Advertentie

Het mystieke ‘Human Design’-systeem…


x

x

HD-Ra Uru Hu

x

x

Van mystiek tot wetenschap:
x

Het mystieke ‘Human Design’-systeem…

2015 WantToKnow.nl/.be

x

Het ‘Human Design Systeem’ heeft een mystieke ontstaansgeschiedenis, die begon toen Ra Uru Ra, waarover zometeen meer, een ontmoeting had op het eiland Ibiza, in januari 1987. Wat of wie nu precies deze ‘Voice’ was, is een onderdeel van de mystieke kant van deze kennis over het Human Design. Volgens Ra zélf had het te maken met het sterven van een zon in het Universum, nummer 1987a en de daaruit voortvloeiende stroom van neutrino’s die daarna naar de Aarde kwam. 

Neutrino’s zijn de bron van de blauwdrukken, die het leven hier op Aarde van een ‘patroon’ voorzien; kleine sub-atomaire deeltjes, die bijna met de lichtsnelheid bewegen en waarvan bewezen is dat ze massa hebben. Doordat ze in staat zijn dóór materie heen te reizen, zorgen ze voor een blauwdruk of een printpatroon die ons maken tot wie we zijn. Één van die imprints ontvangen we zo’n 3 maanden voordat we worden geboren en de tweede op het moment van onze geboorte.

Het unieke van het ‘Human Design System’ (HDS), is dat het een synthese is van genetische wetenschap en oude wijsheden, waaronder de I Ching, astrologie, de Kaballah, het Hindoe-Brahmin chakra model en andere fundamenteel-mystieke wijsheid. Het toepassen van de hoogste graad van kennis uit dit systeem, geeft inzicht in de diepst-psychologische karakter van elk individu, hun verschillende fysieke gezondheidskenmerken, hun persoonlijke verbindingen in relaties en complexiteiten en in hun familie- en groepsdynamische processen. Maar het HDS verschaft ook inzichten in de groepsdynamiek van zakelijke- en beroepsprocessen en zelfs op het gebied van droom’constructies’.

Er is een mystieke kant van deze informatie, die inzicht geeft in datgene wat zich afspeelt ná de dood, wat er ten tijde van de de Big Bang gebeurde, het effect van de sterren op onze conditionering, er is zelfs een uitleg over de wetenschappelijke- en spirituele fictie van engelen, geesten en demonen e.d. Wanneer je HDS toepast, zul je kunnen ontdekken, dat er inderdaad een mechaniek werkzaam is, achter de wereldreligies en spirituele aspiraties die we hebben. HDS stelt ons ook in staat om de toekomstige patronen die zich in de wereld aandienen, te bekijken, evenals dat HDS ons diepgaand inzicht verschaft in de patronen die onze historische ervaringen in de afgelopen tijden gekleurd hebben.

Ra Uru Hu objective experienceDe geconditioneerde mens..
Maar aan de basis van het HDS ligt de onthulling dat we tot in hoge mate zijn geconditioneerd, niet alleen door de ‘kleuring’ van de mensen om ons heen, maar ook vanuit het planetaire transitoire veld. Er blijken belangrijke punten in ieders leven plaats te vinden, tijdens de Saturnus- en Kiron-retrograde en de Uranus oppositie. Deze kunnen worden geplot en dan in een zogenaamde ‘cycle-reading’ worden geanalyseerd in het HDS.. Elk persoon wordt gezien als een specifiek en uitzonderlijk wezen, en door het precies beschrijven van conditioneringsvelden die ons deden aannemen wie we zijn, wordt elke persoon gedreven tot inzichten die uitreiken bóven deze imaginaire constructen, naar dátgene wat daadwerkelijk in hen consistent is.

De sleutel in dit ontwakingsproces is het her-conditioneren vanuit ons ‘Niet-Zelf’, door het nemen van beslissingen inzake strategie en autoriteit, hetgeen ons als personen tot ónder onze dagelijkse mentale beslissingen doet reiken, die ons zoveel problemen opleveren, doordat er gedachten zijn, voortkomend uit onze ervaringen in het verleden, die ons zelfreflecterend bewustzijn doorkruisen. Onze werkelijke autoriteit, die ervoor kan zorgen dat we van ons leven leren genieten, vind je niet in dat zelf-reflecterende bewustzijn, ten bewijze waarvan we alleen maar om ons heen hoeven kijken, naar de onvervulde levens die velen leven..!

Wie was Ra Uru Hu?
Hij werd geboren in Canada en deze achtergrond heeft waarschijnlijk niets van doen met een mystieke openbaring die hij onderging. Hij werd geboren in een rijke familie en kreeg gedegen onderricht en fundamenteel onderwijs. Hij werkte als ondernemer, tijdschrift-uitgever, media producer en reclameman en hij was ook muzikant, componist en muzikaal artiest. Het was in 1987, toen Ra al enige jaren op het prachtige eiland Ibiza had gewoon, toen hij zoals hierboven vermeld, dé mystieke gebeurtenis van zijn leven ‘onderging’ en een ontmoeting had met een ‘intelligentie’ die superieur was, aan alles was Ra vóór die tijd had meegemaakt. En hier begint het verhaal van het ‘Human Design’…

Ra Uru Hu, de man die het Human Design'-systeem op een mystieke wijze kreeg aangeboden. Hij veranderde op slag van wars van elke autoriteit, naar de meest nederige persoon op Aarde..
Ra Uru Hu, tijdens een presentatie over het HD-systeem. De man die het Human Design’-systeem op een mystieke wijze kreeg aangeboden. Hij veranderde op slag van wars van elke autoriteit, naar de meest nederige persoon op Aarde..

