Advertentie

Het begin van ‘De Zesde nacht van de Galactische Onderwereld’.


Het onderstaande artikel van Carl Johan Calleman is een mooi voorbeeld van één van de grote verschillen die in de interpretaties van de Maya-kalender worden gemaakt. Carl Calleman is namelijk een man die al jaren een voorbeeld is voor velen en de Maya-kalenders niet alleen met zijn ‘rede’ bekijkt, maar ook met het gevoel. En juist dát maakt dat we achter interpretaties komen, die je niet zo snel bij anderen aantreft. Het gevoel, de ‘intuitive mind’, is ons kompas in de komende tijd.

Dat de Maya’s niet ‘zo maar’ een speciaal volk waren (en zijn!) blijkt uit hun hoge graad van wiskunde, die zij bereikt hadden. O.a. hierdoor waren zij in staat enorme calculaties te maken, vooral astronomische berekeningen blijken met grote juistheid te zijn gedaan, vaak zuiverder dan onze huidige metingen bijvoorbeeld! 

Het woord ‘Maya’ is een begrip uit het Hindoeïsme en het Boeddhisme, dat vertaald kan worden als “sluier van illusies”. Beide religies wijzen er op dat de mens meestal een wereldbeeld heeft dat ver van de werkelijkheid af staat, zodat het de mens belet inzicht te hebben. Dit onwerkelijke beeld is het resultaat van materiële waarneming via de zintuigen (empirisme) en een foute interpretatie ervan; de mens wordt hierdoor door een sluier van illusies omgeven en de ware toestand van de wereld wordt aan het zicht onttrokken en verhindert de mens om het ware geluk te vinden.

 De Maya’s waren in dit opzicht ook de meesters van het begrip ‘TIJD’, de illusie ‘TIJD’..

We voelen allemaal dat deze Tijd niet meer zo ‘vast’ is als vroeger. Dat ‘Tijd’ als het ware vloeibaar begint te worden; hij glijdt tussen onze vingers door! Een heel bizar verschijnsel! Of hebben we het over ‘gevoel’, het TIJD-gevoel dus..? Want we dachten allemaal, dat als we érgens op konden rekenen in dit Aardse bestaan, het de nou juist ‘de Tijd’ was.. Toch?

De Maya’s hadden begrip van het verschijnsel ‘Tijd’ en lieten ons kalenders na, geschriften, die we pas nú beginnen te begrijpen. Niet met ons ‘verstand’, maar met ons hart. Kan het zijn dat ‘de Tijd’ gekomen is voor het einde van ‘De Tijd’. Inderdaad, je leest het goed: ‘Het einde der Tijden’..  Een bijzonder tijd is aangebroken, neem de Tijd voor dit artikel. Zo lang het nog kan!  😉

~~~~~~~~~~~~~~~~

Het begin van de Zesde NACHT van de Galactische Onderwereld

 Carl Johan Calleman – Berlijn, 21 Oktober 2009 (4 Akb’al)

(met dank aan Jan Smith (vertaling)
en
Marjon Lahun Chicchan, Kin 205 (PAN-Holland))

Carl Johan Calleman
Carl Johan Calleman

Voordat ik begin met de bijzonderheden van de komende Zesde NACHT, meen ik dat ik een aantal van mijn uitgangspunten duidelijk moet maken, over hóe we de Maya kalender kunnen begrijpen, omdat er nogal wat ideeën rondgaan die hierover tamelijk uiteenlopen.
Zo zijn er b.v. sommigen die geloven dat de einddatum van de Maya kalender enkel het einde van een cyclus markeert en het begin van een nieuwe. Ik denk echter dat we toegaan naar iets veel belangrijks dan alleen een punt in een cyclus die dan weer herhaald wordt.

Er is een grote hoeveelheid empirisch bewijs dat we toegaan naar een moment in de tijd waarop de negen evolutionaire niveaus van het kosmisch plan op hetzelfde moment voltooid worden. Dit is in overeenstemming met de enige Maya inscriptie uit de oudheid, het Tortuguero monument, dat beschrijft wat er zal gebeuren op de einddatum. (zie hier)

Dit betekent dat we niet naar een nieuwe cyclus toegaan of een andere verschuiving, maar naar het einde van alle verschuivingen, iets waar de hele evolutie de voorbereiding en opbouw voor geweest is. Alleen een dergelijk eind van alle verschuivingen kan de grondslag vormen voor een millennium van vrede.

Wat nu staat te gebeuren is met andere woorden, iets dat NOOIT eerder gebeurd is in de geschiedenis van het universum. Mogelijk dat deze komende en gedeeltelijk onbekende verandering een, naar ik merk bij veel mensen wijdverspreide ontkenning veroorzaakt. Liever dan geconfronteerd te worden met geweldige veranderingen in onze sociaal economische verhoudingen (iedere verandering in het menselijk bewustzijn betekent ook een verandering in onze verhoudingen) geven veel mensen er de voorkeur aan te fantaseren over een fysieke of astronomische gebeurtenis, zoals het einde van de wereld dat dan op een bepaalde datum zou moeten gebeuren.

In werkelijkheid gaat de Maya kalender niet over iets dat op een bepaalde dag gaat gebeuren!

Ze is de beschrijving van een goddelijk plan voor de evolutie van het bewustzijn. De Maya-kalender beschrijft kwantum-verschuivingen tussen kalenderenergieën, die verschuivingen in het collectieve en persoonlijke bewustzijn tot stand brengen.

In werkelijkheid gaat de Maya kalender niet over iets dat op een bepaalde dag gaat gebeuren, maar is zij de beschrijving van een goddelijk plan voor de evolutie van het bewustzijn waarbij kwantumverschuivingen tussen kalenderenergieën verschuivingen in het bewustzijn tot stand brengen. Het bewustzijn van de mens zal verder getransformeerd worden in overeenstemming met dit plan totdat we bij de werkelijke einddatum komen van het scheppingsproces op 28 Oktober 2011. Op deze datum wordt de hoogste kwantumtoestand van het universum bereikt (13.13.13.13.13.13.13.13.13 13 Ahau). Op dat moment zullen de verschuivingen die de harmonie verstoren ophouden en het is duidelijk dat we daar nog niet zijn aangekomen.

In dit plan voor de evolutie van het bewustzijn, naderen we nu de Zesde NACHT van de Galactische Onderwereld, de Achtste Onderwereld, die op 8 November 2009 begint. Als ik de Maya kalender goed begrijp zullen we in de komende periode getuige zijn van de belangrijkste transformatie van het bewustzijn die ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft plaats gevonden. Het opwindende hiervan is dat een beeld van hoe de nieuwe wereld geboren zal worden, duidelijk wordt. Wat aan de andere kant ook steeds duidelijker wordt is dat deze geboorte erg veeleisend zal zijn.

