Advertentie

Het Mandela-effect.. Bizar..!


Dit artikel van Harriet Algra, gaat over het zg. ‘Mandela-effect’ Deze uitdrukking verwijst naar een situatie, waarin een grote massa mensen gelooft dat een gebeurtenis/situatie heeft plaatsgevonden terwijl dat niet zo is. Een blik op de oorsprong van het Mandela-effect, enkele beroemde voorbeelden en enkele mogelijke verklaringen voor deze vreemde samenloop van percepties kunnen helpen om licht te werpen op dit unieke fenomeen. Harriet Algra diept het volledig uit.

De term ‘Mandela-effect’ werd voor het eerst bedacht in 2009 door Fiona Broome, toen ze een website publiceerde, waarin ze haar waarneming van het fenomeen uiteenzette. Broome was op een conferentie aan het praten met andere mensen over hoe ze zich de tragedie herinnerde van de dood van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela in een Zuid-Afrikaanse gevangenis in de jaren 1980. Uitgebreide beschrijving hieronder in het artikel. Maar wat was hier nu aan de hand..?

Nelson Mandela stierf echter niet in de jaren tachtig in een gevangenis, hij overleed in 2013. Toen Broome met andere mensen over haar herinneringen begon te praten, ontdekte ze dat ze niet de enige was. Anderen herinnerden zich dat ze het nieuws over zijn dood hadden gezien, en ook een toespraak van zijn weduwe.

Broome was geschokt dat zo’n grote massa mensen zich STRUCTUREEL dezelfde identieke gebeurtenis zo gedetailleerd kon herinneren, terwijl die DUS NOOIT HAD PLAATSGEVONDEN. Aangemoedigd door haar boekuitgever begon ze een website om te discussiëren over wat zij het Mandela Effect en andere soortgelijke incidenten noemde. Sinds die tijd is het een fenomeen, dat telkens nieuwe varianten tevoorschijn tovert..! Over het Mandela-effect wordt nog steeds heftig gediscussieerd.
x

* * *

x

Het ontstaan van het Mandela effect..

2021 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Onze geschiedenis is door de DeepState vele malen herschreven. Manipulaties zijn altijd een zeer belangrijk instrument geweest om de mensheid te kunnen hersenspoelen. Op die manier, hebben ze heel lang de èchte waarheid verborgen kunnen houden. Ze deinzen daarbij nergens voor terug; en om tijdlijnen te kunnen veranderen, worden zelfs dubbelgangers en klonen ingezet, waarmee ze de publieke opinie weten om te buigen, in een voor hen veilige richting.
In dit artikel ga ik in op het ontstaan van het zogenaamde ‘Mandela effect’. Ben je hiermee nog niet bekend? Het ‘Mandela-effect’ is een fenomeen, dat ons zelfs de meest alledaagse herinneringen uit het verleden in twijfel doet trekken..!

Ook nu met het hele ‘Covid-verhaal’ zien de wakkeren onder ons, hoe we belogen en gemanipuleerd worden. Het zijn vooral de bejaarden, die het slachtoffer blijken te worden, en wel met een hele bewuste reden. Deze groep weet zich het meeste  van de èchte geschiedenis te herinneren. Zijn zij eenmaal uit de weg geruimd, dan ligt er niets meer in de weg, om de geschiedenis een nieuwe draai te geven. De jongere generaties weten niet beter, en zullen de nieuwe versie, als waarheid gaan accepteren.

Het hologram waarin wij leven, wordt steeds duidelijker zichtbaar. De leugens van de overheid, media e.a. zijn zo groot geworden, dat het bijna niet is voor te stellen, dat er nog steeds mensen in tuinen. Het hologram functioneert als een computerprogramma, waarin continu correcties worden aangebracht maar ook meer en meer haperingen in plaatsvinden, wat tot gevolg heeft dat portalen plotseling zichtbaar worden , zoals te zien is op de foto van de ‘Tafelberg’ in Zuid Afrika. Hier vliegen enorme ruimteschepen in en uit en worden gemaskeerd, als zijnde wolken.

Zelfs grote steden verschijnen af en toe in het luchtruim:

In mijn artikel ‘Onze kinderen’ (HIER), heb je kunnen lezen op welke beestachtige wijze de Britten bezit namen van Zuid Afrika. ‘Nelson Mandela’ groeide op in deze periode. Mandela begon zijn leven onder een andere naam, namelijk ’Rolihlahla Dalibhunga Mandela’. Zijn vader was een leider van het Thembu-volk, een subgroep van het Xhosa-volk, die de op een na grootste culturele groep van Zuid-Afrika vormen. Nadat hij een Britse magistraat had getrotseerd, werd zijn opperhoofd schap, titel en land ontnomen.