De ontmoeting met deze intelligentie duurde maar liefst 8 dagen en nachten! Ra noemt deze intelligentie ‘The Voice’ (De Stem) en in deze 8 dagen werd hem de basiskennis bijgebracht van het mechanische karaketer van het Universum. Ra Uru Hu kreeg immens gedetailleerde, mystieke en wetenschappelijke kennis aangereikt; hierbij gaf deze ‘Stem’ Ra door dat het menselijke ras in een speciale taal werd aangeduid als ‘raven’..

Skeptisch als hij was, met zijn fysica-achtergrond, had Ra totaal en geen enkel geloof in wat voor mystieks dan ook. Hij kende zelfs zijn eigen sterrenbeeld niet..! Op basis van de onderliggende statistische bevestiging van de validiteit van het ‘Human Design’-systeem (HD), zag Ra Uru Hu dat deze kennis obejctief-wetenschappelijk gezien, ‘waar’ was, en naarmate meer en meer mensen hun eigen HD-kaart lieten maken, zag Ra dat preciés uitkwam wat ‘De Stem’ hem had verteld: ‘Statistisch zullen de HD-analyses kloppen’.

Gelukkig is het HD-systeem niet gefundeerd op enige ‘geloofsovertuiging’ in het systeem, het is puur experimenteel en op ‘beleving’ gebaseerd, want iedereen kan de waarheid er voor zichzelf in terug vinden. En inmiddels is Ra Uru Hu niet alleen meer in het verbreiden van het HD.. Er zijn duizenden mensen in de hele wereld, die werkten en werken met het Human Design-systeem. Mensen die dagelijks uitvinden dat het daadwerkelijk en zeer accuraat in staat is om mensen te profileren en een basis vormt voor de uitleg van ‘de werking van het leven’..

Onze gevoeligheid voor de Neutrino-stroom..!
Voor velen is Ra een geniaal mens, in zijn eigen wijze, die zeer zeker een indrukwekkende intelligentie aan de dag legt. Vóór zijn ontmoeting met ‘de Stem’ beschreef hij zichzelf als heel arrogant, eigengereid en als een zelfingenomen man, die de intelligentie van anderen geringschatte. Hij had geen enkel respect voor autoriteit, maar hij werd door de vernedering van de ervaring met deze intelligentie op de knieën gebracht; het deed hem schudden op de grondvesten van zijn ‘Zijn’. Over deze ervaring vertelt hij zelf: “Ik heb nooit iets meergemaakt dat zo fundementeel-ingrijpend was, dat me het gevoel gaf een mier te zijn, piepklein en absoluut zonder enige betekenis.!”

1987A supernovaHet is natuurlijk ironisch én bijna poëtisch tegelijk, dat we, in de fijnheid van de diepe kennis van het systeem dat nu toegankelijk is, kunnen ontdekken, dat Ra’s intelligentie het resultaat is van zijn cognitieve patroon en er niets is, waar hij zijn persoonlijk credit voor kan claimen.. Net zoals wij allemaal, was en is Ra Uru Hu een patroon in een groot Programma en dat zijn patroon gelezen kan worden middels het Human Design Systeem..!

Of zoals Ra het verwoordde: “Het Human Design Systeem is niet in de wereld door mijn doen; het is in de wereld, doordat iedereen in die 8 dagen deze informatie-zaadjes kreeg ingepland, de hele planeet. We waren allemaal ontvankelijk voor de stroom Neutrino’s die door ons héén stroomden.”  Je zou het zelfs kunnen terugvinden in je eigen HD-kaart en het herkennen als de informatie die ertoe leidde dat dit jouw systeem op een bepaald niveau ook heeft geraakt, zij het weliswaar onbewust.

1987: de ontploffing van Supernova #1987A
Het is uitermate interessant te ontdekken, dat op hetzelfde moment dat Ra Uru Hu zijn ervaring op Ibiza had, er ‘elders’ een uitzonderlijke gebeurtenis plaatsvond. Of zoals het ‘Kindred Spirit Magazine’ het benoemde (Issue 51, Summer 2000):

‘Voor het eerst in de vastgelegde historie van de mensheid, was met het blote oog vanaf een bergtop in Chili deze gebeurtenis gade te slaan; mensen waren getuige van het ontstaan van een Supernova.. Dit is de dood van een ster/zon in het Universum, waarbij een explosie plaats vindt, van een omvang die we nauwelijks kunnen voorstellen.

Volgens de bron van het Human Design System (‘de Stem’ dus), bombardeerde die ster, nu bekend onder wetenschappers als #1987A, onze planeet met een vloed van sub-atomaire informatie met haar laatste adem.’