Het is daarom des te belangrijker om te begrijpen op welke wijze sommige van deze komende moeilijkheden aan de geboorte van deze nieuwe wereld bijdragen. Als de mensen een realistische voorstelling kunnen krijgen hoe deze nieuwe wereld geboren zal worden, kunnen zij hoop houden voor de toekomst die eerder op de werkelijkheid dan op wensvoorstellingen gebaseerd is.

Jammer genoeg bestaat er veel verwarring over de Maya kalender en velen die zich als deskundigen presenteren ontkennen de wijsheid van de Maya’s dat er negen kosmische krachten zijn die op het punt staan zich te manifesteren. De Zesde NACHT van de Galactische Onderwereld duurt van 8 November 2009 tot en met 2 November 2010. Deze periode kan echter niet goed begrepen worden zonder te kijken naar de overlapping van deze NACHT met de cycli die het hoogste niveau in het kosmische evolutieplan voorbereiden, de Universele Onderwereld (zie afbeelding).

galactic underworldDoor deze overlapping en door de versnelling van de tijd die samengaat met deze laatste Onderwereld, denk ik niet alleen dat de komende periode erg intens zal zijn maar ook dat het wat de energie betreft nogal complex zal zijn.

Op het moment dat ik dit schrijf (21 Oktober 2009, 4 Akb’al) zijn we nog steeds in het laatste gedeelte van de Zesde DAG, de periode van bloei in het proces van zaad tot gerijpte vrucht, in de Galactische Onderwereld, die voorafgaat aan de Zesde NACHT. Zoals ik in een eerder artikel voorspeld heb beginnen sommige mensen nu te zeggen dat de wereldwijde economische recessie (of het ergste ervan) al voorbij is.

Maar tegelijkertijd zijn er bepaalde dingen in de wereld aan de hand die dit tegenspreken en die meer in overeenstemming zijn met de eerder door mij gemaakte voorspelling van een verdere economische neergang, wat vooral tot uitdrukking zal komen bij het begin van de Zesde NACHT met de vermindering in waarde van de US dollar. (Of dit zal gebeuren precies bij het begin van de Zesde NACHT, op 8 november 2009 is nog wel een open vraag en kan afhangen van wat het veroorzaakt).

Deze voorspelling is gebaseerd op de waarneming dat NACHTEN, in de tweede helft van een onderwereld, gewoonlijk tenminste een vertraging van de economische groei betekenen. (2) Een indicatie van een dergelijke komende teruggang bij het begin van de komende NACHT, is bijvoorbeeld dat er een run op goud is dat voor de eerste keer over de magische grens ging van 1000 troy ounce. Bovendien toonde een handelsindex dat degenen die daar verstand van hebben, de Amerikaanse aandelen als veel te hoog gewaardeerd beschouwen en begonnen zijn ze te verkopen.

Er gaan in alle hoeken van de wereld stemmen op, om de US oliedollars en dus ook de US dollar, te gaan vervangen als de ‘Mondiale Wereldmunt’. Deze verschillende aanwijzingen geven niet aan dat de ‘recessie’ voorbij is, maar dat een verdere economische neergang, vooral in het door schulden geteisterde westen, onafwendbaar is. Het lijkt er op dat investeerders waarden op papier of in digitale vorm gaan ontwijken, wat nu precies datgene is wat we kunnen verwachten in het laatste deel van de Galactische Onderwereld als er een verschuiving plaats vindt van abstracte naar concrete economische waarden.

Het leefgebied van de Maya's: Midden-Amerika. Symbolisch voor de positie van de Maya's: De 'brug' tussen Hemel en Aarde.
Het leefgebied van de Maya’s: Midden-Amerika. Symbolisch voor de positie van de Maya’s: De ‘brug’ tussen Hemel en Aarde.

Ik denk dat wat gebeurt in de wereldeconomie veel diepgaander en fundamenteler is dan een recessie en dat dit een direct gevolg is van de bijzondere transformatie van het bewustzijn die door de Galactische Onderwereld gedragen wordt. Zoals ik in mijn nieuwe boek  ‘Het Doelbewuste Universum’ schrijf, is het bewustzijn niet iets dat alleen maar plaats vindt in de hoofden van mensen. Het is hoofdzakelijk een verhouding tot de Levensboom, de bron van de verschuivende energieën die door de Maya kalender beschreven wordt en die op veel verschillende niveaus in de kosmos bestaat: Kosmisch, Galactisch, Solair, Planetair, Menselijk etc.

Als er kwantumverschuivingen in de Levensboom plaats vinden veroorzaken deze dus gesynchroniseerde verschuivingen op al deze verschillende niveaus, wat zoveel betekent dat de verschuiving in bewustzijn zowel de mens als de planeet betreffen. Een verandering in bewustzijn zal dus altijd een verandering in onze relatie tot de wereld in het algemeen en tot andere mensen betekenen. Als dit gezichtspunt juist is, kunnen we nog eengrotere verwijdering van abstracte waarden verwachten, bij het begin van de Zesde NACHT.

Dit is een verandering waarvan we kunnen verwachten dat zij de economieën van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het zwaarst zullen treffen, die immers de financiële centra van de wereld zijn en veel van de bankactiviteiten in de wereld beheersen. Op dit moment zijn deze landen en vooral de Verenigde Staten, zo in de schulden geraakt dat het geen uitleg behoeft waarom er een verdere neergang in de economie plaats zal vinden.

Er gaat op de een of andere manier toch wel het een en ander gebeuren, er is/lijkt alleen ‘iets’ nodig dat het proces oproept.

Hoewel veel dingen deze neergang kunnen veroorzaken en de media daar alle aandacht aan zullen besteden, is de diepere reden voor deze neergang het beste begrepen vanuit de Maya kalender, omdat zij beschrijft hoe de menselijke geest door kosmische energieverschuivingen beïnvloed wordt. Vanuit het perspectief van de Maya kalender, is de daling van de economische groei de afspiegeling van een stapsgewijze aanpassing aan het einde van economische cycli die overeenkomt met de einddatum van de Maya kalender (of met de ‘begindatum’ van een nieuwe wereld – zo u wilt).

aztec-calendar-wheel grootAls de neergang van de economie deel is van het proces dat de voorwaarden schept voor de geboorte van een nieuwe wereld, dan is het relevant om te vragen hoe diep deze neergang zal zijn? Zelfs als het duidelijk wordt dat het ‘papieren geld’ en vooral de US dollar getroffen zullen worden, blijft het toch nog wel een open vraag hoe verrijkend de consequenties hiervan zullen zijn. Ik denk dat dit alleen maar begrepen kan worden door te bestuderen hoe de aard van deze nieuwe wereld zal zijn. Maar als we dit willen begrijpen blijkt dat er geen oude Maya bronnen zijn om te raadplegen.