Op de eerste dag op een gesegregeerde basisschool, werd ‘Rolihlahla zijn identiteit ontnomen, toen zijn onderwijzer elk kind een Engelse naam gaf. Ín zijn autobiografie ‘Long Walk to Freedom’, gaf Mandela aan, dat dit een gangbare praktijk was in een samenleving, waarin blanken ‘niet in staat of niet bereid waren een Afrikaanse naam uit te spreken, ofwel dat ze het onbeschaafd vonden om er een te hebben. Terwijl Mandela’s huidskleur hem naar de laagste sociale orde in het gesegregeerde Zuid-Afrika bracht, gaven zijn Koninklijke bloed met de daaraan verbonden connecties, hem toegang tot de enige universiteit van het land voor zwarten, de ‘Universiteit van Fort Hare’.

Nelson Mandela op 42 jarige leeftijd

Daar werd hij al snel een activist, wat tot gevolg had dat hij van school werd gestuurd, omdat hij protesteerde tegen het gebrek aan macht en invloed van de studentenvereniging. Hij keerde terug naar zijn kleine dorp aan de oostelijke Kaap. Daar aangekomen ontdekte hij, dat zijn familie een gearrangeerd huwelijk voor hem had geregeld, als straf voor het verlaten van de universiteit. Hij vluchtte vervolgens naar het noorden, naar Soweto. Dit was in 1941 de grootste zwarte stad van Zuid-Afrika.

Apartheid en activisme
In Soweto, werd Mandela parttime rechtenstudent aan de ‘Wits University’ en richtte het eerste zwarte advocatenkantoor op van het land. Hij sloot zich aan bij het ‘African National Congress’ (ANC), een groep, die zich inzet voor de burgerrechten van zwarte Zuid-Afrikanen. In 1948 werd de segregatie, die al hoogtij viert in Zuid-Afrika, staatswet, toen de regerende partij formeel ‘apartheid’ adopteerde. Dit beleid vereiste, dat zwarte Zuid-Afrikanen altijd identificatie bij zich moesten hebben. Deze hadden ze nodig om gebieden te mogen betreden, die voor blanken waren aangewezen. Ze werden gedwongen om in volledig zwarte zones te leven, en het werd hen verboden om interraciale relaties aan te gaan. Zwarte mensen werden van de kiezerslijsten verwijderd, en uiteindelijk volledig het kiesrecht ontnomen.

Aanvankelijk, gebruikten Mandela en zijn medeleden van het ANC, geweldloze tactieken zoals stakingen en demonstraties, om tegen apartheid te protesteren. In 1952 hielp Mandela, als leider van de’ Defiance Campaign’, de strijd te escaleren, door zwarte deelnemers aan te moedigen actief wetten te overtreden. Meer dan 8.000 mensen – waaronder Mandela – werden veroordeeld wegens het overtreden van de avondklok, het weigeren identificatiepassen bij zich te hebben, en andere overtredingen.

De Defiance Campaign, lanceerde de ‘agenda van het ANC’ in de openbaarheid, terwijl ze bleven strijden voor zwarte rechten. Na het uitzitten van zijn straf, bleef Mandela protesten tegen de regering leiden en in 1956 werd hij, samen met 155 anderen, berecht wegens verraad. Hij werd in 1961 vrijgesproken, en dook na het proces gedurende 17 maanden onder.

Na verloop van tijd begon Mandela te geloven, dat gewapend verzet de enige manier was, om een ​​einde te kunnen maken aan de apartheid. In 1962 verliet hij kort het land, om een militaire training te krijgen, en steun te verwerven voor de zaak. Kort na zijn terugkeer, werd hij gearresteerd en veroordeeld, omdat hij het land zonder vergunning had verlaten. Terwijl hij in de gevangenis zat, ontdekte de politie documenten, die verband hielden met Mandela’s plan voor een guerrillaoorlog. Ze beschuldigden hem en zijn bondgenoten van sabotage.

Mandela en de andere beklaagden in het daaropvolgende ‘Rivonia-proces’ wisten, dat ze hiermee zouden worden veroordeeld en geëxecuteerd. Dit had tot gevolg, dat ze hun ‘showproces’ veranderden in een verklaring, waarin ze hun ‘anti-apartheidsstrijd’ publiceerden, en het rechtssysteem uitdaagden, dat zwarte Zuid-Afrikanen onderdrukte. Toen Mandela aan de beurt was, om namens de verdediging te spreken, hield hij een vier uur durende toespraak. Dit is een quote daaruit:

Het gebrek aan menselijke waardigheid dat Afrikanen ervaren, is het directe gevolg van het beleid van blanke alleenheerschappij. Onze strijd is een nationale strijd. Het is een strijd van het Afrikaanse volk, geïnspireerd door ons eigen lijden en onze eigen ervaring. Het is een strijd, om het recht, te mogen leven”.