Nog steeds zijn mensen die bekend zijn en/of dagelijks werken met het Human Design Systeem, bezig om het feit te verwerken van de dood van Ra Uru Hu, als gevolg van een hartaanval, op 12 maart 2011. Hij was op dat moment bezig met het fijn-tunen van zijn werk met ‘Variables’, ‘Rave Sociology’ en de ‘Differentiation Degree’ (een verkorte en gecombineerde kijk op zowel ‘PHS’ als de ‘Rave Psychology’).

Iedereen die ook maar een beetje met de ‘Human Design community’ betrokken was, mist zijn opmerkzame inzichten en enorm gevoel voor humor. Maar hij vertelde tegelijkertijd ook regelmatig, dat hij uiteindelijk alle onderliggende mechanismen van de kennis van Human Design had ontrafelt. Het is zo’n vruchtbaar systeem, dat er geen enkele twijfel bestaat, dat er via zijn studenten een continue proces van verfijning zal plaatsvinden. Studenten met de vooruitstrevende kennis én nieuwe informatie die ontdekt wordt, door het ervaringsgewijs toepassen van HD, wat volledig in harmonie is met zijn onthullingen..

Het verhaal van Ra Uru Hu en de mysterieuze Voice..
x

x

Hoe ‘werkt’ het Human Design Systeem..?
Op basis van jouw unieke geboortedatum, – plaats en -tijd, wordt een analyse gemaakt van jouw Human Design. Daarbij gaat het systeem uit van de volgende vier typen:

1. Manifestors (8% van de mensen) de zelfstandig ondernemers in de wereld, die hier zijn om te initiëren en om verandering te brengen. Planten zaadjes in vruchtbare bodem, om iets nieuws te laten ontstaan. De vraag voor deze ‘Manifestors’: “Heb ik impact?” De Manifestor krijgt vervulling als hij merkt verandering en vernieuwing teweeg te brengen; zijn initiatieven dienen opgemerkt te worden. Doordat ze niet altijd worden begrepen, geldt voor Manifestors de strategie: ‘Informeer voordat je handelt’.

2. Generators en Manifesting-Generators (70% van de mensen) willen zaadjes tot wasdom laten komen en kunnen aan de slag met projecten, met klussen, iets opbouwen en/of uitbouwen. Zij hebben van alle 4 deze types veruit de meeste energie en is het daarom noodzakelijk dat ze een dagelijkse uitlaatklep hebben voor deze energie en kracht. Werk is het allerbelangrijkste aspect in hun bestaan, voor een baas, het runnen van een huishouden en/of opvoeden van kinderen. Een Generator wil inzicht krijgen door uit te vinden welk werk bij hem of haar past. De productieve energie van Generators zetelt in de vruchtbaarheidsorganen. Dus is de strategie voor Generators: ‘Luister naar je onderbuik’.

3. Projectors (21% van de mensen): zijn hier niet zozeer om een bijdrage te leveren met energie maar met inzicht(en) te komen. Ze kunnen energie van anderen sturen en begeleiden, wat hen tot ideale managers, adviseurs en coaches maakt. Zijn erg gericht op ‘de ander’ en zien wat er bij de ander leeft en geven daar aandacht aan. Niet gebouwd om te manifesteren of genereren (doen of bezig zijn) zijn ze in grote mate afhankelijk van anderen en kunnen alleen in relatie tot een ander, sturende en organiserende bijdrage leveren. De strategie voor Projectors: ‘Wacht op de uitnodiging’.

4. Reflectors (slechts 1% van de mensen): Reflectors zijn helemaal open en in hun design is geen enkel centrum (zie hieronder) ingekleurd. Reflectors hebben niet écht  bepaalde verlangens in het leven, noch bepaalde ambities of drijfveren, zoals de meeste mensen. Wanneer ze uitleven wie zij werkelijk zijn, zijn ze als een spiegel en in staat door hun ‘openheid’ een ontvankelijke, accepterende manier te luisteren en naar dingen te kijken. Maar reflectors hebben geen enkele definitie hebben van zichzelf en worden daardoor op alle vlakken beïnvloed door energieën van buitenaf. Reflectors zijn daarmee als het ware de barometers van onze samenleving. Reflectors worden sterk beïnvloedt door de maan. Hun strategie? Wacht minimaal een maand.

x

HD 4 types

x

De kaart met jouw unieke ‘chart’, je blueprint..
Boven dit artikel zie je de persoonlijke ‘chart’ van Ra Uru Hu, waarbij je de negen centra ziet. Deze negen centra in ieders persoonlijke kaart kunnen gekleurd zijn, of zoals het genoemd wordt ‘gedefinieerd’, of centra kunnen wit of ‘open’ zijn. En vanzelfsprekend heeft dit beiden een betekenis, waarbij de ingekleurde centra de gebieden zijn waarin jij ‘jezelf’ bent..! De eigenschappen van die specifieke centra, zijn dus een vast en permanent deel van jou en het is de bedoeling dat je vanuit deze gebieden je leven optimaal leeft en op basis daarvan je beslissingen neemt.

HD 9 centra

En wanneer je ‘open velden’ hebt, geeft dat aan op welke gebieden je dus wordt ‘INgekleurd’ of geconditioneerd door anderen.En hier ben je dus als het ware niet jezelf, zodat je vanuit deze gebieden dus beter niet je keuzes maakt..! Dit zijn die centra, die sterk overeenkomen met de menselijke chakra’s.