De Maya bronnen zeggen alleen dat als de Maya kalender eindigt, de Negen Onderwerelden zich zullen manifesteren. Er is geen oude inscriptie die vertelt wat er hierna zal gebeuren.

Door dit gebrek aan materiaal, stel ik voor dat we ons richten op de bronnen van de grote Abrahamitische religies, zoals de Bijbel en de Koran, die er wel wat over zeggen. Als we dit combineren met ons inzicht in de Maya kalender, denk ik dat we wel een idee kunnen krijgen van wat staat te gebeuren.

In de Sura 82:17-19 zegt de Koran: “En wat zal u verklaren wat de Dag des Oordeels is? En opnieuw, wat zal U verklaren wat de Dag des Oordeels is? (Het zal) De Dag(zijn)  dat geen ziel meer de macht zal hebben over een andere, want de macht zal die dag geheel bij Allah zijn”.

Ik denk dat het verdwijnen van de overheersing verwijst naar de Universele Onderwereld, die een bewustzijn van heelheid zal brengen en transparantie van ons gehele wezen en onze vroegere daden. Als we dit serieus nemen dan betekent dit dat alle ketenen waarmee we aan anderen die ons overheersen gebonden zijn, verbroken moeten worden.
Ook het laatste boek van de Bijbel, de Openbaringen van Johannes, beschrijft in vers 21: 4-5 een nieuwe wereld die geboren wordt: “Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. Hij die op de troon zat zei: Alles maak ik nieuw!”

Als we dit in ernst nemen, dan betekent dit dat alle ketenen waarmee we aan het verleden gebonden zijn, verbroken moeten worden opdat de nieuwe wereld geboren kan worden. Nemen we beide uitspraken bij elkaar, dan betekent dit dat het een voorwaarde is voor de geboorte van de nieuwe wereld, dat we ons volledig bevrijden van onze ketenen met het verleden en ook van die welke ons aan andere mensen binden.

Voor sommigen kunnen deze veranderingen zó groot lijken dat het gemakkelijker kan zijn als de wereld aan haar einde komt…

Beter nog dan al deze noodzakelijke veranderingen te ondergaan als onze wereld op zijn kop gezet wordt.

Voor sommigen kunnen deze veranderingen zo groot lijken dat het gemakkelijker kan zijn als de wereld aan haar einde komt, dan al deze noodzakelijke veranderingen te ondergaan als onze wereld op zijn kop gezet wordt. Natuurlijk zijn er veel mensen in gezagsposities die een dergelijke transformatie naar gelijkheid en harmonie niet graag zouden zien gebeuren. Deze citaten echter kunnen ons een aanwijzing geven hoe moeilijk de economische neergang kan worden. Zal geld bijvoorbeeld helemaal verdwijnen?

Ik denk dat het antwoord hier op is dat geld zal verdwijnen in de mate dat het de wereld niet meer vastketent aan het verleden. In de praktijk zal dat waarschijnlijk betekenen dat iedere vorm van winstgevende investering zinloos zal zijn omdat de nieuwe wereld geen groei economie zal hebben die gericht is op het verzamelen van abstracte waarden. Het is waarschijnlijker dat de nieuwe economie gebaseerd is op delen en zorg dragen door alle leden van de gemeenschap als het eenheidsbewustzijn van de Universele Onderwereld tot stand gekomen is.

In de meer nabije toekomst van de Zesde NACHT zal de praktische uitwerking van deze transformatie getest en ingevoerd worden. Vanuit de huidige wereld gezien lijkt dit ondenkbaar. Maar laten we bedenken dat er niet zoiets bestaat als een universele menselijke aard en dat onze waarneming van de werkelijkheid en waartoe we gedreven zijn om te scheppen, altijd verschilt in de verschillende Onderwerelden.

De mensen van de Regionale, de Nationale, de Planetaire en de Galactische Onderwereld zijn geheel verschillend in hun benadering van het leven en de universele mens die geschapen wordt door de Negende Universele Onderwereld zal het hoogtepunt voorstellen van de evolutie van het bewustzijn. De mens zal dan waarschijnlijk een andere waarneming hebben van de wereld en over andere mogelijkheden dan daarvoor beschikken.

Hoe komt deze transformatie van een mens die hoofdzakelijk voor zichzelf zorgt tot één transformatie, die de eenheid in alle dingen ziet en de voortbrengselen van de schepping deelt, dan in de praktijk tot stand? Een dergelijke verandering van ons leven kan nu wel net zo onmogelijk lijken als ooit de val van de Berlijnse muur. Maar net zo goed als de val van de Berlijnse muur uiteindelijk de reflectie was van een transcendentie van een oost-west polariteit in het menselijk bewustzijn, is de nieuwe wereld ontworpen als de transcendentie van de binnen- en buiten’muren’, die vooral in het Westen bestaan.

Daarom vermoed ik dat gedurende de eerste helft van de Zesde NACHT de wereldeconomie verder achteruit zal gaan en de consumptie van de Amerikaanse burgers zullen niet meer instaat zijn om de industriële machines van de wereld aan de gang te houden. Toch kan geen enkel deel van de wereld verwachten dat het niet geraakt zal worden door de indirecte effecten van deze neergang. In deze neergang komt er dan een moment waarop het veel mensen gaat dagen dat het niet meer mogelijk is om de oude groei economie weer tot leven te wekken en dat er geen terugkeer zal zijn naar “business as usual”.

Op dat moment zullen er radicale oplossingen gevonden moeten worden om mensen te laten overleven, ook op een zuiver fysieke wijze, als het duidelijk gaat worden dat het de ketenen aan de economie van het verleden zijn die deze situatie veroorzaken. We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen wat er gaat gebeuren als grote delen van de bevolking in landen als het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, niet meer instaat zijn hun hypotheek te betalen?

housing sale
Crisis? ‘Don’t make us beg’, is het laatste bordje..

Moeten deze mensen dan massaal hun huizen verlaten zodat ontelbare huizen waarvan de bank eigenaar is, leeg staan, terwijl de mensen zelf buiten op straat moeten leven? Deze situatie heeft zich al voor gedaan in de verschillende buitenwijken van Detroit, centrum van de auto-industrie. Dit scenario is niet hypothetisch maar is tot op zekere hoogte al werkelijkheid geworden. Wat dan waarschijnlijk zal gebeuren is dat er een roep komt voor een moratorium op alle schulden, zodat de mensen niet langer de banken hoeven te betalen om in hun huizen te blijven.

Het is denkbaar dat dit vooraf gegaan wordt door iets op een veel grotere schaal, aangezien er al stemmen zijn opgegaan om alle nationale schulden te laten vervallen. Als een dergelijk mortuarium voor schulden wordt ingesteld, komt dat feitelijk overeen met het verwerpen van de macht die het geld nu heeft.

