 jaar terug een graancircel met de phoenix onder mijn ogen kwam . Totaal bizar , wat het betekent weet ik nog steeds niet , maar de herkenning was daar .
  Foto van de Tor in Glastonbury wekt trouwens ook bizarre herinneneringen op , maar dat is een andere topic .

  1. Stel dat je de wijsheid van Salomon hebt maar hem nu nog niet kan bereiken. Binnenkort begrijp je het of herinner je je het misschien wel. Lijkt me heel spannend.
   Ik heb af en toe van die rare dromen waar over ik dan later het gevoel heb dat ik iets heel belangrijks heb gehoord of gezien maar het me niet meer herinner. Ik weet niet hoe jij dat ervaart maar ik vind dat verschrikkelijk frustrerend.

  2. Selene ,
   Ik denk dat ik maar gewoon zo moet interpreteren zoals het binnenkwam .
   Lange tijd heb ik Salomon niet zo gewaardeerd vanwege het voetstuk waar de occultisten hem op hadden gezet , en hoe hij in de bijbel verguist werd vanwege toelaten van andere geloofsystemen in zijn koninkrijk . Nu zie ik het plaatje anders en is het zwart/wit veranderd in een prachtig scala van kleuren .
   http://www.youtube.com/watch?v=ZjCIhV0QEPc

  3. En wat hebben we een prachtige muziek in deze wereld. Heel toepasselijk ja.
   Dank voor de link.

 2. mooi artikel, maar er wordt indirect verwezen naar de verhalen uit de bijbel, maar hoe zit dit dan met de verhalen uit de GITA die 2000 jaren voor Jezus werd geschreven en het geboorte verhaal van Jezus is gelijk aan de geboorte van KRISNA ik raak hier erg van in de war. Graancirkels hebben mijn grote aandacht maar ook dit met de verhalen uit Engeland met de graal maakt mij ook onzeker wat is waar? waarom hebben de Maya’s het volgens mij over Jezus of Krisna kan iemand mij hier iets over vertellen?
  willem

  1. Dag Willem, tja wat is waar.. Waarheid brengt klaarheid. Het betekent voor mij dat puzzelstukjes passen. Ik kijk dan ook niet naar Jezus en Krisna als concurrenten of iets dergelijks.
   Als er één Universele Waarheid is, de waarheid van de Eenheid, dan spreken alle meesters over dit principe. Door zélf te doorvoelen: ‘I AM’, ben je Eenheid-met-Al. Onlosmakelijk verbonden; deze link is niet te verbreken..!
   Dus wat waar is, dien je zélf te doorvroeden. Die graancirkels zijn er niet voor niets. Die graancirkelmakers hebben een ‘geometrie=frequentie-plan’. De Aarde wordt dus voorzien van een frequentie, die uit die specifieke graanformatie ‘zoemt’. En dat die graanformaties boven die ‘vette’ leylijnen in Wiltshire liggen, is natuurlijk niet zomaar.

   Ik geloof dat de grote meesters meer bezig waren hun boodschap af te stemmen op de specifieke groep waarin/waaronder zijn leefden, dan dat ze hun boodschap (zoals bijvoorbeeld bij Kryon over het DNA) gewoon naar eigen kracht neerzetten. Daardoor zijn er ook zoveel SCHIJNBAAR verschillende boodschappen. Maar kijk je goed, dan zie je, dat ze allemaal met elkaar in verbinding staan.

 3. Beste Guido J
  Mijn dank voor jou reactie ik reageer laat daar ik het vandaag 20/9 pas zie en inderdaad moet ik jou universele gedachte met je delen, voor ons dus eeuwen terug waren de mensen anders en dichter bij het universum( of wisten) maar zijn wij in de laatste minimaal 4 tot 5000 jaar door de verhalen geconditioneerd, waar alle religies dankbaar gebruik van hebben gemaakt om op deze wijze de mensen steeds verder van de werkelijkheid af te houden,wat dat betreft heeft de Ghita als je deze op de juiste wijze leest en de srimad bhagavatam nog de juiste info, maar dat is door de komst van de bijbel in het westen gedeeltelijk te niet gedaan, ik denk vaak in de 80/20% optie en deze is dat 20% denkt voor de 80% zoals ook nu weer gebeurd met de graan en ufo en het universum foto? worden gescreend en mensen die het werkelijk gezien hebben niet geloofd maar het zwijgen opgelegd, voor mij staat er een ding vast als men nu in 2012 nog niet weet hoe een piramide gebouwd is en waarvoor hij diende maar wel minimaal 3 tot 4000 jaar geleden gebouwd is weet ik dat wij nu niets weten, of te weten mogen komen en moet dat gaan in de schimmelige wereld van de helderziende paragnosten en leugenaars.even van mij afgeschreven dank u

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.