1. Hoofd: Het bovenste centrum op de kaart staat voor inspiratie, brandstof, die ons aanzet om na te denken; onder druk om vragen te stellen en antwoorden te vinden.

De HD-chart van John Cleese. Duidelijk zijn de 9 centra te zien.
De HD-chart van John Cleese. Duidelijk zijn de 9 centra te zien. (klik voor beschrijving)

2. Ajna: In dit centrum wordt de info die je vanuit het hoofd-centrum binnenkrijgt verwerkt. Hier worden dus inspiratie en prikkels geïnterpreteerd. Een instrument waarmee je overzicht krijgt, onderzoekt en informatie verwerkt.

3. Keel: Het centrum dat staat voor de manier waarop je jezelf manifesteert, zowel in je verbale communicatie als in je handelen.

4. G-centrum: Staat voor identiteit, richting en liefde. Een soort magneet met maar één pool. Deze aantrekkende magneet zorgt ervoor dat de mensen, plaatsen en gebeurtenissen die voor ons een waardevolle betekenis hebben, vanzelf op ons pad komen.

5. Ego: Staat voor wilskracht en de kracht om jezelf te kunnen bewijzen en die zorgt voor ontwikkeling op het materiële vlak en eigenwaarde.

6. Sacraal: Centrum met een enorme kracht, waaronder de functie om leven te genereren/voortplanting. Het Sacraal-centrum stelt ons in staat door middel van werk te reproduceren; het levert de kracht om te groeien en te ontwikkelen.

7. Milt: Centrum verantwoordelijk voor het functioneren van ons immuunsysteem en welbevinden. Instinctief, intuïtief en op basis van smaak. beslist dit centrum wat gezond is voor onze fysieke overleving en wat niet.

8. Emoties: ’t Emotionele centrum staat voor het hele spectrum aan emoties dat we kunnen ervaren. De energie van het gedefinieerde/gekleurde emotionele centrum beweegt zich in een golf, van het ene uiterste van het emotionele spectrum naar het andere.

9. Wortel: Dit is het onderste centrum op de Human Design-kaart  en staat voor ‘gedrevenheid’. Evenals het bovenste Hoofdcentrum, oefent ook het Wortel centrum druk op ons uit; het stimuleert ons om te ontwikkelen en ons aan te passen aan de uitdagingen die de wereld biedt.

Tot slot, last but not least
Er is heel veel informatie te vinden op het internet over het Human Design Systeem. Er zijn veel lezingen, cursussen en workshops die erover worden gegeven. Wanneer je interesse hebt, kun je alvast een uitdraai van jouw unieke ‘chart’ laten maken, waarbij de interpretatie/’reading’ natuurlijk door de betreffende HD-coach gemaakt kan worden. Een bijzonder systeem, dit Human Design, dat het verdient om volwassen tegemoet getreden te worden.

x

love yourself ra uru hu

42 gedachten over “Het mystieke ‘Human Design’-systeem…

 1. Beste Guido, klasse artikel! Ik kan zien dat je er in gedoken bent, interesse hebt getoond, en de principes en uitgangspunten hebt eigen gemaakt. Ik coach mensen (managers) o.a. op dit vlak van Human Design. Ik ben beschikbaar. Binnenkort stuur ik je een aanvulling.

  1. Rik, ik ben iedere keer weer verbaast dat mensen zover van hun padje af zijn, dat de zoveelste verlichtings bullshit weer een ander op het goede pad brengt?
   We zijn met elkaar wel erg ver afgedwaald…. Geloofd iedereen zichzelf niet meer? Moeten cursussen worden gevolgd om weer mens te worden?
   Ik denk dat dat niet nodig is. Wat nodig is, is om elkaar te bevestigen in onze waardevolheid naar elkaar. En daarnaast te bevestigen hoe afhankelijk we in dat opzicht van elkaar zijn. Mensen zijn niet van steen, mensen zijn sociale wezens die elkaars liefde drommels hard nodig hebben…

  2. Rik, hoe dan ook, ik ben erg benieuwd waarom jij denkt dit allemaal te moeten doen voor onze mensheid. ik begrijp dar je entjhousiastb bent, maar eerlijkgezegd begrijp ik het niet. Leg eens het een en ander uit wat jou drijft. Ik ben ervan overtuigdd dat jouw drijfveren niet anders zijn dan de drijfveren van onze andere medemensen. Wát heb jij meer te bieden?

  3. Het volgende is een antwoord op het ontleden, van iets wat niet te ontleden is, wij ons gevoel en weten zweeft ergens in de tijd, hoe kun je daar cijfertjes aan verbinden, of dit in een hokje plaatsen, dat je moet proberen je zelf te kennen, niet verkeerd maar probeer het maar, je komt keer op keer voor een verrassing te staan, om dat je intuïtie evolueerd, en die bepaald je réactie, en wat jij denkt dat jouw waarheid is, beetje complex, maar zo zit het volgens mij wel zo’n beetje, het volgende episteltje geeft mijn persoonlijke gevoelens weer, opgedaan in een stuk van mijn leven !