Het betekent een complete overgang naar een economisch systeem dat niet langer gebukt gaat onder het verleden. Dit betekent dan ook er ook een einde komt aan het lenen van geld, waardoor er een breuk in de groei-economie ontstaat. In tegenstelling hiermee zal dan de nadruk komen te liggen op de behoefte van mensen op dit moment (waarbij we terugkeren naar het thema van het doorsnijden van de keten die ons aan het verleden binden) .

Dit zal niets minder zijn dan een complete revolutie en waarschijnlijk een wereldwijde om dat de economieën van de wereld zo sterk met elkaar verweven zijn. Waarschijnlijk zal zich dit verspreiden vanuit de Verenigde Staten naar de rest van de wereld. Een dergelijke geweldige verandering van het sociaal economisch systeem in de wereld zal dan waarschijnlijk plaats vinden in de periode tussen 17 juli 2010 (de Kosmische convergentie) 1) en het begin van de Zevende DAG van de Galactische Onderwereld op 3 November 2010. Het spreekt vanzelf dat het gevolgen zal hebben voor alle systemen van overheersing die de wereld geërfd heeft van de Nationale, maar ook van de Planetaire Onderwereld.

Vanuit een energitisch standpunt gezien, is deze periode van 17 Juli tot 3 November ontstaan door het overlappen van de pre-Universele Onderwereld en de Galactische Onderwereld (2) Zie deze afbeelding:

 

13 13 13 13 13

Deze revolutionaire periode zal waarschijnlijk resulteren in het ineenstorten van regeringen en nationaal gezag (niet van één bepaalde regering in het bijzonder, maar van het gezag van regeringen überhaupt; iets dat de mensheid heeft ge-erfd van de Nationale Onderwereld). De vraag zal dan in alle ernst worden gesteld, waar we ‘onze’ regeringen en nationale grenzen nog voor nodig hebben ‘als geen ziel macht zal hebben over een andere.’

Mijn visie op de tijd tussen de Kosmische Convergentie tot aan de Zevende DAG, is dat er een totale revisie plaats zal vinden van de menselijke beschaving. Dit is dan ook een belangrijke tijd voor ons om de keuze te maken welke weg wij als individu willen volgen. Waarom zou deze bijzondere tijdsperiode van 17 juli 2010 tot 3 November 2010 zo’n grote revolutionaire transformatie veroorzaken? Er zijn twee eerdere tijdsperioden die opmerkelijk zijn als parallellen van deze periode.

De ene is de periode van 1498-1617, de Renaissance, die in algemene zin de omverwerping betekende van het feodale systeem, dat in het Vaticaan de ultieme bron voor wereldse macht zag. Het is ook het begin van onze moderne tijd.

De andere is de periode van 1986-1992, waarin een revolutionaire golf van democratisering plaats vond  (inclusief de val van de Berlijnse muur) met als gevolg dat er een wereld is ontstaan waarin de twee hemisferen van deze wereld niet langer gescheiden zijn. We kunnen ook opmerken dat in deze twee perioden nieuwe vormen van spiritualiteit ontstonden. Bij de eerste periode was dit de Reformatie, en in de tweede, de Harmonische convergentie, (3) die min of meer de basis geworden is van de eclectische spiritualiteit van onze tijd.

Ik denk dat het een open vraag is, of deze transformatieve revolutie tussen 17 juli en 3 November 2010 gewelddadig zal zijn of niet. Maar het is wel duidelijk dat de mensen verdeeld zullen zijn tussen hen die met de stroom van de nieuwe energieën die tot een nieuwe wereld voeren, willen meegaan, en hen die daar weerstand aan willen bieden en willen terugkeren naar het oude systeem. Hoe zij zich tot deze verandering zullen verhouden hangt onder meer af van de mate waarin zij inzicht hebben in de Maya kalender en het kosmische plan, waar op dit moment maar een zeer kleine minderheid zich bewust van is in zijn ware oude vorm als de manifestatie van de negen kosmische krachten.

De vraag zal dan in alle ernst worden gesteld, waar we ‘onze’ regeringen en nationale grenzen nog voor nodig hebben ‘als geen ziel macht zal hebben over een andere.’

De mensen in het algemeen zullen waarschijnlijk nooit de waarschuwingsignalen herkennen van de dingen die komen gaan. Maar in de mate dat ze inzien dat de grote veranderingen voortkomen uit een goddelijk plan, betekent dit dat er een geestelijk ontwaken plaats kan vinden. Als dit zou gebeuren zijn ze niet geneigd om naar de veranderingen om hen heen te kijken als zinloze chaotische gebeurtenissen, zoals die zeker zullen worden weergegeven door de overheersende media.

Als we bedenken dat het hier gaat om de deelname aan een proces in de evolutie van het bewustzijn is er een groot gevaar dat de mensen geloven dat de Maya kalender gaat over een eenmalige gebeurtenis (gewoonlijk 21 December 2012) wanneer er iets moet gebeuren, zij het een ‘poolkanteling’, een ‘galactisch alignement ‘,  ‘Planeet X’, het einde van de wereld, of een ‘verandering van het bewustzijn’.
Dit is een geweldig naïef en hoofdzakelijk religieus gezichtspunt, waarbij gedacht wordt dat veranderingen gewoon uit de hemel vallen zonder dat de mens daar actief en bewust in participeert in de opbouw van het proces naar het eenheidsbewustzijn.

Tot slot

In de werkelijkheid is er overweldigend bewijs dat de Maya kalender opeenvolgende verschuivingen in het bewustzijn beschrijft, die vanaf 17 juli 2010 met een steeds hogere frequentie ervaren zal worden en nog meer na het begin van de Universele Onderwereld op 8 maart 2011.
Maar pas op 28 Oktober 2011 zullen de verschuivingen ten einde zijn en zal een eenheidsbewustzijn zich stabiliseren die de grondslag zal vormen voor een millenium van vrede. Deze frequentietoename verklaart ook hoe het mogelijk is dat een dergelijke grote vernieuwing van alle systemen van overheersing mogelijk is in zo’n korte tijd.

Onder de enkele aanbevelingen die ik wil doen, buiten die om ethisch te leven en de waarheid te spreken, is om te leren te surfen op de golven van het Negende niveau, met de focus op de manifestatie van de nieuwe wereld..!

In Lak’ech!

Carl Johan Calleman

Berlijn, 21 Oktober 2009 (4 Akb’al)

Noten:

1) In mijn vroegere boeken, heb ik getwijfeld over de duur van de Universele Onderwereld, soms dacht ik dat het een Tzolkin ronde zal duren van 260 dagen en soms dat het een twintigste deel zal zijn van de Galactische Onderwereld, wat neerkomt op 13 x 18 = 234 dagen. Nu we dichter bij het scenario van de laatste transformatie komen, heb ik de idee gekregen dat de Universele Onderwereld inderdaad 234 dagen zal duren, waarbij het begin op 8 Maart 2011 ligt en het begin van de voorafgaande pre-Universele Onderwereld op 17 juli 2010 ligt.