Mandela’s strijd was toegewijd aan het ideaal van een vrije samenleving, en hij gaf aan: “Als het nodig is, is het een ideaal, waarvoor ik bereid ben te sterven.” Mandela werd niet ter dood gebracht, maar in 1964 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf op ‘Robbeneiland’. Hij mocht elk jaar, maar één keer 30 minuten lang, bij één persoon op bezoek komen, en hij kon twee brieven per jaar verzenden en ontvangen.

Opgesloten in sobere omstandigheden, werkte hij in een kalksteengroeve, en verdiende na verloop van tijd het respect van zijn ontvoerders en medegevangenen. Hij kreeg kansen om de gevangenis te verlaten, in ruil voor de verzekering dat het ANC het geweld zou opgeven, maar weigerde. Tijdens zijn 27 jaar gevangenisstraf, werd Mandela ’s werelds bekendste politieke gevangene.

Zijn woorden waren verboden in Zuid-Afrika, maar dat kon niet voorkomen dat hij de beroemdste man werd van het land. Zijn aanhangers zetten zich in voor zijn vrijlating, en het nieuws over zijn gevangenschap, zette ‘anti-apartheidsactivisten’ aan over de hele wereld. In de jaren zestig, begonnen sommige landen, leden van de Verenigde Naties, te pleiten voor sancties tegen Zuid-Afrika. Deze oproepen werden in de daaropvolgende decennia steeds luider.

En dan, op 8 mei 1985, ontstaat het gerucht dat Nelson Mandela, op 67-jarige leeftijd in zijn cel gestorven is. Velen weten zich te herinneren, dat op die zelfde dag ook ene ‘Gibson Makanda’, was gestorven in zijn gevangeniscel. Wereldwijd wordt door de media bekend gemaakt, dat Mandela zich in zijn cel op Robbeneiland had opgehangen. Onder toeziend oog van de televisiecamera laten ze, in september 1985, zijn hangende lichaam’, gewikkeld in een laken, uit zijn gevangeniscel (cel nr. 46664) halen. Veel mensen keken naar de begrafenis van Mandela, waar zijn vrouw Winnie, aan de arm van bisschop Tutu, door Soweto liep.

 Nelson Mandela alias Gibson Mikanda

De Zuid-Afrikanen vernamen via de media, dat er na zijn dood massale rellen waren. Iedereen kreeg het advies thuis te blijven, en er werd een avondklok ingesteld. Uiteindelijk werd Zuid-Afrika een internationale paria. In 1990, als reactie op internationale druk en de dreiging van een burgeroorlog, beloofde de nieuwe president van Zuid-Afrika, F.W. de Klerk, een einde te maken aan de apartheid, en…… liet ‘Nelson Mandela’ vrij uit de gevangenis.

Hiermee ontstond de essentie van ‘Het Mandela-effect’.
‘Gibson Makanda’, is volgens velen in het leven geroepen,  om de waarheid rond het overlijden van Nelson Mandela de kop in te drukken. De meeste Zuid-Afrikanen beweren, dat deze persoon, die na zijn vrijlating in 1990 als president diende, een kloon of dubbelganger was. Ze geloven, dat de èchte Mandela lang voor het einde van de apartheid,  is gestorven in zijn cel, en dat een look-alike, hem: ‘Gibson Makanda’, verving. Deze bewering is de laatste tijd steeds populairder geworden.

De meest logische verklaring hiervoor is, dat de apartheidsregering, Mandela vervangen heeft door een ‘kloon’, om te kunnen dienen als onderhandelaar bij de overgang van de apartheidsregering naar een democratie, om vervolgens als de eerste democratisch president gekozen te worden. Wat deze bewering staaft, is het feit dat Winnie Mandela, vrij snel na Nelsons vrijlating, een scheiding aanvroeg. Dit werd toen, door velen niet begrepen.

De nieuwe versie van Nelson Mandela, begaf zich als een zeer geliefde persoon tussen de wereldelite. Hij verkeerde in het gezelschap van onze Koninklijke familie, de Clintons, David Rockefeller, George Soros, Bill Gates en werd door de Britse koningin tot een van de ’Ridders van Malta’ geslagen. Dit, druist in tegen alles waar de èchte Mandela voor stond. De dood van ‘Madiba’, zoals  Mandela door de Zuid Afrikanen werd genoemd, leidde tot controverses. Het officiële verhaal luidt, dat veel mensen de juiste versie omtrent zijn dood, verkeerd herinneren.