   Als ik terug denk wat ik/wij verloren hebben, gewoon en simpel in onze dagelijkse samen zijn, leven, hoe het gekomen is weet ik niet, of het zo bedoeld was om te vergaan, en over te gaan in iets lelijks weet ik ook niet, is het de simpele evolutie, of nodig voor verdeel en heers, om tot Geer en Goor te worden.
   In Amsterdam woonde en leefde warme mensen, van alles door elkaar, de Joden waren graag geziene gasten, vanwege hun gein en diepe menselijkheid, de Holocaust speelde nog niet zijn verwerpelijke rol zo als nu, wij leefden om dat wij van het leven hielden, en van onze stad Mokum.
   Ieder één kende Ieder één, een groot dorp met tuinpaden van onze vaders, had je problemen werd je geholpen, onze onenigheden regelden we onderling.
   In het kort een Paradijs op aarde, wat met alle mogelijke regels en onkunde steeds verder de grond wordt ingetrapt, echt heel triest/jammer, en ook een beetje droevig, Jenne

  4. En Anna wat heb jij allemaal te bieden, naast het affakkelen van goedwillende mensen..?? Ik snap niet zo goed waarom jij iedereen op het matje wilt roepen..? Wees eens jezelf, dat is wellicht leuker om te lezen, dan deze azijnreacties, in mijn ogen. Misschien is het tijdstip zo ’s nachts niet bepaald geschikt om te reageren hier.
   Voorbeeld? Waar zegt Rik dat mensen van steen zijn dan..?? Het gaat er bij het HD heel simpel om, dat je in een denkbeeldig huis woont. Als dat huis een plat dak heeft, is het lang zoeken naar de zolder, waar jij zo graag wilt vertoeven.. Hopelijk begrijp je wat ik bedoel. Je moet toch werken met dat huis wat is gebouwd…? Waar je woont..!! En het HD laat simpelweg de blauwdruk zien, van het ontwerp van dit huis door de architect. Zó simpel is het allemaal…

   En met op de persoon/man spelen bereik je helemaal niets. Het zal ongetwijfeld allemaal in je blauwdruk terug te vinden zijn.. 🙄

 2. Nieuwsgierig even gegooled en een gratis chart ingevuld waarna de uitkomst absoluut niet dat is wat ik ben. Ik begrijp dat gratis charts een generale indicatie zijn, maar toch jammer dat het niet overeenkomt met mijn kennis van wie ik ben. Nog mijn levenspad heeft ooit een weg naar de verkregen uitkomst laten zien, tja.
  Het meest geprikkeld werd ik door de datum 1987 ook voor mij een intuitief belangrijk jaar.
  Toch bedankt voor de info. Warme groet, Henri

  1. Ik denk dat je wel degelijk bent wie je bent Henri. Een foutje maken, kan natuurlijk altijd.. Bij de opgave van je persoonlijke gegevens…!

   Of bedoel je dat een paar honderdduizend mensen in de wereld fout zitten met het toepassen van het Human Design, en dat jij preciés de man bent, die dit verschrikkelijke misverstand onthult…?

  2. Henri, ik heb al de nodige jaren geleden deze chart laten berekenen.
   Heb daarnaast ook persoonlijk contact gehad met de persoon achter deze chart…
   Ben ik er wat wijzer van geworden?
   Nee, helaas.
   We worden wijzer door eerlijk te zijn en niet door ons te verlaten op dit soort plaatsvervangende bullshit.
   De waarheid kennen/weten we wel, nogmaals eerlijkheid…

  3. Jeetje, wat klinkt je reactie vreemd Guido. Het enige wat ik zei is dat de uitkomst van de berekening die de algemene test en het daarmee verwante plaatje refererend aan het nummer, niet weergaf wie ik ben.
   Jou reactie klinkt vreemd in mijn oren. Lees hier graag, fijne site, maar je beschuldigende suggestie/opmerking is niet wat ik van jou, die ons zoveel mooi nieuws brengt, verwachtte.
   Wel leuk hoor om een reactie te krijgen en als ik alles wist, tja dan was ik hier niet meer in dit lichaam, maar mijn zelfkennis is toch echt beter dan een algemene weergave van een general testformuliertje.
   Dus ik hoop dat ik dit vreselijke misverstand beter heb toegelicht.
   Fijne dag nog!

  4. Sorry als het stevig over kwam Henri. Maar in principe KUN je zelf niet oppervlakkig je eigen HD-chart lezen. Je moét gewoon ervaring daarin hebben. En dat je ook een foutje kunt maken in de opgave/verwerking van persoonlijke gegevens, is toch ook een mogelijkheid..? Meer wilde ik niet zeggen; sorry als je denkt dat dat wel het geval is. En ja, c’est le ton qui fait la musique.. 😉

  5. De toon ja, die klinkt nu anders en om nog meer valse noten uit het gehoor te blazen… 🙂 Het lijkt me heel leuk om een keer een echte HDS chart te laten maken en lezen door iemand die het bestudeerd heeft. Ik ben gek op dit soort zaken omdat ze vaak meehelpen nog meer inzicht te krijgen.
   Grappig genoeg was ik op zoek naar de naam van (ondertussen weet ik het) Martijn van Staveren, wilde even luisteren naar zijn verhalen, ben onder de indruk van de kennis die hij deelt en hoe goed dat bij mij resoneert en op die manier kwam ik in dit onderwerp terug en las de reacties… de rest is historie. Ben er alleen nog niet achter waarom dat jaar 1987 een rol speelde? Wel voor mij en mijn levensloop, maar ben ook nieuwsgierig waarom dat jaar de info werd aangereikt aan Ra uru Ra.