De moeilijkheid hierbij is dat er geen oude Maya bron is die een dergelijke periode beschrijft, ook als het de meest vanzelfsprekende lijkt. Aan de andere kant hoefden de Maya’s zich niet bezig te houden met een transformatie scenario naar een nieuwe wereld toe, en kunnen er om die reden geen aandacht aan besteed hebben, ondanks dat het erg belangrijk is in onze tijd. Er is een precedent hiervoor in de zgn. Korte tellingen van 13 katuns, die niet werden waargenomen in de klassieke Maya periode omdat hun effecten waarschijnlijk nog niet sterk genoeg gevoeld werden.
Alleen later, in de Post-klassieke periode werden de effecten van deze korte tellingen zo sterk dat ze de dominante cycli van de Maya werden en op die manier de lange telling vervingen als de centrale kalendercyclus. Daarom, als de klassieke Maya hun kalenders niet baseerden op de korte telling, zouden ze nog minder reden hebben om op een 18 dagen cyclus acht te slaan, die voor hen allen gevolgen zou hebben in een zeer verre toekomst.

2) Wat hier aan de hand is, is de wisselwerking tussen de overlappende tijdsperioden die ontstaat door de Galactische Onderwereld te verdelen in 13 en 20 als een parallel met de overlapping van de trecena en de uinal in de Tzolkin. Als de Galactische Onderwereld van 4680 dagen, gedeeld wordt door 13 ontstaan er DAGEN en NACHTEN van 360 dagen, maar als het gedeeld wordt dor 20, dan ontstaat er een golfbeweging van 234 dagen.

3) De Kosmische Convergentie waartoe wordt opgeroepen op 17-18 juli is dus een directe parallel met de Harmonische Convergentie, in de zin dat wat de Harmonische convergentie betekende voor de Galactische Onderwereld, de Kosmische Convergentie voor de Universele Onderwereld zal zijn. Dit betekent dat de Kosmische Convergentie niet alleen het begin kan zijn van een transformatieve politieke periode, overeenkomstig met wat er in 1986 gebeurde, maar dat het ook het eerste zuchtje wind zalbrengen van een geestelijk ontwaken die later volledig tot uitdrukking komt in de Universele Onderwereld.

102 gedachten over “Het begin van ‘De Zesde nacht van de Galactische Onderwereld’.

 1. Ad 1. Wat ben ik blij dat Carl Johan Calleman nu ook dinsdag 8 maart 2011 aanhoudt als het begin van de negende scheppingsronde. We hebben hierover contact gehad via de e-mail, maar hij schreef toen alleen dat mijn zienswijze ook juist zou kunnen zijn. “We will see”, schreef hij toen. Ik vond het raar dat de negende en laatste scheppingsronde opeens gelijk moest lopen met een laatste rondgang van de Tzolkin-kalender. Het gaat hier immers om de Tun-kalender. Afijn, we zitten nu weer helemaal op 1 lijn, en dat vind ik zeer plezierig om hier te mogen lezen. Wie benieuwd is naar mijn toelichting op deze Tun-kalender, die op een kristalheldere manier de bewustzijnssprongen laat zien, die kan hier een gratis e-boek lezen:

  http://www.tab2000.nl/Salveo4All/pdf/OorsprongEnBestemmingVanDeMens.pdf

  Hier nog een korte toelichting:

  “Het totale verhaal over het leven op Aarde (en daarbuiten) gaat over bewustzijn. Dit verhaal laat zien dat het bewustzijn van het leven op Aarde telkens een sprong omhoog maakt volgens een vast patroon. Iedere volgende sprong gaat echter wel twintig keer sneller.

  We hebben als mensheid ruim 200 jaren nodig gehad om ons huidige niveau van bewustzijn te bereiken. Dit gebeurde in de periode van 1755 tot 1999. Daarin nam macht een centrale plaats in, zowel uiterlijk (via concentratie en verstrengeling van macht door fusies en allianties) als innerlijk (waardoor het ego steeds verder werd opgeblazen).

  We zitten nu – van 1999 tot 2011 – in een bewustzijnssprong waarbij we macht gaan inruilen voor innerlijk weten. In deze periode van ruim tien jaren krijgen intuïtie en ethiek steeds meer ruimte. Voor sommigen voelt de huidige periode als een crisis (aangezien alles wat met macht te maken heeft aan het instorten is); anderen ervaren deze tijd als bevrijdend waarbij er eindelijk openheid en zuiverheid gaat komen.”

 2. @Guido
  ligt het aan mij?(hedde gij da geseet gehad?) volgens mij moet ooit, nooit zijn??

  citaat:
  Wat nu staat te gebeuren is met andere woorden, iets dat ooit eerder gebeurd is in de geschiedenis van het universum.

  Peanuts misschien,maarrrr we moeten wel scherp blijven toch??
  groetjes Lianne

 3. Guido, hartelijk dank dat je het artikel hebt geplaatst.

  We gaan een prachtige tijd tegemoet waarin normen, waarden en liefde weer centraal komen te staan.

  And so it begins!

 4. @ Gait

  Ik vind het Maya volk een zeer wijs volk.

  Niet alle Maya indianen waren bezig met mensenoffers. Onder elke bevolkingsgroep heb je debielen die zich achterlijk gedragen en dat is gelukkig een kleine minderheid.

 5. @ Guido
  Ik vind het een echt goed artikel. Zelf kan ik me heel goed vinden in de interpretatie van Calleman. Vooral het feit dat het om verhoging of verschuiving van het bewustzijn gaat en dat wij een bewust en actief aandeel daarin zullen kunnen hebben. Ik geloof dat het merendeel van de mensheid denkt dat de wereld vergaat.
  Ik zie deze tijd als een bevrijding waarin er een opschoning is van alles wat niet meer werkt voor het welzijn van de mens.

 6. @ ea en vergeet niet alle boeken die ze verbrand hebben .Ze vonden het echter wel heel erg raar dat de “wilden”huilend stonden toe te kijken .Daar is een schat aan informatie verloren gegaan .En is het misschien een weinig overdreven van die mensenoffers?Met als doel de mayas als wilde af te kunnen schilderen ?Want die spanjaarden waren natuurlijk de grootste beschaving ooit ,dan kan je je niet laten aftroeven door wat “wilden’.