Vele Zuid-Afrikanen geloven dat de ex-president, die stierf in 2013, niet de echte Mandela was. Anderen weten ook weer te vertellen, dat toen het officiële overlijden van de president werd bekendgemaakt, hij al 6 maanden eerder zou zijn overleden. Ook daar, hebben de kranten melding van gemaakt, al is dit enkele dagen later gerectificeerd. In 2014 werd dat verhaal bevestigd door ‘Bongani Sibeko’, iemand met wie ik heb samengewerkt in Zuid Afrika.

Hij beweerde aanwezig te zijn geweest op Mandela’s begrafenis, die volgens hem, plaatsvond in besloten kring. Het feit dat de officiële bekendmaking en begrafenis een half jaar werd uitgesteld, had te maken met het feit, dat de wereldleiders een reden nodig hadden, om in Zuid Afrika, op een specifieke datum, een ‘occulte’ ceremonie uit te kunnen voeren. Dit zou anders te veel aandacht hebben getrokken. De waarheid wordt dus continu gewijzigd..!!

Als de DeepState tot dit soort dingen in staat is, hoe kan het ooit nog in positieve zin kan gaan veranderen, zal jij je misschien afvragen. De Godskracht, brengt altijd alles automatisch terug in balans. Dit is op geen enkele wijze te stoppen, om de simpele reden dat de mensheid, die de Godskracht in zich meedraagt, vele malen groter en sterker is dan de DeepState. Bij een kleine disbalans, heb je snel effect, bij een grote duurt het langer, maar twijfel er nooit aan dat het gebeurt.

Op het moment, dat de aarde, als gevolg van het convenant gesloten met de Maori’s en Aboriginals in ruil voor vrede, ruim 16 duizend jaar geleden in handen kwam van de Reptilianen, ontstond er een een enorme disbalans. Vanaf dat moment is de correctie door de Godskracht in’ de vrije wereld’ in gang gezet, om in 2017 te worden voltooid. De DeepState was hiervan op de hoogte, en heeft er alles aan gedaan, om dit voor  de mensheid op aarde verborgen te houden.

Alle methoden, die ze voorradig hadden, zijn ingezet. We zijn keer op keer in allerlei tijdlussen geplaatst, om dat moment uit te stellen. Hun trukendoos is ondertussen leeggeraakt. De waarheid wordt daarom steeds duidelijker zichtbaar, wat tot gevolg heeft dat meer en meer mensen wakker worden.

Het ‘web plasma’, dat regelmatig wordt waargenomen bij het bevrijden en opschonen van de D.U.M.B.’s (Deep Underground Military Bases), kan gezien worden als de gemanifesteerde vorm van de Godskracht. Hiertegen is de DeepState op geen enkele wijze opgewassen. Wat zich onder onze voeten in Nederland heeft plaatsgevonden, zal in de komende weken steeds duidelijker worden. Hiernaast zie je een foto van het webplasma, dat in Den Haag werd waargenomen.

Het proces met betrekking tot het ‘Covid’-gebeuren en de ‘lockdown’, waar we ons momenteel in bevinden, heeft  zowel een positieve als een negatieve kant. Dit heeft te maken met vanaf welke hoek of tijdlijn je het bekijkt dit artikel .(HIER)

Covid (Corona), is niets anders dan een heftige griep. Deze griep helpt je, indien nodig om van alle ‘niet-lichaamseigen’ cellen af te komen, en versterkt dus je afweersysteem.

De avondklok beschermt je tegen ontsnapte demonische krachten, die momenteel wereldwijd worden opgeruimd.

De lockdown brengt je leven tot een stilstand. Je krijgt nu de kans om weer te dromen, en eens goed na te denken wat je werkelijk leuk vindt, en graag zou willen doen. Door al het gedwongen thuis zitten/werken, staan de meesten in de startblokken om weer echt aan de slag te gaan. Want stel nou eens, dat dit precies het gene is waar we op afstevenen: ‘een wereld waar je niet langer hoeft te werken om te overleven, maar een wereld waar jij je passie kunt gaan verwezenlijken’.

 

Tijd bestaat niet en kan voor iedereen anders zijn.

De bevrijding hangt volledig af van jezelf.

Hoe hoger je frequentie ,hoe sneller alles zal veranderen…..

 

Harriet Algra

maart 2021

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

Web Plasma Binckeiland/ The Hague, Netherlands

https://www.youtube.com/watch?v=IH61ZOQUO44 Plasma Argentinie

https://www.youtube.com/watch?v=gBgBT5jc9jc Geheime ingang Tafelberg

https://www.nationalgeographic.com/history/article/nelson-mandela-fought-apartheid-work-not-complete

https://blessed2teach.com/gene-decode-south-africa-the-nwo-part-2-b2t-show-feb-20-2021-is/

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.