  1. Ben toch bang dat ik aan mijn eigen vibrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr blijf hangen, maar hij kan mooi vertellen, dat welletjes.

  2. Ik heb een HD laten maken en een maatje van me (zie Rik hieronder) heeft de reading erover gedaan.. Een beetje als een horoscoop, met energetische goudklompjes aan de oppervlakte, die je alleen hoeft te oogsten..!! Maar bijzonder is dat de horoscoop wordt gecombineerd met I Tjing en andere geboortekarakteristieken.. Open mind mensen, let it flow en let it be!
   Vul je gegevens eens in bij een van de sites die dat zo voor je doen. Fascinerend. Lees op de site over bekende personen, zoals John Cleese, die ook een triple-split heeft.. Unieke mensen… 🙄

 3. Nieuwschierigheid is gewekt! Gegoogeld, ingevuld en de uitkomst klopt heel best….reflector. Dank voor dit bijzondere artikel, ik had hier nooit van gehoord maar wil hier veel meer van weten.

 4. Het staat te gebeuren, het goede mobiliseerd zich om het kwaad te verslaan, Rusland en ook China en andere landen, gaan binnenkort de grote slag aan, om het oude denken van het Orthodoxe Christen dom te behoeden voor een totale vernietiging, de stukjes die er nog zijn worden steeds kleinder, ik kan er niet op wachten deze afrekening met dit kwaad, jammer koste wat het kost, anders gaat de hele mensheid ten gronde, lees de kronieken of de bijbel het staat te gebeuren.
  Mooi artikel hier over in de VT.com
  In onze shit EU Media niets te vinden wat er echt gebeurd met onze wereld,
  geld geld maar als je kop er af gaat, helpt alle geld van de wereld niet !

  1. Sorry Guido, ik dacht dat heel goed in ons Human desigh systeem paste, desigh or desteny ligt vlak bij elkaar.
   Maak me grote zorgen over onze wereld, de wereld waar uit ik voort kom, de wereld van geven en nemen, en respect is niet meer, de middeleeuwen zijn terug, wat ons ook is voorspeld dat dit zou gebeuren, groet Jenne

 5. Mensen zoals Henry die zeggen dat de HD chart niet overeen komt met wie ze zijn, is zo geconditioneerd dat hij er inderdaad ver vanaf zit. Ik merk in mijn coaching dat het ongelofelijk is hoezeer HD klopt. HD is ook een jarenlange studie, omdat het heel divers, uniek, diep en complex is. Guido zegt het precies goed. Human Design gaat er om dat
  a) iedereen uniek is, het is the Science of Differentiation, en
  b) dat we ieder onze eigen bladmuziek, symfonie en frequentie moeten spelen.
  Als je de wereld rondkijkt, kun je zien hoe weinig mensen dat doen. Human Design helpt je (weer) af te stemmen met wie je ten diepste bent, het is een heel diep diep en mooi proces. En, wat nog mooier is, het klopt! Verder is het te divrs om hier in diepte op in te gaan. Het lijkt me leuk Marly’s design te zien, een reflector is uniek en zeldzaam, 1% van de bevolking …Rik

  1. Rik, ik vind het goed, van mij mag je het design inzien. Kun je via Guido contact opnemen?

  2. Wauw! Wat fijn dat jij mij zo goed kent, Rik.
   Hoop dat jou mening niet representatief is voor een ONTwikkeling van het HD systeem.
   Succes!

 6. Wie durft/wilt er zichzelf ook tonen? En ja wat Rik schreef, na zelf wat langer onderzoek te hebben gedaan, het begint door te dringen en duidelijk te worden dat het klopt als je echt naar je diepste lagen kijkt zonder jezelf voor het lapje te houden. En ik moet zeggen ik tril aardig op deze frequentie, mijn eigen symfonie 🙂
  Projector Profile: 4 / 6 Definition: Triple Split Definition
  Inner Authority: Emotional – Solar Plexus Strategy: Wait for the Invitation Theme: Bitterness
  Incarnation Cross: Right Angle Cross of Consciousness (5/35 | 64/63)

  1. Ook bijzonder vond ik de ontploffing van de supernova die te zien is geweest tijdens de dagen toen hij zijn informatie kreeg. Het begon op 3 januari 1987 en duurde acht dagen, tot 11 januari. Wat een impact zal dat gegeven hebben aan de man!
   Persoonlijk was het ook voor mij een heel bijzondere tijd daar ik op 8 januari 1987 mijn eerste en enige kind, zoon, kreeg.
   Heftige tijden dus!