 7. De slotzin: In de werkelijkheid is er overweldigend bewijs dat de Maya kalender opeenvolgende verschuivingen in het bewustzijn beschrijft, die vanaf 17 juli 2010 met een steeds hogere frequentie ervaren zal worden en nog meer na het begin van de Universele Onderwereld op 8 maart 2011.

  Dat de Maya kalender een overweldigend bewijs beschijft, betekend nog niet dat het daadwerkelijk zal gebeuren!

 8. @Riet en Roy: DANK!
  @Lianne, wah moes ik zonder jou? Dèh ging mij nie lukku, nooit nie! Dèh is werkuluk woar.. Mar ge kunt gewoon wir adem hoalu, het is veranderd.
  @Arjan: het zou zo maar eens kunnen dat je volledig gelijk hebt. Dank!

  Christenen: Spanjaarden die de Maya’s vermoordden om hun goud en om nieuwe zieltjes te werven. Er in slaagden voor hun kerk in de naam van God, een het hele Midden-Amerikaanse continent uit te roeien. In de naam van Christus. Amen. Olé!
  “Veel Maya’s moesten zich bekeren tot het christendom en de meeste sporen van de rijke Maya-cultuur werden uitgewist. Er is bijvoorbeeld bekend dat de Maya’s gedurende de Middeleeuwen landkaarten gebruikten en boeken schreven. Hiervan is niets overgebleven.” Allelujah!
  @Gait: welkom, ook hier bij dit artikel! Je hebt ook overal verstand van hè? Je zou zo maar WantToKnow-crewlid kunnen worden. Maar ik vraag je niet, want dan zeg je toch ‘nee’..

 9. @Anthony, het hartenoffer van de Maya’s is een bijzondere, ook bizarre happening geweest. We kunnen dit vooralsnog alleen met onze 3-D mind interpreteren. Hoe kan een hoog gecultiveerd en beschaafd volk, dat sterrenkalenders naliet (degene die niet door de Chistelijke Spanjaarden zijn verbrand!), in staat zijn geweest tot dit soort ‘ongekende’ daden..?

 10. Hoezeer Calleman ook gerespecteerd moet worden voor zijn werk, enkele van zijn theorieën blijken toch niet helemaal zuiver te zijn. Als dit de uitkomst is van het laten spreken van het eigen gevoel dan is dat maar zo. Enfin, Calleman heeft een debat gevoerd over zijn opvattingen met de andere zeer gerespecteerde mayakenner John Major Jenkins. Dit debat over Callemans theorie is terug te lezen op de website diagnosis 2012, waar iedere auteur tevens een reeks van drie artikelen aan het debat heeft toegevoegd.
  http://www.diagnosis2012.co.uk
  Op http://www.alignment2012.com/fiasco.html staan emails n.a.v. het debat.

  Hoe dan ook, laat ieder zijn eigen waarheid volgen.

 11. Soms denk ik dat we te veel hopen dat er een bewustzijnsverschuiving plaats gaat vinden ( hebben we zelf geen verantwoording af te leggen). En grijpen we de maya voorspellingen met beide handen aan. Meer in de zin van ; nu is het een shit tijd, maar straks wordt alles beter, want de maya’s hebben het gezegd. Een soort strohalm. Hoe het ook zij, we leven NU, en NU moeten we wakker worden! en uiteindelijk zullen we zelf een verandering moeten creeren, met of zonder Maya voorspellingen.

 12. Het proces van wakker worden dan wel los komen van het ego zal niet (voor iedereen) even makkelijk zijn. Het opent een enorm innerlijk proces wat gepaard kan gaan met acute psychoses. Graag wil ik iedereen attenderen op het werk van Sean Blackwell, wie voor mij een geschenk uit de hemel is. Hoeveel van onze wakkere medemensen verdwijnen er onbegrepen naar de psychiatrie? Voor iedereen die mensen kennen waarbij ‘iets geknapt is’, het is een lange ruk maar absoluut het kijken waart: http://www.youtube.com/watch?v=hCFEDiwGcYu
  bipolar or wakingup

 13. @Theo
  Hoe lang ben je al op zoek?
  misschien is het(de maya’s) voor iemand die net bedenkt: wat doe ik hier? wat wil ik? wel een trigger!
  Als je wat verder op het pad bent,moet je niet vergeten dat er nog andere zijn die dezelfde weg als jij gaan bewandelen.
  Ik ben het met je eens dat we allemaal onze verantwoordelijkheid hebben en deze ook moeten nemen(naar binnen kijken) ,als je dat niet doet betwijfel ik dat je het rechte pad ooit zult vinden en of je dan ooit in het Nu kunt leven en ooit zult veranderen.(bewust worden)
  Is het dan een strohalm? ik denk eerder een waardevolle aanwijzing.
  Mijn mening is ook dat het de mensen zijn en hun angst om er véél meer van te maken,dan het in werkelijkheid is.
  het is zoals het is!

 14. Een interessant artikel, waarvan ik vermoed dat we ook die kant op gaan de komende jaren. Wat er bij mij gewoon niet in kan is de behoefte een en ander op te hangen aan tijdsaanduidingen gegeven door inzichten van een volk uit een bepaalde tijdspanne. Ik heb niet de behoefte me daar op vast te pinnen. Ik geloof wel dat alles er al is en dat we de kant aan het op gaan zijn dat we het herkennen en vervolgens kunnen toepassen. Echter dat vasthouden aan data en dat alles al voorgeprogrammeerd is komt op mij toch onwerkelijk over, teveel voeding voor het ratio, en wat komen gaat, gaat ons ratio te boven denk ik. Ik denk niet dat het ontwaken plaatsvind volgens vaste tijdslijnen, daarmee beperken we onze inzichten en maken we zaken onnodig absoluut. Wat nu als dit niet volgens dit pad gebeurd? Ik denk dat het enige is wat we kunnen doen is overgeven aan het geen komen gaat zonder dit pad vast te willen pinnen. Het komt toch wel. De maya’s waren ook mensen net als jij en ik die lessen te leren hadden en de afwas moesten doen.

 15. @Lianne,
  Ik ben me er van bewust dat ieder mens bijzonder is en dat we in een heel bijzondere tijd leven waarin alles lijkt samen te komen naar een bepaald punt waaruit iets anders wordt gecreëerd. Dat nu alles in een versnelling plaats vind.
  Maar ik krijg toch het idee dat er teveel waarde aan de Maya voorspellingen wordt gegeven.Je kunt de Maya voorspellingen ook aanpassen aan de gebeurtenissen natuurlijk. Want het zijn voorspellingen die men heeft geïnterpreteerd aan deze tijd. Terwijl ze al duizenden jaren oud moeten zijn, toch? En de Maya’s wisten toen echt nog niet dat de dollar op instorten staat. Mijn punt is dat je wel met je voeten op de grond moet blijven, zweverig doen gebeurd al zoveel. het is zoals het is.