  2. Hoi Odette, net las ik dat Obama ook een projector is, en dat het voor hem beter zou zijn om alles te delegeren en alleen dat te doen waar een projector goed in is. Dus. 😉

 7. Ja Odette, mooi geschreven. Eén van de mensen waar Ra Uru Hu hele grote bewondering voor had (ook omdat ze beiden een ‘similar design’ hadden) was Krishnamurti, Zijn bewondering voor Krishnamurti was groter omdat, zoals Ra zei, ‘ik heb al deze kosmische informatie ingepompt gekregen door de openbaring die ik tussen 3 en 11 jan 1987 meemaakte, terwijl Krishnamurti op een vergelijkbaar punt uitkwam door eigen INDIVIDUEEL denken. Veel knapper!’.

  Krishnamurti zei ook “NO CHOICE” (there is NO FREE WILL). Ook Krishnamurti kwam tot het inzicht dat we als mensen tot op het diepste niveau ‘defined’ zijn, zoals een muziek instrument in het Concertgebouw orkest tot haar fijnste niveau van ontwikkeling uniek en eigen is. Dus, of je Manifestor, Manifesting Generator, Generator, Projector of Reflector bent, met alle aspekten als profiel, autoriteit, definition, poorten en kanalen erbij, er liggen nog een aantal niveaus daaronder, die mensen onderling – terwijl ze bv allebei Projector zijn – heel verschillend doet zijn.
  Dus, je wordt geboren met bloedgroep A, B, O, en dat blijft je hele leven zo!Zo is dat ook met je type in Human Design. Maar, onder die oppervlakte of hoofdgroep is er een onmeetbare verscheidenheid qua mensen. We leven nu in de ‘Eeuw van Differentiatie’ (individuatie), er komt een eind aan de (al 400 jaar durende) ‘Eeuw van Homogenisatie’. Collectieve systemen zien we om ons heen ook instorten, en dat zal door gaan. In feite – zo zie ik het – zijn we op deze wereld om – dwars door onze conditioneringen heen – precies onszelf te zijn.

  Als ieder zijn /haar eigen frequentie, symfonie of bladmuziek speelt, dan groei je vanzelf naar die mooie wereld. Zolang we ons met de ander blijven bemoeien, en niet op onszelf focussen, zal het blijven zoals het is. Maar – zoals ingewijden weten – is er binnen 10-20 jaar een volgende mutatie in het menselijk ras, die een duurzame, individuele en diepe omslag zal geven …

 8. Overigens, nog steeds, complimenten aan Guido voor een heel mooi, compleet en correct gescrheven artikel, waarin hij de essentie juist weergeeft, en ook laat zien dat hij het snapt en zich in verdiept heeft (naast de andere honderden onderwerpen waar hij zich mee bezig houdt). Hoe krijgt-ie het voor mekaar? Ik zal het hem binnenkort eens persoonlijk vragen, de boef …!

  1. Guido heeft vast één subliem denkende en intelligente inspirerende vrouw zo als vele grote fylosofen en wijsgeren, ook ik kan me verheugen in een mens mijn vrouw, die mij inspireerd en helpt mijn leven te vervolmaken.

 9. Waarom zijn mensen blij als ze 3/5 zijn?
  Wat betekent 20/34, verbinding sacral en throat centre?
  Een defined headcenter blijkt ook maar 30% van de mensheid te hebben? Maar wat is dan het verschil met mensen die dat niet hebben?
  Tegelijkertijd hebben maar 30% van de mensen een defined heart centre…? Wat gebeurt er als er mensen zijn die b.v. veel niet defined hebben, oftewel 3 niet defined hebben en de rest wel?

  Ik kan me niet indenken dat iemand er wijzer van woord door op het internet iets bij elkaar te zoeken. Dit kan alleen echt geanalyseerd worden, door iemand die in deze materie onderbouwd is.

  Eerste indruk lijkt het op astrologie met I-ging vermengd, omdat ik hexagrammen zie en de tekens van planeten…
  Astrologie vind ik best wel concreet, terwijl I-ging meer een filosofische (onderzoekende) benadering kent, net als het tarot. Dus geheel ‘open’, misschien wel een beetje te vaag voor degene die liever snel zijn vragen beantwoordt wilt hebben.

  1. Ik vind het altijd buiten gewoon knap, als andere mensen, op/met mathematische formules, de universele gedachten gangen van de mens, kunnen verklaren en zelfs uitbeelden, ik weet dat de Bouhdistische Lama’s de menselijke Karma’s beheersen, al dit vaststellen van het in de mens, doet mij twijfelen als zo vaak, is het zo, en wat doen wij er mee, verrijken wij het leven met dit weten, als het een weten is, en niet een illusoir spiegelbeeld van iets anders, door middel van, het beheersen van.
   Mijn persoonlijke probleem is dat geen één kleding stuk me meer past sinds de vleugels op mijn schouder bladen weer zijn gaan groeien, ik moet me voobereiden op de vlucht met de Adelaars, hoog boven de Walkiri, ik droom er van om op de remous langs de hemel te scheren, en uit te rusten op een wolk!
   Ja er bestaan vele réaliteiten, net zoveel als dat er mensen zijn !

  2. Ja Jenne, ik snap jou. Er is de essentie en als je die doorhebt dan is dat voldoende lijkt me. Ik zal graag een rondje met je mee willen vliegen… Mijn vader zei vroeger altijd dat ik ooit een engel was en als bewijs dienden de ‘restanten van mijn vleugels’ oftewel mijn schouderbladen… 🙂 groetjes.

  3. Monika, heel interessant is, ik heb het al eens verteld, maar goed deze dan speciaal voor jou, een metamorfose, of het metamorfoseren gebeurd op het moment venu, het goddelijke créatie moment, dan krijgen sommige mensen hun vleugels weer, net als bij de sprinkhanen, deze worden getriggerd om hun vleugels te laten verschijnen en vliegen dan massaal hun grote verwoestende vreet feest te samen, daarna al boerend en tot rust komend nemen ze hun oude vorm weer aan en springen er op los, no wings for the moment net als wij, de dag zal komen dat we ze massaal zullen zien vliegen, daar zorgen de chemtrails wel voor te samen mùet alle E tjes, groet van bevlogen iemand !

 10. Hi Monika,

  Helemaal gelijk. Human Design is niet iets wat je van het internet kunt plukken, leren en begrijpen. Het is geen mentaal spel. Het is gebaseerd op je genetische code, en die moet je echt door iemand laten doen die er verstand van heeft. Gelukkig zijn er in Nederland wel een aantal goede trainers.

  Als ik een woord van kritiek zou geven op her artikel, dan is het wel dat het geen mystiek systeem is maar eerder een mechanisch systeem. Hoe wij qua blauwdruk in elkaar zitten, hoe wij deken, handelen en functioneren is veel meer mechanisch dan dat wij vaak denken. het is veelal chemie tussen personen, niet zozeer een verheven liefde of bewustzijn.

  Je kunt ook niets zo 1-2-3 met 20/34, defined heart center, sacrale verbinding, of dat je al 3/5 meer of minder gelukkig zou zijn. Dat is heel oppervlakkig. het gat in eerste instantie om het herkennen va je type en daarbij behorende strategie en autoriteit.

  Human Design is ook geen astrologie, is daar ver aan voorbij, aan vooruit. HD is een combinatie met aan de ene esoterische kant een integratie van I-Ching, Joodse Kabala, Hindoe Chakra leer en westerse astrologie. Aan de andere kan wordt het wetenschappelijk onderbouwd door genetica, kwantum mechanica, evolutionaire biologie en kosmologie.
  Het is veel complexer en completer dan astrologie. In de I Ching zit heel veel wijsheid. Ik heb me wel eens laten vertellen dat Confucius er 12 jaar op gestudeerd had voordat hij het begon te begrijpen …

  Als je HD wilt doen, zoek dan een expert op, anders maak je (grote) fouten.

  Rik

 11. Human design misplaatst denken,

  zat naast mijn kleindochter te ontbijten en liefde volle blikjes te wisselen, ze is 10 maand’jes nu.
  Moet dan altijd denken aan al die andere kindertjes op deze planeet, die in wezen ook van mij zijn, in ieder geval verwant, want wij zijn één.
  Daar gaat Human Design mank, het moet zijn on-human design, bij de beesten af, echt beste mensen we kunnen weg kijken, en doen of het niet bestaat, maar het is een wezenlijk deel van ons, en wij zijn mede schuldig.
  Weet niet of Guido dit onder de catagorie van plasjes doen plaatst, maar het moest even van mijn liefde volle grootvaders hart, prettige dag verder, Jenne

 12. Hoi Rik,

  ik ben nu het boek aant lezen. Machtig interessant, en bijna eng om ´mijzelf´ hierin beschreven te zien. Zou graag een reading willen doen, ik denk dat wel nodig te hebben (over 28 dagen weet ik het zeker 🙂 ). Ik zit in het oosten van het land, aangezien jij in die materie zit…ken/weet jij een goede reader in dit gedeelte van ons prachtige land dit voor mij kan doen?

 13. Beste Jenne, Verdiep je eerst in HD alvorens een oordeel te geven. Ik zie aan je commentaar dat je het niet snapt, en – met alle respect – ook een deel van je conditionering (die we overigens allemaal hebben).
  Beste Marly, Je hebt mijn gegevens. Als ik je kan helpen, neem dan even contact met me op.
  Hartelijk dank en groet, Rik

  1. Beste Mijnheer Rik, mijn man Jenne bevind zich op dit moment ongeveer in het midden van de Middelandse zee, U weet wel die van Toon, zo blauw zo blauw, hij is op weg met zijn vrienden naar de andere kant, Italië dus, eerst Sardinië, en daarna Sicilië, om zijn vrienden daar te bezoeken, in Seracuse,
   hij is dus even niet bereikbaar, midden September is hij terug, zo lang neem ik zijn plaatsje in, U zult geen last van me hebben, want ik haat het internet, net ! als al die andere Zombie apparaatjes, wij, vier dames op leeftijd, zijn lekker aan het oogsten, en prépareren voor de Winter, ook de kruiden en planten voor de oliën niet te vergeten, heerlijk het is iets minder warm, Ik wens U het beste, Groet Carla

  2. Hoi Rik, het kan heel goed zijn dat ik iets over het hoofd zie….maar ik heb geen gegevens van jou. Dus word het lastig om contact met je op te nemen, behalve hier een reactie te plaatsen dan. Maar ik denk wel dat jij me kan helpen, dus wil ik graag contact opnemen 🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.