 16. @Guido
  hahahhahahahaha…….
  ken je Jeff Dunham met Achmed(the dead terrorist)?, durfde hem hier niet op de site te zetten want hij is wel erg grof! maar wel lachu!(you tube)
  groetjes Lianne

 17. @Theo

  Beste Theo, ik weet niet of je bekend bent met het boek van Dr. Calleman over de Maya kalender maar als je dat leest wordt je heel veel duidelijk. Calleman verbindt zijn wetenschapskennis met de kalender. Ik heb het boek al een aantal jaren en het is verbazingwekkend hoe precies de uitkomsten zijn.

  Calleman zegt daarin ook heel duidelijk dat hij geen voorspeller maar een wetenschapper is die verder durft te kijken dan zijn neus lang is.

  Ook de (Nederlands ondertitelde) lezing van Ian Xel Lungold is zeer overtuigend. Deze lezing is tot stand gekomen in samenwerking met Dr. Calleman.

 18. Nog even en we gaan van de dag 6 galactische onderwereld naar dag 7 universele onderwereld dat zal me een spektakel worden.Wat een Bewustzijn zal er dan op aarde komen stel je voor bewustzijn gaat sneller dan het licht van buiten.Alle kwesties die we nu op aarde hebben er zal een heel ander licht op schijnen.I k kan niet wachten ik ga naar binnen .

 19. In aanvulling op Roy: het zien van de lezing van Ian Xel Lungold was voor mij het moment waarop ik ineens het grote plaatje begon te zien. Ik heb toen twee dagen en nachten achtereen doorgewerkt aan wat (als vanzelf) het boek Bewustzijnsdynamiek werd. Ik kan iedereen deze lezing aanraden, voor wie deze nog niet heeft gezien.

 20. Roy,Ken de lezing van Xel Lungold ook, weet ook dat hij banden had met alleman, ook dat ze beiden new agers zijn (waren ).Wat de lezing betreft van Lungold; We zien in zijn lezing een zeer eenzijdige interpretatie, die vooral het Sociaal Darwinisme en de Big Bang kosmologen ondersteunt.

 21. Wat een ouderwets idee, Big Bang theorie, die is echt uit de oude tijd. Thunderbolls of the Gods and PUM plasma universum Model zijn veel logischer dan de big bang.
  God zij dank is er ook Jose Arguallius met de Dreamspell etc.Hey, wat wel belangrijk is dat het hele maya 2012 is een proces. Ik was in 2002 al helemaal geschift, sinds die tijd blijven die oude gekken vliegen boven mij hoofd met die black helicopters, maar hoe dan ook. Het is een proces en het is echt mooi proces!

 22. @ea en Lianne,
  Dit idee van plasmakosmologie is een poging om de ontwikkeling van het bekende universum te verklaren door de interactie van elektromagnetische krachten met plasma (geïoniseerd gas). Maar ook deze knalloze ontwikkeling is toch ergens begonnnen? Het enige wat de Maya’s, Carl Calleman, ik en vele anderen zeggen is dat dit begin het begin was van het grote bewustzijnsspel, waarvan we nu bezig zijn in de eindspelfase.

  En ea, wist je dat Dreamspell en de Tzolkin twee verschillende zaken zijn. Ze lopen ongeveer een half jaar uit elkaar, en geen van beide ‘kampen’ kan me uitleggen waarom. Ik hou het daarom bij de orginele Tzolkin en niet bij de commerciele Dreamspell-variant.

 23. @ Johan Oldenkamp

  Hallo Johan, wat leuk dat je op het forum van Want To Know reageert.

  Ook voor mij stond in 2006 de wereld op zijn kop na het zien van de prachtige lezing van Ian Lungold. Het heeft mij veel duidelijkheid gebracht, de ongelovelijk drang om het leven te onderzoeken en het te leven waarvoor het is bedoeld… Met passie en vanuit mijn hart.

  Ik wens een ieder de hemel op aarde waarin ik elke dag leef.

  ps. Johan, ik vind het geweldig en moedig wat je doet. Je bent het voorbeeld voor velen.

 24. @Lianne en Johan

  The Plasma universum model is onderdeel van de foundation of the law of time zoals die door de Jose Arguallies is uitgebracht. Zie de 7:7:7:7 revelation tool box.

  Wat Johan zegt over de uiteenlopende data is corect.
  De discussie is al enige tijd bezig en het zij zo.

  De zogeheten commeciele versie en zo, ik zie de commercie niet in. De Synchronometers(de juiste naam voor de calender, het woord Cale is oud romeins voor de kas boek, terwijl de Synchronometer, het woord betekent Tijd meter) worden gratis uitgedeelt en de workshops zijn over het algemeen heel toehankelijk geprijsd. Dat is een van de aspecten die ik zeer waardeer en waaruit blijkt dat het niet om de commercie gaat, maar om het door geven van de brood nodige kennis.

  Wat mij het meeste aan spreekt in de versie van de Natuurlijke tijd zoals die uitgebracht is door de Foundation of the Law of time, dat het hele bijzondere technieken mee deelt voor de transformatie, maar ook voor de daadwerkelijke bouw van de Regenboog brug.

  In mijn beleving is dat so, dat Maya calender is gebouwd in stappen.Rvelation in tijd en ruimte. Waarbij in de nieuwe tijd heleboel zakken zijn bij gebracht die de aanvulling en werkelijke tool/gereedschaap vormen.

  Persoonlijk leef ik de visie van de eenheid en houd er niet van kampen. Met zulke zakken en discussies is belangrijk het in praktijk te zien werken. God zij dank heb ik de gereedschappen in praktijk zien werken en kan met mijn volle liefdevolle bewustzijn zeggen, dat het is buitengewoon bijzonder, de werkelijke gereedschappen te zien werken.

  Er is veel sprake van eren van de oude kennis door de Maya’s, maar laten gewoon eerlijk zijn en ons beseffen dat de oude Maya’s hebben natuurlijk de kennis zo goed mogelijk bewaard, maar wat als de kennis werkelijk gecodeerd is en pas in deze tijd de aanvulling heeft gekregen dat toepasselijk is juist in deze tijd.

  In mijn ogen gaat de Maya calender niet zo zeer over het eind datum, maar juist om het fenomeen dat het bespreekt, de natuurlijke tijd. De term Natuurlijke tijd is heel mooi verwoord door de in Nl bekende schrijven en spreker P. Toonen. De tijd zoals de Mayas het hebben begrepen en door hebben gegeven is een natuurlijk fenomeen. Wij kunnen eindeloos discuseren over de versie van de calender en de data, maar het veranderd niets aan het feit dat de synchronometer, de tijd meter gaat meer over het fenomeen TIJD zoals de natuur het kent. De natuur waar wij met ons allen proberen te begrijpen en de dark hats als maar proberen te over meesteren.

  Conclusie, zoals ik het zie, het is persoonlijke keuze welke versie je leeft of doorgeeft en de een hoeft de ander niet uit te sluiten.

  Ik denk dat het belangrijk is, beide visie in zijn geheel te bestuderen en mee te werken.

  Ik sluit me dus bij geen van beide kampen. Ik doe gewoon simpel weg niet aan dualiteit en polarisatie mee. Ik respecteer beide visies en heb geen oordeel over de een of de ander. Want als ik aan het de visie van de Calleman zou leven, dan leef ik in de Galactische onderwereld. Wat een term, men, welke Onderwereld, wordt wakker. Onderwereld, alleen het woord klinkt als lichtelijk in de sfeer van criminaliteit, Lol. Dus…zo kan je dus eeuwig discuseren. De discussie een van de wegen om de waarheid te ontdekken, maar goed.

  Ik leef zoveel mogelijk met de oude en de nieuwe wetenschap. Wat ik heel mooi vind is het feit dat de moderne wetenschap precies past in dat wat heleboel oude culturen al wisten. In mijn leven wordt de oude kennis steeds vakker bevestigd door de moderne wetenschap.

  De PUM plasma universum model en regenboog brug meditaties,fraktel time compression etc. zoals die worden gegeven en dan heb ik het echt over vrij en bijna gratis gegeven en uitgebracht door de Foundation for the Law of Time zijn onmisbare gereedschap in de creatie en manifestatie van de nieuwe tijd. Alle beetjes helpen, maar dit is echt een mega kado van de Gf aan ons allen. Ik denk dat het noodzakkelijk is een heel artikel over te schrijven zodat we geinformeerd verder kunnen overleggen of discuseren over het reilen en zeilen van de Maya calenders etc.

  God sta me bij om de discussie(ik noem het liever gesprek dan discussie) verder voort te zetten en een artikel over te maken, want mij leven staat op dit moment in zijn geheel in het teken onderhandelen met de darkos over hun frantsen. Dat is ook een leuk onderwerp om over te schrijven, wat minder om het echt mee te maken, maar goed. Alles is zoals het is, maar hoeft niet zo te blijven.

  @Beste Johan, mijn hart breekt bijna bij het lezen van de commercie bij de Dreamspel. Dreamspel is een van de onderdelen van de kennis die uit is gebracht, maar er is nog zo veel meer. Zoveel meer aan de onmisbare kennis, dat er is.Puur praktische kennis. Ik hoop en zie ernaar uit, dit gesprek verder voort te zetten door enkele artikelen te publiceren over de kennis die ik mis bij de Calleman en ook bij de John Major Jenkins en nog vele anderen. Ik heb wel respect voor deze mannen omdat zij op hun eigen manier mee bezig zijn. In mijn werkelijkheid sluiten beiden verhalen bijna naadloos op elkaar aan. Beiden brengen verschillende aspecten aan het licht zodat er een heel mooi, prachtig werkend geheel ontstaat!

  In de tijd dat de wetenschappelijke paradigma is aan het veranderen, is het zeer toepasselijk een HEEL OPEN MIND erop na te houden.
  Met andere woorden laten we dit gesprek voor te zetten door aanvullende informatie die ik hoop zo snel mogelijk door te kunnen geven en jullie mening daarover te horen.

  @Lianne dank voor je vraag, door te vragen komen er aantwoorden. Het is alleen zo veel info, dat ik daar echt tijd voor moet nemen om het op een duidelijke en overzichtelijke manier mede te delen.

  Dus work in progress…!

 25. @ Gait,

  Mensenoffers gebeuren nog steeds door onze wereldleiders door middel van oorlog en rituelen zoals die in bohemian grove plaats vinden bij de babylonische uil Molech.
  Af en toe vraag (zo niet bij elke opmerking van jou)ik mij af wat jij op deze site hier doet.

 26. @ea

  Dank voor jouw uitgebreide reactie. Uiteraard heb ik me ook verdiept in de Dreamspell. En wat mijn geboortehoroscoop me volgens de Dreamspell-datering liet zien heeft me zeker iets nieuws laten zien over mezelf. Wat me een beetje achterdochtig maakt is dat de Dreamspell-aanhangers altijd net doen alsof dit de orginele Tzolkin-kalender is. Maar wanneer ik hierover begin, dan weten ze allemaal waar ik het over heb en wordt het verschil snel toegegeven. Bovendien wil ik zaken echt begrijpen, zo zit mijn kleine verstandje nu eenmaal in elkaar. En ik begrijp het gewoon niet. Je geeft aan dat de mensen hierachter allemaal zuivere intenties hebben, en dat vind ik mooi. Maar toch wil ik het snappen. Je deed ook heel stoer over wat jij dan PUM noemt, maar ook dat wil ik eerst snappen. Je maakt me wel nieuwsgierig, en dat vind ik erg leuk van je, maar het moet dan ook wel iets wezenlijks kunnen brengen. Kortom, ja, ik zou graag met jou een artikel schrijven of van gedachten wisselen. Je kunt al mijn contactgegevens vinden op Pateo.nl.

 27. @Gait,
  Je bent vaak zo stellig je zoekt een podium je wordt uitgenodigd om want to know crewlid te worden maar wil wel anoniem blijven. Bang?
  Toon dan wel ballen.Je staat er toch zelf wel achter wat je allemaal zegt.

 28. Ik merk wel dat er bij Gait heel wat frustraties zijn en dat hij/zij over heel veel vrije tijd beschikt. Misschien als Gait het allemaal zo goed weet, moet deze zelf eens zijn nek uitsteken in plaats van overal tegen aan te schoppen.

 29. @ jan
  mijn keus om anoniem te blijven is puur en alleen om het feit dat ik niet kan inschatten van de psychische gesteldheid is van bepaalde bezoekers hier. ik heb een gezin een vrouw en 2 kinderen , en ik wil hen niet aan de grillen van bepaalde mensen blootstellen . ik ben door mijn werk met veel verschillende mensen in aanraking gekomen met dito psychische ziekte beelden, en weet dus waar sommigen van hen toe in staat zijn. dus je begrijpt nu vast mijn standpunt om anoniem te blijven.

  mijn mail adres heb ik hier meermalen gepost en dat is trouwens meer informatie dan de meeste hier tonen.

  wie is bv jan of dirk 3 of highgrade of roy of robbi ?

  gaitonbekend@gmail.com

 30. @ lianne valt best wel mee hoor .En anders ga je gewoon naar de huisarts hihihi,die kan je bijstaan en helpen aan een psychiater.Als je dan nog niet gestoord was wordt je het wel .En ga nou niet gelijk gait opzoeken he vind ie niet zo leuk haha

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.